KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET"

Átírás

1 KJF ZMTE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI MINISZTERE az Országos Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Bizottság javaslata alapján T /1999. számú határozatával jóváhagyott és alapított, T /1999. számú határozatával indítását engedélyezett programmal azonos A MAGYAR TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJÍTÁSA című pedagógus továbbképzési felnőttképzési tanfolyam Nyt. Sz.: , Akkr. Sz,: AL-0517 TANREND KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET Székesfehérvár Zürich

2 2 TARTALOM ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 A ZMTE TUDOMÁNYOS TANÁCSA ÉS OKTATÓI... 6 TANTERV TEMATIKA ÉS IRODALOM I. A történelemkutatás módszertana (10 előadás + 10 gyakorlat) Régészet Őstörténet Családtörténet Embertan (antropológia) Régészeti növénytan (archeobotanika) Régészeti örökléstan (archeogenetika) Történeti ábratan (archeoikonográfia) Rétegzett térképek Zenetörténet Írott források, írástörténet II. Magyar őstörténet kutatás (10 előadás + 10 gyakorlat) A nyelvtudomány és a magyar őstörténet A régészet és a magyar őstörténet Az embertan és a magyar őstörténet A néprajz és a magyar őstörténet A finnugor elmélet érvrendszere A sumer-magyar rokonság elmélete A szkíta őstörténet öröksége A hun őstörténet öröksége Az avar korszak öröksége Az ősi magyar állam III. Középkori és újkori történelmünk (16 előadás + 12 gyakorlat) Magyarország és a több honfoglalás A magyar könnyűlovasság Középkori hadjárataink Szent István és a Szent Korona A középkori magyar állam Mátyás magyar reneszánsza Dózsa György ideológiája A török hódoltság ellentmondásai A Habsburgok térnyerése és törekvései A magyar felvilágosodás és polgárosodás Az évi polgári forradalom és szabadságharc A kiegyezés és következményei Az első világháború és magyar történelmi következményei Magyarság a két világháború között A második világháború és történelmi következményei Az 1956-os forradalom célkitűzései és történelmi jelentősége IV. Művelődéstörténet (10 előadás + 10 gyakorlat) Ősi műveltségünk rétegei Az ősi világkép öröksége Jelek, jelképek, jelentések... 54

3 3 40. Nyelvünk, írásunk ősisége Zenénk ősi rétegei Ősvallási örökség és keresztény hitvilág A Szent Korona, mint szimbólum együttes A Szent Korona tan és a Szent Korona-eszme A magyar címer és a nemzeti színek Magyar állami és közösségi jelképek V. Műveltségünk keleti és nyugati kapcsolatai (10 előadás + 10 gyakorlat) Nyelvünk keleti kapcsolatai Népmeséink keleti kapcsolatai Népzenénk keleti párhuzamai Ősvallásunk keleti jellege A magyar konyha keleti öröksége Bizánci és római hatások A magyar lovagság és a keresztes hadjáratok A magyar reneszánsz A vallási türelem törvénye Erdélyben Magyar viselet és tánc (nemesi, városi, paraszti életmód, anyagi kultúra, szórakozás, viselet, tánc és erkölcs) VI. Összefoglaló áttekintés a történettudományban (2 előadás + 1 gyakorlat) VII. Összefoglaló áttekintés a művelődéstörténetben (2 előadás + 1 gyakorlat) VIII. Módszertani tanulságok (2 előadás + 1 gyakorlat) IX. Tartalmi következtetések (2 előadás + 1 gyakorlat) E. TEMATIKA ÉS TANÁROK... 67

4 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar Köztársaság oktatási minisztere által korábban jóváhagyott történelemtanári és felnőttképzési tanterv és tananyag összeállítója és a továbbképzés társszervezője: KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA (KJF) H 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. Internet: ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET (ZMTE) CH 8047 Zürich (Svájc), Postfach 502. Internet: A továbbképzési program felelőse: Dr. Darai Lajos Mihály CSc, filozófus, professor emeritus, KJF, Székesfehérvár, a ZMTE Tudományos Tanács titkára. Mobil: A továbbképzés indítási feltétele: Az alapítási és indítási engedély a ZMTE kiadványaiban szereplő meghatározott szakirodalom alapján összeállított tematikára szól és a ZMTE és a KJF oktató gárdájához kötött. A továbbképzés célcsoportja: Általános (elemi, alap) és középiskolai történelemtanárok, irodalomtanárok, más oktatók, kutatók, szakemberek. Jelentkezés: A konkrét helyre és időre meghirdetett tanfolyam szervezőinél. A továbbképzés célja: A legújabb magyar történeti kutatásoknak a történelemoktatásban hasznosítható megismertetése, a 21. században megfelelő oktatási, kutatási módszertan elsajátításának elősegítése, a nemzettudat és a nemzeti történelemtudat történelemtanárok számára szükséges színvonalú közvetítése, állásfoglalás és mintaadás a történelemtanítás tartalmi kérdéseinek, valamint nemzetközi vonatkozásainak tisztázására. A továbbképzés összes óraszáma alapesetben: 120 óra (64 előadás és 56 gyakorlat). Oktatási forma: Az előadásokat a hallgatók folyamatos bevonása érdekében szemináriumi konzultáció követi. Ez utóbbi gyakorlaton történik a kötelező és az ajánlott szakirodalom és szépirodalom kijelölése, valamint az előadáson feldolgozott témához fűződő kérdések megbeszélése és a szakirodalom megfelelő feldolgozásának elősegítése, esetleg előzetesen vállalt hallgatói referátumok előadásával és megvitatásával. A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei: A számonkérés során a vizsgáztatók meggyőződnek róla, illetve a hallgatók arról adnak számot, hogy a tanfolyam eredményeként a hallgatók képesek-e új szemlélettel megközelíteni a történelmi eseményeket és értékelésüket. Megszerezték-e a szükséges tájékozottságot és módszereket az új követelmények szerinti anyaggyűjtéshez, tananyagfejlesztéshez, bemutatáshoz, saját oktatott

5 5 tanmenetük megújításához. Ehhez választott és a tanfolyam szervezői által jóváhagyott tárgyat írásbeli dolgozatban feldolgoznak és a záróvizsgán ppt segítségével előadnak. A hallgatók kötelezettségei: A hallgatók kötelesek tevékenyen részt venni az előadások és a gyakorlatok legalább kétharmadán. Kötelesek bekapcsolódni a tanfolyamon folyó munkába az előadók iránymutatásai szerint. Kötelesek a szakdolgozatot készíteni és a záróvizsgán előadni. Az előadók kötelezettségei: Az oktatók kötelesek az előadásokat maradéktalanul megtartani, a vállalt témákat feldolgozni, illetve feldolgoztatni és a felmerülő kérdésekre válaszolni. Ha eddig hiányzó témát adnak elő, előadásuk írásba foglalásával hozzájárulnak az oktatási segédkönyvhöz. Érdeklődésre kötelesek az előadások után a tárgyra vonatkozó dolgozatcímeket javasolni, a szakdolgozatírást kívánságra vezetni. A továbbképzést indító kötelezettségei: A továbbképzést indító intézmény és egyesület köteles a továbbképzés feltételeit biztosítani. Köteles a záróvizsgákra az oktatási időből keretet biztosítani és kéttagú bizottsággal megszervezni. Köteles az előadások értékelését biztosítani, a továbbképzést teljesítőknek a részvétel elismerését igazoló dokumentumot kiállítani és átnyújtani. Tematika és irodalom: A megadott irodalom, már terjedelménél fogva is, elsősorban tájékoztató jellegű. Aki azonban hivatásul választja a magyar történelemtanítás tartalmi és módszertani megújítását, az igyekezzék ezt az irodalmat minél alaposabban megismerni. Az Egyesület oktatási segédkönyve: Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról. Zürich Budapest, (ISBN ), amely a tananyag alapjául szolgál.

6 6 A ZMTE TUDOMÁNYOS TANÁCSA ÉS OKTATÓI Elnök: Dr. Gedai István C Sc numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója, Veresegyház. Titkár: Dr. Darai Lajos CSc filozófus, professzor emeritus, KJF, Székesfehérvár. Dr. Pandula Attila DSc történész, ELTE BTK docens, Budapest. Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász. Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, PPKE BTK docens, Piliscsaba. Tag: Dr. Csámpai Ottó CSc etnoszociológus, hab. egyetemi docens, Nagyszombati Egyetem, Pozsony. Dr. Csihák J. György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke, Zürich. Dr. Bérczi Szaniszló C. Sc. csillagász, fizikus, ELTE docens, Budapest. Dr. Frisnyák Sándor DSc. történelmi földrajzos, professzor emeritus, Nyíregyháza. Dr. Harai Dénes PhD katona-pedagógus, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár. Dr. Költő László régész, ny. megyei múzeumigazgató, Kaposvár. Nyári Gábor történész doktorandusz, Városlőd. Rihmer Aurél könyvtáros, történész, Budapest Dr. Szabó István Mihály mikrobiológus, az MTA rendes tagja, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest. Dr. Szederkényi Tibor D. Sc. a földtudomány doktora, egyetemi tanár, Szeged. Dr. Vizi László Tamás PhD. történész, főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes, KJF Székesfehérvár. Az oktatásban résztvevő további személyek: Dr. Ardai Lajos CSc politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Politikatudományi Tanszék. Csajághy György történész, zenetanár, népzenekutató, tárogatóművész, Pécs. Csajághyné Duha Julianna zenetanár, népzenekutató, kürtművész, Pécs. Dr. Csurgai-Horváth József történész, levéltár igazgató Városi Levéltár Székesfehérvár, főiskolai docens Kodolányi János Főiskola. Dr. Demeter Zsófia CSc történész, főiskolai tanár, KJF, múzeumigazgató, Székesfehérvár. ThDr. Erdélyi Géza református püspök, teológus, művészettörténész,, Rimaszombat. Gáspár Róbert mérnök, archeogenetika kutató. Dr. Halabuk József történész, egy. docens, Óbudai Egyetem Budapest. Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár. Capt. Ddr. Juba Ferencz orvos, jogász, tengerészkapitány, a Komáromi Magyar Tengerészet Történeti Gyűjtemény adományozó alapítója. Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet: Dr. Kókai Sándor PhD történelmi földrajzos, tanszékvezető, intézeti igazgató, Nyíregyháza. Kucsora Ibolya újságíró, Kolozsnéma. Dr. Lukács László DSc néprajztudós, egyetemi tanár, KJF, Székesfehérvár. Dr. Mandics György régi magyar nyelvű írások kutatója, Budapest. Mesterházi Zsolt történész, magyar ókorkutató, Budapest. Dr. Miklauzič István közgazdász, történelemkutató, Budapest. Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista.

7 7 Nyáry Gábor történész, doktorandusz, Városlőd. Dr. Prokopp Mária CSc művészettörténész, a művészettörténet kandidátusa, professor emeritus, ELTE BTK Művészettörténet Tanszék. Dr. Sallai János CSc történész, történész, ny. r. ezredes, habilitált egyetemi tanár, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Magyar Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest. Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, Budapest. Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, NKE HHK Politika-tudományi Tanszék. Dr. h. c. Szabó Péter PhD, történész, rektor, főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola. Dr. Szakály Sándor DSc történész, főigazgató, Veritas Történetkutató Intézet, Budapest. Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Dr. Timaru-Kast Sándor orvos, a kelta nyelv magánkutatója Ingelheim. Dr. Váralljai Csocsán Jenő egyetemi tanár, Oxford/Piliscsaba. Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, ny. egyetemi tanár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Záhonyi András ősi írások kutatója, Budapest.

8 8 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tudományos kiadványai az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában és az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban Első Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Benidorm, Acta Historica Hungarica Turiciensia I. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) 1. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :19:26. Második Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Zürich, Acta Historica Hungarica Turiciensia II. évfolyam 1. szám. A ZMTE 2. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: november 28. 9:58:40. Harmadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. London, Acta Historica Hungarica Turiciensia III. évfolyam 1. szám. A ZMTE 25. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: május 8. 9:43:26 Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Felsőőr (Oberwart), Acta Historica Hungarica Turiciensia IV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 46. számú kiadványa, Budapest Felsőőr, Módosítva: május 7. 10:18:41. Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Altenberg, Acta Historica Hungarica Turiciensia V. évfolyam 2. szám. A ZMTE 49. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :23:04. Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Szent Gallen, Acta Historica Hungarica Turiciensia VI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 47. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :34:35. Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Szentendre, Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 51. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :50:21. Magyarok Őstörténete. Összefoglaló. Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 3. számú kiadványa, Zürich Budapest, Második kiadás Harmadik bővített kiadás Módosítva: október 22. 9:32:54. Első Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Szeged, Acta Historica Hungarica Turiciensia VII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 4. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :25:32.

9 9 Magyar Történelmi Tanulmányok 1. (A Második Magyar Történelmi Iskola elé.) Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 5. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: február :23:58. Második Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tab, Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 9. számú kiadványa, Zürich, Módosítva: október 27. 9:54:56. Nyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Kaposvár, Acta Historica Hungarica Turiciensia VIII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 23. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 10. 9:54:07. Kilencedik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 1. szám. A ZMTE 15. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :53:37. Harmadik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 2. szám. A ZMTE 11. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :16:59. Die Frühgeschichte der Ungarn. Zusammenfassung. Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 3. szám. A ZMTE 10. számú kiadványa, Zürich-Budapest, Zweite erweiterte Ausgabe, Módosítva: október 18. 9:36:38. Első Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Székelyudvarhely, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 5. szám. A ZMTE 12. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február :14:22. Második Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Komárom, Acta Historica Hungarica Turiciensia IX. évfolyam 6. szám. A ZMTE 14. számú kiadványa, Komárom Komarno Zürich, Módosítva: február :21:31. Tizedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 1. szám. A ZMTE 17. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 3. 11:25:50. Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 2. szám. A ZMTE 13. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december :34:02.

10 10 Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik, Hetedik Övezeti Történésztalálkozó előadásai és iratai. Csikszereda, Székelyudvarhely, Csikszereda, 1997, 1998, Acta Historica Hungarica Turiciensia X. évfolyam 3. szám. A ZMTE 30. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: október :30:24. Tizenegyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Honfoglalásunk és előzményei címmel és Ötödik Magyar Történelmi Iskola Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 20. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: december 3. 10:33:42. Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 3. szám. A ZMTE 18. számú kiadványa, Bern Budapest, Módosítva: május 9. 10:17:15. Csihák György: Ex Oriente Lux. Acta Historica Hungarica Turiciensia XI. évfolyam 4. szám. A ZMTE 16. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: november :03:33. Hatodik Magyar Történelmi Iskola Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján címmel és Tizenkettedik Magyar Őstörténeti Találkozó Avarok Onogurok Magyarok címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 50. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: június :34:03. Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó A honfoglalás évfordulójára címmel és Hetedik Magyar Történelmi Iskola Az es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 31. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: december :14:20. Nyolcadik Magyar Történelmi Iskola Az első világháború és magyar történelmi következményei ( ) címmel és Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó Szent István és a magyar államalapítás címmel előadásai és iratai. Tapolca, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 42. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március 6. 10:36:24. Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 22. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítás: május 6. 11:53:47.

11 11 Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával.) Akten des wissenschaftlichen Kolloquiums an der Universität Eötvös Loránd Budapest vom 21. März 1998 anlässlich der Ausstellung Die Kultur der Abtei Sankt Gallen im Ungarischen Nationalmuseum ( ), herausgegeben von György J. Csihák und Werner Vogler. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 24. számú kiadványa, második kiadás: Szent Gallen Budapest, Módosítva: július 2. 9:57:22. (Továbbá itt olvasható: Gallen-pdf. Módosítva: július :41:31.) Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Kísérlet a magyar eredet kérdésének megoldására. Acta Historica Hungarica Turiciensia XIV. évfolyam 6. szám. A ZMTE 28. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március 3. 9:47:32. Tizenötödik Magyar Őstörténeti Találkozó A magyar műveltség gyökerei címmel és Kilencedik Magyar történelmi Iskola Az 1930-as évek magyar műveltsége címmel előadásai és Iratai. Felsőőr (Oberwart), Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 41. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: március 5. 12:51:07. Nyolcadik Övezeti Történésztalálkozó Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére címmel előadásai és iratai. Decs, Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 39. számú kiadványa, Csikszereda Budapest Zürich, Módosítva: május 7. 9:59:00. Kilencedik Övezeti Történésztalálkozó Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre címmel előadásai és iratai. Rozsnyó, Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 38. számú kiadványa, Rozsnyó Budapest Zürich, Módosítva: március 4. 11:19:12. Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete. A magyar műveltség gyökereiről. Acta Historica Hungarica Turiciensia XV. évfolyam 4. szám. A ZMTE 29. kiadványa, Budapest, Módosítva: október :05:40. Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban címmel és Tizedik Magyar Történelmi Iskola A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából, címmel előadásai és iratai. Szentendre, Acta Historica Hungarica Turiciensia XVI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 35. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március 4. 10:12:39.

12 12 Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Acta Historica Hungarica Turiciensia XVII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 33. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítás: április :02:39. Magyar történelem. Tízezer év ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Kodolányi János Főiskola által szervezett A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása című 120 órás történelemtanár-továbbképzés résztvevői számára (a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adott Alapítási engedély száma: T /1999 és Indítási engedély száma: T /1999.) Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 37. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május 9. 13:01:46. Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Budapest, Acta Historica Hungarica Turiciensia XVIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 43. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :24:31. Tizennyolcadik Magyar Őstörténeti Találkozó A magyar huszárság története. címmel az Első magyar huszártörténeti konferencia keretében és Tizenkettedik Magyar Történelmi Iskola A lovasműveltség sajátosságai címmel előadásai és iratai. Nyíregyháza, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 1. szám. A ZMTE 45. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :14: Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve, Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 2. szám. A ZMTE 44. számú kiadványa, Zürich Budapest, Módosítva: május :40:25. Csihák György: Forog a történelem kereke... Acta Historica Hungarica Turiciensia XIX. évfolyam 3. szám. A ZMTE 40. számú kiadványa, Zürich Budapest, Módosítva: április :15:36. Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 52. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: május :47:40. Tizenkilencedik Magyar Őstörténeti Találkozó Őstörténetünk és a genetika címmel és Tizenharmadik Magyar Történelmi Iskola 1456 Nándorfehérvár 1606 Zsitvatorok 1956 Budapest címmel előadásai és iratai. Mártély, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXII. évfolyam, 1. szám. ZMTE 53. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: február 3. 14:18:50.

13 Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. Hódmezővásárhely, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam, 1. szám. ZMTE 54. számú kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március :36:04. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. Tudományos emlékülés. Esztergom, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 55. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: március :22: Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. A ZMTE 56. kiadványa, Budapest, Módosítva: október :21:28. Felhívás a ZMTE tagjaihoz és a magyar tudományos élet alkotóihoz 2-3 [ kb - PDF] Tervezett rovatok 4-8 [ kb - PDF] Magyar nyelv Csihák György: Beszéljünk magyarul! 9-15 [ kb - PDF] Őstörténetünk Cser Ferenc, Darai Lajos: Őstörténetünkről röviden [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Műveltségi adalékok Kárpát-medencei eredetünkhöz [ kb - PDF] Magyar örökség Csámpai Ottó, Cser Ferenc, Darai Lajos: A magyar műveltségi és társadalomi egyedülállósága [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Magyarképző intézet terve [ kb - PDF] Kárpát-medencei eredtünk Darai Lajos: TURÁN rovatnyitó. A Kárpát-medencei magyar folytonosság elmélete [ kb - PDF] Jelen- és jövőképünk Darai Lajos: Felhívás 86 [ kb - PDF] Czakó Gábor: Kérdések a magyarságról [ kb - PDF] Dr. Rókusfalvy Pál: Tespedő nép vagy ébredő nemzet? Az én felelősségem [ kb - PDF] Színia: Hogyan váltsuk meg az országunkat?! [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Szellemi önkormányzatok [ kb - PDF] Számunk szerzői 130 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [1,6 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2008/B. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. A ZMTE 57. kiadványa, Budapest, Módosítva: okt :21:28. Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés. Tudományos ülésszak Mátyás király trónralépésének 550. évfordulóján a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Balassa Bálint Múzeum rendezésében. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 58. sz. kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február 1. 10:52:35.

14 14 Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 59. kiadványa, Budapest, Módosítva: jún :19:17. Magyar őstörténet és embertan Dr. Henkey Gyula: Új embertani adatok a magyarság őstörténetéhez 3-6 [ kb - PDF] Mátyus Gyula: Mátyus Gyula beszélgetése Dr. Henkey Gyula antropológussal 7-24 [7.20 MB - PDF] Magyar középkor Bátonyi Pál: A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: Valós eredet: a Kárpát-medence [ kb - PDF] Darai Lajos: Kitagadott Árpád-örökség? [ kb - PDF] Magyar nyelv Csihák György: Beszéljünk magyarul! II [ kb - PDF] Cser Ferenc, Darai Lajos: A nemzeti önismeret csapdái: közbevetés a nyelvtudományról [ kb - PDF] Oktatás, nevelés Csihák György: Tani-tani. Magyar ember nevelése. (Tézisek.) [ kb - PDF] Európai jövőnk Csihák György: Övezetek Európája kisállamok jövője [ kb - PDF] Számunk szerzői144 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [7,7 MB - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Őszinte Története, Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 1. szám. A ZMTE 60. számú kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: február 1. 11:17:30. Csihák György: Cum Deo pro Patria et Libertate. Horthy fasizmus - Antall demokrácia. Történelmi előzmény és párhuzam. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 2. szám. A ZMTE 61. kiadványa, Budapest, Módosítva: január :18:01. Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2010/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 3. szám. A ZMTE 62. kiadványa, Budapest, Módosítva: január :42:24. Az június 4-től december 21-ig tartó időszak magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre című rendezvény előadásai és iratai. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar közös tudományos tanácskozása. Budapest, november 4. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1. szám. A ZMTE 63. kiadványa, Budapest Zürich, Módosítva: április 2. 10:19:35. Csihák György: Bevezető gondolatok 7-8 [ kb - PDF] Juba Ferenc: Horthy Miklós 9-20 [ kb - PDF]

15 15 Gedai István: A Horthy-korszak a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításában [92.88 kb - PDF] Gedai István: Hóman Bálint [76.70 kb - PDF] Juba Ferenc: A diadalmas Otrantói ütközet 80. évfordulójára [ kb - PDF] Dr. Teleki Géza (ismerteti Radnóczy Antal): A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások [ kb - PDF] Rihmer Aurél: Mi a Vitézi Rend? [ kb - PDF] Váralljai Csocsán Jenő: Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája [10.91 MB - PDF] Miklauzics István: Horthy időtálló döntései sorsfordulókon 1921-ben [ kb] Darai Lajos: Milyen kormányzónk volt vitéz nagybányai Horthy Miklós? [1.21 MB] Csihák György: Horthy-fasizmus. Antal-demokrácia. Történelmi párhuzam [ kb - PDF] Arday Lajos: Horthy Miklós angol-amerikai megítélése [ kb - PDF] Salamon Konrád: A fővezérségtől a kormányzóságig [43.56 kb - PDF] Szabó A. Ferenc: Horthy Miklós és a kassai bombázás [ kb - PDF] Harai Dénes: Horthy a katona [ kb - PDF] Függelék [15.88 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [28,5 MB - PDF] A Kodolányi János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása című 120 órás zentai történelemtanártovábbképzése vizsgaelőadásai. Zenta, december 18. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2. szám. A ZMTE 64. kiadványa, Budapest-Zürich, Módosítva: március 4. 10:06:17 Darai Lajos: Előszó 3 [ kb - PDF] Basa Csehák Zsuzsanna: Ragadványnevek Csókán és környékén4-18 [ kb - PDF] Csehák Attila: A csókai templom története19-39 [3.96 MB - PDF] Csonti István: A csókai uradalom lórévasút hálózata40-62 [3.29 MB - PDF] Édes Katalin: Moholi szűcsiparosok63-70 [1.81 MB - PDF] Hecskó (Joó) Izabella: Magyar nyelv oktatása a világ végén71-94 [3.01 MB - PDF] Mészáros Ágota: Oroszlámos legenda és valóság [1.86 MB - PDF] Nagy Szilvia: Nagymamám meséiből, avagy mit ne felejtsünk továbbadni az új nemzedéknek. A csókai kastély története egy kicsit más megközelítésben [4.18 MB - PDF] Recskó Szabolcs: Zenta megyei város katonai parancsnoksága áprilisaugusztusában [1.24 MB - PDF] Ripco Sipos Elvira: A zentai Gimnázium matematikatanárai [3.60 MB - PDF] Varga Bertold: A turulmadár, mint a magyarság oltalmazója és védelmezője (A turulmadár, mint a magyarság múltja, jelene és jövője) [1.74 MB - PDF] Függelék [2.64 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [20,3 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2012/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 65. kiadványa, Budapest, Módosítva: március 4. 10:56:02. Őstörténet (I/02/a,b.) Francois Bordes: A régi kőkor 5-8 [ kb - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.) Huszárik László: Gilgames és a Zodiákus. A csillagképek nevének eredete 9-18 [ kb]

16 16 Ősi műveltségünk rétegei (IV/37.), Művelődéstörténeti áttekintés (VII.) Csihák György: Kocsi [8.01 MB - PDF] A hun őstörténet öröksége (II/18.) Csihák György: Attila - a Kedves [1.45 MB - PDF] A 895. évi honfoglalás előzményei (III/01/h), Az árpád-kori település és a korábbi avar szállások (II/02/c.) Bátonyi Pál: A Keszi katonai törzs és Dunakeszi [ kb - PDF] Írott források (I/10), Történelemkutatás módszertana (VIII/E.) Golarits Miklós: Hol van a Fehérvárra vezető hadi út? A Tihanyi Alapítólevél fehérvári és ekli birtokteste a térképen (Időközi kutatási jelentés, 21. v.) [1.30 MB - PDF] Írástörténet (I/10), Nyelvünk, írásunk ősisége (IV/40) Szekeres István: Az ótörök (és székely) betűk jeltörténeti összefoglalása, s ami köröttük van [1.53 MB - PDF] Szekeres István: Finnugor eredetű szavaink A. von Gabain ótörök glosszáriumában. Kicsinyítő-becéző képző(in)k az ótörök nyelvben [1.62 MB - PDF] Szekeres István: Kőbevésett kőrajzos költészet, szerelmi vallomás [ kb PDF] Magyar őstörténet kutatás (II), Az ősi magyar állam (II/10), Magyarország és a több honfoglalás (III/01.) Cser Ferenc, Darai Lajos: A magyar azonosság kérdésköréhez [ kb - PDF] Írott források (I/10.) Csihák György: Kiegészítés a "Maja" dolgozatomhoz [ kb - PDF] Záhonyi András: A somogyi rovástábla és kapcsolatai [ kb - PDF] Családtörténet (I/3.), Az első és második világháború történelmi következményei (III/13., 15.) Miklauzič István: Krasznojarszki fenyők a Rózsadombon. Harsonaszó két emberért [ kb - PDF] Történelmi magyar alkotmány (VII/01), Jövőnk (XI.) Csihák György: Levél az alkotmányozók -hoz [ kb - PDF] Az első és második világháború történelmi következményei (III/13., 15.), Jelenünk, jövőnk (X., XI.) Csihák György: Cipő [ kb - PDF] Rovatrend [ kb - PDF] E számunk szerzői 229 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [13,4 MB - PDF] A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET AZ ALTÖTTINGI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNELMI VIZSGÁLATA CÍMŰ ZÁRTKÖRŰ TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSÁN ELHANZOTT ELŐADÁSOK ÍROTT VÁLTOZATA. Budapest, szeptember 21. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. A ZMTE 66. kiadványa, Budapest, Módosítva: március 4. 10:56:02. Dr. Darai Lajos: Előszó3-6 [ kb - PDF] Csihák György: A magyar nemzet utolsó szabadon tett nyilatkozata7-20 [ kb - PDF] J. Újváry Zsuzsanna: Vérzivataros út Altöttingig21-29 [ kb - PDF] Nyáry Gábor: Az altöttingi országgyűlés és zarándoklat. A Magyar Szabadság Mozgalom és az 1947-es altöttingi események története30-48 [ kb - PDF] Jávor Miklós: Hogyan tovább, elüldözött magyarok? Azonosságok és különbségek a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a Magyar Szabadság Mozgalom politikája között49-60 [ kb - PDF] Dr. Darai Lajos: A magyar közjog elvi mélysége, emberi magassága [1.00 MB - PDF]

17 17 Kiadványaink jegyzéke [ kb - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVI [1.63 MB - PDF] A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVII [3.61 MB - PDF] Letöltés egy fájlban [5,9 MB - PDF] Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2013/A. Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 2. szám. A ZMTE 67. kiadványa, Budapest, Régészeti örökléstan archeogenetika (I/6.), Embertan és magyar őstörténet (II/3.)4 Deák István: Üveghegy4-11 [1.07 MB - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.)12 Huszárik László: Enkidu a Kentaur. A csillagképek nevének eredete12-26 [1.74 MB - PDF] Ősi világkép öröksége (IV/02.), Műveltségünk keleti kapcsolatai (V.) Cser Ferenc, Darai Lajos: Az egység magyar jelenléte és jelképe az eurázsiai történetben és műveltségben [2.45 MB - PDF] Írástörténet (I/10), Nyelvünk, írásunk ősisége (IV/40) Szekeres István: Betűk piktogram előzményeinek helyreállítása [ kb - PDF] Szekeres István: Kínai juh piktogramok a Vizsolyi templom Árpád-kori freskóján [ kb - PDF] Szekeres István: Miért nem lehetnek a székely írás előzményei a Tordos Vincsa Viszoko kultúra jelei. Az írástörténeti kutatás további lehetőségei [1.13 MB - PDF] Szakrális hagyományok (VI/38.), A koronázási jelképek (IV/03/f.) Csihák György: A végzet lándzsája [ kb - PDF] Az ősi világkép öröksége (VI/38.), Emberségünk megőrzése (XI/65.) Csihák György: Zene - Dal [ kb - PDF] Társadalomtudomány (XII/1.) Csihák György: A Nagy csalás a világ pénzügyével. Második rész [ kb - PDF] Természettudomány (XII/03.) Környezetünk megóvása (XII/04.) Csihák György: VÍZ! VÍZ! VÍZ! [ kb - PDF] Rovatrend [ kb - PDF] E számunk szerzői193 [ kb - PDF] Letöltés egy fájlban [6,0 MB - PDF]

18 Évfo- 18 A ZMTE KIADVÁNYAI ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA lyam Szám A kiadvány megnevezése Első (Benidorm 1986) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, I. 1 ISBN A Második (Zürich 1987) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Zürich, II. 1 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (London 1988) Magyar Őstörténeti Találkozó III. 1 Előadásai s Iratai. Budapest-Zürich, 1999 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Negyedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Felsőőr/ IV. 1 Oberwart 1989) Budapest-Zürich, ISBN V. 1 Csihák György: A magyar parlamentarizmus ezer éve. Budapest, ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Ötödik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. V. 2 (Altenberg 1990) Budapest-Zürich, ISBN VI. 1 VII. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hatodik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai.) (Szent Gallen 1991) Budapest-Zürich, ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Hetedik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Szentendre 1992) Budapest-Zürich, ISBN X VII. 2 Magyarok Őstörténete. Zürich-Budapest, ISBN ; második kiadás ISBN ; harmadik bővített kiadás ISBN VII. 3 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Szeged 1992) Magyar Történelmi Iskolájának Előadásai és Iratai. Zürich, ISBN X 4 VIII. 1 Magyar Történelmi Tanulmányok 1. Zürich, ISSN VIII. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Tab 1993) Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN VIII. 3 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Nyolcadik (Kaposvár 1993) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kilencedik (Tapolca 1994) Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Harmadik (Tapolca 1994) Magyar Történelmi Iskolája Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 3 Die Frühgeschichte der Ungarn. Zürich-Budapest, ISBN Zweite erweiterte Ausgabe ISBN IX. 4 Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet. I. Budapest-Zürich, ISBN IX. 5 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Székelyudvarhely 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN IX. 6 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komárom 1994) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. Komárom-Komárno-Zürich, ISBN IX. 7 Képeslapok magyar történelmi motívumokkal. 8 különféle, szimpla és dupla, színes 8 X. 1 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik (Tapolca 1995) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest-Zürich, ISBN X 17 X. 2 Csihák György: Beszélgetés népemmel a hazánkról. Budapest-Zürich, 1995 ISBN A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói ( ) Előadásai és X. 3 Iratai. Csikszereda-Budapest-Zürich, ISBN _003_ABD_6W Sorszám*

19 19 Évfo- lyam Szám A kiadvány megnevezése Honfoglalásunk és előzményei. Keresztény egyházak és történelmi szerepük a Kárpát-medencében. XI. 1 (Tapolca 1996) Budapest-Zürich, ISBN Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Budapest-Zürich, XI. 2 ISBN Sorszám* XI. 3 Germann Georg: Ungarisches im Bernischen Historischen Museum. A Berni Történelmi Múzeum magyar emlékei. Bern-Budapest, ISBN XI. 4 Csihák György: Ex Oriente Lux. Budapest-Zürich, ISBN XII. 1 Magyar út és nehézségei a nemzetállamtól az övezetek Európájába a huszadik század fordulóján. Avarok onogurok magyarok. (Tapolca 1997). Budapest-Zürich, ISBN XIII. 1 Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörténete. Budapest, ISBN (Közösen a Szabadtér Kiadóval) 21 XIII. 2 A honfoglalás és az es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára. (Tapolca 1998). (324 oldal) Budapest-Zürich, ISBN XIV. 1 Az első világháború és magyar történelmi következményei ( ). Szent István és a magyar államalapítás. (Tapolca 1999) Budapest-Zürich, ISBN X 42 XIV. 2 Csihák György: Válasz népem kérdéseire a hazánkról. Budapest-Zürich, XIV. 3 Die Ungarn und die Abtei Sankt Gallen. Magyarok és a Szent Galleni Apátság. ISBN (Közösen St. Gallen Kanton levéltárával) Második kiadás: Szent Gallen-Budapest, ISBN XIV. 4 Csihák György: A magyar nemzet múltja * Szent István király életműve és a magyar államalapítás * A bambergi lovas * Sacra Regni Hungarici Corona és a magyar közjogi rendezés kérdései ma * Magyar - 26 nép - kisebbség. Budapest-Zürich, ISBN XIV. 5 Fünfzehn Jahre UHVZ - A ZMTE tizenötéves Zürich-Budapest, ISBN X 27 XIV. 6 Nagy Gyula: Az ellopott magyar őstörténet II. Budapest-Zürich, ISBN XV. 1 A magyar műveltség gyökerei. Az 1930-as évek magyar műveltsége. (Felsőőr/Oberwart 2000) Budapest- Zürich, ISBN XV. 2 Délközép Kárpát-medence műveltsége, különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. (Sárköz-Decs 2000) Decs-Zürich, ISBN XV. 3 Közös jelen, múlt és jövő Észak Kárpát-medencében, különös tekintettel a gömöri tájegységre. (Rozsnyó 2000) Rozsnyó-Budapest-Zürich, ISBN XV. 4 Csihák György: Dunhuang barlangképei és a Sánszi agyagkatonák néma üzenete a magyar műveltség gyökereiről. Budapest-Zürich, ISBN XVI. 1 Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ). (Szentendre 2001) Budapest-Zürich, ISBN XVI. 2 Barabási László: Nemes Székely Nemzet Csillagösvényen. Csiksomlyó-Budapest, ISBN XVII. 1 Csihák György: Magyar nempolitikai írások. Budapest-Zürich, ISBN X 33 XVII. 2 Kiadványaink tartalomjegyzéke Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. Zürich-Budapest, 01_003_ABD_6W ISBN XVII. 3 Achtzehn Jahre UHVZ A ZMTE tizennyolc éve Zürich-Budapest, ISBN XVIII. 1 Magyar Történelem. Tízezer év ezer oldalról. Oktatási segédkönyv a magyar történelem tanításához. (636 oldal) Budapest-Zürich, ISBN XVIII. 2 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenhetedik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizenegyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. (Budapest 2003) Budapest-Zürich, ISBN

20 20 Évfo- lyam Szám A kiadvány megnevezése A magyar huszárság története. A lovasműveltség sajátosságai. Az első magyar huszártörténeti XIX. 1 konferencia keretében. (Nyíregyháza, 2004) Budapest-Zürich, ISBN Zwanzig Jahre UHVZ A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 20 éve Zürich-Budapest, XIX ISBN XIX. 3 Csihák György: Forog a történelem kereke... Budapest-Zürich, ISBN XX. 1 Csámpai Ottó: Nemzet és társadalom. Bevezetés az etnoszociológiába. Második, bővített kiadás. Közösen a Heraldika Kiadóval. Budapest-Zürich, ISBN XXI. 1 Acta Historica Hungarica Turiciensia. Kiadványaink tartalma. Budapest Zürich, ISBN Őstörténetünk és a genetika Nándorfehérvár 1606 Zsitvatorok 1956 Budapest. (Mártély 2006) XXII 1 (372 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XXIII 1 Huszadik Magyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai. (Hódmezővásárhely 2007) (159 oldal). Budapest-Zürich, ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám. Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. XXIII 2 Tudományos emlékülés. (Esztergom 2007) (67 oldal). Budapest-Zürich, ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIII 3 Képzőközpont Folyóirata 2008/A. (137 oldal) Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIII. évfolyam 4. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIII 4 Képzőközpont Folyóirata 2008/B. (176 oldal) Budapest ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám. Hunyadi Mátyás és a magyar XXIV 1 újjászületés. Tudományos emlékülés. (Esztergom 2008) (115 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 2. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIV 2 Képzőközpont Folyóirata 2009/A. (145 oldal) Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. Évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XXV 1 Őszinte Története (239 oldal) Budapest-Zürich ISBN Csihák György: Cum Deo pro Patria et Libertate. Horthy fasizmus Antall demokrácia. XXV 2 Történelmi előzmény és párhuzam. (142 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXV. évfolyam 3. szám. Pannon Kultúraközösség Kutató és XXV 3 Képzőközpont Folyóirata 2010/A. (130 oldal). Budapest ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 1. szám. Az június 4-től december XXVI 1 21-ig tartó időszak magyarországi eseményeinek elemzése, különös tekintettel az október körüli eseményekre. (231 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVI. évfolyam 2. szám. Zentai KJF ZMTE XXVI 2 Történelemtanár-Továbbképzés Vizsgaelőadásai. (230 oldal). Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVII. évfolyam 1. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és XXVII 1 Képzőközpont Folyóirata 2012/A. (229 oldal) Budapest-Zürich ISSN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXVIII. évfolyam 1. szám. A Zürichi Magyar történelmi Egyesület XXVIII 1 Az altöttingi országgyűlés történelmi vizsgálata című zártkörű tudományos tanácskozásán elhangzott előadások írott változata. (176 oldal) Budapest-Zürich ISBN Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIX. évfolyam 1. szám, Pannon Kultúraközösség Kutató és XXIX 1 Képzőközpont Folyóirata 2013/A. Budapest-Zürich ISSN * Nummerung nach Erscheinung/Sorszám a megjelenés időpontja szerint Az 53. számtól csak digitálisan. Ab Nr. 53 nur in digitalisierter Form Zürichi Magyar Történelmi Egyesület CH-8047 Zürich, Schweiz, Postfach Sorszám*

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Honolulu, Koppenhága, Lendva, London, Pozsony, Szabadka, Vancouver

Honolulu, Koppenhága, Lendva, London, Pozsony, Szabadka, Vancouver 1 ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA XXIV. évfolyam 2. szám Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A. A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET 59. SZ. KIADVÁNYA Zürich, Budapest,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA

ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA XXI. évfolyam 1. szám Jahrgang XXI. Nr. 1 ZMTE 52. számú kiadványa Ausgabe Nr. 52. von UHVZ Zürich Budapest 2006 1 Acta Historica Hungarica Turiciensia A jövıbeni könnyebb

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Függelék A TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA

Függelék A TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA 207 Függelék A TÖRTÉNELEMTANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSA Véget ért a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) és a Kodolányi János Főiskola (KJF, Székesfehérvár) kétéves történelemtanár-továbbképzése a zentai

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

I. A történelemkutatás módszertana. I/01. Régészet. I/01/a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. I/01/b. Temetőfeltárás, telepfeltárás.

I. A történelemkutatás módszertana. I/01. Régészet. I/01/a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. I/01/b. Temetőfeltárás, telepfeltárás. 175 ROVATREND I. A történelemkutatás módszertana. I/01. Régészet. I/01/a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. I/01/b. Temetőfeltárás, telepfeltárás. I/01/c. Leletgyűjtés kezelés, helyszínen

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács január 29-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács január 29-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2015. január 29-ei ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK kari tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt.

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület születése harmincadik évfordulójára, az egyesület minden tagja és barátja számára közvetlen hozzátartozójával.

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület születése harmincadik évfordulójára, az egyesület minden tagja és barátja számára közvetlen hozzátartozójával. A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET ŐSZINTE TÖRTÉNETE XXX Ebben az évben ünnepeltük egyesületünk harmincadik születésnapját. A világmindenség életében harminc, ilyen földi év, igazán nem nagydolog. Egy

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben