A válság magyarországi hatásai 2010-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A válság magyarországi hatásai 2010-ben"

Átírás

1 A válság magyarországi hatásai 2010-ben 1. A válság magyarországi mikroszintű hatásai 2010-ben 1.1 Bankszektor A válság nem hozta súlyos helyzetbe a magyarországi bankszektort, de komoly befolyást gyakorolt rá. Noha a bankrendszer jelentős mértékben rá van utalva a külföldi forrásokra, a hazai bankok eszközállományának minősége megfelelő. A bankok erőfeszítéseket tesznek a kockázatokat megnövelő nemegyszer magas hitel/betét arány csökkentésére. Nagy hangsúlyt helyeznek a betétállomány növelésére. Ugyanakkor a bankok hitelezési hajlandósága összességében érezhetően csökkent, a korábbiaknál gondosabban mérlegelik, kinek adnak hitelt. A banki költségek lefaragására (létszámleépítés, hálózatbővítési tervek felülvizsgálata stb.) is sor került. A banki üzleti jelentések és a gazdasági környezet alapján a évben óvatos, csak meghatározott üzletágakban és ügyfélkörben élénkülő hitelezési aktivitás tapasztalható, miközben továbbra is mérsékelt a banki kockázatvállalási hajlandóság. A hitelezési veszteségleírások és céltartalék-képzések az idén kisebb mértékben emésztik fel a banki jövedelmeket, mint 2009-ben. A bankadó bevezetése egyelőre nehezen előre jelezhető hatással lesz a hitelezési tevékenységre. 1.2 A vállalkozói szektor, különös tekintettel a mezőgazdaságra A bankok hitelezési hajlandóságát és lehetőségét 2009-ben visszavetette, hogy a válság hatására romlott a potenciális hitelfelvevők helyzete, s ebben 2010-ben sem következett be jelentős javulás. A válság némi enyhülése ellenére sok vállalat néz szembe értékesítési nehézségekkel, a továbbra is bizonytalan kilátások rontják a finanszírozási lehetőségeiket. A vállalkozások egymás közti fizetési fegyelme is rossz. Az utóbbi másfél évben, de különösen 2009-ben a felszámolások és a végelszámolások száma meglódult. A folyamat 2010-ben sem szakadt meg: az első félévben a felszámolások száma megközelítette a 9000-et, a végelszámolási eljárások száma pedig meghaladta a 7000-et. Az év első hat hónapjában 15 százalékkal több cég felszámolását tették közzé, mint egy évvel korábban. A végelszámolások száma pedig több mint 20

2 százalékkal emelkedett. A cégek számára ugyanis a válság nem akkor ér véget, amikor enyhe növekedésbe fordul a GDP, a már megrendült likviditású vállalkozások a számukra esetleg kedvező folyamatokat már nem tudják kihasználni. Az összes hazai fizetésképtelenségi eljárás 24,5 százalékát a kereskedelmi vállalkozások, közel 20 százalékát pedig az építőipari cégek ellen indították az év első hat hónapjában. Ezek mellett az eljárás alá vontak között az ingatlangazdálkodók, a turizmus és vendéglátásban, valamint a gépjárműiparban tevékenységet folytató vállalkozások vannak nagy számban. A mezőgazdasági vállalkozások viszonylag kis súllyal szerepelnek az eljárásba vont cégek között, de a felszámolások és végelszámolások száma ebben a szektorban is emelkedett. A tapasztalatok szerint a bankok egyelőre nem vagy csak nagyon szelektált, például az exporthoz kapcsolódó partneri körben - enyhítik hitelnyújtási feltételeiket. Az adott gazdasági környezetben, valamint a magasabb banki hitelkamatok, illetve a hullámzó árfolyam miatt nem kiszámítható finanszírozási költségek a vállalatok hitelkeresletére is csökkentő hatással vannak. A hitelszűke feltételezhetően továbbra is meghatározó tényező lesz a vállalkozói szektor pénzügyi pozíciójának alakulásában, ugyanakkor nem várható a hitelezés további visszaesése. Kedvező jel, hogy a rövid lejáratú (jellemzően forgóeszköz-) hitelek nem csökkentek tovább 2010 eddigi időszakában. A beruházási hitelek esetében ez év eddigi hónapjaiban a tavalyihoz viszonyítva szinten maradás mutatható ki, a gazdaság lassú élénkülése az év vége felé a fejlesztési hitelkereslet némi bővülését hozhatja. A PSZÁF júniusi adatai szerint a hitelintézeti szektornak a KKV-k számára nyújtott teljes hitelállománya 4165 milliárd forintot tett ki. Ebből 1300 milliárd forint volt a beruházási hitel. A hitelállomány minőségi összetétele az alábbi képet mutatta. Annak 69 százaléka problémamentes volt. A fokozott figyelemmel kísérendő, de még nem problematikus állomány 16 százalékra rúgott. A hitelállomány fennmaradó 15 százaléka (mintegy 590 milliárd forint) tartozott a problémás minősítésű kategóriába, amelyből 200 milliárd forintos hitelösszeg esett a különösen rossz kategóriába. A válság következményei a magyarországi élelmiszervertikum egészére az átlagosnál kevésbe fejtenek ki negatív hatást, de az agrárágazat továbbra is belső feszültségekkel (például az állattartás hatékonysági gondjai, a tejszektor problémái, a finanszírozás

3 akadozása stb.) terhelt. A növekvő banki kockázatok, illetve hitelezői óvatosság miatt a hitelezés körülményesebb és költségesebb lett, amely magasabb kölcsön kamatokkal, szigorúbb fedezeti követelményekkel jár. Mindez nehezebbé teszi a mezőgazdaság mostani legfőbb problémáinak (forgóeszköz-finanszírozás feszültségei, a támogatott fejlesztések végrehajtásának elhúzódása) megoldását ben eddig az időjárási körülmények rendkívül kedvezőtlenek voltak. A vihar-, a bel- és az árvízkár miatt a vártnál kisebb lehet a kertészeti termelés volumene és a gabona-előállítás. Az olajosnövény-termelés valószínűleg kicsit nőni fog. A cukorrépatermelés is bővülhet. Az előbbiek alapján, 2010-ben a szántóföldi növénytermelés volumene a vártnál jóval szerényebb mértékű lesz. A természeti károk miatt az év eleji bővülést váró előrejelzéssel ellentétében - a gyümölcsösök termelésének mérséklődése következik be. Az állattenyésztés kibocsátása az ágazat lassú újjászerveződése (telepfelújítás, fajtacsere) miatt stagnálás közeli állapotban lesz. Így összességében a mezőgazdasági termelés a korábbiakban prognosztizálttól jóval elmaradó - szerény - mértékben növekedhet, vagy stagnál 2010-ben. A mezőgazdaság finanszírozási helyzete a vihar- és az árvízkár következtében kedvezőtlenül alakul. A K&H Bank kkvszektorban lefolytatott nyári felmérése szerint az elmúlt hónapok időjárási viszontagságai a mezőgazdasági vállalkozások több mint felét negatívan érintették. Pénzügyi szempontból leginkább a folyószámlahitelek kihasználtságának növekedésében, illetve a fejlesztési igények elhalasztásában mutatkozott meg a rendkívüli helyzet hatása. Noha a vihar- és vízkárok mezőgazdasági cégek gazdálkodására gyakorolt pontos hatása még nem ismert, mivel számos részlet csak a betakarításkor derül ki, az már látszik, hogy azok a gazdaságok vannak viszonylag jobb helyzetben, amelyek vegyes tevékenységet folytatnak. A meghatározó gabonatermesztés az idén sok helyen veszteséges lesz. A ráfizetés elérheti a hektáronként a ezer forintot, amit a területalapú támogatás csak mérsékelhet, de teljes mértékben nem kompenzálhat. Több mezőgazdasági termék (így a gabonafélék, takarmányok) esetében áremelkedéssel kell számolni.

4 2. A kormányzati válságkezelés elemei A válságkezelésnek Magyarországon az év első feléig két fő ága volt: a pénzügyi piacok működőképességének fenntartása (stabilizáció) és kisebb mértékben a gazdaságélénkítés érdekében. A második félévben várható folyamatokra fontos hatással lesz, hogy az új kormány a válságkezelésben miközben a pénzügyi egyensúlyi követelményekre is figyelemmel kell lennie a megszorítások helyett a gazdaságfejlesztésre igyekszik majd hangsúlyt helyezni. A mozgástér azonban több ok miatt is behatárolt. Kérdéses mi lesz az IMF-fel és az Európai Unióval ősszel folytatódó tárgyalások eredménye. A es időszakban rendelkezésre álló uniós támogatási források nagy része pedig már lekötésre került, a szabad pénzforrás korlátozott. Likviditásbővítés első felében ezt a célt szolgálta a jegybank intézkedésein kívül a pénzintézetek és a vállalatok hitelhez juttatása részben a rendelkezésre álló források növelésével, részben új konstrukciók kialakításával. A Magyar Fejlesztési Bank tucatnyi kereskedelmi bankkal kötött szerződést, amelyek segítségével az MFB saját és a nemzetközi szervezetek MFB által közvetített forrásaiból a kis- és középvállalatoknak adható kölcsön viszonylag alacsonyan megszabott kamatplafon betartásával. A bankok hitelezési hajlandóságát volt hivatott erősíteni az MFB élelmiszeripari és gazdaságélénkítési bankgarancia programja is. A korábbi szabályozástól eltérően az MFB-nek forgóeszközhitel nyújtásra is lehetősége nyílt. A kormányváltást követően a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. új vezetése jelenleg átvilágítja a teljes banki működést, egyidejűleg újrafogalmazza a bank küldetését, stratégiáját és felülvizsgálja üzleti terveit és termékeit. A vállalkozások likviditásbővítését is szolgálja a társasági adóteher mérséklése, amely 50 helyett 500 millió forintos adóalapig 19-ről 10 százalékra szűkíti az adó mértékét. Támogatások. A közvetlen állami támogatások körébe sorolhatók: a vállalatoknak nyújtott kedvezményes hitelek, a jobb hitel hozzáférését segítő garanciák és az állami kockázati tőkealap visszatérítendő juttatásai, amelyek a cégek tevékenységének fenntartását célozzák. A hazai költségvetés szűkös helyzete miatt e támogatások zöme mögött is uniós források állnak.

5 A jellemzően százalékos mértékű vissza nem térítendő támogatásokat (például az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, illetve a Regionális Operatív Programok vállalkozásfejlesztési pályázatait) szinte kivétel nélkül döntően az EU finanszírozza. Az uniós támogatásokból jelenleg csak néhány célterület pályázható. A kormányváltás után megkezdődött az uniós támogatási programok áttekintése. Előreláthatólag a nyár végén/ősz elején esedékes a KKV szektor fejlődésének segítésére fokozott figyelmet fordító új pályázati kiírások megjelenése. A gazdaságélénkítést, a KKV szektor erősítését szolgálja majd a valószínűleg 2011 januárjában induló Új Széchenyi Terv is. Az Európai Unió ez évben is tartja magát ahhoz a évi törekvéséhez, amely a támogatások előrehozását, a kiutalás felgyorsítását irányozza elő, hogy a tagországokban mérséklődjön a visszaesés. A magyar fél ennek megfelelően számos könnyítést például a támogatási előleg igénylésének kiterjesztése, a támogatások elszámolásának egyszerűsítése stb. - vezetett be a forráselosztás felgyorsítása érdekében. A Vidékfejlesztési Minisztérium tisztában van a gazdálkodók finanszírozási nehézségeivel, ezen belül is a hitelképességük romlásával. Ezért a tárca különös figyelemmel az árvízkárok okozta problémákra - egyeztetéseket kezdett az agrárfinanszírozásban érintett pénzintézetekkel és garantőr szervezetekkel a meglévő gazdálkodói hitelek átütemezéséről, a közraktár-finanszírozásról, valamint új forgóeszköz-hitelkonstrukciók kidolgozásáról és az ezekhez kapcsolódó kamattámogatásról. Az intézményi kezességvállalás eszközének kiterjesztési lehetőségeiről az érintett szervezetek külön munkacsoporti egyeztetéseket folytatnak az Alapítvány koordinálásával. Budapest, augusztus 26. Készítette: Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei

Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor. A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok 95. 2011 Fábián Gergely Fáykiss Péter Szigel Gábor A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei MNB-TANulMáNyok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet. PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Téma:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Nagy Júlia Ilona Budapest,

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem Gödöllő DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS SPECIÁLIS EXPORTFINANSZĺROZÁSI MÓDOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, FIGYELEMMEL AZ AGRÁRÁGAZAT SAJÁTOSSÁGAIRA Készítette: Tégla Imre Gödöllő 2011 A Doktori

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

1.1. Világgazdasági környezet 4. 1.2. Magyar gazdaság 5. 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7. 1.4. A bankszektor 8. 2.1. Vállalati Üzletág 10

1.1. Világgazdasági környezet 4. 1.2. Magyar gazdaság 5. 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7. 1.4. A bankszektor 8. 2.1. Vállalati Üzletág 10 AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2005-ÖS ÜZLETI ÉVRŐL TARTALOM 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2005-BEN 4 1.1. Világgazdasági környezet 4 1.2. Magyar gazdaság 5 1.3. Kamatok és pénzpiacok 7 1.4. A bankszektor 8

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA amint azt az Igazgatóság 2011. október 11-i ülésén elfogadta 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. A BANK PORTFOLIÓJA...

Részletesebben

Miért van szükség egy magyar agrárbankra?

Miért van szükség egy magyar agrárbankra? 2 GÓR ARNOLD 1 Miért van szükség egy magyar agrárbankra? A mezőgazdaság finanszírozása alapvetően a termelés sajátosságai miatt sok problémával küzd. A forrást nyújtó hitelintézetek az érintettek számára

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 2014. november kpmg.hu KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex Túl a gödrön! KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex 3 A KPMG hatodik alkalommal készítette el felmérését

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon KKV Évkönyv 2012 A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapest, 2013 KKV Évkönyv 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013 ISSN 1416-2334 Az évkönyvet készítette a Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben