Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai szakkörök: Sportkörök Munkaközösségek: Tevékenységük, szerepük Iskolaszék Szülői munkaközösség Diákönkormányzat Gyermekvédelmi tevékenység"

Átírás

1 Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány, Petőfi u. 9. Tel.: 06-54/ Fax: 06-54/ Partnerközpontú intézmény cím: web: Rövid története: Az iskola központi épületét dr. Petri Pál országgyűlési képviselő közbenjárására kezdték el építeni 1926-ban egy nádas, mocsaras területen. A tanítás 1929-ben kezdődött meg a Magyar Királyi Dr. Petri Pál Polgári Fiú- és Leányiskolában. Az 1948-as államosítást követően általános iskolaként működött, és működik napjainkban is. Az iskola impozáns épülete - ahol a felső tagozatos tanulók kaptak elhelyezést már messziről szemébe tűnik a városba érkezőnek. A kétemeletes épület szép, gondozott kertben áll, s a főútra nyíló főbejárataival hívogatóan várja reggelente a tanulni vágyó gyerekeket. Ezen kívül még két épületben folyik nevelés-oktatás. A Bajcsy úti épületünket 1982-ben vettük birtokba, ebben a modern iskolaépületben tanulnak az alsó tagozatos tanulók. A Haladás úti épületünkben működik az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása től előkészítő szakiskolai képzést biztosítunk évfolyamon az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Jelenleg 32 osztály 690 tanulója számára biztosítjuk az oktatás optimális feltételeit. Szilárd alapok a tanulásban, erős vár a tudásban mottója iskolánknak, amely nagy hagyományokkal rendelkező, intézmény. Nevelő-oktató munkánkat az iskola pedagógiai programja és a kerettantervre épülő helyi tanterve alapján végezzük. Kiemelt szerepet szánunk az anyanyelvi nevelésnek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a humán kultúra közvetítésének, az egészséges életmódra nevelésnek. Tanulóink teljesítményét a pedagógiai programban kialakított értékelési rendszer alapján minősítjük. Iskolánk az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 minőségfejlesztési modell alapján kiépítette minőségfejlesztési rendszerét, partnerközpontú intézmény ban a HEFOP projekt keretében bevezettük, és alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatást. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké válnak. Mindezt jól felkészült, szakmailag igényes, innovatív, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Az intézmény épületei, létesítményei Mai épületek száma: 3 Létesítményei: 41 osztályterem, 7 csoportszoba, 5 szaktanterem, 1 könyvtár, 1 konyha, 2 ebédlő, 2 számítástechnika terem internet kapcsolattal, 2 tornaterem, 3 szabadtéri sportpálya, 2 fejlesztőszoba, 1 tánc és dráma terem. Az intézmény szakmai munkája Alaptevékenysége: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés-oktatás, az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása a gyógypedagógiai tagozaton, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, integrációs és képesség-kibontakoztató program, napközi otthoni ellátás, egésznapos iskolaotthonos nevelés és oktatás 1-4. évfolyamon, gyógytestnevelés. Alkalmazott tanterv: kerettantervre épülő helyi tanterv A nevelési program fő célkitűzései: Célunk az, hogy minden tanulóban megláttassuk saját személyiségének értékeit. Minden tevékenységünket a gyermek okos szeretete hassa át. A szilárd tárgyi tudás mellé minden tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja. A képességek kibontakoztatása érdekében alakuljon ki az önbizalom, a megmérettetés iránti igény, a segítőkészség és az együttműködés igénye. Minden tanulónk a 8. osztály elvégzése után a középiskolában sikeresen teljesítsen. Célunk az, hogy a partnerközpontú kapcsolatrendszer az iskola fejlődését szolgálja. Olyan színvonalon kívánjuk biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket, hogy a tanuló, pedagógus, szülő egyaránt jól érezze magát iskolánkban. Célunk az, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat felkészítsük a továbbtanulásra, az életben való boldogulásra. Sajátos program: az intézmény hátrányos helyzetű tanulói integrációs felkészítésének pedagógiai programja. Lényege a tapasztalati tanulás, az együttnevelés. Ennek feltétele a heterogén intézményi környezet megteremtése, amely nem a leszakadók felzárkóztatására épül, hanem az egymástól tanulás pedagógiai erejére. Iskolaotthonos oktatás: Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka hatékonyabb irányításához: az óvodai életrend szerves folytatásává válik

2 egyenletes megterhelést nyújt a gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai hatást nyújtó munkarend kialakítása válik lehetővé a tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják egymást meghitt viszony alakul ki a pedagógus és a tanulók között. Specialitások: emelt óraszámú testnevelés, idegen nyelv, matematika oktatása Tehetséggondozás formái: szakkörök, integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységek. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő formák: egyéni foglalkozások, integrációs foglalkozások, hatékony tanítási technikák alkalmazása a tanítási órákon. Iskolai szakkörök: informatika szakkör (felsős és alsós tanulók számára) Énekkar Magyar irodalom szakkör (alsó és felső tagozaton) Ifjú tűzoltók Polgárvédelmi szakkör Matematika szakkörök (alsó és felső tagozaton) Kémia szakkör Természetismeret, természetvédelem (alsó és felső tagozaton) Hagyományápolás, honismeret Idegen nyelv Sportkörök: általános sportcsoport Atlétika Leány kézilabda Fiú kézilabda Aerobik Munkaközösségek: Alsós magyar Alsós matematika Napközis Társadalom tudományi mk. Felsős matematika Idegen nyelv Természetismeret Osztályfőnöki Testnevelés Tevékenységük, szerepük A munkaközösségük szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő, oktató munka megtervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Iskolaszék Iskolánkban a nevelő-oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők, az iskolafenntartó közötti együttműködés hatékonyságának növelése érdekében működik Iskolaszék. Tagjainak szám: 8 fő Szülői munkaközösség Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezetet hoztak létre. Tagjai sorába minden osztály szülői közössége delegált tagokat. Diákönkormányzat A diákönkormányzatban minden osztályt az osztálytitkár képvisel. Rajtuk keresztül történik az információáramlás. A diákönkormányzat meghatározta működésének rendjét, e szerint jár el. Gyermekvédelmi tevékenység Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység alapvető célja prevenció. Az általunk kialakított jelzőrendszer alapján szinte azonnal értesülünk a problémás esetekről és a hatékony segítést el tudjuk kezdeni. Szoros együttműködés alakult a város különböző intézményeivel, szervezeteivel, amelyek segítségünkre vannak a problémás esetek kezelésében. Az iskola családpedagógusa Dávid Balázsné. Alapítvány Alapítványunk neve: Fogjunk Össze Iskolánkért Alapítvány Célja: A Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola gyermekei számára megteremteni az egészséges testi, szellemi fejlődés feltételeit. A kuratórium tagjai: pedagógusok és szülők

3 A kuratórium vagyonának gyarapításában szerepet játszik az adók 1 %-a, a különböző felajánlások, rendezvények bevételei. Tanulói adatok október 1-jei adatok alapján tanulólétszámunk 690 fő. Nevelésük, oktatásuk 32 tanulócsoportban történik. Ebből 5 osztály a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő tagozaton működik, ahol előkészítő szakiskolai képzést is folytatunk. Végzős tanulóink kb. 36 %-a gimnáziumban, kb. 25 %-a szakközépiskolában, 39 %-a szakiskolában tanul tovább. Fontosabb események intézményünkben (A tanév időrendjében) Ünnepélyes tanévnyitó Csibe- és Bocsavató Idegen nyelvi est (kétévente) Móra-napok (alsós tanulók vers- és prózamondó versenye) Betlehemezés, Christmas-party Karácsonyi műsor Iskolás leszek rajzverseny az ovisoknak Bene Gyula játékos sportvetélkedő Bene Gyula körzeti labdarúgó torna Petőfi-napok rendezvénysorozata " 1000 vers egy nap alatt " Idegen nyelvi szövegértési verseny megyei fordulójának lebonyolítása Sárrét kincsei helytörténeti vetélkedő Anyák napi műsor, koncert Mozduljunk együtt sportnap Diák Önkormányzati nap rendezvényei Ballagás, ünnepélyes tanévzáró Az iskola kiemelkedő versenyeredményei - tanulmányi versenyek (2006/2007. tanév): Curie Környezetvédelmi emlékverseny Országos 1. helyezés: Nagy Vivien Kerékgyártó Bettina Mogyoróssy Ádám 6. heyezés: Danyi Anna Koncz Kornélia Palya Dóra 4. helyezés: Lövei Viktória Schwarcz Zsuzsa Turányi Ferenc Száll a mese megyei verseny 2.helyezés: Korponai Dóra 3.helyezés Baranyai Hajnalka 3.helyezés: Arnóth Katalin 4.helyezés: Makula Kitti Ábrányi Emil megyei helyesíró verseny 3.helyezés: Danyi Anna Kálti Márk országos történelem verseny Országos 3.helyezés: Palya Dóra Herman Ottó biológia verseny Megyei forduló 1.helyezés: Popják Mátyás Curie kémia emlékverseny területi döntő 2. helyezés: Lövei Viktória 3. helyezés: Schwarcz Zsuzsa Curie matematika területi verseny 2. helyezés: Békési Lilla, Újvári Melinda

4 Alapműveleti matematika verseny Országos 10.helyezés: Palya Dóra Zrínyi Ilona matematika verseny Megyei 14. helyezés: Turányi Attila Sportversenyek Körzeti asztalitenisz diákolimpia Győztesei: Andrási Nikolett, Karacs Tibor Országos diákolimpia (Atlétika) 6. hely: Kincses Anikó 13. hely: Kovács Richárd Kick-Boksz ISKA Európabajnokság 2.hely: Csáti Tamás 3.hely: Keserű Patrik Zsolt ISKA országos bajnokság 2.hely: Csáti Tamás 2.hely: Keserű Patrik Zsolt A tanulói teljesítmény elismerésének formái Jeles tanuló: oklevél Kitűnő tanuló: oklevél jutalomkönyv Jó tanuló, jó sportoló: kupa 8 éven át kitűnő tanuló: díszoklevél Leg-leg-leg díj: kupa Évfolyam embere: emlékérem, oklevél D Szabó Lajos-díj: plakett Az iskola volt igazgatói: Pápai Sándor Szilágyi Józsefné Orbán József Jelenlegi vezetés: Tagintézményvezető: Molnárné Bihari Julianna (1999- ) Koordinátorok: Baranyainé Milicz Angéla, Pató Józsefné munkaközösség-vezetők: Fekete Lászlóné Birinyiné Girdán Éva Bosznainé Marjay Pálma Nagy Sándorné Jámborné Hegedűs Erika Karacs Tiborné Kovács Krisztina Szentpéteriné Tóth Ágnes Törösné Turányi Borbála Diákönkormányzat vezetői Fülöpné Kabai Anikó Kissné Jánosi Judit Iskolaszék elnöke Danyiné Papp Anikó Szülői munkaközösség vezetője Ferenczikné Karacs Margit Jelenlegi tanári kar: Baranyainé Milicz Angéla Birinyiné Girdán Éva Bosznainé Marjay Pálma

5 Czigler Dezsőné Császár Józsefné Csécsei Istvánné Csuhai Judit Darai Márton Darainé Ludányi Erika Dávid Balázsné Dembrovszki Zsuzsa Dobi Judit Faragó László Fekete Lászlóné Ferenczikné Rábai Ágnes Fülöpné Béres Edit Fülöpné Kabai Anikó Jámbor Lajos Jámborné Hegedűs Erika Karacs Elekné Karacs Tiborné Kardos Istvánné Károlyiné Bihari Ilona Kisné Fekete Margit Kiss Mártonné Kissné Jánosi Judit Kissné Kovács Henrietta Kolláth Erzsébet Kolláthné Szentpéteri Juliánna Kótiné Szabó Katalin Kovács Krisztina Máté Erzsébet Monárné Bihari Julianna Nagy Sándorné B.E. Nagy Sándorné P.E. Nagyné Kiss Olga Nagyné Marsi Nikoletta Oláh Sándorné Ordasiné Mészáros Irén Ozsvárné Varga Éva Pálfi Erika Pató Józsefné Rácz Antalné Ráczné Tóth Gabriella Sajtosné Majoros Klára Schwarcz Zoltánné Sebestyénné Iványi Ildikó Szabóné Keserű Mónika Szabóné Máté Mária Szabóné Nádházi Henrietta Szélné Szabó Judit Szentpéteriné Tóth Ágnes Tóth Irén Erzsébet Szoboszlai Gyuláné Takács Sándorné Tóth Sándorné Tóthné Fórián Erika Törösné Turányi Borbála Turányiné Márki Marianna Vadászné Kovács Katalin Vrancsik Lászlóné Zsurka Gáborné Az iskola küldetésnyilatkozata: Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Azt valljuk, hogy minden gyermekhez vezet egy út, amelyen közelebb kerülünk a személyiségéhez. Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását. Célunk, hogy gyermekeink életében pozitív gondolkodásmód alakuljon ki, mely csak a test és a lélek harmonikus együttlétével lehetséges. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az egész életen át tartó

6 tanulásra. Fontos feladatunknak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését. Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással szerzünk meg! Kommunikációs és manuális képességük, mozgáskoordinációjuk révén legyenek minél magabiztosabbak. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. Mindent megteszünk azért, hogy egészséges, önmagában bízó, képességeinek és adottságainak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján. E célokhoz vezető úton vállalunk alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetőségét, hogy a továbbtanulás során a gyermeki személyiség teljessé váljék.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/54-451-338 E-mail cím: petri2@freemail.hu

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított,

alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított, T alán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mel- lékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben