KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET"

Átírás

1 KJF ZMTE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI MINISZTERE az Országos Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Bizottság javaslata alapján T /1999. számú határozatával jóváhagyott és alapított, T /1999. számú határozatával indítását engedélyezett programmal azonos A MAGYAR TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA című pedagógus továbbképzési felnőttképzési tanfolyam Nyt. Sz.: , Akkr. Sz,: AL-0517 TANREND KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET Székesfehérvár Zürich

2 2 TARTALOM ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 A ZMTE TUDOMÁNYOS TANÁCSA ÉS OKTATÓI... 6 TANTERV TEMATIKA ÉS IRODALOM I. A történelemkutatás módszertana (10 előadás + 10 gyakorlat) Régészet Őstörténet Családtörténet Embertan (antropológia) Régészeti növénytan (archeobotanika) Régészeti örökléstan (archeogenetika) Történeti ábratan (archeoikonográfia) Rétegzett térképek Zenetörténet Írott források, írástörténet II. Magyar őstörténet kutatás (10 előadás + 10 gyakorlat) A nyelvtudomány és a magyar őstörténet A régészet és a magyar őstörténet Az embertan és a magyar őstörténet A néprajz és a magyar őstörténet A finnugor elmélet érvrendszere A sumer-magyar rokonság elmélete A szkíta őstörténet öröksége A hun őstörténet öröksége Az avar korszak öröksége Az ősi magyar állam III. Középkori és újkori történelmünk (16 előadás + 12 gyakorlat) Magyarország és a több honfoglalás A magyar könnyűlovasság Középkori hadjárataink Szent István és a Szent Korona A középkori magyar állam Mátyás magyar reneszánsza Dózsa György ideológiája A török hódoltság ellentmondásai A Habsburgok térnyerése és törekvései A magyar felvilágosodás és polgárosodás Az évi polgári forradalom és szabadságharc A kiegyezés és következményei Az első világháború és magyar történelmi következményei Magyarság a két világháború között A második világháború és történelmi következményei Az 1956-os forradalom célkitűzései és történelmi jelentősége IV. Művelődéstörténet (10 előadás + 10 gyakorlat) Ősi műveltségünk rétegei Az ősi világkép öröksége Jelek, jelképek, jelentések... 54

3 3 40. Nyelvünk, írásunk ősisége Zenénk ősi rétegei Ősvallási örökség és keresztény hitvilág A Szent Korona, mint szimbólum együttes A Szent Korona tan és a Szent Korona-eszme A magyar címer és a nemzeti színek Magyar állami és közösségi jelképek V. Műveltségünk keleti és nyugati kapcsolatai (10 előadás + 10 gyakorlat) Nyelvünk keleti kapcsolatai Népmeséink keleti kapcsolatai Népzenénk keleti párhuzamai Ősvallásunk keleti jellege A magyar konyha keleti öröksége Bizánci és római hatások A magyar lovagság és a keresztes hadjáratok A magyar reneszánsz A vallási türelem törvénye Erdélyben Magyar viselet és tánc (nemesi, városi, paraszti életmód, anyagi kultúra, szórakozás, viselet, tánc és erkölcs) VI. Összefoglaló áttekintés a történettudományban (2 előadás + 1 gyakorlat) VII. Összefoglaló áttekintés a művelődéstörténetben (2 előadás + 1 gyakorlat) VIII. Módszertani tanulságok (2 előadás + 1 gyakorlat) IX. Tartalmi következtetések (2 előadás + 1 gyakorlat) E. TEMATIKA ÉS TANÁROK... 67

4 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar Köztársaság oktatási minisztere által korábban jóváhagyott történelemtanári és felnőttképzési tanterv és tananyag összeállítója és a továbbképzés társszervezője: KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA (KJF) H 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Internet: ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET (ZMTE) CH 8047 Zürich (Svájc), Postfach 502. Internet: A továbbképzési program felelőse: Dr. Darai Lajos Mihály CSc, filozófus, professor emeritus, KJF, Székesfehérvár, a ZMTE Tudományos Tanács titkára. Mobil: A továbbképzés indítási feltétele: Az alapítási és indítási engedély a ZMTE kiadványaiban szereplő meghatározott szakirodalom alapján összeállított tematikára szól és a ZMTE és a KJF oktató gárdájához kötött. A továbbképzés célcsoportja: Általános (elemi, alap) és középiskolai történelemtanárok, irodalomtanárok, más oktatók, kutatók, szakemberek. Jelentkezés: A konkrét helyre és időre meghirdetett tanfolyam szervezőinél. A továbbképzés célja: A legújabb magyar történeti kutatásoknak a történelemoktatásban hasznosítható megismertetése, a 21. században megfelelő oktatási, kutatási módszertan elsajátításának elősegítése, a nemzettudat és a nemzeti történelemtudat történelemtanárok számára szükséges színvonalú közvetítése, állásfoglalás és mintaadás a történelemtanítás tartalmi kérdéseinek, valamint nemzetközi vonatkozásainak tisztázására. A továbbképzés összes óraszáma alapesetben: 120 óra (64 előadás és 56 gyakorlat). Oktatási forma: Az előadásokat a hallgatók folyamatos bevonása érdekében szemináriumi konzultáció követi. Ez utóbbi gyakorlaton történik a kötelező és az ajánlott szakirodalom és szépirodalom kijelölése, valamint az előadáson feldolgozott témához fűződő kérdések megbeszélése és a szakirodalom megfelelő feldolgozásának elősegítése, esetleg előzetesen vállalt hallgatói referátumok előadásával és megvitatásával. A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei: A számonkérés során a vizsgáztatók meggyőződnek róla, illetve a hallgatók arról adnak számot, hogy a tanfolyam eredményeként a hallgatók képesek-e új szemlélettel megközelíteni a történelmi eseményeket és értékelésüket. Megszerezték-e a szükséges tájékozottságot és módszereket az új követelmények szerinti anyaggyűjtéshez, tananyagfejlesztéshez, bemutatáshoz, saját oktatott

5 5 tanmenetük megújításához. Ehhez választott és a tanfolyam szervezői által jóváhagyott tárgyat írásbeli dolgozatban feldolgoznak és a záróvizsgán ppt segítségével előadnak. A hallgatók kötelezettségei: A hallgatók kötelesek tevékenyen részt venni az előadások és a gyakorlatok legalább kétharmadán. Kötelesek bekapcsolódni a tanfolyamon folyó munkába az előadók iránymutatásai szerint. Kötelesek a szakdolgozatot készíteni és a záróvizsgán előadni. Az előadók kötelezettségei: Az oktatók kötelesek az előadásokat maradéktalanul megtartani, a vállalt témákat feldolgozni, illetve feldolgoztatni és a felmerülő kérdésekre válaszolni. Ha eddig hiányzó témát adnak elő, előadásuk írásba foglalásával hozzájárulnak az oktatási segédkönyvhöz. Érdeklődésre kötelesek az előadások után a tárgyra vonatkozó dolgozatcímeket javasolni, a szakdolgozatírást kívánságra vezetni. A továbbképzést indító kötelezettségei: A továbbképzést indító intézmény és egyesület köteles a továbbképzés feltételeit biztosítani. Köteles a záróvizsgákra az oktatási időből keretet biztosítani és kéttagú bizottsággal megszervezni. Köteles az előadások értékelését biztosítani, a továbbképzést teljesítőknek a részvétel elismerését igazoló dokumentumot kiállítani és átnyújtani. Tematika és irodalom: A megadott irodalom, már terjedelménél fogva is, elsősorban tájékoztató jellegű. Aki azonban hivatásul választja a magyar történelemtanítás tartalmi és módszertani megújítását, az igyekezzék ezt az irodalmat minél alaposabban megismerni. Az Egyesület oktatási segédkönyve: Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról. Zürich Budapest, (ISBN ), amely a tananyag alapjául szolgál.

6 6 A ZMTE TUDOMÁNYOS TANÁCSA ÉS OKTATÓI Elnök: Dr. Gedai István C Sc numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója, Veresegyház. Titkár: Dr. Darai Lajos CSc filozófus, professzor emeritus, KJF, Székesfehérvár. Dr. Pandula Attila DSc történész, ELTE BTK docens, Budapest. Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász. Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, PPKE BTK docens, Piliscsaba. Tag: Dr. Csámpai Ottó CSc etnoszociológus, hab. egyetemi docens, Nagyszombati Egyetem, Pozsony. Dr. Csihák J. György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke, Zürich. Dr. Bérczi Szaniszló C. Sc. csillagász, fizikus, ELTE docens, Budapest. Dr. Frisnyák Sándor DSc. történelmi földrajzos, professzor emeritus, Nyíregyháza. Dr. Harai Dénes PhD katona-pedagógus, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár. Dr. Költő László régész, ny. megyei múzeumigazgató, Kaposvár. Nyári Gábor történész doktorandusz, Városlőd. Rihmer Aurél könyvtáros, történész, Budapest Dr. Szabó István Mihály mikrobiológus, az MTA rendes tagja, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest. Dr. Szederkényi Tibor D. Sc. a földtudomány doktora, egyetemi tanár, Szeged. Dr. Vizi László Tamás PhD. történész, főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes, KJF Székesfehérvár. Az oktatásban résztvevő további személyek: Dr. Ardai Lajos CSc politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Politikatudományi Tanszék. Csajághy György történész, zenetanár, népzenekutató, tárogatóművész, Pécs. Csajághyné Duha Julianna zenetanár, népzenekutató, kürtművész, Pécs. Dr. Csurgai-Horváth József történész, levéltár igazgató Városi Levéltár Székesfehérvár, főiskolai docens Kodolányi János Főiskola. Dr. Demeter Zsófia CSc történész, főiskolai tanár, KJF, múzeumigazgató, Székesfehérvár. ThDr. Erdélyi Géza református püspök, teológus, művészettörténész,, Rimaszombat. Gáspár Róbert mérnök, archeogenetika kutató. Dr. Halabuk József történész, egy. docens, Óbudai Egyetem Budapest. Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár. Capt. Ddr. Juba Ferencz orvos, jogász, tengerészkapitány, a Komáromi Magyar Tengerészet Történeti Gyűjtemény adományozó alapítója. Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet: Dr. Kókai Sándor PhD történelmi földrajzos, tanszékvezető, intézeti igazgató, Nyíregyháza. Kucsora Ibolya újságíró, Kolozsnéma. Dr. Lukács László DSc néprajztudós, egyetemi tanár, KJF, Székesfehérvár. Dr. Mandics György régi magyar nyelvű írások kutatója, Budapest. Mesterházi Zsolt történész, magyar ókorkutató, Budapest. Dr. Miklauzič István közgazdász, történelemkutató, Budapest. Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista.

7 7 Nyáry Gábor történész, doktorandusz, Városlőd. Dr. Prokopp Mária CSc művészettörténész, a művészettörténet kandidátusa, professor emeritus, ELTE BTK Művészettörténet Tanszék. Dr. Sallai János CSc történész, történész, ny. r. ezredes, habilitált egyetemi tanár, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Magyar Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest. Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, Budapest. Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, NKE HHK Politika-tudományi Tanszék. Dr. h. c. Szabó Péter PhD, történész, rektor, főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola. Dr. Szakály Sándor DSc történész, főigazgató, Veritas Történetkutató Intézet, Budapest. Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Dr. Timaru-Kast Sándor orvos, a kelta nyelv magánkutatója Ingelheim. Dr. Váralljai Csocsán Jenő egyetemi tanár, Oxford/Piliscsaba. Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi tanár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Záhonyi András ősi írások kutatója, Budapest.

8 8 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tudományos kiadványai az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában és az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban Első Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Benidorm, Acta Historica Hungarica Turiciensia I. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) 1. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :19:26. Második Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Zürich, Acta Historica Hungarica Turiciensia II. évfolyam 1. szám. A ZMTE 2. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: november 28. 9:58:40. Harmadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. London, Acta Historica Hungarica Turiciensia III. évfolyam 1. szám. A ZMTE 25. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: május 8. 9:43:26 Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Felsőőr (Oberwart), Acta Historica Hungarica Turiciensia IV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 46. számú kiadványa, Budapest Felsőőr, Módosítva: május 7. 10:18:41. Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Altenberg, Acta Historica Hungarica Turiciensia V. évfolyam 2. szám. A ZMTE 49. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :23:04. Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Szent Gallen, Acta Historica Hungarica Turiciensia VI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 47. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :34:35. Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Szentendre, Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 51. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :50:21. Magyarok Őstörténete. Összefoglaló. Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 3. számú kiadványa, Zürich Budapest, Második kiadás Harmadik bővített kiadás Módosítva: október 22. 9:32:54. Első Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Szeged, Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 4. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :25:32.

9 9 Magyar Történelmi Tanulmányok 1. (A Második Magyar Történelmi Iskola elé.) Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 5. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :23:58. Második Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tab, Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 9. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: október 27. 9:54:56. Nyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Kaposvár, Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 23. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 10. 9:54:07. Kilencedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 1. szám. A ZMTE 15. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :53:37. Harmadik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 2. szám. A ZMTE 11. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :16:59. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zusammenfassung. Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 3. szám. A ZMTE 10. számú kiadványa, Zürich-Budapest, Zweite erweiterte Ausgabe, Módosítva: október 18. 9:36:38. Első Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Székelyudvarhely, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 5. szám. A ZMTE 12. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :14:22. Második Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Komárom, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 6. szám. A ZMTE 14. számú kiadványa, Komárom Komarno Zürich, Módosítva: február :21:31. Tizedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 1. szám. A ZMTE 17. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 3. 11:25:50. Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 2. szám. A ZMTE 13. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december :34:02.

10 10 Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Csikszereda, Székelyudvarhely, Csikszereda, 1997, 1998, Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 3. szám. A ZMTE 30. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: október :30:24. Tizenegyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Honfoglalásunk és előzményei címmel és Ötödik Magyar Történelmi Iskola Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 20. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 3. 10:33:42. Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 3. szám. A ZMTE 18. számú kiadványa, Bern Budapest, Módosítva: május 9. 10:17:15. Csihák György: Ex Oriente Lux. Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 4. szám. A ZMTE 16. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: november :03:33. Hatodik Magyar Történelmi Iskola Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján címmel és Tizenkettedik Magyar Őstörténeti Találkozó Avarok Onogurok Magyarok címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 50. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: június :34:03. Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó A honfoglalás évfordulójára címmel és Hetedik Magyar Történelmi Iskola Az es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 31. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: december :14:20. Nyolcadik Magyar Történelmi Iskola Az első világháború és magyar történelmi következményei ( ) címmel és Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó Szent István és a magyar államalapítás címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 42. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március 6. 10:36:24. Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 22. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítás: május 6. 11:53:47.

11 11 Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával.) Akten des wissenschaftlichen Kolloquiums an der Universität Eötvös Loránd Budapest vom 21. März 1998 anlässlich der Ausstellung Die Kultur der Abtei Sankt Gallen im Ungarischen Nationalmuseum ( ), herausgegeben von György J. Csihák und Werner Vogler. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 24. számú kiadványa, második kiadás: Szent Gallen Budapest, Módosítva: július 2. 9:57:22. (Továbbá itt olvasható: Gallen-pdf. Módosítva: július :41:31.) Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Kísérlet a magyar eredet kérdésének megoldására. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 6. szám. A ZMTE 28. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március 3. 9:47:32. Tizenötödik Magyar Őstörténeti Találkozó A magyar műveltség gyökerei címmel és Kilencedik Magyar történelmi Iskola Az 1930-as évek magyar műveltsége címmel előadásai és Iratai. Felsőőr (Oberwart), Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 41. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: március 5. 12:51:07. Nyolcadik Övezeti Történésztalálkozó Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére címmel előadásai és iratai. Decs, Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 39. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: május 7. 9:59:00. Kilencedik Övezeti Történésztalálkozó Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre címmel előadásai és iratai. Rozsnyó, Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 38. számú kiadványa, Rozsnyó Budapest Zürich, Módosítva: március 4. 11:19:12. Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete. A magyar műveltség gyökereiről. Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 4. szám. A ZMTE 29. kiadványa, Budapest, Módosítva: október :05:40. Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban címmel és Tizedik Magyar Történelmi Iskola A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából, címmel előadásai és iratai. Szentendre, Acta Historica Hungarica Turiciensia XVI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 35. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március 4. 10:12:39.

12 12 Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Acta Historica Hungarica Turiciensia XVII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 33. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítás: április :02:39. Magyar történelem. Tízezer év ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János Főiskola által szervezett A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása című 120 órás történelemtanár-továbbképzés résztvevői számára (a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adott Alapítási engedély száma: T /1999 és Indítási engedély száma: T /1999.) Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 37. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május 9. 13:01:46. Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest, Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 43. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :24:31. Tizennyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó A magyar huszárság története. címmel az Első magyar huszártörténeti konferencia keretében és Tizenkettedik Magyar Történelmi Iskola A lovasműveltség sajátosságai címmel előadásai és iratai. Nyíregyháza, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 1. szám. A ZMTE 45. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :14: Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 2. szám. A ZMTE 44. számú kiadványa, Zürich Budapest, Módosítva: május :40:25. Csihák György: Forog a történelem kereke... Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 3. szám. A ZMTE 40. számú kiadványa, Zürich Budapest, Módosítva: április :15:36. Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 52. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :47:40. Tizenkilencedik Magyar Őstörténeti Találkozó Őstörténetünk és a genetika címmel és Tizenharmadik Magyar Történelmi Iskola 1456 Nándorfehérvár 1606 Zsitvatorok 1956 Budapest címmel előadásai és iratai. Mártély, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXII. évfolyam, 1. szám. ZMTE 53. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: február 3. 14:18:50.

13 Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Hódmezővásárhely, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam, 1. szám. ZMTE 54. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március :36:04. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. Tudományos emlékülés. Esztergom, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 55. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :22: Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 56. kiadványa, Budapest, Módosítva: október :21:28. Felhívás a ZMTE tagjaihoz és a magyar tudományos élet alkotóihoz 2-3 [ kb - PDF] Tervezett rovatok 4-8 [ kb - PDF] Magyar nyelv Csihák György: Beszéljünk magyarul! 9-15 [ kb - PDF] Őstörténetünk Cser Ferenc, Darai Lajos: Őstörténetünkről röviden [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Műveltségi adalékok Kárpát-medencei eredetünkhöz [ kb - PDF] Magyar örökség Csámpai Ottó, Cser Ferenc, Darai Lajos: A magyar műveltségi és társadalomi egyedülállósága [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Magyarképző intézet terve [ kb - PDF] Kárpát-medencei eredtünk Darai Lajos: TURÁN rovatnyitó. A Kárpát-medencei magyar folytonosság elmélete [ kb - PDF] Jelen- és jövőképünk Darai Lajos: Felhívás 86 [ kb - PDF] Czakó Gábor: Kérdések a magyarságról [ kb - PDF] Dr. Rókusfalvy Pál: Tespedő nép vagy ébredő nemzet? Az én felelősségem [ kb - PDF] Színia: Hogyan váltsuk meg az országunkat?! [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Szellemi önkormányzatok [ kb - PDF] Számunk szerzői 130 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [1,6 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/B. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. A ZMTE 57. kiadványa, Budapest, Módosítva: okt :21:28. Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Tudományos ülésszak Mátyás király trónralépésének 550. évfordulóján a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Balassa Bálint Múzeum rendezésében. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 58. sz. kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február 1. 10:52:35.

14 14 Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 59. kiadványa, Budapest, Módosítva: jún :19:17. Magyar őstörténet és embertan Dr. Henkey Gyula: Új embertani adatok a magyarság őstörténetéhez 3-6 [ kb - PDF] Mátyus Gyula: Mátyus Gyula beszélgetése Dr. Henkey Gyula antropológussal 7-24 [7.20 MB - PDF] Magyar középkor Bátonyi Pál: A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Valós eredet: a Kárpát-medence [ kb - PDF] Darai Lajos: Kitagadott Árpád-örökség? [ kb - PDF] Magyar nyelv Csihák György: Beszéljünk magyarul! II [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: A nemzeti önismeret csapdái: közbevetés a nyelvtudományról [ kb - PDF] Oktatás, nevelés Csihák György: Tani-tani. Magyar ember nevelése. (Tézisek.) [ kb - PDF] Európai jövőnk Csihák György: Övezetek Európája kisállamok jövője [ kb - PDF] Számunk szerzői144 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [7,7 MB - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Őszinte Története, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 60. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február 1. 11:17:30. Csihák György: Cum Deo pro Patria et Libertate. Horthy fasizmus - Antall demokrácia. Történelmi előzmény és párhuzam. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 61. kiadványa, Budapest, Módosítva: január :18:01. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2010/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 62. kiadványa, Budapest, Módosítva: január :42:24. Az június 4-től december 21-ig tartó időszak magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre című rendezvény előadásai és iratai. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar közös tudományos tanácskozása. Budapest, november 4. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 63. kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: április 2. 10:19:35. Csihák György: Bevezető gondolatok 7-8 [ kb - PDF] Juba Ferenc: Horthy Miklós 9-20 [ kb - PDF]

15 15 Gedai István: A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában [92.88 kb - PDF] Gedai István: Hóman Bálint [76.70 kb - PDF] Juba Ferenc: A diadalmas Otrantói ütközet 80. évfordulójára [ kb - PDF] Dr. Teleki Géza (ismerteti Radnóczy Antal): A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások [ kb - PDF] Rihmer Aurél: Mi a Vitézi Rend? [ kb - PDF] Váralljai Csocsán Jenő: Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája [10.91 MB - PDF] Miklauzics István: Horthy időtálló döntései sorsfordulókon 1921-ben [ kb] Darai Lajos: Milyen kormányzónk volt vitéz nagybányai Horthy Miklós? [1.21 MB] Csihák György: Horthy-fasizmus. Antal-demokrácia. Történelmi párhuzam [ kb - PDF] Arday Lajos: Horthy Miklós angol-amerikai megítélése [ kb - PDF] Salamon Konrád: A fővezérségtől a kormányzóságig [43.56 kb - PDF] Szabó A. Ferenc: Horthy Miklós és a kassai bombázás [ kb - PDF] Harai Dénes: Horthy a katona [ kb - PDF] Függelék [15.88 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [28,5 MB - PDF] A Kodolányi János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása című 120 órás zentai történelemtanártovábbképzése vizsgaelőadásai. Zenta, december 18. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2. szám. A ZMTE 64. kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március 4. 10:06:17 Darai Lajos: Előszó 3 [ kb - PDF] Basa Csehák Zsuzsanna: Ragadványnevek Csókán és környékén4-18 [ kb - PDF] Csehák Attila: A csókai templom története19-39 [3.96 MB - PDF] Csonti István: A csókai uradalom lórévasút hálózata40-62 [3.29 MB - PDF] Édes Katalin: Moholi szűcsiparosok63-70 [1.81 MB - PDF] Hecskó (Joó) Izabella: Magyar nyelv oktatása a világ végén71-94 [3.01 MB - PDF] Mészáros Ágota: Oroszlámos legenda és valóság [1.86 MB - PDF] Nagy Szilvia: Nagymamám meséiből, avagy mit ne felejtsünk továbbadni az új nemzedéknek. A csókai kastély története egy kicsit más megközelítésben [4.18 MB - PDF] Recskó Szabolcs: Zenta megyei város katonai parancsnoksága áprilisaugusztusában [1.24 MB - PDF] Ripco Sipos Elvira: A zentai Gimnázium matematikatanárai [3.60 MB - PDF] Varga Bertold: A turulmadár, mint a magyarság oltalmazója és védelmezője (A turulmadár, mint a magyarság múltja, jelene és jövője) [1.74 MB - PDF] Függelék [2.64 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [20,3 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2012/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 65. kiadványa, Budapest, Módosítva: március 4. 10:56:02. Őstörténet (I/02/a,b.) Francois Bordes: A régi kőkor 5-8 [ kb - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.) Huszárik László: Gilgames és a Zodiákus. A csillagképek nevének eredete 9-18 [ kb]

16 16 Ősi műveltségünk rétegei (IV/37.), Művelődéstörténeti áttekintés (VII.) Csihák György: Kocsi [8.01 MB - PDF] A hun őstörténet öröksége (II/18.) Csihák György: Attila - a Kedves [1.45 MB - PDF] A 895. évi honfoglalás előzményei (III/01/h), Az árpád-kori település és a korábbi avar szállások (II/02/c.) Bátonyi Pál: A Keszi katonai törzs és Dunakeszi [ kb - PDF] Írott források (I/10), Történelemkutatás módszertana (VIII/E.) Golarits Miklós: Hol van a Fehérvárra vezető hadi út? A Tihanyi Alapítólevél fehérvári és ekli birtokteste a térképen (Időközi kutatási jelentés, 21. v.) [1.30 MB - PDF] Írástörténet (I/10), Nyelvünk, írásunk ősisége (IV/40) Szekeres István: Az ótörök (és székely) betűk jeltörténeti összefoglalása, s ami köröttük van [1.53 MB - PDF] Szekeres István: Finnugor eredetű szavaink A. von Gabain ótörök glosszáriumában. Kicsinyítő-becéző képző(in)k az ótörök nyelvben [1.62 MB - PDF] Szekeres István: Kőbevésett kőrajzos költészet, szerelmi vallomás [ kb PDF] Magyar őstörténet kutatás (II), Az ősi magyar állam (II/10), Magyarország és a több honfoglalás (III/01.) Cser Ferenc, Darai Lajos: A magyar azonosság kérdésköréhez [ kb - PDF] Írott források (I/10.) Csihák György: Kiegészítés a "Maja" dolgozatomhoz [ kb - PDF] Záhonyi András: A somogyi rovástábla és kapcsolatai [ kb - PDF] Családtörténet (I/3.), Az első és második világháború történelmi következményei (III/13., 15.) Miklauzič István: Krasznojarszki fenyők a Rózsadombon. Harsonaszó két emberért [ kb - PDF] Történelmi magyar alkotmány (VII/01), Jövőnk (XI.) Csihák György: Levél az alkotmányozók -hoz [ kb - PDF] Az első és második világháború történelmi következményei (III/13., 15.), Jelenünk, jövőnk (X., XI.) Csihák György: Cipő [ kb - PDF] Rovatrend [ kb - PDF] E számunk szerzői 229 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [13,4 MB - PDF] A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET AZ ALTÖTTINGI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNELMI VIZSGÁLATA CÍMŰ ZÁRTKÖRŰ TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSÁN ELHANZOTT ELŐADÁSOK ÍROTT VÁLTOZATA. Budapest, szeptember 21. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 66. kiadványa, Budapest, Módosítva: március 4. 10:56:02. Dr. Darai Lajos: Előszó3-6 [ kb - PDF] Csihák György: A magyar nemzet utolsó szabadon tett nyilatkozata7-20 [ kb - PDF] J. Újváry Zsuzsanna: Vérzivataros út Altöttingig21-29 [ kb - PDF] Nyáry Gábor: Az altöttingi országgyűlés és zarándoklat. A Magyar Szabadság Mozgalom és az 1947-es altöttingi események története30-48 [ kb - PDF] Jávor Miklós: Hogyan tovább, elüldözött magyarok? Azonosságok és különbségek a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a Magyar Szabadság Mozgalom politikája között49-60 [ kb - PDF] Dr. Darai Lajos: A magyar közjog elvi mélysége, emberi magassága [1.00 MB - PDF]

17 17 Kiadványaink jegyzéke [ kb - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVI [1.63 MB - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVII [3.61 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [5,9 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2013/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 67. kiadványa, Budapest, Régészeti örökléstan archeogenetika (I/6.), Embertan és magyar őstörténet (II/3.)4 Deák István: Üveghegy4-11 [1.07 MB - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.)12 Huszárik László: Enkidu a Kentaur. A csillagképek nevének eredete12-26 [1.74 MB - PDF] Ősi világkép öröksége (IV/02.), Műveltségünk keleti kapcsolatai (V.) Cser Ferenc, Darai Lajos: Az egység magyar jelenléte és jelképe az eurázsiai történetben és műveltségben [2.45 MB - PDF] Írástörténet (I/10), Nyelvünk, írásunk ősisége (IV/40) Szekeres István: Betűk piktogram előzményeinek helyreállítása [ kb - PDF] Szekeres István: Kínai juh piktogramok a Vizsolyi templom Árpád-kori freskóján [ kb - PDF] Szekeres István: Miért nem lehetnek a székely írás előzményei a Tordos Vincsa Viszoko kultúra jelei. Az írástörténeti kutatás további lehetőségei [1.13 MB - PDF] Szakrális hagyományok (VI/38.), A koronázási jelképek (IV/03/f.) Csihák György: A végzet lándzsája [ kb - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.), Emberségünk megőrzése (XI/65.) Csihák György: Zene - Dal [ kb - PDF] Társadalomtudomány (XII/1.) Csihák György: A Nagy csalás a világ pénzügyével. Második rész [ kb - PDF] Természettudomány (XII/03.) Környezetünk megóvása (XII/04.) Csihák György: VÍZ! VÍZ! VÍZ! [ kb - PDF] Rovatrend [ kb - PDF] E számunk szerzői193 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [6,0 MB - PDF]

18 Évfo- 18 A ZMTE KIADVÁNYAI ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA lyam Szám A kiadvány megnevezése Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, I. 1 ISBN A Második (Zürich 1987) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, II. 1 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó III. 1 Előadásai s Iratai. Budapest-Zürich, 1999 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Felsőőr/ IV. 1 Oberwart 1989) Budapest-Zürich, ISBN V. 1 Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. Budapest, ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. V. 2 (Altenberg 1990) Budapest-Zürich, ISBN VI. 1 VII. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai.) (Szent Gallen 1991) Budapest-Zürich, ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szentendre 1992) Budapest-Zürich, ISBN X VII. 2 Magyarok Őstörténete. Zürich-Budapest, ISBN ; második kiadás ISBN ; harmadik bővített kiadás ISBN VII. 3 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Szeged 1992) Magyar Történelmi Iskolájának Előadásai és Iratai. Zürich, ISBN X 4 VIII. 1 Magyar Történelmi Tanulmányok 1. Zürich, ISSN VIII. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Tab 1993) Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN VIII. 3 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Kaposvár 1993) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (Tapolca 1994) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (Tapolca 1994) Magyar Történelmi Iskolája Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 3 Die Frühgeschichte der Ungarn. Zürich-Budapest, ISBN Zweite erweiterte Ausgabe ISBN IX. 4 Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet. I. Budapest-Zürich, ISBN IX. 5 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Székelyudvarhely 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 6 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komárom 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Komárom-Komárno-Zürich, ISBN IX. 7 Képeslapok magyar történelmi motívumokkal. 8 különféle, szimpla és dupla, színes 8 X. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik (Tapolca 1995) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN X 17 X. 2 Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. Budapest-Zürich, 1995 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói ( ) Előadásai és X. 3 Iratai. Csikszereda-Budapest-Zürich, ISBN _003_ABD_6W Sorszám*

19 19 Évfo- lyam Szám A kiadvány megnevezése Honfoglalásunk és előzményei. Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. XI. 1 (Tapolca 1996) Budapest-Zürich, ISBN Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Budapest-Zürich, XI. 2 ISBN Sorszám* XI. 3 Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Bern-Budapest, ISBN XI. 4 Csihák György: Ex Oriente Lux. Budapest-Zürich, ISBN XII. 1 Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján. Avarok onogurok magyarok. (Tapolca 1997). Budapest-Zürich, ISBN XIII. 1 Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörténete. Budapest, ISBN (Közösen a Szabadtér Kiadóval) 21 XIII. 2 A honfoglalás és az es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. (Tapolca 1998). (324 oldal) Budapest-Zürich, ISBN XIV. 1 Az első világháború és magyar történelmi következményei ( ). Szent István és a magyar államalapítás. (Tapolca 1999) Budapest-Zürich, ISBN X 42 XIV. 2 Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. Budapest-Zürich, XIV. 3 Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. ISBN (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával) Második kiadás: Szent Gallen-Budapest, ISBN XIV. 4 Csihák György: A magyar nemzet múltja * Szent István király életműve és a magyar államalapítás * A bambergi lovas * Sacra Regni Hungarici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma * Magyar - 26 nép - kisebbség. Budapest-Zürich, ISBN XIV. 5 Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizenötéves Zürich-Budapest, ISBN X 27 XIV. 6 Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Budapest-Zürich, ISBN XV. 1 A magyar műveltség gyökerei. Az 1930-as évek magyar műveltsége. (Felsőőr/Oberwart 2000) Budapest- Zürich, ISBN XV. 2 Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. (Sárköz-Decs 2000) Decs-Zürich, ISBN XV. 3 Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. (Rozsnyó 2000) Rozsnyó-Budapest-Zürich, ISBN XV. 4 Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete a magyar műveltség gyökereiről. Budapest-Zürich, ISBN XVI. 1 Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ). (Szentendre 2001) Budapest-Zürich, ISBN XVI. 2 Barabási László: Nemes Székely Nemzet Csillagösvényen. Csiksomlyó-Budapest, ISBN XVII. 1 Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Budapest-Zürich, ISBN X 33 XVII. 2 Kiadványaink tartalomjegyzéke Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. Zürich-Budapest, 01_003_ABD_6W ISBN XVII. 3 Achtzehn Jahre UHVZ A ZMTE tizennyolc éve Zürich-Budapest, ISBN XVIII. 1 Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem tanításához. (636 oldal) Budapest-Zürich, ISBN XVIII. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (Budapest 2003) Budapest-Zürich, ISBN

20 20 Évfo- lyam Szám A kiadvány megnevezése A magyar huszárság története. A lovasműveltség sajátosságai. Az első magyar huszártörténeti XIX. 1 konferencia keretében. (Nyíregyháza, 2004) Budapest-Zürich, ISBN Zwanzig Jahre UHVZ A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve Zürich-Budapest, XIX ISBN XIX. 3 Csihák György: Forog a történelem kereke... Budapest-Zürich, ISBN XX. 1 Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Második, bővített kiadás. Közösen a Heraldika Kiadóval. Budapest-Zürich, ISBN XXI. 1 Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma. Budapest Zürich, ISBN Őstörténetünk és a genetika Nándorfehérvár 1606 Zsitvatorok 1956 Budapest. (Mártély 2006) XXII 1 (372 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XXIII 1 Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Hódmezővásárhely 2007) (159 oldal). Budapest-Zürich, ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. XXIII 2 Tudományos emlékülés. (Esztergom 2007) (67 oldal). Budapest-Zürich, ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIII 3 Képzőközpont Folyóirata 2008/A. (137 oldal) Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIII 4 Képzőközpont Folyóirata 2008/B. (176 oldal) Budapest ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. Hunyadi Mátyás és a magyar XXIV 1 újjászületés. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2008) (115 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIV 2 Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (145 oldal) Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XXV 1 Őszinte Története (239 oldal) Budapest-Zürich ISBN Csihák György: Cum Deo pro Patria et Libertate. Horthy fasizmus Antall demokrácia. XXV 2 Történelmi előzmény és párhuzam. (142 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXV 3 Képzőközpont Folyóirata 2010/A. (130 oldal). Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1. szám. Az június 4-től december XXVI 1 21-ig tartó időszak magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (231 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2. szám. Zentai KJF ZMTE XXVI 2 Történelemtanár-Továbbképzés Vizsgaelőadásai. (230 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és XXVII 1 Képzőközpont Folyóirata 2012/A. (229 oldal) Budapest-Zürich ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar történelmi Egyesület XXVIII 1 Az altöttingi országgyűlés történelmi vizsgálata című zártkörű tudományos tanácskozásán elhangzott előadások írott változata. (176 oldal) Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 1. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIX 1 Képzőközpont Folyóirata 2013/A. Budapest-Zürich ISSN * Nummerung nach Erscheinung/Sorszám a megjelenés időpontja szerint Az 53. számtól csak digitálisan. Ab Nr. 53 nur in digitalisierter Form Zürichi Magyar Történelmi Egyesület CH-8047 Zürich, Schweiz, Postfach Sorszám*

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû, Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai

lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai Ungarisch Historischer Vérein Zürich Zürich, 1993 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Aszabadkőművesség a 18. században alakult szervezetté Londonban, 1717. június 12-én, János-napon. Ekkor

Aszabadkőművesség a 18. században alakult szervezetté Londonban, 1717. június 12-én, János-napon. Ekkor Berényi Zsuzsa (Budapest) A KOSSUTH-EMIGRACIO ES A SZABADKŐMŰVESSÉG Aszabadkőművesség a 18. században alakult szervezetté Londonban, 1717. június 12-én, János-napon. Ekkor az ott már régóta működő négy

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben