Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia június Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl"

Átírás

1 Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia június Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl

2 Bevezetı Szemléletváltás és aktivitás a mottónk. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének Ifjúsági Tagozata (MEOSZ IT) fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élı fiatalok is egyre nagyobb eséllyel tudjanak önálló életet kialakítani, és ily módon a társadalom aktív tagjaivá válhassanak. Az önálló élet megvalósításának számos feltétele, illetve színtere van. A munka világában való aktív szerepvállalás lényeges feltétele a szaktudás megszerzése, valamint a folyamatos önképzés. A mozgássérült fiatal a szellemi képességeinek kibontakoztatásával tud boldogulni leginkább. A mozgássérült fiatalok önállóvá válásában nagy szerepe, felelıssége van a fiatal családjának, szüleinek is. A túlféltés, vagy az irreális elvárások nagyban akadályozhatják a mozgássérült fiatalt az önálló élete kialakításában az élet összes területén, pl.: szabadidıs programokban való aktív részvétel, pályaválasztás, munkába állás, családalapítás stb.. Ezért az Ifjúsági Tagozat lényegesnek tartja, hogy a csoportjainak vezetıi képesek legyenek a családokat, szülıket is megszólítani, a nehézségeket megfelelıen az ifjak szempontjait szem elıtt tartva kezelni. Az önálló élet kialakításában segíthet az is, ha a fiatalnak lehetısége van a szabadideje értelmes, jó közösségben való eltöltésére, ahol a kortársakkal való találkozásnak, együttes tevékenységnek nagy szerepe van a megfelelı személyiségfejlıdésben. Fontos szempont az ifjúsági csoportok, közösségek szervezésénél az integráció, illetve, hogy a csoport légköre befogadó legyen. Befogadáson értjük azt, hogy a csoporthoz, annak programjaihoz, illetve azok megszervezéséhez ép és fogyatékossággal élı fiatalok egyaránt csatlakozhatnak. Hisszük, hogy a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlıség a fejekben kezdıdik, a szemlélet formálásával, melyet a megfelelı párbeszéd és a példamutatás segíthet elı. Kiemelkedıen fontosnak tartjuk a mozgássérült fiatalok életében a sportot, amely egyrészt a rehabilitáció lényeges eszköze, illetve jelentıs közösségformáló erıvel bír. Távlati célunk, hogy minél több fiatal vállaljon szerepet a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységében is. Ez az önkéntes tevékenység jelentheti az egyesületek életében való aktív részvételt, vagy akár a programszervezést, az ahhoz szükséges anyagi források megteremtésében való részvételt pályázatírás, szponzorok felkutatása valamint bármilyen, az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében végzett aktivitást. Az önkéntes tevékenységben számos érték rejlik a közvetlen hasznán túl. Fejleszti az egyének különbözı készségeit, gyakorlati jártasságot biztosít, amelyek hasznosak lehetnek az élet egyéb területein, pl. a munkavállalásnál. Az a fiatal, aki vezetıi szeret vállal fontos, hogy megfelelıen tudjon kommunikálni, élıszóban és elektronikus formában is. Ehhez is szeretnénk szempontokat nyújtani a konferencia keretein belül. 2

3 Program Téma Elıadó Idıpont június 21., hétfı 1. Megnyitó Vid Natasa, Dzjadiga Nelli 14:30-14:35 2. A Ki mit tud? rendezvény jelentısége és Dzjadiga Nelli, Lantosné megszervezésnek fontos lépései. Balázs Erika 14:35 15:00 Hozzászólások, kérdések 15:00 15:15 3. Magyarország Mindenkié! Turisztika, szabadidı, utazás. Spiegler Csaba 15:15 15:30 Hozzászólások, kérdések 15:30 15:45 SZÜNET 15:45 16:00 4. A programszervezés nehézségei. Színházlátogatás szervezése. Berki Viktória 16:00 16:30 Hozzászólások, kérdések 16:30 16:45 5. Táborok szervezésével kapcsolatos tapasztalatok. Tóth Mónika 16:45 17:15 Hozzászólások, kérdések 17:15 17:30 6. Programszervezés. Önkormányzatokkal való kapcsolattartás, alapítvány-, egyesületvezetéssel Kis Juhász Zsolt 17:30 18:00 járó feladatok. Hozzászólások, kérdések 18:00 18:15 Téma Elıadó június 22., kedd 7. Az elızı napi elıadások összefoglalása. Vid Natasa, Dzjadiga Nelli 9:00 9:05 8. A MEOSZ hosszú távú ifjúsági tervei. Dr. Hegedüs Lajos 9:05 9:20 Hozzászólások, kérdések 9:20 9:30 9. Önkéntesség itthon és külföldön mozgássérültek Pécsi Gertrúd, részvételével. Pályázatírás. Pethı Lajos 9:30 9:45 Hozzászólások, kérdések 9:45 9: Az integráció szerepe az ifjúsági csoportok életében. Kócziánné Szalai Teréz Bergman Károly 9:55 10:10 Hozzászólások, kérdések 10:30 10: Szülık és felnıtt fiatalok Mit jelent felnıtté válni? Kiss Csilla 10:40 10:55 Hozzászólások, kérdések 10:55 11:05 SZÜNET 11:05 11: Sport Mindenkinek Mert mozogni jó! A sport szerepe a rehabilitációban. Dani Gyöngyi 11:20 11:35 Hozzászólások, kérdések 11:35 11: A tanulás szerepe az önállóvá válásban. Milyen segítséget nyújtanak a felsıoktatási intézmények a fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányainak Dr. Kerekes Edit 11:45 12:00 elvégzéséhez. Hozzászólások, kérdések 12:00 12: A munkavállalás szerepe az önálló élet kialakításában. Dani Gyöngyi 12:10 12:25 Hozzászólások, kérdések 12:25 12: Elektronikus kommunikáció - "Netiquette" Vid Gábor 12:35 12:50 Hozzászólások, kérdések 12:50 13: Zárszó, összefoglalás Dzjadiga Nelli, Vid Natasa 13:00 13:10 A programváltozás jogát fenntartjuk! 3

4 Az elıadások összefoglalói Ki mit tud? rendezvény jelentısége, és megszervezésének fontos lépései A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának céljai közé tartozik a közösségépítés. A Ki mit tud? megszervezésével is ezt szeretettük volna erısíteni. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy megmutassuk, milyen belsı értékek rejlenek a jelentkezıkben. A rendezvény ötlete Tokodaltárón került szóba elıször, amikor a Komárom-Esztergom megyei ifjúsági koordinátorokat látogattam meg. Ezután Ujbányi Tibor (az egyik Komárom-Esztergom megyei koordinátor) ügyesen alkotott egy felhívást és egy jelentkezési lapot. Ekkor azt hittük, hogy túl vagyunk a nehezén, de tévedtünk. A Ki mit tud? elıdöntıt 2008 áprilisában tartottuk, Dunaújvárosban. Ez még csak regionális program volt (Közép-dunántúli régió), de már itt is össze kellett állítani szereplési sorrendet és forgatókönyvet. Az elıdöntı nagy sikerén felbuzdulva 2008 szeptemberében megtartottuk, Dunaújvárosban a Ki mit tud? országos döntıjét. A gyıriek a Mindenki Fesztiválja keretében rendeztek egy Ki mit tud?-ot, amelybıl az elsı három helyezett automatikusan bekerült a dunaújvárosi döntıbe. Természetesen itt is volt szereplési sorrend és forgatókönyv. Ami több szervezést igényelt az elıdöntıhöz képest, hogy szállást és étkezést is kellett biztosítanunk néhány embernek, hiszen nem tudtak hazamenni. Figyelni kellett arra ki milyen idıpontban érkezik és, mikor megy haza, amiatt, hogy egy segítı személy kiszállítsa a résztvevıket az autóbusz-, vagy vasútállomásra. A Civilek Házába érkezıket parkolási szempontból is egy segítı személy igazította útba. Az elıdöntıben olyan probléma merült fel, hogy egy részvevı énekelni akart, úgy, hogy kazettán hozta a zenét, azonban ezt nem jelezte elıre, így nem szerveztünk technikát hozzá. Végül sikerült egy Hi-Fi tornyot szerezni, amivel lejátszottuk a kazettát. A döntıben a technikával volt egy kis gondunk, de ez is megoldódott. A program visszhangja fantasztikus volt! Dzjadiga Nelli, MEOSZ IT ifjúsági koordinátor május 18-án Ki mit tud?-ot rendeztünk a Békés megyeiek részére. Pályázatokat adtunk be az önkormányzathoz, illetve az Esélyek Háza vezetıjét kerestük meg támogatásért. Ezen kívül magánszemélyek is támogatták a rendezvényt. Nagy segítséget kaptunk a MEOSZ Egyesület vezetıjétıl, mivel a termet térítésmentesen kaptuk. Rengeteg támogatói levelet postáztunk, illetve volt, amit személyesen adtunk át. Véleményem szerint ez sokkal célra vezetıbb volt, mivel kézzel foghatóbb lett, hogy kinek is adják a támogatást. Igazából az anyagi forrás megteremtése a legnehezebb, de nagyon jó érzés, amikor a támogatók elismerik a program sikerességét. Talán ettıl már csak a résztvevık mosolya, ami szívet melengetıbb. Megígértették velem, hogy jövıre is lesz Ki mit tud?. A jelentkezık a következı kategóriában indulhattak: vers, színházmővészetek, képzımővészetek, kerámia, kézimunka /gobelin, gyöngyfőzés/. Volt egy tánccsoport is, illetve egy gitár csoport. Az étkeztetés megszervezésénél nem a legszerencsésebb megoldást választottam, mivel egyéni étel és ital csomagot kaptak a résztvevık. Ezzel az volt a probléma, hogy nem mindenki tudta önállóan megenni. Ez egy kis fennakadást okozott. Zárásképpen együtt énekeltünk és táncoltunk mindannyian. Ezt a felemelı érzést kívánom minden. szervezı számára! Lantosné Balázs Erika, Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Ifjúsági koordinátora 4

5 Magyarország Mindenkié Fogyatékossággal élı emberek számára önállóan, vagy segítséggel hozzáférhetı turisztikai célpontok, vendéglátóhelyek, szálláshelyek. A Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesülete, a lengyel valamint a szlovák társszervezet közremőködésével a Visegrád Fund (Nemzetközi Visegrád Alap) fı támogatásával nemzetközi konferenciát rendezett Elérhetı turizmus a fogyatékossággal élı emberek számára címmel. A konferenciára szeptember 12-én a váci mővelıdési központban került sor. A megnyitót Dr. Bóth János Vác város polgármestere és Dr. Hegedüs Lajos a MEOSZ elnöke tartotta, valamint a konferencia résztvevıit Dr. Göncz Kinga külügyminiszter asszony levélben köszöntötte. A konferencia eredményeképpen a résztvevık, többek közt szükségesnek tartják, a fogyatékos emberek esélyegyenlıségének megvalósulását a turizmusban is, így felkérték a Mozgáskorlátozottak Középmagyarországi Regionális Egyesületét, valamint az International Federation of Persons with Physical Disability (FIMITIC) szervezetét, egy a fogyatékos emberek számára szóló turisztikai adatbázis létrehozására. Az egyesület ennek megvalósítására, elsı lépésként kérdıívet szerkesztett, figyelembe véve a konferencián elhangzott akadálymentességi szempontokat. Ezt követıen a kérdıíveket szétküldte elektronikus és postai úton egyaránt a mozgáskorlátozottak tagegyesületei, önkormányzatok, Tourinform irodák részére. Többek között a következı kéréssel: Azt kérjük Öntıl, hogy amennyiben lakóhelyén, vagy a közelben, illetve utazásai során találkozott olyan településsel, azon belül megnézni érdemes épülettel, természeti látványossággal, kulturális célú objektummal, amelyet akadálymentesnek talált akár mozgássérült, látássérült, hallássérült, vagy értelmileg akadályozott emberek számára, akkor arra a településre, objektumra nézve töltsön ki egyet az a mellékelt felmérı ívekbıl, minden objektumra nézve egyet. A visszaküldött kérdıívek feldolgozása az én feladatom volt. A munkám során több mint 100 akadálymentességgel kapcsolatos kérdıívet kellett feldolgozni fogyatékos emberek számára önállóan, vagy segítséggel hozzáférhetı turisztikai célpontokról, vendéglátóhelyekrıl, valamint szálláshelyekrıl. A munka nem volt egyszerő, de szerencsére sikerült kreatív módon megközelítenem a feladatot, és képes voltam az adatlapok bizonytalanságainak helyes értelmezésére is úgy, hogy ezt egy összefüggı ismertetı füzetté kovácsoljam. Ennek eredményeképpen megszületett a Magyarország mindenkié címő kiadvány, amely a különbözı turisztikai objektumokat (turisztikai látványosságok, szálláshelyek, éttermek ) minısíti, vizsgálja akadálymentesség szempontjából. A projekt folytatása hamarosan elérhetı lesz a MEOSZ interaktív Web-oldalán, részletesebb formában is. Spiegler Csaba, Közép-Magyarországi regionális ifjúsági koordinátor A programszervezés nehézségei. Színházlátogatás szervezése. Bevezetı: A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Ifjúsági Klubjának a megalakulásáról. Megvalósult programjaink: Kulturális programok Csapatépítı játékok Sportprogramok: boccia, darts Programszervezés nehézségeinek okai: Fiatalok passzivitása Szülıi magatartás Tagok súlyos mozgáskorlátozottsága Színházlátogatás megszervezése: Szülıi támogatás A színházi dolgozók pozitív hozzáállása Klubtagok véleménye a programról Berki Viktória, Vas megyei ifjúsági koordinátor 5

6 A Táborszervezéssel kapcsolatos tapasztalatok. Tapasztalatom szerint a táborozás, táborszervezés, a táborok levezetése, lebonyolítása - a tervezéssel együtt - magas szintő szervezıi tevékenység, mert tábort szervezni csak nagy körültekintéssel szabad. A legfontosabb szempont ennél a szervezésnél a résztvevık szellemi, érzelmi és fizikai biztonsága. A ránk bízott - magunkra vállalt - felelısségnél fogva kötelesek vagyunk mindent alaposan megtervezni, végiggondolni. A biztonságért a vezetı személyében felelıs - de ne felejtsük el, hogy nem egyedül kell megteremtenie azt! Feladata a munkamegosztás, ellenırzés, a munkatársakkal és a külsı partnerekkel való magas szintő együttmőködés. Három szakaszból áll egy jó táborszervezés. 1. Tervezési szakasz: Kiválasztani a tábor helyszínét. Általában a terveinkhez keresünk helyszínt, de a táborhely adottságai is segíthetnek a program összeállításában. A tábor vezetıségének felállítása, felelısségi körök kialakítása: táborvezetı(k), gazdasági felelıs, szervezési felelıs, élelmezési felelıs, egészségügyi felelıs. Ennek létszáma függ a tábor jellegétıl, céljaitól, a tábor létszámától, a feladatok mennyiségétıl és milyenségétıl. A tábor költségeinek tervezése és kialakítása: szállásköltség, étkezés költség és egyéb költségek. Szervezési és a programterv összeállítása. A többoldalas tervnek - melynek tartalma a célok és programok miatt mindig más - csak a csomópontjait vázoljuk fel: a tábor célja és feladatai; a tábor idıpontja; a tábor pontos helye; a tábor megközelíthetısége; a résztvevık száma; a táborvezetıség összetétele, gyakorlata, feladat megosztása; a táborhoz szükséges felszerelés (meglévı, beszerzendı); a tábor rendje; általános napirend; túraterv; szabadidıs terv; ügyeleti rend (konyha, táborügyeletes stb.); esıs idıben szervezet program; a tábor - és elıkészítésének - költségvetése; a tábor kiírása, népszerősítése; részfeladatok kiosztása. 2. Szervezési szakasz: Az elızetes helyszíni szemle, a környék és a táborhely feltérképezése. a helyszín feleljen meg a tábor tervezett tevékenységének (a szőkebb és távolabbi környezet adta lehetıségeknek); a szálláshely a tábor jellegétıl függıen akadálymentes legyen a vizesblokkal és mellékhelységgel együtt; elegendı hely legyen a tábor életéhez; megfelelı mikroklíma, legyen a kiválasztott helyszínen; legyen elegendı győjthetı (beszerezhetı) tőzifa; az élelmiszer vásárlása és az étkezés megoldható legyen; legyen a közelben (gyorsan elérhetı) orvos, gyógyszertár, ügyelet, kórház, telefon, posta, erdészet A táborhelyet fenntartó és az étkezést biztosító partnerek megkeresése és velük való együttmőködés, kapcsolattartás. A programok szervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szervezetekkel való megbeszélés, együttmőködés. A programokhoz szükséges feltételek szervezése. A tábormeghívó és jelentkezési lap elkészítése és továbbítása a résztvevık részére. A tábor teljes programjának kidolgozása. A tábor etikájának és szabályának kidolgozása. Utazásszervezés 3. Tevékenységek a tábor lebonyolítása során Az utazás során A megérkezéskor, az elsı napon A tábor idıtartama alatt folyamatosan (napirend, étkezések, tisztaság, higiénia, baleset-megelızés, speciális programok speciális veszélyei, a speciális egészségügyi helyzetben lévık figyelemmel követése, mit tegyünk, ha valaki beteg?) Tóth Mónika, Észak-alföldi regionális koordinátor 6

7 Programszervezés A programszervezés lépései: alapötlet, úti cél meghatározása, megfelelı helyszín kiválasztása kapcsolatfelvétel a társszervekkel, lehetséges együttmőködıkkel költségvetés megtervezése (nagy vonalakban, pl.: mennyit szánunk útiköltségre, étel-italra, reklámra, ajándékokra, stb.) ezzel együtt tervezhetı a résztvevık létszáma is ha szükséges, támogatók bevonása (akár pályázati formában is) részletes költségvetés készítése, 1 fıre jutó költségek kiszámítása (részvételi, nevezési díj meghatározása) program meghirdetése, reklámozása részletes programleírás biztosítása a jelentkezık számára (kivétel a meglepetésnek szánt részletekrıl) szükséges eszközök beszerzése VIP személyek meghívása, lehetıség szerint ünnepélyes megnyitó beszéd átengedése a program megvalósítása Konkrét példán keresztül való bemutatás (integrált sportnap). Kis-Juhász Zsolt, Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány, elnök Egyesület, alapítvány vezetése, önkormányzati kapcsolatok Alapítás, alapítók, kuratórium Tisztségek a kuratóriumban Vezetıi tevékenységek Cél megvalósítás Lehetséges tagok felkutatása Támogatók megkeresése Társszervekkel való kapcsolattartás Pénzügyi háttér biztosítása Programszervezés Önkormányzati kapcsolatok Megfelelı kontaktszemély megtalálása (belsı informátor, kapcsolattartó) Polgármester, jegyzı, osztályvezetık kapcsolatai Önkormányzati pályázatok Rendezvényen való megjelenésük, szerepük Kapcsolatok ápolása az együttmőködıkkel Kis-Juhász Zsolt, Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány, elnök 7

8 Önkéntesség itthon és külföldön mozgássérültek részvételével Az általános definíció szerint az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg, vagy csoportosan, rendszeresen, vagy alkalmanként, belföldön, vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetıséget nyújt, az életen át tartó tanulás fontos eszköze. Az önkéntes munkalehetıség az egyének számára eszköz, hogy képessé tegyék önmagukat a fejlıdésre, az önkifejezésre, kreativitásuk megmutatására. Az önkéntességet már törvény is szabályozza; a évi LXXXVIII. törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl. A magyar és külföldi önkéntességgel kapcsolatban sok hasznos információ: A mozgássérült fiataloknak is nyitva áll a lehetıség, hogy önkéntes tevékenységet végezzenek. Külföldi lehetıség: Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) egy olyan lehetıség, amely során a év közötti mozgássérült fiatalok is min. 3 hét, maximum 1 éves idıtartamra, az érdeklıdési körüknek megfelelı területen végezhetnek önkéntes tevékenységet Európa, ill. Latin-Amerika országaiban. Amit az Önkéntes Szolgálat kínál: nyelvtudás, illetve a már meglévı nyelvtudás elmélyítése barátok, ismerısök egy eddig idegen országban életre szóló, feledhetetlen élmények tapasztalatszerzés az önkéntes érdeklıdési körének megfelelı területen kaland, önállóság, kreativitás kipróbálása A pályázat fedezi a szállás, étkezés, utazási költségeket, balesetbiztosítást, speciális költségeket (személyi segítı, szállítószolgálat, stb.), nyelvoktatást, ezen kívül havi zsebpénzt. Az Önkéntes Szolgálat ideje alatt a fogadószervezetnél egy mentor az önkéntes segítségére van bármilyen probléma esetére. Bıvebb információ: Egyesületünk ( Camelot Mozgássérült Fiatalok Gyıri Egyesülete) pozitív tapasztalatokkal rendelkezik; 2 tagunk volt már EVS-en. Magyar lehetıségek önkéntességgel kapcsolatban: Szervezetek: Önkéntes Központ Alapítvány: képzések, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA): küldetése, hogy lehetıséget biztosítson fiatalok számára a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalatai úton történı elsajátítására. Útilapu Hálózat: fı tevékenysége nyári táborok szervezése világszerte, melyekben több országból érkezı fiatalok önkéntes munkát végeznek. Önindító Program: megyénként 2010 elejétıl kezdték meg felkészülésüket és várhatóan 2010 nyarától indítják a szolgáltatásaikat a megye civil szervezetei, intézményei és magánszemélyei számára. Önkéntes Centrumok: Békés Megyei Önkéntes Centrum: Béthel Alapítvány Budapesti Önkéntes Centrum: Kórházi Önkéntes Segítı Szolgálat Alapítvány Csongrád Megyei Önkéntes Centrum: Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Fejér Megyei Önkéntes Centrum: Civil Szervezetek Regionális Szövetsége Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkéntes Centrum: United Way Kisalföld Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum: Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkéntes Centrum: Életfa Segítı Szolgálat Egyesület Heves Megyei Önkéntes Centrum: Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete Pest Megyei Önkéntes Centrum: Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum: Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ Veszprém Megyei Önkéntes Centrum: Csalán Környezet- és Természetvédı Egyesület Zala Megyei Önkéntes Centrum: Zalai Falvakért Egyesület Pécsi Gertrúd, Nyugat-dunántúli ifjúsági koordinátor Pethı Lajos, Camelot Mozgássérült Fiatalok Gyıri Egyesülete, elnök 8

9 Az integráció szerepe az ifjúsági csoport életében A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület januárban alakult meg fogyatékos gyermekeket nevelı szülık és fogyatékossággal élı személyek összefogásával. Saját helyzetük, tapasztalataik révén tudták, érezték, hogy a legtöbb fogyatékossággal élı és családja magára marad, mivel az ép társadalom a sajnálaton kívül más segítséget nem igazán nyújt. Egyesületünk a fogyatékossággal élı emberek (mozgássérült, mozgáskorlátozott, mozgáskárosodott, hallás-, látás-, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos) kiszolgáltatottságtól mentes, minél teljesebb társadalmi részvételének, emberi és állampolgári egyenjogúságuk érvényesítésének, életminıségük javításának elısegítését tőzte ki célul. Törekvéseink között elsı helyen az integráció megteremtése áll. Mind fizikai síkon, lehetıséget adva az akadálymentesített környezetben való társadalmi élethez kapcsolódáshoz, mind mentálisan segítve a hozzánk forduló fiatalokat. Fontos az Önálló életvitel kialakításának elısegítése Önsegítı- és ifjúsági csoportok támogatása. Így hoztuk létre a Cserebogarak Ifjúsági csoportot, amely 2008-ban alakult meg a támogató szolgálatunkat igénybe vevı középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok, illetve szüleik kezdeményezésére. Szemléletformáló interaktív elıadások fiataloknak rendkívüli osztályfınöki óra keretében. Integrált közösségi- és szabadidıs programok szervezése, lebonyolítása. Integrált képzéseken való részvétel támogatása. Integrált rehabilitációs foglalkoztatás - a munkaképesség-változás mértékét figyelembe vevı munkaköri feladatok ellátásával, értéket teremtı, az egyesület részére tényleges, hasznos munkavégzésre. Jelenleg 39 dolgozónk közül 10 fı megváltozott munkaképességő munkavállaló (1 fı rehabilitációs csoportvezetı, sorstársi tanácsadó (támogató szolgálat) 1 fı könyvelı, 1 fı gazdasági ügyintézı, 1 fı ifjúsági csoportvezetı, szervezı, pályázat író, 1 fı pályázatfigyelı-, projekt-asszisztens, 1 fı kézbesítı-adatrögzítı, 1 fı adatrögzítı, 1 fı személyszállító (támogató szolgálat), 1 fı kocsikísérı (támogató szolgálat), 1 fı technikai munkatárs. Az integráció, az akadálymentesítés és az esélyegyenlıség a fejekben kezdıdik. Az elsı és legfontosabb lépés a hozzáállás, a szemlélet formálása, melyet a megfelelı kommunikáció segít. A cél, hogy a következı generáció egy nyitottabb, elfogadóbb légkörben nıhessen fel. Fontos, hogy valóban kommunikáció történjen az emberek között, hogy az odafigyelés, elfogadás kölcsönös legyen. Kócziánné Szalai Teréz, Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület, rehabilitációs munkatárs Bergman Károly, Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület, ifjúsági csoport Szülık és felnıtt fiatalok. Mit jelent felnıtté válni? 1.) Bemutatkozás (vita, beszélgetés kezdeményezése) 2.) Mi különbözteti meg a gyermeket egy felnıttıl? (közös ötletelés - táblára írás) 3.) Milyen helyzetekben viselkedtek felnıttként? képes döntéseket hozni felelısséget vállal a döntéseiért és a tetteiért (ha jó, ha rossz) el tudja dönteni számára mi a jó és mi nem, és ezt képviseli is képes mások érdekeit, igényeit is figyelembe venni képes alkalmazkodni és kompromisszumot kötni képes lemondani tervez és van jövıképe (mi lesz velem, ha a szüleim meghalnak?) képes fejlıdni és változni rendelkezik megküzdési és probléma megoldási stratégiával 4.) Milyenek vagytok, ha gyermekként viselkedtek? 5.) Képes-e felnıtté válni egy fogyatékossággal élı fiatal, ha segítségre szorul? (Mindenki segítségre szorul valamiben, de társas lények vagyunk, így egymást is segíthetjük.) 6.) Te miben tudsz szüleidnek segíteni? 7.) Győjtsük össze, mit szerettek és mit nem a szüleitekben? 9

10 8.) Ezek közül mi akadályozhatja azt meg, hogy felnıttnek érezd magad? Miért teszik a szüleitek ezeket? vannak helyek, ahová nem engednek el elkísérnek, akkor is, ha nem szeretném kiszolgálnak akkor is, ha meg tudom csinálni (ez kényelmes, nem?) 9.) Ha gyakran viselkedünk gyermekként, elvárhatjuk-e hogy felnıttként kezeljenek bennünket? 10.) Hogyan tudjuk képviselni magunkat? a) Kommunikációs technikák Te üzenet- Én üzenet a tények konkrét megfogalmazása ezzel kapcsolatos érzések megfogalmazása következmény megfogalmazása b) Beszélgetés a szüleinkkel az ı felnıtté válásukról! Kiss Csilla, pszichológus Sport Mindenkinek Mert mozogni jó! Kerekesszékes vívó, paralimpikon vagyok, így érthetı, hogy a sport számomra a legfontosabb dolog a világon. Nem csak a versenysport, hanem az egyszerő szabadidıs sport is, a lényeg a mozgás. Ezt szeretném átadni a környezetemnek. Próbálom mindenkivel megismertetni a mozgás örömét. Úgy gondolom, hogy egy mozgássérült számára még fontosabb kell, hogy legyen, a mozgás, mint egy ép kéz láb embernek. Hiszen a megmaradt mőködı izomzatunk kell, hogy helyettesítse a nem mőködı izmainkat, így dupla akkora tehernek van kitéve, és ha egészségesen akarunk élni, akkor elengedhetetlen, hogy napi edzésben tartsuk a testünket. A sport, a rendszeres testedzés, nem csupán testi, de szellemi egészségünkhöz is hozzájárul. Összegyőjtöttem az elıadásom fı témáit: Miért fontos, a sport egy mozgássérült embernek? Mit tud sportolni? Hova menjen, ha sportolni szeretne? Kifogások a sport ellen Válasz a kifogásokra. Szabadidı sport vagy versenysport? A sportról most csak beszélünk, hogy kedvet kapjunk ahhoz, hogy a mindennapjaink részévé tegyük. Ha kedvet kaptok (és remélem igen), akkor segítek nektek abban, hogy hol és hogyan kezdjétek el a rendszeres mozgást. Dani Gyöngyi, paralimpikon, munkavállalási tanácsadó, MEOSZ A tanulás szerepe az önállóvá válásban. Milyen segítséget nyújtanak a felsıoktatási intézmények a fogyatékossággal élı hallgatók tanulmányainak elvégzéséhez. PTE Fogyatékos hallgatókat segítı intézkedései. Ellentmondások a fogyatékossággal élı hallgatók helyzetét illetıen. Pályaválasztás indokoltságának és az elhelyezkedési lehetıségeinknek az összefüggései, tekintettel a jogi szabályozókra és a munkaerıpiac keresleti-kínálati oldalára. Ez utóbbi téma lenne kissé részletesebb és a PTE Fogyatékosügyi Koordinátorral közös elképzeléseinket tolmácsolnám, melyek a fogyatékos hallgatók, egyetemet-fıiskolát végzett fiatalok helyzetét és pályaválasztását érintenék. Dr. Kerekes Edit, Dél-dunántúli ifjúsági koordinátor 10

11 Munkavállalásról, álláskeresésrıl kicsit másképp A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre. Sigmund Freud A sport megtanított arra, hogy mindig tartsak ki a célomért, hogy küzdjek akkor is, ha más már feladja. A sport tartást adott, ami az élet többi területén is jól jön. A legfıbb ilyen terület, a munkavállalás, az álláskeresés. Munkavállalási tanácsadóként is, ezt a filozófiát próbálom átadni. Elıadásomban az alábbi témákról lesz szó: A munka által leszek egész. Dolgozni, de mit? Hogyan keressek állást? Mivel ösztönözhetı a munkaadó a foglalkoztatásomra? Támogatások, kedvezmények a munkaadó számára. Pályakezdık nehézségei. Aktív vagy passzív álláskeresı akarok lenni? A lehetıségeim aktív vagy passzív álláskeresıként. Hurrá dolgozom! Hogyan tartsuk meg munkahelyünket? Szeretném, ha majd elmondanátok saját tapasztalataitokat, akár negatív akár pozitív, ha hoznátok problémát, amire együtt megkereshetjük a választ, vagy az utat a megoldáshoz. Dani Gyöngyi, munkavállalási tanácsadó, paralimpikon, MEOSZ Elektronikus kommunikáció "Netiquette" Magyarországon az Internet a 2000-es évek elején robbanásszerően kezdett terjedni, korábban szinte csak egyetemek, iskolák, különbözı intézmények és nagyvállalatok számára volt elérhetı árú a megfelelı szolgáltatásminıségő kapcsolat. A 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején a nagy sávszélességet, jó szolgáltatás minıséget biztosító (elsısorban az ADSL) technológiák ára jelentısen csökkent, így a korábbiaknál lényegesen nagyobb felhasználói csoport számára vált elérhetıvé. Míg az intézményi felhasználók számára az intézmény meghatározta a felhasználás módját, szabályait (ez Internetes terminológiával az ún. AUP-t Acceptable Use Policy), az egyéni felhasználók számára semmilyen elıírás (kivétel a mőszaki megfelelıséget garantáló szabványok kötelezı elıírásai) nem készült, nem készíthetı. A legtöbb intézményi AUP az általános intézményi kommunikációs szabályokon túl, az RFC1855 hivatkozási számú IETF (Internet Engineering Task Force) információs dokumentum tartalma alapján készült. Az RFC dokumentumokat az IETF bocsátja ki, legnagyobb részük mőszaki, technikai követelményeket tartalmaz, gyakorlatilag ezek tekinthetıek azoknak a "szabványoknak" amelyek az Internet mőködését biztosítják, egy kisebb részük ún. információs dokumentum (ilyen pl. az RFC1855 is), amelyek egyéb, az Internetes kommunikációhoz kapcsolódó ismeretet tartalmaz. (Érdekességként megemlítem, hogy van néhány olyan RFC, amely az Internet megszületésekori mőszaki egyeztetések jegyzıkönyvét tartalmazza. Ezek rögzítése azért történt, hogy késıbb a technika történészek számára garantáltan fennmaradjanak ezek, de találunk mőszaki "tréfákat", "vicceket" is a dokumentumok között). Úgy tartjuk azonban, hogy az RFC1855 az un. "Netiquette" ismerete és betartása "kötelezı" lenne minden Internet felhasználó számára, nem csak az intézmények dolgozói, tanulói számára, hanem azok számára is, akiken ez "nem számonkérhetı", azaz betartása számukra önkéntes, és az elıírások megsértése nem jár jogi következményekkel. Elıadásomban az RFC1855 felhasználók számára legfontosabb útmutatásait ismertetem, illetve kitérek az ún. "hoax" ("álhír lánclevél") felismerésének és az ellenük való védekezés módjaira. Vid Gábor, Niphargus Barlangkutató és Szabadidısport Egyesület 11

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége:

Tisztelt Olvasó! Kirendeltségeink elérhetısége: K I. évfolyam 5.szám Tisztelt Olvasó! Tartalom Pályázati felhívások Nagyvállalatok részére Szövetkezz 2009 Változások a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatban nem gyakorlati képzést szervezı

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Bemutatkozás. Kik vagyunk?

Bemutatkozás. Kik vagyunk? Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét 1981-ben a mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre, és azóta is ık irányítják. Napjainkra

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL

Rendezvények. Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése. partnerek vagyunk! Hungary CONVENTION & TRAVEL Rendezvények Kongresszusok Szimpóziumok Kiállítások szervezése partnerek vagyunk! C&T CONVENTION & TRAVEL Hungary Tisztelt Partnerünk! Fő profilunk, a kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok és kulturális

Részletesebben

Hatályos: szeptember 12.

Hatályos: szeptember 12. 6/2016.számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére Stratégia a fogyatékos személyek Szövetkezeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkavédelmi ismeretek OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben