HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO DECEMBER 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 2006. DECEMBER 31."

Átírás

1 HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 26. DECEMBER 31.

2 PRIcRHousECwPEis FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES A Honeywell Szabályozástechnikai Kit. tulajdonosának PricewaterhouseCoopers Kft. H 177 Budapest Wesselénvi u. 16. H-i 438 Budapest, P.O. Box 517 HUNGARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: vww.pc.convhu Elvégeztuk a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. (a vizsgált Tarsasag) mellékelt 26. évi eves beszámolojãnak a konyvvizsgálatát, amely eves beszámoló a 26. december 31-i fordulonapra elkészitett merlegböl - melyben az eszközök és források egyezö végosszege E Ft, a merleg szerinti eredmény E Ft vesztescg -, és az ezen idöponttal végzôdô évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentôs számviteli politikák osszefogialását és az egyeb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegeszitö mellékletböl all A vezetesfelelóssege az eves beszámolóért Az eves beszámolónak a számviteli torvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történô elkcszitése és valós bemutatása az ugyvezetcs felelôssege. Ez a felelösseg magaban foglalja az akár csalásból, akár hibából eredö, lcnyeges hibás állitásoktól mentes eves beszámoló elkészitése es valós bemutatása szempontjából releváns belsö elienörzcs kialakitását, bevezetcsét és fenntartását; a megfelelô számviteli politika kiválasztását Cs alkalmazását, valamint az adott korulmények között ésszerü számviteli becslcsek elkészitésct. A konyvvizsgáló felelo'ssege A mi felelósscgunk az eves beszámoló véleményezése az elvegzett konyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés es az eves beszámoió osszhangjának megitclese. A konyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Cs a Nemzetközi Konyvvizsgálati Standardok és a konyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvcnyes - torvcnyek és egycb jogszabályok alapján hajtottuk vcgre. A fentiek megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kovetelményeknek, valamint hogy a konyvvizsgálatot ügy tervezzuk meg és végezzuk ci, hogy kellô bizonyossagot szerezzünk arról, hogy az eves beszámoló nem tartalmaz lenyeges hibás állitásokat. A konyvvizsgálat magaban foglaija olyan eljárások végrehajtasat, amelyek célja konyvvizsgálati bizonyltékot szerezni az eves beszámolóban szereplô osszegekröl Cs közzététe!ekrôl. A kiválasztott eljárások, belecrtve az eves beszámoló akár csalásbol, akár hibából credo, ICnyeges hibás állitásai kockázatának felmcrésct is, a konyvvizsgalo megitelésétol fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a konyvvizsgalo az eves beszámolo ugyvezetés általi elkcszitése és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenorzcst azért mérlegeli, hogy olyan konyvvizsgaiati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmények kozott megfeleloek, de nem azért, hogy a Tarsasag belso e!ienorzcscnek hatekonysagara vonatkozóan vélemenyt mondjon. A konyvvizsgalat magában ['oglalja továbbá az a!kalmazott szamvite!i alapelvek megfelelosegenek es az ugyvezetés számviteli becs!ései ésszerüségenek, valamint az eves beszárnoló átfogó bemutatásának CrtCkelCsCt is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az Ozleti jelentcs és az eves beszámolo osszhangjának megitelésere korlátozódott és nem tartalrnazta egycb, a Tarsasag acm auditált számvite!i nyilvántartásaibol levezetett információk áttekintését.

3 PRICWVATERHOUSFCWPERS Meggyôzôdésunk, hogy a rnegszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendö és megfelelô alapot nyñj t konyvvizsgáloi záradékunk (véleményunk) megadásához. Záradék (vélernény) A konyvvizsgálat során a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. eves beszámolóját, annak részeit es tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felulvizsgáltuk, és ennek alapján elegendö és megfelelö bizonyossagot szereztünk arról, hogy az eves beszámolót a számviteli torvenyben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitették el. Véleményunk szerint az eves beszámolo a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. 26. december 3 1-en fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbizható és valós képet ad. Az Uzleti jelentés az eves beszámoló adataival osszhangban van. Vélemenyunk korlátozása nélkül felhivjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt eves beszámoló a soron kovetkezö taggyülésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készult és Igy nem tartalmazza az ezen a taggyulesen meghozando határozatok esetleges hatásait. PricewaterhouseCoopers Kit. 177 Budapest, Wesselenyi u. 16. Nyilvántartásba vételi sz.:

4 PRIcEwRHousECwPFRs PricewaterhouseCoopers Kft. H-177 Budapest Wesselényi u. 16. INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (Free translation) H-1438 Budapest, P.O. Box 517 H U N GARY Telephone: (36-1) Facsimile: (36-1) Internet: To the owner of the Honeywell Szabályozãstechniaki Kft. We have audited the accompanying financial statements of Honeywell Szabályozástechnikai Kft. ("the Company") which comprise the balance sheet as of 31 December 26 (in which the balance sheet total is THUF 2,382,154, the loss per balance sheet is THUF 98,871), the related profit and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statement including a summary of the main accounting policies as well as other disclosures. ivianagement 's Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the provisions of the Accounting Act and accounting principles generally accepted in Hungary. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor 's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit and to assess whether or not the accounting information disclosed in the business report is consistent with that contained in the financial statements. We conducted our audit in accordance with Hungarian and International Standards on Auditing and with applicable laws and regulations in force in Hungary. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

5 PRICEVVATERHOUSECWPERS An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our work in respect of the business report was limited to checking it in within the atorementioned scope and did not include a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the Company. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion During our work we have audited the components and disclosures along with the underlying accounting records and supporting documentation in the financial statements of Honeywell Szabalyozastechnikai Kft. in accordance with the Hungarian and International Standards on auditing and, on the basis of our audit work, we have gained sufficient and appropriate evidence that the financial statements have been prepared in accordance with the provision of the accounting law and with accounting principles generally accepted in Hungary. In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Honeywell Szabályozástechnikai Kft. as of 31 December 26, and of the results of its operations for the year then ended. The business report is consistent with the disclosures in the financial statements. Without qualifying our opinion we draw your attention to the fact that the attached financial statements have been prepared for the consideration of the member/shareholders at the forthcoming Members' Meeting and, as such, do not reflect the effects, if any, of resolutions that might be adopted at that meeting. Budapest, 26 March 27 Nick Kós Partner PricewaterhouseCoopers Kft. 177 Budapest, Wesselényi u. 16. License Number: 1464 Mészáros Balázs Statutory auditor Licence number: 5598 Translation note: The accompanying Jlnancial statements are not intended to present the /lnancial position and results of operations and cash flows in accordance iv ith accounting principles generally accepted in jurisdictions other than Hungaiy.

6 adatok -ban) HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI Kft. JELENTES Es EVES BESZAMOLO 26. DECEMBER 31. beszámoló a 26. december 31 -ye! végzódô évre 1

7 (adatok -ban TARTALOMJEGYZEK MERLEG-ESZKOZOK... MERLEG-FORRASOK... 4 EREDMENYKIMUTATAS... 5 KIEGESZ1TO MELLEKLET... 6 UZLETI JELENTES beszámoló a 26. december 31-vel végzödö évre 2

8 (adatok -ban jjdt.ld.j - 2LJI..'L JJI 26 december 31-en HONEYWELL SZABALYOZASTECHNJKAI KFT Ste tisztikai számjel: EIbzb év EIdzb év(ek) 7'argyev a Megnevezes Korrekcibja ER EFf 1 A. BEFEKTETETT ESZKOZOK 2 I. IMMATERIALtS JAVAK 3 1. AIapit4s-4tszervezés aktivált értéke 4 2. Kisérleti fejlesztés aktivâlt értéke 5 3. Vagyoni értéko jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Uzleti vagy cégérték 8 6. lmmateriális javakra adott elblegek 9 7. lmmateriális javak értékhelyesbitese 36,333 36,333 29,342 29,342 1 II. TARGY! ESZKOZOK Ingatlanok és a kapcsolbdb vagyoni értéko jogok MOszaki berendezések, gépek, jármovek Egyéb berendezések, felszerelések, jérmuvek Beruhãzások, feljitâsok Beruhâzásokra adott elblegek Tbrgyi eszkbzok ertekhelyesbitése 29,196 3,924 24, ,133 5,931 11, III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK Tartbs részesedés kapcsolt vâllalkozásban TartOsan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2 3. Egyéb tartbs reszesedés Tartósan adott kölcsbn egyeb részesedési viszonyban Egyéb tartosan adott kblcsdn Tartbs hitelviszonyt megtestesitb ertékpapirok Befektetett penzügyi eszkbzök értékhelyesbitese B. FORGOESZKOZOK 2,52,662 2,335,69 26 I. KESZLETEK 27 1.Anyagok Befejezetten termelés es félkesztermékek Késztermékek 3 4. Aruk Készletekre adott elblegek 351,56 351,56 233,16 233,16 32 It. KOVETELESEK 33 I. Kdvetelések áruszállitásbot es szotgáltatasbbl Kbvetelbsek kapcsott váttalkozással szemben Követetések egyéb reszesedési viszonyban Véltbkbvetetések Egyéb kbvetetések 1,713,2 1494,741 35, ,127 1, ,389,4 12,24 56, III. ERTEKPAPIROK Részesedés kapcsottváttatkozásban 4 2. Egyéb rbszesedés Saját részvények, sajét Ozletrészek Forgatâsi cétu hitetviszonyt megtestesitb értékpapirok 43 IV. PENZESZKOZOK Pénztar, csekkek Bankbetétek 438, , , , C. Aktiv idbbeli ethatárolâsok Bevételek aktiv idôbeti elhatárotãsa Koltségek, réforditésok aktiv idobeli elhatárotésa Halasztott réforditésok 5 ESZKOZOK OSSZESEN (A+B^C) 2,568,537 2,382,154 Keltezés Budapest, 27. mdrcius 26. Dr. Pbsztor lalvéri a vdllalkozés vezetbje (képviselbje) Major Lasalo Gazdasági igazgató Eves beszãmoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre -3

9 (adatok -ban) MERLEG - FORRSOK - 26 december 31-en HONEYWELL SZABALYOZ4STECHNJKAI KFT Statisztikai számje!: Eibzö év EIözd év(ek) Tárgyóv S Megnevezés KorrekciOja Sz. EFf 51 D. SAJAT TOKE ( Sorok) 918,937 82,66 52 I. JEGYZETT TOKE 22,796 22, II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETTTOKE (.) 54 III. TOKETARTALEK IV. EREDMENYTARTALEK 958,79 895, V. LEKOTOTT TARTALEK 57 VI. ERTEKELESI TARTALEK 58 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY -63,414-98, celtartalekok 55,491 42, Celtartalék a vérhatd kotelezettségekre 18, 42, Céltartalék a jävöbeni koltségekre Egybb celtartalék 37, F. KOTELEZETTSEGEK (1+11. sorok) 1,335,119 1,236, I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK Hétrasorolt kdtelezettségek kapcsolt vállalkozâssal szemben Hátrasorolt katelezettsegek egybb részesedési viszonyban Hétrasorolt katelezettségek egyéb gazdalkoddval szemben 68 II. HOSSZI) LEJARATU KOTELZETTSEGEK HosszU Iejáratra kapott kolcsdnök 7 2. AtváltoztathatO kotvenyek Tartozások kotvénykibocsâjtésbdl Beruházási bs fejlesztési hitelek Egyeb hosszülejáratd hitelek TartOs kotelezettségek kapcsolt vá8alkozással szemben TartOs kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban Egybb hosszdlejáratu kotelezettsbgek 77 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 1,335,119 1,236, Rövid Iejáratü kälcsöndk Rövid IejáratCi hitelek 8 3. Vevbktdl kapott elotegek 1,23 1, Kotelezettségek áruszáiiitásboi és szolgáltatásbol (szállitok 396, , Váltdtartozások RBvid Iejárat( kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 86, , Rovid Iejáratü kötelezettségek egyéb rbszesedési viszonyban Egyéb rovidlejãratd kbtelezettségek 131,135 13,94 86 G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 258,99 282, Bevételek passziv idôbeli elhatárolása Koltsbgek, ráforditások passziv idöbeli elhatârolása 258,99 282, Halasztott bevételek 9 FORRASOK OSSZESEN (D+E+F+G) 2,568,537 2,382,154 Keltezés Budapest, 27. mdrdus 26. Dr. Pdsztor tstván A vállalkozás vezetsje (képviseldje) Major LdszIô Gazdasái 9azgato beszámoló a 26. december 31-vel végzödö évre 4

10 (adatok -ban) Eredménykimutatás "A" tius 26. december 31-en HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT Siatisztikai szdmje!: E!özb ev Eläzö ev(ek) Tdrgyév $ Megnevezés korrekciója Sz. EFf 1 1. BeIföIdi ertélcesités netto érbevétele 6,99, , Export értékesités nettb árbevetele 497, ,851 3 I. Ertékesités nette árbevétele (1+2) 6,596,941 5,218, Sajét termelésu készletek bllományváltozása 5 4. Saját eibáiiitbsü eszközbk aktivélt értéke 6 II. Aktivált sajét teljesitmények értéke (+3+4) 7 III. Egyéb bevételek 53,94 49,452 8 Ill/a. EbbOI: visszairt értékvesztés 31,398 7, Anyagkoltség 38,932 2, Igénybe vett szolgáltatasok értéke 1,4,814 1,78, Egyéb szolgáltatbsok értéke 17,915 32, Eladott áruk beszerzési értéke 2,575,331 1,969, Eladott (kozvetitett) szolgáltatésok értéke 1,865,242 1,83, IV. AnyagjellegO ráiorditások ( ) 5,538,234 4,185, Bérköltség 668, , Személyi jellego egyéb kifizetések 67,664 87, Bérjãrulékok 229,34 237,46 18 V. Személyi jellegu rélorditésok ( )) 965,35 1,2,74 19 VI. Ertékcsökkenési leirés 36,49 34,531 2 VII. Egyéb ráforditások 125, , VIlla. EbbOl: értékvesztés 5,191 15,92 22 A. UZEMI(UZLETI)TEVEKENYSEG EREDMENYE(I+lI+III-IV-V-Vl-VII) -15, Kapott (jaró) osztalék es részesedés Rbszesedesek értékesitésének árfolyamnyeresege Befektetett pénzugyi eszközök kamatai, arfolyamnyeresége Egyéb kapott (járo) kamatok es kamatjelleg bevételek 5,983 13, PénzOgyi muveletek egyéb bevételei 11,523 85, VIII. Penzügyi mflveletek bevételel ( ) 116,56 99, Befektetett penzugyi eszkozök brfolyamvesztesege Fizetendb kamatok és kamatjellego ráforditãsok 9,943 24, Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m/iveletek egyéb rãtorditbsai 149,224 68, IX. Pénzügyi moveletek ráforditãsai ( ) 159,167 92, B. PENZUGYI MOVELETEK EREDMENYE (VIlI-IX) -42,661 7, C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (A+B) -58,188-98, X. Rendkivüli bevételek 37 XI. Rendkivüli ráforditások 38. RENDK1VULI EREDMENY (X-XI) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (C+D) -58,188-98,871 4 XII. AdOfizetési kotelezettség 5, F. ADOZOTT EREDMENY (E-XlI) -63,414-98, Eredménytartalék igénybevetele osztalékra, részesedésre JEváhagyott osztalék, reszesedés 44 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (F+22-23) i Ke8ezés Budapesl, 27. mercius 26. Dr Paszlor Is/sEn A vellalkozes vezetâje (kepviselbje) ' Major LEszIó GazdasEgi igazgalô L beszámoló a 26. december 31 -ye! végzodö évre 5

11 (adatok -ban KIEGESZITO MELLEKLET beszárnolo a 26. december 31 -vel végzôdô évre 6

12 (adatok -ban) 1. A VALLALKOZAS ISMERTETESE A Honeywell Kfi. (a "Tarsasag") egy korlátolt felelôssegü társaság, melyet a Honeywell AG. Offenbach (Kaiserleistr. 39 D-6367 Offenbach) alapitott 1992-ben. A Tarsaság jiiniusában kezdte meg tevékenységét. A Tdrsaság az alábbi tevekenyseget folytatja: Szabályozástechnikai termékek értékesitése és ezzel kapcsolatos szoftverek telepitése, müködtetése az éptiletgépészeti és ipari rendszerek területén. A Társaság bejegyzett székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u A Tarsaság jegyzett tôkéje: A társaság tulajdonosa: Névérték Tulajdonosi részarány (%) Honeywell AG. Offenbach A vállalkozás egyik tigyvezetö igazgatója egyben a Honeywell ESCO Magyarország Rt. Igazgato tanács elnöke. Az ESCO Rt. székhelye: 1139 Petneházy u. 2-4., jegyzett tökéje: 42.. Tulajdonosai: Honeywell Inc. (43,18%); EBRD (24%); IFC (24%); OTP Bank Rt. (8,82%). A Tarsaságot a számviteli torvény az eves beszámolo konyvvizsgáló által történô hitelesitésre kötelezi, melyet szerzôdés szerint a PricewaterhouseCoopers Kfi. lát el. A vállalkozás vezetô tisztsegviselôinek a vállalkozdssal szemben semminemü tartozása sincsen. 2. SZAMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja A Tarsaság eves beszámolót készit, ennek megfelelöen a kettös könyvvitel szabályai szerint vezeti konyveit. A beszámoló készitésének idöpontja a tárgyévet követô évjanuár ho 5 napja. Az eves beszámolo a magyar szárnviteli torvénnyel osszhangban a bekerülési koltseg elvének alkalmazásával késztilt. A Tarsaság "A" tipusü mérleget készit. A Társaság "A" tipusü eredménykimutatást készit. A mérleg- es eredménykimutatás formáj a az elözô évhez képest nem változott. A Társaság konszolidált beszámolo készitésére nem kötelezett. Az eves beszdmolo adatai - a megj egyzett kivételektôl eltekintve - ezer forintban értendök. Eves beszámolo a 26. december 31 -vel végzôdo évre 7

13 (adatok -ban) b) A számviteli politika fôbb elemei A Tarsaság a számviteli törvény elôirásai szerint végzi tevekenyseget. A Társaság a számviteli torvénnyel osszhangban kialakitotta a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatãt. A Tarsaság rogzitette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébôl kiindulva biztositani kell a (teljesség, valodisag, világosság, összemérés, folytonosság, kovetkezetesseg, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idôbeli elhatárolás, a tartalorn elsôdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a koltség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesulését. Lényegesnek minösül a beszámoló szempontjábol minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Eimek megfelelôen mind a közzététel szempontjából mind a megbizható és valós képet lényegesen befolyásoló érték szernpontjából a Társaság a saját tôke értékét legalább 2%-kal megváltoztató tételeket minositi lenyegesnek. Adósonként egyuttesen kisosszegünek minôsiti a TErsaság azokat a követeléseket, melyek nem haladják meg a végrehajtás várható koltsegeinek háromszorosát. A valutában, ill. devizában felmerult eszközök es források ev végi Etértékelésénél nern minôstil jelentôsnek az 5 alatti osszeg, tehát nem szukséges az átértékelés ezen osszeg alatt. Az értékvesztés megállapitása során fajiagosan kis értékü készletnek minôsül az a készlet, amelynél a nyilvántartáson való keresztulvezetés koltsége meghaladj a az értékvesztés osszegét. Ezeknel a keszleteknel az ertekvesztes elszamolasa a konyv szeiinti ertek aianyaban tortenhet Az ellenörzés, önellenörzés során jelentösebb osszegü hibának minôsül a mérleg föosszegének 2%-at meghaladó hiba. Az ezen osszeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban keli bemutatni az eves beszámolóban az elôzô évi adatok mellett. Az eves beszámoló aláfrására Dr. Pásztor István (2462 Martonvásár, Széchenyi u. 71.) és Maj or László Gazdasági igazgató j ogo suit. Eves beszámoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre 8

14 (adatok -ban) A piaci értéken történô értékelés elvei. c) Immateriális javak Az immateriális j avak beszerzési, illetve elôállitási koltsegen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nern magasabb értéken kerulnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámitása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az inimateriális j avak várható hasznos élettartama alatt történö leirásához szukséges értékcsokkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Goodwill Szoftverek Szoftver (Oracle). 6.6 év 3 év 5 ev d) Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a merlegben beszerzési, illetve elóállitási koltsegen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kirnutatásra. Az értékcsökkenés kiszárnitása a lineáris rnodszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartarn alatt történö leirásához szukséges értékcsokkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Ingatlanok Mñszaki berendezések Bütor 5 ev 3 ev 5 év A 6 (amit a társasági ado számitásakor figyelembe vettünk) alatti értékü tárgyi eszközök esetében a Tarsaság aktiválás után egy osszegben szárnolja el az értékcsökkenést, e) Befektetett pénzügyi eszközök Az egyéb tartosan adott kölcson sorban a dolgozoknak a vállalattal szernben fennálló tartozása kerul kimutatásra 7 értékben. 1) Készletek A vásárolt készletek a beszerzési koltseg és a nettó piaci érték közul az alacsonyabbikon kerulnek kimutatásra. A készletek értéke tartalmazza a közvetlen anyag- és munkakoltséget és a felosztott közvetett koltségek megfelelóen arányositott részét. Egy évnél hosszabb ideig nem mozgott készletek egyedi értékelés alapj an értékvesztést szárnolunk el. g) Ertékpapirok Nincsenek. Eves beszãmolo a 26. december 31 -ye! végzodö évre 9

15 (adatok -ban h) Külibldi pénzeszközben felmerülô ugyletek elszámolása A ktilföldi pénzeszkozben felmerulô Ugyletek során használt MINB arfolyam és a pénzugyi teljesités idôpontjában érvényes árfolyam kulönbözetébol adódó realizált árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerul kimutatásra. A külföldi pénzeszkozben nyilvántartott eszközök és források értékelése a mérlegben az alábbiak szerint alakul: Külföldi pénzértékekre A ki nem egyenlitett követelések a fordulónapi MNB fennálló követelés arfolyamon kerülnek értékelésre. Ktilfdldi pénzértékekre szolo tartozás A ki nern egyenlitett kotelezettsegek a fordulónapi MNB árfolyamon kerulnek értékelésre. i) Arbevétel Az értékesités nettó árbevétele a teljesités idôpontjában kerul elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. j) Céltartalékok, értékvesztések Vevôkre képzett értékvesztés a vevök egyedi rninösitése alapján történik. A 365 napnál,,idösebb" es csak ebben a kategóriában lévô kintlevôsegekre 1% értékvesztést képzett a vállalkozás. k) Társasági ado A társasági ado a tárgyevben érvényes adojogszabalyok alapján kerlil az eredménykimutatásban elszámolásra. 1) Merleg fordulónap utáni események A mérleg fordulónapja után nem zaj lott le olyan esemény, amely j elentôsen befolyásolj a a Társaság 26. december 31-i beszámolóját. beszámoló a 26. december 31-vel végzödo ëvre 1

16 (adatok -ban) 3. PENZUGYI HELYZET Es LIKVIDITAS Vagyoni helyzet Elemzése efektetett eszközök aránya= Befektetett eszközök = Eszközök 3% 2' orgóeszkozok aránya Forgóeszkozok = Eszközök 97% 98% PenzUgyi helyzet Elemzése Elôzô Ev Tárgy- Ev Elôzô év Tárgy- Ev Likviditás I. = Forgóeszkozok = Rövid lej. kotelezettségek Likviditás II. (Quick ration) Forgóeszk.-készletek = Rövid lej. kotelezettségek Vevô napok száma (nap) = Vevö állomány*365 = Arbevétel 187% 189ii 161% 17% Készlet forgási sebesség (nap)= Eladósodottsági mutató = Készletállomány* 365 özzo1 Hosszü lejárate hitelek = Saját töke % % Eves beszámoló a 26. december 31-vel végzodö évre 11

17 adatok -b Jovedelmezösegi mutatók Elôzô Ev Tárgy- Ev Arbevétel arányos nyereségesség: Adózás elötti eredmény Arbevétel = -1% -2% Saját töke arányos nyereség: Merleg szerinti eredmény = -7% -12% Saját tôke Mérlegszerinti eredmény = -7% -12% Saját töke + Hosszil lej áratü kotelezettségek 4. IMMATERIALIS JAVAK EIF Immateriális javak értéke az év közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó állomány Növekedés Csökkenés, Bruttó érték Szoftverek Ertékcsökkenés Szoftverek Nettó érték Szofiverek Záró Allomán Eft Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az elôzö évhez képest. beszãmoló a 26. december 3 1-vel végzôdô évre 12

18 (adatok-ban 5. TARGYI ESZKOZOK Az targyi eszközök értéke ev közben az alábbiak szerint alakult: Nyitó Záró Allomány Növekedés Csökkenés Allomány Bruttó érték Ingatlanok MUszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések, jármflvek Beruházások Beruházásokra adott elôlegek ErtékhelyesbItés Ertékcsökkenés Ingatlanok Müszakigépek, berendezések Egyéb berendezések, járrnüvek Beruházások Beruházásokra adott elölegek ErtékhelyesbItés Nettó érték Ingatlanok Müszaki gepek, berendezések Egyéb berendezések, jármüvek Beruházás Beruházásokra adott eloleg A tárgyi eszközök értékcsökkenésdnek elszárnolási módja nem változott az elözô évhez képest. 6. KESZLETEK A készleteken belul a proj ektekkel kapesolatos alvállalkozói telj esitmények ot tettek ki. A társaság a tergyevben nem számolt el értékvesztdst a lassan mozgó készleteire. Eves beszámoló a 26. december 3 1-vel végzödô évre 1-, 1.)

19 adatok -ban) 7. KOVETELESEK 7.1. Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalattal szembeni követelés is) Az követelésbôl a Honeywell társvdllalatokkal szembeni Icövetelés, melybôl a tarsaság tulajdonosával szembeni követelés. Követelések áruszállitásból es szolgáltatásokból Korcsoport szerinti bontása december december Határidôn beltili kovetelések: Határidön the kovetelések: 1-3 nap Hataridon tuli kovetelesek nap Határidön tiili követelések: 61-9 nap Határidön tüli követelések: nap Határidôn tüli kovetelések: nap Határidôn toji követelések: 361 napon tii1i Osszesen: Ebböl levonandó: értékvesztés Követelések áruszállitásból es szolgáltatásból A követeléseken bellll a kétes követelésekre képzett értékvesztés tal nö vekedett: Nyitó érték 26. január 1-ével: Követelések elszámolt értékvesztése: Követelések visszairt értékvesztése: Záró érték 26. december 31-an: KAPCSOLT VALLALKOZASOKKAL SZEMBENI KOVETELESEK Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések részletezése HW Trade US H&BC HW Trade AustrialGmbH HW Trade Czech Republic HW Trade France/SO HW Trade GermanlAG HW Trade Italy/SpA 26. december december Eves beszámolo a 26. december 31 -vel végzôdô évre 14

20 (adatok -ban HW Trade Norway 3.49 HW Trade UKIHCS LTD HW Trade UKJHomas HW Trade Italy/Strurnentecnica 33 HW Trade Poland 8.96 HW Trade RussialH&BC HW Trade Romania 986 HWTradeSlovakia HW Trade BelgiumlHESA ACS HW Trade Technologies Sarl ECC HW Trade Honeywell d.o.o. Serbia 61 Osszesen: EGYEB KOVETELESEK Egyéb követelések részletezése: december 31. december 31. Munkavállalói elôleg Szakképzési hozzájárulás elsz.szla Társasági ado elsz. Szla Iparüzési ado elsz. szla Egyeb Osszesen AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK SAJAT TOKE beszámoló a 26. december 31-ye! végzödö évre 15

21 adatok -ban) A saját tôkén beluli változások 26. ev során az alábbiak voltak: Jegyzett 26. január 1-i egyenleg Növekedés - Csokkenés Mérleg Tôke- Eredmény- Ertékelési szerinti tartalék tartalék tartalék eredmény Osszesen Elözö évi eredmény felosztása Egyéb 26. évi eredmény 26. december 31-i egyenleg Céltartalékok alakulása A képzett céltartalékok az év során az alábbiak szerint alakultak: december 31. december 31. Céltartalék várható kotelezettségekre Céltartalék a jovöbeni koltségekre Egyéb (garancialis) céltartalékok Osszesen: A Céltartalék várható kotelezettségekre soron garanciális céltartalék és utólag adott engedményre képzett kotelezettség szerepel. A garanciális céltartalékok képzése a tárgyévben volt, a felhasználás ot, Igy azok az elôzô évhez viszonyitva ta1 csökkentek. 11. KOTELEZETTSEGEK beszámoló a 26. december 31 -ye! végzôdö évre 16

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben