a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlója elfgadásáról I. Tartalmi összefglaló A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. elkészítette a évre vnatkzó mérlegbeszámlóját, amely az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlóját a társaság Felügyelő Bizttsága április 10. napján megtarttt ülésén tárgyalta meg. Az ülésen hztt döntésről a Felügyelő Bizttság Elnöke szóban tájékztatja a Képviselő-testületet. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. mellékletében fglalt határzatt. a; e. Budapest, április 12. Dr. Pap Sándr~, Törvényességi szempntból ellenjegyzem: Dr. ~--::lán jegyző ( ~

2 J. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2012. ( )határzata a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi mérlegbeszámlója elfgadásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Felügyelő Bizttsága által ellenőrzött évi mérlegbeszámlóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését a benne fglaltak szerint elfgadja. Határidő: Feladatkörében érintett: április 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. vezérigazgató

3 Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ). 1\l ; C Le\ r,. t ~ ; -r~,~'. r 1< r \\. L~ 1 ~C.~ J. \,"--\ \!' / '-.,... Kőbányai Vagynkezelő Zrt..., UZLETI JELENTES évi BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest április 04.

4 Kóöányai Vagynkezelő Zrt. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi tevékenységél beflyásló gazdasági és piaci flyamatk ismertetése 20 ll. évben Vagynkezelő az Önkrmányzattal kötött megbízási szerződések alapján látta el az Önkrmányzat tulajdnában lévő lakóépületek, lakásk és nem lakás célú helyiségek üzemeltetésével, kezelésével, karbantartásával és felújításával, valamint egyes intézmények karbantartásával és felújításával kapcslats feladatkat, tvábbá a társasházakban lévő önkrmányzati tulajdnú albetétek tulajdnsi képviseletét is. Ezen alapfeladatainkn túlmenően, saját kckázatú üzleti tevékenységeket is flytattunk, melyek közül meghatárzó a Vagynkezelő tulajdnában lévő ingatlank bérbeadása, az ingatlanfrgalmazás, az ingatlan értékbecslés, mérnöki- és műszaki ellenőri tevékenység ellátása, tvábbá társasház kezelői- (közös képviselet) és ügyviteli szlgáltatásk végzése. Az Önkrmányzat részére végzett alapfeladatainkat augusztus l. napjától, a Közszlgáltatási Keretszerződés és a évi Éves Közszlgáltatási Szerződés (a tvábbiakban: Közszlgáltatási Szerződés) alapján végeztük. A Vagynkezelő életében a közszlgáltatási szerződés hatályba lépésén túl, jelentős váltzást eredményezett a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek (a tvábbiakban: Kőbánya-Gergely Kft.) a Vagynkezelő szervezetébe, belvadással történt megszűnése (2011. augusztus 7.), valamint a Köbeta Zrt végelszámlásának befejeződése. E két társasággal kapcslats váltzásk a Vagynkezelő tevékenységi körére és eredményére is hatással vltak. A Köbeta Zrt végelszámlása 22 mft pénzügyi veszteséget kztt, valamint a végelszámláshz kapcslódó ráfrdításk finanszírzása tvábbi közel 4 mft pénzeszköz átadást is igényelt. Az elmúlt gazdasági években a Vagynkezelő Zrt vállalkzásai megszűntek (végelszámlás, belvadás útján). Az év végéig kialakult szervezet a tevékenységek és kapcslatk tekintetében jelenleg véglegesnek mndható. Az évközi módsulásk természetesen jelentős hatással bírtak, mind a mérleg mind az eredmény vnatkzásában. Néhány adat a váltzásk érzékeltetéséhez: 2010.év év Befektetett eszközök értéke eft eft Frgóeszközök értéke eft eft Jegyzett tőke eft eft Saját tőke eft eft Kötelezettségek eft eft

5 Kó'bányai Vagynkezelő Zrt. A 20 ll. évben - Közszlgáltatási Szerződés hatályba lépését követően, az Önkrmányzat által elfgadtt- módsíttt tervhez képest a évi teljesítés az alábbiak szerint alakul: Főösszegek Tény 2010.év Terv 20ll.év Tény 20ll.év Bevételek Költségek és ráfrdításk Eredmény eft eft eft eft eft ll 342 e Ft l eft l eft 795 eft A mérleg frdulónapja után tudmásunkra juttt váltzásk, amelyek még mindig beflyáslják a társaság jelenlegi tevékenységének eredményét (bejelentett perigény, munkajgi, helytállási kötelezettségek kapcsán) céltartalék elszámlásával számszerűsítésre kerültek. Az Önkrmányzat évi költségvetésének jóváhagyása, a több évre kötött közszlgáltatási keretszerződés megfelelő alapt biztsít a társaság tevékenységének flytatására. A Vagynkezelő működése srán érezhető az a váltzás, amit az Önkrmányzat és a Vagynkezelő együttműködési rendszerének (Közszlgáltatási Szerződés) átláthatóbbá tételé idézett elő. A Vagynkezelő nem csupán az Önkrmányzattól várja saját pzícióinak megerősítését, hanem saját maga is tevőlegesen vesz részt annak helyreállításában. Ennek érdekében kiemeit figyelmet kíván frdítani a pályázati lehetőségek felkutatására, a piaci lehetőségek kiaknázására, elsősrban a társasházkezelés, illetve a beruházás bnylítás, műszaki ellenőrzés területén. Flyamatsan és szakmai elismeréssellátunk el ingatlan értékbecslői, frgalmazói feladatkat, amely tevékenységek tvábbi lehetőségeket rejtenek magukban. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt tvábbra is jelentős összegeket frdít az utóbbi években kialakíttt szervezet fglalkztatttainak szakmai tvábbképzésére, a fiatal dlgzók beisklázására. Ebből adódóan kedvező irányba módsult a krszerinti összetétel. Tvábbra is preferáljuk azkat a szakmai ktatáskat, melyek a feladatk ellátását minél hatéknyabbá teszik, mind műszaki, mind társasházkezelői, de akár egyéb adminisztrációs területeken is. Nem cél a fglalkztatttak számának növelése, de minőségi cserék egy-egy dlgzó nyugdíjazása, kilépése esetén még várhatók. A tevékenységi kör szélesítése srán elsősrban az ingatlanszakmáhz való kötődés a vezérelv, de a legfntsabb szempnt, hgy az Önkrmányzat érdekei maradjanak előtérben. A Vagynkezelő jövőképének megfgalmazásakr, az Önkrmányzattal való együttműködés szarsabbra fnása és az Önkrmányzat tulajdnában lévő ingatlanállmány lehető leghatéknyabb hasznsítása, értékének megőrzése és növelése a meghatárzó mtívurn, amely célk szerenesés esetben tvább erősíthetik egymás hatását.

6 Kóöányai Vagynkezelő Zrt. Összességében elmndható, hgy a Vagynkezelő flyamatsan és magas szakmai színvnaln képes ellátni megbízásait, és nyittt mindenfajta együttműködésre annak érdekében, hgy a megrendelők részére megfelelő szakmai szintű, értékaránys szlgáltatást, a tulajdnsa részére pedig befektetése stabilitását tudja garantálni.

7 AUDIT-LINE KÖNYVELŐ és KÖNYWIZSGÁLÓ KFT. Cégjegyzék szám: BUDAPEST, BALKÁN U.12. Fsz. 1. Telefn: Iktatószám: AL /2012 Könyvvizsgálói jelentés a Kőbányai Vagynkezelő Zrt i frdulónapról készített éves beszámlójának felülvizsgálatáról Vizsgálatt végezte: AUDIT - LINE Könyvelő és könyvvizsgáló Kft Budapest Balkán u. 12. fszt. l. Nyilvántartási szám: Telefn: hu AUDIT-LINTI BUDAPEST e~ P.szenyme 'Kj:lmarc: 6ejegy :c Készült: április 04.

8 AL /2012 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. tulajdnsa részére a i frdulónapra összeállíttt éves beszámlóról Alulírtt, mint a "Kőbányai Vagynkezelő Zrt." tulajdnsa által választtt könyvvizsgáló a Társasággal kötött szerződés alapján elvégeztük a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. mellékelt 201Lévi időszaki éves beszámlójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámló a i frdulónapra elkészített mérlegből, az ezen időpntra végződő évre vnatkzó eredménykimutatásból áll és a számviteli plitika meghatárzó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az eszközök és frrásk egyező főösszege: A Társaság ifrdulónapra készített beszámló mérleg szerinti eredménye: l e Ft 795 e Ft Vezetés felelőssége az éves beszámlóért Az éves beszámlónak a számviteli törvényben fglaltak és a Magyarrszágn elfgadtt általáns számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Szintén a vezetés felelős az lyan kntrllkért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhz, hgy lehetövé váljn az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításktól mentes éves beszámló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámló összhangjának megítélése. A üzleti évre vnatkzó könyvvizsgálatt a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardk és a könyvvizsgálatra vnatkzó - Magyarrszágn érvényes - törvények és egyéb jgszabályk alapján hajtttuk végre. Ezek a standardk megkövetelik, hgy megfeleljünk biznys etikai követelményeknek, valamint hgy a könyvvizsgálatt úgy tervezzük és végezzük el, hgy kellő biznysságat szerezzünk arról, hgy az éves beszámló mentes-e a lényeges hibás állításkat 2/10

9 Az elvégzett könyvvizsgálat magában fglalta lyan eljárásk végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati biznyítékt szerezni az éves beszámlóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválaszttt eljárásk, beleértve az éves beszámló akár csalásból, akár hibákból eredő, lényeges hibás állításai kckázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kckázatk ilyen felmérésekr a könyvvizsgáló éves beszámló gazdálkdó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempntjából releváns belső kntrllt azért mérlegeli, hgy lyan könyvvizsgálati eljáráskat tervezzen meg, amelyek az adtt körülmények között megfelelőek, de nem azért, hgy a vállalkzás belső kntrlljának hatéknyságára vnatkzóan véleményt mndjn. Az üzleti jelentéssei kapcslats munkánk a fent említett területre krlátzódtt és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett infrmációk áttekintését. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi éves beszámlóját szintén társaságunk könyvvizsgálta, melyről én AL1064-0l/2011 iktatószámn kiadtt független könyvvizsgálói jelentésünkben krlátztt véleményt adtunk. "A KŐBÁNYAI VAGYONKLEZELŐ Zrt évi beszámlóját alátámasztó analitika szerint a vevő követelés állmánya e Ft. A követelésekre a társaság egyeztető leveleket kiküldött, de csak elhanyaglható mértékben (5, 79 %) kapta vissza. Megvizsgáltuk a vissza nem igazlt, de O. kiegyenlített tételeket, melyek e Ft-t, azaz a vevőállmány 28, 7 4 %-át teszi ki. A krábbi években, illetve a tárgyévben elszámlt értékvesztések figyelembe vételével is a kimutattt vevőállmány közel fele nem minősíthető tisztáztt állmánynak. Könyvvizsgálói módszerekkel jelenleg nem állapítható meg, hgy a tisztázatlan vevői követelésekből milyen nagyságrend kerül rendeződésre. " 20 ll. évben a társaság a vevőállmány kezelésére kiemel t figyelmet frdíttt, jgi lépéseket kezdeményezett, jelentős értékvesztést számlt el. Bár jelentésünk nem garanciája annak, hgy a beszámló minden hibától mentes, de mivel a könyvvizsgálat magában fglalta az alkalmaztt számviteli plitikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségének, valamint az éves beszámló átfgó prezentálásának értékelését, ezért megfelelő alapt nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásáhz. 3/10

10 A könyvvizsgálat srán a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. éves beszámlóját, annak részeit és tételeit, azk könyvelési és biznylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardkban fglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő biznysságt szereztünk arról, hgy az éves beszámlót a számviteli törvényben fglaltak és az általáns számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámló a Kőbányai Vagynkezelő Zrt december 31-én fennálló vagyni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható.é valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámló adataival összhangban van. Budapest, április 04. AUDIT-LINE KFT. BUDAPEST ~ ~.nr ---- \_/~- P.szertyiné Pei. te j{gnes 'l(amarai tag, /{ nyvvizsgáfó 9.11(111( 6ejegyzési szám: O O )f.uáit-line 1(/t. 9.11(111( nyi{vántartási szám: O O O O 3 O

11 l s=ámú me/lék/et TELJESSÉGI NYILATKOZAT Eszenyiné Fekete Ágnes Kamarai tag, könyvvizsgáló részére Ezt a teljességi nyilatkzatt a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.(1107 Budapest, Ceglédi út 30.) i frdulónapra elkészített éves beszámló vizsgálatával kapcslatban adjuk Önöknek. A vizsgálatuk célja véleményt nyilvánítani arról, hgy az elkészített éves beszámló megbízható és valós képet mutat-e Kőbányai Vagynkezelő Zrt i pénzügyi helyzetéről, eredményéről, (a vnatkzó beszámló-készítési elvekkel) összhangban. Elismerjük felelősségünket éves beszámló valós bemutatásáért (a vnatkzó beszámlókészítési elvekkel) összhangban. Legjbb tudmásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbi nyilatkzatainkat Alulírtt Szabó László, mint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. vezérigazgatója büntetőjgi felelősségem tudatában kijelentem, hgy a i frdulónapra elkészített éves beszámlót a számviteli törvény rendelkezéseinek (a számviteli alapelveknek) megfelelően vezetett kettős könyvvitel adataiból állítttuk össze. A könyvelés idősrs és számlasrs vezetésének eleget tettünk. Valamennyi gazdasági eseményt biznylatkkal alátámasztva lekönyveltünk, semmit sem titkltunk el, és az adatkat nem manipuláltuk Éves beszámló Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási feltételekben meghatárzttak szerinti felelősségünket az éves beszámló a számviteli és egyéb törvényekkel összhangban történő elkészítésével kapcslatban, és kijelentjük, hgy az éves beszámló az említett törvényeknek megfelelőerr megbízható és valós képet adnak. A számviteli becslések - beleértve a valós értéken értékelteket - készítése srán általunk alkalmaztt jelentős feltételezések ésszerűek (540. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) A kapcslt felek közötti visznyk és ügyletek elszámlása és közzététele a nemzetközi pénzügyi beszámlási standardk követelményeivel összhanc'j~>', megfelelőerr történt. (550. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Sr került a pénzügyi kimutatásk frdulónapja utáni valamennyi lyan helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vnatkzóan a nemzetközi beszámlási standardk helyesbítést vagy közzétételt írnak elő. (560. nemzetközi könyvvizsgálati standard) A nem helyesbített hibás állításk hatásai sem önmagukban, sem öss7i nem lényegesek a pénzügyi kimutatásk egésze szempntjából A nem hibás állításk listája csatlva van a teljességi nyilatkzathz. (450. nemzetközi könyvvizsgálati standard) Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcslódó adatt az Önök rendelkezé~ére

12 bcsátttunk és minden lyan tranzakcióról infrmáltuk Önöket, amelyeknek az éves beszámlókra hatása lehet. A rendelkezésre bcsáttt infrmáció Megadtuk Önöknek az alábbiakat: hzzáférést valamennyi lyan infrmációhz, amelyek tudmásunk szerint a pénzügyi kimutatásk elkészítése szempntjából relevánsak, mint például a nyilvántartásk, dkwnentwnk, valamint egyéb anyagk; tvábbi infrmációkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; tvábbá krlátlan hzzáférést a gazdálkdó egységnél lévő lyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tarttták könyvvizsgálati biznyíték beszerzését. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartáskban, és azkat a pénzügyi kimutatásk tükrözik. Közöltük Önökkel azn kckázat általunk való felmérésének az eredményeit, hgy a pénzügyi kimutatásk csalás következtében lényeges hibás állításkat tartalmazhatnak. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltük Önökkel a gazdálkdó egységet érintő, az alábbiakban felsrltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcslats valamennyi infrmációt, amelyről tudmásunk van: vezetés, a belső kntrllban fnts szerepet játszó munkatársak, vagy másk, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatáskra. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltünk Önökkel minden a gazdálkdó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, krábbi munkavállalók, elemzők, szabályzók vagy másk által tett, csalásra vagy vélt csalásra vnatkzó állítással kapcslats infrmációt. (240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltünk Önökkel minden ismert jgszabályi és szabályzási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatásk elkészítésekr. (250. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Közöltük Önökkel a gazdálkdó egység kapcslt feleinek aznsító adatait, valamint mindazkat a kapcslt felek közti visznykat és ügyleteket, amelyekről tudmásunk van. (550. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard) Megerősítjük, hgy: A mi kötelezettségünk a csalásk és hibák megakadályzására, illetve feltárására szlgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása. Közöltünk Önökkel minden lyan, bármely csaláshz vagy vélt csaláshz kapcslódó jelentős tényt, amely a vezetés tudmására juttt, és amely beflyással lehetett a Társaságra. 6/10

13 Nem történt szándéks mulasztás a cégvezetés, illetve azn alkalmazttak részéről, akik meghatárzó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli flyamatk rendszerében. Nem történt szándéks mulasztás azn más dlgzók részéről sem, akik lényegesen beflyáslhatnák az éves beszámlókat. A szabályzó hatóságkkal flytattt egyeztetés srán ezen szervek részéről nem kaptunk az éves beszámlók és bevallásk hiánysságaira, nem egyezőségére vnatkzó lyan visszajelzést, amely az éves beszámlók lényeges hatást gyakrlna. Nincs lyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen beflyáslná eszközeink és frrásaink besrlását vagy könyv szerinti értékét, amelyet nem hztunk vlna tudmásukra. Az alábbi ügyletekkel kapcslatban minden infrmációt az Önök rendelkezésére bcsátttunk: a) A kapcslt vállalkzáskkal szemben fennálló tartzásk és követelések, eredményt beflyásló tételek beleértve az értékesítést, beszerzést, valamint hitel, lízing és garancia megállapdást. b) a saját(részvény)tőke visszavásárlási pciókat és megállapdáskat, valamint pciós jgkra és átváltható kötvényekre vnatkzó kötelezettségeket c) Pénzintézetekkel kötött megállapdásk, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcslats krlátzáskat, a hitelkeretet vagy hasnló megállapdáskat. d) Krábban eladtt eszközök visszavásárlására irányuló megállapdásk. Nem frdult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának az éves beszámlóban szerepelniük kellene. Nincs tudmásunk egyéb bárminemű lényeges tartzásról vagy követelésről, amely jelentősen beflyáslná a cégünk pénzügyi helyzetét A társaság nem ismer lyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. A számviteli nyilvántartás, ami az éves beszámló alapja, pntsan, megbízhatóan és megfelelő részletességgel tükrözi cégünknek és a részesedési visznyban lévő társaságknak ügyleteit Társaságunk megfelelő jgcímmel rendelkezik valamennyi tulajdnában lévő eszköz felett, azkat a közölt jelzálgn kívül egyéb zálg nem terheli. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nemteljesítés esetén lényegesen beflyáslnák az éves beszámlónkat. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt lyan esemény, mely az éves beszámló tekintetében kiigazítást igényeine. 7/10

14 Nem történt lyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült éves beszámlóban mutatkzhatna. A Kiegészítő Melléklet teljeskörűerr és megfelelőerr mutatja be a médegen kívüli tételeket. A Társaság vezetésének nincs tudmása lyan eseményekről, amelyek a hatálys Pénzmsás megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvényben definiált visszaélések fgalmát kimerítené. Budapest, április 04. V ezérigazgató 8/10

15 2. számú me/lék/et FELELŐS SZÁMVITELI VEZETŐ NYILATKOZATA Alulírtt, mint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (1107. Budapest, Ceglédi út 30. cégjegyzékszám:o , adószám: l ) könyvelését irányító gazdasági vezető kijelentem, hgy a társaság saját munkavállalóival végezte évben a Zrt. könyvelését. Az általunk végzett könyvelés alapján került összeállításra a főkönyvi kivnat, és ennek alapján a mérleg, és eredménykimutatás, amelyet auditálásra az eljáró könyvvizsgálónak átadtunk. Munkánk srán a Gazdasági Társaság számviteli rendét és ehhez kapcslódó ügyvitelt úgy szerveztük meg, hgy eleget tettünk a hatálys Számviteli törvény általáns előírásainak, rendelkezéseinek, az Általáns számviteli irányelveknek és a társaság belső szabályzatában fglalt rendelkezéseknek A Gazdasági Társaság által kibcsáttt számlák zárt számsrban, valamennyi a számvitelhez leadtt gazdasági eseményt dkumentáló kmány alapján készült. A Gazdasági Társaság költségei és ráfrdításai között a tevékenységgel kapcslats közvetlen és közvetett kiadásk szerepelnek, nem teljesítményeinkkel összefüggő költségelszámlás nem történt. A Gazdasági Társaság könyvvezetési rendje, valamint ehhez kapcslódó analitikus nyilvántartáskat úgy szerveztük meg, hgy azkból az adótörvények által előírt adatszlgáltatási kötelezettségek dkumentációs adatai megállapíthaták legyenek, analitikus nyilvántartáskkal követhetők, ellenőrizhetőkés teljes körűek legyenek. Budapest, április 04. cz;~ás l pénzügyi és számviteli fősztályvezető 9/10

16 3. számú me!lék/et LELTÁR NYILATKOZAT Alulírtt Szabó László, rnint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (1107. Budapest, Ceglédi út 30.) vezérigazgatója büntetőjgi felelősségern tudatában kijelentem, hgy a i frdulónapra összeállíttt beszámlót tételes pénzeszköz, készletleltár felvételével támasztttuk alá. A leltár srán a leltárzási szabályzatban, illetve a kapcslódó jgszabálykban meghatárzttak szerint, a leltárzási ütemterv előírásai szerint jártunk el. Nem frgalm képes, elfekvő készlet a leltárban nem szerepel. A befejezetlen termeléssei a beszámlási időszak végén nem rendelkeztünk. A én készleten maradt közvetített szlgáltatásk tvábbszámlázása teljes körűen megtörtént A leltár felvételekr nem rendelkeztünk lyan útn lévő, vagy idegen helyen tárlt anyaggal, félkész termékkel, illetve áruval, rnelyet bármilyen kból figyelmen kívül hagytunk vlna. Budapest, április 04. vezérigazgató

17 l 8 l l l l l l 4 l l l statisztikai számjel l - l l - l 4 2 l 4 cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése 1107 Budapest, Ceglédi út 30. A vállalkzás címe 2011 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: április 4. Vállalkzás vezetője AUDIT-LINE KFT. BUDAPEST e_.,gnűr teszenyiné Pe~te ;ignes 'Kflmarai tag, li nyvvizsgáw /igmarai tagsági szám: }l.tulit-line 1(6nyvefií és 'l(ftnyvvizsgáw 'Kft. 'l(flmarai nyűvántatási szám: O O O O 3 O

18 l l 8 l l l - l Tétel szám a Ol, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, ES 2 ll, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése MÉRLEG Eszközök (aktlvák) 20ll.l2.31 A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök( sr) I. IMMATERIALIS JA VAK ( srk) l. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. V agy ni értéku jgk 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adtt elölegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése Il. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( srk) l. Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk 2.Müszakiberendezések,gépekjárrnüvek 3. Egyéb berendezések, felszerelések,járrnüvek 4. Tenyészállatk 5. Beruházásk, felújításk 6. Beruházáskra adtt elölegek 7. Tár_gyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ( srk) l. Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 2. Tartósan adtt kölcsön kapcslt vállalkzásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adtt kölcsön egyéb részesedési visznyban álló vállalkzásban 5. Egyéb tartósan adtt kölcsön 6. Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. F11!:óeszközök ( sr) l. KESZLETEK ( srk) l. Anyagk 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatk 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adtt elölegek ll. KÖVETELÉSEK ( srk) l. Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevök) 2. Követelések kapcslt vállalkzással szemben c e l l! l! l , 3. Követelések egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 39, 4. Váltókövetelések 40, 5. Egyéb követelések , 6. Követelések értékelési különbözete 42, 7. Szárrna,zéks ügyletek pzitív értékelési különbözete 43, III. ERTÉKP APIROK ( srk) 44, l. Részesedés kapcslt vállalkzásban 45, 2. Egyéb részesedés 46, 3. Saját részvények, saját üzletrészek 47, 4. Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk 48, 5. Ertékpapírk értékelési különbözete 49, IV.PENZESZKÖZÖK ( srk) , l. Pénztár, esekkek , 2. Bankbetétek , C.Aktiv idöbeli elhatárlásk ( srk) , l. Bevételek aktív időbeli elhatárlás , 2. Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elhatárlása , 3. Halaszttt ráfrdításk , ESZKÖZÖK (AKTíV ÁK) ÖSSZESEN ( sr) A\ l Kelt: április 4. ~a ~ó László ' )

19 > l 8 l l l 4 l statisztikai számjel l - l l l l - l 4 2 l l 4 l Tétel cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. A vállalkzás megnevezése MÉRLEG Frrásk (passzívák) A tétel megnevezése szám a b c e 57, D. Saját tőke { srk) " 58, l. JEGYZETT TOKE 741 OOO l 160 OOO 59, Ebbl: visszavásárlt tulajdnsi részesedés névértéken 60, Il. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 61, III. TOKETARTALEK , IV. EREDMENYTARTALEK , V. LEKOTOTT TARTALEK 64, VI. ERTEKELESI TARTALEK 65, l. Ertékhelyesbítés értékelési tartalékra ~ESZAMC 2. Valós értékelés értékelésitartalékra 67, VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY , E. Céltartalékk ( srk) , l. Céltartalék várható kötelezettségekre , 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre , 3. Egyéb céltartalék , F. Kötelezettségek ( sr) , L HA TRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (R-76"" srk) 74, l. Hátrasrlt kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 75, 2. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévö vállalkzással sz 76, 3. Hátrasrlt kötelezettségek egyéb gazdálkdóval szemben 77, Il. HOSSZU LEJARA TU KÖTELEZETTSEGEK ( srk) , l. Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök 79, 2. Atváltztatható kötvények 80, 3. Tartzásk kötvénykibcsátásból 81, 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82, 5. Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83, 6. Tartós kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 84, 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállaik sz 85, 8. Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek , III. RO VID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK ( srk) , l. Rövid lejáratú kölcsönök 88, - ebből átváltztatható kötvények 89, 2. Rövid lejáratú hitelek l , 3. Vevötöl kaptt elölegek , 4. Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) ~~ 92, 5. Váltótartzásk j 93, 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben , 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszban lévő vállaik szemben 95, 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek , 9. Kötelezettségek értékelési különbözete,_~- 97, 10. Származéks ügyletek negatív értékelési különbözete 98, G. Passzív időbeli elhatárlásk ( srk) 3 93sr 99, l. Bevételek passzív időbeli elhatárlása l 100, 2. Költségek, ráfrdításk passzív időbeli elhatárlása ;~" ; 101, 3. Halaszttt bevételek 102, FORRASOK (P ASSZIV AK) OSSZESEN ( sr) ;:;...,.,.c:, < c~ Kelt: április 4. ~~J \.. Szab8fászló )

20 l6l71712l6lsltlltltl4lltl statisztikai számjel cégjegyzékszám Kőbányai Vagynkezelő Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel szám A tétel megnevezése a Ol, 02, I. 03, 04, II. III. 05, EV 07, 08, 09, IV. 10, ll, 12, v. VI. VII A. 13, 14, 15, 16, 17, VIII 18, 19, 20, 21, IX. B. c. K XI. D. E. XII F. 21, 22, G. b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprt értékesítés nettó árbevétele Ertékesítés nettó árbevétele (O I. +02.) Saját tennelésű készletek állmányváltzása Saját elöállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke Anyagjellegű ráfrdításk ( ) Bérköltség Személyijellegü egyéb kifizetések Bérjárulékk Személyi jellegil ráfrdításk ( ) Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk ebből: értékvesztés UZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (1+-II+IU-IV-V-VI-VII) Kaptt (járó) sztalék és részesedés ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Részesedések értékesítésének árflyamnyeresége ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Befektetett pénzügyi eszközökkamatai, árflyamnyeresége ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Egyéb kaptt (járó) kamatk és kamatjellegű bevételek ebből: Kapcslt vállalkzástól kaptt Pénzügyi müveletek egyéb bevételei ebhöl: értékelési különbözet - Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árflyamvesztesége ebből: Kapcslt vállalkzás felé Fizetendő kamatk és karnaljellegű ráfrdításk ebből: Kapcslt vállalkzásnak adtt Részesedése!<, értékpapírk, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ebből: értékelési különbözet Pénzügyi míiveletek ráfrdításai ( ) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY (+-A.+-8.) Rendkívüli bevételek Rendkivüli ráfrdításk RENDKiVULI EREDMENY (X-XI.) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+-C.+-D.) Adófizetési kötelezettség ADOZOTT EREDMENY (+-E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele sztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagytt) sztalék és részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY (+-F.+2I.-22.) Keltezés: április 4. ~l c e l l l 706 l 001 l ;r -191' L il Sza fj László J

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben