Ajánlások a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez - SZUPERVÍZIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlások a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez - SZUPERVÍZIÓ"

Átírás

1 Ajánlások a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának tervezéséhez - SZUPERVÍZIÓ Mit nyújt a szupervízió? A szupervízió egy út, amin az észleltet láthatóvá fogalmazzuk, az észleltből látottá válót megállunk értőn megszemlélni...és mindeközben látásunk egyre tisztábbá, értésünk egyre mélyebbé és pontosabbá alakul. Miért hasznos a szupervízió az intézményi férőhely kiváltási folyamat kísérésében? Mert időt, strukturált keretet, módszertanilag szakszerűen felépített munkamódot, és a rálátást segítő, független, ugyanakkor a folyamatészlelésben felkészült vezetést biztosít ahhoz, hogy tisztábban lássuk és megértsük - a történések rendszerét, összefüggéseit, - az eseményekhez és a változáshoz kapcsolódó érzelmeket, viszonyulásokat (a magunkét és a másokét egyaránt), - a helyzetekre adott reakciókat, - a reakciók által kiváltott hatásokat. Mert a megértések összehangolódásával - egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a mindennapi feladatok megoldásai, - megalapozottabb, többek szempontjait figyelembe vevő megoldások és döntések születnek, - a döntések megvalósításánál, a tennivalók sokaságának sodrásában is, érzékenyebb figyelem jut minden abban érintett személy érdekeire, igényeire. Mert kialakul egy közös érzékenység és nyitottság a változási folyamatok gondozására, ami stabil alapot biztosít ahhoz, hogy a megújult intézményi szervezet képes legyen folyamatosan fejleszteni önmagát. A javaslat három szupervíziós célra és célcsoportra irányul: 1. intézményközi vezetői szupervízió célja: a férőhelykiváltást intézményükben megvalósító vezetők tapasztalatcseréjét is biztosító tapasztalat-feldolgozásra épülő változásmenedzsment feladatok támogatása 2. vezetői szupervíziós formák célja: a férőhelykiváltás során felmerülő szituációk, a változási folyamatokra blokkolóan, ill. serkentően ható szubjektív és objektív tényezők minél pontosabb megértése. A felmerülő irányítói helyzetek és ezek lehetséges megoldásai rendszerszintű, rálátást biztosító megvilágítása. A személyes szintű tapasztalatok és az azokban megjelenő vezetői kihívások és helyzetkezelések lehetőségeinek 1

2 megragadása, reflexiója és mindezekre alapozva a változási folyamatok kezelési készségének megerősítése. 3. beosztotti munkakörben dolgozó, közvetlen gondozói feladatokat ellátó munkatársak részére biztosított szupervíziós formák célja: a lakók életét közvetlenül szervező, ill. gondozásukat ellátó munkatársak által megélt, részben a változások előkészítésének időszakában, részben pedig az új életforma, lakóközösségi kultúra kialakításának időszakaiban felmerülő kérdések, dilemmák, konfrontációs helyzetek és a lakók mindezekhez kapcsolódó reagálásai mélyebb megértésének és kezelésének segítése. A munkatársi tapasztalat megosztás és feldolgozás egyéni és együttes tanulási elemeinek feltárása. Választható és kötelezően választandó szupervíziós formák: Pályázati támogatás igénybe vételénél - az intézményközi vezetői szupervízió igénybe vétele kötelező - az egyéb formák, ill. típusok közül minimum kettőt ajánlott választani. A választottak között legalább egy vezetői (intézményen belüli vagy egyéni vezetői) és egy beosztottakat érintő forma választása kiemelten javasolt. Szempontok a szupervíziós folyamatok tervezéséhez Szupervízorok Felsőfokú szupervízor végzettséggel és szociális területen tapasztalattal rendelkező diplomás szupervízorok kérhetők fel. Az intézményi férőhelykiváltást kísérő vezetői szupervíziókat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. mentor képzésében felkészült mentorszupervízorok jogosultak tartani. Szupervíziós folyamatok, típusok és alkalmak számának tervezése Úgy a vezetői (2. pontban megadott), mint a beosztott munkatársi (3. pontban leírt) szupervíziós formákból több típust (2. és 3. pontok alpontjai szerint), egy-egy típusból egymást követően ugyanannak vagy részben ugyanannak a csoportnak több folyamatot, ill. ugyanabból a típusból szükség szerint, az intézmény nagyságától, ill. a dolgozók számától függően párhuzamosan több folyamatot is igénybe vehet az intézmény. Több egymásra épülő szupervíziós folyamat ugyanannak a csoportnak Ha egyazon szupervíziós típusból ugyanannak (vagy részben ugyanannak) a csoportnak, ill. részlegnek egymást követően több folyamatot is tervez az intézmény, akkor az alábbiakra szükséges tekintettel lenni: 2

3 egy folyamat javasolt alkalmainak minimális és maximális száma a folyamat hatékonyságát leginkább biztosító időkeret, ezért ezeket tekintetbe véve tervezendőek a több szakaszból álló hosszabb szupervíziók a lezárult folyamat után minimum 4-6 hét szünetet javasolt tartani, hogy a szupervíziós feldolgozások tapasztalati tanulási elemei beépüljenek, ill. hogy ez a beépülés elindulhasson, a hatások ülepedjenek az új folyamat vezetésére új szupervízort kell felkérni (ennek célja a bennfentesség és bevonódás elkerülésével a függetlenség, és ezáltal a minél tisztább rálátás feltételeinek megőrzése) Javasolt szupervíziós formák és típusok: 1. Intézményközi vezetői szupervíziós csoport Férőhelykiváltást végző intézmények első számú vezetői részére biztosított, intézményközi szervezésű, csoportos folyamatkísérő szupervízió Cél, tartalom: Az intézményközi vezetői szupervíziós csoport férőhelykiváltást végző intézményvezetők közös tapasztalat-feldolgozó, a döntési folyamatok- és a változásmenedzsment lépéseinek kiérlelését támogató munkamódja. A különböző környezetben, intézményi-szervezeti kultúrában megvalósuló férőhelykiváltás hasonló elemei és az eltérésekben megmutatkozó, egymás folyamatainak tükrében markánsabban kirajzolódó egyediségekre és rendszerelemekre történő reflektálás elősegíti és megerősíti a stabil vezetői folyamat-építkezést. Az azonos feladat- és felelősségi kör által megélt hasonló tapasztalatok megosztása lehetővé teszi a jó gyakorlat -ok megismerését, egymástól való tanulást. A csoportot alkotó vezetők mintaértékű lépései, megoldásai segítik a változási folyamatok eredményes menedzselését. A tapasztalatok összegződése hozzá segíti a résztvevőket egy magasabb szintű, perspektivikusabb látásmódhoz, ami a fenntarthatóság megalapozásában - az egymás szempontjait megismerő vezetők közti szakmai háló kialakulásával -, komoly és több évre szóló kölcsönös támogatást jelent. Alkalmak száma: 8 alkalom a projekt teljes futamidejének középső szakaszához igazítva Ritmus: három- vagy négyheti rendszeresség Forma: csoportos intézményközi vezetői szupervízió (minimum 3 - maximum 6 fő/csoport) (az intézmények vezetői számára biztosított csoport; egy intézményből 1 fő részvétele lehetséges) Helyszíne: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja 3

4 2. Vezetők részére biztosított, intézményen belüli szupervíziós formák 2.1. Egyéni intézményvezetői szupervízió Intézményi férőhelykiváltás folyamatát kísérő egyéni szupervízió a férőhelykiváltást megvalósító intézmény vezetője részére Cél és tartalom: A férőhelykiváltás bonyolításának, és az adott intézmény szervezeti és szervezési változásainak vezetői kérdései, felelősségei, a folyamat váratlan helyzeteinek menedzseri dilemmái adják a szupervízió tematikus vázát. Az egyéni szupervíziós forma lehetőséget teremt egy adott intézmény férőhelykiváltása során felmerülő legtágabban értelmezett vezetői kérdések, dilemmák megértésére. Időt és megfelelő figyelmet biztosít a megoldási alternatívák feltárására, mérlegelésére, a vezetői viszonyulást meghatározó tényezők és a reális és perspektivikus lépések fenntartását meglapozó erőforrások alapos áttekintésére. Az adott intézményre fókuszáló folyamatban kellő idő és figyelem biztosítható úgy az egyes kérdések részleteire, mint a rendszerszintű összefüggésekre, így lehetővé válik a helyzetek komplexitásának kibontása, mind teljesebb átvilágítása, az ebből adódó mélyebb és pontosabb megértés. Mindez jó alapot teremt a letisztult döntés-előkészítéshez, és konstruktív hozzáállást biztosít az egyenletes minőségű, kooperatív változásmenedzsment megvalósításához. Segíti a kiegyensúlyozott vezetői felelősségviselést és a férőhely-kiváltási folyamat által megkövetelt személyes vezetői megújulást. Javasolt alkalom és óraszám: 2 óra/alkalom (1 óra = 45 perc) a projekt teljes futamidejéhez igazítva javasolt a tervezése Alkalmak javasolt száma: alkalom/folyamat Javasolt ritmus: kétheti rendszeresség Forma: egyéni vezetői szupervízió Helyszín: lehetőség szerint a vezető munkahelyén kívüli helyszín 2.2 Intézményen belüli felsővezetői team-szupervízió férőhelykiváltást végző intézmény felsővezetői team-jét alkotó munkatársak közös teamszupervíziós folyamata Cél, tartalom: Az intézményen belüli vezetői team részére ajánlott szupervíziós folyamat célja időt, teret és figyelmet teremteni egy adott intézmény elsődleges irányítói felelősségét viselő, szűkebb körű vezetői team számára, hogy az intézménykiváltás folyamatának egyes szakaszaira ritmikusan és strukturáltan reflektáljon, a tapasztalatokból összehangolt módon építkezzen. A vezetői team rendszeres szupervíziós találkozásai és feldolgozásai biztosítják, hogy a vezetői kör tagjainak férőhelykiváltáshoz kapcsolódó változások és szervezési szituációk kritikus pontjaira vonatkozó észlelései, dilemmái, a folyamat-történések során szerzett tapasztalatai és felismerései közössé váljanak, és a mindezekből születő megoldások és döntések minél inkább egyenletes módon hassanak az intézményi szervezet egészében. 4

5 a projekt teljes futamidejéhez igazítva javasolt a tervezése Alkalmak javasolt száma: alkalom/folyamat Javasolt ritmus: kétheti rendszeresség Forma: csoportos, intézményen belüli vezetői szupervízió (minimum 3 - maximum 8 fő/csoport) Helyszíne: lehetőség szerint az intézményen kívüli helyszín 2.3. Az intézményi részlegek (osztály, csoport, munkaterület stb.) munkáját irányító középvezetők - részlegek közötti - szupervíziós csoportja A férőhelykiváltást végző intézmény egyes részlegeit és speciális szakmai egységeit (közösségeit) az intézmény hagyományos - a férőhelykiváltást megelőző intézményi struktúrában - közvetlenül irányító, vezetők/középvezetők közös szupervíziós csoportja (a szupervíziós csoport működtetése a régi struktúra fennállásáig indokolt) Cél, tartalom: Az intézmény részlegeinek illetve szakmai munkatársi csoportjainak munkáját koordináló, vezetők és középvezetők elsődlegesen azokat a vezetői kérdéseket tudják hatékonyan feldolgozni ebben a szupervíziós folyamatban, melyek az átalakulás során több intézményi részleg működését, változásmenedzselését érintik. A közösen átgondolt helyzetek, az egymásra gyakorolt hatás- és egymás szempontjainak kölcsönös megismerése, megalapozzák a változási folyamatok jobb összehangolását, a rész felől a teljes szervezet érdekeinek megértését és a közös felelősségvállalást. Az összehangoltság egyik fontos (gyakran szinte a legfontosabb) feltétele a másik szempontjainak ismerete. Ezt nagyban elősegíti a részlegek közötti középvezetői szupervíziós csoport, mely egyúttal az intézményi változásokat kísérő, a részlegeken belüli, ill. a részlegek közötti váratlan szituációk komplexebb megértését, a jó vezetői helyzetmegoldások kiérlelését is előmozdítja. a projekt első kétharmadára javasolt tervezni Alkalmak javasolt száma: 5-7 alkalom/ folyamat Javasolt ritmus: egy- vagy kétheti rendszeresség Forma: részlegek között szerveződő csoportos középvezetői szupervízió (minimum 3 - maximum 8 fő/csoport) Helyszíne: lehetőség szerint az intézményen kívüli helyszín 3. Közvetlen gondozói feladatokat ellátó munkatársak részére biztosított szupervíziós formák 3.1. Egy részlegen belül dolgozó munkatársak közös szupervíziója a férőhelykiváltás változáselőkészítő szakaszának kísérésére 5

6 A férőhelykiváltást végző intézmény átalakulás előtt álló részlegeinek munkatársai számára biztosított szupervíziós csoport (a szupervíziós csoport működtetése a régi struktúra fennállásáig, a részlegek átalakulásának előkészítése és a változási folyamatlépések megtervezése, elindítása időszakában indokolt) Cél, tartalom: Az intézményi egységeken belüli munkatársi szupervíziós csoportok célja a részleg átalakulási folyamatának előkészítésének és a megvalósításának kísérése. Figyelmet szentel azoknak a szituációknak a mélyebb és pontosabb megértésére, ami a lakók változásra adott reagálásaiból, szorongásaiból adódnak. A közös feldolgozások során felfrissülnek és mobilizálódnak a helyzetek kezelésének egyéni és közösségi erői, aktivizálódnak és megújulnak a munkatársi kör empátiás és kreatív kompetenciái. Mindezekkel párhuzamosan igény szerint feldolgozhatókká válnak a munkatársak - intézményi változások által indukált - egzisztenciális kérdései is. a projekt első kétharmadára javasolt tervezni Alkalmak javasolt száma: 5-7 alkalom/folyamat Javasolt ritmus: egy- vagy kétheti rendszeresség Forma: csoportos, intézményi részlegen belüli munkatársi szupervízió (minimum 3 - maximum 8 fő/csoport) Helyszíne: az intézményen belüli vagy kívüli helyszín 3.2. Férőhelykiváltás során kialakult új részleg részlegen belüli munkatársi szupervíziója A férőhelykiváltást végző intézményben kialakított új részlegek munkatársai számára biztosított, a részlegen belüli együttműködés kidolgozását és a részleg működési rendjének bevezetését kísérő szupervíziós csoport (a szupervíziós csoport működtetése az új struktúra kialakulását követően, az új részlegek munkatársi- és lakótársi közösségének kialakulása és megerősödése folyamatkíséréseként indokolt) Cél, tartalom: A férőhelykiváltás folyamatában kialakuló új intézményi egységek (pl. lakóotthon, lakásotthon) szakmai-gondozói feladatait ellátó új munkatársi közösségek számára biztosított szupervízió a lakók új életterének, szokásrendjének kialakítása során felmerülő kérdések, dilemmák, szituációk közös átlátását, összehangolt értelmezését, megértését segíti. Lehetőséget teremt a munkatársaknak arra, hogy az újszerű helyzeteket minél könnyebben tudják egyfajta rátekintéssel, összefüggéseiben látni, reakcióikat az ebből adódó szélesebb látókörrel megtervezni, és önmaguk helyzetének megértéseire, viszonyulásaira reflektálni, ill. ezeknek az intézményi szituációkra gyakorolt hatását felismerni. Mindez jelentősen megkönnyíti a férőhelykiváltás által már meghaladott szervezeti működés elengedését, emellett az új hagyományok és intézményi kultúra megszületését, megerősödését. a projekt futamidejének második felére javasolt a tervezés Alkalmak javasolt száma: 7-10 alkalom/folyamat 6

7 Javasolt ritmus: egy- vagy kétheti rendszeresség Forma: csoportos, intézményi részlegen belüli munkatársi szupervízió (minimum 3 - maximum 8 fő/csoport) Helyszíne: az intézményen belüli vagy kívüli helyszín 3.3.Férőhelykiváltás során kialakult új részlegek együttműködését segítő, csoportközi munkatársi szupervízió férőhelykiváltást végző intézményben kialakított új részlegek egymással érintkező munkaterületeken dolgozó munkatársai számára biztosított, a részlegek közötti együttműködés gördülékenységét segítő csoportos szupervíziós folyamat (a szupervíziós csoport működtetése az új struktúra kialakulását követően, az új részlegek önállósága melletti harmonikus együttműködés kialakításának időszakában, annak folyamatkíséréseként indokolt) a projekt futamidejének második felére javasolt a tervezni. Cél, tartalom: Az új részlegek érintkező feladatokat ellátó munkatársai számára biztosított részlegek közötti munkatársi szupervíziós csoport célja, hogy az új intézményi egységek a változásai kezdettől fogva harmonikus módon illeszkedjenek az új struktúrájú intézmény egészéhez, az egymással leginkább érintkező intézményi csoportok közötti párbeszéd és a szervezet egészének ismerete megalapozza a változások során is nyitott, egészséges intézményi légkört és kommunikációt. a projekt futamidejének második felére javasolt a tervezés Alkalmak javasolt száma: 7-10 alkalom/folyamat Javasolt ritmus: egy- vagy kétheti rendszeresség Forma: csoportos - intézményen belüli, ugyanakkor részlegek közötti - munkatársi szupervízió (minimum 3 - maximum 8 fő/csoport) Helyszíne: az intézményen belüli vagy kívüli helyszín 3.4. Intézményközi szupervíziós csoport beosztotti munkakörben dolgozó, közvetlen gondozói feladatokat ellátó munkatársak részére Férőhelykiváltást végző intézmények beosztotti munkakörben dolgozó, közvetlen gondozói feladatokat ellátó munkatársai részére biztosított, intézményközi szervezésű, csoportos folyamatkísérő szupervízió Cél,tartalom: Az intézményközi szupervíziós csoport különleges értéke, hogy a munkatársak szervezetüktől független módon, önálló szakmai identitásukat hangsúlyosan fókuszba helyező munkafolyamatban reflektálhatnak azokra a kihívásokra, szakmai szituációkra és dilemmákra ezen belül saját közérzetükre, megéléseikre, kompetenciáikra és felelősségeikre amit betöltött munkakörükben a férőhelykiváltás megvalósításának napi 7

8 feladatai és élethelyzetei jelentenek a számukra. Az azonos szakmai feladatot végző és aktuálisan szintén férőhelykiváltást bonyolító intézményben dolgozó, ezáltal hasonló kihívásokkal találkozó szakemberekből álló csoport felerősíti, és szakértői szintre emeli a szupervíziós folyamat által kínált tapasztalati tanulási közeget. Mindezek összegződése a résztvevők számára a korábbinál, illetve az egyébként várhatónál nagyobb és tudatosabb rálátást biztosít az intézményi átalakulásban a saját munkaterületüket érintő változásokra. Ez kompetenciáik és szakmai személyiségük megerősödésével párhuzamosan, elősegíti a lakók életében bekövetkező változások professzionális kezelésében és az új lakóotthoni környezet kreatív és célszerű kialakításában saját szerepük és szakmai lehetőségeik tudatosodását. a projekt bármely időszakában indokolt a biztosítása Alkalmak javasolt száma: 7-10 alkalom Ritmus: kétheti rendszeresség Forma: csoportos intézményközi vezetői szupervízió (minimum 3 - maximum 6 fő/csoport; egy intézményből 1 fő részvétele javasolt) Helyszín és szervezés: Az intézményközi szupervíziót a résztvevők intézményeitől független, semleges helyszínen és koordináció biztosításával célszerű indítani, ezért javasolt egy közösen felkért szervező megbízása ezzel a feladattal. A szupervíziók tervezéséhez elérhető konzultatív tanácsadás A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a szupervíziós formák kiválasztásához és a folyamatok - azon belül az alkalmak számának megtervezéséhez tanácsadást és konzultációt biztosít. A konzultáció a pályázatírás időszakától kezdve írásban kérhető. Az igényt Kovács Zsuzsanna szakterületi vezető felé, a címen lehet jelezni. 8

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÉPZÉSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ Jelentkezés a Nonprofit Kft. és a által a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, A fizikai és info-kommunikációs

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben