Jelképek otthon és itthon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelképek otthon és itthon"

Átírás

1 Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj is! március 21. III. évfolyam 6. szám 167 Ft Jelképek otthon és itthon Otthon Székelyudvarhelyen méltóságteljesen ünnepelt a székelyekkel együtt a Magyar Nemzeti Front küldöttsége, és tett hitet a székelyföldi autonómia mellett. Büszkén lobogtak a nemzetiszínû és Árpádsávos zászlók, szíve felett kokárdát viselt minden magyar.,,tudunk-e még hinni a szabadságban? Akarunk-e tenni érte? hangzott el a kérdés a szónoki emelvényrõl, és az erdélyi magyarok jelenlétükkel mutatták, végre felemelt fejjel akarnak nép lenni. Az ébredõ magyarság jelképévé vált Székelyudvarhely. Itthon ezalatt újra porig alázták a magyarságot. Néhány elszánt hazafi az állami ünnepségen hangot adott a kormány iránti ellenszenvének. A tolerancionizmus embereinek egyéb sem kellett. Fröcsögõ gyûlölettel vetették rá magukat a magyarokra, kokárdát téptek és gyaláztak olyanok, akikrõl furamód hiányzott e nemzeti jelkép. Valamiért ki nem állhatják a piciny szimbólumot, ami a szabad magyar nemzetre emlékezteti õket. Történt azonban ennél galádabb is nemzeti ünnepünkön. A képen látható Dávid csillagos fiatalember szájbavert egy 13 éves magyar kislányt úgy, hogy annak kiserkent vére. A Dávid csillagosnak persze haja szála sem görbült amit fel nem foghatok józan ésszel. A megalázott és megvert magyarság jelképét látjuk, és tûrjük a gyalázatot?

2 2 FR NT március 21. A Székely Nagygyûlés kiáltványa Mi, a március 15-i székelyudvarhelyi Székely Nagygyûlés résztvevõi, gyermekeinkkel és unokáinkkal szembeni történelmi felelõsségünk tudatában fordulunk a Román Államhoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Unióhoz, az ENSZ-hez, a világ népeihez. Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, megállapítjuk: Az 1919-es Párizsi Kisebbségi Szerzõdésben Románia és a Szövetséges és Társult Hatalmak autonómiajogot garantáltak a székelységnek az alkotmányra hivatkozva ma még népszuverenitásunk gyakorlásától, a helyi népszavazástól is eltiltanak. Az Egyesült Nemzetek 1993-ban szervezett Konferenciájának Bécsi Deklarációja szerint az önrendelkezés minden népnek joga így a székelységnek is! Az Európai Parlament az önkormányzás és a szubszidiaritás elveinek megfelelõ védelmi intézkedéseket ír elõ az erdélyi magyarság, a székelység számára de a romániai hatóságok ennek figyelembe vételére sem hajlandók! Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, kijelentjük: Kóser lesz Dunakeszi? Félnek a dunakeszi lakosok mert eltûnhet a város címerében is megjelenített lósport a településrõ. A város egyik képviselõje Tóth András járt benn a polgármester úrnál többször érdeklõdve a terület beépíthetõsége felõl nem tagadta egy másik TV mûsorban sem, hogy hoz egy befektetõt akirõl aztán a HVG újságírója azt mondta el nekünk, hogy ez a befektetõ csoport képviselõje azonos azzal, aki a hajógyári szigetet és az Ügetõt is megvásárolta. nyilatkozta a Hír tv-nek dunakeszi egyik alpolgármestere. Az állami tulajdonban lévõ, hozzávetõleg 10 milliárd forint értékû alagi lóversenypálya 200 dolgozót foglalkoztat a létesítmény. A 120 hektáros központ évszázadok óta a magyar lovas kulturát szolgálja, nemzeti kincsnek számít, amit Nem akarunk továbbra is kiszolgáltatottságban, alárendeltségben élni! A történelmi hagyományok alapján, területi önkormányzásunk õsi jussunk, e nélkül szülõföldünkön meg nem maradhatunk és errõl soha le nem mondunk! Alapvetõ emberi közösségi jogainkért a demokrácia eszközeivel küzdünk és erre azonnali, demokratikus megoldásokat várunk! Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, követeljük: Autonómiát Székelyföldnek Szabadságot a székelységnek! december 1-én, a Gyulafehérvári most az önkormányzat megkerülésével idegeneknek kíván eladni az üzemeltetõ Nemzeti Lóverseny Kft. A fõváros környezetében példanélküli befektetési lehetõségnek számít a 120 hektáros õsfás belterület. Lehetséges, hogy az évek óta tervezett Európa Falut építik fel majd a leendõ tulajdonosok. A létesítményt a város több területén fel akarták már építeni, szerencsére eddig mindig elbukott a megalomán építkezés terve. Amennyiben az új helyzetben mégis sikerül felépíteni megváltozhat a város kulturális és etnikai összetétele. Az új lakóparkokkal már eddig is megterhelt város arculatát végképp eltörölné a 120 hektáron felépítendõ lakóeggyüttes. A betelepülõk pedig könnyedén meghatározhatják a város vezetését is, liberális fellegvárrá változtatva a Duna menti települést. Nagy Nemzetgyûlés Határozatában, teljes nemzeti szabadságot hirdettek az összes együtt élõ nép számára tartsák tehát be ígéretüket! Románia Parlamentje és Kormánya tartsa be a vállalt nemzetközi kötelezettségeket és garantáljon a szülõföldjén õshonos székely közösség számára teljes és tényleges egyenlõséget!û Románia Parlamentje hagyja jóvá Székelyföld Autonómia Statútumát! Az Európa Tanács 1334/2003 sz. Határozata szerint az alkotmányba foglalt nemzetállami minõsítés túlhaladott értelmezés, ezért nem lehet akadálya a területi autonómiának az illetékes hatóságok mégis a nemzetállami tételre hivatkozva utasítják vissza Székelyföld újralétesítését és autonómiáját! Ebben az esetben töröljék az alkotmányból a nemzetállam kifejezést! Az Európai Unió orvosolja a 86 évvel ezelõtt elkövetett jogfosztást és tegye Románia csatlakozási feltételévé Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozását! Az Egyesült Nemzetek Szervezete gyakoroljon felügyeletet Székelyföld autonóm státusának rendezése felett! Lapzártakor tartott a Hazafi Rádió szervezésében a Nem engedünk a 48- ból! koncert. A Magyarok Házában fellépett a Magna Hungária, H599 rockzenekar és a CS.Í.T.

3 III. évf. 6. szám FR NT 3 Botrány volt Gyurcsány kampánykörútján Botrányba fulladt Gyurcsány Ferenc kampánykörútjának karcagi rendezvénye. A helyiek többségét ugyanis nem engedték be a miniszterelnök lakossági fórumára. Sokan pedig azért elégedetlenkedtek, mert a kormányfõ messzire elkerülte a belvíz sújtotta városrészt, és szó nélkül továbbhajtott kampánykörútja következõ állomására. Most bebizonyosodott, hogy nem mer ingoványos talajra lépni, sõt, a fentiek szerint még a közelébe se merészkedik A nép Ferije csak a nacsalnyikok közvetlen közelében érzi jól magát. Valószínûleg azért, mert az élõ tapsgépek elõtt, a teljesíthetetlen, grandiózus terveirõl tartott, néphülyítõ elõadásait nem kell elapróznia. G.C.I. Tiltsák be a Tilost! A március 15-én Székelyudvarhelyen tartott székely naggyûléssel kapcsolatban telefonált a Tilos Rádió egyik hallgatója a rádióba. A telefonáló a rendezvényt, történelmi eseménynek nevezte, dicsérte hogy az erdélyi magyarok ki mernek állni céljaikért. Az egyik mûsorvezetõ szerint viszont a határon túli magyarok nap mint nap kiállnak holdkóros politikusaiktól feltüzelve mindenféle légvárak mellett. A telefonáló által említett rendezvényben is egy ilyen szélsõséges, nacionalista csürhe-jellegû megmozdulást vélt látni, bár azt elismerte, hogy utólag nem hallott semmit a dologról, de az elõzetes beszámolókat ismerve ez volt a benyomása. Késõbb folytatta a gyalázkodást: Tõkés az a figura, akivel szemben jogosnak érzi a csürhézést, mert õ az az ember, aki bármilyen célért összetrombitál 1-2 ezer embert. Tõkés szerinte alapvetõen mindössze Chrudinák sztorija volt. Ideje lenne megmutatni, hogy Magyarország a magyaroké és betiltani a nemzetellenes propaganda szócsöveit a köznyugalom megõrzése érdekében. Félõ, hogy a józan döntés elmaradása esetén elszabadulnak az indulatok, és a szellemi támadásra fizikai támadás lesz a válasz. Gyurcsány sintértelep példálózása miatt tüntettek Demonstrációt tartott az 56-os elítéltek egy csoportja az MSZP székház elõtt, tiltakozva Gyurcsány Ferenc sintérteleppel példálózó veszprémi beszéde miatt. Az 1956 Alapítvány közleményében tudatta, eddig nem vett részt a politikai életben, de most úgy érzik, Gyurcsány Ferenc veszprémi kijelentésével betelt a pohár. A tüntetésen olyan embereket voltak, akik magukat kóbor kutyának érzik, és meg akarják mutatni, hogy nem félnek a sintérektõl mondta Balázs-Piri László volt 56-os elítélt, a tüntetésen. G.C.I. Gyõztes székely Erdélyben a ahol a Székely Nemzeti Tanács február 12-i gyergyószentmiklósi küldöttgyûlésén az erdõszentgyörgyi Molnár József látva a magyar közéleti viszonyokat, kifakadt: Magyarországon tízmillió magyar lakik, de a számok nem ezt igazolják. Azt kell mondanom remélem senki nem veszi sértésnek : Magyarország az egyetlen ország, ahol... tessenek megnézni: Németországot németek vezetik, Lengyelországot lengyelek, Szlovákiát szlovákok; Magyarország az egyetlen, amely lassan második Izraellé válik, s nincs kiút!... A liberális média felhördült, Feszítsd meg hörögték és feljelentették a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD). A tanács kiszabott ötmillió lej bírságot Molnár Józsefre. Molnár azonban ellentámadásba lendült és peres eljárást indított a CNCD gyalázatos ítélete és a bírság ellen, a vád elejtését kérve. Valakit talán zavar, ha ki merjük mondani a szót, hogy zsidó? kérdezte a bátor székely. Nemcsak a zsidóknak, a magyaroknak is volt holokausztjuk: Trianon nyilatkozta egy lapnak és hozzátette: Amit én egyszer kimondok, az ki van mondva. Nem szoktam visszavonni a szavaimat. Az elsõ fokon ítélkezõ marosvásárhelyi bíróság helybenhagyta a tanács határozatát, de az érintett fellebbezett, és a táblabíróság már neki adott igazat, felmentve õt az antiszemitizmus vádja alól. A jogerõs ítélet után Molnár József ezt nyilatkozta: Ma is fenntartom ezt az állításomat, az ugyanis, véleményem szerint, nem vád, hanem egyszerû ténymegállapítás. ( ) Nekem is jogom van a nemzetem védelméhez, ugyanúgy, mint bárki másnak.

4 4 FR NT március 21. Autonómiát Székelyföldnek! Történelmet írtak március 15-én Székelyudvarhelyen. A Székely Nemzeti Tanács összehívta a székelyeket, hogy azok hitet tegyenek az autonómia mellett. A román állam márciusra idõzített fegyverzet korszerûsítése amely kapcsán harckocsik mentek-jöttek udvarhelyen, a Vatrások fenyegetõzései, a szókimondó Európai Idõ üldözése, megadták a gyûlés alaphangját. Egyrészt Magyarországról elmaradtak a buszkaravánok, másrészt fegyelmezett és elszánt magyarok gyûltek össze Székelyudvarhelyen. A magyarországi buszok elmaradása ellenére nem lehetett panasz a résztvevõk számára, a székelyek többsége pedig már rájött, hogy csak magukra számíthatnak. Rájöttek, hogy a csonka országbeli vezetõk és az erdélyi vezetõk nagy része elárulta õket. A magyarországi nemzetáruló parlament álszent viselkedését átvették az erdélyi janicsárok is. Több helyütt rászerveztek a Székely Naggyûlésre, károsnak és szélsõségesnek bélyegezve azt. Az elszánt székelyeket azonban nem érdekelték a károgó politikusok, történelmet akartak írni. Ahogy az egyik helyi újság fogalmazott: Õsi jogaink helyreállításának jogkövetõ útjait tehát bejártuk. Az idõ sürget! Gyermekeink szétszóródnak a nagyvilágban! A mai nappal a tettek, a jogkövetelés útjára kell lépnünk!

5 III. évf. 6. szám FR NT 5 Szabadságot a Székelységnek! A szûkölõ román hatalom kínosan ügyelt arra, hogy összetûzések nélkül folyjon le a naggyûlés. A buszok városhatár elõtti igazoltatásán kívül nem mert újat húzni a magyarokkal. Jól is tette, hogy meghúzta magát, egyrészt a nagyszámú újságíró miatt, másrészt a székelyek készültek a felmerülõ problémák orvoslására. Az árnyék-székelyek messze elkerülték a rendezvényt, a teret üszke mély székelyek töltötték be. Nézzük meg a képeken látható fiatalokat. Nem egy magyarországi rendezvényen lobogtatják a magyar zászlót, hanem a románok által megszállt területen. A tizenéves székelyudvarhelyi fiatalok büszkén hordják piros-fehér-zöld felvarrójukat, ami a régi határokkal övezett Magyarországot ábrázolja. A Magyar vagyok nem turista feliratú póló sem budapesti fiatalon feszül, hanem egy sepsiszentgyörgyi legényen, aki barátjával együtt baseball ütõkkel várta a vatrások érkezését. A résztvevõkkel beszélgetve kiderült, hogy tökéletesen látják a Magyarországi politikai helyzetet, tudják kik viszik romlásba a magyarságot. Nem csoda, hogy Erdély szerte kifütyülték Gyurcsányi üdvözlõ beszédét. Székelyudvarhelyen valami elindult, magára találtak a székelyek, remélem nemsokára a Kárpát-medencei magyarok is felébrednek. A gyûlésen elhangzott beszédeket következõ számunkban ismertetjük.

6 6 FR NT március 21. A világ pénzügyi kirablása II ben az Egyesült Államok elnöke, Richard Nixon, eltörölte a dollár aranyra történõ beváltásának kényszerét (dollárarany rendszer) és, egyidejûleg, az állam garanciáját is a dollár kurzusára. Ezóta az amerikai devizát se az arany, se a kormány garanciája nem fedezi, hanem csak a Federal Reserve Bank privát pénze. Tehát a dollárnak és a világ összes többi pénzének többé nincs értéke, hanem csak törvényes fizetési eszközök. A törvény megkövetelheti egy nem fedezett fizetési eszköz elfogadását, de nem követelheti, hogy az emberek ezt értékmegõrzõ eszközként is használják. Ehhez a pénztulajdonos bizalmára van szükség, aki hisz abban, hogy pénze hosszú távon is megõrzi értékét. Hosszú távon azonban egy rugalmas kurzusú pénzhez fûzõdõ bizalom csak ennek a pénznek a ritkaságától vagyis a pénzmennyiségtõl függ. A probléma az, hogy az utolsó harminc évben a javak mennyisége csak megnégyszerezõdött mialatt a pénzmennyiség a negyvenszeresére nõtt. A pénzmennyiség növekedése viszont mindig inflációt jelent. Az infláció pedig a pénz elértéktelenedését jelenti. Három megoldással próbálták a problémát kiküszöbölni. Jelentõs német közgazdászok már a német központi bank megalakulása óta követelték egy negyedik hatalom kialakítását a kibocsátó (központi) bank javára, amely ellen tudjon állni olyan nyomásnak, ami a pénzmennyiség növekedéséhez vezetne, s amely a pénz értékét lenne hívatott megõrizni. Erre a német központi bankot törvény is kötelezte (a neutrális pénz teóriája), amely az államtól is nagy mértékben független volt. Így lett a márka a világ legstabilabb pénze, amelyet egyre inkább tartalék pénzként és befektetésként is használtak. A többi állam nagy része pénzét a mennyiségi igények szerint szabályozta. Központi bankjaiktól megkövetelték, hogy bizonyos célok szerint alakítsa a pénzmennyiséget, mint pl. a gazdasági növekedés vagy a teljes foglalkoztatottság. Egyes országok ezt arra használták fel, hogy nyomást gyakoroljanak a központi bankokra és a pénzre, ami rendszerint inflációhoz vezetett (pl. Franciaország, Olaszország, Spanyolország). Másrészt a fejlõdõ országok diktatúráinak jelentõs része és a Fed a szabad mennyiségû pénz mellett foglaltak állást, azaz egy olyan pénz mellett, amelynek szélsõséges kilengéseit a politika illetve privát központi bank tulajdonosok által a törvény nem akadályozta. Szabad mennyiségû pénz mindig azt jelentette, hogy szabadon vissza lehet élni vele és hosszú távon sose mûködött. Fontos persze, hogy ne becsüljük alá azokat a feszültségeket, amelyeknek a váltási árfolyamok alá vannak vetve, amikor olyan pénzek egymás mellett való fejlõdésérõl van szó, mint a márka, amelynek a kibocsátó központi bankja értékmegõrzõ, és olyan pénzek, amelyek függõségben lévõ államokéi vagy privát központi bankok által kibocsátottak. A német központi banknak (Bundesbank) sikerült a márka értékét relatív stabilon megõrizni, más fontos pénzek értéke viszont egyre csökkent, fõleg a pénzmennyiség megnövelése miatt, s így a gyenge pénzek tulajdonosai igyekeztek természetesen erõs pénzekbe menekülni, s kerülni a gyenge pénzeket. Ezóta a világ egyik pénzének sincs valódi értékalapja. A pénz eloldódott minden valódi értéktõl, a bankókat szünet nélkül nyomják és értékük, mennyiségük állandó növekedése miatt, állandóan csökken. Ha az emberek még mindig azt hiszik, hogy a birtokukban lévõ papírpénznek fix értéke van, az a váltások ügyes manipulációja miatt van, amely azt az illúziót kelti, hogy a pénzek értékei között valamilyen reláció létezik. Valójában a Federal Reserve Bank, amely az amerikai finánctõke tulajdonában áll, már egy világpénz tulajdonosa is. A dollár, ami a FED privát pénze, menynyisége által uralja a világot. A világpénz 75%-a dollár. Az amerikai finánctõke kényszerítette a nyersanyag piacokat is, hogy termékeiket csak dollárban értékesítsék. Aki nem adja el olaját értéktelen dollárokért, terroristának lesz megbélyegezve (Saddam). Amerika más országok központi bankjait is kényszerítette, hogy növekvõ mértékben dollárt használjon tartalék pénzként (az Európai Központi Bank tartalékainak több mint 90%-a). Más pénzek mint pl. az euro értéke tehát több mint 90%-ban az értéktelen dollártól függ, amely csak az amerikai finánctõke hatalmától és akaratától függ. A külföldi központi bankokat finoman vagy kevésbé finoman (Svájc) kényszerítették, hogy átadják vagy kölcsönözzék arany tartalékaikat Amerikának. A világ arany készletei így újból a FED tulajdonosainak a kezében koncentrálódtak, mint az elsõ világgazdasági krízis elõtt, úgy hogy egy újabb aranyra épülõ árfolyamot csak az õ egyetértésükkel lehetne bevezetni, amely számukra az évszázad üzlete lenne, mivel az arany árát õk döntenék el (Greenspan: talán 6000 dollár ). Az amerikai finánctõke tehát a FED-en keresztül, amely az õ privát tulajdona, a világ pénzügyi rendszerét irányítja. Éppúgy a dollár is az õ privát tulajdona, amelyet senki és semmi sem garantál, s amelyet a szerint manipulál, növeszt vagy csökkent, ahogy ez elõsegíti világuralmát, a világ nyersanyagforrásainak és mindenféle értékeinek kisajátítását. Eberhard Hamer, fordította: Balog Barna folytatjuk

7 III. évf. 6. szám FR NT 7 Negyedével csökkent a határon túliak támogatása! Nemrégiben tartotta alakuló ülését a határon túli magyarság támogatáspolitikai koordinációs bizottsága. A lépés nem véletlen: a tavalyi 12,8 milliárd forintról idén 9,6 milliárd forintra. Tehát 25 százalékkal csökken a határon túli magyarok költségvetési támogatása. A Pénzügyminisztériumban megerõsítették, hogy idén alacsonyabbak a keretszámok. Az elõirányzott 9,6 milliárd forint negyedével kevesebb, mint a tavalyi 12,8 milliárd. (Összehasonlításként: a magyar közvélemény által ellenzett és a nemzetközi politikában is vegyes érzelmekkel fogadott iraki magyar katonai szerepvállalás milliárd forintjába került az országnak). 100 forintból 30 fillér hárommillió magyarnak A támogatások nominálisan 25 százalékkal lettek kevesebbek, de hát jól tudjuk, hogy reálértékben ez sokkal komolyabb csökkenést jelent. Arányaiban nézve: 100 költségvetési forintból mindössze 30 fillért juttatnak a határon túli magyaroknak. A költségvetés ezrelékérõl van szó, ami most hárommillió magyart nagyon érzékenyen érint. Természetesen mindez annak ellenére történik így, hogy Gyurcsány miniszterelnök többször megígérte: minden támogatást megad a határon túli magyaroknak. Ígérgetésben nincs hiány! Figyelemre méltó még az is, hogy a költségvetési számok az Állami Számvevõszék szerint nehezen tarthatók. Ezek után nem nehéz következtetni arra, hogy ha nagy baj van, az összeget még jobban megfaragják, illetve zárolják a 2006-os év végéig. Szóval ebbõl is láthatjuk, hogy mennyire dübörög a Kóka Kókler Minisztérium. A 30 filléres támogatás pedig egyenes arányban van a Júdeás féle 33 ezüstpénzzel. De tapasztalatból már tudjuk: a pénz értéke devalválódik, az árulásé nem G.C.I. Zálog-bébi Hármasiker koraszülötteket kezeltek a kelet-jeruzsálemi Al-Mokaszedkórházban, de nem volt biztosra vehetõ, hogy az egészségbiztosító fedezi a tetemes költségeket. A kórház ezért zálogként viszszatartotta a hármas ikrek egyikét. A nõ két hónappal ezelõtt adott életet hármas ikreinek, akik koraszülöttként jöttek világra a jeruzsálemi kórházban. A gyermekeknek speciális kezelésre volt szükségük, az édesapa azonban a Palesztin Hatóság állandó lakosa, az édesanya pedig egy palesztin menekülttáborban él. A kórház így nem látta biztosítottnak költségei fedezését, ezért a három csecsemõ közül az egyiket zálogként a kórházban tartotta. Basescu Székelyudvarhelyen Székelyudvarhelyre látogatott csütörtökön a román államfõ. Traian Basescut szerdára várták az ünnepi székely nagygyûlésre, de azon nem vett részt. Elmondta, hogy miért nem. Basescu azért nem ment március 15-én a székely nagygyûlésre, mert nem szerette volna, ha félreértésekre ad alkalmat a lakosság körében az államfõnek kijáró protokoll. Nyilván olaj lett volna a tûzre, ha egy ilyen helyzetben eljön. Újságírók elõtt méltóságteljesnek nevezte a székelyudvarhelyi rendezvényt. Semmi másról nem esett szó, mint európai standardokról. Ami pedig az autonómiát illeti, kiáltványokkal államfõként természetesen nem érthetek egyet mondta, de tiszteletben tartom a szólásszabadságot és világos számomra, hogy növelni kell a helyi önkormányzati hatáskört. Erõsíteni kell a decentralizációt nemcsak Székelyudvarhelyen, hanem Aradon, Krajován, Kézdivásárhelyen vagy Gyergyószentmiklóson fogalmazott a román államfõ. Basescu tehát közigazgatási autonómiáról beszélt. Ugyanakkor figyelmeztetett az alkotmány elsõ cikkelyére, amely szavatolja Románia egységes nemzetállam jellegét. Tehát a rotyogó levesbõl nem lehet kivenni a zöldséget, mert nem lesz íze. Szász Jenõ polgármester elégedett volt. Mit is tehetett volna többet az ügyért? A szülõk a múlt héten fordultak az igazságügyi minisztériumhoz. Felvettük a kapcsolatot a kórházzal, kiderült, hogy az egyik csecsemõt valóban nem engedték haza a család többi tagjával mondta el Ejal Globusz, a minisztérium jogi osztályának vezetõje. Hozzátette, hogy a gyerek kórházi ápolását orvosi szempontból semmi sem indokolta. A kórház igazgatója azt állította, hogy ez a normális ügymenet, ha valaki nem rendezi ápolásának költségeit. Felvetõdik a kérdés, hogy az embertelen pénzbehajtási módszert csak a palesztin ápoltaknál alkalmazzák, vagy a zsidó gondolkodásmód sajátossága. Egyre szorosabban Izraelhez kötõdõnek a magyarországi kormányok, a folyamat nem fog leállni akár MSZP, akár FIDESZ kormány lesz. Felkészülhetünk hát Schylock kórházára... Március idusa meghozta számunkra is a napsugarat. Végre kikerültünk az árnyékból, és én azt hiszem, hogy egy másfajta párbeszédre kerül sor az államfõ és a magyar nemzeti közösség között. Egy õszinte párbeszédre, amikor a dolgainkat megbeszéljük nyilatkozta. Esett-e szó konkrétan az autonómiáról? Csak elviekben. Hogy valamit kell tenni az erdélyi magyar nemzeti közösség számára. Az autonómia törekvések, az autonómia igényének a megfogalmazása egy európai gondolat. Ebben engem megerõsített az elnök úr. Az EU csatlakozás elõtt nagyon jól politizálnak a románok. Adunk is meg nem is abból nem lehet baj gondolják. De azt is csak szóban teszik. A mindig víz alá nyomott erdélyi ember a megfulladás elõtt most felszínre jöhetett néhány percig. De ki veszi észre a nézõk közül, pláne csak a lelátóról, hogy túl mély a medence, és a bíró se a hazai csapatnak fúj. A levegõ pedig egyre jobban fogy G.C.I. Minõségi autófényezés:

8 8 FR NT március 21. Magyar Önvédelem A roma politikus, aki lecigányozta Gábor Áront, még mindig a helyén! Miközben a székely autonómiáért dobog minden felelõsen gondolkodó magyar szíve, addig a háttérben a nemzetrontó erõk tevékenységének köszönhetõen folyamatos a magyar oktatás züllesztése, a történelemhamisítás. A Magyar Önvédelmi Mozgalom felhívja a közvélemény figyelmét, hogy Daróczi Gábor az Oktatási Minisztérium romaügyi biztosa február 10-én a Kossuth Rádió Cigányfélóra címû mûsorában Gábor Áront, a székely ágyúöntõ ezermestert lecigányozta, és a Gábor cigányok õsapjának nevezte. Ezenkívül szorgalmazta, hogy a tankönyvekbe kerüljön be Gábor Áron állítólagos cigány volta. Daróczi Gábor bebizonyította, hogy milyen szakemberei vannak pozícióban az MSZP-SZDSZ koalíciónak. Hazudott, alkalmatlan a feladatára. Gábor Áron november 27-én született Bereckben székely határõr család elsõ gyermekeként. Szülei Gábor István városi jegyzõ és Hosszú Judit. A csíksomlyói ferencesekhez járt gimnáziumba, 1831-tõl a kézdivásárhelyi 2. sz. székely határõr gyalogezrednél kezdte meg a szolgálatot, majd Gyulafehérvárra került, az 5. pesti tüzérezrednél kapott beosztást. Gábor Áron ben leszerelt, majd Bécsbe ment, és a Genie Corps-nál tanulta az ágyúöntõ mesterséget. A szabadságharc idején 73 ágyút öntött, képezte a tüzéreket. Hatfontos bronzágyúi sokszor segítették gyõzelemre a székelységet. A székely tüzérség fõparancsnoka július 2-án halt hõsi halált a kökösi csatában. Gábor Áron székely volt, nem cigány! Daróczi Gábor viszont egy berettyóújfalui tudatlan roma, akinek azonnal menni kellene ízléstelen hazugsága miatt! Magyar Önvédelmi Mozgalom Elnöksége Budapest, március 11. Gombfoci A Tát-kertvárosi Hunyadi utcában nagy volt az augusztusi hõség. A csendet a biciklis fagylaltárus jól ismert csengetése verte fel, 50 fillérért adta a citrom és vanília fagyi gombócát. A kétszintes, négylakásos házak gangjainak beton bejárati lápcsõje jó helyszínnek bizonyult a telepi gyerekek játékára, zajlott a gombfocibajnokság. Valódi gombokkal bombáztunk a házilag gyártott, hálózott kapura. A labda kis inggomb volt. Emlékszem rá, mikor a konyhakéssel titokban levágtam nagyapám ballonkabátjáról a gólvágómat, a szép, nagy, kék peremes gombot. Cellux ragasztóval felnyomtam a kézzel készített feliratot: Nyilasi. Irigyeltek is érte a többiek! Gujdár, Töröcsik, Fazekas, Kereki volt a sztár, mindenki a magyar válogatottal akart nyerni. Külföldi játékosa senkinek sem volt ben az összes gyermek Bolívia ellen készült sorsdöntõ, világbajnoki selejtezõre. A szódás Árendás Feri kézzel hajtható triciklije mindig a ház elõtt állt. Lábait egy talált gránát vágta le, mikor felhõtlenül játszott pajtásaival. Õ már felnõtt volt, mégis egymagasságú velünk. Kézvédõ fatappancsokkal és bõr felsõtestvédõvel járt. Szerette nézni, ahogy gombfocizunk, de az nem tetszett neki, mikor az ablaka alatt rúgtuk a bõrt, egyérintõs foci bajnokságot játszottunk. Ma már tudom, nem a ricsaj zavarta. Regõ fiammal a kisasztalt pakoljuk le, hogy gombfocizni tudjunk. Mûanyag gépi kapuk, színes fényképes játékosok, arányos formázott labda. Mindegy melyikkel leszek. mondom, s unottan rakosgatom a Real Madrid és Barcelona pár évvel ezelõtti tagjait: Christanval, Makéféle, Kluivert, feketék a menõk. Könnyebben csúsznak a játékosok a faasztalon, mint a legsimább betonon, de ez már nem az a játék Az örömöt fiam szemének csillogása jelenti, miközben érdeklõdve hallgatja az általam ismertetett szabályokat. Jó volna magyar válogatottal gombfocizni, de már nincsenek példaképek. Senki nem akar Puskás, Albert, Nyilasi lenni, mint ahogy a fekete-fehérben nézett Tenkes kapitánya sem versenyezhet Harry Potterrel. Üres, érzésnélküli tucatemberek nõnek fel, akiknek március 15-e fele sem dobog hevesebben a szíve. A fiatal lányok és fiúk szórakozása a Chippen-dale és leszbikus show lett, ahol nem trendi a kokárda. Visszagondolok 1977-re Magam elõtt látom a lábnélküli Árendás Ferit, amint a részeges Bedõt ölelgeti. Focistáink 6-0-ra verték Bolíviát a Népstadionban. Könnyét törölte a szódás, de õ volt akkor a legboldogabb magyar. Kovács Géza Hazafi Rádió A 100% magyar zenét játszó rádió!

9 III. évf. 6. szám FR NT 9 Közlemény Versíró pályázatot hirdet a Magyar Önvédelmi Mozgalom. Az idei évben, október 23-án lesz éppen 50. évfordulója az 1956-os forradalom és szabadságharcnak. A pesti srácok elszánt, hõsies, ám sajnos reménytelen küzdelme a sokszoros túlerõvel szemben ma is élõ példával szolgál a magyarságnak és a világnak is hazaszeretetbõl, bátorságból. Ezen alkalomból a Magyar Önvédelmi Mozgalom versíró pályázatot hirdet meg 56 a költészetben címmel. Korhatárra való tekintet nélkül várjuk az 1956-ról szóló saját szerzeményeket csonka országon kívülrõl és belülrõl. A pályamûveket a Magyar Önvédelmi Mozgalom posta-, vagy internetes postacímére várjuk. (1399 Budapest, Pf. 701/63. Beküldés határideje: október 6. A költeményeket szakértõ zsûri bírálja el. A legszebbnek ítélt versek írói kiváló õstörténészünk Radics Géza válogatott könyveit kapják jutalomképpen. A beküldött pályamûvek olvashatóak lesznek a Magyar Önvédelmi Mozgalom internetes honlapján. Cipõk a vízparton Nehéz idõket élünk... Egyre nehezebb az élet, egy létszámilag (de nem vagyonilag) elhanyagolható rétegtõl eltekintve, szinte napról napra szaporodnak a gondjaink. Emelkednek az árak, emelkednek a rezsiköltségek mindez az EU-normához, árakhoz igazítva. Persze, a bérek hozzáigazításáról a Nagy Szervezõk rendre elfeledkeznek. (Lényeg az, hogy saját kis mocskos vagy szürkített üzelmeik folytán az õ villáik csinosodjanak, hogy az õ autóik meglegyenek, akár iskolába-jártatás okán is...) Az utcán pedig egyre szaporodnak a kidobott paplanokra megágyazott fekhelyek a fal tövében, és e szállások lakói még meg is köszönik, hogy MEGTÛRIK ÕKET A JÓ EMBEREK a járdán... (Néha ezek leszármazottai ugyan fel-felgyújtogatnak közülük egyet-kettõt, de azért marad még lakója így is az utcának...) Nos, ezek az emberek (retro kifejezéssel élve: csövesek, csõlakók...) napjaikat tengetve, és a minimális betevõt megszerezni akarva (vasaltöltönyös okoskáim szerint. úgyis a kocsmába hordják...), idejük nagy részét arra fordítják, hogy boltok elõl, lámpaoszlopok mellõl gyûjtögetik a kidobott kartonpapírt. Nagy mûgonddal összekötözik, aztán, ahogy gyûlik, cipelik tovább, végül leadják egy papírátvevõ helyen. Így aztán, a kapott fillérekért kenyeret vesznek, talán még valami kis kevés zsírra is jut belõle. Meg esetleg reggeli italra, (amit gazdatámogató atyáink csak megígértek, hogy kiirtják a boltokból azokat, A Magyar Posta Mindenki észrevette, hogy a pontosságáról, gyorsaságáról híres Magyar Postát hová züllesztették tudatosan. Tönkre kell tenni a Postát, mert így lehet olcsón privatizálni, bagóért megvenni, eladni. A lassúság már a reumás csigák szintjére jutott! Tudunk egy hétig (!) utazó táviratról, 13(!!) napot menõ levélrõl Esztergomból Budapestre, de vegyünk egy konkrét példát. Leveleket adtunk fel Esztergomból Dorogra. Megérkeztek. A küldemény 5 azaz öt(!) nap alatt tette meg a 8(!) azaz nyolc kilométert. Az esztergomi hiszen ez a mû szar ha le is töri a tej árát, meg aztán meg is csúfolja annak hitelét; jóval olcsóbb, viszik is a nyugdíjasok, meg a szinte óráról-órára tengõdõk...) Krausz bácsi a gyûjtögetõ nyomorultakat látva, rosszallóan csóválgatja fejét, amikor egy egy nemzeti érzelmû kirakat leköpdösése-szarral való bekenése közben arra jár: Nem így volt ez régebben, a szebb idõkben... kesereg magában. apáék annak idején ezt a pocsékolást nem engedték... Így is volt ez, bizony... Gondosan össze volt szedve a csomagolóanyag, a dobozkarton, a nátronpapír. Ment a cipõgyárba... Bakancstalp lett belõle, katonai bakancsok talpa. A magyar honvéd bevonult, felszereléskor megkapta csillogó-villogó, finom bõrszagú bakancsot is a ruhával együtt. Aztán hordhatta. Érte is jött a vonat, a tehervagon. Csihogva-zakatolva vitte a frontra, messzemesze idegenbe, a Don partjára. Ott aztán harcolni kellett, lõni a jól felszerelt, pufajkás ellenségre és küzdeni a faggyal, az orosz téllel. Grísa, és az õ Nagy Orosz Tele gyõzött... Akit nem a golyó talált, annak a lába fagyott el, a szétrohadt papír-talpú bakancsban... Így történt, hogy sok-sok bakancs, soksok cipõ maradt ott gazdátlanul a vízparton, Don anyácska ölén, örök mementóul. És ezek a cipõk tényleg ott maradtak. Nem egy perverzen bomlott agyú filmrendezõ ötleteként, hanem valóban. Nyugodjanak békében. Oskar Széchenyi téri Posta és Dorog Balassa utcája között nincs 6 kilométer, de számoljunk 8-at. A levél öt nap alatt, 120 óra alatt ért Dorogra. Ezt a 8000 méteres távolságot kényelmesen, gyalog 4km/óra sebességgel két óra alatt fütyörészve meg lehet tenni. Elemezve a postai szolgálatot, könnyen kiszámoltuk: az óránként 66 méteres (!!) haladás, mely percenként 1.1 métert jelent hatalmas negatív világcsúcs! A gyorsaság a becsapott választópolgárok EU igényei és a Magyar Posta között egyforma, azonos. Keserû az ébredés. Magyar Önvédelmi Mozgalom Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

10 10 FR NT március 21. Magyar Ember rémálma E nap is ugyanolyan átlagosan indult, mint a többi. Az ébresztõóra pontban 6 órakor csörgött, s Magyar Ember kissé álmosan kászálódott ki ágyából. Öltözködni kezdett, közben, mintegy megszokásból bekapcsolta a tv-t, ahonnan azonban váratlanul számára ismeretlen beszéd ütötte meg fülét. Izgatottan váltogatta a csatornákat, semmit nem értett a szövegbõl, illetve egyetlen szót tisztán kivett; shalom. Bár halvány fogalma sem volt, mit jelenthetett. Megkergült volna a tv? kérdezte önmagától. Ezt a dolgot felettébb furcsállotta. Majd munka után kihívom a szerelõt gondolta. Minthogy ily remekül letisztázta magával a talányos kérdést, zavartalanul folytatta a készülõdést. Nemsoká útra kész állapotban volt, ám mikor kilépett az ajtón, újabb meglepetés érte. Szomszédja köszöntése. Hmm Shalom. Mi lehet? Magyar Embert valami megmagyarázhatatlan balsejtelem kínozta. Megpróbálta elhessegetni a rossz gondolatokat, de sehogyan se sikerült. Mindenesetre elindult a munkahelye felé. Az utazás alatt az utcán, a villamoson, buszon feszülten figyelte az emberek társalgását. Ami korábban nem bírt semmiféle jelentõséggel, az most egyszeriben fontossá vált. Hallgatta az utazókat, s nem értett semmit. Valami idegen nyelven beszélhettek. Turisták szoktak ugyan megfordulni az országban szép számmal, de hogy nem hallani egy árva magyar szót sem? iszonyatos szorongás fogta el. Csak mindig azt az egyet vette ki a beszélgetésbõl. Vajon mi a csuda ez a shalom? ekképp töprengett. Próbált logikusan gondolkozni, fölidézte a lépcsõházbeli szomszédjával való jelenetet. Talán valami köszönésféle? Miközben ezen töprengett, észre sem vette, s eljutott azon utcába, ahol a gyár található. Legnagyobb ámulatára azonban a várt gyárépület helyén emeletes házakat látott. Lakóparkot. Magyar Ember most már szilárdan elhatározta, a végére jár az immáron egyre különösebb rejtélyek sorozatának. Ezen felbuzdulva meg is állította az épp közelében álldogáló idõsebb férfit. Az arra járók furcsa, egyben szokatlan szituációnak lehettek szemtanúi, amint a két ember két eltérõ nyelven próbál meg szót érteni egymással, egyre idegesebben gesztikulálva. Kínjukban már kézzel, lábbal igyekeztek kommunikálni. A bámészkodókból hamarosan kisebb csõdület keletkezett körülöttük, amire egy éppen arra haladó rendõrjárõr is felfigyelt. Magyar Embert, mint rendbontó, felforgató alakot, bevitték az onnan nem messze lévõ rendõrkapitányságra, ahol kis várakoztatás után sort kerítettek a kihallgatására. Elõtte azonban hozattak egy több nyelven értõ tolmácsot, ugyanis a nyomozóknak mindjárt föltûnt, hogy õ nem idevalósi. Ezek után rutinból számtalan megszokott, unalmas kérdést készültek föltenni, de mielõtt rátértek volna, mintegy kíváncsiságból szerették volna megtudakolni az idegen férfi anyanyelvét. Magyar Ember természetesen a magyart nevezte meg. Ezt hallván, elhûlve, szinte csodabogárként tekintettek rá. A detektívek összenéztek. Honnan szabadulhatott ide ez az ürge? Nekiláttak hát elmagyarázni, hogy a magyar csakúgy, mint a latin, holt nyelv, a nép évszázadokkal ezelõtt kihalt. Hosszas, már-már parttalan vita alakult ki, Magyar Ember azonban ragaszkodott az általa elõadott verzióhoz, s erõsködött, hogy õ bizony nem hazudik. Végül a nyomozók belefáradtak az egészbe, s dühösen elvonultak a szomszédos szobába, megtanácskozni, mit tegyenek. Külsõre normális, beszédje választékos, és intelligens, mûvelt embernek tûnik. S mégis Ekkora képtelenséggel elõjönni! Még hogy magyar?! Röhejes! Ugyanakkor gyanús is. Veszélyes alak, folyékonyan hazudik, még a szeme se rebben. Vagy szimplán egy õrülttel állunk szemben? Holnapra meg kell vizsgáltatni egy orvossal! Így megnyugodván, hogy egykettõre elrendezik ezt a kellemetlen ügyet, visszatértek, közölni, hogy a kihallgatást mára befejezték. Következõ nap majd folytatják, addig is õrizetben tartják. Utasításukra magánzárkába vitették õt, szigorú felügyelet alatt tartva. Amikor az õrök kisvártatva elhagyták a cellát, Magyar Ember egyedül maradt szomorú gondolataival. Töprengéseibe merült, összegezvén a fordulatos, nem épp átlagos élményeket, amelyek ma érték. Tehát, az már világos, hogy nem a szülõföldjén tartózkodik. De hiszen tegnap még az volt! Most vagy az ország cserélõdött ki egy nap alatt, vagy megõrültem, netán álmodom? Zavaros tépelõdéseibe aztán nemsokára belealudt szegény, nagyon fárasztották az események. Az ébresztõóra pontban 6 órakor csörgött, s Magyar Ember kissé álmosan kászálódott ki ágyából. Ismerõsnek tûnt a hely, meglepetve fedezte fel, hogy a saját lakásában van. Igen, ez az én ágyam, a tv-m. A tv! Félve kapcsolta be, és csodák csodájára minden szót értett. Magyarul beszéltek benne. Picit elmosolyodott. Nyugodtan kezdett el öltözködni. Mikor ezzel végzett, kifelé indult a lakásból. Ahogy kilépett, összefutott a szomszédjával, aki hangosan, barátságosan, a megszokott Jó reggelttel köszönt rá. Ettõl aztán Magyar Ember még inkább jókedvre derült. Az utazás alatt az utcán, a villamoson, buszon figyelve az emberek társalgását, jókedve fokozódott, minden szót felfogott. Ami korábban nem bírt semmiféle jelentõséggel, az most egyszeriben jólesõ érzéssel töltötte el. A munkahelyére jutva sem történt semmi váratlan, ugyanazok a jól ismert arcok, kollégák. Összegezte magában a legutóbbi eseményeket. Magyar Ember arra jutott, az elõzõ napi történések csupán egy rossz álom részei lehettek, mert az õ országában alapvetõen jól mennek a dolgok, nincs semmi valóságalapja, hogy népe esetleg kihalna. Ilyenformán végképp megnyugodván, megkezdte munkáját a gyárban. E nap is ugyanolyan átlagosan telt el, mint a többi. Sánta Péter

11 III. évf. 6. szám FR NT 11 Történelmi fejtegetés avagy ki is vívta a Nagy Honvédõ Háborút? Az elkövetkezendõkben a történelmi tényeket felsorakoztatva arra a kérdésre keressük a választ, vajon kik is voltak a rossz fiúk a Német Birodalom és a Szovjetunió kegyetlen párharcában? A harmincas évek derekán a titkos amerikai-angol ajánlat Németországot és Közép-Európát a Szovjetuniónak ígérte, majd ezt követte 1939-ben a megtévesztõ Molotov-Ribbentrop paktum, mely alapvetõen megváltoztatta a szovjet stratégiát (a szovjet-oroszok kezdetben védelemre rendezkedtek be, több védvonalat építettek ki). A védekezõ koncepcióból támadó lett! Így aztán minden, ami a védelmet szolgálta felszámolásra került, és áttértek egy támadó koncepció kidolgozására, melyben kiemelt szerepet kaptak a speciális szabotázsalakulatok áprilisában öt ilyen csoport létezett, valamennyien az elsõ lépcsõben várták a bevetési parancsot; 3 Németországba és 2 Romániába. Ez utóbbiak célpontja a ploesti-olajmezõk voltak. Ezeket a csoportokat légi úton tervezték ledobni az ellenség hátában. Ebben az idõben ez az öt csoportosítás létszámban és kiképzésben egyedülálló volt az akkori hadviselõ felek között. Ez azonban nem volt elég Sztálinnak, tervek készültek további öt speciális alakulat létrehozására. A német hírszerzés rövidesen tudomást szerzett ezen alakulatok létezésérõl, amikor Sztálin megtartotta éles fõpróbájukat a Baltikumban és Besszarábiában júniusában a 214. számot viselõ ilyen egységet azzal a feladattal dobták le, hogy foglalja el Litvániában Shaulija repterét, mintegy 100 km-re a kelet-porosz határtól. Ugyanebben a hónapban a 201. és a 204. sz. egységeket Besszarábiában vetették be, hogy foglalják el Izmail és Belgrad-Dnyesztrovski városokat. Ez félelmetesen közel volt a ploestiolajmezõkhöz. Elfogulatlan embernek könnyû megérteni Hitler döntését, amikor elhatározta, hogy nem várja be a szovjet támadást, hanem preventív csapást mér a Szovjetunióra. Lehetetlen volt számára folytatni a háborút nyugaton a brit sziget ellen és Észak-Afrikában, miközben Sztálin ugrásra készen állt a háta mögött, hatalmas seregével. Hitler helyesen érezte Sztálin tervét, amint ez kiderül Mussolinihez intézett, június 21-én kelt levelébõl: Nem vállalhatom tovább a felelõsséget, hogy tovább várakozzam, mert nem láthatom, hogy milyen módon tûnik el ez a veszély. A szovjet csapatkoncentráció hatalmas, szinte az egész Vörös Hadsereg már a határainkon van, és a támadás bármikor bekövetkezhet. Hihetünk-e Hitlernek? Ebben az esetben hihetünk! Ezt a levelet nem a nyilvánosságnak szánta, és csak a világháború befejezése után került napvilágra. Tisztán látta és érezte azt a veszélyt, amelyet Sztálin a KGB egyik titkos ülésén nyilvánított ki: Minden erõvel fel kell készülni egy Németország elleni támadásra! Mindeközben a Pravda március 11-én, a szovjet kommunista párt XVIII. kongresszusáról beszámolva idézi Sztálin szavait: A nyugati kapitalisták azt szeretnék, ha Németország és a Szovjetunió háborúba kerülnének egymással, és amikor ennek következtében mindkét hatalom legyengül, majd a színpadra lépnek friss Hitler és Ribbentrop erõkkel, hogy saját imperialista érdekeiket érvényesítsék. De ebbõl nem esznek. Hitler legendás megérzéseivel érezte a veszélyt, de az igazságra sajnos csak késõbb jött rá, ezért jóhiszemûen aláírta a paktumot. A háború megindításával azonban sikerült Sztálin és cinkosai tervét felborítani, és azon katonai erõk, amelyeket Németország és Közép-Európa felszabadítására akartak felhasználni a szovjetek, teljesen hasznavehetetlennek bizonyultak a németek ellen viselt védelmi háborúban. A speciálisan kiképzett és légi úton szállított csapatokat közönséges gyalogságként vetették be a német páncélosok ellen, abban a pánikszerû sokkban, amelyet a német támadások kezdeti sikerei okoztak. Így ezen csapatok nagy része megsemmisült. A halálzóna felszámolása után a Sztálinvonal sem tudta betölteni hivatását ezt a védelmi rendszert még a Ribbentrop- Molotov paktum elõtt építették, szinte órák alatt gyufaszálként roppant össze. Azonban hat hónap múlva a Vörös Hadsereg megtanulta, hogyan védekezzék, és egy évvel késõbb már támadásba kezdtek. Ezzel minden a helyére került, és az eredetileg offenzív mûveletekre kiképzett és elõkészített Vörös Hadsereg gyõzelme már csak idõk kérdése volt. (Az, hogy ez az idõ négy esztendeig tartott, az kizárólag a Wehrmacht hihetetlen teljesítményét dicséri, hiszen minden háborút nyerõ tényezõ a Vörös Hadsereg oldalán volt.) Ezen rövid történelmi áttekintés ismeretében döntse el ki-ki maga, hogy ki is vívta valójában a Nagy Honvédõ Háborút! forrás: Földi Pál: Szpecnaz Pataki Tamás, Borsod megye, Putnok, A Magyar Önvédelmi Mozgalom elérhetõségei: Postacímünk: 1399 Budapest, Pf.: 701/62 Villámposta: Bankszámlaszámunk: Budapest Bank Honlapunk:

12 12 FR NT február 21. A WERFEN vonat eredete IV dec. 2-án jelentette nekem Berzeviczy Béla a m. k. Külkereskedelmi Hivatal Házimunka, Mûvészeti munkák osztályának vezetõje, hogy a letétbe helyezett zsidó, de nemzsidó értéktárgyak is (szõnyegek, briliáns, arany, platina, festmények, porcellán stb.) a dec. 1-rõl 2- ikára virradó éjjel a Budakeszi út 75 és 79 alatti Mauthner villákba lettek összehordva. Innét december 4.-én katonai tehergépkocsira lettek felrakva és utána Gyõr, Sopron Wienerneustadt irányában elszállítva, kb. 5 óra tájban jelentette telefonon Töpler László, a Hivatal soproni kirendeltségének igazgatója, hogy az általunk jelzett katonai tehergépkocsi SS kíséret mellett a határt Sopronnál átlépte a Német-Magyar-Vegyesbizottság elõírt kontrolljának teljes megkerülésével. Itt Gál Elemért kell idéznem: Berlin 1944 dec. 15.: Jelentem, hogy a II. és III. számú vonal jelentése szerint a december 4.-én jelzett Szépmûvészeti Múzeum és a zsidó eredetû muzeális értékek és képek SS fedezet mellett a határt a már jelzett idõben elhagyták. Az oszlop Salzburgot dec én érte el és Rosenheimben került kirakásra én egy szûkebb körû bizottsággal Alt Ausseeba utaztunk. Itt rengeteg magyar tulajdont találtunk, de itt már fosztogatók jártak helybéli parasztok felvilágosítása szerint a háború befejezése után itt elõbb az amerikai csapatok, majd a Zsidó Brigád és más egységek is átvonultak. A Linzi- Führer Múzeum részére külföldön rabolt mûtárgyak elõbb Münchenbe, a Führerhausba lettek beraktározva, és onnét január-áprilisban tovább dirigálva Alt-Ausseeba. A PM Restitúciós csoport január. 15.-i feljegyzése: Az Alt Ausseebe került képekrõl tudomásunk volt, onnan 1963-ban 135 képet nagyrészt a gyõri múzeumból származót visszakaptunk. Nincsen adatunk azonban a Budakeszi úti Mautner nyaralóból állítólag gépkocsikon elhurcolt mûkincsekrõl. Az SS a Berlini Birodalmi Bankban a Melmer számlán helyezte el a koncentrációs táborokból begyûjtött értékeket. Melmer egy SS tiszt volt, aki ezt a számlát vezette. Az értékek egy részét eladták, vagy a Degussa cégnél beolvasztották. A pénzt aztán a Max Heiliger számlára helyezték. Himmler Poznanban az SS tisztek elõtti beszédében ezt mondta: a gazdagságukat elvettük. Szigorú parancsokat adtam ki, hogy ezt a gadagságot sürgõsen szállítsák a Birodalomba. Aki lopott, azt szigorúan megbüntettem. Azokat kivégezték. Ám Becher ezredes, Himmler személyes megbízottja és Eichmann fõnöke Magyarországon mégsem követte ezt az utasítást. Adolf Eichmann A magyarországi zsidó tanácsok együttmûködtek az SS-el és segítettek a zsidókat összegyûjteni, abból a meggondolásból, hogy az elviselhetõbb legyen. Dr. Kasztner Rezsõ a Magyar Cionista Szervezet elnöke azonban a merész és találékony ember típusa volt. Eichmann még Jeruzsálemben is dicsérte Kasztnert. Tervük egy millió zsidó kicserélése volt 10 ezer teherautóra, amit az SS csakis a szovjetek ellen vetett volna be. Követüket Joel Brandot azonban az angolok elfogták. Ekkor Himmler Becher ezredest bízta meg a további kísérletezéssel. Himmler Göring birodalmi marsallal szemben ki akarta építeni az SS ipari bázisát és versenyre kelt Göringgel. Ekkor tette rá az SS a kezét pl. a Weiss Manfréd mûvekre, egy 25 évre szóló használati szerzõdés formájában, amit Imrédy ellenzett. Becher ezredes többször tárgyalt Svájcban a különbéke érdekében és magával Rooswelt elnökkel is érintkezésbe került. Ezért Becher megkerülhette a Melmer számlát és mintegy másfél ezer zsidót Himmler án kelt engedélyével kiengedett Svájcba. Bechert Kasztner segíti Nürnbergben tisztázni. Segít nekik Kurt Ponger segédügyész lazasága is. Ponger hallgatja ki Wiesenthalt is, aki Tarnopol térségében egy szovjetek által támogatott partizánegység parancsnoka volt és szovjetellenes ukrán gerilla egységek ellen harcolt. Pongert a szovjetek Bécsben beszervezték és ezért az amerikaiak 15 évre ítélték. A Becher gyûjteményt, aranyat, ékszert, gyémántokat én az amerikaiak Salzburgból két teherautón a svájci határra szállították és délután 5-kor Dagobert Arian és Meir Benzion Meiry-nak a Palesztinai Zsidó ügynökség két tagjának elismervény ellenében átadták. Acheson amerikai külügyminiszter i táviratában intézkedik a Becher-féle tételekrõl, a vonat ügye ekkor még vitatott. Az i WARX98112 sz. USA külügyminisztériumi távirat az ausztriai amerikai fõparancsnoknak, Clark tábornoknak azt javasolja, hogy nincs értelme megállapítani a tulajdonosok kilétét a magyar kincstári vonat esetében. Clark tábornok nem kis dühvel táviratozik még 1946 augusztus 28-án is: a nem monetáris eredetû aranyat nem, ismétlem nem Németországban találták meg, hanem Ausztriában. Alkalmazható ez a Becher gyûjteményre, de nem a magyar vonatra amit Ausztriában találtak és nem, ismétlem nem Németországban..., stb.. Így az amerikai hadsereget és a magyar kormányt is meglepetésként érte az nov. 16-i parancs, ami utasította McKenzie kapitányt, hogy nyissa fel a magyar kincstári vonat ládáit, válogassa szét és keverje össze a rakományt és azt adja át a Kormányközi Menekültügyi Bizottság az IGCR-nak, amely 1947 július 1-én megszûnt és helyét az IRO-nak adta át. Az IRO Frankfurtban fõleg a koncentrációs táborokból begyûjtött értékeket leltározta. Salzburgból két szállítmányt és értékes fémszállítmányt küldtek át Frankfurtba Abba Schwarz, az IGCR-IRO frankfurti vezetõjének felügyelete alatt, aki a magyar iratokat elvesztette. Geönczeöl Gyula, Cleveland, Ohio, USA következõ számunkban folytatjuk

13 III. évf. 6. szám FR NT 13 KÖZÉLETI HAVILAP Keresse a fõvárosi és vidéki Relay és Inmedio nevû hírlapüzletekben, valamint egyes nemzeti könyvesboltokban. A legbiztosabb hozzájutás az elõfizetés: 2900 Komárom, Mártírok u. 17/b. Romlásnak indult hajdan erõs magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorult hazádon? Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz AJÁNLJA ADÓJA l%-át EGY OLYAN ALAPÍTVÁNYNAK, AMELYIK A SZEBB JÖVÕÉRT DOLGOZIK. Kincseinkért Alapítvány Adószáma: A Magyar Nemzeti Front és könyvtárának új címe: 1052 Budapest, Semmelweis u III. e. / 336. Magyarok Háza Telefon: ( ) 300-as mellék A könyvtár nyitva kedden és csütörtökön 15 és 19 óra között. honlapcím: Jelentkezzen az MNF elektronikus hírlevelére a címen. A mézes madzagot már kifeszítette az üzleti világ. Nulla százalékkal elviheted, aztán majd ezt is elvesszük tõled, ha kimarad egy részlet... Hazafi Rádió Támogatás Sajnos a rádió fenntartása számunka önállóan szinte kifizethetetlen méreteket ölt. Az adást sugárzó szervert bérelnünk kell, valamint rendszeresen (havonta) fizetnünk kell egy igen borsos jogdíjat a magyar jogi szervezeteknek! Amennyiben úgy érzed, jelent neked és a környezetednek valamit ez a kis rádió, kérlek támogass minket, ahogy lehetõségeid engedik! A támogatásokat a következõ helyre várjuk: Horváth Bertold OTP Bank Rt. Támogatásaitokat elõre is köszönjük! Mihály Ferenc (Neville) Fõszerkesztõ, Mûsorvezetõ, webmester IMPRESSZUM Kiadja és a kiadásért felel: Szkíta Mûhely Fõszerkesztõ: Szabó Tamás Szerkesztésért felelõs: Szabó Tamás Szerkesztõség címe: 2120 Dunakeszi, Bocskai u. 16. Nyomda: H.A.ZS. HU ISSN Telefon: Elektronikus levél: A POL-ÓRA és a MAGYAR NEMZETI FRONT közös rendezvényei a Magyarok Házában minden kedden 17 órától. Az újság kapható: Országszerte a nemzeti könyvesboltokban és a budapesti újságárusoknál. Elõfizethetõ rózsaszín csekken a 2120 Dunakeszi, Bocskai utca 16. címre. Az újságot zárt borítékban küldjük elõfizetõinknek. Éves elõfizetés: 4000 Ft Féléves elõfizetés: 2000 Ft Negyedéves elõfizetés: 1000 Ft Telefon: Elektronikus levél: FRONT szerkesztõségi fogadóórák: Minden kedden 18 órától az MNF Klubban Önkénteseket várunk a Frontra! Újságírókat, fotósokat, terjesztõket várunk a szerkesztõségi csapatba! Fizetést sajnos belátható ideig nem tudunk adni, csak jó szót és sok munkát. A lapnál mindenki ingyen dolgozik a közös célért, hazánk felszabadításáért. Valljuk, élet-halál harc folyik most hazánkban. Ebben a harcban hathatós fegyver lehet egy hiteles és radikális nemzeti újság. Fegyverforgató önkénteseket várunk, akik segítenek felrázni, és tartást adni az apátiába süllyedt magyarságnak.

14 14 FR NT március 21. Szabó Dezsõ Elkergetett Istenek V. Ez az állapot, lassabban vagy gyorsabban, a csõd szélére viszi a közösséget. Történelmi alkotásának dinamikája elernyed, az életösztön eltompul s nem adja mély sugallatait a történelmi építés nagy kérdéseinél, a megkövesedett érdek-keretek és életformák elgátolják a fejlõdõ élet megfrissítõ áramait, a történelmi közösség szervezete megromlik, a legkülönbözõbb betegségek ütnek ki rajta. A közeledõ halál, az ismeretlen veszélyek, a kielégítetlen szükségük érzései fojtogatnak mindenkit és napról-napra égetõbb lesz a milliókban valami homályosan áhított változás vágya. Ez volt a rendi francia királyság állapota a 18-ik században. Szükség volt tehát egy gondolatra, mely mint az egész történelmi életépítés, az egész kialakítandó életrendszer legbensõ formáló elve: széttörje a megjegesedett formákat, a megkövesedett érdekkereteket és folytonos mozgósítási lehetõségeket teremtsen minden bárhol lappangó emberi érték, erõ számára. Hogy a közösség megkapja az új kor szükségeihez a lehetõ legtöbb emberi termést, emberi erõt és hogy a közösség élete minden terén a lehetõ legképesebbek, legarravalóbbak irányításába kerüljön. A történelmi Egyenlõség gondolata tehát az emberi értékek örök mozgósításának elve. Hogy a millió különféle adottság millió különféle egymásrahatásából elõtermelõ végtelenül különbözõ és egyenlõtlen emberek millióiból a közösség életrendszere minél több emberi értéket, minél több arravaló embert termeljen ki a közösség szükségeinek ellátására. Nagy elv ez. Talán a történelem legtermékenyebb, legtöbb életet jelentõ gondolata. Ezt szolgálta elsõsorban is a ráképesítés, az önértékek felismerésének és mívelésének nagy intézménye: az általános tankötelezettség s a kultúra bármely ágának hozzájuttatása bárkihez. Ezt szolgálta az új politikai rendszer: a népképviselet és ennek az elvnek védelme a törvényelõtti egyenlõség. És mi az ok mégis, hogy a 19-ig század demokráciája többféle és sajgóbb egyenlõtlenségeket termelt ki a múlt rendiségénél? Sajgóbbakat, mert a leszorítás, az elnyomás jórészben már legalább némileg öntudatosított elemeket ért. És vajon ezek az egyenlõtlenségek az emberi érték, a tehetség, arravalóság és morális erõ természetes hierarchiáját jelentették? Volt egyenlõ teherviselés. És az üzlet és tõke ügyesei minden terhet átháríthattak a munka tömegeire. Volt egyenlõ polgári jog, népképviselet és a gazdasági és politikai hatalom azokat tehette a nép képviselõjévé, akik az õ érdekeiket képviselték. Volt szabadverseny mindenki számára. De semmi biztosíték nem volt arra, hogy a munka nagy tömegei a maguk vagy gyermekeik személyében kiléphessenek a maguk végzetes robotkörébõl s beállhassanak valami messzebb vivõ életversenybe. Válaszul ugyanazt kell mondanunk, amit az elõbbi fejezetben a Szabadság elvének történelmi kihasználásáról mondtunk. A múlt csökevényeibõl és az új kor étvágyasaiból egybeszövetkezõ történelmi élõsdiség ezt a nagy történelmi gondolatot is jelentékeny részben puszta frázeológiává tudta tartalmatlanítani. A közösség csak akkor választhatja ki a maga szükséges emberi értékeit, ha azok az életverseny valamely terén (iskola, hadsereg, gyár stb.) már megadták a mértéküket. Az új demokrácia elfelejtette, és el akarta felejteni, hogy intézményesen biztosítsa a reális lehetõségét ennek a folyamatnak. A parasztság, a munkásság nagy tömegei, sõt az alsóbb középosztály nagy része is, éppúgy el voltak zárva attól, hogy teljes életüket, minden lappangó képességüket megéljék, mint a múlt jobbágyai. Legfennebb: most az egyenlõ érvényesülés elvi lehetõségét bekeretezve felakaszthatták a nappali szobájukban, ha ugyan efféle helyiségük volt: Az Egyenlõség elve: az örök történelmi levés, az örökös emberi értékmozgósítás gondolata nem tûr osztályokra, érdekkeretekbe jegesedést, a termésbe mozdítás nagy intézményeivel folyton-folyvást az élet és erõ friss elemeit állítja be a történelmi életépítésbe. Annak a lehetõségnek állandó megteremtésével és intézményes védelmével, hogy mindenki teljes életét, minden képességét megteremthesse önmagának és a közösségnek mintegy modern megvalósítása a krisztusi semmit elnemvesztés és megteljesülési akaratnak. A demokrácia vezetõ osztályaivá lihegett rétegek: éppen ezt az örök levés, örök mozgósítás, örök több termésbe hívás lényegét ölték meg az Egyenlõség gondolatának. Tehették. Hiszen azt a gondolatot sem egy egységes, szerves, az élet minden terérõl egymásba ható, minden lehetõségét biztosítékokkal védõ intézmény-rendszerbe állították be. Ezt a gondolatot is az egyéni törtetések vagy érdekösszeállások tankjává tehették. Új jegesedések, új megkövülések jöttek létre és megint mind inkább harmadik nemzedékek kezébe került az élet minden tere. Olyanok kezébe, akiket a küzdelem, a nyomorúság, a mindenpercnyi erõfeszítés nem termékenyített és nem edzett, akik mindent készen kaptak. A polgári középosztály történelmileg hamarabb vénült el, mint a régi rendi osztályok. A munkásság és parasztság öklei döngetnek a történelem kapuján. Mert a különbözõ, egymással közömbösen vagy ellenségesen szembeálló társadalmi rétegeket csakis egy intézmények rendszerében állandóan ható történelmi Egyenlõség mozgósíthatja egyetlen szerves egésszé. Az értékmegtermés egyenlõ lehetõsége. Egy kérdést felelet nélkül hagytunk. Vajon a demokrácia egyenlõtlenségei az értékek természetes hierarchiáját jelentik? Erre a kérdésre legjobb kérdésekkel válaszolni. Vajon a gazdasági. verseny a szellemi és morális értékekben leggazdagabb egyéneket juttatta az élet tetejére, ezer és ezer dolgozó kéz és agy végeztévé? Vajon a népképviselet a tehetség, tudás, hozzáértés és honfi erények szempontjából legkiválóbbakat küldi a törvényhozás tagjaivá, az ország sorának irányítóivá? Vajon az iskolák és a kiválasztó tényezõk kijelölése általában a tehetségesebbek, a szakértõbbek, az arravalóbbak odaállítását jelenti a közösség életének stratégiai pontjaira? Mindez érthetõvé teszi: hogy egy új változás égõ vágya a mai világválság sajátos formáiban tört ki. következõ számunkban folytatjuk

15 III. évf. 6. szám FR NT 15 Lehet-e béke egy génmanipulált élelemmel teli világban? II. Argentína földjét a vetõmag óriási ipari termelõhelyévé alakították át. A gazdasági válság következtében a bankok a legjobb termõföldek hektárjainak millióit bocsátották árverésre. Az egyedüli vásárlók, amelyek dollárt tudtak befektetni, külföldi társaságok vagy magánszemélyek voltak. A kisbirtokosoknak filléreket ajánlottak fel a földjükért; ha visszautasították, gyakran megfélemlítéssel vagy karhatalommal ûzték el õket ben az Adeco Agropecuria nevû argentínai vagyonkezelõ társasága (holding company) révén Soros György New York-i milliárdos, hedgefond-spekuláns volt a legnagyobb földbirtokos Argentínában. A profit növelése céljából kansasi mintára úgy készítettek elõ hatalmas földterületeket, hogy az óriási mezõgazdasági gépeket a nap mind a huszonnégy órájában üzemeltetni tudják. A berendezést gyakran GPS-mûholdak (GPS Global Positioning System = Globális Helymeghatározó Rendszer) segítségével távirányították úgy, hogy a földmûvesnek egyetlen egyszer sem kellett a traktort vezetnie. A termelõ családi gazdaságok alapján mûködõ hajdani mezõgazdasági rendszert visszavetették egy újfeudális állapotba, melyben egy maroknyi latifundista stílusú, nagyhatalmú, reakciós, gazdag nagybirtokos uralkodik. A génkezeltszója-forradalom tíz év alatt teljesen átalakította Argentínában a mezõgazdaságot. A 70-es években a szójabab semmilyen lényeges szerepet nem játszott az országban ben, Monsanto nyolc ottani éve után, több mint 14 millió hektáron termesztették a génkezelt szójababot. Hatalmas gépekkel irtották ki az erdõket. A mezõgazdasági sokféleség a legrövidebb idõn belül egy monokultúrának adta át a helyét. Több mint egy évszázadon át az argentin szántóföldek, mindenekelõtt a pampák, kiterjedt kukorica- és búzatáblákból álltak, közöttük zöld legelõkkel, amelyeken marhacsordák legeltek. A talaj minõségének megõrzése érdekében a földmûvesek vetésforgót alkalmaztak, a gabonatermesztés után hagyták, hogy a föld füvet hajtson a marhák számára. A szójababtermesztéssel az ország egy monokultúrává változott, és mivel a szójabab fontos tápanyagokat von ki a talajból, a növények mind több mûtrágyát igényelnek Monsantótól. A nagy hús- és tejtermelõ gulyákat, amelyek évtizedeken át szabadon kóboroltak a legelõkön, most az Egyesült Államokban szokásos módon, szûk tömegtakarmányozott parcellákon karámokban tartják, hogy több helyet teremtsenek a jövedelmezõbb szójabab számára. Walter Pengue argentin agrárökológus, a génkezelt szójabab hatásainak szakértõje, a várható helyzetrõl ezt mondta: Ha ezt így folytatjuk, ez a föld talán már ötven év múlva egyáltalán semmit nem fog teremni. A szójabab már 2004-ben az összes argentínai megmûvelt területeknek csaknem a felét, azaz 48%-át foglalta el, és ennek 97%-a Monsanto-féle génmanipulált szójabab volt. A tejtermelõ szarvasmarhát tenyésztõk száma 1988 és 2003 között a felére csökkent. Elõször történt, hogy tejet kellett importálni meglehetõsen magas áron Uruguayból. Mivel a szójababtermesztés százezreket ûzött el a földjükrõl, a szegénység és a hiányos táplálkozás gyorsan terjedt. Argentína 1970-ben még a világ legmagasabb életszínvonalú országai közé tartozott. Akkor a lakosságnak mintegy öt százaléka élt a szegénységi szint alatt. A szegények aránya 1998-ban elérte a 30%-ot, 2001-ben pedig már 51 % volt. Az Argentínában régebben teljesen ismeretlen alultápláltság a becslések szerint 2003-ban a 37 milliós összlakosságnak már 11-17%-át érintette. Az államháztartás hiányaiból eredõ mélyreható nemzetgazdasági válságok közepette az argentinoknak be kellett látniuk, hogy többé nem képesek a megélhetésüket úgy, mint régebben egy kis földdarabon biztosítani. Az ország földjét óriási szójatáblák borítják, amelyek az élethez szükséges gabonafélék termesztését megakadályozzák. A feudális nagybirtokosok tevékenységüket az erdõk tömeges letarolásával kezdték, hogy a tömegméretû szójatermelés számára helyet biztosítsanak. A földmûvelõ közösségekkel egyszer csak közölték, hogy a földjük már valaki másnak a tulajdona. Ha vonakodtak önként távozni, fegyveres csoportok elrabolták a marháikat, felgyújtották a gabonájukat, és még további erõszakoskodással fenyegették meg õket. Néhány esztendõ alatt több mint (háromszázezer) kisbirtokost és farmert ûztek el a földjérõl. Miután a GMO-szójabab-forradalom tönkretette a hagyományos mezõgazdasági termelést, az argentinok drámai változást tapasztaltak a hozzáférhetõ élelmiszerek terén. Az új szójabab-monokultúra révén a 2002-es gazdasági válság a lakosságot már reménytelenül kiszolgáltatott helyzetben találta. Mind többen éheztek az országban. A kormány az élelmiszerhiány miatt felkelésektõl tartott, és a Monsanto, valamint az óriási szójababfelvásárlók, mint a Cargill, a Nestlé és a Kraft Foods a segítségére siettek ebben a helyzetben. Noha a szójababot állati takarmányként termesztették, az éhezõknek jótékonykodva szójából készült ételeket osztottak, hogy elõmozdítsák a nagyobb szójababfogyasztást. Vidéken a szójababmonokultúra következményei még szörnyûbbek voltak. A hagyományos földmûvelõ közösségeket az óriási új szójababültetvények közelében súlyosan érintette a glifozátnak, a Monsanto Roundup Ready néven használt gyomirtó szerének repülõgéprõl való szórása. következõ számunkban folytatjuk

16 16 FR NT március 21. Aljas provokáció A pesti utcán egy kampós orrú, elálló fülû, dülledt szemû, orrhangon raccsoló egyén odalép egy járókelõhöz és megszólítja: Maga antiszemita! Kicsoda maga? Én magát nem ismerem! Aha! Tehát idegen vagyok! Netán éppenséggel idegenszívû? Szóval maga kódolt antiszemita! Miket hord itt összevissza? De hát látszik magán, hogy antiszemita! Hagyjon engem békén! Én egy békés, tisztességes magyar ember vagyok! Hiába tagadja, abból is látszik, ahogyan rám néz azzal a turáni vágású szemével, hogy maga egy szemét antiszemita! Na, ebbõl elegem van! Menjen az utamból! Hiába próbál menekülni. Antiszemita maga is és a büdös ringyó anyja is! A békés járókelõ arca hirtelen elvörösödik, majd leken egy hatalmas pofont a másiknak, mire az diadalmasan felüvölt: Na látja! Nem megmondtam, hogy antiszemita?! Ehhez hasonló forgatókönyv szerint zajlott és zajlik a muzulmán világ folyamatos provokálása azóta, hogy nem volt hajlandó lefeküdni az olajért háborús tûzfészkeket létrehozó, majd õket mindenáron pacifikálni akaró Amerikának. A stratégia szerint addig kell tehát feszíteni a húrt, amíg végre el nem pattan. Elõször csak sértegetni kell a muzulmánt, lusta, mocskos, nem civilizált csürhének kell titulálni, késõbb menthetetlen, elvetemült fanatikusnak, majd terroristának. És ha ez még nem elég a (jogos!) pofon elcsattanásához, akkor alattomosan oda kell döfni a mérgezett tûvel, ahol a legérzékenyebb pontját lehetne megsérteni a provokáltnak. Székely embernél ez a becsületének, tisztességének kétségbe vonása. A magyar embernél általában az, ha a számára legdrágább lényt, az édesanyját szidják. Ilyenkor veszi elõ Árpi a bicskát vagy a fészit. A muzulmánnak is kezd bizseregni a tenyere, amikor asszonyát gúnyolják a büszkén hordott õsi viselete és az arcát eltakaró csador miatt, továbbá azért is, mert három lépéssel az ura mögött megy az utcán. A gyenge láncszemet keresve, megpróbálják fellázítani és a Férfi ellen fordítani az asszonyt, megaláztatásról papolva, a felsõbbrendûnek kikiáltott mûvelt nyugati civilizáció nevében (lásd: szifilisz, AIDS, kábítószerek, féktelen promiszkuitás, pornográfia, buzik házassága, miegymás). De ez sem megy, mert a muzulmán asszony számára természetes, hogy csadort visel, hiszen arcát, mosolyát csupán az istenként szeretett és tisztelt férjének tartogatja, aki viszont kedves és gyöngéd hozzá, és élete árán is megvédelmezi arról nem beszélve, hogy nem hagyja magára, nem teszi földönfutóvá, ha netán megunná (mint ami a kiégett lelkû mûvelt nyugatiak önzõ házasságainál általános), ugyanis ott nincs válás, nincs csonka család (ahol a szegény, gyermekeit egyedül nevelõ anyuka jobban jár, mintha sorsközösségben élne az utcára tett társával), nincsenek lelki nyomorékká tett gyermekek. Ha tehát ezzel nem lehetett kiugratni a nyulat a bokorból, akkor fokozni kell a provokálást. Gúnyt kell ûzni abból, hogy százmilliók zarándokolnak Mekkába: milyen hülyék, képesek annyit gyalogolni meg tülekedni. Bezzeg a mi istenünk, a Pénz, a Mammon itt van minden sarkon, a csillogóvillogó bank-templomunkban, de ha oda is lusták vagyunk elmenni, itt van kézügyben a telebank szolgáltatás: interneten, sõt telefonon is bankolhatunk! De ez még mindig nem elég a várt hatás eléréséhez. Ez körülbelül még csak annyi, mintha az idézett viccbeli szituációban a provokált egyén családját gúnyolnák ki, neveznék hitványnak. A legfájdalmasabb pontba kell döfni, amit még a legbékésebb, legbékülékenyebb ember vagy közösség sem tûr már el. Az iszlám-hitû embereknél ez a Próféta ócsárlása. Ez jó lesz dörzsöli vigyorogva a markát Greenspan úr a föld felszínérõl még el nem törölt Manhattanben, erre reagálnak majd, és jöhet a humanitárius bombázás. A Kaba-követ is szétbombázzuk (mint Irakban Úr városát és a sumér emlékeket), több százezer civil áldozat, de hát, well, a mi hõs fiaink, akik bátran bombáznak szét bármit tízezer méter magasból, nem láthatnak világosan minden tetves terrorista arab falut! De utána majd havaj lesz: jön a demokrácia! Nem a görög, az amerikai. Hosszú folyamat lesz, well, de hát meg kell tanulni, és ez idõbe telik. Majd küldünk nekik tanácsadókat a bankszakemberekkel és a szadista börtönõrökkel. Csiby Károly, folytatjuk az írást a román államhatalom által üldözött Európai Idõ-bõl vettük át Az Iszlám terrorizmus A muszlim terrorista A Korán a Sátáni Versek ellen van Mohamed próféta egy... A Holokauszt legenda

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Harminc évvel ezelõtt tért haza történelmünk néma, nagy tanúja, a SZENT KORONA Története keserédes, viszontagságos, fájdalmas történelmi krimibe illõ. Írtak már róla könyveket, tanulmányokat, tudós szakemberek

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG

SzEMéTKénT KEzELvE. LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG SzEMéTKénT KEzELvE LeromboLt roma otthonok és emberi egészség veszélyeztetése romániában A LAKHATÁS EMBERI JOG 2 SzEMéTKénT KEzELvE CSAK AKKOR visznek EL BEnnünKET InnEn, AMIKOR MÁR HALOTTAK LESzünK. Regina,

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Seszták autószalonjába folytak a fejlesztési milliók

Seszták autószalonjába folytak a fejlesztési milliók Seszták autószalonjába folytak a fejlesztési milliók Vissza nem térítendő uniós támogatás javította fel Seszták Miklós kisvárdai autószalonjának bevételeit. Három kis kft. kifejezetten azzal a céllal pályázott

Részletesebben

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket,

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket, XVIII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2006. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelõ Bizottsága Az elmúlt év utolsó hónapjában, december 14-én

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h)

Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) Hung. Monitoring, 16.5.89. (Kossuth Rádió, Esti Magazin, 18.30 h) - A világpolitika után hazai beszámolók. Az Országos Tervhivatal új elnöke sajtótájékoztatón számolt be a kormány hároméves csomagtervéről,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

GYÛLÖLETBESZÉD. Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás

GYÛLÖLETBESZÉD. Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás GYÛLÖLETBESZÉD Röviden a magyar közállapotokról, közigazgatásról, és az igazságszolgáltatás mûködésérõl RÓZSADOMBI ÁLOM 1988-ban vásároltam meg a II. kerület Ady E. utca 7. szám alatti villa 51,45 %-nyi

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben