Világirodalmi folyóirat Alapítva: október TARTALOM BESTIÁRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM BESTIÁRIUM"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LV. évfolyam, 4. szám április TARTALOM BESTIÁRIUM JOSÉ SARAMAGO Az elefánt utazása (Pál Ferenc fordítása) DAMIA ~ O DE GÓIS A boldog Mánuel király krónikája (Mojzer Anna fordítása) MOJZER ANNA Egy történet tanulsága MICHEL PASTOUREAU Dürer rinocérosza (Gila Zsuzsanna fordítása) JULES RENARD Természeti történetek (Lukács Laura fordítása) TED HUGHES Állatversek (Lackfi János fordítása) HONORÉ DE BALZAC Egy afrikai Oroszlán párizsi utazása és a következményei (Várhalmi Zsuzsa fordítása) MICHEL PASTOUREAU A falaise-i koca (Gila Zsuzsanna fordítása)

2 HIPPOLYTE TAINE Egy macska élete és filozófiai nézetei (Lukács Laura fordítása) GILLES DELEUZE Á mint állat Gilles Deleuze ábécéjéből (Lukács Laura fordítása) JEAN ANOUILH Fabulák (Lackfi János fordítása) HENRY WILLIAMSON Tarka, a vidra (Kiss Tamás fordítása) ÉLISABETH DE FONTENAY Lévi-Strauss, Rousseau és az élőlény jogai (Lukács Laura fordítása) KÜLFÖLDI SZERZŐINK Látogasson el weblapunkra: A Nagyvilág támogatója: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap

3 Ezüst Gy. Zoltán: az Afro-grafikák

4 Az emberek kedveseknek találják az állatokat. De mi az voltaképpen, ami az életük mélyéből kinéz ránk? Eszébe jutottak nagytata ökrei, hogy bámul, milyen tompán, a jászol karikáit csörgetve egy ilyen ökör. S tulajdonképpen így néz föl ránk az egész állati lét. NÉMETH LÁSZLÓ: Égető Eszter van bizonyos tisztelet és általános emberi kötelesség, mely bennünket nemcsak az élő és érző állatokkal, hanem a fákkal és növényekkel is összefűz. Igazságossággal tartozunk az embereknek, irgalommal és jóakarattal más teremtményeknek, amelyek méltók lehetnek erre. MONTAIGNE: Esszék Van valami érintkezés köztük és közöttünk, és valami kölcsönös elkötelezettség. Nem félek megvallani természetem gyermeki szelídségét, hogy nem tudom visszautasítani kutyám örvendezését, sem alkalmatlan időben, sem amikor neki tetszik. MONTAIGNE: Esszék És hogy senki se gúnyolódjon együttérzésemen, maga a teológia írja elő, hogy kegyesen bánjunk velük; és tekintve, hogy ugyanaz a gazda szállásolt el bennünket ebben a palotában, hogy szolgálatára álljunk, és hogy az állatok ugyanúgy családjának tagjai, mint mi, a teológiának igaza van, amikor bizonyos tiszteletre és szeretetre kötelez irántuk. MONTAIGNE: Esszék

5 Az elefánt utazása Bármennyire képtelenségnek tetszik azok szemében, akik nincsenek tudatában annak, hogy a közügyek intézésének folyamatában milyen fontos szerepet játszanak a hálószobák, legyen szó megszentelt, világi vagy akármilyen más benyílókról, az ausztriáig vándorló elefánt rendkívüli útjának, amelyet elbeszélni készülünk, első lépéseire a portugál udvar királyi lakosztályában került sor, nagyjából a lefekvés órájában. Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem a puszta véletlennek köszönhető ez a kissé pongyolán megfogalmazott nagyjából. Ilyenképpen akartuk figyelemre méltó nagyvonalúsággal elkerülni, hogy belevesszünk a némiképpen sikamlós, de mindig nevetséges fizikai és fiziológiai részletekbe, amelyek, ha a maguk pőreségében papírra vettetnének, mélyen sértenék harmadik jánosnak, portugália és algarve királyának, valamint ausztriai katalinnak, hitvesének, és azon jövőbeli sebestyén király nagyanyjának katolikus vallásosságát, aki egykor majd harcba indul alcácer-quibirben, és meghal az első összecsapásban, vagy a másodikban, bár némelyek azt állítják, hogy betegség végzett vele a csata előestéjén. Nos, a király, szemöldökét összevonva, így szólt a királynéhoz, Még mindig kétségeim vannak, asszonyom, Mivel kapcsolatban, uram, Hogy az az ajándék, amellyel megleptük miksa unokafivérünket négy évvel ezelőtt, a házasságkötése alkalmából, nem volt-e méltatlan származásához és érdemeihez, és ezért most, hogy itt tartózkodik a közelben, szinte csak karnyújtásnyira tőlünk, valladolidban mint spanyolország régense, szeretnék valami értékesebb ajándékot küldeni neki, valami olyat, ami elkápráztatja, mi erről a véleménye, asszonyom, Egy szentségtartó méltó ajándék volna, uram, megfigyeltem, hogy egy szentségtartó, talán mert az anyagi érték párosul benne a spirituális jelentéssel, mindig örömmel tölti el a megajándékozottat, Anyaszentegyházunk nem helyeselne ilyesfajta szabadosságot, hiszen bizonyosan élénken él még csalhatatlan emlékezetében, hogy miksa unokafivérünk milyen rokonszenvvel viszonyult a hitehagyott lutheránusok által bevezetett reformokhoz, a lutheránusokéhoz vagy a kálvinistákéhoz, soha nem tudtam különbséget tenni közöttük, Vade retro, satana, erre nem is gondoltam, kiáltott fel a királyné, és keresztet vetett, holnap, amint tehetem, meggyónok, Miért 253

6 éppen holnap, asszonyom, amikor mindennap szokása gyónni, kérdezte a király, E miatt az utálatos gondolat miatt, amelyet a gonosz lélek a hangszálaimra bocsátott, nézze csak kegyelmed, még mindig úgy érzem, perzsel a torkom, mintha a pokol kénköves lehelete futott volna végig rajta. A király már hozzászokott a királyné szenvedélyes kirohanásaihoz, ezért csak vállat vont, és visszatért terhes feladatához, hogy kitaláljon valami olyan ajándékot, amellyel a kedvében járhat az osztrák miksa főhercegnek. A királyné elmormolt egy imát, majd belekezdett egy másikba, de félbehagyta, és szinte kirobbant belőle, Salamon, hát persze, Micsoda, kérdezte kissé bambán a király, mert nemigen értette, júda királyának elragadtatott megidézését, Igen, uram, salamon, az elefánt, És mi dolgom van az elefánttal, tudakolta kissé bosszúsan a király, Az lesz az ajándék, a nászajándék, válaszolta a királyné, és lelkesülten, izgatottan felállt, Nem nászajándék kell, Az most nem fontos. A király lassan mozdulva, háromszor egymás után bólintott, majd kis szünet után megint bólintott hármat, mintegy beleegyezésül. Figyelemre méltó ötlet, Nemcsak figyelemre méltó, hanem egyenesen kiváló ötlet, páratlan ötlet, felelte a királyné, türelmetlen, már-már tiszteletlen mozdulattal, amelyet képtelen volt visszafogni, több mint két éve érkezett ide ez az állat indiából, és azóta csak eszik és alszik, a dézsája mindig csurig van vízzel, és halomban áll 254

7 az abrak előtte, mintha fogságban tartanánk, de nem remélnénk, hogy egyszer valaki kiváltja, Szegény jószág, nem tehet semmiről, itt nincsen olyan munka, amit el tudna végezni, hacsak ki nem küldöm a tejo-parti hajógyárakba, hogy deszkát hordjon, de abba belepusztulna a boldogtalan, mert igazából fatörzseket tudna jól emelgetni, azok jobban belesimulnak az ormánya görbületébe, Akkor hát elmegy bécsbe, És hogy megy el, kérdezte a király, Ó, ez már nem a mi dolgunk, ha majd miksa unokafivérünk lesz a gazdája, megoldja valahogy, remélem, hogy akkor még valladolidban lesz, Nem hallottam ezzel ellentétes híreket, Természetes, hogy valladolidba salamon a saját lábán megy, mert azt mondják, gyalogolni nagyon tud, És bécsbe is, mert nem lesz más választása, Jókora út vár rá, mondta a királyné, Bizony jókora, bólintott rá méltóságteljesen a király, majd hozzátette, Holnap írok miksa unokafivérünknek, és ha elfogadja az ajándékot, egyeztetjük az időpontokat, és pontosítunk minden részletet, például, hogy mikor szándékozik miksa bécsbe visszatérni, hány napra van szüksége salamonnak ahhoz, hogy lisszabonból valladolidba érjen, és attól fogva a többi már nem tartozik ránk, mossuk kezeinket, Így van, mossuk kezeinket, mondta a királyné, de a lelke mélyén, ahol minden emberi lényben ellentmondások tusakodnak, váratlanul belesajdult, hogy salamonnak egyedül kell elmennie olyan távoli földekre és olyan különös emberek közé. Másnap, kora reggel a király behívatta magához a titkárát, pero de alcáçova carneiro-t, és tollba mondott neki egy levelet, amely elsőre nemigen sikerült, de másodikra, sőt harmadikra sem, ezért hát teljes egészében a hozzáértő hivatalnok ékesszólásban való jártasságára és az uralkodók között érvényben lévő szertartásosság és levélbeli fordulatok terén szerzett gyakorlatára kellett hagyatkoznia, amit az a legjobb iskolában sajátított el, tulajdon édesapjától, antónio carneiro-tól tanult meg, halála után megörökölve tőle ezt a tisztséget. A levél tökéletesre sikerült, mind választékosság, mind érvelés tekintetében, s nem hiányzott belőle az a diplomatikusan érzékeltetett elméleti lehetőség sem, hogy az ajándék esetleg nem szolgál a főherceg kedvére, aki azonban semmiképpen sem utasíthatná vissza, mivel a portugál király a levél egyik stratégiailag fontos passzusában kijelenti, hogy birodalmának legértékesebb ékköve ez a salamon névre hallgató ele- 255 ˇ

8 fánt, mind az isteni teremtést átjáró egységes érzelem miatt, amely egymáshoz kapcsolja, és egymáshoz hasonlatossá teszi a fajokat, olyannyira, hogy van, aki szerint az ember abból az anyagból készült, ami az elefántból megmaradt, mind pedig az állat szimbolikus, lényegi és e világi értéke miatt. Miután lezárta és pecsétjével is ellátta a levelet, a király magához rendelte főistállómesterét, a legbizalmasabb hívének számító nemesurat, akinek röviden összefoglalta küldetése lényegét, majd utasította, hogy állítson össze méltóságának, de még inkább a reá bízott feladat súlyának megfelelő kíséretet. A nemesúr kezet csókolt a királynak, aki olyan ünnepélyesen, mintha kinyilatkoztatna, a következő talányos szavakat intézte hozzá, Legyen olyan gyors, mint az északi szél, és olyan kitartó mint a sas röpte, Igen, uram. Azután a király hangot változtatott, és ellátta őt néhány gyakorlati tanáccsal, Talán nem is szükséges emlékeztetnünk kegyelmedet arra, hogy váltson lovat, ahányszor csak szükséges, erre valók a postaállomások, nem kell garasoskodnia, majd parancsot adunk, hogy mindenre készüljenek fel a stációkon, bár az a véleményünk, hogy miközben kasztília útjain vágtat, inkább lovára borulva töltse az éjszakát, hogy ezzel is időt nyerjen. A hírvivő nem értette el, vagy nem akarta elérteni a tréfát, s csak annyit mondott, Felséged parancsait hiánytalanul teljesítem, a szavamat adom és az életemet teszem rá, majd kihátrált, mélyen meghajolva minden harmadik lépésnél. Ez a főistállómester egészen kiváló ember a maga nemében, mondta a király. A titoknok szerette volna megtoldani a dicséretet, megjegyezve, hogy egy főistállómester másként nem is cselekedhetne, ha őfelsége személyesen bíz rá egy feladatot. Eközben felrémlett benne, hogy néhány napja már mondott valami hasonlót. Ezzel egy időben eszébe jutottak apja szavai, Vigyázz, fiam, a többször elmondott dicséret egy idő után úgy megkopik, hogy fölér egy sértéssel. Ezért aztán a titoknok is inkább hallgatott, bár egészen más okból, mint a főistállómester. A beállt rövidke csöndességet a király törte meg, hangot adva annak az aggodalmának, amely felébredéskor gyökeret vert benne, Arra gondoltunk, talán helyes volna, ha megtekintenénk salamont, Kívánja fölséged, hogy kivezényeljem a testőrséget, kérdezte a titoknok, Nem kell, két apród tökéletesen elegendő lesz, az egyik viszi majd az üzenetet, a másik pedig azért, hogy utánanézzen annak, miért késlekedik az első, no és persze kegyelmed, titoknok uram, ha volna kedve hozzá, hogy elkísérjen bennünket, Érdemeimen fölül megtisztel vele, fölséges uram. Talán hogy mind több érdeméért tisztelhessük, mint édesatyját, akit Isten kegyelme övez, Hadd csókoljam meg fölséged kezét, ugyanazzal a szeretettel és tisztelettel, amellyel az ő kezét csókoltam, Úgy vélem, érdememen fölül tisztel meg vele, mondta mosolyogva a király, Ami a dialektikát és a csattanós válaszokat ille- 256

9 ti, fölségeddel senki nem versenyezhet, Tudja, vannak, akik azt állítják, hogy a csillagok állása születésünkkor nem kedvezett az irodalmi tehetségnek, Az irodalom nem minden a világon, fölséges uram, és meglehet, hogy egykor költői tettnek fogják tartani, hogy ma ellátogat salamon elefánthoz, Miben áll a költői tett, kérdezte a király, Nem tudhatni, fölséges utam, csak akkor döbbenünk rá, ha már megtörtént, De még csak szándékomat nyilvánítottam ki, hogy meglátogatnám salamont, A királyi szó alighanem mindennél többet nyom a latban, Úgy rémlik, valahol már hallottam, hogy a retorikában ezt nevezik iróniának, Felséged bocsánatáért esedezem, Meg van bocsátva, titoknok uram, ha ennél súlyosabb bűne nem lesz, biztosan az égbe jut, Nem tudom, fölséges uram, ez-e a legalkalmasabb pillanat, hogy valaki fölkívánkozzék az égbe, Mit akar ezzel mondani, Itt az inkvizíció, nem létezik többé a gyónás és feloldozás adta menlevél, Az inkvizíció fenntartja az egységet a keresztények között, ez a célja, Szent cél, valóban, fölséges uram, csakhogy milyen eszközökkel éri el, Ha szent a cél, akkor szentek az eszközök is, amelyekkel él, felelte a király kissé érdesen, Fölséged bocsánatáért esedezem, de nemcsak ezért, Nemcsak ezért, hanem még miért, Alázatosan kérem, mentsen fel a salamonnál teendő látogatás alól, úgy érzem, ma nem lennék kellemes társaság fölségednek, Nem mentem föl, mindenképpen ott kell lennie a karámban, Ugyan miért, fölséges uram, ha nem veszi zokon kérdésemet, Mert nem bírok olyan képességgel, hogy érzékelhetném, megtörténik-e az, amit költői tettnek nevezett, felelte a király, és mosolyra húzódott a szája, miközben bajsza és szakálla maliciózus, szinte mefisztói kifejezést kölcsönzött az arcának, Várom fölséged parancsait, Öt órára álljon ki négy ló a palota elé, az enyém nagy, testes és jámbor legyen, sosem voltam híres lovas, most pedig, hogy a kor és az öregkori nyavalyák megtették a magukét, egyre nehezebben ülöm meg a lovat, Igen, fölséges uram, És gondosan válassza ki nekünk az apródokat, ne abból a fajtából legyenek, akik szíre-szóra elvihogják magukat, mert az ilyeneknek ki tudnánk tekerni a nyakát, Gondom lesz rá, fölséges uram. Csak jóval fél hat után indultak útnak, mert a királyné, amint értesült a készülőben lévő kiruccanásról, maga is menni szeretett volna. Alig lehetett meggyőzni arról, hogy semmi értelme csak egy belémi út kedvéért befogatni a hintóba, merthogy salamonnak ott emeltek karámot. Abban pedig biztos vagyok, asszonyom, hogy lóra ülni nem akar, mondta erélyesen, ellentmondást nem tűrő hangon a király. A királyné tudomásul vette, hogy ilyen kurtán-furcsán elutasították, és elvonult, miközben azt mormolta magában, hogy egész portugáliában, sőt széles e világon nincs ember, aki nála jobban szeretné salamont. Ebből jól látszik, mennyi ellentmondás feszül egy lény- 257

10 ben. Miután béklyóba vert fenevadnak nevezte azt a szegény állatot, amelynél nagyobb sértés nem is érhet egy olyan lelkes lényt, amelyet indiában éveken át keményen és fizetség nélkül dolgoztattak, ausztriai katalin ezúttal halvány jeleit adta valamiféle gáláns bűnbánatnak, s ilyenformán csaknem elvitatta, legalábbis formálisan, urának, parancsolójának és királyának hatalmát. Valójában az egész nem volt több, mint vihar egy pohár vízben, aprócska házastársi viszály, amely szükségképpen véget ér, amint a főistállómester megérkezik, bármilyen választ hoz is. Ha a főherceg elfogadja az elefántot, a gond önmagától megoldódik, illetve megoldja egy bécsi utazás, ha pedig nem fogadja el, akkor kijelenthetjük, megint csak az ezredéves népi tapasztalásból merítve, hogy minden olyan csalódás, kudarc és kiábrándulás ellenére, amelyek az emberek és az elefántok mindennapjait át- meg átszövik, az élet megy tovább a maga útján. Salamonnak fogalma sincsen arról, mi vár rá. A főistállómester, a sorsát hordozó hírnök valladolid felé lovagol, miután úgy-ahogy összeszedte magát az után a balul elsült próbálkozás után, hogy a ló hátán szenderüljön álomra, portugália királya pedig kicsiny kíséretével, amely a titoknokból és az apródokból áll, közeledik a belémi vízparthoz, már feltűnt előtte a Jeromos-rendiek monostora és salamon karámja. Ha nem sürgetjük az időt, végül a világegyetem minden apró darabkája a helyére kerül. Itt van hát az elefánt. Kisebb termetű, mint afrikai rokonai, de a rárakódott koszrétegek alól is előtűnik, milyen jó felépítéssel ajándékozta meg az anyatermészet. Miért ilyen koszos ez az állat, tudakolta a király, merre van a gondozója, föltételezem, hogy van gondozója. Odalépett egy indiainak kinéző férfiú, akinek a testét elfedő ruházata már szinte teljesen elrongyolódott, az eredeti és az errefelé készített ruhadarabok egymásba gubancolódtak, elfedve vagy elrejtve az egzotikus öltözék maradékát, amelyet akkor viselt, amikor két évvel ezelőtt az elefánt kíséretében megérkezett. Ő volt az elefánthajcsár. A titoknok pillanatok alatt rájött, hogy az állat gondozója nem ismerte fel a királyt, és mivel ebben a helyzetben szóba sem jöhetett a formális bemutatkozás, miszerint fölséges uram, engedje meg, hogy bemutassam salamon gondozóját, indiai uram, bemutatom önnek portugália királyát, harmadik jánost, aki a kegyes előnévvel vonul majd be a történelembe, ezért parancsot adott az apródoknak, hogy lépjenek a karámon belülre, és tájékoztassák a szerencsétlen elefánthajcsárt e szakállas méltóság számos rangja és címe tekintetében, aki most olyan szigorú pillantással méregeti, hogy abból semmi jóra nem lehet számítani, Ő a király. A férfi megdermedt, mintha villám sújtotta volna, és már mozdult, hogy valahol menedéket keressen, de a két apród szorosan megmarkolta a rongyainál fogva, és a palánknak lökte. A király közben felkapaszkodott egy kezdetleges létrára, amely kívülről támaszkodott a karám fa- 258

11 lának, és ingerülten, viszolyogva szemlélte a jelenetet, bánva már, hogy engedett a reggeli ötletnek, és érzelmes látogatást tett ennél az elvadult vastagbőrűnél, ennél a négy rőf magas, nevetséges ormányosnál, amelyik, ha isten is úgy akarja, nemsokára már a kényes ízlésű osztrák udvarban engedi ki magából bűzös ürülékét. A bűnös mindebben, legalábbis félig-meddig, a titoknok volt, mert ő beszélt bizonyos költői megnyilatkozásokról, amit azóta sem tudott kiverni a fejéből. Szarkasztikus pillantást vetett az amúgy megbecsült hivatalnokra, aki mintha kitalálta volna, mi jár az eszében, ezért így szólt, A költői megnyilatkozás, fölséges uram, ebben az esetben az, hogy fölséged eljött ide, az elefánt puszta ürügy, semmi más. A király morgott valamit az orra alatt, amit senki nem hallott, azután határozott, éles hangon ezt mondta, Most azonnal mosdassák meg ezt az állatot. Királynak érezte magát, minthogy király is volt, és ez az érzés tökéletesen érthető, ha belegondolunk abba, hogy amióta a trónon ült, hasonló mondat még nem hagyta el a száját. Az apródok továbbították az uralkodó szavait az elefánthajcsárnak, amire a férfi odafutott egy színféléhez, amelyben szerszámféleségek, talán valóságos szerszámok is voltak a tömérdek limlom között, amiről senki nem tudta, mire szolgál. A szín mellett egy deszkából összerótt építmény állt, amelyet puszta cseréptető fedett, feltehetőleg ez volt a gondozó szállása. A férfi egy hosszú nyelű pálmarost kefével a kezében tért vissza, az itatóul szolgáló taposókád vizében megmerített egy vödröt, és nekiállt a munkának. Az állaton végigremegett a gyönyörűség. A víz és a bőrét súroló kefe kellemes emlékeket ébreszthettek benne, egy indiai folyó, egy rücskös fa emlékét, ennélfogva amíg tartott a mosdatás, jó félóránál is tovább, meg sem mozdult, állt egy helyben oszlopszerű lábain, mintha megbűvölték volna. Köztudomású, milyen erényekkel bír egy ápolt test, ezért nem volt meglepő, hogy egy másik elefánt állt ott az előbbi helyén. A mocsok, amely teljesen elborította és befedte a bőrét, a víz és a kefe együttes munkálkodása nyomán elenyészett, és salamon teljes nagyszerűségében mutatkozott meg a figyelő tekinteteknek. Természetesen a korlátain belül, ha hűek akarunk maradni az igazsághoz. Az ázsiai elefánt bőre, mint ezé a példányé is, vastag, szürkésbarna, foltok és szőrszálak éktelenkednek rajta, viselőjének legnagyobb bánatára, hiába intik folyton beletörődésre, újra meg újra elmondva neki, hogy elégedjen meg durva külsejével. Úgy adta át magát a mosdatásnak, mintha csodára várna, mintha keresztvíz alá hajolna, és mi lett az eredménye, csak szőrök és foltok. A király több mint egy éve látta utoljára az elefántot, a részletekről teljesen elfeledkezett, és ezért egyáltalán nem volt elégedett a látvánnyal, amely elébe tárult. Csak a vastagbőrű agyara nyújtott némi vigasztalást, hófehéren ragyogott, és enyhe görbüléssel meredt előre, mint két kivont kard. De a legrosszabb még 259

12 hátravolt. Portugália és természetesen algarve királya, akit imént még eltöltött a boldogság, hogy magának ötödik károly egyik vejének adhat ajándékot, váratlanul úgy érezte magát, mint aki arccal előre bucskázik lefelé egy lépcsőn, és egyenesen a becstelenség ásító torkába zuhan. Ezen rágódott a király, És ha a főhercegnek nem tetszik, ha utálatosnak találja, gondoljuk csak el, hogy látatlanban kegyeskedik elfogadni az ajándékot, de azután visszaküldi, hogyan élem túl a szégyent, hogy az európai közösség szánakozó vagy ironikus pillantásaitól kísérve így megaláztak. Hogy tetszik, mit gondol róla, kérdezte meg a király, összeszedve magát, a titkárától, A szépség vagy a rútság, felséges uram, viszonylagos kifejezések, a bagoly szemében a saját fiókái a legszebbek, én pedig itt, ezt az egyedi esetet az ázsiai elefánt egy pompás példányát látom magam előtt, mindazokkal a természetéből szükségszerűen következő foltokkal és szőrökkel ellátva, ami elbűvöli majd a főherceget és bécs lakosságát, akárcsak a köznépet, amely vándorútja közben láthatja. A király megkönnyebbülten felsóhajtott, Azt hiszem, igaza lehet, Nagyon remélem, felséges uram, és ha megadatott számomra, hogy az emberi természetről is tudhassak valamit, és ha felséged megengedi nekem, annyit még mondanék, hogy ez a szőrös és foltos elefánt elsőrendű politikai eszközzé válik majd az osztrák főherceg kezében, ha csakugyan olyan fortélyos, amilyennek eddigi tettei alapján megítélhettem. Segítsen leereszkednem, forog körülöttem a világ ettől a beszélgetéstől. A titoknok és a két apród segítségével a király különösebb nehézség nélkül lelépdelt azon a néhány létrafokon, amelyekre felkapaszkodott. Mélyet lélegzett, amikor végre biztos talajt érzett a lába alatt, és látható ok nélkül, hacsak nem a vérében hirtelen feldúsuló oxigén és az ebből következő gyorsabb agyi vérkeringés okozta, bár még nem jött el az a kor, hogy ezt bizonyosan tudhassuk, eszébe jutott valami, ami rendes körülmények között nem történt volna meg. Így szólt, Ez az ember nem mehet ilyen rongyosan bécsbe, ezért úgy rendelkezem, hogy varrassanak neki két öltözet ruhát, egy munkaruhát, amit akkor visel, amikor az elefánt hátán ül, és egy másikat, amelyet ünnepi alkalommal hordhat, nehogy szégyent hozzon rám az osztrák udvarban, nem kell különösebb fényűzés, de legyen méltó az országhoz, amelyik útjára bocsátja, Parancsára, felséges uram, Jut eszembe, hogy hívják a jóembert. Nekiindult az egyik apród, hogy megtudja, és a válasz, amelyet a titoknok közvetített, így hangzott, Szubhro. Szubro, ismételte meg a király, miféle név ez, A hát ne hagyja ki felséged, legalábbis ő így mondta, tüsténkedett a titoknok, el kellett volna neveznünk őt Joaquimnak, amikor megérkezett portugáliába, morgott a király. 260 PÁL FERENC fordítása

13 A boldog Mánuel király krónikája III. könyv, 55. fejezet A király Leó pápához küldött követségéről és az engedelmességi fogadalomról A múlt év végén, 1513 ban, elrendelte a király, hogy követeként Trista~o da Cunha Rómába menjen engedelmességi fogadalmat tenni X. Leó pápának, és egyben, az indiai hajózás első eredményeit bemutatandó, vecsernyepalástot, miseruhát és dalmatikát vigyen neki ajándékba, valamint egy súlyos brokátból készült, teljes egészében hímzett, gyöngyökkel és értékes drágakövekkel megrakott oltárelőlapot, mely emberemlékezet óta talán a leggazdagabb darab volt a maga nemében. E pontifikálén kívül nagy értékű ékszereket küldött még a király, és egy elefántot, egy vadászpárducot, meg egy perzsa lovat, ez utóbbit a hormuzi királytól kapta egy odavalósi vadásszal együtt. A vadász a párducot a ló tomporára borított, szép kidolgozású, aranyszálú domborhímzéssel ékes takarón vitte. Ezzel a követséggel szállt tengerre Lisszabonban Tristăo da Cunha. Útjára elkísérték: Diogo Pacheco és Joăo de Faria doktorok, titkárként Garcia de Resende, az elefánt felvigyázójaként pedig Nicolao de Faria, a király egyik istállómestere. Trista~o da Cunha magával vitte még Rodrigo da Cunhát, aki később III. János király birtokainak adófelügyelője, majd India kormányzója lett. Vele tartott két fia is, Simăo da Cunha és Pero Vaz da Cunha, nemes rokonok és barátok, szám szerint húszan, ez lévén a követség színe-virága, és elkísérte még néhány familiárisa is, akik mind a társaság díszére váltak. Így tehát útra kelt, és Alicante kikötőjének érintésével nyolc nap alatt Ibizára, majd pedig Mallorcára ért, ahonnan jó időben folytatta útját, és az 1514 ik év január havának végén befutott a sienai fennhatóság alatt álló Porto 261

14 Ercole kikötőjébe. Innen Trista~o da Cunha szárazföldi úton indult tovább Rómába, ahová február 14 én érkezett meg. Hogy az elefánt az utazást ne késleltesse, Nicolao de Fariának meghagyta, hogy amint partra teszi az állatot, annak lassúságához igazodva külön kísérje Rómába. Útközben mindenütt seregnyi gyalogos és lovas szegődött a nyomukba, aki mind azért jött, hogy az elefántot lássa, így csak nagy nehézség árán tudtak haladni az úton, s átvonulni a lakott helyeken. Néhány nappal azután, hogy Tristăo da Cunha egész családjával és kíséretével együtt Rómába érkezett, és Nicolao de Faria is megjött az elefánttal meg a párduccal, a pápa elrendelte, hogy nagyböjt első vasárnapján, március 12 én történjék az ünnepélyes bevonulás. Azon a napon még virradat előtt Adriano bíboros kertes palotájába mentek, mely a város határában található, s délután két órakor onnan indult a menet a város felé. Legelöl a követ családtagjai vonultak, utánuk a trombitások, majd a síposok következtek, mögöttük ment a párduc és az elefánt, mellettük pedig Nicolao da Faria lovagolt a királyi istállóból való szépséges lován, s ez éppen azzal a zománcozott aranydíszes lószerszámmal volt felszerelve, melyet a király a pápának küldött; finom aranyból készült minden tartozéka, még az istráng és a mellszíj is aranyfejű szegekkel volt kiverve, apróbb s nagy gyöngyök díszítették, és egy tarka selyem nyeregtakaró is tartozott hozzá. Mögöttük a követség nemesurai vonultak, őket pedig Garcia de Resende követte, a címerköpenybe öltözött Portugália címerkirálya, Trista~o da Cunha és két kísérője előtt. Diogo Pacheco Trista~o da Cunha jobbján, Joăo de Faria pedig a balján haladt. Ebben a sorrendben vonultak, mikor a fogadásukra elsőként érkezőkkel összetalálkoztak. Ezek pedig a bíborosok familiárisai voltak, prelátusaikkal együtt, utánuk a lengyel király követe jött, majd az angol királyé, rögtön utánuk a francia királyé, majd Berry hercege, aztán a milánói herceg fivére, a császár követeként Alberto da Carpi, s vele együtt a kasztíliai király, valamint a milánói herceg követei, utoljára pedig a velencei, luccai és bolognai követek érkeztek, az ünnepélyes menet fogadásán tehát mindegyik követ megjelent, aki ez idő tájt a római udvarban tartózkodott. 262

15 Egyenként Trista~o da Cunhához léptek, ígéretekkel és dicséretekkel halmozták el, magasztalták Mánuel király nagyságát és csodálatos tetteit, dicsérték éber őrködését a hit dolgai felett, és magasztalták a hitetlenek ellen szüntelenül folytatott háborúit. Mindezekre Diogo Pacheco doktor válaszolt, ugyanúgy latinul, ahogyan ők beszéltek, kivéve Kasztília követét, mert ez kasztíliai nyelven szólt, így hát neki, minthogy ő e beszédet jobban megértette, Trista~o da Cunha portugálul, saját anyanyelvén felelt, hiszen ezt a latinnál persze jobban tudta. Miután a beszédek elhangzottak, és lezajlott az ünnepélyes fogadás, s minthogy immár egybegyűltek mindannyian, alig nyíllövésnyire a város kapujától, kivonult eléjük Róma kormányzója az összes prelátussal és a pápa egész háznépével együtt, és Őszentsége nevében beszédet intézett Trista~o da Cunhához, üdvözölte érkezése alkalmából, ígértekkel halmozta el, a király ügyeit illetően pedig jóindulatáról biztosította. Minderre Diogo Pacheco doktor felelt meg, a fogadtatáshoz illő módon. Ezek után a ceremóniamesterek fölsorakoztatták a követséget, abban a rendben, ahogyan be kellett vonulniuk a városba, ez pedig a következő volt: az első sorba Trista~o da Cunha került, jobbján Berry hercegével, balján Róma kormányzójával, a második sorba Diogo Pachecót állították, jobbján Nicosia püspökével, balján Alberto da Carpival. Joa~o da Faria a harmadik sorban foglalt helyet, jobbján Nápoly püspökével, balján a francia követtel, mögöttük Kasztília követe egy prelátussal, s utána Anglia követe jött egy másik követtel együtt; megszokott helyükön és sorrendben követték őket a lengyel király, Velence, Milánó, Lucca és Bologna követei, utánuk pedig érsekek, püspökök és más prelátusok megszámlálhatatlan sora állt föl. A követek előtt, közvetlenül a pápai alabárdosok mögött a portugál címerkirály vonult, s előttük André de Resende ment egymagában, valamivel előrébb vonultak Trista~o da Cunha fiai, a követség többi nemesurával együtt. A nemesek előtt ment Nicolao da Faria az elefánttal, a párduccal, a trombitásokkal és a síposokkal. Előttük a pápa trombitásai és síposai vonultak, őket pedig a pápai svájci gárdisták előzték meg, akik feltartott lándzsával vonultak, míg őelőttük a pápa háznépe s még előrébb lovas testőrsége haladt az íjpuskásokkal. Ezek előtt Tristăo da Cunha családja ment, akiket Diogo Pacheco előzött meg, előtte meg Joăo da Faria vonult, az akkor Rómában tartózkodó portugál egyházi és világi udvaroncok mögött. Ezek előtt a bíborosi családok mentek, mindegyik a maga helyén, a fanfárosokkal, dobosokkal és trombitásokkal. Ebben a sorrendben léptek a városba, ahol az utcákon annyi volt a nép, hisz nem férhettek föl mindannyian az ablakokba vagy a tetőkre, hogy utat sem lehetett volna nyitni a városi bírák és a bíróság tisztjeinek erőteljes se- 263

16 gítsége nélkül. Így vonultak tehát, míg az Angyalvárhoz nem értek, ahol a pápa tartózkodott a bíborosokkal, hogy onnan nézze a követségi menetet. Mihelyt a várból megpillantották a vonulókat, a tüzérség üdvözlő ágyúzásba fogott, s a szakadatlan dörgés, mely elvegyült az angyalvári fanfár zengésével, mindaddig tartott, míg a menet el nem tűnt szem elől. Ez pedig átvonult a Tiberis hídján, majd a Via dei Banchin visszafordulva, aztán átkelve a Campo dei Fiorin, a szálláshelyre tért. Ott a vonulók búcsút vettek mindazoktól, akik a követséget kísérték, és a nap eseményeiben velük együtt részt vettek. Még útközben, amikor az elefánt az Angyalvárhoz ért, ahol a pápa néhány bíborosával lakosztályának legalacsonyabb ablakánál állt, háromszoros meghajlással hódolt Őszentsége előtt, majd egy hatalmas vizestartályból, melyet külön e célra töltöttek meg, ormányába vizet szivattyúzott, és ezt még magasabbra fröcskölte, mint ahol a pápa állt, a fölötte lévő ablakokat találta el, háromszor is bő vízzel locsolva meg az ott álló bíborosokat és egyéb fontos személyeket, majd az őt körülvevő sokaság felé fordult, és leginkább saját gyönyörűségére ugyanazt mívelte velük is, úgyhogy a bámészkodók alaposan átázva menekültek onnan. Miután az elefánt elvégezte ezt, és egyéb dolgokat, melyeket az őt vezető indiai parancsolt neki, ismét meghajlással hódolt a pápának, és vonult tovább, a pápa pedig szemével kísérte, míg az elefánt el nem tűnt a távolban. 56. fejezet Hogyan tette le az engedelmességi fogadalmat a pápának Tristăo da Cunha, miféle ügyekről tárgyalt vele, és mely megbízásait sikerült teljesítenie, valamint visszatérése a Portugál királyságba Miután lezajlott az ünnepség, ugyane március havának huszadik napjára, mely hétfőre esett, a pápa színe elé rendelte a követeket. Így azon a napon, síposokkal és a trombitásokkal, a palotába vonultak a követek a pápai audienciára, elöl a címerköpenyes címerkirállyal, a bíborosok familiárisai kíséretében. A pápa az első teremben, magas emelvényen fogadta őket, székükön ülő bíborosai, követek, római előkelőségek és néhány prelátus körében. Követeink sorban fölléptek az emelvényre, hogy a pápa lábát megcsókolják, majd a követség nemesurai és familiárisai járultak lábcsókra a pápához. Miután ez megtörtént, Trista~o da Cunha átadta a király levelét, melyet titkára hangosan felolvasott. Ezután Diogo Pacheco doktor beszélt, olyan jó stílusban, oly fesztelen eleganciával, hogy mindenki dicsérte, aki csak hallotta. A szónoklat végeztével a pápa válaszolt, ugyancsak latinul, és jóval 264

17 tovább beszélt, mint általában a pápák szoktak, minden szavával a királyt és a portugál nemzetet magasztalva. Beszéde végeztével Őszentsége fölállt, és Trista~o da Cunha, szegélyénél fogva fölemelte, s vitte a palástját egészen a szobájáig. Ott azután búcsút vett tőle, s így végződött a második látogatás. De már a következő kedden, ugyanebben a rendben felkeresték a pápát, aki ezúttal a Belvederében várta őket, az elefánt tudniillik nem tudott volna fölmenni a palotába. Itt adták át a pápának a főpapi ruhákat és a többi ékszert, melyek előbb kézről kézre jártak, így nem maradt ki egyetlen bíboros és követ sem, mindenki megcsodálhatta. Miután ez megtörtént, a pápa felállt, s kiment a kertbe, hogy megnézze az elefántot és a párducot. Hosszan időzött ott, figyelve az elefánt ügyességét és a párduc vadászmódszereit: e célból különféle állatokat vitetett oda, s ezeket a párduc azonnal megölte. Majd Trista~o da Cunhához fordult, azt tudakolván, hogy azonnal kívánja e az audienciát, vagy inkább máskor. Végül a következő csütörtökben állapodtak meg. E napon a pápa a palotában várta, nagy tisztességgel, vendégszeretőn fogadta őket, és figyelmesen hallgatta mindazt, amit a király nevében neki elsoroltak. Ennek főbb pontjai a zsinat és az egyházi reformok folytatása, meg a török elleni háború volt. Egyéb részleteiben pedig a harmadokról, a tizedekről, a templomok és a kolostorok javadalmairól szólt. Ami a főbb pontokat illeti, nem sokra jutottak, mert a zsinat nem ült össze, az egyházi reformok ügye elakadt, a török elleni háború előkészületeibe pedig még bele sem kezdtek. De ami a harmadok és tizedek dolgát illeti, a pápa a királynak és trónutódainak ígérte őket, ezenfelül elrendelte, hogy minden templom, székesegyház, parókia és apátság további ötven cruzadót fizessen mindaddig, míg tart a fezi és a marokkói király ellen viselt háború, és semmiképpen se sikkasszák el ezt az összeget, hanem fizessék meg valóban, és ugyanezt írta elő a kolostori és templomi javadalmak tekintetében. A király azonban nem akarta elfogadni a harmadokat és a tizedeket, mert tudta, hogy ezeket IV. Kelemen pápa húsz évre a kasztíliai Alfonz királynak e néven a tizediknek ítélte, amikor az a móroktól visszahódította Jaént és Mourcát, amit később VIII. Ince pápa is megerősített (bár ki nem fizette), és ugyanígy megadta VI. Sándor pápa Ferdinánd királynak és Izabella királynőnek, Kasztília, León és Aragónia katolikus királyainak arra az időre, amíg a granadai királyok ellen háborút viselnek. Hogy a király könnyítsen a terheken, melyek királyi személyéből és igen magas méltóságából következnek, és meg ne bántsa a prelátusokat és a királyság többi egyházi személyét, megelégedett azzal, hogy a három év alatt őt megillető összeget 153 ezer cruzadóra emeljék. Mindez X. Leó pápaságának második évében, 1514 ben történt, a pápa a bullákat ugyanez év április 265

18 29. napján bocsátotta ki, és a bennük foglaltak végrehajtására nagy hatáskörrel António Puccio Fiorentinót ruházta fel, s küldte apostoli nunciusnak és pápai legátusnak a portugál tartományokba. A kolostori és templomi javadalmak harmadán és tizedén kívül a keresztes háborút is engedélyezte a pápa a királynak, és a nunciust utasította, hogy rendelkezéseinek érvényt szerezzen. Mivel azonban a végrehajtással megbízott tisztségviselők nem annak rendje-módja szerint jártak el, zsarnokoskodtak szerfelett, és engedtek a bűn csábításának, nagy volt a felzúdulás az egész királyságban, s főleg az egyszerű nép lázadozott, hisz tőle erővel vették el, mit a bullák egy-egy időre kiszabtak, és akik nem fizettek, azoknak dobra verték ruháját és bútorát, méghozzá sokkal kevesebbért, mint amennyit értek. Ezen embertelenség miatt azok közül, akik a keresztes háború sikerén fáradoztak, sokan rossz véget értek, de itt nem kívánom nevüket elsorolni, mert néhányuknak még él fia vagy unokája. [ ] Miután ezeket a dolgokat a magával vitt utasítások szerint elrendezte a pápával, és más, kevésbé fontos kérdéseket is megtárgyalt vele, Trista~o da Cunha már éppen indulásra készen állt, amikor hírét vették Rómában, hogy a török nagy gályahadat szerelt fel a szicíliai királyság ellen. Amint ezt a pápa meghallotta, nyomban rendelkezett, és mert jól tudta, milyen kiváló lovag Trista~o da Cunha, és milyen tapasztalt a tengeri harcban, fölajánlotta neki, hogy álljon a pápai hajóhad élére, ám Tristăo da Cunha visszautasította a kapitányi rangot, mondván, hogy nem kapott rá engedélyt a királytól. Búcsút vett tehát a pápától, a bíborosoktól, a követektől és a Rómában tartózkodó többi jeles személytől, majd a honi királyság felé vette útját, és jókor érkezett meg, mert a király is éppen Lisszabonban tartózkodott. 57. fejezet Melyben egy latin nyelvű levél portugál fordítása foglaltatik, ebben pedig Alberto da Carpi, Miksa császár római követe számol be a portugál követjárásról Szentséges és győzhetetlen Cézár, néhány nappal ezelőtt érkeztek meg hozzánk, Róma városába Őfelsége a portugál király követei, hogy engedelmességi fogadalmat tegyenek Szentatyánknak, Leó pápának. Bevonulásuk csodálatos élmény volt, menetük nagyszabású és pompás, melyet hárman követtek, éspedig egy főnemesi rendből való férfiú, valamint a jognak két doktora. Hat trombitás és hat fanfáros nyitotta meg a menetet, utánuk egy indiai lovagolt indiai nyerget viselő pazar lován, s a nyereg mögött, a ló tom- 266

19 porára terített takarón egy sötét szőrű oroszlánhoz hasonló, de annál kisebb testű, kecsesebb felépítésű és különösen tarka állatot hozott. Őket egy indiai elefánt követte, hátán gazdag ajándékokkal teli láda, melyeket az igen felséges és keresztényi uralkodó küldött saját nevében a két Szent Apostolnak, Szent Péternek és Szent Pálnak, valamint a Szentatyának, Leó pápának. A ládát a király címerével ékes aranyszövettel takarták le, mely nemcsak a ládát, hanem az elefántot is szinte teljesen beborította. Az elefánt hátán egy másik indiai ült, aranyszövésű selyembe öltözve neki engedelmeskedett az elefánt, és így vonultak a menetben. Utánuk néhány ló következett, hátukon színes mintájú, jelvényekkel díszített gyapjú- és selyemtakaró, majd nemesurak jöttek, szám szerint ötvenen, súlyos aranyláncokkal, mind arany és selyemszövetbe öltözötten, úgyhogy legtöbbjük, de kiváltképp az első követ egyik fia szinte szikrázott a ruháját borító rengeteg gyöngytől és drágakőtől. Őket a mondott címerkirály követte aranyruhában, melyet a királyság gyöngyökkel és rubinokkal körülvett koronás címere díszített, majd pazar öltözékben a követek jöttek, elsőnek mindjárt egy olyan férfiú, aki különlegesen nagy gyöngyökkel nem is díszített, mint inkább teljesen beborított ruhát viselt. A követek után a tanács tagjai vonultak, jelenlétükkel komolyságot és tiszteletet kölcsönözve a követségnek, legvégül pedig a család, mely igen népes volt; a pápa számos bíborosa kíséretében az Angyalvárba ment, hogy onnan nézze a felvonulást. Az újdonságot látni összeszaladt Róma városának mindenféle népe, amin nem lehet csodálkozni, mert ritkán, vagy talán soha nem fordult még elő, hogy ilyen szemkápráztató felszerelésű követséget küldtek volna Rómába, még azon régmúlt időkben sem, amikor Róma számos tartomány birtokosa volt. Ez utóbbi okán etiópiai vagy afrikai elefántot látott már a város, de indiait még soha. Mikor az indiai elefánt odaért az ablak elé, ahol a pápa állt, háromszor megérintette térdével a földet, úgy hódolt neki, és vezetője parancsára ezenkívül még más dolgokat is tett. Az első szemle után pedig kitűzték a napot, amikor a követek a palotába mennek, s a megszokott módon akkor le is tették az engedelmességi fogadalmat. Egyikük keresztény uralkodó követéhez méltó, igen okos szónoklatot tartott latinul. Később aztán, szintén előre kitűzött napon, a Belvederébe mentek, ahol a pápa az 267

20 összes bíboros és követ kíséretében fogadta őket, ők pedig bemutatták és átadták neki a magukkal hozott ajándékokat, melyek pompájával csak jámborságuk vetekedett. Először is hatalmas királyuk levelét nyújtották át a pápának, mely röviden összefoglalva a következőket tartalmazta: ő, a király, íme Könyörületes Megváltónknak, szent Apostolainak, Szent Péternek és Szent Pálnak, valamint földi helytartójának ajánlja fel az Etiópiából és Indiából származó legelső dolgokat, s ezért alázatosan mindössze annyit kér Őszentségétől, hogy olyan jó szívvel fogadja ajándékait, amilyennel ő küldte azokat. Az ajándékok pedig szent öltönyök voltak papok és szerpapok számára, hogy mindenféle módon szolgálhassák a szentmise és a vecsernye szentáldozatát; tunikának, dalmatikának, kazulának és misepalástnak hívják őket, és ezenkívül még oltárdíszeket is küldött a király. Az öltönyök mind aranyszövetből készültek, de oly sűrűn borította őket a drágakő és a gyöngy, hogy az aranyszövetet alig lehetett látni alatta. A gyöngyöket és köveket csodálatra méltó hozzáértéssel varrták, erősítették oda; jó néhányat például egybefogtak, és gránátalma alakúra összefűztek, s mindezt bámulatos ügyességgel, mert e darabok egytől egyig gyönyörű, előkelő és nagyszerű munkák voltak, néhol pedig, mintha csak festve lenne, Megváltónk és a két Szent Apostol képmását hímezték rá aranyszín selyemfonállal, megrakva sok gyönggyel, és kővel ékesítve, melyet korundnak vagy rubinnak neveznek minálunk. A köveket nem csiszolták, nem fényezték, hanem nyersek és megmunkálatlanok maradtak, s ahogyan lelőhelyükről előkerültek, úgy foglalták be őket, csak természetes ragyogásuk érvényesült, méltón az isteni dolgokhoz. Mit is mondhatnék akár csak egyetlen további szóval, hogy megértessem: az anyagok rendkívül értékesek voltak, de megmunkálásuk különleges szépsége még ezt is fölülmúlta. A portugál uralkodó roppant vallásossága s jámborsága teszi, hogy ilyen részletesen leírtam mindezen dolgokat, talán sokkal hosszabban s kimerítőbben, mint amennyi késedelmet Felséged elfoglaltsága és más irányú kötelezettsége elszenvedhet, de azért tettem, hogy semmit el ne hallgassak mindabból, ami e felséges úrnak, Felséged jövendő rokonának dicsőségét illeti, lévén hogy egészen a Garamantákig és Indiáig győzedelmesen kiterjesztette, felmagasztalta vallásunkat, az Apostoli Szentszék iránt tanúsított roppant bőkezűsége pedig ugyancsak megérdemel minden dicséretet. Örömét lelte az adományokban a Szentatya, a tisztelendő bíborosok meg a prelátusok minden rendje, és örült Róma népe is, s a nyilvános konzisztóriumon, amikor a pápa Őfelsége követeihez intézte megtisztelő szavait, legszentségesebb szájával a mondott királyt dicsérte, főleg azután, hogy meg- 268

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben