Verekedés után MARKÓJA CSILLA. Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben ALKOTÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verekedés után MARKÓJA CSILLA. Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben ALKOTÓK"

Átírás

1 ALKOTÓK MARKÓJA CSILLA Verekedés után Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben A Verekedés után című festmény számára külön kis fülkét alakítottunk ki a Magyar Nemzeti Galéria földszinti teremsorában, ahol helyet kapott a Mednyánszky László ( ) művészetét bemutató, minden várakozást felülmúló sikerrel zárult retrospektív tárlat. A fülkében a nem túl nagy, mindössze 85x65 centiméteres olajkép a fő helyre került, azoknak a szintén kisméretű képeknek a közelébe, melyeket hagyományosan a festő első és életében egyben utolsó önálló kiállításához köthetünk. Ez az 1897-es párizsi kiállítás a Georges Petit Galériában több szempontból is valóságos áttörésnek bizonyult. Habár nagyjából egy időben nyílt a Salonnal, mely a leglátogatottabb kiállításnak számított Párizsban, meglepően sokan mentek el megnézni a különc felvidéki arisztokrata család sarja, a bohém életű Mednyánszky báró (egy Somssich gróffal közösen) kiállított képeit. Érdemes talán hosszabban idéznünk Adrian Remacle francia kritikusnak a műveket méltató elragadtatott írásából, mivel ezek a sorok magyarul első ízben csak most, a kiállítást kísérő naplókötetben láttak napvilágot: A Kárpátok sorozatán, egy fenségesen érintetlen természet vízióján kívül, ahol a maga elszigeteltségében ott bolyong a magyarság és a magyar arisztokrácia szelleme, láthatunk sokkal naposabb, és elsőre sokkal nyugodtabb hangulatú magyar tájakat is, továbbá más, Párizs környékét ábrázoló tájképeket, hatásosan karakterizált tanulmányfejeket, melyek közül kiemelkednek azok, amelyek ijesztő, fiatal városszéli csavargókat ábrázolnak, megidézve a fiatalkor romlottságát, és a kamaszkor nyomorúságát. Ez utóbbi arcok túlzó, tragikus modernizmusa megdöbbentően hasonlít a Kárpátokat ábrázoló tájképekre és nyugtalanító, véres hangulatukra. ( ) Rájövünk rajtakapva a festőt, hogy élvezettel állítja elénk ezeket a kivörösödött szemű és orrú, sápadt, fiatal teremtéseket, sovány, pengeéles vonásaikkal, dacos szájukkal, akik sapkájuk ellenzője alól jövőbe látó szemmel tekintenek az életre, amelyben az ember eszik és iszik, de ami számukra a külső bulvárokon ínségben töltött éjszakák szenvedésteli óráit jelenti, miközben rongyos ruhájuk szürkeségével beleolvadnak környezetük komor sötétségébe. A mozdulatok, az arányok, a tartás tökéletesen pontos, nemcsak a nyugalmi állapot megjelenítésekor (ez az a pillanat, amikor a kis ragadozó ráveti magát zsákmányára), hanem a dráma kellős közepén is. Nézzék meg a Megfojtott férfit vagy a Lefogott küzdő durva jelenetét, ahogy az egyiken a rablógyilkost fojtogatják, a másikon pedig a hideg energiától elvadult tekintetű sovány csavargót lendületében tarja vissza és nyomja le a két»camaros«. Ezek valódi kis mesterművek. Ugyanezzel a szemléletmóddal készült a kis naiv, sápkóros tizenöt éves prostituált és kísérője, a rossz arcú munkás összeszorított szájával (A strici) és a két Abszintivó. A festő művészetében ezeken a képeken válik egyre hangsúlyosabbá, ha nem is a szánalom, de valami együttérzésféle e szegény ördögökkel. ( ) Talán a két abszintivó a legjellegzetesebb, a»legtipikusabb«példa a hús kékes-rózsaszínének világosságával, az eltúlzott véreres szemhéjredőkkel, az ellenző alatt mélyen ülő, nyugtalan szemek résnyire szűkült, keskeny vonalaival. Nem akarjuk Rembrandt nevét kiejteni e tanulmányfejek kapcsán, mert mindenfajta összevetése e két művésznek nevetséges és sértő, no meg azért sem, mert Rembrandt derűs nyugalma és nagysága legyen csak az övé, de mégis van valami az ő erejéből Mednyánszky fejtanulmányaiban. (Mednyánszky László feljegyzései, Bp. MNG, ) A francia kiállítás festményeit csupán címeik és korabeli leírások alapján kísérelhetjük meg azonosítani, így nem biztos, hogy a Verekedés után közöttük volt. Stíluskritikai alapon azonban mindenképpen e párizsi évek terméséhez kell sorolnunk. Noha a képen szereplő csavargó ikonográfiai párhuzamait megtalálhatjuk a kor közkedvelt kocsmajeleneteiben, a francia sajtórajz karikatúra-panorámáiban, Sue és Murger regényeiben, Daumier búslakodó ivóiban, Manet koldusaiban és abszintivóiban, a figura mégis elüt ezektől a bevett zsá- 16 E r p t s

2 VEREKEDÉS UTÁN Verekedés után, 1896 körül 2004/2 17

3 ALKOTÓK Lombtanulmány, 1860-as évek második fele nerfiguráktól. Egészen egyedülálló remekmű ez kora művészetében. Már a képkivágás is rendkívül különös, ahogy egy meghatározatlan, barnásvöröses térben, térdtől felfelé, oldalnézetből mutatja az egész képmezőt betöltő alakot. Bármilyen kicsi is a kép, ez a sajátos kivágat egyből megnöveli, monumentálissá teszi, s így valami általános, szimbolikus értelemmel ruházza fel a központi motívumot, melynek tengelyén az aranymetszés szabályainak megfelelően a festő két nyugvópontot jelölt ki a tekintet számára: a csavargó fejét és könyökét. A kompozíció e két pontja nem csupán formailag feleltethető meg egymásnak. A csavargó egy rongydarabot szorít valószínűleg vérző könyökére. Megüthették, s most visszavonulni kényszerült, arca éppúgy sé- 18 E r p t s

4 VEREKEDÉS UTÁN relmét tükrözi, mint a konkrét seb. A tekintete olyan, mint egy űzött vadé, riadalom és düh keveredik benne: egész alakja az elszenvedés állapotának passzivitását és passióját tükrözi. Olyan az arca, mintha bárkié lehetne, holott modellje valóságos, és élethűen van ábrázolva: egy másik képről, A fiatal és öreg csavargó címűről nagyon is jól ismerjük vonásait. Akár Mednyánszky tájképein, itt is egyszerre érvényesül a naturalista-realista ábrázolásmód és az irodalmi szimbolizmus. Minden valószerűsége dacára a kép az akár ontológiai értelemben is vehető sértettség, a frusztráció állapotának általános érvényű emblémájaként fogható fel. Ha erre a képre nézek, mindig eszembe jut, hogy Mednyánszky életműve is majdnem történelmi sérelmek áldozatául esett. A történelmi Magyarországhoz tartozó Felvidék, ahol Mednyánszky született (Beckóról tízéves korában költöztek át a Magas-Tátra lábánál fekvő pártázatos reneszánsz stílusú nagyőri kastélyba), ma Szlovákia. Az életmű első fele szinte teljes egészében Szlovákiában található, részint a Szlovák Nemzeti Galéria pozsonyi és zólyomi raktáraiban, részint az emlékmúzeummá átalakított nagyőri Czóbel Mednyánszky-kastély termeiben (csak az állandó kiállításon több mint száz darab!), és természetesen rengeteg festmény van magánkézben is, és kerül rendre kalapács alá a pozsonyi SOGA aukciósházban. Ezeket a képeket most láthatja első ízben Magyarországon mind a szakma, mind a közönség, örvendetes példájaként a szlovák magyar együttműködésnek. Ám aki azt hiszi, hogy akkor ezzel most, annyi kölcsönös sérelem után vége a verekedésnek, nagyon téved. A kiállítást kísérő, szlovák és magyar szerzők által jegyzett tudományos katalógus mintegy a sérülések helyét rögzítő látleletként tudósít a dolgok jelenlegi állásáról. A szlovák tanulmányok közül az élre került a már említett SOGA aukciósházban dolgozó művészettörténész, Ján Abelovský írása. Ahhoz, hogy megértsük, miféle problematikus szellemi mutatványra kényszerült a fiatal szlovák művészettörténet-írás kontinuitása érdekében ez a végtelenül intelligens szerző, érdemes fellapozni a Szlovák Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusát, mely 1995-ben készült. A XIX. századi művek lajstromát annak a Danica Zmetakovának a sorai vezetik be, aki Mednyánszky Szlovákiában fellelhető rajzairól a mindmáig legteljesebb összeírást készítette. Miután Zmetaková szót ejt a szlovák nemzetiségnek a kiegyezés után elszenvedett sérelmeiről, az erőszakos magyarosításról, rátér a szlovák művészet fejlődésének kérdésére, és megnevezi a század utolsó harmadának két legnagyobb, európai rangú szlovák művészét: Ladislav Medňanskýt és Dominik Skuteczkýt. Továbblapozva a katalógusban olyan nevekkel találkozunk a szlovák művészettörténet nagyjai, a szlovák önkénteseket ben vezető Ján Francisci kapitány egész alakos portréját megfestő Peter Michal Bohúň, az ábrándos luminista Jozef Hanula vagy a híres Martin Benka mellett, mint Július Benczúr, Ján Fadrusz, Alojz Stróbl, Karol Markó, L udovit Čordák, és még sorolhatnám. Különösen pikáns ebben az összefüggésben látni a magyar történelem hősi eseményeit megörökítő Benczúr Gyulát, akiről a rövid életrajzban külön feltüntetésre kerül, hogy szlovák családból származott. Benczúr Gyula itthoni monográfusa szerint Benczúr január 28-án született Nyíregyházán, Benczúr Vilmos gyógyszerész és Laszgallner Paulina hét gyermeke közül a másodikként. A család azután Kassára költözött, ahonnét a később főképp Münchenben, Bécsben és Budapesten tartozkódó festő egész életre szóló útravalót hozott, akár a művészi ismereteket, akár a hazafias érzést tekintjük. (Bellák Gábor: Benczúr Gyula, Corvina, 2001, 5.) Joggal válthatna ki hasonló derültséget Ján Fadrusz, alias Fadrusz János esete, akit mi leginkább talán a kolozsvári Mátyás-szobráról ismerünk, de akinek Pozsonyban felállított alkotását, az 1897-ben felavatott Mária Terézia-szobrát maguk a szlovákok döntötték le alig 23 évvel később. Ha azt a kérdést firtatjuk, vajon milyen szempontok alapján minősül valaki a Szlovák Nemzeti Galériában szlovák festőnek, akkor erre a legkézenfekvőbb válasznak az tűnik, hogy mindenki szlovák festő, aki a mai (értsd: az önálló államként alig egy évtizede létező) Szlovákia területén született. Ám a szlovák művészettörténet-írás még ebben a különös eljárásban sem egységes, például még sehol nem találkoztam azzal a vélekedéssel, hogy a szintén felvidéki Ógyallán született Feszty Árpád, A magyarok bejövetele című körkép festője szlovák volna. E következetlenségre Ján Abelovský is rámutat, amikor csodálkozását fejezi ki amiatt, hogy Szinyei Merse Pálról megfeledkeztek a szlovák művészettörténészek, holott ő nemcsak Jernye révén, hanem a kétségtelenül Eperjes szülötte Zemplényi Tivadar barátsága okán is elsajátítható lenne. Továbbra sincs válasz a követke- 2004/2 19

5 ALKOTÓK A Hernád (Erdőrészlet egy akt figurával), 1896 körül ző kérdésre írja, miért hagyta meg Karol Vaculík, Mednyánszkytól eltérően, Szinyeit könnyűszerrel a magyaroknak? A válasz egy meglehetősen banális tényben keresendő: a Szlovák Nemzeti Galériában több száz Mednyánszky-olajfestmény és rajz mellett csupán néhány Szinyei-kép található. A különben elítélt jelenség magyarázatához a következőket fűzi: Ahogy már Mednyánszky kapcsán megállapítottuk, ( ) ezeket az egyértelmű nemzeti identitás nélküli alkotókat a XIX. századba sorolják, anélkül hogy életművüket összefüggésbe hoznák az utána következő modern korszakkal. (Ján Abelovský: M. L. a szlovák művészettörténetben. In: Mednyánszky László. Katalógus, Bp., MNG Kossuth, ) A későbbiekben Ján Abelovský heroikus kísérletet tesz arra, hogy ezt a rossz hagyományt megszakítva Mednyánszky művészetét összehozza a húszas évek szlovák modernizmusával, mégpedig egy művészeti értelemben vett önálló felső-magyarországi régió frissiben körvonalazott elmélete alapján. De egyelőre érdemes elidőznünk ennél a kifejezésnél: egyértelmű nemzeti identitás nélküli alkotó. Annál is inkább, mivel ez a kifejezés teljesen legitim módon vált szlovák részről a mostani nagy tárlat mottójává. Katarína Bajcúrová, a Szlovák Nemzeti Galéria igazgatónője a katalógus beköszöntőjében szinte szóról szóra ismétli Ján Abelovský gondolatát Mednyánszky hovatartozásáról: Habár nem rendelkezett határozott nemzeti identitással, életműve napjainkig rendkívül határozott és különleges művészi identitással büszkélkedhet. Vajon honnan származik ez a gondolat? Karol Vaculík, 20 E r p t s

6 VEREKEDÉS UTÁN Ágrólszakadt, között 2004/2 21

7 ALKOTÓK Mednyánszky első jelentős szlovák méltatója, műveinek összegyűjtője és rendszerezője, Mednyánszkyt egy pionír lelkesedésével, a szlovák táj, értsd: a Tátra-képek alapján sorozta be a szlovák művészet történetébe. Anton C. Glatz, a nagyőri állandó kiállítás rendezője szerint a Mednyánszkyak különben híres 48-as famíliája nem lengyel magyar eredettörténettel büszkélkedhet, hanem ősi Vág menti szlovák család leszármazottai. Mint arra Kiss-Szemán Zsófia, magyar származású, Pozsonyban élő művészettörténész szintén ebben a katalógusban felhívja a figyelmet, Sonia Vámošiová volt az, aki először jellemezte kettős -ként Mednyánszky identitását. (Kiss-Szemán Zsófia: M. L. a művészettörténet-írás tükrében. I. m ) Kiss-Szemán, Szlovákiában dolgozó művészettörténészként nyilván joggal irritáltan, határozottan foglal állást Kállai Ernő 1943-as véleménye mellett: Ebben a kérdésben is alapvetően eltérő megközelítésmóddal él Kállai, aki minden nemzeti posztulátumot elhagy, ráadásul kiemeli, hogy Mednyánszky alapvetően szláv lélek. Az életművet azonban nemzetek fölöttinek tartja, mivel az egyetemes alkotást, a lelki aktivitást, a szellemi erőfeszítést tekinti meghatározónak és nem azt, hogy milyen embercsoporthoz tartozik valamely alkotó. Teljes mértékben egyetértek vele, és leszögezem, hogy Mednyánszky személyiségének és alkotásainak tényleges megértése egyenesen kizárja az ettől eltérő meggyőződést. (Kiss- Szemán, uo., 123.) Ján Abelovský rögtön felveszi a kesztyűt: ( ) szilárd meggyőződésünk szerint nem szükséges egy harmadik út nevében lesöpörni az asztalról az eddigi szlovákiai kutatásokat. Ezért vitába kívánunk szállni Kiss-Szemán Zsófia idézett állításaival ( ). Próbáljuk meg tehát bebizonyítani, hogy egy»másik meggyőződésnek«is lehet létjogosultsága, mégpedig egy igen ingatag talajon ez nem más, mint Mednyánszky művészete kulturális, vagy ha úgy tetszik, nemzeti hovatartozása látszólag lejáratott gondolatának rehabilitációja. Kihámozzuk Vaculík koncepciójának racionális magvát, lényegesen megváltoztatjuk, és Mednyánszky értékelését újabb szempontokkal bővítjük ki. Mindenekelőtt azonban a Vaculík alkalmazta»szlovák«helyett az autentikusabb, művészettörténeti szempontból megfelelőbb»felső-magyarországi«jelzőt fogjuk használni. (Ján Abelovský, i. m. 41.) Az új jelzőnek azonban korán örülünk. A továbbiakban egy nyaktörő mutatvány részeként Ján Abelovský megpróbálja a Felvidéket mint a szlovák és magyar festészet együttélésének termékeny, de se nem európai, se nem provinciális színhelyét bemutatni. E mutatvány során most már elárulhatjuk Csontváry Kosztka Tivadar is elő fog kerülni, mint e régió reprezentánsa. Miközben mélyen rokonszenvezünk azzal az elgondolással, hogy Mednyánszkyt ne kívánjuk politikai téren az európai csatlakozás jelszavának, gazdasági téren a műkereskedelem igényeinek engedve a nyugat-európai fősodorhoz asszimilálni, sajnos továbbra sem világos, hogy Mednyánszky milyen konkrét kapcsolatban állna kora szlovák művészetével. Mednyánszky felvidéki arisztokrata család sarjaként ahhoz a magyar uralkodó osztályhoz tartozott, melynek a nemzetiségiekkel kapcsolatos viselkedéséről Hanák Péter a következőket írja: Amint a kiegyezés utáni években, úgy a századfordulón is a szlovák kérdésben bizonyultak a legszűklátókörűbbnek a magyar uralkodó osztályok, ebben a vonatkozásban követték el a legsúlyosabb hibákat. A szlovák nemzetiségek helyzetét így jellemzi: ( ) A szlovákoknak nem volt autonóm nemzeti egyházuk, így iskoláik ki voltak szolgáltatva a kormány magyarosító politikájának. Középiskoláikat még Trefort megszüntette az 1870-es években, a szlovák nyelvű népiskolák száma is évről-évre rohamosan fogyott, úgyhogy a világháború előtt a szlovák tanulók alig 16 százaléka részesülhetett anyanyelvi oktatásban. Az 1875-ben feloszlatott Matica Slovenskát a nemzeti kultúra ápolása és fejlesztése terén nem pótolhatta sem az 1885-ben létesült magyarbarát szellemű Magyarországi Tót Közművelődési Egyesület, sem az 1895-ben alakult Szlovák Múzeum Egylet. Ami pedig a szlovák politikai vezetőket illeti: A romantika korából örökölt szláv népies idill, a konzervatív antikapitalizmus és a russzofil pánszlávizmus elemeiből egybeötvözött nemzeti ideológiájuk nemhogy a szlovák népre amelynek tudomása sem volt róla nem gyakorolt semmi hatást, de az értelmiség és a középosztály tagjaira is alig. Elszigeteltségükbe beletörődve, bár színvonalas, de igen szűk körben ható irodalmi munkásságot folytattak, tétlenül nézték a szlovák iskolák százainak elvesztését, a szlovákok tömeges disszimilációját. ( ) A magyar soviniszták könnyű zsákmánynak tekintették a szlovák népet, amelynek teljes elmagyarosodása már csak idő kérdése volt, de még a szlovák kérdést a helyszínen tanulmányozó neves skót publicista, Seton-Watson is közelinek 22 E r p t s

8 VEREKEDÉS UTÁN ítélte a szlovákság teljes beolvadását. (Magyarország története, Szerk. Hanák P., Akadémiai, Bp., és 1020.) Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy a magyar politikai elit tagjai arról, hogy a korszak elején a magyar etnikum mindenképpen kisebbségben volt az országon belül, nemigen akartak tudomást venni. A kiegyezést megkötő államférfiak persze tudatában voltak ennek, ezért is dolgozta ki Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter a nemzetiségi törvényt (1868: XLIV. TC.). Ez kimondta, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van, a magyar, ennek egyenjogú tagjai az egyes nemzetiségek (etnikumok), köztük a magyar is. Mindmáig sokan sérelmezik ezt a törvényt mint a magyar elnyomás egyik kiáltó bizonyítékát. Holott ez akkoriban eléggé egyedül állt, hiszen más országokban nem hoztak kisebbségi törvényeket. (Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, Bp. História, 2001, 199.) Ha a mostani kiállítást kísérő katalógus tanulmányait, mint azt ígérték, kihagyások nélkül veszik át a budapestit követő pozsonyi kiállítás különben rendkívül nyitott, fiatal rendezői, Katarína Beňová és Alexandra Homol ová, és egy az egyben fordíttatják le szlovákra, akkor a szlovák közönséget Mednyánszky vitatott nemzeti identitása kapcsán minden bizonnyal kijózanítóan hideg zuhanyként fogják érni azok az első ízben most publikált források, melyekből az derül ki, hogy Mednyánszky nem csupán magyar családban magyar anyanyelvűként született, és nem is biztos, hogy tudott szlovákul, de a fentebb említett pánszláv mozgalmak ellen éppen ama Grünwald Béla oldalán lépett fel, akinek nevéhez a Matica Slovenská betiltása fűződik. A szlovákság teljes beolvasztását célzó törekvések kulcsfontosságú figurája, Grünwald Béla ( ) politikus, történész, 1871-től Zólyom megye főispánja cikkeiben, országgyűlési beszédeiben az állam határozott fellépését sürgette a pánszláv mozgalmak ellen, s ő volt az, aki határozottan elutasította az 1861-ben Turócszentmártonban ülésező szlovák nemzeti gyűlés programját, s betiltotta az 1863-ban alakult Matica Slovenskát, a szlovákok kulturális egyesületét. Grünwald Mednyánszky egyik legközelebbi barátjának Justh Zsigmondnak a baráti köréhez tartozott. Mednyánszky családi környezetének nacionalizmusát elsősorban hagyományosan osztrákellenes érzelmeik táplálták (Mednyánszky apjának testvérét az osztrákok akasztatták fel stb.), de nem lehet nem tudomásul venni a pánszláv mozgalmakkal szembeni állásfoglalásukat sem. Mednyánszky húga, Miri így ír visszaemlékezéseiben bátyjának a pánszlávellenes mozgalmakban való részvételéről: László egy időben társulatot alapított hazafias célokkal. Bizonyos nemzetiségi aknamunka a hetvenes években már nagyban folyt itt, a Felföldön. Pénzzel, vesztegetéssel. A hivatalos körök vagy nem akarták hinni, vagy más okokból tehetetlenek voltak. László azt vélte, hogy hathatósan csakis egy társadalmi ellenakció segíthetne. E munkában Grünwald Béla képviselő támogatta. Sokat járt-kelt ez ügyben, főleg Pozsonyban indított akciót, ahol protestáns papokat neveltek. Egyáltalán a fiatalság között igyekezett hatni, és sikerrel, rövid idő alatt pár ezer tagja lett ez egyesületnek. (Czóbel Istvánné Mednyánszky Margit: László Brouillon (Visszaemlékezés). Enigma 24/25, ) A pánszláv mozgalmak ellen életre hívott egylet alapító okiratának Mednyánszky tollából származó tervezete szintén ránk maradt Mednyánszky László korai naplófeljegyzéseiben. A kézirat lelőhelye: Szlovák Nemzeti Galéria, lsz. SNG 265/89. 20A2. Ebben a feljegyzésében Mednyánszky a következőket írja az egylet céljairól: Az okok fejtegetése, melynek folytán egyletünk létrejötte és tevékenysége szükségesnek tűnik fel. I. A magyar birodalomban lakó nemzetiségek különfélesége és egymáshozi viszonya II. A panslavismus természete, célja s hatása a nemzetiségekre és terjedése hazánkban. III. Magyarország geographiai helyzete, tekintettel ennek belviszonyainkra való hatására. IV. A magyar nemzet eddigi magatartása ezen tényekkel szemben. V. Az ezen felsorolt tényekből eredő veszély. [ ] A panslavismus, mint neve is mutatja, a nagykiterjedésű szláv nemzetiségek egybeolvasztását célozza. Ez által a magyar birodalomra nézve felborító hatással bír, a lakosság szláv részének egy az országon kívül levő központhozi fűzése által. [ ] A magyar nemzet eddigi magatartása ezen tényekkel szemben. A történetből tudjuk, hogy Magyarország századok óta egyenetlen erőkkel küzd szomszédaival létéért. Ennek következménye, hogy a külpolitika minden nemzetiségi belkérdés elhanyagolásával az egyedüli fontos létkérdésnek tartatott. 2004/2 23

9 ALKOTÓK Csavargófej, 1896 körül [ ] A fennemlített tényezőkből háramló veszélyek 1:) a nem magyar ajkú, különösen a szláv népség elidegenülése a közös hazától 2:) a magyar nyelv mindinkább szűk területre való megszorítása 3:) hogy ezen viszonyok egykor a szomszéd államoknak okot és alkalmat szolgáltatnak Magyarország feldarabolására. Mednyánszky nemzeti identitása tehát se nem határozatlan, se nem kettős. Megint más kérdés, hogy komoly elmélkedések tárgyát képezheti még, milyen viszonyban állt ez az identitás Mednyánszky világnézeti fordulataival (külön érdekes téma lehetne a teozófia és a nacionalizmusok viszonya), vagy mit jelent ez az identitás Mednyánszky művészetére nézvést. Ami az egyletterveket illeti, az ilyesfajta politizálással Mednyánszky idővel felhagyott. Bár a Ján Abelovský által felső-magyarországi régiónak nevezett térséget valóban jellemzi Mednyánszky életében egyfajta sajátos felvidéki zamat, amit a legtalálóbban a perifériára szorult Justh Czóbel kör konzervatív reformtörekvéseivel lehetne jellemezni, ezt egyelőre szintén csak a magyar uralkodó osztályhoz köthetjük. Azok a jellemzők, melyeket e régió művészetének tulajdonít Ján Abelovský mint például a kép modernista öntörvényűségének egyesítését annak szimbolikus kifejezőerejével (i. m. 42.), a kompromisszumos evolúciót (45.) vagy a korlátozott jelentéstartalmat hordozó fény festészetének irodalmi szimbolizmussal való gazdagítását (51.) kétségkívül ráillenek Mednyánszky vagy más 24 E r p t s

10 VEREKEDÉS UTÁN kortársai művészetére, ám éppúgy megnyilvánulnak az egész Monarchia területén, például az osztrák hangulati impresszionisták egyes törekvéseiben, mint a Felvidéken. Mindazonáltal letagadhatatlan, hogy egy Emil Jakob Schindlernél Mednyánszky művészete kétségkívül drámaibb és metafizikusabb. Azonban további kutatás tárgyát kell képezze, hogy ennek mi köze a szlovák identitásukat vállaló festőkhöz vagy akár a felvidéki régióhoz. Mindezekhez a kutatásokhoz csupán az első lépcsőfok a mostani kiállítás és annak katalógusa. Lezárásképpen ne feledkezzünk meg az osztrákokról, a nevető harmadikról. Nos, ők aztán nem verekszenek Mednyánszky életművéért. Olyannyira nem, hogy az osztrák művészettörténészek még hírből sem ismerik azt a festőt, aki élete második felét kisebb megszakításokkal Bécsben töltötte, aki ott is halt meg, és Bécs központi temetőjében, a Zentralfriedhofban volt eltemetve. Számos osztrák magángyűjteményben maradt műve potom pénzekért kel el a Dorotheumban, hadifestményei a bécsi Hadtörténeti Múzeum raktáraiban porosodnak, és még a budapesti kiállításra sem kaptuk meg teljesíthető anyagi feltételek mellett őket. Ami pedig az osztrák festőktől igencsak sokat tanuló Mednyánszky bécsi, Oberes Belvedere-beli október 13-i bemutatkozását illeti: a kezdetben felajánlott alsó szint az idők folyamán három teremre, a kiállítani tervezett képek száma nyolcvanról negyvenre csökkent, tekintettel a bécsi közönség várható érdektelenségére. Bízvást elmondhatjuk tehát, hogy Mednyánszky életműve a hajdani Monarchia helyén maradt szlovák magyar osztrák Bermuda-háromszögben épp csak el nem süllyedt. Kiemelése folyamatban, és kényes műveletnek ígérkezik. Park esti szürkületben (Sétálók esti parkban), 1910 körül 2004/2 25

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában

43 Tanulmányok. DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Filep Tamás Gusztáv DARABONTOK ELLEN Petrogalli Oszkár a magyarországi és a csehszlovákiai ellenzéki politikában Hozzászoktunk, hogy egy-egy korszakról a fordított irányból szerkesszük meg a retrospektív

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE Kiss László A SZLOVÁK NEMZETI TUDAT SZÜLETÉSE Tanulmányok a szlovák nemzeti ébredés és a reformkori szlovák magyar viszony

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. ANTALL JÓZSEF A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL CSERES TIBOR, DOBAI PÉTER, KUKORELLY ENDRE ÍRÁSA PÁRIZSBÓL KÖZÉP-EURÓPÁRÓL

Részletesebben

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR

DEÁK-EMLÉKÉV. Három jubileum: Neumann János születése PAJKOSSY GÁBOR DEÁK-EMLÉKÉV PAJKOSSY GÁBOR Deák Ágnes, Molnár András: Deák Ferenc Vince Kiadó, Budapest, 2003. 182 old., 2495 Ft (Tudomány egyetem. Történeti életrajzok) Deák Ferenc élete és kora Elôszó: Hiller István

Részletesebben

Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé

Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé Lőrincz Szabolcs Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé Húsz éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Képzeljük el, hogy nyolcvan évvel előrébb járunk. Immár 2089. október 17. van. Varázslatosan

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS

4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS 4.4.2. ILLUSZTRÁLT FOLYÓIRATOK 4.4.2.1. ÁTTEKINTÉS 224 A 19. századi cigány ábrázolások legbővebb forrásai az illusztrált folyóiratok évfolyamai. A kérdéses időszakban, az első megjelenés időrendjében

Részletesebben

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten

hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten Kós Károly emlékkönyv Összeállította Kuszálik Péter MENTOR KIADÓ Marosvásárhely, 2003 Kiadói tanács Gálfalvi György / Kovács András Ferenc

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007.

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007. PhD ÉRTEKEZÉS Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Miskolc, 2007. Ph.D-DISSZERTÁCIÓ Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Témavezető: Dr. Ferenczi László, egyetemi tanár Miskolci Egyetem

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Főtér Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa, nemzetképek, előítéletek... 4 Pallai László: Közép-Európa térben és időben... 9 Gadó János: Közép-Európa zsidósága...

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben

AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL:

AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL: AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER ÖTÖDIK ÉVFOLYAM - 1994. 4. AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL: BATTA ANDRÁS, PETER BOCHSKANL, ERHARD BUSEK, DOBAI PÉTER, FEJTŐ FERENC, GERÖ

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft EZERÉVES SZOMSZÉDSÁG - OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG - ANGOL, OSZTRÁK ÉS CSEH NÉZŐPONTRÓL

Részletesebben

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853)

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásai. Sárospatak, 2014

Részletesebben

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A

AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A Melkovics Tamás AKI MEGKEZDTE FELÉT ELVÉGEZTE A MUNKÁNAK Felsőbüki Nagy Pál politikai szerepvállalásának jelentősége a polgári átalakuláshoz vezető út kezdetén Vegyük le süveginket, adjuk meg, mi Istené,

Részletesebben

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31.

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31. Helyzet nemzetközi konferencia A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején 2005. május 30-31. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tartalomjegyzék Dr. Vizi E. Szilveszter 9 akadémikus,

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben