Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Szakdiplomácia SZAK. Levelező tagozat. SD szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Szakdiplomácia SZAK. Levelező tagozat. SD szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Szakdiplomácia SZAK Levelező tagozat SD szakirány A THE CARAVAN GAME AUSZTRÁL MENEDZSMENT SZIMULÁCIÓS TRÉNING MAGYARORSZÁGI PIACI BEVEZETÉSE A HAZAI INDOOR ÉS OUTDOOR TRÉNINGPIAC LEHETŐSÉGEINEK, SAJÁTOSSÁGAINAK, VALAMINT AZ AKTUÁLIS KERESLET FÜGGVÉNYÉBEN Készítette: KUTI György Budapest,

2 Tartalomjegyzék A magyar tréningpiac főbb szereplői által kínált (a The Caravan Game -mel valamilyen kritériumrendszer alapján Oldalszám 1. Bevezetés 1 2. A tréningek a kezdetektől A történelmi háttér A tréningek gyakorlati haszna A tréningmódszer kialakulásának kronológiája Tréningmódszer a XIX. századtól a II. VH-ig A tréningmódszer megszületése A 60-as és 70-es évek A 80-as évek Magyarország A STEEP tényezők rövid elemzése Egy új menedzsment tréning program niche szolgáltatás marketing. A The Caravan Game, mint hatékony in-door menedzsment szimulációs eszköz bemutatása a tréningmódszerek tükrében 4P product A The Caravan Game tréning program bevezetése a piackutatás és a marketing eszköztára segítségével A magyarországi bevezetés előzményei A bevezetést megelőző piackutatás, mint a vonatkozó marketingdöntést előkészítő munka: kérdőíves piackutatás és elemzésük Versenytárselemzés Cégem, az Endeavour-GCK Consulting rövid bemutatása Train the trainers program Ausztráliában A piacszegmentálás állomásai, timing, a maradék 3P: place, price promotion A disztribúciós csatorna Az ár Promóciós politika belső és külső erőforrások igénybevétele Taktikai tervmódosítások (hazai és külföldi felsőoktatás, külföldi tréningajánlat- csomagok, 5.1. Felsőoktatás Külföldi tréningajánlatok Taylor-made (egyénre szabott) ajánlatok Elégedettségkutatás a kérdőíves megkeresések elemzése A szakmai és inszentív tréningprogramok ötvözése a hazai és külföldi értékesítés maximaliz 8. Az outdoor tréningekről általában Melyek az outdoor tréningek legfontosabb elemei? Az outdoor stílus célcsoportjai A csapatszellemet és a cég iránti lojalitást erősítő kalandok Az outdoor kínálat Az Endeavour-GCK Consulting kínálata a célcsoportok igényeinek maximalizálása céljából Összefoglalás 56 Irodalomjegyzék 58 2

3 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon is ugrásszerűen megnövekedett a kisés középméretű magánvállakozások száma. A munkanélküliség és a vállalkozó kedv szülte megoldások azonban sok esetben nélkülözték és sajnos a mai napig is nélkülözik a megfelelő háttértudást az olyan alapvető stratégiai fontosságú szakterületeken, mint például a marketing, kommunikáció, pénzügyek, vagy az általános menedzsment tudományok összefüggéseinek elméleti és gyakorlati ismerete, amelyek nélkül még egy kis cég vezetése és irányítása sem lehet hosszútávon eredményes. Különösen igaz ez az ún. kényszervállalkozásokra, de hasonló problémákkal birkózik sok management buyout tal létrejött cég vezetése is. A megfelelő kulcspozíciók valódi szakemberekkel történő betöltése az esetek többségében anyagi okokból sok esetben rosszul felfogott takarékossági intézkedésként sokszor nem megoldott, vagy a képzési időigény következtében rövidtávon nem megvalósítható, ugyanakkor a nyugaton már régóta létező outsourcing véleményem szerint itthon még mindig idegen fogalomként cseng sok cégvezető számára. Mindannyian ismerjük a majd én megoldom a problémáinkat, nem kell ide külsős és hasonló kijelentéseket, amiből az esetek túlnyomó többségében csak ritkán származik jó végkifejlet. Az elvesztegetett idő és pénz sokszor azonban a piaci lehetőségek elvesztéséhez, a trendekről való lemaradáshoz, egyébként tehetséges munkatársak elvesztéséhez és végül az egyébként ígéretes vállalkozás tartós mélyrepüléséhez, nota bene ellehetetlenüléséhez vezethet. Különböző végzettségeim és hosszú hazai- és nemzetközi felsővezetői gyakorlatom 2000-ben arra indítottak, hogy tapasztalataimat egy saját vállalkozás megalapításával (Endeavour-GCK Consulting) a fent vázolt problémák megoldásának szenteljem. Célom elsődlegesen a kis-és középvállakozások marketing és menedzsment képzése, illetve különféle project-menedzsment feladatok ellátása, amelyet a rendelkezésre álló freelance szakértői háttérre (PR, kommunikációs szakértők, pszichológus, jogász, stb.) alapozva 2002-től különféle egyéb tréninglehetőségekkel (most már a magyar és közép-európai felsőoktatás igényeinek megfelelően is) kiegészítettem. 3

4 Siker és eredményorientált szakmai múltam elsődlegesen a folyamatos szakmai fejlődést és a piaci lehetőségek maximális kihasználását célozta, ezért számomra a Megbízók elégedettsége az anyagi szempontok mellett jelentős presztízsértékkel is bír. Az elvégzett munkák számos lehetőséget kínáltak és kínálnak számunkra tudásunk és tapasztalataink növelésére, szélesebb összefüggések átlátására, a céges kínálati paletta bővítésére. Az általunk eddig elvégzett munkák, sikeresen lebonyolított project-ek, előadássorozatok és az utóbbi egy éves időszak növekvő számú tréningjei igazolni látszanak az eredeti elképzelés helyességét. (Zárójelben kell azonban megjegyeznem, hogy a gondokkal küzdő cégek nagy többsége ugyanakkor továbbra is csak magában és/vagy a csodában bízik, ezért a tanácsadói munka valós felhasználói potenciálja, elfogadottsága véleményem szerint idehaza egyelőre még messze kihasználatlan.) A fentiekben vázolt a cégen belüli - általános emberi és szakmai motivációra alapozva célunk, hogy tevékenységünkkel a kevésbé tőkeerős vállalkozások vezetésével, valamint a végzős egyetemi, főiskolai hallgatók mind nagyobb körével is megismertessük a modern vállalatvezetési módszereket, azok interdependenciáit, csoportos és egyéni tréningjeinkkel pedig hozzájáruljunk a friss EU-tagság által is generált erősödő piaci versenyhelyzethez való sikeresebb alkalmazkodáshoz, a kézzelfogható gazdasági előnyök realizálásához. A tanulmány szűkebb tárgyát képező ausztrál menedzsment szimulációs tréning hazai piaci bevezetésével tekintettel a termék számos, mások által nem kínált USPjére feltételezéseink szerint az elkövetkező 5 esztendőben tovább tudjuk majd növelni a felsőoktatásban és a piaci szereplők körében értékesíteni kívánt - az NFI (Nemzeti Felnőttképzési Intézet) által akkreditált képzésként nyilvántartásba vett - tréning ismertségét és ezáltal természetesen üzleti forgalmunkat is. Célunk, hogy a munkaerőpiacra frissen kilépő fiatal szakembereket és a különféle vállalkozásokban döntéshozó szerepben dolgozó közép- és felsővezetőket megismertessük a modern és hatásos, EU-komform menedzsment technikákkal és azok eredményes napi használatával. 4

5 2. A tréningek a kezdetektől A történelmi háttér A tréningek elméleti háttereként ismert tanulócsoportok eszméje 1946-ban született meg Connecticutban, egy, a csoportok közti kapcsolatokról szóló szemináriumon. A résztvevők a szeminárium végén rendhagyó módon elmondták, ők hogyan élték meg a tanultakat, az eseményeket. Ez az utolsó mozzanat a tanulás szempontjából hasznosabbnak bizonyult, mint a szeminárium egésze: a későbbi, hatékonyságot ellenőrző felmérés szerint pedig kiemelkedő, 75%-os teljesítményt értek el. A tanulás e formája újdonságként hatott, hiszen ez nem terv szerinti, de nem is spontán ismeretelsajátítási mód, hanem korábbi ismeretek új jelentéseinek megismerése. Ezek a jelentések mindig bizonyos jelentésekhez fűződnek, amelyeket már mindenki ismer, csak más-más összefüggésben. Ezek olyan személyesen átélhető történések, amelyek vonatkozhatnak a személyre magára, vagy más személyekre, esetleg a másokkal való kapcsolatra. A csoportokban az individuális értelmezések feltárulnak, és nyilvánvalóvá lesznek. Maga a csoport olyan, mint a freudi pszichoanalízis; a különbség az, hogy nem visszaszerzünk egy tapasztalatot a tudatalattinkból, hanem megszerezzük azt, illetve egy, már ismert jelenség új oldalának ismeretét kapjuk. Az új tapasztalatok: az ön-, a társ- és a csoportismeret, ahol mindezen ismeretek fokozzák a csoport tagjainak érzékenységét is. Innen a tréningcsoportok neve is: sensitivity training groups. Az említett érzékenységgel együtt nő a csoporttagok kíváncsisága minden más társas történés után is, hiszen a csoporton belül minden más jelentést kap, mint a Társadalomban, s ezeket a jelentéseket maguk alakítják ki, így az újrafelfedezés izgalma is hajtja a további megismerést. A csoport fokozza az egyén társra nyitottságát, de az önmagára irányultságot is. Napjainkban a tréningek igen elterjedtek. A követlezőkben a T-group fogalmával foglalkozunk, amely a már tárgyalt sensitivity training -en alapszik. Az ilyen tréningek célja a személyiségfejlesztés és a csapat(team)-építés. 5

6 2.2. A tréningek gyakorlati haszna A tréningen (az ún. strukturált gyakorlatok alkalmazásával) megvalósuló saját élményű tanulás az önismeretet és az emberismeretet, a szociális és vezetői készséget, az együttműködést, valamint a kommunikációs és problémamegoldó készséget fejleszti. (Gazdag, 1992.) A tréningcsoportban a tanulási folyamat a csoportbeli cselekvés, élmény útján történik. Az emberek kipróbálják magukat különböző helyzetekben, észlelik saját érzéseiket, ezeket másokkal közlik, s ezek a próbák egyben alkalmat adnak arra, hogy tanuljanak viselkedésük másokra gyakorolt hatásából. (Barlai Thorma, 1984.) A tréning célja tehát a résztvevőkben már meglévő készségek fejlesztése a megfelelő szociál- és szervezetpszichológiai ismeretek, valamint a csoporttársak visszajelzései és az eseti video-feedback által. A tréningcsoport központi módszertani eleme a strukturált tapasztalatszerzési gyakorlat, amely segítségével valódi élethelyzeteket szimbolizálnak játékos formában. Ez a módszer szociálpszichológiai kísérleteken alapul, a reakciók itt is jórészt ugyanolyanok, a különbség csupán annyi, hogy a szociálpszichológiával ellentétben nem az elemzés, a történések gyökere a lényeg, hanem a történések feldolgozása. Az elemzés során tehát a viselkedés hatásait vizsgálják, s ezzel a problémák hatékonyabb megoldását is elősegítik. Ezek a kísérletszerű gyakorlatok majdnem teljesen kockázat nélkülinek mondhatóak, hiszen védett környezetben, szinte laboratóriumi körülmények között játszódnak; a tréningek ideje alatt a játékosok egy kulturális szigetre (pl. szálloda, vidék) vonulnak, ahol a megszokott mindennapi hatások nem érik őket, és szinte teljesen egymásra, a CSOPORT-ra vannak utalva. A játékos jelleg, valamint az, hogy csupán beszélnek az érzésekről, nem minősítve, vagy ítéletet mondva, védettséget nyújtanak a játékosoknak is, akik így bátrabban, oldottabban vesznek részt a feladatokban. Ez a spontán viselkedésformák megmutatkozását azután nagyban elősegíti. Ez a tanulási forma az ún. résztvevői tanulás, melynek lépései: fellazítás változtatás befagyasztás. A tanulásforma bővebb kifejtése egy későbbi fejezet része. A tréningeken a csoportokat mindig egy, vagy több tréner vezeti. Az ő feladata/feladatuk az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének, és egy olyan hangulatnak a 6

7 megteremtése, amelyben az emberek készek a saját és mások viselkedésének elemzésére, az érzések közvetlen és nyílt kifejezésére, valamint megfelelő adására. Egyfajta játékmester ő, aki arra ügyel, hogy minden rendben folyjon és az esetleges indulatkitörések se legyenek annyira hevesek, hogy károsodást okozzanak a tagok bármelyikében. Ezt a rizikót is meg kell említenünk, hiszen sajnos rendszeresen volt/van rá példa. A trénereknek ezért megfelelően és komolyan képzetteknek kell lenniük. Mivel a tréningeket általában cégek veszik igénybe, nem szabad elfeledkeznünk a kérdés anyagi oldaláról sem. A tapasztalatok szerint a tréningeket nagyon gazdaságosnak tartják, hiszen 3-5 nap alatt már jelentős fejlődést könyvelhetnek el a kérdéses területeken. Ezek a célzott, fejlesztendő tulajdonságok az önismeret, belső autonómia, egyéni hatékonyság, csoporttolerancia, nyitottság és megértés, amelyeket a bizalmas légkör megteremtése segít A tréningmódszer kialakulásának kronológiája Tréningmódszer a XIX. századtól a II. Világháborúig Ebben a korai szakaszban három társadalomtudomány is felfedezte magának a csoportok hatékonyságát, egyáltalán a csoportot, mint különálló és értékes entitást. A szociológiában a csoport és az egyén egymásra találásáról beszélhetünk; ezt az irányzatot Durkheim, Simmel és Cooley neve fémjelezte. Az orvostudomány a csoportpszichoterápiával ismerkedett meg, bizonyos dr Pratt megfigyelései és kezelései által. Dr Pratt rávezetett arra, hogy a gyógyítás csoportos formában hatékonyabb, mint egyénileg. Ez a terápia inkább csak az érzelmek kiváltására volt alkalmas, a megértés problémáját azonban nem feszegette. A csoport terápiás hasznát Freud vezette be a csoportanalízis részeként. Legismertebb formája ennek a 30-as években, az Egyesült Államokban megalakult Névtelen Alkoholisták mozgalma, amely azóta is sikeresen működik. A 30-as évek szociálpszichológiája is hozzájárult a csoportok jobb megismeréséhez. Moreno szerint a csoport feladata, hogy segítse az egyén elveszett képességeinek és spontaneitásának újrafelfedezését a szociometria, a pszichodráma és a már említett csoportpszichoterápia segítségével. 7

8 Az elméleti alapként szolgáló tapasztalati tanulás atyja Kurt Hahn, aki kimondja, hogy a személyiség fejlesztésének folyamatában a tapasztalati tanulás a legfontosabb. Ez a folyamat a következőkből áll: cselekvés és tapasztalat megfigyelés és reflexió absztrakció és általánosítás (a tanulságok levonása), végül pedig a tanultak tesztelése A tréningmódszer megszületése A tréningek kitalálója Kurt Lewin. Elmélete szerint az ember cselekedeteit a konkrét helyzetből fakadó nyugtalanság, az ún. szituatív feszültség határozza meg. Lewin 1890-ben született Berlinben. Egyetemi tanulmányokat folytatott pszichológiából, filozófiából és tudománytörténetből. Szülővárosában kutató pszichológusként, majd egyetemi tanárként dolgozott 1933-ig, majd Hitler hatalomra kerülésekor a kor más nagy tudós elméihez hasonlóan az Egyesült Államokba emigrált. Új hazájában a Cornell Egyetemen tanított, később Iowában vezetett gyermeklélektani tanszéket ben alakítja meg a Massachusetts Institute of Technology-n belül a csoportdinamikai kutatórészleget, amelynek alapító-vezetője ben, váratlanul halt meg. Munkássága során két iskolát alapított, az elsőt még Németországban, ez az egyénlélektan kutatására összpontosított. Elemezte a cselekvés és a viselkedés meghatározóit (cselekvési készenlét, kvázi szükséglet, befejezetlenség, telítődés, frusztráció, pótcselekvés). Az USA-ban már a csoportlélektan került a középpontba, de itt felhasználták az egyéni lélektan vizsgálatában elért eredményeket is. Lewin elméletében a csoportot olyan dinamikus egészként kezeljük, amelynek lényege nem a tagok hasonlóságában vagy különbözőségében van, hanem azok interdependenciájában. A csoportdinamika legfontosabb elemei: a szociális facilitacio, a csoportnormák kialakulása, a szerepváltás lehetősége, többszörös társas tükrözés, szociális visszajelzések, kockázatvállalási lehetőségek stb. A második világháború után Amerika számos társadalmi problémával küszködött. Ezek megoldására az országos tudományszervezés számos tudományágat, így a szociálpszichológiát is támogatta. A problémás területek a táplálkozási szokások megváltoztatása, a faji/nemzetiségi különbségekből fakadó ellentétek visszaszorítása, valamint a hatékony vezetői stílus kialakítása voltak. 8

9 A táplálkozási szokások vizsgálatánál a tapasztalat azt mutatta, hogy a háziasszonyok sokkal könnyebben változtatnak szokásaikon, ha csoportban tanulnak új ismereteket, mintha egyénileg tennék ugyanezt. A szokások módosítása tehát közösségben könnyebben megy, hiszen a szokásokat az egyén közösségi normarendszerként éli meg, s a közösségből való kirekesztés félelme miatt egyénileg nehezebben változtat. Amennyiben viszont a csoport változtat, a csoportból való kizárás kockázata szinte a nullára csökken, ezért is megy könnyen a váltás. A csoporthelyzet azért is kitüntetett módja a viselkedésváltozásnak, mert az együttes döntés sajátos katarzis lehetőséget kínál, az összetartozás élményének megélését; ez társas helyzetünk visszajelzése, szerepünk megerősítése. A fenti élmények alapján alkotta meg Lewin a viselkedésváltoztatás folyamatát: felolvasztás (új helyzet teremtése, amelyben a korábbi szokások megkérdőjeleződnek, illetve újak kerülnek a felszínre) változtatás (a szokásokat felülvizsgáljuk, és új viselkedésmintákat sajátítunk el) visszafagyasztás (az új szokások rögzülése). Ezekből kiindulva fejlesztették ki az akciókutatás elméletét, mely szerint csak új érzelmi tapasztalatokból szerezhet az ember olyan új ismereteket, amelyek segítségével régebbi attitűdjeit és érzéseit átértékelheti. Ennek lépései: diagnosztizálás akciótervezés az akció megvalósítása kiértékelés a nyert tapasztalatokból való konkrét tanulás/elméletfejlesztés. A fenti csoportos tapasztalatok készítették elő a talajt az ún. T-csoportok -nak, amelyek a már említett szeminárium után születtek meg. A második nagy, megoldásra váró társadalmi probléma a faji/nemzetiségi különbségek kezelése, amelyet pedagógusok, szociális dolgozók és üzletemberek csoportjainak tartott továbbképzéseken tárgyaltak. A 3-10 fős csoportokat viták és szerepjátékok segítségével készítették fel az előítéletek elleni harc küzdelmeire. Amikor a képzés után a vezetők elemezték a problémákat, majd a résztvevők közül néhányan szintén elmondták, hogy ők miben és mennyire látták máshogyan az eseményeket a csoporton belülről. A kialakult beszélgetés/vita során felmerült tapasztalatokból, élményekből sokkal többet tudtak tanulni, mint a képzés során. A kutatók így jöttek rá, hogy a viselkedésváltoztatás folyamatában igen nagy jelentősége van a visszajelzésnek, 9

10 hiszen a feedback magában rejti a változtatás lehetőségét is. Az elkövetett hibák nagy része abból keletkezik, hogy nem vagyunk képesek felfogni a környezetünk által irányunkba leadott jelzéseket. A szeminárium tanulságain alapulva elindult a csoportképzés egy új fejezete, amelynek első lépéseként 1947-ben létrehozták a National Training Laboratories-t a Maine állambeli Bethelben, ahol a csoportviselkedést kutatták ún. T-csoportokban. Itt különböző feladatokat adnak a csoportoknak, melynek tagjai megfigyelik és kritizálják is egymást, ezzel alakítva egymás egyéni fejlődését is ben fejlesztették ki a Basic Skill Training nevű gyakorlatot, amely a társadalmi feladatokra és az intézményrendszer problémás területeire koncentrált től a skill-csoportokat vezetői és tagsági gyakorlatok során használták fel től kezdtek foglalkozni a tréningek tervezési és vezetési folyamatának tanulmányozásával, az ún. nagycsoportos kérdésekkel tól megalakulnak az első, foglalkozás szerint specializált csoport-laboratóriumok: ezzel a tréningek konkrét kialakulási szakasza lezártnak tekinthető A 60-as és 70-es évek Ezekben az évtizedekben terjedt el széles körben és polarizálódott a tréningmódszer az USA-ban. Többféle alkalmazás és értelmezés született, ezek közül a legismertebbek az encounter-csoportok, a Gestalt-csoportok, valamint a Tavistockkonferencia. Az encounter-csoportok középpontjában a csoporttagok érzései és interakciói álltak a középpontban, a cél az érzelmek feltárása volt, a csoportokban igyekeztek nyílt légkört és mély csoportszolidaritást kiépíteni. Ennek hátterében az állt, hogy a világ akkoriban kezdett elszemélytelenedni, és az érzelmek egyre inkább visszaszorultak. A Perls nevéhez fűződő Gestalt-terápia célja a tudatosság elérése, az egyén teljessé tétele, potenciáljának felszabadítása, valamint a szervezet környezettel való kapcsolattartási képességének visszaállítása volt. 10

11 A Tavistock-módszer a hatalomhoz való viszonyt vizsgálta, valamint az egyén csoporton belüli szerepeinek konfliktusait, illetve elemezte az egyént a csoportjától, vezetőjétől, valamint a csoportokat egymástól elválasztó határokat is A 80-as évek Amerika után az öreg kontinenst is kezdte meghódítani a tréning-láz. A résztvevők száma egyre nőtt, a szakmaiság is kibővült, egy új, kibontakozóban lévő ágazatot ért el: a médiát. Megszületett a szervezetfejlesztés fogalma is: eszerint ez nem más, mint olyan strukturált tevékenységek együttese, amelyek során a résztvevők a szervezet tökéletesítésével közvetlen vagy közvetett kapcsolatban levő feladatokon dolgoznak. (French és Bell, 1984.) A kutatás hangsúlya a formális munkacsoportok kultúráján, valamint az akciókutatás elméletén és technikáján volt (ennek folyamata: a diagnosztizálandó probléma megfogalmazása a megoldásra való fókuszálás intervenció). A 80-as évektől kezdve a tréningkutatás és felhasználás rohamosan növekszik és fejlődik, egyre több területen egyre többen ismerik fel szükségességét Magyarország Hazánkba a 80-as években érkezett el a tréning Varga Károly segítségével, aki az ENSZ foglalkoztatáspolitikai részlegének, az UNIDO-nak segítségével vett részt képzéseken. Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium és az Építés-Gazdasági Szervezési Intézet közös képzésprogramjára az ő meghívására érkezett vezetőnek Manohar S. Nadhari, a tréning egyik elismert szakértője tól más külföldi trénerek is dolgoztak az országban, azonban kevés sikerrel, mert a nyelvi nehézségek miatt alkalmazott tolmácsok nem értették a szaknyelvet, és így nem tudták 100%-osan átadni annak lényeget ben Lőwey Imre és a Medicor vállalat újra meghívták Manohart, aki a Concordia vállalatot képezte, és komplex szervezetfejlesztési ismereteket dolgozott ki számukra ban Lőwey megalapította a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságát. 11

12 Napjainkban a szervezetfejlesztés képzési utánpótlását számos egyetem is segíti, pl. a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem (Corvinus), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem is ben alakult meg a Tréner Kerekasztal, amely egyesíti a legnagyobb szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégeket (Concordia, Omegagen, Easy Learning, Euro- Contact, Inside, IMS, TM stb.). A Lewin óta eltelt néhány évtized alatt a tréningmódszer jelentős változásokon ment át. Azelőtt készségfejlesztésnek hívták, ma inkább a szervezetfejlesztésre koncentrál. Időtartama is csökkent, az 5-7 napos gyakorlatokból mára 2-2,5-napos, magas hatékonyságú játékok alakultak ki. A hazai tréningtechnika ma ötféle forrásból táplálkozik: a) A Manohar-tanítványok b) Azok, akik az elmélet tanulmányozása után kezdték a gyakorlatban is kipróbálni a tanulságokat, c) A markáns külföldi technikák (pl.gordon-módszer) adaptálói, d) A klinikumból a munka világába átültető pszichológusok, e) A külföldi skill-tréningek meghonosítói. Nem említettük még a trénereket, jóllehet ők talán a legfontosabbak ahhoz, hogy a tréning sikeres legyen. Megkülönböztetünk tréner-technikust és tréner-tanácsadót. A technikus főleg a számítógépes szimuláció során segít a csapatoknak, irányítja a játék menetét, és rögzíti a megfigyeléseket. A tanácsadó magasan képzett szakember, aki arra is ügyel, hogy a játék során ne terelődjön veszélyes irányba a hangulat. Az egyének interakcióit tudományos-elméleti szempontból is képes elemezni. Az elemzés általában a résztvevők utólagos megkeresésével történik. Ez az ellenőrzés legolcsóbb eszköze, ám egyben a legkevésbé megbízható is, hiszen a tanulók hajlamosak arra, hogy inkább eredményesnek mondják a tréninget, igaz, esetenként alul is értékelhetik magukat. A korrekt ellenőrzés legcélravezetőbb módja, ha minél konkrétabb kérdéseket teszünk fel a résztvevőknek. 12

13 A The Caravan Game hazai bevezetésével kapcsolatos STEEP - tényezők rövid elemzése A STEEP elemzés tárgyát képező fő csoportok (társadalmi-, technológiai-, gazdasági-, természeti-, politikai- és jogi-, valamint a versenykörnyezet) közül - (Józsa László, Marketing-stratégia (2003) - a természeti tényezőkkel a dolgozat értelemszerűen nem foglalkozik; a versenykörnyezet elemzésére a fejezetekben kerül sor. Társadalmi tényezők: Az ország lélekszámának folyamatos, lassú csökkenése és ezzel párhuzamosan a lakosság átlagéletkorának növekedése a vizsgált termék piaci szereplése és jövője szempontjából csupán elhanyagolható mértékű relevanciával bír. Lévén a képzés alkalmas mind a felsőoktatás utolsó évében tanuló, vagy az iskolát éppen elhagyó fiatal pályakezdők, mind a már aktív vállalati közép- és felsővezetői réteg továbbképzési programjaihoz történő folyamatos, ismétlődő csatlakoztatásra, illetve akár önálló képzési tervek megvalósítására is, a szimuláció felhasználási lehetőségei kiterjedhetnek a éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező (illetve felsőfokú tanulmányait éppen befejező) korosztályok cégvezetésben érintett teljes körére függetlenül a személyek nemi identitásától. A tréning értékesíthetőségének szempontjából az egyik igen fontos célcsoport, a felsőfokú oktatásban tanulók köre a hallgatók száma (az összes tagozaton) és a felsőoktatásra fordított költségvetési kiadások tekintetében az alábbiak szerint alakult (www.ksh.hu, Letölthető kiadványok, Oktatás, Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (forrás: , 7. és 8. oldal, április :55) fő fő fő fő A felsőoktatásra fordított költségvetési kiadás (folyó áron), millió Ft

14 Amint a számokból kiderül, a hallgatók száma a vizsgált 9 éves időszakban közel a duplájára, az oktatásra szánt összeg pedig csaknem a négyszeresére emelkedett. Az így kapott, elméletileg potenciálisan felhasználónak tekinthető célcsoport a szimuláció szempontjából (szakmai felhasználhatóság, ismételhetőség, az érintettek számaránya) gyakorlatilag csaknem kimeríthetetlen lehetőségeket kínál (természetesen figyelembe véve a piaci versenytársak számát, valamint a mi képzésünkkel valamilyen formában összehasonlítható képzéseinek kínálatát is. Technológiai tényezők: Ismert, hogy a magyar cégek túlnyomó többsége többnyire forráshiányra való hivatkozással - nem, vagy alig költ K+F-re, pedig statisztikailag és tudományosan is bizonyított tény az ilyen célra áldozott invesztációk pozitív hatása az érintett cég további fejlődésére. Ugyanez vonatkozik a folyamatos képzésekre is: a középhosszútávú eredmények lehetőségeit azonban a cégek feláldozzák a rövid távú érdekek oltárán. A stratégiai gondolkodásmód még mindig nem az erősségek rovatba sorolható a piaci szereplők belső SWOT analízisében Természetesen a vizsgálódás tárgyát képező tréningprogram csak áttételesen tekinthető technológiának, bár a cégvezetés összetett tudománya modellezhető technológiai folyamatként is. A Magyarországon dolgozó nemzetközi cégek hozzáállása a témához bizonyos mértékben pozitívabb irányba tolja az összképet, hiszen legtöbbjük rendszeres, átfogó és átgondolt HR és tréning koncepcióval rendelkezik, amely azonban az esetek túlnyomó többségében zártláncú közelítésben értendő: nagyon nehéz a központi direktívák által meghatározott programok, illetve udvari szállítók közé bekerülni. Az általunk ajánlott tréningprogram szabadalmi védettség alatt áll, közép-kelet európai (ezen belül magyarországi) felhasználását cégem számára a program alkotóival kötött kizárólagos kereskedelmi szerződésünk szavatolja. Tekintettel arra, hogy a tréning futtatásához szükséges számítógépes software mellett jelentős mennyiségű hard copy melléklet, illetve speciálisan a tréningre kialakított elméleti felkészítettség szükségeltetik, amely magában foglalja a tréning interaktív menetéből származó improvizatív elemek kezelésére történő előképzést is, ezért a The Caravan Game szimuláció levezénylése speciális személyi hátteret kíván. Igény szerint az esetleges technológiai transzfer (liszensz-eladás) ettől függetlenül természetesen megoldható, ám ezt egy intenzív, mindenre kiterjedő trénerképző programnak kellene megelőznie. 14

15 A The Caravan Game sajátos felépítése következtében a termékéletciklus vizsgálata szempontjából különleges helyet foglal el. A menedzsment tudományágak alapjai hosszútávon keveset változnak, az összefüggések pedig még annál is kevesebbet. Bizonyos empirikus és tapasztalati alapokon nyugvó technológiai fejlődés természetesen tapasztalható a különféle szakterületeken, ám ezek a tréning már említett, részben kötetlen lebonyolítási módja következtében nem befolyásolják az szimuláció eredményességét, hiszen folyamatosan beépíthetőek a programba. Az érintett gazdasági adatok vonatkozásában a megvásárolt software rendszeres frissítésre kerül, így ebben a tekintetben is állandóan naprakész. Gazdasági tényezők: A magyarországi GDP alakulása 2004-ben a 2003-as esztendőt 100-nak tekintve 104,0% volt, ami európai átlagban is magasnak tekinthető. Az infláció a 2004-ben számított éves 6,8%-ról február végéig drasztikus csökkenést mutat ( 3,5% ); a gazdasági elemzők véleménye szerint ez az érték az év végéig sem fogja meghaladni a 3,9%-ot. A munkanélküliségi ráta a keresőképes lakosság 6,9%-a, amely területi megoszlását tekintve igen erőteljes szóródást mutat; ez azonban a dolgozat tárgyát képező tréning eladhatósága szempontjából csupán marginális jelentőséggel bír. Az összes nemzetgazdasági beruházások értékei (előző év=100,0) a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakultak (www.ksh.hu, KSH. Éves adatok 2004., 2005.április 18., 10:45) A fenti számok a 2002-es kis megtorpanástól eltekintve egészséges és stabil növekedést mutatnak, így a várható képzési igények mennyiségi szintje nemzetgazdasági szinten lefelé aligha módosul majd. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a potenciálisan szóba jöhető felhasználói célcsoportok menedzsment oktatási oldalról vizsgált beruházási igényei (és főleg lehetőségei) sok esetben pontosan a stratégiai gondolkodás teljes, vagy részleges hiányára visszavezethetően nagyban függnek az adott intézmény, vállalat számszerűsíthető piaci eredményeitől, az iparági trendek alakulásától is. Gazdaságilag lemenő ágban lévő cégek igen ritkán áldoznak belső képzésekre, bár pontosan az emberi erőforrások jobb kihasználása, a piaci folyamatok teljesebb megértése nyithatná meg 15

16 többek között az utat az újabb felemelkedéshez. Sajnálatos, hogy a hazai felsőoktatásban állandósult forráshiány a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére is csaknem ellehetetleníti a szóban forgó tréningnek az oktatási anyagba való beintegrálását (mint ahogy ez számos ausztrál, új-zélandi, vagy angliai egyetemen már megtörtént). Tapasztalataink szerint a multinacionális cégek és a főleg fiatalabb generációkat magasabb pozíciókban alkalmazó magáncégek mutatják a legnagyobb érdeklődést a képzés iránt, ami sajnos negatívan minősíti a többi piaci szereplő hozzáállását pont azokban a témakörökben, ahol a képzés hatékonyága a segítségükre lehetne Politikai és jogi környezet: A hazai politikai- és jogrendszer nem korlátozza a tanácsadó- és trénercégek munkáját, azok piaci versenyét, a tréningek értékesítése ezért részben a tréningcégek goodwillje, vevőreferenciái, az adott tréning valós használati értéke, valamint sajnos domináns mértékben a korábban kialakított kapcsolati tőke által meghatározott. A társaságok adózását érintő szabályozások, illetve azok változásai gazdasági értelemben ugyan kihatással lehetnek az oktatási budget-ek nagyságára, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a folyamatos oktatást fontosnak tartó vállalatok, intézmények ilyen irányú rendelési szokásai csak kis mértékben befolyásoltak a csak marginális gazdasági hatást kiváltó politikai jogi szabályozó változások függvényében. 3. Egy új management tréning program niche szolgáltatás marketing. A The Caravan Game, mint hatékony in-door management szimulációs eszköz bemutatása a tréningmódszerek tükrében: 4P - Product. A magyarországi akkreditált és nem akkreditált felnőttképzések által biztosított általános kínálati portfolió, valamint a változatos felsőoktatási képzések nagy többsége is mind a mai napig nélkülözik a management tudományágak átfogó bemutatását és gyakorlati szemléltetését / tesztelését biztosító szimulációs tréning programokat. A vonatkozó piacfelmérés időszakában (2002.) összegyűjtött információink szerint az általános kép a szakosított management tréningképzések csupán kevéssé változatos képét festette elénk, amelyek általában csupán egy, maximum két management szakág többékevésbé részletes elméleti és esetleg gyakorlati bemutatására korlátozódik. A fennálló lehetőségekből válogatva a magyarországi tréningpiacon vásárolhatunk értékesítési- 16

17 (sales), marketing-, pénzügyi- és tárgyalástechnikai tréningeket, jó esetben ezek lazább kombinációját, amelyek azonban az esetek túlnyomó többségében csupán legfeljebb két vezetési terület legfontosabb elemeit ötvözik. A választható tréningek általában nem kínálnak sem teljes körű lehetőséget, sem megfelelő megoldást a management technikák és tudományok egészének megismerését célzó átfogó tudás és gyakorlat megszerzésére. A közép és felsővezetők, valamint a szakirányú felsőoktatásban (pl. MBA) résztvevő végzős hallgatók képzésében, továbbképzésében jelentkező gyakorlati probléma tehát a felmerülő idő- és anyagi tényező, amely a képzést biztosító cégeket, intézményeket bizonyos fokú kényszerpályára állítja a beszerezhető tréningek gyakoriságát és anyagi ellentételezését illetően. Sem felsőoktatási szinten, sem a gyakorlati üzleti életben nincs elegendő idő és pénz arra, hogy a képzésre szorulók részére kiválasztott programok csak egy, vagy két szűk terület ismeretanyagát biztosítsák készség szinten. Más szóval az ilyen fajta teljes körű képzési tevékenység vagy csak relatíve hosszú idő intervallumban valósítható meg, vagy még a nagyobb költségvetéssel rendelkező intézmények, cégek számára is a tréningek meglehetősen borsos ára következtében - elviselhetetlen terheket jelent. Az üzleti életben (tanulmányom főként ezzel a területtel kíván foglalkozni) az elhúzódó képzések a napi munkából való rendszeres kiesést jelenthetik, amikor a megbízó cég kénytelen vezető munkatársait folyamatosan nélkülözni anélkül, hogy biztos lehetne a képzések átfogó hasznosságában. A mai tréningek jobbára technokrata megközelítések bizonyos problémakörök megoldásához, a teljes kép összeállítása így azonban még elméletben is csak nagy hibahatárral, utánjárással és költséggel lehetséges. Itthon, de akár európai viszonylatban is ismeretlenek, de legalábbis ritkák azok az üzleti tréningek, amelyek a napi életben aprópénzre váltható gyakorlati ismeretek elsajátítását tűzik ki célul. Az általában 3-napos, méregdrága egyéni, vagy csoportos gyakorlatok során a résztvevők legtöbbször korrekt, ám vegytiszta elméleti tudást kaphatnak többnyire a már említett szűk témakör(ök)ben, amelyeknek gyakorlati hasznát sok esetben valljuk be őszintén ritkán veszik. A hosszú, több napos tréningek hatásfoka (inszentív elemek nélkül) pedig a napok múlásával fokozatosan csökken. Erős hiányosságként értékelhetjük továbbá a management tréningek nagy többségének a valóságtól való elszakadását, a fiktív tevékenységi területek és adatok, információk szimulálását, ahol a képzésben résztvevők inkább a science-fiction területén 17

18 érezhetik magukat a valós élet irányában meghúzható párhuzamok logikus fel-és kihasználása helyett. A The Caravan Game ausztrál management szimulációs tréning megalkotói felismerve az érintett piaci szegmensek speciális igényeit - megpróbáltak egy olyan szimulációt létrehozni, amely megfelel mind a felsőoktatási, mind pedig a céges képzési elvárásoknak. Más szimulációs gyakorlatokkal ellentétben, amelyek két cég elméleti versenyét matematikailag modellezik X termékre és Y piacon, a The Caravan Game egy valóságos iparág valóságos elemein alapszik. A tréning amely legrövidebb változatában 12 órát vesz igénybe egyetlen nap alatt egy létező iparág valós eseményeit, adatait, információit dolgozza fel az elvárt játékos formában. Az életből vett szimuláció folyamatos feladatmegoldásokkal, a vezetői- és szakmai ismeretek tesztelésével, ütköztetésével és az üzleti élet valós történéseinek és gyakorlatainak állandó szimulálásával olyan főleg gyakorlati tapasztalatokhoz juttatja a programban együtt dolgozókat, amelyek által a nyugati üzleti világ így az EU tagállamok piaci elvárásait, napi gyakorlatát, a kockázati tényezők felismerését és azok kiküszöbölését sajátíthatják el relatíve rövid idő alatt. A 3-5 ausztrál lakókocsi-gyártó cég piaci versenyét szimuláló tréning során a résztvevő csapatoknak (csapatonként 3-6 fő) folyamatos döntéseket kell hozniuk a stratégiai tervezés, termék portfolió, árak, reklámmarketing, piackutatás-elemzés, disztribúció-logisztika, HR management, stb. kérdéseiben megtanulva és felhasználva a tárgyalástechnika fontosságát és jelentőségét is. A csapatoknak a tréning folyamán az üzleti életben előforduló különféle valós fordulatokkal is meg kell küzdeniük, amely tovább erősíti az amúgy is valósághű szimuláció értékét. A tréning a vezetés tudományának lényegi elemeit közvetíti és teszteli nagy hatásfokkal. A Team-ek tagjai valamennyien az általuk képviselt vállaltirányítási területekért felelős vezetőként közösen járulnak hozzá a Team döntéseihez. A közös döntéseket az oktatók számítógépbe táplálják. Minden egyes forduló (amely negyedéves periódusokat szimulál) után a csapatok értékelik saját teljesítményüket a rendelkezésükre bocsátott eredmény-kimutatások, a cash-flow számok, a pillanatnyi raktárkészlet leltár, valamint az adott fordulóban vásárolt piackutatási információk alapján. A tréning teljesen interaktív: az egyes csapatok döntései képesek befolyásolni a többi csapat potenciális piaci teljesítményét is. 18

19 A szimulációs gyakorlatot követően a résztvevők lehetőséget kapnak a fordulók során tapasztaltak egyéni és csoportos kiértékelésére a csapat szerepléséről, amely így fellebbenti a fátylat saját vállalatvezetési stílusukról, annak eredményességéről (vagy eredménytelenségéről); a tréning során tanultaknak a valós üzleti életben történő felhasználása így már sokkal könnyebben és egyszerűbben megoldható. A vezetők saját tapasztalataik útján tanulnak reflektálva korábbi döntéseik eredményességére; különböző teóriákat állítanak fel bizonyos események bekövetkeztének lehetőségeiről, végül tesztelik saját tanulási folyamatuk eredményeit. A szimuláció mindezekhez rendkívül jó lehetőségeket biztosít, hogy a személyes és a csapat döntéseinek sorozat, az azokkal járó pozitív izgalom és a jó hangulat a tanultakat megerősítve és rögzítve sokáig emlékezetes maradjon. A tréning emellett olyan támogató környezetet is nyújt, amelyben a managerek nemcsak kipróbálhatják elméleteiket, de kockázatokat is vállalhatnak és tesztelhetik saját interakcióikat másokkal tudva, hogyha menet közben követnek is el hibákat, a tréning végén ezeknek a hibáknak mégsem lesznek maradandó következményei. Mivel a szimuláció egy valódi iparág valódi eseményein alapuló feladat- és gyakorlatsora, a kritikus területek, mint például a marketing, a piackutatás, a fogyasztóin trendek és versenytársak elemzése, a bizonytalansággal történő konfrontálódás olyan realitásokat biztosítanak, amelyek más alternatív szimulációkból részben, vagy teljesen hiányoznak. Példaként említhető, hogy míg valamennyi iparág-specifikus hivatalos tájékoztatás a résztvevők számára folyamatosan hozzáférhető, a csapatoknak a döntéseket annak tudatában kell meghozniuk, hogy ezek a piackutatási információk nem mindig pontosak; így szimulálva a bizonytalan körülmények közötti döntéshozatal nagyon is valós napi problémáit. Ellentétben más tréningekkel a programot sikerrel elvégzők számára a megszerezhető elméleti és gyakorlati kompetencia igen széles és kiterjed az alábbiakra: Tárgyalástechnika és hatékony üzleti kommunikáció (közreműködés a csapatmunkában, időnyomás és piaci vészhelyzetek alatti kommunikáció elsajátítása az eredményesség növelése érdekében, nézeteltérések elsimítása) 19

20 EU marketing ( a nyugati üzleti normáknak és standard-eknek megfelelő, hatékony marketingeszközök kiválasztása, a sikeres marketing-mix létrehozása és folyamatos értékelése) Üzleti szemlélet (költséghatékonyság, hosszú távú megoldások keresése a nyereségesség növelése érdekében) Stratégiai tervezés (orientáció) változás management (reális célok meghatározása, cselekvési tervek kidolgozása, képesség a stratégia esetleges módosítására, a változások szükségességének elfogadása, kezelése) Gyártástervezés - szervezés (a változó körülményekhez történő adaptáció elsajátítása a termék-mix kialakításában és fejlesztésében) Piackutatás és elemzés, versenytárselemzés (a rendelkezésre álló piaci adatok kiválasztása, rendszerezése, és a kialakított stratégiához történő finomhangolása ) Döntéshozatal (a szükséges információk beszerzése, elemzése utáni gyors döntéshozatal előkészítése, a szükséges döntések csapatmunkában történő meghozása) Üzleti kockázatvállalás (komplex problémakezelésen alapuló risk-management ) Management tudományágak összefüggéseinek megértése (a döntéshozatalhoz szükséges egyéni szakterületek tevékenységeinek összehangolása, a kulcsterületek orientációjának és összefüggéseinek megértése elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapján) Delegálás (munka- és felelősségi körök optimális leosztása, cselekvési szabadság biztosítása a közös célok szem előtt tartásával) Csoportdinamika és csapatépítés (vezető szerep vállalása a problémamegoldásban, az egyéni vélemény elfogadtatása) Elméleti tudás tesztelése (interaktív szimulációs körülmények között az elméleti tudás azonnali ütköztetése a gyakorlattal; a megfelelő tanulságok azonnali levonása) A külföldön már korábban is sikeres és népszerű, számos kiváló referenciával rendelkező The Caravan Game managament szimuláció a tartalom többszöri frissítése, valamint a változó üzleti környezethez alkalmazkodó folyamatos korrekciók következtében alkalmasnak látszott a hazai igények teljesebb körű kielégítéséhez, így az általunk érzékelt piaci niche kitöltéséhez. 20

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR

ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE KONCEPCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS GALAMB ANDRÁS ÉRTÉKESÍTÉSI TRÉNER, COACH SALES MENTOR Melyik tréningcéget válasszam? Avagy mi a helyes koncepcionális megközelítés egy fejlesztésnél?!

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN!

ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN! ITIL SZIMULÁCIÓ ÜZLETI ELŐNY, HATÉKONY TANULÁS, JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS EGYBEN! G2G3 Polestar ITSM IT szolgáltatás menedzsment szimulációs játék és erre épülő ITIL oktatási megoldások 1 ITIL SZIMULÁCIÓ - ÜZLETI

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI SZERVEZETEKRŐL A korábbi leírásokban, köszöntőben, a gólyatábori meghívóban olvashattátok, hogy az egyetemen életre szóló élményekre és barátságokra

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Diagnózistól a megoldásig

Diagnózistól a megoldásig Referenciáink: Diagnózistól a megoldásig Sokrétű tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek munkáját hangoljuk össze annak érdekében, hogy a vezetőfejlesztés területén a lehető legnagyobb hatékonysággal

Részletesebben

Segíthetek? Hogyan őrizzük meg munkatársaink

Segíthetek? Hogyan őrizzük meg munkatársaink Segíthetek? Hogyan őrizzük meg munkatársaink lojalitását a pénzügyi szektorban? R. Kovács Dániel, Front Page Communications, ügyvezető igazgató KREATÍV PR Nap Konferencia 2011. november 17. Miről lesz

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Eredményes értékesítés.

Eredményes értékesítés. Eredményes értékesítés. Egy belföldi vidéki wellness szálloda kínált kedvezményes, belföldi utazási lehetőséget. A szolgáltatás értékesítésénél a kedvező ár volt a motiváció. Az esettanulmány jól szemlélteti,

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben