Konstruktivizmus. Konnektivizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konstruktivizmus. Konnektivizmus"

Átírás

1

2 Behaviorizmus viselkedés Kognitivizmus megismerés Konstruktivizmus Konnektivizmus 2

3 Tanulás módja Behaviorizmus Kognitivizmus Konstruktivizmus Megfigyelő, Viselkedésközpontú Strukturáló, modellező Szociális konstruktum, egyéni értelem Konnektivizmus Hálózat alapú, mintázatok felismerése és értelmezése Befolyásoló tényezők Feedback, jutalmazás, büntetés Meglévősémák, tapasztalatok Elkötelezettség, részvétel, szociális, kulturális A hálózat kapcsolatainak mélysége, erőssége A memória Ismétlésáltal Kódolás, tárolás, Előzetestudás szerepe bevésett ismeret. előhívás rekontextualizálása Adaptív mintázatok Átviteli technika Inger,válasz A tudás duplikálása strukturálás által Szocializáció Meglévő csomópontokhozvaló kapcsolódás Tipikustanulási helyzet Feladatorientált tanulás, frontális oktatás Érvelés, világos célkitűzés, problémamegoldás Nyitottkimenetelű feladatok, esszé Fogalomtérképek, integratív, összegző tanulmányok

4

5 Behaviorizmus Kognitivizmus Konstruktivizmus Konnektivizmus Tananyagok szerkezete általában ezen alapul Kidolgozásnál veszik figyelembe Tananyag megvalósulásának szemlélete VLE-ben A kurzus támogatása Szűcs András, ZarkaDénes: Az elektronikus tanulást támogató elméletek. In: Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. TypoTeX, Budapest, 2008,

6 Szervezőelve: operáns kondicionálás Fókuszban: Motiváció Megerősítés Nem foglalkozik: A tanuló belső világával Lineáris tananyagok Tananyag szintjén mérhető célkitűzések Tesztek Pozitív azonnali visszajelzés Ismétlődés

7 Modelleket alkot a külvilágról A tanulás a külvilág interiorizációjaként fogható fel Szemantikus megközelítés Grafikus megoldások Diagramok Ábrák Kettős kódolás elve Rendszeres ismétlések Előzetes tudás mérése Új ismeretelemek előzetes tudáselemekhez való építése Mentális modellek kialakítása Audiovizuális multimédiás anyagok

8 Malevics: Fekete kör, 1913.

9 Projekt alapú tanulás Problémaalapú tanulás A probléma felvetése és értelmezése Információkeresés, -értékelés, -felhasználás Összegzés és előadás Felfedező tanulás 9

10 A tudás akkor igaz, ha megfelel a tudomány álláspontjának A tudás, amely az objektív valóságban van, közvetítések (nyelv, szemléltetés, cselekvés) révén beáramoltatható a tanuló tudatába A megismerés logikája alapvetően induktív A közvetítő rendszer lehet aktív, de maga a megismerő rendszer passzív(befogadó) Nincs jelentősége az előzetes ismeretnek 10

11 A tudás konstrukció eredménye A tudásnak nem az igazsága, hanem az adaptivitásaa döntő A tapasztalat nem a külső világ objektív lenyomata, hanem a megismerő által aktívan manipulált rendszer Döntő jelentőségű a már a már meglévővilágkép, a megelőző tudás A megismerés logikája alapvetően deduktív (következtetésen alapuló, előzetes ismeretek által irányított) 11

12 a valóság sokféle reprezentációját kell kínálni, az élet valódi összetettségét kell bemutatni, a tudás konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálását, valódi, életközelifeladatokat kell adni (inkább összefüggéseket állítani, mint elvont utasításokat) 12

13 Életközeli, esetleíró tanulási környezetet kell kialakítani, nem előre meghatározott utasítássorokat adni Erősíteni kell a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári önvizsgálatot Képessé kell válni az összefüggés és tartalomalapú tudásépítésre Támogatni kell a tanulóközösség megbeszélésére alapozott kollaboratívtudásépítést 13

14 A konstruktív tanulás fázisai

15 biztosítson elegendő tapasztalati anyagot a tudásépítés folyamatához biztosítsa és értékelje a sokszempontúmegközelítéseket a tanulást realisztikus és releváns kapcsolatokba ágyazza bátorítsa a felelősségérzetet és a vélemények kimondását a tanulási folyamatban a tanulást szociális tapasztalati közegbe illessze alkalmazza a bemutatás sokféle formáját erősítse az öntudatos tudásépítési folyamatot Honebein (1996) 15

16 Érzékenység és odafigyelés a tanuló korábbi elméleteire Diagnosztikus tanítás, amely megpróbálja orvosolni a tanuló hibáit és téves elképzeléseit Metakognitívtudatosság és tanulói önellenőrzési stratégiák használata A metakogníciómagasabb szintű gondolkodást jelent, amellyel aktívan tudjuk befolyásolni a tanulás közbeni szellemi tevékenységünket. Egy feladatmegoldás tervezése, a megértés ellenőrzése, a végrehajtás értékelése természetes metakognitív eljárások. Mivel a metakogníciókulcsszerepet játszik a sikeres tanulásban, ezért fontos tanulmányozni és úgy fejleszteni a tanulók gondolkodását, hogy a metakogníció segítségével sikeresebben működtessék értelmi képességeiket. 16 Ernest (1995)

17 A matematikai leírás sokféle formájának alkalmazása A tanuló céljainak figyelembe vétele, különbségtétel a tanuló és a tanár céljai között A szociális háttér jelentőségének megértése (például a hétköznapi és a szaktudományos megközelítések előfordulása és az előbbinek az utóbbi hasznára való fordítása) 17 Ernest (1995)

18 vizuális és auditív felfogóképesség problémafelismerő és -megoldó képesség beszéd és kommunikáció figyelem alkotó képzelet, kreativitás térbeli tájékozódás, koordinációs képesség manipulációs képesség szellemi aktivitás önbizalom önértékelés emlékezet és gondolkodás algoritmikus, logikus, problémamegoldó 18

19 A metakognitívismeretek fejlesztése metafogalmiismeretek, a tudományos modellalkotás és a tudományos megismerés elemeinek tanítása Az előzetes ismeretek feltárása a kísérletezés céljai, tanulói stratégiák Egymás gondolkodásának megismerése kooperatív tanítás és tanulás A tudomány logikája helyett a tanuló logikája problémaközpontú tanítás Fogalmi váltást elősegítő tankönyvek A kognitív konfliktus módszerének alkalmazása

20

21

22 Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás; a kollaboratívtanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást. Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás

23 Közösségi terek használata Közösségi tartalomfejlesztés Fogalomtérképek Tartalom aggregálása (fölhamlozása) Reflexió Inspiráció

24 A hálózati kommunikáció elterjedésének első formái a papír alapú világ logikáját követték a kommunikáció egyirányú nincs visszajelzési lehetőség az újságíró dolga, hogy írja a híreket, az olvasó dolga, hogy olvassa azokat centralizált és centralizáló gondolkodás kézben tartja a dolgokat begyűjti az információkat és sok bedolgozót mozgósító központi portálokat hoz létre lassú, nehézkes és nagy erőforrással tartható fenn Koszecz Sándor

25 Interaktivitásra épül Elmosódnak a határok az író és olvasó között Megjelennek a virtuális közösségszervező rendszerek és ennek kapcsán a virtuális közösségi tér Decentralizált, a kicsi központok önszabályozó rendszere hozza/hozhatja létre a nagyobb központokat Gyors, alkalmazkodó képes, kis erőforrás igényű szabadszoftverek (ugyancsak a virtuális közösségi térben megvalósuló fejlesztések) Koszecz Sándor

26 Az olvasó beleszólhat a tartalomba kommentár Az olvasó tartalmat alkothat Elmosódik a határ az alkotó és a fogyasztó között, gyakorlatilag bárki alkotó lehet... (szűrők beépíthetők) Minden vélemény megtalálhatja a kommunikációs csatornáját Meg kell tanulni kezelni a kilengéseket Új generáció gyorsan és máshogy tanul a megmondó emberek hatása csökken Koszecz Sándor

27 facebook.hu virtus.hu blogter.hu hu.shvoong.com hu.wikipedia.org Vatera.hu Slideshare.net Youtube.com virtuális közösségi tér mindenki által írt újság naplók gyűjteménye összefoglalók enciklopédia piac (szakmai) előadások diái videók

28

29

30 Képzési tér technológiai oldalról (CCK08 tere)

31 Hat téma áttekintése (CCK08)

32

33

34 Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás. Új Pedagógiai Szemle sz. 2009, 94. KoszeczSándor: Közösségi tartalomfejlesztés web 2.0, közelítés a hálózati kommunikáció sajátos világához, Miskolc, szeptember 25. Kulcsár Zsolt: Mi a konnektivizmus? Tóth Zoltán: A konstruktivista pedagógia lehetőségei a természettudományok tanításában, RE-PE-T-HA, TÁMOP

Oktatás Informatika. 2009 1. szám. A tartalomból. Kulcsár Zsolt: Hálózati tanulás

Oktatás Informatika. 2009 1. szám. A tartalomból. Kulcsár Zsolt: Hálózati tanulás Oktatás Informatika A tartalomból Kulcsár Zsolt: Hálózati tanulás Clive Shepherd: Változás és lehetőség: válaszút előtt a tanulás és fejlesztés Szabados Sándor: Digitális bennszülöttek 2009 1. szám Papp

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

AZ ÉRTÉKKÖZPONTÚ ERKÖLCSI NEVELÉS KONSTRUKTÍV RENDSZERE

AZ ÉRTÉKKÖZPONTÚ ERKÖLCSI NEVELÉS KONSTRUKTÍV RENDSZERE Pálvölgyi Ferenc AZ ÉRTÉKKÖZPONTÚ ERKÖLCSI NEVELÉS KONSTRUKTÍV RENDSZERE A szociomorális fejlesztés új szemléletű pedagógiai koncepciója Harmadik rész LELKIISMERET VAGY MORÁLIS KONSTRUKCIÓ? Az erkölcsi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén Korom Erzsébet: Korom Erzsébet SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén A kutatásalapú tanulás ( inquiry-based learning, IBL) elterjedését

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből

Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből Tókos Katalin Személyiségértelmezés és önismeretfejlesztés pedagógiai alulnézetből Az értelmezés fogalmi keretei A személyiség- és önismeret-fejlesztés fogalma a pedagógiai munkákban gyakorta jelenik meg

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA HALLGATÓI SEGÉDANYAG ÍRTÁK: RÉTHY ENDRÉNÉ TALLÉR JÚLIA VÁMOS ÁGNES ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Dina Miletta Útkeresztezõdés

Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta Útkeresztezõdés Dina Miletta ÚTKERESZTEZÕDÉS Hatékony módszerek a felnõttkori tanulás támogatásához SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ Szerzők: Szecsei Anna Mária Tóth Erika Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola PAP-SZIGETI RÓBERT KRITÉRIUMORIENTÁLT KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TANTÁRGYI TARTALMAKKAL AZ 5. ÉVFOLYAMON PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0

DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0 DIGITÁLIS PEDAGÓGIA 2.0 Szerkesztette BENEDEK ANDRÁS Írta BENEDEK ANDRÁS HORVÁTH CZ. JÁNOS MOLNÁR GYÖRGY NAGY GÁBOR ZSOLT NYÍRI KRISTÓF SZABÓ ERZSÉBET MÁRIA TÓTH PÉTER VEREBICS JÁNOS TYPOTEX Budapest,

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ toth.peter@tmpk.bmf.hu A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A tudásalapú társadalom megvalósításának

Részletesebben