Tegyük együtt! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tegyük együtt! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Átírás

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Tegyük együtt! De hogyan?! Hasznos információk önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek

2 Pest Megyei Önkéntes Centrum Dunakeszi Cím: 2120 Verseny u. 12. Telefon: Önkéntes Információs Pontok Aszód Cím: 2170 Kossuth L. u. 59. Telefon: Cegléd Cím: 2700 Dugovics u. 2. Telefon: Dabas Cím: 2370 Szent István tér 1. Telefon: Érd Cím: 2030 Alsó u. 8. Telefon: Monor Cím: 2200 Bocskai u. 1. Telefon: Nagykáta Cím: 2760 Dózsa Gy. u. 2. Telefon: Pilis Cím: 2721 Dózsa Gy. u. 33. Telefon: Szentendre Cím: 2000 Dunakorzó 18. Telefon: Szigetszentmiklós Cím: 2310 Gyári út 7/c. Telefon: Vác Cím: 2600 Zrínyi út 9. Telefon: HASZNOS INFORMÁCIÓK ÖNKÉNTESEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK SZÁMÁRA Az önkéntesség jelentős gazdasági erőforrást jelent, ezért sok civil szervezet épít az önkéntes segítők munkájára. A munkakapcsolat nemcsak a szervezetnek hasznos, az önkéntes is sokat profitálhat az együttműködésből. Hasznos tevékenységet végezhet, tapasztalatot és barátokat szerezhet, jó ügyet szolgálhat, és ezzel csak legalapvetőbb előnyöket említettük. Az önkéntesekkel való foglalkozás toborzásuk, koordinálásuk, motiválásuk stb. rengeteg felkészülést és komoly szervezőmunkát igényel. Az alábbiakban hasznos információkat szeretnénk adni civil szervezetek számára, hogy az önkéntesek fogadására kellőképpen felkészülhessenek. Jelen útmutató A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban önkéntes törvény) és egyéb szakmai anyagok alapján készült. Milyen szervezet alkalmazhat önkéntest és milyen tevékenységre? Minden civil szervezet fogadhat önkénteseket, ám közérdekű önkéntesek fogadására már nem minden szervezet jogosult. Az önkéntes törvény több olyan szervezettípust határoz meg, ahol lehetőség van közérdekű önkénteseket foglalkoztatni. Ilyenek például: Az önkormányzatok A költségvetési szervek A közhasznú szervezetek Az egyházi jogi személyek A jogképes közszolgáltató intézmények (pl.: szociális, egészségügyi, közoktatási, felsőoktatási, muzeális, közművelődési intézmények) A nem jogképes intézmény fenntartója az előző pontban meghatározott közszolgáltatások, és az ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások körében A fogadó szervezetek csakis alaptevékenységük és közhasznú tevékenységük körében fogadhatnak közérdekű önkéntes segítőket. Nem kötelező az önkéntes törvényben előírtak alkalmazni, ám ha a civil szervezet igénybe kívánja venni a törvény által biztosított kedvezményeket (pl.: adómentesen kíván adni bizonyos, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásokat), akkor a szervezet minden esetben köteles a törvényben előírtakat betartani. A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásába. Ehhez egy bejelentési lapot kell kitölteni, amely a törvény mellékleteként megtalál- 3

3 ható, illetve letölthető a weboldal Önkéntesség menüpontján. Ki lehet önkéntes? Az önkéntesek körét a törvény szélesen értelmezi. Az önkéntes törvény szerint önkéntes lehet minden: cselekvőképes személy korlátozottan cselekvőképes személy tizedik életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy Az önkéntes szerződésről Ha közérdekű önkéntes jogviszonyban kíván a szervezet önkéntest foglalkoztatni, a szerződéskötés kötelező, melynek formáját és tartalmát a törvény írja elő. Egyéb esetben is érdemes szerződést kötni, hiszen az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos feltételeket érdemes keretbe foglalni. Legyen szó alkalmi vagy rendszeres, rövidebb vagy hosszabb ideig tartó munkáról, mind az önkéntesnek, mind a fogadó szervezetnek kötelezettsége és felelőssége van. Az önkéntes szerződés létrejöhet szóbeli és írásbeli megállapodás útján is, ám vannak olyan esetek, amikor a szerződést mindenképp írásba kell foglalni. Ilyen például, ha az önkéntes jogviszony határozatlan időre, vagy legalább tíz napra kötik, ha az önkéntes juttatásban részesül, vagy ha az önkéntes munkát külföldön végzik. Az önkéntes szerződésnek mindenképpen tartalmazni kell: Az önkéntes tevékenység tartalmát, A tevékenység ellátásának helyét, A tevékenységre fordítandó időt, és a pihenőidőt Az önkéntesek számára biztosított juttatásokat. Milyen juttatások illetik meg az önkéntest? A közérdekű önkéntesség fogalmához tartozik, hogy az önkéntes munkát ellenszolgáltatás nélkül végzik, ezért az önkéntes jogviszonynak nem lehet része semmilyen vagyoni előny, ami az önkéntes tevékenységből származik. A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít ellenszolgáltatásnak nem minősülő (vagyis adó- és járulékmentesen a közérdekű önkéntesnek adható) juttatás kifizetésére. Ezek főként az önkéntes munka során felmerülő költségeket fedezik, vagy az önkéntes munka minimális anyagi elismerését jelentik. A fogadó szervezet kifizetheti például az önkéntes utazási, étkezési vagy szállásköltségét, fedezheti az iskolarendszeren kívüli képzésének költségét, köthet az önkéntesre élet-, egészség-, baleset-, és felelősségbiztosítást, de adhat minimális jutalmat is. AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENTRŐL A sikeres önkéntes program legfőbb mozgatórugója maga az önkéntes. Az önkéntesekkel való foglalkozás azonban rengeteg felkészülést, szervezést, e- gyüttműködést igényel. Az alábbiakban az önkéntes menedzsment körébe tartozó kulcskérdésekről lesz szó, az önkéntesek toborzásától kezdve, képzésükön és motiválásukon át, egészen munkájuk elismeréséig. Az önkéntes tevékenység meghatározása Mint minden más projektmunka, az önkéntes program is gondos előkészülettel kezdődik. Első lépésként érdemes átgondolni, hogy milyen munkára, projektre várunk önként segítőket. Rendszeres vagy alkalmi segítségnyújtást, rövidebb vagy hosszabb távú együttműködést szeretnénk megvalósítani? Hány főre van szükségünk? Kiket szeretnénk bevonni a programba vagy a szervezet munkájába (fiatalokat, időseket, spe- ciális tudással/érdeklődéssel rendelkezőket)? Megvannak azok a tárgyi, személyi, szellemei feltételek, amelyek alkalmassá teszik szervezetünket az önkéntesek fogadására? Mennyi pénzbe fog kerülni mindez a szervezetnek? Nagyon fontos körvonalazni az önkéntesként végezhető tevékenység(ek) pontos határait, így előre elkerülhetjük az esetleges konfliktusokat. Önkéntesek toborzása Ha a fenti kérdések közül mindre választ adtunk, kezdetét veheti a toborzás. Természetesen a toborzást is érdemes előre megtervezni: azonosítani a célcsoportot, kijelölni a toborzandó önkéntesek számát, meghatározni a toborzásra szánt idő-, pénz- és humán erőforrás keretét. A toborzási módszerek meglehetősen sokfélék oszthatunk szórólapot, feladhatunk hirdetést, de toborozhatunk különböző rendezvényeken is. Figyelnünk kell a módszer 4 5

4 kiválasztásánál arra, hogy hatékonyan eléri-e a megszólítani kívánt célközönséget. Az önkéntesek kiválasztása A kiválasztásnál ismét figyelembe kell venni az önkéntes program sajátosságait. Már a toborzás megkezdése előtt érdemes átgondolni milyen önkéntest keresünk, mennyi időre, milyen speciális tudás vagy készség legyen a birtokában stb. Az önkéntesek kiválasztása nem azonos az állásinterjúval, bár van némi hasonlóság a kettő között. Az első, önkéntesekkel folytatott beszélgetések alkalmával fontos rákérdezni a motivációra az önkéntesek későbbi megtartása végett. Az önkéntesek bevezetése a szervezetbe, kapcsolat a kollégákkal Az önkéntesnek biztonságérzetet ad, ha ismeri a fogadó szervezet alapelveit, céljait, tevékenységeit, részeit. Azonban nincs minden újonnan érkező önkéntes tisztában ezekkel a kérdésekkel, szükséges tehát bevezetnünk a szervezetbe. Ide tartozik a tevékenység helyszínének, eszközeinek és azok használatának bemutatása, valamint a kollégákkal, más önkéntesekkel történő találkozás, egymás feladatainak és felelősségének megismerése. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert gyakori a konfliktus a fizetett alkalmazottak és önkéntesek között, ami főként a szerepek tisztázatlanságából fakad. Célszerű, ha van a szervezetnél önkéntes koordinátor, aki egyebek mellett az ilyen konfliktusokra is odafigyel. 6 Az önkéntesek képzése Az önkéntes képzések szükségessége a program jellegétől és a tevékenység típusától függ. Vannak olyan jellegű önkéntes munkák, ahol ez a fázis elhanyagolható, elég csupán az önkéntes koordinátor útmutatása. Előfordulhat, hogy néhány órás előzetes felkészítés elegendő az adott feladat elvégzéséhez (pl.: munkavédelmi előadáson való részvétel), de van olyan önkéntes tevékenység is, ahol hosszas felkészítő folyamat előzi meg tényleges munkavégzést (pl.: önkéntes tárlatvezető képzés). Az önkéntesek felkészítése (a tananyag összeállítása, a képzés megszervezése, lebonyolítása, számonkérés stb.) az önkéntes menedzsment része. Érdemes időt és energiát fordítani az önkéntesek felkészítésére, hiszen egyik fő motivációjuk a tapasztalati tanulás, a felkészítés emellett pedig a hosszabb távú e- gyüttműködés lehetőségét is magában hordozza. Koordináció Egy program sikere nemcsak az önkéntestől, de az önkéntesekkel foglalkozó kollégától is nagyban függ, ezért egy jó önkéntes program működtetéséhez elengedhetetlen a hatékony koordináció. Az önkéntes koordinátor szerepe összetett, nemcsak a program tervezésében, de annak lebonyolításában és értékelésében is kulcsfontosságú szerepe van. Fontos, hogy az önkéntesnek legalább egy személyes kapcsolata legyen a szervezettel, akihez kérdéseivel, észrevételeivel fordulhat, és aki segít megoldani az eseteleges konfliktusokat is. 7

5 Motiváció, ellenőrzés Az önkéntesekkel való munka egyik legfontosabb eleme a toborzáson túl a motiválás és elismerés. Erre azért van nagy szükség, mert a kezdetben lelkes jelentkező hamar megunhatja és megszakíthatja önkéntes munkáját, ha nem azt kapja tevékenységvégzés közben, amiért jelentkezett, amit az önkéntes munkától várt. Ezért fontos, hogy minden fogadószervezet tisztában legyen önkéntesei motivációival. Célszerű már az első beszélgetések alkalmával kitérni a motivációs elemekre, hiszen ennek ismeretében fenntartásuk hatékonyabbá válhat. Tisztában kell lenniük a fogadószervezeteknek azzal is, hogy minden önkéntes más és más, így motivációjuk is eltér egymástól. Az önkéntes munkát vállalók által említett leggyakoribb motivációk között szerepel a társadalmi problémák iránti érzékenység, a segítő szándék, belső elkötelezettség, de a tapasztalatszerzés vagy a szakmai fejlődés lehetősége, a szabadidő hasznos eltöltése, az önmegvalósítás és a közösséghez való tartozás vágya is. Mivel minden ember más és más, motivációjuk sem egységes. Nem lehet az önkénteseket homogén tömegként kezelni, fontos az önkéntesek személyiségének megismerése és az egyénre szabott motivációs rendszer kidolgozása. Erre többféle módszer is létezik: A megfelelő munka kiválasztása: az önkénteseknek olyan munkát kell adni, mely személyiségükkel, tudásukkal, motivációjukkal egyaránt összeegyeztethető. Nem szabad olyan feladatokba hajszolni őket, mely számukra nem tetsző vagy túl nehéz. Folyamatos visszajelzés: az önkéntesek munkájukról folyamatos visszajelzést kell, hogy kapjanak. Ugyanakkor fontos, hogy ez kétirányú folyamat legyen: biztosítani kell, hogy az önkéntesek is elmondhassák véleményüket. Partnerség: az önkénteseket egyenrangú partnerként kell kezelni a közös munka során. Célszerű őket bemutatni a szervezet fontosabb személyeinek, elhívni őket a munkahelyi közös rendezvényekre és az önkénteseknek is ugyanazokat a szociális juttatásokat adni, mint a többi alkalmazottnak (pl. ebédszünet, munkaruha, engedmények stb.) Köszönetnyilvánítás Az önkéntesek elismerése, jutalmazása is fontos a motiváció fenntartásában, de nem szabad a két dolgot összekeverni. Az önkéntes munkavállalásban a jutalmazás nem elsődleges szempont, ugyanakkor fontos, hogy mind az önkéntest, mind annak munkáját elismerjük. Az elismerés során olyan formát célszerű választani, amely a programmal, az önkéntes tevékenységgel és az önkéntes személyiségével is összeegyeztethető. Nem mindenki szereti például, ha nagy nyilvánosság előtt jutalmazzák meg, míg másokat ez egyáltalán nem zavar. Az elismeréseknek számos formája lehet (csoportos/egyéni, nyilvános/négyszemközti, formális/informális stb.), de törekedni kell, hogy minden esetben kreatív módon, az önkéntes személyére szabottan, motivációjával összhangban köszönjük meg munkájukat. Néhány ötlet az önkéntesek elismerésére, jutalmazására: köszönetnyilvánítás négyszemközt/önkéntes csoport előtt/szervezet előtt/ nyilvánosság előtt elismerés rendezvényen/kiadványban/ helyi médiában/dicsőség táblán/fényképfalon/ pozitív példává emeléssel ajándéktárgy jutalom program (közös kávézás, koncert, rendezvény, kirándulás stb.) továbbképzés keretében ingyenes felkésztés ünnepség, buli szervezése az Önkéntesek Napja, vagy más évforduló alkalmából meghívás a szervezet rendezvényeire köszönetnyilvánítás az évfordulós kiértékelésekben önkéntes díjak alapítása 8 9

6 ÖNKÉNTES ÉLMÉNYEK Nagyon megtetszett a NIOK Alapítvány önkéntes programja és a Kőleves közösségi adományozás projektje, így örömmel csatlakoztam ezen programok népszerűsítéséhez. Én így önkénteskedtem az önkéntességért! Tóth Melinda Nagyon jó érzés, hogy az iskolavégzés, a diploma megszerzése mellett olyan dolgot csinálhatok, amit hasznosnak érzek magam számára is, de hasznos a szervezetnek is, ahol segítek. Ráadásul barátot, barátokat is találtam közben! Soha rosszabb döntést, minthogy eljöttem önkéntesnek! Mokos Anna A munka által volt alkalmunk megismerni a vadaspark dolgozóit, akik kemény munkával és sajnos létszámhiánynyal végzik ezt a nem kevés és nem könynyű munkát. Büszkék voltunk, hogy még ha rövid időre is, de hozzájárulhattunk a park működéséhez. Debreczeni Zsolt, áruházvezető, Fressnapf-Hungária Kft ben született meg a gyermekem, aki súlyosan beteg volt től rendszeres véradó voltam, amíg cukorbetegségem miatt ki nem szűrtek. Nekem nagyon sokszor magamon kellett segítenem, ezért elhatároztam, hogy ha csak tudok, segítek másokon. Ezért önkénteskedek. 13 éve vezetem az Albertfalvi Cukorbeteg Klubot és önkénteskedem a Vöröskeresztnél. Klára Amikor időm engedi, szívesen vállalok önkéntes munkát, mert tudom, hogy a Vöröskereszt sok rászuroló embernek nyújt segítséget. Nagyon örülök, hogy egyre több emberhez jut el az önkéntesség lehetősége, mert sok emberben megfordul, hogy szívesen segítene, de nem tudja, hogyan kezdje el, hogyan fogjon hozzá, így voltam ezzel magam is. Ebben nyújt segítséget az Önkéntes Program, mely kitűzi a célokat és szakemberek bevonásával és irányításával meg is valósítja ezeket. Az önkéntes munkavégzéssel új dolgok megtanulására és begyakorlására nyílik lehetőség, közben pedig jó társaságban, hasznosan telik az idő! Bakonyi Anna Barátnőmön keresztül jutott el hozzám az információ, hogy a Vöröskereszt Önkéntes Programja egy nap alatt a Péceli Idősek Otthona néhány szobájának kifestésére vállakozik. Nagyon szép hétfői napra virradva keltünk útra, kezdtünk munkához és a Habitat for Humanity egy szakembere irányításával festettünk egész nap, mások az intézmény kertjét hozták rendbe, cseresznyefát ültettek. Nagyon jó hangulatban telt az idő, örültünk a végeredménynek, nagyon fáradtan, de egy tartalmas nap emlékével indultunk haza. Máskor is szívesen csatlakozom hasonló programokhoz! 10 Szabó Zsolt 11

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl

Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl Segédlet önkénteseknek jogaikról és kötelezettségeikrõl A segédlet létrejöttét a TÁMOP - 5.5.2/09/1-2009-0001 Integrált megyei Önkéntes Centrum fejlesztés országos szinten címû projekt tette lehetõvé.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére

Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Elméleti és módszertani segédanyag önkéntes koordinátorok részére Készült: 2011. szeptemberében Készítették: A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület munkatársai (Kőszegi Mónika, Nagy Krisztina) A képzési

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi LXXXVIII. törvény. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet

Törvényi háttér. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 6.1. melléklet: Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Információk az önkéntes munkáról

Információk az önkéntes munkáról Információk az önkéntes munkáról 2011. november 15. Összeállította az MKE elnökség felkérése alapján Fehér Miklós főtitkár Adalékok az önkéntes munkavégzésről, az önkéntesség lehetőségeiről a könyvtárakban

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 SZEDER DÓRA VALÉRIA Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 A munkaügyi kapcsolatok rendszere, többek között a munkaerőpiacon szemben

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

Tegyük együtt! Program az önkéntesség elterjesztéséért Pest megyében

Tegyük együtt! Program az önkéntesség elterjesztéséért Pest megyében Tegyük együtt! Program az önkéntesség elterjesztéséért Pest megyében TEGYÜK EGYÜTT! Program az önkéntesség elterjesztéséért Pest megyében TÁMOP-5.5.2-09/2-2009-0004 A kiadványt szerkesztette: Faár Tamara

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Műhely. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése. Matolcsi Zsuzsa

Műhely. Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése. Matolcsi Zsuzsa Műhely Matolcsi Zsuzsa Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése Törődés, egymásra figyelés, elfogadás, segítés, együttműködés, felelősségvállalás. Fontos fogalmak ezek, és fontos, hogy ne csak fogalmak

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben