Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának KÉPVISELŐINEK ÉS POLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOZÁSA Preambulum Ezen szabályozás célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint a választási szervek egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján, pontosan leszabályozott keretek között gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat. I. A választójog 1. Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának (továbbiakban: MIDÖK) választásán választó: minden fiatal, aki a választás napjáig betöltötte a 12. életévét és ugyanezen időpontig nem múlt el 25 éves, valamint Makón tanul vagy Makón és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezik. 2. Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatának (továbbiakban: MIDÖK) választásán választható: minden fiatal, aki a választás napjáig betöltötte a 12. életévét és ugyanezen időpontig nem múlt el 25 éves, valamint Makón tanul vagy Makón és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezik,valamint a jelölést szabad akaratából elfogadta. 3. A választójog egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos. II. A választási eljárás alapelvei 4. A választási eljárás során az abban résztvevőknek a következő alapelveket kell érvényre juttatniuk: a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban, c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölők között, d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálás, f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. III. Általános szabályok 5. (1) A választást legkésőbb 45 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni.

2 (2) A napokban megállapított határidőket a naptári napok szerint kell számítani. 6. (1) A választás időpontját Makó Város Polgármesteri Hivatalának ifjúsági referense írja ki. 7. A 3 tagú választási bizottságot legkésőbb a választások előtt 5 nappal minden szavazó körzetben fel kell állítani. 8. A választásra jogosult személy külön szavazólapon szavazhat a diákpolgármester jelöltekre és a képviselőkre. Egy szavazólapon egy személy jelölhető meg. Ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Egy személy mindkét tisztségre jelöltetheti magát. Amennyiben mindkét tisztségre megválasztják, úgy 3 napon belül döntenie kell, melyik tisztségről mondd le. Ebben az esetben a megüresedett helyet az a személy töltheti be, aki a választásokon a második legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben ilyen személy nincs, a megüresedett helyért időközi választást kell kiírni 15 napon belül. 9. A diákpolgármester mandátuma 2 évre szól. 10. A képviselők mandátuma 2 évre szól. IV. A választási eljárás nyilvánossága 11. (1) A választási bizottságok működése és tevékenysége, valamint a rendelkezésére álló adatok törvényben megállapított kivétellel nyilvánosak. A választási eljárás nyilvánossága nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyiséghez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. (2) A választással kapcsolatos tudnivalókról, a Makó Város Ifjúsági Választási Bizottsága közleményt ad ki. Továbbá tájékoztató anyagok, nyomtatványok elküldésével, a választási szabályzat sokszorosításával, segédanyagok készítésével, felkészítéssel segítséget nyújt a választással kapcsolatos tudnivalók megismeréséhez, megértéséhez. (3) A választási bizottságok gondoskodnak arról, hogy a választópolgárok a választási tudnivalókról, a szavazás módjáról általános tájékoztatást és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak. (4) A városi körzet választási bizottsága feladatait a Makói Ifjúsági Klubban látja el. 12. Szavazókörök V. A szavazókörök Almási Utcai Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Belvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Általános Iskola

3 Szikszai György Református Általános Iskola Návay Lajos Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Galamb József Szakképző Iskola József Attila Gimnázium Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium A városban az oktatási intézményeken kívül a Makói Ifjúsági Klubban is szavazókört kell kialakítani, ahol biztosítható a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező 25 év alatti fiatalok szavazáshoz való joga valamint szavazókört kell kialakítani minden olyan iskolában, amely kinyilvánítja ezen szándékát - a választások előtt minimum 15 nappal -, hogy részt kíván venni a diákpolgármester és diákképviselők választásában valamint jelölésében. 13. (1) A tanulói jogviszonnyal rendelkező választásra jogosultak kötelesek saját oktatási intézményükben szavazni. (2) A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező szavazásra jogosult fiatalok csak a városi szavazókörben adhatják le voksaikat. VI. Választási bizottságok, delegált tagjaik száma és feladatuk 14. (1) A választási bizottságok: A választási bizottságok a választó diákok független, kizárólag jelen szabályozásnak alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának felügyelete, a pártatlanság érvényesítése, a választásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése és szükség esetén a választás jelen szabályozásban lefektetett rendjének helyreállítása. Választási bizottságok és tagjaik: a) Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság, tagjai: az iskolai diákbizottság által delegált 1 fő, városi szavazókör esetén a helyi választási bizottság delegáltja. A választási bizottságnak nem lehet olyan tagja, aki egyben jelölt is. b) iskolai választási bizottságok, tagjai: iskolai évfolyamonként 2 fő delegált c) A városi szavazókör választási bizottságának tagjai: A választásra jogosultak által delegált 5 fő. d) szavazatszámláló bizottság, tagjai: szavazókörönként 3 fő, a választási bizottság tagjai közül választható. (2) A választási bizottságoknak bármely választókorú személy tagja lehet, ha delegálják, és azt elfogadja. (3) Az iskolai választási bizottság tagjai esküt tesznek a diáksegítő tanár előtt az 1. számú melléklet szövege alapján.

4 (4) A városi szavazókör választási bizottság tagjai az 1.számú melléklet szövege alapján az esküjüket az ifjúsági referens előtt teszik. (5) A választási bizottságok az alakuló ülésükön a delegált tagok közül a jelölést követően egyszerű többséggel megválasztják az elnöküket. Csak az választható elnöknek, aki a jelölést elfogadja. (6) A választási bizottságokat az elnökök képviselik. (7) A választási bizottságot az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli. A választási bizottságok döntése 15. A választási bizottságok testületként működnek, döntésükhöz a tagok többségének jelenléte és a jelenlevő tagok többségének azonos tartalmú szavazata szükséges. Szavazni igennel vagy nemmel lehet. A választási bizottságok feladatai 16. Makó Város Ifjúsági Választási Bizottságának feladatai: a) A szavazókörökben a választási bizottságok munkájának összehangolása, segítése, választási ütemterv készítése b) Választási nyomtatványok elkészítése, kiszállítása. c) A szavazás objektív feltételeinek biztosítása, urnák kiszállítása. d) Összesíti a beérkezett szándéknyilatkozatokat, ajánlóíveket ellenőrzi, jelölteket nevez meg, e) összesíti a beérkezett választási eredményeket, f) megállapítja és kihirdeti a választási eredményt, a diákpolgármester személyét és a diákönkormányzat képviselő-testületének tagjait. g) másodfokú szervként jár el a választási bizottságok határozatai ügyében. 17. Választási bizottságok feladata: a) A szavazókörben megszervezi a választás menetét. b) Dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetve elutasításáról. c) Dönt a benyújtott kifogásról. d) Megválasztja a 3 tagból álló szavazatszámláló bizottságot. e) Megsemmisíti a szavazás eredményét, ha jelen szabályozás megsértését állapítja meg. f) Egyenlő szavazatszám esetén kisorsolja, hogy melyik jelölt szerez mandátumot. g) Megállapítja és továbbítja a szavazó körben a szavazás eredményét a Makó város ifjúsági választási bizottságához. 18. Szavazatszámláló bizottságok (1) A szavazatszámláló bizottság az iskolai választási bizottság tagjai közül kerül ki. A városi körzet esetében pedig a városi bizottság tagjai közül. A bizottságok egyszerű szótöbbséggel, a jelölést elfogadó tagjai közül választja meg a 3 tagból álló szavazatszámláló bizottságot. A

5 bizottság elnökét a választási bizottság saját tagjai közül választja meg a jelölés elfogadását követően, egyszerű többséggel. (2) Feladatai: a) ellenőrzi a szavazóhelyiségeket, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról, b) dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, c) megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, d) indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazókör eredményének megsemmisítését, ha olyan szabálysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolta, e) a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki. f) összesíti az iskolai választás eredményét és továbbítja a Makó város ifjúsági választási bizottsághoz g) egyenlő szavazatszám esetén kisorsolja, hogy melyik jelölt szerez mandátumot. VII. A választási kampány 19. A választási kampány a választás kitűzésétől a szavazást megelőző nap 0 órájáig tart. 20. (1) Kampánycsend A szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos. (2) Kampánycsend megsértése Kampánycsend megsértésének minősül a választó diákpolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: ha választó diákok számára a jelölt ingyenesen juttat szolgáltatást ( szervezett szállítás a szavazás helyszínére, ital-étel adása, csokoládé osztás stb.) jelvények, zászlók, a jelöltet ábrázoló fényképek, választási plakátok elhelyezése, választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton. 21. Plakát, szórólap A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtó- terméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Plakát korlátozás nélkül elhelyezhető, kivéve: - Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. - Egyes középületeken, műemléképületeken a plakát elhelyezést megtilthatja a hatóság. - A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy ne fedje más jelölt plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, a szavazást követő 15 napon belül köteles eltávolítani. 22. Gyűlés A választási gyűlések nyilvánosak.

6 A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik. 23. Rádió- és televízió nyilvánossága: A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé hirdetést. A hirdetéshez véleményt, magyarázatot fűzni tilos. Ha a Makói Városi Televízióban vagy a helyi rádiókban szeretne a jelölt bemutatkozni, jelezni kell a városi választási bizottságnál vagy az ifjúsági referensnél időpont egyeztetés végett. VIII. Ajánlás 24. Az ajánlás menetére vonatkozó szabályok mind a magukat képviselőként, mind pedig diákpolgármesterként jelöltetni kívánó, a 6. (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő személyekre érvényesek. 25. (1) Szándéknyilatkozatot, melyben nyilatkozni kell arról, hogy képviselőnek vagy polgármesternek, esetleg mindkettőnek szeretné jelöltetni magát, a választási bizottság tagjaitól bármely szavazati joggal rendelkező személy kérheti. (2) Szándéknyilatkozat kitöltése, leadása. A választási bizottságnak a szavazás időpontjától számítva a 30 napon le kell adni a szándéknyilatkozatot, ők ellátják a szándéknyilatkozatot pecséttel, és átadják az ajánlóíveket. (3) Ajánlóíven ajánlások a diákok zaklatása nélkül, az 5. -ban megjelölt intézményekben gyűjthető. (4) Az ajánlások érvényességének ellenőrzése a választási bizottság feladata. (5) Érvényesen egy választó diák két ajánlást tehet, egyet egy képviselő jelöltre, egyet pedig egy polgármester jelöltre. (6) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet : a) nem a hivatalos ajánlóívre írtak, b) aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi aláírása érvénytelen, c) aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. (7) A diákönkormányzati képviselői jelöltséghez legalább 50, a diákpolgármester jelöltséghez legalább 100 ajánlást kell összegyűjteni. (8) Ajánlással kapcsolatos adatok védelme: Az ajánlóívekről másolatot készíteni tilos. Nem tekinthető másolatnak a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezettet technikai nyilvántartás. (9) Az ajánlóívek leadási határideje a választásokat megelőző 7 nap.

7 (10) Az ajánlóíveket, a szándéknyilatkozatokkal és az összesítéssel együtt a Makó Város Ifjúsági Választási Bizottságnak kell átadni. Helyszín: Polgármesteri Hivatal (11) A jelölés eredményének kihirdetése, a Makó Város Választási Bizottságának feladata. IX. A szavazás menete Névjegyzék 26. (1) Az iskolai szavazókörökben az iskola titkára a választásra jogosult diákok névsorát az választási bizottság elnöke átadja, aki a névjegyzéket a szavazáskor a szavazatszámlálási bizottságnak átadja. (2) A névjegyzékbe fel kell venni mindazon választási joggal rendelkező diákokat, akik az adott intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. (3) A városi szavazókörben szavazhat minden olyan 25 életévét be nem töltött személy, aki Makón vagy kistérségében állandó lakcímmel rendelkezik és nem szerepel a választásra jogosult diákok névjegyzékében. (4) A szavazáshoz az urnák a választás napját megelőző napon megérkeznek az intézményekbe. A szavazatszámláló bizottság elhelyezteti a szavazó urnát, berendezteti és ellenőrzi a szavazó helyiséget. A szavazás megkezdése 27. (1) A választási iratok, nyomtatványok elhelyezését követően a szavazás megkezdéséig a szavazatszámláló bizottság és a választási bizottság tagjain kívül senki sem tartózkodhat a szavazóhelyiségben. (2) A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát az elsőként szavazó választó polgár aki a szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a szavazási jegyzőkönyvben. (3) Az urnákat az elsőként szavazó polgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül, ne lehessen szavazólapot eltávolítani. (4) Az elsőként szavazó az urnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrzőlap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását.

8 A szavazás módja 28. (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségben és környékén a rendet fenntartsák. (2) A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választó polgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. (3) A szavazóhelyiségben csak az a választó polgár szavazhat, aki a diákigazolványát, városi szavazókör esetén személyigazolványát és lakcímkártyáját bemutatja. (4) A szavazólap átvételét a választó polgár a névjegyzékben aláírásával igazolja. (5) A választó polgár a szavazólapon a választható képviselők, illetve diákpolgármesterek neve mellett x, vagy + jellel a körben bejelöli a választását. (6) A választó polgár a szavazó lapot összehajtja és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába teszi. 29. Érvénytelen az a szavazólap: (1) Nincs ellátva érvényes bélyegzőlenyomattal. (2) A szavazat érvénytelen, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak. (3) A szavazat érvénytelen, ha a meghatározottnál több szavazatott adtak le egy szavazólapon. 30. (1) A bizottság a rontott szavazólap helyett újat személyenként csak egyszer adhat ki. (2) A rontott szavazó lapot be kell vonni. 31. (1) A szavazatszámláló bizottság elnöke 16 órakor a szavazóhelyiséget 8:00-kor megnyitja, és 16:00-kor bezárja. (2) Azok a választó polgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előterében vannak még szavazhatnak. (3) A szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja. (4) Ezután szavazatot nem szabad elfogadnia. (5) A szavazás időtartama alatt minden szavazókörben legalább 1 szavazóhelyiségnek működnie kell.

9 X. Szavazatok összesítése A szavazatszámlálás 32. (1) A szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjai együttesen kötelesek összeszámlálni valamennyi szavazólapot. (2) A szavazatszámláló bizottság először a fel nem használt, valamint rontott szavazólapokat külön külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a pecsét megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni. (3) A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, felbontja és meggyőződik az ellenőrzőlap meglétéről, majd az urnában lévő szavazólapok számát összehasonlítja a szavazók számával. (4) A szavazatszámláló bizottság ezt követően külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség okát a szavazólap hátoldalára rávezetik, és jelenlévők aláírják. Az érvénytelen lapokat külön kötegbe foglalják és úgy zárják le, hogy kivenni, hozzátenni ne lehessen. A kötegre rá kell írni a szavazóhely nevét és sorszámát. (5) Az érvényes szavazólapokat jelöltenként külön- külön kell számolni, majd a (4) pontban leírtak alapján külön-külön kötegelni kell. A kötegre jelöltenként külön külön rá kell írni az érvényes szavazatok számát. (6) Ha két legtöbb szavazatot szerzett jelölt által elért szavazatok számának különbsége az összes jelöltre leadott érvényes szavazatok egy százalékát nem haladja meg, vagy szavazataik között a különbség kisebb, mint az érvénytelen szavazatok száma, akkor a bizottság köteles az érvényes és érvénytelen szavazatokat ismételten megszámlálni. (7) Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt, valamint az ismételt számlálás tényét rögzíteni kell. Az eredmény megállapítása 33. (1) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét. (2) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét. Jegyzőkönyv 34. (1) A szavazatok összeszámlálásáról és a választási eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Jegyzőkönyv ceruzával nem készíthető.

10 (2) A jegyzőkönyveket 3 példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság minden jelenlévő tagja aláír. (3) A szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat, szavazólapokat a Makó Város Ifjúsági Választási Bizottsághoz juttatja el. Cím: Polgármesteri hivatal, Makó, Széchenyi tér 22. (4) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban az illetékes választási bizottság tagjainak jelenlétében kell elhelyezni és 10 napig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljék hozzáférhetővé. 10 nap után a választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. Választás eredményének nyilvánosságra hozása 35. (1) Makó Város Választási Bizottsága a szavazást követő 3 napon belül a szavazólapra felkerült jelöltek összehívásával, a választás eredményét kihirdeti. (2) Az érintett intézmények ben és körlevélben megkapják a szavazás eredményét, mely felkerül a diákönkormányzat honlapjára, bekerül a Makói Hírekbe és közzé teszi a városi televízió is. (3) Tájékoztatás céljából a választás eredményét közzé teszik a szavazókörökben található faliújságon és hirdetőtáblán. (4) A Városnap keretében a megbízólevél átadásakor a Makó Városi Televízió közzé teszi a város lakossága felé a diákönkormányzat képviselőit és a diákpolgármestert. Megbízólevelek átadása 36. A megválasztott diákképviselők és a diákpolgármester megbízólevelének átadása Városnapon, az ünnepi testületi ülésen történik. A megbízólevelet a város polgármestere adja át. Megbízatásról történő lemondás 37. A megbízatásról önkéntesen és írásba foglalva lehet lemondani. 38. (1) A képviselő lemondása vagy felfüggesztése esetén helyét az a személy veszi át, aki a választásokon a második legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben ilyen személy nincs, vagy a megbizatást nem vállalja 15 napon belül időközi választást kell kiírni. Az új képviselő megbízó levelét a diákpolgármester adja át, a változást követő képviselő- testületi ülésen. (2) Amennyiben a diákpolgármester lemond vagy felfüggesztik az ügymenetet az alpolgármester veszi át mindaddig, amíg a diákönkormányzat tagjai nem választanak a tisztségre új személyt. Ha 15 napon belül nem születik döntés időközi választást kell kiírni a tisztség betöltésére. Az új

11 diákpolgármester megbízó levelét az alpolgármester adja át, a változást követő képviselőtestületi ülésen. Időközi választás 39. (1) Időközi választást a 37. -ban leírt esetekben kell kiírni. (2) Az időközi választást legkésőbb 15 nappal a szavazás előtt kell kitűzni. (3) Az időközi választás technikai lebonyolítását, a választási szabályzatban leírtaknak megfelelően kell megvalósítani, kivéve a szabályzatban foglalt határidőket, melyek feleződnek. XI. Jogorvoslat Kifogás 40. (1) Kifogást a választásra irányadó szabályzat, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek ( 4. ) megsértése ( továbbiakban együtt szabályzatsértés) hivatkozással együtt bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a szabályzatsértés elkövetésétől számított 3 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt a kifogás ügyében. (2)A kifogásnak tartalmaznia kell: a) A szabályzatsértés megjelölését, b) A szabályzatsértés bizonyítékait, c) A kifogás benyújtójának nevét, választókerületének megnevezését, d) A kifogás benyújtójának értesítési címét. (3) Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz köteles továbbítani, amely az ügyben eljárni hivatott. (4) A választási bizottság átruházhatja (3) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottság elnökére. Ha a választási bizottság, illetve annak elnöke nem utalja át az ügyet más választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni. (5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bek. a)- c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. (6) A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható. (7) A választási bizottság az eljárást hivatalból is folytathatja.

12 41. (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a) megállapítja a szabályzatsértés tényét, b) a szabályzatsértőt eltiltja a további szabályzatsértéstől, c) a választást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismétli. (2) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja. Fellebezés 42. (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választásra jogosult vagy jelölt fellebbezést nyújthat be. (2) Fellebbezést lehet benyújtani a. szabályzatsértésre történő hivatkozással, illetve b. a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. (3) Nincs helye fellebbezésnek a másodfokon eljáró Makó város ifjúsági választási bizottság határozata ellen. 43. (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. (2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz. (3) A fellebbezésnek tartalmaznia kell a) a fellebbezés 42. (2) bekezdés szerinti alapját, b) a fellebbezést benyújtó szavazókör megnevezését, értesítési címét. (4) A fellebbezés Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság az eljárást hivatalból is folytathatja. (5) A fellebbezést az ügy összes iratával a beérkezés napján fel kell terjeszteni a bizottsághoz. A felterjesztés során az első fokon eljárt választási bizottság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. A fellebbezési eljárás 44. (1) A fellebbezésről Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság a fellebbezés beérkezésétől számított 3 napon belül dönt. (2) Érdemi vizsgálat nélkül a fellebbezést el kell utasítani, ha a fellebbezés elkésett, nem a 40. (1) szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 40. (3) a) és b) pontjában foglaltakat. (3) A fellebbezés alapján a Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

13 (4) A másodfokon eljáró Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság a fellebbezéssel megtámadott határozatot a) Helybenhagyja, vagy b) Megváltoztatja c) Megsemmisíti. (5) A fellebbezési eljárás során hozott határozatot a Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság közli a fellebbezővel és azokkal, akikkel az elsőfokú határozatot közölték. (6) A másodfokon eljáró Makó Város Ifjúsági Választási Bizottság a fellebbezési eljárás során megküldött iratokat a határozat meghozatalát követően öt napon belül visszaküldi a határozattal együtt az első fokon eljárt választási bizottságnak. Makó, február 22. Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzata

14 1. számú melléklet A választási bizottságok tagjai által tett eskü szövege: Én esküszöm, hogy az Alaptörvény és a választásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet és megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!

15 2. számú melléklet SZÁNDÉKNYILATKOZAT Alulírott, Jelölt választási körzete: a 2013 as városi diákönkormányzati választáson képviselőnek / diákpolgármesternek jelöltetem magam. Makó, Aláírás 3. számú melléklet

16 Ajánlóív diákpolgármester választáshoz Jelölt neve: Jelölt választási körzete: Név Osztály Születési év Aláírás Kiadva: Dátum P.H. aláírás

17 4. számú melléklet Ajánlóív diákönkormányzati képviselő választáshoz Jelölt neve: Jelölt iskolája: Név Osztály Születési év Aláírás Kiadva: Dátum P.H. aláírás

18 5. számú melléklet Szavazólap Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzata Képviselő VÁLASZTÁS Makó Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! szavazókör bélyegzője (Jelölt neve) Szavazólap Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzata DIÁKPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁS Makó Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! szavazókör bélyegzője (Jelölt neve)

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásáról Budapest, 2006. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN A közös jelölt- és közös lista-állítással kapcsolatos egyes kérdésekről [1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás]

Részletesebben

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok

A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. I. Általános rendelkezések. Bizottságok MAGYAR RENDVÉDELMI KAR A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Készült a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)

Részletesebben

A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.)

A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.) A választási eljárás (2013. évi XXXVI. tv.) 1. Általános rendelkezések 1. Törvény alkalmazása a) Ogy-i képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, c) a nemzetiségi

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához Budapest 2014. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. PÁLFFY

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV VÁLASZTÁSI FÜZETEK 195/8. KÉZIKÖNYV a szavazatszámláló bizottságok részére a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához 2014. október 12. NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ VÁLASZTÁSI FÜZETEK 160. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok és a jegyzőkönyvvezetők részére az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról1 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1 Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1999./IV. 01./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL* (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Delegálás a választási bizottságokba A választási bizottságokba a választott tagokon felül tagot a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet,

Részletesebben

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet)

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) Az SZMSZ jogszabályi alapjai: A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) A lakásszövetkezet működésére vonatkozó alapvető dokumentumok: - a Lakásszövetkezetekről szóló

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben -

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (ÜGYREND) - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2002., 2005., 2011. A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK

SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SOPRONI KOLLÉGIUMAINAK ÜGYRENDJE SOPRON 2011 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A Kollégium feladata... 3 Kollégiumi Bizottság... 3

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata

Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Diákpolgármester és diákképviselők választási szabályzata Választási szabályzatunk megalkotásánál a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat tekintettük irányadónak. Preambulum Ezen

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY 2014. 05. 19. CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLY Elfogadva a Taggyűlés 6/ 2014 (V.19.) Tgy. sz. határozatával. A lábjegyzetben kurzív betűkkel a kamarai törvény kivonata olvasható. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Összehasonlító elemzés A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Főbb megállapítások Az egyes országok jogi szabályozásának különbségei ellenére megállapítható, hogy valamennyi

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz

Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz Segédanyag a közalkalmazotti tanácsi választásokhoz A közalkalmazotti tanács választására vonatkozó szabályokat a Munka törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tartalmazza. A közalkalmazotti

Részletesebben

1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás

1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás 1/2012. (I. 9.) OBH Elnöki ajánlás a 2012 márciusában megalakuló Országos Bírói Tanács tagjait választó küldöttértekezlet résztvevőinek jelölési és választási szabályairól A bíróságok szervezetéről és

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA. (Érvényes 2015. július 10-től.)

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA. (Érvényes 2015. július 10-től.) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA (Érvényes 2015. július 10-től.) A jelen dokumentum tartalmazza a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban: BPMK) Alapszabályát, amely

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el, majd 2004. június 14-én módosította. (2004. évi LV. törvény). Az alábbi szöveg a módosított változatot tükrözi. Az eredeti törvény megjelent

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A MOST-HÍD PÁRT A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben) Az Alapszabály a párt Közgyűlése által 2009. július 11-én jóváhagyott 1. sz. függelékkel, a 2009. november 21-én jóváhagyott 2. sz. függelékkel,

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET VÁLASZTÁSI FÜZETEK 196. SEGÉDLET a helyi választási irodák vezetői részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásainak lebonyolításához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ALAPSZABÁLYA 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A KÖZTESTÜLET NEVE Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2.. 1./ SZÉKHELYE 9023 Győr, Corvin u. 22. 2./ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUMÁNAK ÜGYRENDJE SZOMBATHELY

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUMÁNAK ÜGYRENDJE SZOMBATHELY NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT PÁVEL ÁGOSTON KOLLÉGIUMÁNAK ÜGYRENDJE SZOMBATHELY Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Kollégium feladata...

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Tartalomjegyzék VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 222 22... 22 FEGYELMI SZABÁLYZAT... 23

Tartalomjegyzék VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 222 22... 22 FEGYELMI SZABÁLYZAT... 23 Alapszabály Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.... 4 II. AZ LFZE HÖK SZERVEZETE... 6 2. AZ LFZE HÖK SZERVEI... 6 3. A KÖZGYŰLÉS... 6 4. AZ LFZE HÖK ELNÖKSÉGE... 7 5. AZ ELNÖK...

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatály: 2015. IV. 2 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) - 2012. - 1 Bevezető

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS FŐBB SZABÁLYAI GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 2015.05.21. DR. MATTENHEIM GRÉTA EMMI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGJOGI OSZTÁLY Országos Betegjogi, Ellátottjogi,

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA

A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A VAS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ALAPSZABÁLYA A Vas Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127.. alapján az Ügyvédi Kamara Alapszabályát az alábbiak szerint alkotta meg:

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása, 2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Törvényi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak

Részletesebben