ÁTBILLENTENI, VISSZASZEREZNI, MEGHÓDÍTANI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTBILLENTENI, VISSZASZEREZNI, MEGHÓDÍTANI"

Átírás

1 SZIGETVÁRI VIKTOR VETŐ BALÁZS ÁTBILLENTENI, VISSZASZEREZNI, MEGHÓDÍTANI TANULMÁNY AZ ÚJ MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSI RENDSZER ÁLTAL A DEMOKRATIKUS ELLENZÉKI ERŐK SZÁMÁRA TEREMTETT ALKALMAZKODÁSI KÉNYSZEREKRŐL AUGUSZTUS

2 AZ VEZETŐI EGYÉNI ÖSSZEFOGLALÓ VÁLASZTÓKERÜLET ELEMZÉS VIZSGÁLATI FAKTORAI A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a parlamenti mandátumtöbbség megszerzésének lehetőségét egy győzelemre készülő demokratikus ellenzéki szereplő nézőpontjából az új, százkilencvenkilenc képviselős Országgyűlésben. Ennek érdekében a szerzők tipologizálják a százhat új egyéni választókerületet és elemzik a többségképzés politikai feltételeit. Az elemzés három szálon fut. Egyrészt áttekintik az új országgyűlési választási rendszer működését és hatásait, másrészt megvizsgálják a magyar politikai rendszer 2006 és 2012 között bekövetkezett változásait a politikai képviselet és a választói koalíciók szintjén egyaránt, harmadrészt pedig többelemű adatelemzési módszertan révén egyéni választókerületi szintű politológiai és választási kutatást végeznek. A munka alapját a 2006-os és a 2010-es nyers, hivatalos választási adatok jelentik, amelyeket kvantitatív véleménykutatási adatok elemzésével és politológiai vizsgálatokkal egészítenek ki. A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány korábbi választáskutatási publikációival szemben e tanulmány nem az új rendszer kritikáját kívánja adni, hanem az általa kikényszerített alkalmazkodási kényszereket vizsgálja. A tanulmány eredménye annak bemutatása, hogy egy jelenlegi demokratikus ellenzéki politikai szereplő számára a régi, 2006-os támogatók lehető legnagyobb mértékű visszaszerzésén túlmenően több egyéni választókerületben új, korábban e politikai oldalt nem támogató választók megszólítása is nélkülözhetetlen a győzelem érdekében. Ennek alapvetően két oka van: az új választási rendszer egyéni választókerületeinek elhelyezkedése, valamint a magyar balközép oldal mögött álló választói koalíció 2006 és 2010 közötti összeomlása. A kutatás nem foglalkozott azzal a konkrét politikai kérdéssel, hogy mely erő lehet majd az, amelyik döntő népszerűségű pólusként győzedelmeskedhet, és ennek részeként a Jobbikkal és a Fidesz KDNP-vel megküzdve egyéni mandátumokat szerezhet. A tanulmánynak az új választási rendszer politológiai elemzéséből fakadó megállapításai szerint ebben a tekintetben csak az a fontos, hogy kell lennie egy olyan erőnek, amely optimálisan használja a szavazatszámítás új rendszerét, és a lehető legkevesebb szavazatot veszíti el feleslegesen. Ez lehet egy döntően népszerű önálló párt, egy pártszövetség, vagy egy választási jellegű párt. Az egyfordulós, vegyes, gyenge kompenzációs elemet tartalmazó, kétszavazatos, új választási rendszerben egyetlen optimális megoldás van a szavazatvesztés megakadályozására. A választók támogatásának egy politikai szereplőre, jelöltállítóra történő fókuszálása. Minden más megoldás, így a koordinált jelöltállítás is komoly kockázatokkal és szavazatvesztési eséllyel jár együtt. Az egymás ellen egyéni választókerületi szinten nem induló pártok választásokat megelőző egyeztetése a teljes összefogáséval azonos politikai együttműködési mechanizmust igényel. Hogyan akarhatnak a választás után közösen kormányozni bizonyos politikai szereplők, ha ilyen szintű eredményes egyeztetésre sem képesek? Ha pedig képesek rá, akkor szavazat-optimalizációs szempontból a közös, szövetségben történő indulás hatékonyabb megoldás. Az önálló arcél megőrzésére nem kínál ideális technikai megoldást az új választási rendszer, mivel tilalmazza a töredékszavazat-megosztás korábban engedélyezett lehetőségét. Így ez a rendszer kikényszeríti a táborválasztás politikai dilemmájának előzetes megoldását is a potenciálisan együttműködő felek részéről. A külön induló kisebb, illetve kis-közepes jelöltállító szereplők számára a listaszavazatok öt-tíz százalékának megszerzése mellett sem juthat több kilenc parlamenti mandátumnál. De az is csak akkor, ha minden egyéni választókerületben tudnak egyéni jelöltet állítani, és e jelöltek nem lépnek vissza, tehát szereznek vesztes töredékszavazatokat. Ezzel veszélyeztetik az egyéb demokratikus ellenzéki egyéni jelöltek győzelmi esélyeit. Ha azonban nem indít egy kis-közepes jelöltállító minden egyéni választókerületben jelölteket, vagy pedig visszalépteti őket, akkor csökkenti a töredékszavazat-szerző képességét, aminek egyenes következménye, hogy egy öt-tíz százalékos listás eredmény ellenére is csak három-hat parlamenti mandátummal rendelkezik majd. Ez az új választási rendszer kispártokat büntető vonása, amit nem ellensúlyoz a számukra relatíve könnyebbé tett országos listaállítás. Mindezekből következően a tanulmány egy döntően népszerű demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplővel számol. És a kedves olvasó a tanulmány olvasása során e képzetes jelöltállító szervezet helyére behelyettesítheti azt a politikai szervezetet, közösen vagy egyedül induló pártot, amely számára szimpatikus. Mi kell a parlamenti többséghez az új rendszerben? Ezt és a kormányzóképtelenséget eredményező kisebbségi kormányzási helyzet előállásának feltételeit is részletesen elemezték a kutatást végző szakértők. A listás ág maximum kilencvenhárom mandátumának megszerzése területén a három nagy politikai tábor egymáshoz 2

3 mért erőviszonyai lesznek döntőek. Ha a legnépszerűbb jelöltállító harmincnyolc százalék körüli listás szavazatszázalékkal végez az első helyen, akkor harmincnégy-harminchat mandátumot szerez ezen az ágon. Ha a negyven-negyvenöt százalékos sávban nyer, akkor harminckilenc-negyvenhárom mandátumot. A parlamenti többségképzés szempontjából 2012 nyarán nehéz pontos kalkulációkat végezni, mert részben az átalakuló magyar pártrendszert, részben pedig a győztes-vesztes töredékszavazat rendszer pontos működését nehéz modellezni. Minél inkább domináns kétpólusú, vagy egy nagy párt által megharázott a politikai rendszer, annál inkább csökken az egyéni választókerületek megszerzésének kényszere a parlamenti többség kialakítása érdekében. Ugyanakkor egy listán ötven százalékot, tehát negyvenhat-negyvenhét listás mandátumot szerző politikai erőnek is szüksége van ötvenhárom-ötvennégy egyéni mandátumra az egy fős többséghez. Így tekinthetjük azt mostantól ökölszabálynak, hogy a stabil kormánytöbbséghez a jelenlegi magyar pártrendszer feltételei közepette, az új választási rendszerben hatvanöt-hetven egyéni mandátum megszerzése szükséges a százhatból, a kétharmadhoz pedig nyolcvan-nyolcvanöt körüli. A szerzők hétfokú tipológiát készítettek a százhat egyéni választókerületet csoportosítandó. Ennek előállítása érdekében elemezték és egyenként bemutatták az új egyéni választókerületek település- és népességszerkezetét, a 2006-os és 2010-es országgyűlési választási részvételi szinteket, a SZDSZ 2006-os, és az MSZP, a Jobbik és az LMP 2010-es támogatottságát. Továbbá összehasonlították a Fidesz KDNP és az MSZP 2006-os politikai táborszervező képességét. Ezen elemzési faktorokat többváltozós korrelációs elemzéseknek is alávetették. Az eredményül kapott hétfokú skála szintjei a következők lettek (zárójelben az oda tartozó egyéni választókerületek darabszáma látható): baloldali adottságú (tizenhat darab); átbillentendő, inkább kétpólusú (tizenhat darab); visszaszerzendő, közép- és nagyvárosi (hat darab); visszaszerzendő, inkább hárompólusú egyéni választókerület (tizenegy darab); meghódítandó, inkább kétpólusú (tizenöt darab); meghódítandó, inkább hárompólusú (tizennégy darab); jobboldali adottságú (huszonnyolc darab). A tipologizálás a 2012-es politikai erőviszonyokból indult ki abban a tekintetben, hogy nem számolt a Jobbik döntő áttörésével, támogatottsági szerkezetének országos kiegyenlítődésével, így a Fidesz KDNP népszerűségével konkuráló szintre emelkedésével. Ennek következtében a Jobbik támogatottsági szerkezetében alapvetően a 2010-es regionális mintázatok fennmaradását valószínűsítették, amelyet 2012 tavaszi véleménykutatási adatokkal igazoltak is a szerzők. A tipológiában hárompólusúnak nevezik azon egyéni választókerületeket, amelyekben a Jobbik támogatottsága nem marad el döntő mértékben a Fidesz KDNP támogatottságától és a demokratikus ellenzéki erők potenciális táborától. Kétpólusúak pedig azok lettek, ahol a Jobbik egyelőre strukturálisan gyengébb szavazatszerző potenciállal rendelkezik mind a kormányzó erőkhöz, mind pedig a demokratikus ellenzék mozgalmaihoz képest. Budapest és a Dunántúl meghatározó része ilyennek bizonyult. A tipológiában a visszabillentendő jelző azt jelenti, hogy az új választókerületi határok alapján korábban, 2006-ban a balközép oldalnak többsége volt a jobboldallal szemben, és a szavazótábor 2010-es összeomlása is csak kevéssé érintette a balközép pártokat. A visszaszerzendő jelző magyarázata abban áll, hogy az ide tartozó egyéni választókerületekben a szerzők elemzése szerint egy győzelemre készülő demokratikus ellenzéki politikai szereplő inkább csak mennyiségi jellegű szavazatszerzési kihívással néz szembe. Mindez van, ahol a helyi hárompólusosság miatt kisebb mint 2006-ban, van viszont olyan országrész is, ahol jellemzően ugyanakkora. A meghódítandó kategóriák egyéni választókerületeiben a tanulmány érvelése szerint egy döntően népszerű demokratikus ellenzéki politikai szereplőnek a mennyiségi szavazatszerzési kihívás mellett minőségi szavazatszerzési feladatai is vannak. Tehát az ilyen területeken új szavazatok megszerzése, a tábor megújítása is elengedhetetlen. A szerzők által készített tipológia alapján egy győzelemre törekvő, demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplő számára nagy a kihívás 2014-ben, mivel a stabil egyszerű többséghez is legalább négy-hat egyéni választókerületet meg kell szereznie a meghódítandó, hárompólusú kategóriából, valamint természetesen előtte hiánytalanul biztosítania kell az egyéni szavazattöbbséget minden megelőző kategória, minden egyéni választókerületében. Tehát a baloldali adottságúakban (tizenhat darab), az átbillentendő, kétpólusúakban (tizenhat darab), a visszaszerzendő, inkább hárompólusú nagyvárosiakban (hat darab), a visszaszerzendő, inkább hárompólusúakban (tizenegy darab) és a meghódítandó, inkább kétpólusúakban (tizenöt darab). Ha pedig a 3

4 felsoroltak közül akár egyben is sikertelen lesz e szereplő, akkor a listán ugrani kell egyet lefelé. Az új országgyűlési választási rendszer egyéni választókerületei közül körülbelül öt-nyolc jelenleg jobboldali adottságút is meg kell szereznie egy balközép jelöltállító szereplőnek ahhoz, hogy kétharmados, alkotmányozó többsége lehessen a kisebb létszámú parlamentben. A két meghódítandó mandátumkategóriába összesen huszonkilenc új egyéni választókerület tartozik. Nehéz egyértelműen eldönteni, hogy melyik kategória megszerzése a könnyebb. Az igazság az, hogy mindkét kategóriában vannak relatíve könnyebbek és nehezebbek, jellemzően attól függően, hogy mekkora tábora volt ezen egyéni választókerültekben korábban a balközép oldalnak 2006-ban és az mennyire esett szét 2010-re. Mert például Borsod-Abaúj-Zemplén 5. Sátoraljaújhely nehezebb, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. Kisvárda, vagy például Pest 6. Gödöllő könnyebb, mint Somogy 4. Siófok. De az összesen huszonkilenc meghódítandó egyéni választókerület közül tizenegyben az MSZP-nek és az SZDSZ-nek 2006-ban együtt kevesebb szavazata volt mint a Fidesz KDNP-nek. A huszonkilencből tizenhétben a Jobbiknak 2010-ben több szavazata volt az MSZP-nél, és az MSZP-nek és a Jobbiknak együtt is kevesebb szavazata volt a Jobbiknál tíz ilyen egyéni választókerületben. Ilyen feltételek között kell a stabil egyszerű többséghez tizenhat-huszonegy győzelem a két meghódítandó kategória összesen huszonkilenc egyéni választókerületében, de a gyenge többséghez is kell négy-tizenöt ilyen mandátum. (Négy persze csak akkor elég, ha ugyanaz a jelöltállító ötven százalék körül szerez listán, amikor már amúgy is könnyebb az egyéni mandátumtöbbségek megteremtése.) Baloldali adottságú új egyéni választókerület például a legtöbb pesti mandátum, de ilyenek a Dunaújváros, Pécs és Tatabánya környékiek is. Ezek meghatározó részén 2010-ben jobboldali országgyűlési képviselőket és polgármestereket választottak, tehát a kihívó félnek inkumbens képviselőket kell legyőznie. Átbillentendő, kétpólusú kategóriába került például Budapest kiegyensúlyozottabb része, Pest megye bizonyos agglomerációs városai és néhány dunántúli nagyvárosi mandátum. Az inkább hárompólusú, visszaszerzendő, nagyvárosi egyéni választókerületek ott helyezkednek el, ahol a magas szinten városiasodott településeken is meghatározó támogatottsággal rendelkezik a Jobbik. Így került tehát ide Eger és környéke, Miskolc, Szolnok és Nyíregyháza is. E városokban lehet, hogy nem bír győzelmi eséllyel a szélsőjobboldali párt az egyéni mandátumok szintjén, de támogatottsága jellemzően magasabb, mint más megyei jogú városokban. A demokratikus ellenzék számára az egyik legnagyobb kihívást a visszaszerzendő, inkább hárompólusú egyéni választókerületek jelentik. Ezek területén 2006-ban jellemzően győzött az MSZP SZDSZ, de a Jobbik és a Fidesz KDNP azóta nagyot harapott a választói táborukba. Ide sorolták a szerzők Borsod-Abaúj-Zemplén megye döntő részét, továbbá például Gyöngyöst, Hatvant, Jászberényt és Orosházát. Az ide tartozó új egyéni választókerületek a korábbiakhoz képest rurálisabbak, jobboldalibbak lettek, így ez további nehezítés egy demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplő számára. Viszont az e kategóriába tartozó mandátumok kétfrontos harcban történő döntő visszaszerzése nélkül nem lehetséges parlamenti mandátumtöbbség a jelenlegi demokratikus ellenzék számára 2014-ben. Itt a politikai kihívás mennyiségi jellegű, de olyan választókat érint, akik 2006 óta döntően a Fidesz KDNP-hez távoztak, és 2014-ben fenyeget a választói passzivitásuk. A meghódítandó, kétpólusú egyéni választókerületek körébe olyan mandátumok kerültek, ahol a Jobbik támogatottsága egyelőre felülről strukturálisan korlátos. Ide tartozik Pest megye meghatározó része, valamint számos fontos dunántúli közép- és nagyváros és környéke. Például Siófok, Barcs Nagyatád, Győr egy része, Mosonmagyaróvár, Veszprém, Balatonfüred, Szekszárd. E választókerületek meghatározó területén 2006-ben győzni tudott a szociálliberális oldal, és itt a Jobbik sem tudott áttörni, de a példákban felsorolt körzetközpontú új, dunántúli egyéni választókerületek a korábbiaknál jobboldalibb karakterűek lettek. A 2006-os szavazatokat figyelve ezen egyéni választókerületek egy részében az MSZP-nek és az SZDSZ-nek együtt több szavazata volt a Fidesz KDNP-nél, de ha az MDF táborának akár csak egy kis részét is figyelembe vesszük a jobboldalon, akkor már kiegyenlítetté válnak a viszonyok. Ezen új egyéni választókerületek jellemzően billenő választókerületek, a korábbiaknál jobboldalibb alapkarakterrel. Ebből következően itt egyszerre jelentkezik minőségi és mennyiségi szavazatszerzési kihívás a demokratikus ellenzék számára. A stabil kormányzóképes többséghez 4

5 döntő szükség van az előbbiekben felsorolt dunántúli választókerületek meghódítására is, ami a szavazótábor részleges megújítását igényli. Meghódítandó, inkább hárompólusú egyéni választókerületnek minősítették a szerzők azon új egyéni választókerületeket, amelyekben a Jobbik versenyképes támogatottsággal rendelkezik, és amelyek területén nagymértékben összeomlott 2010-re a korábbi kormánypártok mögött álló választói koalíció. Ide tartozik mások mellett például Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény és környéke, Szentes, Hódmezővásárhely Makó, Nagykáta, Monor, Dabas, Cegléd, illetve Nyírbátor és Kisvárda. A korábbiakban kifejtettek miatt a stabil kormányzóképességhez e kategóriából is meg kell szereznie négy-hat egyéni választókerületet a demokratikus ellenzéki oldalnak. Ez ott könnyebb (például Kisvárda környékén, Monor környékén), ahol 2006-ban az új választókerületi határok alapján számolva is erősebb többsége volt a balközép erőknek. Csak akkor elegendő ennél kevesebb, ha minden korábbi kategóriában megszerzett minden mandátumot, illetve ha országosan a negyven-negyvenöt százalékos listaszavazati arány felett teljesít, mert akkor már némiképp enyhül a mandátumszerzési nyomás az új választási rendszer egyéni ágán a számukra. Hozzá kell tenni, hogy ilyen magas támogatottság esetén nyilván már könnyebb megszerezni e választókerületeket is, hiszen ekkor dőlhet sok dominó. A tipológia utolsó kategóriájába kerültek a jobboldali adottságú új egyéni választókerületek, amelyek a magyar választási földrajz hagyományosan jobboldali területein helyezkednek el. Ide tartozik például Bács-Kiskun megye egésze, Mohács és környéke, Debrecen, Vásárosnamény és Mátészalka, valamint még számos más település. Az összes egyéni választókerület huszonöt százaléka került ebbe a kategóriába, ami mutatja, hogy az összes egyéni mandátum hetvenöt százalékára korlátozódik a demokratikus ellenzéki oldal érdemi egyéni választókerületi győzelmi esélye. Hiszen a magyar politikai rendszer radikális átalakulásáig a jobboldali adottságú területeken 2014-ben nem lehet reálisan remélni a demokratikus ellenzék egyéni mandátumszerzését, csak speciális helyi körülmények együttállása esetén. Az új választási rendszer a korábbinál többségibb karakterű, ami kormányzóképes többséget teremt egy döntően győzedelmeskedő politikai erő számára. De politikai táborok megfelelő mérete és földrajzi szerkezete esetén a többségi karakter ellenére meglepően nagy az esélye a kisebbségi kormányzási, illetve kormányzóképtelen helyzetre. A többségibb karakter másik fontos következménye, hogy kedvezményezetti helyzetbe hozza a rendszer második politikai erejét is, ha annak több szavazata és kiegyensúlyozottabb szerkezetű választói tábora van a harmadik helyen végző politikai erőnél. Ennek oka, hogy a földrajzilag kiegyensúlyozottabb támogatottsági szerkezetű jelöltállító szereplők több egyéni választókerületi győzelemre képesek, mint a helyenként kiugróan magas, de jellemzően inkább átlag alatti támogatottságúak. Ebből következően az új parlamenti választási rendszer meg tudja erősíteni a második helyen végző politikai erőt is, míg támogatottságához mérten érdemben alacsonyabb mandátumszázalékot biztosít a harmadik helyen végző jelöltállító számára. A határainkon túl élő, magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok szavazati erejét az új rendszer erősen diszkontálja. Szavazataik nemcsak a listás szavazatokkal együtt versenyeznek a maximum kilencvenhárom listás mandátumért, hanem az összes győztes és vesztes töredékszavazattal is, amelyek volumene nagyságrendileg nem tér el az összes listás szavazat darabszámától. Ennek következtében az új rendszer majdnem megfelezi az amúgy is csak egy szavazattal rendelkező határon túliak politikai befolyását, összességében egy-két mandátumra korlátozva azt. A tanulmány a választási adatelemzés és a választási rendszer politológiai bemutatása mellett áttekinti a magyar politikai rendszer releváns szereplőinek és a mögöttük álló választói csoportoknak a 2006 és 2012 közötti átalakulását. Ennek legfőbb elemei értelemszerűen a Fidesz KDNP kétharmados megerősödése és későbbi gyengülése, a Jobbik betörése és a balközép mögötti választói koalíció szétesése, az SZDSZ eltűnése, az LMP megjelenése, valamint az MSZP es részleges erősödése. Az MSZP 2010-re egy egyenlőtlen területi eloszlással rendelkező választói táború, országos középpárt lett. A Jobbik támogatottsági szerkezete még a szocialistákénál is egyenlőtlenebb volt az előző parlamenti választásokon, míg az LMP regionálisan kiegyenlítetlen, az SZDSZ 2006-os támogatottsági szerkezetével döntő mér- 5

6 tékben azonos területi támogatottsági szerkezetű, országos szavazatszerző képességgel rendelkező kispártként jutott be a parlamentbe nyarára a Fidesz 2010-es támogatói tábora szétesett. A 2010-es választások idején negyvenkilenc százalékos szintet ért el az aktív választók körében, míg jelenleg, 2012 júniusában huszonegy százalékon áll. Ez fős táborról főre apadást jelent. Az MSZP támogatói köre a Demokratikus Koalíció (DK) kiszakadása ellenére is stabilan tartotta magát, továbbá 2012 tavaszán szignifikáns emelkedés is bekövetkezett nyarának elején a párt támogatói köre tizenkilenc százalék, ami főnek felel meg. A párt a választások idején azonos módszertan szerint számolva tizennégy százalékon állt. A mélyponthoz képest jelenleg az MSZP-nek rel van több támogatója nagyságrendileg. A Jobbik támogatói köre a kisebb ingadozások ellenére alapvetően változatlan, jelenleg tizenegy százalékos, ami főt jelent. Az LMP 2012 júniusában az aktív szavazók körében hét százalékon állt, ami hozzávetőlegesen szavazót jelent. A DK mint új párt a parlamenti bejutási küszöb alatt, de a mérhető tartományban helyezkedik el, a két-három százalékos sávban, fő körüli stabil támogatóval. A bizonytalanok közöttük a politikai részvételükben aktív bizonytalanok aránya húsz éve nem látott magasságokba szökött. Az ő vonatkozásukban apróbb megjegyzésekkel a szerzők elfogadják és munkájukba beépítik a Republikon Intézet idén tavasszal publikált elemzésének megállapításait. Az új választási rendszerben az egyéni választókerületek a korábbihoz képest fontosabb szerepet játszanak. Az egyén mandátumszerzéshez pedig elengedhetetlen a területileg kiegyenlítetten magas politikai támogatottság egy jelöltállító szereplő számára. Különben nem nyer egyéni mandátumokat. Éppen ezért a tanulmány szerzői a Medián 2012 tavaszi, hatezer fős, reprezentatív, összevont kvantitatív véleménykutatási mintáján megvizsgálták a parlamenti pártok regionális támogatottságát. Ez alapján látható, hogy a Fidesz KDNP ugyan sok támogatót vesztett, de az ország egészén továbbra is a legnagyobb párt. Viszont a demokratikus ellenzéki erők már van, ahol együttesen számolva átvették a vezetést. Például Észak-Magyarországon az összes megkérdezett körében az MSZP és az LMP együttes támogatottsága 2012 első félévében huszonnyolc százalék volt, míg a Fideszé huszonkettő, a Jobbiké pedig tizenhat. A Medián e kutatási adatának regionális konfidencia intervalluma három százalékpont körüli. Látható továbbá, hogy az MSZP szempontjából stratégiai nehézséget jelentő földrajzi egyenlőtlenségek 2010-hez képest fennmaradtak továbbra is, és ezen egyelőre még a demokratikus ellenzéki erők összefogása sem segítene. Míg az MSZP Észak-Magyarországon huszonkét százalékon, Közép-Magyarországon tizenöt százalékon áll az összes megkérdezett körében, addig a Dunántúl különböző régióiban nyolc, tizenhárom és tizennégy százalékon. Ugyan az MSZP hagyományosan mindig gyengébb volt ezen országrészeken, szavazótáborának belső egyenlőtlensége azonban 2006-ban kisebb mértékű volt. Ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy 2012 tavaszán a modernizációs szempontból előrébb tartó, polgáribb országrészen, a Dunántúlon szignifikánsan több szavazót veszített a 2010-ben győzedelmeskedő Fidesz. Míg Közép-Magyarországon és az Alföld meghatározó részén egyenletesen huszonhat százalékon állt e párt 2012 tavaszán, addig a számára kulcsfontosságú dunántúli régiókban ennél alacsonyabb szinten, tizenkilenc-huszonnégy százalékon. A bizonytalan szavazók aránya Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön a harminc százalékos sávban mozog, ezzel szemben a Dunántúlon az ötven százalék felettiben. Új politikai paradigma és új választói koalíció nélkül lehetetlen a demokratikus ellenzéki erők stabil és fenntartható választási győzelme. Ha a demokratikus ellenzéki erők győzelemre készülő és meghatározó erejű részének földrajzilag nem lesz kellően kiegyenlített a támogatottsági szerkezete (tehát továbbra is a 2010-eshez hasonlóan kiugróak a különbségek a támogatottságában az ország különböző részein), akkor nem tud elegendő egyéni választókerületet nyerni. A tanulmány egyéni választókerületi, tehát mikroszintű elemzése elsődlegesen makroszintű tanulságot hordoz magában. Az új támogatók megszerzése nem történhet csupán helyi, egyéni választókerületi stratégiák mozaikja révén, hanem az országos politikai kínálat (program, ígéret, világkép és identitás) átalakítását, módosítását igényli. Az új választási rendszerben a baloldali, balközép identitású csoportok megtartása mellett a győzelem érdekében egy döntően népszerű demokratikus ellenzéki jelöltállító szereplőnek az ország bizonyos részen még akár 2006-nál is tovább kell mennie az új támogatók meghódítása területén, kiegészülve a rendszerváltás status quojával elégedetlen, rendszerkritikus, de a demokratikus konszenzuson belüli, 2010 óta megjelent választókkal. Ez nem a korábbi, az egyszerűség kedvéért baloldalinak, balközépnek nevezhető szo- 6

7 ciáldemokrata-liberális politikai identitás hátrahagyását jelenti, hanem annak kiegészítését a modernizációban érdekelt aktív, közép-magyarországi és dunántúli választókkal, akiknek megszerzéséért 2006-ban elindult az akkori MSZP SZDSZ, és a Gyurcsány Ferenc által megszemélyesített kampányban időleges sikereket is ért el a választói koalíció ilyen irányú kiszélesítésében. De az őszödi beszéd sokkja, 2006 őszének politikai viharai és a magyar, illetve a világgazdasági válság hatásai széttörték ezt a választói koalíciót. A győzelemhez szükség van a megmaradt baloldali bázisra, a kiábrándultságából visszataláló baloldali identitású választóra, de minden korábbinál nagyobb mértékben kell a politikai közép igazi bizonytalan szavazójának támogatása, a jelenleg részben politikai otthon nélküli liberális választók és a modernizációban érdekelt polgárok nem elhanyagolható részének szavazata is. Földrajzilag mindez a korábban már megszerzett egyéni választókerületek visszabillentését és visszaszerzését jelenti, valamint bizonyos dunántúli területek választóinak kulcsfontosságú meghódítását is. Erre szorítja e szereplőket az új egyéni választókerületi struktúra, a Jobbik északkeleti szorítása és Fidesz KDNP által Közép- Magyarországon és Dunántúlon elhagyott választók megszólításának kényszere. A 2012 és 2014 közötti időszakban a Fidesz KDNP számára a legnagyobb kockázatot saját táborának további csökkenése, a Jobbik esetleges további erősödése, az MSZP támogatottságának területi kiegyenlítődése és emelkedése, valamint a demokratikus ellenzéki oldal összefogása jelenti. A Jobbik számára a legnagyobb kockázatot a Fidesz KDNP sikeres jobboldali határzára és a párt egyéni mandátumszerzési képességének korlátossága jelenti, hiszen a szélsőjobboldal dunántúli és a közép-magyarországi áttörése Pest megye elmaradottabb részei kivételével nehezen valószínűsíthető a Fidesz KDNP választói koalíciójának további összeomlásáig. Kevés egyéni mandátum megszerzése esetén az új választási rendszer relatíve hátrányosan fogja érinteni a Jobbikot, és várható társadalmi támogatottságához mérten relatíve alacsonyabb parlamenti mandátumarányt fog számára biztosítani, ami belső feszültségeket és egyéb politikai nehézségeket szülhet. Az LMP szempontjából a legnagyobb kockázat azt, hogy akár együttműködik, akár nem, az új parlamentben az országgyűlési képviselőinek száma alacsonyabb lehet a jelenleginél, ami egy kisebb párt esetében nagyon beszűkíti a politikai képviselet személyi kínálatát, felerősíti az ennek elérése érdekében folytatott belső küzdelmeket és rombolja a pártelit másodvonalának motivációját. De a legnagyobb kockázat az, ha a párt választóinak közössége pártelitje helyett a lábával szavazva hozza meg a döntést a párt előtt álló stratégiai dilemmáról a politikai táborválasztás kérdésében. Az MSZP számára a legnagyobb kockázat a földrajzilag kiegyenlítetlen támogatottsági szerkezet tartós konzerválódása. Ha ennek megakadályozása érdekében akár szövetségi politikával, akár pedig önmaga átalakításával nem tud tenni a párt, akkor 2014-ben a magyar pártrendszer erős második erejévé válhat, az ország meghatározó részein alacsony egyéni mandátumszerzési eséllyel, de északkeleten és Budapesten stabilan erős politikai jelenléttel. A Dunántúlon érzékelhető egyéni mandátumszerzési deficit mérsékléséhez a jelenlegi identitásnál nyitottabb, modernizációpártibb és polgáribb karakterű politikai tartalom is szükséges egy győzelemre törekvő, demokratikus ellenzéki politikai szereplő részéről a hagyományos baloldali választói bázis megszólításának megkerülhetetlen feladata mellett. A biztos második helyezettet ugyan preferálja ez a választási rendszer, 2010-hez képest több egyéni mandátumot is tud szerezni a baloldal, továbbá a közötti parlamenti frakciónál arányaiban akár nagyobb frakciója is lehet egy ismét ellenzéki MSZP-nek a következő parlamentben, de vékony az a jég, amely egy ilyen stratégiájú MSZP mandátumszerzési esélyeit elválasztja a 2010-es összeomlás egyenlőtlen támogatottsági szerkezetét fenntartó, ismételt, komoly kudarctól. Hiszen még a könnyebbnek tűnő, a múlt felől szemlélve kedvezőbb adottságú egyéni választókerületek átbillentése és visszaszerzése is nehéz feladat, mert az egyszer már az MSZP-ben is csalódott támogatók átfordítása reális önértékelést és komoly alkalmazkodó képességet igényel az őket megszólító politikusok részéről. A demokratikus ellenzék fenntartható győzeleméhez, az egyéni mandátumok döntő megszerzéséhez az új parlamenti választási rendszerben a korábbi szavazótábor mennyiségi bővülése és részben minőségi változása egyszerre nélkülözhetetlen. A nehéz adottságok ellenére ez nem lehetetlen feladat, mivel 2012 nyarára a kiábrándult, de választási részvételükben aktív választók köre húsz éve nem látott mértékben széles. Ráadásul a modernizációban élenjáró országrészeket, politikai hátországukat a jelenleg kormányzó erők 1998 óta nem látott mértékben hagyták parlagon. Ez az az új választói koalíció, amelynek létrehozására az új választási rendszer rászorítja az MSZP-t, rászorítja a magyar balközép oldal szereplőit és a teljes demokratikus ellenzéket. 7

8 AZ A KUTATÁS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET CÉLJA ÉS HIPOTÉZISEI ELEMZÉS VIZSGÁLATI FAKTORAI Tanulmányunk célja az új kormánytöbbség által 2011-ben megalkotott országgyűlési választási törvény megismertetésének és elemzésének a folytatása. Az elkövetkező oldalakon az új egyéni választókerületek részletes bemutatásán keresztül arra fogunk törekedni, hogy felvázoljuk egy győzelemre törekvő politikai erő stratégiai lehetőségeit az új országgyűlési választási rendszer többségi ágának egyéni választókerületeiben. Azt kívánjuk megvizsgálni, hogy a területi szerkezet vonatkozásában milyen jellegű választói támogatással kell rendelkeznie egy jelöltállítónak, jelöltállító szervezetek egy csoportjának ahhoz, hogy képes legyen megfelelő választói támogatottsággal a háta mögött megszerezni az országgyűlési többség megteremtéséhez elengedhetetlen darabszámú egyéni választókerületet. Mivel jellemzően korábbi választási eredmények másodelemzésével dolgozunk, így egy bizonyos szinten túl nem vizsgáljuk a területi szempontok mellett szintén meghatározó egyéb választásszociológiai szempontokat (korösszetétel, értékrend, egyéb kvalitatív preferenciák). Munkánkkal arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az új országgyűlési választási rendszer későbbiekben elemzendő, többségibb karakterjegyeiből fakadóan a választói koalícióképzésben és a mandátumtöbbség kialakításában az elmúlt húsz év gyakorlatához képest nagyobb szerepet kell játszania annak, hogy egy győzelemre törekvő jelöltállító szereplő választópolgárai hogyan helyezkednek el földrajzilag. Tanulmányunk végén javaslatot teszünk egy előzetes egyéni választókerületi értékelő tipológiára, amely további véleménykutatási igazolást, pontosítást igényel, de átfogó adatelemzés és politikai értékelés után véleményünk szerint már a választási felkészülés korai szakaszában is célszerű és adekvát megközelítést jelent egy demokratikus ellenzéki politikai szereplő számára. A javasolt értékelő tipológiánkat azért ebből a politikai értékválasztási nézőpontból készítjük el, mert szerintünk a magyar balközép és a politikai centrum számára az új országgyűlési választási rendszer több politikai és táborképzéséi kihívást teremtett, mint a jelenleg regnáló jobboldali kormány pártjai számára. Ez a többletkihívás nem pusztán a balközép választói koalíció 2010-es összeomlásából következik, hanem az új rendszer intézményesülésének formájából is. Így a demokratikus ellenzéki oldal választási stratégiaalkotása több innovációra kényszerül. Számunkra pedig ez az, ami egy igazán érdekes megértési, megismerési feladatot jelentett. A magyar parlamenti választási rendszer reformjáról A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány blogján és 2012 folyamán Tordai Csaba szerzőtársunkkal közösen több blogbejegyzésben vizsgáltuk, elemeztük a jelenleg kormányzó koalíció országgyűlési választási reformját. Áttekintettük a Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok szavazati jogának kérdését 2 ; elvi keretet alkottunk a reformfolyamat tilalomfáira vonatkozóan 3 ; száztíz egyéni mandátumos, saját mandátumkiosztást készítettünk, amely meggyőződésünk szerint kiegyensúlyozott és elvszerű megoldást jelentett volna a többségi ág mandátumszámának csökkentésére. 4 Később elemeztük a kormányoldal választási reform-koncepcióját, illetve törvényjavaslatát 5, politikai hatáselemzés szempontjából modelleztük a százhat új egyéni választókerület elhatárolását 6, és végül pedig a kampányfinanszírozás bizonyos kérdéseit. 7 A jelenlegi reformfolyamat sem tartalmi, sem pedig eljárási szempontból nem felel meg egy polgári demokrácia átlátható és egyezetéseken keresztül előrehaladó átalakításának. A törvény és a kapcsolódó jogszabályok előkészítése során a kormányzó erők soha, semmilyen megegyezésre nem törekedtek, még csak a látszatok 1 hazaeshaladas.blog.hu 2 Szigetvári Viktor Tordai Csaba: A határon túliak választójogáról. (a letöltés dátuma: június 14.) 3 Szigetvári Viktor: Tilalomfák az új országgyűlési választási rendszer reformjában. valasztasi_rendszer_reformjaban (a letöltés dátuma: június 14.) 4 Szigetvári Viktor Vető Balázs: Az új választási rendszer részletes modellje. modellje (a letöltés dátuma: június 14.) 5 Szigetvári Viktor: Ellentmondásos választási rendszer-reform. Szigetvári Viktor Vető Balázs: Szalámitaktika és választási reform. Szigetvári Viktor Vető Balázs: Demokratikus-e az új választási rendszer (1. rész). (a letöltés dátuma: június 14.) 6 Szigetvári Viktor Tordai Csaba Vető Balázs: Túl a demokrácián az új országgyűlési választási rendszer modellje (2. rész). hu/2011/11/25/tul_a_demokracian_az_uj_orszaggyulesi_valasztasi_rendszer_modellje_2_resz, Szigetvári Viktor: Halászni ott, ahol tó sosem volt. hazaeshaladas.blog.hu/2011/12/05/halaszni_ott_ahol_to_sosem_volt, Szigetvári Viktor Tordai Csaba Vető Balázs: Ceterum censeo. blog.hu/2012/02/05/ceterum_censeo_5 (a letöltés dátuma: június 14.) 7 Szigetvári Viktor: A falra festett ördög. (a letöltés dátuma: június 14.) 8

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE

VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE VÁLASZTÁS 14 A REPUBLIKON INTÉZET VÁLASZTÁSI ELEMZÉSE TARTALOM Részvétel a 2014-es választásokon... 3 A Fidesz-KDNP szereplése... 4 Az MSZP-Együtt-PM-DK-Liberálisok szereplése... 7 A Jobbik szereplése...

Részletesebben

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY

AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY AZ ÚJ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER SZÁZADVÉG ALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék Bevezetés a tanulmány célja 2 Korábbi vs. új magyar választási rendszer kisebb hangsúlyeltolódás a többségi rendszer irányába 3 A rendszerváltozás

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1

Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1 Kákai László Pártok és civil szervezetek az önkormányzati választásokon 1 Az önkormányzatok megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával,

Részletesebben

Jelige: Aki mer, az nyer

Jelige: Aki mer, az nyer MENNYIBE KERÜL? Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről Jelige: Aki mer, az nyer TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 Felépítés...5 II.

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

A baloldal és a fiatalok Magyarországon

A baloldal és a fiatalok Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor A baloldal és a fiatalok Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. október Bevezetés E tanulmány célja, hogy bemutassa,

Részletesebben

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában

A magyar választási rendszer átalakítása. összehasonlító perspektívában Prof. dr. Szigeti Péter (DSc.) Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszék vezetője A magyar választási rendszer átalakítása összehasonlító perspektívában Előszó. 1. A választási rendszer és a választójog

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Van megoldás. A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása

Van megoldás. A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása Van megoldás A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása Van megoldás A választókerületi rendszer határainak újrarajzolása A Barankovics István Alapítvány korábbi reformjavaslatainak bemutatásakor

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon Gyorsjelentés 2013 Szabó Andrea Minden jog fenntartva! All rights reserved! Kiadja: IDResearch Kft. / Publikon Kiadó Olvasószerkesztő: IDResearch Kft.

Részletesebben

Tóka Gábor: Választási közvélemény-kutatások és előrejelzések 1998-ban 1

Tóka Gábor: Választási közvélemény-kutatások és előrejelzések 1998-ban 1 Tóka Gábor: Választási közvélemény-kutatások és előrejelzések 1998-ban 1 Az alábbi szöveg a tanulmánynak a Magyarország politikai évkönyve - Political Yearbook of Hungary 1999 (szerk. Kurtán Sándor, Sándor

Részletesebben

IGEN VAGY NEM A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011)

IGEN VAGY NEM A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011) A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999 2011) Tóth Adrienn (Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudomány MA szakos hallgató) Összefoglaló Tanulmányomban az 1999 és 2011 között kiírt helyi

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

A nők (alul)reprezentáltsága a magyar Országgyűlésben

A nők (alul)reprezentáltsága a magyar Országgyűlésben A nők (alul)reprezentáltsága a magyar Országgyűlésben Várnagy Réka, PhD 2013. október Jelen tanulmány az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) megbízásából készült. A tanulmányban

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben