A bankszektor és az infokommunikáció üzleti kapcsolata és lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bankszektor és az infokommunikáció üzleti kapcsolata és lehetőségei"

Átírás

1 MENTA konferencia A bankszektor és az infokommunikáció üzleti kapcsolata és lehetőségei Előadó:Csicsáky Péter

2 Témák Az Information & Communication Technology (ICT) jelentősége és fontossága banki szemszögből Az ICT hatása a banki stratégiára, stratégiaformálás, ICT mint az egyik alappillér A válság és az ICT kapcsolata, a lehetőségek kiaknázása Az ICT mint üzleti növekedést támogató lehetőség Jövőbeni üzleti tervek ICT alapokon, mi szükséges a további bővüléshez Takarékbank ICT megoldásai (TIER, Internetbank) 2. oldal

3 Az Information & Communication Technology (ICT) jelentősége és fontossága banki szemszögből Az infokommunikáció Stratégiai elem Erőforrás és üzlettámogató Költség és kockázati tényező A bankszektor valamennyi szereplője ügyfelei és üzleti partnerei igényeinek hatékony, gyors és magas minőségű kiszolgálása érdekében nagymértékben támaszkodik az infokommunikációs infrastruktúrára. A további fejlődés biztosíthatósága céljából egyértelműen meg kell meghatározni, hogy az üzleti igények milyen elvárásokat támasztanak az ICT szolgáltatásokkal szemben. A bankok a kérdés megválaszolásakor abból a tapasztalati tényből indulnak ki, hogy az IT az IT biztonság és a kommunikáció szorosan összefügg, kezelésük csak együtt lehetséges. Ha ezen megoldásokat függetlenül alkalmazzuk az üzleti, a technikai és törvényi elvárások nem biztosíthatók és jelentősen növekszik a költségráfordítás. 3. oldal

4 Az Information & Communication Technology (ICT) jelentősége és fontossága banki szemszögből A mai banki szolgáltatások elképzelhetetlenek informatikai támogatás nélkül. Az ICT az üzleti igényeknek megfelelően fejlődik, azonban a megoldások magukban hordozzák a kockázatokat és a költségek növekedését, illetve átrendeződését is. A vállalatok sokszor hajlamosak a kockázati szinteket alul a költségeket túlértékelni. Két tényező egyre fontosabbá válik, ha banki erőforrásokról és költségekről beszélünk. Az egyik az emberi tényezőtől való függés, a másik az ICT megoldások és szolgáltatások köre. Az ICT előretörésével addig ismeretlen szakemberek jelentek meg a bankokban. Fő feladatuk az ICT, mint stratégiai üzlettámogató szolgáltatás megteremtése és a kockázatok költségarányos elfogadható szintre csökkentése. 4. oldal

5 Az ICT hatása a banki stratégiára, stratégiaformálás, ICT mint az egyik alappillér Az ICT az üzleti növekedés közvetlen támogatója lett, így szerepe a bankok működésében gyökeresen megváltozott. Azt, hogy az ICT hogyan tegyen eleget új szerepének alapvetően a vállalatot érő külső és belső hatások befolyásolják (globalizáció, a gazdasági nyomás, törvényi megfelelősség, stb). Ezek a hatások egymással ellentmondó követelmények teljesítését követelnék meg, a többet kevesebbért és kevesebb erőforrás felhasználásával valamint az egyre bonyolultabbat egyre rövidebb idő alatt és egyre jobb minőségben kijelentésekkel jellemezhetők. A válaszok megadására a hagyományos irányítási, szervezetkialakítási és projektvezetési módszerek nem mindig alkalmasak. Járható út a vállalat ICT tevékenységének és a rendszereknek egymással és a vállalat üzleti stratégiai céljaival összehangolt átalakítása. 5. oldal

6 Az ICT hatása a banki stratégiára, stratégiaformálás, ICT mint az egyik alappillér Az átalakítás a következő területeket érintik Az ICT alkalmazások, használata, mint szolgáltatás, mellyel egy vállalat, hatásosan támogathatja az üzleti kihívásokra adandó üzleti válaszokat. A bevezetés műszaki elemeiről a hangsúly áthelyeződése az üzleti követelményekre és folyamatokra. gyors reagálás az üzleti hatásokra erőforrások jobb hasznosítása konzisztens és rugalmas üzleti irányelv és szabályrendszer megvalósítás Fejlesztés, üzemeltetés hatékonyságának, biztonságának növelése költségmegtakarítás Kockázatok, kritikus helyzetek kezelése (BCP, DRP, tartalékolás) 6. oldal

7 ICT azért válhatott alappilléré Az ICT hatása a banki stratégiára, stratégiaformálás, ICT mint az egyik alappillér mert az értékesítés terén alkalmazott módszerek és a klasszikus bankfióki szolgáltatások köre jelentős fejlődésen ment keresztül. Az infokommunikációs megoldások megjelenésével lehetőség nyílt arra, hogy kilépjünk a virtuális világba. Ettől kezdve nem az a kérdés, hogy egy adott területen hány ügyféllel rendelkezünk, hanem ügyfél bázisról, megcélzandó ügyfélkörről beszélünk, az ügyfelek vásárlási szokásait, életkor megoszlását, termékek iránti fogékonyságát kezdjük el elemezni és az eredmények alapján próbálunk ügyfeleket szerezni és termékeket, szolgáltatásokat értékesíteni. Ezek a változások eredményezték és tették szükségessé az ICT stratégia összekapcsolását a vállalat üzleti stratégiával 7. oldal

8 A válság és az ICT kapcsolata, a lehetőségek kiaknázása A pénzügyi válság hatásai lassította, elhalasztotta a korábban tervezett stratégiai fejlesztések megvalósítását az ICT rendszerek és alkalmazások életciklusának kiterjesztése vált hangsúlyos feladattá A tradicionális fejlesztési feladatok jelentősen átalakultak, kibővültek. Igény a fejlesztések sikere és a nyújtott termék és szolgáltatás üzleti szempontok szerinti mérése Válság lehetőségei, feladatok az ICT területen át lehet és kell gondolni a hosszú távú fejlesztéseket cél az új technológiai megoldások kiaknázása fel kell készülnie a banki ügyfeleknél tapasztalható generációváltásra, mely az igényelt szolgáltatások terén is jelentős változásokat indukál. Egyre többen vannak és egyre nagyobb vásárlóerőt képviselnek azok, akik elsősorban elektronikus úton akarják intézni a bankügyeiket, az hatékonyabb kiszolgálásuk érdekében, nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ilyen szolgáltatást nyújtani képes ICT rendszerekre. 8. oldal

9 A válság és az ICT kapcsolata, a lehetőségek kiaknázása A fejlesztések esetében megvizsgálandó kérdések, melyekre a szállítókkal közösen kell megadni a választ Pénzügyi hatás: költségek és várható haszon Lehetséges kockázatok: specifikus kockázati elemek és kapcsolódó költségek becslése Erőforrás szükséglet: A megvalósításához szükséges és a rendelkezésre álló szakértelem felmérése az üzleti és az ICT szervezetben, technikai állapot Belső munka: Képes-e a vállalat kivitelezni a feladatot belső erőforrással elfogadható minőségi szinten Külső munka: Milyen mértékben szükséges outsource erőforrás bevonása Ütemezés, időszükséglet: üzleti, technikai időszükségletek és az időnyomás tényezők meghatározása 9. oldal

10 Az ICT mint üzleti növekedést támogató lehetőség Az információ társadalmát éljük. Az ICT a profittermelés fontos részévé vált, ami jelentősen megváltoztatta azoknak a képességeknek és ismereteknek a körét, mellyel a bankoknak és az ügyfeleknek is rendelkeznie kell. Ez arra készteti a bankvezetőket, hogy az üzleti tervezés és gondolkodás mellet stratégiai és néha operatív szinten is bekapcsolódjanak az ICT kérdésekbe, mert szinte elképzelhetetlen az egyes banki termék és szolgáltatások értékesítése és sikere megfelelő ICT megoldások és támogatások nélkül. Az ICT szerepe a vállalatok életében a következő változásokon ment keresztül. Kísérleti felhasználás Az automatizálás támogatása IT nagyüzem Üzleti növekedés támogatása 10. oldal

11 Az ICT mint üzleti növekedést támogató lehetőség Jelenleg az ICT legfőbb feladata a bankok működésének és üzleti növekedésének támogatása, mely során egy sor kihívásra kell megfelelő választ adnia. A válaszadásban az ICT-nek kulcsszerepe van. Globalizáció, gazdasági nyomás Ha egy vállalat túl akarja élni a globalizációt agilisnek kell lennie. Ha a versenytárs ugyanazt a terméket olcsóbban tudja előállítani, akkor a vállalatnak gyorsan és kreatívan kell reagálnia. Törvényi megfelelősség, technológia A vállalatoknak meg kell felelniük a törvényi előírásoknak, mely szükségessé teszi a meglevő rendszerek és működési folyamatok felülvizsgálatát és kockázati alapon történő átalakítását. Ez azonban erőforrásokat von el az üzleti növekedést támogató fejlesztésektől. Az új technológia lehetőség az üzleti növekedésre, azonban adaptálása nagy kihívást jelent. Üzleti folyamatok erőforrás kihelyezése Az erőforrás kihelyezés lehetővé teszi, hogy a vállalatok alapvető üzleti tevékenységükre fókuszáljanak és azokat a tevékenységeket, amelyek NEM különböztetik meg őket a versenytársaiktól kihelyezzék. Manapság a belső irányítás és döntés megtartása mellett, külső, szakmai és technikai erőforrás igénybevétele került előtérbe. Erre azért van szükség, mert az ICT feladatok száma, megoldásának bonyolultsága és speciális tudásigénye belső erőforrással csak költségesen valósítható meg. 11. oldal

12 Jövőbeni üzleti tervek ICT alapokon, mi szükséges a további bővüléshez A további bővülés alapkérdése, hogy az ICT hajlandó-e saját reformjára és a gyakorlatban választ adni azon követelményekre, melyeket az üzleti igény fogalmaz meg irányában. Képes-e megjeleníteni és piacképesen becsomagolni a Szolgáltatás alapú ICT megoldásokat, melyek részletes választ adnak az említett kihívásokra Kezelni a kockázati a biztonsági feladatokat és a költséghatékonyságot Tény, hogy az ICT fejlesztések által lehetséges a szolgáltatási színvonal megőrzése, korszerűbb, hatékonyabb kiszolgálói szint biztosítása a megváltozott üzleti igények kielégítése és a jogszabályi követelmények teljesítése, DE Nem egyedi, szigetmegoldásra van szüksége a vállalatoknak mely fejlesztési csapdát jelent, üzletileg nem kezelhető, (rugalmatlan, nem felhasználóbarát, értékesítést nem támogatja stb.) folyamatos fejlesztéseket, költséget generál, nehezen illeszthető a meglévő infrastruktúrába, nem kezeli a kockázati és biztonsági kérdéseket stb. 12. oldal

13 Jövőbeni üzleti tervek ICT alapokon, mi szükséges a további bővüléshez A vállalatok nem egyedi rendszereket, hanem rugalmas, szolgáltatást nyújtó megoldásokat keresnek, azon az áron is, hogy egy szállító, több szállító megoldásait egy egységes ICT szolgáltatássá csomagolja. Így üzleti igényre üzleti nem technológiai válasz születik. Az ICT gondolkodás fő jellemzője legyen a rendszerszemlélet, mely meghatározott szolgáltatási szint biztosítása mellett minimalizálja az összes ICT költséget. A szolgáltatási színvonal fő mérőszámai a rendelkezésre állás, a kiszolgálás minősége, a kiszolgálás ideje, az ügyfél elégedettsége, megtérülés stb. Az öncélú ICT fejlesztések ideje lejárt, az igények kiszolgálásának és a problémák megoldásának lesz tere. Olyan üzleti lehetőségek vagy problémák vizsgálata válik szükségessé, akár K+F keretében, melyekkel egy cég rövid vagy középtávon nagy valószínűséggel szembesülni fog. Fel kell kutatni a lehetőségeket, vázolni a problémákat, és be kell mutatni megoldásukhoz szükséges módszertani és gyakorlati elemeket. 13. oldal

14 Takarékbank ICT megoldásai (TIER, Internetbank) Milyen feladatokkal találta magát szembe az új üzleti stratégiát kidolgozó banki vezetés, amikor a megvalósításhoz szükséges ICT megoldásokat és szolgáltatásokat számba vette? Valamennyi az előző részekben ismertetett kérdéssel, kihívással szembesültünk és mindezt fokozta, hogy eltérő aspektusból (kezdeti költségek, megtérülési idő, szükséges technika, erőforrás stb.) vizsgálva a feltételek teljesülését, akár ellentmondó eredmények is körvonalazódtak. A döntések, fejlesztési irányok és lehetőségek meghatározásakor megvizsgáltuk a piacon fellelhető ICT megoldások banki fogadó és alkalmazás készségét és képességét. A Bank rendelkezett a klasszikus banki rendszerekkel (számlavezető, főkönyv, kártya stb), ezek azonban nem az értékesítés folyamatát hatékonyan támogató rendszerek, nem beszélve a rugalmasság, egyszerű fejleszthetőség, könnyű kezelhetőség, értékesítés támogatás hiányáról. Fontos szempont volt a megcélzott értékesítési csatornák (bankfiók, elektronikus csatornák) és szolgáltatások biztosíthatósága. 14. oldal

15 Takarékbank ICT megoldásai (TIER, Internetbank) Az új kihívásokra és üzleti lehetőségekre, melyeket a piac generált, új ICT megoldások fejlesztése vált szükségessé, melyeket be kellett illeszteni a meglévő rendszereinkbe. Takarékszövetkezeti Integrációs Előtét Rendszer (TIER), mint a Takarékpont hálózat legfőbb értékesítési és értékesítést támogató ICT megoldása, és az Internetbank projektek elindították az infokommunikáció reformját a Bankban. Új technikai és alkalmazás rétegek jelentek meg, mint Backend, Midleware, Frontend kerültek kialakításra, fejlesztésre Megjelent az IT szolgáltatás a gyakorlatban (SOA elemek) Elindult a kommunikációs hálózati és IT biztonsági rendszerek fejlesztése Üzleti és IT együttgondolkodás és fejlesztés alakult ki, ami egy tanulási folyamat A TIER két éve jól működő Frontend rendszer a Takarékpont fiókhálózatban, mely biztosítja a gyors termékfejlesztés és bevezetés lehetőségét a változó piaci igényekre. 15. oldal

16 Takarékbank ICT megoldásai (TIER, Internetbank) A banki ICT fejlesztések következő lépcsőfoka az elektronikus értékesítési és szolgáltatási csatornák fejlesztése, mely jelenleg is folyamatban van. A Bank megpróbálja kihasználni a később indulók azon helyzeti előnyét, hogy a meglévő tapasztalatokat felhasználja és az ismert buktatókat elkerülje A fejlesztést egyértelműen a piaci, a megváltozott ügyféligények és a tetten érhető generációváltás indukálta, amellett, hogy ma elképzelhetetlen banki szolgáltatás nyújtása elektronikus csatorna biztosítása nélkül. Első fázisban a legtöbb bank által nyújtott alap szolgáltatások körét szeretnénk biztosítani Számlainformációk lekérdezése Utalások, csoportos beszedés, sárga csekk befizetés stb., ami igény esetén kiegészül további szolgáltatásokkal Második fázisban az eltérő szolgáltatási szintet nyújtó értékpapír modul kerül fejlesztésre, mely lehetővé teszi az ügyfelek szegmentálását. 16. oldal

17 Üzlet és ICT kapcsolata Összefoglalva Az ICT a profittermelés fontos részévé vált! Megválaszolandó kérdés: Az üzleti igények milyen elvárásokat támasztanak az ICT szolgáltatásokkal szemben? Az ICT a működés és az üzleti növekedés közvetlen támogatója lett Fontos az ICT tevékenységének átalakítása a vállalat üzleti stratégiai céljaival összehangoltan Műszaki elemekről a hangsúly áthelyeződik a szolgáltatásra és az üzleti követelményekre A bővülés alapkérdése, hogy az ICT hajlandó-e saját reformjára és a gyakorlatban választ adni azon követelményekre, melyeket az üzleti igény fogalmaz meg irányában A vállalatok nem egyedi rendszereket, hanem rugalmas, szolgáltatást nyújtó megoldásokat keresnek Összefoglalva elmondható, hogy az ICT stratégia az üzleti stratégia része lett. A mit szeretnénk elérni üzleti és a hogyan tudja az ICT az üzleti célok elérését segíteni informatikai kérdésre adott válaszok együttesen határozzák meg a vállalat jövőjét 17. oldal

18 Köszönöm a figyelmet! Kérdések? 18. oldal

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

ibm global business services megoldások

ibm global business services megoldások ibm global business services megoldások A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk. George Bernard Shaw Tartalom Költséghatékony

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel 2015. április 1 évfolyam 1. szám Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel Az üzleti alkalmazások új világa Partner Partner Client Client Partner Partner Partner Partner Client Client www.oriana.hu

Részletesebben

A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban

A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban PhD értekezés Mester Csaba Témavezető: Veresné Dr. Somosi Mariann

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében?

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? NAGY Viktor Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország nviktore@gmail.com

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Felkészülés a fellendülésre

Felkészülés a fellendülésre Felkészülés a fellendülésre Tanulmány az aktuális kontakt center üzemeltetési és beruházási gyakorlatról Készült a NICE Systems megbízásából. A Ventana Research által készített tanulmányt Magyarországon

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

2011.02.18. Dr. Parragh Bianka. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet

2011.02.18. Dr. Parragh Bianka. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A tudományos emberfő a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt,

Részletesebben