Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság február 24-én megtartott nyílt ülésének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének."

Átírás

1 387-1/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottságának 1/2015.(II.24.) számú határozata Javaslat a K&H Biztosító Zrt. felelősségbiztosítási ajánlatának elfogadására. 2/2015.(II.24.) számú határozata Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására. 3/2015.(II.24.) számú határozata Az óvodai álláshelyek betöltéséről. 4/2015.(II.24.) számú határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre 5/2015.(II.24.) számú határozata a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletről 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottság február 24-én 13,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Hisom Traugott Szilárd bizottság elnöke Bizottsági tagok: Gál József, képviselő Kátainé Jónás Erika képviselő Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Burka István polgármester Keresztes Anita jegyző Váradi Zoltánné jkv. Hisom Traugott Szilárd: Tisztelettel köszönti a Pénzügyi és Szociális Bizottság mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Pénzügyi és Szociális Bizottság határozatképes és azt megnyitja. A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra és még egy napirendi pont kerülne megtárgyalásra első napirendként az egyebek ahol Váradi Zoltán K&H Biztosító Zrt. felelősségbiztosítási ajánlatát ismerteti. Felteszem szavazásra, hogy aki a módosított napirendi sorrendet elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított sorrenddel a napirendeket megtárgyalásra. Hisom Traugott Szilárd: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József képviselőt. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József képviselő legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőt. I. Napirend: Egyebek 2

3 Előadó: Hisom Traugott Szilárd bizottság elnöke Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Váradi Zoltánnak a K&H Biztosító képviselőjének. Váradi Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a jelenlévőket, köszönöm, hogy szót kaptam. Nagyrév Község Önkormányzat jelenleg is rendelkezik K&H Bank-nál vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás közel 10 éve lett megkötve Jogszabály változások is előírják, hogy gazdasági szervezeteknek milyen biztosításokkal kell rendelkeznie. Ügyfelek igényeit figyelembe véve a K&H Biztosító is új biztosítási formákat hozott létre, amelyet most szeretnénk felajánlani az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat saját magát védi. Ez egy felelősségbiztosítás, ami a mindennapos munkák során, ha hibát követ el az Önkormányzat, bevállaljuk a felelősséget. Mint régi ügyfélnek, egy egyedi díjszámítást tudunk ajánlani. Az Önkormányzatnak van egy érvényes felelősségbiztosítása, és egy munkáltatói üzemi baleset felelősségbiztosítása. Ez azt jelenti, hogy ha az Önkormányzat alkalmazottait, ha baleset éri, ami üzemi balesetnek minősül, az egészségügyi ellátás költségét kiszámlázza a TB a munkáltatónak és azt ki kell fizetni. A meglevő biztosítást szeretnénk kiegészíteni a közmunkások üzemi és balesetbiztosításával. Felelősségbiztosítás kiegészítés, ha a közmunkás a munkavégzése során bárkinek kárt okoz. Önkormányzati felelősség kiterjesztése kátyú és sorfa biztosításra itt 1 millió forintig jótállunk káreseményenként az Önkormányzatért. Önkormányzati felelősség kiterjesztése döntéshozói jogkörben okozott károkra. Jogszabály írja elő, hogy minden gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell környezetszennyezési felelősségbiztosítással. Itt nem a környezetszennyezési bírságot fogjuk megfizetni, és nem a lassú környezetszennyezést, hanem a balesetből, vagy elemi kárból eredő kárt téríti meg a biztosító. A kiosztott biztosítási ajánlat részletesen tartalmazza a térítéseket és a díjfizetési kedvezményeket. Ha ezt az ajánlatot elfogadja az Önkormányzat, akkor egy modern felelősségbiztosítással fog rendelkezni. Van-e kérdése valakinek? Hisom Traugott Szilárd: Itt összeütközés látok a környezetszennyezési károk kifizetésénél, és az Önkormányzat által okozott károk kifizetése között. Mondanék egy konkrét példát. Az előző ciklusban a volt polgármester szándékosan kiszivattyúzta a természetvédelmi területre a szennyvizet. Ebben az esetben, ha az Önkormányzatot megbüntetik akkor ez, hogy néz ki? Váradi Zoltán: Magyarországon a törvény a szándékos károkozást, mindenütt kizárja. Biztosítási törvény zárja ki. Úgy a vagyonbiztosításból, mint a felelősségből, tehát minden fajta biztosításból. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás a büntetést nem téríti. Ha balesetből, vagy elemi kárból kifolyólag, hirtelen környezetszennyezés történik, azt térítik. Gál József: A meglévő biztosítás kerülne kiegészítésre? Váradi Zoltán: Igen. Ez az ajánlat is egyedi elbírálással és engedéllyel megy. Ezt nem ajánljuk mindenkinek. 3

4 Egy dolog van, hogy a régi biztosítást nem tudjuk módosítani, csak helyettesíteni ezzel a biztosítással. Keresztes Anita: 45 fő van betervezve közmunkára. Mi van, ha több személy van? Váradi Zoltán: Polgármester Úrral egyeztettünk, hogy körülbelül 50 fő lesz közmunkában, most jelenleg 30 fő van, így egy átlag számot számoltunk. Ez a biztosítás nem egy konkrét létszámra szól. Gál József: Az a lényeg, hogy a komp benne van. Burka István: A kompra külön biztosítás kell. A Révhajósok Országos Szervezete tervezi, és az vonatkozik arra, ha a kompnál baleset történik. Váradi Zoltán: A kompos balesetei felelőssége ide tartozik. Hisom Tarugott Szilárd: Havonta Ft-al többet fizetünk biztosítási díjat, és sokkal több mindenre szól a biztosítás. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a K&H Biztosító felelősségbiztosítási javaslatát elfogadásra, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottságának 1/2015.(II.24.) számú határozata Javaslat a K&H Biztosító Zrt. felelősségbiztosítási ajánlatának elfogadására. megtárgyalta a K&H Biztosító Zrt. felelősségbiztosítási ajánlatát és javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra a legkedvezőbb díjfizetéssel. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István- polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár 4

5 II. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása rendeletalkotás Előadó: Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: Mindenki megkapta az anyagot, átbeszéltük többször. Az anyagot Erdélyi Zoltánné készítette, megkérdezem kívánja-e kiegészíteni? Erdélyi Zoltánné: Az előző megbeszélésen odáig jutottunk, hogy Ft. volt a hiány. Abban maradtunk, mivel törvény alapján nem lehet az Önkormányzatnak hiánya, egyezni kell a bevételeknek és kiadásoknak és így az összeget le kell faragni. Voltak javaslatok, és most elmondanám, hogy honnan kerültek ezek az összegek levonásra: az óvodától Ft az óvoda működésénél, ez az Önkormányzatnál kerül megtervezésre Ft. az utak szakfeladatnál Ft. községgazdálkodásnál Ft. kompok révek Ft. tanyagondnoki szolgálattól Ft. konyhától Ft. vagyongazdálkodástól Ft. jogalkotás tevékenységtől Ft. közvilágítástól Ft. ez úgy jön ki, amit a megbeszélésen tárgyaltunk, hogy jogalkotásból Ft-ot hozzátettem a reprezentációhoz, Ft-al kellett megnövelni a családsegítő társuláshoz a pénzeszköz átadás nagyságát. Ezen korrekciók után a kiadás, bevétel egyezik, nincs hiány terv szinten. Kiadott anyaghoz képest is történt változás a 9. táblában az önkormányzat bevételeit mutatja kormányzati funkcióként. Erre azért volt szükség mivel az elmúlt héten ellenőrizte az Államkincstár a gyermekétkeztetést ott merült fel, hogy a térítési díj bevételt 2015 évre csak annyit tervezzen az önkormányzat amennyi elvárható. Az iskola és óvoda gyerekétkeztetés és szociális étkeztetés bevételei között átcsoportosítottam a megfelelő összegeket, ez által a bevételi fő összeg nem változott. Burka István: Egy javaslatom lenne, hogy a közvilágításnál a 70 ezer forint nem veszélyeztet semmit. Most van folyamatban a kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolása. Erre meg van a fedezet. Még egy szolár lámpát kellene vásárolni, Sárainál a buszmegállóhoz. Nincs világítás sok gyerek jár onnan busszal az iskolába. Az E.-on egy lámpatestet tenne oda, több mint 1 5

6 millió forintot akar kérni. Szolár lámpa, csak 540 ezer forint. Ezt bele tudjuk-e építeni a költségvetésbe? Erdélyi Zoltánné: Erre a területre terveztem be pénzt, de most az javaslom, hogy a tervet ezért most ne módosítsuk. Majd év közben. Burka István: A villanyszámlára van központi támogatás. Tudunk-e ebből az összegből annyit spórolni, hogy megvegyük a szolár lámpát. Erdélyi Zoltánné: Természetesen. Kátainé Jónás Erika: Költségvetésbe be lett tervezve 1 fő óvónő és 1 fő dajka alkalmazása az óvodába. Tekintettel az anyagi helyzetünkre javasolni szeretném, hogy így ne fogadjuk el. Szerintem lehetne közmunka programban pótolni a leköszönő óvónőt és dajkát, ameddig nem válik szükségessé az álláshely újrapályáztatása. Burka István: Előző megbeszélésen arról volt szó, hogy közmunkások közül lesz olyan, aki pótolja szeptember 1-ig ameddig az álláshely betöltésre nem kerül. Annyi változás van, hogy van egy pedagógiai asszisztens, akinek 1 hónap gyakorlati időt kell letölteni az óvodában és neki nem kell fizetni. Neki a gyakorlati hely és idő a fontos. Van egy másik személy, aki dajkaképzős és neki 100 órás gyakorlat kell és neki sem kell fizetni, de tudunk gyakorlati helyet biztosítani. A pedagógiai asszisztens a vezető óvónő felügyelete alatt tudna tevékenykedni a dajka el tudja látni a feladatát. Az óvoda augusztus 01-től augusztus 31-ig nyári szabadságon van, és így nem kell felvenni senkit erre az időszakra, tehát erre a helyre nem lenne pénz, illetve fizetés kiadva. Felmentési idejét fogja tölteni az óvónő és a dajka. Ők így nem végeznek munkát, de a bérüket ki kell fizetni. Ha felveszünk valakit, az plusz bért jelent. Keresztes Anita: Nem javaslom, hogy ne javasolja a bizottság elfogadásra a költségvetési rendeletet a Képviselő-testületnek, mivel év közben lehet módosítani a költségvetési rendeletet. Köznevelési törvény előírja az alkalmazandó létszámot a gyermeklétszámhoz. Ehhez a gyermeklétszámhoz 2 fő óvónőt, 1 fő dajkát ír elő. Azt nem tudom most megmondani, hogy ha valaki a felmentési idejét tölti, milyen mértékben számít bele a létszámba, ezt azért érdemes lenne megvizsgálni, nem elvetve a Polgármester Úr javaslatát. Ezt a részét azért meg kell nézni, nehogy ne feleljen meg a köznevelési törvénynek. Gál József: A polgármester munkáltatója az óvónőnek. Ha a polgármester megpróbálja közmunka programból a létszámot biztosítani, mellette nyugodtan mehet az, hogy pályázat kiírásra kerüljön, viszont mint képviselő ragaszkodom ahhoz, hogy az óvónői és dajkai álláshely feltöltése szeptember 1-től legyen. Megbízza a Képviselő testület a polgármestert, mivel ő a bérgazdálkodó, az óvónő létszámmal gazdálkodhat, de pénzzel nem. Ezt a javaslatot beadhatjuk a Képviselő-testület elé. Keresztes Anita: Költségvetésbe nem kell ilyen. Gál József: Én ragaszkodom, kiegészítésként legyen a költségvetésben. 6

7 Keresztes Anita: Ragaszkodhat a képviselő-testület, hogy szeptember 1-től legyen, de ha a köznevelési törvény mást mond, akkor törvényt sért vele. Köznevelési törvény kimondja, hogy mennyi fő óvónő, dajka kell státuszban. Burka István: Lehet, hogy nekünk nincs pénzünk arra, amit a közoktatási törvény előír. Van olyan közfoglalkoztatottunk, akinek megvan az egészségügyi könyve, de nincs dajka végzettsége. Ha folyamatos törvénysértésbe kerülünk egy hónapra, amit nem szankcionálnak, büntetéssel felvállaljuk, mert a pénz megmarad, spórolunk. Ha kiszámolom az óvónő és a dajka pénzét és duplán fizetünk, akkor bajban vagyunk. Erdélyi Zoltánné: Költségvetést el lehet fogadni mivel ez a duplázódó összeg lett belőle kivéve. Gál József: Képviselő-testület azért ragaszkodik ehhez, hogy határozat legyen, hogy ilyen feltételekkel fogadja el a költségvetést. Az, hogy az oktatási törvénynek nem felel meg, később utána lehet nézni. Keresztes Anita: Ha a költségvetést nem fogadja el a Képviselő-testület nemcsak a köznevelési törvénynek nem felel meg, hanem a Kormányhivatal is szankciókat alkalmaz. Hisom Traugott Szilárd: Ha közösen megszavazzuk, és ezzel megsértjük a törvényt, amit esetleg szankcionálnak, akkor együtt vállaljuk és nem lesz egy ember felelősségre vonva. Spórolunk az önkormányzatnak. Így javasoljuk, ezzel a kiegészítéssel elfogadásra a költségvetést. Keresztes Anita: Ez benne van, most mondta Erdélyi Zoltánné. Ha erről akartok egy határozatot, akkor a költségvetéstől függetlenül lehet meghozni. Rendeletbe ezt nem tudjuk beleépíteni. Kátainé Jónás Erika. Mi van akkor, ha nem valósul, meg így és még szankcionálnak is és meg kell pályáztatni az állást, az egy hosszú folyamat. Addig az óvónő egyedül fog dolgozni? Keresztes Anita. Az álláshelyet most is meg lehet pályáztatni. Ha az a cél, hogy valaki betanítja mondjuk a dajkát, óvónőt nem kell, mivel a vezető betaníthatja. Egy álláshely betöltése úgy megy, hogy átadják a munkakört. Ez a legideálisabb. Kátainé Jónás Erika: Feleslegesen fizetünk munkabért, ha zárva lesz nyáron az óvoda. Gál József: Ott a gond, hogy az vezető óvónő jogosult kiíratni pályázatot a munkakör betöltésére. Itt jön be a polgármester, mivel ő a vezető óvónő munkáltatója. Keresztes Anita: A Képviselő-testület hozhat olyan határozatot, hogy ennek a két álláshelynek a betöltését szeptember 1-től javasolja. Utánanézek, hogy jogszabályilag így megfelele. Ha nem, behozom módosításra a Képviselő-testület elé. Ha törvénytelenség ellenére sem módosítja, akkor a felelősséget a Képviselő-testület viseli. Polgármester az óvoda vezető munkáltatója és a polgármester felelőssége, hogy vele ezt a határozatot közölje. 7

8 Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadását, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 2/2015.(II.24.) számú határozata Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására. megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét és javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István- polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár Hisom Traugott Szilárd: A Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az óvodába az alkalmazottak az egy óvónő és egy dajka pótlását szeptember 1-től hajtsuk végre szeptember 1-ig bízzuk meg a polgármestert, hogy találjon alternatív megoldást az óvoda addigi működésére. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 3/2015.(II.24.) számú határozata Az óvodai álláshelyek betöltéséről. A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, megbízza a polgármestert, hogy augusztus 31. napjáig alternatív módon, a lehető leg költségtakarékosabban oldja meg a Nagyrévi Óvodában az 1 fő óvónő és 1 fő dajka helyettesítését. Felelős: Burka István polgármester Határidő: Folyamatos 8

9 A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Őze Józsefné óvoda vezető 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár III. Napirend: Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének meghatározása a évekre Előadó: Keresztes Anita jegyző Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének meghatározása a évekre az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 4/2015.(II.24.) számú határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a évekre című előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 9

10 A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár IV. Napirend: Az egyes helyi szociális ellátási formákról szóló rendelet módosítása Előadó: Keresztes Anita jegyző Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Mindenki megkapta az előterjesztést. Gál József: Szeretném tudni, hogy a lakásfenntartási támogatás, akinek megállapításra került eddig, az megszűnt február 28-al? Keresztes Anita: Akinek 2014-ben egy év időtartamra került megállapításra lakásfenntartási támogatás, annak évben jár le a támogatás, addig az állam ezt támogatja. Aki 2015 január és február hónapban nyújtott be kérelmet lakásfenntartási támogatásra, annak csak február 28. napjáig engedte a törvény megállapítani. Hisom Traugott Szilárd: Ennek a helyébe lépett-e már valami? Keresztes Anita: Benne van a rendelet tervezetben és az előterjesztésben is, a szociális támogatásokra az Önkormányzat kap támogatást, ez benne van a költségvetési rendeletben. Ebben benne van a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, kötelező szociális feladatok és benne van a települési támogatásként adható szociális segélyek. Lemodelleztük a pénzügyessel és a szociális ügyintézővel, mekkora az a támogatás, ami még adható a településen és belefér a költségvetésbe. Nem teheti meg az Önkormányzat, hogy nem ad semmi támogatást. Az állam is ad támogatást a szociális feladatok ellátására. Lakásfenntartási támogatás beépül a rendeletbe, a támogatási összeg jelentősen lecsökken. Csökken a jogosultsági jövedelemhatár is. Gál József: Az előző időszakban az 1-Ft. szociális segély nem sértette a törvényt? Keresztes Anita: Nem sértette a törvényt. Nem volt minimum határ és most sincs. Most sincs előírva, hogy az Önkormányzat kötelezően adjon meghatározott összegű támogatást. 10

11 Az van leírva, hogy ne várjon támogatást az Önkormányzat a központi költségvetésből, ha sok bevétele van, de csak 1.-Ft. szociális segélyt ad. Nem javasolt egy önkormányzatnak sem az, hogy ne támogassa a lakásfenntartási támogatást, mivel az állam átadta az önkormányzatoknak ezt a hatáskört, és vannak családok akik 8-10 ezer forintot kaptak havonta és most nem kapna semmit, az közfelháborodást is kiválthatna. Ha elfogadja így ezeket a támogatási formákat a Képviselő-testület, meg kell vizsgálni ezt az évet, hogy ez így fenntartható, kiforgatható-e a bevételből és amennyiben nem, felül kell vizsgálni a rendeletet. Hisom Traugott Szilárd: Én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy konkrétan mire tarthatnak igényt az emberek, hogy mit kell nekünk elfogadásra javasolni. Keresztes Anita: Elfogadásra magát a rendeletet kell javasolni. A rendeletben benne van a lakásfenntartási támogatás ezt most került bele, a támogatási összeg 1000 és 2000 forint. Szabályozva van, hogy ha valaki rendkívüli települési támogatásért folyamodik rendkívüli élethelyzetre való hivatkozással, akkor egy évben csak háromszor teheti ezt meg. A rendelet azokat az ellátásokat tartalmazza még, ami az előző rendeletben is benne volt. Még egy változás van, hogy eddig benne volt a rendeletben az aktív korúak ellátásánál a lakókörnyezet rendezettsége ez most kikerült a rendeletből, mivel az aktív korúak ellátása átkerült a Járási Hivatalhoz. Lakásfenntartási támogatásnál a törvény nem engedi a lakókörnyezet rendezettség előírását. Hisom Traugott Szilárd: Köszönjük a kiegészítést. Van-e még valakinek kérdése? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadásra, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot 5/2015.(II.24.) számú határozata a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a évekre című előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 3) Keresztes Anita jegyző 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár 11

12 Hisom Traugott Szilárd: Van-e még egyebek között bejelentése, kérdése valakinek. Nincs. Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Hisom Traugott Szilárd megköszöni a részvételt és az ülését bezárja. Kmf. Hisom Traugott Szilárd bizottság elnöke Jegyzőkönyv hitelesítő: Gál József képviselő 12

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 150 / 4 /2013 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-14 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben