Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Szakdiplomácia SZAK. Levelező tagozat. SD szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Szakdiplomácia SZAK. Levelező tagozat. SD szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Szakdiplomácia SZAK Levelező tagozat SD szakirány A THE CARAVAN GAME AUSZTRÁL MENEDZSMENT SZIMULÁCIÓS TRÉNING MAGYARORSZÁGI PIACI BEVEZETÉSE A HAZAI INDOOR ÉS OUTDOOR TRÉNINGPIAC LEHETŐSÉGEINEK, SAJÁTOSSÁGAINAK, VALAMINT AZ AKTUÁLIS KERESLET FÜGGVÉNYÉBEN Készítette: KUTI György Budapest,

2 Tartalomjegyzék A magyar tréningpiac főbb szereplői által kínált (a The Caravan Game -mel valamilyen kritériumrendszer alapján Oldalszám 1. Bevezetés 1 2. A tréningek a kezdetektől A történelmi háttér A tréningek gyakorlati haszna A tréningmódszer kialakulásának kronológiája Tréningmódszer a XIX. századtól a II. VH-ig A tréningmódszer megszületése A 60-as és 70-es évek A 80-as évek Magyarország A STEEP tényezők rövid elemzése Egy új menedzsment tréning program niche szolgáltatás marketing. A The Caravan Game, mint hatékony in-door menedzsment szimulációs eszköz bemutatása a tréningmódszerek tükrében 4P product A The Caravan Game tréning program bevezetése a piackutatás és a marketing eszköztára segítségével A magyarországi bevezetés előzményei A bevezetést megelőző piackutatás, mint a vonatkozó marketingdöntést előkészítő munka: kérdőíves piackutatás és elemzésük Versenytárselemzés Cégem, az Endeavour-GCK Consulting rövid bemutatása Train the trainers program Ausztráliában A piacszegmentálás állomásai, timing, a maradék 3P: place, price promotion A disztribúciós csatorna Az ár Promóciós politika belső és külső erőforrások igénybevétele Taktikai tervmódosítások (hazai és külföldi felsőoktatás, külföldi tréningajánlat- csomagok, 5.1. Felsőoktatás Külföldi tréningajánlatok Taylor-made (egyénre szabott) ajánlatok Elégedettségkutatás a kérdőíves megkeresések elemzése A szakmai és inszentív tréningprogramok ötvözése a hazai és külföldi értékesítés maximaliz 8. Az outdoor tréningekről általában Melyek az outdoor tréningek legfontosabb elemei? Az outdoor stílus célcsoportjai A csapatszellemet és a cég iránti lojalitást erősítő kalandok Az outdoor kínálat Az Endeavour-GCK Consulting kínálata a célcsoportok igényeinek maximalizálása céljából Összefoglalás 56 Irodalomjegyzék 58 2

3 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon is ugrásszerűen megnövekedett a kisés középméretű magánvállakozások száma. A munkanélküliség és a vállalkozó kedv szülte megoldások azonban sok esetben nélkülözték és sajnos a mai napig is nélkülözik a megfelelő háttértudást az olyan alapvető stratégiai fontosságú szakterületeken, mint például a marketing, kommunikáció, pénzügyek, vagy az általános menedzsment tudományok összefüggéseinek elméleti és gyakorlati ismerete, amelyek nélkül még egy kis cég vezetése és irányítása sem lehet hosszútávon eredményes. Különösen igaz ez az ún. kényszervállalkozásokra, de hasonló problémákkal birkózik sok management buyout tal létrejött cég vezetése is. A megfelelő kulcspozíciók valódi szakemberekkel történő betöltése az esetek többségében anyagi okokból sok esetben rosszul felfogott takarékossági intézkedésként sokszor nem megoldott, vagy a képzési időigény következtében rövidtávon nem megvalósítható, ugyanakkor a nyugaton már régóta létező outsourcing véleményem szerint itthon még mindig idegen fogalomként cseng sok cégvezető számára. Mindannyian ismerjük a majd én megoldom a problémáinkat, nem kell ide külsős és hasonló kijelentéseket, amiből az esetek túlnyomó többségében csak ritkán származik jó végkifejlet. Az elvesztegetett idő és pénz sokszor azonban a piaci lehetőségek elvesztéséhez, a trendekről való lemaradáshoz, egyébként tehetséges munkatársak elvesztéséhez és végül az egyébként ígéretes vállalkozás tartós mélyrepüléséhez, nota bene ellehetetlenüléséhez vezethet. Különböző végzettségeim és hosszú hazai- és nemzetközi felsővezetői gyakorlatom 2000-ben arra indítottak, hogy tapasztalataimat egy saját vállalkozás megalapításával (Endeavour-GCK Consulting) a fent vázolt problémák megoldásának szenteljem. Célom elsődlegesen a kis-és középvállakozások marketing és menedzsment képzése, illetve különféle project-menedzsment feladatok ellátása, amelyet a rendelkezésre álló freelance szakértői háttérre (PR, kommunikációs szakértők, pszichológus, jogász, stb.) alapozva 2002-től különféle egyéb tréninglehetőségekkel (most már a magyar és közép-európai felsőoktatás igényeinek megfelelően is) kiegészítettem. 3

4 Siker és eredményorientált szakmai múltam elsődlegesen a folyamatos szakmai fejlődést és a piaci lehetőségek maximális kihasználását célozta, ezért számomra a Megbízók elégedettsége az anyagi szempontok mellett jelentős presztízsértékkel is bír. Az elvégzett munkák számos lehetőséget kínáltak és kínálnak számunkra tudásunk és tapasztalataink növelésére, szélesebb összefüggések átlátására, a céges kínálati paletta bővítésére. Az általunk eddig elvégzett munkák, sikeresen lebonyolított project-ek, előadássorozatok és az utóbbi egy éves időszak növekvő számú tréningjei igazolni látszanak az eredeti elképzelés helyességét. (Zárójelben kell azonban megjegyeznem, hogy a gondokkal küzdő cégek nagy többsége ugyanakkor továbbra is csak magában és/vagy a csodában bízik, ezért a tanácsadói munka valós felhasználói potenciálja, elfogadottsága véleményem szerint idehaza egyelőre még messze kihasználatlan.) A fentiekben vázolt a cégen belüli - általános emberi és szakmai motivációra alapozva célunk, hogy tevékenységünkkel a kevésbé tőkeerős vállalkozások vezetésével, valamint a végzős egyetemi, főiskolai hallgatók mind nagyobb körével is megismertessük a modern vállalatvezetési módszereket, azok interdependenciáit, csoportos és egyéni tréningjeinkkel pedig hozzájáruljunk a friss EU-tagság által is generált erősödő piaci versenyhelyzethez való sikeresebb alkalmazkodáshoz, a kézzelfogható gazdasági előnyök realizálásához. A tanulmány szűkebb tárgyát képező ausztrál menedzsment szimulációs tréning hazai piaci bevezetésével tekintettel a termék számos, mások által nem kínált USPjére feltételezéseink szerint az elkövetkező 5 esztendőben tovább tudjuk majd növelni a felsőoktatásban és a piaci szereplők körében értékesíteni kívánt - az NFI (Nemzeti Felnőttképzési Intézet) által akkreditált képzésként nyilvántartásba vett - tréning ismertségét és ezáltal természetesen üzleti forgalmunkat is. Célunk, hogy a munkaerőpiacra frissen kilépő fiatal szakembereket és a különféle vállalkozásokban döntéshozó szerepben dolgozó közép- és felsővezetőket megismertessük a modern és hatásos, EU-komform menedzsment technikákkal és azok eredményes napi használatával. 4

5 2. A tréningek a kezdetektől A történelmi háttér A tréningek elméleti háttereként ismert tanulócsoportok eszméje 1946-ban született meg Connecticutban, egy, a csoportok közti kapcsolatokról szóló szemináriumon. A résztvevők a szeminárium végén rendhagyó módon elmondták, ők hogyan élték meg a tanultakat, az eseményeket. Ez az utolsó mozzanat a tanulás szempontjából hasznosabbnak bizonyult, mint a szeminárium egésze: a későbbi, hatékonyságot ellenőrző felmérés szerint pedig kiemelkedő, 75%-os teljesítményt értek el. A tanulás e formája újdonságként hatott, hiszen ez nem terv szerinti, de nem is spontán ismeretelsajátítási mód, hanem korábbi ismeretek új jelentéseinek megismerése. Ezek a jelentések mindig bizonyos jelentésekhez fűződnek, amelyeket már mindenki ismer, csak más-más összefüggésben. Ezek olyan személyesen átélhető történések, amelyek vonatkozhatnak a személyre magára, vagy más személyekre, esetleg a másokkal való kapcsolatra. A csoportokban az individuális értelmezések feltárulnak, és nyilvánvalóvá lesznek. Maga a csoport olyan, mint a freudi pszichoanalízis; a különbség az, hogy nem visszaszerzünk egy tapasztalatot a tudatalattinkból, hanem megszerezzük azt, illetve egy, már ismert jelenség új oldalának ismeretét kapjuk. Az új tapasztalatok: az ön-, a társ- és a csoportismeret, ahol mindezen ismeretek fokozzák a csoport tagjainak érzékenységét is. Innen a tréningcsoportok neve is: sensitivity training groups. Az említett érzékenységgel együtt nő a csoporttagok kíváncsisága minden más társas történés után is, hiszen a csoporton belül minden más jelentést kap, mint a Társadalomban, s ezeket a jelentéseket maguk alakítják ki, így az újrafelfedezés izgalma is hajtja a további megismerést. A csoport fokozza az egyén társra nyitottságát, de az önmagára irányultságot is. Napjainkban a tréningek igen elterjedtek. A követlezőkben a T-group fogalmával foglalkozunk, amely a már tárgyalt sensitivity training -en alapszik. Az ilyen tréningek célja a személyiségfejlesztés és a csapat(team)-építés. 5

6 2.2. A tréningek gyakorlati haszna A tréningen (az ún. strukturált gyakorlatok alkalmazásával) megvalósuló saját élményű tanulás az önismeretet és az emberismeretet, a szociális és vezetői készséget, az együttműködést, valamint a kommunikációs és problémamegoldó készséget fejleszti. (Gazdag, 1992.) A tréningcsoportban a tanulási folyamat a csoportbeli cselekvés, élmény útján történik. Az emberek kipróbálják magukat különböző helyzetekben, észlelik saját érzéseiket, ezeket másokkal közlik, s ezek a próbák egyben alkalmat adnak arra, hogy tanuljanak viselkedésük másokra gyakorolt hatásából. (Barlai Thorma, 1984.) A tréning célja tehát a résztvevőkben már meglévő készségek fejlesztése a megfelelő szociál- és szervezetpszichológiai ismeretek, valamint a csoporttársak visszajelzései és az eseti video-feedback által. A tréningcsoport központi módszertani eleme a strukturált tapasztalatszerzési gyakorlat, amely segítségével valódi élethelyzeteket szimbolizálnak játékos formában. Ez a módszer szociálpszichológiai kísérleteken alapul, a reakciók itt is jórészt ugyanolyanok, a különbség csupán annyi, hogy a szociálpszichológiával ellentétben nem az elemzés, a történések gyökere a lényeg, hanem a történések feldolgozása. Az elemzés során tehát a viselkedés hatásait vizsgálják, s ezzel a problémák hatékonyabb megoldását is elősegítik. Ezek a kísérletszerű gyakorlatok majdnem teljesen kockázat nélkülinek mondhatóak, hiszen védett környezetben, szinte laboratóriumi körülmények között játszódnak; a tréningek ideje alatt a játékosok egy kulturális szigetre (pl. szálloda, vidék) vonulnak, ahol a megszokott mindennapi hatások nem érik őket, és szinte teljesen egymásra, a CSOPORT-ra vannak utalva. A játékos jelleg, valamint az, hogy csupán beszélnek az érzésekről, nem minősítve, vagy ítéletet mondva, védettséget nyújtanak a játékosoknak is, akik így bátrabban, oldottabban vesznek részt a feladatokban. Ez a spontán viselkedésformák megmutatkozását azután nagyban elősegíti. Ez a tanulási forma az ún. résztvevői tanulás, melynek lépései: fellazítás változtatás befagyasztás. A tanulásforma bővebb kifejtése egy későbbi fejezet része. A tréningeken a csoportokat mindig egy, vagy több tréner vezeti. Az ő feladata/feladatuk az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének, és egy olyan hangulatnak a 6

7 megteremtése, amelyben az emberek készek a saját és mások viselkedésének elemzésére, az érzések közvetlen és nyílt kifejezésére, valamint megfelelő adására. Egyfajta játékmester ő, aki arra ügyel, hogy minden rendben folyjon és az esetleges indulatkitörések se legyenek annyira hevesek, hogy károsodást okozzanak a tagok bármelyikében. Ezt a rizikót is meg kell említenünk, hiszen sajnos rendszeresen volt/van rá példa. A trénereknek ezért megfelelően és komolyan képzetteknek kell lenniük. Mivel a tréningeket általában cégek veszik igénybe, nem szabad elfeledkeznünk a kérdés anyagi oldaláról sem. A tapasztalatok szerint a tréningeket nagyon gazdaságosnak tartják, hiszen 3-5 nap alatt már jelentős fejlődést könyvelhetnek el a kérdéses területeken. Ezek a célzott, fejlesztendő tulajdonságok az önismeret, belső autonómia, egyéni hatékonyság, csoporttolerancia, nyitottság és megértés, amelyeket a bizalmas légkör megteremtése segít A tréningmódszer kialakulásának kronológiája Tréningmódszer a XIX. századtól a II. Világháborúig Ebben a korai szakaszban három társadalomtudomány is felfedezte magának a csoportok hatékonyságát, egyáltalán a csoportot, mint különálló és értékes entitást. A szociológiában a csoport és az egyén egymásra találásáról beszélhetünk; ezt az irányzatot Durkheim, Simmel és Cooley neve fémjelezte. Az orvostudomány a csoportpszichoterápiával ismerkedett meg, bizonyos dr Pratt megfigyelései és kezelései által. Dr Pratt rávezetett arra, hogy a gyógyítás csoportos formában hatékonyabb, mint egyénileg. Ez a terápia inkább csak az érzelmek kiváltására volt alkalmas, a megértés problémáját azonban nem feszegette. A csoport terápiás hasznát Freud vezette be a csoportanalízis részeként. Legismertebb formája ennek a 30-as években, az Egyesült Államokban megalakult Névtelen Alkoholisták mozgalma, amely azóta is sikeresen működik. A 30-as évek szociálpszichológiája is hozzájárult a csoportok jobb megismeréséhez. Moreno szerint a csoport feladata, hogy segítse az egyén elveszett képességeinek és spontaneitásának újrafelfedezését a szociometria, a pszichodráma és a már említett csoportpszichoterápia segítségével. 7

8 Az elméleti alapként szolgáló tapasztalati tanulás atyja Kurt Hahn, aki kimondja, hogy a személyiség fejlesztésének folyamatában a tapasztalati tanulás a legfontosabb. Ez a folyamat a következőkből áll: cselekvés és tapasztalat megfigyelés és reflexió absztrakció és általánosítás (a tanulságok levonása), végül pedig a tanultak tesztelése A tréningmódszer megszületése A tréningek kitalálója Kurt Lewin. Elmélete szerint az ember cselekedeteit a konkrét helyzetből fakadó nyugtalanság, az ún. szituatív feszültség határozza meg. Lewin 1890-ben született Berlinben. Egyetemi tanulmányokat folytatott pszichológiából, filozófiából és tudománytörténetből. Szülővárosában kutató pszichológusként, majd egyetemi tanárként dolgozott 1933-ig, majd Hitler hatalomra kerülésekor a kor más nagy tudós elméihez hasonlóan az Egyesült Államokba emigrált. Új hazájában a Cornell Egyetemen tanított, később Iowában vezetett gyermeklélektani tanszéket ben alakítja meg a Massachusetts Institute of Technology-n belül a csoportdinamikai kutatórészleget, amelynek alapító-vezetője ben, váratlanul halt meg. Munkássága során két iskolát alapított, az elsőt még Németországban, ez az egyénlélektan kutatására összpontosított. Elemezte a cselekvés és a viselkedés meghatározóit (cselekvési készenlét, kvázi szükséglet, befejezetlenség, telítődés, frusztráció, pótcselekvés). Az USA-ban már a csoportlélektan került a középpontba, de itt felhasználták az egyéni lélektan vizsgálatában elért eredményeket is. Lewin elméletében a csoportot olyan dinamikus egészként kezeljük, amelynek lényege nem a tagok hasonlóságában vagy különbözőségében van, hanem azok interdependenciájában. A csoportdinamika legfontosabb elemei: a szociális facilitacio, a csoportnormák kialakulása, a szerepváltás lehetősége, többszörös társas tükrözés, szociális visszajelzések, kockázatvállalási lehetőségek stb. A második világháború után Amerika számos társadalmi problémával küszködött. Ezek megoldására az országos tudományszervezés számos tudományágat, így a szociálpszichológiát is támogatta. A problémás területek a táplálkozási szokások megváltoztatása, a faji/nemzetiségi különbségekből fakadó ellentétek visszaszorítása, valamint a hatékony vezetői stílus kialakítása voltak. 8

9 A táplálkozási szokások vizsgálatánál a tapasztalat azt mutatta, hogy a háziasszonyok sokkal könnyebben változtatnak szokásaikon, ha csoportban tanulnak új ismereteket, mintha egyénileg tennék ugyanezt. A szokások módosítása tehát közösségben könnyebben megy, hiszen a szokásokat az egyén közösségi normarendszerként éli meg, s a közösségből való kirekesztés félelme miatt egyénileg nehezebben változtat. Amennyiben viszont a csoport változtat, a csoportból való kizárás kockázata szinte a nullára csökken, ezért is megy könnyen a váltás. A csoporthelyzet azért is kitüntetett módja a viselkedésváltozásnak, mert az együttes döntés sajátos katarzis lehetőséget kínál, az összetartozás élményének megélését; ez társas helyzetünk visszajelzése, szerepünk megerősítése. A fenti élmények alapján alkotta meg Lewin a viselkedésváltoztatás folyamatát: felolvasztás (új helyzet teremtése, amelyben a korábbi szokások megkérdőjeleződnek, illetve újak kerülnek a felszínre) változtatás (a szokásokat felülvizsgáljuk, és új viselkedésmintákat sajátítunk el) visszafagyasztás (az új szokások rögzülése). Ezekből kiindulva fejlesztették ki az akciókutatás elméletét, mely szerint csak új érzelmi tapasztalatokból szerezhet az ember olyan új ismereteket, amelyek segítségével régebbi attitűdjeit és érzéseit átértékelheti. Ennek lépései: diagnosztizálás akciótervezés az akció megvalósítása kiértékelés a nyert tapasztalatokból való konkrét tanulás/elméletfejlesztés. A fenti csoportos tapasztalatok készítették elő a talajt az ún. T-csoportok -nak, amelyek a már említett szeminárium után születtek meg. A második nagy, megoldásra váró társadalmi probléma a faji/nemzetiségi különbségek kezelése, amelyet pedagógusok, szociális dolgozók és üzletemberek csoportjainak tartott továbbképzéseken tárgyaltak. A 3-10 fős csoportokat viták és szerepjátékok segítségével készítették fel az előítéletek elleni harc küzdelmeire. Amikor a képzés után a vezetők elemezték a problémákat, majd a résztvevők közül néhányan szintén elmondták, hogy ők miben és mennyire látták máshogyan az eseményeket a csoporton belülről. A kialakult beszélgetés/vita során felmerült tapasztalatokból, élményekből sokkal többet tudtak tanulni, mint a képzés során. A kutatók így jöttek rá, hogy a viselkedésváltoztatás folyamatában igen nagy jelentősége van a visszajelzésnek, 9

10 hiszen a feedback magában rejti a változtatás lehetőségét is. Az elkövetett hibák nagy része abból keletkezik, hogy nem vagyunk képesek felfogni a környezetünk által irányunkba leadott jelzéseket. A szeminárium tanulságain alapulva elindult a csoportképzés egy új fejezete, amelynek első lépéseként 1947-ben létrehozták a National Training Laboratories-t a Maine állambeli Bethelben, ahol a csoportviselkedést kutatták ún. T-csoportokban. Itt különböző feladatokat adnak a csoportoknak, melynek tagjai megfigyelik és kritizálják is egymást, ezzel alakítva egymás egyéni fejlődését is ben fejlesztették ki a Basic Skill Training nevű gyakorlatot, amely a társadalmi feladatokra és az intézményrendszer problémás területeire koncentrált től a skill-csoportokat vezetői és tagsági gyakorlatok során használták fel től kezdtek foglalkozni a tréningek tervezési és vezetési folyamatának tanulmányozásával, az ún. nagycsoportos kérdésekkel tól megalakulnak az első, foglalkozás szerint specializált csoport-laboratóriumok: ezzel a tréningek konkrét kialakulási szakasza lezártnak tekinthető A 60-as és 70-es évek Ezekben az évtizedekben terjedt el széles körben és polarizálódott a tréningmódszer az USA-ban. Többféle alkalmazás és értelmezés született, ezek közül a legismertebbek az encounter-csoportok, a Gestalt-csoportok, valamint a Tavistockkonferencia. Az encounter-csoportok középpontjában a csoporttagok érzései és interakciói álltak a középpontban, a cél az érzelmek feltárása volt, a csoportokban igyekeztek nyílt légkört és mély csoportszolidaritást kiépíteni. Ennek hátterében az állt, hogy a világ akkoriban kezdett elszemélytelenedni, és az érzelmek egyre inkább visszaszorultak. A Perls nevéhez fűződő Gestalt-terápia célja a tudatosság elérése, az egyén teljessé tétele, potenciáljának felszabadítása, valamint a szervezet környezettel való kapcsolattartási képességének visszaállítása volt. 10

11 A Tavistock-módszer a hatalomhoz való viszonyt vizsgálta, valamint az egyén csoporton belüli szerepeinek konfliktusait, illetve elemezte az egyént a csoportjától, vezetőjétől, valamint a csoportokat egymástól elválasztó határokat is A 80-as évek Amerika után az öreg kontinenst is kezdte meghódítani a tréning-láz. A résztvevők száma egyre nőtt, a szakmaiság is kibővült, egy új, kibontakozóban lévő ágazatot ért el: a médiát. Megszületett a szervezetfejlesztés fogalma is: eszerint ez nem más, mint olyan strukturált tevékenységek együttese, amelyek során a résztvevők a szervezet tökéletesítésével közvetlen vagy közvetett kapcsolatban levő feladatokon dolgoznak. (French és Bell, 1984.) A kutatás hangsúlya a formális munkacsoportok kultúráján, valamint az akciókutatás elméletén és technikáján volt (ennek folyamata: a diagnosztizálandó probléma megfogalmazása a megoldásra való fókuszálás intervenció). A 80-as évektől kezdve a tréningkutatás és felhasználás rohamosan növekszik és fejlődik, egyre több területen egyre többen ismerik fel szükségességét Magyarország Hazánkba a 80-as években érkezett el a tréning Varga Károly segítségével, aki az ENSZ foglalkoztatáspolitikai részlegének, az UNIDO-nak segítségével vett részt képzéseken. Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium és az Építés-Gazdasági Szervezési Intézet közös képzésprogramjára az ő meghívására érkezett vezetőnek Manohar S. Nadhari, a tréning egyik elismert szakértője tól más külföldi trénerek is dolgoztak az országban, azonban kevés sikerrel, mert a nyelvi nehézségek miatt alkalmazott tolmácsok nem értették a szaknyelvet, és így nem tudták 100%-osan átadni annak lényeget ben Lőwey Imre és a Medicor vállalat újra meghívták Manohart, aki a Concordia vállalatot képezte, és komplex szervezetfejlesztési ismereteket dolgozott ki számukra ban Lőwey megalapította a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságát. 11

12 Napjainkban a szervezetfejlesztés képzési utánpótlását számos egyetem is segíti, pl. a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem (Corvinus), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem is ben alakult meg a Tréner Kerekasztal, amely egyesíti a legnagyobb szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégeket (Concordia, Omegagen, Easy Learning, Euro- Contact, Inside, IMS, TM stb.). A Lewin óta eltelt néhány évtized alatt a tréningmódszer jelentős változásokon ment át. Azelőtt készségfejlesztésnek hívták, ma inkább a szervezetfejlesztésre koncentrál. Időtartama is csökkent, az 5-7 napos gyakorlatokból mára 2-2,5-napos, magas hatékonyságú játékok alakultak ki. A hazai tréningtechnika ma ötféle forrásból táplálkozik: a) A Manohar-tanítványok b) Azok, akik az elmélet tanulmányozása után kezdték a gyakorlatban is kipróbálni a tanulságokat, c) A markáns külföldi technikák (pl.gordon-módszer) adaptálói, d) A klinikumból a munka világába átültető pszichológusok, e) A külföldi skill-tréningek meghonosítói. Nem említettük még a trénereket, jóllehet ők talán a legfontosabbak ahhoz, hogy a tréning sikeres legyen. Megkülönböztetünk tréner-technikust és tréner-tanácsadót. A technikus főleg a számítógépes szimuláció során segít a csapatoknak, irányítja a játék menetét, és rögzíti a megfigyeléseket. A tanácsadó magasan képzett szakember, aki arra is ügyel, hogy a játék során ne terelődjön veszélyes irányba a hangulat. Az egyének interakcióit tudományos-elméleti szempontból is képes elemezni. Az elemzés általában a résztvevők utólagos megkeresésével történik. Ez az ellenőrzés legolcsóbb eszköze, ám egyben a legkevésbé megbízható is, hiszen a tanulók hajlamosak arra, hogy inkább eredményesnek mondják a tréninget, igaz, esetenként alul is értékelhetik magukat. A korrekt ellenőrzés legcélravezetőbb módja, ha minél konkrétabb kérdéseket teszünk fel a résztvevőknek. 12

13 A The Caravan Game hazai bevezetésével kapcsolatos STEEP - tényezők rövid elemzése A STEEP elemzés tárgyát képező fő csoportok (társadalmi-, technológiai-, gazdasági-, természeti-, politikai- és jogi-, valamint a versenykörnyezet) közül - (Józsa László, Marketing-stratégia (2003) - a természeti tényezőkkel a dolgozat értelemszerűen nem foglalkozik; a versenykörnyezet elemzésére a fejezetekben kerül sor. Társadalmi tényezők: Az ország lélekszámának folyamatos, lassú csökkenése és ezzel párhuzamosan a lakosság átlagéletkorának növekedése a vizsgált termék piaci szereplése és jövője szempontjából csupán elhanyagolható mértékű relevanciával bír. Lévén a képzés alkalmas mind a felsőoktatás utolsó évében tanuló, vagy az iskolát éppen elhagyó fiatal pályakezdők, mind a már aktív vállalati közép- és felsővezetői réteg továbbképzési programjaihoz történő folyamatos, ismétlődő csatlakoztatásra, illetve akár önálló képzési tervek megvalósítására is, a szimuláció felhasználási lehetőségei kiterjedhetnek a éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező (illetve felsőfokú tanulmányait éppen befejező) korosztályok cégvezetésben érintett teljes körére függetlenül a személyek nemi identitásától. A tréning értékesíthetőségének szempontjából az egyik igen fontos célcsoport, a felsőfokú oktatásban tanulók köre a hallgatók száma (az összes tagozaton) és a felsőoktatásra fordított költségvetési kiadások tekintetében az alábbiak szerint alakult (www.ksh.hu, Letölthető kiadványok, Oktatás, Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (forrás: , 7. és 8. oldal, április :55) fő fő fő fő A felsőoktatásra fordított költségvetési kiadás (folyó áron), millió Ft

14 Amint a számokból kiderül, a hallgatók száma a vizsgált 9 éves időszakban közel a duplájára, az oktatásra szánt összeg pedig csaknem a négyszeresére emelkedett. Az így kapott, elméletileg potenciálisan felhasználónak tekinthető célcsoport a szimuláció szempontjából (szakmai felhasználhatóság, ismételhetőség, az érintettek számaránya) gyakorlatilag csaknem kimeríthetetlen lehetőségeket kínál (természetesen figyelembe véve a piaci versenytársak számát, valamint a mi képzésünkkel valamilyen formában összehasonlítható képzéseinek kínálatát is. Technológiai tényezők: Ismert, hogy a magyar cégek túlnyomó többsége többnyire forráshiányra való hivatkozással - nem, vagy alig költ K+F-re, pedig statisztikailag és tudományosan is bizonyított tény az ilyen célra áldozott invesztációk pozitív hatása az érintett cég további fejlődésére. Ugyanez vonatkozik a folyamatos képzésekre is: a középhosszútávú eredmények lehetőségeit azonban a cégek feláldozzák a rövid távú érdekek oltárán. A stratégiai gondolkodásmód még mindig nem az erősségek rovatba sorolható a piaci szereplők belső SWOT analízisében Természetesen a vizsgálódás tárgyát képező tréningprogram csak áttételesen tekinthető technológiának, bár a cégvezetés összetett tudománya modellezhető technológiai folyamatként is. A Magyarországon dolgozó nemzetközi cégek hozzáállása a témához bizonyos mértékben pozitívabb irányba tolja az összképet, hiszen legtöbbjük rendszeres, átfogó és átgondolt HR és tréning koncepcióval rendelkezik, amely azonban az esetek túlnyomó többségében zártláncú közelítésben értendő: nagyon nehéz a központi direktívák által meghatározott programok, illetve udvari szállítók közé bekerülni. Az általunk ajánlott tréningprogram szabadalmi védettség alatt áll, közép-kelet európai (ezen belül magyarországi) felhasználását cégem számára a program alkotóival kötött kizárólagos kereskedelmi szerződésünk szavatolja. Tekintettel arra, hogy a tréning futtatásához szükséges számítógépes software mellett jelentős mennyiségű hard copy melléklet, illetve speciálisan a tréningre kialakított elméleti felkészítettség szükségeltetik, amely magában foglalja a tréning interaktív menetéből származó improvizatív elemek kezelésére történő előképzést is, ezért a The Caravan Game szimuláció levezénylése speciális személyi hátteret kíván. Igény szerint az esetleges technológiai transzfer (liszensz-eladás) ettől függetlenül természetesen megoldható, ám ezt egy intenzív, mindenre kiterjedő trénerképző programnak kellene megelőznie. 14

15 A The Caravan Game sajátos felépítése következtében a termékéletciklus vizsgálata szempontjából különleges helyet foglal el. A menedzsment tudományágak alapjai hosszútávon keveset változnak, az összefüggések pedig még annál is kevesebbet. Bizonyos empirikus és tapasztalati alapokon nyugvó technológiai fejlődés természetesen tapasztalható a különféle szakterületeken, ám ezek a tréning már említett, részben kötetlen lebonyolítási módja következtében nem befolyásolják az szimuláció eredményességét, hiszen folyamatosan beépíthetőek a programba. Az érintett gazdasági adatok vonatkozásában a megvásárolt software rendszeres frissítésre kerül, így ebben a tekintetben is állandóan naprakész. Gazdasági tényezők: A magyarországi GDP alakulása 2004-ben a 2003-as esztendőt 100-nak tekintve 104,0% volt, ami európai átlagban is magasnak tekinthető. Az infláció a 2004-ben számított éves 6,8%-ról február végéig drasztikus csökkenést mutat ( 3,5% ); a gazdasági elemzők véleménye szerint ez az érték az év végéig sem fogja meghaladni a 3,9%-ot. A munkanélküliségi ráta a keresőképes lakosság 6,9%-a, amely területi megoszlását tekintve igen erőteljes szóródást mutat; ez azonban a dolgozat tárgyát képező tréning eladhatósága szempontjából csupán marginális jelentőséggel bír. Az összes nemzetgazdasági beruházások értékei (előző év=100,0) a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakultak (www.ksh.hu, KSH. Éves adatok 2004., 2005.április 18., 10:45) A fenti számok a 2002-es kis megtorpanástól eltekintve egészséges és stabil növekedést mutatnak, így a várható képzési igények mennyiségi szintje nemzetgazdasági szinten lefelé aligha módosul majd. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a potenciálisan szóba jöhető felhasználói célcsoportok menedzsment oktatási oldalról vizsgált beruházási igényei (és főleg lehetőségei) sok esetben pontosan a stratégiai gondolkodás teljes, vagy részleges hiányára visszavezethetően nagyban függnek az adott intézmény, vállalat számszerűsíthető piaci eredményeitől, az iparági trendek alakulásától is. Gazdaságilag lemenő ágban lévő cégek igen ritkán áldoznak belső képzésekre, bár pontosan az emberi erőforrások jobb kihasználása, a piaci folyamatok teljesebb megértése nyithatná meg 15

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál

A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti kar Andragógia és Társadalomelméleti tanszék A belépő tréning hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata egy biztosító társaság területi fiókjánál Konzulens:

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hadnagy József A CSOPORTMUNKA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A HAZAI SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZÉSBEN Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben