Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának április 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter közoktatási referens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2005.(XII.15.) Kgy. határozatában fogadta el a megyei ifjúsági koncepciót. Az elfogadással egyidejűleg megerősítette a jogszabályban meghatározott, illetve önként vállalt ifjúsági feladatok ellátásának módját, melyet a továbbra is a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságon, és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon keresztül kíván megoldani. Ugyanakkor megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Kht.), hogy készítse el - összhangban az ifjúsági törvénnyel - a megyei ifjúsági koncepción alapuló megyei ifjúsági cselekvési tervet. A cselekvési tervet szakmai fórumokon egyeztesse, és terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé. A Kht. az ifjúsági koncepcióban meghatározott feladatterv mentén, szakmai szervezetek bevonásával, különösen az ifjúsági munkacsoport közreműködő segítségével állította össze a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének tervezetét. A tervezetet a Kht. véleményezésre elküldte közel 100 megyei ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak, szövetségnek, stb.), a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztalban résztvevőknek, az Ifjúsági munkacsoport tagjainak, valamint a megyében működő politikai pártok képviselőinek. A szervezetek javaslatainak, véleményeinek figyelembe vételével született meg a megyei ifjúsági cselekvési terv, melyet a megyei közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatával fogadott el. A megyei ifjúsági cselekvési terv meghatározza: az önkormányzat illetékességi területén az ifjúság részére nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket, az intézkedések határidejét, felelőseit, valamint a megvalósításban közreműködő intézményeket és szervezeteket, a szolgáltatások működtetésére és fejlesztésére fordítandó pénzügyi forrásokat. A cselekvési terv az ifjúság részére nyújtott szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseket, feladatokat fogalmaz meg, mely igazodik a megyei ifjúsági koncepció feladattervéhez, és kezelni próbálja a megyei ifjúságkutatás által kimutatott problémákat: Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb élet-körülményeinek kihasználása érdekében. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség és képességfejlesztő programok szervezése: nemzetközi, kistérségi, mikrotérségi szinteken a fiatalok részére. Egészségnevelés erősítése a fiatalok testi-lelki fejlődésének érdekében. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése. Helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában.

2 2 A megyei közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatban a cselekvési terv elfogadásával egyidejűleg arról is döntött, hogy a megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a Kht. minden évben tájékoztassa az illetékes szakbizottságot. A testületnek a tájékoztatáskéréssel az volt a célja, hogy betekintést nyerhessen a megvalósulásról, valamint folyamatosan figyelemmel kísérje az ifjúsági területet, annak fejlesztési lehetőségeit, a korosztály igényeit és elvárásait. Szükség esetén lehetősége nyíljon az elfogadott feladatok, azok feltételeinek, módszereinek módosítására, vagy azok kiegészítésére. A határozatban foglalt tájékoztatási kötelezettségének kíván eleget tenni az előterjesztés mellékletében a Kht. A szervezet ügyvezető igazgatója a cselekvési terv elfogadott pontok mentén mutatja be a évben elvégzett feladatokat, konkretizálja a kitűzött célok elérésének módjait. A tájékoztató és tapasztaltak alapján néhány elvégzett feladat évben: Ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatás a kistérségi központokban: a települési önkormányzatok tájékoztatása a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. Tett-Hely Ifjúsági és Tanácsadó Hálózat tevékenységének kiterjesztése: Bóly, Alsómocsolád, Sellye, Komló az új partnerek. Több készség- és képességfejlesztő programok megvalósítása: TETT-Rádió, Extrém sportpálya programok, Sporttal az erőszak ellen program, A jövő generációja program, stb. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási, pályaorientációs napján és állásbörzéjén való közreműködés. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében önkéntesek küldése és fogadása. Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzésében való részvétel. Csellengő fiatalok regionális képzéseinek szervezése, konferencia rendezése. Több ifjúsági szervezet létrejöttében való közreműködés. Az extrém sportpálya működtetése. Részvétel a Tárt kapus létesítmények programban. Gyakorlati képzés biztosítása a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára. Mutasd Magad és a Civil Börze szervezése baranyai ifjúsági civil szervezetek részére. A Határon Túli Magyarok Fesztiváljának ifjúsági programjaiban való közreműködés. Képzőművészeti pályázatok kiírása. A melléklelt tájékoztató alapján elmondható, hogy a megyei önkormányzat a Kht-n keresztül az ifjúsági cselekvési tervében előirányzott feladatokat a évben teljes körűen teljesítette. Mindezekkel együtt a megyei önkormányzat közelebb került a megyében élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, és a fiatalok közösségi aktivitásának növelése stratégiai céljának eléréséhez. Tisztelt Bizottság! Fentiek alapján javaslom a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól szóló tájékoztató tudomásul vételét. Határozat javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága tudomásul veszi a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól szóló tájékoztatót. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke Pécs, március 31. Szatyor Győző sk.

3 A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Cselekvési terv Tájékoztató a évben elvégzett feladatokról Melléklet 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1 Kerüljön kidolgozásra egy középtávú megyei ifjúsági kommunikációs stratégia. Az ifjúsági korosztály tekintetében jövőjüket befolyásoló szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak, ezért törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. - Az elkészített kommunikációs stratégia feladatainak végrehajtásához további anyagi forrásokra van szükség. 1.2 A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és az intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. - A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, térségi adatbázisok létrehozásával. - Ifjúság , illetve programok projektjeit koordináló tevékenység beindítása. - Működtetjük a Tett-Hely fantázianevű ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot, amelynek a megyében jelenleg már 17 végpontja van. - A Baranya Ifjúságáért Kht. működteti a információs portált. - Rendszeres sajtókapcsolatot alakítottunk ki a régió médiumaival, sajtólistánkat rendszeresen frissítjük, programjainkról rendszeresen küldünk sajtóanyagot. Több rendezvényünkről magazinműsor és hosszabb adás is készült. A Pécsi Est című információs lapban rendszeresen hirdettünk az év folyamán. - Folyamatos sajtófigyelés végzünk az ifjúsági témákkal kapcsolatban, a cikkeket archiváljuk. - Programjainkat az iwiw-en (internet alapú kommunikációs csatorna) is népszerűsítjük. - Programjainkat, szolgáltatásainkat nagyszabású, tematikus ifjúsági rendezvényeken népszerűsítjük (pl. egyetemi programok, nyílt napok, Sziget fesztivál, Rockmaraton, Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál, Hegyháti Ifjúsági Fesztivál, Pécsi Napok, ICWIP) - A kommunikációs feladatok elvégzésére benyújtott pályázatunk (Norvég program) nem részesült támogatásban. - Együttműködéseket alakítottunk ki több közművelődési és szociális intézménnyel (folyamatos programra és gyakorlati képzésre), valamint a Magyar Teleház Szövetség Déldunántúli Regionális Tagozatával. - Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program projektjeit koordináló tevékenység beindult (elsőként Pécsváradon). 1

4 1.3 A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és lehetőség szerint minden kistérségben. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a Hálózat keretében létesítsen legalább minden kistérségben Ifjúsági Információs Irodát/Pontot, vagy mobil szolgálatot. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. - Megkezdtük az ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és a kistérségi központokban. Önkormányzatokat tájékoztattunk a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. pl. Pogány, Mohács, Komló, Siklós, Pécsvárad, Sásd, Bóly, Sellye, Kozármisleny, Pécs (Újhegy, Cserkút, Uránváros, Istenkút) Szentlőrinc, Alsómocsolád, Vázsnok - A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenységét kiterjesztettük szinte a megye egész területére. Kivétel Szentlőrinc, ahol többszöri kísérlet ellenére még nem sikerült megfelelő partnert találnunk, de folytatjuk a további egyeztetéseket. A 2007-es év során új partner lett Bóly, Alsómocsolád, Sellye, Komló. - II. Hálózat Napja (Szigetvár, szeptember 7.) - Megyei civil ifjúsági börze (Pécs, szeptember 29.) 2. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése, nemzetközi valamint helyi, kistérségi szinteken a fiatalok részére. 2.1 A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a nem formális pedagógiai módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (pl. Az Ifjúság és programok keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, speciális képzési programok) - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Csellengő fiatalok regionális képzései (7 régióban, február, március) - Csellengő fiatalok konferencia (Pécs, március ) - Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzés (3+3 nap, nyári tábor) - Informálunk regionális FLP képzés (2007. június 2.) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - TETT-Rádió program működtetése - Extrém sportpálya működtetése - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) 2

5 - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Jövő generációja bűnmegelőzési program képzési (9+5 alkalom, 2 képzőtábor október november) - Hálózati képzés (Alsómocsolád, november ) - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán nyitott és zárt csoportfoglalkozások tartása - Ifjúságsegítő szakos hallgatók gyakorlati képzése modulrendszerben és külső szervezetekben. - Együttműködünk a Civitas Egyesülettel, a Diákközéletért Alapítvánnyal, Kortársoktatók Pécsi Egyesületével, a Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodájával különböző tematikus képzések megvalósításában. 2.2 Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzésekkel, tájékoztatókkal, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerő-piacon, ezáltal növelhető lesz foglalkoztatottságuk is. - Közreműködtünk a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási, pályaorientációs napján és állásbörzéjén - Részvétel a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Diplomás fiatalok a régió fejlődéséért programjában 2 fő foglalkoztatásával és képzésével 2.3 A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (pl. Klub működtetése, ahol a fiatalok idegen nyelveket használhatnak. Baranya megyében önkéntesként dolgozó fiatalok, az önkéntesség és más kultúrák iránt érdeklődők vesznek részt a klubtevékenységekben, ahol nem formális módon fejleszthetik nyelvtudásukat. Fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során szintén fejleszthetik nyelvtudásukat.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása - Önkéntesek Klubjának koordinálása, segítése - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - Részvétel az ICWIP rendezvényen - Részvétel a nemzetközi önkéntesség napján (április 14. és december 5.) 2.4 A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető 3

6 fontossággal bírnak (pl. e-magyarország program, E-régió, Mintarégió szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Tett-Hely információs és tanácsadó hálózatunkban alkalmazzuk és népszerűsítjük az infokommunikciós technológiákat. - Működtettük és újra megpályáztuk a hálózatunk több irodájába az e-magyarország szolgáltatásokat. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára. 2.5 Támogatni kell a diákok állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, a pedagógusok és az ifjúságsegítők továbbképzését. Ajánlott a diákjogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (pl. Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken) - Folyamatos diákjogi tanácsadás a központban - Diákönkormányzati Fórum működtetése - Diákönkormányzati modul beindítása az ifjúságsegítők gyakorlati képzésébe - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) 2.6 Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése. (pl.: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, ERYICA, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, Alpok- Adria Munkaközösség, Dunamenti Tartományok Munkaközössége, Duna-Dráva-Száva Eurórégiós Együttműködés, MATRIOSCA-program stb.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról - Folyamatos Eurodesk és Europass szolgáltatások a központban. - HAYICO tag a központ. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása 3. Egészségnevelés 3.1 Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményeknek, szervezeteknek együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. (pl. világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, Vöröskereszt programjai) 4

7 - A közösségi védelem alatt álló város program (2006. november április 30.) - Ifjúsági Klubok Szövetsége ifjúsági klubvezető képzés (3+3 nap, nyári tábor) - Informálunk regionális FLP képzés (2007. június 2.) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Programjainkat egyeztetjük a Vöröskereszttel, közös programokat szervezünk. 3.2 Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését. - Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (sportról szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz. - Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában (pl. Mozdulj Magyarország!, Fittségi Sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja). - Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel (pl. Baranya Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) - Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül támogatni kell az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Pl. Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap stb.) - Extrém sportpálya működtetése és fejlesztése, közművesítése (kerítés, zárható tároló, saját honlap, közművesítés, új sporteszközök, önálló egyesület alakítása) - Részvétel a Tárt kapus sportlétesítmények programban - Részvétel különböző sportrendezvényeken (gyermeknapok, versenyek, éjszakai sportok) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Együttműködések különböző sport szervezetekkel 3.3 Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket (különösen az INDIT Közalapítványt és intézményeit), amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a kábítószer, az alkohol, a dohányzás problémájával és más függőséget okozó betegségek csökkentésével. Támogatni kell továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. A működő pécsi, komlói, siklósi és mohácsi fórumok támogatásán túl 5

8 szükséges Szigetváron és Sellyén is létrehozni kistérségi kábítószerügyi egyeztető fórumokat. (pl. Kortársoktatók-, DADA-, Csellengők-, Grundsuli program, Éjszakai sport programok, Bulisegély, Ártalomcsökkentő Fesztivál, FÜGE program képzései stb.) - Tagjai vagyunk a Pécsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, kapcsolatban vagyunk a regionális KEF-el. - Tagjai vagyunk a pécsi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanácsnak - A Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó hálózat tagja az INDIT Közalapítvány Alternatíva irodája; több programban is együttműködő partnerünk az INDIT Közalapítvány - Partnerünk a Grundsuli program, amely Pécsett és Szigetváron valósul meg - Segítjük a Kortársoktatók Pécsi Egyesületének tevékenységét - Együttműködünk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Pécsi Rendőrkapitánysággal - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Csellengő fiatalok regionális képzései (7 régióban, február, március) - Csellengő fiatalok konferencia (Pécs, március ) - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - TETT-Rádió program működtetése - Extrém sportpálya működtetése - Sporttal az erőszak ellen program (2007. január augusztus) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) - Jövő generációja bűnmegelőzési program képzési (9+5 alkalom, 2 képzőtábor október november) - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán nyitott és zárt csoportfoglalkozások tartása - Média kapcsolatok, megjelenések tematikus témák mentén 3.4 Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Tiszta, virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - Együttműködtünk a Zöld-Híd Alapítvánnyal, a Zöld Fürkész programjukkal, majd a Fedezd fel a város, fedezd fel a régiót programban 4. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. 4.1 Támogatni és segíteni kell az iskolákban működő diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. (pl. Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök) 6

9 - Folyamatos diákjogi tanácsadás a központban - Diákönkormányzati Fórum működtetése - Diákönkormányzati modul beindítása az ifjúságsegítők gyakorlati képzésébe - Működtetjük a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalt, amelynek külön Diákönkormányzati munkacsoportja is működik 2007-ben is sikerült önálló pályázati alapot kiharcolni számukra a pécsi önkormányzatnál - Partnerünk a Diákközéletért Alapítvány, közös képzéseket, tábort, programokat szerveztünk velük 4.2 Támogatni kell a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (pl. ifjúsági önkormányzatok, Ifjúsági Klubok Szövetsége, stb.) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - Több ifjúsági szervezet létrejötténél segédkeztünk (formális és informális: Ifjúsági klubok, Pécsi Extrémsport Egyesület, Dél-Pannon Fiatalok Európáért Egyesület, Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltatók Szövetsége, Pogányi Ifjúsági Klub stb.) - Több településen támogatjuk helyi ifjúsági szervezetek, ifjúsági önkormányzatok és kistérségi ifjúsági fórumok (Sásd, Pécsvárad) megalakulását 4.3 Az alapelvekben foglaltak érdekében be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések (kiemelten az ifjúsági kedvezményrendszerek, juttatások tekintetében) előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. (pl. kerekasztalok, bizottságok, eseti testületek, Baranya Megyei Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) Támogatni kell a demokratikus úton választható, választott testületek létrejöttét. Újra kell gondolni az eddigi együttműködési formákat: a fiatalokkal együtt oly módon, amely biztosítja az információáramlást és az aktív kommunikációt. - Folyamatosan működtetjük a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot, aki rendszeresen delegál képviselőt a Baranya Megyei Önkormányzat különböző eseti munkacsoportjaiba, bizottságaiba. 4.4 Segíteni és támogatni kell a nők, a fogyatékkal élők, a romák, és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és közéletben való érvényesülését az Európai Uniós normáknak megfelelően. Kiemelten fontos a fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének figyelemmel kísérése, hogy milyen módon kapcsolódnak, kapcsolódhatnak be az országos programokba. Pl. A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása az Ifjúság , illetve programokba, hiszen ez a program egyik prioritása (pl.: Európai Önkéntes Szolgálat, Ifjúsági Cserék és Helyi Kezdeményezések). - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról bevonva a hátrányos helyzetű fiatalokat - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása 7

10 - Nyári táborok (Balatonboglár, július 29 augusztus 5.) - Társadalmi Befogadás Szakkollégium (előadások, szemináriumok, gyakorlati foglalkozások) beindítása szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Karával. - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.) 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. 5.1 Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. (pl. Ifjúsági Klubok Szövetsége, klubhálózat programok) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) 5.2 Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fejleszteni kell a helyi önkormányzatokkal együttműködve a jelenlegi közművelődési intézmények és civil szervezetek által fenntartott közösségi tereket. - Extrém sportpálya működtetése; - Részvétel a Tárt kapus sportlétesítmények programban - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) 5.3 Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, Aktív Ifjúság Baranyában program, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, SALTO YOUTH képzések stb.) - Hálózati képzés (Alsómocsolád, november ) - Megyei Ifjúsági Klubok Szövetsége képzés (2006. szeptember február) - Külön megállapodás alapján gyakorlati képzést biztosítunk a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára 5.4 Támogatni kell a térség és településfejlesztő hatású kulturális, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Pl.: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok) - Megszerveztük Pécsett a baranyai ifjúsági civil szervezetek részére a Mutasd Magad és a Civil Börze programot. 8

11 - Közreműködtünk kistérségi ifjúsági fesztiválokon (Pécsvárad, Sásd) - A Pécsi Napok keretében ifjúsági napot szerveztünk. - Közreműködtünk a Határon Túli Magyarok Fesztiváljának ifjúsági programjában - Rendszeresen tájékozódunk, és kapcsolatot tartunk a Pécs2010 Menedzsment központtal. Igyekszünk érvényesíteni ifjúsági szempontokat a projekt sikeressége érdekében (pl. felvezető évek pályázatai, kommunikációs tevékenység, önkéntesség) 5.5 Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. (pl. Alpok-Adria Munkaközössége, Dunamenti Tartományok Munkaközösség, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.) - Együttműködünk a SIEN Alapítvánnyal, az ICWIP szervezőjével - Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás külföldi ifjúsági szervezetekkel, részvétel több külföldi konferencián, szakmai programon - Kezdeményeztük a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi (folyamatban lévő és lehetséges) ifjúsági programjainak egyeztetését. - Figyeljük és javaslatokat dolgozunk ki Pécs város nemzetközi ifjúsági kapcsolatainak további fejlesztésére - Rendszeres kapcsolat és programlátogatást alakítottunk ki Eszék város (Horvátország) extrémsportos fiataljaival. 5.6 Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait. (Pl. színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások stb.) - Több képzőművészeti pályázatot írtunk ki programjain során (fotó és rajzpályázatok) - Támogatjuk fiatal művészeti karos hallgatók programjait - A közösségi védelem alatt álló város nagyvárosi bűnmegelőzési program (2006. november április 30.) - A jövő generációja komplex megyei bűnmegelőzési program feladatainak végrehajtása (2007. szeptember április 30.) 6. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell létrehozni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - a kommunikációs stratégia kidolgozása, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. A munkacsoport szakmai/intézményi alapon kell, hogy szerveződjön. Éppen ezért a munkacsoport javasolt állandó tagjai: - a Baranya Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, 9

12 - a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság, - a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, - a Baranya Megyei Civil, Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztal, - a Baranya Megyei Diáksport Tanács, - a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, - a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, - az Esélyek Háza és - a Művészetek Háza képviselője. A tagok köre esetenként bővülhet az egyes feladatok sikeres végrehajtása érdekében. - A Munkacsoport évben a fenti formában nem működött több intézmény és szervezet átalakulása miatt. Azonban közülük projektek idejére többen együttműködnek. Jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat különböző intézményei gondolkodnak együtt nemzetközi ifjúsági programok közös megvalósításán. 7. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójáról, az abban foglalt feladattervről és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési programról. A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság életkörülményeinek javulása érhető el. - Kezdeményeztük, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat évi munkatervébe kerüljön beépítésre egy közmeghallgatás A baranyai fiatalok helyzete (fiatalok lehetőségei, elvándorlás a kistelepülésekről), önkormányzatok lehetséges ifjúsági feladatai témában. A közmeghallgatásra sor kerül a szeptemberi közgyűlésen. - A települési önkormányzatok számára tájékoztatók kiküldése történt meg. Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökével közösen írjunk minden baranyai önkormányzat és kistérségi társulás számára ajánlásokat, javaslatokat az ifjúsági feladatok hatékonyabb ellátására. Pécs, március 25. Kárpáti Árpád a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója 10

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1. A megyei ifjúsági kommunikációs

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010.

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. PÉCS, 2006. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondozásában Baranya megye

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 701/2007. Melléklet: 2 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 336-6/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve (2006-2010)

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 509-4/2011. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02.

Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben. IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Az ifjúság helye és szerepe a Gersekaráti IKSZT-ben IKSZT Szakmai műhely, Gersekarát, 2015.04.02. Előzmények 2000-től alkalmaz a helyi önkormányzat ifjúsági referenst az ifjúság összefogása 2001-2002 -

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005.

Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság Statisztikai számjel: 21177923-9133 - 571-02 Cégjegyzék száma: 02-14 - 000081 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agórák

Szolgáltató faluházak és Agórák Szolgáltató faluházak és Agórák TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák elősegítése A szolgáltatás

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16.

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16. Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás Urbact Helyi Csoport workshop 2016. November 02, 09, 16. URBACT III VITAL CITIES Mai program: 1. Az Urbact Program bemutatása (10 ) Böhönyey Ágnes HBHE 2.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE 2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30. SPORTIRODA RÓZSA JÓZSEFNÉ SPORTIRODA VEZETŐ 2015. JÚNIUS 25. AZ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18.

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum bemutatása Paktum létrehozása: 2011. szeptember 22. Tagok száma

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben