Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM BESTIÁRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM BESTIÁRIUM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 4. szám április TARTALOM BESTIÁRIUM JOSÉ SARAMAGO Az elefánt utazása (Pál Ferenc fordítása) DAMIA ~ O DE GÓIS A boldog Mánuel király krónikája (Mojzer Anna fordítása) MOJZER ANNA Egy történet tanulsága MICHEL PASTOUREAU Dürer rinocérosza (Gila Zsuzsanna fordítása) JULES RENARD Természeti történetek (Lukács Laura fordítása) TED HUGHES Állatversek (Lackfi János fordítása) HONORÉ DE BALZAC Egy afrikai Oroszlán párizsi utazása és a következményei (Várhalmi Zsuzsa fordítása) MICHEL PASTOUREAU A falaise-i koca (Gila Zsuzsanna fordítása)

2 HIPPOLYTE TAINE Egy macska élete és filozófiai nézetei (Lukács Laura fordítása) GILLES DELEUZE Á mint állat Gilles Deleuze ábécéjéből (Lukács Laura fordítása) JEAN ANOUILH Fabulák (Lackfi János fordítása) HENRY WILLIAMSON Tarka, a vidra (Kiss Tamás fordítása) ÉLISABETH DE FONTENAY Lévi-Strauss, Rousseau és az élőlény jogai (Lukács Laura fordítása) KÜLFÖLDI SZERZŐINK Látogasson el weblapunkra: A Nagyvilág támogatója: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap

3 Ezüst Gy. Zoltán: az Afro-grafikák

4 Az emberek kedveseknek találják az állatokat. De mi az voltaképpen, ami az életük mélyéből kinéz ránk? Eszébe jutottak nagytata ökrei, hogy bámul, milyen tompán, a jászol karikáit csörgetve egy ilyen ökör. S tulajdonképpen így néz föl ránk az egész állati lét. NÉMETH LÁSZLÓ: Égető Eszter van bizonyos tisztelet és általános emberi kötelesség, mely bennünket nemcsak az élő és érző állatokkal, hanem a fákkal és növényekkel is összefűz. Igazságossággal tartozunk az embereknek, irgalommal és jóakarattal más teremtményeknek, amelyek méltók lehetnek erre. MONTAIGNE: Esszék Van valami érintkezés köztük és közöttünk, és valami kölcsönös elkötelezettség. Nem félek megvallani természetem gyermeki szelídségét, hogy nem tudom visszautasítani kutyám örvendezését, sem alkalmatlan időben, sem amikor neki tetszik. MONTAIGNE: Esszék És hogy senki se gúnyolódjon együttérzésemen, maga a teológia írja elő, hogy kegyesen bánjunk velük; és tekintve, hogy ugyanaz a gazda szállásolt el bennünket ebben a palotában, hogy szolgálatára álljunk, és hogy az állatok ugyanúgy családjának tagjai, mint mi, a teológiának igaza van, amikor bizonyos tiszteletre és szeretetre kötelez irántuk. MONTAIGNE: Esszék

5 Az elefánt utazása Bármennyire képtelenségnek tetszik azok szemében, akik nincsenek tudatában annak, hogy a közügyek intézésének folyamatában milyen fontos szerepet játszanak a hálószobák, legyen szó megszentelt, világi vagy akármilyen más benyílókról, az ausztriáig vándorló elefánt rendkívüli útjának, amelyet elbeszélni készülünk, első lépéseire a portugál udvar királyi lakosztályában került sor, nagyjából a lefekvés órájában. Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem a puszta véletlennek köszönhető ez a kissé pongyolán megfogalmazott nagyjából. Ilyenképpen akartuk figyelemre méltó nagyvonalúsággal elkerülni, hogy belevesszünk a némiképpen sikamlós, de mindig nevetséges fizikai és fiziológiai részletekbe, amelyek, ha a maguk pőreségében papírra vettetnének, mélyen sértenék harmadik jánosnak, portugália és algarve királyának, valamint ausztriai katalinnak, hitvesének, és azon jövőbeli sebestyén király nagyanyjának katolikus vallásosságát, aki egykor majd harcba indul alcácer-quibirben, és meghal az első összecsapásban, vagy a másodikban, bár némelyek azt állítják, hogy betegség végzett vele a csata előestéjén. Nos, a király, szemöldökét összevonva, így szólt a királynéhoz, Még mindig kétségeim vannak, asszonyom, Mivel kapcsolatban, uram, Hogy az az ajándék, amellyel megleptük miksa unokafivérünket négy évvel ezelőtt, a házasságkötése alkalmából, nem volt-e méltatlan származásához és érdemeihez, és ezért most, hogy itt tartózkodik a közelben, szinte csak karnyújtásnyira tőlünk, valladolidban mint spanyolország régense, szeretnék valami értékesebb ajándékot küldeni neki, valami olyat, ami elkápráztatja, mi erről a véleménye, asszonyom, Egy szentségtartó méltó ajándék volna, uram, megfigyeltem, hogy egy szentségtartó, talán mert az anyagi érték párosul benne a spirituális jelentéssel, mindig örömmel tölti el a megajándékozottat, Anyaszentegyházunk nem helyeselne ilyesfajta szabadosságot, hiszen bizonyosan élénken él még csalhatatlan emlékezetében, hogy miksa unokafivérünk milyen rokonszenvvel viszonyult a hitehagyott lutheránusok által bevezetett reformokhoz, a lutheránusokéhoz vagy a kálvinistákéhoz, soha nem tudtam különbséget tenni közöttük, Vade retro, satana, erre nem is gondoltam, kiáltott fel a királyné, és keresztet vetett, holnap, amint tehetem, meggyónok, Miért 253

6 éppen holnap, asszonyom, amikor mindennap szokása gyónni, kérdezte a király, E miatt az utálatos gondolat miatt, amelyet a gonosz lélek a hangszálaimra bocsátott, nézze csak kegyelmed, még mindig úgy érzem, perzsel a torkom, mintha a pokol kénköves lehelete futott volna végig rajta. A király már hozzászokott a királyné szenvedélyes kirohanásaihoz, ezért csak vállat vont, és visszatért terhes feladatához, hogy kitaláljon valami olyan ajándékot, amellyel a kedvében járhat az osztrák miksa főhercegnek. A királyné elmormolt egy imát, majd belekezdett egy másikba, de félbehagyta, és szinte kirobbant belőle, Salamon, hát persze, Micsoda, kérdezte kissé bambán a király, mert nemigen értette, júda királyának elragadtatott megidézését, Igen, uram, salamon, az elefánt, És mi dolgom van az elefánttal, tudakolta kissé bosszúsan a király, Az lesz az ajándék, a nászajándék, válaszolta a királyné, és lelkesülten, izgatottan felállt, Nem nászajándék kell, Az most nem fontos. A király lassan mozdulva, háromszor egymás után bólintott, majd kis szünet után megint bólintott hármat, mintegy beleegyezésül. Figyelemre méltó ötlet, Nemcsak figyelemre méltó, hanem egyenesen kiváló ötlet, páratlan ötlet, felelte a királyné, türelmetlen, már-már tiszteletlen mozdulattal, amelyet képtelen volt visszafogni, több mint két éve érkezett ide ez az állat indiából, és azóta csak eszik és alszik, a dézsája mindig csurig van vízzel, és halomban áll 254

7 az abrak előtte, mintha fogságban tartanánk, de nem remélnénk, hogy egyszer valaki kiváltja, Szegény jószág, nem tehet semmiről, itt nincsen olyan munka, amit el tudna végezni, hacsak ki nem küldöm a tejo-parti hajógyárakba, hogy deszkát hordjon, de abba belepusztulna a boldogtalan, mert igazából fatörzseket tudna jól emelgetni, azok jobban belesimulnak az ormánya görbületébe, Akkor hát elmegy bécsbe, És hogy megy el, kérdezte a király, Ó, ez már nem a mi dolgunk, ha majd miksa unokafivérünk lesz a gazdája, megoldja valahogy, remélem, hogy akkor még valladolidban lesz, Nem hallottam ezzel ellentétes híreket, Természetes, hogy valladolidba salamon a saját lábán megy, mert azt mondják, gyalogolni nagyon tud, És bécsbe is, mert nem lesz más választása, Jókora út vár rá, mondta a királyné, Bizony jókora, bólintott rá méltóságteljesen a király, majd hozzátette, Holnap írok miksa unokafivérünknek, és ha elfogadja az ajándékot, egyeztetjük az időpontokat, és pontosítunk minden részletet, például, hogy mikor szándékozik miksa bécsbe visszatérni, hány napra van szüksége salamonnak ahhoz, hogy lisszabonból valladolidba érjen, és attól fogva a többi már nem tartozik ránk, mossuk kezeinket, Így van, mossuk kezeinket, mondta a királyné, de a lelke mélyén, ahol minden emberi lényben ellentmondások tusakodnak, váratlanul belesajdult, hogy salamonnak egyedül kell elmennie olyan távoli földekre és olyan különös emberek közé. Másnap, kora reggel a király behívatta magához a titkárát, pero de alcáçova carneiro-t, és tollba mondott neki egy levelet, amely elsőre nemigen sikerült, de másodikra, sőt harmadikra sem, ezért hát teljes egészében a hozzáértő hivatalnok ékesszólásban való jártasságára és az uralkodók között érvényben lévő szertartásosság és levélbeli fordulatok terén szerzett gyakorlatára kellett hagyatkoznia, amit az a legjobb iskolában sajátított el, tulajdon édesapjától, antónio carneiro-tól tanult meg, halála után megörökölve tőle ezt a tisztséget. A levél tökéletesre sikerült, mind választékosság, mind érvelés tekintetében, s nem hiányzott belőle az a diplomatikusan érzékeltetett elméleti lehetőség sem, hogy az ajándék esetleg nem szolgál a főherceg kedvére, aki azonban semmiképpen sem utasíthatná vissza, mivel a portugál király a levél egyik stratégiailag fontos passzusában kijelenti, hogy birodalmának legértékesebb ékköve ez a salamon névre hallgató ele- 255 ˇ

8 fánt, mind az isteni teremtést átjáró egységes érzelem miatt, amely egymáshoz kapcsolja, és egymáshoz hasonlatossá teszi a fajokat, olyannyira, hogy van, aki szerint az ember abból az anyagból készült, ami az elefántból megmaradt, mind pedig az állat szimbolikus, lényegi és e világi értéke miatt. Miután lezárta és pecsétjével is ellátta a levelet, a király magához rendelte főistállómesterét, a legbizalmasabb hívének számító nemesurat, akinek röviden összefoglalta küldetése lényegét, majd utasította, hogy állítson össze méltóságának, de még inkább a reá bízott feladat súlyának megfelelő kíséretet. A nemesúr kezet csókolt a királynak, aki olyan ünnepélyesen, mintha kinyilatkoztatna, a következő talányos szavakat intézte hozzá, Legyen olyan gyors, mint az északi szél, és olyan kitartó mint a sas röpte, Igen, uram. Azután a király hangot változtatott, és ellátta őt néhány gyakorlati tanáccsal, Talán nem is szükséges emlékeztetnünk kegyelmedet arra, hogy váltson lovat, ahányszor csak szükséges, erre valók a postaállomások, nem kell garasoskodnia, majd parancsot adunk, hogy mindenre készüljenek fel a stációkon, bár az a véleményünk, hogy miközben kasztília útjain vágtat, inkább lovára borulva töltse az éjszakát, hogy ezzel is időt nyerjen. A hírvivő nem értette el, vagy nem akarta elérteni a tréfát, s csak annyit mondott, Felséged parancsait hiánytalanul teljesítem, a szavamat adom és az életemet teszem rá, majd kihátrált, mélyen meghajolva minden harmadik lépésnél. Ez a főistállómester egészen kiváló ember a maga nemében, mondta a király. A titoknok szerette volna megtoldani a dicséretet, megjegyezve, hogy egy főistállómester másként nem is cselekedhetne, ha őfelsége személyesen bíz rá egy feladatot. Eközben felrémlett benne, hogy néhány napja már mondott valami hasonlót. Ezzel egy időben eszébe jutottak apja szavai, Vigyázz, fiam, a többször elmondott dicséret egy idő után úgy megkopik, hogy fölér egy sértéssel. Ezért aztán a titoknok is inkább hallgatott, bár egészen más okból, mint a főistállómester. A beállt rövidke csöndességet a király törte meg, hangot adva annak az aggodalmának, amely felébredéskor gyökeret vert benne, Arra gondoltunk, talán helyes volna, ha megtekintenénk salamont, Kívánja fölséged, hogy kivezényeljem a testőrséget, kérdezte a titoknok, Nem kell, két apród tökéletesen elegendő lesz, az egyik viszi majd az üzenetet, a másik pedig azért, hogy utánanézzen annak, miért késlekedik az első, no és persze kegyelmed, titoknok uram, ha volna kedve hozzá, hogy elkísérjen bennünket, Érdemeimen fölül megtisztel vele, fölséges uram. Talán hogy mind több érdeméért tisztelhessük, mint édesatyját, akit Isten kegyelme övez, Hadd csókoljam meg fölséged kezét, ugyanazzal a szeretettel és tisztelettel, amellyel az ő kezét csókoltam, Úgy vélem, érdememen fölül tisztel meg vele, mondta mosolyogva a király, Ami a dialektikát és a csattanós válaszokat ille- 256

9 ti, fölségeddel senki nem versenyezhet, Tudja, vannak, akik azt állítják, hogy a csillagok állása születésünkkor nem kedvezett az irodalmi tehetségnek, Az irodalom nem minden a világon, fölséges uram, és meglehet, hogy egykor költői tettnek fogják tartani, hogy ma ellátogat salamon elefánthoz, Miben áll a költői tett, kérdezte a király, Nem tudhatni, fölséges utam, csak akkor döbbenünk rá, ha már megtörtént, De még csak szándékomat nyilvánítottam ki, hogy meglátogatnám salamont, A királyi szó alighanem mindennél többet nyom a latban, Úgy rémlik, valahol már hallottam, hogy a retorikában ezt nevezik iróniának, Felséged bocsánatáért esedezem, Meg van bocsátva, titoknok uram, ha ennél súlyosabb bűne nem lesz, biztosan az égbe jut, Nem tudom, fölséges uram, ez-e a legalkalmasabb pillanat, hogy valaki fölkívánkozzék az égbe, Mit akar ezzel mondani, Itt az inkvizíció, nem létezik többé a gyónás és feloldozás adta menlevél, Az inkvizíció fenntartja az egységet a keresztények között, ez a célja, Szent cél, valóban, fölséges uram, csakhogy milyen eszközökkel éri el, Ha szent a cél, akkor szentek az eszközök is, amelyekkel él, felelte a király kissé érdesen, Fölséged bocsánatáért esedezem, de nemcsak ezért, Nemcsak ezért, hanem még miért, Alázatosan kérem, mentsen fel a salamonnál teendő látogatás alól, úgy érzem, ma nem lennék kellemes társaság fölségednek, Nem mentem föl, mindenképpen ott kell lennie a karámban, Ugyan miért, fölséges uram, ha nem veszi zokon kérdésemet, Mert nem bírok olyan képességgel, hogy érzékelhetném, megtörténik-e az, amit költői tettnek nevezett, felelte a király, és mosolyra húzódott a szája, miközben bajsza és szakálla maliciózus, szinte mefisztói kifejezést kölcsönzött az arcának, Várom fölséged parancsait, Öt órára álljon ki négy ló a palota elé, az enyém nagy, testes és jámbor legyen, sosem voltam híres lovas, most pedig, hogy a kor és az öregkori nyavalyák megtették a magukét, egyre nehezebben ülöm meg a lovat, Igen, fölséges uram, És gondosan válassza ki nekünk az apródokat, ne abból a fajtából legyenek, akik szíre-szóra elvihogják magukat, mert az ilyeneknek ki tudnánk tekerni a nyakát, Gondom lesz rá, fölséges uram. Csak jóval fél hat után indultak útnak, mert a királyné, amint értesült a készülőben lévő kiruccanásról, maga is menni szeretett volna. Alig lehetett meggyőzni arról, hogy semmi értelme csak egy belémi út kedvéért befogatni a hintóba, merthogy salamonnak ott emeltek karámot. Abban pedig biztos vagyok, asszonyom, hogy lóra ülni nem akar, mondta erélyesen, ellentmondást nem tűrő hangon a király. A királyné tudomásul vette, hogy ilyen kurtán-furcsán elutasították, és elvonult, miközben azt mormolta magában, hogy egész portugáliában, sőt széles e világon nincs ember, aki nála jobban szeretné salamont. Ebből jól látszik, mennyi ellentmondás feszül egy lény- 257

10 ben. Miután béklyóba vert fenevadnak nevezte azt a szegény állatot, amelynél nagyobb sértés nem is érhet egy olyan lelkes lényt, amelyet indiában éveken át keményen és fizetség nélkül dolgoztattak, ausztriai katalin ezúttal halvány jeleit adta valamiféle gáláns bűnbánatnak, s ilyenformán csaknem elvitatta, legalábbis formálisan, urának, parancsolójának és királyának hatalmát. Valójában az egész nem volt több, mint vihar egy pohár vízben, aprócska házastársi viszály, amely szükségképpen véget ér, amint a főistállómester megérkezik, bármilyen választ hoz is. Ha a főherceg elfogadja az elefántot, a gond önmagától megoldódik, illetve megoldja egy bécsi utazás, ha pedig nem fogadja el, akkor kijelenthetjük, megint csak az ezredéves népi tapasztalásból merítve, hogy minden olyan csalódás, kudarc és kiábrándulás ellenére, amelyek az emberek és az elefántok mindennapjait át- meg átszövik, az élet megy tovább a maga útján. Salamonnak fogalma sincsen arról, mi vár rá. A főistállómester, a sorsát hordozó hírnök valladolid felé lovagol, miután úgy-ahogy összeszedte magát az után a balul elsült próbálkozás után, hogy a ló hátán szenderüljön álomra, portugália királya pedig kicsiny kíséretével, amely a titoknokból és az apródokból áll, közeledik a belémi vízparthoz, már feltűnt előtte a Jeromos-rendiek monostora és salamon karámja. Ha nem sürgetjük az időt, végül a világegyetem minden apró darabkája a helyére kerül. Itt van hát az elefánt. Kisebb termetű, mint afrikai rokonai, de a rárakódott koszrétegek alól is előtűnik, milyen jó felépítéssel ajándékozta meg az anyatermészet. Miért ilyen koszos ez az állat, tudakolta a király, merre van a gondozója, föltételezem, hogy van gondozója. Odalépett egy indiainak kinéző férfiú, akinek a testét elfedő ruházata már szinte teljesen elrongyolódott, az eredeti és az errefelé készített ruhadarabok egymásba gubancolódtak, elfedve vagy elrejtve az egzotikus öltözék maradékát, amelyet akkor viselt, amikor két évvel ezelőtt az elefánt kíséretében megérkezett. Ő volt az elefánthajcsár. A titoknok pillanatok alatt rájött, hogy az állat gondozója nem ismerte fel a királyt, és mivel ebben a helyzetben szóba sem jöhetett a formális bemutatkozás, miszerint fölséges uram, engedje meg, hogy bemutassam salamon gondozóját, indiai uram, bemutatom önnek portugália királyát, harmadik jánost, aki a kegyes előnévvel vonul majd be a történelembe, ezért parancsot adott az apródoknak, hogy lépjenek a karámon belülre, és tájékoztassák a szerencsétlen elefánthajcsárt e szakállas méltóság számos rangja és címe tekintetében, aki most olyan szigorú pillantással méregeti, hogy abból semmi jóra nem lehet számítani, Ő a király. A férfi megdermedt, mintha villám sújtotta volna, és már mozdult, hogy valahol menedéket keressen, de a két apród szorosan megmarkolta a rongyainál fogva, és a palánknak lökte. A király közben felkapaszkodott egy kezdetleges létrára, amely kívülről támaszkodott a karám fa- 258

11 lának, és ingerülten, viszolyogva szemlélte a jelenetet, bánva már, hogy engedett a reggeli ötletnek, és érzelmes látogatást tett ennél az elvadult vastagbőrűnél, ennél a négy rőf magas, nevetséges ormányosnál, amelyik, ha isten is úgy akarja, nemsokára már a kényes ízlésű osztrák udvarban engedi ki magából bűzös ürülékét. A bűnös mindebben, legalábbis félig-meddig, a titoknok volt, mert ő beszélt bizonyos költői megnyilatkozásokról, amit azóta sem tudott kiverni a fejéből. Szarkasztikus pillantást vetett az amúgy megbecsült hivatalnokra, aki mintha kitalálta volna, mi jár az eszében, ezért így szólt, A költői megnyilatkozás, fölséges uram, ebben az esetben az, hogy fölséged eljött ide, az elefánt puszta ürügy, semmi más. A király morgott valamit az orra alatt, amit senki nem hallott, azután határozott, éles hangon ezt mondta, Most azonnal mosdassák meg ezt az állatot. Királynak érezte magát, minthogy király is volt, és ez az érzés tökéletesen érthető, ha belegondolunk abba, hogy amióta a trónon ült, hasonló mondat még nem hagyta el a száját. Az apródok továbbították az uralkodó szavait az elefánthajcsárnak, amire a férfi odafutott egy színféléhez, amelyben szerszámféleségek, talán valóságos szerszámok is voltak a tömérdek limlom között, amiről senki nem tudta, mire szolgál. A szín mellett egy deszkából összerótt építmény állt, amelyet puszta cseréptető fedett, feltehetőleg ez volt a gondozó szállása. A férfi egy hosszú nyelű pálmarost kefével a kezében tért vissza, az itatóul szolgáló taposókád vizében megmerített egy vödröt, és nekiállt a munkának. Az állaton végigremegett a gyönyörűség. A víz és a bőrét súroló kefe kellemes emlékeket ébreszthettek benne, egy indiai folyó, egy rücskös fa emlékét, ennélfogva amíg tartott a mosdatás, jó félóránál is tovább, meg sem mozdult, állt egy helyben oszlopszerű lábain, mintha megbűvölték volna. Köztudomású, milyen erényekkel bír egy ápolt test, ezért nem volt meglepő, hogy egy másik elefánt állt ott az előbbi helyén. A mocsok, amely teljesen elborította és befedte a bőrét, a víz és a kefe együttes munkálkodása nyomán elenyészett, és salamon teljes nagyszerűségében mutatkozott meg a figyelő tekinteteknek. Természetesen a korlátain belül, ha hűek akarunk maradni az igazsághoz. Az ázsiai elefánt bőre, mint ezé a példányé is, vastag, szürkésbarna, foltok és szőrszálak éktelenkednek rajta, viselőjének legnagyobb bánatára, hiába intik folyton beletörődésre, újra meg újra elmondva neki, hogy elégedjen meg durva külsejével. Úgy adta át magát a mosdatásnak, mintha csodára várna, mintha keresztvíz alá hajolna, és mi lett az eredménye, csak szőrök és foltok. A király több mint egy éve látta utoljára az elefántot, a részletekről teljesen elfeledkezett, és ezért egyáltalán nem volt elégedett a látvánnyal, amely elébe tárult. Csak a vastagbőrű agyara nyújtott némi vigasztalást, hófehéren ragyogott, és enyhe görbüléssel meredt előre, mint két kivont kard. De a legrosszabb még 259

12 hátravolt. Portugália és természetesen algarve királya, akit imént még eltöltött a boldogság, hogy magának ötödik károly egyik vejének adhat ajándékot, váratlanul úgy érezte magát, mint aki arccal előre bucskázik lefelé egy lépcsőn, és egyenesen a becstelenség ásító torkába zuhan. Ezen rágódott a király, És ha a főhercegnek nem tetszik, ha utálatosnak találja, gondoljuk csak el, hogy látatlanban kegyeskedik elfogadni az ajándékot, de azután visszaküldi, hogyan élem túl a szégyent, hogy az európai közösség szánakozó vagy ironikus pillantásaitól kísérve így megaláztak. Hogy tetszik, mit gondol róla, kérdezte meg a király, összeszedve magát, a titkárától, A szépség vagy a rútság, felséges uram, viszonylagos kifejezések, a bagoly szemében a saját fiókái a legszebbek, én pedig itt, ezt az egyedi esetet az ázsiai elefánt egy pompás példányát látom magam előtt, mindazokkal a természetéből szükségszerűen következő foltokkal és szőrökkel ellátva, ami elbűvöli majd a főherceget és bécs lakosságát, akárcsak a köznépet, amely vándorútja közben láthatja. A király megkönnyebbülten felsóhajtott, Azt hiszem, igaza lehet, Nagyon remélem, felséges uram, és ha megadatott számomra, hogy az emberi természetről is tudhassak valamit, és ha felséged megengedi nekem, annyit még mondanék, hogy ez a szőrös és foltos elefánt elsőrendű politikai eszközzé válik majd az osztrák főherceg kezében, ha csakugyan olyan fortélyos, amilyennek eddigi tettei alapján megítélhettem. Segítsen leereszkednem, forog körülöttem a világ ettől a beszélgetéstől. A titoknok és a két apród segítségével a király különösebb nehézség nélkül lelépdelt azon a néhány létrafokon, amelyekre felkapaszkodott. Mélyet lélegzett, amikor végre biztos talajt érzett a lába alatt, és látható ok nélkül, hacsak nem a vérében hirtelen feldúsuló oxigén és az ebből következő gyorsabb agyi vérkeringés okozta, bár még nem jött el az a kor, hogy ezt bizonyosan tudhassuk, eszébe jutott valami, ami rendes körülmények között nem történt volna meg. Így szólt, Ez az ember nem mehet ilyen rongyosan bécsbe, ezért úgy rendelkezem, hogy varrassanak neki két öltözet ruhát, egy munkaruhát, amit akkor visel, amikor az elefánt hátán ül, és egy másikat, amelyet ünnepi alkalommal hordhat, nehogy szégyent hozzon rám az osztrák udvarban, nem kell különösebb fényűzés, de legyen méltó az országhoz, amelyik útjára bocsátja, Parancsára, felséges uram, Jut eszembe, hogy hívják a jóembert. Nekiindult az egyik apród, hogy megtudja, és a válasz, amelyet a titoknok közvetített, így hangzott, Szubhro. Szubro, ismételte meg a király, miféle név ez, A hát ne hagyja ki felséged, legalábbis ő így mondta, tüsténkedett a titoknok, el kellett volna neveznünk őt Joaquimnak, amikor megérkezett portugáliába, morgott a király. 260 PÁL FERENC fordítása

13 A boldog Mánuel király krónikája III. könyv, 55. fejezet A király Leó pápához küldött követségéről és az engedelmességi fogadalomról A múlt év végén, 1513 ban, elrendelte a király, hogy követeként Trista~o da Cunha Rómába menjen engedelmességi fogadalmat tenni X. Leó pápának, és egyben, az indiai hajózás első eredményeit bemutatandó, vecsernyepalástot, miseruhát és dalmatikát vigyen neki ajándékba, valamint egy súlyos brokátból készült, teljes egészében hímzett, gyöngyökkel és értékes drágakövekkel megrakott oltárelőlapot, mely emberemlékezet óta talán a leggazdagabb darab volt a maga nemében. E pontifikálén kívül nagy értékű ékszereket küldött még a király, és egy elefántot, egy vadászpárducot, meg egy perzsa lovat, ez utóbbit a hormuzi királytól kapta egy odavalósi vadásszal együtt. A vadász a párducot a ló tomporára borított, szép kidolgozású, aranyszálú domborhímzéssel ékes takarón vitte. Ezzel a követséggel szállt tengerre Lisszabonban Tristăo da Cunha. Útjára elkísérték: Diogo Pacheco és Joăo de Faria doktorok, titkárként Garcia de Resende, az elefánt felvigyázójaként pedig Nicolao de Faria, a király egyik istállómestere. Trista~o da Cunha magával vitte még Rodrigo da Cunhát, aki később III. János király birtokainak adófelügyelője, majd India kormányzója lett. Vele tartott két fia is, Simăo da Cunha és Pero Vaz da Cunha, nemes rokonok és barátok, szám szerint húszan, ez lévén a követség színe-virága, és elkísérte még néhány familiárisa is, akik mind a társaság díszére váltak. Így tehát útra kelt, és Alicante kikötőjének érintésével nyolc nap alatt Ibizára, majd pedig Mallorcára ért, ahonnan jó időben folytatta útját, és az 1514 ik év január havának végén befutott a sienai fennhatóság alatt álló Porto 261

14 Ercole kikötőjébe. Innen Trista~o da Cunha szárazföldi úton indult tovább Rómába, ahová február 14 én érkezett meg. Hogy az elefánt az utazást ne késleltesse, Nicolao de Fariának meghagyta, hogy amint partra teszi az állatot, annak lassúságához igazodva külön kísérje Rómába. Útközben mindenütt seregnyi gyalogos és lovas szegődött a nyomukba, aki mind azért jött, hogy az elefántot lássa, így csak nagy nehézség árán tudtak haladni az úton, s átvonulni a lakott helyeken. Néhány nappal azután, hogy Tristăo da Cunha egész családjával és kíséretével együtt Rómába érkezett, és Nicolao de Faria is megjött az elefánttal meg a párduccal, a pápa elrendelte, hogy nagyböjt első vasárnapján, március 12 én történjék az ünnepélyes bevonulás. Azon a napon még virradat előtt Adriano bíboros kertes palotájába mentek, mely a város határában található, s délután két órakor onnan indult a menet a város felé. Legelöl a követ családtagjai vonultak, utánuk a trombitások, majd a síposok következtek, mögöttük ment a párduc és az elefánt, mellettük pedig Nicolao da Faria lovagolt a királyi istállóból való szépséges lován, s ez éppen azzal a zománcozott aranydíszes lószerszámmal volt felszerelve, melyet a király a pápának küldött; finom aranyból készült minden tartozéka, még az istráng és a mellszíj is aranyfejű szegekkel volt kiverve, apróbb s nagy gyöngyök díszítették, és egy tarka selyem nyeregtakaró is tartozott hozzá. Mögöttük a követség nemesurai vonultak, őket pedig Garcia de Resende követte, a címerköpenybe öltözött Portugália címerkirálya, Trista~o da Cunha és két kísérője előtt. Diogo Pacheco Trista~o da Cunha jobbján, Joăo de Faria pedig a balján haladt. Ebben a sorrendben vonultak, mikor a fogadásukra elsőként érkezőkkel összetalálkoztak. Ezek pedig a bíborosok familiárisai voltak, prelátusaikkal együtt, utánuk a lengyel király követe jött, majd az angol királyé, rögtön utánuk a francia királyé, majd Berry hercege, aztán a milánói herceg fivére, a császár követeként Alberto da Carpi, s vele együtt a kasztíliai király, valamint a milánói herceg követei, utoljára pedig a velencei, luccai és bolognai követek érkeztek, az ünnepélyes menet fogadásán tehát mindegyik követ megjelent, aki ez idő tájt a római udvarban tartózkodott. 262

15 Egyenként Trista~o da Cunhához léptek, ígéretekkel és dicséretekkel halmozták el, magasztalták Mánuel király nagyságát és csodálatos tetteit, dicsérték éber őrködését a hit dolgai felett, és magasztalták a hitetlenek ellen szüntelenül folytatott háborúit. Mindezekre Diogo Pacheco doktor válaszolt, ugyanúgy latinul, ahogyan ők beszéltek, kivéve Kasztília követét, mert ez kasztíliai nyelven szólt, így hát neki, minthogy ő e beszédet jobban megértette, Trista~o da Cunha portugálul, saját anyanyelvén felelt, hiszen ezt a latinnál persze jobban tudta. Miután a beszédek elhangzottak, és lezajlott az ünnepélyes fogadás, s minthogy immár egybegyűltek mindannyian, alig nyíllövésnyire a város kapujától, kivonult eléjük Róma kormányzója az összes prelátussal és a pápa egész háznépével együtt, és Őszentsége nevében beszédet intézett Trista~o da Cunhához, üdvözölte érkezése alkalmából, ígértekkel halmozta el, a király ügyeit illetően pedig jóindulatáról biztosította. Minderre Diogo Pacheco doktor felelt meg, a fogadtatáshoz illő módon. Ezek után a ceremóniamesterek fölsorakoztatták a követséget, abban a rendben, ahogyan be kellett vonulniuk a városba, ez pedig a következő volt: az első sorba Trista~o da Cunha került, jobbján Berry hercegével, balján Róma kormányzójával, a második sorba Diogo Pachecót állították, jobbján Nicosia püspökével, balján Alberto da Carpival. Joa~o da Faria a harmadik sorban foglalt helyet, jobbján Nápoly püspökével, balján a francia követtel, mögöttük Kasztília követe egy prelátussal, s utána Anglia követe jött egy másik követtel együtt; megszokott helyükön és sorrendben követték őket a lengyel király, Velence, Milánó, Lucca és Bologna követei, utánuk pedig érsekek, püspökök és más prelátusok megszámlálhatatlan sora állt föl. A követek előtt, közvetlenül a pápai alabárdosok mögött a portugál címerkirály vonult, s előttük André de Resende ment egymagában, valamivel előrébb vonultak Trista~o da Cunha fiai, a követség többi nemesurával együtt. A nemesek előtt ment Nicolao da Faria az elefánttal, a párduccal, a trombitásokkal és a síposokkal. Előttük a pápa trombitásai és síposai vonultak, őket pedig a pápai svájci gárdisták előzték meg, akik feltartott lándzsával vonultak, míg őelőttük a pápa háznépe s még előrébb lovas testőrsége haladt az íjpuskásokkal. Ezek előtt Tristăo da Cunha családja ment, akiket Diogo Pacheco előzött meg, előtte meg Joăo da Faria vonult, az akkor Rómában tartózkodó portugál egyházi és világi udvaroncok mögött. Ezek előtt a bíborosi családok mentek, mindegyik a maga helyén, a fanfárosokkal, dobosokkal és trombitásokkal. Ebben a sorrendben léptek a városba, ahol az utcákon annyi volt a nép, hisz nem férhettek föl mindannyian az ablakokba vagy a tetőkre, hogy utat sem lehetett volna nyitni a városi bírák és a bíróság tisztjeinek erőteljes se- 263

16 gítsége nélkül. Így vonultak tehát, míg az Angyalvárhoz nem értek, ahol a pápa tartózkodott a bíborosokkal, hogy onnan nézze a követségi menetet. Mihelyt a várból megpillantották a vonulókat, a tüzérség üdvözlő ágyúzásba fogott, s a szakadatlan dörgés, mely elvegyült az angyalvári fanfár zengésével, mindaddig tartott, míg a menet el nem tűnt szem elől. Ez pedig átvonult a Tiberis hídján, majd a Via dei Banchin visszafordulva, aztán átkelve a Campo dei Fiorin, a szálláshelyre tért. Ott a vonulók búcsút vettek mindazoktól, akik a követséget kísérték, és a nap eseményeiben velük együtt részt vettek. Még útközben, amikor az elefánt az Angyalvárhoz ért, ahol a pápa néhány bíborosával lakosztályának legalacsonyabb ablakánál állt, háromszoros meghajlással hódolt Őszentsége előtt, majd egy hatalmas vizestartályból, melyet külön e célra töltöttek meg, ormányába vizet szivattyúzott, és ezt még magasabbra fröcskölte, mint ahol a pápa állt, a fölötte lévő ablakokat találta el, háromszor is bő vízzel locsolva meg az ott álló bíborosokat és egyéb fontos személyeket, majd az őt körülvevő sokaság felé fordult, és leginkább saját gyönyörűségére ugyanazt mívelte velük is, úgyhogy a bámészkodók alaposan átázva menekültek onnan. Miután az elefánt elvégezte ezt, és egyéb dolgokat, melyeket az őt vezető indiai parancsolt neki, ismét meghajlással hódolt a pápának, és vonult tovább, a pápa pedig szemével kísérte, míg az elefánt el nem tűnt a távolban. 56. fejezet Hogyan tette le az engedelmességi fogadalmat a pápának Tristăo da Cunha, miféle ügyekről tárgyalt vele, és mely megbízásait sikerült teljesítenie, valamint visszatérése a Portugál királyságba Miután lezajlott az ünnepség, ugyane március havának huszadik napjára, mely hétfőre esett, a pápa színe elé rendelte a követeket. Így azon a napon, síposokkal és a trombitásokkal, a palotába vonultak a követek a pápai audienciára, elöl a címerköpenyes címerkirállyal, a bíborosok familiárisai kíséretében. A pápa az első teremben, magas emelvényen fogadta őket, székükön ülő bíborosai, követek, római előkelőségek és néhány prelátus körében. Követeink sorban fölléptek az emelvényre, hogy a pápa lábát megcsókolják, majd a követség nemesurai és familiárisai járultak lábcsókra a pápához. Miután ez megtörtént, Trista~o da Cunha átadta a király levelét, melyet titkára hangosan felolvasott. Ezután Diogo Pacheco doktor beszélt, olyan jó stílusban, oly fesztelen eleganciával, hogy mindenki dicsérte, aki csak hallotta. A szónoklat végeztével a pápa válaszolt, ugyancsak latinul, és jóval 264

FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA

FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA ALEXANDRE DUMAS A SZAVOJAI HERCEG II. KÖTET FRANCIA EREDETIBŐL FORDÍTOTTA: SZINI GYULA TARTALOM MÁSODIK KÖTET ELSŐ FEJEZET Az udvar Franciaországban. MÁSODIK FEJEZET A király vadászata. HARMADIK FEJEZET

Részletesebben

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA 1 Jacksonville, Florida állambeli testvéreknek ajánlom e könyvet. Az én Efézusomnak, Jacksonville-nek 2 PROLÓGUS A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LV. évfolyam, 10. szám 2010. október TARTALOM Kortárs indiai irodalom Összeállította Bangha Imre, szerkesztette Bangha Imre és Lukács Laura BIBHÚTIBHÚSAN

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

A Szentek élete december hónap

A Szentek élete december hónap Diós István A Szentek élete december hónap Tartalomjegyzék December 1... 3 BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú... 3 December 2... 5 BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok... 5 December 3... 7 XAVÉRI

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ

EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ EZERÉV NAGYASSZONYA Hedvig királynő EZERÉV NAGYASSZONYA FIATAL LEÁNYOKNAK ÍRTÁK: BENEDEK RÓZSI, B. RADÓ LILI, D. LENGYEL LAURA EGO, LACZKÓ MÁRTA ELŐSZÓVAL ELLÁTTA: GRÓF APPONYI ALBERTNÉ 15 SZÍNES ÉS EGYSZÍNŰ

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe:

E. R. BURROUGHS. TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás. IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: E. R. BURROUGHS TARZAN A MAJOMEMBER Második kiadás IFJÚSÁGI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 1989 A mű eredeti címe: TARZAN OF THE APES First published in the October 1912 issue of All-Story Magazine Fordította: Erős

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben