Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának április 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2005.(XII.15.) Kgy. határozatában fogadta el a megyei ifjúsági koncepciót. Az elfogadással egyidejűleg megerősítette a jogszabályban meghatározott, illetve önként vállalt ifjúsági feladatok ellátásának módját, melyet a továbbra is a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságon, és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon keresztül kíván megoldani. Ugyanakkor megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Kht.), hogy készítse el - összhangban az ifjúsági törvénnyel - a megyei ifjúsági koncepción alapuló megyei ifjúsági cselekvési tervet. A cselekvési tervet szakmai fórumokon egyeztesse, és terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé. A Kht. az ifjúsági koncepcióban meghatározott feladatterv mentén, szakmai szervezetek bevonásával, különösen az ifjúsági munkacsoport közreműködő segítségével állította össze a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének tervezetét. A tervezetet a Kht. véleményezésre elküldte közel 100 megyei ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak, szövetségnek, stb.), a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztalban résztvevőknek, az Ifjúsági munkacsoport tagjainak, valamint a megyében működő politikai pártok képviselőinek. A szervezetek javaslatainak, véleményeinek figyelembe vételével született meg a megyei ifjúsági cselekvési terv, melyet a megyei közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatával fogadott el. A megyei ifjúsági cselekvési terv meghatározza: az önkormányzat illetékességi területén az ifjúság részére nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket, az intézkedések határidejét, felelőseit, valamint a megvalósításban közreműködő intézményeket és szervezeteket, a szolgáltatások működtetésére és fejlesztésére fordítandó pénzügyi forrásokat. A cselekvési terv az ifjúság részére nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket, feladatokat fogalmaz meg, mely igazodik a megyei ifjúsági koncepció feladattervéhez, és kezelni próbálja a megyei ifjúságkutatás által kimutatott problémákat: Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb élet-körülményeinek kihasználása érdekében. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség és képességfejlesztő programok szervezése: nemzetközi, kistérségi, mikrotérségi szinteken a fiatalok részére. Egészségnevelés erősítése a fiatalok testi-lelki fejlődésének érdekében. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése. Helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában.

2 2 A megyei közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatban a cselekvési terv elfogadásával egyidejűleg arról is döntött, hogy a megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a Kht. minden évben tájékoztassa az illetékes szakbizottságot. A testületnek a tájékoztatáskéréssel az volt a célja, hogy betekintést nyerhessen a megvalósulásról, valamint folyamatosan figyelemmel kísérje az ifjúsági területet, annak fejlesztési lehetőségeit, a korosztály igényeit és elvárásait. Szükség esetén lehetősége nyíljon az elfogadott feladatok, azok feltételeinek, módszereinek módosítására, vagy azok kiegészítésére. A határozatban foglalt tájékoztatási kötelezettségének kíván eleget tenni az előterjesztés mellékletében a Kht. A szervezet ügyvezető igazgatója a cselekvési terv elfogadott pontok mentén mutatja be a évben elvégzett feladatokat, konkretizálja a kitűzött célok elérésének módjait. A tájékoztató és tapasztaltak alapján néhány elvégzett feladat évben: Ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatás a kistérségi központokban: a települési önkormányzatok tájékoztatása a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. Tett-Hely Ifjúsági és Tanácsadó Hálózat tevékenységének kiterjesztése: Bóly, Alsómocsolád, Sellye, Komló az új partnerek. Több készség- és képességfejlesztő programok megvalósítása: TETT-Rádió, Extrém sportpálya programok, Sporttal az erőszak ellen program, A jövő generációja program, stb. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási, pályaorientációs napján és állásbörzéjén való közreműködés. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében önkéntesek küldése és fogadása. Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzésében való részvétel. Csellengő fiatalok regionális képzéseinek szervezése, konferencia rendezése. Több ifjúsági szervezet létrejöttében való közreműködés. Az extrém sportpálya működtetése. Részvétel a Tárt kapus létesítmények programban. Gyakorlati képzés biztosítása a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára. Mutasd Magad és a Civil Börze szervezése baranyai ifjúsági civil szervezetek részére. A Határon Túli Magyarok Fesztiváljának ifjúsági programjaiban való közreműködés. Képzőművészeti pályázatok kiírása. A melléklelt tájékoztató alapján elmondható, hogy a megyei önkormányzat a Kht-n keresztül az ifjúsági cselekvési tervében előirányzott feladatokat a évben teljes körűen teljesítette. Mindezekkel együtt a megyei önkormányzat közelebb került a megyében élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, és a fiatalok közösségi aktivitásának növelése stratégiai céljának eléréséhez. Tisztelt Bizottság! Fentiek alapján javaslom a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól szóló tájékoztató tudomásul vételét. Határozat javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága tudomásul veszi a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól szóló tájékoztatót. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, március 31. Szatyor Győző sk.

3 A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Cselekvési terv Tájékoztató a évben elvégzett feladatokról Melléklet 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1 Kerüljön kidolgozásra egy középtávú megyei ifjúsági kommunikációs stratégia. Az ifjúsági korosztály tekintetében jövőjüket befolyásoló szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak, ezért törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. - Az elkészített kommunikációs stratégia feladatainak végrehajtásához további anyagi forrásokra van szükség. 1.2 A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és az intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. - A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, térségi adatbázisok létrehozásával. - Ifjúság , illetve programok projektjeit koordináló tevékenység beindítása. - Működtetjük a Tett-Hely fantázianevű ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot, amelynek a megyében jelenleg már 17 végpontja van. - A Baranya Ifjúságáért Kht. működteti a információs portált. - Rendszeres sajtókapcsolatot alakítottunk ki a régió médiumaival, sajtólistánkat rendszeresen frissítjük, programjainkról rendszeresen küldünk sajtóanyagot. Több rendezvényünkről magazinműsor és hosszabb adás is készült. A Pécsi Est című információs lapban rendszeresen hirdettünk az év folyamán. - Folyamatos sajtófigyelés végzünk az ifjúsági témákkal kapcsolatban, a cikkeket archiváljuk. - Programjainkat az iwiw-en (internet alapú kommunikációs csatorna) is népszerűsítjük. - Programjainkat, szolgáltatásainkat nagyszabású, tematikus ifjúsági rendezvényeken népszerűsítjük (pl. egyetemi programok, nyílt napok, Sziget fesztivál, Rockmaraton, Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál, Hegyháti Ifjúsági Fesztivál, Pécsi Napok, ICWIP) - A kommunikációs feladatok elvégzésére benyújtott pályázatunk (Norvég program) nem részesült támogatásban. - Együttműködéseket alakítottunk ki több közművelődési és szociális intézménnyel (folyamatos programra és gyakorlati képzésre), valamint a Magyar Teleház Szövetség Déldunántúli Regionális Tagozatával. - Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program projektjeit koordináló tevékenység beindult (elsőként Pécsváradon). 1

4 1.3 A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és lehetőség szerint minden kistérségben. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a Hálózat keretében létesítsen legalább minden kistérségben Ifjúsági Információs Irodát/Pontot, vagy mobil szolgálatot. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. - Megkezdtük az ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és a kistérségi központokban. Önkormányzatokat tájékoztattunk a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. pl. Pogány, Mohács, Komló, Siklós, Pécsvárad, Sásd, Bóly, Sellye, Kozármisleny, Pécs (Újhegy, Cserkút, Uránváros, Istenkút) Szentlőrinc, Alsómocsolád, Vázsnok - A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenységét kiterjesztettük szinte a megye egész területére. Kivétel Szentlőrinc, ahol többszöri kísérlet ellenére még nem sikerült megfelelő partnert találnunk, de folytatjuk a további egyeztetéseket. A 2007-es év során új partner lett Bóly, Alsómocsolád, Sellye, Komló. - II. Hálózat Napja (Szigetvár, szeptember 7.) - Megyei civil ifjúsági börze (Pécs, szeptember 29.) 2. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése, nemzetközi valamint helyi, kistérségi szinteken a fiatalok részére. 2.1 A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a nem formális pedagógiai módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (pl. Az Ifjúság és programok keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, speciális képzési programok) - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Csellengő fiatalok regionális képzései (7 régióban, február, március) - Csellengő fiatalok konferencia (Pécs, március ) - Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzés (3+3 nap, nyári tábor) - Informálunk regionális FLP képzés (2007. június 2.) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - TETT-Rádió program működtetése - Extrém sportpálya működtetése - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) 2

5 - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Jövő generációja bűnmegelőzési program képzési (9+5 alkalom, 2 képzőtábor október november) - Hálózati képzés (Alsómocsolád, november ) - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán nyitott és zárt csoportfoglalkozások tartása - Ifjúságsegítő szakos hallgatók gyakorlati képzése modulrendszerben és külső szervezetekben. - Együttműködünk a Civitas Egyesülettel, a Diákközéletért Alapítvánnyal, Kortársoktatók Pécsi Egyesületével, a Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodájával különböző tematikus képzések megvalósításában. 2.2 Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzésekkel, tájékoztatókkal, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerő-piacon, ezáltal növelhető lesz foglalkoztatottságuk is. - Közreműködtünk a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási, pályaorientációs napján és állásbörzéjén - Részvétel a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért programjában 2 fő foglalkoztatásával és képzésével 2.3 A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (pl. Klub működtetése, ahol a fiatalok idegen nyelveket használhatnak. Baranya megyében önkéntesként dolgozó fiatalok, az önkéntesség és más kultúrák iránt érdeklődők vesznek részt a klubtevékenységekben, ahol nem formális módon fejleszthetik nyelvtudásukat. Fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során szintén fejleszthetik nyelvtudásukat.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása - Önkéntesek Klubjának koordinálása, segítése - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - Részvétel az ICWIP rendezvényen - Részvétel a nemzetközi önkéntesség napján (április 14. és december 5.) 2.4 A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető 3

6 fontossággal bírnak (pl. e-magyarország program, E-régió, Mintarégió szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Tett-Hely információs és tanácsadó hálózatunkban alkalmazzuk és népszerűsítjük az infokommunikciós technológiákat. - Működtettük és újra megpályáztuk a hálózatunk több irodájába az e-magyarország szolgáltatásokat. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára. 2.5 Támogatni kell a diákok állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, a pedagógusok és az ifjúságsegítők továbbképzését. Ajánlott a diákjogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (pl. Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken) - Folyamatos diákjogi tanácsadás a központban - Diákönkormányzati Fórum működtetése - Diákönkormányzati modul beindítása az ifjúságsegítők gyakorlati képzésébe - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) 2.6 Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése. (pl.: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, ERYICA, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, Alpok- Adria Munkaközösség, Dunamenti Tartományok Munkaközössége, Duna-Dráva-Száva Eurórégiós Együttműködés, MATRIOSCA-program stb.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról - Folyamatos Eurodesk és Europass szolgáltatások a központban. - HAYICO tag a központ. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása 3. Egészségnevelés 3.1 Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményeknek, szervezeteknek együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. (pl. világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, Vöröskereszt programjai) 4

7 - A közösségi védelem alatt álló város program (2006. november április 30.) - Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzés (3+3 nap, nyári tábor) - Informálunk regionális FLP képzés (2007. június 2.) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Programjainkat egyeztetjük a Vöröskereszttel, közös programokat szervezünk. 3.2 Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését. - Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (sportról szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz. - Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában (pl. Mozdulj Magyarország!, Fittségi Sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja). - Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel (pl. Baranya Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) - Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül támogatni kell az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Pl. Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap stb.) - Extrém sportpálya működtetése és fejlesztése, közművesítése (kerítés, zárható tároló, saját honlap, közművesítés, új sporteszközök, önálló egyesület alakítása) - Részvétel a Tárt kapus sportlétesítmények programban - Részvétel különböző sportrendezvényeken (gyermeknapok, versenyek, éjszakai sportok) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Együttműködések különböző sport szervezetekkel 3.3 Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket (különösen az INDIT Közalapítványt és intézményeit), amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a kábítószer, az alkohol, a dohányzás problémájával és más függőséget okozó betegségek csökkentésével. Támogatni kell továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. A működő pécsi, komlói, siklósi és mohácsi fórumok támogatásán túl 5

8 szükséges Szigetváron és Sellyén is létrehozni kistérségi kábítószerügyi egyeztető fórumokat. (pl. Kortársoktatók-, DADA-, Csellengők-, Grundsuli program, Éjszakai sport programok, Bulisegély, Ártalomcsökkentő Fesztivál, FÜGE program képzései stb.) - Tagjai vagyunk a Pécsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, kapcsolatban vagyunk a regionális KEF-el. - Tagjai vagyunk a pécsi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanácsnak - A Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó hálózat tagja az INDIT Közalapítvány Alternatíva irodája; több programban is együttműködő partnerünk az INDIT Közalapítvány - Partnerünk a Grundsuli program, amely Pécsett és Szigetváron valósul meg - Segítjük a Kortársoktatók Pécsi Egyesületének tevékenységét - Együttműködünk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Pécsi Rendőrkapitánysággal - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Csellengő fiatalok regionális képzései (7 régióban, február, március) - Csellengő fiatalok konferencia (Pécs, március ) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - TETT-Rádió program működtetése - Extrém sportpálya működtetése - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Jövő generációja bűnmegelőzési program képzési (9+5 alkalom, 2 képzőtábor október november) - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán nyitott és zárt csoportfoglalkozások tartása - Média kapcsolatok, megjelenések tematikus témák mentén 3.4 Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Tiszta, virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Együttműködtünk a Zöld-Híd Alapítvánnyal, a Zöld Fürkész programjukkal, majd a Fedezd fel a város, fedezd fel a régiót programban 4. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. 4.1 Támogatni és segíteni kell az iskolákban működő diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. (pl. Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök) 6

9 - Folyamatos diákjogi tanácsadás a központban - Diákönkormányzati Fórum működtetése - Diákönkormányzati modul beindítása az ifjúságsegítők gyakorlati képzésébe - Működtetjük a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalt, amelynek külön Diákönkormányzati munkacsoportja is működik 2007-ben is sikerült önálló pályázati alapot kiharcolni számukra a pécsi önkormányzatnál - Partnerünk a Diákközéletért Alapítvány, közös képzéseket, tábort, programokat szerveztünk velük 4.2 Támogatni kell a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (pl. ifjúsági önkormányzatok, Ifjúsági Klubok Szövetsége, stb.) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - Több ifjúsági szervezet létrejötténél segédkeztünk (formális és informális: Ifjúsági klubok, Pécsi Extrémsport Egyesület, Dél-Pannon Fiatalok Európáért Egyesület, Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltatók Szövetsége, Pogányi Ifjúsági Klub stb.) - Több településen támogatjuk helyi ifjúsági szervezetek, ifjúsági önkormányzatok és kistérségi ifjúsági fórumok (Sásd, Pécsvárad) megalakulását 4.3 Az alapelvekben foglaltak érdekében be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések (kiemelten az ifjúsági kedvezményrendszerek, juttatások tekintetében) előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. (pl. kerekasztalok, bizottságok, eseti testületek, Baranya Megyei Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) Támogatni kell a demokratikus úton választható, választott testületek létrejöttét. Újra kell gondolni az eddigi együttműködési formákat: a fiatalokkal együtt oly módon, amely biztosítja az információáramlást és az aktív kommunikációt. - Folyamatosan működtetjük a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot, aki rendszeresen delegál képviselőt a Baranya Megyei Önkormányzat különböző eseti munkacsoportjaiba, bizottságaiba. 4.4 Segíteni és támogatni kell a nők, a fogyatékkal élők, a romák, és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és közéletben való érvényesülését az Európai Uniós normáknak megfelelően. Kiemelten fontos a fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének figyelemmel kísérése, hogy milyen módon kapcsolódnak, kapcsolódhatnak be az országos programokba. Pl. A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása az Ifjúság , illetve programokba, hiszen ez a program egyik prioritása (pl.: Európai Önkéntes Szolgálat, Ifjúsági Cserék és Helyi Kezdeményezések). - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról bevonva a hátrányos helyzetű fiatalokat - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása 7

10 - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Társadalmi Befogadás Szakkollégium (előadások, szemináriumok, gyakorlati foglalkozások) beindítása szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Karával. - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. 5.1 Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. (pl. Ifjúsági Klubok Szövetsége, klubhálózat programok) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) 5.2 Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fejleszteni kell a helyi önkormányzatokkal együttműködve a jelenlegi közművelődési intézmények és civil szervezetek által fenntartott közösségi tereket. - Extrém sportpálya működtetése; - Részvétel a Tárt kapus sportlétesítmények programban - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) 5.3 Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, Aktív Ifjúság Baranyában program, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, SALTO YOUTH képzések stb.) - Hálózati képzés (Alsómocsolád, november ) - Megyei Ifjúsági Klubok Szövetsége képzés (2006. szeptember február) - Külön megállapodás alapján gyakorlati képzést biztosítunk a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára 5.4 Támogatni kell a térség és településfejlesztő hatású kulturális, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Pl.: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok) - Megszerveztük Pécsett a baranyai ifjúsági civil szervezetek részére a Mutasd Magad és a Civil Börze programot. 8

11 - Közreműködtünk kistérségi ifjúsági fesztiválokon (Pécsvárad, Sásd) - A Pécsi Napok keretében ifjúsági napot szerveztünk. - Közreműködtünk a Határon Túli Magyarok Fesztiváljának ifjúsági programjában - Rendszeresen tájékozódunk, és kapcsolatot tartunk a Pécs2010 Menedzsment központtal. Igyekszünk érvényesíteni ifjúsági szempontokat a projekt sikeressége érdekében (pl. felvezető évek pályázatai, kommunikációs tevékenység, önkéntesség) 5.5 Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. (pl. Alpok-Adria Munkaközössége, Dunamenti Tartományok Munkaközösség, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.) - Együttműködünk a SIEN Alapítvánnyal, az ICWIP szervezőjével - Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás külföldi ifjúsági szervezetekkel, részvétel több külföldi konferencián, szakmai programon - Kezdeményeztük a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi (folyamatban lévő és lehetséges) ifjúsági programjainak egyeztetését. - Figyeljük és javaslatokat dolgozunk ki Pécs város nemzetközi ifjúsági kapcsolatainak további fejlesztésére - Rendszeres kapcsolat és programlátogatást alakítottunk ki Eszék város (Horvátország) extrémsportos fiataljaival. 5.6 Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait. (Pl. színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások stb.) - Több képzőművészeti pályázatot írtunk ki programjain során (fotó és rajzpályázatok) - Támogatjuk fiatal művészeti karos hallgatók programjait - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) 6. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell létrehozni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - a kommunikációs stratégia kidolgozása, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. A munkacsoport szakmai/intézményi alapon kell, hogy szerveződjön. Éppen ezért a munkacsoport javasolt állandó tagjai: - a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, 9

12 - a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság, - a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, - a Baranya Megyei Civil, Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztal, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács, - a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, - a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, - az Esélyek Háza és - a Művészetek Háza képviselője. A tagok köre esetenként bővülhet az egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. - A Munkacsoport évben a fenti formában nem működött több intézmény és szervezet átalakulása miatt. Azonban közülük projektek idejére többen együttműködnek. Jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat különböző intézményei gondolkodnak együtt nemzetközi ifjúsági programok közös megvalósításán. 7. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójáról, az abban foglalt feladattervről és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési programról. A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság életkörülményeinek javulása érhető el. - Kezdeményeztük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi munkatervébe kerüljön beépítésre egy közmeghallgatás A baranyai fiatalok helyzete (fiatalok lehetőségei, elvándorlás a kistelepülésekről), önkormányzatok lehetséges ifjúsági feladatai témában. A közmeghallgatásra sor kerül a szeptemberi közgyűlésen. - A települési önkormányzatok számára tájékoztatók kiküldése történt meg. Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökével közösen írjunk minden baranyai önkormányzat és kistérségi társulás számára ajánlásokat, javaslatokat az ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátására. Pécs, március 25. Kárpáti Árpád a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója 10

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010.

Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2005-2010. T A R T A L O M 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatás tematikája 3.2. Az ifjúságkutatás főbb

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3 A koncepció előkészítése...3 A koncepció szükségessége...4 Az ifjúsági koncepcióalkotás alapvetései...4 Helyzetelemzés

Részletesebben

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE

AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE A MEGYE BEMUTATÁSA Baranya megye területe 4487 km 2, lakosságszáma 402 700 fő, országos viszonylatban

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013.

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak. Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT. Kaposvár, 2013. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Ormai Bálint ORBNAAM.KE ZÁRÓDOLGOZAT Kaposvár, 2013. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Ifjúságsegítő szak Záródolgozat A Nagyatádi Ifjúsági Civil Egyesület

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. Juhász Gyula ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. május hogy általuk legyen jobb! Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben