Verekedés után MARKÓJA CSILLA. Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben ALKOTÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verekedés után MARKÓJA CSILLA. Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben ALKOTÓK"

Átírás

1 ALKOTÓK MARKÓJA CSILLA Verekedés után Mednyánszky a Budapest Pozsony Bécs háromszögben A Verekedés után című festmény számára külön kis fülkét alakítottunk ki a Magyar Nemzeti Galéria földszinti teremsorában, ahol helyet kapott a Mednyánszky László ( ) művészetét bemutató, minden várakozást felülmúló sikerrel zárult retrospektív tárlat. A fülkében a nem túl nagy, mindössze 85x65 centiméteres olajkép a fő helyre került, azoknak a szintén kisméretű képeknek a közelébe, melyeket hagyományosan a festő első és életében egyben utolsó önálló kiállításához köthetünk. Ez az 1897-es párizsi kiállítás a Georges Petit Galériában több szempontból is valóságos áttörésnek bizonyult. Habár nagyjából egy időben nyílt a Salonnal, mely a leglátogatottabb kiállításnak számított Párizsban, meglepően sokan mentek el megnézni a különc felvidéki arisztokrata család sarja, a bohém életű Mednyánszky báró (egy Somssich gróffal közösen) kiállított képeit. Érdemes talán hosszabban idéznünk Adrian Remacle francia kritikusnak a műveket méltató elragadtatott írásából, mivel ezek a sorok magyarul első ízben csak most, a kiállítást kísérő naplókötetben láttak napvilágot: A Kárpátok sorozatán, egy fenségesen érintetlen természet vízióján kívül, ahol a maga elszigeteltségében ott bolyong a magyarság és a magyar arisztokrácia szelleme, láthatunk sokkal naposabb, és elsőre sokkal nyugodtabb hangulatú magyar tájakat is, továbbá más, Párizs környékét ábrázoló tájképeket, hatásosan karakterizált tanulmányfejeket, melyek közül kiemelkednek azok, amelyek ijesztő, fiatal városszéli csavargókat ábrázolnak, megidézve a fiatalkor romlottságát, és a kamaszkor nyomorúságát. Ez utóbbi arcok túlzó, tragikus modernizmusa megdöbbentően hasonlít a Kárpátokat ábrázoló tájképekre és nyugtalanító, véres hangulatukra. ( ) Rájövünk rajtakapva a festőt, hogy élvezettel állítja elénk ezeket a kivörösödött szemű és orrú, sápadt, fiatal teremtéseket, sovány, pengeéles vonásaikkal, dacos szájukkal, akik sapkájuk ellenzője alól jövőbe látó szemmel tekintenek az életre, amelyben az ember eszik és iszik, de ami számukra a külső bulvárokon ínségben töltött éjszakák szenvedésteli óráit jelenti, miközben rongyos ruhájuk szürkeségével beleolvadnak környezetük komor sötétségébe. A mozdulatok, az arányok, a tartás tökéletesen pontos, nemcsak a nyugalmi állapot megjelenítésekor (ez az a pillanat, amikor a kis ragadozó ráveti magát zsákmányára), hanem a dráma kellős közepén is. Nézzék meg a Megfojtott férfit vagy a Lefogott küzdő durva jelenetét, ahogy az egyiken a rablógyilkost fojtogatják, a másikon pedig a hideg energiától elvadult tekintetű sovány csavargót lendületében tarja vissza és nyomja le a két»camaros«. Ezek valódi kis mesterművek. Ugyanezzel a szemléletmóddal készült a kis naiv, sápkóros tizenöt éves prostituált és kísérője, a rossz arcú munkás összeszorított szájával (A strici) és a két Abszintivó. A festő művészetében ezeken a képeken válik egyre hangsúlyosabbá, ha nem is a szánalom, de valami együttérzésféle e szegény ördögökkel. ( ) Talán a két abszintivó a legjellegzetesebb, a»legtipikusabb«példa a hús kékes-rózsaszínének világosságával, az eltúlzott véreres szemhéjredőkkel, az ellenző alatt mélyen ülő, nyugtalan szemek résnyire szűkült, keskeny vonalaival. Nem akarjuk Rembrandt nevét kiejteni e tanulmányfejek kapcsán, mert mindenfajta összevetése e két művésznek nevetséges és sértő, no meg azért sem, mert Rembrandt derűs nyugalma és nagysága legyen csak az övé, de mégis van valami az ő erejéből Mednyánszky fejtanulmányaiban. (Mednyánszky László feljegyzései, Bp. MNG, ) A francia kiállítás festményeit csupán címeik és korabeli leírások alapján kísérelhetjük meg azonosítani, így nem biztos, hogy a Verekedés után közöttük volt. Stíluskritikai alapon azonban mindenképpen e párizsi évek terméséhez kell sorolnunk. Noha a képen szereplő csavargó ikonográfiai párhuzamait megtalálhatjuk a kor közkedvelt kocsmajeleneteiben, a francia sajtórajz karikatúra-panorámáiban, Sue és Murger regényeiben, Daumier búslakodó ivóiban, Manet koldusaiban és abszintivóiban, a figura mégis elüt ezektől a bevett zsá- 16 E r p t s

2 VEREKEDÉS UTÁN Verekedés után, 1896 körül 2004/2 17

3 ALKOTÓK Lombtanulmány, 1860-as évek második fele nerfiguráktól. Egészen egyedülálló remekmű ez kora művészetében. Már a képkivágás is rendkívül különös, ahogy egy meghatározatlan, barnásvöröses térben, térdtől felfelé, oldalnézetből mutatja az egész képmezőt betöltő alakot. Bármilyen kicsi is a kép, ez a sajátos kivágat egyből megnöveli, monumentálissá teszi, s így valami általános, szimbolikus értelemmel ruházza fel a központi motívumot, melynek tengelyén az aranymetszés szabályainak megfelelően a festő két nyugvópontot jelölt ki a tekintet számára: a csavargó fejét és könyökét. A kompozíció e két pontja nem csupán formailag feleltethető meg egymásnak. A csavargó egy rongydarabot szorít valószínűleg vérző könyökére. Megüthették, s most visszavonulni kényszerült, arca éppúgy sé- 18 E r p t s

4 VEREKEDÉS UTÁN relmét tükrözi, mint a konkrét seb. A tekintete olyan, mint egy űzött vadé, riadalom és düh keveredik benne: egész alakja az elszenvedés állapotának passzivitását és passióját tükrözi. Olyan az arca, mintha bárkié lehetne, holott modellje valóságos, és élethűen van ábrázolva: egy másik képről, A fiatal és öreg csavargó címűről nagyon is jól ismerjük vonásait. Akár Mednyánszky tájképein, itt is egyszerre érvényesül a naturalista-realista ábrázolásmód és az irodalmi szimbolizmus. Minden valószerűsége dacára a kép az akár ontológiai értelemben is vehető sértettség, a frusztráció állapotának általános érvényű emblémájaként fogható fel. Ha erre a képre nézek, mindig eszembe jut, hogy Mednyánszky életműve is majdnem történelmi sérelmek áldozatául esett. A történelmi Magyarországhoz tartozó Felvidék, ahol Mednyánszky született (Beckóról tízéves korában költöztek át a Magas-Tátra lábánál fekvő pártázatos reneszánsz stílusú nagyőri kastélyba), ma Szlovákia. Az életmű első fele szinte teljes egészében Szlovákiában található, részint a Szlovák Nemzeti Galéria pozsonyi és zólyomi raktáraiban, részint az emlékmúzeummá átalakított nagyőri Czóbel Mednyánszky-kastély termeiben (csak az állandó kiállításon több mint száz darab!), és természetesen rengeteg festmény van magánkézben is, és kerül rendre kalapács alá a pozsonyi SOGA aukciósházban. Ezeket a képeket most láthatja első ízben Magyarországon mind a szakma, mind a közönség, örvendetes példájaként a szlovák magyar együttműködésnek. Ám aki azt hiszi, hogy akkor ezzel most, annyi kölcsönös sérelem után vége a verekedésnek, nagyon téved. A kiállítást kísérő, szlovák és magyar szerzők által jegyzett tudományos katalógus mintegy a sérülések helyét rögzítő látleletként tudósít a dolgok jelenlegi állásáról. A szlovák tanulmányok közül az élre került a már említett SOGA aukciósházban dolgozó művészettörténész, Ján Abelovský írása. Ahhoz, hogy megértsük, miféle problematikus szellemi mutatványra kényszerült a fiatal szlovák művészettörténet-írás kontinuitása érdekében ez a végtelenül intelligens szerző, érdemes fellapozni a Szlovák Nemzeti Galéria állandó kiállításának katalógusát, mely 1995-ben készült. A XIX. századi művek lajstromát annak a Danica Zmetakovának a sorai vezetik be, aki Mednyánszky Szlovákiában fellelhető rajzairól a mindmáig legteljesebb összeírást készítette. Miután Zmetaková szót ejt a szlovák nemzetiségnek a kiegyezés után elszenvedett sérelmeiről, az erőszakos magyarosításról, rátér a szlovák művészet fejlődésének kérdésére, és megnevezi a század utolsó harmadának két legnagyobb, európai rangú szlovák művészét: Ladislav Medňanskýt és Dominik Skuteczkýt. Továbblapozva a katalógusban olyan nevekkel találkozunk a szlovák művészettörténet nagyjai, a szlovák önkénteseket ben vezető Ján Francisci kapitány egész alakos portréját megfestő Peter Michal Bohúň, az ábrándos luminista Jozef Hanula vagy a híres Martin Benka mellett, mint Július Benczúr, Ján Fadrusz, Alojz Stróbl, Karol Markó, L udovit Čordák, és még sorolhatnám. Különösen pikáns ebben az összefüggésben látni a magyar történelem hősi eseményeit megörökítő Benczúr Gyulát, akiről a rövid életrajzban külön feltüntetésre kerül, hogy szlovák családból származott. Benczúr Gyula itthoni monográfusa szerint Benczúr január 28-án született Nyíregyházán, Benczúr Vilmos gyógyszerész és Laszgallner Paulina hét gyermeke közül a másodikként. A család azután Kassára költözött, ahonnét a később főképp Münchenben, Bécsben és Budapesten tartozkódó festő egész életre szóló útravalót hozott, akár a művészi ismereteket, akár a hazafias érzést tekintjük. (Bellák Gábor: Benczúr Gyula, Corvina, 2001, 5.) Joggal válthatna ki hasonló derültséget Ján Fadrusz, alias Fadrusz János esete, akit mi leginkább talán a kolozsvári Mátyás-szobráról ismerünk, de akinek Pozsonyban felállított alkotását, az 1897-ben felavatott Mária Terézia-szobrát maguk a szlovákok döntötték le alig 23 évvel később. Ha azt a kérdést firtatjuk, vajon milyen szempontok alapján minősül valaki a Szlovák Nemzeti Galériában szlovák festőnek, akkor erre a legkézenfekvőbb válasznak az tűnik, hogy mindenki szlovák festő, aki a mai (értsd: az önálló államként alig egy évtizede létező) Szlovákia területén született. Ám a szlovák művészettörténet-írás még ebben a különös eljárásban sem egységes, például még sehol nem találkoztam azzal a vélekedéssel, hogy a szintén felvidéki Ógyallán született Feszty Árpád, A magyarok bejövetele című körkép festője szlovák volna. E következetlenségre Ján Abelovský is rámutat, amikor csodálkozását fejezi ki amiatt, hogy Szinyei Merse Pálról megfeledkeztek a szlovák művészettörténészek, holott ő nemcsak Jernye révén, hanem a kétségtelenül Eperjes szülötte Zemplényi Tivadar barátsága okán is elsajátítható lenne. Továbbra sincs válasz a követke- 2004/2 19

5 ALKOTÓK A Hernád (Erdőrészlet egy akt figurával), 1896 körül ző kérdésre írja, miért hagyta meg Karol Vaculík, Mednyánszkytól eltérően, Szinyeit könnyűszerrel a magyaroknak? A válasz egy meglehetősen banális tényben keresendő: a Szlovák Nemzeti Galériában több száz Mednyánszky-olajfestmény és rajz mellett csupán néhány Szinyei-kép található. A különben elítélt jelenség magyarázatához a következőket fűzi: Ahogy már Mednyánszky kapcsán megállapítottuk, ( ) ezeket az egyértelmű nemzeti identitás nélküli alkotókat a XIX. századba sorolják, anélkül hogy életművüket összefüggésbe hoznák az utána következő modern korszakkal. (Ján Abelovský: M. L. a szlovák művészettörténetben. In: Mednyánszky László. Katalógus, Bp., MNG Kossuth, ) A későbbiekben Ján Abelovský heroikus kísérletet tesz arra, hogy ezt a rossz hagyományt megszakítva Mednyánszky művészetét összehozza a húszas évek szlovák modernizmusával, mégpedig egy művészeti értelemben vett önálló felső-magyarországi régió frissiben körvonalazott elmélete alapján. De egyelőre érdemes elidőznünk ennél a kifejezésnél: egyértelmű nemzeti identitás nélküli alkotó. Annál is inkább, mivel ez a kifejezés teljesen legitim módon vált szlovák részről a mostani nagy tárlat mottójává. Katarína Bajcúrová, a Szlovák Nemzeti Galéria igazgatónője a katalógus beköszöntőjében szinte szóról szóra ismétli Ján Abelovský gondolatát Mednyánszky hovatartozásáról: Habár nem rendelkezett határozott nemzeti identitással, életműve napjainkig rendkívül határozott és különleges művészi identitással büszkélkedhet. Vajon honnan származik ez a gondolat? Karol Vaculík, 20 E r p t s

6 VEREKEDÉS UTÁN Ágrólszakadt, között 2004/2 21

7 ALKOTÓK Mednyánszky első jelentős szlovák méltatója, műveinek összegyűjtője és rendszerezője, Mednyánszkyt egy pionír lelkesedésével, a szlovák táj, értsd: a Tátra-képek alapján sorozta be a szlovák művészet történetébe. Anton C. Glatz, a nagyőri állandó kiállítás rendezője szerint a Mednyánszkyak különben híres 48-as famíliája nem lengyel magyar eredettörténettel büszkélkedhet, hanem ősi Vág menti szlovák család leszármazottai. Mint arra Kiss-Szemán Zsófia, magyar származású, Pozsonyban élő művészettörténész szintén ebben a katalógusban felhívja a figyelmet, Sonia Vámošiová volt az, aki először jellemezte kettős -ként Mednyánszky identitását. (Kiss-Szemán Zsófia: M. L. a művészettörténet-írás tükrében. I. m ) Kiss-Szemán, Szlovákiában dolgozó művészettörténészként nyilván joggal irritáltan, határozottan foglal állást Kállai Ernő 1943-as véleménye mellett: Ebben a kérdésben is alapvetően eltérő megközelítésmóddal él Kállai, aki minden nemzeti posztulátumot elhagy, ráadásul kiemeli, hogy Mednyánszky alapvetően szláv lélek. Az életművet azonban nemzetek fölöttinek tartja, mivel az egyetemes alkotást, a lelki aktivitást, a szellemi erőfeszítést tekinti meghatározónak és nem azt, hogy milyen embercsoporthoz tartozik valamely alkotó. Teljes mértékben egyetértek vele, és leszögezem, hogy Mednyánszky személyiségének és alkotásainak tényleges megértése egyenesen kizárja az ettől eltérő meggyőződést. (Kiss- Szemán, uo., 123.) Ján Abelovský rögtön felveszi a kesztyűt: ( ) szilárd meggyőződésünk szerint nem szükséges egy harmadik út nevében lesöpörni az asztalról az eddigi szlovákiai kutatásokat. Ezért vitába kívánunk szállni Kiss-Szemán Zsófia idézett állításaival ( ). Próbáljuk meg tehát bebizonyítani, hogy egy»másik meggyőződésnek«is lehet létjogosultsága, mégpedig egy igen ingatag talajon ez nem más, mint Mednyánszky művészete kulturális, vagy ha úgy tetszik, nemzeti hovatartozása látszólag lejáratott gondolatának rehabilitációja. Kihámozzuk Vaculík koncepciójának racionális magvát, lényegesen megváltoztatjuk, és Mednyánszky értékelését újabb szempontokkal bővítjük ki. Mindenekelőtt azonban a Vaculík alkalmazta»szlovák«helyett az autentikusabb, művészettörténeti szempontból megfelelőbb»felső-magyarországi«jelzőt fogjuk használni. (Ján Abelovský, i. m. 41.) Az új jelzőnek azonban korán örülünk. A továbbiakban egy nyaktörő mutatvány részeként Ján Abelovský megpróbálja a Felvidéket mint a szlovák és magyar festészet együttélésének termékeny, de se nem európai, se nem provinciális színhelyét bemutatni. E mutatvány során most már elárulhatjuk Csontváry Kosztka Tivadar is elő fog kerülni, mint e régió reprezentánsa. Miközben mélyen rokonszenvezünk azzal az elgondolással, hogy Mednyánszkyt ne kívánjuk politikai téren az európai csatlakozás jelszavának, gazdasági téren a műkereskedelem igényeinek engedve a nyugat-európai fősodorhoz asszimilálni, sajnos továbbra sem világos, hogy Mednyánszky milyen konkrét kapcsolatban állna kora szlovák művészetével. Mednyánszky felvidéki arisztokrata család sarjaként ahhoz a magyar uralkodó osztályhoz tartozott, melynek a nemzetiségiekkel kapcsolatos viselkedéséről Hanák Péter a következőket írja: Amint a kiegyezés utáni években, úgy a századfordulón is a szlovák kérdésben bizonyultak a legszűklátókörűbbnek a magyar uralkodó osztályok, ebben a vonatkozásban követték el a legsúlyosabb hibákat. A szlovák nemzetiségek helyzetét így jellemzi: ( ) A szlovákoknak nem volt autonóm nemzeti egyházuk, így iskoláik ki voltak szolgáltatva a kormány magyarosító politikájának. Középiskoláikat még Trefort megszüntette az 1870-es években, a szlovák nyelvű népiskolák száma is évről-évre rohamosan fogyott, úgyhogy a világháború előtt a szlovák tanulók alig 16 százaléka részesülhetett anyanyelvi oktatásban. Az 1875-ben feloszlatott Matica Slovenskát a nemzeti kultúra ápolása és fejlesztése terén nem pótolhatta sem az 1885-ben létesült magyarbarát szellemű Magyarországi Tót Közművelődési Egyesület, sem az 1895-ben alakult Szlovák Múzeum Egylet. Ami pedig a szlovák politikai vezetőket illeti: A romantika korából örökölt szláv népies idill, a konzervatív antikapitalizmus és a russzofil pánszlávizmus elemeiből egybeötvözött nemzeti ideológiájuk nemhogy a szlovák népre amelynek tudomása sem volt róla nem gyakorolt semmi hatást, de az értelmiség és a középosztály tagjaira is alig. Elszigeteltségükbe beletörődve, bár színvonalas, de igen szűk körben ható irodalmi munkásságot folytattak, tétlenül nézték a szlovák iskolák százainak elvesztését, a szlovákok tömeges disszimilációját. ( ) A magyar soviniszták könnyű zsákmánynak tekintették a szlovák népet, amelynek teljes elmagyarosodása már csak idő kérdése volt, de még a szlovák kérdést a helyszínen tanulmányozó neves skót publicista, Seton-Watson is közelinek 22 E r p t s

8 VEREKEDÉS UTÁN ítélte a szlovákság teljes beolvadását. (Magyarország története, Szerk. Hanák P., Akadémiai, Bp., és 1020.) Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy a magyar politikai elit tagjai arról, hogy a korszak elején a magyar etnikum mindenképpen kisebbségben volt az országon belül, nemigen akartak tudomást venni. A kiegyezést megkötő államférfiak persze tudatában voltak ennek, ezért is dolgozta ki Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter a nemzetiségi törvényt (1868: XLIV. TC.). Ez kimondta, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van, a magyar, ennek egyenjogú tagjai az egyes nemzetiségek (etnikumok), köztük a magyar is. Mindmáig sokan sérelmezik ezt a törvényt mint a magyar elnyomás egyik kiáltó bizonyítékát. Holott ez akkoriban eléggé egyedül állt, hiszen más országokban nem hoztak kisebbségi törvényeket. (Niederhauser Emil: Kelet-Európa története, Bp. História, 2001, 199.) Ha a mostani kiállítást kísérő katalógus tanulmányait, mint azt ígérték, kihagyások nélkül veszik át a budapestit követő pozsonyi kiállítás különben rendkívül nyitott, fiatal rendezői, Katarína Beňová és Alexandra Homol ová, és egy az egyben fordíttatják le szlovákra, akkor a szlovák közönséget Mednyánszky vitatott nemzeti identitása kapcsán minden bizonnyal kijózanítóan hideg zuhanyként fogják érni azok az első ízben most publikált források, melyekből az derül ki, hogy Mednyánszky nem csupán magyar családban magyar anyanyelvűként született, és nem is biztos, hogy tudott szlovákul, de a fentebb említett pánszláv mozgalmak ellen éppen ama Grünwald Béla oldalán lépett fel, akinek nevéhez a Matica Slovenská betiltása fűződik. A szlovákság teljes beolvasztását célzó törekvések kulcsfontosságú figurája, Grünwald Béla ( ) politikus, történész, 1871-től Zólyom megye főispánja cikkeiben, országgyűlési beszédeiben az állam határozott fellépését sürgette a pánszláv mozgalmak ellen, s ő volt az, aki határozottan elutasította az 1861-ben Turócszentmártonban ülésező szlovák nemzeti gyűlés programját, s betiltotta az 1863-ban alakult Matica Slovenskát, a szlovákok kulturális egyesületét. Grünwald Mednyánszky egyik legközelebbi barátjának Justh Zsigmondnak a baráti köréhez tartozott. Mednyánszky családi környezetének nacionalizmusát elsősorban hagyományosan osztrákellenes érzelmeik táplálták (Mednyánszky apjának testvérét az osztrákok akasztatták fel stb.), de nem lehet nem tudomásul venni a pánszláv mozgalmakkal szembeni állásfoglalásukat sem. Mednyánszky húga, Miri így ír visszaemlékezéseiben bátyjának a pánszlávellenes mozgalmakban való részvételéről: László egy időben társulatot alapított hazafias célokkal. Bizonyos nemzetiségi aknamunka a hetvenes években már nagyban folyt itt, a Felföldön. Pénzzel, vesztegetéssel. A hivatalos körök vagy nem akarták hinni, vagy más okokból tehetetlenek voltak. László azt vélte, hogy hathatósan csakis egy társadalmi ellenakció segíthetne. E munkában Grünwald Béla képviselő támogatta. Sokat járt-kelt ez ügyben, főleg Pozsonyban indított akciót, ahol protestáns papokat neveltek. Egyáltalán a fiatalság között igyekezett hatni, és sikerrel, rövid idő alatt pár ezer tagja lett ez egyesületnek. (Czóbel Istvánné Mednyánszky Margit: László Brouillon (Visszaemlékezés). Enigma 24/25, ) A pánszláv mozgalmak ellen életre hívott egylet alapító okiratának Mednyánszky tollából származó tervezete szintén ránk maradt Mednyánszky László korai naplófeljegyzéseiben. A kézirat lelőhelye: Szlovák Nemzeti Galéria, lsz. SNG 265/89. 20A2. Ebben a feljegyzésében Mednyánszky a következőket írja az egylet céljairól: Az okok fejtegetése, melynek folytán egyletünk létrejötte és tevékenysége szükségesnek tűnik fel. I. A magyar birodalomban lakó nemzetiségek különfélesége és egymáshozi viszonya II. A panslavismus természete, célja s hatása a nemzetiségekre és terjedése hazánkban. III. Magyarország geographiai helyzete, tekintettel ennek belviszonyainkra való hatására. IV. A magyar nemzet eddigi magatartása ezen tényekkel szemben. V. Az ezen felsorolt tényekből eredő veszély. [ ] A panslavismus, mint neve is mutatja, a nagykiterjedésű szláv nemzetiségek egybeolvasztását célozza. Ez által a magyar birodalomra nézve felborító hatással bír, a lakosság szláv részének egy az országon kívül levő központhozi fűzése által. [ ] A magyar nemzet eddigi magatartása ezen tényekkel szemben. A történetből tudjuk, hogy Magyarország századok óta egyenetlen erőkkel küzd szomszédaival létéért. Ennek következménye, hogy a külpolitika minden nemzetiségi belkérdés elhanyagolásával az egyedüli fontos létkérdésnek tartatott. 2004/2 23

9 ALKOTÓK Csavargófej, 1896 körül [ ] A fennemlített tényezőkből háramló veszélyek 1:) a nem magyar ajkú, különösen a szláv népség elidegenülése a közös hazától 2:) a magyar nyelv mindinkább szűk területre való megszorítása 3:) hogy ezen viszonyok egykor a szomszéd államoknak okot és alkalmat szolgáltatnak Magyarország feldarabolására. Mednyánszky nemzeti identitása tehát se nem határozatlan, se nem kettős. Megint más kérdés, hogy komoly elmélkedések tárgyát képezheti még, milyen viszonyban állt ez az identitás Mednyánszky világnézeti fordulataival (külön érdekes téma lehetne a teozófia és a nacionalizmusok viszonya), vagy mit jelent ez az identitás Mednyánszky művészetére nézvést. Ami az egyletterveket illeti, az ilyesfajta politizálással Mednyánszky idővel felhagyott. Bár a Ján Abelovský által felső-magyarországi régiónak nevezett térséget valóban jellemzi Mednyánszky életében egyfajta sajátos felvidéki zamat, amit a legtalálóbban a perifériára szorult Justh Czóbel kör konzervatív reformtörekvéseivel lehetne jellemezni, ezt egyelőre szintén csak a magyar uralkodó osztályhoz köthetjük. Azok a jellemzők, melyeket e régió művészetének tulajdonít Ján Abelovský mint például a kép modernista öntörvényűségének egyesítését annak szimbolikus kifejezőerejével (i. m. 42.), a kompromisszumos evolúciót (45.) vagy a korlátozott jelentéstartalmat hordozó fény festészetének irodalmi szimbolizmussal való gazdagítását (51.) kétségkívül ráillenek Mednyánszky vagy más 24 E r p t s

10 VEREKEDÉS UTÁN kortársai művészetére, ám éppúgy megnyilvánulnak az egész Monarchia területén, például az osztrák hangulati impresszionisták egyes törekvéseiben, mint a Felvidéken. Mindazonáltal letagadhatatlan, hogy egy Emil Jakob Schindlernél Mednyánszky művészete kétségkívül drámaibb és metafizikusabb. Azonban további kutatás tárgyát kell képezze, hogy ennek mi köze a szlovák identitásukat vállaló festőkhöz vagy akár a felvidéki régióhoz. Mindezekhez a kutatásokhoz csupán az első lépcsőfok a mostani kiállítás és annak katalógusa. Lezárásképpen ne feledkezzünk meg az osztrákokról, a nevető harmadikról. Nos, ők aztán nem verekszenek Mednyánszky életművéért. Olyannyira nem, hogy az osztrák művészettörténészek még hírből sem ismerik azt a festőt, aki élete második felét kisebb megszakításokkal Bécsben töltötte, aki ott is halt meg, és Bécs központi temetőjében, a Zentralfriedhofban volt eltemetve. Számos osztrák magángyűjteményben maradt műve potom pénzekért kel el a Dorotheumban, hadifestményei a bécsi Hadtörténeti Múzeum raktáraiban porosodnak, és még a budapesti kiállításra sem kaptuk meg teljesíthető anyagi feltételek mellett őket. Ami pedig az osztrák festőktől igencsak sokat tanuló Mednyánszky bécsi, Oberes Belvedere-beli október 13-i bemutatkozását illeti: a kezdetben felajánlott alsó szint az idők folyamán három teremre, a kiállítani tervezett képek száma nyolcvanról negyvenre csökkent, tekintettel a bécsi közönség várható érdektelenségére. Bízvást elmondhatjuk tehát, hogy Mednyánszky életműve a hajdani Monarchia helyén maradt szlovák magyar osztrák Bermuda-háromszögben épp csak el nem süllyedt. Kiemelése folyamatban, és kényes műveletnek ígérkezik. Park esti szürkületben (Sétálók esti parkban), 1910 körül 2004/2 25

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában

LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában LÉNÁRT TAMÁS A tiszta szemlélet nyomában Nádas Péter fotókiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban Nappal és éjszaka egyedül egy lakásban, lázasan és legyöngülten írja Nádas Péter a Jelentés a grunewaldi

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2013. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-

Részletesebben

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p.

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Martin Hetényi (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Hiánypótló műről van szó, amivel a szlovák és magyar historiográfia

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Realizmus II. A városi műfaj

Realizmus II. A városi műfaj Realizmus II A városi műfaj A modern élet A főleg mezőgazdasági termelésen alapuló társadalom a XIX. századi Európában átalakul. Oka az ipari forradalom, ami a városi lakosság drámai növekedését eredményezte.

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! II. forduló JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! KERESZTREJTVÉNY Z S I G R A 1. R Á K Ó C Z I F E R E N C 2. S Z E P E S H E L Y 3. S Z A P O L Y A I 4. S Z E P E S C S Ü T Ö R T Ö K 5. L Ő C S E 6. T

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a szaktanárok által összeállított, a tételek tartalmához illeszkedő mellékletet, képanyagot.

A szóbeli tételekhez a vizsgaszervezőnek csatolnia kell a szaktanárok által összeállított, a tételek tartalmához illeszkedő mellékletet, képanyagot. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

A társadalmi együttműködés lehetőségei. Alsónémediben

A társadalmi együttműködés lehetőségei. Alsónémediben A társadalmi együttműködés lehetőségei Alsónémediben Készült a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázat kommunikációs tevékenységeinek keretében Készítette: Bagoly Emese a Kisközösségi Program munkatársa

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

A világ legnagyobb képlopásai

A világ legnagyobb képlopásai 3. szint Augusztus A világ legnagyobb képlopásai Egy 30 millió fontot érő Leonardo da Vincifestményt loptak el egy skót kastélyból. A BBC News ezúttal más híres és hírhedt(1) képlopásokról is beszámol.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kérem, mutatkozzon be a magyar olvasóknak. Miért a filozófus pályát választotta fiatalon? Milyen hatások érték az egyetemen és első kutatói éveiben?

Kérem, mutatkozzon be a magyar olvasóknak. Miért a filozófus pályát választotta fiatalon? Milyen hatások érték az egyetemen és első kutatói éveiben? PORTRÉ A megosztó nemzeti narratív szemléletek alternatívája a régi Magyarország intézményközpontú, illetve a társadalomtörténeti változásokra összpontosító vizsgálata lenne. Bemutatjuk Tibor Pichler filozófust

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c.

Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c. Megjelent: KAPU 2015.04, 53-56. Grandpierre Atilla: A Kárpát-medence népességének embertani jellemzése és eredete Újabb részletek Az ősi Magyarország c. készülő könyvből Az embertani vizsgálatok helyzete

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

A soha nem is volt -ról,

A soha nem is volt -ról, A soha nem is volt -ról, még egyszer 108 Művelődési életünk mindennapjaiban, mint ismeretes, évtizedek óta vissza-visszatérő dilemma, hogy van-e vajdasági magyar irodalom. Nemrégiben A mások közelsége

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

2016. január 7 január 28.

2016. január 7 január 28. MAGYAR KÁRPITMŰVÉSZEK EGYESÜLETE Művészeti csoportok kiállításai SZÖVÖTT SZÖVEGEK, SZÖVEGSZÖVETEK - gobelinek Megnyitó: 2016. január 21., csütörtök, 18 óra, a Magyar Kultúra Napja előestéjén Megnyitja:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

A Bitcoin mint fizetőeszköz

A Bitcoin mint fizetőeszköz A Bitcoin mint fizetőeszköz A kriptovalutákról általában Manapság mindenki, de legalábbis is majdnem mindenki hallott már azokról az ingyenes játékprogramokról, amelyek ingyenesen beszerezhetők, a játékon

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS E rövid áttekintés keretein belül korántsem érinthettük a 17. századi holland életképfestészet minden témakörét. Elsõsorban olyanokat igyekeztünk kiválasztani, amelyek azon túl, hogy igen alkalmasnak

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház

Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Jelenetek egy házasságból a soknemzetiségű evangélikus egyház Bergman filmje amelynek címét kölcsönöztem egy eléggé nyomasztó házasság jeleneteit mutatja be. A kárpát-medencei nemzetiségek együttélése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben