HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 2006. DECEMBER 31."

Átírás

1 HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 26. DECEMBER 31.

2 PRIcRHousECwPEis FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES A Honeywell Szabályozástechnikai Kit. tulajdonosának PricewaterhouseCoopers Kft. H 177 Budapest Wesselénvi u. 16. H-i 438 Budapest, P.O. Box 517 HUNGARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: vww.pc.convhu Elvégeztuk a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. (a vizsgált Tarsasag) mellékelt 26. évi eves beszámolojãnak a konyvvizsgálatát, amely eves beszámoló a 26. december 31-i fordulonapra elkészitett merlegböl - melyben az eszközök és források egyezö végosszege E Ft, a merleg szerinti eredmény E Ft vesztescg -, és az ezen idöponttal végzôdô évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentôs számviteli politikák osszefogialását és az egyeb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegeszitö mellékletböl all A vezetesfelelóssege az eves beszámolóért Az eves beszámolónak a számviteli torvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történô elkcszitése és valós bemutatása az ugyvezetcs felelôssege. Ez a felelösseg magaban foglalja az akár csalásból, akár hibából eredö, lcnyeges hibás állitásoktól mentes eves beszámoló elkészitése es valós bemutatása szempontjából releváns belsö elienörzcs kialakitását, bevezetcsét és fenntartását; a megfelelô számviteli politika kiválasztását Cs alkalmazását, valamint az adott korulmények között ésszerü számviteli becslcsek elkészitésct. A konyvvizsgáló felelo'ssege A mi felelósscgunk az eves beszámoló véleményezése az elvegzett konyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés es az eves beszámoió osszhangjának megitclese. A konyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Cs a Nemzetközi Konyvvizsgálati Standardok és a konyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvcnyes - torvcnyek és egycb jogszabályok alapján hajtottuk vcgre. A fentiek megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kovetelményeknek, valamint hogy a konyvvizsgálatot ügy tervezzuk meg és végezzuk ci, hogy kellô bizonyossagot szerezzünk arról, hogy az eves beszámoló nem tartalmaz lenyeges hibás állitásokat. A konyvvizsgálat magaban foglaija olyan eljárások végrehajtasat, amelyek célja konyvvizsgálati bizonyltékot szerezni az eves beszámolóban szereplô osszegekröl Cs közzététe!ekrôl. A kiválasztott eljárások, belecrtve az eves beszámoló akár csalásbol, akár hibából credo, ICnyeges hibás állitásai kockázatának felmcrésct is, a konyvvizsgalo megitelésétol fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a konyvvizsgalo az eves beszámolo ugyvezetés általi elkcszitése és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenorzcst azért mérlegeli, hogy olyan konyvvizsgaiati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmények kozott megfeleloek, de nem azért, hogy a Tarsasag belso e!ienorzcscnek hatekonysagara vonatkozóan vélemenyt mondjon. A konyvvizsgalat magában ['oglalja továbbá az a!kalmazott szamvite!i alapelvek megfelelosegenek es az ugyvezetés számviteli becs!ései ésszerüségenek, valamint az eves beszárnoló átfogó bemutatásának CrtCkelCsCt is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az Ozleti jelentcs és az eves beszámolo osszhangjának megitelésere korlátozódott és nem tartalrnazta egycb, a Tarsasag acm auditált számvite!i nyilvántartásaibol levezetett információk áttekintését.

3 PRICWVATERHOUSFCWPERS Meggyôzôdésunk, hogy a rnegszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendö és megfelelô alapot nyñj t konyvvizsgáloi záradékunk (véleményunk) megadásához. Záradék (vélernény) A konyvvizsgálat során a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. eves beszámolóját, annak részeit es tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felulvizsgáltuk, és ennek alapján elegendö és megfelelö bizonyossagot szereztünk arról, hogy az eves beszámolót a számviteli torvenyben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitették el. Véleményunk szerint az eves beszámolo a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. 26. december 3 1-en fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbizható és valós képet ad. Az Uzleti jelentés az eves beszámoló adataival osszhangban van. Vélemenyunk korlátozása nélkül felhivjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt eves beszámoló a soron kovetkezö taggyülésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készult és Igy nem tartalmazza az ezen a taggyulesen meghozando határozatok esetleges hatásait. PricewaterhouseCoopers Kit. 177 Budapest, Wesselenyi u. 16. Nyilvántartásba vételi sz.:

4 PRIcEwRHousECwPFRs PricewaterhouseCoopers Kft. H-177 Budapest Wesselényi u. 16. INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (Free translation) H-1438 Budapest, P.O. Box 517 H U N GARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: To the owner of the Honeywell Szabályozãstechniaki Kft. We have audited the accompanying financial statements of Honeywell Szabályozástechnikai Kft. ("the Company") which comprise the balance sheet as of 31 December 26 (in which the balance sheet total is THUF 2,382,154, the loss per balance sheet is THUF 98,871), the related profit and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statement including a summary of the main accounting policies as well as other disclosures. ivianagement 's Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the provisions of the Accounting Act and accounting principles generally accepted in Hungary. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor 's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit and to assess whether or not the accounting information disclosed in the business report is consistent with that contained in the financial statements. We conducted our audit in accordance with Hungarian and International Standards on Auditing and with applicable laws and regulations in force in Hungary. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

5 PRICEVVATERHOUSECWPERS An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our work in respect of the business report was limited to checking it in within the atorementioned scope and did not include a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the Company. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion During our work we have audited the components and disclosures along with the underlying accounting records and supporting documentation in the financial statements of Honeywell Szabalyozastechnikai Kft. in accordance with the Hungarian and International Standards on auditing and, on the basis of our audit work, we have gained sufficient and appropriate evidence that the financial statements have been prepared in accordance with the provision of the accounting law and with accounting principles generally accepted in Hungary. In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Honeywell Szabályozástechnikai Kft. as of 31 December 26, and of the results of its operations for the year then ended. The business report is consistent with the disclosures in the financial statements. Without qualifying our opinion we draw your attention to the fact that the attached financial statements have been prepared for the consideration of the member/shareholders at the forthcoming Members' Meeting and, as such, do not reflect the effects, if any, of resolutions that might be adopted at that meeting. Budapest, 26 March 27 Nick Kós Partner PricewaterhouseCoopers Kft. 177 Budapest, Wesselényi u. 16. License Number: 1464 Mészáros Balázs Statutory auditor Licence number: 5598 Translation note: The accompanying Jlnancial statements are not intended to present the /lnancial position and results of operations and cash flows in accordance iv ith accounting principles generally accepted in jurisdictions other than Hungaiy.

6 adatok -ban) HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI Kft. JELENTES Es EVES BESZAMOLO 26. DECEMBER 31. beszámoló a 26. december 31 -ye! végzódô évre 1

7 (adatok -ban TARTALOMJEGYZEK MERLEG-ESZKOZOK... MERLEG-FORRASOK... 4 EREDMENYKIMUTATAS... 5 KIEGESZ1TO MELLEKLET... 6 UZLETI JELENTES beszámoló a 26. december 31-vel végzödö évre 2

8 (adatok -ban jjdt.ld.j - 2LJI..'L JJI 26 december 31-en HONEYWELL SZABALYOZASTECHNJKAI KFT Ste tisztikai számjel: EIbzb év EIdzb év(ek) 7'argyev a Megnevezes Korrekcibja ER EFf 1 A. BEFEKTETETT ESZKOZOK 2 I. IMMATERIALtS JAVAK 3 1. AIapit4s-4tszervezés aktivált értéke 4 2. Kisérleti fejlesztés aktivâlt értéke 5 3. Vagyoni értéko jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Uzleti vagy cégérték 8 6. lmmateriális javakra adott elblegek 9 7. lmmateriális javak értékhelyesbitese 36,333 36,333 29,342 29,342 1 II. TARGY! ESZKOZOK Ingatlanok és a kapcsolbdb vagyoni értéko jogok MOszaki berendezések, gépek, jármovek Egyéb berendezések, felszerelések, jérmuvek Beruhãzások, feljitâsok Beruhâzásokra adott elblegek Tbrgyi eszkbzok ertekhelyesbitése 29,196 3,924 24, ,133 5,931 11, III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK Tartbs részesedés kapcsolt vâllalkozásban TartOsan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2 3. Egyéb tartbs reszesedés Tartósan adott kölcsbn egyeb részesedési viszonyban Egyéb tartosan adott kblcsdn Tartbs hitelviszonyt megtestesitb ertékpapirok Befektetett penzügyi eszkbzök értékhelyesbitese B. FORGOESZKOZOK 2,52,662 2,335,69 26 I. KESZLETEK 27 1.Anyagok Befejezetten termelés es félkesztermékek Késztermékek 3 4. Aruk Készletekre adott elblegek 351,56 351,56 233,16 233,16 32 It. KOVETELESEK 33 I. Kdvetelések áruszállitásbot es szotgáltatasbbl Kbvetelbsek kapcsott váttalkozással szemben Követetések egyéb reszesedési viszonyban Véltbkbvetetések Egyéb kbvetetések 1,713,2 1494,741 35, ,127 1, ,389,4 12,24 56, III. ERTEKPAPIROK Részesedés kapcsottváttatkozásban 4 2. Egyéb rbszesedés Saját részvények, sajét Ozletrészek Forgatâsi cétu hitetviszonyt megtestesitb értékpapirok 43 IV. PENZESZKOZOK Pénztar, csekkek Bankbetétek 438, , , , C. Aktiv idbbeli ethatárolâsok Bevételek aktiv idôbeti elhatárotãsa Koltségek, réforditésok aktiv idobeli elhatárotésa Halasztott réforditésok 5 ESZKOZOK OSSZESEN (A+B^C) 2,568,537 2,382,154 Keltezés Budapest, 27. mdrcius 26. Dr. Pbsztor lalvéri a vdllalkozés vezetbje (képviselbje) Major Lasalo Gazdasági igazgató Eves beszãmoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre -3

9 (adatok -ban) MERLEG - FORRSOK - 26 december 31-en HONEYWELL SZABALYOZ4STECHNJKAI KFT Statisztikai számje!: Eibzö év EIözd év(ek) Tárgyóv S Megnevezés KorrekciOja Sz. EFf 51 D. SAJAT TOKE ( Sorok) 918,937 82,66 52 I. JEGYZETT TOKE 22,796 22, II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETTTOKE (.) 54 III. TOKETARTALEK IV. EREDMENYTARTALEK 958,79 895, V. LEKOTOTT TARTALEK 57 VI. ERTEKELESI TARTALEK 58 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY -63,414-98, celtartalekok 55,491 42, Celtartalék a vérhatd kotelezettségekre 18, 42, Céltartalék a jävöbeni koltségekre Egybb celtartalék 37, F. KOTELEZETTSEGEK (1+11. sorok) 1,335,119 1,236, I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK Hétrasorolt kdtelezettségek kapcsolt vállalkozâssal szemben Hátrasorolt katelezettsegek egybb részesedési viszonyban Hétrasorolt katelezettségek egyéb gazdalkoddval szemben 68 II. HOSSZI) LEJARATU KOTELZETTSEGEK HosszU Iejáratra kapott kolcsdnök 7 2. AtváltoztathatO kotvenyek Tartozások kotvénykibocsâjtésbdl Beruházási bs fejlesztési hitelek Egyeb hosszülejáratd hitelek TartOs kotelezettségek kapcsolt vá8alkozással szemben TartOs kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban Egybb hosszdlejáratu kotelezettsbgek 77 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 1,335,119 1,236, Rövid Iejáratü kälcsöndk Rövid IejáratCi hitelek 8 3. Vevbktdl kapott elotegek 1,23 1, Kotelezettségek áruszáiiitásboi és szolgáltatásbol (szállitok 396, , Váltdtartozások RBvid Iejárat( kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 86, , Rovid Iejáratü kötelezettségek egyéb rbszesedési viszonyban Egyéb rovidlejãratd kbtelezettségek 131,135 13,94 86 G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 258,99 282, Bevételek passziv idôbeli elhatárolása Koltsbgek, ráforditások passziv idöbeli elhatârolása 258,99 282, Halasztott bevételek 9 FORRASOK OSSZESEN (D+E+F+G) 2,568,537 2,382,154 Keltezés Budapest, 27. mdrdus 26. Dr. Pdsztor tstván A vállalkozás vezetsje (képviseldje) Major LdszIô Gazdasái 9azgato beszámoló a 26. december 31-vel végzödö évre 4

10 (adatok -ban) Eredménykimutatás "A" tius 26. december 31-en HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT Siatisztikai szdmje!: E!özb ev Eläzö ev(ek) Tdrgyév $ Megnevezés korrekciója Sz. EFf 1 1. BeIföIdi ertélcesités netto érbevétele 6,99, , Export értékesités nettb árbevetele 497, ,851 3 I. Ertékesités nette árbevétele (1+2) 6,596,941 5,218, Sajét termelésu készletek bllományváltozása 5 4. Saját eibáiiitbsü eszközbk aktivélt értéke 6 II. Aktivált sajét teljesitmények értéke (+3+4) 7 III. Egyéb bevételek 53,94 49,452 8 Ill/a. EbbOI: visszairt értékvesztés 31,398 7, Anyagkoltség 38,932 2, Igénybe vett szolgáltatasok értéke 1,4,814 1,78, Egyéb szolgáltatbsok értéke 17,915 32, Eladott áruk beszerzési értéke 2,575,331 1,969, Eladott (kozvetitett) szolgáltatésok értéke 1,865,242 1,83, IV. AnyagjellegO ráiorditások ( ) 5,538,234 4,185, Bérköltség 668, , Személyi jellego egyéb kifizetések 67,664 87, Bérjãrulékok 229,34 237,46 18 V. Személyi jellegu rélorditésok ( )) 965,35 1,2,74 19 VI. Ertékcsökkenési leirés 36,49 34,531 2 VII. Egyéb ráforditások 125, , VIlla. EbbOl: értékvesztés 5,191 15,92 22 A. UZEMI(UZLETI)TEVEKENYSEG EREDMENYE(I+lI+III-IV-V-Vl-VII) -15, Kapott (jaró) osztalék es részesedés Rbszesedesek értékesitésének árfolyamnyeresege Befektetett pénzugyi eszközök kamatai, arfolyamnyeresége Egyéb kapott (járo) kamatok es kamatjelleg bevételek 5,983 13, PénzOgyi muveletek egyéb bevételei 11,523 85, VIII. Penzügyi mflveletek bevételel ( ) 116,56 99, Befektetett penzugyi eszkozök brfolyamvesztesege Fizetendb kamatok és kamatjellego ráforditãsok 9,943 24, Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m/iveletek egyéb rãtorditbsai 149,224 68, IX. Pénzügyi moveletek ráforditãsai ( ) 159,167 92, B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (VIlI-IX) -42,661 7, C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (A+B) -58,188-98, X. Rendkivüli bevételek 37 XI. Rendkivüli ráforditások 38. RENDK1VULI EREDMENY (X-XI) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (C+D) -58,188-98,871 4 XII. AdOfizetési kotelezettség 5, F. ADOZOTT EREDMENY (E-XlI) -63,414-98, Eredménytartalék igénybevetele osztalékra, részesedésre JEváhagyott osztalék, reszesedés 44 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (F+22-23) i Ke8ezés Budapesl, 27. mercius 26. Dr Paszlor Is/sEn A vellalkozes vezetâje (kepviselbje) ' Major LEszIó GazdasEgi igazgalô L beszámoló a 26. december 31 -ye! végzodö évre 5

11 (adatok -ban KIEGESZITO MELLEKLET beszárnolo a 26. december 31 -vel végzôdô évre 6

12 (adatok -ban) 1. A VALLALKOZAS ISMERTETESE A Honeywell Kfi. (a "Tarsasag") egy korlátolt felelôssegü társaság, melyet a Honeywell AG. Offenbach (Kaiserleistr. 39 D-6367 Offenbach) alapitott 1992-ben. A Tarsaság jiiniusában kezdte meg tevékenységét. A Tdrsaság az alábbi tevekenyseget folytatja: Szabályozástechnikai termékek értékesitése és ezzel kapcsolatos szoftverek telepitése, müködtetése az éptiletgépészeti és ipari rendszerek területén. A Társaság bejegyzett székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u A Tarsaság jegyzett tôkéje: A társaság tulajdonosa: Névérték Tulajdonosi részarány (%) Honeywell AG. Offenbach A vállalkozás egyik tigyvezetö igazgatója egyben a Honeywell ESCO Magyarország Rt. Igazgato tanács elnöke. Az ESCO Rt. székhelye: 1139 Petneházy u. 2-4., jegyzett tökéje: 42.. Tulajdonosai: Honeywell Inc. (43,18%); EBRD (24%); IFC (24%); OTP Bank Rt. (8,82%). A Tarsaságot a számviteli torvény az eves beszámolo konyvvizsgáló által történô hitelesitésre kötelezi, melyet szerzôdés szerint a PricewaterhouseCoopers Kfi. lát el. A vállalkozás vezetô tisztsegviselôinek a vállalkozdssal szemben semminemü tartozása sincsen. 2. SZAMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja A Tarsaság eves beszámolót készit, ennek megfelelöen a kettös könyvvitel szabályai szerint vezeti konyveit. A beszámoló készitésének idöpontja a tárgyévet követô évjanuár ho 5 napja. Az eves beszámolo a magyar szárnviteli torvénnyel osszhangban a bekerülési koltseg elvének alkalmazásával késztilt. A Tarsaság "A" tipusü mérleget készit. A Társaság "A" tipusü eredménykimutatást készit. A mérleg- es eredménykimutatás formáj a az elözô évhez képest nem változott. A Társaság konszolidált beszámolo készitésére nem kötelezett. Az eves beszdmolo adatai - a megj egyzett kivételektôl eltekintve - ezer forintban értendök. Eves beszámolo a 26. december 31 -vel végzôdo évre 7

13 (adatok -ban) b) A számviteli politika fôbb elemei A Tarsaság a számviteli törvény elôirásai szerint végzi tevekenyseget. A Társaság a számviteli torvénnyel osszhangban kialakitotta a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatãt. A Tarsaság rogzitette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébôl kiindulva biztositani kell a (teljesség, valodisag, világosság, összemérés, folytonosság, kovetkezetesseg, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idôbeli elhatárolás, a tartalorn elsôdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a koltség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesulését. Lényegesnek minösül a beszámoló szempontjábol minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Eimek megfelelôen mind a közzététel szempontjából mind a megbizható és valós képet lényegesen befolyásoló érték szernpontjából a Társaság a saját tôke értékét legalább 2%-kal megváltoztató tételeket minositi lenyegesnek. Adósonként egyuttesen kisosszegünek minôsiti a TErsaság azokat a követeléseket, melyek nem haladják meg a végrehajtás várható koltsegeinek háromszorosát. A valutában, ill. devizában felmerult eszközök es források ev végi Etértékelésénél nern minôstil jelentôsnek az 5 alatti osszeg, tehát nem szukséges az átértékelés ezen osszeg alatt. Az értékvesztés megállapitása során fajiagosan kis értékü készletnek minôsül az a készlet, amelynél a nyilvántartáson való keresztulvezetés koltsége meghaladj a az értékvesztés osszegét. Ezeknel a keszleteknel az ertekvesztes elszamolasa a konyv szeiinti ertek aianyaban tortenhet Az ellenörzés, önellenörzés során jelentösebb osszegü hibának minôsül a mérleg föosszegének 2%-at meghaladó hiba. Az ezen osszeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban keli bemutatni az eves beszámolóban az elôzô évi adatok mellett. Az eves beszámoló aláfrására Dr. Pásztor István (2462 Martonvásár, Széchenyi u. 71.) és Maj or László Gazdasági igazgató j ogo suit. Eves beszámoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre 8

14 (adatok -ban) A piaci értéken történô értékelés elvei. c) Immateriális javak Az immateriális j avak beszerzési, illetve elôállitási koltsegen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nern magasabb értéken kerulnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámitása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az inimateriális j avak várható hasznos élettartama alatt történö leirásához szukséges értékcsokkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Goodwill Szoftverek Szoftver (Oracle). 6.6 év 3 év 5 ev d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a merlegben beszerzési, illetve elóállitási koltsegen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kirnutatásra. Az értékcsökkenés kiszárnitása a lineáris rnodszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartarn alatt történö leirásához szukséges értékcsokkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Ingatlanok Mñszaki berendezések Bütor 5 ev 3 ev 5 év A 6 (amit a társasági ado számitásakor figyelembe vettünk) alatti értékü tárgyi eszközök esetében a Tarsaság aktiválás után egy osszegben szárnolja el az értékcsökkenést, e) Befektetett pénzügyi eszközök Az egyéb tartosan adott kölcson sorban a dolgozoknak a vállalattal szernben fennálló tartozása kerul kimutatásra 7 értékben. 1) Készletek A vásárolt készletek a beszerzési koltseg és a nettó piaci érték közul az alacsonyabbikon kerulnek kimutatásra. A készletek értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkakoltséget és a felosztott közvetett koltségek megfelelóen arányositott részét. Egy évnél hosszabb ideig nem mozgott készletek egyedi értékelés alapj an értékvesztést szárnolunk el. g) Ertékpapirok Nincsenek. Eves beszãmolo a 26. december 31 -ye! végzodö évre 9

15 (adatok -ban h) Külibldi pénzeszközben felmerülô ugyletek elszámolása A ktilföldi pénzeszkozben felmerulô Ugyletek során használt MINB arfolyam és a pénzugyi teljesités idôpontjában érvényes árfolyam kulönbözetébol adódó realizált árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerul kimutatásra. A külföldi pénzeszkozben nyilvántartott eszközök és források értékelése a mérlegben az alábbiak szerint alakul: Külföldi pénzértékekre A ki nem egyenlitett követelések a fordulónapi MNB fennálló követelés arfolyamon kerülnek értékelésre. Ktilfdldi pénzértékekre szolo tartozás A ki nern egyenlitett kotelezettsegek a fordulónapi MNB árfolyamon kerulnek értékelésre. i) Arbevétel Az értékesités nettó árbevétele a teljesités idôpontjában kerul elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. j) Céltartalékok, értékvesztések Vevôkre képzett értékvesztés a vevök egyedi rninösitése alapján történik. A 365 napnál,,idösebb" es csak ebben a kategóriában lévô kintlevôsegekre 1% értékvesztést képzett a vállalkozás. k) Társasági ado A társasági ado a tárgyevben érvényes adojogszabalyok alapján kerlil az eredménykimutatásban elszámolásra. 1) Merleg fordulónap utáni események A mérleg fordulónapja után nem zaj lott le olyan esemény, amely j elentôsen befolyásolj a a Társaság 26. december 31-i beszámolóját. beszámoló a 26. december 31-vel végzödo ëvre 1

16 (adatok -ban) 3. PENZUGYI HELYZET Es LIKVIDITAS Vagyoni helyzet Elemzése efektetett eszközök aránya= Befektetett eszközök = Eszközök 3% 2' orgóeszkozok aránya Forgóeszkozok = Eszközök 97% 98% PenzUgyi helyzet Elemzése Elôzô Ev Tárgy- Ev Elôzô év Tárgy- Ev Likviditás I. = Forgóeszkozok = Rövid lej. kotelezettségek Likviditás II. (Quick ration) Forgóeszk.-készletek = Rövid lej. kotelezettségek Vevô napok száma (nap) = Vevö állomány*365 = Arbevétel 187% 189ii 161% 17% Készlet forgási sebesség (nap)= Eladósodottsági mutató = Készletállomány* 365 özzo1 Hosszü lejárate hitelek = Saját töke % % Eves beszámoló a 26. december 31-vel végzodö évre 11

17 adatok -b Jovedelmezösegi mutatók Elôzô Ev Tárgy- Ev Arbevétel arányos nyereségesség: Adózás elötti eredmény Arbevétel = -1% -2% Saját töke arányos nyereség: Merleg szerinti eredmény = -7% -12% Saját tôke Mérlegszerinti eredmény = -7% -12% Saját töke + Hosszil lej áratü kotelezettségek 4. IMMATERIALIS JAVAK EIF Immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés, Bruttó érték Szoftverek Ertékcsökkenés Szoftverek Nettó érték Szofiverek Záró Allomán Eft Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az elôzö évhez képest. beszãmoló a 26. december 3 1-vel végzôdô évre 12

18 (adatok-ban 5. TARGYI ESZKOZOK Az targyi eszközök értéke ev közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó Záró Allomány Növekedés Csökkenés Allomány Bruttó érték Ingatlanok MUszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, jármflvek Beruházások Beruházásokra adott elôlegek ErtékhelyesbItés Ertékcsökkenés Ingatlanok Müszakigépek, berendezések Egyéb berendezések, járrnüvek Beruházások Beruházásokra adott elölegek ErtékhelyesbItés Nettó érték Ingatlanok Müszaki gepek, berendezések Egyéb berendezések, jármüvek Beruházás Beruházásokra adott eloleg A tárgyi eszközök értékcsökkenésdnek elszárnolási módja nem változott az elözô évhez képest. 6. KESZLETEK A készleteken belul a proj ektekkel kapesolatos alvállalkozói telj esitmények ot tettek ki. A társaság a tergyevben nem számolt el értékvesztdst a lassan mozgó készleteire. Eves beszámoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre 1-, 1.)

19 adatok -ban) 7. KOVETELESEK 7.1. Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalattal szembeni követelés is) Az követelésbôl a Honeywell társvdllalatokkal szembeni Icövetelés, melybôl a tarsaság tulajdonosával szembeni követelés. Követelések áruszállitásból es szolgáltatásokból Korcsoport szerinti bontása december december Határidôn beltili kovetelések: Határidön the kovetelések: 1-3 nap Hataridon tuli kovetelesek nap Határidön tiili követelések: 61-9 nap Határidön tüli követelések: nap Határidôn tüli kovetelések: nap Határidôn toji követelések: 361 napon tii1i Osszesen: Ebböl levonandó: értékvesztés Követelések áruszállitásból es szolgáltatásból A követeléseken bellll a kétes követelésekre képzett értékvesztés tal nö vekedett: Nyitó érték 26. január 1-ével: Követelések elszámolt értékvesztése: Követelések visszairt értékvesztése: Záró érték 26. december 31-an: KAPCSOLT VALLALKOZASOKKAL SZEMBENI KOVETELESEK Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések részletezése HW Trade US H&BC HW Trade AustrialGmbH HW Trade Czech Republic HW Trade France/SO HW Trade GermanlAG HW Trade Italy/SpA 26. december december Eves beszámolo a 26. december 31 -vel végzôdô évre 14

20 (adatok -ban HW Trade Norway 3.49 HW Trade UKIHCS LTD HW Trade UKJHomas HW Trade Italy/Strurnentecnica 33 HW Trade Poland 8.96 HW Trade RussialH&BC HW Trade Romania 986 HWTradeSlovakia HW Trade BelgiumlHESA ACS HW Trade Technologies Sarl ECC HW Trade Honeywell d.o.o. Serbia 61 Osszesen: EGYEB KOVETELESEK Egyéb követelések részletezése: december 31. december 31. Munkavállalói elôleg Szakképzési hozzájárulás elsz.szla Társasági ado elsz. Szla Iparüzési ado elsz. szla Egyeb Osszesen AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK SAJAT TOKE beszámoló a 26. december 31-ye! végzödö évre 15

21 adatok -ban) A saját tôkén beluli változások 26. ev során az alábbiak voltak: Jegyzett 26. január 1-i egyenleg Növekedés - Csokkenés Mérleg Tôke- Eredmény- Ertékelési szerinti tartalék tartalék tartalék eredmény Osszesen Elözö évi eredmény felosztása Egyéb 26. évi eredmény 26. december 31-i egyenleg Céltartalékok alakulása A képzett céltartalékok az év során az alábbiak szerint alakultak: december 31. december 31. Céltartalék várható kotelezettségekre Céltartalék a jovöbeni koltségekre Egyéb (garancialis) céltartalékok Osszesen: A Céltartalék várható kotelezettségekre soron garanciális céltartalék és utólag adott engedményre képzett kotelezettség szerepel. A garanciális céltartalékok képzése a tárgyévben volt, a felhasználás ot, Igy azok az elôzô évhez viszonyitva ta1 csökkentek. 11. KOTELEZETTSEGEK beszámoló a 26. december 31 -ye! végzôdö évre 16

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben