Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj"

Átírás

1 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2007 Részletes útmutató Budapest, szeptember

2 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 2/15 A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj önértékelési modellje A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj alapkoncepcióját az Európai Minőségi Díj, azaz az EFQM Kiválóság Modell koncepciója alapján építették ki, azzal megegyező módon. A modell alapkoncepciói az alábbiak: A szervezet szociális felelőssége Vevőközpontság Eredményorientáltság Partnerkapcsolatok fejlesztése Vezetés, tartós cél Folyamatos tanulás, innováció és továbbfejlesztés Munkatársak továbbfejlesztése és bevonása Folyamatok és tények alapján történő irányítás A modellben az Adottságok hangsúlyosabban szerepelnek, hiszen a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elsődleges célja a szervezetek minőségügy iránti elkötelezettségének erősítése. Ennek érdekében a felső vezetés elkötelezettsége és szerepe, valamint a humán erőforrások különösen nagy hangsúlyt kapnak az értékelés során. (Az elérhető pontszám: max. 550 pont) Az Eredmények értékelésekor legnagyobb hangsúlyt a termékminőségen keresztül elért működési eredmények és a vevői elégedettség kapja, hiszen a minőségügy elsődleges célja a vevők megelégedettségének növelése, ezáltal a vállalkozás versenyképességének fejlesztése. (Az elérhető pontszám: max. 450 pont) A kritérium témakörei nem kérdéslistát jelentenek, tehát nem jelentik azt, hogy azok valamilyen kötelező kérdések, amikre feltétlen válaszolni kell, de jelzik, hogy milyen témák hatékony kezelése jelenti a szervezeti, működési Kiválóságot, így célszerű ezekre kitérni az önértékelés során. Az egyes kritériumoknál felsorolt témakörökön kívül más témák is érinthetők, ha a szervezet úgy látja, hogy ezek hozzájárulnak sikerességükhöz, illetve el is hagyhatók ezekből az ajánlásokból, ha a szervezetre nem lehet, vagy nem célszerű azok valamelyikét értelmezni.

3 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 3/15 MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ KÖVETELMÉNYRENDSZERE (KRITÉRIUMOK és TÉMAKÖRÖK) 1. VEZETÉS A vezetők fejlesztik és támogatják a küldetés és jövőkép elérését. Kialakítják a szervezet értékeit meghatározó szempontokat és azokat a rendszereket, amelyek a fenntartható sikerekhez szükségesek. Célokat tűznek ki, és ahol szükséges, a vezetők képesek arra, hogy megváltoztassák a szervezet irányát, és inspiráljanak másokat is a követésre. Tématerületek: A vezetők hogyan alakítják ki a küldetést és a jövőképet? mutatnak példát és teszik láthatóvá az elkötelezettségüket a szervezeten belül a minőségügy, a TQM és az élelmiszerbiztonság iránt? teszik láthatóvá elkötelezettségüket, jó gyártási,- és higiéniai gyakorlatukat a szervezeten kívül, s hogyan működnek együtt az élelmiszerláncban kapcsolódó partnereikkel, beszállítóikkal, vevőikkel? támogatják, segítik elő és ismerik el a folyamatos fejlesztést a szervezeten belül és kívül? alakítanak ki olyan etikai elvárásokat és értékeket, amelyek támogatják a szervezeti kultúra létrehozását, valamint hogyan játszanak modell szerepet ezen értékek megvalósításában? alakítják a szervezeti felépítést oly módon, hogy az segítse a politika és stratégia megvalósítását? határozzák meg egyértelműen a folyamat-felelősöket? hoznak létre egy folyamatot a szervezet hatékony irányítására? biztosítják a folyamatot a kulcs eredmények mérésére, átvizsgálására és fejlesztésére alkalmas módszerek létrehozására és bevezetésére? ismerik, illetve értik meg az élelmiszerlánc szervezethez kapcsolódó szereplőinek és egyéb partnereiknek az elvárásait, valamint a társadalmi igényeket és elvárásokat, és hogyan reagálnak azokra? kommunikálják személyesen a szervezet küldetését, jövőképét, értékeit, politikáját, stratégiáját, terveit, tényeit és céljait a munkatársaknak? érhetőek el, mennyire figyelnek munkatársaikra és válaszolnak nekik? segítik és támogatják a munkatársakat terveik, céljaik elérésében? ösztönzik munkatársaikat és teszik lehetővé, hogy munkatársaik részt vegyenek fejlesztési tevékenységekben? ismerik el mind a teamek mind az egyének erőfeszítéseit a szervezet valamennyi szintjén, időben és megfelelő módon?

4 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 4/15 2. STRATÉGIA ÉS MŰKÖDÉSI POLITIKA A kiváló szervezet küldetését és jövőképét az érdekelt felekre összpontosító stratégia kialakításán keresztül vezeti be, tekintettel a piacra és a működési szektorra. A politikák, tervek, célok és folyamatok úgy vannak kialakítva és lebontva, hogy megvalósítsák a stratégiát. Tématerületek: A szervezet hogyan értelmezi az agrárgazdasági szervezet stratégiáját és működési politikáját, tekintettel az érdekelt felek elvárásaira? gyűjt információkat a(z Uniós csatlakozás következtében megváltozott) piacról és piaci szegmensről, amelyben a szervezet a jelenben és a jövőben működni fog és hogyan érti meg annak elvárásait? azonosítja, érti meg és prognosztizálja a jelenlegi és jövőbeli érdekelt felek (beleértve a vevők, a munkatársak, a partnerek, a társadalom és a részvényesek) igényeit és elvárásait? azonosítja, érti meg és látja előre a belföldi és külföldi piaci változásokat, beleértve a hazai és külföldi versenytársak tevékenységét? elemzi a termékcsaládok, termékek életciklusát? elemzi a belső teljesítménymutatók alapján kapott eredményeket? elemzi a tanulási tevékenységekből kapott jellemzőket? elemzi a külső imázst és a márkaismertséget? elemzi a versenytársak és az iparág legjobb hazai és külföldi szervezeteinek teljesítményét? elemzi a termékek és szolgáltatások hatását a teljes életciklusukon keresztül és közvetett hatásaikat az élelmiszerlánc kapcsolódó szervezeteiben? azonosítja és érti meg a gazdasági és demográfiai mutatókat? vizsgálja felül és aktualizálja stratégiáját, éves terveit, javítja az érintettek igényeinek megfelelően a szervezeti működést a fejlesztési akciótervek segítségével? erősíti meg helyzetét a meglévő piacon? tesz lépéseket a piaci változások kezelésére? ismerteti meg a külső és belső érintettekkel stratégiáját, terveit és azok változásait?

5 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 5/15 3. MUNKATÁRSAK A kiváló szervezet kezeli, fejleszti és felszabadítja munkatársai tudását és képességeit mind egyéni, mind csoport-szinten, az egész szervezeten belül. Támogatja a méltányosságot és az egyenlőséget, bevonja és önálló döntésre is felhatalmazza munkatársait. Gondoskodik a munkatársakról, kommunikál velük, jutalmazza és elismeri őket olyan módon, amely motiválja a munkatársakat, valamint kialakítja elkötelezettségüket képességeiknek és tudásuknak a szervezet javára történő hasznosítása iránt. Tématerületek: A szervezet hogyan alakítja ki humán erőforrás terveit? hozza összhangba a humán erőforrás terveket a vállalati politikával, stratégiával, a szervezeti felépítéssel és a kulcsfolyamatokkal? hozza összhangba a bérezés, átcsoportosítás, túlfoglalkoztatás kezelését és egyéb foglalkoztatási kérdéseket a vállalati politikával és stratégiával? készít képzési és fejlesztési terveket annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a munkatársak megfeleljenek a szervezet jelenlegi és jövőbeni elvárásainak? fejleszti, támogatja és képzi valamennyi munkatársát annak érdekében, hogy segítse őket képességeik kibontakoztatásában és megvalósításában? hogyan méri és fejleszti a munkatársak szakmai tudását, a team-munka, és a folyamatos fejlesztés képességét, készségét? motiválja, bátorítja az egyéneket, teameket a folyamatos fejlesztésre és a kitűzött célok elérésére? biztosít olyan lehetőségeket, amelyek ösztönzik a bevonást, támogatják az innovatív és kreatív viselkedést? ismeri el a szervezet az egyének és csoportok fejlesztési javaslatait, ötleteit, teljesítményét és az innovációt? azonosítja a kommunikációs igényeket? alakítja ki és használja a fentről lefelé, a lentről felfelé irányuló és a horizontális kommunikációs csatornákat? támogatja a munkatársak tudatosságát és részvételét az egészség-, biztonságkörnyezetvédelem- és szociális felelősséggel kapcsolatos kérdésekben? a munkatársak számára a szakszerű és higiénikus munkavégzés feltételeit? biztosít megfelelő szociális hátteret? fejleszti munkatársai tudatosságát az élelmiszerbiztonsági feladatok fontosságának felismerése, és előtérbe helyezése érdekében?

6 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 6/15 4. PARTNERKAPCSOLATOK, ERŐFORRÁSOK A kiváló szervezet tervezi és menedzseli külső partnerkapcsolatait és belső erőforrásait annak érdekében, hogy azok támogassák politikáját és stratégiáját, valamint a folyamatok hatékony működtetését. A tervezés és a partnerkapcsolatok, erőforrások menedzselése során a szervezet kiegyensúlyozza a közösség és a környezet jelenlegi és jövőbeni igényeit. Tématerületek: A szervezet hogyan építi ki és menedzseli külső partnerkapcsolatait beszállítóival és az élelmiszerláncban hozzá kapcsolódó külső partnereivel? azonosítja és erősíti a partnerek kulcskompetenciáit és támogatja a kölcsönös fejlődést? biztosítja a megfelelő kulturális összhangot és osztja meg az ismereteket a partnerszervezetekkel? növeli tevékenységei hatékonyságát az együtt munkálkodás révén, a folyamatok fejlesztésére, valamint az élelmiszerláncban történő értékhozzáadásra, vagy minőségmegőrzésre? menedzseli pénzügyi erőforrásait és információit? alakít ki és vezet be módszereket a pénzügyi kockázatok menedzselésére a szervezet minden érintett szintjén? alakít ki és vezet be módszereket az időjárási tényezőkből adódó, és a biológiai kockázatok menedzselésére, a szervezet minden érintett szintjén? menedzseli ingatlanjait, berendezéseit? menedzseli alapanyagait, segédanyagait? méri és kezeli vagyontárgyainak bármilyen káros hatását a közösségre és a munkatársakra (beleértve az egészséget és biztonságot)? hasznosítja a termékek teljes életciklusán keresztül az erőforrásokat a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével? menedzseli a technológia portfoliót, beleértve az elavult technológiák menedzselését? aknázza ki a meglévő technológiákat? alakít ki a szervezet környezetbarát technológiát? (Az energia és az erőforrás megőrzése, a hulladék és a káros anyag kibocsátás minimalizálása, az újrahasznosítás bátorítása) azonosítja a szervezet információ- és tudás szükségleteit? menedzseli IT rendszereit? hasznosítja az élelmiszer,- és agrár-kutatások eredményeit? gyűjti, csoportosítja és menedzseli az információt és tudást a politikával és stratégiával összhangban? biztosítja, hogy mind a belső, mind a külső felhasználók a szükséges mértékben hozzáférjenek a lényeges információkhoz és ismeretekhez?

7 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 7/15 5. FOLYAMATOK A kiváló szervezetek tervezik, menedzselik és fejlesztik folyamataikat annak érdekében, hogy teljes mértékben kielégítsék vevőiket és az egyéb érdekelt feleket, miközben növekvő értéket termelnek számukra. Tématerületek: A szervezet hogyan ismeri meg a vevők igényeit, elvárásait, hogyan tervezi és fejleszti az elvárások és az elégedettség alapján termékeit, szolgáltatásait, milyen a gyártmányfejlesztés? tervezi meg a folyamatait, beleértve azokat a kulcsfolyamatokat, amelyek szükségesek a politika és stratégia megvalósításához? használ olyan rendszerszabványokat, mint pl. minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, takarmánybiztonsági rendszer, élelmiszerbiztonsági rendszer, egészségvédelmi és biztonsági rendszer a folyamat menedzsmentben? vezet be folyamat-jellemzőket és teljesítmény célokat? fejleszti tovább folyamatait a belső és külső mérések, visszajelzések, a dolgozók és a teamek innovatív ötletei, javaslatai alapján? azonosítja és rangsorolja a továbbfejlesztési és egyéb változtatási lehetőségeket, a fokozatos vagy az áttöréses módszereket? biztosítja a munkatársak oktatását az új vagy megváltoztatott folyamatokról még a bevezetést megelőzően? fejleszt új termékeket és szolgáltatásokat a vevőkkel és a partnerekkel közösen, hogy a vevők nagyobb hozzáadott értéket kapjanak? érti meg és látja előre az új technológiák hatásait és lehetőségeit a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, milyen korszerű technológiákat alkalmaz? prognosztizálja az időjárási tényezők és a biológiai környezet várható hatásait, a termékekre vonatkozóan? állít elő új termékeket és szolgáltatásokat mind a jelenlegi piac számára, mind pedig a jövőbeli piacok megnyerése érdekében? végzi a marketing tevékenységet, hogyan adja el a termékeit és szolgáltatásait a meglévő és a potenciális vevőinek? állapítja meg a vevők napi kapcsolattartási igényeit, kezeli a napi kapcsolattartásból származó visszajelzéseket, köztük a reklamációkat? tárolja és értékesíti termékeit (árukezelés, áruvédelem)? valósítja meg a termékek nyomonkövethetőségét és visszahívhatóságát? használja fel a rendszeres felméréseket, a strukturált (rendszerezett) adatgyűjtések egyéb formáit, valamint a vevőkkel való napi kapcsolat során szerzett információkat annak érdekében, hogy meghatározza és fokozza a vevői megelégedettségi szinteket? tájékoztatja a vevőket a termékek fogyasztásáról, felhasználásáról? alkalmazza a kereskedelmi élelmiszerbiztonsági rendszereket (IFS, BRC, EUREPGAP)?

8 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 8/15 6. VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik vevőik, fogyasztóik elégedettségét és kiemelkedő eredményeket érnek el a vevőikkel kapcsolatban. Tématerületek Mi a vevők számszerűsített véleménye a szervezetről és teljesítményéről, valamint termékeiről? (Ezek a mutatók a vevők konkrét visszajelzései a szervezetről, amelyek megismerhetők, pl. vevő-felmérésekből, fókuszcsoportoktól, eladói értékelésekből.) o Vevői elégedettség a termék minőségével és a szolgáltatásokkal o Vevői elégedettség az eladással és az eladás utáni szolgáltatásokkal o Vevői elégedettség az egyenletes minőségnek köszönhetően o Vevői elégedettség a kiemelten magas minőségnek köszönhetően o Vevői elégedettség a különleges minőségnek köszönhetően (pl. régiós termékek) o Imázs o a kereskedelmi élelmiszerbiztonsági rendszerek (IFS, BRC, EUREPGAP) értékelése a vevők részéről Mit mutatnak a belső teljesítményjelzők (konkrét számszerű adatok) a vevői elégedettségre vonatkozóan? (Ezek azok a belső mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy figyelje, megértse, előre jelezze a szervezet teljesítményét, és előre jelezze, becsülje külső vevőinek véleményét, észleléseit). A szervezet céljától függően a vevőkre vonatkozó teljesítményjelzők azokat a mutatókat tartalmazhatják, amelyek főként az alábbiakra irányulnak: o Selejt, hiba és visszautasítási arányok, értékek o Szavatossági és garanciális mutatók o Reklamációk száma, aránya o Megrendelések gyakorisága, értéke o Logisztikai mutatók o Termékek életciklusa o Piacra kerülési idő o Versenyképesség o A vevőkkel, fogyasztókkal a kapcsolat időtartama, vevő megtartás o Tényleges ajánlások száma o Új és/vagy elveszített üzletek száma, aránya o Biológiai érték

9 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 9/15 7. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik munkatársaik elégedettségét és kiemelkedő eredményeket érnek el a munkatársaikkal kapcsolatban. Tématerületek Mi a munkatársak számszerűsített véleménye a szervezetről és tevékenységéről? (Ezek a számszerűsített mutatók a munkatársak konkrét, számszerűsített visszajelzései a szervezetről, amelyek megismerhetők pl. munkatársi felmérésekből, fókuszcsoportoktól, interjúkból, strukturált értékelésekből.) Ilyen direkt visszajelzésből keletkező mutatók lehetnek, pl.: Vélemények a motiváció vonatkozásában az alábbi területekkel kapcsolatban: karrierfejlődés kommunikáció felhatalmazás egyenlő lehetőségek bevonás vezetés tanulási és teljesítési lehetőség elismerés célkitűzés és értékelése a szervezet értékrendje, missziója, víziója, politikája és stratégiája képzés és fejlődés Vélemények az elégedettség vonatkozásában az alábbi területekkel kapcsolatban: szervezeti adminisztráció alkalmazási feltételek lehetőségek és szolgáltatások egészségügyi és biztonsági körülmények munkahely biztonsága fizetés és egyéb juttatások egyenrangúság a munkaviszonyban változások menedzselése a szervezet környezetvédelmi politikája és hatása a szervezet közösségi és társadalmi szerepe munkakörnyezet

10 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 10/15 Mit mutatnak a belső teljesítményjelzők (konkrét számszerű adatok) a munkatársak vonatkozásában? (Ezek azok a belső mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy figyelje, megértse, előre jelezze és fejlessze a szervezet munkatársainak teljesítményét, és előre jelezze véleményüket). A szervezet céljától függően a munkatársakra vonatkozó teljesítményjelzők azokat a mutatókat tartalmazhatják, amelyek az alábbiakra irányulnak (a 3. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei): Az elért teljesítmények vonatkozásában: kompetencia követelmények és rendelkezésre álló kompetenciák (százalékosan) termelékenység a sikeres képzések és fejlesztések aránya a célok elérése érdekében Motiváció és bevonás: részvétel a fejlesztési teamekben (teamek száma, teamekben dolgozók száma) részvétel a javaslattevő rendszerben (javaslatok száma, 1 főre jutó javaslatok száma) a képzések és fejlesztések szintje (oktatások száma, oktatásban résztvevők száma, 1 főre jutó oktatási napok száma) a team munka mérhető előnyei az egyének és teamek elismerése (kifizetett jutalmak értéke) a munkatársi felmérésekre adott válaszok aránya (az összlétszámból a válaszolók száma, aránya, szegmentált adatok nemenként, iskolai végzettség alapján, területenként, ledolgozott évek szerint stb.) Elégedettség: távolmaradás és betegségek (nap/év, nap/fő) balesetek száma, aránya panaszok száma, aránya munkaerő toborzás tendenciái (új belépők száma, aránya, szegmentáltan) munkaerő elvándorlás (kilépők száma, aránya, szegmentáltan) A szervezet munkatársainak nyújtott szolgáltatások: a személyi adminisztráció pontossága a kommunikáció hatékonysága képzések értékelése.

11 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 11/15 8. TÁRSADALOMMAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik a szűkebb és a tágabb közösséggel, a társadalommal kapcsolatos eredményeiket és kiemelkedő eredményeket érnek el ezzel kapcsolatban. Tématerületek Ezek a mutatók egyrészt a közösség, a társadalom észlelései, konkrét visszajelzései a szervezetről, (amelyek pl. felmérésekből, jelentésekből, közösségi találkozókból, társadalmi képviselőktől, kormányzati szervezetektől származó információkból ismerhetők meg - véleményadatok). A mutatók lehetnek továbbá olyan külső- és belső mutatók, amiket a szervezet azért gyűjt és vizsgál, hogy mérje, értékelje tevékenységeinek és termékeinek a kisebb közösségre, vagy a globális társadalomra gyakorolt hatását (a szervezet méretéből adódóan más-más mutatók lehetnek fontosak). Ilyen számszerűsített mutatók vonatkozhatnak az alábbiakra: a gyártott termékek hatása az egészséges táplálkozásra, a táplálkozási szokásokra gyakorolt hatás, a nép-egészségügyre gyakorolt hatás a teljes élelmiszerláncra gyakorolt hatás az alkalmazott technológia hatása a környezetre a helyi, a nemzeti és a globális gazdaságra gyakorolt hatás (pl. az adott település lakosságának hány %-a dolgozik a szervezetnél, vagy az adott iparág összdolgozóihoz viszonyítva milyen az adott szervezetnél dolgozók létszáma, vagy hozzájárulás mértéke a GDP-hez stb.) kapcsolat és együttműködés a hatóságokkal etikus viselkedés részvétel az oktatásban és képzésben (pl. helyi közösségben, iskolában előadás) orvosi és jóléti ellátás támogatása (pénzzel, műszerrel, eszközzel) sport és szabadidő támogatása (szponzorálási tevékenység adatai) önkéntes munka és jótékonysági tevékenységek (pl. véradás) a közösségnek okozott egészségügyi ártalmak és balesetek nagysága, hatása környezetszennyezés és káros anyag kibocsátás mértéke zaj- és szag ártalom, víz, levegő, és talajszennyezés, hulladék-kibocsátás mértéke vészhelyzetek (biztonság) száma, hatása, következménye szállítói lánc elemzése a környezeti terhelés értékelése/életciklus értékelés ökológiai hatás hulladék és csomagolóanyag gazdálkodás nyersanyagok vagy egyéb források helyettesítése energiafogyasztás (pl. gáz, víz, elektromosság), anyagok újrahasznosítása kapott elismerések és díjak

12 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 12/15 9. MEGHATÁROZÓ FONTOSSÁGÚ TELJESÍTMÉNY MUTATÓK EREDMÉNYEI A kiváló szervezetek széleskörűen mérik pénzügyi és nem pénzügyi eredményeiket és kiemelkedő eredményeket érnek el a politikájukkal és stratégiájukkal összefüggő kulcs területeken. Tématerületek Milyen konkrét, számszerűsített eredményeket ért el a szervezet a kulcsfontosságú területein, pénzügyi és nem pénzügyi vonatkozásban? Ilyen mutatók lehetnek: árbevétel, nyereség, egyéb pénzügyi mutatók (saját tőke, likviditási mutatók, eladósodottság, ROA, ROI stb.) piac által diktált termékszerkezet átalakítás gazdasági eredménye, piaci részesedés (a hazai piaci részesedés arányának változása és az uniós piacon való megjelenés, és növekvő jelenlét), a termékekkel kapcsolatos eredmény és teljesítmény adatok, termelésbővülés, az erőforrások kihasználási mutatói (terméshozam, szaporulat, termékhasznosítás, takarmányhasznosulás, elhullás, selejt aránya, energia-ráfordítás, vízigény, élőmunka ráfordítás, termelésoptimalizálás eredménye, faj- és fajtakiválasztás eredményessége, stb.) a folyamatokkal kapcsolatosan elért számszerű eredmények (az 5. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei), az épületekkel, berendezésekkel, anyagokkal kapcsolatos olyan mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy befolyásolja teljesítményeit (a 4. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei), a termék minőséggel kapcsolatos elért eredmények (kapott díjak száma, stb.), a technológiával kapcsolatos adatok. Minden, az Adottságok és Eredmények csoportba tartozó kritérium különféle témacsoportokat ölel fel, amelyek azt a célt szolgálják, hogy segítse a Pályázót saját tevékenységének és eredményeinek bemutatásánál. Az értékelők minden egyes kritériumot külön értékelnek, ezért a pályázatnak a díj kritériumrendszerében feltüntetett összes kritériumot be kell mutatnia.

13 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 13/15 A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE Az értékelés alapját a benyújtott pályamű, az Adottságok és Eredmények kritériumcsoportok szerint készített önértékelés, és a helyszíni szemlék eredménye együttesen képezi. Az értékelés alapja a RADAR logika, a PDCA ciklus mentén. A RADAR logika Eredmények: (Results) Megközelítés, szemlélet: (Approach) Alkalmazás, lebontás: (Deployment) Értékelés és Átvizsgálás: (Assessment and Review) A szervezetnek meg kell határoznia azokat az eredményeket, amelyeket célul tűz ki a politika és stratégia kialakítási folyamat során. Az eredmények tartalmazzák a szervezetnek mind a pénzügyi, mind a működési teljesítményét, valamint az érdekelt felek véleményét. A szervezetnek egységes, szilárdan megalapozott szemléletű módszereket kell terveznie, és kell kialakítania a szükséges jelenlegi és jövőbeni eredmények elérése érdekében. A szervezetnek a módszereket szisztematikusan (következetesen) kell alkalmaznia a teljes körű bevezetés biztosítása érdekében. A szervezetnek az alkalmazott módszereket értékelnie kell, és át kell vizsgálnia az elért eredmények és a folyamatosan végzett tanulási tevékenységek megfigyelésére és elemzésére alapozva. Végül meg kell határozni a szükséges továbbfejlesztési tevékenységeket, fontossági sorrendet kell felállítani köztük, meg kell tervezni, és be kell vezetni azokat. Meghatározni a kívánatos Eredményeket (Results) A módszereket és alkalmazásukat értékelni és átvizsgálni (Assess, Review) Megtervezni és kialakítani a módszereket (Approaches) A módszereket alkalmazni (Deploy)

14 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 14/15 A RADAR ÉRTÉKELÉS RÉSZLETEI AZ ADOTTSÁGOK KRITÉRIUMCSOPORTNÁL Az Adottságok kritériumok során az önértékelést végzők és a külső értékelők arra keresnek választ, hogy a szervezet hogyan éri, illetve hogyan érte el eredményeit. Ez azon módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével a szervezet a vezetés megkülönböztetett szerepe mellett folyamatait és humán erőforrásait hasznosítja az eredmények elérése érdekében. Az adottságok kritériumainál be kell mutatni, hogy az alkalmazott módszerek: világosan követhető szempontok, elképzelések (megközelítések) alapján kerültek kialakításra, az érdekeltek elvárásaira épülnek és megfelelően definiáltak, azaz a szervezet megfelelő módszert alkalmaz a szervezet (megalapozottság), megfelelő módon támogatják az üzleti stratégia és a humánpolitika megvalósulását, és kapcsolatban vannak a szervezeten belül alkalmazott más módszerekkel, azaz beépülnek a szervezet teljeskörű irányítási rendszerébe (integráltság), minden tevékenységi területen alkalmazzák a módszereket (bevezetettség), strukturált (rendszerezett) módon kerültek bevezetésre, melynek következtében a módszerek a napi munka részévé váltak az alkalmazott területeken (szisztematikusság), hatékonyságát mérik, mely mérés a módszerek felülvizsgálatának alapja (mérés), méréseinek értékelése során szerzett információkat felhasználják, illetve hasznosítják (tanulás), felülvizsgálatának eredményei alapján fejlesztési, javítási folyamatot indítanak el a szervezeten belül (értékelés és felülvizsgálat). AZ EREDMÉNYEK KRITÉRIUMCSOPORTNÁL Az Eredmények kritériumaiban be kell mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket ért el a kiválóság terén, melyet az alábbi jellemzők támaszthatnak alá: a bemutatott eredmények több éve pozitív tendenciát mutatnak, illetve több éve magas teljesítményt jeleznek (tendenciák, trendek), a szervezet eléri, illetve megközelíti a saját maga által kitűzött céljait, melyek megfelelőn lettek kialakítva (célok), a szervezet eredményei más (hazai és/vagy, nemzetközi) szervezetekkel összehasonlítva alátámasztják a pályázó sikerességét (összehasonlítás), az elért eredmények az alkalmazott módszereknek, illetve a szervezet szemléletének köszönhetőek (okok), a bemutatott eredmények kiterjednek minden lényeges területre, és lehetővé teszik a szervezet eredményességének egyértelmű megítélését (kiterjedtség). Az eredmények bemutatásánál az abszolút számok bemutatása mellett törekedni kell arra is, hogy jól látható fejlődést mutassanak be, az összehasonlítási alapokkal és kiegészítő

15 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 15/15 magyarázatokkal együtt. Kiegészítő magyarázatokkal kell utalni a bemutatott eredményeknek az üzletmenet szempontjából való jelentőségére. Az eredmények bemutatásakor a grafikus szemléltetésre kell törekedni, a szöveges magyarázat kiegészítésként fogadható el. Az értékeléskor az egyes kritériumokat % és pont értékkel veszik figyelembe az értékelők. Az elérhető maximális pontszám 1000 pont. Vezetés 120 pont 12% Munkatársak 120 pont 12% Stratégia és a működési politika 80 pont 8% Partnerkapcsola tok és erőforrások 90 pont 9% Folyamatok 140 pont 14% Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 90 pont 9% A vevőkkel kapcsolatos eredmények 150 pont 15% Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények 30 pont 3% A működés meghatározó fontosságú eredményei és a termékekkel kapcsolatos eredmények 180 pont 18 % Adottságok: max. 550 pont Eredmények: max. 450 pont

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

XXI XI. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT A környezettudatos stratégiai menedzsment koncepciója 1. rész Fülöp Gyula Pelczné Gáll Ildikó Lean termelés

Részletesebben

XXII XII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT

XXII XII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY XXII XII. évfolyam 03. szám, 2013 13. március Vállalati fenntarthatóság stratégiai változatok

Részletesebben

MM 2011/5 241. A vállalatok társadalmi felelőssége a figyelem középpontjában (Vass Sándor) 243

MM 2011/5 241. A vállalatok társadalmi felelőssége a figyelem középpontjában (Vass Sándor) 243 2011/5 Vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság Minőségirányítási rendszerek működtetése kkv-knál Kaizen folyamatos fejlesztés az emberek bevonásával A hálózatkutatás alkalmazása

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Esettanulmány 2. 1. Cég adatok. 2. Felelős Üzleti Tevékenység a Gyakorlatban- Fő Témakör Vizsgálandó felelős vállalkozói tevékenység(ek):

Esettanulmány 2. 1. Cég adatok. 2. Felelős Üzleti Tevékenység a Gyakorlatban- Fő Témakör Vizsgálandó felelős vállalkozói tevékenység(ek): 1. Cég adatok Esettanulmány 2 Cég név: TNT Észtország Kft. Tevékenységi Ágazat: Logisztika és szállítmányozás Tevékenységi kör/ Fő tevékenység: Logisztika, postai és szállítmányozási szolgáltatások Város/Ország:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben