Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak."

Átírás

1 Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde tanársegéd

2 Tanulásmódszertan Tartalmjegyzék I. MODUL: A TANULÁS TANÍTÁSÁNAK CÉLJA..4 Célkitűzések..4 Tanulási útmutató téma: Mit tanít az iskla, mit/hgyan tanul a gyerek?...4 Célkitűzések. 4 Kulcsfgalmak 4 Önálló tanulást és önértékelést segítő kérdések, feladatk...7 Beküldésre javaslt feladat...8 Szakirdalm...8 II. TANULÁSELMÉLETEK ÉS TANULÁSI MODELLEK..9 Célkitűzések..9 Tanulási útmutató.9 1. téma: Tanuláselméletek 10 Célkitűzések..10 Kulcsfgalmak téma: Tanulási mdellek..34 Célkitűzések..34 Kulcsfgalmak. 34 Önálló tanulást és önértékelést segítő kérdések, feladatk..37 Beküldésre javaslt feladatk.37 Szakirdalm...38 III. A TANULÁS MÓDSZERTANA 40 Célkitűzések...40 Tanulási útmutató téma: Tanulási stratégiák és szkásk...41 Célkitűzések..41 Kulcsfgalmak téma: Tanulási módszerek és technikák.48 Célkitűzések..48 Kulcsfgalmak téma: Tanulási stílus.58 Célkitűzések..58 Kulcsfgalmak.58 Önálló tanulást és önértékelést segítő kérdések, feladatk.66 Beküldésre javaslt feladat.67 Szakirdalm..68 IV. A TANULÁS SEGÍTÉSE A TANULÁS TANÍTÁSA 69 Célkitűzések 69 Tanulási útmutató téma: A fejlesztő tevékenység elemei 70 Célkitűzések.70 2

3 Tanulmányi útmutató Kulcsfgalmak téma: A tanulás diagnózisa..72 Célkitűzések..72 Kulcsfgalmak téma: A tanulási képességek fejlesztése. 74 Célkitűzések.74 Kulcsfgalmak téma: A tanulási környezet.84 Célkitűzések.84 Kulcsfgalmak 84 Önálló tanulást és önértékelést segítő kérdések, feladatk 88 Beküldésre javaslt feladatk 88 Szakirdalm.89 MELLÉKLET.91 Általáns infrmációk a tanulási egységekről, részletező tanterv.110 3

4 Tanulásmódszertan 1. MODUL: A TANULÁS TANÍTÁSÁNAK CÉLJA Célkitűzések: - Bevezetni a hallgatót a tanulásmódszertan prblémakörébe - Tudatsítani a tanulás tanításának fntsságát, szükségességét - Rávilágítani a tanulás tanításának céljaira Tanulási útmutató: A mdul mindössze egy témát dlgz fel, amely kiegészíti a kntaktórán megbeszélteket a tanulás társadalmi és egyéni jelentőségét illetően, ugyanakkr rávilágít a tanulás tanításának fntsságára, az elmaradásának következményeire. A fejezetnek többnyire gndlatébresztő szerep van. Tanulása kezdetén reflektáljn a téma címére. Gndlja tvább az lvasttakat. Próbáljn saját szakmai gyakrlatából lyan példákat találni az egyes elméleti tételekre, amelyek illusztrálják azkat. A célk tanulása rendjén arra gndljn, hgy milyen tényezők beflyáslhatják döntően a tanulási eredményességet, amelyeken a tanító váltztathat. Tanulmányzza a megadtt szakirdalmat! A mdul tanulmányzása után ellenőrizze tanulását a kérdések és feladatk segítségével! Örömteli tanulást! 1. Téma: Mit tanít az iskla, mit/hgyan tanul a gyerek? Célkitűzések: - A jó iskla fgalmának értelmezése, meghatárzó tényezőinek feltárása - A tanulás tanításának célrendszer szerinti elemzése, az egyes célk értelmezése Kulcsfgalmak: Pisa-jelentés, jó iskla, tanulás tanításának céljai. 4

5 Tanulmányi útmutató Miért tanul az egyik gyerek jól és miért bukdácsl a másik? Általában az eltérő képességekkel, vagy a szrgalmmal, illetve lustasággal magyarázzuk az ilyen különbségeket. A sikert és a kudarct többnyire a génekre, a gyerek eszére, természetére, jellemére, esetleg a szülői segítségre vagy annak hiányára vezetjük vissza, de az indkltnál skkal ritkábban gndlunk az iskla, az ktatás felelősségére. Mintha beletörődtünk vlna, hgy a gyerekeink a szükségesnél skkal kevesebb támgatást kapnak a knkrét tanuláshz a legilletékesebb helytől, az isklától. (Pusztai Éva, 2006) Váljn az ktatás elengedhetetlen részévé a gyerekek tanulási kedvének felkeltése, önbizalmának erősítése és a hatékny tanulási stratégiák átadása - javaslja a Pisa-jelentésekhez kapcslódó OECD-tanulmány a szervezet tagrszágainak. Az ktatás sikeressége ugyanis skkal jbban függ ezektől a tényezőktől, mint azt krábban feltételezték. A fejlett rszágk gazdasági szervezete, az OECD pár éve a Pisajelentésekkel hívja fel magára a figyelmet. Abból kiindulva, hgy a tudás, a laksság tanultsága mára az rszágk legfntsabb termelőereje, gazdasági tőkéje lett - elkezdték vizsgálni és összehasnlítani az OECD-rszágk közktatását. Hármévente mérik a 15 évesek matematikai, lvasási-szövegértési és természettudmánys tudását. Nem az rszágnként eltérő tananyagt kérik számn, hanem az életben szükséges, használható gyakrlatias tudást (Skills fr life). A Pisa-jelentésekből levnható tanulságk újabb cskrát nemrégiben tette közzé az OECD (elérhetőség: A kutatók arra vltak kíváncsiak, mitől sikeresek a jó tanulók és miben szenvednek hiányt a gyengébbek. Azt találták, hgy a jók skkal mtiváltabbak, azaz kedvvel tanulnak, bíznak magukban, és tudják, hgyan kell hatéknyan tanulni. A gyengébbek leginkább ezeknek a feltételeknek a hiányára panaszkdtak. A szakértők szerint ezek lyan tényezői az isklai eredményességnek, amit a többség nem hz tthnról, vagyis az iskla dlga, hgy megadja számukra. Nagy hiba, ha az ktatás nem érdekes, a pedagógusk nem tudják felkelteni és fenntartani a gyerekek 5

6 Tanulásmódszertan érdeklődését, kíváncsiságát, tanulási vágyát. Hasnló a helyzet az önbizalmmal is, ennek erősítését még kevésbé érzi feladatának az általáns vagy középiskla. A tanulmány szerint az a jó iskla, amelyik krszerű, de egyben érdekes tananyagt közvetít, és a megfelelő tanulási technikákat is megtanítja. Csak akkr képes ugyanis a diák önállóan tanulni, az isklai dlgaiért felelősséget vállalni, ha rendelkezik a megfelelő módszerekkel. Az isklai sikerek vagy sikertelenségek a felnőtt életre is ránymják a bélyegüket - és nem csak a tvábbtanulás szempntjából. Az a gyerek, amelyik flyamatsan unatkzik az órákn, és fgalma sincs, miként lehet megtalálni, majd megjegyezni a feladtt lecke lényegét, valószínűleg gyengébb munkaerő lesz, mint az, amelyik isklai évei alatt megismerte a sikeres szellemi munka - számára a tanulás - örömét. De ezt nem lehet elrendelni, megparancslni, kizsarlni vagy kikönyörögni - a sikeres tanuláshz nélkülözhetetlenek az ügyes tanulási módszerek, technikák. Éppen ezért, a tanulási képességek fejlesztésére minden isklatípusban és minden életkrban különös gndt kell frdítani, mert lyan általáns eszköztudást ad, amely minden tantárgy eredményes tanításának, a tanulók sikerességének nélkülözhetetlen feltétele. Tartsn önreflexiót! Önnek mennyire gazdag a tanulási módszer/ technikatára? Milyen tanulási szkáskkal rendelkezik? Mióta figyel tartósan arra is ahgyan, nem csak arra amit tanul? A tanulás tanításának célja ezek alapján négy pntban fglalható össze (Orszlány, 1994): 6

7 Tanulmányi útmutató 1. Visznyfrmálás: A tanulás alfája és megája a tanuláshz (szélesebb értelemben az iskláhz) való pzitív érzelmi és értelmi visznyulás. Ha a tudás megszerzésének - sk gyerek számára nehéz útját negatív érzelmek áradása kíséri, alig remélhető, hgy a gyerekek lélekben egészségesen, kellő öntudattal és önbizalmmal, megfelelő értékképzetekkel és reményteli jövőképpel érkezzenek el a felnőtt élethez. 2. Tanulási szkásk frmálása: A szkásfrmálás srán fel kell térképeznünk a gyenge pntkat, új szkáskat kezdeményezni, azkat gyakrlni és gyakrltatni. A végső cél a gyerekek egyéni tanulási kultúrájának felépítése, annak a szkásrendnek, munkarendnek, napirendnek a megtalálása, amely sikeres teljesítményekhez vezet. A tanító számára nagy előny, hgy ő maga alakíthatja a gyerek tanulási szkásrendszerét. Ezért aznban nagy a felelőssége is: tanítási szemlélete, módja, elvárásai a gyermek tanulási szkásrendszerének meghatárzó tényezői. 3. Képességfejlesztés A tanuláshz szükséges alapképességek fejlesztése nélkül nem lehet és nem érdemes tanulási technikákkal fglalkzni. Nha az alapképességek flyamats - 6 és 18 éves kr közötti - fejlesztése a közktatás legfntsabb kérdése, a tantárgyi ismeretek átadásának tantervi kényszere ezt általában véve háttérbe szrítja. A tananyag-centrikus tanítás srán többnyire a képességek spntán fejlődésében bízik a pedagógus, ez aznban nem következik be. Alapképességnek tekintendő, a kncentrációs képesség, a beszédben és írásban való önkifejezés, a hangs és a néma lvasás, az emlékezés, a gndlkdás, az ismeretek világában való tájékzódás képessége. Valamennyi átgndlt - intenzív és flyamats - fejlesztését meg kell terveznünk az ktatás teljes tartalmára, külön kiemelve az iskla kezdésének időszakát. 4. Tanulási módszerek, tanulási technikák elsajátítása A tanulásnak azkkal a mesterfgásaival is meg kell ismertetnünk a gyerekeket, amelyek a hatékny, gazdaságs és eredményes tanulást lehetővé teszik. Knkrét módszerekről, eljáráskról, algritmuskban is leírható technikákról van itt szó, melyeket be kell mutatnunk, ki kell próbáltatnunk és be kell gyakrltatnunk. Ezek egyaránt 7

8 Tanulásmódszertan vnatkznak a figyelem, a beszédben és írásban való önkifejezés, a hangs és a néma lvasás, az emlékezet, a gndlkdás és az önművelés területére. A végső cél a gyerekek saját tanulási módszerének kialakulása. A cél megvalósításának útja: tanulási módszerek, eljárásk, technikák bemutatása; kipróbálás, begyakrlás a sikeres elsajátításig; használatbavétel, napnkénti alkalmazás. Önálló tanulást és önértékelést segítő kérdések, feladatk: 1. Mi kzhatja a tanulók isklai előmenetele közötti különbségeket? 2. Milyen szerepe van a tanulásmódszertani ismereteknek a sikeresség biztsításában? 3. Srlja fel és értelmezze a tanulás tanításának céljait! 4. Milyen utakn valósíthatók meg ezek a célk? Beküldésre javaslt feladat (fakultatív): Vázljn fel egy tanítási órát (tetszőleges válassza meg az sztályt, tantárgyat, óra tárgyát). Emelje ki, hgy a bemutattt óra mely mzzanatában a tanulás tanításának mely célkitűzésének/célkitűzéseinek megvalósításáhz járult hzzá. Szakirdalm: 1. Orszlány Péter (1994): Könyv a tanulásról, PSZM, Budapest

9 Tanulmányi útmutató 4. Lappints, Á. (2002): Tanuláspedagógia, Cmenius BT., Pécs. 5. Delrs. J. (1997): Oktatás, rejtett kincs. Osiris, Budapest. 6. Pusztai Éva (2006) Pisa tanulmány a jbb iskláról. 9

10 Tanulásmódszertan II. MODUL: TANULÁSELMÉLETEK ÉS TANULÁSI MODELLEK Célkitűzések: - a tanulás fgalmának értelmezése - különböző tanuláselméleti kncepciók értelmezése - a knstruktivista és a prblémaalapú tanulás elveinek és gyakrlati megvalósulásuknak körvnalazása Tanulási útmutató: A mdul két témát dlgz fel. Mindkét téma inkább elméleti vnatkzású, amint azt a cím is jelzi. Kezdetben lvassa el a kulcsfgalmakat, gndlja át, melyekkel kapcslatsan vannak már ismeretei. Ha van teljesen ismeretlen fgalm, akkr is bátran fgjn a szöveg ellvasásáhz. Ha az lvasás és reflektálás sem tesz érthetővé minden fgalmat, használjn szakszótárt. A tanuláselméleteket történelmi megközelítésben tártuk fel, ezért felidézheti ide vnatkzó történeti (filzófia-, neveléstörténeti) ismereteit. Próbálja megérteni az egyes elméletek közötti különbséget a tanulásfgalm értelmezésében. Mélyüljön el napjaink elméleteiben. Ezek tanulása egyszerűbb, hzzáférhetőbb. Ezt fkzhatja azáltal, hgy gyakrlati példákat keres az lvasttakra. Ennek a mdulnak a feldlgzása srán haszns lehet a tanulástérképnek, mint hatékny tanulási módszernek a használata is. (lásd III. mdul). A bemutattt két tanulási mdellt, miután egyenként már értelmezt, próbálja összehasnlítani egymással. Aktualizálja az lvasttakat azáltal, hgy átgndlja egyik vagy másik mdell előnyeit, illetve krlátait. A megadtt szakirdalmi vnatkzásk közül szelektáljn annak megfelelően, hgy melyik területen érzi hiánysabbnak ismereteit. Önszabályzásában segítik az ellenőrző kérdések. Ha valamelyikre nem tud válaszlni, lvassa újra az adtt részt. Válasszn egy beküldendő feladatt és próbálja elkészíteni! Ne halgassa! Fgjn neki a feldlgzás után, amíg még jól emlékszik az lvasttak minden részletére. 10

11 Tanulmányi útmutató 1. téma: Tanuláselméletek Célkitűzések: - a tanulás fgalmának értelmezése - különböző tanuláselméleti kncepciók értelmezése - a knstruktivista és a prblémaalapú tanulás elveinek és gyakrlati megvalósulásuknak körvnalazása - Kulcsfgalmak: empirizmus, asszciációs tanuláselméletek, behavirizmus, kgnitivizmus, alaklélektan, belátáss tanulás, knstruktív pedagógia, cselekvés pedagógiája, prblémaalapú tanulás. A különböző elméletek és szemléletek más-más szempntból közelítik meg a tanulást. Nem létezik egységes tanulásdefinicíó. Amikr pedagógiai értelemben akarunk választ adni a Mi a tanulás? kérdésre, figyelembe kell vennünk a pszichlógiai és szcilógiai megközelítéseket. A meghatárzást többféle szempntból közelíthetjük meg, tág és szűk értelmezésben, mint hétköznapi fgalm, vagy tudmánys szemszögből. A tanulásról számtalan tudmánys kutatásn alapuló kncepció épült ki, ezek az ún. tanuláselméletek. Leírásuk, értékelésük a pszichlógia szakterülete, ezért itt csupán felsrlásszerűen jelezzük a tanulásra vnatkzó kncepciók gazdagságát, skszínűségét, ugyanakkr azt a különbözőségekből fakadó tényt, hgy a pedagógia valószínűleg a jövőben sem támaszkdhat egységes tanuláselméletre és tanulásfgalmra. A tanuláselméletek és tanulásmdellek (lásd a következő témát) között lényeges különbségek vannak. Míg a tanulási mdellek kizárólag az isklai tanulásra vnatkznak, hangsúlyzttan figyelembe veszik a tanulás környezeti feltételeit és a hsszú távn lezajló flyamatkat vizsgálják, addig a tanuláselméletek általában a tanulást a személyiségen belül lezajló flyamatkat vizsgálják, úgy, hgy a rövid idejű elemi tanulást veszik figyelembe. (Tóth, 2000, 301.) 11

12 Tanulásmódszertan Írja le, Ön hgyan értelmezi a tanulást általában? Hát az isklai tanulást? Pedagógiai értelemben talán az egyik legáltalánsabb meghatárzás szerint, a tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményként előálló, tartós és adaptív váltzás (Nahalka, 1998, 118). A tanulással fglalkzó elméletek, az évek srán, többféle szempntból, a tanulás jellemző aspektusait kiemelve közelítették meg és magyarázták azt. Ha történeti szempntból közelítjük meg a tanulásról kialakult elméleteket és nézeteket (Birta, 2006), a tanulás az ókrban és a középkrban a másk által már feldlgztt ismeretek elsajátítására krlátzódtt. Ez a tanulási paradigma, a memriter, ma is létezik a pedagógiai gyakrlatban, használata csak akkr pzitív, ha a megértést aktív feldlgzás biztsítja. A században, a könyvnymtatás feltalálása és széles körben való elterjedése elősegítette az empirizmus ismeretelméletének kialakulását. Az empirizmus szerint az ember a valóság tényeit felhalmzza magában érzékszervei segítségével. Ezek szükségszerűen létrehzzák az összefüggések észrevételét, amiből általánsítás és absztrakció lesz. Az empirizmus lgikája induktív, a megismerést az egyszerűtől a bnylultabb felé haladónak tekinti. Az empirizmus kialakulása összekapcslódtt a természettudmányk fejlődésével is, ugyanakkr óriási hatást gyakrlt a pedagógiai gndlkdásra. Ebben a légkörben dlgzza ki Cmenius szenzualista pedagógiáját, annak középpntjába a szemléltetést állítva, kiemelve az érzékelés és észlelés de 12

13 Tanulmányi útmutató legfőképpen a látásnak a megismerésben játsztt szerepét. A szemléletességre törekvés visszaszríttta a verbalizmus egyeduralmát az ktatásban. Piaget megfgalmazásában a szemléletességre való törekvés önmagában nem biztsítja más pszichikus flyamatk aktivizálását. A tanulás szempntjából alapvető jelentőségű a cselekvés és a gndlkdás összefüggése. Piaget (1970) a gndlkdás kialakulását a tárgyakkal való külső cselekvésről a belső fgalmi műveletekre való átmenettel magyarázza. Ezt a flyamatt nevezi interirizációnak. Az interirizáció alkalmazásaként újszerű tanulási frmák jöttek létre, melyek felldtták az ktatás egyldalú intellektualizmusát és verbalizmusát (kísérletek, megfigyelések, játék, szimuláció stb.). Az asszciációs pszichlógia tanulásfelfgása a képzetek társítására vnatkzik. Tudatunkban kapcslatk jönnek létre az érzékletek és a nekik megfelelő képzetek szavak gndlatk között. Ezen kapcslatk frmálódása a tanulás. A behavirizmus tanulásfelfgása (J. B. Watsn, 1913) a lelki jelenségek világát aznsítja a viselkedéses alkalmazkdással (S-R reláció). Watsn szerint elég megteremteni a tanuláshz szükséges ingerkörnyezetet. Szélsőségesen környezetelvű értelmezése szerint a tanulás, a viselkedés módsulása a megfelelő ingerek hatására. A mdern tanuláselméletek nem fgadják el a környezet hatásának kizárólagsságát és a tanulást, mint az egyén és a környezet közötti kölcsönhatás írják le. A nebehaviristák a tanulás elméletébe beiktatják, hgy az ember szciális, társas lény s ezeknek a flyamatknak jelentős szerepük van a tanulásban. Ebben a gndlatkörben Skinner (1973) szerint a tanulás flyamata az peráns kndicinálás. Ebben az értelmezésben a tanulás flyamata kis elemi lépések srzata, amelyet akár prgramzni is lehet. A lépések a gyermeki teljesítmények szintjét célzzák, melyekhez megerősítések rendelhetők, s a tanulást ezek a visszajelzések szabályzzák. A prgramztt ktatás az 50-es 60-as évek pedagógiai idelógiája. A 20. századi refrmpedagógiai mzgalmak jellemzően a cselekvésre irányítják a figyelmet. A tanulásfelfgás lényege, hgy a gyermekek nem az ismereteket passzívan befgadó, hanem cselekvő, a környezet flyamataiba beavatkzó fejlődő ember. Ebben az időben kialakuló alternatív isklák teremtik meg és alkalmazzák pedagógiai gyakrlatkban az önállóan cselekvő gyermek képét. J. Dewey kihangsúlyzza a gyermek önálló felfedező tevékenységének jelentőségét. 13

14 Tanulásmódszertan Az 1960-as években nagy mzgalm indult az individualizált tanulásért. A prgramztt tanulásban csúcssdtt ki, amelyben prgramkat, munkalapkat, munkafüzeteket szerkesztettek, amelyek lehetővé tették, hgy minden gyermek saját igénye és üteme szerint kerüljön kapcslatba a prgrammal. Bár ezeknek egy része hatékny vlt, hamar kiderült, hgy a tanulás mégiscsak legtöbbször társas tevékenység. Ahgy Bruner mndja: Az értelmezés társas flyamat. A társas interakció közpnti szerepét hangsúlyzza Vigtszkij is. Tanulásunk nagy részét az együttműködésben elért eredmények alapzzák meg. Máskkal együtt többet végezhetünk, mint egyedül. A gyerekek akkr tanulnak a legjbban, amikr közel kerülnek az őket körülvevők teremtő erejéhez. (Fisher, 2007) Erre a gndlatra alapzva épük ki a kperatív tanulás elmélete. A 20. század másdik felére a kgnitívizmus kialakulása jellemző száms tudmányterületen (pszichlógia, nyelvészet, pedagógia). Egyre nagybb figyelem frdul a megismerésre és annak tartalmi vnatkzásaira. A kgnitív pszichlógiában kialakul az emberi értelem működésének infrmáció feldlgzásként történő értelmezése (Pléh, 1998). A pedagógiai gndlkdásban nem a tanár tanítási feladatai állnak az érdeklődés középpntjában, hanem a gyermek tanulási flyamatai. A tanítás-tanulás elemzése srán egyre fntsabb szerepet kapnak a döntések és a prblémamegldás (Eysenck-Keane, 1997). A mdern pedagógiában az általáns képességek fejlesztésének kiemelt fntssága lesz. A tanár tanításának tehát nem elsősrban az ismeretekre kell irányulnia, hanem a képességfejlesztésre. A tanulási flyamat mint knstrukció jelenik meg, a tanuló ember meglévő kgnitív rendszerekbe rendezett ismeretei segítségével értelmezi az új infrmációt. A knstruktív tanulásszemlélet szerint a tanuló ember a tudást nemcsak befgadja, hanem létrehzza, megknstruálja, így a világról, környezetünkről kgnitív struktúrákat, mdelleket építünk fel. A kgnitív tudmányk elsősrban az alaklélektanra és annak tanulásfelfgására építenek. Az alaklélektan (Max Wertheimer, W. Köhler, Kurt Kffka, Kurt Lewin) ellentéte az amerikai pszichlógiában uralkdó behavirizmusnak. A behavirizmussal szemben a tanulást nem egyedi kapcslatk létrehzásának tekinti, hanem az egész elsajátításának, a visznyk átlátásának. A belátáss tanulás fgalma arra vnatkzik, hgy a prblémamegldás lényege a prblémaszituáció átstrukturálása gndlatban (Majmkísérletek biznyítják, hgy a majm számra túl magasan elhelyezett banánt úgy éri el, hgy a ládákat egymásra 14

15 Tanulmányi útmutató helyezve, azkra föláll, azaz minden próbálkzás ellenére rájön arra, hgy mit kell tennie). Az alaklélektan szerint a tanulás egy helyzet értelmezésének a megváltzása, azaz magának a jelentésnek a megváltzásán van a lényeg (Pléh, 1992). A tanulásról szóló elméletek kapcsán meg kell említenünk a beszéd és a tanulás visznyát. A beszéd és a gndlkdás szrsan összefügg, egyik fejlődése elősegíti a másik fejlődését (Vigtszkij, 1967). A nyelv tanulásával párhuzamsan frmális lgikai elemek épülnek be az értelmi képességek struktúrájába (a hallássérültek sérültségük miatt nem tudnak megtanulni beszélni, értelmi fejlődésük is kedvezőtlenül alakul, ami az alacsnyabb IQ-ban is megnyilvánul Czeizel, 1997, 171), ebből kiflyólag, a beszéd és a kmmunikációfejlesztés a tanítási-tanulási flyamat fnts kmpnense. Napjaink legjelentősebb pedagógiai követelménye a tanórai tanítási-tanulási szituációban a kmmunikációs helyzetek kialakítása, mely növeli a tanulás intenzitását. Melyik tanuláselméletet tartja a legelfgadhatóbbnak? Miért? Az elméletek ismeretében fgalmazza újra saját tanulásdefinicióját! Ha a fentiekben felvázlt elméletek alapján napjaink mdern pedagógiájának uralkdó nézeteit szeretnénk meghatárzni, több jelentős szemléletet is kiemelhetünk, mint pl.: a cselekvés pedagógiája, a knstruktív pedagógiát és ezen belül a prbléma alapú tanulást, a kperatív tanulást. Amikr a nevelés céljairól beszélünk és az ezt szlgáló tanulás szervezéséről, akkr minden esetben a mai társadalm igényeiből kell kiindulnunk. A mai isklákban 15

16 Tanulásmódszertan már nem elfgadható a csupán ismeretátadásra és szemléltetésre épülő pedagógiai szemlélet és gyakrlat. A metdikailag skldalúan fejlett pedagógus, aki a gyermek önállóságára, aktivitására és személyiségének skldalú fejlesztésére alapz, ma már alapkövetelménynek számít. Napjaink krszerű pedagógiai szemlélete elsősrban a gyermeki cselekvésre és a gyermek kgnitív struktúráira alapz (Nahalka, 1998). Ezek a tanulásszemléletek a gazdag tapasztalatszerzési lehetőségeket állítják a tanulási flyamat középpntjába. A refrmpedagógia szemlélete értelmében a tapasztalatk, a cselekvés a tudás megszerzésének frrása és kiindulópntja. Ez a gndlkdásmód az induktív lgikai utat követi, ami a tanulás szempntjából azt jelenti, hgy az összetett tudásrendszerek az egyszerűből kiindulva alakulnak ki. A cselekvés pedagógiája tehát a tanulásszervezés kiindulópntjába helyezi a cselekvéses tapasztalatkat, amelyben a gyermek minden más tevékenység előtt önálló tapasztalatkat szerez, ezeken önállóan dlgzza-, és fedezi fel a tények közötti összefüggéseket. A knstruktív tanulásszemlélet szerint az emberi elme működését a mdellezés fgalmának segítségével közelíthetjük meg, aminek értelmében a környezetünkről kgnitív struktúrákat, mdelleket építünk fel. Ezek a mdellek biznys szabályk szerint épülnek fel, amiket magunk alakítunk ki egy knstruktív flyamatban. Ebben az értelemben a tanulási flyamat lgikája deduktív, mert a gyermek valójában a meglévő ismeretrendszerét mzgósítja az új infrmáció értelmezésére. Az innátizmus szerint az újszülött már birtkl lyan infrmáció feldlgzó képességeket, amelyek lehetővé teszik a körülötte lévő világ felfgását. A prbléma alapú tanulásnak, mint a knstruktivista tanulás sajáts megnyilvánulásának elterjedése abból a felismerésből táplálkzik, hgy a tanulóknak minimális ismeretük marad a hagymánys tanulási módszerekkel flyó tanulást követően és azt is csak nehezen tudják más összefüggésekben alkalmazni. A PBLmódszer (prblem based learning) lyan tanulási környezetet kínál, amelyben a tanulók feltárhatják az előzetes tudásukat, életközeli összefüggésekben tanulhatnak, és egyéni vagy kiscsprts munkában fejleszthetik tudásukat. 16

17 Tanulmányi útmutató Az alábbi táblázat segítségével a cselekés és knstruktív pedagógia szemléletmódját mutatjuk be összehasnító jelleggel, kiemelve a közös elveket: Táblázat 1. A cselekvés pedagógiája és a knstruktív pedagógia szemléletmódjának összehasnlítása (Nahalka, 1998, ) A CSELEKVÉS PEDAGÓGIÁJA Következetesen érvényesítsd saját pedagógiai hitvallásdat! KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA Légy tisztában saját kgnitív struktúráiddal, értelmezéseiddel! BESZÉLGESS SOKSZOR A GYEREKEKKEL ARRÓL, HOGYAN GONDOLKODNAK A VILÁGRÓL, ANNAK BIZONYOS JELENSÉGEIRŐL! Jó, ha lyan tantervet választasz, amely a gyermekek tevékenységén épül, ha nincs ilyen, akkr önállóan kell kialakítand azt a prgramt, amelyben a cselekvés lesz a közpnti elem! Tartsd ezt szem előtt, ha tantervfejlesztésben dlgzl! Ismerd meg a gyermek érdeklődését, törekvéseit a céljaiddal, tananyaggal kapcslatban! Ha nem áll rendelkezésedre kgnitív tanulás felfgásmóddal készült tanterv, gndld végig, hgy hnnan indulsz, azaz a gyermek gndlkdása az adtt területen hgyan jellemezhető, milye knceptuális váltáskat kell kidlgznd, s hva akarsz elérni, mi az a kgnitív struktúra, amit szeretnél, hgy a gyerekek megknstruáljanak magukban! Tartsd ezt szem előtt, ha tantervfejlesztésben dlgzl! Ismerd meg a gyermek belő képeit az éppen tanítani szándékztt tananyaggal kapcslatban! LÉGY HITETLEN, HA PONTOS SZÖVEGVISSZAADÁST HALLASZ! MINDIG HAGYD A GYEREKKEK GONDOLKODÁSÁNAK SPONTÁN MEGNYILVÁNULÁSAIT ÉRVÉNYRE JUTNI, NE KORLÁTOZD A GYEREKET SAJÁT LÁTÁSMÓDJUK MEGFOGALMAZÁSÁBAN. EZEK A TANÍTÁS LEGÉRTÉKESEBB PILLANATAI! Minden gyerek más, a személyiség kmplex struktúra, azért a gyerekek különböző gndskdásban kell részesüljenek. Minden gyerek más, ezért fnts másképpen tanítani azkat, akik már elsajátítttak valamilyen újabb sémát, vagyis átestek a knceptuális 17

18 Tanulásmódszertan váltásn, s azkat, akik még ez előtt állnak. A gyermek gndlkdása, megismerési flyamatai, felfedezései a tevékenység közben fgnak kibntakzni, hagyd önállóan cselekedni őket! A knkrét, cselekvéses tapasztalataik alapján alakulnak ki a gyermekek ismeretrendszerei, képességei, attitűdjei. Bízz a gyermek önálló tapasztalatszerzéseiben! Kerüld a puszta ismeretközlést, a frntális megldáskat, ha a gyermek önálló tevékenységével is meg tudd ldani a feladatt! A felfedeztetés legyen a legfntsabb eszköz a tanulás srán. Szervezd úgy a munkát, hgy a gyermekek minél önállóbban jussanak el az alapvető következtetésekig, te csak a feltételeket teremd meg ehhez. Ha knceptuális váltást kel elérned, akkr építs a gyerekek gndlkdására, abból indulj ki, adj lyan feladatkat, amelyek lehetővé teszik a gyermeki képek, elméletek ellenőrzését! Ne hidd el, hgy egy empirikus ismeret megváltztatja a gyerekek gndlkdását. A gyermekek képesek az empirikus tapasztalatt akármilyen elmélettel magyarázni. Ha előkészítetted a knceptuális váltást, akkr bátran használd az ismeretközlés pedagógiai eszközeit, a frntális megldáskat. Akár előadást is tarthatsz. De annak lyanná kell lenni, hgy a gyermekek óra végén csettintsenek: Ez igen!!! Ha bizts vagy benne, hgy sikerült elérned a knceptuális váltást a gyermekekben, akkr a kgnitív struktúra gazdagításában, a sémába illeszkedő fgalmrendszer kiépítésében, új, de a kialakult rendszerrel magyarázható jelenségek és összefüggések megismerésében adj nagy önállóságt a gyermekeknek, itt már működjék a felfedeztetés. AMIKOR CSAK LEHET, ÉLETSZERŰ SZITÚÁCIÓKAT ÉS PROBLÉMÁKAT HASZNÁLJ A TANÍTÁS SORÁN! GYAKRAN MENJETEK KI AZ ISKOLÁBÓL, HASZNÁLJATOK VALÓDI, ISKOLÁBA BEHOZOTT TÁRGYAKAT, VALÓSÁGOS ÉLETHELYZETEKET JÁTSSZATOK EL! Elsősrban lyan módszereket alkalmazz, amelyek lehetővé teszik, hgy a gyerekek önálló, felfedező jellegű tevékenységgel jussanak el a kívánt célhz! Mindig gndld meg, alkalmazhatd-e a vitát, az ötletbörzét, a Elsősrban lyan módszereket alkalmazz, amelyek lehetővé teszik, hgy a gyerekek kifejezhessék saját elképzeléseiket, s azkat összehasnlíthassák máskéival! Mindig gndld meg, alkalmazhatd-e a vitát, az ötletbörzét, a 18

19 Tanulmányi útmutató szituációjátékt, szimulációt, a csprts prblémamegldást, a prjekt módszert. szituációjátékt, szimulációt, a csprts prblémamegldást, a prjekt módszert Az alábbiakban a knstruktivizmusról és prbléma alapú tanulásról szólunk részletesebben. A knstruktivizmus Mielőtt tvábblvas, az alábbi szövegdbzba jegyezze le, mit ért Ön a knstrukció, knstruktív, knstruktivizmus kifejezések alatt. Társítsn ezekhez minél több fgalmat! Hgyan hzható összefüggésbe a tanulással? A knstruktivizmus nézőpntjából a tanulás nem egy inger válasz típusú jelenség. A tanulás önszabályzást igényel és a gndlati szerkezetek építését, reflexiókkal és elvnatkztatáskkal. Mindenki saját, egyéni szabályt és mentális mdellt hz létre, amelyet arra használ, hgy tapasztalatait megértse. A tanulás ennek megfelelően egyszerűen saját mentális mdellünk beállításának flyamata az új tapasztalatk elhelyezésében. Minden új infrmációt, amit egy tanuló hall, előzetes ismereti rendszerén keresztül képes beépíteni tudásának rendszerébe. Ezért nagyn fnts, hgy tanítás megkezdése előtt felmérjük a tanulók tudását (mi az, amit a témáról már tudnak). Száms biznyítéka van annak, hgy a tanulás jelentősen javul abban az esetben, amikr a pedagógus figyelembe veszi azt a tudást és elgndlást, amelyet a 19

20 Tanulásmódszertan tanulók hznak a tanulási helyzetbe. Minél inkább a viselkedést és a képességek fejlesztését tűzzük ki célul, annál fntsabb lesz az elképzelések fejlesztése és a mély megértés. A tanárk számára az igazi kihívás, hgy képesek-e felépíteni a diákkban valóság elvi mdelljét, mivel ezek a világk nagyn különbözhetnek a tanárk elképzeléseitől. Ebben az elképzelésben a tanulási flyamatn van a hangsúly és nem annak eredményén. Az a fnts, hgyan jut el valaki egy részeredményre, és nem a végleges igazság megállapítása. A tanulás az elképzelések felépítését jelenti, a személyes tapasztalati világ alapján. Ebben a flyamatban a tanulók hibái pzitív megvilágításba kerülnek, mivel annak jelzései, hgy éppen miként rendezik a saját tapasztalati világukat. Az, hgy valaki jól csinál valamit, az attól függ, hgy beilleszkedik-e abba a rendbe, amit magában kialakíttt. Ez a szemléletmód egybecseng a knstruktivizmus skféle igazság, elképzelés, szemléletmód és valóság elképzelésével. Ez a skféleség nagy jelentőséggel bír az alkalmazás szempntjából. A tanulás nem más mint a jelentés keresése. A tanulást éppen ezért mindig lyan témákkal kell kezdeni, amelyek körül a tanulók aktívan képesek jelentéseket knstruálni (felépíteni). A jelentés megköveteli az egészek megértését, csakúgy mint a részekét. A tanulásnak éppen ezért a teljes kntextus megértésére kell kncentrálnia s nem az elszigetelt tényekére. Ahhz, hgy jól tudjunk tanítani, meg kell értenünk azkat a mentális mdelleket, amelyeket a tanulók a világ észlelésére használnak és előfeltevéseiket, amelyek támgatják ezeket a mdelleket. A tanulás szándéka az egyén számára az, hgy megknstruálja saját jelentését, s nem az, hgy csak a jó válaszkat memrizálja vagy reprdukálja másk jelentéseit. Mivel az ktatás sajátsságánál fgva interdiszciplináris, az egyetlen értékes módja a tanulás mérésének az, ha az értékelést a tanulás flyamatába illesztjük, lehetővé téve a tanulók számára azt, hgy tanulásuk minőségéről infrmációt szerezhessenek. 20

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

B szekció - szekcióleírás

B szekció - szekcióleírás B szekció - szekcióleírás Az alapvető képzéssel kapcslats tapasztalatk megsztása az új A2-esek személyével Felhívjuk lvasóink figyelmét, hgy az alábbi szekcióleírás a teljesség igénye nélkül kiragad néhány

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia 2014. május 07. Budapest Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarrszágn knferencia 2014. május 07. Budapest TELEPÜLÉS, KÖZÖSSÉG, CSELEKVÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI Kvács Edit, Közösségfejlesztők Egyesülete Arra kaptam

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai

Informatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Infrmatika szaktanácsadók képzésének tapasztalatai Dancsó Tünde dancs.tunde@fi.hu Az előadás célja Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett, a TÁMOP-3.1.5/12 "Pedagógusképzés támgatása prjekt

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása

E-közigazgatási költség-hatékonysági módszertanok és benchmarking/monitoring rendszer kidolgozása E-közigazgatási költség-hatéknysági módszertank és benchmarking/mnitring rendszer kidlgzása B. Javaslat az elektrnikus közigazgatási szlgáltatásk fejlettségének érdemi mérésére alkalmas értékelési szempntrendszerre

Részletesebben

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához

Taneszközök a földrajz, a biológia és a kémia tanításához Taneszközök a földrajz, a bilógia és a kémia tanításáhz BIOLÓGIA Taneszközök Minden évflyamra elkészült Kipróbálás zajlik Már mst megfgadtuk Tankönyv Munkafüzet Tanmenet Témazáró Digitális anyagk Évflyamnként

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ

EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ENERGIAHATÉKONYSÁG PROGRAMTERÜLET BESZÁLLÍTÓI WORK-SHOP EMLÉKEZTETŐ Dátum és időpnt: 2013. június 25. 10:00 Helyszín: NFÜ tárgyalója RÉSZTVEVŐK Meghívtt vendégek

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015. ŐSZ

POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015. ŐSZ POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015 ŐSZ CÉL ÉS JELLEG A Plitikai pártk c MA kurzus célja, hgy a magyar plitikai rendszerrel, a közvéleménykutatással, a plitikai szcilógiával és a pártk és pártrendszerekkel

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről

2006. március, - Solymár, Waldorf képzés. GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről GRAVITÁCIÓ LEVITÁCIÓ A közösségekre ható gyógyító és megbetegítő erőkről Mint tudjuk, Rudlf Steiner a társadalm fejlődésével kapcslats minden reményét a Waldrf mzgalmba helyezte és úgy gndlta, hgy egyetlen

Részletesebben

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai

Kiindulási pontok: kommunikáció elméletéből. folyamatokból. 1. A pedagógia. 1. Az andragógiai , Kiindulási pntk: 1. A pedagógia kmmunikáció elméletéből 1. Az andragógiai flyamatkból A tanítási tanulási flyamat rendszeres és módszeres tudásközvetítés (a tanár közöl, bemutat, a tanulók felelnek,

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása: könyvtáros, mint felnőtt oktató

Könyvtárhasználati ismeretek oktatása: könyvtáros, mint felnőtt oktató Debreceni Egyetem Infrmatika Kar Könyvtárhasználati ismeretek ktatása: könyvtárs, mint felnőtt ktató Témavezető: Készítette: Eszenyiné Dr. Brbély Mária egyetemi adjunktus Csáti Melinda infrmatikus-könyvtárs

Részletesebben

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan

Logika Ügyesség Kitartás. Komplex kompetenciafejlesztés játékosan Lgika Ügyesség Kitartás Mi is a LÜK? 40 év pedagógiai tapasztalatára építő egyedülálló, játéks készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen, önfeledt örömét és gyrs eredményét.

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript

Mi az etwinning Program? - Presentation Transcript Mi az etwinning Prgram? - Presentatin Transcript 1. e Twinning -Testvérisklák Európában 2. Mi az etwinning? Az Európai Bizttság kezdeményezésére indult 2004-ben. A Lifelng Learning prgram legfőbb alprgramja,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben