NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: /1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A /07. (V. 21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a../11. számon kiadom. Jóváhagyta: Zámbori Tamás fıosztályvezetı 11 NEMZETI CSALÁD - ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

2 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Habilitációs kutyakiképzı Habilitációs kutyakiképzı A tételsor a (18/09. (IX..) SZMM rendelettel módosított) 15/08. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/42

3 1. Kutyakiképzıként azt a feladatot kapja, hogy laikus kutyatartók számára tartson ismertetıt az állati viselkedés természettudományos szemléletmódjáról, és mutassa be közérthetı módon az etológiát, mint viselkedéstudományt. Fogalmazza meg egy ilyen elıadás gondolatmentét, a lényeges alapfogalmakat! Információtartalom vázlata A behaviorizmus és a klasszikus etológiai szemléletmód eltérései A viselkedés ökológiai és evolúciós szemlélető megközelítése A viselkedési jelenségek belsı, referenciális alapjára utaló jelenségek (példák) A viselkedés, mint etológiai jelenség elemzéséhez szükséges alapfogalmak bemutatása (magatartási elem, egység viselkedési kódszótár, effektív inger, kulcsinger, és szőrımechanizmusok, a motiváció és belsı elvárás) A viselkedés belsı strukturáltsága: az appetenciás, konszummációs és szatiációs fázis Az idegrendszer mőködésének funkcionális egységei: a kulcs, referencia szerkezetek és instrukció 3/42

4 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 1. Kutyakiképzıként azt a feladatot kapja, hogy laikus kutyatartók számára tartson ismertetıt az állati viselkedés természettudományos szemléletmódjáról, és mutassa be közérthetı módon az etológiát, mint viselkedéstudományt. Fogalmazza meg egy ilyen elıadás gondolatmentét, a lényeges alapfogalmakat! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A behaviorizmus és a klasszikus etológiai szemléletmód eltérései A viselkedés ökológiai és evolúciós szemlélető megközelítése A viselkedési jelenségek belsı, referenciális alapjára utaló jelenségek (példák) A viselkedés, mint etológiai jelenség B elemzéséhez szükséges alapfogalmak A viselkedéssel kapcsolatos bemutatása (magatartási elem, egység etológiai fogalmak viselkedési kódszótár, effektív inger, kulcsinger, és szőrımechanizmusok, a motiváció és belsı elvárás) A viselkedés belsı strukturáltsága: az appetenciás, konszummációs és szatiációs fázis Az idegrendszer mőködésének funkcionális egységei: a kulcs, referencia szerkezetek és instrukció Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Önállóság 1 Személyes Társas Módszer Döntésképesség 1 Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Áttekintı képesség 1 Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 2 Mindösszesen dátum aláírás 4/42

5 2. Ha egy kutyát egy fa derekához kötünk hosszú láncra, akkor gyakran megtörténik, hogy a láncot akaratlanul is feltekeri a fa köré, és így alaposan beszőkül a mozgástere. Ha ilyenkor egy tál ételt helyezünk elébe oly módon, hogy a lánc rövidsége miatt azt éppen ne érhesse el, akkor ahelyett, hogy a táltól eltávolodva a fa körül körbe menne, s a láncot a fa derekáról letekerve újra megnövelné mozgásterét, a láncot megfeszítve kitartóan próbálkozik az étel elérésével. Ha azonban egy mókust hozunk ugyanebbe a helyzetbe, akkor az hamar rájön, hogy a táltól eltávolodva kitekerje a láncot és így eléri a jutalmat. Magyarázza el, milyen jelenség okozza a két faj eltérı viselkedését? Információtartalom vázlata A tanulási korlátok definíciója, ökológiai és evolúciós okai A tanulási korlát és az intelligencia kapcsolata A genetikai és neurális memória szerepe a tanulási korlát kialakulásában Veleszületett viselkedési instrukciók példák a természetbıl A kutya evolúciós elıtörténetével magyarázható tanulási korlátok, illetve tanulási képességeinek flexibilitása 5/42

6 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 2. Ha egy kutyát egy fa derekához kötünk hosszú láncra, akkor gyakran megtörténik, hogy a láncot akaratlanul is feltekeri a fa köré, és így alaposan beszőkül a mozgástere. Ha ilyenkor egy tál ételt helyezünk elébe oly módon, hogy a lánc rövidsége miatt azt éppen ne érhesse el, akkor ahelyett, hogy a táltól eltávolodva a fa körül körbe menne, s a láncot a fa derekáról letekerve újra megnövelné mozgásterét, a láncot megfeszítve kitartóan próbálkozik az étel elérésével. Ha azonban egy mókust hozunk ugyanebbe a helyzetbe, akkor az hamar rájön, hogy a táltól eltávolodva kitekerje a láncot és így eléri a jutalmat. Magyarázza el, milyen jelenség okozza a két faj eltérı viselkedését? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A tanulási korlátok definíciója, ökológiai és evolúciós okai B A tanulási korlát és az intelligencia Az állati tanulás kapcsolata törvényszerőségei, ezzel A genetikai és neurális memória kapcsolatban kidolgozott szerepe a tanulási korlát modellek kialakulásában Veleszületett viselkedési instrukciók példák a természetbıl C A kutya evolúciós eredete A kutya evolúciós elıtörténetével magyarázható tanulási korlátok, illetve tanulási képességeinek flexibilitása Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Önállóság 1 Személyes Társas Módszer Döntésképesség 1 Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Helyzetfelismerés 2 Logikus gondolkodás 2 Mindösszesen dátum aláírás 6/42

7 3. A kisfiának egy tengerimalacot vett születésnapjára. Mielıtt azonban átadná az ajándékot, szeretné megtanítani az állatnak azt, hogy adott hangra rohanjon oda az etetıtáljához, és egy másik hangingerre húzódjon vissza a vackába. Hogyan fogna neki e tanítási feladatoknak? Magyarázza el e feladat végrehajtásán keresztül a pavlovi asszociatív tanulás alapvetı törvényszerőségeit! Információtartalom vázlata A társításos (asszociációs) tanulás definíciója, az inger-helyettesítési elv A feltételes és feltétlen ingerek jellemzıi, az asszociáció kiépülésének általános folyamata A válaszreakció kialakulását irányító belsı szabályok, az eseménykorreláció, a sorrendiség, az idıbeni kapcsolat, az oksági kapcsolat és a genetikai elıkészítettség jelensége (példákkal illusztrálva) A tengerimalac kondicionálásának akcióterve a feltételes és feltétlen inger helyes megválasztása, a kontingens megerısítés fontosságának kiemelése, a válasz várható kialakulásának folyamata 7/42

8 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 3. A kisfiának egy tengerimalacot vett születésnapjára. Mielıtt azonban átadná az ajándékot, szeretné megtanítani az állatnak azt, hogy adott hangra rohanjon oda az etetıtáljához, és egy másik hangingerre húzódjon vissza a vackába. Hogyan fogna neki e tanítási feladatoknak? Magyarázza el e feladat végrehajtásán keresztül a pavlovi asszociatív tanulás alapvetı törvényszerőségeit! Típus B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az állati tanulás törvényszerőségei, ezzel kapcsolatban kidolgozott modellek Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A társításos (asszociációs) tanulás definíciója, az inger-helyettesítési elv A feltételes és feltétlen ingerek jellemzıi, az asszociáció kiépülésének általános folyamata A válaszreakció kialakulását irányító belsı szabályok, az eseménykorreláció, a sorrendiség, az idıbeni kapcsolat, az oksági kapcsolat és a genetikai elıkészítettség jelensége (példákkal illusztrálva) A tengerimalac kondicionálásának akcióterve a feltételes és feltétlen inger helyes megválasztása, a kontingens megerısítés fontosságának kiemelése, a válasz várható kialakulásának folyamata Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állatszeretet 1 Személyes Társas Módszer Szorgalom, igyekezet 1 Határozottság 1 Irányítási készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Lényegfelismerés 1 Logikus gondolkodás 2 Módszeres munkavégzés 2 Mindösszesen dátum aláírás 8/42

9 4. Közismert, hogy számos prédafaj környezetének egyik legfontosabb tényezıje, a potenciális veszélyt jelentı ragadozó, melynek felismerését s a vele kapcsolatos adaptív válaszreakció kialakítását számos kulcsinger vezérli (pl. a ragadozó szemei, vagy szaga). Ilyen a paradicsomhal is, amelynek ragadozóelkerülési tanulási folyamatai Csányi Vilmos kutatásai nyomán részleteiben ismertté váltak. Mutassa be az e kutatások nyomán megszületett interaktív tanulási modellt, és magyarázza el annak gyakorlati jelentıségét a kutya operáns kondicionálása szempontjából! Információtartalom vázlata Az idegrendszer funkciói az interaktív tanulásban (ingerkeresés- beazonosítás, memórianyomokkal való összevetése, reprezentációs modell építése, belsı elvárások kiépítése, viselkedési instrukció létrehozása, adaptív válaszreakció kialakítása) A kulcsingerek tanulási folyamatokat katalizáló hatása (példa) Az operáns kondicionáláson alapuló tanulási folyamat lényegi jellemzıi A tanulás interaktív folyamatként való megjelenése az operáns kondicionálás különbözı változatait alkalmazó tanítási technikákban (példákon keresztül bemutatva) 9/42

10 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 4. Közismert, hogy számos prédafaj környezetének egyik legfontosabb tényezıje, a potenciális veszélyt jelentı ragadozó, melynek felismerését s a vele kapcsolatos adaptív válaszreakció kialakítását számos kulcsinger vezérli (pl. a ragadozó szemei, vagy szaga). Ilyen a paradicsomhal is, amelynek ragadozóelkerülési tanulási folyamatai Csányi Vilmos kutatásai nyomán részleteiben ismertté váltak. Mutassa be az e kutatások nyomán megszületett interaktív tanulási modellt, és magyarázza el annak gyakorlati jelentıségét a kutya operáns kondicionálása szempontjából! Típus B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Állati tanulás törvényszerőségei, ezzel kapcsolatban kidolgozott modellek Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az idegrendszer funkciói az interaktív tanulásban (ingerkeresés- beazonosítás, memórianyomokkal való összevetése, reprezentációs modell építése, belsı elvárások kiépítése, viselkedési instrukció létrehozása, adaptív válaszreakció kialakítása) A kulcsingerek tanulási folyamatokat katalizáló hatása (példa) Az operáns kondicionáláson alapuló tanulási folyamat lényegi jellemzıi A tanulás interaktív folyamatként való megjelenése az operáns kondicionálás különbözı változatait alkalmazó tanítási technikákban (példákon keresztül bemutatva) Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Rugalmasság 1 Döntésképesség 1 Társas Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Lényegfelismerés 2 Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 2 Mindösszesen dátum aláírás /42

11 5. A helyi önkormányzat rendeletet készül alkotni azzal kapcsolatban, hogy engedélyezzék-e ember által felnevelt, szelídített farkasok házi állatként való tartását. Önt, mint szakértıt kérték fel arra, hogy véleményezze egy ilyen rendelet szakmai megalapozottságát. Építse fel gondolatmenetét a kutya eredetével, háziasításának folyamatával kapcsolatos ismereteire és érveljen amellett, hogy egy ilyen rendeletet meghozni veszélyes felelıtlenség lenne. Információtartalom vázlata A kutya és a farkas rokonságának kérdése A háziasítás során fellépı alkalmazkodási kényszerek és ezek viselkedés szabályozásában megjelenı következményei Anatómiai változások a domesztikáció során A relaxált szelekció lényege a novoszibirszki prémróka tenyészeten végzett kísérleteken keresztül bemutatva A kutya mint mesterséges faj, a kölyökszerő viselkedésekre történı szelekció és következményei A domesztikáció során bekövetkezett viselkedési változások az agresszió kontrollálhatóságában 11/42

12 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 5. A helyi önkormányzat rendeletet készül alkotni azzal kapcsolatban, hogy engedélyezzék-e ember által felnevelt, szelídített farkasok házi állatként való tartását. Önt, mint szakértıt kérték fel arra, hogy véleményezze egy ilyen rendelet szakmai megalapozottságát. Építse fel gondolatmenetét a kutya eredetével, háziasításának folyamatával kapcsolatos ismereteire és érveljen amellett, hogy egy ilyen rendeletet meghozni veszélyes felelıtlenség lenne. Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A kutya és a farkas rokonságának kérdése A háziasítás során fellépı alkalmazkodási kényszerek és ezek viselkedés szabályozásában megjelenı következményei, anatómiai változások a domesztikáció során A relaxált szelekció lényege a C A kutya evolúciós eredete novoszibirszki prémróka tenyészeten végzett kísérleteken keresztül bemutatva A kutya mint mesterséges faj, a kölyökszerő viselkedésekre történı szelekció és következményei A domesztikáció során bekövetkezett viselkedési változások az agresszió kontrollálhatóságában Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Önállóság 1 Döntésképesség 1 Határozottság 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Felfogóképesség 1 Logikus gondolkodás 2 Mindösszesen dátum aláírás 12/42

13 6. Egyik ismerıse kutyát szeretne, de nem döntötte még el, hogy menhelyrıl fogadjon be egy állatot, vagy tenyésztıtıl vegyen kölyköt magához. Bizonytalan, mert fontosnak tartja, hogy a kutya szociálisan megfelelı mértékben vonzódjon gazdájához és erıs kötıdés alakulhasson ki közöttük. Öntıl kér tanácsot. Beszéljen neki azokról a kísérletekrıl, amelyeket a kutya szociális vonzódásával kötıdésével kapcsolatban végeztek és ezek alapján adjon tanácsot! Információtartalom vázlata A kutya-ıs szociális vonzódását és kötıdését érintı specifikus változások a domesztikáció során Veleszületett vonzódás az emberhez kölyök kísérletek, eltérések a farkaskölykök viselkedésétıl, a szociális vonzódás, mint az emberhez való kötıdés kialakulásának elıfeltétele, a természetes fajtársi kapcsolatok szerepe az emberhez való vonzódás kialakulásában A kötıdés, mint viselkedés-szabályozó mechanizmus bemutatása A kötıdési viselkedés kritériumai, kölyök, felnıtt és menhelyi kutya kísérletek A kutya-ember és anya-csecsemı kötıdés párhuzamai az Idegen Helyzet Teszt 13/42

14 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 6. Egyik ismerıse kutyát szeretne, de nem döntötte még el, hogy menhelyrıl fogadjon be egy állatot, vagy tenyésztıtıl vegyen kölyköt magához. Bizonytalan, mert fontosnak tartja, hogy a kutya szociálisan megfelelı mértékben vonzódjon gazdájához és erıs kötıdés alakulhasson ki közöttük. Öntıl kér tanácsot. Beszéljen neki azokról a kísérletekrıl, amelyeket a kutya szociális vonzódásával kötıdésével kapcsolatban végeztek és ezek alapján adjon tanácsot! Típus C B B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya evolúciós eredete A viselkedéssel kapcsolatos egyes etológiai fogalmak A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A kutya-ıs szociális vonzódását és kötıdését érintı specifikus változások a domesztikáció során Veleszületett vonzódás az emberhez kölyök kísérletek, eltérések a farkaskölykök viselkedésétıl A szociális vonzódás, mint az emberhez való kötıdés kialakulásának elıfeltétele, a természetes fajtársi kapcsolatok szerepe az emberhez való vonzódás kialakulásában A kötıdés, mint viselkedés-szabályozó mechanizmus bemutatása A kötıdési viselkedés kritériumai, kölyök, felnıtt és menhelyi kutya kísérletek A kutya-ember és anya-csecsemı kötıdés párhuzamai az Idegen Helyzet Teszt Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer 14/42 Döntésképesség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Irányítási készség 1 Logikus gondolkodás 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Emlékezıképesség 2 Mindösszesen dátum aláírás

15 7. Kutyakiképzıként azzal a feladattal szembesül, hogy egy kertben láncon tartott kutyát, valamint egy-egy maga által felnevelt intenzíven szocializált, házi kedvencként tartott kutyát és farkast kell megtanítania arra, hogyan tud egy lezárt dobozból táplálékhoz jutni. Mire kell felkészülnie a 3 állat tanítása során? Elemezze a kutya és farkas problémamegoldó viselkedési készségei között tapasztalható különbségeket, valamint a különbözı módon szocializált ( családi vs. kerti ) kutyák problémamegoldó viselkedésének eltéréseit! Információtartalom vázlata A kutya és farkas problémamegoldó készségei közötti különbségek az eltérések különbözı értelmezése Kézben nevelt kutyák és farkasok viselkedésének eltérései megoldhatatlan feladathelyzetben Családi és kerti kutyák viselkedésének eltérései táplálékszerzı feladatban A gazdára való nézegetés, mint a kutya és farkas kommunikációs készségében meglévı specifikus különbség indikátora, az emberi szemkontaktusra adott reakció korai egyedfejlıdése, farkas-kutya különbségek A kötıdés és dependencia: a társas kapcsolat minıségének hatása az önálló problémamegoldó készségekre 15/42

16 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 7. Kutyakiképzıként azzal a feladattal szembesül, hogy egy kertben láncon tartott kutyát, valamint egy-egy maga által felnevelt intenzíven szocializált, házi kedvencként tartott kutyát és farkast kell megtanítania arra, hogyan tud egy lezárt dobozból táplálékhoz jutni. Mire kell felkészülnie a 3 állat tanítása során? Elemezze a kutya és farkas problémamegoldó viselkedési készségei között tapasztalható különbségeket, valamint a különbözı módon szocializált ( családi vs. kerti ) kutyák problémamegoldó viselkedésének eltéréseit! Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya evolúciós eredete A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A kutya és farkas problémamegoldó készségei közötti különbségek az eltérések különbözı értelmezése Kézben nevelt kutyák és farkasok viselkedésének eltérései megoldhatatlan feladathelyzetben Családi és kerti kutyák viselkedésének eltérései táplálékszerzı feladatban A gazdára való nézegetés, mint a kutya és farkas kommunikációs készségében meglévı specifikus különbség indikátora, az emberi szemkontaktusra adott reakció korai egyedfejlıdése, farkas-kutya különbségek A kötıdés és dependencia: a társas kapcsolat minıségének hatása az önálló problémamegoldó készségekre Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Türelmesség 1 Döntésképesség 1 Társas Határozottság 1 Irányítási készség 1 Figyelem összpontosítás 2 Módszer Értékelés 2 Áttekintı képesség 2 Mindösszesen dátum aláírás 16/42

17 8. Önhöz, mint kutyakiképzıhöz azzal a kéréssel fordul egy gazda, hogy tanítsa meg kutyáját arra a játékos feladatra, hogy az állat az elé lehelyezett tárgyat látványosan ırizze, miközben az ember a tárgy felé nyúlkálva eljátssza azt, hogy el karja tıle venni. Természetesen a játék lényege hogy az állat csak mímelje az ırzést, és ha a gazda tényleg el akarja venni tıle a tárgyat, akkor azt engedje. Vajon lehetséges ennek megtanítása? Válaszában érveljen azokra az ismeretekre támaszkodva, amelyeket a kutya és ember közös akcióinak szervezıdésérıl, játékos interakcióiról tudunk! Információtartalom vázlata Ember-kutya játékos interakciók elemzése: a metakommunikatív jelek szerepe, a visszacsatolás fontossága és a viselkedési terv A közös akciók új konstrukciójához vezetı kollaboratív tevékenység megjelenése az ember és kutya viszonylatában Kooperáció és váltott dominancia a vakvezetı kutyákkal végzett kísérletek tanulságai Kötıdés, szocializáció, szociális intelligencia és érzelmi szinkronizáció, mint az ırzı játék elsajátíthatóságát befolyásoló tényezık 17/42

18 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 8. Önhöz, mint kutyakiképzıhöz azzal a kéréssel fordul egy gazda, hogy tanítsa meg kutyáját arra a játékos feladatra, hogy az állat az elé lehelyezett tárgyat látványosan ırizze, miközben az ember a tárgy felé nyúlkálva eljátssza azt, hogy el karja tıle venni. Természetesen a játék lényege hogy az állat csak mímelje az ırzést, és ha a gazda tényleg el akarja venni tıle a tárgyat, akkor azt engedje. Vajon lehetséges ennek megtanítása? Válaszában érveljen azokra az ismeretekre támaszkodva, amelyeket a kutya és ember közös akcióinak szervezıdésérıl, játékos interakcióiról tudunk! Típus B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Ember-kutya játékos interakciók elemzése: a metakommunikatív jelek szerepe, a visszacsatolás fontossága és a viselkedési terv A közös akciók új konstrukciójához vezetı kollaboratív tevékenység megjelenése az ember és kutya viszonylatában Kooperáció és váltott dominancia a vakvezetı kutyákkal végzett kísérletek tanulságai C A kutya evolúciós eredete Kötıdés, szocializáció, szociális intelligencia és érzelmi szinkronizáció, mint az ırzı játék elsajátíthatóságát befolyásoló tényezık Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Rugalmasság 1 Állatszeretet 1 Irányítási készség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Lényegfelismerés 2 Módszer Módszeres munkavégzés 2 Áttekintı képesség 1 Mindösszesen dátum aláírás 18/42

19 9. Egy rendırkutya kiképzı iskolán szeretnék bevezetni azt a módszert, hogy a drogkeresésre kiképzett szuka mellıl nem választják el a kölykét, hanem hagyják, hogy ott lábatlankodjon amíg anyja gyakorlatozik. Önt, mint szakértıt kérdezik meg arról, vajon érdemes-e bevezetni ezt a szokatlan módszert? Válaszában érveljen azokkal az ismeretekkel, amelyekre a kutyák szociális tanulásával kapcsolatban végzett kísérletek derítettek fényt. Információtartalom vázlata A kutya, mint szociális tanulásra genetikailag elıkészített faj A szociális tanulás kimutatása kísérleti körülmények között (a megkerüléses feladathelyzet), a társas kapcsolatok szerepe (különbségek a domináns és az alárendelt kutyák szociális tanulási teljesítményében) A viselkedési szindróma jelensége és a szociális rugalmatlanság Kutya szociális tanulása embertıl: tárgymanipulációs és megkerülési feladathelyzetben, a kommunikáció szerepe a viselkedés elsajátításában Emberi akciók utánzása csináld utánam kísérletek 19/42

20 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 9. Egy rendırkutya kiképzı iskolán szeretnék bevezetni azt a módszert, hogy a drogkeresésre kiképzett szuka mellıl nem választják el a kölykét, hanem hagyják, hogy ott lábatlankodjon amíg anyja gyakorlatozik. Önt, mint szakértıt kérdezik meg arról, vajon érdemes-e bevezetni ezt a szokatlan módszert? Válaszában érveljen azokkal az ismeretekkel, amelyekre a kutyák szociális tanulásával kapcsolatban végzett kísérletek derítettek fényt. Típus B B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az állati tanulás törvényszerőségei, ezzel kapcsolatban kidolgozott modellek A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A kutya, mint szociális tanulásra genetikailag elıkészített faj A szociális tanulás kimutatása kísérleti körülmények között (a megkerüléses feladathelyzet) a társas kapcsolatok szerepe (különbségek a domináns és az alárendelt kutyák szociális tanulási teljesítményében) A viselkedési szindróma jelensége és a szociális rugalmatlanság Kutya szociális tanulása embertıl: tárgymanipulációs és megkerülési feladathelyzetben, a kommunikáció szerepe a viselkedés elsajátításában Emberi akciók utánzása csináld utánam kísérletek Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Szorgalom, igyekezet 1 Kitartás 1 Társas Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Felfogóképesség 2 Módszer Általános tanulóképesség 2 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Mindösszesen dátum aláírás /42

21 . Egy újdonsült kutyatulajdonos azzal a kérdéssel fordul önhöz, hogy kölyökkutyájának nevelése során mennyire fontos odafigyelni arra, hogy minél több állandó elemet ( rítust, szociális szabályt ) építsen be kettejük napirendjébe. Vajon megkönnyíti ez a kutya beilleszkedését a család életébe? Válaszában érveljen azokkal az ismeretekkel, amelyeket a viselkedéskutatók a kutya szabálykövetı készségeirıl kiderítettek. Információtartalom vázlata A rítus és szociális szabály fogalmának meghatározása Spontán rítuskialakító készség kutyában, a kötıdés és rítuskialakítás kapcsolata - kísérleti eredmények A szociális elvárás jelensége, konfliktus-minimalizáló képesség, mint adaptációs mechanizmus Viselkedési szabályok felismerése és alkalmazása tárgybehozási helyzetben kísérleti eredmények 21/42

22 A vizsgázó neve:... Értékelı lap. Egy újdonsült kutyatulajdonos azzal a kérdéssel fordul önhöz, hogy kölyökkutyájának nevelése során mennyire fontos odafigyelni arra, hogy minél több állandó elemet ( rítust, szociális szabályt ) építsen be kettejük napirendjébe. Vajon megkönnyíti ez a kutya beilleszkedését a család életébe? Válaszában érveljen azokkal az ismeretekkel, amelyeket a viselkedéskutatók a kutya szabálykövetı készségeirıl kiderítettek. Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A rítus és szociális szabály fogalmának meghatározása Spontán rítuskialakító készség kutyában, a kötıdés és A kutya-ember kapcsolat rítuskialakítás kapcsolata - kísérleti B jellegzetességei és a kutya és eredmények ember viselkedésében A szociális elvárás jelensége, megfigyelhetı párhuzamok konfliktus-minimalizáló képesség, mint adaptációs mechanizmus Viselkedési szabályok felismerése és alkalmazása tárgybehozási helyzetben kísérleti eredmények Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Felelısségtudat 1 Személyes Társas Módszer Elhivatottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Irányítási készség 2 Interperszonális rugalmasság 1 Módszeres munkavégzés 2 Lényegfelismerés 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 1 Mindösszesen dátum aláírás 22/42

23 11. Egy állatkerti gondozó ismerısével vitatkozik azon, hogy a csimpánzok, avagy a kutyák értik-e jobban az ember testbeszédét? Érveljen a kutya jobb viselkedés-olvasó képessége mellett az erre a jelenségre irányuló kísérletek eredményeinek felhasználásával! Információtartalom vázlata A háziasítást, mint viselkedésevolúciós folyamat, amelyben a kutya kommunikációs képességei jelentıs változáson mentek át A családi kutya, mint enkulturált lény Az ember testjelzéseinek használata, az emberi gesztusnyelv felismerése kora kölyökkortól (kísérletek) Figyelmi irányultságot jelzı viselkedések felismerése a szemkontaktus, kapcsolt figyelem, tekintet elfordítása, mint figyelemfelkeltı, irányjelzı kommunikációs jelzés (kísérleti eredmények) Csimpánzok hasonló kísérletekben mutatott gyengébb teljesítménye, az eltérések magyarázata 23/42

24 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 11. Egy állatkerti gondozó ismerısével vitatkozik azon, hogy a csimpánzok, avagy a kutyák értik-e jobban az ember testbeszédét? Érveljen a kutya jobb viselkedés-olvasó képessége mellett az erre a jelenségre irányuló kísérletek eredményeinek felhasználásával! Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya evolúciós eredete A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A háziasítást, mint viselkedésevolúciós folyamat, amelyben a kutya kommunikációs képességei jelentıs változáson mentek át A családi kutya, mint enkulturált lény Az ember testjelzéseinek használata, az emberi gesztusnyelv felismerése kora kölyökkortól (kísérletek) Figyelmi irányultságot jelzı viselkedések felismerése a szemkontaktus, kapcsolt figyelem, tekintet elfordítása, mint figyelemfelkeltı, irányjelzı kommunikációs jelzés (kísérleti eredmények) Csimpánzok hasonló kísérletekben mutatott gyengébb teljesítménye, az eltérések magyarázata Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Állatszeretet 1 Személyes Társas Módszer Elhivatottság, elkötelezettség 1 Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Logikus gondolkodás 2 Áttekintı képesség 2 Felfogóképesség 2 Mindösszesen dátum aláírás 24/42

25 12. Egy újságíró készít Önnel, mint a kutya viselkedéséhez értı szakemberrel interjút, s ennek során felteszi azt a kérdést, hogy melyek a kutya intelligenciájának legkomplexebb megnyilvánulásai. Azt is szeretné megtudni, hogy helytállóak-e azok a vélekedések, miszerint a kutya szociális megértı képességei nagymértékben hasonlítanak az emberi csecsemıéhez. Válaszában ismertesse a kutya elmeolvasási képességeirıl rendelkezésre álló ismereteinket, valamint térjen ki a kutya pedagógiai érzékenységére valamint a kutya és csecsemı pedagógiai helyzetekre való fogékonyságban megfigyelhetı hasonlóságokra. Információtartalom vázlata A szociális intelligencia komplexebb megnyilvánulásai: elmeolvasási képesség (kísérletek és értelmezésük) A természetes pedagógia, mint tanulási mechanizmus: az ismeret kulturális átadásának speciális módja, az emberi faj evolúciós sikerének egyik kulcsa Párhuzamok a kutya és csecsemı pedagógiai helyzetekre való fogékonyságban: a kommunikációs szándék kifejezésére és az irányító jelzésekre való érzékenység (kísérletek) Az ember tanítóként való elfogadása, az aktív együttmőködı részvétel fontossága, az emberhez való kötıdés szerepe e folyamatokban 25/42

26 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 12. Egy újságíró készít Önnel, mint a kutya viselkedéséhez értı szakemberrel interjút, s ennek során felteszi azt a kérdést, hogy melyek a kutya intelligenciájának legkomplexebb megnyilvánulásai. Azt is szeretné megtudni, hogy helytállóak-e azok a vélekedések, miszerint a kutya szociális megértı képességei nagymértékben hasonlítanak az emberi csecsemıéhez. Válaszában ismertesse a kutya elmeolvasási képességeirıl rendelkezésre álló ismereteinket, valamint térjen ki a kutya pedagógiai érzékenységére valamint a kutya és csecsemı pedagógiai helyzetekre való fogékonyságban megfigyelhetı hasonlóságokra. Típus B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A szociális intelligencia komplexebb megnyilvánulásai: elmeolvasási képesség (kísérletek és értelmezésük) A természetes pedagógia, mint tanulási mechanizmus: az ismeret kulturális átadásának speciális módja, az emberi faj evolúciós sikerének egyik kulcsa Párhuzamok a kutya és csecsemı pedagógiai helyzetekre való fogékonyságban: a kommunikációs szándék kifejezésére és az irányító jelzésekre való érzékenység (kísérletek) Az ember tanítóként való elfogadása, az aktív együttmőködı részvétel fontossága, az emberhez való kötıdés szerepe e folyamatokban Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Fejlıdıképesség, önfejlesztés 1 Határozottság 1 Társas Módszer Kapcsolatfenntartó készség 1 Helyzetfelismerés 1 Áttekintı képesség 2 Értékelés 2 Felfogóképesség 2 Mindösszesen dátum aláírás 26/42

27 13. Egy mozgás- és értelmi sérült gyermekeket ellátó intézményben szeretne kutyás terápiás fejlesztı foglakozásokat elindítani. Ennek megbeszélése céljából találkozik az intézmény vezetıjével, aki felteszi Önnek azt a kérdést, mi bizonyítja azt, hogy a kutya ember kapcsolatában valóban terápiás hatás rejlik. Válaszában érveljen a rendelkezésre álló tudományos vizsgálatok következtetéseit felhasználva. Információtartalom vázlata Az állattartás általános hatása az egészségi állapotra A kutya kiemelt terápiás hatásának biológiai gyökerei A kutya szerepe a gyermek személyiségfejlıdésében (identitásfejlıdésre, társas kapcsolatok elsajátítására gyakorolt hatások) A kutya szerepe a stresszhelyzetek okozta patológiás hatás tompításában, a gyász okozta pszichés terhelés oldásában A kutya, mint érzelmi támasz és szociális facilitátor A kutya, mint antidepresszáns és motiváló tényezı, szerepe a hospitalizációs tünetek kezelésében 27/42

28 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 13. Egy mozgás- és értelmi sérült gyermekeket ellátó intézményben szeretne kutyás terápiás fejlesztı foglakozásokat elindítani. Ennek megbeszélése céljából találkozik az intézmény vezetıjével, aki felteszi Önnek azt a kérdést, mi bizonyítja azt, hogy a kutya ember kapcsolatában valóban terápiás hatás rejlik. Válaszában érveljen a rendelkezésre álló tudományos vizsgálatok következtetéseit felhasználva. Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért C A kutya evolúciós eredete A kutya kiemelt terápiás hatásának biológiai gyökerei Az állattartás általános hatása az egészségi állapotra A kutya szerepe a gyermek személyiségfejlıdésében (identitásfejlıdésre, társas kapcsolatok B elsajátítására gyakorolt hatások) A kutya-ember kapcsolat A kutya szerepe a stresszhelyzetek jellegzetességei és a kutya és okozta patológiás hatás tompításában, a ember viselkedésében gyász okozta pszichés terhelés megfigyelhetı párhuzamok oldásában A kutya, mint érzelmi támasz és szociális facilitátor A kutya, mint antidepresszáns és motiváló tényezı, szerepe a hospitalizációs tünetek kezelésében Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Fejlıdıképesség, önfejlesztés 2 Személyes Társas Módszer Felelısségtudat 1 Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Felfogóképesség 2 Áttekintı képesség 1 Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 1 Mindösszesen dátum aláírás 28/42

29 14. Egy autista gyermekek fejlesztését ellátó intézményben szeretne kutyás terápiás foglalkozásokat elindítani. Ennek megbeszélése céljából találkozik az intézmény vezetıjével, aki felteszi Önnek azt a kérdést, milyen tudományos ismeretek bizonyítják, hogy a kutya valóban alkalmas az autizmussal élık fejlesztésére. Válaszában érveljen a rendelkezésre álló tudományos vizsgálatok következtetéseit felhasználva! Információtartalom vázlata Autista gyermekek kutyával szembeni társas viselkedési megnyilvánulásai - kérdıíves vizsgálatok eredményei A kutyás foglalkozások hatása a társas-érzelmi készségek fejlıdésére (szociális interakciók gyakorisága, formájára, komplexitása) A kutya híd szerepe a terapeuta és autista gyermek között, társas ingerektıl való félelem csökkentése A kutya szerepe a szándék-tulajdonítási képesség elsajátításában kísérleti eredmények 29/42

30 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 14. Egy autista gyermekek fejlesztését ellátó intézményben szeretne kutyás terápiás foglalkozásokat elindítani. Ennek megbeszélése céljából találkozik az intézmény vezetıjével, aki felteszi Önnek azt a kérdést, milyen tudományos ismeretek bizonyítják, hogy a kutya valóban alkalmas az autizmussal élık fejlesztésére. Válaszában érveljen a rendelkezésre álló tudományos vizsgálatok következtetéseit felhasználva! Típus B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutya-ember kapcsolat jellegzetességei és a kutya és ember viselkedésében megfigyelhetı párhuzamok Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Autista gyermekek kutyával szembeni társas viselkedési megnyilvánulásai - kérdıíves vizsgálatok eredményei A kutyás foglalkozások hatása a társasérzelmi készségek fejlıdésére (szociális interakciók gyakorisága, formájára, komplexitása) A kutya híd szerepe a terapeuta és autista gyermek között, társas ingerektıl való félelem csökkentése A kutya szerepe a szándéktulajdonítási képesség elsajátításában kísérleti eredmények Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Önállóság 1 Fejlıdıképesség, önfejlesztés 1 Határozottság 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Interperszonális rugalmasság 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Áttekintı képesség 1 Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 2 Mindösszesen dátum aláírás 30/42

31 15. Egy középiskola igazgatója arra kéri fel Önt, hogy az utóbbi idıben elszaporodott állatkínzási esetek kapcsán tartson a diákok számára elıadást arról, hogy hogyan gondolkodjunk általában az állatvédelmi, állatetikai kérdésekrıl, létezik-e egységes álláspont abban a kérdésben, hogy mely fajok jogosultak az emberi bánásmódra? Ismertesse az elıadás gondolatmentét, melyben a történeti vonatkozásokat is megemlítve bemutatja a kérdéssel kapcsolatos tudományos nézeteket! Információtartalom vázlata Az állatvédelem és állatetika gondolatának történeti megjelenése, az arisztotelészi racionalitás gondolata, az antropocentrikus etika megjelenése, erkölcs és racionalitás Kant szerint, az utilitarianizmus Az emberi bánásmódra való jogosultság szempontjai: törzsfejlettség, idegrendszeri fejlettség, ökológiai meghatározottság, fájdalom érzékelésére Az indikátorok, mutatók szerepe állatok jólétének megítélésében, viselkedési, egészségi és szaporodási mutatók Élettani mutatók, mint jólléti indikátorok, a stresszhormon mérés jelentısége 31/42

32 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 15. Egy középiskola igazgatója arra kéri fel Önt, hogy az utóbbi idıben elszaporodott állatkínzási esetek kapcsán tartson a diákok számára elıadást arról, hogy hogyan gondolkodjunk általában az állatvédelmi, állatetikai kérdésekrıl, létezik-e egységes álláspont abban a kérdésben, hogy mely fajok jogosultak az emberi bánásmódra? Ismertesse az elıadás gondolatmentét, melyben a történeti vonatkozásokat is megemlítve bemutatja a kérdéssel kapcsolatos tudományos nézeteket! Típus A A Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az állatjóllét alapelvei A nem megfelelı tartásmódból eredı viselkedési problémák, kockázati tényezık elhárításának lehetıségei Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az állatvédelem és állatetika gondolatának történeti megjelenése, az arisztotelészi racionalitás gondolata, az antropocentrikus etika megjelenése, erkölcs és racionalitás Kant szerint, az utilitarianizmus Az emberi bánásmódra való jogosultság szempontjai: törzsfejlettség, idegrendszeri fejlettség, ökológiai meghatározottság, fájdalom érzékelésére Az indikátorok, mutatók szerepe állatok jólétének megítélésében, viselkedési, egészségi és szaporodási mutatók Élettani mutatók, mint jólléti indikátorok, a stresszhormon mérés jelentısége Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Önállóság 1 Személyes Döntésképesség 1 Társas Határozottság 1 Lényegfelismerés, lényeglátás 2 Áttekintı képesség 2 Módszer Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 2 Értékelés 1 Mindösszesen dátum aláírás 32/42

33 16. Egy kutyatenyésztıket tömörítı egyesület felkérésére arról kell elıadást tartania, hogy melyek az állatjóllét témakörében megfogalmazható alapelvek és vitatott kérdések, és mindezek hogyan jelentkeznek a kutyatartás, tenyésztés és speciális segítı célokra való alkalmazás szempontjából. Információtartalom vázlata Az állatjóllét öt legfontosabb alapelve Az állati személyiség kérdése, a személyiség etológiai meghatározása, a kutya személyiségprofilja, a szubjektív érzések és gondolatok vizsgálatának nehézségei Az alapelvek érvényesülése a családi kutyák életében, a farokcsonkolás és fülvágás, mint állatetikai probléma Az állatjólléti alapelvek érvényesülése a terápiás munkát végzı kutyák életében Az állatjólléti alapelvek érvényesülése a speciális segítı kutyaként gazdához juttatott kutyák életében 33/42

34 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 16. Egy kutyatenyésztıket tömörítı egyesület felkérésére arról kell elıadást tartania, hogy melyek az állatjóllét témakörében megfogalmazható alapelvek és vitatott kérdések, és mindezek hogyan jelentkeznek a kutyatartás, tenyésztés és speciális segítı célokra való alkalmazás szempontjából. Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért Az állatjóllét öt legfontosabb alapelve Az állati személyiség kérdése, a személyiség etológiai meghatározása, a kutya személyiségprofilja, a szubjektív érzések és gondolatok vizsgálatának nehézségei A Az állatjóllét alapelvei Az alapelvek érvényesülése a családi kutyák életében, a farokcsonkolás és fülvágás, mint állatetikai probléma Az állatjólléti alapelvek érvényesülése a terápiás munkát végzı kutyák életében Az állatjólléti alapelvek érvényesülése a speciális segítı kutyaként gazdához juttatott kutyák életében Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Szorgalom, igyekezet 1 Döntésképesség 1 Irányítási készség 1 Társas Kapcsolatfenntartó készség 1 Határozottság 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Módszer Áttekintı képesség 1 Emlékezıképesség (ismeretmegırzés) 2 Mindösszesen dátum aláírás 34/42

35 17. Egy kutyamenhely kérésére egy olyan ismeretterjesztı anyagot kell összeállítania, a menhelyi kutyákat örökbe fogadó gazdák számára, amely áttekintést ad az agresszív viselkedésrıl, mint a kutyák életminıségét jelentısen befolyásoló egyik legfıbb viselkedési problémáról. Foglalja össze ennek lényeges pontjait! Információtartalom vázlata A kutyák életminıségét jelentısen befolyásoló fıbb viselkedési problémák (agresszivitás, hiperaktivitás, ugatás, félénkség, szobatisztaság hiánya) Az agresszió genetikai tényezıi, a megfelelı egyed kiválasztásának fontossága A megelızı gyakorlatok szerepe az agressziós viselkedési problémák kezelésében A beltenyésztés szerepe a megnövekedett agresszió jelenségében a spániel vizsgálat tanulságai Az agresszió és szırszín illetve ivar összefüggései, az ivartalanítás hatása Környezeti, nevelési hatások, az elkényeztetés, túlzott gondoskodás agressziónövelı következményei 35/42

36 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 17. Egy kutyamenhely kérésére egy olyan ismeretterjesztı anyagot kell összeállítania, a menhelyi kutyákat örökbe fogadó gazdák számára, amely áttekintést ad az agresszív viselkedésrıl, mint a kutyák életminıségét jelentısen befolyásoló egyik legfıbb viselkedési problémáról. Foglalja össze ennek lényeges pontjait! Típus B A Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutyák fıbb viselkedési problémái A nem megfelelı tartásmódból eredı viselkedési problémák, kockázati tényezık elhárításának lehetıségei Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A kutyák életminıségét jelentısen befolyásoló fıbb viselkedési problémák (agresszivitás, hiperaktivitás, ugatás, félénkség, szobatisztaság hiánya) Az agresszió genetikai tényezıi, a megfelelı egyed kiválasztásának fontossága A megelızı gyakorlatok szerepe az agressziós viselkedési problémák kezelésében A beltenyésztés szerepe a megnövekedett agresszió jelenségében a spániel vizsgálat tanulságai Az agresszió és szırszín illetve ivar összefüggései, az ivartalanítás hatása Környezeti, nevelési hatások, az elkényeztetés, túlzott gondoskodás agressziónövelı következményei Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Állatszeretet 1 Társas Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó készség 1 Áttekintı képesség 2 Módszer Lényegfelismerés 1 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Körültekintés, elıvigyázatosság 2 Mindösszesen dátum aláírás 36/42

37 18. Egy állatvédı szervezet kampányában való részvételre kéri fel Önt azzal, hogy állítson össze egy olyan ismeretterjesztı anyagot, amelyben a szeparációs szorongás és kontrollálatlan ugatás családi kutyáknál gyakran jelentkezı viselkedési problémájáról ad áttekintést. Ugyanis e problémák a leggyakoribb okai annak, hogy a kutyát utcára teszik vagy menhelyre adják be. Információtartalom vázlata A szorongás, mint viselkedési jelenség, öröklött és a környezeti tényezık szerepe A félelmi válasz rögzülését megelızı technikák A tartós szorongás egészségi és kognitív következményei A szeparációs szorongás viselkedési megnyilvánulásai, kezelésének módozatai A túlzott ugatás kiváltó okai és megelızése, a büntetés módozatai Az eutanázia mint megoldás érvek és ellenérvek 37/42

38 A vizsgázó neve:... Értékelı lap 18. Egy állatvédı szervezet kampányában való részvételre kéri fel Önt azzal, hogy állítson össze egy olyan ismeretterjesztı anyagot, amelyben a szeparációs szorongás és kontrollálatlan ugatás családi kutyáknál gyakran jelentkezı viselkedési problémájáról ad áttekintést. Ugyanis e problémák a leggyakoribb okai annak, hogy a kutyát utcára teszik vagy menhelyre adják be. Típus B A Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A kutyák fıbb viselkedési problémái A nem megfelelı tartásmódból eredı viselkedési problémák, kockázati tényezık elhárításának lehetıségei Az információtartalom vázlata Pontszámok alapján Max. Elért A szorongás, mint viselkedési jelenség, öröklött és a környezeti tényezık szerepe A tartós szorongás egészségi és kognitív következményei A félelmi válasz rögzülését megelızı technikák A szeparációs szorongás viselkedési megnyilvánulásai, kezelésének módozatai A túlzott ugatás kiváltó okai és megelızése, a büntetés módozatai Az eutanázia mint megoldás érvek és ellenérvek Összesen 80 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 4 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 2 4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 2 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 2 5 Köznyelvi beszédkészség 2 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért Személyes Állatszeretet 1 Döntésképesség 1 Társas Határozottság 1 Kapcsolatfenntartó képesség 1 Lényegfelismerés 2 Módszer Áttekintı képesség 2 Ismeretek helyén való alkalmazása 2 Mindösszesen dátum aláírás 38/42

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1714-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 4 perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 1603-06/2 Az állam

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2836-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A /07. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1874-06/1 A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-11/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 181-0 Minıségirányítási belsı és külsı kommunikáció 181-0/2 A külsı és belsı kommunikáció módszereinek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0745-06/5 Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2651-06/4 Készletezési modellek, mechanizmusok, tárolás, raktározás. Raktározási rendszerek Szóbeli

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3117-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A /07. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11.

A vizsgázó teljesítményének értékelése. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. A vizsgázó teljesítményének értékelése Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 2010. március 11. Jogszabályi háttér Vizsgaszervezés A régi OKJ szerint szervezett szakmai vizsgák esetén

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2661-06/2 Egy adott vállalkozás vonatkozásában az uniós pályázat tervezésének és lebonyolításának bemutatása.

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1155-06/ Rendszertervezés, adatbázis-kezelés, internet, programozási ismeretek Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens Jogi asszisztens

55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens Jogi asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 18-0 uditálás, hatékonyságvizsgálat 18-0/2 kézhez kapott esettanulmány részvétel egy belsı auditban.

Részletesebben

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

33 543 01 0001 33 01 Műbútorasztalos Bútorasztalos. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés

Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Szakmai zárójelentés A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés Bevezetés Korábbi támogatott pályázatok etológiai kutatatásai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén 183-06/1 Egy konkrét

Részletesebben

52 522 03 0000 00 00 Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

52 522 03 0000 00 00 Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42 /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

31 582 09 0001 31 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11.

A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA. György Annamária ETI - 2010. március 11. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK STRUKTÚRÁJA György Annamária ETI - 2010. március 11. TÉMAKÖRÖK Jogszabályi háttér A Szakmai és Vizsgakövetelmény felépítése Alapfogalmak MOTTÓ Aki nem alkalmaz új megoldásokat,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42

54 850 01 0010 54 06 Vízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1473-06/1 Meghatározott rendezvény lebonyolításának és a szükséges eszközöknek ismertetése. Szobafelszolgálás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1465-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A /07. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Korrózió elleni védőbevonat készítője 33 521 04 0100 31 02 Galvanizáló Korrózió elleni védőbevonat készítője

Korrózió elleni védőbevonat készítője 33 521 04 0100 31 02 Galvanizáló Korrózió elleni védőbevonat készítője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

52 140 01 0000 00 00 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens

52 140 01 0000 00 00 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1982-06 Áruosztályozás és áruismeret A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás szabályaival

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser. Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2666-06/3 Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével) Szóbeli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0744-06 Humánerıforrás-menedzsment emberi erıforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok

Részletesebben

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1426-06/2 Szakmai idegen nyelv alkalmazása, a cukrászati termékek idegen nyelvű bemutatása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/38

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/38 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

33 811 04 0001 33 01 Barista és teakészítő Vendéglátó eladó

33 811 04 0001 33 01 Barista és teakészítő Vendéglátó eladó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő

33 522 03 0000 00 00 Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 811 04 0001 33 01 Barista és teakészítő Vendéglátó eladó

33 811 04 0001 33 01 Barista és teakészítő Vendéglátó eladó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

A szerhasználat kapcsolati háttere: h

A szerhasználat kapcsolati háttere: h A szerhasználat kapcsolati háttere: h kötıdési deficitek az anya-gyerek kapcsolatban, a serdülıkori beavatási rítusok r hiánya és s a modern társadalomhoz való alkalmazkodás s nehézs zségei Meskó Norbert

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

1. B) FELADAT: A LÁTÁS 1. A mellékelt rajz felhasználásával ismertesse az emberi szem felépítését, és az egyes részek

1. B) FELADAT: A LÁTÁS 1. A mellékelt rajz felhasználásával ismertesse az emberi szem felépítését, és az egyes részek 1. MINTATÉTEL 1. A) FELADAT: KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA 1. Vizsgálja burgonyagumó keményítőtartalmát kaparék készítésével! Színezze meg a keményítőt! Rajzolja le a tapasztaltakat! Hányszoros nagyítást választott?

Részletesebben

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő Hulladéktelep-kezelő 2/62

33 853 01 0100 31 02 Hulladékfeldolgozógép-kezelő Hulladéktelep-kezelő 2/62 135-06 Hulladékfeldolgozógép-kezelő feladatok. vizsgafeladat A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 184-06 Időskorúak támogatási feladatai 184-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes)

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 4 Kárpitos 4 33 542 04 0100 31 01 Bútorkárpitos Kárpitos 4. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése:

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 4 Kárpitos 4 33 542 04 0100 31 01 Bútorkárpitos Kárpitos 4. Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

52 522 01 0010 52 04 Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész

52 522 01 0010 52 04 Atomerőművi primerköri gépész Atomerőművi gépész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 3.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 3. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 3. Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 Személyiségelméletek, személyiségfejlıdés, identitás Minden elmélet

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

52 812 01 0000 00 00 Hostess Hostess

52 812 01 0000 00 00 Hostess Hostess 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Poli-Farbe Corso Folyékony Fólia Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2011. 12. 19. Oldal: 1/9

Poli-Farbe Corso Folyékony Fólia Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2011. 12. 19. Oldal: 1/9 Változat: 1 Felülvizsgálat: - Kiadás kelte: 2011. 12. 19. Oldal: 1/9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 183-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

b) bremi modell: Szolgálati csoport 1. hét 2. hét 3. hét

b) bremi modell: Szolgálati csoport 1. hét 2. hét 3. hét Horváth Árpád A tőzoltóságok mőködése Németországban A hivatásos tőzoltóságok szolgálatszervezésében napi problémák jelentkeznek. Milyen szervezési megoldásokat alkalmaznak Németországban? Német szabályozás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2822-09 Kozmetikai eljárások és alapanyagok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 2822-09/3 Anyagismereti

Részletesebben

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 02 Titkárságvezető Ügyviteli szakügyintéző A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró

31 582 20 0000 00 00 Vízkútfúró Vízkútfúró A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54 321 01 0010 54 01 Rádióműsor-vezető, konferanszié. Újságíró, konferanszié 2/5

54 321 01 0010 54 01 Rádióműsor-vezető, konferanszié. Újságíró, konferanszié 2/5 1561-06 rádióműsor-vezetői tevékenység ellátása /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és

Részletesebben

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit, a szükségletek szerepét! Jellemezze a háztartások és a vállalkozások gazdasági kapcsolatát! Ismertesse a kereskedelem

Részletesebben

33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Hírlevél. Hírek: 2012. november. Családi Kutya Program. Tudományos Diákköri Konferencia. Magyar Etológiai Társaság XIV.

Hírlevél. Hírek: 2012. november. Családi Kutya Program. Tudományos Diákköri Konferencia. Magyar Etológiai Társaság XIV. Hírlevél 2012. november ELTE Etológia Tanszék Családi Kutya Program Szerkeszti: Turcsán Borbála és Kis Anna Hírek: Tudományos Diákköri Konferencia November 24-én került sor az ELTE Biológus Tudományos

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklete POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2007. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

31 582 09 0001 31 01 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő

52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő 31 527 01 0000 00 00 Könyvkötő Könyvkötő 0956-06 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben