Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön"

Átírás

1 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi ipari parkok fõbb jellemzõi 3 Igénybe vehetõ szolgáltatások 4 Vállalkozási övezetek 5 Záhony és Térsége Vállalkozási övezet 5 Bihari Vállalkozási Övezet 6 Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet 7 Összefoglaló Bevezetõ A kilencvenes évek második felében a fejlesztéspolitika két fontos intézményét, nevezetesen az ipari parkot és a vállalkozási övezetet is kialakították Magyarországon. Az ipari parkok nemzetgazdasági jelentõsége egyre hangsúlyosabbá vált az elmúlt tíz évben, míg a hátrányos helyzetû térségekben létrejött vállalkozási övezetek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi kedvezmények ellenére sem érték el a remélt hatást, ugyanakkor kialakult kereteik jól szolgálhatják a további fejlesztéseket. Kiadványunkban a gazdaságélénkítés e két eszközének eredményeit tekintjük át az észak-alföldi régióra vonatkozóan az elmúlt tíz év távlatában, részben az ipari parkok és a vállalkozási övezetek mûködtetõitõl kapott információk alapján, amit ezúton is köszönünk. Ipari parkok Jogszabály szerint az ipari park olyan minimálisan 1 hektár nagyságú és legalább 2 hektárra bõvíthetõ, infrastruktúrával ellátott, termelõ és szolgáltató tevékenységek végzésére kialakított terület, amely pályázati úton Ipari park címet nyert. Létrehozásuk célja, hogy a meglévõ ipari és közlekedési infrastruktúrák hasznosításával és összehangolt fejlesztésével egyidejûleg új, korszerû, környezetbarát ipari termelõ és szolgáltató beruházások megteremtésével elõsegítsék az iparszerkezet átalakítását, a munkanélküliség visszaszorítását, az ipari termelés és export növelését, ezzel egyidejûleg költségelõnyökhöz juttatva a betelepült vállalkozásokat. Az elõbbieken túl azonban a térségi integrációs folyamatok révén a parkok elõsegíthetik a regionális fejlesztési stratégiák megvalósítását, a multinacionális cégek és a kkv szektor közötti kapcsolatok fejlesztését, a beszállítói, termelési, informatikai és innovációs hálózatok kialakítását, vagyis jelentõs területfejlesztési hatást indukálhatnak. Az ipari park jellegû fejlesztések a kilencvenes évek elején indultak helyi önkormányzatok és vállalkozások kezdeményezései alapján, kormányzati szerepvállalásra az évtized második felétõl került sor. A területfejlesztési törvény már a fejlesztéspolitika egyik eszközeként említi az ipari parkokat, a 185/1996. (XII.11.) Korm. rendelet pedig létrehozta az ipari park intézményét. A címet -tõl évente lehet elnyerni, a kezdetekben az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, jelenleg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felé benyújtott pályázat alapján. A hatályos pályázati feltételeket a 186/25. (IX. 13.) Korm. rendelet ismerteti. A minisztérium a nyertes pályázóval a cím használati jogosultságainak feltételeirõl határozatlan idejû megállapodást köt. Az ipari park köteles a minisztérium felé beszámolni éves tevékenységérõl. A miniszter megvonhatja az ipari park címet, amennyiben a park nem a megállapodásban vállaltaknak megfelelõen mûködik. Ez utóbbira még nem volt példa, viszont két ipari park önként visszaadta a címet. Az ipari park cím viselése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást, de egyes pályázati rendszerek elõírják a cím meglétét a támogatások és preferenciák elnyeréséhez. Ilyen módon a parkok infrastrukturális beruházásaikhoz minisztériumi (GM, FVM) forrásokat, decentralizált területfejlesztési, illetve PHARE forrásokat vehettek igénybe. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv támogatási programja (24 25) is keretet biztosított a parkok számára. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a parkok alap infrastruktúra fejlesztésére és szolgáltatásaik kialakítására a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Regionális Operatív Programok nyújtanak pályázati lehetõséget, de a parkok fejlõdésében akár más operatív programban kiírt pályázati konstrukciók is segíthetnek. Az ipari parkok elterjedése és teljesítménye és 21 között dinamikus fejlõdést mutatott, amit elõsegített a gazdasági konjunktúra és Magyarország kedvezõ befektetési megítélése. 22-tõl a bõvülés üteme csökkent, ugyanis a parkok fejlõdését elsõsorban a betelepült kis- és közepes vállalkozások biztosították, bár ekkor is volt példa nagyobb létszámot foglalkoztató cégek megjelenésére. 27. év végére az ipari parkok száma az országban 199-re nõtt, összes területük pedig meghaladta a 1 ezer hektárt, melynek több mint fele betelepítettnek tekinthetõ. A parkokban mûködõ vállalkozások száma eléri a 35-at, a foglalkoztatottaké pedig a 2 ezer fõt. A 26. évi adatok szerint összes értékesítési árbevételük meghaladta a bruttó 75 milliárd forintot. Régiónként nézve Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és Dél-Alföldön egyaránt 32 32, Észak-Alföldön 31, Észak-Magyarországon 27, Nyugat-Dunántúlon 26, Dél-Dunántúlon 19 ipari park található. Árbevétel, export, összes ipari parki terület és a foglalkoztatottak száma alapján a parkok jelenléte a legiparosodottabb Közép-Dunántúlon a legnagyobb volumenû. Az intézményrendszer nagyfokú kiépítettségét jelzi, hogy szinte valamennyi térségi szerepkörrel bíró településen jelen vannak az ipari parkok.

2 2 Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön, 27 Statisztikai tükör 28/39 Az észak-alföldi ipari parkok fõbb jellemzõi Az észak-alföldi régióban 27 végéig 31 terület nyerte el az ipari park címet. Közülük 12 Jász-Nagykun-Szolnok, 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg, 9 Hajdú-Bihar megyében található. A régió ipari parkjainak kétharmada a program elsõ három évében kapta meg a címet. Ezt követõen 22-ben volt egy újabb parkosodási hullám, majd 27-ben nõtt ismét jelentõsen (öttel) a számuk. Ez utóbbival kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a 26. évi pályázat eredményeit is 27-ben hirdették ki, így a 26. évi pályázat alapján 2, a 27. évi eredményei szerint 3 park kapta meg a címet. Ipari park Az ipari parkok száma az Észak-Alföldön Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar ábra Kialakulásuk szerint a parkok közel fele alapvetõen zöldmezõs beruházásként jött létre. Harmaduk korábban már a területen mûködõ vállalkozások integrációjaként alakult meg, melyek jellemzõen zöldmezõs beruházásokkal is bõvítik területüket. Rekonstrukciós céllal 3 Hajdú-Bihar megyei ipari park valósult meg, melyek régebben ipari, illetve egyéb célokra hasznosított területeket tettek a korszerû ipar számára vonzóvá. A régióban található egy logisztikai központból alakult, valamint egy agrár-jellegû ipari park, amely egyúttal technológiai és innovációs parkként is definiálja magát ábra Az észak-alföldi régió ipari parkkal rendelkezõ települései, 27 Az ipari parkok többsége helyi önkormányzati kezdeményezésre pályázott eredményesen a címre, és harmadukat jelenleg is közvetlenül települési önkormányzatok mûködtetik. Az ipari parkok területe az Észak-Alföldön Ha Hasznosítható szabad terület Betelepített terület ábra A régió ipari parkjainak összes hasznosítható területe 27 végére 1669 hektárra nõtt. A terület nagysága az elmúlt tíz évben a parkok számához hasonló mértékben nõtt. Ez alól kivételt képez a 27-es év, melynek során elsõsorban a volt kabai cukorgyár területén létrejött ipari park mintegy 35 hektáros területével jelentõsen megnõtt a parkok átlagos nagysága. 27 végén egy észak-alföldi ipari park átlagosan 54 hektár hasznosítható területtel rendelkezett, míg korábban (a kezdeti. évitõl eltekintve) ez az érték nem haladta meg az 5 hektárt. A zöld- és barnamezõs beruházások megvalósulásával a térség ipari parkjainak betelepítettsége fokozódik, jelenleg a hasznosítható terület 43%-át foglalják el a parki vállalkozások létesítményei, amihez hozzájárulnak az alapvetõen integrációval létrejött parkok magasabb betelepítettségi mutatói is. Ezzel együtt több ipari park esetében is lehetõség nyílik a késõbbiekben újabb, a park területét jelenleg nem képezõ (elsõsorban önkormányzati tulajdonú) területek bevonására. Egy ipari parkba átlagosan 15 vállalkozás települt be. A nagyobb vállalkozássûrûség a Hajdú-Bihar megyei parkok többségére jellemzõ, ugyanakkor 4 parkban jelenleg még nincs betelepült vállalkozás, közülük 3 évek óta nem mûködik ábra Az ipari parkokba betelepült vállalkozások és alkalmazottaik száma az Észak-Alföldön Vállalkozások Alkalmazottak Ipari park Vállalkozások Alkalmazottak

3 Statisztikai tükör 28/39 Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön, 27 3 Az észak-alföldi ipari parkokba betelepült vállalkozások és azok foglalkoztatottainak száma fokozatosan nõtt az elmúlt tíz év során, így 27 végén összesen 462 foglalkoztató több mint 22 fõt alkalmazott parki telephelyein. Egy vállalkozásra 48 dolgozó jutott, egy park pedig átlagosan 712 fõt alkalmazott. A régió ipari parkjai 27-ben 84 milliárd forint árbevételt értek el. A nagyságrend megítélését segíti, hogy a régió ipari termelési értéke a 4 fõ feletti vállalkozások telephelyi adatai szerint közel 2 milliárd forintot tett ki. A parkokban többségében ipari vállalkozások vannak jelen, emellett azonban szállítmányozó, kereskedõ, egyéb szolgáltatást végzõ cégek is megtalálhatók. Az ipari vállalkozások értékesítési szerkezetében már a kezdetektõl az export játsza a fõszerepet, 27-ben az eladások közel 7%-a külpiacon realizálódott. Igénybe vehetõ szolgáltatások Az ipari parkok iránti érdeklõdést nagyban befolyásolja a park üzemeltetõje által nyújtott szolgáltatások színvonala. A betelepült cégek termelési költségeiket mérsékelni tudják, amennyiben színvonalas és olcsó szolgáltatásokhoz jutnak. E szolgáltatásoknak számos válfaja ismert, melyek parkonként különbözõ összetételben jelennek meg. A betelepülni szándékozó vállalkozások számára alapvetõen fontos a park területi elhelyezkedésén, elérhetõségén, nagyvároshoz való közelségén túl, hogy a területen milyen az alap-infrastruktúra kiépítettsége, hiszen ez mûködésük egyik elengedhetetlen tényezõje. A régió parkjaiban különbözõ fokú a közmûvek biztosítása. A korábban is ipari területként funkcionáló parkok ebben a tekintetben elõnyösebb helyzetben vannak, de sok esetben náluk is szükséges az infrastruktúra egyes elemeinek modernizálása, illetve bõvítése. 5. ábra Az észak-alföldi régió ipari parkjainak alap-infrastrukturális ellátottsága, 27 % Villamos energia Saját erõmû Vezetékes víz Szennyvízcsatorna Csapadékvíz-csatorna Gázellátás Burkolt út Térvilágítás Telekommunikációs kábelek Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Az alapszolgáltatások többsége a régió ipari parkjainak közel háromnegyedében már a megalakulásukkor rendelkezésre állt. Ettõl az aránytól csak a szennyvízcsatornával (64 65%), a térvilágítással (55%) és a telekommunikációs kábelekkel (58%) való ellátottság marad el. Saját az ipari park céljára épült erõmûvel mindössze két Hajdú-Bihar megyei park rendelkezett a kezdetektõl, és mindössze 6 park tervezi a kialakítását. Az alap infrastruktúrákat az ipari parkok közel fele az indulás óta fejlesztette, illetve tervezi annak továbbfejlesztését, ezzel is elõsegítve a betelepülést. Különösen magas arányban közel 9%-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyében üzemelõ parkoknak vannak ilyen irányú elképzelései. Ez a feladat elsõsorban a barnamezõs területeken kialakított parkok elöregedett alapszolgáltatásaira vár. Néhány parknak vannak elmaradásai az alap-infrastruktúrák terén, Hajdú-Biharban a hajdúsámsoni, Szabolcs-Szatmár-Beregben a rakamazi, csengeri és a nyírbogdányi, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a martfûi ipari parknak kell kialakítania e feltételeket. Természetesen a fejlesztési céloknak sokszor gátat szabhat a tõkehiány vagy akár a pályázatok sikertelensége is. Az alapszintû infrastruktúrákon túl a szolgáltatások széles skálájával találkozhatunk. Nagyban hozzájárul a betelepülési kedvhez a közlekedési, mûszaki és kiegészítõ szolgáltatások megléte. A közlekedési szolgáltatások körébe tartozó központi parkolóhellyel és tömegközlekedési kapcsolattal a parkoknak több mint a fele (17 18) rendelkezik, és harmaduk tervezi ezek kialakítását. Szervezett munkásszállítással elsõsorban a Jász-Nagykun- Szolnok megyei ipari parkokban találkozhatunk, a régió ipari parkjainak többségében (18) azonban nem terveznek ilyen típusú szolgáltatásnyújtást. A mûszaki szolgáltatások közül a szervezett hulladékgyûjtés a parkok 77%-ában jelen van és ahol még nincs, ott is tervezik megszervezését. A régió ipari parkjai szervezett takarítási szolgáltatást és gépkölcsönzést jellemzõen nem biztosítanak. A személy- és vagyonvédelem, illetve az üzemanyag ellátás is nagyban profilfüggõ. A logisztikai szolgáltatásokat is biztosító ipari parkoknál jellemzõbb a szállítást és a vagyonvédelmet kisegítõ tevékenység. Általános karbantartást a parkok hattizede végez, többségük kezdettõl fogva. 1. tábla Tanácsadási szolgáltatások jelenléte az észak-alföldi régió ipari parkjaiban, 27 Tanácsadás jellege Van a kezdetektõl megalakulás óta fejlesztették és tervezik a továbbfejlesztést de tervezik Nincs A banki, postai, irodai szolgáltatások megléte kevésbé gyakori. A banki szolgáltatás nagy részben kimerül egy kihelyezett bankautomatával, postai szolgáltatásnyújtást pedig a parkok fele nem is tervez. Alapvetõnek tekinthetõ irodai szolgáltatást (információ, internet, fax, fénymásolás, tárgyalóterem, rendezvényszervezés) 18 park nyújt, a többiben egy park kivételével (%) és nem is tervezik Mûszaki tanácsadás 29, 32,3 22,6 19,4 22,6 Jogi tanácsadás 12,9 25,8 19,4 38,7 22,6 Pénzügyi, gazdasági tanácsadás 16,1 32,3 16,1 35,5 22,6 Biztosítási tanácsadás 9,7 6,5 32,3 51,6 Környezetvédelmi tanácsadás 12,9 16,1 12,9 19,4 51,6 Minõségbiztosítás 12,9 9,7 3, ,4 Pályázatfigyelés, -készítés 16,1 16,1 9,7 25,8 35,5

4 4 Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön, 27 Statisztikai tükör 28/39 tervezik a kialakítását. Az ipari parkokban dolgozók komfortérzetét hivatott szolgálni az egészségügyi és étkezési, vásárlási lehetõségek jelenléte. Az elõbbi a parkok 26%-ában van, és 8 park tervezi az orvosi ellátás megteremtését. Az utóbbiak megléte nagyban függ a parkok térbeli elhelyezkedésétõl, a környezetében található már meglévõ kiskereskedelmi, vendéglátóipari egységek számától. A parkok harmadában van étkezési, vásárlási lehetõség, 6 azonban nem tervez ilyen típusú szolgáltatásnyújtást. A humánerõforrás fejlesztése, támogatása tekintetében egyre nagyobb jelentõséggel bírnak a tanácsadási szolgáltatások és az oktatás, képzés lehetõsége. A foglalkoztatottak és cégvezetõk ez irányú igényei megnövekedtek, ennek ellenére a képzési lehetõségek megteremtése nem jellemzõ, mindössze 5 parkban van erre mód, 19 park pedig nem is tervezi a humánerõforrás ez irányú támogatását. A régió ipari parkjaiban a tanácsadás vegyes képet mutat. A mûszaki tanácsadás a legjellemzõbb, 29%-ukban már a megalakulás óta megoldott volt. Jogi, környezetvédelmi és minõségbiztosítási tanácsokat a parkok 13%-ában biztosítottak a kezdetektõl. A legnagyobb mértékben a mûszaki, jogi és a pénzügyi, gazdasági tanácsadás fejlõdött, de érdekes módon mindhárom esetben azonos arányban (23%) vannak az ilyen irányú szolgáltatást adni nem kívánó parkok. Megyei szinten mindez még változatosabb képet mutat. Legkisebb arányban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei parkok foglalkoznak tanácsadással, nagy részük azonban a jövõben tervezi a lehetõségek megteremtését. Hajdú-Biharban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében közel azonosak az ez irányú törekvések. A legcsekélyebb igény a biztosítási, környezetvédelmi, minõségbiztosítási tanácsadási formákra van, pedig ezek fontossága a késõbbiekben meghatározó lehet a vállalkozások feszített versenyhelyzetében. A tanácsadás mellett egyre jobban elõtérbe kerülnek a vállalkozásokat támogatásokkal és szolgáltatásokkal segítõ telepek, a vállalkozói inkubátorházak, melyeket a kezdõ vállalkozások speciális szükségleteihez alakítanak. A régióban mindössze Mátészalkán, valamint a debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkban mûködik ilyen létesítmény, utóbbi park e mellett innovációs központtal is rendelkezik. Inkubátorházak kialakítását a parkok kétharmada, innovációs központ létesítését fele tervezi a jövõben. Vállalkozási övezetek A vállalkozási övezet a különleges gazdasági övezetek egyik megjelenési formája. Létrehozása olyan térségekben indokolt, amelyekben a gazdasági elmaradottság leküzdése nem valósítható meg önerõbõl; a területfejlesztés, a válságkezelés hagyományos, klasszikus eszközei nem vezetnek eredményre. Célja a vállalkozásbarát környezet kialakítása, a befektetések ösztönzése, a döntõen iparral, szolgáltatással foglalkozó vállalkozások segítése, a munkanélküliség leküzdése. Az övezet mûködéséhez magas színvonalú infrastruktúrára van szükség, illetve a befektetõknek nyújtott adókedvezmények, támogatások hosszú távú állami garantálására. Külföldi tapasztalatok szerint az intézmény ott vált igazán sikeressé, ahol a speciális kedvezmények lényegesen elõnyösebb feltételeket biztosítottak, mint az ország más részein. Vállalkozási övezet létesítésének az Európai Unió normáival összhangban két alapvetõ kritériuma van. Az egyik feltétel a térség fejlettségéhez kapcsolódik, vagyis olyan területeken lehet létrehozni, ahol valamilyen tradicionális nagyipari tevékenység megszûnése nyomán akut válsághelyzet alakult ki, vagy a gazdasági és társadalmi elmaradottság hosszú idõ óta jellemzõ. A másik feltétel a környezet védelmére irányul, hiszen az övezetbe csak fejlett, környezetkímélõ technológiájú tevékenységek települhetnek be. Ez a kritérium lehetõséget teremt arra, hogy az övezeteken belül magas technológiával rendelkezõ ipari parkok alakuljanak ki, nagyobb lehetõséget adva a területek modernizálására. A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló évi XXI. törvény az alábbiak szerint definiálja a vállalkozási övezetet: a régió fejlõdése érdekében létrehozott, a területén folytatott tevékenységhez sajátos pénzügyi kedvezmények igénybevételét biztosító, területileg lehatárolt termelési és szolgáltató terület. A törvény adta felhatalmazással élve a 189/1996. (XII.17.) Korm. rendelet állapította meg a vállalkozási övezetek létrehozásának és mûködésének szabályait. Magyarországon elsõként a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezetet hozták létre az 199-es évek közepén. Ezt követõen -ben sorban alakultak a vállalkozási övezetek, számuk elérte a tizenegyet. Az övezetek a kunmadarasi kivételével elsõsorban az elmaradottabb határmenti térségekben, zömmel a keleti és déli régiókban helyezkednek el, és nem lépik át a megyehatárokat. Az ország hét régiója közül ötben található vállalkozási övezet, vagyis csak a közép-magyarországi és a közép-dunántúli régióban nem fordulnak elõ. Egyes övezetek önmagukban nem alkotnak összefüggõ területet (zalai), más övezeteket viszont kizárólag a megyehatárok választanak szét, pl. a záhonyit a zemplénitõl, az ózd-putnok-észak-hevesit a salgótarján-bátonyterenyei övezettõl. Észak-Alföldön három, a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet, a Bihari Vállalkozási Övezet és a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet található. Vállalkozási övezetek Magyarországon, 27 Vállalkozási övezet Megalakulás éve 2. tábla Települések Záhony és Térsége Barcsi 24 Bihari 31 Makó és Térsége 18 Mohácsi 54 Ózd-Putnok-Észak-Hevesi 61 Salgótarján-Bátonyterenye Térsége 35 Zempléni 52 Békés Megyei 22 Kunmadaras és Térsége 6 Zalai Regionális-Lenti Központú 17 Az övezetek többsége nemzetközi közút, esetleg vasútvonal mentén, határátkelõhelyek közelében helyezkedik el, ami jelentõsen növeli a térségek nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepét. A vállalkozási övezetté kijelölés kezdõ idõpontjától a jogszabályban meghatározott kedvezmények legfeljebb tíz (a záhonyinál 11) évig vehetõk igénybe. Az övezeti beruházási adókedvezményeket a társasági adótörvény tartalmazza. Emellett kezdetben egyéb állami pályázati pénzeszközök is a lehetséges beruházók rendelkezésére álltak. Az elmúlt 1 évben az övezetek többségében a kedvezmények köre nem nyújtott akkora vonzerõt a lehetséges befektetõk számára, amely ellensúlyozta volna az érintett térségek hátrányos adottságait. A végrehajtott fejlesztések ugyanakkor a leszakadást fékezték, és pozitívumként értékelhetõ, hogy a kialakult szervezeti keretek jól szolgálhatják a felzárkózást. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felülvizsgálatát követõen a 28. év folyamán várható elõterjesztés a vállalkozási övezetek további mûködésével, esetleges költségvetési támogatásával kapcsolatban.

5 Statisztikai tükör 28/39 Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön, 27 5 Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezetet az 195/1996. (XII.19.) Korm. rendelet jelölte ki elsõként az országban. A térség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén, az ukrán határ mentén fekszik. 5 települést, az észak-alföldi régió területének 5,4%-át foglalja magába, ahol 95 ezer fõ, azaz a régió népességének 6,2%-a él. A vállalkozási övezet mûködésének stratégiai irányelvei a nemzetközi és határmenti gazdasági együttmûködésben nyíló gazdasági elõnyök kiaknázását, a gazdasági szervezetek nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódásának elõsegítését tûzték ki célul. Az irányelvek között szerepel a gazdasági potenciál erõsítése, a termelés bõvítése, új munkahelyek létesítése; a már meglévõ közlekedési és szállítási infrastruktúra hasznosítása, további infrastrukturális fejlesztések megvalósítása; a környezet és a természet védelmével összhangban történõ fejlesztések. A vállalkozási övezet koordinációját a Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. végzi, amely a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, valamint a területfejlesztésben érdekelt kormányzati szervekkel együtt tevékenykedik a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Az övezet lakónépessége elsõsorban a belföldi vándorlási veszteség miatt csökkenést mutat az utóbbi években. A vállalkozási kedv növekedése viszont jelentõs volt 2 26 között. A bõvülés különösen a társas vállalkozásoknál számottevõ, az övezet városaiban 6 év alatt számuk megduplázódott. A munkanélküliek munkavállalási korú népességen belüli aránya (13,6%) meghaladja a régió átlagát, a jövedelmi viszonyok pedig annál kedvezõtlenebbek. A térség kereskedelmi és magánszálláshelyeit fõleg a belföldi vendégek veszik igénybe. Az övezet lakásellátottsága fokozatosan javult az elmúlt években, a száz lakásra jutó lakosok száma (277) így is magas. A közmûellátottsági mutatók a gázellátottság kivételével nem érik el a régiós átlagot. A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezetben kialakításától 22-ig több mint 7 milliárd forint fejlesztés valósult meg, ebbõl 4 milliárd forint állami beruházás volt tõl az övezet területén a városokat és a községeket is érintõ jelentõs közmûfejlesztések zajlottak. A térség kedvezõ közlekedési-logisztikai adottságait tovább javította a záhonyi vasúthálózat, a határátkelõhely és a 4-es számú fõútvonal korszerûsítése, valamint a Tisza-híd megépítése, így a határforgalom magasabb színvonalú kiszolgálására nyílt lehetõség. Az övezet programjához kapcsolódó elsõ jelentõs létesítményt, a tiszabezdédi kamionterminált 1996 júliusában adták át, amely tehermentesítette Záhonyt. Zsurk községben a HUNALCO Rt. beruházásában egy italgyártó és palackozó üzem kezdte meg mûködését, Vásárosnaményban megvalósult az INTERSPAN Kft. faforgácslapgyártó üzemének technológiai korszerûsítése. 21 tavaszán együttmûködési megállapodás született Ungváron a kis- és közepes vállalatok határmenti együttmûködésének fejlesztésére magyar, szlovák, ukrán, román és lengyel partnerek részvételével. A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet területén két ipari park mûködik, mindkettõ -ban nyerte el a címet. A Záhony Városi Ipari Parkot az IN- MAS MECHATRONIKAI Kft. mûködteti. A Tuzséri Ipari Park üzemeltetõje a Záhony és Térsége Fejlesztési Kft., melynek területén tíz vállalkozás mûködik és további 2 hektárnyi közmûvesített területen várják a cégek betelepülését. A magyarországi ipari parkok közül egyedülállóan a tuzsérit keresztezi az európai normál és a transz-szibériai széles nyomtávú vasúti sínhálózat, így az ide települõ vállalkozások rakodhatnak mindkét vonalra, áruikat közvetlenül küldhetik Nyugat-Európába, a FÁK országokba és Távol-Keletre is. Az ipari parkok a 4-es számú fõútvonal mellett helyezkednek el. A közeljövõben várható egy újabb ipari park létesítése Fényeslitke közelében, ahol a Volska Steel cégcsoport 6 7 millió euró értékû beruházásával meleg- és hideghengermûvet létesít és ezzel hosszabb távon mintegy 1 fõt foglalkoztathat. A Záhonyi Logisztikai, Kereskedelmi és Üzleti Központ megvalósítását célzó beruházások 21-ben indultak el a Phare Kísérleti Program keretein belül, 222 millió forintos összköltséggel. Ebbõl 11 millió forintot a FVM biztosít társfinanszírozóként. A Megyei Területfejlesztési Tanács 2 millió forinttal, a flamand kormányzat pedig felismerve a projektben rejlõ lehetõségeket 7 millió forinttal járult hozzá a kivitelezéshez. A központ a logisztikai koordináló, integráló és fejlesztõ feladatok mellett egyéb segítõ, kiegészítõ tevékenységeket is ellát. A vállalkozási övezetek tevékenységét és szerepét kedvezõ irányban befolyásolhatja logisztikai szolgáltató központ létrejötte, illetve ipari park-logisztikai központ-vámszabadterület hármas egységének megvalósulása. Az M3-as autópálya kiépítésével válik majd befejezetté a térségnek a nemzetközi és belföldi kereskedelembe való bekapcsolása. Bihari Vállalkozási Övezet A Berettyóújfalu-Bihakeresztes-Nagyvárad körül, a román országhatár szomszédságában szervezõdõ Bihari Vállalkozási Övezetet idõrendben másodikként hívta életre az 55/. (III. 27.) Korm. rendelet. Az övezet fejlesztésének stratégiai irányelvei a határmenti gazdasági és kulturális együttmûködésbõl adódó lehetõségek kihasználását, a térség közlekedés-földrajzi adottságai alapján a tranzitforgalomra épülõ szolgáltatások fejlesztését, logisztikai központ kialakítását célozzák. Stratégiai cél továbbá a helyi mezõgazdasági termelésre épülõ feldolgozóipari kapacitások fejlesztése, az ipar szerkezetének átalakítása során a termékek piacképességének növelése, a beszállítói kapacitások bõvítése, a korszerû technológiát megvalósító ipari beruházások létesítése; a hazai és külföldi tõkebefektetések növelése érdekében a térség gazdasági potenciáljához kapcsolódó vállalkozások letelepedésének elõsegítése a környezet- és természetvédelmi jogszabályok betartása mellett; valamint a természeti adottságok és a nemzetközi tranzitforgalomból adódó lehetõségek kihasználása érdekében a turisztikai fogadóképesség fejlesztése. A vállalkozási övezet mûködtetésére a Bihari Vállalkozási Övezet Menedzser Kft-t jogosították fel. A kedvezõtlen természeti adottságokkal rendelkezõ övezet az országhatár mentén fekvõ, zömében kis- és aprófalvas települési szerkezetû térségben, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén fekszik, teljes egészében lefedve a berettyóújfalui kistérség területét. A vállalkozási övezet 31 településének nagy része a területfejlesztés szempontjából kedvezményezettnek minõsül. A Bihari Vállalkozási Övezet területe 1371 km 2, amely a régió 7,7%-át fedi le. 27 január 1-jei állapot szerinti 64 ezer fõs lakónépességének nagyobb része (54%-a) az övezet városaiban él. A térség népmozgalmi folyamatai kedvezõtlenek, amiben a természetes fogyás és a vándorlási veszteség egyaránt szerepet játszik. A munkanélküliek munkavállalási korú népességen belüli aránya (13,5%) magas, a jövedelmi viszonyok pedig a régióra jellemzõnél kedvezõtlenebbek. A térség lakásállománya csökkent 2 óta, összefüggésben a falvakból való elvándorlással és az építések alacsony szintjével. Különösen a csatornázás, a gázhálózat kiépítettsége kapcsán vannak elmaradások. A közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya a városokban 38%, míg a községekben 6%. A lakásállományhoz viszonyított háztartási gázfogyasztók 55%-os övezeti aránya sem éri el a régió átlagát. A társas, valamint az egyéni vállalkozások száma egyaránt bõvült 2 26 között, a növekedés különösen a társas vállalkozások körében volt nagymértékû. Ennek ellenére a vállalkozói aktivitás szintje elmarad a régió átlagától. A vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezõgazdaság aránya mérséklõdött (16%). A kereskedelem 2%-os részaránya a határ menti fekvést figyelembe véve nem tekinthetõ magasnak, a

6 6 Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön, 27 Statisztikai tükör 28/39 megyei átlag (26%) alatti, akárcsak a szállítási ágazaté (4 5%), a kedvezõ logisztikai helyzet ellenére. Az övezet fejlõdési perspektívája szempontjából nagy jelentõségû a Bihari Regionális Ipari Park mûködése (-ban kapta a címet), melyben 37 vállalkozás tevékenykedik, köztük több számottevõ fejlõdési potenciállal rendelkezõ középvállalat. Az Ipari Park teljesen kiépült alap infrastruktúrával fogadja a vállalkozásokat. A berettyóújfalui önkormányzat kialakította azoknak a mentességeknek, illetve kedvezményeknek a körét, amely elõsegítette a vállalkozások számának növekedését, azok fejlõdését és ezen keresztül a bevételek kedvezõ alakulását. Az önkormányzat célja továbbá erõteljes marketingstratégia alkalmazása és a szükséges partnerszervezetek felkutatása, mellyel jelentõs mértékben növelni kívánja a térség (elsõsorban az Ipari Park) ismertségét, a jelenleg rendelkezésre álló önkormányzati területek kedvezményes, esetleg ingyenes rendelkezésre bocsátásával. A vállalkozási övezetnek mûködése során számos problémával kellett szembenéznie. A vonatkozó állami adó- és pénzügyi kedvezmények önmagukban nem gyakoroltak elég vonzerõt a beruházásokra, továbbá azok 22-ben le is jártak. E mellett helyi adókedvezményekben az övezet területén beruházni kívánó cégek továbbra sem részesülnek. Az övezet jogosult az Európai Unió regionális jellegû támogatásaira, azonban a kedvezmények igénybevétele a támogatási struktúra miatt sokszor akadályokba ütközik. Esetenként problémát jelent az is, hogy az övezet nem képes a szükséges mértékû és intenzitású marketingtevékenység végzésére. A fejlesztések az övezeti központokban valósultak meg, a falvakban jelentõs beruházások nem történtek. Az övezeti önkormányzatok többnyire nem vállaltak jelentõs részt a szervezet mûködtetésében, ami szintén hozzájárult az eredmények elmaradásához. E tényezõk következtében az övezet, mint fejlesztési terület nem kapott elég hangsúlyt. A mûködést koordináló kft-t 27-ben felszámolták, és az övezet menedzselését a berettyóújfalui önkormányzat vette át. A térségben elõtérbe kerültek az elsõsorban a kkv szektort támogató klaszterek (innovációs szolgáltatókat összefogó hálózatok), illetve a Pólusprogram. A 28 elején megjelent Gazdaságfejlesztési Operatív Programban ugyanis a jövõben az innovációs klaszterek bõvítése és élénkítése kap hangsúlyt, így az övezetek, mint fejlesztési térformák kikerültek a fókuszból. A Berettyóújfalu Város Önkormányzatának képviselõtestülete által elfogadott 27-tõl 21-ig terjedõ idõszakra vonatkozó ciklusprogram (gazdasági program) is reményt ad a térség fejlõdésére. Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet A Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet kijelölése az 5/. (I. 18.) Korm. rendelettel. január 1-jével történt meg és 28. december 31-ig tart. A vállalkozási övezet Jász-Nagykun-Szolnok megye hat települése: Abádszalók, Berekfürdõ, Karcag, Kunhegyes, Kunmadaras és Tiszafüred közigazgatási területét foglalja magában. Alapító tagjai a települési önkormányzatok és vállalkozások. Mûködtetõ szervezete a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet Fejlesztõ, Beruházó és Szolgáltató Közhasznú Társaság. A vállalkozási övezet fejlesztésének stratégiai irányelvei között szerepel a kunmadarasi repülõtér polgári hasznosítása, területének alkalmassá tétele ipari park befogadására, valamint innovációs és technológiai központ kialakítására. Célként fogalmazták meg a térség tõkevonzó képességének javítását; a közlekedési kapcsolatok fejlesztését; a korszerû technológiával rendelkezõ vállalatok letelepedésének elõsegítését, termelékenységének, piaci pozíciójának javítását; a korszerû szerkezetû mezõgazdasági termelés és termékfeldolgozás kialakítását; a térségbe tartozó települések idegenforgalmi kínálatának, s ezzel összefüggésben a szállásférõhelyeinek bõvítését. Az övezet a Tisza-tó, a 4-es, a 34-es és a 33-as fõútvonalak és a Hortobágy által határolt területen, az Alföld közepén helyezkedik el. A vállalkozási övezetek közül az egyetlen, amely nem határ menti térségben került kijelölésre. Vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthetõ; a kunmadarasi repülõtér a légi, a Tisza folyó pedig a vízi közlekedés fejlesztésének a lehetõségét hordozza magában. A Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet 984 km 2 -en terül el. Az övezetet alkotó településeken 27 elején 52 ezer fõ lakott, Észak-Alföld népességének 3,4%-a. Népsûrûsége 53 fõ/km 2, amely messze elmarad a régió átlagától, annak mintegy hattizede. A 2 és 26 közötti idõszakban a születések és a halálozások negatív egyenlegébõl, valamint az elvándorlásokból adódóan a térségben a régiós átlaghoz viszonyítva is jelentõs, 9%-os népességfogyás következett be. A térségben 26 végén munkanélkülit tartottak nyilván, a régióban regisztráltak 3,9%-át. A nyilvántartott álláskeresõk a munkavállalási korú népességhez viszonyítva 11%-ot képviseltek. Az szja-alapot képezõ jövedelem egy lakosra, illetve adózóra számítva 3 6%-kal maradt el a régiós átlagtól. A leghátrányosabb helyzetû térségekben a vállalkozási övezeteket azzal a céllal hozták létre, hogy a gazdaság fellendítése érdekében vonzzák a termelõ és szolgáltató befektetõket. Az övezet településein bejegyzett vállalkozások száma 2 26 között összességében 3 4%-kal emelkedett, ezen belül a társas vállalkozások köre 19%-kal bõvült. A vállalkozások többsége az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás és a kereskedelem, javítás (22 22%), valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az ipar, építõipar (15 17%) gazdasági ágakban koncentrálódott. A mezõgazdaság területén a szervezetek 6%-a tevékenykedett. Az ipar leginkább a térség városaiban: Karcagon, Kunhegyesen és Tiszafüreden van jelen, elsõsorban a gépipar, a híradástechnikai ipar és a konfekcióipar révén. A térség legnagyobb városában, Karcagon ipari park mûködik, ahol a volt katonai laktanya épületeibe 27 végéig 23 cég települt be, így az épületek 2/3 részét megvásárolták. Folyamatos a felújítás, valamint a park infrastruktúrájának kiépítése. Az ipari parkon belül 28 februárjában elkezdték kiépíteni a Penny Market kelet-magyarországi logisztikai központját és folyamatban van a Kátai Gábor Kórház 4,2 milliárd forintos beruházása is. A vállalkozási övezetben nagyobb súllyal hagyományosan a mezõgazdasági termelés szerepel, amelyet nem kísért az élelmiszeripar fejlõdése. A megtermelt nyersanyagok lehetõvé teszik a konzervipar, a gyümölcs- és rizsfeldolgozás fejlesztését, valamint a juh- és a sertéstartáshoz kapcsolódóan a tejfeldolgozást, továbbá a vágóhidak létesítését. A Hortobágy közelsége Tiszafüred környékén gyógynövények gyûjtésére és feldolgozására kínál lehetõséget. Az övezetté nyilvánítást követõen jelentõsebb beruházások valósultak meg Abádszalókon, ahol két helyszínen terménytisztító és szárító üzem épült, illetve egy sertéstelepen folytak fejlesztések. A mezõgazdasági termeléshez kapcsolódóan a repülõtéren található hangárokat és egyéb erre alkalmas épületeket termények tárolására adják ki, továbbá jelentõs tétel volt 26-ban az MVH közraktározása is. A Kunmadaras Kht. a kezelésében lévõ földterületekbõl 24 ha-t adott ki vállalkozásoknak és õstermelõknek hasznosításra. A kiskereskedelmi üzletekkel való ellátottságára jellemzõ, hogy túlnyomó többségük, 78%-uk a városokban található, melyek között több multinacionális cég képviselteti magát. (Abádszalókon és Kunmadarason CBA, Tiszafüreden Lidl és Spar, Karcagon Tesco áruház épült, és jelenleg folyamatban van az Aldi felépítése.)

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

A határ menti települések jellemzői az Alföldön

A határ menti települések jellemzői az Alföldön A határ menti települések jellemzői az Alföldön Központi Statisztikai Hivatal 2012. április Tartalom Bevezető... 2 Összefoglaló... 3 A határ menti települések lehatárolása... 5 Az alföldi határszakasz

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye gazdasági helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-18/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben