Az élet szövedéke. Linda B. Sweeney, SoL Intézet magyar nyelvű kiadó.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az élet szövedéke. Linda B. Sweeney, SoL Intézet magyar nyelvű kiadó."

Átírás

1 Az élet szövedéke Nem mi teremtettük az élet szövedékét, mi csupán rajta állunk. (Hekaka Sapa Fekete Szarvas ) Minden ember elkerülhetetlenül része a kölcsönösség hálójának, és a sorsát, mint ruháját viseli. Ami egyvalakit közvetlenül érint, az hatással van mindenkire. (Martin Luther King, Jr.) Az Élet szövedéke játék egy fizikai analógia, amely felnyitja a szemünket sok, a valódi életben megtalálható rendszer összetett voltára. A gyakorlat tisztán megmutatja az egyes komplex rendszereken (pl. iskolarendszer, marketing-osztály, kutatói laboratórium) belüli számtalan kapcsolatot. Mit kell tennie bármely csoportnak, ha már látja saját magát és környezetét ebben az összetettségben?

2 Ez a gyakorlat szórakoztató módon, a mi aktív közreműködésünkkel tart elénk egy tükröt, hogy lássuk azokat az automatizmusokat, amelyekkel a zavarosnak tűnő rendszerproblémákat kezeljük. Vajon nyitottan és érdeklődéssel fordulunk-e a dolgok felé, vagy a bizonyosságot és a teljességet igényeljük? A beszélgetések a játék folyamán és utána már saját életet élnek, és gyakran eljutnak a jelenlegi hagyományos menedzsment-gyakorlathoz, amely képtelen arra, hogy hatékonyan reagáljon a komplex, szerteágazó problémákra. Az Élet szövedéke játék segít abban, hogy a résztvevők méltányolják a rendszergondolkodás eszközeinek és fogalmainak hasznosságát, továbbá, hogy lássák a ártatlan tudattal való gondolkodás és az ebből következő nyitottság szükségességét a rendszergondolkodásban. Cél Bemutatni a csoportnak a rendszergondolkodás fogalmait úgy, hogy értelmezni tudják a csoporton belüli komplex kölcsönös függőségeket, Felfedeztetni a különbségeket az összetartó és a szerteágazó problémák között, Lehetőséget teremteni arra, hogy a résztvevők ráláthassanak a mindennapi életükben megmutatkozó komplexitásra. Várható eredmények A rendszergondolkodási eszközök lehetőségeinek felmérése, hogy megértsük a komisz rendetlenséget és boldoguljunk vele, Kapcsolat teremtése a nyitottság szükségessége (fogadjuk el, hogy vannak szinte felfoghatatlanul komplex problémák) és a rendszergondolkodás lehetőségei között, Annak elfogadása, hogy van néhány olyan komplex probléma, amelyekre nincs egyetlen jó egyszerű megoldás sem.

3 A játék tanulási folyamatba való beágyazása Csukjuk be az ajtót, hogy ne zavarjanak minket! Hamarosan egy olyan csoport lesz előttünk, amely a saját jelen idejű valóságában áll, amelyet a résztvevőket összekötő színes fonalból készített háló jelenít meg. A fonal összeköti az embereket, lazán áthurkolva a kezükön, esetleg rákötve a csípőjükre, vagy átdobva a vállukon. Néhány jól kiválasztott kérdéssel használhatjuk az Élet szövedéke játékot különböző rendszergondolkodási témakörök felfedezésére. Ennek a játéknak a megbeszélése három alaposan körbejárt rendszergondolkodási témát kell, hogy érintsen. Indítsuk el a gyakorlatot, és majd látni fogjuk, milyen rendszergondolkodási fogalmak és kérdések merülnek fel. A már hosszú ideje együtt levő, együtt dolgozó csoportok ezt a gyakorlatot arra használják, hogy elsőként lássák: mennyire egy kölcsönös függőségen alapuló egész rendszert alkotnak, hogy mennyi kapcsolat van közöttük, illetve köztük és a nagyobb rendszer (pl. saját szervezetük, vagy közösségük) között. A játék keretei Résztvevők száma 8-12 fős csoportban jól játszható. Kipróbálhatjuk nagyobb létszámmal is. Időtartam Hozzávetőlegesen 15 perc, a résztvevők számától függően. Játéktér Elegendő hely kell, hogy a résztvevők váll a vállhoz közelségben kört alkothassanak. Kellékek Egy gombolyag fonál, de megteszi zsineg vagy földmérőszalag is. Ellenőrizzük, hogy a gombolyagról könnyen lefejthető legyen a szál. Előkészítés Adjuk oda a színes gombolyagot valakinek a csoportból. Útmutatás lépésről lépésre 1. lépés Kérjük meg a csoport tagjait: osszák meg egymással, hogy egy (maguk által választott, vagy a játékmester által adott) mindenki által ismert probléma, ügy vagy viselkedés kapcsán milyen kapcsolatban vannak egymással. Lehet ez pl. a csoport pénzügyi forrást előteremtő tevékenységének fokozása. 2. lépés Kezdjék azzal, hogy a kiválasztott témához a csoport keresse meg a kulcsváltozókat, amelyeket egy-egy személy testesítsen meg. Pl. Yolanda: időprés, John: társadalmi kapcsolatok, Nina: ügyféligények, Bob: szabályozási kényszerek, és így tovább. (Ha szükséges, akkor egy személy két vagy több változót is megszemélyesíthet.) Esetleg több kiscsoportban (a szerk. megjegyzése). A változó nevét esetleg felírhatják egy öntapadó cetlire, amit magukra is ragaszthatnak (a szerk. megjegyzése).

4 3. lépés: Kérjük meg az egyik résztvevőt: mutassa meg, hogy a saját változója miképp kapcsolódik egy másik változóhoz, úgy, hogy a szál egyik végét tartsa magánál, a gombolyagot pedig dobja oda a másik változót megszemélyesítő személynek. A dobás után kérjük meg őket, hogy mondják el szóban is kapcsolatukat a másikkal. Yolanda például mondhatja azt, amikor John-nak dobja a gombolyagot: Amikor nagy időprés alatt vannak a munkatársak, akkor kevesebb energia jut a társadalmi kapcsolatok ápolására, így azok visszaesnek. John megfogja a szálat, majd Bobnak dobja a gombolyagot, miközben a következőt mondhatja: Amikor a társadalmi kapcsolataink hanyatlanak, azt a rólunk alkotott kép sínyli meg, ezáltal nő a társadalmi nyomás további szabályozások meghozatalára. Megbeszélés A csoport folytatja a lehető legtöbb kapcsolat beazonosítását, miközben a háló összetettsége növekszik. Amikor az egész kezelhetetlenül rendetlen lett, kérdezzük meg: Megtalálták az összes fontos változót? Kérjük meg, hogy tegyék le a hálót érintetlenül a földre, vagy az asztalra és fáradjanak a helyükre. Az ügyesen megválasztott kérdésekkel ez a gyakorlat remek ugródeszka a rendszergondolkodáshoz kapcsolódó témákhoz, mint például: a konvergens és divergens témák közötti különbség, kapcsolatok és kölcsönös függőségek, sokkal inkább, mint egyszerűen tárgyak és külső behatások, tanulási nehézségek kölcsönös függőségi helyzetekben Összetartó és szerteágazó problémák E.F. Schumacher brit közgazdász az Útmutató a meghökkentő dolgokhoz (Guide for the Perplexed) szerzője megkülönbözteti az összetartó és a szerteágazó problémákat. Az összetartó problémáknak léteznek egyetemes és elfogadott megoldásai: Minél intelligensebb módon tanulmányozod őket, annál több válasz mutat ugyanabba az irányba. Jó példa az összetartó problémára a két keréken való emberi erővel hajtott

5 közlekedés iránti igény. Különböző megoldásokat javasoltak, amelyek fokozatosan és egyre inkább összetartottak, míg végül felbukkant egy konstrukció, a bicikli, amely meglepően stabilnak bizonyult az idők során. A szerteágazó problémáknak azonban nincsen egyetlen megoldása. A szerteágazó problémák természetüknél fogva komplex kölcsönhatásokkal leírható helyzetekhez kötődnek. Minél több intelligens és értelmes ember vizsgálja a szerteágazó problémát, annál több válasz mond ellent a többi válasznak. Jó példa a szerteágazó problémákra az, ahogy gyermekeinket taníttatjuk. A legintelligensebb és legtapasztaltabb tanácsadók javaslatai nagyon széles skálán mozognak, onnantól, hogy: a tapasztalati tanulás a legjobb irányzat egészen odáig, hogy a kultúra átadása tapasztalt tanárokon keresztül a legjobb megoldás. Erre a szerteágazó problémára nincsen egyetlen jó megoldás. Néhány közgazdász szerint a munkahelyi elbocsátások a legjobbat teszik a gazdaságnak, míg mások meg vannak győződve róla, hogy ez árt a gazdaságnak. A nagy szervezetek világában a szerteágazó problémákat nagyfokú magatartásbeli és dinamikus komplexitás jellemzi. A magatartásbeli komplexitás tényezőiként a döntéshozók vágyait, gondolkodási mintáit és értékeit tekinthetjük. A magas és dinamikus komplexitással jellemezhető helyzetekben az okok és azok hatásai térben és időben távol vannak egymástól, ezért a probléma okát nem könnyű észrevenni a közvetlen megfigyelések alapján. Néhány rendszerszereplő azonban alaposan érti a problémák okait. Az Élet szövedéke játékban az összetartó és a szerteágazó problémákat és azok megoldásait két szempontból vizsgálhatjuk: 1. A szerteágazó problémák természete, 2. Az a hajlamunk, hogy az összetartó problémákra vonatkozó megoldásokat alkalmazzuk a szerteágazó problémák esetén is. Eleanor Duckworth tanár a Csodálatos gondolatok (The Having of Wonderful Ideas) című könyvében rámutat annak a fontosságára, hogy a tanárok ismerjék fel és értsék meg tanítványaik gondolatait és érzéseit, amikor szerteágazó problémákkal foglalkoznak. Az a művészet a szerteágazó problémák felfedeztetésekor, hogy ügyelni tudjunk arra, hogy a csoportot visszatartsuk a korai következtetések levonásától. A szerző szerint az igazi kihívás az, hogy a csoport ismerje el a dolog komplex jellegét, és ahelyett, hogy egy egyszerű megoldással lecserélne egy másik egyszerű megoldást, nézzen szembe a dolog összetettségével és annak következményeivel. Figyeljünk oda a csoportból jövő megjegyzésekre, ahogy az Élet szövedéke egyre bonyolultabbá szövődik. Véssük emlékezetünkbe vagy pedig jegyezzük le a csoport néhány megjegyzését. Amikor a megbeszélés során ezekre a megjegyzésekre hivatkozunk, kerüljük el, hogy a nem fontos megjegyzések szerzőit néven említsük.

6 Miután a csoport befejezte az Élet szövedékének szövését, kérdezzük meg a csoportot, hogy mit szól az eredményhez: Miképp tudnák a hálóban levő kapcsolatokat feltárni és jellemezni?. Legyen fülünk a különböző hangokra és véleményekre. A tekintélyelvűek minden bizonnyal a következővel állnak majd elő: Nyilvánvaló, hogy ezt vagy azt kell tennünk.... Másvalaki pedig majd azt javasolja, hogy létesítsenek újabb kapcsolatokat az egyes változók között. Miután meghallgattuk a csoportot, tegyünk különbséget az összetartó és szerteágazó problémák között. Mutassunk rá arra a késztetésünkre, hogy az összetartó problémák kezelésére alkalmas készségeinket alkalmazzuk a szerteágazó problémákra. Idézzük vissza a csoporttagok által a gyakorlat során megfogalmazott megjegyzéseket és hagyjuk, hogy a résztvevők lássák maguk, hogy mely megjegyzések utalnak az összetartó, és melyek a szerteágazó problémamegoldási szemléletmódra. Használjuk ki a megbeszélést arra is, hogy a csoport vissza tudjon lépni egy más nézőpontra, az ártatlan tudat szintjére, hogy lássa a helyzet komplexitását, és ne próbálja meg azt azonnal megoldani. Kapcsolatok és kölcsönös függőség Az Élet szövedéke játék arra is alkalmas, hogy felfedezzük és rögzítsük, hogy egy rendszergondolkodónak milyen alapvető szemléletmódra van szüksége. Ez a gyakorlat egy, tapasztalati tanuláson alapuló bevezetést nyújt egy rendszergondolkodó egyik legfontosabb készségébe: lásd meg a kapcsolatokat és az kölcsönös függőségeket. Barry Richmond, a Jól teljesítő rendszerek (High Performance Systems) alapítója hisz abban, hogy a rendszergondolkodói készségek életbe vágóan fontosak a mai kor problémáinak megoldásához. Amennyiben valaki elfogadja azt az érvelést, hogy a problémáink egyre növekvő szintű kezelhetetlenségének forrása a valóságot alkotó különböző fizikai és társadalmi alrendszerek közötti kapcsolatok szorosabbá válása, akkor egyet kell értenie abban is, hogy a rendszerdinamika és a rendszergondolkodás nagyon ígéretes lehetőséget jelent a megoldásokat létrehozó kapacitásaink gyarapításában. A rendszergondolkodó ereje az összefüggések és kölcsönös függőségek felismerésében rejlik. A tanulás gátjai A komplex, kölcsönös függőséggel jellemezhető helyzetekben a tanulás nehézzé válik. Ha már dolgozott valaha olyan projektcsapattal, amelynek belső és külső munkatársai is voltak különböző helyszíneken, és akikkel telefonon, faxon, ben kellett kommunikálni, akkor ismeri az ilyen helyzeteket. Különösen nehéz tanulni akkor, ha következő feltételek bármelyike fennáll: jelentős késés a cselekvés és annak hatása között, többszörös visszacsatolási hurkok jelenléte (szemben az egyszerű tanulási helyzettel, amikor pl. egy csekk kiállítása után tudni

7 között? között? szeretnénk, hogy mennyi pénzünk marad); ekkor egy egyszerű visszacsatolás gyorsan megmutatja, hogy a cselekvésnek milyen következménye van, jelentős nem-lineáris kapcsolat a cselekvés és annak hatása között (például amikor a normális állapottól való apró eltérések még következmények nélkül maradnak, de egy kicsivel nagyobb eltérés már drámai változást eredményez). Ahhoz, hogy felfedezzük és megértsük ezeket a tanulási gátakat, érdemes az Élet szövedéke gyakorlat megbeszélését a következő kérdések egyikével vagy akár mindegyikével lefolytatni: Hol találunk jelentős késéseket a hálóban? Hol találunk többszörös visszacsatolási hurkokat a változók Hol találunk lehetséges szakadást a cselekvések és hatásaik Ezekkel a kérdésekkel, és további saját kérdéseinkkel segíthetjük a csoportot, hogy megtalálják a szervezetük legégetőbb problémáit. Forrás További információ arról, hogy az emberek miképp tanulnak dinamikus rendszerekben, megtalálható John Sterman, M.I.T. professzorának Tanulás komplex rendszerekben (Learning In and About Complex Systems) című cikkében. Saját jegyzeteim A játékot a Látszólagos határok (Outward Bound) és Az 5. alapelvnek a fal (The Wall) gyakorlata ( old.) ihlette. Megjegyzés [CzK1]: A magyarban biztosan nincs ezen az oldalon gyakorlat, sőt nem nagyon találtam gyakorlatot, de a gyakorlato kézikönyvben sem találtam ilyen gyakorlatot.

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Szervezetmenedzsment T-Kit

Szervezetmenedzsment T-Kit 1.1 Szervezetmenedzsment Introduction Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A második a szó

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény X. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán

9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán Budapest Kortárstánc Főiskola Tánctanár MA szak 9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán SZAKDOLGOZAT Készítette: Hársfai Noémi Témavezető: Mérei Zsuzsa Budapest, 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését.

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését. A tanuló szervezetek jellemzői, 2010. Az egyetlen fenntartható előny versenytársaiddal szemben az, ha képes vagy gyorsabban tanulni, mint ők (Arie De Geus, a Royal Dutsch / Shell Stratégiai vezetője) Az

Részletesebben

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák

12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák 12. Az innovációhoz szükséges interkulturális és idegen nyelvi kompetenciák Kulcsszavak: Kulturális háttér, kulturális azonosulás, interkulturális kompetencia, idegen nyelvi kompetencia Tanulási cél: Mire

Részletesebben

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1

Képzési szakanyagok. I. A személyes erőforrások kezelése 1 Képzési szakanyagok Az alábbiakban magyarországi és erdélyi ismert és elismert szakértők civil szervezetek tevékenységében hasznosítható dolgozatait, képzési anyagait válogattuk össze. Válogatásunk a következő

Részletesebben

Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai

Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Nemes László Az orvos-beteg kommunikáció új kihívásai Az orvoslás emberekkel foglalkozik, akik egy adott kultúrán belül értelmezik életüket, céljaikat, boldogságukat vagy problémáikat. A biológiai folyamataink

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30 1 A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet Leckék: 1-30 2 Kedves Útitársam! Rendkívül boldoggá tesz, hogy immár téged is a csodautasok között üdvözölhetlek! Akár az én fordításomat használod (ami az alábbiakban következik),

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok

Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok 1 Támogatott döntéshozatal Módszertani útmutató és feladatok Szerzők:

Részletesebben