Együtt a tevékeny életért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt a tevékeny életért"

Átírás

1 Együtt a tevékeny életért Tájékoztató foglalkoztatók részére a komplex rehabilitáció rendszeréről valamint a TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projektről Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

2 A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kiadványa Készült: az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával A szakmai anyagot összeállította: Dr. Tokai Krisztina jogász, rehabilitációs fõreferens Felelõs szerkesztõ: Bányainé Salamon Judit TÁMOP projektvezetõ Felelõs kiadó: Vass István fõigazgató A kiadvány a szeptember 1-jén hatályos jogszabályi elõírások alapján készült. Az esetleges változásokkal kapcsolatban a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ munkatársai nyújtanak tájékoztatást. Készült a Reprográf Nyomdaipari Kft. nyomdájában Felelõs vezetõ: Nyitrai Zoltán Budapest, 2009 október

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG Megváltozott munkaképesség és fogyatékosság A megváltozott munkaképesség társadalmi megítélése De lehet! Miért ne lehetne?! Szemléletváltás a megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjában Mit jelent a komplex rehabilitáció rendszere? Azt nézd, mire képes, ne azt, hogy mire nem Az új, komplex minõsítési rendszer A minõsítés változásának lényegi elemei Jogi értelemben ki minõsül megváltozott munkaképességûnek? A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS Kinek kell fizetnie? A rehabilitációs hozzájárulás mértéke Ki számít megváltozott munkaképességûnek a kvóta teljesítése szempontjából? Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával teljesíteni? AZ AKKREDITÁCIÓ Az akkreditációs eljárás célja Az akkreditáció elõnye Az akkreditáció alanyai Az akkreditáció szintjei az akkreditációs tanúsítvány A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK Új ellátási rendszer Ki jogosult rehabilitációs járadékra? A rehabilitációs járadék összege, folyósításának idõtartama A rehabilitációs járadék folyósításának feltétele: Az együttmûködési kötelezettség Együttmûködés a munkáltatóval A TÁMOP PROJEKT A program bemutatása Kik alkotják a program célcsoportját? A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások Az egyénnek nyújtható támogatások és szolgáltatások A munkáltatóknak nyújtható támogatások Rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatás Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás

4 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése esetén TÁMOP /2 Megváltozott munkaképességû emberek munkahelyeinek adaptációja A pályázat idõtartama Kik pályázhatnak? A támogatható tevékenységek köre ELÉRHETÕSÉGEK HIVATKOZÁSOK

5 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Bevezetõ Az Európai Unió támogatásával a évi Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1. Komplex munkaerõ-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért elnevezésû intézkedés keretében megvalósuló TÁMOP Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése címû projekt (a továbbiakban: program) célja az egészségkárosodással élõ, és a rehabilitációs járadékban részesülõ személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munka-képességû személyek foglalkoztatására. A program a megváltozott munkaképességû emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának, munkavégzõ képességének javítását támogatja. A projekt amelyben szolgáltatásokkal és támogatásokkal igyekszünk ügyfeleinknek segíteni, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerõ-piacon, és ott tartósan meg is tudjanak maradni március 1-jén indult és február 28-ig tart. Ügyfeleinket külsõ szolgáltatók (mentorok) segítik a munkahelyek feltárásában, a képzések sikeres elvégzésében, illetve olyan szakemberek támogatják, akik tréningekkel, csoportfoglalkozásokkal vezetik vissza õket a munka világába. Ez a kiadvány a munkáltatóknak segít eligazodni a megváltozott munkaképességûekkel kapcsolatos jogszabályok között, valamint tájékoztatást kaphat belõle minden érdeklõdõ a projekt által biztosított lehetõségekrõl, támogatásokról. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP Projektszervezetének minden munkatársa örömmel fogadja érdeklõdésüket, minden kérdésükre készséggel válaszolunk. 5 Elérhetõségeink: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP Projektszervezet 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 3. Telefon/fax: (1) illetve Bányainé Salamon Judit projektvezetõ

6 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT

7 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt. (egyiptomi közmondás) 1. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG 1.1 Megváltozott munkaképesség és fogyatékosság Nemcsak a gyakorlatban, hanem még a szakirodalomban is gondot jelent a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség elhatárolása, a fogalmakat gyakran összekeverik. A fogyatékosság egészségügyi szempontú meghatározás, amely érzékszervi, mozgásszervi károsodást, illetve az egyén kommunikációban való részvételének korlátozottságát jelenti. A megváltozott munkaképesség tágabb, foglalkoztatási értelemben vett kategória: általánosságban azt jelenti, hogy a munkavállaló nem tudja ellátni ugyanolyan mértékben és módon korábbi, a munkaképesség megváltozására okot adó körülmény bekövetkezése elõtt betöltött munkakörét. A megfogalmazásból is jól kitûnik, hogy ez az állapot amely lehet fogyatékosság, illetve bármely egyéb betegség következménye nem jelent abszolút korlátozottságot, csupán a korábbi munkakör tekintetében okoz problémát lehet az illetõ számára olyan munkakört találni, amelyben egészségi állapota nem jelent akadályt A megváltozott munkaképesség társadalmi megítélése A társadalom szinte valamennyi tagja kialakít magában egy képet a megváltozott munkaképességû emberekrõl, amely legtöbbször téves feltevéseken alapul. Az ilyen ember messze nem egyenlõ a kerekesszékkel közlekedõvel, bár kétség kívül jelentõs létszámot képviselnek a mozgáskorlátozottak e társadalmi csoporton belül. Semmi nem zárja ki, hogy egy megváltozott munkaképességû ember a társadalom megbecsült tagjaként teljes életet éljen. Elõfordulhat ugyanakkor, hogy egy hétköznapi értelemben teljesen egészséges embernek súlyos szociális, lelki és egzisztenciális problémákkal kell megküzdenie. 1.3 De lehet! Miért ne lehetne?! A megváltozott munkaképességû embereket a kialakult elõítéletek ellenére lehet és kell is foglalkoztatni. A társadalmi integrációnak kiemelten fontos szegmense a munka világa: foglalkoztatási reintegráció nélkül ugyanis nem valósulhat meg maradéktalanul a rehabilitáció. Nem szabad elfelejteni, hogy a megváltozott munkaképességû embereknek rendkívül nagy igénye van a teljes életre, éppen ezért rendkívül motiváltak: megbecsülik munkahelyüket, elkötelezett és igyekvõ munkaerõk lesznek.

8 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT Példa: N. János 12 éve dolgozott egy villamossági kiskereskedésben eladó-pénztárosként. 47 évesen szívinfarktust kapott, amelybõl orvosi rehabilitációs tevékenység segítségével teljesen meggyógyult. Orvosi javaslatra azonban kerülnie kellett a nagyobb súlyok emelésével, mozgatásával, valamint a sok hajolással járó munkákat. Korábbi munkáltatója minden további nélkül vissza tudta õt venni a villamossági kiskereskedésbe, legfeljebb áruátvételnél nála fiatalabb, hétköznapi értelemben egészséges kollégája látta el a fizikai munkával járó feladatokat. A példa is jól illusztrálja, hogy a megváltozott munkaképesség mennyire sokrétû, és mennyire különbözõ mértékû lehet. 1.4 Szemléletváltás a megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjában 8 Sokat hangoztatott tény, hogy hazánkban a nyugdíjrendszer ezen belül különösen a rokkantnyugdíj átalakítása a 80-as évektõl kezdve napjainkig egyre sürgõsebb feladattá vált. A gyökeres fordulat végül 2007-ben következett be: a folyamatos tárgyalások, szakmai egyeztetések eredményeként január 1-jétõl életbe lépett az új minõsítési és ellátási rendszer, valamint ennek keretében a komplex rehabilitációs eljárás. A változás keretében a legfontosabb célkitûzések a következõk: Az egészségkárosodást szenvedett emberek munkaképességének helyreállítása, a megmaradt képességeinek fejlesztése. A megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációja, visszavezetése a munka világába a korábbi kirekesztés helyett. A visszaélések megelõzése, megakadályozása, a megváltozott munkaképességû emberek munkaerõ-piaci esélyegyenlõségének biztosítása az Európai Unió foglalkoztatási irányelveivel összhangban. Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi gyakorlat, miszerint az egészségkárosodást szenvedett embernek ahelyett, hogy segítséget nyújtana a társadalom, inkább ad valamiféle ellátást, nem megoldás. 1.5 Mit jelent a komplex rehabilitáció rendszere? A komplex rehabilitáció 1 folyamatának lényege, hogy összehangolja az orvosi, a szociális valamint a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatási rendszereket, ezáltal minden eddiginél hatékonyabban segíti a megváltozott munkaképességû emberek visszavezetését a munka világába, illetve azon keresztül a társadalmi közösségbe, azaz leszámol a rokkantosítás elavult rendszerével.

9 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 1.6 Azt nézd, mire képes, ne azt, hogy mire nem Az új, komplex minõsítési rendszer Míg korábban a megváltozott munkaképességû emberek egészségi állapotának minõsítése kimerült a betegségek, funkciókárosodások felsorolásában, addig az új minõsítési rendszer szerint vizsgálni kell a fejleszthetõ, megmaradt, illetve a megtanulható képességeket is, valamint meg kell határozni a munkába állítás lehetséges módjait, irányát (rehabilitációs út). A komplex minõsítést az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 2 (ORSZI) végzi, amelynek elõdje az Országos Orvosszakértõi Intézet (OOSZI) volt. Az ORSZI-ban bizottsági munka során zajlik a komplex minõsítés, amelynek tagjai között a korábbi gyakorlattal ellentétben nemcsak orvosok, hanem foglalkoztatási és szociális szakértõk is helyet kapnak. 1.7 A minõsítés változásának lényegi elemei Az ORSZI a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakvéleményt ad az egészségkárosodás mértékérõl, a szakmai munkaképességrõl, a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányairól, a rehabilitációs szükségletekrõl, a rehabilitáció szükséges idõtartamáról. 9 Az egészségkárosodás mértékének számítása is átalakult: a korábbi munkaképesség-csökkenés (MKCS) helyett össz-szervezeti egészségkárosodás -ról (ÖEK) beszélünk, amelyet szintén százalékos értékkel fejezünk ki. A munkaképesség-csökkenés és az össz-szervezeti egészségkárosodás egymáshoz való viszonya: MKCS (%) ÖEK (%) (közel teljes vagy teljes) (jelentõs, nagy mértékû) (számottevõ, közepes mértékû) (kis mértékû) 5-9 (enyhe, csekély mértékû) 0-4 (nem számottevõ) Az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos értékei értelemszerûen alacsonyabbak a korábbi munkaképesség-csökkenés értékeinél, hiszen nemcsak a munkaképességet veszi figyelembe, hanem az egyes szervi funkciókat a különbözõ egyéb élet-tevékenységekben betöltött szerepe alapján súlyozza.

10 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT 1.8 Jogi értelemben ki minõsül megváltozott munkaképességûnek? 10 A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendet értelmében [2. e) pont] megváltozott munkaképességû munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerzõdés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha ea) a munkaképesség-csökkenés az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetõleg január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékû, illetõleg az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékû, vagy eb) a munkaképesség-csökkenés az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, illetõleg január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékû, vagy ec) az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy ed) az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az ORSZI szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy ee) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. -a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minõsül, vagy a vakok személyi járadékában részesül, vagy ef) az Ftv a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül, eg) külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minõsül és erre tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot csökkentõ kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy eh) siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy ei) a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeirõl szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, vagy ej) az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy ek) az ea)-ej) pontokban meghatározott mértékû munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetõleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetõleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább.

11 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 2. A REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 2.1 Ki nek kell fizetni e? A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 3 41/A. -a alapján a munkaadó a nemzetgazdaság valamennyi szektorában a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitációjának elõsegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 fõt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelezõ foglalkoztatási szint). 2.2 A rehabilitációs hozzájárulás mértéke A rehabilitációs hozzájárulás összege 2009 december 31-ig megegyezik a tárgyévet megelõzõ második év nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 8 %-ának 4, valamint a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszámnak a szorzatával. A január 1-jétõl életbe lépõ jogszabályváltozás következtében a rehabilitációs hozzájárulás fix összege Ft/fõ/év Ki számít megváltozott munkaképességûnek a kvóta teljesítése szempontjából? január 1-jétõl e szempontból szintén a már hivatkozott 177/2005. Kormányrendelet 2. e) pontjában meghatározott rendelkezések irányadók. (ld. 1.9 pont) 2.4 Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával teljesíteni? Nincs akadálya annak, hogy a munkáltató az elõzõekben meghatározott foglalkoztatási kötelezettségét álláskeresõ, inaktív megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával teljesítse, és ezen munkavállalók után támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön 6. A munkavállalók létszámának számításakor azonban a közhasznú munkavégzés és a közmunka keretében foglalkoztatottakat, a kirendelés, átmeneti munkavégzés, munkaerõ-kölcsönzés keretében foglalkoztatottakat, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókat figyelmen kívül kell hagyni 7.

12 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT 3. AZ AKKREDITÁCIÓ 3.1 Az akkreditációs eljárás célja Az akkreditációs eljárás 8 célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik az egészégkárosodással élõ és fogyatékos személyek egészségi és mentális állapotának megfelelõ munkahelyen, munkakörnyezetben történõ foglalkoztatást biztosító személyi és tárgyi feltételekkel, és ezáltal elõsegíti a megváltozott munkaképességû munkavállalók lehetõ legmagasabb szintû foglalkoztatásának megvalósulását Az akkreditáció elõnye A munkáltató az akkreditációs eljárás eredményessége esetén foglalkozási rehabilitációs tevékenysége elismeréseként akkreditációs tanúsítványt kap, és alanyi jogosultságot szerez a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának támogatására. 3.3 Az akkreditáció alanyai Az akkreditációs eljárás alanya a közigazgatási, állami, helyi önkormányzati szervek, illetve a szociális intézmények kivételével az a foglalkoztató lehet, aki munkáltatóként megváltozott munkaképességû munkavállalót munkaviszony keretében foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván. 3.4 Az akkreditáció szintjei az akkreditációs tanúsítvány Az egyes munkáltatók eltérõ foglalkoztatási gyakorlatának, a megváltozott munkaképességû munkavállalók számának és arányának alapján különbözõ szintû elvárások fogalmazhatók meg. A különbözõ akkreditációs szintek rendszerével lehetõvé válik, hogy a rehabilitációs foglalkoztatást tervezõ, illetve abba éppen bekapcsolódó, a megváltozott munkaképességû munkavállalókat jelentõs számban foglalkoztató, valamint az egészségkárosodással élõ és fogyatékos személyek munkavégzését magas szinten szervezõ munkáltatók egyaránt minõsíttethessék saját foglalkozási rehabilitációs tevékenységüket 9.

13 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Ennek alapján három minõsítési szint érhetõ el: I. Az akkreditált munkáltatók II. A rehabilitációs foglalkoztatók III. A védett foglalkoztatók Az akkreditációs eljárás során négyféle akkreditációs tanúsítvány adható ki: Alap tanúsítvány: igazolja, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatására irányadó alapvetõ akkreditációs követelményeknek megfelel, a foglalkoztatót akkreditált foglalkoztatónak minõsíti. Rehabilitációs tanúsítvány: a munkáltatót rehabilitációs foglalkoztatónak minõsíti. Kiemelt tanúsítvány: a munkáltatót védett foglalkoztatónak minõsíti. Feltételes tanúsítvány: a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti elõ A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK 4.1 Új ellátási rendszer január 1-jét követõen a rehabilitációs rendszerben kétfajta ellátás állapítható meg: Azon egészségkárosodott személyek részére, akik a feltételeknek megfelelnek és a komplex szakvélemény szerint rehabilitálhatók, a rehabilitációs járadék 10 kerül megállapításra. Azon egészségkárosodott személyek részére, akik megfelelnek a feltételeknek, de a komplex szakvélemény szerint nem rehabilitálhatók, a rokkantsági nyugdíj 11 kerül megállapításra. Az ellátások megállapítása a Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: RNYI) kompetenciája.

14 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT 4.2 Ki jogosult rehabilitációs járadékra? A rehabilitációs járadékról szóló törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult 12, aki a)50 79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munka körben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és aa) keresõ tevékenységet nem folytat, vagy ab) a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá b) rehabilitálható, és c) az életkora szerint szükséges szolgálati idõt megszerezte. A rehabilitációs járadékra jogosult a járadék folyósításának ideje alatt egyéb pénzbeli társadalombiztosítási ellátásban nem részesülhet A rehabilitációs járadék összege, folyósításának idõtartama A rehabilitációs járadék összege 13 megegyezik a rokkantsági nyugdíj 14 összegének 120 %-ával, de minimum a rokkantsági nyugdíj 15 mindenkori legkisebb összegének 120 %-a. A rehabilitációs járadék összegét 50 %-kal csökkenteni kell, ha keresõ tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülõ 3 egymást követõ hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset összegének 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követõen a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) összegét. Ha pedig elõbbi korlátot a rehabilitációs járadékban részesülõ személy keresete, jövedelme 6 egymást követõ hónap tekintetében haladja meg, úgy a rehabilitációs járadék folyósítását meg kell szüntetni. A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szükséges idõtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg. Amennyiben az ellátás 3 évnél rövidebb idõtartama eltelt, de a rehabilitáció még nem fejezõdött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében az idõtartam legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható, de a teljes idõtartam ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet. 4.4 A rehabilitációs járadék folyósításának feltétele: Az együttmûködési kötelezettség A rehabilitációs járadékra jogosult személy a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében köteles együttmûködni az állami foglalkoztatási szervvel (a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségével). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogosult személy az RNYI határozatának kézhezvétele után felkeresi az illetékes munkaügyi kirendeltséget, amellyel együttmûködési megállapodást köt. A megál-

15 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése lapodásban vállalja, hogy: elfogadja a számára felajánlott munkahelyet, amennyiben az jogszabály szerint számára megfelelõnek minõsül; elfogadja a számára felajánlott képzési lehetõséget; elfogadja a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs szolgáltatásokat; önállóan is arra törekszik, hogy állást találjon; rendszeres jelentkezési kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben a jogosult az együttmûködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a rehabilitációs járadék folyósítása megszüntetésre kerül. Az együttmûködési kötelezettség a rehabilitációs járadék folyósításának egész idõtartama alatt fennáll. Célja, hogy a megváltozott munkaképességû személyt a társadalom ne hagyja magára: az állami foglalkoztatási szerv segítõ tevékenységével irányítsa és koordinálja a rehabilitáció folyamatát. 4.5 Együttmûködés a munkáltatóval 15 Amennyiben a rehabilitációs járadékban részesülõ keresõ tevékenységet folytat, akkor rehabilitációját elsõsorban ennek keretében kell megkísérelni. Ennek érdekében az állami foglalkoztatási szerv megkeresi a foglalkoztatót. A foglalkoztató törvényben elõírt kötelessége 16 konzultációt folytatni a rehabilitációs intézkedések lehetõségérõl. Ha a munkáltató az együttmûködést vállalja, akkor a rehabilitációs megállapodás kidolgozásába a munkáltató képviselõjét is be kell vonni. Az együttmûködési megállapodás a foglalkoztató és a munkaügyi szervezet közös dokumentuma, amelyben meghatározzák azokat a szükséges rehabilitációs intézkedéseket, amelyek elõsegítik a rehabilitációs járadékban részesülõ személy munkahelyen történõ rehabilitációját. Ilyen intézkedések különösen: a munkakörülmények módosításával, a foglakoztatáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésével elsõsorban eredeti munkakörében és szakmájában történõ foglalkoztatás a rehabilitáció idõtartama alatt a munkavállaló megfelelõ munkahelyre történõ áthelyezése betanítás, szakképzés munkahelymegõrzés a munkavállaló együttmûködési kötelezettsége teljesítésének biztosítása A foglalkoztatónak a munkaügyi kirendeltség nyújt tájékoztatást a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása során igénybe vehetõ támogatásokról és szolgáltatásokról.

16 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT 5. A TÁMOP PROJEKT 5.1 A program bemutatása 16 Az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek a többek között fontos célkitûzése, hogy tagországokban csökkentse a munkanélküliséget. A Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése címû program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerõpiacra való beilletve visszajutást. A program lebonyolítói a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségei, amelyek két év alatt (2008. február 28. napjától augusztus 31. napjáig történõ bevonásokkal) csaknem tízezer rehabilitációs járadékban részesülõ, valamint megváltozott munkaképességû személynek kívánják a rehabilitációját elõsegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerõpiacra történõ visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében. 5.2 Kik alkotják a program célcsoportját? A program alanya lehet a) a külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult személy, b) az az álláskeresõ, akinek ba) a munkaképesség-csökkenése az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a továbbiakban: ORSZI), augusztus 15-ét megelõzõen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetõleg január 1-jét megelõzõen, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye szerint 50 66%-os mértékû, illetõleg az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékû 17, vagy bb) az egészségkárosodása az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékû, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítõ tevékenységek választhatók ki a résztvevõk számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozáson keresztül a munkagyakorlat-szerzést, illetve a munkakipróbálást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevõ rehabilitációjához, munkaerõpiaci esélyeinek javításához, személyes fejlõdéséhez.

17 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 5.4 Az egyénnek nyújtható támogatások és szolgáltatások a) Az egyénnek nyújtható támogatások Képzési támogatások Képzési költség támogatása Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségének támogatása Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása Vállalkozóvá válás (önfoglalkoztatás) támogatása Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi utazás költségeinek megtérítése Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó támogatások Szolgáltatás díjának megtérítése Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása Költségtérítés Egyéb költségtérítés Képzéshez kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása 17 b) Az egyénnek nyújtható szolgáltatások Mentori segítségnyújtás Munkaközvetítés Munkatanácsadás Egyéni munkatanácsadás Reintegráló csoportos foglalkozás Kulcsképesség-fejlesztõ csoportos foglalkozás Motivációs csoportos foglalkozás Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás Pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása Álláskeresõ klubfoglalkozás Pszichológiai tanácsadás

18 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT Munkaerõ-piaci és foglalkozási információ nyújtása Rendezvényeken való részvétel Állásbörze Képzési börze 5.5 A munkáltatóknak nyújtható támogatások 18 Rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatás Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség támogatás Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése esetén Rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatás A rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatás alanya a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató lehet a közigazgatási, illetõleg az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek kivételével. A támogatás nyújtásának feltételei A bértámogatás csak akkreditált munkáltató részére nyújtható, az akkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen, fióktelepen munkát végzõ rehabilitációs járadékban részesülõ személy foglalkoztatásához. A foglalkoztatást a munkáltató a rehabilitációs járadékban részesülõ személy egészségkárosodásának megfelelõ olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására az ORSZI szakvéleménye szerint egészségi állapota, továbbá gyakorlata, képzettsége és megmaradt képességei alapján alkalmas. A foglalkoztatásra munkaviszony keretében, minimum napi négy órában kerül sor. Az Flt. 41/A. (1)- (2) bekezdésében foglalt kötelezõ foglalkoztatási szintet 19 teljesíti. A támogatással érintett személy alkalmazására tekintettel a megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkozatásához nyújtott egyéb támogatásban nem részesül Az akkreditációtól, valamint a kötelezõ foglalkoztatási szint teljesítésétõl a munkáltatóval kötött megállapodás alapján a kérelem benyújtásának idõpontjában már munkaviszonyban álló, rehabilitációs járadékban részesülõ személy foglalkoztatása esetén el lehet tekinteni.

19 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A támogatás mértéke a) A rehabilitációs járadékban részesülõ, valamint a 50 79%-os egészségkárosodással élõ és rehabilitálható személy esetén a rehabilitációs foglalkoztatást elõsegítõ bértámogatáshoz a TÁMOP keretében a munkabér és járulékai együttes összegének 60%-a állapítható meg az egészségkárosodás idõtartamát meg nem haladóan, legfeljebb 12 hónapos idõtartamra, b) a jelen tájékoztató 5. 2 ba) pontja szerinti célcsoport esetében a munkabér és járulékai együttes összegének 40%-a állapítható meg az egészségkárosodás idõtartamát meg nem haladóan, legfeljebb 12 hónapos idõtartamra. A támogatás összege havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelõzõ második évre vonatkozó a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) által közzétett nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset egy tizenketted részének 60 százalékát, szakképzettséget nem igénylõ munkakör betöltése esetén, 80 százalékát, középfokú szakképzettséget igénylõ munkakör betöltése esetén, 120 százalékát, felsõfokú szakképzettséget, vagy felsõfokú iskolai végzettséget igénylõ munkakör esetén Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás A munka-kipróbálás támogatása Munkakipróbálás: a munkavállaló munkabírásának, illetõleg képzettségének, képességeinek, esetleges korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembe vételével a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre való alkalmasságának felmérésére szolgáló foglalkoztatás. A támogatás legfeljebb 90 napra, a munkabér és járulékai 100 %-ának mértékéig terjedõen állapítható meg. A munkagyakorlat-szerzés támogatása Munkagyakorlat-szerzés: a programban résztvevõ személy korábbi munkakörétõl eltérõ új munkakörben vagy a korábbihoz hasonló, de magasabb képzettségi fokot igénylõ másik munkakörben történõ foglalkoztatása. A támogatás maximális idõtartama 12 hónap, maximális mértéke a munkabér és járulékai 100 %-a. A munkatapasztalat-szerzés támogatása Munkatapasztalat-szerzés: a programban résztvevõ olyan pályakezdõ személy foglalkoztatása, aki még nem szerzett tapasztalatot a munka világában. A támogatás legfeljebb 12 hónapra, a munkabér és járulékai 100 %-áig terjedõen nyújtható.

20 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT A támogatás nyújtásának feltételei 20 Amennyiben a regionális munkaügyi központ csekély összegû (de minimis) támogatást nyújt, úgy a támogatott vállalkozásokra nézve az (EK-) Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak 20 megfelelõ forintösszeget. Bármely három pénzügyi év idõszakában a közúti szállítás terén mûködõ vállalkozás részére odaítélt csekély összegû támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelõ forintösszeget. A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérõ költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minõsül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Nem nyújtható csekély összegû (de minimis) támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet által megjelölt szektorokban, illetve tevékenységekben Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése A programban résztvevõ és az õt támogatás keretében foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás idõtartama alatt egészben vagy részben megtéríthetõ a munkába járással kapcsolatos helyi, helyközi utazási költségnek a külön jogszabály 21 szerint õt terhelõ része. A munkaadó részére az õt terhelõ rész mértékéig nyújtott helyközi utazás támogatása a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Kormányrendeletben foglaltak szerint de minimis támogatásnak minõsül (ld. elõbb) Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása A támogatott foglalkoztatás ideje alatt támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történõ oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel történõ oda-vissza utazása nem vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg, és

21 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott feltételeinek. A támogatás mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétõl (tartózkodási helyétõl) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelõ részéig terjedhet. A támogatás de minimis támogatásnak minõsül (ld. elõbb) A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése A programban résztvevõ személy foglalkoztatásának megkezdését megelõzõen támogatható az elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége. A vizsgálat költségét a regionális munkaügyi központ közvetlenül az egészségügyi vizsgálatot végzõ szervnek utalja át Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése esetén 21 A támogatást az a munkáltató igényelheti, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Minden olyan foglalkoztatást elõsegítõ képzés támogatható, amely a szakképzési törvény 22 hatálya alá tartozik, vagy hatósági elõírások szabályozzák. A támogatás mértéke Jelen támogatási formában a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása biztosítható. A munkaadónak a képzési költséghez hozzá kell járulnia, kivéve, ha a képzésben részt vevõ munkavállaló a támogatási kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte. (A közúti közlekedés, C, D, és E jármûkategóriájára érvényes vezetõi engedély és gépjármûvezetõi képesítési igazolvány megszerzésére irányuló képzésekre az Európai Unió elõírásaival összhangban sajátos szabályok vonatkoznak,amelyekrõl bõvebb tájékoztatást a munkaügyi kirendeltség nyújt.) A támogatás nyújtásának feltételei A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvevõknek a képzés befejezését követõ legalább a képzés idõtartamával azonos továbbfoglalkoztatását, a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul kivéve, ha a képzésben részt vevõ munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a képzõ intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek, a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás iránti kérelmet a képzõ intézmény ajánlatával együtt kell benyújtani a programban résztvevõ személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen.

22 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT 5.6 TÁMOP /2 Megváltozott munkaképességû emberek munkahelyeinek adaptációja A megváltozott munkaképességû emberek munkavégzése speciális fizikai feltételeket is igényel, amelynek költségei a munkáltatókat terhelik. A pályázat célja azoknak a munkahelyeknek az adaptációja, fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítése, amelyeken a TÁMOP / azonosító számú kiemelt projektben résztvevõ megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztatnak. Ezen túl támogatható olyan pályázat is, amelyet a fenti konstrukció keretében a már önfoglalkoztatóvá váló személy számára biztosítja a foglalkoztatás fizikai feltételeinek megteremtését A pályázat idõtartama A pályázatokat március 03-tól július 07-ig lehet benyújtani. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos Kik pályázhatnak? A pályázati kiírás keretében az Flt. alapján 23 munkaadónak minõsülõ azon szervezet vagy vállalkozás részére nyújtható, amely a TÁMOP / azonosító számú kiemelt projektbe bevont, megváltozott munkaképességû munkavállalót foglalkoztat, illetve ezen projekt keretében a bevont személy önfoglalkoztatóvá válik A támogatható tevékenységek köre A termelõ, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatásával összefüggõ átalakítása, beleértve az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerinti akadálymentesítést. A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése és átalakítása. Technológiai fejlesztést eredményezõ beruházások, az alábbiak szerint történhetnek: új eszköz beszerzése, vagy olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a beszerzés idõpontját megelõzõ harmadik év) és az adott eszköz megvásárlásához EU vagy hazai támogatást nem vettek igénybe. A megváltozott munkaképességû munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerûsítése. A pályázat keretében több támogatható tevékenységre is lehet pályázni.

23 TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP /2 programmal kapcsolatos részletes információk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honapján találhatók. ELÉRHETÕSÉGEK Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Postacím: 1364 Budapest, Pf Telefon: (1) Fax: (1) Web: kmrmk.afsz.hu 23 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP Projektszervezet 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 3. Postacím: 1364 Budapest, Pf Telefon/fax: (1) illetve Web: kmrmk.afsz.hu ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Váci út 45. C épület Telefonos ügyfélszolgálat: (1) Postacím: 1385 Budapest, Pf Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Web: Infovonal:

24 EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT HIVATKOZÁSOK /2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3 A továbbiakban: Flt. 4 A évben Ft/fõ/év. 5 Beiktatta: a évi LXXVII. törvény a közteherviselés átalakítását célzó törvény-módosításokról a, amely módosította az Flt. 41/A. -át. 6 Ld. Flt., évi CXXIII. törvény, évi CLXXX. törvény. 7 Ld. Flt. 41/A. (2) bekezdés. 8 A részletes szabályokat ld. a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerint. 9 Forrás: Munkáltatók rehabilitációs akkreditációja c. kiadvány 12. oldal Védett Szervezetek Országos Szövetsége, évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.) évi LXXXI törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXIV. törvény 3. (1) bekezdés évi LXXXIV. törvény III. rokkantsági csoport 15 III. rokkantsági csoport évi LXXXIV. törvény 7. (6) bekezdés 17 a már hivatkozott 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendet 2. ea) pont 18 a már hivatkozott 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendet 2. ej) pont 19 Ld. a rehabilitációs hozzájárulásról szóló fejezetben. A MK 27. számában megjelent az 50/2009. (III. 6.) Korm. rendelet az EK-t létrehozó Szerz cikkének 1 bek. szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.(IV. 19) Korm. rend. módosításáról. 21 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993. (V. 12.) Kormányrendelet évi LXXVI. törvény 23 A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 58 (5) bekezdésének c) pontja

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra?

Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? Az új ellátási forma összefoglalása. Ki nem jogosult a rehabilitációs járadékra? 105 A rehabilitációs járadék új társadalombiztosítási ellátásként került bevezetésre 2008. január 1-jét l, a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény alapján. 1 Ezen id ponttól a nyugdíjbiztosítási

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015)

I. Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (ACS_KERESET_2015) Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetésre kerülő Azonnal cselekszünk c. program keretében meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók bemutatása I. Kereset kiegészítés támogatása

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 34/2007. (IX. 19.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2013-BAN Nemzeti Munkaügyi Hivatal Készült A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Kutatási és Elemzési Főosztályán Főosztályvezető: Tajti József Készítette:

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások,

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások, VIII. évfolyam 11. szám Egyeztettünk Mottó: Attól még senki sem lett szegényebb, hogy beleadott mindent. 16.-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról 1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26.

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26. A megváltozott munkaképess pességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitáci ciós s hozzájárul rulás változásának áttekintése Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda 2010. április 26. Az ÁFSZ lehetőségének, szerepének

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A rokkantsági nyugdíj megszűnéséről Zelei Roland Irányadó jogszabályok 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

3/2002. (II. 15.) OM rendelet. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl. Általános rendelkezések

3/2002. (II. 15.) OM rendelet. a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl. Általános rendelkezések 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl Az illetékekrõl szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény 67. -ának (2) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről

Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről Tájékoztatás a bérkompenzáció ellenőrzéséről 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet A bérkompenzáció hatályát, mértékét, teljesítését, ideértve a béren kívüli juttatás béremelésbe történő - beszámíthatóságát

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve

Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve Ibrány Város Közfoglalkoztatási Terve 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. június hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a szociálpolitikai

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március

A foglalkoztatást előseg. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március A foglalkoztatást előseg segítő aktív v munkaerő-piaci eszközök, k, támogatt mogatások Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár, 2011. március Munkaadó számára nyújtható támogatások

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben