HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 Dátu: június 15. Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten küldö a HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, int Ajánlatkérő által a KÉ 8969/2009 száon a közbeszerzési értesítőben ájus 20-án közzétett Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés koplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkorányzata száára tárgyú közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlatok elbírálásáról készült jegyzőkönyvet. Felhívo a nyertes Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 96. (3) bekezdése alapján a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat nyolc napon belül nyújtsa be az alábbi círe: Sugallat Kft Budapest, Leányka u. 38. VI.39. Tisztelettel Ladányi Andrea közbeszerzési referens

2 7. száú elléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Közbeszerzés tárgya: Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés koplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Városi Önkorányzat száára. Közbeszerzés ennyisége: Koplex szervezetfejlesztés egvalósítása az ajánlatkérési dokuentációban részletezettek szerint az alább bontásban: 1.Projektindító workshop, projekt isertetés lebonyolítása. Becsült érték nettó Ft 2.Szervezetfejlesztési tanulány készítése. Becsült érték nettó Ft 3.Költségvetési gazdálkodási tanulány készítése. Becsült érték nettó Ft 4.Kounikáció táogatása a lakossággal, civil és vállalkozói szférával, intézényekkel az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 5.Projekt záró workshop lebonyolítása. Becsült érték nettó Ft 6.Közigazgatási teljesítényértékelés összeállítása az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 7.Csapatépítő tréning egtartása a hivatal unkatársainak az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó FT 8.Ügyfélkezelés tréning lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 9.Stresszkezelés és a kiégés egelőzése tréning lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 10.Szeélyes vezetőfejlesztés (coaching) lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 11.Ügyfélkezelés workshop lebonyolítása. Becsült érték nettó Ft 12.Partnerségi tanácsadás lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával. Becsült érték nettó Ft 3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Haradik rész, VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás

3 4. a) Eredényes volt-e az eljárás: Igen b)* Eredénytelen eljárás esetén az eredénytelenség indoka, továbbá a Kbt ának c) pontja szerinti eredénytelenségi esetben a Kbt ának (1) bekezdése szerinti indokolás:- c) Az eredénytelen eljárást követően indul-e új eljárás:- 5. A benyújtott ajánlatok száa (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 db 6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, cíe és ajánlatuknak a bírálati szepont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszepontjai szerinti tartali elee, illetőleg eleei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): neve Sieron Consulting Kft. Cíe: 2111 Szada, Ady E. u. 26 Ellenszolgáltatás összege Kötelező utókövetésen felüli vállalás (tanácsadói óra) nettó Ft Elért pontszá ,068 MEGAKOM Kft.- EX ANTE Kft.- ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciu Nyíregyháza, Vörösarty u. 4. (MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.) Budapest, Margit krt. 5/a III/1. (EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.) Budapest, Sas utca (ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft.) nettó Ft

4 b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Az elbírálás részszepontj ai (adott esetben alszepontjai is) A részszepont ok súlyszáai (adott esetben az alszepontok súlyszáai is) neve: Sieron Consulting Kft. Értékelé si pontszá Értékelé si pontszá és súlyszá szorzata 1. Ajánlati ár x10= 100 neve: MEGAKOM Kft.- EX ANTE Kft.- ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciu Értékelé si pontszá 9,88x10= 98,73 Értékel ési pontsz á és súlyszá szorzat a neve: Controll Holding Tanácsadó Zrt. Értékelé si pontszá - - Értékel ési pontsz á és súlyszá szorzat a 2. Kötelező x3= 7,11x3= - - utókövetésen felüli vállalás (érnöknap) 30 21,33 A súlyszáal szorzott , értékelési pontszáok összegei ajánlattevőnké nt: Adott esetben a részszepontokra adott pontszá szöveges értékelése: Sieron Consulting Kft. adta az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Elért pontszá 130. Második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó a MEGAKOM Kft.- EX ANTE Kft.-ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciu. Elért pontszá:120,068 (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszepont szerinti tartali eleeire adott

5 értékelési pontszáot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszának a súlyszáal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár egadása: A Kbt. 57. (2) bekezdése b) pontja alapján az eljárás nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő. Az értékelési szepontokat és azok súlyszáait az ajánlattételi felhívás IV.2. pontja tartalazza. A pontozás ódszere inden értékelési szepont szerint azonos: Minden rész-szepont esetében a 0-10 pont között adható pontszá, oly ódon, hogy az ajánlatkérő száára legkedvezőbb ajánlat kapja a 10 pontot, a többi ajánlatot az ettől való eltérés arányában pontozzák, az értékarányosítás ódszerével. Elérhető pontszá összesen 130. d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a ódszernek (ódszereknek) az isertetése, aellyel az ajánlatkérő egadta az ajánlatok részszepontok szerinti tartali eleeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszáot: A ponthatárok közötti pontszáok eghatározása az alábbi képletekkel történik: A legjobb Ajánlati ár esetén: P vizsgált =. 10 A vizsgált A vizsgált Kötelező utókövetésen felüli vállalás (tanácsadói órában): P vizsgált =. 10 A legjobb ahol: P: a vizsgált ajánlati ele adott szepontra vonatkozó pontszáa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartali elee A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartali elee A pontszáokat ezután az adott értékelési szepont súlyszáával egyenként egszorozzák. A részszepontok súlyozott pontszáát összeadva száítják ki a vizsgált ajánlat végső pontszáát. A végső pontszáok csökkenő sorrendje adja az ajánlatok sorrendjét. 7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, cíe és az érvénytelenség indoka: 7.1 száú Ajánlattevő: Controll Holding Tanácsadó Zrt. Érvénytelenség indoka: Ajánlatának 31. oldalán benyújtott nyilatkozat 4. pontjában egjelölt (A szerződés teljesítése során betöltendő unkakör: Tréner, Coach), továbbá 5. pontjában egjelölt (A szerződés teljesítése során betöltendő unkakör: Tréner, Coach), szakeberek szakai önéletrajzai (Ajánlat 35.,37 oldal) alapján egállapítható, hogy a egjelölt szakeber az előírt végzettségekkel rendelkezik, azonban az ajánlatban ne lelhető fel a szakeber szakirányú

6 végzettségét (Pszihodráa terepeuta, Pszihodráa asszisztens) igazoló dokuentu. Kértük, hogy hiánypótlás keretén belül nyújtsa be egjelölt végzettségeket igazoló dokuentuok eredeti vagy ásolati példányát. Az Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig, azaz június 15-én 10 óráig ne pótolta a hiányt. Ennek alapján az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés) f) pontja alapján érvénytelennek, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő űszaki, illetve szakai alkalassága ne állapítható eg. 8. a) Eredényes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, cíe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Sieron Consulting Kft. neve Cíe: 2111 Szada, Ady E. u. 26 nettó Ft Ellenszolgáltatás összege Kötelező utókövetésen felüli 90 vállalás (tanácsadói óra) Elért pontszá 130 Ajánlat kiválasztásának indoka: Az Ajánlattevő az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokuentációban eghatározott feltételek alapján valaint eghatározott bírálati szepontok szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, cíe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: neve MEGAKOM Kft.- EX ANTE Kft.- ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciu Cíe: Nyíregyháza, Vörösarty u. 4. (MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.) Budapest, Margit krt. 5/a III/1. (EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft.) Budapest, Sas utca (ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft.) Ellenszolgáltatás összege Kötelező 64 utókövetésen felüli vállalás (tanácsadói óra) Elért pontszá 120,068 nettó Ft

7 Ajánlat kiválasztásának indoka: Az Ajánlattevő az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokuentációban eghatározott feltételek alapján valaint eghatározott bírálati szepontok szerint az összességében ásodik legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokuentuokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Ne b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokuentuokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? IGEN 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát eghaladó értékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és cíe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, aelyben az alvállalkozó/k közreűködik/közreűködnek: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: GroupDynaics Tréning és Tanácsadó Kft.: (2120 Dunakeszi, Tavasz u. 12.): Közreűködés az ügyfélkezelés tréning lefolytatásában az utókövetési feladatok ellátásában, közreűködés a stresszekezelés és a kiégés egelőzése tréning lefolytatásában az utókövetési feladatok ellátásában., N.E.O 2000 Kft. (2112 Veresegyháza, Bihari János u. 10/1.) 1): Közreűködés a szervezetfejlesztési tanulány készítésében, közreűködés a költségvetési gazdálkodási tanulány készítésében, Zöld Rádió Közhasznú Egyesület (2113 Erdőkertes, Szőlősor utca 58.): Közreűködés a partnerségi tanácsadás lefolytatásában az utókövetési feladatok ellátásában, Közreűködés a kounikáció táogatása a lakossággal, civil és vállalkozói szférával, intézényekkel az utókövetési feladatok ellátásában. b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 11.* A közbeszerzésnek az a része, aelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát eg ne haladó értékben szerződést köthet: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 1) Szervezetfejlesztési tanulány készítése, 2) Költségvetési gazdálkodási tanulány készítése, 3) Kounikáció táogatása a lakossággal, civil és vállalkozói szférával, intézényekkel az utókövetési feladatok ellátásával, 4) Csapatépítő tréning egtartása a hivatal unkatársainak az utókövetési feladatok ellátásával, 5) Ügyfélkezelés tréning lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával, 6) Stresszekezelés és a kiégés egelőzése tréning lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával, 7) Partnerségi tanácsadás lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 1) Csapatépítő tréning egtartása a hivatal unkatársainak az utókövetési feladatok ellátásával., 2) Stresszkezelés és a kiégés egelőzése tréning lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával., 3) Szeélyes vezetőfejlesztés (coaching) lefolytatása az utókövetési feladatok ellátásával összesen

8 12.* Hirdetény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalazását egalapozó körülények isertetése: a) A szerződéskötési tilali időszak [Kbt. 99. (2) bekezdés] kezdőnapja: június 16. b) A szerződéskötési tilali időszak [Kbt. 99. (2) bekezdés] utolsó napja: június * Egyéb inforációk:- 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:- 16. Hivatkozás az eljárást egindító, illetőleg eghirdető hirdetényre és közzétételének/egküldéséneknapja: Közbeszerzési Értesítő száa: 2009/58. szá, KÉ 8969/2009 (2009/06/09) 17. Az eredényhirdetés időpontja: június :00 óra 18. Az összegezés elkészítésének időpontja: június * Az összegezés javításának indoka:- A *-gal egjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal egjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szepontot alkalazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/138. lapszám

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0072 kompetencia alapú oktatás Hajdúnánáson Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben