Emlékeztető. az EVDSZ január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető. az EVDSZ 2014. január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről"

Átírás

1 Emlékeztető az EVDSZ január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Kék Duna Csónakház I. emeleti tárgyaló 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108. Időpontja: január óra Napirendi pontok: Levezetőelnök: Téglás József Jegyzőkönyvvezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 1. Az utolsó ( ) Szövetségi Vezetőségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása Előterjesztő: Téglás József december 16-án tartott VÁPB ülés értékelése, intézkedési terv 3. Tisztségviselői feladatmegosztás áttekintése, elfogadás 4. Gazdasági kérdések (könyvelőváltás, befektetés, beállási jog értékesítése, irodaváltás, bankolás) Előterjesztő: dr. Szilágyi József, Téglás József 5. Kommunikációs kérdések (Forró Drót, honlap szerkesztési és egyéb a témához igazodó ügyek) évi Bér- és szociális megállapodás előkészítése (megállapodás tervezet) 7. Munkaügyi Szabályzat módosítása, tisztségviselők munkaszerződése Témafelelős: Németh Lajos 8. Rendezvényterv EVDSZ szolgáltatások 10. Egyebek (szállodalánc, felelősségbiztosítás) Témafelelősök: Szövetségi Vezetőség tagjai 1

2 Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte a jelenlévőket. Levezető elnöknek Téglás József EVDSZ elnökhelyettest javasolta, melyet az SZV tagjai egyhangúlag elfogadtak. A levezető elnök megállapította, hogy testület a jelenlévő 116 mandátummal határozatképes. A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. Az első napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a december 11-i SZV ülés emlékeztetőjéhez észrevétel nem érkezett. A jelenlévők az emlékeztetőt egyhangúlag elfogadták. A második napirendi pont keretében dr. Szilágyi József EVDSZ elnök adott tájékoztatást a december 16-i VÁPB ülésen történtekről. Az erről készült jegyzőkönyv tervezetét elektronikusan kapták kézhez az SZV tagok. A VÁPB ülés legfontosabb napirendi pontja a VKSZ módosítása volt. A Munkáltatói Oldal fenntartotta korábbi álláspontját, attól nem mozdult el, tehát az alábbi témákban nem született megállapodás: tárgyi eszközök biztosítása; munkaidő-kedvezmény; VKSZ támogatás. A Munkáltatói Oldal: a VTMSZ által több mint egy éve kezdeményezett VKSZ módosítást sikertelennek és a tárgyalásokat lezártnak, a VKSZ pénzügyi támogatásra vonatkozó V. fejezetének 4. pontját rendelkezéseit semmisnek tekinti. A Munkavállalói Oldalt szociálisan érzéketlenséggel vádolta arra hivatkozva, hogy az általa szolidaritási célként megfogalmazott javaslatot elvi alapon elutasította. A témához kapcsolódóan dr. Szilágyi József jelezte, hogy az EVDSZ az E.ON több magyarországi cégétől kapott hivatalos értesítést, melyben jelezték, hogy továbbra sem hajlandók megfizetni a VKSZ-ben rögzített támogatást. Ugyanilyen tartalmú levelet kapott az EVDSZ az ELMÜ Nyrt. részéről is. Az állami szektort érintően a Munkaadói Oldalról elsődlegesen Fluck Benedekkel történő személyes megbeszélést javasolt. Ezzel párhuzamosan az alábbi intézkedéseket kezdje meg a szövetség: EVDSZ állásfoglalás készítése; megkeresés a LIGA Szakszervezetek felé, melyben az EVDSZ tájékoztatást kér a LIGA tagszervezeteinél működő támogatási rendszerről és 2

3 kezdeményezi, hogy a LIGA az Mt.-vel kapcsolatos tárgyalásai során kerüljön fókuszba az Mt ának módosítása. Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Kópis József, Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Gál Rezső Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi az Elnökség által megfogalmazott javaslatokat tárgyalta meg: független jogi szakvélemény kérése arról, hogy a Mt. vonatkozó pontjának módosítása befolyásolja-e a VKSZ támogatás megfizetését a nem köztulajdonban lévő munkáltatóknál; a multik esetében, az EVDSZ egy független jogi szakvéleménnyel keresse meg az érintett cégek magyarországi eredménytelen tárgyalás esetén a külföldi vezetőségét; az EVDSZ vizsgálja meg egy alapítvány létrehozásának lehetőségét, melybe a VKSZ-ben megfogalmazott munkáltatói támogatások befizetése esetén annak korábbi céljai is megvalósulhatnának; az állami szektor esetében a munkáltatók szolgáltatás térítésmentes biztosítását (pl. irodahelyiség, ülés helyszín, stb.) is felajánlhassák támogatás címén; az EVDSZ próbáljon külön megállapodást kötni az érintett munkáltatókkal a támogatás más jogcímen történő megfizetésére. Dr. Szilágyi József tájékoztatta a résztvevőket az Elnökség azon javaslatáról, mely szerint az EVDSZ hivatalos úton is reagáljon a december 16-i VÁPB ülésen elhangzottakra az alábbi szempontok alapján: utasítsa vissza a VTMSZ azon kijelentését, miszerint az EVDSZ szociálisan érzéketlen; emeljen kifogást a Munkaadói Oldal által a VKSZ módosítása kapcsán adott válaszokkal szemben és lépjen fel határozottan a több mint 1 éves elvégzett munkát eredménytelennek minősítő a Munkavállalói Oldal (VTMSZ) véleményével szemben. nyújtson be kifogást azzal szemben is, hogy a VÁPB-n felmerült problémák megoldásába a Munkavállalói Oldal kérése ellenére nem vonta be a Munkaadói Oldal az MKDSZ-t. az EVDSZ nem fogadja el, hogy a munkáltató a VKSZ bármelyik pontját egyoldalúan semmisnek tekinti. Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 1/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta, hogy a december 16-i VÁPB ülésen elhangzottakkal kapcsolatosan az EVDSZ írásban is fejtse ki az álláspontját, miszerint visszautasítja a VTMSZ szociálisan érzéketlen jelzőjét a szövetséget illetően. 3

4 Kifogásolja továbbá, hogy a VTMSZ eredménytelennek minősítette a saját felkérése okán kezdeményezett, a Munkavállalói Oldal VKSZ módosításra vonatkozó közel egy éves munkáját. Fejezze ki sajnálkozását arra vonatkozóan, hogy a VÁPB-n felmerült problémák megoldásába a Munkaadói Oldal a Munkavállalói Oldal kérése ellenére sem vonta be az MKDSZ-t. Határozottan szögezze le, hogy a VKSZ bármelyik pontjának egyoldalú semmissé nyilvánítása, valamint az, hogy az ágazati vita nem érinti a helyi gyakorlatot, elfogadhatatlan. A évi VKSZ támogatás megfizetése érdekében az EVDSZ megkeresi az E.ON és az RWE magyarországi vezetőit egy szóbeli megbeszélés végett. Amennyiben a probléma ezen a szinten nem rendeződik, az anyavállalat illetékes vezetőjével vegye fel a kapcsolatot. Szerezzen be független jogi szakvéleményt arról, hogy az Mt. módosítás vonatkozó rendelkezése lehetőséget ad-e a nem köztulajdonban lévő munkáltatóknak a VKSZ támogatás meg nem fizetésére. Az EVDSZ kezdeményezzen az állami tulajdonú társaságok esetében személyes konzultációt Fluck Benedek, az MVM Zrt. humán erőforrás vezérigazgató-helyettes úrral, melynek során a lehetséges technikai megoldásokról tárgyaljon. Ezzel párhuzamosan kérjen tájékoztatást a LIGA Szakszervezetektől a más LIGA Szakszervezetek így különösen a MÁV Szakszervezetek pénzügyi támogatásáról. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva. A harmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József a tisztségviselők feladatmegosztásáról tájékoztatta a résztvevőket, amely a tisztségviselők megegyezése alapján az Elnökség apróbb módosítási javaslataival kiegészülve készült el. Dr. Szilágyi József javasolta az előterjesztés elfogadását azzal, hogy szeptemberben az SZV újra tűzze napirendre a feladatmegosztást. A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 2/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a tisztségviselők feladatmegosztásáról szóló előterjesztés azzal, hogy szeptemberben hatékonyságvizsgálat céljából tárgyalja újra. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva. 4

5 A negyedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket az EVDSZ-t érintő alábbi gazdasági kérdésekről: a) Könyvelőváltás: A régi könyvelővel kötött megállapodást nem hosszabbítja meg az EVDSZ, azt februárban felmondja. A évi könyvelést, illetve pénzügyi beszámolót természetesen a régi könyvelő fogja végezni. Az új könyvelő január 1-jétől intézi az EVDSZ pénzügyeinek könyvelését, és aki egyúttal az elnyert TÁMOP pályázat pénzügyi vezetője is lesz. b) Befektetések: Az EVDSZ a CIB Banknál lekötött pénzét magasabb hozam reményében a Pannónia Alapkezelőhöz kívánja átvinni. A befektetéssel kapcsolatos szerződést a tisztségviselők megküldik a Szövetségi Vezetőség tagjainak, kérve annak bizalmasan kezelését. A téma tárgyalása során elhangzott, hogy az EVDSZ-nek a jövőt illetően olyan befektetési módszeren is el kellene gondolkodnia, amely nagyobb hasznot hoz a szövetség számára és egyúttal akár a szakszervezeti tagokat is előnyhöz juttatja (pl. üdültetés, kisebb nyomda, stb.) Hozzászólók: Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Medveczki Zsolt, Horváth József, Téglás József, dr. Szilágyi József c) Bankszámla szolgáltatás: A jelenlegi számlavezetéssel kapcsolatos költségek csökkentése érdekében bankváltást kíván kezdeményezni az EVDSZ. Jelenleg a Gránitbanktól és az OTP Bank Nyrt.-től van ajánlatunk. Az elnök kéri, hogy akinek van kedvezményes számlavezetési ajánlata bármely hazai banktól, az jelezze a szövetségnek. A szempontrendszert kiküldjük a tagszakszervezeteknek. Hozzászólók: Németh Lajos d) Irodaváltás: Az EVDSZ-nek jelenleg több ajánlata is van az irodaváltásra vonatkozóan. Ezek átbeszélése és összehasonlítása jelenleg is folyamatban van. Amennyiben rendelkezésre állnak a konkrét összegek és részletek, ismét napirendjére tűzi az SZV. e) Beállási jog: Az értékbecslést az SZV tagok kézhez kapták. Az ebben meghatározott forgalmi érték aktuális és megfelelő. Az Elnökség ajánlása alapján dr. Szilágyi József elfogadásra javasolta beállási jog értékesítését Gál Rezső részére. A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 3/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ beállási jogáról készült értékbecslést azzal, hogy az EVDSZ értékesítse a beállási jogot Gál Rezső részére. 5

6 Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 1 tartózkodással elfogadva. Az ötödik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy Meyer Herta aláírta a Forró Drót újság januári számának elkészítésével kapcsolatos megbízási szerződést, amely január 28-ával jár le. A kommunikációs munkatárs munkakörre pályázó személyek meghallgatása folyamatban van. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagokat az Elnökség 4/2014. (01.07.) sz. határozatáról, amely szerint az említett munkatárs kiválasztása és felvétele az EVDSZ elnök és elnökhelyettes hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően mihamarabb kiválasztásra kerül az új EVDSZ munkatárs. Kérte továbbá a jelenlévőket arra, hogy még január 17-ig adják meg a évi Forró Drót újsággal kapcsolatos igényüket, hogy a nyomda felé leadhassuk a pontos számot. Kitért arra is, hogy folyamatban vannak a Forró Drót újságot érintő hirdetési szerződések megújítása is. Tájékoztatást adott arról, hogy a honlapra fel fog kerülni az EVDSZ évi rendezvényterve, így az mindenki számára elérhető és nyilvános lesz. Ezt követően Meyer Herta tájékoztatta az SZV tagokat a januári Forró Drót újság tartalmáról azzal, hogy január 15-ig várja azokat az írásokat, amelyeket az említett számban szeretnének megjelentetni a tagszakszervezetek. A hatodik napirendi pont keretében a évi bérmegállapodás tervezetről tárgyalt a Szövetségi Vezetőség. A bértárgyalás során felvezetéseként a munkavállalói oldalnak jeleznie kell a munkáltatói oldal felé, hogy az áprilisi választásokra való tekintettel, eltér az eddig megszokott tárgyalási módszertől. Nem kér többet az országos 3,5%-os bérajánlásnál, de nem is enged belőle. Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Peti János, Bánkuti Ferenc, Pinczés Ernő, Téglás József A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 4/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a munkavállalói oldal bérmegállapodás tervezetét. Ennek értelmében a bértárgyalás során felvezetéseként jelezze a munkavállalói oldal, hogy az áprilisi választásokra való tekintettel, eltér az eddig megszokott tárgyalási módszertől. Nem kér többet az országos 3,5%-os bérajánlásnál, de nem is enged belőle. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 2 tartózkodással elfogadva. 6

7 A hetedik napirendi pont keretében Németh Lajos javaslattal élt a jelenlévők felé, az EVDSZ munkavállalói számára fizetett szociális és béren kívüli juttatások alapbéresítésére. Ez alól kizárólag a nyugdíjpénztár, a bérlet és az SZV döntés alapján adható eseti lakástámogatás jelent kivételt. Ennek megfelelően a jelenleg hatályos Munkaügyi Szabályzat pontjai hatályukat vesztik és módosul a Munkaügyi Szabályzat melléklete. Hozzászólók: Nagy Sándor, Bánkuti Ferenc Az előterjesztés meghallgatását követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 5/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ munkavállalói számára fizetett szociális és béren kívüli juttatások alapbéresítését, amely alól a nyugdíjpénztári tagdíj és a bérlet (vagy egy esetleges lakástámogatás) jelent kivételt. Az SZV a szociális és a béren kívüli juttatások tárgyalását addig nem tűzi ismételten napirendjére, amíg a jelenlegi jogszabályozás feltételei lényegesen nem változnak. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 2 fő tartózkodással elfogadva. Ezt követően Németh Lajos a tisztségviselők munkaszerződését illetően tájékoztatta a résztvevőket. Az elnökhelyettes munkabére a tavalyi jövedelem karton és a évi adóbevallása alapján, továbbá a cafetéria és egyéb szociális juttatások ismeretében került megállapításra. Ezt kérte elfogadni. Mindkét tisztségviselő munkaszerződése az Mt. és a jelenleg hatályos VKSZ alapján készült el, és határozott időre szól. A nyolcadik napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a résztvevőket, hogy elkészült a évi EVDSZ rendezvényterv első verziója. Az elkészítése során az Alapszabály által meghatározott ülésszám került figyelembe vételre, további szempont volt az is, hogy az Elnökségi és a Szövetségi Vezetőségi ülések egymást követő napra kerüljenek. A rendezvényterv még nem tartalmazza se a norvég, se a TÁMOP pályázattal kapcsolatos oktatások időpontját, illetve helyszínét. Ezek pótlására hamarosan sor kerül. Igényként merült fel, hogy az említett rendezvényterv az EVDSZ honlapján is elérhető legyen, kibővítve azzal, hogy tájékoztató jelleggel tartalmazza a tisztségviselők elfoglaltságait. További kérésként fogalmazódott meg az is, hogy a testületi ülések lehetőség szerint Budapest, illetve Pest megye centrikusak legyenek, tekintettel annak jó megközelíthetőségére. 7

8 Juhász Gyuláné (ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet) jelezte, hogy szívesen elvállalja az egyik testületi ülés házigazdájának szerepét. Hozzászólók: Németh Lajos, Horváth József, Bánkuti Ferenc, Pinczés Ernő, Kállai Mihály, Nagy Sándor, Juhász Gyuláné, dr. Szilágyi József, Téglás József Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 6/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ évi rendezvénytervét azzal, hogy a dokumentum az kikerül az EVDSZ honlapjára a tisztségviselők elfoglaltságaival együtt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. A kilencedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az EVDSZ összes, szolgáltatással kapcsolatos szerződésének felülvizsgálata megkezdődött. A téma a következő ülésnek szintén napirendi pontja lesz. Az Egyebek napirendi pont keretében az SZV az alábbi témákat tárgyalta: Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aláírásra és visszaküldésre került az ACCENT Hotellel kapcsolatos megállapodás, melynek keretében az EVDSZ szakszervezeti tagok kedvezményesen vehetik igénybe a szerződésben feltüntetett hotelek szolgáltatásait. Kérdésként merült fel, hogy mit tartalmaz a LIGA hat pont csomag. Dr. Szilágyi József jelezte, hogy megküldi az említett dokumentumot az SZV tagoknak. Begitter Henrikné Nyugdíjas Tagozat képviselő kérte az SZV tagok tájékoztatását arról, hogy az érintett tagszakszervezetnél van-e Nyugdíjas Tagozati képviselő. Igényként merült fel, hogy az Elnökségi ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készüljön, tekintettel arra, hogy az SZV tagok nem ismerik az Elnökségi ülésen elhangzott álláspontokat. Az SZV ülés napirendjére már csak a kész javaslat kerül. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások után a kezdeményezés visszavonásra került. Horváth József (OVIT Szakszervezetek) kifogásolta, hogy az EVDSZ Munkabizottsága által lefolytatott vizsgálat eredményéről semmilyen írásos dokumentációt nem kapott a Szövetségi Vezetőség. Érdeklődött, hogy a munkabizottság megbízatása befejezettnek tekinthető-e. Amennyiben igen, mikor kaphatja kézhez az SZV az erről készült dokumentációt. Ezt követően dr. Szilágyi József reagált a felvetésre. Tájékoztatása szerint a Munkabizottság munkája befejeződött. Az EVDSZ gazdálkodásával 8

9 kapcsolatos folyamatok felülvizsgálatát az Állandó Bizottság, illetve annak utóda, az Elnökség vette át. Nagy Sándort a Forró Drót újsággal és a honlappal kapcsolatos háttérmunkálatok intézésével és kivizsgálásával bízta meg az Elnökség, amely jelenleg is folyamatban van. A Munkabizottság munkájának eredményeként is az Állandó Bizottság meghozta a szükséges határozatot, melyet a Szövetségi Vezetőség jóváhagyott. A Forró Drót újsággal és a honlappal kapcsolatosan is hamarosan készül a vizsgálat végeredményéről egy dokumentum, melyet a Szövetségi Vezetőség rövidesen megkap. A GEB által végzett az EVDSZ kölcsönszerződéseket érintő vizsgálatról annak lezárását követően szintén készül majd beszámoló, amelyet az SZV tagok kézhez fognak kapni. Varga Zoltán tolmácsolta Balla József jókívánságait az EVDSZ számára és megköszönte a számára közvetetten átadott ajándékot. Varga Zoltán tájékoztatást kért az EVDSZ-es flottákról. Kérdésként felvetődött, hogy a T-Mobile-nál lehetne-e a Telenor-hoz és a Vodafone-hoz hasonló kedvezményes flottaszerződést kötni. A felvetést az apparátus megvizsgálja és visszajelez. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t, hogy elkészült az Elnökségi ügyrend, melyet az SZV tagok is meg fognak kapni. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t a évi pályázatok végrehajtásának és az ezzel kapcsolatos jelentések ellenőrzésének eredményéről. A megigényelt és a kifizetésre került támogatások vonatkozásában néhány adminisztrációs hibára derült fény, így azok rendezéséhez kérte az érintett tagszakszervezetek segítségét. Tájékoztatta továbbá a résztvevőket arról, hogy a kongresszusi jegyzőkönyv elkészítése még folyamatban van. Dr. Szilágyi József javasolta, hogy érdeklődés hiányában a felelősség- és kárbiztosításra vonatkozó megbeszéléseket az EVDSZ zárja le és köszönje meg az ügyintézőnek az eddigi munkáját. Nagy Sándor tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a december 21-én beadott sztrájkkezdeményezésüket a bíróság elutasította. Ezt még tetézi, hogy a DÉMÁSZ a mai nappal megfosztotta Dombi Jenő SZV tagok az összes, különböző szervezeti tisztségétől. A probléma megoldásában jogi segítséget kért az EVDSZ-től. Ezt követően egyéb felvetés nem lévén dr. Szilágyi József megköszönve a jelenlétet az ülést bezárta. Budapest, január 14. 9

10 dr. Szilágyi József EVDSZ elnök Téglás József jegyzőkönyv hitelesítő Bertafalvi Hortenzia Fanni jegyzőkönyvvezető 10

Emlékeztető. az EVDSZ december 11-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108.

Emlékeztető. az EVDSZ december 11-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108. Emlékeztető az EVDSZ 2013. december 11-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Kék Duna Csónakház I. emeleti tárgyaló 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108. Időpontja: 2013. december 11. 10 óra

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ január 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ január 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2016. január 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Fehérvári út 108-112 IV. emeleti VERTESZ tárgyaló Időpontja: 2016. január 13. 12:30 órakor Levezető elnök: Jegyzőkönyv-vezető:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről

EMLÉKEZTETŐ. a szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről EMLÉKEZTETŐ a 2012. szeptember 20-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről Helyszíne: Alfa Art Hotel Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Előző SZV ülés emlékeztetőjének jóváhagyása

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. február 12-i rendkívüli Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. február 12-i rendkívüli Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2014. február 12-i rendkívüli Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Alfa Art Hotel Csontváry I. terem 1039 Budapest, Királyok útja 205. Időpontja: 2014. február 12. (szerda) 11

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. március 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. március 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2014. március 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Vértes Konferencia és Wellness Hotel 8600 Siófok, Batthyány u. 24. Időpontja: 2014. március 18. (szerda) 10 óra Levezető

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ május 14-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ május 14-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2014. május 14-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Időpontja: EVDSZ 1116 Bp., Fehérvári út 108-112. - IV. emeleti tárgyaló (VERTESZ) 2014. május 14. 10 óra Napirendi pontok:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a október i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről

EMLÉKEZTETŐ. a október i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 18-19-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről Helyszíne: Balatongyörök Hotel Panoráma Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirendi pontok: 1. Az előző ülés jegyzőkönyvének

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Beszámoló az EVDSZ Szövetségi Vezetősége által hozott határozatokról 2015. november 18. és 2016. április 25. között az EVDSZ III. Taggyűlése

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ május 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ május 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2016. május 18-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Fehérvári út 108-112 IV. emeleti VERTESZ tárgyaló Időpontja: 2016. május 18. 10:00 órától Levezető elnök: Jegyzőkönyv-vezető:

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ március 7-8-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ március 7-8-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2016. március 7-8-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Best Western Plus Lakeside Hotel, Székesfehérvár, Ligetsor 50A. Időpontja: 2016. március 7-8. Kezdés: 2016. március 7-én

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Beszámoló az EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésein hozott határozatokról 2012.11.27. 2 EVDSZ Szövetségi Vezetőségének határozatai 2011. november

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Beszámoló az EVDSZ Szövetségi Vezetősége által hozott határozatokról 2014. november 26. és 2015. november 15. között az

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ 2015. szeptember 9-10-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Emlékeztető. az EVDSZ 2015. szeptember 9-10-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Emlékeztető az EVDSZ 2015. szeptember 9-10-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: H-3200 Gyöngyös - Farkasmály Borhotel Sziluett Időpontja: 2015. szeptember 09-10. Kezdés: 9 órakor Szállások elfoglalása:

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. június 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről. Helyszíne: Vértes Konferencia és Wellness Hotel 8600 Siófok, Batthyány u. 24.

Emlékeztető. az EVDSZ 2014. június 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről. Helyszíne: Vértes Konferencia és Wellness Hotel 8600 Siófok, Batthyány u. 24. Emlékeztető az EVDSZ 2014. június 13-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Vértes Konferencia és Wellness Hotel 8600 Siófok, Batthyány u. 24. Időpontja: 2014. június 13. 17 óra, Levezetőelnök: Téglás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

a december 15-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről

a december 15-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről EMLÉKEZ TETŐ a 2010. december 15-i EVDSZ Szövetségi Vezetőségi ülésről Helyszíne: Kék Duna Csónakház (Budapest, III.ker., Kossuth Lajos Üdülőpart 108.) Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezető elnök:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Felügyelő Bizottságának Ügyrendje Budapest, 2016. április 26. Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor

JEGYZŐKÖNYV. a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének december 28. napján 10,30 órakor JEGYZŐKÖNYV a Szentesi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 28. napján 10,30 órakor a Szentesi Közös önkormányzati Hivatal Kistanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2010. április 22-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2010. április 22-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2010. április 22-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Lido 1031 Bp., Nánási út 67. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnök: Réffi Péter, az ÉVISZ elnöke Idıpontja:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Emlékeztető. Helyszíne: EVDSZ Fehérvári út 108-112 IV. emeleti VERTESZ tárgyaló Időpontja: 2015. augusztus 26. (szerda) 11.00 óra

Emlékeztető. Helyszíne: EVDSZ Fehérvári út 108-112 IV. emeleti VERTESZ tárgyaló Időpontja: 2015. augusztus 26. (szerda) 11.00 óra Emlékeztető Helyszíne: EVDSZ Fehérvári út 108-112 IV. emeleti VERTESZ tárgyaló Időpontja: 2015. augusztus 26. (szerda) 11.00 óra Napirendi pontok: Levezető elnök: Jegyzőkönyvvezető: Téglás József Bertafalvi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. október 30-án megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme Ráckeve, Szent István tér

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ.

SZINT TÉMAKÖR CÉL FELADAT CSELEKVÉS HAT.ID. FELELŐS MEGJ. Az EVDSZ aktív tevékenysége a nemzetközi szervezetekben Konferenciákon, értekezleteken való részvétel. folymatos Nemzetközi tapasztalatok hasznosítása Tájékoztatás konferenciákról, értekezletekről. Tájékoztatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 438 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben