A Hulladék Munkaszövetség évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hulladék Munkaszövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 HUMUSZ HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: A Hulladék Munkaszövetség évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló Ld. A évi számviteli beszámoló 1. sz. melléklet 2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása A évi szja 1 %-ok felajánlásából 2006-ben érkezett támogatás összege: Ft A támogatást a programjaink (elsősorban a hulladékmegelőzési programunk) önrészeként használtuk fel. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (Ft) A szövetség vagyona január 1-jén évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: A szövetség vagyona december 31-én A cél szerinti juttatások kimutatása 4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt. 4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük: Program Költség (Ft) Tanácsadás (telefon/személyesen/ ben/ honlapon/rendezvényen) Oktatási tevékenység Nemzetközi tevékenység Jogsegély szolgálat és fogyasztóvédelmi eljárások Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év) Komposztkampány (kiadvány, rendezvények, honlap) Hulladék megelőzési program (ld Lakossági előadások (14 előadás, ld Szemétdíjreform (differenciált szemétdíjrendszer kidolgozása) Tájsebészet kampány az illegális lerakók felszámolásáért Oktatóanyagunk/képzésünk akkreditálása Környezetpolitikai érdekérvényesítés (szakanyagok véleményezése) Összesen: Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás 1

2 Bevételek forrása (e Ft) 1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Kövice, Hunida, ICSSZEM) Ebből: NCA Kövice Hunida 298 ICSSZEM Pályázati támogatás, önkormányzati (Fővárosi Önkormányzat, XI.ker) 451 Összesen A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szövetség székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető. A Szövetség rendelkezik más pályázati úton elnyert támogatásokkal (nem állami pénzalapokból származóakkal), melyeket itt nem jelenítünk meg. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A Szövetség ügyvivői testületének hat tagja (Balogh Emese, Dr. Kalas György, Tömöri Balázs, Lugosi Beáta, Szilágyi László, Gadó György Pál) a Szövetség alkalmazottja volt 2006-ban. Bérük és személyi jellegű juttatásaik a évben összesen Forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege Ft volt. A Szövetség többi vezető tisztségviselője feladatát társadalmi munkában látta el. 7. A 2006-ben végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója A HuMuSz Házban 2006-ban is folyamatos volt a környezeti tanácsadás, mely tevékenységet a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) tagjaként végezzük. Ennek keretében mintegy 1500 megkeresésre válaszoltunk, kiadványainkat az ország számos pontjáról megrendelték már. Az elmúlt évben 14 alkalommal szerveztünk előadást vagy más rendezvényt a lakosság részére környezetvédelmi témákban. Győri irodánkban jogsegélyszolgálatot működtettünk, ahova szintén az ország minden megyéjéből érkeztek megkeresések. A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet rendezvényeinek, képzéseinek (Zöld Zebra, Fair Trade mozgalom, Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Kikötő Egyesület az Ötlet Program keretében, Zöld Híd, KÖTHÁLÓ, GAIA). A tavasztól kora őszig tartó időszakban több rendezvényen és iskolai napokon is megjelentünk kiadványainkkal, játékainkkal (pl. Művészetek Völgye, Critical Mass, Vegetáriánus Fesztivál, Gyereksziget). A kapolcsi fesztiválon a szelektív gyűjtést is mi koordináltuk. Oktatási tevékenységünk: közel 130 iskolai csoportnak tartottunk előadásokat iskolákban illetve a HuMuSz Házban és tanösvényén. Kiadványokkal, pedagógusoknak szóló Saláta hírlevelünkkel (230 megrendelője van az ország több pontjáról) és képzéssel segítettük fővárosi és vidéki környezeti nevelők munkáját. Vetélkedőt hirdettünk iskolásoknak a komposztálással kapcsolatban. Oktatócsomagunk akkreditálásán dolgoztunk, az eljárás 2006 végére még nem fejeződött be. Szakdolgozóknak segítettünk hulladékkal kapcsolatos munkáik elkészítésében. Részt vettünk a budapesti VII.kerület szelektív gyűjtési programjának kommunikációs részében (elsősorban az oktatás területén). Negyedévente megjelentettük Kukabúvár című újságunkat, amely 4500 példányban jelenik meg és fogy el. Újságunk minden megyébe eljut a tagszervezeteinken és előfizetőinkön keresztül. A Kukaügyi sorozatunkban két újabb szám készült el. Az egyik a lombkomposztálásról, a másik a zöld karácsonyozás lehetőségeiről. Újranyomtuk az Újragondolt papír c. kiadványunkat és felfrissítettük a Csukd be szemed, nyisd ki szád E-számos füzetünket. Elkészült az oktatási tevékenységünket, 2

3 valamint a HuMuSzt bemutató kiadványunk is. Honlapjainkat (www.humusz.hu, folyamatosan hírekkel töltjük fel, amelyekből heti Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (kb. 870 főnek). Elkészült az uniós hulladékcsökkentő példákat népszerűsítő honlapunk is elsősorban önkormányzatok számára: Több más szervezettel (pl. KÖTHÁLÓ, Ökofórum, SZIKE) és tagszervezeteinkkel együttműködve házi komposztálást népszerűsítő anyagainkkal az ország több városában jelentünk meg (pl. Miskolc, Nyíregyháza, Hatvan, Budapest, Székesfehérvár, Diósgyőr, Avasi Arborétum,Pécs, Törökbálint, Hajdúböszörmény, Szeged). A GAIA nemzetközi égetőellenes szervezet tagjaként a szeptemberi égetőellenes világnapon figyelemfelkeltő akciót tartottunk a Gellért-téren. Felhívásunkhoz több tagszervezetünk és más szervezet is kapcsolódott (pl. a győri Reflex Egyesület, a miskolci Zöld Akció, az orosházi TÉT, a székesfehérvári Gaja Egyesület, Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, Dorogi Környezetvédő Egyesület, POLISZ, SZEVASZ...stb, ). Több helyi szervezetet segítettünk az égetők alternatíváiért folytatott küzdelmükben (Szentgotthárdon, Táton, Inotán). Két kiadványt készítettünk a hulladékégetők témájában. Részt vettünk a European Environmental Bureau (EEB) munkájában. Az EEB, a Friends of the Earth, a GAIA és a Health Care Without Harm szervezetek segítségével 2006 eleje óta lobbizunk a hulladékokról szóló keretirányelv felülvizsgálata során a hulladékcsökkentés erőteljesebb megjelenéséért. Az illegális lerakók felszámolásáért indított Tájsebészet kampányunkat új alapra kívántuk helyezni egy szélesebb körű együttműködés kialakításával (KVVM, TÖOSZ, ÖkoPack Kht, Köztisztasági Egyesülés). A kezdeményezésről a Takarítási Világnapra szervezett illegális lerakó felszámoláson (Újpalota) adtunk hírt a sajtón keresztül a nyilvánosságnak. Az év végén a mi kezdeményezésünkre került a Parlament elé, hogy az szja 1%-ot az illegális lerakók felszámolására is fel lehessen ajánlani. (Technikai szám: 1517) A differenciált szemétdíj bevezetésének lehetőségéről szóló szakmai anyag kidolgozását kezdeményeztük és koordináljuk az Országos Környezetvédelmi Tanácsban. Budapest, május Szilágyi László elnök 3

4 1.sz. melléklet a HuMuSz évi közhasznúsági jelentéséhez A HuMuSz évi mérlege adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6 Forgóeszközök (7-10.sorok) I. Készletek 8 II. Követelések III. Értékpapírok 10 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke 15 II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) sz. melléklet a HuMSz évi közhasznúsági jelentéséhez 4

5 A HuMuSz évi éves beszámolójának eredménykimutatása Sorszám 1 adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1% e Ft Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei rendkívüli bevételek 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 18 C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Szellemi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - 26 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

6 Sorszám Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 33 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben