Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj"

Átírás

1 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2007 Részletes útmutató Budapest, szeptember

2 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 2/15 A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj önértékelési modellje A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj alapkoncepcióját az Európai Minőségi Díj, azaz az EFQM Kiválóság Modell koncepciója alapján építették ki, azzal megegyező módon. A modell alapkoncepciói az alábbiak: A szervezet szociális felelőssége Vevőközpontság Eredményorientáltság Partnerkapcsolatok fejlesztése Vezetés, tartós cél Folyamatos tanulás, innováció és továbbfejlesztés Munkatársak továbbfejlesztése és bevonása Folyamatok és tények alapján történő irányítás A modellben az Adottságok hangsúlyosabban szerepelnek, hiszen a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elsődleges célja a szervezetek minőségügy iránti elkötelezettségének erősítése. Ennek érdekében a felső vezetés elkötelezettsége és szerepe, valamint a humán erőforrások különösen nagy hangsúlyt kapnak az értékelés során. (Az elérhető pontszám: max. 550 pont) Az Eredmények értékelésekor legnagyobb hangsúlyt a termékminőségen keresztül elért működési eredmények és a vevői elégedettség kapja, hiszen a minőségügy elsődleges célja a vevők megelégedettségének növelése, ezáltal a vállalkozás versenyképességének fejlesztése. (Az elérhető pontszám: max. 450 pont) A kritérium témakörei nem kérdéslistát jelentenek, tehát nem jelentik azt, hogy azok valamilyen kötelező kérdések, amikre feltétlen válaszolni kell, de jelzik, hogy milyen témák hatékony kezelése jelenti a szervezeti, működési Kiválóságot, így célszerű ezekre kitérni az önértékelés során. Az egyes kritériumoknál felsorolt témakörökön kívül más témák is érinthetők, ha a szervezet úgy látja, hogy ezek hozzájárulnak sikerességükhöz, illetve el is hagyhatók ezekből az ajánlásokból, ha a szervezetre nem lehet, vagy nem célszerű azok valamelyikét értelmezni.

3 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 3/15 MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ KÖVETELMÉNYRENDSZERE (KRITÉRIUMOK és TÉMAKÖRÖK) 1. VEZETÉS A vezetők fejlesztik és támogatják a küldetés és jövőkép elérését. Kialakítják a szervezet értékeit meghatározó szempontokat és azokat a rendszereket, amelyek a fenntartható sikerekhez szükségesek. Célokat tűznek ki, és ahol szükséges, a vezetők képesek arra, hogy megváltoztassák a szervezet irányát, és inspiráljanak másokat is a követésre. Tématerületek: A vezetők hogyan alakítják ki a küldetést és a jövőképet? mutatnak példát és teszik láthatóvá az elkötelezettségüket a szervezeten belül a minőségügy, a TQM és az élelmiszerbiztonság iránt? teszik láthatóvá elkötelezettségüket, jó gyártási,- és higiéniai gyakorlatukat a szervezeten kívül, s hogyan működnek együtt az élelmiszerláncban kapcsolódó partnereikkel, beszállítóikkal, vevőikkel? támogatják, segítik elő és ismerik el a folyamatos fejlesztést a szervezeten belül és kívül? alakítanak ki olyan etikai elvárásokat és értékeket, amelyek támogatják a szervezeti kultúra létrehozását, valamint hogyan játszanak modell szerepet ezen értékek megvalósításában? alakítják a szervezeti felépítést oly módon, hogy az segítse a politika és stratégia megvalósítását? határozzák meg egyértelműen a folyamat-felelősöket? hoznak létre egy folyamatot a szervezet hatékony irányítására? biztosítják a folyamatot a kulcs eredmények mérésére, átvizsgálására és fejlesztésére alkalmas módszerek létrehozására és bevezetésére? ismerik, illetve értik meg az élelmiszerlánc szervezethez kapcsolódó szereplőinek és egyéb partnereiknek az elvárásait, valamint a társadalmi igényeket és elvárásokat, és hogyan reagálnak azokra? kommunikálják személyesen a szervezet küldetését, jövőképét, értékeit, politikáját, stratégiáját, terveit, tényeit és céljait a munkatársaknak? érhetőek el, mennyire figyelnek munkatársaikra és válaszolnak nekik? segítik és támogatják a munkatársakat terveik, céljaik elérésében? ösztönzik munkatársaikat és teszik lehetővé, hogy munkatársaik részt vegyenek fejlesztési tevékenységekben? ismerik el mind a teamek mind az egyének erőfeszítéseit a szervezet valamennyi szintjén, időben és megfelelő módon?

4 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 4/15 2. STRATÉGIA ÉS MŰKÖDÉSI POLITIKA A kiváló szervezet küldetését és jövőképét az érdekelt felekre összpontosító stratégia kialakításán keresztül vezeti be, tekintettel a piacra és a működési szektorra. A politikák, tervek, célok és folyamatok úgy vannak kialakítva és lebontva, hogy megvalósítsák a stratégiát. Tématerületek: A szervezet hogyan értelmezi az agrárgazdasági szervezet stratégiáját és működési politikáját, tekintettel az érdekelt felek elvárásaira? gyűjt információkat a(z Uniós csatlakozás következtében megváltozott) piacról és piaci szegmensről, amelyben a szervezet a jelenben és a jövőben működni fog és hogyan érti meg annak elvárásait? azonosítja, érti meg és prognosztizálja a jelenlegi és jövőbeli érdekelt felek (beleértve a vevők, a munkatársak, a partnerek, a társadalom és a részvényesek) igényeit és elvárásait? azonosítja, érti meg és látja előre a belföldi és külföldi piaci változásokat, beleértve a hazai és külföldi versenytársak tevékenységét? elemzi a termékcsaládok, termékek életciklusát? elemzi a belső teljesítménymutatók alapján kapott eredményeket? elemzi a tanulási tevékenységekből kapott jellemzőket? elemzi a külső imázst és a márkaismertséget? elemzi a versenytársak és az iparág legjobb hazai és külföldi szervezeteinek teljesítményét? elemzi a termékek és szolgáltatások hatását a teljes életciklusukon keresztül és közvetett hatásaikat az élelmiszerlánc kapcsolódó szervezeteiben? azonosítja és érti meg a gazdasági és demográfiai mutatókat? vizsgálja felül és aktualizálja stratégiáját, éves terveit, javítja az érintettek igényeinek megfelelően a szervezeti működést a fejlesztési akciótervek segítségével? erősíti meg helyzetét a meglévő piacon? tesz lépéseket a piaci változások kezelésére? ismerteti meg a külső és belső érintettekkel stratégiáját, terveit és azok változásait?

5 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 5/15 3. MUNKATÁRSAK A kiváló szervezet kezeli, fejleszti és felszabadítja munkatársai tudását és képességeit mind egyéni, mind csoport-szinten, az egész szervezeten belül. Támogatja a méltányosságot és az egyenlőséget, bevonja és önálló döntésre is felhatalmazza munkatársait. Gondoskodik a munkatársakról, kommunikál velük, jutalmazza és elismeri őket olyan módon, amely motiválja a munkatársakat, valamint kialakítja elkötelezettségüket képességeiknek és tudásuknak a szervezet javára történő hasznosítása iránt. Tématerületek: A szervezet hogyan alakítja ki humán erőforrás terveit? hozza összhangba a humán erőforrás terveket a vállalati politikával, stratégiával, a szervezeti felépítéssel és a kulcsfolyamatokkal? hozza összhangba a bérezés, átcsoportosítás, túlfoglalkoztatás kezelését és egyéb foglalkoztatási kérdéseket a vállalati politikával és stratégiával? készít képzési és fejlesztési terveket annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a munkatársak megfeleljenek a szervezet jelenlegi és jövőbeni elvárásainak? fejleszti, támogatja és képzi valamennyi munkatársát annak érdekében, hogy segítse őket képességeik kibontakoztatásában és megvalósításában? hogyan méri és fejleszti a munkatársak szakmai tudását, a team-munka, és a folyamatos fejlesztés képességét, készségét? motiválja, bátorítja az egyéneket, teameket a folyamatos fejlesztésre és a kitűzött célok elérésére? biztosít olyan lehetőségeket, amelyek ösztönzik a bevonást, támogatják az innovatív és kreatív viselkedést? ismeri el a szervezet az egyének és csoportok fejlesztési javaslatait, ötleteit, teljesítményét és az innovációt? azonosítja a kommunikációs igényeket? alakítja ki és használja a fentről lefelé, a lentről felfelé irányuló és a horizontális kommunikációs csatornákat? támogatja a munkatársak tudatosságát és részvételét az egészség-, biztonságkörnyezetvédelem- és szociális felelősséggel kapcsolatos kérdésekben? a munkatársak számára a szakszerű és higiénikus munkavégzés feltételeit? biztosít megfelelő szociális hátteret? fejleszti munkatársai tudatosságát az élelmiszerbiztonsági feladatok fontosságának felismerése, és előtérbe helyezése érdekében?

6 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 6/15 4. PARTNERKAPCSOLATOK, ERŐFORRÁSOK A kiváló szervezet tervezi és menedzseli külső partnerkapcsolatait és belső erőforrásait annak érdekében, hogy azok támogassák politikáját és stratégiáját, valamint a folyamatok hatékony működtetését. A tervezés és a partnerkapcsolatok, erőforrások menedzselése során a szervezet kiegyensúlyozza a közösség és a környezet jelenlegi és jövőbeni igényeit. Tématerületek: A szervezet hogyan építi ki és menedzseli külső partnerkapcsolatait beszállítóival és az élelmiszerláncban hozzá kapcsolódó külső partnereivel? azonosítja és erősíti a partnerek kulcskompetenciáit és támogatja a kölcsönös fejlődést? biztosítja a megfelelő kulturális összhangot és osztja meg az ismereteket a partnerszervezetekkel? növeli tevékenységei hatékonyságát az együtt munkálkodás révén, a folyamatok fejlesztésére, valamint az élelmiszerláncban történő értékhozzáadásra, vagy minőségmegőrzésre? menedzseli pénzügyi erőforrásait és információit? alakít ki és vezet be módszereket a pénzügyi kockázatok menedzselésére a szervezet minden érintett szintjén? alakít ki és vezet be módszereket az időjárási tényezőkből adódó, és a biológiai kockázatok menedzselésére, a szervezet minden érintett szintjén? menedzseli ingatlanjait, berendezéseit? menedzseli alapanyagait, segédanyagait? méri és kezeli vagyontárgyainak bármilyen káros hatását a közösségre és a munkatársakra (beleértve az egészséget és biztonságot)? hasznosítja a termékek teljes életciklusán keresztül az erőforrásokat a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével? menedzseli a technológia portfoliót, beleértve az elavult technológiák menedzselését? aknázza ki a meglévő technológiákat? alakít ki a szervezet környezetbarát technológiát? (Az energia és az erőforrás megőrzése, a hulladék és a káros anyag kibocsátás minimalizálása, az újrahasznosítás bátorítása) azonosítja a szervezet információ- és tudás szükségleteit? menedzseli IT rendszereit? hasznosítja az élelmiszer,- és agrár-kutatások eredményeit? gyűjti, csoportosítja és menedzseli az információt és tudást a politikával és stratégiával összhangban? biztosítja, hogy mind a belső, mind a külső felhasználók a szükséges mértékben hozzáférjenek a lényeges információkhoz és ismeretekhez?

7 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 7/15 5. FOLYAMATOK A kiváló szervezetek tervezik, menedzselik és fejlesztik folyamataikat annak érdekében, hogy teljes mértékben kielégítsék vevőiket és az egyéb érdekelt feleket, miközben növekvő értéket termelnek számukra. Tématerületek: A szervezet hogyan ismeri meg a vevők igényeit, elvárásait, hogyan tervezi és fejleszti az elvárások és az elégedettség alapján termékeit, szolgáltatásait, milyen a gyártmányfejlesztés? tervezi meg a folyamatait, beleértve azokat a kulcsfolyamatokat, amelyek szükségesek a politika és stratégia megvalósításához? használ olyan rendszerszabványokat, mint pl. minőségirányítási rendszer, környezetközpontú irányítási rendszer, takarmánybiztonsági rendszer, élelmiszerbiztonsági rendszer, egészségvédelmi és biztonsági rendszer a folyamat menedzsmentben? vezet be folyamat-jellemzőket és teljesítmény célokat? fejleszti tovább folyamatait a belső és külső mérések, visszajelzések, a dolgozók és a teamek innovatív ötletei, javaslatai alapján? azonosítja és rangsorolja a továbbfejlesztési és egyéb változtatási lehetőségeket, a fokozatos vagy az áttöréses módszereket? biztosítja a munkatársak oktatását az új vagy megváltoztatott folyamatokról még a bevezetést megelőzően? fejleszt új termékeket és szolgáltatásokat a vevőkkel és a partnerekkel közösen, hogy a vevők nagyobb hozzáadott értéket kapjanak? érti meg és látja előre az új technológiák hatásait és lehetőségeit a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, milyen korszerű technológiákat alkalmaz? prognosztizálja az időjárási tényezők és a biológiai környezet várható hatásait, a termékekre vonatkozóan? állít elő új termékeket és szolgáltatásokat mind a jelenlegi piac számára, mind pedig a jövőbeli piacok megnyerése érdekében? végzi a marketing tevékenységet, hogyan adja el a termékeit és szolgáltatásait a meglévő és a potenciális vevőinek? állapítja meg a vevők napi kapcsolattartási igényeit, kezeli a napi kapcsolattartásból származó visszajelzéseket, köztük a reklamációkat? tárolja és értékesíti termékeit (árukezelés, áruvédelem)? valósítja meg a termékek nyomonkövethetőségét és visszahívhatóságát? használja fel a rendszeres felméréseket, a strukturált (rendszerezett) adatgyűjtések egyéb formáit, valamint a vevőkkel való napi kapcsolat során szerzett információkat annak érdekében, hogy meghatározza és fokozza a vevői megelégedettségi szinteket? tájékoztatja a vevőket a termékek fogyasztásáról, felhasználásáról? alkalmazza a kereskedelmi élelmiszerbiztonsági rendszereket (IFS, BRC, EUREPGAP)?

8 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 8/15 6. VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik vevőik, fogyasztóik elégedettségét és kiemelkedő eredményeket érnek el a vevőikkel kapcsolatban. Tématerületek Mi a vevők számszerűsített véleménye a szervezetről és teljesítményéről, valamint termékeiről? (Ezek a mutatók a vevők konkrét visszajelzései a szervezetről, amelyek megismerhetők, pl. vevő-felmérésekből, fókuszcsoportoktól, eladói értékelésekből.) o Vevői elégedettség a termék minőségével és a szolgáltatásokkal o Vevői elégedettség az eladással és az eladás utáni szolgáltatásokkal o Vevői elégedettség az egyenletes minőségnek köszönhetően o Vevői elégedettség a kiemelten magas minőségnek köszönhetően o Vevői elégedettség a különleges minőségnek köszönhetően (pl. régiós termékek) o Imázs o a kereskedelmi élelmiszerbiztonsági rendszerek (IFS, BRC, EUREPGAP) értékelése a vevők részéről Mit mutatnak a belső teljesítményjelzők (konkrét számszerű adatok) a vevői elégedettségre vonatkozóan? (Ezek azok a belső mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy figyelje, megértse, előre jelezze a szervezet teljesítményét, és előre jelezze, becsülje külső vevőinek véleményét, észleléseit). A szervezet céljától függően a vevőkre vonatkozó teljesítményjelzők azokat a mutatókat tartalmazhatják, amelyek főként az alábbiakra irányulnak: o Selejt, hiba és visszautasítási arányok, értékek o Szavatossági és garanciális mutatók o Reklamációk száma, aránya o Megrendelések gyakorisága, értéke o Logisztikai mutatók o Termékek életciklusa o Piacra kerülési idő o Versenyképesség o A vevőkkel, fogyasztókkal a kapcsolat időtartama, vevő megtartás o Tényleges ajánlások száma o Új és/vagy elveszített üzletek száma, aránya o Biológiai érték

9 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 9/15 7. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik munkatársaik elégedettségét és kiemelkedő eredményeket érnek el a munkatársaikkal kapcsolatban. Tématerületek Mi a munkatársak számszerűsített véleménye a szervezetről és tevékenységéről? (Ezek a számszerűsített mutatók a munkatársak konkrét, számszerűsített visszajelzései a szervezetről, amelyek megismerhetők pl. munkatársi felmérésekből, fókuszcsoportoktól, interjúkból, strukturált értékelésekből.) Ilyen direkt visszajelzésből keletkező mutatók lehetnek, pl.: Vélemények a motiváció vonatkozásában az alábbi területekkel kapcsolatban: karrierfejlődés kommunikáció felhatalmazás egyenlő lehetőségek bevonás vezetés tanulási és teljesítési lehetőség elismerés célkitűzés és értékelése a szervezet értékrendje, missziója, víziója, politikája és stratégiája képzés és fejlődés Vélemények az elégedettség vonatkozásában az alábbi területekkel kapcsolatban: szervezeti adminisztráció alkalmazási feltételek lehetőségek és szolgáltatások egészségügyi és biztonsági körülmények munkahely biztonsága fizetés és egyéb juttatások egyenrangúság a munkaviszonyban változások menedzselése a szervezet környezetvédelmi politikája és hatása a szervezet közösségi és társadalmi szerepe munkakörnyezet

10 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 10/15 Mit mutatnak a belső teljesítményjelzők (konkrét számszerű adatok) a munkatársak vonatkozásában? (Ezek azok a belső mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy figyelje, megértse, előre jelezze és fejlessze a szervezet munkatársainak teljesítményét, és előre jelezze véleményüket). A szervezet céljától függően a munkatársakra vonatkozó teljesítményjelzők azokat a mutatókat tartalmazhatják, amelyek az alábbiakra irányulnak (a 3. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei): Az elért teljesítmények vonatkozásában: kompetencia követelmények és rendelkezésre álló kompetenciák (százalékosan) termelékenység a sikeres képzések és fejlesztések aránya a célok elérése érdekében Motiváció és bevonás: részvétel a fejlesztési teamekben (teamek száma, teamekben dolgozók száma) részvétel a javaslattevő rendszerben (javaslatok száma, 1 főre jutó javaslatok száma) a képzések és fejlesztések szintje (oktatások száma, oktatásban résztvevők száma, 1 főre jutó oktatási napok száma) a team munka mérhető előnyei az egyének és teamek elismerése (kifizetett jutalmak értéke) a munkatársi felmérésekre adott válaszok aránya (az összlétszámból a válaszolók száma, aránya, szegmentált adatok nemenként, iskolai végzettség alapján, területenként, ledolgozott évek szerint stb.) Elégedettség: távolmaradás és betegségek (nap/év, nap/fő) balesetek száma, aránya panaszok száma, aránya munkaerő toborzás tendenciái (új belépők száma, aránya, szegmentáltan) munkaerő elvándorlás (kilépők száma, aránya, szegmentáltan) A szervezet munkatársainak nyújtott szolgáltatások: a személyi adminisztráció pontossága a kommunikáció hatékonysága képzések értékelése.

11 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 11/15 8. TÁRSADALOMMAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK A kiváló szervezetek széleskörűen mérik a szűkebb és a tágabb közösséggel, a társadalommal kapcsolatos eredményeiket és kiemelkedő eredményeket érnek el ezzel kapcsolatban. Tématerületek Ezek a mutatók egyrészt a közösség, a társadalom észlelései, konkrét visszajelzései a szervezetről, (amelyek pl. felmérésekből, jelentésekből, közösségi találkozókból, társadalmi képviselőktől, kormányzati szervezetektől származó információkból ismerhetők meg - véleményadatok). A mutatók lehetnek továbbá olyan külső- és belső mutatók, amiket a szervezet azért gyűjt és vizsgál, hogy mérje, értékelje tevékenységeinek és termékeinek a kisebb közösségre, vagy a globális társadalomra gyakorolt hatását (a szervezet méretéből adódóan más-más mutatók lehetnek fontosak). Ilyen számszerűsített mutatók vonatkozhatnak az alábbiakra: a gyártott termékek hatása az egészséges táplálkozásra, a táplálkozási szokásokra gyakorolt hatás, a nép-egészségügyre gyakorolt hatás a teljes élelmiszerláncra gyakorolt hatás az alkalmazott technológia hatása a környezetre a helyi, a nemzeti és a globális gazdaságra gyakorolt hatás (pl. az adott település lakosságának hány %-a dolgozik a szervezetnél, vagy az adott iparág összdolgozóihoz viszonyítva milyen az adott szervezetnél dolgozók létszáma, vagy hozzájárulás mértéke a GDP-hez stb.) kapcsolat és együttműködés a hatóságokkal etikus viselkedés részvétel az oktatásban és képzésben (pl. helyi közösségben, iskolában előadás) orvosi és jóléti ellátás támogatása (pénzzel, műszerrel, eszközzel) sport és szabadidő támogatása (szponzorálási tevékenység adatai) önkéntes munka és jótékonysági tevékenységek (pl. véradás) a közösségnek okozott egészségügyi ártalmak és balesetek nagysága, hatása környezetszennyezés és káros anyag kibocsátás mértéke zaj- és szag ártalom, víz, levegő, és talajszennyezés, hulladék-kibocsátás mértéke vészhelyzetek (biztonság) száma, hatása, következménye szállítói lánc elemzése a környezeti terhelés értékelése/életciklus értékelés ökológiai hatás hulladék és csomagolóanyag gazdálkodás nyersanyagok vagy egyéb források helyettesítése energiafogyasztás (pl. gáz, víz, elektromosság), anyagok újrahasznosítása kapott elismerések és díjak

12 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 12/15 9. MEGHATÁROZÓ FONTOSSÁGÚ TELJESÍTMÉNY MUTATÓK EREDMÉNYEI A kiváló szervezetek széleskörűen mérik pénzügyi és nem pénzügyi eredményeiket és kiemelkedő eredményeket érnek el a politikájukkal és stratégiájukkal összefüggő kulcs területeken. Tématerületek Milyen konkrét, számszerűsített eredményeket ért el a szervezet a kulcsfontosságú területein, pénzügyi és nem pénzügyi vonatkozásban? Ilyen mutatók lehetnek: árbevétel, nyereség, egyéb pénzügyi mutatók (saját tőke, likviditási mutatók, eladósodottság, ROA, ROI stb.) piac által diktált termékszerkezet átalakítás gazdasági eredménye, piaci részesedés (a hazai piaci részesedés arányának változása és az uniós piacon való megjelenés, és növekvő jelenlét), a termékekkel kapcsolatos eredmény és teljesítmény adatok, termelésbővülés, az erőforrások kihasználási mutatói (terméshozam, szaporulat, termékhasznosítás, takarmányhasznosulás, elhullás, selejt aránya, energia-ráfordítás, vízigény, élőmunka ráfordítás, termelésoptimalizálás eredménye, faj- és fajtakiválasztás eredményessége, stb.) a folyamatokkal kapcsolatosan elért számszerű eredmények (az 5. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei), az épületekkel, berendezésekkel, anyagokkal kapcsolatos olyan mutatók, amelyeket a szervezet arra használ, hogy befolyásolja teljesítményeit (a 4. kritériumban leírt módszerek számszerűsített eredményei), a termék minőséggel kapcsolatos elért eredmények (kapott díjak száma, stb.), a technológiával kapcsolatos adatok. Minden, az Adottságok és Eredmények csoportba tartozó kritérium különféle témacsoportokat ölel fel, amelyek azt a célt szolgálják, hogy segítse a Pályázót saját tevékenységének és eredményeinek bemutatásánál. Az értékelők minden egyes kritériumot külön értékelnek, ezért a pályázatnak a díj kritériumrendszerében feltüntetett összes kritériumot be kell mutatnia.

13 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 13/15 A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE Az értékelés alapját a benyújtott pályamű, az Adottságok és Eredmények kritériumcsoportok szerint készített önértékelés, és a helyszíni szemlék eredménye együttesen képezi. Az értékelés alapja a RADAR logika, a PDCA ciklus mentén. A RADAR logika Eredmények: (Results) Megközelítés, szemlélet: (Approach) Alkalmazás, lebontás: (Deployment) Értékelés és Átvizsgálás: (Assessment and Review) A szervezetnek meg kell határoznia azokat az eredményeket, amelyeket célul tűz ki a politika és stratégia kialakítási folyamat során. Az eredmények tartalmazzák a szervezetnek mind a pénzügyi, mind a működési teljesítményét, valamint az érdekelt felek véleményét. A szervezetnek egységes, szilárdan megalapozott szemléletű módszereket kell terveznie, és kell kialakítania a szükséges jelenlegi és jövőbeni eredmények elérése érdekében. A szervezetnek a módszereket szisztematikusan (következetesen) kell alkalmaznia a teljes körű bevezetés biztosítása érdekében. A szervezetnek az alkalmazott módszereket értékelnie kell, és át kell vizsgálnia az elért eredmények és a folyamatosan végzett tanulási tevékenységek megfigyelésére és elemzésére alapozva. Végül meg kell határozni a szükséges továbbfejlesztési tevékenységeket, fontossági sorrendet kell felállítani köztük, meg kell tervezni, és be kell vezetni azokat. Meghatározni a kívánatos Eredményeket (Results) A módszereket és alkalmazásukat értékelni és átvizsgálni (Assess, Review) Megtervezni és kialakítani a módszereket (Approaches) A módszereket alkalmazni (Deploy)

14 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 14/15 A RADAR ÉRTÉKELÉS RÉSZLETEI AZ ADOTTSÁGOK KRITÉRIUMCSOPORTNÁL Az Adottságok kritériumok során az önértékelést végzők és a külső értékelők arra keresnek választ, hogy a szervezet hogyan éri, illetve hogyan érte el eredményeit. Ez azon módszerek összességét jelenti, amelyek segítségével a szervezet a vezetés megkülönböztetett szerepe mellett folyamatait és humán erőforrásait hasznosítja az eredmények elérése érdekében. Az adottságok kritériumainál be kell mutatni, hogy az alkalmazott módszerek: világosan követhető szempontok, elképzelések (megközelítések) alapján kerültek kialakításra, az érdekeltek elvárásaira épülnek és megfelelően definiáltak, azaz a szervezet megfelelő módszert alkalmaz a szervezet (megalapozottság), megfelelő módon támogatják az üzleti stratégia és a humánpolitika megvalósulását, és kapcsolatban vannak a szervezeten belül alkalmazott más módszerekkel, azaz beépülnek a szervezet teljeskörű irányítási rendszerébe (integráltság), minden tevékenységi területen alkalmazzák a módszereket (bevezetettség), strukturált (rendszerezett) módon kerültek bevezetésre, melynek következtében a módszerek a napi munka részévé váltak az alkalmazott területeken (szisztematikusság), hatékonyságát mérik, mely mérés a módszerek felülvizsgálatának alapja (mérés), méréseinek értékelése során szerzett információkat felhasználják, illetve hasznosítják (tanulás), felülvizsgálatának eredményei alapján fejlesztési, javítási folyamatot indítanak el a szervezeten belül (értékelés és felülvizsgálat). AZ EREDMÉNYEK KRITÉRIUMCSOPORTNÁL Az Eredmények kritériumaiban be kell mutatni, hogy a szervezet milyen eredményeket ért el a kiválóság terén, melyet az alábbi jellemzők támaszthatnak alá: a bemutatott eredmények több éve pozitív tendenciát mutatnak, illetve több éve magas teljesítményt jeleznek (tendenciák, trendek), a szervezet eléri, illetve megközelíti a saját maga által kitűzött céljait, melyek megfelelőn lettek kialakítva (célok), a szervezet eredményei más (hazai és/vagy, nemzetközi) szervezetekkel összehasonlítva alátámasztják a pályázó sikerességét (összehasonlítás), az elért eredmények az alkalmazott módszereknek, illetve a szervezet szemléletének köszönhetőek (okok), a bemutatott eredmények kiterjednek minden lényeges területre, és lehetővé teszik a szervezet eredményességének egyértelmű megítélését (kiterjedtség). Az eredmények bemutatásánál az abszolút számok bemutatása mellett törekedni kell arra is, hogy jól látható fejlődést mutassanak be, az összehasonlítási alapokkal és kiegészítő

15 Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 15/15 magyarázatokkal együtt. Kiegészítő magyarázatokkal kell utalni a bemutatott eredményeknek az üzletmenet szempontjából való jelentőségére. Az eredmények bemutatásakor a grafikus szemléltetésre kell törekedni, a szöveges magyarázat kiegészítésként fogadható el. Az értékeléskor az egyes kritériumokat % és pont értékkel veszik figyelembe az értékelők. Az elérhető maximális pontszám 1000 pont. Vezetés 120 pont 12% Munkatársak 120 pont 12% Stratégia és a működési politika 80 pont 8% Partnerkapcsola tok és erőforrások 90 pont 9% Folyamatok 140 pont 14% Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 90 pont 9% A vevőkkel kapcsolatos eredmények 150 pont 15% Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények 30 pont 3% A működés meghatározó fontosságú eredményei és a termékekkel kapcsolatos eredmények 180 pont 18 % Adottságok: max. 550 pont Eredmények: max. 450 pont

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2009 A pályázat részletes tartalmi és formai követelményei Budapest, 2008. július Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Részletes útmutató 2/18 A PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

A Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj önértékelési modellje

A Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj önértékelési modellje A Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj önértékelési modellje Segédlet A modellben az Adottságok hangsúlyosabban szerepelnek, hiszen a Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elsıdleges célja a szervezetek minıségügy

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI 10. előadás Önértékelés bedzsula@mvt.bme.hu Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Mi a szervezeti önértékelés? Mi jellemzi az EFQM modellt? Mi a RADAR logika? Ellenőrzési

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Minőségirányítás. Folyamatos fejlesztés Tartós siker TQM EFQM Kiválósági Modell. Földessyné Nagy Márta 2013.

Minőségirányítás. Folyamatos fejlesztés Tartós siker TQM EFQM Kiválósági Modell. Földessyné Nagy Márta 2013. Minőségirányítás Folyamatos fejlesztés Tartós siker TQM EFQM Kiválósági Modell Földessyné Nagy Márta 2013. A szabványsorozat részei ISO 9000 (MSZ EN ISO 9000:2001-2005) Minőségirányítási rendszerek. Alapok

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS. Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS. Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány TQM Az elmúlt évtizedben lejátszódó politikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változások alapvetően megváltoztatták a hatékony

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer CAF 2013 Fekete Leticia szakmai tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 november 5 1 Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer Szervezeti önértékelési eszköz: Az önértékelés az intézmény

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív 1. melléklet 1 2 3 [ÁROP] 11. CAF modell bevezetése / felülvizsgálata CAF 2. melléklet Common Assessment Framework KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Vezetők katalizátor szerepben

Vezetők katalizátor szerepben Vezetők katalizátor szerepben XIII. DEMIN - Debrecen 2013. május 29-31. Sződi Sándor minőségügyi és oktatási vezető Fejétől bűzlik legfőbb buktató, a vezetői elkötelezettség hiánya. Az a felsővezető, aki

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére.

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére. H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 25. szám 4895 IV. Pályázati felhívások A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére A Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívása a 2016. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére A pályázat célja A vidékfejlesztési miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.: III-477/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola vezető elvárás rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport A tanulás és tanítás stratégiai

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről 2012. május 31. Katonai Zsolt ügyvezető igazgató 1 A tartós siker Egy szervezet tartós sikerességét a megrendelők és más

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei

Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei MANO Klaszter évzáró Good Practice Fórum 2009. december 14. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Magyar Nemzeti

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

DPR_2011_munkatársi_all. Válaszadók száma = 624. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_munkatársi_all. Válaszadók száma = 624. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all DPR_0_munkatársi_all Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben