Gazdag szegények PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdag szegények PETERDI NAGY LÁSZLÓ"

Átírás

1 36 ÚJ EGYENLÍTÔ P Á L Y A M U N K Á K Gazdag szegények PETERDI NAGY LÁSZLÓ Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát. józsef attila: eszmélet U tcaképes. ezzel a minősítéssel írják (teszik) ki az átmeneti szállásokról azokat a hajléktalanokat, akiktől meg akarnak, mert meg kell már szabadulniuk. Hogy megnyugtassák valahogyan a lelkiismeretüket? vagy egyszerűen csak tovább akarják, tovább kényszerülnek passzolni a labdát. ki, az utcára? a rendőrséghez? a szociá - lis temetkezések szervezőihez? elbert márta ilyen című, nagyon tehetséges és tisztességes dokumentumfilmjében egy 12 fős cigány családdal történik meg ez. elmenekültek a kelet-magyarországi vályog viskóból, amely már-már a fejükre dőlt. a mi beteg, elöregedett és elszegényedett, füstben és szemétben fuldokló városunk meg, nem akarja, mert nem tudja befogadni őket. a pesti utcákon a nagy eu-s felújítások, a nemzeti szoborcsoportozatok és a világ minden részéről idecsábított turista buszok kö - zött bujkálva sem könnyű ma megbújni, túlélni. kivéve, ha csak nem külföldi nemzettársunk, és valamelyik, anyagilag jól elengedett pártnak nem érdeke az ide utaztatásuk, vagy akár a bejelentésük. a hazai egyelőre még kisebbség támogatása azonban már állami feladat, vagyis az államés a miniszterelnök feleségek, valamint tanácsadóik és az elemző, bíráló és harangot félreverő intézmények csaknem ugyanolyan jól dotált munkatársainak a dolga. Ha meg úgy érezzük néhanéha, hogy még ez is kevés, hát akkor csodatévőket és csodaszereket keresünk és pályázatokat hirdetünk meg. a győzteseknek díjakat osztunk, és kiemelten közhasznú alapítványról lévén szó, költségtérítést szavazunk meg a kuratórium tagjainak. krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. a nagy nyugati egyetemek ösztöndíjas hallgatóit kivéve, akik számára egy egész éves közhasznú munka igazolása szükséges a diplomához.» a szerző színháztörténész

2 ÚJ EGYENLÍTÔ 37 Hagyjuk azonban ezeket az individualista kozmopolitákat! a mi pályázataink kétségtelenül műkedvelő, echte civil művek, amelyek még csak nem is a tudományos tényfeltáró voltukkal, mint inkább irodalmi hevületükkel járulnak hozzá a sajátos, már-már fülsértően dübörgő kelet-középeurópai demokrácia kialakításához és kézben tartásához. én azt tartom például eddig a legsikeresebbnek, amelynek a felhívása így kezdődik: A Hajléktalan Humor fesztivál szervezői (a magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete és a menhely Alapítvány)»csöbörből vödörbe«címmel pályázatot hirdetnek»az élet árnyékos oldalát derűsen ábrázoló«humoros alkotások létrehozására. A zsűri tagjai: Selmeczi tibor, Nádas györgy, Varga Ferenc józsef. mindenki pályázhat. Aki hajléktalan, aki már volt hajléktalan, és aki csak lesz. ez az! tiszta szívemből kívánok sok sikert! biz - tosra veszem, hogy a győztes pályázatok előbbutóbb nyilvánosságra is jutnak a Fedél nélkülben, minden fedéllel és fedél nélkül élő nemzettársunk legnagyobb okulására. akadnak azonban, mégis, fenntartásaim. amint annak egy jól megrendezett demokráciában, vagy színdarabban lenni illik, a brecht átírta Koldusopera végén is minden szépen elrendeződik. az utolsó pillanatban küldönc érkezik a királynő kegyelmi rendeletével. bicska maxi akasztása elmarad, brown rendőrfelügyelő pedig, gyorsan kiegyezik paecock kolduskirállyal, hogy a felvonuló rongyosok látványa el ne rontsa valahogyan a koronázás felemelő szertartását. a darab utolsó songja mégis ezzel az ironikus felkiáltással zárul: Kár, hogy a küldöncök olyan ritkán jönnek! vagyis, hogy a miniszterelnöki és koronázási beszédek nem mindig ilyen szeretettel és megbocsátással vannak tele. de ne firtassuk most ezt tovább! Hiszen éppen arról van szó, hogy az sem változtatna a dolgon sokat, ha tele lennének. függöny. Szegény gazdagok nem élünk már abban a bizonyos, hosszú XX. században, amely a mccharty elől megszökött brechtet Walter Ulbricht karjába juttatta. és ha éppen abban élnénk is még egy icipicit, semmiképpen sem fogjuk azt ilyen nyíltan bevallani. kodolányi jános és az 1930-as évek falu-(társadalom-)kutató értelmisége kimutatta már, hogy a szegénységnek még olyan drámai következménye is, mint például az ormánsági egyke, valójában nem is anyagi, hanem társadalmi és tudati okokra vezethető vissza. és láttuk aztán, hogy a nagybirtokrendszer következtében uralkodó nyomort a jó öreg XX. század mégoly iszonyatos erőfeszítései és áldozatai, a háborúk és forradalmak, továbbá az esztelen iparosítás és embertelen kollektivizálás sem tudta megszüntetni. mivel az elsősorban nem az anyagi, hanem a társadalmi, kulturális és az erkölcsi válság következménye volt. ameriká - ban ugyanezek a nagybirtokok a néger rabszolgák nélkül, dániában a szövetkezetek párttitkárok nélkül is remekül működnek még mindig. a pályázatok remélhetőleg sokféle aspektusát tárják majd fel a szegénység mai formáinak. marx károly szerint a dolgozó osztályok objektív és szubjektív elnyomorodása, fajvédőink szerint a magyarság újabb kori szenvedéstörténete mindenesetre, nem mostanában kezdődött el. Szük - ségtelen tehát, hogy a szegénységkutatást mint valami halált megvetően orbán és matolcsy ellenes, forradalmian új szociológiai felfedezést mu - tassuk most be. egyébként is, mire a szegénységkutatók jól kikutatták, és nagy álmélkodással felfedezték ezt a kádár korban fel sem tűnő, egészen megszokott jelenséget, haza is értek már bécsből a kalandozó magyar seregek gorenje hűtőszekrénnyel a tetejükön, majd Wartburgjaikon a béke - táborból Sopronnál kilépett németek. az egyremásra nyíló bankok és autókereskedések meg nekiláttak, és egy-kettőre lecserélték ezeket a ne - vetséges, pöfögő koldus kordékat. ki számított itt már többé bármiféle szegénységre? az álmodozások korának is vége szakadt azonban egyszer. a kalandozások, a fridzsider szocializmus és a gulyás kommunizmus illúziói legfeljebb négyévente, az országgyűlési választások előtti hónapokban tűnnek most már csak fel, egyre halványabban. most, a kapitalizmus, a nato és a kereszténység felvételét követő átmeneti ideológiai vákuumban is történnek persze azért figyelemre méltó erőfeszítések. egyik miniszterelnökünk libákkal próbálkozott, egy kiváló szociológus hölgy pedig, Xiv. lajos példájára hivatkozva, kedvesen pihegő, a beavatatlanoknak úgy tűnt, éppen a vasárnapi levesbe illő kövér tyúkokkal halmozta el az alattvalókat. az érvelés fran ciásan nagyvonalú akcentusa miatt, azok nem értették meg azonban, hogy ha akkor visszafogják egy kissé a falánkságukat, aranytojások tucatjait találhatták volna később a szakajtójukban. legújabb miniszterelnökünk tanult aztán az esetből, és ásót, kapát nyomott az alattvalók kezébe. a tudós hölgyet pedig bizalmas tanácsadójává tette. a paradoxonoknak ezzel azonban koránt sincsen még vége. a legfurcsább ugyanis az, hogy miközben az országban a szegénység egyre növekszik, mint tünet és mint létállapot, a szegények maguk egyre kevésbé láthatók. pon - tosabban, egyre kevésbé tűnnek fel, vagyis tűnnek rendkívüli jelenségnek. a szegénység egyre több arcot ölt, és általánossá válik. így vagy úgy, már mindannyian újra zöld lóden kabátban (kínai

3 38 ÚJ EGYENLÍTÔ bóvliban, vagy levetett nyugati ruhákban) járunk, és nem is nagyon illik már megütközni ezen. Sőt, inkább büszkének kellene lennünk rá, mint a kicsinyes anyagi örömökben elmerülő nyugattól való fő megkülönböztető tulajdonságunkra. c est la vie, mondhatnánk, mármint, hogy itt nálunk. persze, csak ha a közemberek számára nem jelentene egyértelmű kozmopolitizmust, sőt nyugat-imádatot nyilvános helyen ilyesféle szólásokkal dobálózni. befogjuk tehát a szánkat, ha jön az ellenőr, és leszállunk a villamosról szépen. Pest feketére fest, mondom tehát csak erre, kissé szégyenkezve és mentegetőzve a kollaboráció határát súroló, magyarul pedig, még csúnyábban nevezett, sunyi megalkuvás miatt. és megkockáztatok még egy állítást: egyáltalán nem biztos ám, hogy az igazi szegényeket az aluljárókban vagy akár a cigánysoron kell keresni. nemcsak azért, mert az előbbiek alapján, nagyjából mindnyájan azok vagyunk. Hanem azért sem, mert ők nagyon sok szempontból gazdagabbak nálunk. a biblia lelki szegényekről, jókai pedig, szegény gazdagokról ír. a legutóbbi há - ború utáni években, a kiskunságban eltöltött gyermekkorom szereplői mind nagyon szegények voltak, de egyáltalán nem tartották magukat an - nak. a villany- és gáz-, hús- és jognélküliséget az adott helyen és helyzetben egészen természetes állapotnak tartották. a szegény szót azonban, mégis mint valami lekicsinylően megkülönböztető jelzőt használták. te, ügön, ügön szögény! mondták annak a falubelinek, aki a rokoni, szomszédi, vagy egyéb patriarkális elkötelezettségei ellenére, valami aljasságot követett el. lát - szólag sajnálkozva, valójában azonban, a legmélyebb megvetésük kinyilvánításaként. külö nösen, ha tehetetlenek voltak vele szemben, mint ahogyan azok vagyunk most bizony, mi is. nem a delikvens anyagi, vagy társadalmi helyzetére vonatkozó minősítés volt tehát ez, hanem csupán erkölcsi jellegű. mégis, több hátrány következett belőle az illetőre nézve talán, mint ma a koldus szegénységből. nem választották be a községi, vagy az egyházi elöljáróságba, és nem csak a templomban szorult hátrább valahogyan, hanem a napszámba szegődök, a vetőmagosztásra, vagy a cséplőgépkölcsönzésre várakozók kö - zött is. mert panaszkodott rájuk a szomszédjuk, hogy minden évben elszánt néhány centit a földjéből? vagy, hogy átengedi a veteményesébe a baromfit? mert valakinek az örökösei rútul összevesztek egymással? igen, csak azért! de főként azért, mert nem bánták meg, nem igyekeztek jóvátenni, a helyére tenni valahogyan a dolgot. mert felül helyezték magukat a falu értékrendjén. vagy azért, mert nem tudtak, vagy azért, mert nem is akartak úgy élni, mint a többiek. lusták, vagy gyengék, vagy valamilyen más okból képtelenek voltak rá, hogy úgy gürcöljenek és szerezzenek, mint a többiek. előbb-utóbb tehát, vélték, csalni, lopni kényszerülnek, és veszélyesek lesznek. elvisz a cigány! ijesztgették a gyerekeket. jól kigondolt, évszázadokon át igen jól működő csúsztatás volt ez, büszke lehet rá legalább két, egymást követő társadalmi-gazdasági rendszer ideológiai apparátusa. felhasználhatónak bizonyult az osztályharcban, de még a nemzetek és nemzetiségek, valamint a nemzedékek, fajok és civilizációk egymással való féken tartásában is. a másként gondolkodók, érzők és élők legtöbbször koldus szegények, valóban. de nem lustaságuk, hanem a másságuk miatt. itt van az érvelés hibája, amely például, a roma kérdést mint egyfajta asszimilációt olyan reménytelenné teszi ma itt nálunk. mert hiszen éppen ez az olyan nehezen elviselhető másság az, aminek köszönhetően, bármilyen fájdalmas konfliktusok árán is, meg tudunk újulni, fenn tudunk maradni. éppen a nö - vényi és állatfajok sokfélesége teszi lehetővé a szüntelenül változó körülményekhez való alkalmazkodást, az élet fenntartását a földön. és alighanem, ugyanez vonatkozik az emberiségre is. kölcsönösen egymásra vagyunk utalva mi is, különböző vallásokhoz és világnézetekhez tartozó emberek, fehérek, sárgák és feketék. így aztán nemcsak feltételezzük, de tökéletesítjük, segítjük életben maradni is egymást. Nem tudják, de te - szik írta marx károly egy egészen másik jelenségről, de alighanem erre is érvényesen. Szép, szép, ám mindenkinek egyetlen élete van, és leginkább az érdekli. csakhogy a helyzet nálunk most valahogyan túl gyorsan romlik. Ha ez így megy tovább, akkor esetleg már megfordíthatatlanná válik. az eu adatai szerint, csak a múlt évben százezerrel nőtt nálunk a nemzetközi mércével mérten szegénynek minősíthető emberek, cigányok és nem cigányok száma. így tehát, a 2008-ban mért 2,8 millióhoz képest, most félmillióval, hazai mértékkel számolva másfél millióval többen vannak. ez valószínűleg a szociális támogatások rendszerének fokozatos, de igen radikális leépítése következtében alakult így. felmerül tehát a kérdés, hogy nem tehetnénk-e vajon mégis, az eddigieknél valamivel többet ezen a területen is? a Pokolhegy című, nemrég megjelent szociográfia kötetében (noran libro ) ezt a ki nem mondott kérdést teszi fel Szále lászló a földijeinek, ráckeve azonos nevű városrésze egykori és mai lakóinak, cigányoknak és nem cigányoknak, munkásoknak és munkanélkülieknek, pedagógusoknak és önkormányzati tisztségviselőknek. a válaszok többsége meglehetősen csalódott és borúlátó. ez arra mutat, hogy több sikertelen pró-

4 ÚJ EGYENLÍTÔ 39 bálkozás is volt. a nagy megjelenítő erejű beszámolók azt sugallják, hogy a helyzet érezhető megváltozásához a jelenlegieknél sokkal nagyobb erőknek kellene megmozdulniuk. a kétségtelenül egymásra utalt emberek közti szembetűnő egyen - lőtlenségnek ez a bonyolult rendszere ugyanis nem csak szubjektív hibák, mulasztások és egyenesen bűnök, hanem kőkemény gazdasági, társadalmi, mondhatni történelmi folyamatok következtében alakult ilyenné. valószínű tehát, hogy bizonyos mértékű jobbra fordulása is csak ezeknek a megváltozásával lehetséges. a szöveg titkolt, de jól érezhető személyes pátosza elárulja mégis a szerző titkos reményét, hogy ezek a változások lassan ugyan, de biztosan be fognak következni. talán nem is a cigányság nagy modern-kori írójától, lakatos menyhérttől idézett borús jövendölés szerint, hogy ti., amenynyiben a többség nem akar gondoskodni az eltartásáról, akkor ki kell irtania a kisebbséget. Hiszen, néhány év múlva nem is lesz már olyan egyértelmű, hogy kinek kit is kellene itt kiirtania ennek a logikának az alapján. Tapintatos tárgyilagosság Szále lászló tehát bizakodik. több ez a politikusok és a szegénységkutatók hivatásos optimizmusánál. nemcsak statisztikával és időnkénti kiszállásokkal szondázza a szegénységet. tudja ő a nélkül is, hogy mit jelent szegénynek lenni. és nem a mai magyar elit bölcsességében bízik, mert azt már jól ismeri. Hanem, a magyar népében. a cigányokéban és a svábokéban, a dunántúli és a tiszántúli magyar parasztokéban és azok leszármazottéiban, hatod- és hetedíziglen. tudja, hogy túlélik majd ezt az elitet is. ezért hát nyugodt és magabiztos, szerény és tárgyszerű. könyve jóval több szokványos cigányszociográfiánál. egészen szokatlan hely- és emberismerettel, szépírói beleélő képességgel jeleníti meg tárgyát. tudom, hogy ezeket az erényeket egészen más sorrendben szokták felsorolni: a megjelenítés hatásosságát többre tartják az átélés mélységénél. én azonban, nem így vagyok vele. Színészben is többre becsülöm az átélő típust a csupán bemutatónál, megjátszónál. Hát még egy íróembernél, akinek egész emberi-művészi hitelével kell kiállnia a hőseiért. aki nem tudja elképzelni, hogy milyen vívódások árán történik ez, nézze meg még egyszer fejes endrétől, mondjuk, a cserepes margit házasságát! jó harminc éve mutatták be Őfelsége avantgardja színházában, a gyurkó lászló vezette 25. Színházban, az andrássy úton. de nálunk már akkor sem adtak lakáskulcsot egy fiatal munkás párnak, mint az ndk-ban. a fiú ezért meghasonlik az egész politikai, a lány meg az erkölcsi rendszerrel. az író pedig, szidja őket, és hajtja le a kávékat egymás után. de nem ellenükre, hanem értük haragszik. és számolja a pulzusát.

5 Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát. ennek következtében minden megcsúszik egy kicsit, és jóformán semmi sem az, aminek látszik. a proletárköltőnek ez a zseniális sora is pokolhegyen, az ezerszer áldott nyóckerben, vagy legalább angyalföldön, a város peremén kellett volna, hogy szülessen, ahol a munkások és a munkanélküliek laknak. de nem ott született. mert egyáltalán nem csak ott laknak a nagy költők és nagy hősök, szegények és nem szegények. angyalföldön például, viszonylag kevés emléktáblát lehet látni a panelházak falán. Hogy mit jelent a panelbe egy nagyobbfajta tipli helyét belefúrni, azt csak annak nem kell magyarázni, aki próbálta már maga is. de akkor is! különösen, ha a szomszédos Új-lipótvárossal hasonlítjuk össze. pedig a proletár szerepét alakító bábfigura akkori mozgatói éppen azért csatolták ezt a polgári fészket angyalföldhöz, hogy tanuljon tőle egy kis forradalmi romantikát. most meg, éppen ez van tele azoknak az emléktábláival, akik mindenféle, hiábavaló gettólázadás mellőzésével a duna piszkosszürke habjaiban lelték halálukat 1944 őszén, telén. üldözöttek és ellenállók, tájékoztat az emlékműre vésett felirat. csak a véletlen műve, hogy nincsen közöttük azonban, Szép ernő vagy Szomory dezső is, akik akkor egy rossz ritmusú mondaton vagy egy banális jelzőn kívül, nemigen voltak képesek már ellenállni semminek és senkinek sem. vannak korok, amikor ez is éppen olyan nagy hőstett azonban, mint a fegyveres ellenállás. és attól tartok, hogy nálunk csaknem minden kor ilyen. ki tudná ezt győzni tiplivel? rossz lelkiismeretünknek emlékművekkel és táblákkal áldozunk, amelyeknél minden évben emlékbeszédet tarthatunk, hogy mindezeket a körülményeket jól elmagyarázhassuk. még mé - cseseket is helyezünk a vízre. ezek az áldozatok tetemének útját kellene, hogy kövessék, végig a dunán. igen ám, de akkor a fővárosi hidak mind le voltak bombázva. a testek a férfiak arccal le-, a nők pedig, felfelé fordulva szabadon úsztak így lefelé, egészen Újvidékig. most viszont, keringeni kezdenek az újjáépült, csodaszép hidaink lábánál a mécsesek, és besodródnak a vízre hajló fűzfabokrok közé. így aztán, a hajléktalanoknak az árvízről visszamaradt homokzsákokból eszkábált kunyhóiban kötnek ki, a korszak mindnyájunknál őszintébb tanúiként. egyébként, a legjobb helyen! 1944 karácsonya után, amikor a budapesti lakásokban és légópincékben hosszú időre kialudt a villany, még neves íróink is ilyen mécsesek mellett írták a legjobb műveiket. lehet, hogy most is ez lesz a vége a dolognak? dupla fenekű helyett, fedél nélküli irodalom? erről a lehetőségről beszélgetünk újabban a reggeli duna-parti kocogás és brain storming közben panelszomszédommal, a kelet-közép-európai európai pop art jó nevű képviselőjével, akit most szintén a felesége tart el. nem is olyan régen, volt itt egy csónakház. de túl nagy luxus volt ez egy panel lakótelepnek, csak úgy lejönni délután, munka után, evezni egyet. Hát, lebontották. lesz majd helyette luxus szálloda és luxus lakótelep. panoráma kilátással. de a propellert visszahozták azért, ráadásul bkv jeggyel. Hogy átvigye majálisozni a proletár gyerekeket a Szent margit szigetére? nem a szigetre járnak ma már a prolik, egyszer egy évben ingyen lepényt enni. Hanem az önkormányzat szociális osztályára, havi segélyért. közelebb van, és sokkal kulturáltabb dolog is. már nem sokáig.?? elfogy egyszer a kincse még dáriusnak is. te lennél az egyetlen, aki nem fedezte még fel cédu-

6 ÚJ EGYENLÍTÔ 41 láimat a lámpaoszlopokon? amelyeken kéregetés és ingyen ebéd helyett, valóságos cselekvésre szólítom fel a proletárokat az önkormányzati választáson? persze, persze, hát ki nem ismeri ezeket az öntapadó matricákat ebben a kerületben? A légynek sem ARt. légy óvatos, lehet, hogy ez egy műalkotás! és mindez egy fillér állami támogatás nélkül! nem tartanám etikusnak, hogy miközben kulturáltan küldöm el a politikai és a hozzá tartozó intézményrendszer egészét a jó ( ) anyjába, közben meg alamizsnáért mosolyogjak, avagy beálljak a sorba a koldusszilkével. és van néhány fiatalabb kolléga is, aki így gondolkodik. Horváth tibor, illetve mécs miklós és fischer judit a Szájjal és Aggyal festők társasága. kérlek szépen, soha nem vettem meg eddig még a Fedél nélkül-t sem, mert a kéregetés egyik szerény, mégis kissé nagyzoló, főként pedig pazarló formájának tartottam. de amíg sorstársai már az összehúgyozott papírdobozokon heverve, hosszú nyakú orvosságos üvegekből nyakalták az altatót, egy tisztaszemű és tiszta ruhájú ember tegnap elég éber volt még hozzá, hogy kiszúrta bennem a nép közé vegyült forradalmárt játszó, kiöregedett, liberális sznobot. Hoz - zám lépett, és nagyvonalakban említve a velen - cei bizottságnak a hajléktalanság alaptörvényben rögzítendő kriminalizálásával kapcsolatban közzétett jelentését, felhívta figyelmemet az egészen praktikus információkat tartalmazó apróhirdetésekre is. persze, hogy vettem egy la - pot. és rájöttem, hogy az Eszméletből a mottóban idézett sor nagyon jól passzolna ebbe a lapba is. akár maga józsef attila is feladhatta volna, apróhirdetésként. in gyen lejött volna a Szép Szóban. vajon miért nem adta? mert annak gyengébb volt a terjesztése. en - gedd meg, hogy bemutassam viszont, erdős virág józsef attila-díjas költő versét! lássuk, lássuk a medvét! Na most akkor na most akkor mondjátok meg nagyokosok, mi legyen, ki ne legyen miközülünk maholnap és ki legyen, ki rakja ki carrarai márvánnyal a klotyóját, kinek pakoltassák ki a pénztárnál a motyóját, / / kinek legyen tiszta sor, hogy haladás vagy haza, kinek legyen úgy, hogy többé ne mehessen haza, kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka, kit viszont a vácrátóti köztemető árka, kinek jusson éppen elég hely az isten tenyerén, Budafokon, Budaligeten és mátra-terenyén, Békésbe és Hevesbe, s ki menjen a levesbe. bravó! igazi proletár költészet! Szóval, akarom mondani, az ideiglenesen munka és lakás nélkül nálunk állomásozó bérből és fizetésből élők Hangja! egy 68-as forradalmi film jut róla az eszembe. A munkásosztály a paradicsomba megy. egyébként, 1971-ben készült, rendezte elio petri. ez azért fontos, mert ő megpróbált számot is vetni mindazzal, ami történt, illetve nem történt ott, rómában és másutt. de én nem tudok mégsem meghatódni tőle. a költőnek joga van csak kérdezni, persze. egy proletár költőnek is. de nem mindegy, hogy kitől várja a választ. kik azok a nagyokosok? csak nem a forradalom hozta politikusok? mert akkor, köszönöm szépen, nem vagyok kíváncsi a véleményükre! A jégből csak lucsok fakad, / de hű társ éhezők kísérnek. / S ha most a tyúkszemünkre lépnek, / hogy lábunk cipőnkbe dagad, rajtad is múlt. lásd, harc az élet / ne tékozold bizalmadat 1 írta egy másik proletár költő egyszer. ezen a hangon én aspiráns aranyifjúként, a tagankán hallottam először 68-ról beszélni. vodka, morfium és egyéb anyagok marta, rekedt baritonján szűrve át paszternák szövegét, a taganka Színház gitáros Hamletjét egy, a párizsi diákoktól megfertőződött káderfiú, a költőként is népszerű viszockij játszotta. mindössze néhány évvel az után, hogy gábor miklós intellektuálisan tépelődő szőke királyfia meghódította moszkvát. istenem, mennyire más Hamlet volt ez! igen jó bizonyítványt állított ki a maga emberségéről és művészi kvalitásairól, de szívszorító látleletet is, ezeknek a Wittenbergből jött dekabristáknak a naiv önhittségéről és valóság-idegenségéről. egyébként, ugyanezt vetette szemére a maga honfitársainak 68 -ban pasolini is az OKP-t a fiataloknak! című szabad versében: most a világ valamennyi újságírója (bele értve/ a televíziósokat is), / kinyalja (ahogy még mindig mondják ezt / az aszfalt nyelvén) a seggeteket. én nem, kedveseim. / túlságosan is papa-fiacskája képetek van. / gyűlöllek benneteket, ahogyan apáitokat is gyűlölöm. / Vér nem válik vízzé. / Ugyanolyan rossz vágású a szemetek. / Félénkek vagytok, bizonytalanok, elkeseredettek./ (Nagyon helyes!), de tudjátok azt is, hogyan legyetek / hatalmaskodók, zsarolók, magabiztosak és pofátlanok: / kispolgári tulajdonságok ezek, kedveseim./ Amikor tegnap a Valle giuliában összeverekedtetek / a rendőrökkel,/ én a rendőrökkel rokonszenveztem. / mert a rendőrök a szegények fiai. de ezek a levesbe menetelő angyalföldi elvtársak is hagyták kiénekelni szépen a szájukból azt a bizonyos, vérben érlelt proletár sajtot, csak az én életemben is, háromszor egymás után. először azzal az ócska, energiapazarló gorenje-

7 42 ÚJ EGYENLÍTÔ vel, aztán gyurcsány szánalmas tony blair paródiájával, majd orbán sötét üvegű páncélautóval száguldozó, hetyke tell vilmosával. Ugyan mit akarnak most még? megválasztani a duna jegén egy másik milliomost, bánya- vagy szőlőtulaj - donost? Ugyan, kérem, hagyjuk ezt! a proletáriátus, ha van még egyáltalán, akkor itt lakik ma, a hajléktalanoknak ebben a fűzfabokrok közé menekült táborában. egyelőre. de megvan már a törvény rájuk, kitiltják a fővárosból őket. és ez éppen azt mutatja, hogy a puszta látványuk is sokat számít még. elronthat például egy-egy egész koronázási békemenetet. a parlamentben nincsen még képviselőjük. de hősi halottaik vannak már, és úgy ápolják az emléküket ők is, mint a meg nem torolt részeg gázolások áldozatait a hozzátartozók. a tett színhelyén, égő mécsesekkel. amint látod, van már sajtójuk, és lassan, de biztosan, kitermelik a filozófusaikat és a politikusaikat is. Koldusopera Ha megengeded, most mindjárt be is mutatlak itt az egyiküknek. egy kissé viseltes, de kínosan tiszta farmerbe öltözött, frissen borotvált, középkorú úr lép hozzánk az egyik bokor mögül. Uraim, önök a Koldusopera rongyos seregének vendégei az angyalföldi táborban. paecock rendszergazda és brown rendőrfelügyelő úr éppen egy fontos pártközi egyeztetésen vesznek részt. Ha velem megelégszenek, szívesen elkísérem önöket a konferencia sátrunkba, és röviden tájékoztatom a munkánkról, életünkről. de engedjenek meg előbb egy, az elhangzott vershez és a beszélgetésükhöz fűzött megjegyzést, amelynek akaratlanul is fültanúja voltam, és amelyhez hasonlót gyakran hallunk itt, a parton időző lakótelepi sorstársaktól is. a költőnő kérdésével kapcsolatban önök józsef attilát, magam, szlavista lévén, ha megengedik, nyikolaj gogolt idézném: Ne a tükröt okold, ha ferde a képed! a mi álláspontunk is az, hogy vajmi keveset tehetnek itt a nagyokosok, a szegénység-pszichológusok, akik nagy fekete bmw-iken édes kiscsibéket hoznak az éhezőknek. Nem megenni, nevelni! nem hiszünk ebben a nemzeti tantervben, és általában, semmiféle átnevelésben. abban hiszünk, hogy minden rendszert csak a saját ellentmondásai dönthetnek meg. ez nem a tudomány és nem a hit kérdése. nézzenek ránk, itt vagyunk! a sírásók. egy ütött-kopott, nagy réz kannában megfőtt eközben a nekünk szánt, illatos török kávé. ven - déglátónk szétosztja az alighanem a moszkvai gyorsvonatról beszerzett füles poharakba, majd így folytatja: nem először fordul elő, hogy egy jól szervezett, de kissé már elgyengült birodalom keleti peremén egy ácsmester fia és néhány tanulatlan tanítvány mondja meg a tutit. munka és

8 ÚJ EGYENLÍTÔ 43 család, hit és erkölcs, valamint fedél híján, egy lapot adunk ki, és magunk is terjesztjük. és amíg a minket elemző urak egymást bámulják a tévében, idekint mi szorgalmasan írunk és olvasunk. ehhez persze nemcsak sok szabadidő kell, hanem valamelyes belső szabadság is. ami nemigen egyeztethető össze az átmeneti szállások áporodott levegőjével. (lásd petőfi Sándornál: A kutyák dala és A farkasok dala.) a svájci, német és osztrák kisnyugdíjasoknak mellettünk elhaladó nagy fehér hajóin egészen mást olvasnak, persze. vidám füttyel köszöntenek, és egymással versengve fényképeznek bennünket. néha jópofa kis higiénia-csomagokat dobnak ki a partra, amelyeket mi sajátos zászló- és karlendítéssel köszönünk meg. de jól jönnek azért a mosáshoz és az esti tisztálkodáshoz a dagály meg az elektromos uszoda leeresztett vizében. önöket azonban mindenekelőtt, nyilván az érdekli, hogy kik is ezek a tisztaság és szabadság mániás sírásók, és hogyan kerültek ide. vegyük talán a legegyszerűbb és alighanem, a legtanulságosabb esetet! 1989-ben összesen 3672 esetben döntött a bíróság arról, hogy a válópert követően melyik szülőnél helyezze el a kiskorú gyermeket esetben az anya kapta meg, az apa 34 ízben. vagyis, a pártatlan bírák (többségükben maguk is elvált bírónők) még minden tizedik rendszerváltó apukát sem ítélték alkalmasnak akár csak egyetlen gyermekének a felnevelésére. ráadásul, a meglett középkorú férfiak jelentős részét életében már másodszor értékelték le ilyen pártatlanul. a kádári konszolidáció idején ugyanis, mint 56-os egyetemistáknak nem mertek többé fegyvert adni a kezükbe. így aztán, a keresetük 13 százalékát levonták hadkötelezettségi hozzájárulás címén. cigányoktól és nem cigányoktól, forradalmároktól és ellenforradalmároktól egyaránt. valamivel később az ilyen levonásokat tartásdíjnak, meg fájdalomdíjnak nevezték már az ügyintézők. egyegy cinkos összekacsintással utcaképesnek nyilvánítva őket, persze. az elvált apák érdekvédelmi egyesülete egykori alapítójának, kertész ákos írónak a becslése szerint, közel negyedmillió válási apa él nálunk az utcán. ezek a családjukon kívül rekedt, de abba vagy egy új családba még mindig kétségbeesetten kapaszkodó, jól képzett és jó képességű emberek adják a fedél nélküliek derékhadát. tehát nem a buták, garázdák és munkakerülők. és nem is a megrögzött agglegények és a függetlenségükre kényes, úgy nevezett modern nők. Utóbbiak nem téveszthetők össze az utcanőkkel még az utcán sem! mivel hogy, más az öltözékük, és nem gépkocsival közlekednek. az utca, amint látjuk, nem a legalsó fok ma már egyébként sem a társadalmi ranglétrán. a baj mindig a másként gondolkodással kezdődik. épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, / e táj oly elhagyott. / S ím váratlan előbukkant egy férfi, / de tovább baktatott. / Utána néztem. Kifoszthatna engem, / hisz védekezni nincsen semmi kedvem, / míg nyomorult vagyok. 2 amint itt, a dagály fürdő külső kerítésén szaporodó koszorúkból is láthatják, még mi, kiköpött pestiek is hullunk, mint ősszel a legyek. még a metróban és a hólétől lucskos aluljárókban is. a kukázáshoz és lomozáshoz pedig, elég saját nyugdíjasunk meg egyéb járadékosunk van már. az ebből a helyzetből következő megpróbáltatásokat és feszültségeket, amint a filmben is látjuk, a betelepülni szándékozók nagyobb része nem képes feldolgozni, vagy akár csak elviselni. néznek ránk szomorúan, és vádlón. ezek az em - berek pedig, éltek ám valahol eddig is! Szerves részei voltak egy tájnak, egy közösségnek, egy kultúrának, egy országnak. képviselőt és polgármestert választottak, egészségügyi, szociális és oktatási fejkvótát vettek fel utánuk. nem kellett volna talán valamit tenni az illetékeseknek is, mielőtt a rendőrök és a hullaszállítók belekerültek a képbe? barátunk hirtelen a szájára üt. mit is mondok? dehogynem tesznek! tavaly télen már nemcsak a miniszterelnök, de maga a főpolgármester is figyelmeztette az aluljárók lakóit, hogy vonuljanak be szépen a szállásokra. ne kényszerítsék rá a bkk vezérigazgatóját, hogy munkaterületté nyilváníttassa, és lezárassa például a baross téri aluljárót, méghozzá épp a több napig tartó hóviharok idején! de mégiscsak erre kényszerült, szegény. csoda-e, hogy akkor aztán egyszer csak mindnyájunkat átsorolt az utcaképes kategóriába? így aztán nemcsak nekünk, de a rendes utasoknak is, át kellett caplatnunk csomagjaikkal a sűrű hóesésben a főváros egyik legszélesebb és legforgalmasabb terén átvezető, lucskos, csúszós gyalogösvényen a pályaudvarhoz és a metróállomáshoz. lehet persze, hogy közben nagyon sajnált bennünket. mindnyájunkat, mondom. elbert márta filmjének számomra legszimpatikusabb tette ugyanis, hogy a cigánycsalád hányattatásai mellett, egy többségi emberpár sorsát is bemutatja. persze, ők is utcaképesek. csak hát, mind a ketten egyegy olyan házasságból jöttek, amelyben a másik félnek maradt a lakás. náluk pedig, mindegyiküknél, egy-egy kiskorú gyermek maradt. mintha nem tudnák, hogy egy jó válóperes ügyvéd kezében súlyosbító körülménnyé, csaknem erkölcsi vétekké silányodik ez a makacskodás, mindketten hisznek az újrakezdés lehetőségében, még mindig. a férfi igavonó állatként dolgozik egész nap, hogy eltartsa négyüket, este pedig, valamelyik

9 44 ÚJ EGYENLÍTÔ játszótéri padon hajtja álomra a fejét. Hajnalon - ként a legkülönbözőbb baka-furfangokkal igyekszik aztán rendbe hozni a külsejét, hogy ne tűnjön ápolatlannak a munkahelyén, a fővárosi kerté - szet közfoglalkoztatottjaként. a válási anya ez alatt a városban bolyong a gyerekekkel. éjsza - kára valamelyik panelház tetején, a liftakna felett, abban a kis szerelő kamrában húzzák meg magukat, ahol a távfűtés szivattyúja van. a lakók nem szólnak nekik. de a szövetkezet valamiért nagyon igyekszik most már bérbe adni ezt a helyiséget is. igen, emlékszem erre én is. a film megmutatja, hogy mibe kerül az otthonteremtés egy cseppet sem kisebbségi emberpárnak is. de, bírják. pedig végig kell még, hogy hallgassák a velük foglalkozó politikusok, szociológusok, civil kurátorok és egyéb tiszteletdíjban meg költségtérítésben részesülők nyilatkozatait, ígéreteit és jó tanácsait. és ez az emberpár vállal még egy gyermeket, az ezzel járó további bajokkal együtt. a kismama, aki szült a magyar hazának egy második fiúgyermeket, úgy lép ki a kórház kapuján aztán, hogy egyszerűen, nincs hova mennie. és mégsem hagyja el magát. még nem. a lakosság egészségügyi és demográfiai helyzetével foglalkozó statisztikák azt mutatják azonban, hogy egyre többüknek egyre nehezebben megy már ez. nem csak az újrakezdő családalapítók és egyéb javíthatatlan renitensek fáradtak el. Sor - sukon okulva, a fiatalabbak bátorsága is egyre csappan. egyáltalán, csökken a házasságot kötők száma is. fedél nélkül, vagy akár azzal is. nagy kár. mivel a nemzetnek ebben a részében igen sok a tehetséges és igen, a szorgalmas ember. barátunk kiteríti az asztalon a Fedél nélkül 20. évfolyamának 493 számát. az apróhirdetések között olvasható: Kertépítés. Vállalunk metszést, megelőző permetezést, kerttervezést, kertépítést, kertrendezést, ásást, fakivágást, kaszálást, füvesítést, öntözőrendszer telepítést három név és telefonszám. Kedves Olvasó! Vass - Illés Roland vagyok, az 1646-os terjesztő. megbízható, jó megjelenésű embernek tartanak. Padlás-, pincetakarítást, festést, javító munkát vállalok, és kertész a szakmám Kérem, hívjon bizalommal! telefon. és: Könyv írásához keresek olyan megunt íróeszközt (írógép, kis laptop), amellyel könyvem meg tudnám írni! Illetve bármilyen megunt háztartási eszközt szívesen látok családommal együtt. Kérem, segítsen! Köszönöm. ettől ijedtek hát meg akkor a politikai hatalomnak újabban oly udvarias és tapintatos, meg jótékony urai! ez a fajta betűvetés jobban idegesíti őket, mint a tudós urak papírjai. nem is csoda! a lap 9. oldalán a velencei bizottság számára készített jelentésről olvashatunk, a hajléktalanság kriminalizálódásáról. de van más is. no, mondom, ezek a tudós kéregetők angyal - földön labdába sem rúghatnának. nálunk csak az vehet részt egy önkormányzati pályázaton, aki a 13. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik. tehát például, mondjuk, kassák és a munkás avantgard többi nagy művésze nem vehetne részt. Sem töröcsik mari a Vasvirág fő - s zerepében. a nemzetiből elűzött gobbi Hilda, és az új, nagy műveinek alapgondolatait rendszeresen a józsef attila Színház nézőivel megvitató ormos mária akadémikus és a többi szellemi ember, aki angyalföldön találkozik nap, mint nap a társadalmi valóság tényeivel. még az imént említett, az amerikai emigrációban sem ellenünk, sokkal inkább értünk haragvó kertész ákos is, a makra és a Névnap szerzője sem. és zsótér Sándor rendező és Horváth csaba, a senki mással össze nem téveszthetően angyalföldi Hamlet sem. Szegények. - kedves barátaim, foglalja össze a megbeszélés eredményét a vendéglátónk, egy pillantást vetve a karórájára. nyugi! biztosra vehetitek, hogy nekünk van már állandó bejelentett lakcímünk, sőt lapengedélyünk is. Számon tartjuk a jóakaróinkat, és aktívan részt veszünk az önkormányzati választásokon is. ne feledkezzünk meg azonban a hivatalos szervek erőfeszítéseiről sem! jegyzi meg vergiliusom, szokása szerint, kissé ironikusan. engedjétek meg, hogy közzé tegyem itt az egyik legújabb felhívást! Budapest XXI. Kerület csepel Önkormányzata pályázatot írt ki közösségfejlesztési célú rendezvények, ún. mini-projektek támogatására. A pályázat célja közterületi rendezvények, akciók révén kiemelten a közösségfejlesztés, továbbá a helyi lakosság önszerveződésének elősegítése. Kiemelt cél, az akcióterületi lakosság bevonása lakóhelyük társadalmi és esztétikai jellemvonásainak javítására a különböző közterületi rendezvények megvalósítása folytán. nem kétséges, hogy a kiemelt cél érdemes lesz majd vörös csepel akcióterületi lakosságának legmesszebbmenő támogatására, veszem vissza a szót, most már egészen magabiztosan. elvégre, a remény hal meg utoljára. ebben maradunk. Szegények. jegyzetek 1 józsef attila: Vigasz 2 (józsef attila: levegőt!)

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17.

Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17. 1 Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17. Balkán Fokasz Nikosz Megyek a 40-es buszon és bosszankodom. Leesett az első hó, a busz jócskán késett. A tömeg óriási és megállóról megállóra haladva nő. Egy könyök

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő a. egy régi baráttal szeretne találkozni. b. Istennel szeretne találkozni. c. a nagy szerelmével szeretne találkozni. 2. Az

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE A kiadványt összeállította: Laskó Zoltánné, Rosta Helga, Szirmai Nóra Grafika: Varga Gábor Farkas, Tunyogi Gábor Kiadja: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény,

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében

A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében A népszámlálás szerepe a hajléktalanok számbavételében Nemzeti tanácskozás a hajléktalanügyet támogató információs rendszerek kialakításának lehetőségeiről (2008. december 5.) Szűcs Zoltán Központi Statisztikai

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag

Indiai titkaim 5 - nagy kupac csomag 2010 szeptember 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Eljött a nagy nap. 1993. december 13-a, Luca napja. Indulás Indiába

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 45. szám, 2011. nov. 6. Milyen egyszerűnek is tetszik ma: fogom magam, és elmegyek vasárnap egy általam kiválasztott

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek Gondolatok Maurits Ferencről Bevezető Skiccek, rajzok, pálcikababák, kusza vonalkák. Ha rákérdezünk a gyermekkép alkotójára, hogy ez épp most mit ábrázol,

Részletesebben

Megmenteni a világot

Megmenteni a világot Megmenteni a világot Kisfilm forgatókönyv Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Ne lődd le a hírvivőt...2 Nem minden az, aminek elsőre látszik...2 Megmenteni a világot...3 Mi a fene???...4 A világ bajai...4 Ökológiai

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA

Bognárné Kocsis Judit. Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról OLVASÁSPEDAGÓGIA Bognárné Kocsis Judit OLVASÁSPEDAGÓGIA Karácsony Sándor irodalmi munkásságáról Karácsony Sándor életérõl, munkásságáról jelentõs mennyiségû írás, publikáció áll rendelkezésünkre, amelyek õt, mint pedagógust,

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos):

4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos): 4. Az au pair és a párkapcsolatok ( a fejezet, mely határozottan tanulságos): A kiutazásban ludas pasijainkról itt írunk, nem a szexben! Két külön dolog, ugyanis nekik nem sok közük volt a mi kinti életünkhöz,

Részletesebben

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10.

A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A cigánysoron se felejtenek 2008. October 10. A minap fekete csuklyások sorozatot lõttek és Molotov-koktélokat dobtak a tarnabodi faluszélen négy házra. Az idõs lakók nem sérültek meg. Még aznap délelõtt

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal ÁPRILISI NAPLÓ 2015 Az életkort mi vagy ki határozza meg? Elalvás előtt olvasgatom a protestánsok Magyarázatos Bibliáját. Főként a magyarázatokat. Most éppen a végénél nyílt ki, a Személyek, helyek, fogalmak

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben