Emlékeztető. az EVDSZ január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető. az EVDSZ 2014. január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről"

Átírás

1 Emlékeztető az EVDSZ január 9-i Szövetségi Vezetőségi üléséről Helyszíne: Kék Duna Csónakház I. emeleti tárgyaló 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108. Időpontja: január óra Napirendi pontok: Levezetőelnök: Téglás József Jegyzőkönyvvezető: Bertafalvi Hortenzia Fanni 1. Az utolsó ( ) Szövetségi Vezetőségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása Előterjesztő: Téglás József december 16-án tartott VÁPB ülés értékelése, intézkedési terv 3. Tisztségviselői feladatmegosztás áttekintése, elfogadás 4. Gazdasági kérdések (könyvelőváltás, befektetés, beállási jog értékesítése, irodaváltás, bankolás) Előterjesztő: dr. Szilágyi József, Téglás József 5. Kommunikációs kérdések (Forró Drót, honlap szerkesztési és egyéb a témához igazodó ügyek) évi Bér- és szociális megállapodás előkészítése (megállapodás tervezet) 7. Munkaügyi Szabályzat módosítása, tisztségviselők munkaszerződése Témafelelős: Németh Lajos 8. Rendezvényterv EVDSZ szolgáltatások 10. Egyebek (szállodalánc, felelősségbiztosítás) Témafelelősök: Szövetségi Vezetőség tagjai 1

2 Dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte a jelenlévőket. Levezető elnöknek Téglás József EVDSZ elnökhelyettest javasolta, melyet az SZV tagjai egyhangúlag elfogadtak. A levezető elnök megállapította, hogy testület a jelenlévő 116 mandátummal határozatképes. A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. Az első napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a december 11-i SZV ülés emlékeztetőjéhez észrevétel nem érkezett. A jelenlévők az emlékeztetőt egyhangúlag elfogadták. A második napirendi pont keretében dr. Szilágyi József EVDSZ elnök adott tájékoztatást a december 16-i VÁPB ülésen történtekről. Az erről készült jegyzőkönyv tervezetét elektronikusan kapták kézhez az SZV tagok. A VÁPB ülés legfontosabb napirendi pontja a VKSZ módosítása volt. A Munkáltatói Oldal fenntartotta korábbi álláspontját, attól nem mozdult el, tehát az alábbi témákban nem született megállapodás: tárgyi eszközök biztosítása; munkaidő-kedvezmény; VKSZ támogatás. A Munkáltatói Oldal: a VTMSZ által több mint egy éve kezdeményezett VKSZ módosítást sikertelennek és a tárgyalásokat lezártnak, a VKSZ pénzügyi támogatásra vonatkozó V. fejezetének 4. pontját rendelkezéseit semmisnek tekinti. A Munkavállalói Oldalt szociálisan érzéketlenséggel vádolta arra hivatkozva, hogy az általa szolidaritási célként megfogalmazott javaslatot elvi alapon elutasította. A témához kapcsolódóan dr. Szilágyi József jelezte, hogy az EVDSZ az E.ON több magyarországi cégétől kapott hivatalos értesítést, melyben jelezték, hogy továbbra sem hajlandók megfizetni a VKSZ-ben rögzített támogatást. Ugyanilyen tartalmú levelet kapott az EVDSZ az ELMÜ Nyrt. részéről is. Az állami szektort érintően a Munkaadói Oldalról elsődlegesen Fluck Benedekkel történő személyes megbeszélést javasolt. Ezzel párhuzamosan az alábbi intézkedéseket kezdje meg a szövetség: EVDSZ állásfoglalás készítése; megkeresés a LIGA Szakszervezetek felé, melyben az EVDSZ tájékoztatást kér a LIGA tagszervezeteinél működő támogatási rendszerről és 2

3 kezdeményezi, hogy a LIGA az Mt.-vel kapcsolatos tárgyalásai során kerüljön fókuszba az Mt ának módosítása. Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Kópis József, Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Gál Rezső Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi az Elnökség által megfogalmazott javaslatokat tárgyalta meg: független jogi szakvélemény kérése arról, hogy a Mt. vonatkozó pontjának módosítása befolyásolja-e a VKSZ támogatás megfizetését a nem köztulajdonban lévő munkáltatóknál; a multik esetében, az EVDSZ egy független jogi szakvéleménnyel keresse meg az érintett cégek magyarországi eredménytelen tárgyalás esetén a külföldi vezetőségét; az EVDSZ vizsgálja meg egy alapítvány létrehozásának lehetőségét, melybe a VKSZ-ben megfogalmazott munkáltatói támogatások befizetése esetén annak korábbi céljai is megvalósulhatnának; az állami szektor esetében a munkáltatók szolgáltatás térítésmentes biztosítását (pl. irodahelyiség, ülés helyszín, stb.) is felajánlhassák támogatás címén; az EVDSZ próbáljon külön megállapodást kötni az érintett munkáltatókkal a támogatás más jogcímen történő megfizetésére. Dr. Szilágyi József tájékoztatta a résztvevőket az Elnökség azon javaslatáról, mely szerint az EVDSZ hivatalos úton is reagáljon a december 16-i VÁPB ülésen elhangzottakra az alábbi szempontok alapján: utasítsa vissza a VTMSZ azon kijelentését, miszerint az EVDSZ szociálisan érzéketlen; emeljen kifogást a Munkaadói Oldal által a VKSZ módosítása kapcsán adott válaszokkal szemben és lépjen fel határozottan a több mint 1 éves elvégzett munkát eredménytelennek minősítő a Munkavállalói Oldal (VTMSZ) véleményével szemben. nyújtson be kifogást azzal szemben is, hogy a VÁPB-n felmerült problémák megoldásába a Munkavállalói Oldal kérése ellenére nem vonta be a Munkaadói Oldal az MKDSZ-t. az EVDSZ nem fogadja el, hogy a munkáltató a VKSZ bármelyik pontját egyoldalúan semmisnek tekinti. Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 1/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta, hogy a december 16-i VÁPB ülésen elhangzottakkal kapcsolatosan az EVDSZ írásban is fejtse ki az álláspontját, miszerint visszautasítja a VTMSZ szociálisan érzéketlen jelzőjét a szövetséget illetően. 3

4 Kifogásolja továbbá, hogy a VTMSZ eredménytelennek minősítette a saját felkérése okán kezdeményezett, a Munkavállalói Oldal VKSZ módosításra vonatkozó közel egy éves munkáját. Fejezze ki sajnálkozását arra vonatkozóan, hogy a VÁPB-n felmerült problémák megoldásába a Munkaadói Oldal a Munkavállalói Oldal kérése ellenére sem vonta be az MKDSZ-t. Határozottan szögezze le, hogy a VKSZ bármelyik pontjának egyoldalú semmissé nyilvánítása, valamint az, hogy az ágazati vita nem érinti a helyi gyakorlatot, elfogadhatatlan. A évi VKSZ támogatás megfizetése érdekében az EVDSZ megkeresi az E.ON és az RWE magyarországi vezetőit egy szóbeli megbeszélés végett. Amennyiben a probléma ezen a szinten nem rendeződik, az anyavállalat illetékes vezetőjével vegye fel a kapcsolatot. Szerezzen be független jogi szakvéleményt arról, hogy az Mt. módosítás vonatkozó rendelkezése lehetőséget ad-e a nem köztulajdonban lévő munkáltatóknak a VKSZ támogatás meg nem fizetésére. Az EVDSZ kezdeményezzen az állami tulajdonú társaságok esetében személyes konzultációt Fluck Benedek, az MVM Zrt. humán erőforrás vezérigazgató-helyettes úrral, melynek során a lehetséges technikai megoldásokról tárgyaljon. Ezzel párhuzamosan kérjen tájékoztatást a LIGA Szakszervezetektől a más LIGA Szakszervezetek így különösen a MÁV Szakszervezetek pénzügyi támogatásáról. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva. A harmadik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József a tisztségviselők feladatmegosztásáról tájékoztatta a résztvevőket, amely a tisztségviselők megegyezése alapján az Elnökség apróbb módosítási javaslataival kiegészülve készült el. Dr. Szilágyi József javasolta az előterjesztés elfogadását azzal, hogy szeptemberben az SZV újra tűzze napirendre a feladatmegosztást. A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 2/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a tisztségviselők feladatmegosztásáról szóló előterjesztés azzal, hogy szeptemberben hatékonyságvizsgálat céljából tárgyalja újra. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: Egyhangúlag elfogadva. 4

5 A negyedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket az EVDSZ-t érintő alábbi gazdasági kérdésekről: a) Könyvelőváltás: A régi könyvelővel kötött megállapodást nem hosszabbítja meg az EVDSZ, azt februárban felmondja. A évi könyvelést, illetve pénzügyi beszámolót természetesen a régi könyvelő fogja végezni. Az új könyvelő január 1-jétől intézi az EVDSZ pénzügyeinek könyvelését, és aki egyúttal az elnyert TÁMOP pályázat pénzügyi vezetője is lesz. b) Befektetések: Az EVDSZ a CIB Banknál lekötött pénzét magasabb hozam reményében a Pannónia Alapkezelőhöz kívánja átvinni. A befektetéssel kapcsolatos szerződést a tisztségviselők megküldik a Szövetségi Vezetőség tagjainak, kérve annak bizalmasan kezelését. A téma tárgyalása során elhangzott, hogy az EVDSZ-nek a jövőt illetően olyan befektetési módszeren is el kellene gondolkodnia, amely nagyobb hasznot hoz a szövetség számára és egyúttal akár a szakszervezeti tagokat is előnyhöz juttatja (pl. üdültetés, kisebb nyomda, stb.) Hozzászólók: Bánkuti Ferenc, Nagy Zoltán, Medveczki Zsolt, Horváth József, Téglás József, dr. Szilágyi József c) Bankszámla szolgáltatás: A jelenlegi számlavezetéssel kapcsolatos költségek csökkentése érdekében bankváltást kíván kezdeményezni az EVDSZ. Jelenleg a Gránitbanktól és az OTP Bank Nyrt.-től van ajánlatunk. Az elnök kéri, hogy akinek van kedvezményes számlavezetési ajánlata bármely hazai banktól, az jelezze a szövetségnek. A szempontrendszert kiküldjük a tagszakszervezeteknek. Hozzászólók: Németh Lajos d) Irodaváltás: Az EVDSZ-nek jelenleg több ajánlata is van az irodaváltásra vonatkozóan. Ezek átbeszélése és összehasonlítása jelenleg is folyamatban van. Amennyiben rendelkezésre állnak a konkrét összegek és részletek, ismét napirendjére tűzi az SZV. e) Beállási jog: Az értékbecslést az SZV tagok kézhez kapták. Az ebben meghatározott forgalmi érték aktuális és megfelelő. Az Elnökség ajánlása alapján dr. Szilágyi József elfogadásra javasolta beállási jog értékesítését Gál Rezső részére. A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 3/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ beállási jogáról készült értékbecslést azzal, hogy az EVDSZ értékesítse a beállási jogot Gál Rezső részére. 5

6 Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 1 tartózkodással elfogadva. Az ötödik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy Meyer Herta aláírta a Forró Drót újság januári számának elkészítésével kapcsolatos megbízási szerződést, amely január 28-ával jár le. A kommunikációs munkatárs munkakörre pályázó személyek meghallgatása folyamatban van. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV tagokat az Elnökség 4/2014. (01.07.) sz. határozatáról, amely szerint az említett munkatárs kiválasztása és felvétele az EVDSZ elnök és elnökhelyettes hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően mihamarabb kiválasztásra kerül az új EVDSZ munkatárs. Kérte továbbá a jelenlévőket arra, hogy még január 17-ig adják meg a évi Forró Drót újsággal kapcsolatos igényüket, hogy a nyomda felé leadhassuk a pontos számot. Kitért arra is, hogy folyamatban vannak a Forró Drót újságot érintő hirdetési szerződések megújítása is. Tájékoztatást adott arról, hogy a honlapra fel fog kerülni az EVDSZ évi rendezvényterve, így az mindenki számára elérhető és nyilvános lesz. Ezt követően Meyer Herta tájékoztatta az SZV tagokat a januári Forró Drót újság tartalmáról azzal, hogy január 15-ig várja azokat az írásokat, amelyeket az említett számban szeretnének megjelentetni a tagszakszervezetek. A hatodik napirendi pont keretében a évi bérmegállapodás tervezetről tárgyalt a Szövetségi Vezetőség. A bértárgyalás során felvezetéseként a munkavállalói oldalnak jeleznie kell a munkáltatói oldal felé, hogy az áprilisi választásokra való tekintettel, eltér az eddig megszokott tárgyalási módszertől. Nem kér többet az országos 3,5%-os bérajánlásnál, de nem is enged belőle. Hozzászólók: Medveczki Zsolt, Peti János, Bánkuti Ferenc, Pinczés Ernő, Téglás József A Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 4/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta a munkavállalói oldal bérmegállapodás tervezetét. Ennek értelmében a bértárgyalás során felvezetéseként jelezze a munkavállalói oldal, hogy az áprilisi választásokra való tekintettel, eltér az eddig megszokott tárgyalási módszertől. Nem kér többet az országos 3,5%-os bérajánlásnál, de nem is enged belőle. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 2 tartózkodással elfogadva. 6

7 A hetedik napirendi pont keretében Németh Lajos javaslattal élt a jelenlévők felé, az EVDSZ munkavállalói számára fizetett szociális és béren kívüli juttatások alapbéresítésére. Ez alól kizárólag a nyugdíjpénztár, a bérlet és az SZV döntés alapján adható eseti lakástámogatás jelent kivételt. Ennek megfelelően a jelenleg hatályos Munkaügyi Szabályzat pontjai hatályukat vesztik és módosul a Munkaügyi Szabályzat melléklete. Hozzászólók: Nagy Sándor, Bánkuti Ferenc Az előterjesztés meghallgatását követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 5/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ munkavállalói számára fizetett szociális és béren kívüli juttatások alapbéresítését, amely alól a nyugdíjpénztári tagdíj és a bérlet (vagy egy esetleges lakástámogatás) jelent kivételt. Az SZV a szociális és a béren kívüli juttatások tárgyalását addig nem tűzi ismételten napirendjére, amíg a jelenlegi jogszabályozás feltételei lényegesen nem változnak. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: 2 fő tartózkodással elfogadva. Ezt követően Németh Lajos a tisztségviselők munkaszerződését illetően tájékoztatta a résztvevőket. Az elnökhelyettes munkabére a tavalyi jövedelem karton és a évi adóbevallása alapján, továbbá a cafetéria és egyéb szociális juttatások ismeretében került megállapításra. Ezt kérte elfogadni. Mindkét tisztségviselő munkaszerződése az Mt. és a jelenleg hatályos VKSZ alapján készült el, és határozott időre szól. A nyolcadik napirendi pont keretében Téglás József tájékoztatta a résztvevőket, hogy elkészült a évi EVDSZ rendezvényterv első verziója. Az elkészítése során az Alapszabály által meghatározott ülésszám került figyelembe vételre, további szempont volt az is, hogy az Elnökségi és a Szövetségi Vezetőségi ülések egymást követő napra kerüljenek. A rendezvényterv még nem tartalmazza se a norvég, se a TÁMOP pályázattal kapcsolatos oktatások időpontját, illetve helyszínét. Ezek pótlására hamarosan sor kerül. Igényként merült fel, hogy az említett rendezvényterv az EVDSZ honlapján is elérhető legyen, kibővítve azzal, hogy tájékoztató jelleggel tartalmazza a tisztségviselők elfoglaltságait. További kérésként fogalmazódott meg az is, hogy a testületi ülések lehetőség szerint Budapest, illetve Pest megye centrikusak legyenek, tekintettel annak jó megközelíthetőségére. 7

8 Juhász Gyuláné (ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet) jelezte, hogy szívesen elvállalja az egyik testületi ülés házigazdájának szerepét. Hozzászólók: Németh Lajos, Horváth József, Bánkuti Ferenc, Pinczés Ernő, Kállai Mihály, Nagy Sándor, Juhász Gyuláné, dr. Szilágyi József, Téglás József Ezt követően a Szövetségi Vezetőség az alábbi határozatot hozta: 6/2014. (01.09.) SZV határozat: A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ évi rendezvénytervét azzal, hogy a dokumentum az kikerül az EVDSZ honlapjára a tisztségviselők elfoglaltságaival együtt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Határozathozatal módja: nyílt szavazás Szavazás eredménye: egyhangúlag elfogadva. A kilencedik napirendi pont keretében dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t arról, hogy az EVDSZ összes, szolgáltatással kapcsolatos szerződésének felülvizsgálata megkezdődött. A téma a következő ülésnek szintén napirendi pontja lesz. Az Egyebek napirendi pont keretében az SZV az alábbi témákat tárgyalta: Dr. Szilágyi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aláírásra és visszaküldésre került az ACCENT Hotellel kapcsolatos megállapodás, melynek keretében az EVDSZ szakszervezeti tagok kedvezményesen vehetik igénybe a szerződésben feltüntetett hotelek szolgáltatásait. Kérdésként merült fel, hogy mit tartalmaz a LIGA hat pont csomag. Dr. Szilágyi József jelezte, hogy megküldi az említett dokumentumot az SZV tagoknak. Begitter Henrikné Nyugdíjas Tagozat képviselő kérte az SZV tagok tájékoztatását arról, hogy az érintett tagszakszervezetnél van-e Nyugdíjas Tagozati képviselő. Igényként merült fel, hogy az Elnökségi ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készüljön, tekintettel arra, hogy az SZV tagok nem ismerik az Elnökségi ülésen elhangzott álláspontokat. Az SZV ülés napirendjére már csak a kész javaslat kerül. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások után a kezdeményezés visszavonásra került. Horváth József (OVIT Szakszervezetek) kifogásolta, hogy az EVDSZ Munkabizottsága által lefolytatott vizsgálat eredményéről semmilyen írásos dokumentációt nem kapott a Szövetségi Vezetőség. Érdeklődött, hogy a munkabizottság megbízatása befejezettnek tekinthető-e. Amennyiben igen, mikor kaphatja kézhez az SZV az erről készült dokumentációt. Ezt követően dr. Szilágyi József reagált a felvetésre. Tájékoztatása szerint a Munkabizottság munkája befejeződött. Az EVDSZ gazdálkodásával 8

9 kapcsolatos folyamatok felülvizsgálatát az Állandó Bizottság, illetve annak utóda, az Elnökség vette át. Nagy Sándort a Forró Drót újsággal és a honlappal kapcsolatos háttérmunkálatok intézésével és kivizsgálásával bízta meg az Elnökség, amely jelenleg is folyamatban van. A Munkabizottság munkájának eredményeként is az Állandó Bizottság meghozta a szükséges határozatot, melyet a Szövetségi Vezetőség jóváhagyott. A Forró Drót újsággal és a honlappal kapcsolatosan is hamarosan készül a vizsgálat végeredményéről egy dokumentum, melyet a Szövetségi Vezetőség rövidesen megkap. A GEB által végzett az EVDSZ kölcsönszerződéseket érintő vizsgálatról annak lezárását követően szintén készül majd beszámoló, amelyet az SZV tagok kézhez fognak kapni. Varga Zoltán tolmácsolta Balla József jókívánságait az EVDSZ számára és megköszönte a számára közvetetten átadott ajándékot. Varga Zoltán tájékoztatást kért az EVDSZ-es flottákról. Kérdésként felvetődött, hogy a T-Mobile-nál lehetne-e a Telenor-hoz és a Vodafone-hoz hasonló kedvezményes flottaszerződést kötni. A felvetést az apparátus megvizsgálja és visszajelez. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t, hogy elkészült az Elnökségi ügyrend, melyet az SZV tagok is meg fognak kapni. Dr. Szilágyi József tájékoztatta az SZV-t a évi pályázatok végrehajtásának és az ezzel kapcsolatos jelentések ellenőrzésének eredményéről. A megigényelt és a kifizetésre került támogatások vonatkozásában néhány adminisztrációs hibára derült fény, így azok rendezéséhez kérte az érintett tagszakszervezetek segítségét. Tájékoztatta továbbá a résztvevőket arról, hogy a kongresszusi jegyzőkönyv elkészítése még folyamatban van. Dr. Szilágyi József javasolta, hogy érdeklődés hiányában a felelősség- és kárbiztosításra vonatkozó megbeszéléseket az EVDSZ zárja le és köszönje meg az ügyintézőnek az eddigi munkáját. Nagy Sándor tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a december 21-én beadott sztrájkkezdeményezésüket a bíróság elutasította. Ezt még tetézi, hogy a DÉMÁSZ a mai nappal megfosztotta Dombi Jenő SZV tagok az összes, különböző szervezeti tisztségétől. A probléma megoldásában jogi segítséget kért az EVDSZ-től. Ezt követően egyéb felvetés nem lévén dr. Szilágyi József megköszönve a jelenlétet az ülést bezárta. Budapest, január 14. 9

10 dr. Szilágyi József EVDSZ elnök Téglás József jegyzőkönyv hitelesítő Bertafalvi Hortenzia Fanni jegyzőkönyvvezető 10

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Önsegélyezõ Pénztár, Vitamin Egészségpénztár beszámolói)

Önsegélyezõ Pénztár, Vitamin Egészségpénztár beszámolói) www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Szövetségi vezetõségi ülésrõl Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére! I. évfolyam 3. szám 2006. július FELHÍVÁS Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének 28/2006. (VI.

Részletesebben

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak

Emlékeztető a. A rendezvényre tisztelettel meghívlak MMKK KK SS ZZ MM AA GG YYAA RR ÁÁ LL LL AA MM KK II NN CC SS TTÁÁ RR II DD OO LL GG OO ZZ ÓÓ KK OO RR SS ZZ ÁÁ GGOO SS SS ZZ AA KK MMAA II TT AA NN ÁÁ CC SS AA BUDAPEST Levélcím: Magyar Államkincstár Dél

Részletesebben

a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a felügyelő bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 11. 2014. március 15-én lép hatályba a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2015. április 2. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben