Társadalomtudományi szekció. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsa Dr. Urbán László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalomtudományi szekció. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsa Dr. Urbán László"

Átírás

1 Társadalomtudományi szekció Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsa Dr. Urbán László 381

2 Tartalomjegyzék: DADVANDIPOUR ZSUZSANNA: VONATTAL IRÁNBAN NYELVÉSZETI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS - PTE, NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DEMETER GÁBORNÉ: NYELVI AKADÁLYMENTESÍTÉS AZ ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ TANULÓK EGYÉNRE SZABOTT FEJLESZTÉSÉBEN - PTE, NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA JURANOVSZKY ANDREA: KARNEVÁLHANGULAT ÉS A MÁSSÁG ÜNNEPLÉSE A MAI POPULÁRIS GÓTIKUS ESZTÉTIKÁBAN - ELTE, IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KOHÚT SÁRA: A DOHÁNYMONOPÓLIUM MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉRE TETT URALKODÓI KÍSÉRLETEK. - DE BTK, TÖRTÉNELMI ÉS NÉPRAJZI DOKTORI ISKOLA ÖRDÖGH TIBOR: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK A POSZTJUGOSZLÁV TÉRSÉGBEN - ELTE-ÁJK, POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PFUSCHER EMESE: A MODERN KORI ADAPTÁCIÓK AVAGY A VÁMPÍRMITOSZOKTÓL A KALANDTÖRTÉNETEK SZUPERHŐSÉIG - PPKE BTK, IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PRAX LEVENTE: A BAROKK MEGJELENÉSI FORMÁI PETER GREENAWAY FILMJEIBEN - PTE BTK, IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SÜTŐ MÁRTON: AZ EGYENLŐ TEMPERÁLÁS FOGALMI FEJLŐDÉSE MERSENNE-IG - BME, TUDOMÁNYFILOZÓFIA ÉS TUDOMÁNYTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA SZABÓ ANITA: AZ ÉRTELEMRE MERŐLEGES SZEMLÉLET, MINT A HANG ÉS A TEKINTET ÖSSZEFÜGGÉSE (WEÖRES SÁNDOR HARMADIK SZIMFÓNIA ÉS PSYCHÉ CÍMŰ MŰVEINEK NÉHÁNY MOTÍVUMA) - ELTE BTK, IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TATÁR SAROLTA: FELTÉTELEZETT VEZÉRNEVEKBŐL KÉPZETT HELYNEVEK MOSON, SOPRON ÉS GYŐR MEGYÉKBEN - PPKE BTK. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA UJVÁRI TÓTH ANITA: A NYELVJÁRÁSSAL SZEMBEN KIALAKULT ATTITŰD (A NYELVJÁRÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS BÁCSFEKETEHEGYEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN) - ÚJVIDÉKI EGYETEM, BTK, HUNGAROLÓGIAI SZAK, MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK DOKTORI ISKOLA NAGY ÁGNES: A MEGERŐSÍTÉS SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN - BCE TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ DOKTORI ISKOLA

3 DADVANDIPOUR ZSUZSANNA: VONATTAL IRÁNBAN NYELVÉSZETI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS - PTE, NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Summary This paper presents my travelling experiments by train in Iran. I obtained these experiments by means of pragmatic knowladge, cognitive and text linguistics. I would like to give some details about everyday Azerbaijani/Persian routine life about this distinguished and different culture which is very important from my point of view. I would also like to present that famous Azerbaijani/Persian hospitality not only exists in daily life at home, but also in travelling specially using train as well. In the and I can say travelling by train according to Iranian old costumes is kind of intertainment and relaxation rather than making only trip. Keywords: experiments, hospitality, travelling, train, Azerbaijani/Persian customes, applied linguistics. Tanulmányomban kognitív nyelvészeti, szövegnyelvészeti és pragmatikai ismeretek segítségével szeretném feleleveníteni és ismertetni azokat az élményeket, amelyeket Iránban, vonatos utazásaink során szereztem. Arra vállalkozom, hogy kiragadjak egy vékony szeletet a mindennapi azeri/perzsa életből, ebből a számomra különleges és vonzó kultúrából. Szeretném bemutatni, hogy a híres azeri/perzsa vendégszeretet nemcsak a vendéglátások során mutatkozik meg, hanem többek között a vonaton is. A vonatutazás Iránban régi szokás, egyfajta kikapcsolódás, amelynek céljai közé tartozik a szórakozás és a pihenés is. Kulcsszavak: utazás, vonatutazás, azeri/perzsa kultúra és vendégszeretet, alkalmazott nyelvészet. BEVEZETÉS Dolgozatomban az egyszerű fogalmi sémákhoz tartozó UTAZÁST mint fogalmi tartományt, a VONATUTAZÁST pedig mint forgatókönyvet az összetett fogalmi sémákhoz kapcsolódva szeretném bemutatni az alábbi megállapítás középpontba állításával: A sémáknak van egyetemes és kultúraspecifikus vonatkozása is (Tátrai 2012). Több alkalommal jártam már Iránban, elsősorban azeri nyelvterületen, nagyon megszerettem az országot, az embereket, az egész kultúrát. Vonatos utazásainkra szívesen és nagy szeretettel gondolok. Szinte minden tömegközlekedési eszközzel utaztam a rózsák és a csalogányok országában 1, azonban vonatos utazásaink során olyan messzemenő udvariasságot és jóleső figyelmességet tapasztaltam, amelyet szeretnék bemutatni jelen dolgozatomban. Szili Katalin a következőket fogalmazta meg: Ha az udvariasságot mint nyelvi fogalmat hagyományos értelemben vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az udvariasság nem más, mint a tisztelet nyelvi megjelenítése (Szili 2010). A verbális udvariassági megnyilvánulásokkal és az azokat kísérő nem verbális jelzésekkel elsősorban a szociolingvisztika, a pragmatika és az interkulturális kommunikáció kutatói foglalkoznak. A magyar kutatók közül többek között Balázs Géza (1993), Borgulya Ágnes (2007), Dömötör Adrienne (2005), Károly Krisztina (2002), Kenessey Mária (2010), Kertész Manó (1933), Kiss Jenő (1995), Simigné Fenyő Sarolta (2010) és Szili Katalin (2007); a külföldi szerzők közül pedig Erving Goffman (1981), Paul Grice (1975), Fred W. Housholder (1965), Roman Jakobson (1960), Abdulla Kamal (2011) és Ronald Wardhaugh (1995) kutatási eredményire támaszkodom a nyelvi udvariassággal kapcsolatos gondolataim megfogalmazása során. Kutatási módszereim: (1) az Iránban eltöltött évek tapasztalatainak lejegyzése és elemzése, (2) a megfigyelések rendszerezése, (3) azeri-magyar, azeri-angol, valamint angol-perzsa nyelvű szakirodalmak tanulmányozása. A lejegyzések szerkezete: (1) a szituáció rögzítése, (2) verbális közlések szituatív feljegyzése és (3) a kísérő (nem verbális) közlések megfigyelése és feljegyzése. Az így nyert tényanyag alkalmas összehasonlító vizsgálatok végzésére a magyar és az azeri nyelv, illetve kommunikáció vonatkozásában. A figyelmesség, tehát egy másik emberre való megkülönböztetett odafigyelés, vagyis egy másik ember igényeinek, érdekeinek a figyelembe vétele / előtérbe helyezése és az ehhez kapcsolódó nem verbális megnyilatkozások is az udvariasság témaköréhez kapcsolódnak. Ezt a megállapítást a Magyar értelmező kéziszótár (Juhász József Szőke István O. Nagy Gábor Kovalovszky Miklós (szerk.) Budapest: Akadémiai Kiadó) alábbi meghatározásaival szeretném alátámasztani. A szótárban az udvarias, udvariasság címszó alatt az alábbiakat olvashatjuk: udvarias mn A 1 Alavi, Bozorg A rózsák és a csalogányok országa. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 383

4 társadalmi illemnek eleget tevő, előzékeny. ~ fiatalember; ~an köszön. ~kodik tn ige (Formaságból) udvariasan beszél, viselkedik. ~ság fn. 1. Annak tulajdonsága, aki udvarias. 2. Udvarias viselkedés, modor, beszéd. Kimért ~. Az udvarias viselkedés szabályainak összessége. A figyelmes, figyelmesség címszóhoz kapcsolódva pedig az alábbiak szerepelnek: figyelmes mn 1. Erős, alapos figyelmet tanúsító, mutató. ~en dolgozik. 2. ~ lesz vkire, vmire: felfigyel rá, észreveszi. ~sé tesz vkit vkire, vmire: felhívja rá a figyelmét. 3. Udvarias, előzékeny, szíves. ~ség fn 1. Vkinek az a tulajdonsága, hogy figyelmes, előzékeny. 2. Figyelmes cselekedet, ajándék. Apró ~ek. Tanulmányomat elsősorban a kognitív nyelvészet, a szövegnyelvészet és a pragmatika eredményeire támaszkodva, az előzőekben felvázoltak figyelembe vételével és segítségével készítettem el. A kognitív nyelvészet magyar és külföldi kutatói közül Banczerowski Janus (1999), Benczés Réka (2010), Dobi Edit (2008), Kiefer Ferenc (2000), Kövecses Zoltán (2010), Ladányi Mária (2008), Pléh Csaba (2003), Tátrai Szilárd (2012), Tolcsvai Nagy Gábor (2008), Eysenck, Michael W. Keane, Mark T. (2003), Langacker, R. W. (1987, 1991) és Wierzbicka, Anna (1992) tevékenységét és tudományos munkáit szükséges mindenképpen megemlíteni. 1. VONATTAL IRÁNBAN A TÖRTÉNET LEÍRÁSA Az alábbi történetet még Iránban vetettem papírra, majd itthon kiegészítettem néhány információval, és emiatt is jutott eszembe ez az én szememben oly' kedves és szép téma: Irán fővárosa, Teherán kb. 600 km-re, dél-keletre fekszik az ország második legnagyobb városától, Tabriztől. Ezt a nem csekély távolságot autóval, busszal, vonattal és repülővel is meg lehet tenni. Mind a négy közlekedési eszköznek megvan a saját varázsa. Az út időtartama vonattal Tabriz és Teherán között óra. A vonat este indul és másnap reggel érkezik meg a célállomásra. Iránban az ember mindenütt biztonságban érzi magát. Az emberek biztonságának megteremtésével és megőrzésével megbízott rendvédelmi szervek nagyon erősek. Ez a megállapítás érvényes a pályaudvarokra, vasútállomásokra is. A tabrizi pályaudvar olyan, mint például a budapesti Liszt Ferenc repülőtér 2. A vonatjegyet amely névre szóló, több lapos, füzetszerű indulás előtt már jó néhány nappal korábban megvásárolják az utazók. A vonaton a vagonok folyosóit és a fülkéket is mindenhol padlószőnyeg díszíti. A tisztaság itt is szembeötlik 3. Mivel éjszaka utazunk, a fülkében mindenhol ágyak alakíthatók ki az utazók számára. A kisasztalon lévő termoszban forró vizet találunk, és mivel négyen vagyunk egy fülkében, 4 db teafiltert, 4 db teás poharat csészealjjal és szalvétával, valamint kockacukrot helyeztek a tálcára. Ez utóbbiak párosával vannak becsomagolva. Amikor minden utas megérkezik, elkezdődik a közös teázás, a teázással pedig az utazás. Az utasok a teán kívül még ásványvízzel is csillapíthatják a szomjukat. Minden vagont legalább két utaskísérő felügyel, rajtuk kívül még kalauzok és biztonsági őrök is vannak a vonaton. A folyosón szép képek láthatók Iránról. Gondoskodnak az utasok szórakoztatásáról is. Minden vagonban 8-10 könyvet tartalmazó minikönyvtárból lehet kölcsönözni olvasnivalót. Minden fülkében egymással szemben 2 tévét helyeztek el, videofilmeket szoktak vetíteni. A kisasztalon lévő friss napilapot bárki elolvashatja. Külön vagonok vannak az egyedül utazó nők, az egyedül utazó férfiak és a családdal utazók számára. Az utaskísérők mindig udvariasan kezelik az utazás során felmerülő problémákat és kéréseket. A fülkében a felső polcon 4 db útitáskát helyeztek el, amelyekbe paplant és párnát, valamint egy külön zacskóban egyszer használatos párnahuzatot és két tiszta, jó illatú lepedőt találunk. Nem sokkal a vonat indulása után az egyik utaskísérő udvariasan közli, hogy készítsük elő a menetjegyeinket, mert jegyellenőrzés következik. A jegyellenőrzés során is maximális az udvariasság. A vonatkísérők ezután először narancslét, almalét szolgálnak fel. A szívószálat már korábban elhelyezték egy zacskóban, amely az asztalon található. Egy tiszta szemetes is van a fülkében, amelyet este lefekvés előtt kiteszünk a fülke elé és éjszaka elviszik kiüríteni. Az első állomás: ADJABSHIR. N á m á z! (jelentése: 'ima, imaidő') hallatszik a kiáltás a peronon. Sokan leszállnak a vonatról és a közeli mecsetbe mennek egy imára. Vannak, akik a vonat mellett maradnak és mélyeket szippantanak a tiszta, friss levegőből. Indulás után egy tálcán mindenkinek zsemléhez hasonló friss, puha kenyeret hoznak, 1 pohár joghurtot, 1 üdítőt vagy duxot (ez egy finom joghurtos ital), 1 kis vajat, fóliában szalvétát, szívószálat, fogpiszkálót, 1 kis csomag borsot és sót, egy másik csomagban pedig kanalat és villát találunk. 2 Lásd: Jegyzetek [1] a dolgozat végén! 3 Lásd: Jegyzetek [2] a dolgozat végén! 384

5 Odafigyelnek a higiéniára. A hazai gyártású termékeket előnyben részesítik. Vacsorára meleg ételt szolgálnak fel. Egy nagy tányérra csirkés sült (kebap) kerül, amelyre sok rizst (a tetejére sáfrányos rizst) és egy darab citromot tesznek. A vacsora felszolgálása is nagyon tiszta körülmények között történik: szép, tiszta, fehér köpenyben, fóliakesztyűben 4 szolgálják fel az ételt. A vonaton csak férfiak dolgoznak, nőket nem láttam. Vacsora után desszertet is kapunk: lehet választani a banán és a gyümölcslé között. Mielőtt elviszik a tányérokat és az evőeszközöket, sok időt adnak a finom étel elfogyasztásához. Árlapok is vannak a fülkében. Lehet még rendelni ételt, szomjoltókat egyaránt. Éjszaka, rövid időre még egyszer megáll a vonat, aki akar, leszállhat levegőzni vagy imádkozni. Korán reggel felkelünk és a kis utazótáskába mindenki beleteszi az ágyneműjét. Mosakodás után hozzák a reggelit: tejet és foszlós kalácsot. Nem sokkal a reggeli után megérkezünk. Teherán lakóinak száma kb. 16 millió fő. Úgy gondolom, hogy a főváros a világváros jelzőt méltán kiérdemelte. A tiszta és hatalmas teheráni pályaudvaron minden fordulóban, kanyarban, legalább méterenként irányt mondó és irányt mutató emberek vannak, az ő segítségükkel nem lehet eltéveszteni a helyes irányt 5. A teheráni pályaudvaron lévő telefonfülkékből bárki ingyen felhívhatja teheráni rokonait, barátait, ismerőseit. 2. A VONATUTAZÁS MINT EGY FORGATÓKÖNYV - HALMAZOKKAL ÁBRÁZOLVA A VONATUTAZÁS tényleg egy forgatókönyv alapján történik, Iránban úgy képzelhetjük el mint egy nagy halmazt (U: VONATUTAZÁS), amelynek részhalmazait a vonatjegy-vásárlás (V: VONATJEGY-VÁSÁRLÁS) és a tényleges utazás: kirándulás, kikapcsolódás (T: TÉNYLEGES UTAZÁS) alkotják. A tényleges utazás (T: TÉNYLEGES UTAZÁS) halmaza szintén két kisebb halmazt tartalmaz: az utazás a célállomásra (C: UTAZÁS A CÉLÁLLOMÁSRA) és a hazautazás (H: HAZAUTAZÁS) halmazokat. Mind az utazás a célállomásra (C: UTAZÁS A CÉLÁLLOMÁSRA), mind a hazautazás (H: HAZAUTAZÁS) halmaz további három részhalmazt foglal magában: az étterem (É: ÉTTEREM), a szálloda (SZ: SZÁLLODA), valamint a fakultatív szórakozási lehetőségek (F: FAKULTATÍV SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK) halmazait. Jelen témával kapcsolatban tehát az alábbi halmazokat tudjuk felsorolni, majd megjeleníteni: U: VONATUTAZÁS V: VONATJEGY-VÁSÁRLÁS T: TÉNYLEGES UTAZÁS (KIRÁNDULÁS, KIKAPCSOLÓDÁS) C: UTAZÁS A CÉLÁLLOMÁSRA H: HAZAUTAZÁS (VISSZAUTAZÁS) É: ÉTTEREM SZ: SZÁLLODA F: FAKULTATÍV SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK A fenti halmazok ábrázolását az alábbi módon képzelem el: 1. ábra: A vonatutazás ábrázolása halmazokkal Ez a matematikai ábrázolás természetesen további pontosításokra, ill. kiegészítésekre szorulhat. Azt szeretném szemléltetni, hogy a VONATUTAZÁS mint egy nagy forgatókönyv és ezen belül a VONATJEGY- VÁSÁRLÁS és a TÉNYLEGES UTAZÁS, ez utóbbin belül az UTAZÁS A CÉLÁLLOMÁSRA és a HAZAUTAZÁS, majd e kettőn belül az ÉTTEREM, a SZÁLLODA és a FAKULTATÍV SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK* mint részforgatókönyvek, ill. kis forgatókönyvek jelentik számomra a VONATUTAZÁST Iránban. *Az F: FAKULTATÍV SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK pedig az alábbi összetevőkből állnak: 4 Lásd: Jegyzetek [3] a dolgozat végén! 5 Miközben ezeket a sorokat írtam le, Szlovéniára gondoltam. Aki már járt a szlovén autópályákon, tudja, hogy még a leágazás nélküli útszakaszokon is kb méterenként, irányt mutató táblák vannak. Ott sem lehet eltévedni. 385

6 2. ábra: A Fakultatív szórakozási lehetőségek halmazábrázolása Mindhárom elemnek (K: Könyvtár, T: Tévé-, (video)-nézés, Ú: Újságolvasás) megvan a saját forgatókönyve, ezért ezek egyenként is forgatókönyvnek tekinthetők. A VONATUTAZÁST szubjektíven, ahogy éreztem, tehát az általam tapasztalt élmények alapján az alábbi halmazábrázolással tudom megjeleníteni: 3. ábra: A vonatutazás szubjektív halmazábrázolása (ahogy én átéltem Iránban) Ebben az ábrázolásban megjelenik egy új elem: az udvariasság (I: UDVARIASSÁG) mint egy nagy halmaz, amely tartalmazza az egész vonatutazást. Ezt a szubjektív ábrázolást most csupán megemlítettem, a továbbiakban viszont az 1. ábrán megjelenített halmazábrázolást fogom elemezni. Mindezt azért is szándékozom tenni, mert tudom, hogy egy dolgozat célja természetesen az is (illetve sok kutató szerint inkább az), hogy objektíven mutassa be a megjelölt témát. Ebben az esetben az I: UDVARIASSÁG nagy halmazt a Z: UTAZÁS halmazzal helyettesíthetjük és ezen belül természetesen egyéb halmazokat is megjeleníthetünk az alábbi módon: 4. ábra: Az utazás mint fogalmi tartomány halmazábrázolása (egyszerű fogalmi séma) Az utazás mint egy nagy halmaz tehát magában foglal több részhalmazt, pl. a repülővel: U(r), az autóbusszal: U(a), a taxival: U(t), a személyautóval: U(sz), a hajóval: U(h), a vonattal U(v) és egyéb közlekedési eszközön: U(e) történő utazást is. 3. SÉMA- ÉS FORGATÓKÖNYV-ELMÉLETEK Most viszont térjünk vissza a korábbi leírásra! Ezt a rövid történetet a forgatókönyv-elmélettel szeretném megközelíteni. A megközelítést pedig az alábbi szakirodalom alapján a sémák oldaláról vezetem be: Eysenck, Michael W. Keane, Mark T [1990]. Kognitív pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Ebben a szerzők részletesen tárgyalják a sémákkal és a forgatókönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat. A sémákról a következőket olvashatjuk: A séma több szempontból is nagyon laza fogalom. Mivel a tudás szerveződését reprezentálja, rendszerint sok, látszatra különböző formában jelenik meg. Általában véve azonban a sémáknak számos közös tulajdonságuk van (Eysenck Keane 2003: 294). A kutatók ezeket a sajátosságokat az alábbi pontokban foglalják össze: A sémáknak az alábbi alkotóelemeit különböztetjük meg: a különböző relációkat, a változókat/üres helyeket és ezek értékeit; A relációk esetén többek között egyszerű formákat és összetettebb, ún. kauzális formákat különböztetünk meg; A változók/üres helyek alsémákat vagy fogalmakat tartalmaznak. Az üres helyet betöltő fogalomnak több, különféle feltételnek kell megfelelnie (pl. egyes esetekben élő tárgynak, míg máskor élettelen tárgynak kell lennie stb.); Az értékek pedig azokat a konkrét fogalmakat jelölik, amelyek az üres helyeket betöltik; 386

7 A sémák olyan általános, generikus tudást kódolnak, amelyeket a sémának megfelelő konkrét helyzet(ek)ben alkalmazhatunk; A sémákban a betöltendő helyek gyakran maradnak üresen, előfordul azonban hogy alapértelmezés (default) kapcsolódik ezekhez az üres helyekhez (Eysenck Keane 2003: 294). Az egyszerű fogalmi sémák tárgyalását követően Eysenck és Keane az összetettebb sémákra vonatkozóan Schank és Abelson 1997-ben megjelent forgatókönyv-elméletét vizsgálta meg, mely az olyan mindennapi események mögött meghúzódó ismereteket igyekszik megragadni, mint amikor például elmegyünk egy étterembe (Eysenck Keane 2003: 294). Az iráni vonatos utazásaink egyik részforgatókönyvét az étterem (É: ÉTTEREM) jelenti. Schank és Abelson azokat a mögöttes következtetéseket elemezték, amelyeket az emberek (a vizsgálati személyek) a különböző történetek megértése során vonnak le. A kutatók véleménye szerint egy éttermi étkezést leíró történet következtetéseit azért tudjuk megfogalmazni, mert olyan sematikus szerkezeteket ismerünk, melyek valószínűsítik, hogy mi fog történni ( ), és betöltik az esemény üres helyeit, melyek csak implicit módon jelennek meg a történetben. Az általuk javasolt sémát forgatókönyvnek nevezték el, amely olyan cselekvéssorokat tartalmaz, melyeket egymás után végrehajtunk, amikor egy sztereotipikus esemény lezajlik.... Mindannyiunk számára ismert pl. egy forgatókönyv arra vonatkozóan, hogy bemegyünk egy étterembe, hiszen ez egy olyan eseménysor, amelyet már többször, esetleg sokszor végrehajtottunk. A forgatókönyv részei azok a tárgyak és személyek is, amelyekkel, ill. akikkel egy ilyen kontextusban kapcsolatba kerülünk. Az étterem mint forgatókönyv Schank és Abelson által javasolt változata az alábbi négy fő részből áll: (1) megérkezés, (2) rendelés, (3) evés és (4) távozás. Ezekben az általános részekben alcselekvések sora található arra vonatkozóan, hogy mit kell / illik tenni. Ahogy a lenti táblázatban is látható, pl. a belépésbe beletartozik az étteremhez való megérkezés, a szabad asztal keresése stb. Ebben a sémában a relációkat a különböző cselekvések jelentik, pl. a várakozás vagy a leülés. Az üres helyek vagy alsémákat, vagy szerepeket tartalmaznak. A szerephelyek a forgatókönyv más összetevőit is tartalmazzák, pl. a szakácsot, a pincért, a vendégeket stb. és az adott szituációban ezeket a helyeket konkrét személyek töltik be. A forgatókönyv általános összetevőit (a belépés, a rendelés, az evés és a távozás) szintén betöltendő helyeknek tekinthetjük, amelyek konkrét cselekvésekre vonatkozó alsémákat tartalmaznak (pl. a bemenetel, a leülés stb.). Így tehát láthatjuk, hogy miként lehet olyan struktúrákat létrehozni, melyek az emberek háttértudását jellemzik számos különböző sztereotipikus szituációban (Eysenck Keane 2003: 295). Forgatókönyv neve Összetevő Konkrét cselekvés Étkezés egy étteremben Belépés Rendelés Evés Távozás Elmegyünk az étterembe Keresünk egy asztalt Eldöntjük, hogy hova ülünk Odamegyünk az asztalhoz Leülünk Kérjük az étlapot Megnézzük az étlapot Kiválasztjuk az ételt Megérkezik a pincér Feladjuk a rendelést A pincér felveszi a rendelést Várunk, beszélgetünk A szakács elkészíti az ételt A szakács átadja a pincérnek az ételt A pincér kihozza az ételt a vendégnek A vendég eszik Beszélgetés A pincér megírja a számlát A pincér kihozza a számlát a vendégnek A vendég megnézi a számlát Kiszámítja a borravalót Borravalót hagy a pincérnek Összeszedi a holmiját Kifizeti a számlát Elhagyja az éttermet 1. táblázat: A Schank Abelson (1997) által javasolt éttermi forgatókönyv összetevői és cselekvései (Eysenck Keane 2003: 296) 387

8 Ez a táblázat a fenti, általam leírt történetben az alábbiak szerint alakul: Forgatókönyv neve Összetevő Konkrét cselekvés Étkezés a vonaton, Iránban (Tabriz Teherán között) Belépés Rendelés 6 Evés [Szálloda] Távozás 7 Felszállunk a vonatra A vonatjegy adatai alapján megkeressük a fülkét Belépünk a fülkébe Szintén a vonatjegy adatai alapján megkeressük a helyünket Odamegyünk és leülünk a helyünkre Beszélgetés Teázás Megnézzük az árlapot Kiválasztjuk az ételt / folyadékot Megérkezik az utaskísérő Megkérjük, hogy hozzon még ételt / folyadékot Az utaskísérő feljegyzi a kérést Várunk, beszélgetünk, s közben fogyasztjuk a jegy árában benne lévő ételt, folyadékot A szakács elkészíti az ételt, az utaskísérő ráteszi az ételt / folyadékot a tálcára Az utaskísérő kihozza az ételt /folyadékot, amit még rendeltünk Indulás előtt feltöltik a konyhát (a hűtőket, majd a kis kocsikat) finomabbnál finomabb ételekkel, folyadékokkal és a fülkékben is elhelyezik az étel, ital fogyasztásához szükséges eszközöket A vonatkísérők: először narancslét és almalét szolgálnak fel (lehet választani) Az utas fogyasztja a gyümölcslét Beszélgetés Nem sokkal később egy tálcán mindenkinek friss, puha kenyeret, 1 pohár joghurtot, 1 üdítőt vagy duxot 8 hoznak, valamint 1 kis vajat, fóliában szalvétát, szívószálat, fogpiszkálót, 1 kis csomag borsot és sót, egy másik csomagban kanalat és villát Rövid idő múlva megérkezik a vacsora meleg ételt szolgálnak fel: egy nagy tányérra csirkés sült (kebap), sok rizs (a tetejére sárfányos rizs) és egy darab citrom kerül Az utas eszik sok időt adnak a finom étel elfogyasztásához Vacsora után elviszik a tányérokat és az evőeszközöket Beszélgetés Következik a desszert: lehet választani a banán és a gyümölcslé között Az utas eszik /folyadékot fogyaszt Az utas választhat a fakultatív szórakozási lehetőségek között: könyvtári kölcsönzés könyvolvasás, újságolvasás, videofilm nézése Az utas elkészíti az ágyát 9 Az utas alszik Éjszaka még egyszer megáll a vonat Az utas alszik Az utas felébredés után beteszi az ágyneműjét a kis táskába Beszélgetés Finom reggelit hoznak az utaskísérők: tejet és foszlós kalácsot 10 Az utas reggelizik Beszélgetés Megérkezés a célállomásra, Teheránba Az utas összeszedi a holmiját Elhagyja a vonatot (leszáll a vonatról) 2. táblázat: Az iráni vonatos utazás(ok) éttermi forgatókönyvének összetevői és cselekvései [Eysenck Keane (2003) alapján] 6 A forgatókönyvnek ez az összetevője nem jellemző az iráni vonatos utazásokra, hiszen sok ételt és folyadékot hoznak az utaskísérők (nem tapasztaltam, hogy valaki még rendelt volna a kihozott ételeken, folyadékokon kívül mást is). 7 A távozás elemei szintén eltérnek az étteremből történő távozás összetevőitől, hiszen a vonatjegy árában minden szolgáltatás benne foglaltatik, így borravalót sem adunk (nincs is lehetőség rá és nem is várják el) az utaskísérőknek. 8 Dux: finom joghurtos ital. 9 Az étterem forgatókönyvébe itt bekapcsolódik a szálloda forgatókönyve is. 10 Az iráni vonatutazást lehetne egy teljes ellátást nyújtó, fakultatív programokkal kiegészített szállodai szolgáltatás forgatókönyvének megfelelően is ábrázolni. 388

9 Az iráni vonatos utazásaink során tehát az étterem (É: ÉTTEREM) mint forgatókönyv általános összetevőit (1) a belépés, (2) az evés, (3) a szálloda és (4) a távozás adják. A rendelés ahogy korábban is megfogalmaztam nem jellemző erre a forgatókönyvre. Elméletileg lehetséges, a gyakorlatban viszont egyáltalán nem gyakori. Az étterem (É: ÉTTEREM) forgatókönyvében azonban ha ragaszkodunk a négy általános összetevőhöz megjelenik a szálloda mint általános összetevő. Az 1. sz. ábrán a szállodát (SZ: SZÁLLODA) egy külön forgatókönyvként (halmazként) ábrázoltam és most is úgy érzem, hogy ebben a szituációban minkét helyen szerepelhet. Természetesen jelen szituációból adódóan ha forgatókönyvként írjuk le, más általános összetevőket is tartalmaz mint a hagyományos szálloda(i szolgáltatás) forgatókönyve. Az 1. sz. ábrán szerepel még egy olyan halmaz, amelyet szeretnék bővebben is bemutatni: ez az fakultatív szórakozási lehetőségek (F: FAKULTATÍV SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK) halmaza. Ez egyben egy forgatókönyv is, amelynek általános összetevőit az iráni vonatos utazások során (1) a könyvtár, (2) a videofilmnézés (3) és az újságolvasás jelentik. Ha belegondolunk, hogy ezen általános összetevők milyen alcselekvésekből állnak, könnyedén beláthatjuk, hogy ezek mint önálló forgatókönyvek is megállják a helyüket. Az eddigiek alapján tehát megállapítható, hogy a vonatutazást (U: VONATUTAZÁS) mint forgatókönyvet az alábbi két általános összetevő alkotja: (1) a vonatjegy-vásárlás (2) és a tényleges utazás. Mind a vonatjegyvásárlás, mind a tényleges utazás akár ebben a szituációban, akár önállóan is szintén tekinthető egy-egy forgatókönyvnek. Ezt az állítást a bennük lévő alcselekvésekkel, ill. azok számával lehet bizonyítani. Az egyik forgatókönyv tehát a vonatjegy-vásárlás (V: VONATJEGY-VÁSÁRLÁS), a másik pedig a tényleges utazás (T: TÉNYLEGES UTAZÁS). Ez utóbbi, a tényleges utazás (T: TÉNYLEGES UTAZÁS) az iráni vonatos utazásokban az alábbi két általános összetevőből áll: (1) az utazás a célállomásra (C: UTAZÁS A CÉLÁLLOMÁSRA) és a hazautazás (H: HAZAUTAZÁS) általános elemekből. Mindkét utóbbi általános összetevő ahogy a leírásból és a halmazelméletből is kitűnik szintén felfogható egy-egy forgatókönyvnek, amelyeknek ugyanazok az elemei: (1) az étterem (É: ÉTTEREM), (2) a szálloda (SZ: SZÁLLODA), (3) valamint a fakultatív szórakozási lehetőségek (F: Fakultatív szórakozási lehetőségek). És végül, de nem utolsó sorban a vonatjegy-vásárlás forgatókönyvéről szeretnék írni szigorúan szakirodalmi alapokra támaszkodva. Iránban a vonatjegy névre szóló, olyan mint egy többlapos füzet és pár nappal indulás előtt szokták megvásárolni. Ezt a cselekvést Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet (Budapest: Corvina Kiadó, 2000) szakirodalmi vonatkozásaival szeretném bemutatni. A tudós A prototípuselmélet és a kognitív szemantika című fejezetben többek között A nyelvi és a nyelven kívüli ismeretek közötti különbség kérdése című témakört tárgyalja. Ennek a résznek Az esküvő a központi kérdésköre. Most egy picit kanyarodjunk vissza jelen dolgozatom kulcsfontosságú eleméhez, a vonatutazáshoz. A vonatutazás az esküvőhöz hasonlóan jó példa annak bizonyítására, hogy a szó [a tanulmányban az esküvő, a mi példánkban a vonatutazás] lexikai jelentése nem írható le mindennapi ismereteink felhasználása nélkül. Az esküvő is és a vonatutazás is eseményjelentésű főnév és minden, eseményjelentésű főnév jelentésének leírásakor meg kell adnunk az esemény szereplőit. A szereplők az esküvő esetén: a vőlegény, a menyasszony, a szertartást végző pap, a tisztviselő és a tanúk. Az iráni vonatutazás szereplői pedig: (1) jegyvásárláskor: az utas és a menetjegy-árusító, (2) utazás során: az utasok, az utaskísérők, a kalauzok, a biztonsági őrök és a mozdonyvezető(k) és (3) Teheránban, leszállás után még az irányt mondó / kiáltó, ill. irányt mutató emberek. Ezek az információk a lexikai jelentés részét képezik. Az olyan ismeretek azonban, amelyek például a menyasszonyi ruhára, az esküvői ebédre vagy vacsorára, az esküvői menetre vonatkoznak, nem tartoznak a lexikai jelentéshez. Más szóval, az esküvő szó esetében is szétválaszthatók egymástól a lexikai szemantikai ismeretek és az enciklopédikus ismeretek (Kiefer 2000:117). Ez utóbbi megállapítás természetesen az iráni vonatutazás forgatókönyveire, általános összetevőire és alcselekvéseire is vonatkozik. És most térjünk vissza a vonatjegy-vásárláshoz! Az esküvő szóhoz hasonlóan az adásvétel (eladás) szó is eseményjelentésű főnév, tehát ennél a főnévnél is meg kell adnunk a szereplőkre vonatkozó információkat (Kiefer 2000: 119). Az eladás szó szemantikai leírásának elemeit képezik: (1) a vevő, (2) az eladó, (3) az áru (4) és az áru ellenértéke, vagyis a pénz. Ehhez még hozzátartozik a vesz-elad kapcsolatra vonatkozó jelentésviszony jellemzése. Az a tény azonban, hogy a menetjegyet a vasútállomáson / a pályaudvaron (esetleg a városi viszonteladónál) szoktuk megvásárolni, valamint az is, hogy menetjegy-vásárlás során az alku nem képezi a vásárlás részét stb. nem tartozik a lexikai jelentéshez. Az eladás (esetünkben: a menetjegy-vásárlás) esemény keretszemantikai elemzésének tehát a következő elemeit írhatjuk le: (1) t 1 időpontban az áru (továbbiakban: a menetjegy) az eladó (továbbiakban: a menetjegy-árusító), a pénz pedig a vevő (továbbiakban: az utas) birtokában van, (2) a t 2 időpontban a menetjegy-árusító átadja az utasnak a menetjegyet és az utas átadja a menetjegyért járó pénzt az utasnak, a t 3 időpontban a pénz a menetjegy-árusító, a menetjegy pedig az utas birtokában van: t 1 < t 2 < t 3 (Kiefer 2000). 389

10 4. KITEKINTÉS Dolgozatomban kognitív nyelvészeti ismeretek segítségével igyekeztem szemlélteni azokat az élményeket és érzéseket, amelyeket szereztem, illetve éreztem Iránban, vonatos utazásaink során11. Forgatókönyvek, azok általános összetevői és alcselekvései bemutatásával is törekedtem ezen amely jelen kontextusban inkább elméletinek tekinthető célom eléréséhez. Tanulmányom megírásának másik nem titkolt és egyben inkább gyakorlati jellegű célja pedig az volt, megfogalmazzam azokat a vágyaimat, amelyek a magyarországi vonatos utazásokhoz kapcsolódnak: de jó lenne, ha eljutnának ezek a sorok a magyarországi vonatos utazások felelőseihez is... Bár Magyarország kisebb ország, mint Irán és kisebbek a távolságok a nagy/nagyobb városok között, mégis milyen jó lenne, ha hazánkban is lennének olyan vonatok, amelyeknek MEGFIZETHETŐ ÁRON lennének hasonló szolgáltatásai. Jó lenne, ha ismét működnének az étkezőkocsik pl. Miskolc és Budapest, vagy Budapest és Pécs között! De jó lenne, ha ELFOGADHATÓ, MINDEN UTAS ÁLTAL MEGFIZETHETŐ ÁRON lehetne igénybe venni legalább az étkezőkocsik szolgáltatásait! És akkor még nem is szóltam egy olyan vonatról, amely mind a hazai, mind a külföldi turisták számára egyfajta országjáró körút keretén belül ismertetné meg minden érdeklődővel hazánk szép tájait, takaros, gazdag településeit, több évszázados romjait, jelenbeli szokásait ÖSSZEFOGLALÁS Dolgozatomban az egyszerű fogalmi sémákhoz tartozó UTAZÁST mint fogalmi tartományt, a VONATUTAZÁST pedig mint forgatókönyvet az összetett fogalmi sémákhoz kapcsolódva mutattam be. Az alábbi állítást, miszerint: A sémáknak van egyetemes és kultúraspecifikus vonatkozása is (Tátrai 2012) helyzetem írásom középpontjába. Több alkalommal jártam már Iránban, elsősorban azeri nyelvterületen, nagyon megszerettem az országot, az embereket, az egész kultúrát. Vonatos utazásainkra is nagy szeretettel gondolok. Ezen utazások során olyan messzemenő udvariasságot és megható figyelmességet tapasztaltam, amelynek a bemutatását forgatókönyvek, általános összetevők és alcselekvések elemzésének segítségével tűztem ki jelen dolgozatomban. Tanulmányom végén, a Kitekintés című részben pedig iráni tapasztalatai alapján további javaslatokat fogalmaztam meg a magyarországi vonatos utazásokra vonatkozóan. JEGYZETEK [1] További momentum a biztonságról: éjszaka az éjjeli őrök sokszor bejárják a rájuk bízott utcarészt, vigyáznak a lakók biztonságára, álmára. Füttyel jelzik a jelenlétüket. [2] A városok és a kisebb-nagyobb települések tisztasága is rögtön szembeötlik. A köztisztasági vállalat dolgozói éjjel-nappal dolgoznak, naponta akár 2-3 alkalommal is bejárják az egész várost. és a cipő, az a bizonyos utcai cipő... Az azeri/perzsa ember utcai cipőben nem megy végig sem a saját, sem mások lakásán. Sok helyen a bejárati ajtó mellett cipős szekrényt látunk, amelyekben a vendégek nyugodtan elhelyezhetik lábbelijüket. Sokan utcai cipőben még csak be sem teszik a lábukat a lakásba, vagy házba. [3] Az azeri/perzsa emberek nagyon odafigyelnek a higiéniára. A tévében lévő Főzőiskola című műsorban a nők mindig kesztyűt használnak az étel elkészítése közben. Ez a momentum sok magyar főzőműsorban is megfigyelhető. [4] A magyar kultúrában szokás jó étvágyat kívánni. Sokszor étkezés közben (pl. a második fogás előtt) is további jó étvágyat! kívánunk egymásnak. Iránban nem kívánnak egymásnak jó étvágyat az emberek, hanem étkezés előtt és étkezés után is megköszönik Istennek az ételt és azt, hogy együtt fogyaszthatják el az eledelt. A jó étvágyat! mondat helyett udvariasabbnál udvariasabb formában étkezés előtt, közben és után is sokszor megdicsérik a szakácsot [a háziasszonyt] a finom eledelért és sokszor megköszönik a fáradozását, a munkáját. 11 Törökországban néhány órás autóbuszos utazásaink során - szintén hasonló udvariasságot tapasztaltam. A dolgozatban részletezett forgatókönyvek közül az étterem forgatókönyvéhez hasonló figyelmességet tanúsítottak irántunk a házigazdáink. Mivel az út csupán pár órás volt, a hotel forgatókönyve természetesen itt nem jelent meg, sőt az autóbuszjegyvásárlás forgatókönyve szintén más információkat tartalmazna, viszont az étterem forgatókönyve nagy hasonlóságokat mutat az Iránban tapasztaltakhoz. Sőt, a török autóbuszokon is megjelent a videofilm-nézés mint a fakultatív szórakozási lehetőségek egyik típusa. 390

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Kiegészítés a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ 2012 1 A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai: Házi feladat A

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere

Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere Tóth Katalin Vígh Katalin Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere (Az Autizmus Alapítvány Serdülő Házában folyó munka tapasztalatai)

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Miskolci 21. Sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja Vucskó Zsuzsanna igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető...0

Tartalomjegyzék. Bevezető...0 Tartalomjegyzék Bevezető...0 1. A protokoll fogalma, célja, jelentősége, szerepe, alkalmazása...0 1.1 A szűken értelmezett protokoll leírásának célja...0 1.2 A protokoll jelentősége...0 1.3 A protokoll

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA TARTALOM: 1. TANULMÁNY 2 2. VIZSGÁLATI PROTOKOLL 44 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY GYERMEKPSZICHIÁTRIAI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA Készítette: A Vadaskert

Részletesebben