Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen. 1848. )"

Átírás

1 Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen ) A szaksajtó a szakmai egyesület(ek), mint közösség(ek) életének a tükörképe ( kell, hogy legyen ): hogy látván lássanak minden fontosat és/vagy érdekeset a tagtársak is, a külvilág is. Hírmondó, esemény- és eredmény-ismertető, elemző, ( sajnos sokkal ritkábban, mint kellene ) szakmai vitát nyitó és vezető. Lapszerkesztési hozzáértés és etikai tartás esetén semmiképpen nem torz, nem görbe tükör ( a megjelenés áldott emlékű, nekünk örökké szent helyszíne: Felső-Magyarország, Selmecbánya ) ~ 1950 augusztusa között - a 2 világháború sorozat-megszakító hónapjait, ill. éveit leszámítva - ( a kezdeti más kiejtésen: Erdőszeti, majd időszakos névbővítésen itt és most túllépve ) Erdészeti Lapok volt a neve az 1. magyar nyelvű erdészeti szaklapnak, amely a lapalapítás után pár évvel az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonába került. Az OEE-nek 1949-ig elsősorban felsőfokú erdészeti szakképesítésű szakemberek és/vagy nagybirtokos erdőtulajdonosok voltak a tagjai. Az OEE támogatásával jelent meg 1907-től az I. világháború végéig ( 1918 ) Az Erdő : erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdészek, altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. E szaklap egyértelműen felvállalta az említett erdőtulajdonos és erdészeti szakember kör, mint közösség erdészeti szakmai érdekképviseletét is. Csonka-Magyarországon 1926-ban e réteg számára megalakult a Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetsége, 1927-től újra kiadva Az Erdő -t. A Szövetség 1928-tól Magyar Erdészeti, Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete ( MEVME ) nevet felvéve gondozta e szaklapot a II. világháborús frontok érkezéséig, majd a MEVME-t a pártállam 1949-ben beolvasztotta az OEE-be, amelyben ekkortól lettek tagok a nem felsőfokú erdészeti szakképesítésű kollégák is, mára már a taglétszám meghatározó többségét alkotva. [ A MEVME története Schweighardt Ottó erdőmérnök kollégánk tudományos alaposságú összeállításában, Margittai Endre szerkesztésében, továbbá a Szent Korona történelmi Magyarországa egész területén folyt erdészeti alap- és középfokú szakoktatás és szakmai szerveződés Sopron és Debrecen/Szeged erdésztechnikumai előtti, ugyancsak Schweighardt Ottó által évtizedek alatt összegyűjtött - szakmai közgyűjteményi tárolásért és bemutatásért kiáltó - nagyszerű anyaga feldolgozásának egy része - szöveges és képi dokumentáció - hamarosan legalább 2 honlapra fölkerül ( ezek egyikeként a sajátomra is: itt az OEE HCS téka" könyvtárban»a Kárpát-medencei magyar erdészeti alap- és középfokú képesítésű szakemberek szakoktatásának és szakmai szerveződésének néhány emléke 1949/ 50-ig«témakör-címen ); az Erdészeti Lapok olvasóit várhatóan a Szerkesztőbizottság tájékoztatja majd a honlapokra fölkerülések időpontjáról és a tárhelyekről ( linkekről ); B. S.] 1947 ( a trianonit a pozsonyi hídfő elorozásával súlyosbító párizsi béke-diktátum ) újból elszakította Kárpát-medencei [ nem szórvány, hanem tömbös ] nemzeti szállásterületünk korábban visszacsatolt/hazatért 1/3-át: színtiszta vagy többségében magyarok lakta országrészeket, magyar tájakat, magyar erdőket, magyar erdész szakembereket. Az idegen hadsereg által megszállt Csonka-Magyarországon pl. a kék-cédulás puccsal, tehát illegitim módon történt hatalom-megszerzés után megkezdődött a 2. bolsevik diktatúra, [ az 1. veres rémuralom 1919-ben volt, ama 133 napban ], amely átstrukturálta, ennek kapcsán megkorbácsolta az egész szakmát, ezen belül a szaksajtót is. Pl. az Erdészeti Lapok augusztusi számában az ágazat aktuális átszervezésének olyan veszélyeire figyelmeztetett egy korrekt cikk, amely szervezeti/működési gondok az erdész szakemberek általi szakmai előkészítés elmaradása esetén következhetnek be. Ezt a bolsevik diktatúra politikai ellenállásnak minősítette, és az Erdészeti Lapok további számainak megjelenését betiltotta. [ Korszak-jellemző magán-tapasztalatom, hogy a vérveres időkben - az 56 utáni megtorlások 1962/ 63-ig intenzív szakaszát is ide értve -, majd még utána is szinte az ezredfordulóig többnyire

2 mosakodnom kellett nem-erdész baráti társaságaimban szakmai jelvényünk/jelképünk, az erdészcsillag miatt: Isten teremtette örökség a Quercus-/tölgy-genus csírázás utáni egyedeinek csillag-szimmetriájú kezdő levél-kokárdája, tehát nem a bolsevikok miatt 5- ágú ]. Megfelelő ( = bolsevik pártpolitikai ) előkészítés után augusztusában jelenhetett meg újra erdészeti szaklap: Az Erdő címen, amely beköszöntő programja szerint az erdő- és vadgazdálkodás műszaki, tudományos folyóirata kívánt lenni. Ennek decemberig terjedő sorozatában lapszerkesztési és szakmai szempontból eléggé egyértelműen elkülöníthető az 1956 utáni, az idézett programot lényegében beteljesítő időszak az 1956 előttitől, amely 4 évben a lapterjedelemnek átlagosan kb. az 1/5-e általános erdőgazdálkodás-politika kategóriájú bolsevik lihegéses dicshimnusz volt pl. a sztálini erdők zúgásáról, és a magyarországi élet, így az erdész szakma minden területén feltétlenül követendő szovjet példákról. Az akkor hivatalos/nyilvános szakmai közéletben szó szerint életveszélyesen, véresen komolyan veendő szellemi szemétből a mai ifjúság számára 5 idézetet szemelgettem, szögletes zárójelekbe téve a ma már szükséges magyarázatokat: A szovjet természetátalakító erdősítésekből oroszlánrészt vállal a hős lenini Komszomol [ komszomol = ( szovjet ) kommunista ifjúsági szövetség ]; Sztálin neve szakmai iránymutatást jelent [ a sztálin orosz közszó, fordítása: acélos ]; És születnek a sztálini erdők nemcsak az Urál mentén és a Volga medencéjében, hanem a magyar Alföldön is ; Erdőgazdaságunk [ értsd: erdőgazdálkodásunk ] fejlődésében is igen jelentős, hogy szovjet tudósok is foglalkoznak megoldandó feladatainkkal ; Követni a Szovjetuniót azt jelenti, hogy hazánkat erőssé, békéssé és boldoggá tesszük. --- E 4 év dagályos iránymutatói azt azonban tévedésből sem tartalmazták, hogy pl. hogyan kell ékásóval - a gyökérzet kiszáradását megelőzendő - légmentesen csemetét ültetni, vagy hogyan kell egy modern fácán-voliert berendezni Szakmailag üde kivételként erdészeti ökológiai, műszaki és technológiai cikkek is megjelenhettek, de pl. az üzem-(köz-)gazdaságtan és kapcsolt részei területéről már csakis sztáliniak, a tömeggyilkos diktátor halála után is. Itt ki kell emelnem, hogy nem csak az alább idézett 1991-es tanulmány szakmai tartalmával, hanem szellem és forma tekintetében is az utolsó betűig egyetértek dr. Szodfridt Istvánnal szakcikkekben a politikai jelzők, így pl. a sztálini használata kapcsán: ; maga a bolsevik/bolsevizmus azonban egy nagyon pontos, egzakt tartalmú szakszó a történelemtudományban, amelynek szinonimája a leninizmus, s amelynek lényege: a hatalmat bármi módon megszerezni, és bármi módon megtartani. A II. világháború utáni 1. vándorgyűlésre is csak 1957-ben kerülhetett sor. Az Erdő 1956 utáni, több mint egy emberöltőnyi időszakát itt nincs mód elemezni, jól tükrözte a ma sajnos elképzelhetetlen ütemű és szakmai színvonalú mag- és csemetegazdálkodás, új erdő telepítések, rontotterdő átalakítások, erdészeti infrastrukturális fejlesztések, erdészeti kutatások aranykorát. Az Erdő össz-európai mércével mérve magas, a szovjet megszállás előtti Erdészeti Lapokéval a legtöbb tekintetben párhuzamba állítható ekkori szakmai színvonalának 2 fő letéteményese: Jérôme René és dr. Solymos Rezső nevét azonban mindenképpen említeni kell. Ami ebből kilóg, az a besúgó-hálózatos legvidámabb barakk erdészek közül beszervezett és/vagy önként beépülő ügynökeinek és hatalmi-politikai haszonélvezőinek szakmai jelmezű irománya: tendenciájában is folyamatosan csökkenő arányú szellemi selejt. Nem felmentésül, de egyébként hol zsarnokság van, / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik, árad, / magad is zsarnokság vagy;" ( Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról ). És ezen időszak erdészeti sajtótermékeinek összességére is mondaná - és mondja is - az Úr:»aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ«; ( János Evangéliuma 8,7 ). Aztán az 1989/ 90-es politikai fordulat előkészítő folyamata, benne az OEE megújulásának dr. Herpay Imre elnök és Gáspár-Hantos Géza főtitkár nevével fémjelezhető előkészítése és a tisztújító közgyűlésig levezénylése megteremtette a külső, és az egyesületen belüli, tehát belső

3 lehetőségét, hogy megtartva, vállalva az decemberében e név alatt utoljára megjelenő Az Erdő 1956 utáni hagyományainak túlnyomó többségét, új tartalommal, az eredetinél sokkal számosabb létszámú, és sokkal szélesebb spektrumú szakközönség számára visszavegyük szaklapunk eredeti nevét: az Erdészeti Lapok -at, amely új sorozatának 1. száma éppen 20 évvel ezelőtt jelent meg. E lapszám impresszuma: Erdészeti Lapok Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata. CXXVI. évfolyam 1. szám ( január ) HU ISSN Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Agócs József, Apatóczky István, dr. Balázs István, Barátossy Gábor, Bartha Dénes, Bolla Sándor, dr. Bondor Antal, Bús Mária, Dala László, Gencsi Zoltán, dr. Göbölös Antal, Gyöngyössy Péter, dr. Járási Lőrinc, dr. Kárpáti László, Kertész József, Korbonszky Kazimírné, dr. Kovács Mátyás, dr. Oroszi Sándor ( a bizottság helyettes elnöke ), ifj. Páll Miklós, Pápai Gábor ( a bizottság elnöke ), Rakk Tamás, dr. Sonnevend Imre, dr. Szikra Dezső, dr. Szodfridt István, Varga Béla. FŐSZERKESZTŐ: PÁPAI GÁBOR TERVEZŐSZERKESZTŐ: GÁBOR NÓRA. Két évtized múlva a fenti lista alapító anyáiból lapszerkesztés szempontjából már senki nincs a porondon, az alapító atyák közül viszont ma sem csak egy legény van talpon a vidéken, hanem a jelenlegi szerkesztőbizottságban is dolgozik dr. Bartha Dénes, dr. Oroszi Sándor, Pápai Gábor. Utóbbi 2 évtizede főszerkesztőként - a színvonal jelentős tovább emelése mellett - egy jó dolog kézbe venni szaklapot csinált a Lapokból, amely olvasmányos, és a nyomdatechnika fejlődésével lépést tartva szép is. A Lapok későn született kistestvére az OEE-honlap : igen jól kiegészítik egymást; nagyon szeretem e kistestvért is, amely nyilván a honlapot eddig szerkesztő Ormos Balázs főtitkár, és a pécsi - amíg engedték: Káldy József-irányította - kitűnő szakértői stáb jóvoltából olyan jó, mint amilyen. Az internet azonban soha nem fogja kiszorítani még a szakmai Gutenberg-galaxist sem: az OEE-ben nem lehet másodosztályú tag, akinek bármilyen - akár objektív, akár szubjektív - okokból nincs és nem is lesz soha internethozzáférhetősége; ( az egyesületbe belépéskor sem lehetett és ma sem lehet ilyen feltételt szabni ). Továbbra is e 2-fajta médium egymásra figyelése, és ahol kell, mindenkor a honlapnak az írott/nyomtatott sajtóhoz igazodása lehet a helyes cél. Igazságtalan lenne a 2 évtized Lapok-beli szellemi termését mindössze pár mondatban objektívan méltatni. Magam alkalmatlan is vagyok erre. Egyfelől azért is, mert eleve szubjektum vagyok, tehát nincs és nem is lehet testületi bölcsességem. Másfelől csak a 2010-es karácsonyi ünnepek előtti napokban kaptam a felkérést, így a január 04.-i határidő okán módom sem lett volna, hogy közvetlen kollégáim, OEE HCStagtársaim között végezzek valamiféle felmérést. Ezért a továbbiakban néhány tartalmi hiányérzetemet írom le. Ám ezek is csak részben írhatók a mindenkori Szerkesztőbizottság számlájára, sőt, egy részük valószínűleg csak ( 1 híján 70 éves ) vénemberi dohogás, morgás. Az én értékítéletemben az elmúlt 2 évtized erdészeti szaksajtójának, ezen belül a Lapoknak egyik csúcsteljesítménye volt, hogy hozta/lehozta Borkó Károly Egy dakota az irokézek között, avagy az erdésztársadalom törzsi jellegéről c. röntgen-kép jellegű = lényeg-látó elemzését, ( E.L március, mostani cikkem írásakor még nincs fönn a digitális Elektronikus Periodika Archívumban). Az igen jó színvonalú, ám összességében csekélyke olvasható visszhangot nem számítva: az érdemi

4 reagálástól elzárkózott a szakma teljes felelős vezérkara, mértékadó személyiségei is. Amelyről nekem a megsértett fene nagy önérzete miatt a lápi iszapból a fejét egyetlen prüszkölésre kidugó brontoszaurusz-falka jutott az eszembe ( vagy hová ). Mert aztán - megfellebbezhetetlennek vélt, de azért ki nem mondott/le nem írt igaza tévhitében - e gőgös/flúgos ( és/vagy: lusta ) brontoszaurusz-csapat minden egyes példánya emelt fővel azonnal alámerült, vissza a minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve kerek mondatokban megindokolható, tehát formailag megnyugtató logikus langyos löttyébe. A brontoszaurusz-falka nem ismerte fel, hogy a szakmai érdekérvényesítés politikai piacán ezzel a továbbra is öntelt és semmittevő mentalitással, nem-elemzéssel és nem-cselekvéssel nem csak az ő vezérkarisága, hanem az önmagát e vezérkarra vakon (?) rábízó egész fajtája is folyamatos szakmai pozíció-vesztésre, végül de jure értelemben vett kihalásra ítéltetett. Akiknek időnként még megveregetik a vállát. Legfeljebb. Ám nem érdemi tényezők. Még a népi fanyar humor által jelmez-, sőt gengszter-váltásnak is nevezett történések 1989/ 90 körüli korabeli sűrűjében sikerült kiakasztanom a ( sajnos: néhai ) kitűnő elvbarátomat, dr. Király László professzort azzal, hogy ha én most ( = akkor ) megélhetési politikus, képviselő lennék, erdész létemre sem a kollégáim kegyeit keresném, hanem a wc-s nénikét: belőlük ugyanis több van, mint erdészből, és a következő választásokon nekem a rám leadott szavaztok/voksok száma a mérvadó, nem pedig a választási kortes-szövegekben jól felhasználható az erdő 3-as funkciója, vagy az erdőterület aránya ( Isten nyugosztalja, szegény jó Király László már a Bánffy-Schamschula-féle vadászati jogszabály-puccs elhárításakor is, majd pár év múlva még inkább keserűen szembesült e helyzetértékelésem szakmai gyakorlati és törvényalkotási tényeivel, következményeivel, és akkori szavai szerint bár nem lép ki a pártjából, de belső ellenzékbe vonul vissza. Cseszheted --- mondtam neki első mérgemben. És: mára e pártnak már a neve sem maradt fenn ). A mai államterületen a szakma össz-nemzetgazdasági tényezőként alig számottevő. További politikai tény, hogy választópolgárként kevesen vagyunk. Szakmai közérdekű létszükségletünk a tartós szövetséges keresése. Ízléstelen, ám mégis kénytelen vagyok csekély személyem cikkét idézni: Zöld egységet! ; ez - az azóta bekövetkezett EUtagságból adódó korrekciókkal - ma is az elvi alapvetések egyike lehet(ne). Persze, érdemi beszélgetés, vita előtt pluszban meg kell tanulni a zöldek TTK-s és egyéb elméleti alapismereteit. ( Nem könnyű. Tanúsíthatom. ) Továbbá le kell szállni arról a szakestély-dumás lóról, amelynek jászolához az van kiírva, hogy még a Jóisten is csak az erdészek közreműködésével tudta megteremteni a világot. Azonban egyetlen jottányit sem kell engednünk az erdészeti sáros gumicsizmás/bakancsos terepi tapasztalati ismereteinken alapuló effektív szaktudásunkból: a méreg-, más néven setét-zöldek észvesztő elméletekben dúskálnak, ám messze túlnyomó többségük saját kezűleg még soha életében nem ültetett el egyetlenegy csemetét sem, amely meg is eredt, sőt, netán fel is nőtt volna. És nem akciózni kell a velük való szövetség kiépítésében, hanem: tartamosság, sőt, állandóság. Meg kell szokni egymás szagát. Miközben kitartó szorgalommal, sőt, némi aufklärista hevülettel, de folyamatosan - és: mindig terepen! - kell velük folytatni az egyeztetést, az összecsiszolódást. A Lapok pedig számoljon be elemző módon az együttműködés gyermekbetegségeinek dilemmáiról is, sikereiről is, kudarcairól is. Kardinális fordulat áll a küszöbünkön: ezért a Lapok gyorsan, szinte azonnal derítse ki, és jogilag megfellebbezhetetlenül pontos listával tegye közzé az OEE-től, mint szakmai köztestülettől az 1948/ 49-es egyesületi vagyon-elkommunizálás előtti, mindmáig vissza nem származtatott vagyontárgyak, objektumok, és ( valoritáson számolva ) a pénzeszközök adatait, mint jogos követeléseinket. Kiemelt tekintettel az elsősorban szakmai közadakozásos eredetére: ez a vagyon a Kárpát-medencei összes magyar erdész közös tulajdona, így ma és holnap is aktuálisan a magyar állampolgárságú magyar erdészeké. Az majd az OEE vezetőségének testületi, de jegyzőkönyvileg rögzített és nyilvánosságra hozandó névszerinti szavazásos döntése kell, hogy legyen: melyeket követeljük vissza - használati díj felszámolása/kifizettetése után - természetben,

5 melyekre szabunk ki - birtoklapjainkra visszajegyzésük után - bérleti díjat, melyekről mondunk le és mekkora kárpótlási összegért. Kívülálló számára ugyanis az OEE, benne a Lapok jelenlegi pénzügyeinek - tagdíjon + előfizetési díjon felüli - forrásoldala nem más, mint közpénzek csoportérdekű eltulajdonítása és/vagy államgazdasági profit-csökkentő tényező. Noha a tulajdonosi jogok gyakorlói egyes főembereink vadászcimborái, nem kell jóstehetség ahhoz, hogy ez a forrás igen rövid időn belül és drasztikusan elapadjon. És vagyon-visszaszerzés híján OEE-tájon meg Lapok-tájon mi lesz és miből lesz másnap? A helyi csoportok és a szakosztályok jövőbeli működéséről pedig annyit: tanúsíthatom, hogy a Nyugat felőli trianoni gyalázat-határ nyugati oldalán minden erdészeti rendezvény ( persze, hogy ezek között a vándorgyűlés/tagung is ) úgy kezdődik, hogy Batthyányi gróf, meg Esterházy-herceg jószágkormányzója, meg ( Isten nyugosztalja, ám amíg élt ) Waldbott Pál báró épp úgy leszurkolta/leszurkolja a pénztárcájából a részvételi díjat, mint a legkisebb erdőbirtokosság erdőkerülője, facsősz -vagyonőre, vagy a kistulajdonos erdőgazda. A jelenség neve: kapitalizmus. Az OEE egésze a bolsevik hatalom-elorozó puccsig, egyúttal a szakmai közösségi vagyonunk elkommunizálásáig pontosan ugyanígy működött. A sült-galamb a kapitalista faunának sem automatikus része, annak a kapitalizmusban is ára - személyi költsége - van. A személyi hozzájárulás mérsékelhető: az OEE szakmai közösségi vagyona működtetésének hasznából, ill. a mai Európában még pályázatok útján is. A Lapok pedig tegye közkinccsé a már közel 2 évtizede önfenntartó = kapitalista módon = OEE-hagyományos módon működő OEE- egység(ek), pl. helyi csoport(ok) működési tapasztalatait. Mert a posztbolsevik ( pártoló tagi~osztogató ) egyesületi finanszírozási rendszer a kapitalizmussal nem adekvát, és napjai ( talán már csak percei ) meg vannak számlálva. Tessék az önfenntartásban, önfinanszírozásban gondolkodni. Mint szakmai őseink, elődeink tették, és bolsevizmustól nem sújtott nyugati szomszédjaink megszakítás nélkül teszik. [ Soha nem jutna eszembe, hogy színházba vagy koncertre menjek megvásárolt jegy nélkül. Ám ahhoz olyan produkcióra szóljon a csábítás, amelyért megnyitom a nyugdíjas pénztárcámat, s amelyért cserében lemondok pénz-igénylő más kedvteléseimről. A jelenség neve: kapitalizmus, piacgazdaság. Amely korántsem fenékig tejfel, de az Isten-adta emberi méltósághoz tartozó szabad akarat, pontosabban az ezen alapuló személyi felelős döntés szabadsága legalább megvan benne ]. Az utóbbi hónapokban a szakma háza táján fortélyos félelem igazgat, a Lapok pedig vaknak és süketnek tetteti magát. Bűnvádi eljárás alá vont korábbi erdészeti szakmai és/vagy ágazati-államigazgatási vezetők a független bíróság hatályossá váló ítélete alapján bizony vonuljanak be Vácra vagy a szegedi Csillagba: van ott még hely az olyanoknak, akik közpénzből lopták el pl. a privát szafárijaik, stb. költségfedezetét. Ám ezekkel egybemosva agyonhallgatni olyan ügyeket, amikor sikeres életmű, vagy fél életmű közismert szakmai teljesítményeit produkáló, méltán köztiszteletben álló kollégákat vélt vagy valós vallásuk - párt-szimpátiájuk - alapján 24~48 óra alatt az aktuálpolitikai fűnyíró gép lekaszált: ez enyhén szólva aulikus sumákság. A politikai aula = őfelsége uralkodói udvara. Aulikus az, aki ebbe az udvarba belépve, vagy akár csak rá gondolva, gyorsan átugrik az anatómiai lexikon G -betűs címszavain, nehogy beleütközzön a gerinc nevű szervbe. Hazug, mert a Szentírás örök erkölcsi értékrendjével nem egyeztethető indoklás a középkori tömeggyilkosságok ide aktualizálása : ha netán igaz ember is áldozattá válik, Isten odaát majd szétválasztja a kiiktatásra való eretnekektől. És hazug az a megközelítés is, hogy végre megtapasztalják, milyen az, amikor főnök korukban ők rúgtak ki embereket : egy, a szükséges mértékig erélyes vezető leírt indokkal szelektálja a munkatársait, ám indoklásos döntései munkaügyi bíróságon megtámadhatók, míg pl. a hatalomgyakorlás szempontjából praktikus, ám ettől még kicsit sem erkölcsös mai, indoklási kötelezettség nélküli elbánás senkit nem engedett jogos önvédelmi szóhoz jutni pl. a Mecsek alján vagy a Hortobágy közepén. Az OEE, így a Lapok sem személyi jogvédelmi fórum. Ám a szakma egésze, a szakemberek közösségének lelkivilága sérül, ha általánossá válik a létbizonytalanság-érzés, és fortélyos félelem igazgat. Mert a reális információ hiányán, a korrekt tájékoztatás elmaradásán

6 alapuló szomorú szakmai (köz)véleménnyé kezd válni, hogy ma is csak az van biztonságban a holnapi kenyerét illetően, akinek vadász-cimborái a mindenkori kormánykörökből kerülnek ki. Nem magasabb rendű-e a keresztény/keresztyén lelkiismereten alapuló erkölcsi érzék az indoklási kötelezettség alól felmentő aktuális jogszabálynál?! Amíg nincs valaki ellen érvényes bírósági ítélet, illesse meg az ártatlanság vélelme, ne forduljon el tőle a szakma, és ügyében is - agyonhallgatás helyett - legyen világosság! Az OEE, mint szakmai közösségi érdekvédelmi szervezet ( is ) az erdőszegély analógiájára működjön, és tükrözze ezt a Lapok is, sunnyogás helyett. Továbbá: szép régi tradíciónk, a gyászrovat mellett a Lapokban én nyitnék egy rovatot a fiatalok - elsősorban a közép- és felsőfokú tanulóifjúság és a pályakezdők - számára, amelyben önként vagy riportok keretében valljanak arról, milyen eszmék, álmok, ismeretek, és milyen érdekek okán választották éppen ezt a szakmát. Különösen érdekes és tanulságos lehet azoknak a fiataloknak a megnyilatkozása, akik erdész- dinasztiák tagjai, s akiknek kibocsátó fészke a legtöbb reális tapasztalattal készítette elő a pályaválasztásukat. És: Isten éltesse új sorozati 20. születésnapján az Erdészeti Lapokat, adjon neki és olvasóinak hitet, erőt, ( testi/fizikális és erkölcsi ) egészséget! Ámen. Győr, január 03. ( : Bolla Sándor : ) erdésztechnikus, erdőmérnök

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár

Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában. Országos Erdészeti Egyesület. Ormos Balázs főtitkár Állami erdőgazdálkodás, természetvédelem az Országos Erdészeti Egyesület programjában Ormos Balázs főtitkár Országos Erdészeti Egyesület EFDSZ-WWF szakmai fórum, BUDAPEST 2006.február 1. Az előadás forrása:

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Advent a Life.hu-n. Időszak: 2014. december 1. december 24.

Advent a Life.hu-n. Időszak: 2014. december 1. december 24. Advent a Life.hu-n Időszak: 2014. december 1. december 24. A Life.hu tematikus adventi melléklete Idén a Life.hu karácsonyi tartalmának alapgondolata a Karácsony, másképp. Az Advent rovatban megjelenő

Részletesebben

* A közgyűléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az egyesület titkársága és a helyi csoportok titkárai adnak.

* A közgyűléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az egyesület titkársága és a helyi csoportok titkárai adnak. 1990. ÉVI EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS Az Országos Erdészeti Egyesület vezetőségválasztó küldött közgyűlését Budapesten tartja 1990. március 22-én. Napirend: Elnöki megnyitó (Dr. Herpay Imre elnök) Erdőgazdaságunk

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL GÉPIPAR XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL 2 XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Erdei élőhelyek kezelése

Erdei élőhelyek kezelése Erdei élőhelyek kezelése Pro Silva. Dr. Katona Krisztián SZIE VMI Út a szálalásig Szálalás úttörői a francia Adolphe Gurnaud (1825-1898) és a svájci Henri Biolley (1858 1939) voltak. Dauerwald, az örökerdő

Részletesebben

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója

Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója Pódiumbeszélgetések A 2014 október 21-ei Dr. Barát Gáborral lefolytatott szakmai disputa vitájában elhangzottak tézis-szerű Összefoglalója - Amikor megterveztük ezt a Szakmai disputát, akkor úgy látszott,

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége)

Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1. oldal. Első Magyar Kéményszövetség Közhasznú Egyesület Beszámolója 2006. évi tevékenységéről. (Készítette: Az egyesület elnöksége) 1./ Alapítási adatok: - Az alapszabály kelte: 2005.03. 22. - Nyilvántartási

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők! Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára Tisztelt Szülők! Mint Önök bizonyára jól tudják, az első évfolyamosok beiratkozására április 28-30. között kerül sor az állami fenntartású

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11.

ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. ComFit Kft. részére végzett Farmakovigilanciai irodalomfigyelés - Megbízói elégedettség mérő kérdőív 2013. február 11. Kiküldött kérdőívek száma: 35. A kimutatás a kitöltött kérdőívek adatait tartalmazza

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetést adományozott 4 személynek, köztük:

Miniszter Úr Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetést adományozott 4 személynek, köztük: A szabadság, a bátorság, az élni akarás ünnepe október huszonharmadika - mondta Fazekas Sándor az 1956-os forradalom ünnepén tartott beszédében. A földművelésügyi miniszter kiemelte: immár negyed százada

Részletesebben

2012. december 03. (hétfő)

2012. december 03. (hétfő) PROGRAM az erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést folytató iskolák igazgatói, szakmai vezetői és szaktanárai továbbképzésére A továbbképzés ideje:

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE)

A Nyugat-magyarorsz. magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk Szolgáltat. ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) A Nyugat-magyarorsz magyarországi gi Egyetem (NymE) könyvtk nyvtári hálózatah Szolgáltat ltatások a Nyugat- magyarországi gi Egyetem (NymE) Központi KönyvtK nyvtárában Tompa Mónika Informatikus könyvtáros

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

az országos Erdészeti

az országos Erdészeti az országos Erdészeti egyesület a magyar erdészek legjelentősebb szakmai civil szervezete Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa, 2013. 2 Mi az Országos Erdészeti Egyesület? Az Országos Erdészeti Egyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése Szabó

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési

NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési NYME Erdőmérnöki Karának kutatásfejlesztési tevékenysége Lakatos Ferenc Intézményi háttér: 9 intézet EMKI EMEVI EVGVI GEVI NTI KI KFI MI VGGI Személyi háttér: Pénzügyi háttér kutatási bevételek: 1000000

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Mindannyiunk tudománya

Mindannyiunk tudománya Mindannyiunk tudománya Wikipédia, avagy élet a szabad információáramlásban Gervai Péter Mi a Wikipédia? Már publikált információk struktúrált gyűjteménye Lexikon, de minden téma lehet, amit a többség jelentősnek

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről

CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40889/2008. CÍM: Előterjesztés a Selmecbányával kötendő testvérvárosi szerződésről Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni?

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Standovár Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Előadás tartalma I. Miért kell foglalkozni a természetesség mérésével?

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A településrendezési tervek fejlesztési összefüggései A tervezési program és a területek adottságai Annak idején, a 80-as években, s különösen az önkormányzati rendszer létrejötte után rendszeres és erőteljes

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Reménytelen, de nem komoly

Reménytelen, de nem komoly Csepeli György Reménytelen, de nem komoly A hazai rendszerváltás során játszódó politikai álarcosbál egyik emlékezetes pillanata volt, amikor 1998-ban a kőkemény liberálisból magát paternalista nemzeti

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 8/2006. (II.15.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata időszaki lapjának és hivatalos honlapjának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 (egységes szerkezetben

Részletesebben

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Közhasznú egyéb szervezet neve: KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Címe: 2900 Komárom, Beöthy Zs. U. 32 Adószáma: 18614464-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 2011. A

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Iktatószám: T-81/2011. 04/2011. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 147/2011. (III.31.) B-L.Ö.h. 4 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és nem fogadta

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10.

Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei. HTE elnökségi ülés november 10. Egyes munkacsoportok, bizottságok eredményei HTE elnökségi ülés 2011. november 10. A HTE megújulás útja When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the close

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

A csődeljárás. P a t r o c i n i u m. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék B e t h l e n - s o r o z a t Írta: Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Nincstelenség - korlátlan birtoklás

Nincstelenség - korlátlan birtoklás Nincstelenség - korlátlan birtoklás A birtoklás kérdése az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott azért is vállalkoztam e cikk megírására, hátha segít kicsit összerendezni a gondolataimat. Menet közben

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

Szivós Donát: Magyar vagyok! IX. rész

Szivós Donát: Magyar vagyok! IX. rész Szivós Donát: Magyar vagyok! IX. rész Magyarnak a magyar földet! Nem ideális a magyar földbirtok-megosztás, de nem is annyira botrányosan rossz, hogy jelszavakkal, a földre éhező magyarok fellázításával

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ

BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ BEVEZETŐ A ZOHÁR KÖNYVÉHEZ .] Minthogy a Szent Zohár Könyve bölcsességének rejteke ezer lakattal van előlünk elzárva, és mivel az emberi nyelvezetünk jóval szegényesebb annál,

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben