PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU"

Átírás

1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) EXTENSIA UNIVERSITARĂ: SATU MARE ANUL UNIVERSITAR: 2014/2015 SEMESTRUL: III. PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU Titularul disciplinei: Asist. univ. drd. Stark Gabriella Elaboratorul îndrumătorului de studiu: asist. univ. drd. Stark Gabriella

2 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR PEDAGÓGIA ÉS ALKALMAZOTT DIDAKTIKA INTÉZET ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAK SZATMÁRI KIHELYEZETT TAGOZAT ÖS EGYETEMI TANÉV III. FÉLÉV Tantárgyfelelős: drd. Stark Gabriella egyetemi tanársegéd Az útmutató kidolgozója: drd. Stark Gabriella egyetemi tanársegéd 2

3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat I. Kód: PLM3313 Kreditszám: 3 Félévi követelmények: Óvodai egy hetes folyamatos gyakorlat Tevékenység: II. éves hallgatók az I. féléves pedagógiai gyakorlat keretén belül egy hetes folyamatos gyakorlatot végeznek az óvodában, kiscsoportban. A hetes gyakorlat kötelező, osztályozása a pedagógia gyakorlat tantárgy keretén belül történik. Cél: a kiscsoportos gyermekek fogadásának, beszoktatásának megismerése, az óvodai élet behatóbb megismerése, a kiscsoportos szülőknek tartott szülői értekezlet menetének megismerése. Feladatok: mindenki a saját településén, vagy Szatmárnémetiben keres gyakorlatozó helyet. az óvodából nyilatkozatot kér az óvodapedagógustól, hogy fogadják a jelzett héten a hallgatót. szeptember között részt venni a kiscsoportos óvodások életében. részt kell venni minden tevékenységen, kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. egy kiscsoportos gyermek megfigyelése, a megfigyelés egy oldalas leírása. megnézni az óvónő dokumentumait, tájékozódni a dokumentumok kitöltéséről. megfigyelést vezetni a napi történésekről, a megfigyeléseket az óvónő írja alá. részt venni a szülői értekezleten, ennek menetéről egy összefoglalót írni. 3

4 egy esszé megírása a kiscsoportban végzett pedagógiai gyakorlatról, milyen hasznát látta a hallgató az egy hetes tevékenységnek. Igazolás kitöltetése az óvónővel, intézményvezetővel Portfólió tartalma: A fentiekben jelzett nyilatkozat és igazolások. egy gyermek megfigyelése és egy oldalas leírása. az óvónő által láttamozott megfigyelési napló a hétről. az óvónő által láttamozott megfigyelés a szülői értekezletről. esszé a pedagógiai gyakorlatról. A portfólió leadásának határideje: nappali tagozatosoknak az első tanítási hét (szept. 29 okt. 3) távoktatásos hallgatóknak az első találkozáskor. Tanítási gyakorlat óvodában, iskolában A II. éves, 1. féléves gyakorlat során a hallgatók anyanyelv, román nyelv és zene órákat, illetve foglalkozásokat tartanak óvodában és iskolában. A távoktatásos hallgatók lakóhelyükön teljesíthetik a pedagógiai gyakorlatot, illetve kérhetik beosztásukat a nappali tagozatos hallgatók által látogatott gyakorló intézményekbe. Kérem, hogy az első találkozóig, mindenki tisztázza, hol fogja végezni a gyakorlatot, illetve hozzon egy írásos nyilatkozatot a gyakorlatirányító óvónőtől és tanítótól, hogy fogadja a hallgatót a csoportjába/osztályába. Követelmények: Iskolában 0-4. osztályig bármelyik osztályt lehet választani: - megfigyelni 2-2 anyanyelv, román és zene órát. - megtartani 1-1 anyanyelv, román és zene órát. Óvodában: - megfigyelni 2-2 szabad tevékenységet (reggeli játékot), román, anyanyelv és zene foglalkozást. - megtartani 1-1 szabad tevékenységet (reggeli játékot), román, anyanyelv és zene foglalkozást. A megfigyelt órákról, tevékenységekről megfigyelési jegyzetet kell készíteni, melyet a tanító, óvónő aláírásával láttamoz. A témákat két héttel az óra/foglalkozás megtartása előtt ki kell kérni. A megtartott órákra lecketervet kell készíteni, melyet be kell mutatni az óra, 4

5 foglalkozás megtartása előtt legalább 1 héttel az osztály tanítójának / csoport óvónőjének, illetve a gyakorlatvezető tanárnak ( en vagy személyesen). A javításokat figyelembe véve, a hallgató a letisztázott lecketervvel megy tanítani, melyre az óvónő/tanító ráírja az érdemjegyet. Amennyiben az óra / foglalkozás nem sikeres (7-esnél kisebb jegy adható rá), meg kell ismételni. A tanítóképző líceumot végzett hallgatók, akik jelenleg tanítanak, csak azt a gyakorlatot végzik el, melyet nem gyakorolnak: a tanítók az óvodai, az óvónők az iskolai gyakorlatot teljesítik, illetve a portfólióba beleteszik saját csoportjuk / osztályuk 1-1 anyanyelv, román és zene órájának lecketervét. A félév végén leadandó portfólió tartalma: igazolás az intézménytől, ahol a hallgató végezte a pedagógiai gyakorlatot, melyben fel van tüntetve hány órát, illetve foglalkozást tartott az illető hallgató. megfigyelési jegyzetek az óvodapedagógus / tanító aláírásával. a megtartott foglalkozások/órák lecketervei az érdemjegyekkel és az óvodapedagógus/tanító aláírásával. az adott osztályra vonatkozó anyanyelv, román nyelv és zene tantárgyak iskolai programjai. a felsorolt tantárgyak iskolai éves terve és tematikus tervezése az adott osztályra (el lehet kérni a tanítótól). egy heti terv az óvodából (elkérhető az óvodapedagógustól). a csoport/osztály órarendje. A portfóliókat a januári találkozón kell leadni a gyakorlatvezető tanárnak. A pedagógiai gyakorlat osztályozása során figyelembe veszem az 1 hetes folyamatos gyakorlat illetve a tanítási gyakorlat teljesítését is. 5

6 A TANITÁSI GYAKORLAT 2 ALAPPILLÉRE: TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK LEVEZETÉSE 6

7 A FÉLÉVI TANITÁSOK SORÁN FELHASZNÁLANDÓ TANTÁRGYI PROGRAMOK INTERNETES ELÉRHETŐSÉGE: ISKOLA: ANYANYELV, O, I., II.: _II_OMEN.pdf ANYANYELV, III.: si%20literatura%20maghiara%20materna_clasa%20a%20iii-a.pdf ANYANYELV, IV.: si%20literatura%20maghiara%20materna_clasa%20a%20iv-a.pdf ROMÁN NYELV, O, I., II.: II_OMEN.pdf ROMÁN NYELV, III: si%20literatura%20romana_minoritati_clasa%20a%20iii-a.pdf ROMÁN NYELV, IV: si%20literatura%20romana_minoritati_clasa%20a%20iv-a.pdf ZENE ÉS MOZGÁS, O, I., II.: maghiara_cp_ii_omen.pdf ÉNEK-ZENE, III: 20muzicala_clasa%20a%20III-a.pdf ÉNEK-ZENE, IV: 7

8 20muzicala_clasa%20a%20IV-a.pdf ÓVODA: Román nyelvű curriculum: m%20pentru%20invatamantul%20prescolar%203%20%e2%80%93 %206-7%20ani.pdf Régi magyar nyelvű tanterv: %20activitatilor%20instructiveducative%20in%20gradinita%20de%20copii.pdf ÚJ magyar nyelvű tanterv nem hivatalos fordítása: https://sites.google.com/site/pedgyakszatmar/9-segedanyagok 8

9 I. SEGÉDLET AZ ÓVODAI TERVEZÉSHEZ 1 Kulcsfogalmak: didaktikai tervezés, óvónő füzete, portfolió, éves munkaterv, tematikus terv, heti terv, tevékenységi terv, projekt, módszertani levél. 1. A didaktikai tervezés lépései Az óvodai tevékenységek tervezésekor a következő kérdésekre keressük a választ (Glava Pocol Tataru ): 18. táblázat. A didaktikai tervezés szakaszai Kérdések A tervezés szakaszai Miért teszem? Célok megfogalmazása Mivel teszem? Erőforrások elemzése Hogyan teszem? Didaktikai stratégiák kidolgozása Honnan tudom, hogy elértem a Értékelési rendszer meghatározása céljaimat? 2. Az óvodai tervezés szintjei Az óvodai tervezés a következő szinteken valósul meg (Munteanu Munteanu , Módszertani levél 2007a): makroszint: ez a tervezés általános szintje, az egész évi tevékenység megtervezésére vonatkozik (éves és féléves tervek elkészítése, tanulási egységek tervezése, módszertani tevékenységek tervezése, extracurriculáris tevékenységek tervezése, szülőkkel folytatott tevékenységek tervezése. középszint: a kisebb egységek megtervezését jelenti (tematikus terv, a hét témájának megtervezése). mikroszint: a napi tevékenység tervének kidolgozása. Tekintsük át röviden ezeket a szinteket Éves tervezés 1 A fejezet az alábbi munkák alapján készült: Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár , Stark Gabriella (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről pedagógusjelölteknek. Státus Kiadó, Csíkszereda

10 Az óvodai éves tervezés a 6 nagy integrált témakör köré összpontosul, ezekből az integrált témakörökből kiindulva, korcsoportonként az óvodapedagógus meghatározza azokat a projekteket, amelyekbe az illető tanévben bevonja a gyermekeket 2.2. Tematikus tervezés A tematikus tervezés tulajdonképpen a projektek tervezését jelenti. A tematikus tervezésre vonatkozóan ki kell emelnünk, hogy egy tanévben maximum hét projektbe lehet bevonni a gyermekeket maximum öt hetes időtartammal. De a pedagógus kidolgozhat kisebb horderejű, 1 3 hetes időtartamú projekteket is a téma mélysége és az óvodások érdeklődési köre függvényében. Lehet akár egy napos, vagy féléveken áthajló, transszemesztriális projekteket beiktatni (például ünnepi hagyományok: mikulás, karácsony, újév, farsang, húsvét, pünkösd). Ám lehetnek olyan hetek is, mikor a gyermekek nincsenek bevonva projektbe. A projekten kívüli heteknek is meg kell választanunk a hét témakörét Heti tervezés Az aktuális tanterv előírja a heti tervezést. A heti tervezés feltételezi a témák lebontását. A heti tervek kidolgozásakor az óvodapedagógus a következő szempontokat veszi figyelembe (Glava Pocol Tataru ): a napirend betartása (a megfelelő időkeretek betartásával); egy mozgásos tevékenység vagy mozgásos mozzanat beiktatása kötelező módon a napirendbe; az új ismereteket feldolgoztató tevékenységek kiegyensúlyozott váltakoztatása a begyakorló és értékelő tevékenységekkel; a munkaformák (frontális, csoportos, páros, egyéni) váltakoztatása; a didaktikai (tanulási) tevékenységek váltakoztatása a szórakoztató tevékenységekkel; a délelőtti és délutáni tevékenységek közötti összhang megteremtése (a napközi otthonos óvodában); szabadság a napirend összeállításában. A heti tervezéskor szem előtt kell tartanunk, hogy az óvodapedagógus munkaideje 40 óra, melyből 25 óra hetente közvetlen tevékenység (gyermekekkel való közvetlen foglalkozás), a többi 15 óra pedig a tervezést, a segédanyagok elkészítését, önálló felkészülést, iskolán kívüli tevékenységek szervezését, kapcsolattartást a szülőkkel, részvételt továbbképzéseken, módszertani körökön, tapaszta- 10

11 latcseréken stb. öleli fel. A heti tervben elsősorban a közvetlen tevékenységeket tervezi meg az óvodapedagógus, illetve utal a heti módszertani tevékenységére is. Kezdő pedagógusként ajánlatos használni a tervezéshez az aktuális módszertani segédkönyveket. A segédkönyvekben lévő modelleket adaptálni kell a csoport színvonalához és sajátosságaihoz, az óvónő személyiségéhez (lásd: Grama 2009, Toma 2009, Preda 2009, Glava Pocol Tataru 2009). Noha az aktuális tanterv szerint már nincs órarend, csak napirend, a kezdő pedagógus fejében jó, ha van egy virtuális órarend, hogy ne maradjon ki egyetlen tapasztalati terület, illetve egyetlen tevékenység sem a heti terv elkészítésekor. A hét minden tevékenysége a heti témakörnek van alárendelve, a heti témakör köré épül. Az óvónők füzetében a heti terv elkészítéséhez kódokat, rövidítéseket használunk. A kódok a tevékenységek/területek megnevezéseinek kezdőbetűiből képződtek. Mivel még nem jelent meg a tanterv hivatalos magyar fordítása, s bizonyos megyékben az óvodapedagógusok román nyelven készítik a munkatervüket, ezért a magyar kódok mellett zárójelben megtalálhatóak a román kódok is (amelyek szintén a megnevezések kezdőbetűiből alkotott rövidítések): A tanulási tevékenységek rövidítései: SZTJ (ALA): szabad tevékenységek, játékok TTT (ADE): tapasztalati területek szerinti tevékenységek SZFT (ADP): személyes fejlődést célzó tevékenységek R: rutinok Á (T): áthajlások RT (IDD): Reggeli találkozás A tapasztalati területek rövidítései: EKT (DEC): esztétikai és kreatív terület ETT (DOS): ember és társadalom terület NYKT (DLL): nyelv és kommunikáció terület TT (DS): tudományok terület PMT (DPM): pszichomotoros terület Néhány javaslat a módszertani tevékenységek rovat kitöltéséhez a heti tervben (Stark ): az új alaptanterv tanulmányozása; munkaterv elkészítése; részvétel pedagógiai körön; tapasztalatcsere X. óvodában; 11

12 módszertani nap az óvodában; szemléltető eszközök készítése; feladatlapok kidolgozása; tanácsadás a szülőknek/fogadóóra. A módszertani tevékenységhez feltétlenül be kell beírni a szülőknek hetente tartott tanácsadási tevékenységet is Tevékenységi tervek Az óvodapedagógus a didaktikai tevékenységeihez terveket készít. A véglegesítő fokozat megszerzéséig minden napra tevékenységi terveket kell kidolgozni, a véglegesítő fokozat megszerzése után elég csak vázlatot készíteni. Az óvodai tevékenységi tervek készítésének modelljét a módszertani levél tartalmazza (Módszertani levél 2007a). Sor szám Didaktikai események 20. táblázat. Tevékenységi terv táblázata Tartalom Didaktikai stratégiák Értékelés Az egyes tevékenységtípusok didaktikai mozzanatairól a III.1. alfejezetben beszéltünk. Meg kell jegyeznünk, hogy a módszertani levél által javasolt tervezési modellt nagyobb tapasztalattal rendelkező pedagógusok használhatják hatékonyan, akik már nem túl részletes tervet dolgoznak ki, a tudományos tartalom oszlopba csak jelzésszerűen írják be a tartalmi egységeket. Ez a tervezési modell kissé nehézkes a pedagógiai gyakorlatot végző pedagógusjelöltek számára, mert nincs lehetőségük részletesen beírni minden kérdést, utasítást, a gyermekektől elvárt magatartási formát. A pedagógusjelölteknek ajánljuk, hogy a tartalom oszlopot osszák fel az óvodapedagógus és a gyermekek tevékenységére; s magát a pedagógus tevékenységét is fel lehet osztani magatartás, illetve párbeszéd oszlopra (a magatartáshoz kerülnek a pedagógus cselekvései, a párbeszédhez pedig a kérdések, utasítások, minden verbalizáció). Értelemszerűen a beiktatott új oszlopok miatt fektetve érdemes tartani a lapot a táblázat szerkesztésekor. Véleményünk szerint a sarkokban folytatott szabad tevékenységek esetén nem funkcionális a fentebb bemutatott táblázat. A szabad tevékenységek megtervezéséhez olyan táblázatot látunk funkcionálisnak, amely párhuzamosan mutatja be 12

13 mozzanatonként a különböző sarkokban folyó tevékenységeket, hogy a pedagógus(jelölt) jobban át tudja tekinteni, melyik sarokban mi következik: 21. táblázat. Tevékenységi sarkokban megvalósított szabad tevékenységek tervezése Didaktikai mozzanatok I. sarok II. sarok III. sarok 3. AZ ÓVODAI TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 2 Kulcsfogalmak: tanulási tevékenység, tapasztalati területek szerinti tevékenység, személyes fejlődést célzó tevékenység, szabad tevékenységek és játékok, rutin, áthajlás, opcionális tevékenység, reggeli találkozás, köszönés, megosztás, csoporttevékenység, hírmondó, napirend, délutáni tevékenység, egyéni készségfejlesztő tevékenység, felzárkóztató tevékenység, szórakoztató tevékenység, napirend. Az óvodás gyermek fejlődéséhez hozzájárulnak a napi rutinok által teremtett lehetőségek, a másokkal való interakció, a környezet megszervezése, valamint a speciálisan megteremtett tanulási helyzetek, tanulási tevékenységek (Óvodai tanterv ). Az óvodai tanulási tevékenység tervezett, szervezett, módszeres, intenzív jellegű tevékenységek összessége, amelyeket az óvodapedagógus szervez és irányít a követelmények elérése érdekében. E tevékenységek megvalósításához szükséges a tanítási-tanulási-értékelési folyamat három partnerének óvodapedagógus, szülő, gyermek közös erőfeszítése. A tanulási tevékenységek a gyermek kezdeményezését igyekeznek előtérbe helyezni, az egyéni döntéshozatalt, a tapasztalati tanulást és az egyéni gyakorlást. A tanulási tevékenységek vagy az egész csoporttal zajlanak, vagy kisebb csoportokkal, vagy akár egyénileg. Lehetnek hagyományos, tantárgyankénti tevékenységek a tapasztalati területek szerint, vagy integrált/komplex tevékenységek; szabad tevékenységek, valamint a személyes fejlődést célzó tevékenységek. 2 A fejezet eredeti megjelenése: Stark Gabriella (2o11): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 9o

14 Az aktuális óvodai tantervben a nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre. Maga a tanterv csak három tanulási tevékenységtípust tartalmaz: tapasztalati területek szerinti tevékenységek, szabad tevékenységek, játékok és személyes fejlődést célzó tevékenységek. Demény a tantervben szereplő három tevékenységtípust egy egységes feladatrendszer három elemének tekinti, a feladatrendszer elemei csak egymást átszőve érvényesülnek, s valamennyien együtt jelentik az óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a gyermek megnyilvánulásaiban nem különülnek el a különböző tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg (Demény ). Például a csoportszoba elrendezése, rendbe rakása a gyermek számára lehet játék és munka is, ugyanakkor beépülhet az ember és társadalom tapasztalati területbe, közösségi nevelési tevékenységbe. Az oktatói tevékenységünk tervezésekor nem szedhetjük szét a feladatrendszer elemeit, hanem egységben gondolkodva a tervezett tevékenységekből kiindulva kell a tervezést átgondulnunk. Ezért is szorgalmazza a tanterv az integrált/komplex óvodai tevékenységek szervezését. A továbbiakban részletesen bemutatjuk a tantervben szereplő három tevékenységtípust. A komplex/integrált óvodai tevékenységek problémájára külön fejezetben térünk ki A tapasztalati területek szerinti tanulási tevékenységek A tapasztalati területek szerinti tevékenységek integrált vagy tantárgyanként lebontott didaktikai tevékenységek a 6 nagy témához kapcsolódó projektek keretén belül, amelyeket a gyermekek életkora, szükségletei és érdeklődési köre szerint választunk meg. Az óvodai tanterv alkalmazásának módszertani útmutatója szerint maximum öt integrált tevékenység tartható egy héten, függetlenül a gyermekek életkorától. Az óvodapedagógus tervezhet: önálló (hagyományos) tevékenységeket tárgyanként (beszédnevelés, román nyelv, matematika, környezetismeret, közösségi nevelés, testnevelés, gyakorlati és háztartási tevékenységek, zenei nevelés, képzőművészeti nevelés); integrált tevékenységeket: o az interdiszciplináris ismeretek harmonikusan össze vannak kapcsolva egy tanítási nap folyamán a játékokkal, szabad tevékenységekkel is; o az interdiszciplináris ismeretek bizonyos tapasztalati területekre fókuszálnak, a játékok és szabad tevékenységek ezeken kívül zajlanak. 14

15 A tevékenységek időtartama, óraszáma E tevékenységek időtartama perc között mozog, az óvodapedagógus határozza meg a csoport szintjének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, illetve a tevékenység tartalmának és céljának függvényében. A első szinten (3 5 év) a perc javasolt, kiscsoportban perc, középső csoportban pedig perc. A második szinten (5 7 év) perc a javasolt időtartam. Nagycsoportban perces tevékenységeket ajánlatos beiktatni, illetve perces tevékenységeket is be lehet iktatni, ha a téma megengedi (Munteanu Munteanu , Stark ). A tapasztalati területek szerinti tevékenységek száma változó (lásd kerettanterv): I. szinten 8 (7+1 román nyelv) tevékenység javasolt hetente, II. szinten pedig 12 (10+2 román nyelv) tapasztalati terület szerinti tevékenység javasolt hetente a magyar tagozaton. A kerettantervben lévő tevékenységszámok tantárgyak/ tantárgycsoportok szerinti tevékenységszámokat jelentenek (beszédnevelés, román nyelv, matematika, környezetismeret, közösségi nevelés, gyakorlati és háztartási tevékenységek, képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, testnevelés), ezek a tevékenységek beépülnek a tapasztalati területekbe. Ezért kötelező hetente megvalósítani őket, a pedagógusnak törekednie kell, hogy összhang legyen a tapasztalati területek között, egyik se maradjon ki. Noha az új tanterv szerint már nincs órarend, csak napirend, a kezdő pedagógus fejében jó, ha van egy virtuális órarend, hogy ne maradjon ki egyetlen tapasztalati terület, illetve egyetlen tevékenység sem. I. szinten ajánlatos hetente 1 anyanyelv, 1 román nyelv, 1 matematika, 1 környezetismeret, 1 közösségi nevelés, 1 testnevelés tevékenységet beiktatni (integrált tevékenységek vagy esetleg önálló tevékenységek formájában). A zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, illetve gyakorlati és háztartási tevékenységek esetén pedig a háromból kettőt ajánlatos beiktatni hetente váltakoztatva, vagy pedig minden héten beiktatni egy gyakorlati és háztartási tevékenységet, s az azonos tapasztalati területhez tartozó zenei és képzőművészeti nevelést pedig lehet hetente váltakoztatni (Óvodai tanterv , Stark ). Az illető héten kimaradt (zenei, képzőművészeti vagy gyakorlati) tevékenységeket lehet kompenzálni a délutáni napszakban. II. szinten ajánlatos hetente 2 anyanyelv, 2 román nyelv, 2 matematika, 1 környezetismeret, 1 közösségi nevelés, 1 gyakorlati és háztartási tevékenység, 1 15

16 testnevelés, 1 zenei nevelés, 1 képzőművészeti nevelés tevékenységet beiktatni (integrált tevékenységek vagy esetleg önálló tevékenységek formájában). A tapasztalati területek szerinti tevékenységek révén szisztematikus módon, aprólékosan megtervezve valósítjuk meg a nevelési célkitűzéseket. A módszereket és eljárásokat az óvónő választja meg a csoport szintjének megfelelően, a téma és a célkitűzések függvényében. A tapasztalati területek szerinti tevékenységeknek fontos szerepük van az ismeretek feldolgozásában és megszilárdításában, a képességek és készségek kialakításában, a magatartásformálásban. Noha egyszerű, elemi ismereteket dolgozunk fel az óvodás gyermekekkel, ezeknek tudományosan megalapozottaknak kell lenniük. E tevékenységek hozzájárulnak az iskolai élethez szükséges erkölcsi és akarati jellemvonások kialakításához: fegyelmezett magatartás, a tevékenység véghezvitele, saját erőbe vetett hit, csoportszellem, a tanulási tevékenység iránti érdeklődés, önmegvalósítási vágy, önuralom, másokkal szembeni tisztelet, a munkával szembeni pozitív attitűd. Ezek a tapasztalati területek szerinti tevékenységek serkentik a személyes tevékenységet, a kreativitást és a megismerés vágyát, a kíváncsiságot. A tapasztalati területek szerinti tevékenységek befolyásolják a többi tevékenységtípust is, hozzájárulnak az óvodás gyermek fejlődéséhez és éréséhez, s előkészítik őket az iskolai életre A tapasztalati területek szerinti tevékenységek osztályozása Mint azt már korábban említettük, a tapasztalati területek szerinti tevékenységeket meg lehet valósítani integrált módon, de hagyományos módon is, tantárgyanként. Ezek a tevékenységek a közös tevékenységek helyét vették át a régi tantervből 3, így a tapasztalati területek szerinti tevékenységeket is (a közös tevékenységek analógiájára) három kritérium szerint osztályozzuk: tartalom, megvalósítási mód és didaktikai feladat függvényében (Popa , Ezechiel Păişi Lăzărescu , Lespezanu , Nagy Péter 1981, Rauscher Kecskés 2003, Óvodai tanterv , Stark ): 3 A közös tevékenységek a 2006-os tantervben azokat a tevékenységeket jelölték, melyeket az egész csoporttal valósított meg az óvónő: anyanyelv, román nyelv, matematika, környezetismeret, képzőművészeti nevelés, ének-zenei nevelés, gyakorlati-háztartási nevelés, közösségi nevelés, testnevelés. 16

17 a) Hagyományos megközelítésben a tartalom függvényében a tapasztalati területek szerinti tevékenységek lehetnek: anyanyelv, román nyelv, matematika, környezetismeret, képzőművészeti nevelés, ének-zenei nevelés, gyakorlati-háztartási nevelés, közösségi nevelés és testnevelés. b) A megvalósítási mód függvényében ezek a tevékenységek lehetnek: megfigyelés, képolvasás, mesélés (az óvónő meséje, újramesélés, gyermekek által alkotott mese), beszélgetés, memorizálás, didaktikai játék, egyéni anyaggal végzett tevékenység, mozgásos gyakorlatok, mozgásos játékok, énekes és zenei játékok. c) A didaktikai feladat függvényében a tanulási tevékenységek lehetnek: ismerefeldolgozó, begyakorló-alkalmazó, ismétlő-rendszerező, felmérő-értékelő, vegyes tevékenységek. Napi munkájában az óvónő kombinálja a tevékenységtípusokat és formákat az oktató-nevelő követelmények megvalósítása érdekében. A továbbiakban figyeljük meg egy összesítő táblázatban a különböző tapasztalati területek követelményeinek megvalósítását elősegítő tanulási tevékenységtípusokkal. Tapasztalati terület Nyelv és kommunikáció tapasztalati terület Tudományok tapasztalati terület 12. táblázat. Tanulási tevékenységek megvalósítási módozatai (Forrás: Stark ) Tanulási tevékenység Beszédnevelés Román nyelv Környezetismeret Tevékenység megvalósítási módja Képolvasás Az óvónő meséje Didaktikai játék Irodalmi felolvasás Szabad mesélés Megbeszélés Verstanítás Dramatizálás Lectură după imagini Povestire Memorizare Joc didactic Convorbire Megfigyelés Képolvasás Megbeszélés Didaktikai játék Mesélés 17

18 Ember és társadalom tapasztalati terület Esztétikai és kreatív tapasztalati terület Pszichomotoros terület Matematika Közösségi nevelés Gyakorlati, háztartási tevékenységek Ének-zenei nevelés Képzőművészeti nevelés Testnevelés Egyéni anyaggal végzett tevékenység Didaktikai játék Matematikai-logikai játék Az óvónő meséje Képolvasás Didaktikai játék Verstanítás Megbeszélés Drámajáték Gyöngyfűzés Ragasztás Kollázs Hajtogatás Énektanítás Énekes játék Zenehallgatás Zenei játékok Euritmiai gyakorlatok Rajz Festés Modellezés Pszichomotrikus gyakorlatok Mozgásos játékok Tánc A tevékenységek didaktikai mozzanatai R. Gagné és R. Briggs a következő didaktikai mozzanatokat határozták meg, kiemelve, hogy nem mindig ebben a sorrendben jelennek meg; illetve nincsenek jelen mindig minden didaktikai tevékenységben (idézi Glava Pocol Tataru ): a figyelem felkeltése; a tevékenység témájának, a követendő céloknak a közlése/bejelentése; az előzetesen elsajátított ismeretek és képességek felelevenítése; az új tartalom feldolgozása és a tanulás irányítása; a teljesítmény elérése; a visszacsatolás biztosítása; az elmélyítés és transzfer biztosítása; értékelés. 18

19 Egy egyszerűsített változatot találunk Rauscher Kecskés (2003) óvodai módszertankönyvében. Az ő megközelítésükben az új ismereket feldolgozó óvodai tevékenységek a következő mozzanatokból épülnek fel: előkészítés; bemutatás; gyakorlás; befejezés. Az ismétlő-rendszerező vagy begyakorló tevékenységek esetében a bemutatás mozzanata kimarad. Lássuk, hogy a tevékenységek megvalósítási módozatainak függvényében melyik tevékenységnek milyen jellemző mozzanatai vannak (Ezechiel Păişi Lăzărescu , Pavelea Pavelea Gheorghe , Popa , Rauscher Kecskés ). Mód D I D A K T I K A I J Á T É K 13. táblázat. A tanulási tevékenységek didaktikai mozzanatai Variáns Didaktikai mozzanatok/események Szóbeli didaktikai játékok Bemutató vagy egyéni anyaggal végzett didaktikai játékok Figyelemfelkeltés: a játékba való belépés játékeszközök, meseszereplő, ének, kép segítségével, beszélgetéssel; a szemléltető anyag bemutatása meglepetésként. A téma és a célok bejelentése: a játék céljának és címének közlése; a játék szervezését és menetét illető pontosítások (tartalom, megvalósulási mód). Az előző ismeretek felelevenítése: játékos gyakorlás az ismeretek felelevenítésére a szemléltető anyaggal. A tartalom bemutatása és a tanulás irányítása: a játék szabályainak ismertetése, a játék tartalmának ismertetése; az óvónő által végzett bemutatójáték; próbajáték: megjegyzésekkel, kiegészítő pontosításokkal; a sikerességi kritériumok meghatározása. A teljesítmény elérése: a tulajdonképpeni játék. A visszacsatolás biztosítása: a játék bonyolítása (1-2 variáns); új szabályok és új célok beiktatása csapatonként vagy egyénileg. 19

20 M E S É L É S M E S É L É S Az óvónő meséje Újramesélés Értékelés: értékelő megjegyzések a feladat megvalósítását illetően a kitűzött célok függvényében. Figyelem felkeltése: találós kérdések, versikék, báb, zene, képeskönyvek vagy meséskönyvek nézegetése Az előző ismeretek felelevenítése: hangulati-érzelmi felkészítés (esetleg beépített szómagyarázattal); a mese beillesztése egy mesesorozatba; a meseszereplők felelevenítése. A téma és a célok bejelentése: a gyermek számára hozzáférhető módon (elég a mese címének bejelentése) A tanulás irányítása: a mese óvónő általi bemutatása. A teljesítmény elérése: a gyermekek elmesélik a mesét az óvodapedagógus segítségével, a főbb gondolatok mentén. A visszacsatolás biztosítása: összefoglalás: a mese címe, fő gondolata. Értékelés: értékelő megjegyzések arra vonatkozóan, hogyan követték a gyermekek a mesét, illetve válaszoltak a kérdésekre. Figyelemfelkeltése: találós kérdések, versikék, más eszközök. Az előző ismeretek felelevenítése: az újramesélendő mese címének, illetve más ismert mesék címének felelevenítése. A téma és a célok bejelentése: a mese címének közlése. A tanulás irányítása: a mese újramesélése képek, gondolati terv alapján vagy szabadon. A teljesítmény elérése: a gyermekek elmesélik a mesét előbb az óvodapedagógus segítségével, majd önállóan. A visszacsatolás biztosítása: 20

21 M E S É L É S M E G F I G Y E L É A gyermekek által alkotott mese állat növény a környező világ tárgyai élelmiszerek a mese címének rögzítése. Értékelés: értékelő megjegyzések a gyermek válaszaira vonatkozóan. A figyelem felkeltése: találós kérdések, versikék, más eszközök. A téma és a célok bejelentése: a gyermekek számára hozzáférhető módon. A tanulás irányítása: kiindulópont a gyermekek számára: o vizuális segítség: képek, plakátok, vetítés, festmények, rajzok; o auditív segítség: zenehallgatás; o az óvodapedagógus meséjének mintája; o az óvodapedagógus által megkezdett meserészlet, amelyet a gyermekek folytatnak; o szóbeli vázlat; o megadott cím. A teljesítmény elérése: a gyermekek elképzelik egy mese, egy történet eseményeit. az óvodapedagógusnak tapintatosan segítenie kell az egyenes- és függő beszéd alkalmazását. A visszacsatolás biztosítása: felelevenítik a mese, a történet lényeges mozzanatait. Értékelés: értékelő megjegyzések a gyermekek mesélési képességére vonatkozóan. A figyelem felkeltése: találós kérdések, versikék, más eszközök. A téma és a célok bejelentése: a gyermekek számára hozzáférhető módon, egy meglepetés-elem révén, amely keltse fel a gyermekek érdeklődését. A tartalom bemutatása és a tanulás irányítása: a megfigyelendő anyag bemutatása, megtapasztaltatása minél több érzékszerv bevonásával történik; a megfigyeléshez megfelelő lelkiállapot kiváltása 21

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR I-II. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR I-II. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei: PLM3427 PREŞCOLAR (ÎN LIMBA MAGHIARĂ, LA SATU MARE) EXTENSIA UNIVERSITARĂ: SATU MARE ANUL UNIVERSITAR: 2015/2016 SEMESTRUL: II. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 4.1. Îndrumător de studiu Codul disciplinei:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Az általános teendőkhöz társuló speciális hallgatói kötelezettségek a CK-n

Az általános teendőkhöz társuló speciális hallgatói kötelezettségek a CK-n SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. félév Tantárgy: Tájékozódás az iskolában, óvodában (kiscsoportos, 15 ó.) 1. A COMENIUS

Részletesebben

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV

A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2013/2014. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SZAKOS HALLGATÓ, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK

SZAKOS HALLGATÓ, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK COMENIUS CAMPUS M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓ, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 1. félév Tanegység: Bevezetés az óvodai gyakorlatba készült: a TÁMOP-4.1.2.B.2

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK

SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ Ó V O D A SZAKVEZETŐK ÉS GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014. I. félév

KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014. I. félév KÉPZÉSI TEMATIKA 2013/2014 I. félév Készítette:Gabi Gabriella Murel Klára igazgatóhelyettesek Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató szakfelelős II. évfolyam Feladata: III. évfolyam Feladata: I.

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T. ...( a hallgató neve, NEPTUN kódja)

N Y I L A T K O Z A T. ...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) N Y I L A T K O Z A T...( a hallgató neve, NEPTUN kódja) az ELTE TÓK óvodapedagógus hallgatója e tanév február április közötti időszakában kéthetes, ÓBE00V06g Óvodai összefüggő gyakorlat II. tanegységét

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA

ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET. 7. félév SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLET SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK, ISKOLAI SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 7. félév Tanegység: Egyéni tanítási gyakorlat 3 Készült: Eszterházy

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév

KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/ félév KÉPZÉSI TEMATIKA 2011/2012 2. félév Készítette: Gabi Gabriella Murel Klára igazgatóhelyettesek Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa intézetigazgató I. évfolyam Feladata: Az egyéni komplex pedagógiai gyakorlat

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

COMENIUS KAR LATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK ÉS GYAKOR- SZÁMÁRA. 1.

COMENIUS KAR LATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK ÉS GYAKOR- SZÁMÁRA. 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK ÉS GYAKOR- LATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 1. félév Tanegységek:

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

I. évfolyam (2. félév)

I. évfolyam (2. félév) A GYAKORLATI KÉPZÉS MUNKATERVE 2015/2016. tanév TAVASZI FÉLÉV I. évfolyam (2. félév) Egyéni komplex gyakorlat II. (ANPETA 1712) Tartalma: a tájékozódás szakaszát a 2. félévben a célirányos, különböző pedagógiai

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben