MINŐSÍTŐ VIZSGA REGISZTRÁLT PÉNZÜGYI TERVEZŐ TM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÍTŐ VIZSGA REGISZTRÁLT PÉNZÜGYI TERVEZŐ TM 2008.06.11."

Átírás

1 MINŐSÍTŐ VIZSGA REGISZTRÁLT PÉNZÜGYI TERVEZŐ TM

2

3 1. KÉRDÉS Rendezze a következő tevékenységeket olyan logikai sorrendbe, ahogy ezt egy MPTSZ minősítéssel rendelkező pénzügyi tervező teszi. 1. Interjú az ügyféllel, alapvető célok azonosítása 2. Az ügyfél által kiválasztott megoldás végrehajtása 3. Igényfelmérés és a megbízás részleteinek tisztázása 4. Pénzügyi stratégiák kidolgozása 5. Az ügyfél adatainak összegyűjtése, elemzése és értékelése a. 1, 3, 5, 4, 2 b. 5, 1, 3, 2, 4 c. 1, 5, 4, 3, 2 d. 1, 5, 3, 4, 2 e. 1, 4, 5, 3, 2 2. KÉRDÉS Egy ingatlan értékének megbecslését a MPTSZ minősítéssel rendelkező pénzügyi tervező a következő alapján végzi: a. A beszerzési ár, lineáris vagy gyorsított értékcsökkenéssel b. Az ügyfél becslése alapján c. A vagyonelem jelenlegi forgalmi értéke alapján d. Azon összeg alapján, amit a jól informált vevő hajlandó elfogadni egy jól informált eladótól és nincs kényszerítő tényező sem az eladó, sem a vásárló oldalán e. Az épületbiztosítási érték 3. KÉRDÉS Mely állítás(ok) igaz(ak) a személyi költségvetéssel kapcsolatban? a. Bankszámla kivonatot fel kell használni b. Hitelkártya forgalmat figyelembe venni c. A biztosítás és közmű költségeket rugalmas költségként kezeljük d. Ha az ügyfél közel van már a nyugdíjkorhatárhoz, akkor a személyi költségvetés felhasználható nyugdíjrés elemzéshez, hogy a nyugdíjtőke szükségletet meghatározzuk

4 4. KÉRDÉS Ha a kereslet egy termék iránt rugalmatlan, akkor a. a termék árának növekedése esetén a termék iránti kereslet változatlan vagy növekszik b. a termék árának növekedése esetén a termék iránti kereslet változatlan vagy csökken c. a termék árának növekedése nincs hatással a termék iránti keresletre d. a kereslet és kínálat egyensúlyban van e. a termék ára nem nőhet vagy csökkenhet 5. KÉRDÉS Az ügyfél adatainak elemzése és értékelése a pénzügyi tervezés folyamatának egy lépése. A következő feladatok közül melyek tartoznak ebbe a lépésbe? 1. Alternatív befektetési eszközök azonosítása 2. Pénzügyi erősségek és gyengeségek azonosítása 3. Adóstratégiák ajánlása 4. Pénzügyi kimutatások előkészítése a. 2 és 4 b. 1 és 3 c. 1, 2 és 3 d. 2, 3, és 4 6. KÉRDÉS A következők közül mely lépés(ek) növeli(k) a pénzkínálatot? a. MNB csökkenti az alapkamatot b. MNB csökkenti a diszkont kamatlábat c. MNB államkötvényt ad el d. MNB növeli a kötelező tartalékrátát

5 7. KÉRDÉS Egy házaspár a következő 18 évben 3 mft (jelenértéken) nyugdíjalapot akar felhalmozni. A várható infláció évi 4 % a periódus alatt. Ha minden év végén félretesznek 200 eft-ot, és befektetéseik hozama 6 %, elérik a céljukat? a. Igen, Ft-tal többet gyűjtenek össze, mint szükséges b. Igen, Ft-tal többet gyűjtenek össze, mint szükséges c. Nem, Ft-tal kevesebbet gyűjtenek össze, mint szükséges d. Nem, Ft-tal kevesebbet gyűjtenek össze, mint szükséges 8. KÉRDÉS A következők közül mely(ek) nem tartoz(nak) az Etikai Kódex elvei közé? 1. Illetékesség 2. Tisztesség 3. Pártatlanság 4. Képzettség a. 1 és 2 b. 1 és 4 c. 2 és 3 d. 1, 2 és 4 9. KÉRDÉS Milyen sorrendben kell a következő tételek közül kielégíteni a hitelezőket a felszámolási eljárásban? 1. a társadalombiztosítási tartozások, a magánnyugdíj pénztári tartozások, az adók 2. a követelések, melyeknek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, vagy annak közeli hozzátartozója 3. felszámolás költségei 4. zálogjoggal biztosított követelések 5. a gazdálkodó szervezetet terhelő járadékok. a. 3, 4, 5, 1, 2 b. 1, 2, 3, 5, 4 c. 2, 1, 3, 5, 4 d. 4, 2, 3, 5, 1

6 10. KÉRDÉS A nyugdíjrést csökkenti: a. Munkáltató nyugdíjpénztári befizetései b. Ügyfél nyugdíjpénztári befizetései c. Ügyfél nyugdíjigényének csökkentése d. Ügyfél nyugdíjigényének növelése e. Magasabb várható hozamú portfólió választása f. Alacsonyabb kockázatú portfólió választása 11. KÉRDÉS Melyik igaz az alábbi állítások közül? a. célszerű, ha az alkusz cégünket elhagyó biztosításközvetítőt úgy büntetjük, hogy távozását sokáig nem jelentjük be a regiszterbe, így nem tud máshol biztosításközvetítőként dolgozni b. a székhely és a telephely megváltozását 30 napon belül jelenteni kell a Felügyeletnek c. ha valaki szomszédos EU tagállamban is szeretne biztosítást közvetíteni, akkor ezt a tevékenység megkezdése után legalább 30 napon belül jelenteni kell a felügyeletnek d. a regiszterben a biztosításközvetítők adatainak módosulását minél előbb, de legfeljebb 30 nap múlva mindenképpen jelezni kell e. ha valakit a regiszter automatikusan törölt, mert az előírt szakképzettséget határidőn belül nem szerezte meg, akkor azt közvetítőként a továbbiakban nem lehet foglalkoztatni, számára jutalékot nem szabad fizetni 12. KÉRDÉS A következő állítások közül melyek igazak a hagyatékkal kapcsolatban? 1. A pénzintézeti számla is része a hagyatéknak. 2. Végrendelkezni minden esetben írásban kell, a törvény nem tesz ez alól kivételt. 3. A törvényes örököst - amennyiben nem ő örököl, mert pl. végintézkedés történt - un. kötelesrész illeti meg, ami a törvényes örökrészének fele. 4. Leszármazók és házastárs hiányában az örökhagyó felmenői örökölnek. a. 1, 2, 3 és 4 b. 1, 3 és 4 c. 1 és 2 d. 2 és 4

7 13. KÉRDÉS A következők közül melyek a jó befektetés ismérvei? 1. Állami garancia 2. Piaci ingadozások figyelembe vétele 3. Magas várható hozam 4. Likviditás 5. Ha folyamatos megtakarítási tervről van szó, akkor ugyanolyan összeget minél gyakrabban kell befektetni 6. Részvény a. 1, 2, 3, 4 b. 2, 3, 4, 5 c. 1, 3, 4, 6 d. 1, 2, 5, KÉRDÉS Finanszírozott ingatlant vásárolok. Mire nincs szükségem ingatlan tulajdonosi és használói minőségemben? a. Vagyonbiztosítás b. Magánemberi felelősségbiztosítás c. Kockázati életbiztosítás d. Befektetési életbiztosítás e. Baleset és betegbiztosítás f. Jogvédelmi biztosítás 15. KÉRDÉS Az ügyfél kockázatviselő képességére vonatkozó alábbi állítások közül melyik helyes? a. A kockázatviselő képességet kérdőívvel kell megbízhatóan felmérni. b. Az ügyfél kockázatvállalási hajlandósága jellemzően alacsonyabb, amikor a döntése más embereket is érint, mint amikor nem. c. Az ügyfelet be tudjuk sorolni, mint kockázatvállalót, vagy kockázatkerülőt azáltal, hogy egy konkrét szituációban megfigyeljük a viselkedését. d. A pénzügyi és a fizikai kockázatviselő képesség összefügg egymással.

8 16. KÉRDÉS Ügyfelünk nyugdíjazás előtt áll. Milyen lépéseket javasol? 1. Portfólió kockázati profiljának és likviditásának átrendezése 2. Kockázati attitűd frissítése 3. Munkáltatói juttatások értékelése 4. Járadékbiztosítás megkötése (csak jó egészségi állapot esetén) 5. Állami nyugdíj számítása a. 1, 2, 4 b. 2, 3, 4 c. 1, 2, 3, 5 d. 1, 2, 3, KÉRDÉS A 30-as éveikben járó Kovács házaspár a következő információkat osztotta meg a tervezővel: Eszköz eft Forrás eft Lakás Jelzálog Cash Hitelkártya tartozás Befektetések Diákhitel tartozás Ingóság 700 Családi kölcsön Eszköz eft Éves bevétel (nettó) Éves kiadások Jelzálog törlesztés Hitelkártya tartozás törlesztése Diákhitel törlesztés 500 Egyéb kiadások Mennyi a házaspár nettó vagyona? (kérjük a válaszlapra írja válaszát)

9 Mit javasol a házaspárnak? a. Fizessék vissza a diákhitelt a befektetésekből b. Fizessék vissza a kártya hitelt a befektetésekből c. Fizessék vissza a családi kölcsönt a befektetésekből d. Növeljék a tartalékalapjukat 18. KÉRDÉS Mely állítás(ok) igaz(ak) az alábbiak közül? a. a járadék összege évente emelkedik, ha befektetési egységekben rögzített járadékról van szó b. a járadék összege egyik évről a másikra sohasem csökkenhet c. a járadék összege nem változik, ha forintban rögzített járadékról van szó d. Az emberek egy része a járadékot, más része az ütemezett pénzáramot részesíti előnyben 19. KÉRDÉS A következők közül mely tétel(ek) nem vonható(ak) be a bírósági végrehajtásba? a. szerzői jog b. adó és társadalombiztosítási tartozások c. gyermektartásdíj d. biztosítási összeg 20. KÉRDÉS Az alábbi állítások közül mely(ek) helyes(ek) a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatban? a. A bérelt eszköz megjelenik a mérlegben. b. Az előleg vagy biztosíték gyanánt fizetett összeg a cash flowt és a mérlegfőösszeget csökkenti. c. A saját készpénzes vásárlásnak nincs hatása a mérlegfőösszegre és a nettó vagyonra, ha a vásárolt jószág újraeladási értéke készpénzes árral megegyezik. d. Hitelből vásárláskor a mérlegfőösszeg megnő, és a nettó vagyon is változik.

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez?

KÉRDÉS 1 KÉRDÉS 2 KÉRDÉS 3. Melyik állítás igaz? Kikre vonatkozik az Etikai Kódex? Mire van szükség egy pénzügyi terv elkészítéséhez? RPT Minősítő Vizsga 1 / 8 KÉRDÉS 1 Melyik állítás igaz? a. Az etikai elvek: Jogszerű működés, Objektivitás, Transzparencia b. Az etikai elvek: Tisztesség, Méltányosság, Tanácsadói érdek elsődlegessége

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés című tárgyhoz Pénzügyi tervezés témakör 2008/2009. I. félév Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. BEFEKTETÉS... 8 2. NYUGDÍJ...

Részletesebben

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011

Luttenberger Zoltán. Pénzügyi Tervezés 2011 Luttenberger Zoltán Pénzügyi Tervezés 2011 Pénzügyi Tervezés 2011 Bevezető Mi a pénzügyi tervezés? Ki a jó pénzügyi tervező? Ezekre a kérdésekre a Pénzügyi Tervezés 2011 elektronikus könyv választ ad az

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre?

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 5. Vizsgatárgy: 5.1. Hiteltípusok 5.1.1. Lakáscélú Milyen célra lehet felhasználni a lakáscélú Válasz A: Bármilyen célra, a hitel neve csak azt jelzi, hogy

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE MAGÁNCSŐD ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2015. AUGUSZTUS 5. Tartalom Mi a törvény célja?... 3 Kinek jelenthet az adósságrendezési eljárás megfelelő megoldást?... 3 Kiknek

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai

I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.10. havi tartalmakhoz I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai Üzenet 1. az esetleges hitel, az üzemanyag és javíttatás költségén kívül számoljunk a biztosítás

Részletesebben

Pannónia Alkony Életbiztosítás kézikönyve

Pannónia Alkony Életbiztosítás kézikönyve Pannónia Alkony Életbiztosítás kézikönyve Pannónia Alkony Életbiztosítás kézikönyve A tankönyv szerzői: Czinege István, Csikós Ágnes, dr. Dudás Ferenc, Sallai Linda, Somogyi Tibor, Vékás Péter CIG Közép-európai

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP VALAMINT TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAPOK ÉS A MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA MNB enőedély

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés 1 Miért is született ez a füzet A gazdasági válság és a nyugdíjrendszer átalakítása egyaránt ráirányították figyelmünket pénzügyeinkre, a hosszú távú tervezés és az öngondoskodás fontosságára. Azonban

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfél besorolási szabályzat TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. Preambulum... 3 1.2. A szabályzat célja... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 3 1.4. Fogalmak... 4 2. KÜLÖNÖS

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben