MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka

2 A Felsőoktatási törvény 53. cikkének első bekezdésésnek 1. pontja alapján (Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 76/2005, 100/2007- autentikus magyarázat, 97/2008 és 44/2010), az Újvidéki Egyetem Alapszabályzatának 26. cikkének 3. bekezdése és 70. cikkének 1. bekezdésének 14. pontja alapján, ikt.sz /33 kelt december 28-án, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Működési és fenntartási szabályzatának 26. cikkeje alapján és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Oktatási-tudományos Tanácsának véleményezése alapján kelt én, a Kar Tanácsa a án megtartott 7. ülésén hozott a Kar Működési és fenntartási szabályzatának módosítására vonatkozó döntése alapján, az Újvidéki Egyetem Tanácsa és Szenátusa án, meghozta: 1. Cikk. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI SZABÁLYZAT (ALAPSZABÁLYZATI HATÁROZAT) Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Kar Szabadka (Egységbe foglallt szöveg) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A rendelekezések tárgya Az Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tnaítóképző Karának (a továbbiakban: Kar) Működési és fenntartási szabályzatának (továbbiakban: Okirat), a Felsőoktatási törvényel összhangban (a továbbiakban: Törvény) és az Újvidéki Egyetem Alalpszabályzatának alapján, a Kar alapító okiratának alaprendelkezéseit dolgozza ki részletesen, és különös tekintettel a: 1.a Kar stásuára, szervezésére, tevékenységére és ügymeneére 2.a Kar irányító testületeinek összetételére, hatáskörére és döntéshozatali rendjére 3.a kivitelezett programok meghozatalának menetére és kivitelezésésre 4.a tanári és nem tanári személzyet jogaira és kötelességeire 5.a hallgatók stásurára, jogaira és kötelességeire; 6.tudományos és fejlesztési kutatásokra; 7.egyéb a Kar működése érdekében jelentős kérdésekre. A Kar jogi státusa 2.Cikk (1) A Kar az Újvidéki Egyetem szervezeti egysége, önnáló jogi státusa nincs. (2) A jogi ügymenetben a harmadik személyek felé keletkezett kötelezettségeiért az Újvidéki Egyetemnek felel, teljes vagyonával (3) A Kart az Egyetem Rektora képviseli, az alapító nevében, minden korlátozottság nélkül

3 (4) A Kart képviseli a Dékán is, korlátozottan a külön meghatározott és a dékán hatásköréről szóló dokumentum értelmében, mellyet a Rektor hoz meg, (5) A Dékán képvisli a Kart és a Kar dokumentumait ellenjegyzi a hatálzos törvénnyel, ezzel az okirattal és a rektor vonatkozó határozatának 4.cikkével összhangban és felelős a Kar ütgymenetéért (6) A Kar állami eszközökkel rendelkezik. A Karnak rendelkezésésre állnak salyát források is mellyekre a hatályos törvénykezzésel összhangban tehet szert, (7) A az Egyetem alszámláján mutathatja ki a költségvetési tételeit. 3. Cikk A Kar székhelye és elnevezése (1) A Kar elnevezése, magyar nyelven és szerb nyelven és írásmódban a Kar Lalpítási Okiratában került meghatározásra (2) A Kar tanácsának határozata hivatott meghatározni a hivatalos magyar nyelvű elnevezést és az angol megfelelőt (3) A Kar székhelye, Szabadka, Strossmayer utca 11 szám. 4. Cikk A Kar elnevezésésnek és székhelyeének változtatása (1) A Kar elnevezésésnek és székhelyének változtatásásról szóló határozat meghoazatalára, mint nem jogi személy és az Egyetem szervezeti egysége, a Szenátus javaslatára az Egyetem Tanácsa, tagságának kétharmados többságável, hagyhatja jóvá. 5. Cikk (1) A Kar pecséttel és bélyegzővel is rendelkezik. A Kar pecsétje és bélyegzője (2) Közokiratok hitelesítésésre a Kar az a pecsétet használhatja amely kör alakú és közepében a Szerb Kötársaság kis címere található. A pecsétet a közokiratok hitelesítése melett használhatja még egyéb okiratok itelesítésésre is mellyekkel a jogi ügymenetben felmerülő kérdésekről határoz valamint hivatalból fordul álllami és egyéb szervekhez vagy fizikai személyekhez. (3) A pecsét átmérője 50mm (4) A pecséten található szöveget koncentrikus körökben a kis címer köré írjuk, szerb nyelven, ciril és latin írásmódban és magyar nyelven a mygar helyesírásnak megfelelően.ez a szöveg így hangzik: Az első küls körben: Szerb Köztársaság Az első belső körben: vajdaság Autónóm Tartomány A második belső körben: Újvidéki Egyetem A harmadik belső kören: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka

4 A kar székhelye Szabadka és a kar elnevezése alá kerül. (5) A pecsétet a dékáni hivatalban őrzik és annak a dolgozónak megőrzésésre byízzák akit majd határozattal a Dékán meghatalmaz. (6) A Kar rendelkezik egy bélyegzővel is mellyet szemeszterhitelesítésre, munkakönyvek hitelesítésésre egészségügyi okiratok hitelesítésésre és egyéb hivatali apírok hitelesítésésre használ. A kis bélyegző kör alakú, 26 mm átmérőjű és közepéban a kis címerrel mely köré koncentrikus körökben ugyanazt a szöveget írjuk, ahogy az a (4) pontban meghatározásra került, szintén szerb nyelvű ciril ás latin betűs írásmódban. (7) A (4) bekezdésben leírt pecsétet és a (6) bekezdésben leírt kis bélyegzőt több példányban is el lehet készítettni melyeket római szűmokkal kell jelölni. (8) A kidolgozott példányszámokról és használatukról a Kar dékánja határoz. 6. Cikk (1) A Kar rendelkezik bélyegzővel is mely téglalap alkú, méretei 55x3o mm és a következő szöveget tartalmazza: Szerb Köztársaság-Vajdaság Autónóm Tartomány Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar Iktatási szám: Keltezés: Szabadka, Strossmayer utca 11 szám (2) A bélyegző szövege szerb nyelvű, ciril betűs felirat. (3) A bélyegző őrzéséért a Kar Titkára a felelős. A Kar ismertető jelei 7.Cikk (1) A Karnak rendelkezik jellel és a dékáni ismertető jellel. (2) A dékán ismertető jele a talár. (3) A Kar jelének használatát és tartalmát külön általános rendelkezés szabályozza.a dékáni ismerető tartalmát viszon az Egyetemi szabályzat. A Kar Napja 8. Cikk. (1) A Kar napjá november 25-én ünnepli az intézmény, mint olyan napot amely megemlékezik az első szabadkai magyar tannyelvű tanitóképző alapitásásról (1871). (2) A Kar napját minden évben ezen a napon ünnepli a Kar a Kari tanács programja alapján.

5 A Kar területének megsérthetetlenségéről 9. Cikk A Kar területe megsérthetetlen és a rektor illetve a dékán engedélye nélkül nem léphetnek rá a belügyi szervek, kivéve az áltatlános biztonság, személyi és testi integritás veszélyeztetése alkalmával, egészségügyi veszély illetve anyagi kár veszélye alkalmával. Az akadémiai szabadságokról 10. Cikk (1) A tanárok, tudósok, szakmunkatársak, hallgatók és a tanitási programok realizálásának egyéb résztvevői, mind az Egyetemi közösség tagjai és joguk van minden a számukra fenntartott akadémiai szabadságokra és ünnálóságra az oktatási és tudományos munkájuk érdekében valamint a tudományos eredmények megjelentetése terén és a nyilvános szerepléseik során, a kutatási interpretáció megválasztása során, a tananyag tartalmának meghatározása során és egyéb akadémiai szabadság érvényesitése során mely elválaszthatatlan része a felsőktatási oktatási menetnek és tudományos kutatásoknak. (2) az Egyetemi akadémiai közösség a Karon és az Egyetemen belül kötelesek a Karon és az Egyetemen politikailag neutrálisan megnyilvánulni politikai nézeteik hangsúlyozása nélkül. (3) A Kar személyzete köteles feltüntetni mikor lép fel nyilvános közhivatalnoki mivoltában illetve mikor a salyát nevében. (4) A Karon illetveaz Egyetemen tilos a politikai pártok szervezkedése és politikai jellegű rendezvények szervezése is. (5) Az Egyetemen és a Karon is tilos a vallási jellegű megnyilvánulás, kivéve a vallási ünnepek megünneplése a hatályos törvényekkel összhangban. (6) A dékán hatáskörébe tartozik a 2-4-ig rendelkező bekezdések tiszteletben tartatása illetve olyan intézkedések foganasitására mellyek ezen rendelkezések betartatására irányulnak. 11. Cikk II. A KAR TEVÉKENYSÉGE (1) A Kar a felsőoktatás tevékenységét és tudományos kutatási tevékenységet végez ay egységes felsőoktatás komponensei ként mely tevékenységeket az Alapitói okiratban definiálta az alapitó, valamint szakmai-konzultativ és egyéb tevékenységet a tevékenysége eredményeinek komercializálása érdekében, továbbá kiadói tevékenységet végez, de végezhet más tevékenységet is mellyel a tudományos kutató munka eredményeit komercializálja és amelyel nem veszélyezteti az oktatás minőségi kivitelezését. (2) Ezen a helyen definiált tevékenység ugyanakkor az Egyetem tevékenysége is. (3) A Kar a következő tevékenységi formákat valósítja meg: felső fokú oktatási forma kiállítások és konferenciák szervezése

6 fénymásolás, dokumentumok előkészítése és más specializált irodai tmogatás kutatás és fejlesztés a társadalmi és humanista tudományok területén kiadói tevékenység folyóiratok és lap kiadás kiskereskedelmi könyforgalmazás specializált kisboltokban kiskereskedelmi iroda szerek és ujság eladás ill. forgalmazás A felsőoktatás tevékenysége 12. Cikk A Kar a következőket realizálja: - első fokú-alap stúdiumok-alapfokú akadémiai képzés- okleveles tanitó - első fokú-alap stúdiumok-alapfokú akadémiai képzés- okleveles óvoda pedagógus - mester akadémiai képzés-mester tanitó - speciális akadémiai képzés egy éves időtartamban specijalista- a szakirány feltüntetésésvel szakmai cim megszerzésésre - doktori akadémiai képzés 3 éves időtartamban, a módszertani tudományok doktora szakmai cim megszerzésére Tudományos kutatói tevékenység 13. Cikk (1) A Kar tudományos kutatói tevékenységet is folytat a társadali-humanista tudományok területén a tudomány és alkotói tevékenység fejlesztése céljából, valamint a felsőoktatás fejlesztése céljából és az oktató munka fejlesztésére, a tudós utánpótlás továbbképzésére, a hallgatók bevezetésére a tudományos kutatói munka területére és olyan megfelelő munkafeltételek megteremtésére mely a Kar és az Egyetem fejlesztésésre irányul. (2) A Kari tudományos kutatói munka az általános és alkalmazott és fejlődő kutatásokon keresztül valósul meg. (3) A Kari tudományos kutatói munkát a Kar tanitói és kutatói vitelezik ki a külön erre a területre vonatkozó Tudományos-oktatási Tanácsi rendelkezésekkel összhangban. (4) Az Egyetemen minden évben egyesitett tudományos és szakmai oktatói tevékenységet ismertető jegyzék jelenik meg a hatályos és illetékes minisztériumi kalszifikációkkal és kritériuomokkal összhangban. Kiadói tevékenység 14. Cikk (1) A Kar kiadói tevékenységet is folytat a hatályos törvénykezésekkel összhangban és összhangban azokkal az általános rendelkezésekkel melyeket a Tudományos-oktatási Tanács ir elő. (2) A Kar tankönyveket, kézikönyveket, monográfiákat, tudományos munkákat összesitő gyűjtőfüzeteket, jegyzeteket és egyéb könyveket, folyóiratokat és perodikus kiadványokat.

7 Szervezeti egységek 15. Cikk III. A KAR SZERVEZETI FELÉPITÉSE (1) A Kar szervezeti egységeit képezik: 1. Katedrák; 2. Dékáni hivatal; 3. Titkárság; (2) A kar felállithat egyéb szervezeti egységeket is a Kar Tanácsának határozatat nyomán és a Tudományos-oktatási Tanács javaslatára valamint az Egyetem Tudományos-oktatási Tanácsának jóváhagyásával. Katedrák 16. Cikk (1) A Katedra mint alapvető pedagógia tevékenységi és tudományos kutatói szervezeti egység melynek szerepe a Katedrához tartozó tudományágak fejlesztésében nyilvánul meg. (2) A Katedrát azok az oktatók és szakmunkatársak képezik kik a rokon tudományágakban folytatnak oktatói tevékenységet a Karon. (3) Kivételesen az oktató illetve szakmunkatárs két katedra tagságához is tartozhat. (4) A Katedra tevékenysége legalább egy tudományterületet foglal magába. Egy tudmányterület csak egy katedrához tartozhat. (5) A Katedra alapitásához szükséges legalább 3 katedra tag kikből legalább két tag oktató minőségben. (6) A Katedra munkáját a Katedr vezető irányitja akit a dékán nevez ki da a katedra tanácsának javalatára, legalább még egyszeri megválasztási lehetőséggel. (7) A Katedra szakmai testülete a Katedrai Tanács. A Katedrai Tanácsot minden katedratag képez. A Katedrai Tanács elnöke a katedra vezető is egyben. (8) Az oktató-tudományos tevékenység fejlesztésének érdekében a karon a következő Katedrák alakultak mint alpvető szervezeti egységek: 1. NYELVI ÉS IRODALMI KATEDRA 1.1. Lingvisztikai tudományok

8 1.2. Irodalmi tudmányok (magyr és szerb irodalom) 2.TÁRSADLOM TUDOMÁNYOK KATEDRÁJA 2.1. Pedagógiai tudmányok 2.2. Pszihológiai tudmányok 2.3. Defektológiai tudmányok 2.4. Történelem tudmányok 2.5. Szociológiai tudmányok 2.6. Filozófiai tudmányok 2.7. Művelődés történet (interdisciplináris tudomány terület) 3.TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA KATEDRA 3.1. Matematika 3.2. Biológia 3.3. Fizika 3.4. Kémia 3.5. Földrajz 3.6. Informatika 4.SZAKMAI ÉS MŰVÉSZETI TANTÁRGYAK ÉS TESTNEVELÉSI KATEDRA 4.1. Zene kúltúra 4.2. Képzőművészeti kúltúra 4.3. Testnevelés 5.MÜDSZERTANI ÉS DIDAKTIKAI TUDOMÁNYOK KATEDRÁJA 5.1. A magyar nyelv és irodalom oktatásának módszertana 5.2. A matematika oktatásának módszertana 5.3. A természet és társadalom ismeretek oktatásának módszertana 5.4. A zenei oktatás módszertana 5.5. A képzőművészeti oktatás módszertana 5.6. A testnevelés oktatásának módszertana 5.7. A szerb nyel mint nem anyanyel oktatásának módszertana a Katedrák számát és összetételét a Tudományos oktatási Tanács határozza meg, külön határozzattal és az Egyetemi Szenátus előzőleges jóváhagyásával. A Katedrák hatásköre 17. Cikk A Katedrák a következő tevékenységet végezhetik mely tevékenység főleg a Katedrához tartozó szűkebb tudomány területekkel illetve tantárgyakkal kapcsolatosak: 1. Az oktatás realizációjának kisérése 2. Az oktatási folyamat evaluációja és oktatás fejlesztésére és minőségére irányuló javaslatok megfogalmazása; 3. Új oktatási programok javaslata illetve a régi programok változtatásásra irányuló javslatok de szigorúan a hozzájuk tartozó tantárgyak területéről;

9 4. Javaslatokat tesznek oktató illetve szakmunkatársi kinevezésekre irányuló pályázatok kiirására, szakmai beszáolók irására javasolt bizottságok kinevezésére 5. Bejelentett diplomamunkák átnézése, mentorok javaslata és a diplomavizsga bizottságok összetéteére tesznek javaslatot 6. Javasolják az oktatók és szakmunkatársak beosztását tantárgyanként 7. Szakirodalmat javasolnak a hallgatókna és javsolják a vizsgák menetének leirását. 8. Egyéb feladatkat végeznak ezen Okirat rendelkezéseivel és más Kari általános okiratokkal összhangban. Dékáni hivatal 18. Cikk (1) A Dékán és irodája székhelye a Dékáni hivatal (2) A Dékáni hivatal képezik: a dékán, a prodékánok és a dékáni kollégium (3) A Dékáni Kollégiumot a dékán melett a prodékánok és katedra vezetők alkotják Titkárság 19. Cikk (1) A Titkárságot azon dolgozók alkotják kik analitikai, jogi és adminisztrativ feladatokat végeznek a Kar tevékenységével és szervezeti egységeivel kapcsolatosan valamint azon dolgozók akik számvitelikönyvelési, könyvtári és egyéb szakmai, technikai és segéd feladatokat látnak el a Karon. (2) A Titkárságon kötelezően szabályzásra kerülnek azon munkahelyek melyeken belül azon szükségszerű feladatokat végzi a Kar melyek elengedhetetlenek az Egyetem integrációs tevékenységére vonatkozóan, de különösen a helyi informatikai kezelő munkaköre és más feladatok az egységes Egyetemi információs hálózat zavartalan működésének érdékében, amely lehetővé teszi ezen rendszer működését. (3) A Titkárságon továbbá szűkebb szervezeti egységek alakulnak melyeket Hivataloknak nevezünk és melyek a Munkaszervezési, besorolási és dolgozók külön munkafeltételeinek szabályzásásra hozott Szabélyzatban kerülnek meghatározásra és melyet az Egyetem Rektorának jóváhagyásával hozhat meg a Kar. (4) A dékán, a Rektor felhatalmazásásval határozhat a Titkárságon dolgozók jogainak, kötelességeinek és felelőségeinek tekintetében de a hatályos törvényekkel összhangban. (5) A Titkárság munkáját a Dékán felhatalmazásásval a Kar Titkára irányitja. IV. AZ EGYETEM SZERVEI 1. VEZETŐ SZERVEK

10 Dékán 20. Cikk (1) Az egyetem munkavezető szerve a dékán. (2) A dékánt a rendes egyetemi tanárok közül választják meg, aki legalább 5 éve az egyetemen teljes munkaidővel dolgozik. (3) A dékán mandátuma 3 iskolaév, mégegyszeri újraválasztás lehetőségével. (4) A dékánt az Oktatói-Tudományos Tanács javaslatára az egyetem tanácsa szavazza meg titkos szavazással, többségi pozitív szavazattal. (5) A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi a jelölteket a dékáni pozicióra. (5) Az Egyetemi Tanács beleegyezését adja a megválasztásra. (6) A dékán munkába lépésének ideje, a szabályzat szerint október 1-je. (7) Az egyetem dékána munkájával felelőséggel tartozik az Egyetemi Tanácsnak és a rektornak. A dékán kinevezésének feltételei 21. Cikk A dékáni pozíció jelöltje a következő feltételeknek kell, eleget tegyen: 1. rendes egyetemi tanár, jelentős eredményekkel az oktató, tudományos illetve művészi munkában; 2. az egyetemen dolgozik legalább 5 éve teljes munkaviszonyban; 3. ellenőrzötten jó szervezőképességgel és tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kapcsolatokban. A dékán hatásköre 22. Cikk (1) Dékán: 1. képviseli az Egyetemet és aláírja rendelkezik a hivatalos dokumentumokat, felhatalmazásokat és hivatalos aktákat a felhatalmazása köréből; 2. megszervezi és összehangolja az Egyetem munkáját és vezeti azt; 3. felel az oktatói, tudományos és egyéb tevékenységekért az Egyetemen; 4. javaslatokat tesz az üzletpolitikára és végrehajtásának módozataira; 5. javaslatot tesz az Egyetem évi munkatervére és az Egyetem fejlesztési-tervére; 6. végrehajtja az Oktatói-Tudományos Tanács és az Egyetemi Tanács döntéseit; 7. elnököl az Oktatói-Tudományos Tanács gyűlésein; 8. a pénzügyi tervek végrehajtásához megbízásokat ad;

11 9. javaslatot tesz az Egyetem pénzügyi tervéről az Oktatói-Tudományos Tanácsnak; 10. szerződéseket köt az Egyetem nevében; 11. kinevezi és felmenti a szervezeti egységek vezetőit ezen szabályzat értelmében; 12. aláírja az okleveleket és az oklevél-mellékleteket; 13. indítványokat kezdeményez és megoldásokat javasol az Egyetem működéséhez kapcsolódó kérdésekben; 14. biztosítja az Egyetem integrálási törekvéseit, és felelős a feladatok megvalósításáért; 15. ellátja a Statútum által előírt feladatokat, és más, az Egyetem által előírt általános végzésekben; 16. más törvény által előírt feladatokat is ellát, ezen szabályzat és más általános egyetemi szabályzatok által előírtakat. A munka jogszerűségének védelme 23. Cikk (1) A dékán biztosítja a munka törvényes menetét és felel az Egyetem jogszerű működéséért a törvény szerint. (2) A dékán köteles felfüggeszteni az olyan működést (egyéni vagy közösségi), amelyről úgy ítéli meg, hogy törvényellenes, vagy más szabályzattal ellentmond, a Statútummal illetve azuniverzitás és az Egyetem más hivatalos szabályzatával, és erről a döntésről értesítse haladéktalanul az érintett döntéshozó egyetemi szervet. Dékáni kollégium 24. Cikk (1) Az Egyetem hatáskörének és kérdéseinek megvitatása céljából a dékán Dékáni kollégiumot szervez. (2) A Dékáni kollégium tagjait a dékán mellett a prodékánok, katedrafőnökök és a Titkárságok főnökei alkotják. A dékánválasztás folyamatának elindítása 25. Cikk (1) A dékánválasztást az Egyetem Tanácsa írja ki. (2) A pályázati kiírás döntésével megalakul a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság, kijelölik az idő-ütemtervet a dékánválasztás lebonyolításának folyamatára. (3) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság tagjait az Egyetemi Tanács jelöli soraiból. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság 3 tagú, ahonnan egy az elnök. Egy tag a bizottságból az Egyetem képviselője, egy tag az alapító tagok egyike, egy pedig a Hallgatói Önkormányzat képviselője az Egyetemi Tanács tagjai közül.

12 Választási folyamatok 26. Cikk A dékánválasztás a következő lépésekből áll: 1. jelöltek előterjesztése; 2. javasolt jelöltek jóváhagyása és 3. szavazás a dékán megválasztására. Jelöltek előterjesztése 27. Cikk (1) A jelölteket a Katedrák javasolják. (2) A dékánnak javasolt jelöltről szóló végzés mellett, a katedrák tanácsa a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottságnak csatolják: javaslatuk indoklását, a jelölt írásos beleegyezését, életrajzi, bibliográfiai és egyéb releváns adatokat a dékánjelöltről. (3) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság megállapítja, hogy a jelölt eleget tesz-e a pályázati követelményeknek ezen Statútum értelmében, és hogy a lebonyolítás (pályázat) ezen okirat értelmében történt-e. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság jelentését és minden pályázó teljes pályázati anyagát továbbítja az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának, minden Katedra Tanácsának és a Szenátusnak tájékoztatás céljából, illetőleg az esetleges ellenérveknek lehetőséget adva, abban a határidőben, amelyet az Egyetemi Tanács határoz meg a pályázat kiírásakor. (5) A határidő elteltével (amelyet a 4. pontban határoztak meg ebben a cikkben, a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság a teljes pályázati dokumentációt továbbítja az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának. Javasolt jelöltek jóváhagyása 28. Cikk (1) A dékáni jelölést az Oktatói Tudományos Tanács hagyja jóvá gyűlésén, ahol a tagok legalább kétharmada jelen van az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács teljes létszámából. A gyűlésen jelen van a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság elnöke. (2) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa a jelöltről titkos szavazással dönt. (3) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa legfeljebb két jelöltet terjeszthet elő dékánnak. (4) Az Oktatói Tudományos Tanács elnököt és két tagot választ a dékáni jelölteket jóváhagyó bizottságba.

13 (5) A szavazólapon a jelöltek vezetékneve ábécé sorrendben van feltüntetve. (6) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának tagja legfeljebb két pályázóra szavazhat a dékáni jelöltek közül. (7) A szavazás a dékánjelölt neve előtti sorszám bekeretezésével történik. Azok a szavazólapok, ahol kettőnél több szám van bekeretezve érvénytelenek. (8) Akkor kerül ki a két jelölt, ha a legtöbb szavazatot kapják, legalább az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács létszámának egyharmadát. (9) Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg az Egyetem Oktatói Tudományos Tanács létszámának szavazatainak egyharmadát, akkor a szavazást megismétlik, a két legtöbb szavazatot elért jelölttel. Amennyiben a következő fordulóban sem éri el egyik jelölt ezen szakasz 8. pontjában előírtakat, új folyamatot kell elindítani a dékánválasztásra. Amennyiben a szavazás első körében azonos számú szavazattal zárul az első két jelölt eredménye, akkor meg kell ismételni a szavazást csak azzal a két jelölttel. A több szavazattal rendelkező dékánjelölt nyer, legalább ezen szakasz 8. pontjában előírtakat. (10) Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa továbbítja a jelölt nevét az Egyetem Tanácsának a következő mellékletekkel: 1. Az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának határozatát a legfeljebb két jelölt jelöléséről, akik a legtöbb szavazatot érték el az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának tagjaitól, legalább az ezen cikk 8. pontjában előírtakat; 2. a dékánjelöltek teljes dokumentációját; 3. a dékánválasztás teljes folyamatának menetét. Szavazás a dékán megválasztásáról 29. Cikk (1) Az Egyetem Tanácsa gyűlésen dönt a dékán személyéről, amihez szükséges a az Egyetemi Tanács tagjainak legalább kétharmados jelenléte. (2) Az Egyetemi Tanács gyűlésének első része nyilvános, ahol a jelölt (ek) ismertetik munkatervüket. (3) A gyűlés második részében csak az Egyetemi Tanács tagjai vannak jelen, ahol az Egyetem Tanácsa dönt a dékán személyéről. (4) A Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság elnöke ismerteti a dékánjelöltek kiválasztásának folyamatát.. (5) Az Egyetem Tanácsa a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság tagjait és elnökét az Egyetemi Tanács tagjai közül nevezi ki, a Diákönkormányzatból és az alapító tagok közül. A Választóbizottság hattagú (beleértve az elnököt is). (6) A Választóbizottság készíti elő a szavazólapokat és bonyolítja le a a dékánválasztás menetét. Szavazólapok és a szavazás módja 30. Cikk (1) A dékánjelöltek neve szavazólapon van, a jelöltek vezetéknevének betűrendje szerint.

14 (2) Minden jelölt neve elatt szerepel a prodékán-jelölt neve is. (3) A szavazás az egyik dékán-jelölt neve előtt álló sorszám bekeretezésével történik. (4) Érvénytelennek minősül az a szavazólap, amelyiken egy jelölttől több név előtti szám is bekeretezett, ha új név van a papírra felírva, vagy amennyiben nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni, hogy a szavazó miként döntött. (5) A dékánválasztáson az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja, és legalább a szavazatok felénél többet az Egyetemi Tanács összlétszámát tekintve. A dékánválasztás szavazati eredményeinek megerősítése 31. Cikk (1) Amennyiben dékánnak csak egy jelöltet javasoltunk, és ez a jelölt nem szerzi meg a szükséges szavazatok többségét, a teljes folyamatot meg kell ismételni, határozathozattallal a dékánválasztás folyamatának megismétléséről. (2) Amennyiben két jelölt volt és egyik sem szerezte meg a kellő többségi szavazatot, akkor ugyanazon a gyűlésen megismétlik a szavazást a több szavazatot kapott dékánjelölt személyére. Amennyiben ezen a szavazáson sem szerzi meg a jelölt a szükséges szavazatok számát, a dékánválasztás teljes folyamatát meg kell ismételni, határozathozattallal a dékánválasztás folyamatának megismétléséről. Határozat a dékán megválasztásáról 32. Cikk (1) A szavazás végén a Választóbizottság megállapítja az Egyetem Tanácsának összlétszámát, a jelenlévő tagok számát, az Egyetemi Tanács tagjainak számát, akik részt vettek a szavazásban, a szavazóládában található szavazatok számát, az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát, és mindkét jelölt szavazatainak eredményét. (2) Az Egyetem Tanácsa megvizsgálja és elfogadja a Dékánválasztás lebonyolításával megbízott bizottság jelentését, és határozatot hoz a dékán megválasztásáról. (3) A dékán megválasztásával egyidejűleg a prodékán megválasztása is megtörténik, akit a dékán javasolt. (4) Amennyiben nem választanak dékánt, az Egyetem Tanácsa ugyanazon az értekezleten határozatot hoz újboli dékánválasztás kiírására, valamint kinevezi a lejárt mandátumú dékánt megbízott dékánnak, az új dékán megválasztásáig. (5) Ezen cikk 4-es szakaszának érvénybe lépésével a a prodékánok mandátumát meghosszabítják az új dékán megválasztásáig. (6) Az Egyetemi Tanács elnöke ismerteti az Egyetemi Tanács tagjaival az Egyetem Diákparlament választásáról a hallgatói-prodékán megválasztásáról. A dékán helyettesítése távolmaradás esetén 33. Cikk

15 (1) A tanárok közül kinevezett prodékán, akit a dékán javasolt, helyettesíti a dékánt annak távolmaradása esetén. (2) Abban az esetben, ha a dékán huzamosabb ideig nem tudja ellátni a dékáni teendőket, az Egyetem Tanácsa nevezi ki a megbízott dékánt. A dékán mandátumának idő előtti megszűnése 34. Cikk (1) A dékán mandátuma idő előtt megszűnik: 1. személyes kérésére; 2. amennyiben elveszíti képességét jogerős ítélet miatt az 54. pont 3-as cikke szerint, a Felsőoktatási törvény alapján, ha bűncselekményért ítélik el; 3. amennyiben megszegi a szakmai etikus kódexet; 4. amennyiben nem végzi a dékáni teendőket; 5. amennyiben megszegi ezen szabályzat illetve az Univerzitás Statútumának szabályait; 6. amennyiben visszaél dékáni funkciójával. (2) A dékán funkciójának megszűnését az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa kezdeményezheti legalább az Tanács létszámának többségi szavazatával, saját kezdeményezésére vagy az Egyetemi Tanács javaslatára. A dékán leváltásának megvitatásánál az ülést az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának legidősebb tagja vezeti. (3) A dékán funkciójának megszűnéséről szóló határozatot az Egyetem Tanácsa hozza meg, titkos szavazással, ahol az Egyetemi Tanács tagjainak többsége kell, hogy egyhangúan a dékáni pozíció megszüntetése mellett szóljon, kivéve az 1. pont értelmében, 1. bekezdés 1. cikke szerint. (4) Az Egyetem Tanácsa egyetértését adja a dékáni funkció megszüntetéséről. (5) A dékáni funkció betöltésének megszakításakor, az Egyetem Tanácsa, a tanácselnök javaslatára, ugyanezen az értekezleten megnevezi a prodékánt, aki megbízott dékáni funkcióba lép és elindítja az új dékánválasztási folyamatot. Prodékánok Član 35. (1) A prodékán segíti a dékán munkáját. (2) Az Egyetem 3 (három) prodékánnal rendelkezik a tanári karból, akik teljes munkaidővel dolgoznak az Egyetemen valamint a hallgatói-prodékán. (3) Az Egyetemnek hallgatói-prodékánja is van. A hallgatói-prodékánt az Egyetem Hallgatói Önkormányzata választja meg, az előző dékáni véleménynyilvánítás meghallgatása mellett, többségi szavazattal az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának össz tagját beleszámolva. A kinevezés egy évre szól, egy újraválasztási mandátum lehetőségével. (4) A prodékán mandátuma a dékán mandátum idejével egyezik meg, és egyszer lehet meghosszabbítani.

16 (5) A prodékán mandátuma akkor szűnik meg idő előtt, ha ezt személyesen kérelmezi, dékáni határozattal, vagy amennyiben a prodékáni kinevezés megszakítására jogi követelmény lép fel.. (6) A hallgatói-prodékánt a Hallgatói Önkormányzat válthatja le, külön erre született határozat alapján, az Egyetem Hallgatói Önkormányzatában előírt módon. (7) A prodékán mandátumának határidő előtti megszűnése esetén, a prodékán funkcióban marad az új prodékán kinevezéséig, az új dékán javaslata szerint. (8) Munkájáért a prodékán felelőséggel tartozik a dékánnak és az Egyetem Tanácsának. (9) A hallgatói-prodékán munkájával felelőséggel tartozik a dékánnak és az Egyetem Hallgatói Önkormányzatnak. Az Egyetem Tanácsa és a Tanács összetétele 36. Cikk 2. AZ EGYETEM TANÁCSA (1) A Tanácsnak 17 tagja van, amelyből 11 tag az Egyetem képviselője, 3 alapítótag és 3 hallgató. (2) Az Egyetem képviselőinek 11 tagjából 9-et az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsa delegál a tanárok soraiból a katedrák javaslatával, 2 tagot pedig a közszolgálati személyzet jelöl a titkárság értekezletén. (3) Az alapítótagok küldötteit az Egyetem Tanácsa javasolja, a hallgatói képviselőket pedig az Egyetem Hallgatói Önkormányzata választja meg. (4) A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi z Egyetem Tanácsának jelöltjeit. (5) Az Egyetem Tanács tagsága 3 évre szól. (6) Az Egyetemi Tanács hallgatóinak mandátuma három éves, amennyiben időközben nem veszítette el a hallgatói státusát a jelölt, illetve tagsága alól nem mentette fel az Egyetem Hallgatói Önkormányzata. (7) Az Egyetemi Tanács tagsága alól az a szerv menthet fel valakit, aki kinevezte, saját indítvány alapján vagy az Egyetem Oktatói Tudományos Tanácsának javaslata alapján, az összlétszám felén felüli szavazat esetén. (8) Az Egyetemi Tanács tagja csak egy felsőoktatási intézmény igazgatási szervének tagja lehet. Az Egyetemi Tanács munkájának vezetése 37. Cikk (1) Az Egyetemi Tanács alakuló közgyűlését az Egyetemi Tanács elnöke hívja össze az előző összetételből, és vezeti az értekezletet az új Egyetemi Tanács-elnök megválasztásáig. (2) Az Egyetemi Tanácsnak elnöke és elnökhelyettese van. (3) Az Egyetemi Tanács elnökét az Egyetemi Tanács választja a tanári karból, az Egyetemi Tanács tagjait pedig titkos szavazással, az Egyetemi Tanács összlétszám felén felüli szavazattal.

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT 1 CÍM TARTALOM OLDAL 1. Általános rendelkezések 3 1.1 Az iskola jogállása 3 1.2 Az iskola képviselete

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium és Török Sándor Waldorf-Pedagógiai Alapítvány Iskolafenntartó Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Összeállította: Kovács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény.

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény. Dokumentum 1 / 71 2009.10.01. 12:47 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.I.1. ) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés annak

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Főiskola Szenátusa 172/101018V/SZ. sz. határozata alapján A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. kötet Szervezeti és működési rend

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya

A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya A Magyar Tolkien Társaságot 2002. június 16-án Szegeden kulturális egyesületként alapították a J. R. R. Tolkien angol író és filológus munkásságát tisztelő, műveit

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A

Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A Magyar Postagalamb Sportszövetség (Székhely: 1076 Budapest, Verseny u. 14.) A L A P S Z A B Á L Y A 2 A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 1989. november 7. napján az 515- ös sorszám alatt

Részletesebben