MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka

2 A Felsőoktatási törvény 53. cikkének első bekezdésésnek 1. pontja alapján (Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 76/2005, 100/2007- autentikus magyarázat, 97/2008 és 44/2010), az Újvidéki Egyetem Alapszabályzatának 26. cikkének 3. bekezdése és 70. cikkének 1. bekezdésének 14. pontja alapján, ikt.sz /33 kelt december 28-án, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Működési és fenntartási szabályzatának 26. cikkeje alapján és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Oktatási-tudományos Tanácsának véleményezése alapján kelt én, a Kar Tanácsa a án megtartott 7. ülésén hozott a Kar Működési és fenntartási szabályzatának módosítására vonatkozó döntése alapján, az Újvidéki Egyetem Tanácsa és Szenátusa án, meghozta: 1. Cikk. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka (Egységbe foglallt szöveg) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A rendelekezések tárgya Az Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Karának (a továbbiakban: Kar) Működési és fenntartási szabályzatának (továbbiakban: Okirat), a Felsőoktatási törvényel összhangban (a továbbiakban: Törvény) és az Újvidéki Egyetem Alalpszabályzatának alapján, a Kar alapító okiratának alaprendelkezéseit dolgozza ki részletesen, és különös tekintettel a: 1.a Kar stásuára, szervezésére, tevékenységére és ügymeneére 2.a Kar irányító testületeinek összetételére, hatáskörére és döntéshozatali rendjére 3.a kivitelezett programok meghozatalának menetére és kivitelezésésre 4.a tanári és nem tanári személzyet jogaira és kötelességeire 5.a hallgatók stásurára, jogaira és kötelességeire; 6.tudományos és fejlesztési kutatásokra; 7.egyéb a Kar működése érdekében jelentős kérdésekre. A Kar jogi státusa 2.Cikk (1) A Kar az Újvidéki Egyetem szervezeti egysége, önnáló jogi státusa nincs. (2) A jogi ügymenetben a harmadik személyek felé keletkezett kötelezettségeiért az Újvidéki Egyetemnek felel, teljes vagyonával (3) A Kart az Egyetem Rektora képviseli, az alapító nevében, minden korlátozottság nélkül

3 (4) A Kart képviseli a Dékán is, korlátozottan a külön meghatározott és a dékán hatásköréről szóló dokumentum értelmében, mellyet a Rektor hoz meg, (5) A Dékán képvisli a Kart és a Kar dokumentumait ellenjegyzi a hatálzos törvénnyel, ezzel az okirattal és a rektor vonatkozó határozatának 4.cikkével összhangban és felelős a Kar ütgymenetéért (6) A Kar állami eszközökkel rendelkezik. A Karnak rendelkezésésre állnak salyát források is mellyekre a hatályos törvénykezzésel összhangban tehet szert, (7) A az Egyetem alszámláján mutathatja ki a költségvetési tételeit. 3. Cikk A Kar székhelye és elnevezése (1) A Kar elnevezése, magyar nyelven és szerb nyelven és írásmódban a Kar Lalpítási Okiratában került meghatározásra (2) A Kar tanácsának határozata hivatott meghatározni a hivatalos magyar nyelvű elnevezést és az angol megfelelőt (3) A Kar székhelye, Szabadka, Strossmayer utca 11 szám. 4. Cikk A Kar elnevezésésnek és székhelyeének változtatása (1) A Kar elnevezésésnek és székhelyének változtatásásról szóló határozat meghoazatalára, mint nem jogi személy és az Egyetem szervezeti egysége, a Szenátus javaslatára az Egyetem Tanácsa, tagságának kétharmados többságável, hagyhatja jóvá. 5. Cikk (1) A Kar pecséttel és bélyegzővel is rendelkezik. A Kar pecsétje és bélyegzője (2) Közokiratok hitelesítésésre a Kar az a pecsétet használhatja amely kör alakú és közepében a Szerb Kötársaság kis címere található. A pecsétet a közokiratok hitelesítése melett használhatja még egyéb okiratok itelesítésésre is mellyekkel a jogi ügymenetben felmerülő kérdésekről határoz valamint hivatalból fordul álllami és egyéb szervekhez vagy fizikai személyekhez. (3) A pecsét átmérője 50mm (4) A pecséten található szöveget koncentrikus körökben a kis címer köré írjuk, szerb nyelven, ciril és latin írásmódban és magyar nyelven a mygar helyesírásnak megfelelően.ez a szöveg így hangzik: Az első küls körben: Szerb Köztársaság Az első belső körben: vajdaság Autónóm Tartomány A második belső körben: Újvidéki Egyetem A harmadik belső kören: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

4 A kar székhelye Szabadka és a kar elnevezése alá kerül. (5) A pecsétet a dékáni hivatalban őrzik és annak a dolgozónak megőrzésésre byízzák akit majd határozattal a Dékán meghatalmaz. (6) A Kar rendelkezik egy bélyegzővel is mellyet szemeszterhitelesítésre, munkakönyvek hitelesítésésre egészségügyi okiratok hitelesítésésre és egyéb hivatali apírok hitelesítésésre használ. A kis bélyegző kör alakú, 26 mm átmérőjű és közepéban a kis címerrel mely köré koncentrikus körökben ugyanazt a szöveget írjuk, ahogy az a (4) pontban meghatározásra került, szintén szerb nyelvű ciril ás latin betűs írásmódban. (7) A (4) bekezdésben leírt pecsétet és a (6) bekezdésben leírt kis bélyegzőt több példányban is el lehet készítettni melyeket római szűmokkal kell jelölni. (8) A kidolgozott példányszámokról és használatukról a Kar dékánja határoz. 6. Cikk (1) A Kar rendelkezik bélyegzővel is mely téglalap alkú, méretei 55x3o mm és a következő szöveget tartalmazza: Szerb Köztársaság-Vajdaság Autónóm Tartomány Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar Iktatási szám: Keltezés: Szabadka, Strossmayer utca 11 szám (2) A bélyegző szövege szerb nyelvű, ciril betűs felirat. (3) A bélyegző őrzéséért a Kar Titkára a felelős. A Kar ismertető jelei 7.Cikk (1) A Karnak rendelkezik jellel és a dékáni ismertető jellel. (2) A dékán ismertető jele a talár. (3) A Kar jelének használatát és tartalmát külön általános rendelkezés szabályozza.a dékáni ismerető tartalmát viszon az Egyetemi szabályzat. A Kar Napja 8. Cikk. (1) A Kar napjá november 25-én ünnepli az intézmény, mint olyan napot amely megemlékezik az első szabadkai magyar tannyelvű tanitóképző alapitásásról (1871). (2) A Kar napját minden évben ezen a napon ünnepli a Kar a Kari tanács programja alapján.

5 A Kar területének megsérthetetlenségéről 9. Cikk A Kar területe megsérthetetlen és a rektor illetve a dékán engedélye nélkül nem léphetnek rá a belügyi szervek, kivéve az áltatlános biztonság, személyi és testi integritás veszélyeztetése alkalmával, egészségügyi veszély illetve anyagi kár veszélye alkalmával. Az akadémiai szabadságokról 10. Cikk (1) A tanárok, tudósok, szakmunkatársak, hallgatók és a tanitási programok realizálásának egyéb résztvevői, mind az Egyetemi közösség tagjai és joguk van minden a számukra fenntartott akadémiai szabadságokra és ünnálóságra az oktatási és tudományos munkájuk érdekében valamint a tudományos eredmények megjelentetése terén és a nyilvános szerepléseik során, a kutatási interpretáció megválasztása során, a tananyag tartalmának meghatározása során és egyéb akadémiai szabadság érvényesitése során mely elválaszthatatlan része a felsőktatási oktatási menetnek és tudományos kutatásoknak. (2) az Egyetemi akadémiai közösség a Karon és az Egyetemen belül kötelesek a Karon és az Egyetemen politikailag neutrálisan megnyilvánulni politikai nézeteik hangsúlyozása nélkül. (3) A Kar személyzete köteles feltüntetni mikor lép fel nyilvános közhivatalnoki mivoltában illetve mikor a salyát nevében. (4) A Karon illetveaz Egyetemen tilos a politikai pártok szervezkedése és politikai jellegű rendezvények szervezése is. (5) Az Egyetemen és a Karon is tilos a vallási jellegű megnyilvánulás, kivéve a vallási ünnepek megünneplése a hatályos törvényekkel összhangban. (6) A dékán hatáskörébe tartozik a 2-4-ig rendelkező bekezdések tiszteletben tartatása illetve olyan intézkedések foganasitására mellyek ezen rendelkezések betartatására irányulnak. 11. Cikk II. A KAR TEVÉKENYSÉGE (1) A Kar a felsőoktatás tevékenységét és tudományos kutatási tevékenységet végez ay egységes felsőoktatás komponensei ként mely tevékenységeket az Alapitói okiratban definiálta az alapitó, valamint szakmai-konzultativ és egyéb tevékenységet a tevékenysége eredményeinek komercializálása érdekében, továbbá kiadói tevékenységet végez, de végezhet más tevékenységet is mellyel a tudományos kutató munka eredményeit komercializálja és amelyel nem veszélyezteti az oktatás minőségi kivitelezését. (2) Ezen a helyen definiált tevékenység ugyanakkor az Egyetem tevékenysége is. (3) A Kar a következő tevékenységi formákat valósítja meg: felső fokú oktatási forma kiállítások és konferenciák szervezése

6 fénymásolás, dokumentumok előkészítése és más specializált irodai tmogatás kutatás és fejlesztés a társadalmi és humanista tudományok területén kiadói tevékenység folyóiratok és lap kiadás kiskereskedelmi könyforgalmazás specializált kisboltokban kiskereskedelmi iroda szerek és ujság eladás ill. forgalmazás A felsőoktatás tevékenysége 12. Cikk A Kar a következőket realizálja: - első fokú-alap stúdiumok-alapfokú akadémiai képzés- okleveles tanitó - első fokú-alap stúdiumok-alapfokú akadémiai képzés- okleveles óvoda pedagógus - mester akadémiai képzés-mester tanitó - speciális akadémiai képzés egy éves időtartamban specijalista- a szakirány feltüntetésésvel szakmai cim megszerzésésre - doktori akadémiai képzés 3 éves időtartamban, a módszertani tudományok doktora szakmai cim megszerzésére Tudományos kutatói tevékenység 13. Cikk (1) A Kar tudományos kutatói tevékenységet is folytat a társadali-humanista tudományok területén a tudomány és alkotói tevékenység fejlesztése céljából, valamint a felsőoktatás fejlesztése céljából és az oktató munka fejlesztésére, a tudós utánpótlás továbbképzésére, a hallgatók bevezetésére a tudományos kutatói munka területére és olyan megfelelő munkafeltételek megteremtésére mely a Kar és az Egyetem fejlesztésésre irányul. (2) A Kari tudományos kutatói munka az általános és alkalmazott és fejlődő kutatásokon keresztül valósul meg. (3) A Kari tudományos kutatói munkát a Kar tanitói és kutatói vitelezik ki a külön erre a területre vonatkozó Tudományos-oktatási Tanácsi rendelkezésekkel összhangban. (4) Az Egyetemen minden évben egyesitett tudományos és szakmai oktatói tevékenységet ismertető jegyzék jelenik meg a hatályos és illetékes minisztériumi kalszifikációkkal és kritériuomokkal összhangban. Kiadói tevékenység 14. Cikk (1) A Kar kiadói tevékenységet is folytat a hatályos törvénykezésekkel összhangban és összhangban azokkal az általános rendelkezésekkel melyeket a Tudományos-oktatási Tanács ir elő. (2) A Kar tankönyveket, kézikönyveket, monográfiákat, tudományos munkákat összesitő gyűjtőfüzeteket, jegyzeteket és egyéb könyveket, folyóiratokat és perodikus kiadványokat.

7 Szervezeti egységek 15. Cikk III. A KAR SZERVEZETI FELÉPITÉSE (1) A Kar szervezeti egységeit képezik: 1. Katedrák; 2. Dékáni hivatal; 3. Titkárság; (2) A kar felállithat egyéb szervezeti egységeket is a Kar Tanácsának határozatat nyomán és a Tudományos-oktatási Tanács javaslatára valamint az Egyetem Tudományos-oktatási Tanácsának jóváhagyásával. Katedrák 16. Cikk (1) A Katedra mint alapvető pedagógia tevékenységi és tudományos kutatói szervezeti egység melynek szerepe a Katedrához tartozó tudományágak fejlesztésében nyilvánul meg. (2) A Katedrát azok az oktatók és szakmunkatársak képezik kik a rokon tudományágakban folytatnak oktatói tevékenységet a Karon. (3) Kivételesen az oktató illetve szakmunkatárs két katedra tagságához is tartozhat. (4) A Katedra tevékenysége legalább egy tudományterületet foglal magába. Egy tudmányterület csak egy katedrához tartozhat. (5) A Katedra alapitásához szükséges legalább 3 katedra tag kikből legalább két tag oktató minőségben. (6) A Katedra munkáját a Katedr vezető irányitja akit a dékán nevez ki da a katedra tanácsának javalatára, legalább még egyszeri megválasztási lehetőséggel. (7) A Katedra szakmai testülete a Katedrai Tanács. A Katedrai Tanácsot minden katedratag képez. A Katedrai Tanács elnöke a katedra vezető is egyben. (8) Az oktató-tudományos tevékenység fejlesztésének érdekében a karon a következő Katedrák alakultak mint alpvető szervezeti egységek: 1. NYELVI ÉS IRODALMI KATEDRA 1.1. Lingvisztikai tudományok

8 1.2. Irodalmi tudmányok (magyr és szerb irodalom) 2.TÁRSADLOM TUDOMÁNYOK KATEDRÁJA 2.1. Pedagógiai tudmányok 2.2. Pszihológiai tudmányok 2.3. Defektológiai tudmányok 2.4. Történelem tudmányok 2.5. Szociológiai tudmányok 2.6. Filozófiai tudmányok 2.7. Művelődés történet (interdisciplináris tudomány terület) 3.TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA KATEDRA 3.1. Matematika 3.2. Biológia 3.3. Fizika 3.4. Kémia 3.5. Földrajz 3.6. Informatika 4.SZAKMAI ÉS MŰVÉSZETI TANTÁRGYAK ÉS TESTNEVELÉSI KATEDRA 4.1. Zene kúltúra 4.2. Képzőművészeti kúltúra 4.3. Testnevelés 5.MÜDSZERTANI ÉS DIDAKTIKAI TUDOMÁNYOK KATEDRÁJA 5.1. A magyar nyelv és irodalom oktatásának módszertana 5.2. A matematika oktatásának módszertana 5.3. A természet és társadalom ismeretek oktatásának módszertana 5.4. A zenei oktatás módszertana 5.5. A képzőművészeti oktatás módszertana 5.6. A testnevelés oktatásának módszertana 5.7. A szerb nyel mint nem anyanyel oktatásának módszertana a Katedrák számát és összetételét a Tudományos oktatási Tanács határozza meg, külön határozzattal és az Egyetemi Szenátus előzőleges jóváhagyásával. A Katedrák hatásköre 17. Cikk A Katedrák a következő tevékenységet végezhetik mely tevékenység főleg a Katedrához tartozó szűkebb tudomány területekkel illetve tantárgyakkal kapcsolatosak: 1. Az oktatás realizációjának kisérése 2. Az oktatási folyamat evaluációja és oktatás fejlesztésére és minőségére irányuló javaslatok megfogalmazása; 3. Új oktatási programok javaslata illetve a régi programok változtatásásra irányuló javslatok de szigorúan a hozzájuk tartozó tantárgyak területéről;

9 4. Javaslatokat tesznek oktató illetve szakmunkatársi kinevezésekre irányuló pályázatok kiirására, szakmai beszáolók irására javasolt bizottságok kinevezésére 5. Bejelentett diplomamunkák átnézése, mentorok javaslata és a diplomavizsga bizottságok összetéteére tesznek javaslatot 6. Javasolják az oktatók és szakmunkatársak beosztását tantárgyanként 7. Szakirodalmat javasolnak a hallgatókna és javsolják a vizsgák menetének leirását. 8. Egyéb feladatkat végeznak ezen Okirat rendelkezéseivel és más Kari általános okiratokkal összhangban. Dékáni hivatal 18. Cikk (1) A Dékán és irodája székhelye a Dékáni hivatal (2) A Dékáni hivatal képezik: a dékán, a prodékánok és a dékáni kollégium (3) A Dékáni Kollégiumot a dékán melett a prodékánok és katedra vezetők alkotják Titkárság 19. Cikk (1) A Titkárságot azon dolgozók alkotják kik analitikai, jogi és adminisztrativ feladatokat végeznek a Kar tevékenységével és szervezeti egységeivel kapcsolatosan valamint azon dolgozók akik számvitelikönyvelési, könyvtári és egyéb szakmai, technikai és segéd feladatokat látnak el a Karon. (2) A Titkárságon kötelezően szabályzásra kerülnek azon munkahelyek melyeken belül azon szükségszerű feladatokat végzi a Kar melyek elengedhetetlenek az Egyetem integrációs tevékenységére vonatkozóan, de különösen a helyi informatikai kezelő munkaköre és más feladatok az egységes Egyetemi információs hálózat zavartalan működésének érdékében, amely lehetővé teszi ezen rendszer működését. (3) A Titkárságon továbbá szűkebb szervezeti egységek alakulnak melyeket Hivataloknak nevezünk és melyek a Munkaszervezési, besorolási és dolgozók külön munkafeltételeinek szabályzásásra hozott Szabélyzatban kerülnek meghatározásra és melyet az Egyetem Rektorának jóváhagyásával hozhat meg a Kar. (4) A dékán, a Rektor felhatalmazásásval határozhat a Titkárságon dolgozók jogainak, kötelességeinek és felelőségeinek tekintetében de a hatályos törvényekkel összhangban. (5) A Titkárság munkáját a Dékán felhatalmazásásval a Kar Titkára irányitja. IV. AZ EGYETEM SZERVEI 1. VEZETŐ SZERVEK

10 Dékán 20. Cikk (1) Az egyetem munkavezető szerve a dékán. (2) A dékánt a rendes egyetemi tanárok közül választják meg, aki legalább 5 éve az egyetemen teljes munkaidővel dolgozik. (3) A dékán mandátuma 3 iskolaév, mégegyszeri újraválasztás lehetőségével. (4) A dékánt az Oktatói-Tudományos Tanács javaslatára az egyetem tanácsa szavazza meg titkos szavazással, többségi pozitív szavazattal. (5) A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi a jelölteket a dékáni pozicióra. (5) Az Egyetemi Tanács beleegyezését adja a megválasztásra. (6) A dékán munkába lépésének ideje, a szabályzat szerint október 1-je. (7) Az egyetem dékána munkájával felelőséggel tartozik az Egyetemi Tanácsnak és a rektornak. A dékán kinevezésének feltételei 21. Cikk A dékáni pozíció jelöltje a következő feltételeknek kell, eleget tegyen: 1. rendes egyetemi tanár, jelentős eredményekkel az oktató, tudományos illetve művészi munkában; 2. az egyetemen dolgozik legalább 5 éve teljes munkaviszonyban; 3. ellenőrzötten jó szervezőképességgel és tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kapcsolatokban. A dékán hatásköre 22. Cikk (1) Dékán: 1. képviseli az Egyetemet és aláírja rendelkezik a hivatalos dokumentumokat, felhatalmazásokat és hivatalos aktákat a felhatalmazása köréből; 2. megszervezi és összehangolja az Egyetem munkáját és vezeti azt; 3. felel az oktatói, tudományos és egyéb tevékenységekért az Egyetemen; 4. javaslatokat tesz az üzletpolitikára és végrehajtásának módozataira; 5. javaslatot tesz az Egyetem évi munkatervére és az Egyetem fejlesztési-tervére; 6. végrehajtja az Oktatói-Tudományos Tanács és az Egyetemi Tanács döntéseit; 7. elnököl az Oktatói-Tudományos Tanács gyűlésein; 8. a pénzügyi tervek végrehajtásához megbízásokat ad;

11 9. javaslatot tesz az Egyetem pénzügyi tervéről az Oktatói-Tudományos Tanácsnak; 10. szerződéseket köt az Egyetem nevében; 11. kinevezi és felmenti a szervezeti egységek vezetőit ezen szabályzat értelmében; 12. aláírja az okleveleket és az oklevél-mellékleteket; 13. indítványokat kezdeményez és megoldásokat javasol az Egyetem működéséhez kapcsolódó kérdésekben; 14. biztosítja az Egyetem integrálási törekvéseit, és felelős a feladatok megvalósításáért; 15. ellátja a Statútum által előírt feladatokat, és más, az Egyetem által előírt általános végzésekben; 16. más törvény által előírt feladatokat is ellát, ezen szabályzat és más általános egyetemi szabályzatok által előírtakat. A munka jogszerűségének védelme 23. Cikk (1) A dékán biztosítja a munka törvényes menetét és felel az Egyetem jogszerű működéséért a törvény szerint. (2) A dékán köteles felfüggeszteni az olyan működést (egyéni vagy közösségi), amelyről úgy ítéli meg, hogy törvényellenes, vagy más szabályzattal ellentmond, a Statútummal illetve azuniverzitás és az Egyetem más hivatalos szabályzatával, és erről a döntésről értesítse haladéktalanul az érintett döntéshozó egyetemi szervet. Dékáni kollégium 24. Cikk (1) Az Egyetem hatáskörének és kérdéseinek megvitatása céljából a dékán Dékáni kollégiumot szervez. (2) A Dékáni kollégium tagjait a dékán mellett a prodékánok, katedrafőnökök és a Titkárságok főnökei alkotják. A dékánválasztás folyamatának elindítása 25. Cikk (1) A dékánválasztást az Egyetem Tanácsa írja ki. (2) A pályázati kiírás döntésével megalakul a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság, kijelölik az idő-ütemtervet a dékánválasztás lebonyolításának folyamatára. (3) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság tagjait az Egyetemi Tanács jelöli soraiból. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság 3 tagú, ahonnan egy az elnök. Egy tag a bizottságból az Egyetem képviselője, egy tag az alapító tagok egyike, egy pedig a Hallgatói Önkormányzat képviselője az Egyetemi Tanács tagjai közül.

12 Választási folyamatok 26. Cikk A dékánválasztás a következő lépésekből áll: 1. jelöltek előterjesztése; 2. javasolt jelöltek jóváhagyása és 3. szavazás a dékán megválasztására. Jelöltek előterjesztése 27. Cikk (1) A jelölteket a Katedrák javasolják. (2) A dékánnak javasolt jelöltről szóló végzés mellett, a katedrák tanácsa a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottságnak csatolják: javaslatuk indoklását, a jelölt írásos beleegyezését, életrajzi, bibliográfiai és egyéb releváns adatokat a dékánjelöltről. (3) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság megállapítja, hogy a jelölt eleget tesz-e a pályázati követelményeknek ezen Statútum értelmében, és hogy a lebonyolítás (pályázat) ezen okirat értelmében történt-e. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság jelentését és minden pályázó teljes pályázati anyagát továbbítja az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának, minden Katedra Tanácsának és a Szenátusnak tájékoztatás céljából, illetőleg az esetleges ellenérveknek lehetőséget adva, abban a határidőben, amelyet az Egyetemi Tanács határoz meg a pályázat kiírásakor. (5) A határidő elteltével (amelyet a 4. pontban határoztak meg ebben a cikkben, a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság a teljes pályázati dokumentációt továbbítja az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának. Javasolt jelöltek jóváhagyása 28. Cikk (1) A dékáni jelölést az Oktatói Tudományos Tanács hagyja jóvá gyűlésén, ahol a tagok legalább kétharmada jelen van az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács teljes létszámából. A gyűlésen jelen van a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság elnöke. (2) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa a jelöltről titkos szavazással dönt. (3) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa legfeljebb két jelöltet terjeszthet elő dékánnak. (4) Az Oktatói Tudományos Tanács elnököt és két tagot választ a dékáni jelölteket jóváhagyó bizottságba.

13 (5) A szavazólapon a jelöltek vezetékneve ábécé sorrendben van feltüntetve. (6) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának tagja legfeljebb két pályázóra szavazhat a dékáni jelöltek közül. (7) A szavazás a dékánjelölt neve előtti sorszám bekeretezésével történik. Azok a szavazólapok, ahol kettőnél több szám van bekeretezve érvénytelenek. (8) Akkor kerül ki a két jelölt, ha a legtöbb szavazatot kapják, legalább az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács létszámának egyharmadát. (9) Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács létszámának szavazatainak egyharmadát, akkor a szavazást megismétlik, a két legtöbb szavazatot elért jelölttel. Amennyiben a következő fordulóban sem éri el egyik jelölt ezen szakasz 8. pontjában előírtakat, új folyamatot kell elindítani a dékánválasztásra. Amennyiben a szavazás első körében azonos számú szavazattal zárul az első két jelölt eredménye, akkor meg kell ismételni a szavazást csak azzal a két jelölttel. A több szavazattal rendelkező dékánjelölt nyer, legalább ezen szakasz 8. pontjában előírtakat. (10) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa továbbítja a jelölt nevét az Egyetem Tanácsának a következő mellékletekkel: 1. Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának határozatát a legfeljebb két jelölt jelöléséről, akik a legtöbb szavazatot érték el az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának tagjaitól, legalább az ezen cikk 8. pontjában előírtakat; 2. a dékánjelöltek teljes dokumentációját; 3. a dékánválasztás teljes folyamatának menetét. Szavazás a dékán megválasztásáról 29. Cikk (1) Az Egyetem Tanácsa gyűlésen dönt a dékán személyéről, amihez szükséges a az Egyetemi Tanács tagjainak legalább kétharmados jelenléte. (2) Az Egyetemi Tanács gyűlésének első része nyilvános, ahol a jelölt (ek) ismertetik munkatervüket. (3) A gyűlés második részében csak az Egyetemi Tanács tagjai vannak jelen, ahol az Egyetem Tanácsa dönt a dékán személyéről. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság elnöke ismerteti a dékánjelöltek kiválasztásának folyamatát.. (5) Az Egyetem Tanácsa a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság tagjait és elnökét az Egyetemi Tanács tagjai közül nevezi ki, a Diákönkormányzatból és az alapító tagok közül. A Választóbizottság hattagú (beleértve az elnököt is). (6) A Választóbizottság készíti elő a szavazólapokat és bonyolítja le a a dékánválasztás menetét. Szavazólapok és a szavazás módja 30. Cikk (1) A dékánjelöltek neve szavazólapon van, a jelöltek vezetéknevének betűrendje szerint.

14 (2) Minden jelölt neve elatt szerepel a prodékán-jelölt neve is. (3) A szavazás az egyik dékán-jelölt neve előtt álló sorszám bekeretezésével történik. (4) Érvénytelennek minősül az a szavazólap, amelyiken egy jelölttől több név előtti szám is bekeretezett, ha új név van a papírra felírva, vagy amennyiben nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a szavazó miként döntött. (5) A dékánválasztáson az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja, és legalább a szavazatok felénél többet az Egyetemi Tanács összlétszámát tekintve. A dékánválasztás szavazati eredményeinek megerősítése 31. Cikk (1) Amennyiben dékánnak csak egy jelöltet javasoltunk, és ez a jelölt nem szerzi meg a szükséges szavazatok többségét, a teljes folyamatot meg kell ismételni, határozathozattallal a dékánválasztás folyamatának megismétléséről. (2) Amennyiben két jelölt volt és egyik sem szerezte meg a kellő többségi szavazatot, akkor ugyanazon a gyűlésen megismétlik a szavazást a több szavazatot kapott dékánjelölt személyére. Amennyiben ezen a szavazáson sem szerzi meg a jelölt a szükséges szavazatok számát, a dékánválasztás teljes folyamatát meg kell ismételni, határozathozattallal a dékánválasztás folyamatának megismétléséről. Határozat a dékán megválasztásáról 32. Cikk (1) A szavazás végén a Választóbizottság megállapítja az Egyetem Tanácsának összlétszámát, a jelenlévő tagok számát, az Egyetemi Tanács tagjainak számát, akik részt vettek a szavazásban, a szavazóládában található szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát, és mindkét jelölt szavazatainak eredményét. (2) Az Egyetem Tanácsa megvizsgálja és elfogadja a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság jelentését, és határozatot hoz a dékán megválasztásáról. (3) A dékán megválasztásával egyidejűleg a prodékán megválasztása is megtörténik, akit a dékán javasolt. (4) Amennyiben nem választanak dékánt, az Egyetem Tanácsa ugyanazon az értekezleten határozatot hoz újboli dékánválasztás kiírására, valamint kinevezi a lejárt mandátumú dékánt megbízott dékánnak, az új dékán megválasztásáig. (5) Ezen cikk 4-es szakaszának érvénybe lépésével a a prodékánok mandátumát meghosszabítják az új dékán megválasztásáig. (6) Az Egyetemi Tanács elnöke ismerteti az Egyetemi Tanács tagjaival az Egyetem Diákparlament választásáról a hallgatói-prodékán megválasztásáról. A dékán helyettesítése távolmaradás esetén 33. Cikk

15 (1) A tanárok közül kinevezett prodékán, akit a dékán javasolt, helyettesíti a dékánt annak távolmaradása esetén. (2) Abban az esetben, ha a dékán huzamosabb ideig nem tudja ellátni a dékáni teendőket, az Egyetem Tanácsa nevezi ki a megbízott dékánt. A dékán mandátumának idő előtti megszűnése 34. Cikk (1) A dékán mandátuma idő előtt megszűnik: 1. személyes kérésére; 2. amennyiben elveszíti képességét jogerős ítélet miatt az 54. pont 3-as cikke szerint, a Felsőoktatási törvény alapján, ha bűncselekményért ítélik el; 3. amennyiben megszegi a szakmai etikus kódexet; 4. amennyiben nem végzi a dékáni teendőket; 5. amennyiben megszegi ezen szabályzat illetve az Univerzitás Statútumának szabályait; 6. amennyiben visszaél dékáni funkciójával. (2) A dékán funkciójának megszűnését az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa kezdeményezheti legalább az Tanács létszámának többségi szavazatával, saját kezdeményezésére vagy az Egyetemi Tanács javaslatára. A dékán leváltásának megvitatásánál az ülést az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának legidősebb tagja vezeti. (3) A dékán funkciójának megszűnéséről szóló határozatot az Egyetem Tanácsa hozza meg, titkos szavazással, ahol az Egyetemi Tanács tagjainak többsége kell, hogy egyhangúan a dékáni pozíció megszüntetése mellett szóljon, kivéve az 1. pont értelmében, 1. bekezdés 1. cikke szerint. (4) Az Egyetem Tanácsa egyetértését adja a dékáni funkció megszüntetéséről. (5) A dékáni funkció betöltésének megszakításakor, az Egyetem Tanácsa, a tanácselnök javaslatára, ugyanezen az értekezleten megnevezi a prodékánt, aki megbízott dékáni funkcióba lép és elindítja az új dékánválasztási folyamatot. Prodékánok Član 35. (1) A prodékán segíti a dékán munkáját. (2) Az Egyetem 3 (három) prodékánnal rendelkezik a tanári karból, akik teljes munkaidővel dolgoznak az Egyetemen valamint a hallgatói-prodékán. (3) Az Egyetemnek hallgatói-prodékánja is van. A hallgatói-prodékánt az Egyetem Hallgatói Önkormányzata választja meg, az előző dékáni véleménynyilvánítás meghallgatása mellett, többségi szavazattal az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának össz tagját beleszámolva. A kinevezés egy évre szól, egy újraválasztási mandátum lehetőségével. (4) A prodékán mandátuma a dékán mandátum idejével egyezik meg, és egyszer lehet meghosszabbítani.

16 (5) A prodékán mandátuma akkor szűnik meg idő előtt, ha ezt személyesen kérelmezi, dékáni határozattal, vagy amennyiben a prodékáni kinevezés megszakítására jogi követelmény lép fel.. (6) A hallgatói-prodékánt a Hallgatói Önkormányzat válthatja le, külön erre született határozat alapján, az Egyetem Hallgatói Önkormányzatában előírt módon. (7) A prodékán mandátumának határidő előtti megszűnése esetén, a prodékán funkcióban marad az új prodékán kinevezéséig, az új dékán javaslata szerint. (8) Munkájáért a prodékán felelőséggel tartozik a dékánnak és az Egyetem Tanácsának. (9) A hallgatói-prodékán munkájával felelőséggel tartozik a dékánnak és az Egyetem Hallgatói Önkormányzatnak. Az Egyetem Tanácsa és a Tanács összetétele 36. Cikk 2. AZ EGYETEM TANÁCSA (1) A Tanácsnak 17 tagja van, amelyből 11 tag az Egyetem képviselője, 3 alapítótag és 3 hallgató. (2) Az Egyetem képviselőinek 11 tagjából 9-et az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa delegál a tanárok soraiból a katedrák javaslatával, 2 tagot pedig a közszolgálati személyzet jelöl a titkárság értekezletén. (3) Az alapítótagok küldötteit az Egyetem Tanácsa javasolja, a hallgatói képviselőket pedig az Egyetem Hallgatói Önkormányzata választja meg. (4) A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi z Egyetem Tanácsának jelöltjeit. (5) Az Egyetem Tanács tagsága 3 évre szól. (6) Az Egyetemi Tanács hallgatóinak mandátuma három éves, amennyiben időközben nem veszítette el a hallgatói státusát a jelölt, illetve tagsága alól nem mentette fel az Egyetem Hallgatói Önkormányzata. (7) Az Egyetemi Tanács tagsága alól az a szerv menthet fel valakit, aki kinevezte, saját indítvány alapján vagy az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának javaslata alapján, az összlétszám felén felüli szavazat esetén. (8) Az Egyetemi Tanács tagja csak egy felsőoktatási intézmény igazgatási szervének tagja lehet. Az Egyetemi Tanács munkájának vezetése 37. Cikk (1) Az Egyetemi Tanács alakuló közgyűlését az Egyetemi Tanács elnöke hívja össze az előző összetételből, és vezeti az értekezletet az új Egyetemi Tanács-elnök megválasztásáig. (2) Az Egyetemi Tanácsnak elnöke és elnökhelyettese van. (3) Az Egyetemi Tanács elnökét az Egyetemi Tanács választja a tanári karból, az Egyetemi Tanács tagjait pedig titkos szavazással, az Egyetemi Tanács összlétszám felén felüli szavazattal.

17 (4) Az Egyetemi Tanács elnök és elnökhelyettes jelöltjeit az Egyetemi Tanács tagjai javasolják az értekezleten, amelyen az Egyetemi Tanács elnökének megválasztása történik. (5) Az Egyetemi Tanács elnökhelyettese vezeti az Egyetemi Tanács értekezleteit az elnök távolléte esetén, valamint ellátja az Egyetemi Tanács elnökének feladatait annak távolmaradása, illetve munkában történő akadályozottsága esetén. Az Egyetemi Tanács hatásköre és döntéshozatala Član 38. (1) Az Egyetemi Tanács: 1. Elfogadja a javasolt törvényt az Egyetem működéséről és munkájáról az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának véleménye alapján, amit az Univerzitás Tanácsa hoz meg; 2. Megválasztja és leváltja a dékánt és prodékánt; 3. Javaslatot tesz az Univerzitás Tanácsának az Egyetem pénzügyi tervéről; 4. Javaslatot tesz a rektor személyére; 5. Javaslatot tesz az Univerzitás Tanácsának az Egyetem működéséről és évi jelentést készít az Egyetem működéséről; 6. Tájókozódik az Egyetem eredményeiről, munkafeltételeiről és működési gondjairól; 7. Javaslatot tesz az Univerzitás Tanácsának a befektetési tervekről az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának véleménye alapján; 8. Javaslatot tesz az Univerzitás Tanácsának az Egyetem tulajdonánról szóló rendelkezésekről a törvénnyel egyetértésben; 9. Javaslatot tesz az Univerzitás Tanácsának az Egyetemen történő oktatás tandíjáról az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának véleménye alapján; 10. Jelentést tesz az Univerzitás Tanácsának a működéséről; 11. Javaslatot tesz az Univerzitás Szenátusának és Tanácsának az Egyetem általános törvényeiről és jelen törvényrendeletekről az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának véleménye alapján; 12. Követi az Egyetem dolgozóinak anyagi helyzetét és megfelelő lépéseket hoz ennek javítása érdekében; 13. A hallgatók körülményeit figyeli, és javaslatokat tesz az illetékes szerveknél a helyzet javítása érdekében; 14. Meghozza az Egyetemi Tanács szabályzatát és 15. egyéb tevékenségeket lát el ezen szabályzat értelmében. (2) Az Egyetemi Tanács döntéseket hoz az összlétszám felén felüli szavazat esetén. (3) A dékán és a prodékánok részt vesznek az Egyetemi Tanács munkájában határozati jog nélkül. (4) Ezen cikk 1. pontjában megfogalmazottakat az Oktatói Tudományos Tanács hagyja jóvá, ami az Egyetemi Tanács másik tanácsadó szerve.

18 Kiegészítő szervek és az Egyetemi Tanács testületei 39. Cikk Az Egyetemi Tanács kinevezhet állandó vagy ideiglenes kiegészítő szerveket és testületeket ( választások, bizottságok, munkaszervezetek) saját hatóköri kérdéseinek felülvizsgálatára és értékelésére. Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa 40. Cikk 3. SZAKMAI SZERVEK (1) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az Egyetem szakmai szerve, amin a dékán elnököl. (2) A Tanács tagjai a tanárok és az aszisztensek, akik teljes munkaidővel dolgoznak az Egyetemen. (3) Az oktatás minőségével foglalkozó kérdések eldöntésében, az oktatási programok reformjával, az egyetemi oktatás hatékonyságának elemzésével, az ESPB pontok meghatározásában részt vesznek azok a hallgatók is, akiket az Egyetem Hallgatói Önkormányzata delegál, a Tanács összlétszámának 20%-át képezve. (4) A Tanács tagjainak kinevezése 3 évre szól. (5) A hallgatói küldöttek kinevezése 1 évre szól. (6) A Tanács első értekezletén, a kinevezés kezdetekkor, a Tanács meghatározza a Tanács tagjainak létszámát a tanárok és tanársegédek és szakmunkatársak köréből, valamint a hallgatók létszámát, ezen cikkely 3. szakasza értelmében. (7) A tanárok, tanársegédek vagy szakmunkatársak létszámváltozása esetén a Tanács kinevezése idején, a Tanács elnöke ismerteti az új létszámát a Tanácsnak, amit az értekezlet jegyzőkönyvében lejegyeznek. Az Oktatói Tudományos Tanácsa hatásköre 41. Cikk (1) Tanács: 1. dönt az oktatás kérdéseiben, az Egyetem tudományos és szakmai tevékenységében; 2. jóváhagyja a tanulmányi terveket; 3. tanácsolja az Univerzitás Szenátusának a szűkebb tudományterületeket, amelyekből a tanári kinevezés megtörténhet; 4. közelebbi szabályokat javasol a tanulmányokról, amelyeket az Egyetem megvalósít; 5. feltételeket és módokat javasol, az élet végéig tartó tanulás megvalósításáról;

19 6. szerveket és lépéseket javasol a tanulmányi programok követésére, biztosítására, és a tanulmányi programok, az oktatás és munkakörülmények minőségének fejlesztésére; 7. olyan politikát folytat, melynek célja az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése, valamint a tudományos kutatómunka tökéletesítése; 8. javaslatokat tesz az önértékelésre és ennek módjára; 9. általános rendeletet indítványoz az ESPB pontszámok átvitelének és kritériumainak feltételeiről; 10. általános rendeletet indítványoz a tanárok és a munkatársak kinevezésének szűkebb feltételeiről; 11. összhangban az egyetem általános rendeletével indítványt tesz arról, hogy mily módon és feltételek mellett vegyék figyelembe a hallgatók véleményét a tanárok pedagógiai eredményeinek osztályzásakor; 12. indítványozza a pályázó regisztrálásának feltételeit és módját a Karon megvalósuló tanulmányi programba; 13. javaslatot tesz a tanulmányi program első évére beírható hallgatók számáról. 14. meghatározza a témát, és bizottságot jelöl ki a hallgató szakdolgozatának megvédésekor; 15. vizsgálja a Kar pénzügyi tervét; 16. vizsgálja a Kar ügyviteli jelentését és az éves elszámolását; 17. vizsgálja a befektetésekre szánt eszközök felhasználásának tervezetét; 18. vizsgálja a tandíj mértékének meghatározó általános rendeletet, és véleményt tesz az elkövetkező tanév tandíjának magasságáról; 19. az egyetem általános rendeletével összhangban jóváhagyja a megállapodást a tanár más felsőoktatású intézményben való alkalmazásáról; 20. indítványozza a emeritus professor kinevezés odaítélését; 21. indítványozza a díszdoktori cím kinevezésének odaítélését; 22. a Kar nemzetközi együttműködését követi, és megfelelő döntés hoz; 23. Tudományos-Oktatói Tanács segédszervei tagjainak oktatásáról és megnevezésről hoz döntést, felügyeli és irányítja munkájukat; 24. jelöltet javasol rektornak; 25. más munkát is végez a törvénnyel, ezzel a rendelettel és statútummal, az egyetem általános rendeletével összhangban. (2) E szakasz 1. bekezdéséből a tanács javaslatairól az egyetem szenátusa dönt. A Tudományos-Oktatási Tanács munkája 42. szakasz (1) Az ülésen a Tanács a saját hatásköri munkáit végzi.

20 (2) A Tanács nyilvános szavazással dönt az összes tag létszámának szavazattöbbségével kivéve, mikor ezzel a rendelettel másmilyen többség van előírva, vagy titkos szavazás van. (3) A Tanács munkája közelebbről szabályzattal van rendezve. A Tudományos-Oktatási Tanács segéd testületei 43. szakasz A Tanács képezhet segéd szakértői és tanácsadói testületet a saját hatásköri egyes kérdések megvitatására és előkészítésére. Tanszék Tanácsa 44. szakasz (1) A Tanszék Tanácsát az összes tanár és a kiválasztott a szűkebb szakterületükre kinevezett munkatárs képezi, mely területre a Tanszék alapítva lett. (2) Amikor a 40. szakasz 3. bekezdésének kérdéseiről van vita, a Tanszék Tanácsának munkájában az összes tanszéki tanácstag 20%-ig részt vesznek a hallgatók képviselői. (3) A Tanszék Tanácsa: 1. a Tanszék keretében javasolja a hallgatói programot; 2. véleményezi azokat a tudományos kutatói programokat, melyekben a Tanszék tagjai részt vesznek; 3. a Tanszék oktatási és tudományos kutatói munkájának minőségét osztályozza, kíséri, analizálja és biztosítja a zökkenőmentes munkamenet feltételeit; 4. gondoskodik a felszerelés racionális használatáról; 5. elősegíti és támogatja a hallgatók tudományos munkáját; 6. kíséri és időben elindítja a kezdeményezést a tanszéki tagság kinevezésére; 7. javasolja a tagokat a tanszéki tagok kiválasztásának bizottságába, a hallgatók záróvizsgájának témáját és azok megvédésének bizottsági tagjait; 8. a Tanszék munkáiban más hatáskörei is vannak; Választói Tanács 45. szakasz (1) A Kar Választói Tanácsa: 1. megerősíti a tanári kinevezés kiválasztása ajánlatát; 2. munkatárs elnevezés kiválasztását végzi; 3. bizottságot határoz meg beszámoló írására a tanári és munkatársi elnevezés jelöltjeiről; 4. a Kar statútumával összhangban más munkákat is végez.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ, VALAMINT EGYES KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁRA A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 12. (7) bekezdés a)-e)

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RESTAURÁTOR TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 54/2015. (IX.30.) számú határozata alapján. 2015. október 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG PEDAGÓGUS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT. A célok megvalósulási területe Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete Magyarkanizsa Szám: 2/2011-1 Kelt: 2011. március 24-én Az egyesületekről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 51/09 száma) 78. és 12. szakaszok

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT

AZ ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMÁT A helyi önkormányzatról szóló törvény 72. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) és a helyi közösségi önkormányzatról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 17/2007 szám)

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM RKH/333/5/2015. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MŰVÉSZETELMÉLETI TANSZÉK ÜGYRENDJE Elfogadva a Szenátus 27/2015. (VI. 1.) számú határozata alapján. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET ÜGYRENDJE 1. Az Intézet neve: 1. Általános rendelkezések Környezettudományi Intézet (rövidítése: KTI, a továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A REKTORI PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK SZENÁTUSI ELJÁRÁSI RENDJE Szeged, 2013. december 16. A rektori pályázatok véleményezésének szenátusi eljárási rendje 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat [Az Egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatával egységes szövegbe foglalva] Budapest 2012. 1 I. Szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Kari Ügyrendje A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Tanácsa a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban foglaltak figyelembe vételével a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2016. december 19. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. előírásai (továbbiakban:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya Fórum Kisebbségkutató Intézet Alapszabálya Jogi Személyek Társulása A Polgári Törvénykönyv 20f 20j paragrafusa alapján 1. cikkely A Társulás neve és jogi formája A Társulás neve: Fórum Kisebbségkutató

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. A Kari Tanács Működési Rendje Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar A Kari Tanács Működési Rendje A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Szervezeti és Működési Rendje 19/B. 2017 TÖRTÉNETISÉG A Kaposvári Egyetem 2004. július

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata 507/2007.05.25. határozat/ 4. melléklet A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Célkitűzések: Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza az EMTE-n folyó oktatási, kutatási,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz

FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET ALAPSZABÁLYÁT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. szakasz. 2. szakasz A Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága A közhivatalokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 1991. évi 42., 1994. évi 71. és 2005. évi 81. száma módosítás és 2005. évi 83. száma

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA 2008.10.27. 1 INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER ALPÍTÓ OKIRATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezet neve, székhelye,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben