Tisztelt Leendő Állampolgár!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Leendő Állampolgár!"

Átírás

1 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb eseményeiről, történelmének és kulturális életének nagyjairól, legszebb tájainkról, épületeinkről. Megismerje nemzeti jelképeinket, ünnepeinket, s nem utolsósorban az Alkotmány legfontosabb részeit: államunk alapvető intézményeit, közigazgatásunk felépítését, a magyar állampolgárok alapvető jogait, kötelezettségeit és mindazt, amit a magyar állampolgárságról tudni kell. E könyv egyben tankönyv, amelyből elsajátíthatja a vizsgához szükséges tananyagot. Az eredményes felkészüléshez a következőket tanácsoljuk: 1. Az egyes fejezetek elolvasása előtt tekintse át a fejezetekre vonatkozó vizsgatételeket. 2. A könyv szövegének olvasása közben néhány szavas vázlatban rögzítse, mit fog majd elmondani vagy leírni az adott tételről a vizsgán. 3. Vegye figyelembe, hogy kizárólag a könyvben vastag betűvel szedett anyagról kell számot adnia. A normál és apró betűs szöveg csupán az alapvető ismeretek jobb megértését szolgálja. 4. A nevezetes műemlékek vagy tájak meglátogatása nagy mértékben járulhat hozzá az eredményes felkészüléshez. Nem különben az, ha néhányat elolvas az ajánlott könyvek közül. Sikeres felkészülést és vizsgát kívánnak Önnek a szerzők

2 2 Hazánk Magyarország Képek: az Országház és jellegzetes alföldi meg dombvidéki tájak Magyarország a Kárpát-medencében helyezkedik el. Szomszédai: Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Horvátország és Szlovénia. Területe 93 ezer négyzetkilométer. Lakóinak száma 10 millió. Fő folyói a Duna és a Tisza, déli határfolyója a Dráva. Legnagyobb természetes tavai a Balaton és a Velencei-tó. A Fertő-tó kis része is Magyarország területére esik. Nagy tájegységei: az Alföld és a Kisalföld, az Északi és a Dunántúli Középhegység, az Alpokalja és a Dunántúlidombság. Az Északi Középhegységben (a Mátrában) van az ország legmagasabb pontja: az 1014 méter magas Kékes. Hazánkban nincsenek égbe nyúló hegyek és végtelen sivatagok, a számunkra oly kedves otthoni táj mégis gazdag a természeti szépségekben. A Hortobágyon - Európa legnagyobb természetes eredetű legelőjén megcsodálhatjuk a csavart szarvú juhot, a magyar rackát, melyet már honfoglaló őseink is legeltettek és a híres szürkemarhákat meg a vízben hentergő házibivalyokat. Ősszel tízezrével lepik el a Nagyhalastót a darvak. A nádasokban kócsag és kanalasgém fészkel. A Hortobágy 1973 óta első, szigorúan védett "nemzeti parkunk". Egyben a "világörökség" része. Az UNESCO Világörökség Bizottsága bolygónk legféltettebb természeti és kulturális értékei közé sorolta az Aggteleki barlangokat; a csodálatosan szép kis hegyi falut - Hollókőt; a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, ahol több mint ezer éve az első magyar iskola létesült és nem utolsósorban az ország szívét, Budapest ékességét a Duna két partját és a budai Várnegyedet. - Gyűjtse össze az alábbi térképről a nemzeti parkjainkat és a világörökségnek nyilvánított természeti és kulturális értékeket! - Keresse meg a tankönyvben az ezekről készült fényképeket! Térkép: a nemzeti parkok és a világörökség részei Forrás: Értékőrző Magyarország. Nemzeti parkok, világörökség. Főszerkesztő: Tardy János. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest oldal A honi táj, az ismerős falvak, városok, bennük az ismerős emberek, a jó barátok mindmegannyi erős kapocs, mely szorosan köt a hazához minket. Ez az érzés hatja át a költő sorait:

3 3 Radnóti Miklós: Nem tudhatom... Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát; az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem, az a bakterház s a bakter előtte áll s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg; és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, ím itt e kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra ujból a béke ujja, s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. (1944. január) Magyarország történetének fordulópontjai

4 4 Montázs: pl. Csodaszarvas, Szent István szobra, Mátyás visegrádi palotája, végvári vitéz, a Nemzeti Múzeum, gyárépület a két világháború között, a Corvin-köz vagy a Kilián laktanya stb. József Attila: A Dunánál A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám, ringatott, mesélt a mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt - néztem a határ: egykedvű, örök eső módra hullt, színtelenül, mi tarka volt, a múlt. A Duna csak folyt. És mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felém. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat s kész az idő egésze, mit száz ezer ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell.

5 5 Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt és övék a jelen. Verset írunk - ők fogják ceruzámat s én érzem őket és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt - ez az elmúlás. Ebből vagyok. "Meglásd, ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már; gyenge létemre így vagyok erős, ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az őssejtig vagyok minden ős - az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik: apám- s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik s én lelkes Eggyé így szaporodom! A világ vagyok - minden, ami volt, van: a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa - török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely a múltnak már adósa szelíd jövővel - mai magyarok!...én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. (1936. június) I. Magyarország helye Európában Kapcsolódásunk Európához

6 6 A kelet-közép-európai térségben lezajlott változások eredményeként kialakulóban van egy egységes európai-észak-atlanti tér (a Ráktérítőtől északra fekvő területek Európában és Észak-Amerikában.). E térség olyan alapvető emberi, politikai és gazdasági értékekre épül, mint az emberi jogok biztosítása, a többpárti demokrácia, a szociális piacgazdaság. Az európai-atlanti közösség formálódása Magyarország számára is döntő jelentőségű. Történelmi, kulturális, földrajzi okok, politikai és gazdasági érdekeink egyaránt e térség felé irányítják érdeklődésünket. Így váltunk már 1990-ben az Európa Tanács teljes jogú tagjává, majd 1999-ben az Észak-Atlanti Szövetség, azaz a NATO tagjává, ami hazánk biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Országunk érdekei azt is megkívánják, hogy a lehető legrövidebb időn belül kapcsolódjunk az európai integrációs folyamatokhoz. Ennek kulcskérdése az Európai Unióhoz való viszony. Az EU-tagság hazánk számára is az európai felzárkózás esélyét kínálja. Az Európai Közösséggel 1991-ben kötöttünk társulási szerződést óta pedig csatlakozási tárgyalások folynak az Európai Unióval. Reményeink szerint rövid időn belül mi is az EU tagjai lehetünk. Az összeurópai együttműködés szerves része a hatékony regionális együttműködés. Erre törekszünk valamennyi szomszédunkkal. Ez szolgálja a határon túl élő magyarság érdekeit is. Az Európa Tanács Európa legnagyobb közös politikai szervezetének, az Európa Tanácsnak azok az európai országok lehetnek tagjai, amelyekben biztosítják az állampolgárok alapvető emberi jogait, és ahol demokratikus parlamenti rendszer működik. Az Európa Tanácsot 1949-ben tíz állam alapította. Székhelye: Strasbourg. Jelenleg 40 tagállama van, teljes népessége 760 millió. Átfogja Európa valamennyi régióját. Az Európa Tanács fő célkitűzései: a) munkálkodás az európai egység erősítéséért; b) az emberi jogok és a parlamenti demokratizmus elveinek a védelme; c) az életkörülmények javítása, az emberi értékek megóvása. Az Európa Tanács tagállamai számos nemzetközi egyezményt fogadtak el, a szociális, oktatási és kulturális együttműködés, a közigazgatás, a kisebbségi és emberi jogok, a nemzetközi büntetőjog, a környezetvédelem, a sport területén. E szervezet keretében épült ki az emberi jogok európai védelmi rendszere. Strasbourgban székel az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Európai Bírósága. A Magyar Köztársaság egy-egy kiemelkedő jogtudóssal képviselteti magát ezekben a szervezetekben. Az Európa Tanács fő szervei: a Parlamenti Közgyűlés, a Miniszteri Bizottság és a Titkárság. A Közgyűlés a tagországok parlamenti képviselőiből áll. Magyarország hét képviselőt küldhet. A Miniszteri Bizottság a tagállamok külügyminisztereiből áll. Részint a tagállamok kormányainak szóló javaslatokat fogad el, részint egyezményeket, megállapodásokat köt. A Magyar Köztársaság 1990 óta az Európa Tanács teljes jogú tagja.

7 7 Az Európai Unió Az Európai Uniót az 1993-ban életbe lépett maastrichti szerződés hozta létre. Jelenlegi tagjai - a Tizenötök - Franciaország, Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Nagy-Britannia, Írország, Dánia, Spanyolország, Portugália, Görögország, Svédország, Finnország és Ausztria. Az Európai Unió tagjainak többsége fejlett ipari ország. Korszerű gazdasági szerkezettel, magas életszínvonallal, s a "jóléti állam" keretében magas színvonalú szociális ellátással rendelkezik. A nyugat-európai integráció fő célja egy közös piac megteremtése volt. A piac egységét mindenekelőtt az áruk, a szolgáltatások a tőke és a munkaerő tagországok közti szabad mozgása teremti meg. Az integráció átformálta az állampolgárok mindennapi életét is. A határok megnyitásával természetessé vált a szomszédos országok nyelvének, szokásainak ismerete. Nem csak az utazás akadályai tűntek el, hanem tanulni, munkát vállalni, és letelepedni is lehet az Unió más tagállamiban. Az integráció visszaszorította Nyugat-Európában a nemzeti gyűlölködést, a nacionalizmust. A tagállamok a gazdasági integráció elmélyítése érdekében elhatározták, hogy gazdasági és pénzügyi unióra lépnek. Végső célként a közös pénz bevezetését jelölték meg, amely a nemzetgazdaságok szoros összehangolását tette szükségessé. Az euró bankjegyek és pénzérmék január 1-jén kerülnek forgalomba, július 1-jétől az euro lesz az egyetlen törvényes fizetési eszköz az Európai Unió országaiban. A közösség Parlamentjének tagjait a tagállamok polgárai közvetlenül választják. Belső döntéshozó szervei: az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa. Döntéselőkészítő szerve: az Európai Bizottság. További fontos intézményei: az Európai Bíróság és az Európai Fejlesztési Bank ben az Európai Unio tizenkét államnak ígért tagságot attól függően, hogy teljesítik-e az integráció által támasztott magas követelményeket óta öt középkelet-európai ország köztük Magyarország - és Ciprus folytat tárgyalásokat az Európai Unióval. Az Európai Bizottság évente országjelentésekben értékeli a társult országok uniós felkészülésének helyzetét. Ezek alapján hazánk élenjáró minősítést kapott, s a közép-kelet-európai országok csoportjában az EU-tagságra legesélyesebb országnak tekintik. Az EU-tagság egyenrangú európai státuszt jelent. EU-tagként Magyarország elfoglalhatná helyét a lendületesen fejlődő, demokratikus európai államok körében. Fontos érdekünk az integráció, mert gazdaságunk kicsi és kiszolgáltatott. A

8 8 gazdasági felzárkózásban és a modernizációban csak akkor reménykedhetünk, ha a tőke és a fejlett technika megbízható feltételekre számíthat, ha termékeinket nagy és biztos piacokon értékesíthetjük, és ha a magyar munkaerő számára is tág tér nyílik meg. Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatalmas változást fog hozni országunk életében. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 1949-ben tíz európai állam, valamint az USA és Kanada aláírta az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) alapokmányát. A szervezet megalakulásával Nyugat- Európa és az USA közös biztonságpolitikai térséget alkotott. Bármelyikük elleni támadást valamennyiük elleni agressziónak tekintették. A szovjet fenyegetéssel a siker reményében egyedül az USA volt képes szembenézni. A NATO aláírásával az USA szerződéses kapcsolatba lépett Európa nyugati felével. A kelet-európai rendszerváltozások, a német egység létrejötte, a Varsói Szerződés és a Szovjetunió szétesése új helyzetet teremtett. Nyugat-Európa mellett Kelet- Európában is a NATO feladata a békesség és biztonság fenntartása. E biztonság alapja, hogy az európai országok a létező szocializmus összeomlása után közös értékekre építik politikájukat. Mivel Közép-Európában súlyos válságok is tapasztalhatók az egyes országok nemzeti biztonságpolitikájának és az összeurópai biztonság követelményeinek egyaránt érvényre kell jutniuk. Az összeurópai biztonsági rendszer megteremtésében fontos szerep hárul az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre (EBESZ) és a NATO-ra. A NATO egyik alapfunkciója a tagországoknak nyújtott közös védelem. A NATO legfelsőbb testülete az Észak-atlanti Közgyűlés, operatív szerve az Állandó Tanács, hivatali szerve a Nemzetközi Titkárság, élén a főtitkárral. Magyarország NATO-tagságról 1997-ben népszavazás döntött. Hazánk 1998-tól a NATO teljes jogú tagja. Az ENSZ A Magyar Köztársaság külpolitikájában kitüntetett szerepe van az ENSZ-hez fűződő intézményes kapcsolatainknak. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) szervezete 1945-ben alakult meg. Alapokmányát 51 ország írta alá. Jelenleg több mint 180 tagállama van. Székhelye: New York. A második világháború borzalmai után az ENSZ Alapokmánya hitet tett az alapvető emberi jogok mellett, s célul tűzte ki a nemzetközi béke és biztonság fenntartását. Az ENSZ legfontosabb szervei: a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács, a Titkárság, a Nemzetközi Bíróság, a Gazdasági és Szociális Tanács, valamint a Gyámsági Tanács. A Közgyűlés a tagállamok képviselőiből áll. Minden tagállamnak egy szavazata van. A Közgyűlés határozatai ugyan nem kötelezőek a tagállamokra, súlyuk azonban rendkívül nagy. Magyarország 1955-től az ENSZ tagállama. Hazánk az ENSZ tagállamaként belső joggá tette az emberi jogokra vonatkozó legfőbb nemzetközi dokumentumokat.

9 9 VIZSGATÉTELEK: 1. Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezetekben dolgozik a Magyar Köztársaság! 2. Mi az Európai Unió célja? Miért érdekünk az EU-hoz történő csatlakozás?

10 10 MAGYARORSZÁG

11 11 2. fejezet Nemzeti jelképeink és ünnepeink Minden nemzetnek vannak törvényben rögzített jelképei, melyek az adott nemzeti közösség együvé tartozását fejezik ki. A Magyar Köztársaság Alkotmánya által szentesített hivatalos jelképek: A nemzeti címer Magyarország legfontosabb jelképe, amely a magyarság múltját idézi meg. Hegyes talpú, hasított pajzs, amelynek első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. A második vörös mezőben a zöld hármas halom aranykoronás, középső, kiemelkedő részén a legrégebbi alkotóelem, a 800 éves, ezüst talpas kettős kereszt áll. A pajzs felső szélén a magyar korona nyugszik. A nemzeti zászló Piros, fehér és zöld színű trikolor, amelynek használata az es forradalom és szabadságharc idején vált törvényessé. A vörös az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi. A Magyar Szent Korona A magyar szent korona a jogarral és az országalmával együtt a magyar államiságot jelképezik. Az első, az államszervező magyar királynak, Szent Istvánnak tulajdonított korona jelentése egyértelműen a szervezett állam és egyház magyarországi megteremtéséhez kötődik. A nemzeti himnusz Kölcsey Ferenc költőnknek az Erkel Ferenc zeneszerzőnk által megzenésített Himnusz c. verse 1903 óta nemzeti himnuszunk. Először 1844-ben mutatták be az akkori Nemzeti Színházban. 8 versszakából az elsőt éneklik ünnepségeken, hivatalos közösségi alkalmakkor. A Himnusszal kezdődő közéleti rendezvények záró darabját is himnuszának tekinti a magyarság. A nemzeti kultúra kiemelkedő időszakának számító reformkor másik kiváló költője, Vörösmarty Mihály írta a verset, amelyet Egressy Béni zenésített meg. 12 versszakából az első kettőt énekeljük.

12 12 Vörösmarty Mihály: Szózat Hazádnak rendületlenűl Légy híve, ó magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. A törvényes nemzeti jelképeken túl a magyar nemzet a történelemből vett más, nem formalizált jelképeket is használ a magyar nemzet képi megjelenítésére. Az egyik leggyakrabban használt szimbólum a magyar Országház épülete, a törvényhozás, a Magyar Országgyűlés otthona. Kölcsey Ferenc: Himnusz Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! A magyar mitológiából ismert jelképeink a magyarság eredetére utaló csodaszarvas és a turulmadár. A csodaszarvas vezette a mondabeli testvérpárt, a magyarok őseit e hazába. A turulmadár az Árpád-nemzetség szent madara. A jövendölés szerint az ősmagyaroknak addig kellett nyugat felé haladniuk, amíg látják a madarat.

13 13 Nemzeti ünnepeink A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepei: március 15., augusztus 20. és október 23. A magyarság történelmének kiemelkedő fordulóit hivatottak emlékezetessé tenni. Március 15. Az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Jelképe a nemzeti színű kokárda, amelyet az ünneplők kabátjuk hajtókáján viselnek. Augusztus 20. Az államalapító Szent István ünnepe. Első uralkodónk legnagyobb történelmi érdeme a magyarság fennmaradását jelentő döntés: csatlakozás Európához. Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja. Jelképe a középen kivágott nemzeti színű zászló.

14 14 HIVATALOS ÜNNEPNAPOK RENDJE MAGYARORSZÁGON Az es forradalom és szabadságharc ünnepe (március15.) Húsvét A munka ünnepe (május 1.) A Magyar Hősök Emlékünnepe (május utolsó vasárnapja) Pünkösd Nemzeti emlékünnep (június 19.) A Magyar Szabadság Napja (június utolsó szombatja) Az államalapítás ünnepe (augusztus 20.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Karácsony Magyarországon a három nagy nemzeti ünnepnapon kívül a hazai és egyetemes történelmi emléknapokat és a kereszténység jeles napjait is megünnepeljük. Ezeken a napokon munkaszünet van.

15 15 Alkotmányos alapismeretek a magyar állampolgárság megszerzéséhez Magyarország történetének fordulópontjai 1. Népünk eredete, útja a Kárpát-medencéig Népünk legrégibb történetéről (őstörténelmünkről) csak kevés írásos forrás maradt ránk. A magyarok először a 9. században tűnnek fel az írott történelemben. Addigi életükről elsősorban a nyelvtudomány, a régészet, a néprajz, és az embertan segítségével tájékozódnak a kutatók. Mivel az adatok többféleképpen értelmezhetők, a magyarok eredetéről és vándorlásáról többféle nézet alakult ki. A leginkább elfogadott vélemény szerint Kr. e. a 4. évezredig a magyarok elődeit az uráli nyelveket beszélő ősnépek között találjuk az Ural keleti vagy nyugati oldalán. A 4. évezred közepén az itt élő népek közül a szamojédek ősei elvándoroltak, a finnugor népek viszont helyben maradtak. A finnugor népek a kőkorszaki emberek életét élték. Fő foglalkozásuk a halászat és a vadászat volt. Ismerték a szánt, a sítalpat, az íjat, a fazekasságot. Családokban, nemzetségekben éltek. Távol laktak egymástól, mert a gyűjtögető, halászó, vadászó életmód idején még nem tudott kis helyen sok ember megélni. Kr.e táján a mai finnek elődei a Balti-tenger felé húzódtak. Az ugor népek köztük a magyarok ősei Szibériában maradtak, és kezdetben valószínűleg a finnugor őshaza déli peremét foglalták el. Itt megismerkedetek a fémek (a réz majd a bronz) használatával és a földművelés elemeivel, legfőképpen pedig a lótenyésztéssel. A Kr.e. 500 körüli években az ugor közösség felbomlott. Az ugorok egy része, a mai vogulok és osztjákok (ahogyan magukat nevezik: manysik és hantik) ősei az Ob folyó mellékére vándoroltak, ahol kénytelenek voltak visszatérni őseik halász-vadász életmódjára. Az ugorok másik része, népünk elődei, fokozatosan az Ural hegység keleti oldalára, az Ural és a Volga folyók közötti területre húzódtak. Állataiknak legelőt keresve innen indultak tovább a füves pusztaságokra. Fő foglalkozásukká a vándorló (nomád), legeltető állattenyésztés vált. A Kr.e és 500 között kialakult ősmagyar közösségek már használták önmaguk megjelölésére a magyar (magy-er = beszélő ember) népnevet. A mi -tudat a magyar nyelvvel együtt napjainkig a nemzeti önazonosság egyik legfontosabb eleme. Az ugoroktól elvált és a nomád életmódra áttért magyarok a Kr.e. 1. évezred nagy részében az Urál-hegységtől délre tartózkodtak. A Kr.u században a legelfogadottabb feltételezések szerint a Volga-Káma vidékén, a mai Baskíriában, az egykori Magna Hungariában találjuk őket. Sztyeppei vándorlásunk további menetéről keveset tudunk. Feltételezik, hogy 700 körül a magyarság zöme délebbre húzódott a Volga-Don vidékére. A 9. század első

16 16 harmadában őseink már a Fekete-tengertől északra fekvő területen élhettek. Itteni két szállásterületünk nevét Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár munkájából ismerjük: Levédia és Etelköz. Konstantin császár műveiből tudjuk, hogy a levédiai magyarok a 9. század folyamán a kazárok fennhatósága alatt hét törzsben éltek. A császártól ismerjük a törzsek nevét is: Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő Kér és Keszi. A kazár fennhatóság alól kikerülve a magyarok Etelközbe nyomultak. Itt a törzsek törzsszövetségbe tömörültek, s a legerősebb törzs főnökét, Álmost a magyarok fejedelmévé választották. Anonymus krónikája szerint a Magor nemzetségből való nemes vezér, Ügyek felesége Emese álmot látott. Nem sokkal később fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azért nevezték Álmosnak, mert anyja Emese álmában turulmadár képében jelent meg látomás és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Látta, hogy utódaiból dicső királyok származnak, akik más földön sokasodnak el. Álmos felnőve hatalmasabb és bölcsebb lett az összes többi vezérnél. Ezért azok szabad akarattal és egyetértéssel fejedelmükké emelték. A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk mondták-, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged. A kutatók többsége szerint Álmos volt a magyarok első fejedelme. A későbbi korokban mégis Árpádot kezdték az első fejedelemnek tartani. Ennek oka az, hogy őseinket a Kárpát-medencébe, hazánk földjére már Álmos fia, Árpád vezette. Álmos még a honfoglalás előtt meghalt. A krónika szerint a magyarok Erdély országban megölték, miután a besenyőktől elszenvedett vereség után a Kárpátokon átkeltek. A krónikák azt is elbeszélik, hogy a magyar törzsfők Álmos fejedelemmé választásakor vérszereződést kötöttek. Abban is megállapodtak, hogy míg Álmos nemzetsége él, abból választják a fejedelmet. Így is történt több mint 400 esztendeig. Az uralkodócsaládot Árpád-háznak nevezték.

17 17 2. A honfoglalás Az etelközi magyarok kitűnő harcosok voltak. Ezért gyakran hívták őket segítségül az egymással viaskodó idegen fejedelmek. Elődeink busás fizetségért és gazdag zsákmányért szívesen vettek részt ezekben a harcokban. Portyázásaik során többször is megfordultak a Duna, Tisza tájékán, mai hazánk területén. Meggyőződhettek a Kárpát-medence előnyeiről Etelközzel szemben. Láthatták, hogy e helyet magas hegyek veszik körül, s így a hegyszorosok lezárásával könnyebben megvédelmezhető a támadásoktól, nem úgy mint a hatalmas etelközi síkság. Tapasztalhatták, hogy a Kárpát-medencében a legelők dúsak, a föld termékeny, erdei tele vannak a vadak mindenféle fajtájával, folyóiban bőséges mennyiségű hal él. Ezért eltervezték, hogy meghódítják ezt a gyönyörű vidéket. Erre a 894. év hadjáratai teremtettek lehetőséget. Ebben az évben Bölcs Leó bizánci császár kért segítséget a magyaroktól a Bizáncra támadó bolgárok ellen. A magyar csapatok győzelmet arattak a bolgárok fölött. Szintén 894-ben Szvatopluk morva fejedelemmel kötöttek szövetséget a magyarok, s feldúlták a frankok dunántúli területeit. Ezek a magyar csapatok nem tértek vissza Etelközbe, hanem a Felső- Tisza vidékén teleltek át. Itt kívánták bevárni a fejedelem által vezetett fősereget és az Etelközben hátrahagyott magyar lakosságot, valamint a hatalmas állatvagyont. 895 tavaszán meg is érkezett ide a magyar fősereg Árpád fejedelem vezetésével. A fősereg a Vereckei-hágón át nyomult be az Alföldre. A Szvatoplukkal kötött szövetség emléke lehet a fehér ló mondája. E monda szerint Árpád követe, Kund fia Kusid egy felszerszámozott fehér lóért cserébe földet, füvet és vizet kért Szvatopluktól. A morva fejedelem nagyon megörült, mert azt hitte, telepesek érkeznek, hogy a földet műveljék. Örömmel adott a követnek egy kulacsnyi vizet, egy csomó füvet és egy marék földet, amit Kusid Árpádhoz vitt. Csak utólag derült ki, hogy a föld, a fű és a víz az egész ország jelképe, tehát a morva fejedelem a fehér lóért egész országát adta oda Árpádnak. Árpád pedig harcosaival elfoglalta az egész földet, és elűzte Szvatopluk seregét. Az Etelközben maradt magyarok (főleg a nők és gyerekek) átköltözését azonban megzavarta és meneküléssé változtatta a bolgárok és a besenyők váratlan támadása. A bolgár cár ugyanis bosszúból szövetséget kötött a besenyőkkel, hogy megbosszulja őseink előző évi győzelmét. A támadásnak a fősereg távollétében az etelközi magyarok nem tudtak ellenállni. A nép zömének menekülnie kellett. A keletebbre lakó magyarok örülhettek, ha életüket megmenthették, állataik, egyéb vagyonuk azonban odaveszett. A Kárpátokhoz közelebbi szállások lakóinak viszont módjuk volt állataik elhajtására is. A menekülők az erdélyi szorosokon és hágókon át érkeztek meg az új hazába. 895-re az Alföldet és Erdélyt szállták meg honfoglalóink. Az egész Kárpátmedence 900 körül került birtokukba, miután elfoglalták a Dunántúlt, majd a Felvidéket.

18 18 A honfoglaló magyarok törzsenként telepedtek le. A fejedelmi törzs szálláshelye feltételezhetően a Duna-Tisza közén volt. A letelepedett magyarok gondosan védték szállásaikat. A törzsek között üres területeket hagytak. Ezek a területek az úgynevezett gyepűk, amelyeket mesterséges akadályokkal, torlaszokkal, kidöntött fákkal is megerősítettek, hogy nehezítsék az ellenség betörését. A honfoglalással népünk történetének új korszaka kezdődött. Véget ért a hosszú és küzdelmes vándorlás. Őseink most már véglegesen letelepedtek, ez a föld lett a hazájuk, a mi hazánk.

19 19 3. A kereszténység felvétele és az államalapítás A honfoglalástól Géza uralomra jutásáig terjedő időszakot a kalandozások koraként ismerjük. A korabeli írások tele vannak az Európát bekalandozó magyarok harcainak ismertetésével. Pusztításokról, városok, falvak, kolostorok kifosztásáról, kegyetlenkedésekről szólnak a krónikák. Mindez nem magyar sajátosság volt, hasonló rablóhadjáratokat vezettek ebben a korban más vándorló népek is a náluk gazdagabb és civilizáltabb, de gyengébb országok kifosztására. A nyugati vállalkozások azonban rövidesen véget értek. 955-ben Augsburg mellett I. Ottó német király egyesített serege megsemmisítő vereséget mért a Lehel (Lél) és Bulcsú által vezetet kalandozó hadra. Ezzel lezárultak a magyarok nyugati hadjáratai, majd Taksony fejedelem beszüntette a Bizánc ellen vezetett támadásokat is. A kalandozások kudarca után népünk válaszút elé került. Vagy felveszi a kereszténységet, és ezzel beilleszkedik az európai népek sorába, vagy menthetetlenül elpusztul. Első királyunk, Szent István Európát választotta. Művének végrehajtását azonban már apja, Géza fejedelem kemény kézzel megkezdte. Géza fejedelem ( ) trónra lépte után kapcsolatba lépett a német császárral. Követeket küldött udvarába, és térítő papokat kért tőle. Ő maga is megkeresztelkedett, bár továbbra is hódolt ősei pogány szokásainak. Családját viszont keresztény hitben neveltette. Később a fia, Vajk részére megszerezte a német császár unokahúga, Gizella bajor hercegnő kezét. A fejedelem hatalmát lényegében az egész országban elismertette. Azokat az előkelőket, akik szembe szegültek vele, valószínűleg kiirtotta. Helyükbe nyugati keresztény lovagok kerültek. Halálakor (997) országa már sok mindenben hasonlított az európai államokhoz. Géza Vajkot jelölte ki örökösévé. Vajk megkeresztelése óta az István nevet viselte. Ezen a néven lett fejedelem 997-ben. Uralkodása kezdetén legyőzte Árpádházi rokonát, Koppányt, aki a régi szokások szerint magának követelte a trónt. A lázadó vezér holttestét felnégyeltette, s darabjait elriasztásul négy vár kapujára tűzette ki. A Koppány fölött aratott győzelem után nem sokkal megtörtént István uralkodásának legdöntőbb, hatásában legmaradandóbb lépése: a keresztény királyság megalapítása. Koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától január 1-jén fényes külsőségek között Esztergomban koronázták királlyá. Ezzel Magyarország hivatalosan is belépett a keresztény európai államok sorába. A koronázással István főpapi jogokat is szerzett. Jogot nyert, hogy püspökségeket alapítson. István nevéhez tíz püspökség alapítása fűződik, közülük kettő Esztergom és Kalocsa érseki méltóságra emelkedett. A felállított püspökségek egyházmegyéjük népeitől tizedet (dézsmát) szedhettek, ami a termés egytized részét jelentette. Az ország nyugati részében bencés apátságokat emelt, ő szentelte fel a már Géza által alapított pannonhalmi monostort, s nevéhez fűződik

20 20 sok más bencés apátság létrehozása. Első királyunk elrendelte, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. Törvény mondta ki, hogy mindenki köteles templomba járni. Az egyház működését a kötelező tized mellett - hatalmas birtokadományokkal biztosította. Az egyházszervezés nagy munkáját többségében külföldről jött szerzetesek segítették. Közöttük volt Gellért püspök, aki később vértanúhalált halt. Szent Gellért ( ) Bencés szerzetes, író, hittérítő, püspök. Velencében született, 1015-ban került Magyarországra. I. István király fia, Imre herceg nevelésével bízta meg. A térítő munkában, a magyar katolikus egyház szervezésében, diplomáciai feladatokban szerzett érdemeket. Szent István Csanád püspökévé tette.1046-ban a pogányok elfogták és (a később Gellértről elnevezett hegyen) megölték ban Szent László korában - István királlyal, Imre herceggel együtt avatták szentté. Az egyházszervezet kialakításával párhuzamosan folyt a vármegyék kiépítése. Honfoglaló őseink törzsenként zárt tömbökben telepedtek meg az új hazában. István feltehetően a régi törzsi szállásterületekből királyi vármegyéket szervezett. A törzsek tagjait széttelepítette, belőlük jött létre a királyi vármegyék harcos rétege. A vármegyék élén a király hűséges emberei, az ispánok álltak. A rájuk bízott területet a megye központjából, az ekkor még földből emelt várakból igazgatták. Ők szedték be a királynak járó jövedelmeket, bíráskodtak a vármegye népe felett, s szükség esetén hadba vezették a megye csapatait. Az ispánok közvetítésével terjedt ki a király hatalma az egész országra. Bár István rendkívül határozott és kemény kezű uralkodó volt, legfontosabb intézkedéseit egyeztette a legelőkelőbb egyházi és világi urakból álló királyi tanáccsal. Az államalapítás során az ország messze legnagyobb földesura az Árpádok királyi nemzetsége lett. A királyi birtokok népeit uradalmakba tömörítették, amelyek központjául egy-egy királyi udvarház épült. Bár voltak olyan várak (Székesfehérvár, Esztergom), ahol a király és udvara szívesebben időzött, István királynak még nem volt állandó székhelye. Kíséretével együtt udvarházról udvarházra haladt, így élte fel az udvarházakba összegyűjtött élelmet. Első királyunkat 40 éves uralkodása érdemessé tette arra, hogy történelmünk egyik legnagyobbjaként tiszteljük. Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása, első törvényeink kibocsátása, és nem utolsósorban az egyházszervezet megteremtése. A Géza fejedelem által megkezdett úton haladva biztosította népünk fennmaradását, hazánkat az európai országok színvonalára emelte. Az általa alapított keresztény monarchia csaknem egy évezredig, 1918-ig fennmaradt. Európa udvaraiban a magyar király követeit nagy

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...5 Kronológia...6

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. évfolyamos tanulók számára Iskolai forduló 2014/2015 Szrkszttt: Dobosné Csoknyai Ccília Mérésmtodikai

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló Katolikus Iskolák Takáts Sándor Országos Történelmi Versenye Levelezési cím: 1114 Budapest, Villányi u. 5-7 vagy 1518 Budapest, Pf. 41 Telefon: 06 1 381 09 09 E-mail: titkarsag@szmg.hu vagy iskola@szmg.hu

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

A HONFOGLALÓK VISELETE 1. Mik voltak a tarsolylemezek, szablyák, süvegcsúcsok, övveretek legfőbb motívumai? Palmetták. Mit jelent ez a szó? Legyezőszerűen szétterülő vagy szív alakú pálmalevél vagy lótuszvirág

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE

A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE 96 IRINA NASTASĂ-MATEI A BESSZARÁBIAI NÉMET KISEBBSÉG 125 ÉVE Ute Schmidt: Basarabia. Coloniştii germani de la Marea Neagră, Editura Cartier, Chişinău, 2014, 420 oldal Túlz ás nélkül állíthatjuk, hogy

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 92 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 92 pont 1. Hogyan nevezik latin kifejezéssel az Árpád-ház kihalását követı, király nélküli idıszakot? Megtudhatod a keresztrejtvény megfejtésével. l) a) S I K L

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!.

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!. Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. osztályos tanulók számára ISKOLAI FORDULÓ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ 2014/2015 Nvd: Iskolád: 1.1. Fjtsd m a középkori Európa

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán

Képeslapok a Dunáról. Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán Képeslapok a Dunáról Képzeletbeli hajóút megállókkal a Duna magyarországi szakaszán A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszin,

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben