MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1080-1/2012/1. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által Üi.: dr. Dobó A. alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról Melléklet: Táblázat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 461/2011. (XI.23.) MÖKT határozatával elfogadta a évi munkatervét. A napirendi pont a 2011 októberi testületi ülésen elhangzott javaslatnak megfelelően került a munkatervbe. Makó Város Önkormányzata az előző tájékoztató óta eltelt időszakban elsősorban a közbeszerzés, az uniós pályázatok előkészítése, a marketingkommunikáció és a turizmus területén vette igénybe szakértők munkáját. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását. Makó, december 3. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 ÉMI Nonprofit Tűzkár miatti károsodásáról bruttó ,- szakértői vélemény készítése Ft szeptember november 10. Makói élményfürdő tetőszerkezetének tűzkár miatti károsodásáról szakértői vélemény készítése ÉMI Nonprofit Tűzállósági vizsgálat Általános üzletviteli tanácsadás bruttó ,- Ft ,-Ft december január október november 8. A Makói Fürdő tető térelhatároló szerkezetének laboratóriumi vizsgálata Makó-Therm felszámolásával kapcsolatos, az önkormányzati magatartás kialakításához szükésges tanácsadás Sipos János Szakvélemény elkészítése , április április április 20. A Makói Általános Iskola átszervezése, tagintézményeinek egyházi kézbe történő adása, valamint a makói óvodák átszervezése, és egyes telephelyeinek egyházi kézbe adása kapcsán a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti szakvélemény elkészítése. K&K Mérnöki Iroda NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése Egyszeri , április április 16. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. és 15. mellékletének figyelembe vételével kidolgozott NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése, az Úszóműves csónakkikötő és sólyapálya, valamint Strand zárt szennyvízcsatornázás, Makó, Maros-part rehabilitáció szennyvízelvezetés tervekhez. A hatásbecslési dokumentáció elkészítését az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hiánypótlási felhívása tette szükségessé. INTERPLANINFO Bt. Bártfai Endre Beszteri Éva Envikler Szúnyoggyérítés szakértői tevékenység Szakmai tanácsadás és szakmai koncepció elkészítése Szakértői vélemény készítése Szakértői dokumentáció, engedélykérelem összeállítása bruttó ,-Ft május 2. bruttó ,- bruttó ,- Egyszeri , május október június június június június június június június 22. Az önkormányzat területén a földi és légi úton történő irtási időpontjának meghatározása, a felhasznált készítmények megfelelő dózisban történő bekeverésének, az eszközök és gépek megfelelő műszaki állapotának ellenőrzése, valamint az irtandó terület kijelölése. A Magyar Turizmus Zrt.-vel a csípőszúnyog elleni védekezés közös finanszírozása tárgyában kötött megállapodásban foglaltak szerint a támogatási összeg szabályszerű felhasználásának a szúnyogggyérítési munkálatok elvégzésének a szakértő által történő leigazolása minősül. Korona Étterem és Konferencia Központ épületének szállóvá történő átalakítása kapcsán szakmai tanácsadás és szakmai koncepció elkészítése a jogszabályok és a Regionális Operatív Program pályázati útmutatójának figyelembe vételével Makó Város Önkormányzata óvodáinak - a Belvárosi Óvoda, valamint az Újvárosi Óvoda - Nevelési Programja szakértői véleményezésének elkészítése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 44. (1) bekezdésében foglaltak szerint. Makó, 0141/6 hrsz-on elhelyezett fúrási iszap hulladékkezelési (hasznosítási) engedélykérelmének elkészítése, benyújtása az ATI-KTVF felé. 1

3 Simonné Fazekas Erika Pénzügyi-számviteli elemzések elkészítése Összesen bruttó ,-Ft Alap: június július szeptember 26. A Hagymatikum Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos pénzügyi-számviteli elemzések, gazdasági, likviditási számítások elvégzése, a Fürdő üzleti tervei elemzésének elkészítése Pannnon Spa Consult Szakmai véleményezés bruttó ,-Ft július július 23. Korona Szálló felújítása és bővítése tárgyú előzetes engedélyezési terv szakmai vélményezése, valamint a tervek szerinti beruházás megtérülési számításainak elkészítése Szalma Bt. Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése Egyszeri bruttó Ft augusztus augusztus 31. Makó 11451/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő "Tarzan" házak szálláshely építési engedélyezési eljárása kapcsán, az Alsó-Tisza-vidéki Köryezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint szakhatósághoz - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljáráshoz - benyújtandó dokumentáció összeállítása. Magyar Fürdőkultúra Makói Gyógyfürdő és a Hagymatikum Fürdő szakmai átvilágítása, továbbá szakértői tanulmány elkészítése bruttó , szeptember november 4. A szakértői vizsgálat az alábbi területekre terjedt ki: üzemeltető szervezeti felépítése, az üzemeltetési szabályzat, valamint egyéb szabályzatok elkészítése, javaslat a korrekcióra; javaslatok a Fürdő középtávú műszaki fejlesztéseihez; javaslatok a fürdő HR politikájának hatékonyabbá tételéhez; javaslatok az üzemeltetés társadalom-egészségpolitikai vonatkozásaira Szalma Bt. Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése Egyszeri bruttó Ft szeptember október 31. Makó 11451/2 hrsz. alatti ingatlanon építendő Oktatási központ létesítmény építési engedélyezési eljárása kapcsán, az Alsó-Tisza-vidéki Köryezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint szakhatósághoz - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljáráshoz - benyújtandó dokumentáció összeállítása. Folyamatos ek dr. Sipos Márta (munkajogász) Munkajogi tanácsadói tevékenység július 1. napjától március 1. napjáig bruttó ,-Ft/hó (2012. március 1. napjától ,- Ft/hó; november 1. napjától ,- /fó - Polgármesteri Hivatal) Alap: április 01. A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzat inzézményeinél felmerülő munkajogi kérdésekben történő tanácsadás; munakjogi tárgyú perekben képviselet. 2

4 Dr. Ollé György (ügyvéd, hivatalos közbeszerzési szakértő) Jogi szaktanácsadás és képviselet január 1. napjától ,- /hó Alap: június 01. Közreműködés Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratainak és társasági einek módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések törvényessége érdekében közreműködés, ezen okiratok szerkesztése, cégbírósági eljárás lefolytatása; polgári jogi ek jogi jellegű felülvizsgálata, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. tv. meghatározza, hogy a belföldön kiállított okiratoknak milyen kellékekkel kell bírniuk ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhassanak. A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Perképviselet. Balássyné Karsai Ildikó Művészeti szaktanácsadói feladatok Bruttó ,- Ft/hó január január március július október január július december március január március január március január ( ek) Meghívók, oklevelek tervezése; Városház Galéria és az Ifjúsági Művésztelep szervezési-vezetési feladatai; művészeti alkotások szakmai zsűrizésének előkészítése; városi ünnepségek dekorációinak megtervezése, elkészítése; előadások, prezentációk grafikus tervezése; szoborkoncepciók készítése; felkérésre szakmai konzultáció Ádók Jánosné (városi főkertész) ECONO-RÁCIÓ Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Városi főkertészi feladatok Adótanácsadás, véleményezés, megvalósíthatósági tanácsadás június 01. napjától bruttó ,-Ft/hó; 5.000,- /óra június november 12. A feladat ketetében megtervezésre és biztosításra kerül Makó város közterületein található zöldfelületek (parkok, ligetek, fasorok) fenntartása és gondozása ÁFA adónemben tanácsadás; a beruházási munkák adózási szempontból történő segítése; testületi előterjesztések és tervek megvalósíthatóságát az ÁFA befizetések, és visszaigénylések vonatkozásában véleményezi; az önkormányzat intézményei részére tanácsadás a Polgármesteri Hivatalban kijelölt személyen keresztül. MAONI HOLDING KFT. Kötvénykibocsátással kapcsolatos tevékenység május 1-től ,- /hó, személyes megjelenés ,- /alkalom május 1-től ,- /hó, személyes megjelenés ,- /alkalom április április április május május 01.; május május május április 30. Az Önkormányzat által július 1. napján kibocsátott "Makó F" és "Makó B" elnevezésű kötvényekkel kapcsolatos szakértői tevékenység. 3

5 Közbeszerzési tanácsadói feladatok Bruttó ,- Ft/hó; 2011 novemberétől ,- Ft/hó október 18.; módosítás: november 4. Hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel; közreműködés a helyben központosított beszerzési és közbeszerzési rendszer működtetésében; egyéb közbeszerzési eljárásokban történő tanácsadás. Szigetvári és Társai Kommunikációs Marketing és kommunikációs tanácsadás ,- Ft + ÁFA június 1. napjától ,- Ft + ÁFA február december február július február (meghosszabbítva február 29-ig) március Stratégiai és végrehajtási tanácsadás a képviselő testület, polgármester, bizottsági ülések döntéseinek, a hivatal munkájának a város közössége felé történő kommunkiációja, ciklusprogram ismertetése, kiadvány megjelenése, hatósági feladatok lakosságot érintő kommunikációja, WEB lap, Makói Hírek fejlesztésének véleményezése, ezekben megjelenő kiemelt és alárendelt szövegek megfogalmazása.sajtóközlemények, interjúk szövegezése. Szigetvári és Társai Kommunikációs Marketing és kommunikációs tanácsadás Ft-, + ÁFA/hó június 1. napjától Ft + ÁFA február december február július február (meghosszabbítva február 29-ig) március Európai Uniós és hazai pályázatok eredményes lebonyololítása érdekében Makó város PR és fejlesztési kommunikációs feladataihoz kapcsolódó marketing-kommunikációs tanácsadói feladatok elvégzése. Startégiai és végrehajtási tanácsadás kommunikációs és marketing területen az önkormányzat valamennyi nyertes Európai Unió és hazai pályázatához kötődő feladatok végrehajtásában. Ha a pályázat nem tartamaz (nem tartalmazhatott) marketing és kommunikációs költségeket, hirdetési koncepciók, szövegek és eszközhasználati javaslatok részletes kidolgozása, tervezése, valamint esemény és rendezvényterek készítése. Különböző kommunikációs felületeken megjelenő szövegtestek megfogalmazása, alapanyagok átírása, a projektre vonatkozó kommunikáció egészének egységes nyelvi keretben tartása. Ha a pályázat tartalmaz marketing é kommunikációs költségeket, a megbízott cég munkájának minőségbiztosítása. ALLDEF Munkavédelmi feladatok Ft + ÁFA/hó (2012. március 1. napjától Polgármesteri Hivatal: Ft-, + ÁFA; Önkormányzat: Ft-, + ÁFA) március március 01. A jogszabályokban előírt munkavédelmi feladatokat folyamatos szolgáltatásként történő elvégezése. A munkavédelmi feladatok a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény előírásainak értelmében a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott dolgozókra kiterjed, függetlenül a munkavégzés helyétől. 4

6 Feladatellátásra kötött Inmaco Nonprofit Makó város turisztikai marketing tevékenysége ,- /hó március 01.; módosítva: december 29., február február április 30. A város turisztikai jellegű fejlesztések marketingjének összehangolása. Városmarketing tevékenység keretében: arculattervezés, városimázs építés, turisztikai honlap fejlesztés, frissítése gondozása, Maros-part imázs kommunikálása. Jégpálya programlehetőség, hirdetések kül-és belföldön, rendezvényeken, kiállításokon való részvétel, turisztikai kiadványok megjelentetése, reklámozási lehetőség, fiatalok rendezvényeinek segítése, Makó kártya kidolgozása. Inmaco Nonprofit dr. Ollé György Electool Hungary dr. Ollé György Tourinform Iroda működtetése ,-Ft + ÁFA/hó március 01.; módosítva: december 29., február 29. Közbeszerzés lebonyolítása , szeptember19 Közbeszerzés lebonyolítása ,-Ft november 07. Közbeszerzés lebonyolítása , március 17. Közbeszerzés lebonyolítása ,- Ft március 18 Közbeszerzés lebonyolítása ,- Ft március 28. Közbeszerzés lebonyolítása , április 04. Közbeszerzés lebonyolítása ,- Ft november február április 30. Tourinform Iroda működtetése a névhasználati kézikönyvben foglaltak maradéktalan betartásával az alapító okiratban foglalt feladatok. Keló szauna Bio-etanol Kandalló és játszótér építés tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása Ecotour I-II eszközbeszerzési eljárások közbeszerzési lebonyolítói feladatainak eredményes Földgáz energia beszerés, valamint Villamos energiaa beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson közbeszerzési lebonyolítói feladatinak Kerékpárút-hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz közbeszerzési lebonyolítói feladatainak Kerékpárút építése a 43. sz. főút mentén közbeszerzési feladatainak Makó, Királyhegyesi utcai Idősek Klubjának felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési lebonyolító feladatainak 5

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 6. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. ÁPRILIS 20. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. hat. Javaslat az Idősügyi Tanács létrehozására és működési

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben