Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele"

Átírás

1 K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság anyavállalat vezetõjének küldött levelet Semjén Zsolt. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a leveleket azon biztosítótársaságoknak címezte, amelyek a közelmúltban részt vettek a társadalombiztosítás reformjáról szóló kormányzati egyeztetésen. A levélben Semjén Zsolt leszögezi: a kereszténydemokraták számára csak a nemzeti kockázatközösség az egyetlen elfogadható megoldás az egészségbiztosítás terén. Ezért szólítottak korábban bojkottra a többbiztosítós rendszer megvalósításában szerepet vállaló külföldi társaságok ellen. Mint Semjén Zsolt elmondta: a levelet baráti gesztusnak és figyelemfelhívásnak is szánja a KDNP, hiszen kormányra kerülése esetén visszaállítja a nemzeti kockázatközösségen alapuló rendszert. Semjén Zsolt levele K Ö Z É L E T Tisztelt Elnök Úr! A Kereszténydemokrata Néppárt mindazon biztosítótársaságok bojkottjára szólítja fel a magyar polgárokat, amelyek részt vesznek a kormány által a magyar társadalmon áterõltetni kívánt több-biztosítós modell kialakításában. Mint bizonyosan Önök elõtt is ismeretes, a Magyarországot jelenleg kormányzó koalíció az elõzõ választási ciklusban alapvetõen hibás gazdaságpolitikájának következtében kritikus pénzügyi helyzetbe sodorta Magyarországot. Ezt követõen, áthágva a nyugati típusú demokrácia írott és íratlan szabályait, semmilyen eszköztõl nem riadva vissza az újabb kormányzati felhatalmazás megszerzése érdekében szervezett, közpénzbõl is finanszírozott megtévesztõ kampányt folytatott, eltitkolta a választópolgárok elõl nemcsak a mûködésük elõidézte valós helyzetet, hogy idézzük Gyurcsány Ferenc méltán világhírnévre szert tett beszédét hazudtunk reggel, éjjel meg este, de azon lépéseket is, amiket a választások megnyerése után a kampányban elhangzott ígéreteikkel szöges ellentétben tenni szándékoztak ban a kormány hozzákezdett az általa reformoknak nevezett átalakítások véghezviteléhez. Anélkül tette ezt, hogy bármilyen néven nevezhetõ, akár Folytatás a 2. oldalon Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton Rosszkedvû tanévkezdés az idei. Bár évek óta úgy gondoljuk, már nem lehet lejjebb zuhanni, mégis! Kormányunk és oktatásirányításunk ténykedésének következtében az idei, tanév kilátásai is alulmúlják a korábbiakét oldal Charta a szabad vasárnapért A vasárnapi munka alkotmányos jogokat is érint. Érinti a pihenéshez, a szabadidõhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz való alkotmányos jogot, érinti a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos jogot, valamint a szabad vallásgyakorlás alkotmányos jogát. Álláspontunk szerint a kellõen súlyos társadalmi érdekkel nem igazolható vasárnapi munka kötelezõ elrendelése sérti a munkavállalóknak a fenti alkotmányos jogait. 8. oldal A reformok igazi arca Már most látszik annak következménye, hogy a szakmát teljesen kihagyták az átalakításból. Budapesten tízezer gyermek született olyan kórházban, ahol nincs gyermekgyógyászat; ezen belül a budai oldalon egyáltalán nincs ilyen intézmény. 13. oldal

2 Felhívás a privatizáló biztosítók bojkottjára Bojkottra szólítja fel a Kereszténydemokrata Néppárt a jóérzésû embereket azon nyereségérdekelt biztosítótársaságokkal szemben, amelyek részt vesznek a több-biztosítós rendszer magyarországi megvalósításában. Nagy Kálmán, a párt szakpolitikusa szerint ugyanis a több-biztosítós modell egyenes következménye, hogy a gyógyítás nem szakmai, hanem anyagi kérdés lesz a jövõben. Nagy Kálmán sajtótájékoztatóján arra szólította fel az embereket, ne kössenek semmiféle biztosítást azokkal a társaságokkal, amelyek a kormány által tervezett rendszer létrejöttében tevõlegesen részt vesznek. A politikus hangsúlyozta, a még csak tervezett rendszer saját logikájából adódóan pénzkérdéssé teszi a gyógyítást: még súlyos, életet veszélyeztetõ betegségek esetén sem szakmai alapon gyógyítanak majd, hanem anyagi kérdéssé válik az életrõl, halálról szóló döntés. A Nagy Kálmán kifejtette: a kormány a választásokon nem kapott felhatalmazást arra, egy ilyen horderejû döntést meghozatalához. Ha a kormány véghezviszi elképzelését, és bevezeti a több-biztosítós modellt, azzal egyoldalúan felmondja a közte és az állampolgárok között fennálló társadalmi szerzõdést. KDNP webszerkesztõség 2 Folytatás a 1. oldalróé szakmai, akár társadalmi egyeztetést folytatott volna róluk. Önök elõtt is tudott, hogy a magyar társadalom alig tizenhét éve szabadult meg egy olyan rendszertõl, amelynek a lényegét adta, hogy egy magát erre a feladatra egyedül alkalmasnak nyilvánító erõszakos kisebbség, eszközökben nem válogatva igyekezett az általa helyesnek és korszerûnek ítélt formába törni a társadalmat. Tudjuk, minden nagy ellátó rendszer átalakítása kezdetben pénzbe kerül, ez alól az egészségügyi rendszer sem kivétel. A jelenlegi kormány úgy kísérli megreformálni a magyar egészségügyet, hogy elsõ lépésként jelentõs mennyiségû forrást vont el az ágazattól. Teszi ezt azért, mert így reméli a kivezetõ utat megtalálni abból a zsákutcából, amelyikbe saját tétlen és tehetségtelen kormányzásának eredményeképpen került. És teszi ezt olyan módon, hogy bizalmatlanságot szít az átalakításokkal kapcsolatos fenntartásainak hangot adó orvostársadalom és a betegek között Az ellenzékben lévõ Kereszténydemokrata Néppárt a Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel közösen népszavazást kezdeményezett, hogy a magyar polgárok véleményt mondhassanak azon átalakításokról, amelyek jövõbeni sorsát alapvetõen meghatározzák, ám amelyekrõl a tavalyi választások elõtt, a fenti okokból nem volt tudomásuk. A kormányzó koalíció nem kívánja megvárni a referendum eredményét, még a népszavazás elõtt törvényekben akarja szentesíteni a magyar társadalom többsége által elutasított átalakításokat. A Kereszténydemokrata Néppárt többször egyértelmûvé tette, hogy a társadalmi szolidaritáson alapuló nemzeti kockázatközösség híve, és amenynyiben kormányra kerül, haladéktalanul orvosolja a jelenlegi kabinet átgondolatlan, egyeztetés nélkül végrehajtott intézkedései nyomán keletkezett károkat. Néhány hónap után nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a magyar egészségügy ezektõl nemhogy jobb nem lett, de helyenként a mûködésképtelenség jeleit mutatja. Többször nyilvánvalóvá tettük azt is, hogy amennyiben a kabinet bevezeti a nyereségérdekeltségû több-biztosítós modellt, kormányra kerülésünk esetén azt azonnali hatállyal visszaalakítjuk. Ezek után kívánja a magyar kormány külön szerzõdésekben garantálni a biztosítótársaságoknak, akik az említett tudás birtokában vannak, hogy egy esetleges politikai változás után ne érhesse õket kár. E folyamat vezetett oda, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt nem látott más utat, mint bojkottra szólítani a magyar társadalmat azon biztosítótársaságok esetében, amelyek a fentebb részletezett körülmények ellenére beszállnak a biztosítási modellváltásba, és ezzel áttételesen politikai szerepet vállalnak. És vállalják azt is, hogy egy társadalmi támogatottsággal nem rendelkezó, elhibázott folyamathoz kössék a nevüket. A bojkott-felhívásra reagálva az egyik biztosító vezetõje ekképp reagált az egyik internetes hírportálnak: A Kereszténydemokrata Néppárt nem az a szervezet, melynek szavait komolyan vesszük. A Kereszténydemokrata Néppárt elnökeként azt kérdezem Öntõl: az önök hazájában elképzelhetõ-e, hogy hasonló metódussal valósuljon meg egy olyan horderejû átalakítás, mint az egészségügy reformja; elképzelhetõ-e, hogy azt ne elõzze meg semmiféle szakmai és társadalmi egyeztetés; elképzelhetõ-e, hogy a változtatásokhoz érvként legyen alkalmazható az orvos-beteg viszonyban szükséges bizalom aláásása; önök szerint egy ekképp áterõszakolt változtatás esetén van-e joga a társadalomnak ellenállni a jövõbeni létét veszélyeztetõ intézkedéseknek? És végezetül elképzelhetõ-e önöknél, hogy a választók akaratából a törvényhozásba került politikai formációról hasonló szellemben nyilatkozzon egy, a nyereségét e társadalomban megkeresni igyekvõ magáncég? Tisztelt Elnök Úr! A fentiek fényében arra kérem, hogy biztosítótársaságukat ne vigyék bele egy, a magyar társadalom megbecsülésének esetleges elvesztésével járó, bizonytalan gazdasági vállalkozásba. Tisztelettel: dr. Semjén Zsolt, elnök Kereszténydemokrata Néppárt

3 Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton Rosszkedvû tanévkezdés az idei. Bár évek óta úgy gondoljuk, már nem lehet lejjebb zuhanni, mégis! Kormányunk és oktatásirányításunk ténykedésének következtében az idei, tanév kilátásai is alulmúlják a korábbiakét. Tizenkét évvel ezelõtt hosszan ünnepelte az egész ország a magyar iskola ezeréves jubileumát. Akkor, bár liberális irányítástól szenvedett az oktatásügy, a kerek évforduló és a hangzatos beszédek kapcsán méltán reméltük, hogy jobb napok következnek az iskolák világában. Nem így történt. Eltekintve a ' közötti röpke négy év néhány biztató intézkedésétõl, 1994 óta a folyamatos hanyatlás és vergõdés állapotát éli e nagy múltú intézményrendszerünk. Kettészakadt az ország. S ez már nem kizárólag borúlátó írástudók vagy nagy szavakat hangoztatni szeretõ politikusok fenyegetõ víziója, hanem mindennapi valóságunk része lett minden téren, így az iskolaügyben is. Egyfelõl a reformokat mint minden bajunk orvoslóját fennen hirdetõ kormánypárti oktatáspolitikusok és a reformmánia bûvöletétõl elszédített vagy olcsó pénzen megvásárolt néhány tucat mintaiskola, másfelõl az egzisztenciális félelemtõl sújtott pedagógusok ezrei és az iskolabezárások valamint az eddigi szociális támogatások csökkenése miatt kilátástalan helyzetbe sodródott kistelepülési gyerekek, szülõk sokasága. Az éles választóvonal nemcsak a fönt és lent, a gazdagok és szegények, a hatalmon levõk és kiszolgáltatottak koordinátarendszerében észlelhetõ, hanem ami súlyosbítja és még elviselhetetlenebbé teszi a kettészakítottság állapotát a szavak és a tettek között is feloldatlan ellentétek feszülnek. A hamisság, a becsapottság, a hazugság szennyétõl bepiszkítva, nagyon rossz közérzettel készülünk az új tanévre. Átgondolatlan törvények, gátlástalan forráskivonás A szellemi tõke eltékozlása, finanszírozási anomáliák A tanügyben ellentétben a gazdasággal a stabilitás nagyobb érték, mint a folytonos változás. Nálunk mintha ezt sem tudnák az oktatásügy irányítói. Minden évben új törvények, illetve törvénymódosítások születnek. Így ennek a nyárnak az elején is, a már kényszerûen megszokott módon rohamléptekben és elõkészítetlenül újabb oktatási törvénycsomagot fogadtatott el a kormány a neki szolgai módon engedelmeskedõ parlamenti többséggel. E törvények hívószavai Feltámad a Móra Ferenc által megfestett világ Tizenkét évvel ezelõtt hosszan ünnepelte az egész ország a magyar iskola ezeréves jubileumát. Bár liberális irányítástól szenvedett az oktatásügy, a kerek évforduló és a hangzatos beszédek kapcsán méltán reméltük, hogy jobb napok következnek az iskolák világában. Nem így történt. Nagyon rossz közérzettel készülünk az új tanévre. Folyamatos hanyatlás és vergõdés állapotát éli e nagy múltú intézményrendszerünk. Hovatovább visszajutunk a múlt századelõ Móra Ferenc által szívszorítóan megírt világába, a középosztály és a lecsúszott emberek lányai fiai csak a tanterem nyitott ablakán át hallgathatják a tanárt a miniszteri expozéban és a kormánypárti képviselõk öntömjénezõ szónoklataiban a következõk voltak: több pénz (az Európai Unió bõségszarujára hivatkozva), esélyegyenlõség és minõség. A több pénz bizony egyelõre nem csordogál. Ezzel szemben a költségvetés jelentõsen megnyirbálta a közoktatás egy fõre esõ finanszírozását, az ún. normatív támogatást. Különösen fájdalmas sebeket kaptak az egyházi iskolák. Ugyanannyi vagy több gyereket fog lényegesen kevesebb pedagógus kevesebb pénzért tanítani szinte mindenütt az országban. A gazdaság nyelvére lefordítva ez annyit jelent, hogy a szellemi tõkénket elõre kódolhatóan igen rosszul fektetik be a döntéshozók. A tanítási órák száma és a pedagógus-gyermeklétszám arányainak romlása, azaz a pénzkivonás következtében százával zártak be vagy szerveztek át iskolákat az elmúlt hetekben. Itt-ott szemfüles alapítványok jelentkeztek az intézmények átvételére. Az állandó pénzhiánnyal küzdõ önkormányzatok szükséghelyzetükben többnyire át is adták nekik, aminek eredményeképpen megszûnt az ott dolgozó pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya, vele együtt radikálisan csökkent a fizetésük. Nem jobb a helyzet a felsõoktatásban sem. Ugyan a miniszteri ígéret szerint (vajon hihetünk-e a krónikusan hazudozó kormány és kormánypártok bármelyik tagjának?) a következõ három évben 214-rõl 240 milliárd forintra fog emelkedni a felsõoktatás költségvetési fõösszege, arról azonban nem szólt a miniszter, hogy ezt a növekményt messze felemészti majd az infláció és az egyetemekre újonnan kirótt járulékterhek. Ennyit a több pénzrõl. Egyénre szabott oktatás helyett gyerekgyárak Az oktatásból is kiszorul az esélyegyenlõség elve Az esélyegyenlõség szent dolog. Az iskolaügyben azt jelenti, hogy minden egyes gyermeknek tényleges lehetõsége van arra, hogy adottságainak megfelelõen fejlõdhessen, tanulhasson, boldoguljon az életben. Hogy ne kényszerüljön idejekorán elszakadni a családjától a tanulása érdekében. Hogy megkaphassa azt az intézményes törõdést, nevelést, ami majd hozzásegíti a tartalmas életvitelhez. És hogy mindez ne gátolja a másik gyermeket, hiszen neki ugyanúgy joga van az esélyhez. Lássuk, mi várható a nyári törvénycsomagnak köszönhetõen az esélyegyenlõség terén? Alma materek helyett létrejönnek majd egymás után nagy gyerekgyárak, ahol elszemélytelenednek a kapcsolatok, mert senki sem ismer senkit, és mindenki ugyanazt az egyenszolgáltatást kapja. Hiába az egyénre szabott differenciált oktatás elvárása, közoktatásunk jelen állapotát nézve ez nem más, mint a döntéshozók és a gyakorlattól rég elszakadt tanácsadóik utópikus víziói. Ezrével lesznek kisdiákok, akik iskolájuk bezárása miatt naponta hosszú utazásra kényszerülnek. Mondván, hogy megfelelõ szolgáltatásban részesülhessenek. Mintha a nevelés tömegszolgáltatás, nem pedig intimitást igénylõ személyközi kapcsolatokon alapuló bizalmi viszony volna. A buszozástól elcsigázott gyermek Folytatás a 4. oldalon 3

4 Folytatás a 3. oldalról fáradt lesz, kevesebb ereje marad a tanulásra. Nemhogy növekszenek, hanem éppen hogy csökkennek az esélyei. Mi több, könnyen elõfordulhat, hogy a délutáni napközibe újabb helyre kell majd utaznia, mert már a napközik összevonását is kitalálták a törvényben. Ha kollégista, ott is azt kell majd tapasztalnia, hogy szükségszerûen felõrlõdik az a személyesség, amely eddig néhány kiváló kollégiumi nevelõtanárnak köszönhetõen megakadályozta sok hátrányos helyzetû diák elkallódását. Ha nagycsaládban nevelkedik, bármilyen tehetséges legyen is, eleve lemondhat az egyetemi tanulmányokról, mert a szülei nem lesznek képesek a tandíját kifizetni. Ha pedig az egyetemtõl, fõiskolától távol lakik, már álmodozni sem mer róla, hiszen a jócskán megemelt közlekedési és kollégiumi tarifák elérhetetlen csillagászati összeget jelentenének a családi költségvetésnek. Ezenközben a felsõoktatási felvételi rendszer modernizálásának eredményeképpen szép lassan elsorvadnak a vidéki felsõoktatási intézmények. S a nagyvárosoktól távol lakó gyerekek elõtt szép lassan végleg bezárulnak a továbbtanulás kapui. A döntéshozók gyermekei közül sokan persze külföldi iskolákba és egyetemekre járnak. A középosztály összeszorított fogakkal valahogyan csak elõteremti lányai, fiai taníttatásának költségeit. Ám a legelesettebbek (több milliónyian) még esélyt sem kapnak, nem hogy egyenlõt a többiekkel. De mi is lesz a középosztályhoz tartozók esélyeivel? Nekik többnyire nem jár ingyentankönyv és semmilyen kedvezmény. A gimnázium elsõ évfolyamát most kezdõ ismerõs kislány értelmiségi szülei a héten 37 ezer (!) Ft-ot kényszerültek kifizetni atlaszok nélkül csak a tankönyvekért. A kisfiuk könyveire és a füzetekre, egyéb tanszerekre egyelõre nem futotta: bizonyára kölcsönt kérnek majd valamelyik idõsebb rokontól. Ha az ország ügyeit még néhány évig ugyanígy és ugyanõk fogják intézni, hovatovább visszajutunk a múlt századelõ 4 Móra Ferenc által szívszorítóan megírt világába, amikor is a jégverés miatt tönkrement szülõk kisfia csak a tanterem nyitott ablakán át hallgathatta az áhított tanítást. A középosztály és a lecsúszott emberek lányainak fiainak esélyegyenlõségét majd a nyitott teremablakok fogják biztosítani Stratégia helyett hangzatos jelszavak A minõségjavítás minden feltétele hiányzik A minõség megint csak pozitív tartalmú fogalom. Ám csalóka tüneménnyé válik, ha a kormányzati minõségbiztosítási intézkedéseket vesszük szemügyre. Mi kellene ugyanis az oktatás mindenkor szükséges minõségjavításához? Stratégia, minõségi pedagógusképzés és pedagóguspolitika, pénz, jól szervezett és hozzáértõ ellenõrzés, a jó erõsítése, a rossz javítása vagy elvetése. Ma egyik sincs meg. A stratégiát egyremásra hangoztatott jelszavakkal helyettesítik a döntéshozók, az átalakuló pedagógusképzés több éves késében van, és egyelõre inkább problémáktól terheltnek, mintsem szárnyalónak ígérkezik, pénz nincs, illetve rendkívül kevés, az ellenõrzést állandó és megterhelõ adatszolgáltatásként értelmezik, a jó és a rossz szelekciója helyett pedig a piac mindenhatóságát hirdetik. Az egyetlen vigaszt ebben a siralmas helyzetben az jelenti a tanárember számára, ami évszázadokon keresztül mindig átsegítette a hét szûk esztendõkön: a gyerekek, a tanítványok. Õk, ha önhibájukon kívül szintén rosszabb állapotban vannak is, mint egy generációval korábbi elõdeik, mégis csak ugyanazok, mint mindig. Kíváncsiak, valamit akarnak kezdeni az életükkel, és kiéhezettek a jó szóra, a szeretetre, tanításra. Miattuk és saját önbecsülésünk miatt érdemes tehát megkísérelni a jókedvû tanévkezdést. Hoffmann Rózsa

5 Megszûnõ iskolák Több mint ötszáz intézménnyel lesz kevesebb idén Több mint félezer közoktatási intézmény szûnik meg szeptembertõl derül ki egy még mindig nem a végleges adatokat tartalmazó dokumentumból. Az irat szerint 423 intézmény bezár, további 104 pedig ugyan tovább mûködik, de nem közoktatási intézményként. A jelentés szerint június 1-jéig 423 óvoda, illetve iskola jelezte, hogy kénytelen bezárni kapuit, közülük 206 intézménynek már be is vonták a mûködéshez szükséges azonosító számát. További 104 olyan óvoda és iskola van, ahol az épület tovább mûködik, de azt már nem közoktatási célra használják majd. Öszszesen 22 iskola, illetve óvoda zár be jogutód nélkül, a többi nagy részét öszszevonják egy nagyobb intézménnyel. Idén mintegy tíz-tizenkét milliárd forintos forráskivonás sújtja a közoktatást, ami azt jelenti, hogy bizonyos évfolyamokon húsz-huszonöt százalékkal csökken az állami támogatás mértéke. Az új tanév kezdetével lép életbe a tanárok kötelezõ óraszámemelése is, amelyrõl még tavaly döntött a Gyurcsány-kormány a megszorítócsomag részeként. Ennek lényege, hogy a pedagógusoknak az eddigi 20 kötelezõ óra helyett 22 órát kell megtartaniuk, miközben fizetésük egyáltalán nem növekszik. A pedagógus-szakszervezetek már a rendelet meghozatalakor jelezték, hogy a döntés több ezer tanár elbocsátásával jár majd, hiszen így a tanárok egy részére nem lesz szükség. Az óraszámemelés nemcsak az utcára kerülõ pedagógusok életét teszi kilátástalanná, de tovább rontja az oktatás színvonalát is. Azok a pedagógusok sem járnak jól, akiknek megmarad a munkahelyük, a többletmunkát ugyanis nem fizetik ki nekik. Viszont azok a tanárok járnak a legroszszabbul, akik eddig is több órát például korrepetálást, szakkört, fakultációt tartottak a diákoknak. Nekik eddig pluszpénz járt a túlóráért, ettõl fogva azonban ugyanannyi munkáért, mint eddig, kevesebbet visznek majd haza. Forrás: mno.hu Több a regisztrált munkanélküli, mint amit a KSH kimutat Több mint 130 ezer fõvel több a regisztrált munkanélküli Magyarországon, mint amennyit a KSH kimutat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkanélküliekre vonatkozó adata egyes megyékben megegyezik a magukat a munkaügyi intézményrendszernél regisztráltató álláskeresõk létszámával, más megyékben viszont a regisztrált létszám akár a kétszeresét is eléri a KSH által közöltnek. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a regisztrált létszám 50 ezer volt, a KSH-adat pedig 30 ezer, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csaknem 61 ezer volt a regisztrált álláskeresõk száma, a KSH-felmérés szerint viszont a munkanélküli létszám 32 ezer. Még nagyobb a különbség Nógrád megyében, ahol a két adat 16 ezer, illetve 7 ezer. Forrás: mno.hu, KDNP webszerkesztõség Gyurcsány határolódjon el Kóka kijelentésétõl A Kereszténydemokrata Néppárt arra kéri Gyurcsány Ferencet, a kormány tagjait, a szabad demokrata politikusokat, hogy határolódjanak el Kóka János a határon túli magyarok autonómiára való törekvésérõl tett kijelentésérõl mondta Simicskó István a KDNP országgyûlési képviselõje, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. A kereszténydemokrata politikus sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban fejtette ki pártja véleményét, hogy az SZDSZ elnöke az Új Magyar Szó címû napilapnak és az Erdélyi Riport címû hetilapnak a múlt héten arról beszélt: az autonómia és a kollektív jogok Románia és Magyarország európai uniós tagságát követõen nem igazán idõszerûek. Simicskó István közölte: a KDNP és õ maga is úgy ítéli meg, hogy Kóka János elárulta a határon túli magyarok ügyét, megsértette az összmagyarság nemzeti érdekeit. Hozzátette: az SZDSZ elnöke szavaival azokat a romániai nacionalista, soviniszta politikai tényezõket erõsítette, amelyek minden lehetséges eszközzel akadályozzák a magyarság jogos igényeinek érvényesítését. Simicskó István hangsúlyozta: aki úgy viszonyul a magyarság megmaradásának ügyéhez, mint az SZDSZ elsõ embere, annak Gyurcsány Ferenc szavaival élve azt kell mondani, el lehet innen menni. Költözzön ki Bukarestbe, és azután nyilatkozzon arról, milyen magyarként kisebbségben élni Romániában jegyezte meg a képviselõ. A kereszténydemokratáknak meggyõzõdésük, hogy mind a szórványmagyarság kulturális autonómiáját, mind pedig a székelység autonómiatörekvéseit minden rendelkezésre álló eszközzel az összes nemzetközi fórumon támogatni kell, és mielõbb meg kell adni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárságot mondta végezetül Simicskó István. Forrás: KDNP, mno.hu, gondola.hu 5

6 Méltatlan helyzetet teremt a tervpályázat A Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja szerint a Kossuth tér rendezésére kiírt tervpályázat méltatlan helyzetet teremt, amikor a Parlament épületét, illetve a teret kerítéssel akarja elzárnia az emberek elõl. A pályázat kirekeszti a térrõl mindazokat, akiknek bizalmából a törvényhozás épületének padsoraiban ülnek az országgyûlés képviselõi. A Kossuth tér a magyar szabadság és függetlenség szimbóluma: Rákóczi és Kossuth szobra, valamint az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékhelyei erre figyelmeztetnek. Nemzeti ünnepeinken Országház elõtti zászlórúdon leng a köztársaság lobogója. Nagyfokú érzéketlenségérõl tesz tanúbizonyságot a Gyurcsány-kormány, amikor az adófizetõk 1,2 milliárd forintjából éppen elõlük és a hazánk iránt érdeklõdõ külföldi turisták elõl akarja a teret és a történelmi épületet zárható kerítéssel leválasztani, rácsok közé rekesztve a nemzeti zászlót. A Gyurcsánykormány éppen akkor érzi mindennek szükségességét, amikor reformnak csúfolt intézkedéseivel ellehetetleníti a magyar családok, a fiatalok és az idõsek mindennapjait. Ebbõl az 1,2 milliárdos összegbõl látványberuházások helyett a Mentõszolgálat számára 20 darab teljes felszereltségû rohamkocsit lehetne vásárolni, vagy 60 ezer általános iskolás gyermeknek lehetne ingyentankönyvet osztani, amelyek valóban az emberek érdekét szolgálják. Molnár Béla a KDNP budapesti szervezetének elnöke Továbbra is jelentõs Fidesz-elõny Augusztusban is megmaradt a Fidesz 17 százalékos elõnye az MSZP-vel szemben derül ki a Medián legfrissebb felmérésébõl. Egy most vasárnapi voksoláson a választani tudó biztos szavazók között a legnagyobb ellenzéki párt 57 míg az MSZP 32 százalékot kapna. Az SZDSZ támogatottsága továbbra is a parlamenti küszöb alatt van, viszont erõsödött az MDF, a pártok közül választani tudók 7 százaléka szavazott volna rá. Négy százalékkal csökkent a magukat biztos szavazóknak mondók arány.a, s a visszaesés a Fidesz szavazótáborára is jellemzõ: augusztusban már nem volt érdemi különbség a két nagy párt szimpatizánsainak részvételi hajlandóságában. A korábbi hónapokhoz hasonlóan a két kisebb parlamenti párt szimpatizánsai közül még kevesebb, csupán minden második mondta biztosra a részvételét egy most vasárnapi választáson. Forrás: KDNP webszerkesztõség, median.hu 6 Nincs szükség a kötelezõ magánnyugdíj-pénztári tagságra A KDNP szerint meg kellene szüntetni a kötelezõ magánnyugdíj-pénztári tagságot, mert emiatt egyre több járulékkieséssel kell számolnia a nyugdíjkasszának. A párt szakpolitikusa azt mondta: javaslatuk elfogadása esetén jövõre nem lenne szükség a brutális nyugdíjelvonásra. A magánnyugdíj-pénztárba kötelezõen átlépõk miatti járulékkiesés évrõl évre nõ mondta Soltész Miklós, KDNP országgyûlési képviselõje budapesti sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a szocialista kormány intézkedése 2005-ben 211 milliárd forint bevételkiesést jelentett a nyugdíjkasszának, ez az idén 298 milliárd forintra nõhet. Mint mondta, jövõre 328 milliárd forint járulékkieséssel lehet számolni, 2010-re pedig ez az öszszeg meghaladja a 399 milliárd forintot. Soltész Miklós közölte: ha a kormány elfogadná javaslatukat, akkor nem lenne szükség a közelmúltban bejelentett, a nyugdíjba készülõk számára nyugdíjcsökkenést jelentõ lépésekre. Mint kifejtette, jövõre a szigorítás a nyugdíj mellett dolgozókat, a nyugdíj elõtt állókat érinti, és tette hozzá kétséges a 13. havi nyugdíj sorsa is. Rosszul járnak a 2008 januárja után nyugdíjba vonulók is, hiszen ekkortól a nettó átlagkereset lesz a nyugdíj alapja. Ez azt jelenti, hogy a nyugellátások induló összege százalékkal lesz alacsonyabb annál, mintha valaki még az idei szabályok szerint kapná meg járandóságát. Soltész Miklós szerint Gyurcsány Ferenc mindig akkor riogat a szélsõjobboldali veszéllyel, amikor valamirõl el akarja terelni az emberek figyelmét. Ezért a KDNP felszólítja a miniszterelnököt: nyilatkozzon arról, megfogadja-e a szocialista közgazdászok tanácsait, akik a 13. havi nyugdíj eltörlését javasolják. Forrás: mno.hu, MTI

7 Botrány Merkel látogatásakor Augusztus 20-a másnapján, az ünnep melegével szívében Gyurcsány Ferenc ismételten tanúbizonyságát adta nemzeti értékeinkkel szembeni érzéketlenségének, hiányos történelmi mûveltségének. Angela Merkel német kancellár egynapos látogatásának egyik programpontja a Szent Korona megtekintése volt. A magyar kormányfõ az ereklye mellett állva a Hír TV felvétele szerint azt mondta Angela Merkelnek: Az az igazság, hogy én mélyen ellenzem, hogy itt van. Szerintem ez a parlament a köztársaság parlamentje, és nincs ok a királyság jelvényét idehozni. A jobboldali kormány úgy döntött, hogy ezt idehozza Orbán miniszterelnök úr. Mi meg nem akartuk elvinni, mert az nem szép, hogy hozzuk, meg visszük. Akkor maradjon itt. Angela Merkel láthatóan értetlenül hallgatta a miniszterelnök koronatanait. Gyurcsány szavai nemcsak a nemzeti értékrendünkkel ellentétesek A kínos incidens után Harrach Péter, az országgyûlés kereszténydemokrata alelnöke hangsúlyozta, a 2000-ben elfogadott, a koronáról és az államalapítástól szóló törvény kimondja: a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és annak Törvény Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikébõl átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet elmúlt ezer esztendejérõl, s a jövõbe, hogy felkészüljön a következõ évezredre. Ezer évvel ezelõtt elsõ királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. Magyarország ma is Szent István államalapító mûvén nyugszik. István király mûve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ fejlõdéséhez. Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínû közösségének. A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetõvé, hogy a magyarság visszaverje a létére törõ támadásokat, hogy ne csak gyõzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megõrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat. A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítõ ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselõ Országgyûlés oltalma alá helyezi. (Részlet a évi I. törvény szövegébõl.) függetlenségét megtestesítõ jelkép. Gyurcsány Ferenc ezzel szemben nevezte a királyság jelképének a Koronát. A Szent Korona sokkal több, mint a királyság szimbóluma, nem egy koronázási ékszer csupán, mintahogyan a nemzeti zászlónk sem egy rongydarab. A Korona a magyar államiság jelképe, amibe a köztársaság is beletartozik jelentette ki a KDNP alelnöke. Hozzátette, a kormányfõ szavai nemcsak a nemzeti értékrendet, sokak jó érzését sértik, de a 2000-ben elfogadott, mai napig hatályban lévõ törvénnyel is ellentétesek. Ha egy állampolgár nyilatkozna így a Koronáról, azt a negyven év hatásának" tulajdonítanánk. De ha a miniszterelnök fogalmaz így, az botrány folytatta az országgyûlés alelnöke. A magyar miniszterelnöktõl elvárható, hogy egy országunkba látogató meghatározó európai ország politikusának többet tudjon mondani a magyar történelmet is megjelenítõ Szent Koronáról. Minden politikus az ilyen találkozások alkalmával igyekszik a nemzet értékeit megjeleníteni, ez esetben ennek ellenkezõje történt. Harrach Péter szerint ma, amikor a nemzet olyan megosztott, igen nagy szükség lenne a nemzet egységét és a nemzeti öntudatot erõsíteni, felelõtlenség ilyen kijelentést tenni, ami tárgyi tévedéseket tartalmaz, s a nemzeti öntudatot rombolja, egységét is veszélyezteti. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Szent Korona a nemzet egységét és az állam folytonosságát testesíti meg, ezt pedig sokan nem tudják ma Magyarországon. Forrás: MTI, Klubrádió, ATV 7