a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlója elfgadásáról I. Tartalmi összefglaló A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. elkészítette a évre vnatkzó mérlegbeszámlóját, amely az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlóját a társaság Felügyelő Bizttsága április 10. napján megtarttt ülésén tárgyalta meg. Az ülésen hztt döntésről a Felügyelő Bizttság Elnöke szóban tájékztatja a Képviselő-testületet. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. a; e. Budapest, április 12. Dr. Pap Sándr~, Törvényességi szempntból ellenjegyzem: Dr. ~--::lán jegyző ( ~

2 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2012. ( )határzata a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlója elfgadásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Felügyelő Bizttsága által ellenőrzött évi mérlegbeszámlóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését a benne fglaltak szerint elfgadja. Határidő: Feladatkörében érintett: április 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. vezérigazgató

3 Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ). 1\l ; C Le\ r,. t ~ ; -r~,~'. r 1< r \\. L~ 1 ~C.~ J. \,"--\ \!' / '-.,... Kőbányai Vagynkezelő Zrt..., UZLETI JELENTES évi BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest április 04.

4 Kóöányai Vagynkezelő Zrt. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi tevékenységél beflyásló gazdasági és piaci flyamatk ismertetése 20 ll. évben Vagynkezelő az Önkrmányzattal kötött megbízási szerződések alapján látta el az Önkrmányzat tulajdnában lévő lakóépületek, lakásk és nem lakás célú helyiségek üzemeltetésével, kezelésével, karbantartásával és felújításával, valamint egyes intézmények karbantartásával és felújításával kapcslats feladatkat, tvábbá a társasházakban lévő önkrmányzati tulajdnú albetétek tulajdnsi képviseletét is. Ezen alapfeladatainkn túlmenően, saját kckázatú üzleti tevékenységeket is flytattunk, melyek közül meghatárzó a Vagynkezelő tulajdnában lévő ingatlank bérbeadása, az ingatlanfrgalmazás, az ingatlan értékbecslés, mérnöki- és műszaki ellenőri tevékenység ellátása, tvábbá társasház kezelői- (közös képviselet) és ügyviteli szlgáltatásk végzése. Az Önkrmányzat részére végzett alapfeladatainkat augusztus l. napjától, a Közszlgáltatási Keretszerződés és a évi Éves Közszlgáltatási Szerződés (a tvábbiakban: Közszlgáltatási Szerződés) alapján végeztük. A Vagynkezelő életében a közszlgáltatási szerződés hatályba lépésén túl, jelentős váltzást eredményezett a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek (a tvábbiakban: Kőbánya-Gergely Kft.) a Vagynkezelő szervezetébe, belvadással történt megszűnése (2011. augusztus 7.), valamint a Köbeta Zrt végelszámlásának befejeződése. E két társasággal kapcslats váltzásk a Vagynkezelő tevékenységi körére és eredményére is hatással vltak. A Köbeta Zrt végelszámlása 22 mft pénzügyi veszteséget kztt, valamint a végelszámláshz kapcslódó ráfrdításk finanszírzása tvábbi közel 4 mft pénzeszköz átadást is igényelt. Az elmúlt gazdasági években a Vagynkezelő Zrt vállalkzásai megszűntek (végelszámlás, belvadás útján). Az év végéig kialakult szervezet a tevékenységek és kapcslatk tekintetében jelenleg véglegesnek mndható. Az évközi módsulásk természetesen jelentős hatással bírtak, mind a mérleg mind az eredmény vnatkzásában. Néhány adat a váltzásk érzékeltetéséhez: 2010.év év Befektetett eszközök értéke eft eft Frgóeszközök értéke eft eft Jegyzett tőke eft eft Saját tőke eft eft Kötelezettségek eft eft

5 Kó'bányai Vagynkezelő Zrt. A 20 ll. évben - Közszlgáltatási Szerződés hatályba lépését követően, az Önkrmányzat által elfgadtt- módsíttt tervhez képest a évi teljesítés az alábbiak szerint alakul: Főösszegek Tény 2010.év Terv 20ll.év Tény 20ll.év Bevételek Költségek és ráfrdításk Eredmény eft eft eft eft eft ll 342 e Ft l eft l eft 795 eft A mérleg frdulónapja után tudmásunkra juttt váltzásk, amelyek még mindig beflyáslják a társaság jelenlegi tevékenységének eredményét (bejelentett perigény, munkajgi, helytállási kötelezettségek kapcsán) céltartalék elszámlásával számszerűsítésre kerültek. Az Önkrmányzat évi költségvetésének jóváhagyása, a több évre kötött közszlgáltatási keretszerződés megfelelő alapt biztsít a társaság tevékenységének flytatására. A Vagynkezelő működése srán érezhető az a váltzás, amit az Önkrmányzat és a Vagynkezelő együttműködési rendszerének (Közszlgáltatási Szerződés) átláthatóbbá tételé idézett elő. A Vagynkezelő nem csupán az Önkrmányzattól várja saját pzícióinak megerősítését, hanem saját maga is tevőlegesen vesz részt annak helyreállításában. Ennek érdekében kiemeit figyelmet kíván frdítani a pályázati lehetőségek felkutatására, a piaci lehetőségek kiaknázására, elsősrban a társasházkezelés, illetve a beruházás bnylítás, műszaki ellenőrzés területén. Flyamatsan és szakmai elismeréssellátunk el ingatlan értékbecslői, frgalmazói feladatkat, amely tevékenységek tvábbi lehetőségeket rejtenek magukban. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt tvábbra is jelentős összegeket frdít az utóbbi években kialakíttt szervezet fglalkztatttainak szakmai tvábbképzésére, a fiatal dlgzók beisklázására. Ebből adódóan kedvező irányba módsult a krszerinti összetétel. Tvábbra is preferáljuk azkat a szakmai ktatáskat, melyek a feladatk ellátását minél hatéknyabbá teszik, mind műszaki, mind társasházkezelői, de akár egyéb adminisztrációs területeken is. Nem cél a fglalkztatttak számának növelése, de minőségi cserék egy-egy dlgzó nyugdíjazása, kilépése esetén még várhatók. A tevékenységi kör szélesítése srán elsősrban az ingatlanszakmáhz való kötődés a vezérelv, de a legfntsabb szempnt, hgy az Önkrmányzat érdekei maradjanak előtérben. A Vagynkezelő jövőképének megfgalmazásakr, az Önkrmányzattal való együttműködés szarsabbra fnása és az Önkrmányzat tulajdnában lévő ingatlanállmány lehető leghatéknyabb hasznsítása, értékének megőrzése és növelése a meghatárzó mtívurn, amely célk szerenesés esetben tvább erősíthetik egymás hatását.

6 Kóöányai Vagynkezelő Zrt. Összességében elmndható, hgy a Vagynkezelő flyamatsan és magas szakmai színvnaln képes ellátni megbízásait, és nyittt mindenfajta együttműködésre annak érdekében, hgy a megrendelők részére megfelelő szakmai szintű, értékaránys szlgáltatást, a tulajdnsa részére pedig befektetése stabilitását tudja garantálni.

7 AUDIT-LINE KÖNYVELŐ és KÖNYWIZSGÁLÓ KFT. Cégjegyzék szám: BUDAPEST, BALKÁN U.12. Fsz. 1. Telefn: Iktatószám: AL /2012 Könyvvizsgálói jelentés a Kőbányai Vagynkezelő Zrt i frdulónapról készített éves beszámlójának felülvizsgálatáról Vizsgálatt végezte: AUDIT - LINE Könyvelő és könyvvizsgáló Kft Budapest Balkán u. 12. fszt. l. Nyilvántartási szám: Telefn: hu AUDIT-LINTI BUDAPEST e~ P.szenyme 'Kj:lmarc: 6ejegy :c Készült: április 04.

8 AL /2012 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. tulajdnsa részére a i frdulónapra összeállíttt éves beszámlóról Alulírtt, mint a "Kőbányai Vagynkezelő Zrt." tulajdnsa által választtt könyvvizsgáló a Társasággal kötött szerződés alapján elvégeztük a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. mellékelt 201Lévi időszaki éves beszámlójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámló a i frdulónapra elkészített mérlegből, az ezen időpntra végződő évre vnatkzó eredménykimutatásból áll és a számviteli plitika meghatárzó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az eszközök és frrásk egyező főösszege: A Társaság ifrdulónapra készített beszámló mérleg szerinti eredménye: l e Ft 795 e Ft Vezetés felelőssége az éves beszámlóért Az éves beszámlónak a számviteli törvényben fglaltak és a Magyarrszágn elfgadtt általáns számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Szintén a vezetés felelős az lyan kntrllkért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhz, hgy lehetövé váljn az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításktól mentes éves beszámló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámló összhangjának megítélése. A üzleti évre vnatkzó könyvvizsgálatt a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardk és a könyvvizsgálatra vnatkzó - Magyarrszágn érvényes - törvények és egyéb jgszabályk alapján hajtttuk végre. Ezek a standardk megkövetelik, hgy megfeleljünk biznys etikai követelményeknek, valamint hgy a könyvvizsgálatt úgy tervezzük és végezzük el, hgy kellő biznysságat szerezzünk arról, hgy az éves beszámló mentes-e a lényeges hibás állításkat 2/10

9 Az elvégzett könyvvizsgálat magában fglalta lyan eljárásk végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati biznyítékt szerezni az éves beszámlóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválaszttt eljárásk, beleértve az éves beszámló akár csalásból, akár hibákból eredő, lényeges hibás állításai kckázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kckázatk ilyen felmérésekr a könyvvizsgáló éves beszámló gazdálkdó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempntjából releváns belső kntrllt azért mérlegeli, hgy lyan könyvvizsgálati eljáráskat tervezzen meg, amelyek az adtt körülmények között megfelelőek, de nem azért, hgy a vállalkzás belső kntrlljának hatéknyságára vnatkzóan véleményt mndjn. Az üzleti jelentéssei kapcslats munkánk a fent említett területre krlátzódtt és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett infrmációk áttekintését. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi éves beszámlóját szintén társaságunk könyvvizsgálta, melyről én AL1064-0l/2011 iktatószámn kiadtt független könyvvizsgálói jelentésünkben krlátztt véleményt adtunk. "A KŐBÁNYAI VAGYONKLEZELŐ Zrt évi beszámlóját alátámasztó analitika szerint a vevő követelés állmánya e Ft. A követelésekre a társaság egyeztető leveleket kiküldött, de csak elhanyaglható mértékben (5, 79 %) kapta vissza. Megvizsgáltuk a vissza nem igazlt, de O. kiegyenlített tételeket, melyek e Ft-t, azaz a vevőállmány 28, 7 4 %-át teszi ki. A krábbi években, illetve a tárgyévben elszámlt értékvesztések figyelembe vételével is a kimutattt vevőállmány közel fele nem minősíthető tisztáztt állmánynak. Könyvvizsgálói módszerekkel jelenleg nem állapítható meg, hgy a tisztázatlan vevői követelésekből milyen nagyságrend kerül rendeződésre. " 20 ll. évben a társaság a vevőállmány kezelésére kiemel t figyelmet frdíttt, jgi lépéseket kezdeményezett, jelentős értékvesztést számlt el. Bár jelentésünk nem garanciája annak, hgy a beszámló minden hibától mentes, de mivel a könyvvizsgálat magában fglalta az alkalmaztt számviteli plitikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségének, valamint az éves beszámló átfgó prezentálásának értékelését, ezért megfelelő alapt nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásáhz. 3/10

10 A könyvvizsgálat srán a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. éves beszámlóját, annak részeit és tételeit, azk könyvelési és biznylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardkban fglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő biznysságt szereztünk arról, hgy az éves beszámlót a számviteli törvényben fglaltak és az általáns számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámló a Kőbányai Vagynkezelő Zrt december 31-én fennálló vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható.é valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámló adataival összhangban van. Budapest, április 04. AUDIT-LINE KFT. BUDAPEST ~ ~.nr ---- \_/~- P.szertyiné Pei. te j{gnes 'l(amarai tag, /{ nyvvizsgáfó 9.11(111( 6ejegyzési szám: O O )f.uáit-line 1(/t. 9.11(111( nyi{vántartási szám: O O O O 3 O

11 l s=ámú me/lék/et TELJESSÉGI NYILATKOZAT Eszenyiné Fekete Ágnes Kamarai tag, könyvvizsgáló részére Ezt a teljességi nyilatkzatt a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.(1107 Budapest, Ceglédi út 30.) i frdulónapra elkészített éves beszámló vizsgálatával kapcslatban adjuk Önöknek. A vizsgálatuk célja véleményt nyilvánítani arról, hgy az elkészített éves beszámló megbízható és valós képet mutat-e Kőbányai Vagynkezelő Zrt i pénzügyi helyzetéről, eredményéről, (a vnatkzó beszámló-készítési elvekkel) összhangban. Elismerjük felelősségünket éves beszámló valós bemutatásáért (a vnatkzó beszámlókészítési elvekkel) összhangban. Legjbb tudmásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbi nyilatkzatainkat Alulírtt Szabó László, mint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. vezérigazgatója büntetőjgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy a i frdulónapra elkészített éves beszámlót a számviteli törvény rendelkezéseinek (a számviteli alapelveknek) megfelelően vezetett kettős könyvvitel adataiból állítttuk össze. A könyvelés idősrs és számlasrs vezetésének eleget tettünk. Valamennyi gazdasági eseményt biznylatkkal alátámasztva lekönyveltünk, semmit sem titkltunk el, és az adatkat nem manipuláltuk Éves beszámló Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási feltételekben meghatárzttak szerinti felelősségünket az éves beszámló a számviteli és egyéb törvényekkel összhangban történő elkészítésével kapcslatban, és kijelentjük, hgy az éves beszámló az említett törvényeknek megfelelőerr megbízható és valós képet adnak. A számviteli becslések - beleértve a valós értéken értékelteket - készítése srán általunk alkalmaztt jelentős feltételezések ésszerűek (540. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) A kapcslt felek közötti visznyk és ügyletek elszámlása és közzététele a nemzetközi pénzügyi beszámlási standardk követelményeivel összhanc'j~>', megfelelőerr történt. (550. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Sr került a pénzügyi kimutatásk frdulónapja utáni valamennyi lyan helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vnatkzóan a nemzetközi beszámlási standardk helyesbítést vagy közzétételt írnak elő. (560. nemzetközi könyvvizsgálati standard) A nem helyesbített hibás állításk hatásai sem önmagukban, sem öss7i nem lényegesek a pénzügyi kimutatásk egésze szempntjából A nem hibás állításk listája csatlva van a teljességi nyilatkzathz. (450. nemzetközi könyvvizsgálati standard) Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcslódó adatt az Önök rendelkezé~ére

12 bcsátttunk és minden lyan tranzakcióról infrmáltuk Önöket, amelyeknek az éves beszámlókra hatása lehet. A rendelkezésre bcsáttt infrmáció Megadtuk Önöknek az alábbiakat: hzzáférést valamennyi lyan infrmációhz, amelyek tudmásunk szerint a pénzügyi kimutatásk elkészítése szempntjából relevánsak, mint például a nyilvántartásk, dkwnentwnk, valamint egyéb anyagk; tvábbi infrmációkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; tvábbá krlátlan hzzáférést a gazdálkdó egységnél lévő lyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tarttták könyvvizsgálati biznyíték beszerzését. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartáskban, és azkat a pénzügyi kimutatásk tükrözik. Közöltük Önökkel azn kckázat általunk való felmérésének az eredményeit, hgy a pénzügyi kimutatásk csalás következtében lényeges hibás állításkat tartalmazhatnak. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltük Önökkel a gazdálkdó egységet érintő, az alábbiakban felsrltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcslats valamennyi infrmációt, amelyről tudmásunk van: vezetés, a belső kntrllban fnts szerepet játszó munkatársak, vagy másk, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatáskra. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltünk Önökkel minden a gazdálkdó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, krábbi munkavállalók, elemzők, szabályzók vagy másk által tett, csalásra vagy vélt csalásra vnatkzó állítással kapcslats infrmációt. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltünk Önökkel minden ismert jgszabályi és szabályzási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatásk elkészítésekr. (250. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltük Önökkel a gazdálkdó egység kapcslt feleinek aznsító adatait, valamint mindazkat a kapcslt felek közti visznykat és ügyleteket, amelyekről tudmásunk van. (550. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Megerősítjük, hgy: A mi kötelezettségünk a csalásk és hibák megakadályzására, illetve feltárására szlgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása. Közöltünk Önökkel minden lyan, bármely csaláshz vagy vélt csaláshz kapcslódó jelentős tényt, amely a vezetés tudmására juttt, és amely beflyással lehetett a Társaságra. 6/10

13 Nem történt szándéks mulasztás a cégvezetés, illetve azn alkalmazttak részéről, akik meghatárzó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli flyamatk rendszerében. Nem történt szándéks mulasztás azn más dlgzók részéről sem, akik lényegesen beflyáslhatnák az éves beszámlókat. A szabályzó hatóságkkal flytattt egyeztetés srán ezen szervek részéről nem kaptunk az éves beszámlók és bevallásk hiánysságaira, nem egyezőségére vnatkzó lyan visszajelzést, amely az éves beszámlók lényeges hatást gyakrlna. Nincs lyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen beflyáslná eszközeink és frrásaink besrlását vagy könyv szerinti értékét, amelyet nem hztunk vlna tudmásukra. Az alábbi ügyletekkel kapcslatban minden infrmációt az Önök rendelkezésére bcsátttunk: a) A kapcslt vállalkzáskkal szemben fennálló tartzásk és követelések, eredményt beflyásló tételek beleértve az értékesítést, beszerzést, valamint hitel, lízing és garancia megállapdást. b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási pciókat és megállapdáskat, valamint pciós jgkra és átváltható kötvényekre vnatkzó kötelezettségeket c) Pénzintézetekkel kötött megállapdásk, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcslats krlátzáskat, a hitelkeretet vagy hasnló megállapdáskat. d) Krábban eladtt eszközök visszavásárlására irányuló megállapdásk. Nem frdult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának az éves beszámlóban szerepelniük kellene. Nincs tudmásunk egyéb bárminemű lényeges tartzásról vagy követelésről, amely jelentősen beflyáslná a cégünk pénzügyi helyzetét A társaság nem ismer lyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. A számviteli nyilvántartás, ami az éves beszámló alapja, pntsan, megbízhatóan és megfelelő részletességgel tükrözi cégünknek és a részesedési visznyban lévő társaságknak ügyleteit Társaságunk megfelelő jgcímmel rendelkezik valamennyi tulajdnában lévő eszköz felett, azkat a közölt jelzálgn kívül egyéb zálg nem terheli. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nemteljesítés esetén lényegesen beflyáslnák az éves beszámlónkat. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt lyan esemény, mely az éves beszámló tekintetében kiigazítást igényeine. 7/10

14 Nem történt lyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült éves beszámlóban mutatkzhatna. A Kiegészítő Melléklet teljeskörűerr és megfelelőerr mutatja be a médegen kívüli tételeket. A Társaság vezetésének nincs tudmása lyan eseményekről, amelyek a hatálys Pénzmsás megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvényben definiált visszaélések fgalmát kimerítené. Budapest, április 04. V ezérigazgató 8/10

15 2. számú me/lék/et FELELŐS SZÁMVITELI VEZETŐ NYILATKOZATA Alulírtt, mint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (1107. Budapest, Ceglédi út 30. cégjegyzékszám:o , adószám: l ) könyvelését irányító gazdasági vezető kijelentem, hgy a társaság saját munkavállalóival végezte évben a Zrt. könyvelését. Az általunk végzett könyvelés alapján került összeállításra a főkönyvi kivnat, és ennek alapján a mérleg, és eredménykimutatás, amelyet auditálásra az eljáró könyvvizsgálónak átadtunk. Munkánk srán a Gazdasági Társaság számviteli rendét és ehhez kapcslódó ügyvitelt úgy szerveztük meg, hgy eleget tettünk a hatálys Számviteli törvény általáns előírásainak, rendelkezéseinek, az Általáns számviteli irányelveknek és a társaság belső szabályzatában fglalt rendelkezéseknek A Gazdasági Társaság által kibcsáttt számlák zárt számsrban, valamennyi a számvitelhez leadtt gazdasági eseményt dkumentáló kmány alapján készült. A Gazdasági Társaság költségei és ráfrdításai között a tevékenységgel kapcslats közvetlen és közvetett kiadásk szerepelnek, nem teljesítményeinkkel összefüggő költségelszámlás nem történt. A Gazdasági Társaság könyvvezetési rendje, valamint ehhez kapcslódó analitikus nyilvántartáskat úgy szerveztük meg, hgy azkból az adótörvények által előírt adatszlgáltatási kötelezettségek dkumentációs adatai megállapíthaták legyenek, analitikus nyilvántartáskkal követhetők, ellenőrizhetőkés teljes körűek legyenek. Budapest, április 04. cz;~ás l pénzügyi és számviteli fősztályvezető 9/10

16 3. számú me!lék/et LELTÁR NYILATKOZAT Alulírtt Szabó László, rnint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (1107. Budapest, Ceglédi út 30.) vezérigazgatója büntetőjgi felelősségern tudatában kijelentem, hgy a i frdulónapra összeállíttt beszámlót tételes pénzeszköz, készletleltár felvételével támasztttuk alá. A leltár srán a leltárzási szabályzatban, illetve a kapcslódó jgszabálykban meghatárzttak szerint, a leltárzási ütemterv előírásai szerint jártunk el. Nem frgalm képes, elfekvő készlet a leltárban nem szerepel. A befejezetlen termeléssei a beszámlási időszak végén nem rendelkeztünk. A én készleten maradt közvetített szlgáltatásk tvábbszámlázása teljes körűen megtörtént A leltár felvételekr nem rendelkeztünk lyan útn lévő, vagy idegen helyen tárlt anyaggal, félkész termékkel, illetve áruval, rnelyet bármilyen kból figyelmen kívül hagytunk vlna. Budapest, április 04. vezérigazgató

17 l 8 l l l l l l 4 l l l statisztikai számjel l - l l - l 4 2 l 4 cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése 1107 Budapest, Ceglédi út 30. A vállalkzás címe 2011 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: április 4. Vállalkzás vezetője AUDIT-LINE KFT. BUDAPEST e_.,gnűr teszenyiné Pe~te ;ignes 'Kflmarai tag, li nyvvizsgáw /igmarai tagsági szám: }l.tulit-line 1(6nyvefií és 'l(ftnyvvizsgáw 'Kft. 'l(flmarai nyűvántatási szám: O O O O 3 O

18 l l 8 l l l - l Tétel szám a Ol, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, ES 2 ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése MÉRLEG Eszközök (aktlvák) 20ll.l2.31 A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök( sr) I. IMMATERIALIS JA VAK ( srk) l. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. V agy ni értéku jgk 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adtt elölegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Il. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( srk) l. Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk 2.Müszakiberendezések,gépekjárrnüvek 3. Egyéb berendezések, felszerelések,járrnüvek 4. Tenyészállatk 5. Beruházásk, felújításk 6. Beruházáskra adtt elölegek 7. Tár_gyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ( srk) l. Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 2. Tartósan adtt kölcsön kapcslt vállalkzásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adtt kölcsön egyéb részesedési visznyban álló vállalkzásban 5. Egyéb tartósan adtt kölcsön 6. Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. F11!:óeszközök ( sr) l. KESZLETEK ( srk) l. Anyagk 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatk 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adtt elölegek ll. KÖVETELÉSEK ( srk) l. Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevök) 2. Követelések kapcslt vállalkzással szemben c e l l! l! l , 3. Követelések egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 39, 4. Váltókövetelések 40, 5. Egyéb követelések , 6. Követelések értékelési különbözete 42, 7. Szárrna,zéks ügyletek pzitív értékelési különbözete 43, III. ERTÉKP APIROK ( srk) 44, l. Részesedés kapcslt vállalkzásban 45, 2. Egyéb részesedés 46, 3. Saját részvények, saját üzletrészek 47, 4. Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk 48, 5. Ertékpapírk értékelési különbözete 49, IV.PENZESZKÖZÖK ( srk) , l. Pénztár, esekkek , 2. Bankbetétek , C.Aktiv idöbeli elhatárlásk ( srk) , l. Bevételek aktív időbeli elhatárlás , 2. Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhatárlása , 3. Halaszttt ráfrdításk , ESZKÖZÖK (AKTíV ÁK) ÖSSZESEN ( sr) A\ l Kelt: április 4. ~a ~ó László ' )

19 > l 8 l l l 4 l statisztikai számjel l - l l l l - l 4 2 l l 4 l Tétel cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése MÉRLEG Frrásk (passzívák) A tétel megnevezése szám a b c e 57, D. Saját tőke { srk) " 58, l. JEGYZETT TOKE 741 OOO l 160 OOO 59, Ebbl: visszavásárlt tulajdnsi részesedés névértéken 60, Il. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61, III. TOKETARTALEK , IV. EREDMENYTARTALEK , V. LEKOTOTT TARTALEK 64, VI. ERTEKELESI TARTALEK 65, l. Ertékhelyesbítés értékelési tartalékra ~ESZAMC 2. Valós értékelés értékelésitartalékra 67, VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY , E. Céltartalékk ( srk) , l. Céltartalék várható kötelezettségekre , 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre , 3. Egyéb céltartalék , F. Kötelezettségek ( sr) , L HA TRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (R-76"" srk) 74, l. Hátrasrlt kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 75, 2. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévö vállalkzással sz 76, 3. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb gazdálkdóval szemben 77, Il. HOSSZU LEJARA TU KÖTELEZETTSEGEK ( srk) , l. Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök 79, 2. Atváltztatható kötvények 80, 3. Tartzásk kötvénykibcsátásból 81, 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82, 5. Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83, 6. Tartós kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 84, 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállaik sz 85, 8. Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek , III. RO VID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK ( srk) , l. Rövid lejáratú kölcsönök 88, - ebből átváltztatható kötvények 89, 2. Rövid lejáratú hitelek l , 3. Vevötöl kaptt elölegek , 4. Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) ~~ 92, 5. Váltótartzásk j 93, 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben , 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállaik szemben 95, 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , 9. Kötelezettségek értékelési különbözete,_~- 97, 10. Származéks ügyletek negatív értékelési különbözete 98, G. Passzív időbeli elhatárlásk ( srk) 3 93sr 99, l. Bevételek passzív időbeli elhatárlása l 100, 2. Költségek, ráfrdításk passzív időbeli elhatárlása ;~" ; 101, 3. Halaszttt bevételek 102, FORRASOK (P ASSZIV AK) OSSZESEN ( sr) ;:;...,.,.c:, < c~ Kelt: április 4. ~~J \.. Szab8fászló )

20 l6l71712l6lsltlltltl4lltl statisztikai számjel cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel szám A tétel megnevezése a Ol, 02, I. 03, 04, II. III. 05, EV 07, 08, 09, IV. 10, ll, 12, v. VI. VII A. 13, 14, 15, 16, 17, VIII 18, 19, 20, 21, IX. B. c. K XI. D. E. XII F. 21, 22, G. b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprt értékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele (O I. +02.) Saját tennelésű készletek állmányváltzása Saját elöállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke Anyagjellegű ráfrdításk ( ) Bérköltség Személyijellegü egyéb kifizetések Bérjárulékk Személyi jellegil ráfrdításk ( ) Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk ebből: értékvesztés UZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (1+-II+IU-IV-V-VI-VII) Kaptt (járó) sztalék és részesedés ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Részesedések értékesítésének árflyamnyeresége ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Befektetett pénzügyi eszközökkamatai, árflyamnyeresége ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű bevételek ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Pénzügyi müveletek egyéb bevételei ebhöl: értékelési különbözet - Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árflyamvesztesége ebből: Kapcslt vállalkzás felé Fizetendő kamatk és karnaljellegű ráfrdításk ebből: Kapcslt vállalkzásnak adtt Részesedése!<, értékpapírk, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi míiveletek ráfrdításai ( ) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (+-A.+-8.) Rendkívüli bevételek Rendkivüli ráfrdításk RENDKiVULI EREDMENY (X-XI.) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+-C.+-D.) Adófizetési kötelezettség ADOZOTT EREDMENY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele sztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagytt) sztalék és részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (+-F.+2I.-22.) Keltezés: április 4. ~l c e l l l 706 l 001 l ;r -191' L il Sza fj László J

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ffoo@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ff@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit ttl

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben