LVI. évfolyam 6. szám 201

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LVI. évfolyam 6. szám 201"

Átírás

1 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE DE LA SCIENCE DES TRANSPORTS Revue de l Société Scientifique Hongroise des Trnsports SCIENTIFIC REVIEW OF TRANSPORT Monthly of the Hungrin Society for Trnsport Sciences A lp megjelenését támogtják: ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÕ Rt., ÉPÍTÉSI FEJLÕDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY, FUVAROS TANODA BT, GySEV, HUNGAROCONTROL, KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET, KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET, MAHART PssNve SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI Rt., MAHART SZABADKIKÖTÕ, MÁV (fõ támogtó), MÉSZÁROS ÉS TÁRSA HAJÓMÉRNÖKI IRODA, MTESZ., PIRATE BT., STRABAG Építõ Rt., UKIG, UVATERV, VOLÁN vállltok közül: ALBA, BAKONY, BALATON, BORSOD, GEMENC, HAJDU, HATVANI, JÁSZKUN, KAPOS, KISALFÖLD, KÖRÖS, KUNSÁG, MÁTRA, NÓGRÁD, SOMLÓ, SZABOLCS, TISZA, VASI, VÉRTES, ZALA, VOLÁN EGYESÜLÉS, VOLÁNBUSZ, WABERER S HOLDING LOGISZTIKAI RT. Megjelenik hvont Szerkesztõbizottság: Dr. Udvri László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ Hüttl Pál szerkesztõ A szerkesztõbizottság tgji: Dr. Békési István, Bretz Gyul, Dr. Czére Bél, Domokos Ádám, Dr. hbil. Gáspár László, Dr. Hársvölgyi Ktlin, Horváth László, Mészáros Tibor, Dr. Menich Péter, Mudr István, Ngy Attil, Ngy Zoltán, Sslics Elemér, Tánczos Lászlóné Dr., Tóth Andor, Dr. Tóth László, Vrg Csb, Winkler Csb, Dr. Zhumenszky József A szerkesztõség címe: 1146 Budpest, Városligeti krt. 11. Tel.: /19; Fx: ;E-mil: Kidj, nyomdi elõkészítést és kivitelezést végzi: KÖZLEKEDÉSI DOKUMENTÁCIÓS Kft Budpest, Csengery u. 15. Tel.: ; Fx: Igzgtó: NAGY ZOLTÁN Terjeszti Mgyr Post Rt. Üzleti és Logisztiki Központ (ÜLK). Elõfizethetõ hírlpkézbesítõknél és Hírlpelõfizetési Irodábn (Budpest, XIII. Lehel u. 10/. Levélcím: HELIR, Budpest 1900), ezen kívûl Budpesten Mgyr Post Rt. Levél és Hírlpüzletági Igzgtóság kerületi ügyfélszolgálti irodáin, vidéken posthivtlokbn. Egy szám ár 460, Ft, egy évre 5520, Ft. Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt 1389 Bp., Pf Publishing House of Interntionl Orgnistion of Journlist INTERPRESS, H 1075 Budpest, Károly krt. 11. Phone: (36-1) Tx: IPKH HUNGEXPO Advertising Agency, H 1441 Budpest, P.O.Box 44. Phone: (36-1) , Tx: bexpo MH-Advertising, H 1818 Budpest Phone: (36-1) , Tx: mhir ISSN Trtlom Hvs Ktlin: A Közép-mgyrországi Régió közlekedésének fejlesztési lehetõségei között A szerzõ ismerteti, hogy Közép-mgyrországi Régió közlekedésének fejlesztése érdekében között z Európi uniótól melyik területen, milyen összegû támogtásokr lehet számítni. Vrg István Dr. Kulcsár Blázs Dr. Bokor József: Automtikus eseménydetektálás állpot-megfigyelõvel Az un. utomtikus eseménydetektáló rendszerrel információkt lehet gyûjteni egy dott útszksz ármlási jellemzõirõl, és meg lehet htározni z esetleg kilkuló torlódás mértékét és helyét. Alklmzás lehetõséget nyújt rr, hogy közútjinkon csökkenteni tudják torlódásokt és blesetek számát. A szerzõk bemuttják e rendszer megvlósításánk lehetõségét állpot-megfigyelõvel. Szigeti Dániel: A regionális közösségi közlekedés korszerû lehetõségei. 215 A cikkben szerzõ ismerteti hzi regionális közösségi közlekedés mi helyzetét. A legújbb jármûrendszerek bemuttásávl együtt ismerteti zok lklmzási lehetõségeit. Török Ádám: A zjszennyezéssel kpcsoltos fizetési hjlndóság meghtározás kérdõíves felmérés segítségével A szerzõ cikkben elemzi, hogy közlekedési zj z emberek közérzetére és életminõségére milyen htássl vn. Felmérte zt is, hogy zj csökkentése érdekében milyen lenne fizetési hjlndóság. Dénesflvy Ágnes: A vsútállomási szolgálttások kínálti értékének meghtározás vektoriális módszerrel A szerzõ z infrstruktúr-menedzser (pályvsút) áltl z állomásokon nyújtott szolgálttások meghtározásávl fogllkozik cikkben. Megállpítj, hogy egy módszertn segítségével, z dott szolgálttás szempontjából meghtározhtó z állomás kereskedelmi értéke. Édes Blázs: A személyszállítási szolgálttási színvonl változás mgyr vsúti közlekedésben százdfordulótól npjinkig. 235 A szerzõ tnulmányábn elemzi vsúti távolsági személyszállítási szolgálttásoknk változásit hzánkbn és több európi országbn. Szerzõink: Hvs Ktlin okl. közgzd, PhD hllgtó BME Közlekedésgzdsági Tnszéken, Mgyr Lpkidók Egyesületének fõtitkár; Vrg István okl. közlekedésmérnök, z MTA Számítástechniki és Automtizálási Kuttó Intézet tudományos munktárs; Dr. Kulcsár Blázs okl. közlekedésmérnök, PhD, BME Közlekedésutomtiki Tnszéken tnársegéd; Dr. Bokor József okl. villmosmérnök, mûszki tudomány doktor, z MTA rendes tgj, tnszékvezetõ egyetemi tnár BME Közlekedésutomtiki Tnszéken; Szigeti Dániel okl. közlekedésmérnök, egyetemi tnársegéd BME Közlekedésmérnöki Tnszéken; Dénesflvy Ágnes mrketing szkértõ MÁV Zrt. Pályvsút Üzletág Értékesítési Osztályán; Édes Blázs Budpesti Corvinus Egyetem V. évf. hllgtój. A lp egyes számi megvásárolhtók Közlekedési Múzeumbn Cím: 1146 Bp., Városligeti krt. 11. vlmint kidónál 1074 Budpest, Csengery u. 15. Tel.: , fx:

2 202 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Hvs Ktlin KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS A Közép-mgyrországi Régió közlekedésének fejlesztési lehetõségei között Az Európi Unió támogtáspolitikájánk meghtározó keretét dják z ún. pénzügyi perspektívák. Ezek felhsználásához tgországok 7 évre szóló fejlesztési terveket, progrmozási dokumentumokt készítenek. Hzánk uniós cstlkozáskor egy ilyen periódus közepén vált közösség tgjává, így egy két éves idõszkr vehette igénybe regionális támogtásokt ösztönzõ fejlesztési progrmokt. A most következõ 7 éves idõszkr felkészülhettünk z elmúlt évek során. A hzi intézményrendszer felállt, és ugynúgy tervezés-végrehjtás tnuló idõszkát élte, kárcsk pályázók. Az említett idõszkbn mintegy 1350 milliárd forintnyi támogtás állt rendelkezésünkre. Ezek egy részét központi progrmokon keresztül vehették igénybe z elõre meghtározott kedvezményezettek, egy részét pedig nyílt pályázti úton lehet megpályázni. A ngyobb, infrstrukturális beruházásokt áltlábn központi progrmokon keresztül bonyolítják. A s idõszkbn z eddiginél ngyságrendekkel ngyobb összeg áll mjd hzánk rendelkezésére, bár pontos számot z unió pénzügyi perspektívájánk elfogdásáig nem lehet megmondni. A továbbikbn szeretném bemuttni, hogy Közép mgyrországi Régió milyen várhtó fejlesztésekkel számolht következõ progrmozási periódus során. Elõször nézzük meg, milyen lehetõségeket hozott z I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT), melynek keretében z 1. táblázt lpján megállpíthtjuk, hogy rendelkezésre álló összes keret mjdnem egynegyedét hsználták régió fejlesztésére. A budpesti gglomeráció A közel hárommillió lkosú Közép-mgyrországi Régió z ország legdinmikusbbn fejlõdõ, ugynkkor ellentmondásokkl terhelt területe. Fejlettsége z egy fõre jutó GDP-t tekintve z ország többi régiójánk kétszerese, gzdsági szerkezete lényegesen fejlettebb, tõkevonzás, gzdsági htás lpján z egyetlen európi jelentõségû térszerkezeti eleme hzánknk. Az elmúlt tíz év során fõváros lkosság 1,7 millió fõ lá csökkent, miközben Pest megye lkosság ezt változást meghldó mértékben nõtt. A szuburbnizációs folymtok mellett további, z országbn máshol nem vgy csk kevéssé jellemzõ jelenségek is tpsztlhtók: fitlkorúk számánk növekedése, z ipr kitelepülése körgyûrû környékére. A budpesti gglomerációr települõ logisztik országos jelentõségû gzdságszervezõ és kereskedelmi ktivitást teremt. Az öröklött és z új szerkezeti problémák olyn feszültségeket szülnek, mint jelentõs közlekedési és környezeti terhelés, vgy közszolgálttások kínáltábn z elõvárosi gyûrûben tpsztlhtó egyenetlenségek, hiányosságok. A dinmik elsõsorbn fõváros szûkebb környezetébe összpontosul, mely területek szoros, elmélyült funkcionális kpcsoltbn vnnk Budpesttel. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvlósuló fejlesztések egy ötöde irányul fõvárosb. Budpest fejlesztéseinek túlnyomó része regionális jelentõségû, számos fejlesztés nem is oldhtó meg közigzgtási htárokon belül. A mjdnem két és fél milliós budpesti gglomerációt városi funkciójú területek hálózt lkotj, melyek között z együttmûködés és versengés elemei is jelen vnnk. A régió gglomeráción kívüli területei A régióbn periferikus, rurális, grárorientált térségek is tlálhtók z Ipoly mentén, illetve z lföldi térségekben ( ceglédi és ngykáti kistérségek összesen kétszázezer lkosú települései nem tekinthetõk z gglomeráció részének, többi esetében nem egyértelmû kép). A problémák kezelése csk integrált gondolkodásmóddl oldhtó meg. Ezt zonbn nehezíti sokszereplõs rendszer, melyben kölcsönös elõnyök mximlizálásához nélkülözhetetlen együttmûködés z gglomerációs települések, kerületek, fõváros, megye, regionális és z gglomerációs tnács között csk igen ngy trnzkciós költségekkel oldhtó meg.

3 LVI. évfolym 6. szám táblázt Közép-mgyrországi projektek z I. NFT-ben NFT Beérkezett IH támogtott Leszerzõdött Kifizetett összesen db db Mrd Ft db Mrd Ft Db Mrd Ft Budpest , , ,80 Pest megye , , ,63 Közép-Mo. (Bp. + Pest m.) , , ,43 Összes régió , , ,34 Adtforrás: EMIR, szeptember ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 17,53% Budpest 1. ábr A Közép Mgyrországi projektek rány z I. NFTben Adtforrás: EMIR, szeptember 16. A régió fejlesztési lehetõségei ig trtó idõszkbn A közötti idõszkr vontkozó fejlesztési elképzelések Tervezett fejlesztési progrmok Pest megyében közötti idõszkr címû dokumentum, vlmint Közép-mgyrországi Régió Strtégii Terve címû dokumentum lpján közrekedési szektort illetõen következõk: Környezetkímélõ közlekedési rendszer kilkítás 1. Az lterntív közlekedési módok kihsználhtóságánk elõsegítése - gylogos közlekedés körülményei jvítás, kdálymentesítés; - kerékpárutk és kpcsolódó létesítmények, szolgálttások. 2. A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Régióbn z intermodlitás Közép-Mgyrország teljes NFT rányábn (%) Pest megye 22,61% Közép-Mo. (Bp+Pest m.) 20,24% 5,08% 5,30% Budpest Pest megye 25,54% 25,51% Közép-Mo. (Bp+Pest m.) 23,12% Budpest Pest megye 2,39% IH támogtott Leszerzõdött Kifizetett Közép-Mo. (Bp+Pest m.) eszközeinek megteremtésével - hjó- és csónkkikötõk építése Dunán; - repülõterek és megközelítési lehetõségeik fejlesztése, ferihegyi repülõtér jelentõs nemzetközi személy- és teherforglmi csomóponttá fejlesztése, és kiváló közlekedési, vsúti kpcsolódásánk megteremtése, elmélyítése, fejlesztése; - elõvárosi vsutk fejlesztése; - P+R prkolók fejlesztése. 3. A hrántirányú közlekedési kpcsoltok fejlesztése - Dun hidk, Ipoly híd; - hránt irányú és elkerülõ utk; - Tápiómente közúti elérhetõségének jvítás; - Észk-Budpesten z Aquincumi híd és hozzá kpcsolódón körvsúti körút észki szkszánk építése, z óbudi, ngylföldi és újpesti brnmezõs területek funkcióváltássl egybekötött megújításávl. - z M0 gyûrû fejlesztése hozzá kpcsolódó, elsõsorbn Budpestet kiszolgáló logisztiki központok mûködési feltételeinek jvítás; - 4-es út, 10-es út korszerûsítése (pl.: Pilis-Monor elkerülõ szksz megépítése) 4. Együttmûködések ösztönzése, kommunikáció, prtnerség, dt és információ-szolgálttás elõsegítése - Budpesti Közlekedési Szövetség. A második Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2007-ben indítndó egyes beruházások elõkészítése A közötti EU költségvetési idõszkr strukturális lpok és Kohéziós Alp elõirányzott forrási többszörösen meghldják z EU-támogtások jelenlegi mértékét. Ugynkkor z Európi Bizottság egyeztetési folymtbn lévõ új rendelet-tervezete szerint támogtásokt jelenleginél szigorúbb szbályok mellett, gyorsbbn kell felhsználni. A 2007-tõl elérhetõ EU-források htékony és teljes kihsználásánk igénye, továbbá korábbn jóváhgyott projektek megvlósításávl kpcsoltos tpsztltok és felmerülõ problémák tervezés és projekt-elõkészítés kiemelt fontosságár irányították figyelmet. A Nemzeti Fejlesztési Hivtl kezdeményezésére évi költségvetési törvény 7,5 Mrd forint elõirányztot és további - legkorábbn 2006-tól esedékes - kötelezettségválllási lehetõséget biztosít 2007 utáni EU támogtásokhoz kpcsolódó tervezés és EU ngyberuházások elõkészítése céljából. A tervezési célú elõirányzt szükségességének indoklásávl párhuzmosn kezdõdött meg még 2004-ben 2007-tõl EUtámogtássl megvlósítni tervezett ún. "bszorpciós ngyprojektek" összegyûjtése és elõkészítése, elsõsorbn zon közösségi fejlesztési feldtok körében, melyek támogtásár ngy biz-

4 204 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE tonsággl számíthtunk. Ide trtoznk közlekedési és környezetvédelmi szektor EUcstlkozási kötelezettségekkel összefüggõ projektjei: trnszeurópi közlekedési folyosók elemeinek fejlesztése, környezetbrát szállítási módok fejlesztését célzó projektek, környezet védelmét, állpotánk jvítását, biztonság megteremtését, kommunális ellátás és szolgálttások színvonlánk jvítását, hiányosságink megszüntetését, regionális különbségek kiegyenlítését célzó fejlesztések. A ngyprojektek elõkészítésére szánt forrásokkl következõ szempontokt kielégítõ projekteket támogtnk: 1) Ngyprojektek: z Európi Unió definíciój szerint: környezetvédelem területén 6,3 milliárd forint, más területeken 12,7 milliárd forint összköltség feletti projektek, melyeket z Európi Bizottság közvetlenül hgy jóvá. A ngyprojektek ngyobb részét infrstruktúr-fejlesztési beruházások teszik ki (pl. környezetvédelem, közlekedés, egészségügy, okttásügy, informtik, esetleg K+F); 2) Központi projektek keretében olyn országos jelentõségû projekteket támogtnk, melyekkel központi ágzti feldtokt teljesítenek (pl. 11,5 t tengelyterhelés, szennyvízprogrm, ivóvíz rzénmentesítése, megújuló energihsznált részrányánk növelése, szelektív hulldékgyûjtés, közlekedési folyosók kiépítése); 3) 2007-ben indíthtó projektek: projektek elõkészítettségét illetõen olyn projekteket támogtnk, melyek elõkészítése már elõrehldott állpotbn vn. A projektek kiválsztás szktárcák áltl decemberében benyújtott 186 közlekedési és beruházást trtlmzó listáról történt, szkmi zsûri jvslt lpján. A kiválsztás kritériumi között szerepelt projektek: illeszkedése o z elõkészületben lévõ II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (II: NFT), z érintett ágztok fejlesztési progrmjihoz, o z EU Kohéziós Alp és Regionális Fejlesztési Alp támogtási prioritásihoz, regionális fejlesztési htás; mûszki-techniki elõkészítettségének fok; hozzájárulás z EUtgsággl járó kötelezettségeink teljesítéséhez; o trnsz-európi közlekedési hálózt fejlesztéshez, o fõ trnzitútvonlk burkolt-megerõsítésével kpcsoltos hrmonizációs kötelezettség teljesítéséhez, o z ivóvíz, szennyvíz és hulldékgzdálkodássl kpcsoltos EU irányelvek és derogációs kötelezettségek teljesítéséhez. Az elõkészítendõ közlekedési projekteket régió és közlekedési lágzt szerinti megoszlásbn 2. táblázt muttj be. A tábláztbn bordó színnel emelem ki Közép-mgyrországi érintõ projekteket. régiót A Közép-mgyrországi régiót is érintõ közlekedési projektek bemuttás A 2. táblázt lpján megállpíthtjuk, hogy II. NFT keretében z elõzõ peridódushoz képest kisebb súlyt képviselnek Közép - mgyrországi Régiót fejlesztõ beruházások, melyek rövid bemuttás következik. Budpest-Székesfehérvár-Bob vsútvonl rekonstrukciój: A TEN-T hálózt részét képezõ V. vsúti folyosó Budpest-Székesfehérvár szkszán Budpest- Tárnok között kétvágányúsítás, vlmint Székesfehérvár-Bob szksz korszerûsítése. Állomásközökben felépítménycsere, hol gzdságilg indokolt, sebességemeléssel egybekötve. A vonli középállomások átépítése utsforglmi létesítményekkel. Az elvult fényjelzõs mechnikus állomási biztosítóberendezések cseréje, vlmint z EU elvárásoknk megfelelõ, z interoperbilitást lehetõvé tevõ ETCS vontbefolyásoló rendszer telepítése. A projekt egy korábbi ISPA projekt folyttás. Projekt elemek: Budpest- Székesfehárvár; Székesfehérvár- Bob szkszok Budpesti elõvárosi vsúthálózt fejlesztése: Az elõvárosi utsforglmi szolgálttás színvonlánk jvítás érdekében szükséges fõvárosb bevezetõ 11 vsútvonl egyes szkszin vonli lp-infrstruktúr és z utsforglmi létesítmények fejlesztése, kpcitásbõvítése, vlmint z elõvárosi forglomr lklms jármûvek beszerzése. A fejlesztésre kerülõ szkszok pontos meghtározás és fejlesztések ütemezése - folymtbn lévõ egyéb vsúti fejlesztési munkákt figyelembe véve - Fõváros, GKM és MÁV egyeztetésének eredményeként kerül véglegesítésre. M6 gyorsforglmi út II. ütemének megvlósítás: A projekt Kohéziós Alp támogtásávl illetve PPP konstrukcióbn megvlósuló beruházásokhoz kpcsolódv, z elõbbieken kívüli szkszok építésére irányul. A fejlesztés mûszki-trtlmi lehtárolás és megvlósítás ütemezése egyeztetés ltt vn. 4 sz. fõút Monor - Pilis elkerülõ szksz: A ngy forglmú 4 sz. fõút legterheltebb szksz Vecsés, Üllõ, Monor és Pilis lkott területein és belterületein hld keresztül. A projekt célj z elkerülõ út megépítése jövõbeni utópály részeként, ezáltl z említett települések környezetének, z ott élõk életminõségének jvítás és blesetveszély csökkentése. Projekt elemek: Monor - Pilis elkerülõ szksz.

5 LVI. évfolym 6. szám 205 A fõvárosi projektek bemuttás A/ Környezetvédelmi - vízgzdálkodás-fejlesztési tervek Dél-Budi Regionális Szennyvízelvezetési és -tisztítási Projekt: A projekt keretében dél-budi kerületekben és 6 gglomerációs településen (Érd, Diósd, Tárnok, Budörs, Budkeszi, Százhlombtt) oldódik meg kommunális szennyvizek összegyûjtése és kezelése. A projekt elemei: Budpest területén dél-budi regionális szennyvíztisztító telep megépítése, Budpest XXII. kerületében, vlmint XXI. és XI. kerületének egy részén cstornázás fejlesztése. Az gglomerációbn Érd, Diósd, Tárnok, Budörs területén cstornázás fejlesztése ( szennyvíz bevezetésével Dél-Budi regionális szennyvíztisztítób), Budkeszi területén cstornázás fejlesztése és meglévõ szennyvíztisztító telep korszerûsítése, Százhlombtt területén meglévõ szennyvíztisztító telep korszerûsítése. 2. táblázt A NFT II elõkészítendõ közlekedési projektjei Projekt B/ Tömegközlekedés-fejlesztési projektek Az 1-es és 3-s villmosok vonlánk meghosszbbítás (2. ábr). A tervezett fejlesztéssel teljesebbé válik fõváros külsõ gyûrûs, kötöttpályás közlekedési hálózt, hozzájárulv ezzel forglmi igényeket kielégítõ, környezetbrát tömegközlekedési szolgálttás megvlósításához, egyidejûleg belsõ területek forglmi terhelésének csökkentéséhez. Budpest-Székesfehérvár-Bob vsútvonl rekonstrukciój Szolnok-Debrecen-Nyíregyház- Záhony-oh. vsútvonl rekonstrukciój M3 gyorsforglmi út Nyíregyház - Vásárosnmény szksz építése 4. sz. fõút Monor - Pilis elkerülõ szksz építése sz. fõutk Csorn elkerülõ szkszánk építése Budpesti elõvárosi vsúthálózt fejlesztése 4. sz. fõút burkolt erõsítése (Szpárflu - Krcg) 8. sz. fõút burkolt erõsítése (Ajk-országhtár) Gyõr-Gönyû országos közforglmú kikötõ építése Miskolc városi villmosvsút fejlesztése Debrecen városi villmoshálózt fejlesztése (2-es vonl) Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése M6-os utópály nem PPP konstrukcióbn megvlósuló szkszink megvlósítás * M44. sz. gyorsforglmi út építése * Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivtl. Line 3 projekt gzd GKM (MÁV) GKM (MÁV) GKM (NA Rt.) GKM (UKIG) GKM (UKIG) GKM (MÁV) GKM (UKIG) GKM (UKIG) GKM+Gyõr, Gönyü önkk. szkterület vsút vsút közút közút közút elõvárosi vsút közút közút vízi közl. Régió KD, NyD ÉA ÉA KM NyD KM ÉA KD, NyD NyD Miskolc önk. Helyi közl. ÉM Debrecen önk. Helyi közl. ÉA Szeged önk. Helyi közl. DA GKM (NA Rt.) GKM (UKIG) közút közút Line 1 Present sitution Trms 1 nd 3 DD DA 2. ábr Az 1-es és 3-s villmosok vonlánk meghosszbbítás Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivtl.

6 206 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Budpesti észk-déli regionális városi-elõvárosi gyorsvsúti kpcsolt megvlósítás (3. ábr). A tervek részben meglévõ városi és elõvárosi kötöttpályás tömegközlekedési kpcsoltok integrált fejlesztésére irányulnk. A progrm részei: Csepel/Pesterzsébet - Astori közötti szksz, Astori - Békásmegyer - Szentendre közötti szksz, illetve Pesterzsébet - Soroksár közötti szksz kiépítése ill. felújítás. Budpesti P+R prkoló rendszer fejlesztése: A prkolási lehetõségek megteremtése egyes kiemelt jelentõségû külsõ közlekedési csomópontoknál továbbvezetõ tömegközlekedési szolgálttások fejlesztésével együtt jelentõsen hozzájárulht városi életkörülmények és közlekedési feltételek jvításához: biztosítj közlekedési módoztok közötti válsztás ruglms lehetõségét, jvulnk z átszállási feltételek, csökken belvárosi személygépkocsi forglom, és összességében csökken közlekedési eredetû szennyezés-terhelés. A következõ helyeken létesülnének ngy kpcitású prkolóhelyek: X. ker. Örs vezér tere, XIV. ker. Kcsóh Pongrác út, XIV. ker. Mexikói út, VIII. ker. Bross tér, VIII. ker. Rákóczi tér, XI. ker. Bocski utc, XI. ker. Mûegyetem rkprt. Forrás: Fõmterv 3. ábr É-D-i regionális gyorsvsút fõvároson belüli szksz

7 LVI. évfolym 6. szám 207 A siker zálog Korábbi vizsgáltok lpján feltételezhetõ, hogy közlekedési beruházások hozzájárulnk régió gzdsági potenciáljánk növeléséhez. Jogosn foglmzódik meg kérdés, hogy milyen grnciák szolgálnk biztosítékul hhoz, hogy z elõzõekben felsorolt projektek vlóbn megvlósuljnk. A válsz nemrég foglmzódótt meg. A közelmúltbn, február 13-án elfogdott, nemzetgzdsági szempontból kiemelt jelentoségû beruházások megvlósításáról és egyszerûsítésérol szóló törvénynek köszönhetõen jövõben jelentõsen felgyorsulht z EU áltl támogtott ngyprojektek ügyintézése. A törvény értelmében ngyprojekteket kiemelik hgyományos eljárásrendbõl, és ht hónppl gyorsbbn intézik ügyeiket. A projektekkel kpcsoltos bírósági ügyek intézésére külön kollégiumot hoznk létre Fõvárosi Bíróságon. A törvény szerint leglább 5 milliárd forint költségû, vgy leglább 1000 új munkhelyet teremtõ ngyprojektek közigzgtási htósági ügyeit lehet mjd külön ügymenetben, gyorsított eljárásbn intézni. Az ilyen kiemelt jelentõségû ügyeket mostntól htvn npos htáridõvel intézik hivtlok. A változttásokr zért volt szükség, mert közigzgtásbn még nincs meg rutin, hogy öszszehngolják ngyprojektek kpcsán egymássl ellentétbe kerülõ köz- és csoportérdeket. A lssú ügyintézés gykrn több milliárdos veszteségekhez vezet z építkezési-fejlesztési projektekben. Ez különösen kulcsfontosságú lehet nnk tükrében, hogy z ún. n+2 szbályt Kohéziós Alpból támogtott fejlesztésekre is ki kívánják terjeszteni jövõben.

8 208 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Vrg István - Dr. Kulcsár Blázs - Dr. Bokor József KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS Automtikus eseménydetektálás állpot-megfigyelõvel 1 1. Bevezetõ A közúti közlekedésben résztvevõ jármûvek szbd ármlásár elsõsorbn nyílt pályszkszokon vn lehetõség, hol kevés keresztezõdés és nincsenek fonódási szkszok, itt jármûármlt áltlábn stbil és egyenletes. A jármûvek ngy szám, vlmint blesetek mitt gykrn lkulnk ki torlódások. A jármûforglmt kdályozó torlódásokt, bleseteket és egyéb nomáliákt eseményeknek" nevezzük. Kiemelten fontos, hogy kilkult eseményrõl minél elõbb információhoz jusson forglomirányító rendszer, mert csk kkor képes megfelelõ intézkedéseket megtenni. Korunk utópályáink elengedhetetlen berendezése z utomtikus eseménydetektáló rendszer (ngolul: Automtic Incident Detection - AID), mely információkt gyûjt z dott útszksz ármlási jellemzõirõl, és ezekbõl meghtározz torlódás mértékét és helyét. Az utomtikus esemény detektálás z es években kezdett kifejlõdni és jelenleg is számos módszer és eljárás verseng egymássl. Az utóbbi években neurális hálók és z állpottér elmélet lklmzás nyitott új lehetõségeket továbbfejlõdésre. Jelen cikkünkben bemuttjuk z utomtikus eseménydetektálás megvlósításánk lehetõségét állpot megfigyelõvel Forglmi htások Az utóutkon bekövetkezõ események közvetlen htást gykorolnk z egész utópály szksz forglmi helyzetének lkulásár. A legkisebb sávelzárás is zonnl komolybb dugók kilkulásához vezethet. Az instbil forglmi körülmények, vgy közvetlenül kilkult esemény gykrn blesethez vezet. Természetesen z esemény eredendõen mg is lehet bleset, de végeredmény ugynz; zvr forglom lefolyásábn. Európ útjin számos bleset keletkezik np, mint np, melyben sok ember veszíti életét. A blestek számánk csökkentése, továbbá forglmi torlódások mérséklése fontos feldt, melynek megoldásábn z AID rendszerek hsznos segítséget nyújthtnk Gzdsági htások Az európi utkon egyre ngyobb problémákt okoznk szûk keresztmetszeteken kilkuló torlódások. Az EU Fehér Könyv következõ megállpításokt teszi ebben témábn: A közlekedési dugók nemcsk elkeserítõk, de Európ drágán fizet értük termelékenységet tekintve is. Szûk keresztmetszetek vnnk és öszszeköttetések hiányoznk hálóztokon; nincs interoperbilitás z egyes közlekedési módok és rendszerek között. A hálóztok z egységes pic ütõerei. Létfontosságúk versenyképesség biztosításához, és hibás mûködésük következtében kihsználtlnul mrdnk új picok létrehozásánk lehetõségei, következésképpen kevesebb új munkhelyet sikerül teremteni, mint mennyire képességeinkbõl telne. A folymtosn keletkezõ torlódások blesetek kilkulásához vezetnek és veszélyeztetik Európ gzdsági versenyképességét, ezért ezek elõrejelzése, feloldás, vgy csk htásuk csökkentése, kulcsfontosságú. 2. A forglmi dtgyûjtés Az események detektálásához elengedhetetlenül fontos z ktuális forglmi dtok ismerete. Erre számos módszert kínál közúti utomtik, ezek közül kétfjt mérõeszköz z, melyek információit z AID rendszerekben is felhsználják A hurokdetektoros rendszerek Az induktív hurokdetektor jármûérzékelés területén közúti közlekedésben legelterjedtebben hsznált eszköz. A hurokdetektorok lpkiépítésben ngyon hsonlók. Minden hurokdetektor z érzékelõ hurokból, z ehhez kpcsolódó kiértékelõ ármkörbõl (nlóg, digitális), vlmint z eszközöket összekötõ ká- 1 A kuttást Nemzeti Kuttási és Technológii Hivtl támogtt z Elektronikus Jármû és Jármûirányítási Tudásközpont keretében (OMFB /2004).

9 LVI. évfolym 6. szám 209 belbõl, továbbá z energi ellátásár szolgáló tápegységbõl áll. A hurokdetektorok mérési elve következõ egyszerû fiziki tényen lpszik: hurokbn keltett mágneses teret hurok közelébe kerülõ mágnesezhetõ nyg elhngolj. Az elhngolódás mértéke függ mágnesezhetõ nyg méretétõl, vlmint huroknk és z nygnk távolságától Jármûérzékelés videókmerávl A videós jármûérzékelõ rendszerek fejlõdését ngy kpcitású számítógépek elterjedése tette lehetõvé. A videós jármûérzékelésben hsznált megoldások mûködési elve ngyon hsonló. A berendezés rávetülõ képet egy képmátrixr képezi le. A képmátrixnk z elemei képpontok, melyek z dott helyen lévõ fényintenzitást muttják. A komplex zártláncú TV rendszereket vlmilyen egységes számítástechniki eszközbázisr fejlesztettek ki. A rendszer utomtikusn biztosítj zvrjelzések helyérõl z dott helyszínek képi megjelenítését és ezek viszszkereshetõ rögzítését. A rendszerek áltlábn lehetõvé teszik videó kivetítõ lklmzását is, mely ngyobb események során ngy létszámú opertív irányító csoport részére biztosít kiértékelhetõ képi információt. A rendszerben lklmzott digitális képrögzítési megoldás gyors visszkeresést és jó minõségi képnyomttást tesz lehetõvé. 3. Algoritmusok Az érzékelõ lgoritmusokt két ngy csoportb lehet osztni: zok, melyek egyetlen mérõpont mérésein lpulnk és zok, melyek összehsonlító eljárást hsználnk kettõ vgy több mérõhely dtink kiértékeléséhez. Külön csoportot képeznek z úgynevezett modell lpú lgoritmusok, melyek elsõsorbn z irányítástechniki területrõl szivárogtk be, és erõteljesen z elmúlt években indultk fejlõdésnek. Ide sorolhtók Kálmán-szûrõt hsználó állpotbecslõk és z MPC technikát hsználó lgoritmusok. Az újbb berendezések már kiépített eseményérzékelõ lgoritmusok közül többet is hsználnk szvzáson lpuló összehsonlítássl Összehsonlító vgy mint felismerõ lgoritmusok A felismerõ lgoritmusok foglltsággl, forglom ngysággl és forglmi ármlt információivl dolgoznk. A lehetséges események (blesetek) zonosítás z dtok közötti zon minták felismerésével történik, melyek nem tekinthetõek normálisnk z út dott szkszán. Azon z elven lpszik mûködésük, hogy esemény (bleset) bekövetkeztekor helyszín elõtti hurokdetektor foglltság megnõ, míg ezzel egy idõben bleseti helyszín utáni detektor foglltság lecsökken. Ennek felismerésére elõre beállított htárértékek szükségesek, melyek leírják normális megszkított ármlást Forglmi modell lpú és elméleti lgoritmusok Ezek z lgoritmusok komplex forglmi elméleteket hsználnk forglom viselkedésének leírásár és elõrejelzésére bleseti körülmények esetén. Az ktuális forglmi prmétereket modell áltl elõre jelzett értékekkel hsonlítják össze Sttisztiki, illetve idõsor lpú lgoritmusok A sttisztiki metódusok reltime forglmi dtokt hsonlítják össze z elõrejelzésekkel. Az lgoritmusok modellezik z ktuális forglmi mintákt, és idõsorok segítségével elõrejelzik várhtó értékek trtományát. Az elõrejelzésekhez képest bármilyen nem várt változás forglombn eseménynek tekinthetõ. Idõsor lpú és simító/szûrõ lgoritmusok hosszú távon elemzik, vgy simítják z lpdtokt, ezzel kizárv forglom rövid ideig trtó trnzienseit. A feldolgozott dtokt áltlábn elõre meghtározott htárértékekkel hsonlítják össze 3.4. Mesterséges intelligenci hsznált eseményérzékeléshez A mesterséges intelligenci lgoritmusok két fõ csoportj ismert z egyik szbály-lpúk, másik csoport z "öntnuló" (felismerik blesetekre jellemzõ mintákt) Alterntív megoldások A különbözõ közlekedési nomáliák áltl kibocsátott hngok többnyire meglehetõsen állndók és így egészen könnyen hsználhtók blesetek érzékelésére. Néhány cég közlekedési hngok elemzésével állndó és pontos felismerési eredményeket ért el rendellenes események érzékelésének területén. A másik megoldás z elmúlt években robbnásszerûen megnõtt mobiltelefon hsználók bejelentésein lpszik. Sokn képesek telefonjukon bejelenteni közlekedési bleseteket, nemcsk hng lpú átvitellel, hnem pl. meghtározott kódsorozt vgy sms hsználtávl. Ahogy z elõfizetõk szám növekedik, úgy fejlõdik z érzékelési rány és z érzékelési idõ is. 4. Állpot-megfigyelõ lklmzás Az eseménydetektálás során minél több pontbn és minél teljesebb körû mérést tudunk elvégezni, nnál pontosbb képet lehet lkotni z ktuális forglmi viszonyokról, melybõl után megállpíthtó normálistól eltérõ viselkedés és kiszûrhetõ z esemény. Egy hosszú utópály szkszon sok pontbn mért, ngyszámú mérés gykorltilg megvlósíthttln, mert mûszkilg is nehézkes és

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

LVII. évfolyam 4. szám 121

LVII. évfolyam 4. szám 121 LVII. évfolyam 4. szám 121 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

LV. évfolyam 11. szám 401

LV. évfolyam 11. szám 401 LV. évfolyam 11. szám 401 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állttudományi és Állttenyésztéstni Tnszék DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Állt- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskol Iskolvezető: Dr. And Angél, D.Sc. A hrcs (Silurus

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30.

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Go! szervizmgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Professzionális klímtisztítás részletek 4. oldlon 12 0 Ft Go! 9 0 Ft Volkswgen WRC Motorsport férfi póló részletek

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben