J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE"

Átírás

1 J f f l a r e / m e n y e d a z ö / v m á é " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE

2

3 J/fflar e/me/ij^ea az ó'w/nje " LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA H A L O T T A S K Ö N Y V E 1919

4

5 e/menyea az ó'römrfe" LÁSZLÓ MÁRTON - PINTYER FERI MARCIKA HALOTTASKÖNYVE 1919 BONYHÁDI SZÉKELY KÖR TOLNA MEGYEI SZEKSZÁRD, 1994 KÖNYVTÁR

6 Szerkesztette és a tanulmányt írta: Fábián Margit Előszó: Fazekas Tiborc Illusztrálta: Plugor Sándor Lektorálta: Kriza Ildikó A szöveget gondozta: Loridon Ilona, Gacsályi József Kötésterv és tipográfia: Schubert Péter Az énekek szedése a Schubert Grafikai Stúdióban készült ISBN Köszönetet mondunk az Országépítő Alapítványnak, az Illyés Alapítványnak, a Lakitelek Alapítványnak, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnak, a COLONIA Alapítványnak, a Bonyhádi Városi Önkormányzatnak a kiadás támogatásáért. Kiadta: a Bonyhádi Székely Kör és a Tolna Megyei Könyvtár Felelős kiadó: Höfler Lajosné elnök, Elekes Eduárdné igazgató Kiadványszerkesztés: Orbán György Készült Hermann Frigyesné nyomdájában, Szekszárdon Megjelent: 1200 példányban

7 Előszó Noha a magyar kultúra és köztudat legalább száz esztendeje változó intenzitással ugyan, de többé-kevésbé folyamatosan kapott hírt a Bukovinában élő magyarokról, még napjainkban sem mondhatjuk, hogy teljes lenne a képünk e népcsoport anyagi-szellemi kultúrájáról, viszonyairól, a vegyes etnikai népességű területeken megélt és megszerzett tapasztalatairól. Ugyancsak ez utóbbi száz esztendő hozott olyan változásokat, melyek következtében - sajnos - bizonyossággal állíthatjuk, hogy a bukovinai magyarság életének és kultúrájának teljes körű megismerésére immár nincs is többé lehetőségünk. Annál nagyobb lesz viszont az olykor csak töredéknek, részletnek tűnő vállalkozások, feldolgozások szerepe. A sor igencsak hosszú lenne, ha minden munkát fel szeretnénk sorolni, ezért csupán a bukovinai magyarokkal foglalkozó legkiemelkedőbb kutatókra utalhatunk, Kodály Zoltán népdalgyűjtéseitől Domokos Pál Péter munkáin át a kakasdi Sebestyén Ádám többkötetes monográfiájáig. De ebbe a sorba illeszkednek Dégh Linda és Lőrincze Lajos korábbi kutatásai éppúgy, mint Penavin Olga kiadványai az egykori Jugoszláviában élő bukovinai népcsoport köréből, vagy Csupor Tibor könyve, melyben éppúgy az áttelepülés, a háború, majd az ezt követő keserves beilleszkedés hányattatásai kapnak hangot, mint Tamás Menyhért szépirodalmi műveiben. Aki képet szeretne nyerni a bukovinai magyarokról, napjainkban már több színvonalas kiadványra támaszkodhat, s még itt élnek körülöttünk azok az emberek, akik személyes élményeikkel, személyiségükkel teszik teljesebbé, személyesebbé tudásunkat az egykorvolt világról. Ez a hiteles és személyes üzenetadás egyben különös ismertetőjele is a bukovinai magyarságnak. Az igen rövid ideig tartó kivételektől eltekintve a bukovinai magyar falvakba nem jutott el magyar nyelvű sajtótermék, s ezért a kevés elérhető könyvnek, az írott betűnek s ezzel az írni tudásnak is hallatlanul nagy volt a becsülete a bukovinaiak körében. A székelység évszázadok óta a szükségből volt kénytelen erényt csinálni, s nem volt ez

8 másképpen a Bukovinába szakadt székelyek esetében sem. Ha a nemzeti" történelem, a magas" kultúra nem volt képes figyelmet szentelni sorsuknak, ha szenvedésekben gazdag életüket az a veszély kísérte folyamatosan, hogy még csak tudomást sem szereznek róluk, hogy tanulság nélkül való a létük, nos akkor jelentek meg törvényszerűen a bukovinai falvakban a közösség hagyományait újkori Homéroszok módjára órzó-formáló-továbbadó kivételes emberek. A falvak népe a titkok tudójának kijáró tisztelettel vette őket és a tudásukat őrző, többnyire kézzel írott könyveket" körül, mert pontosan tudta, hogy milyen elemi fontosságú összetartó erő rejlik a helyesen megválasztott szóban, a közös éneklésben. Számunkra is fontos tanulság, hogy nem annyira a kintrőlföntről érkező törődés" az igazán lényeges, hanem az emberi közösségek azon képessége a csodálatos, hogy ha nem akadályozzák meg ebben, úgy a maga eszközeivel igenis gondoskodik kultúrájának fennmaradásáról, továbbéléséről. A kéziratos könyvek évszázadok óta kiemelkedően fontos szerepet játszanak a magyar művelődés és kultúra történetében. Noha több mint ötszáz évvel ezelőtt, Mátyás király udvarában már működött sajtógép, még századunkban sem jutott el minden településre a kívánt mértékben a nyomtatott szó, a könyv. S ahogyan mintegy négyszáz éve Balassi Bálint versei a kéziratos másolatok révén váltak igazán a népköltészet és a műköltészet határán élő, hatékony kultúrává (s így maradtak egyúttal fenn, így őrződtek meg!), ahogyan Petőfi versei is átalakulva maradtak meg az egyszerű emberek és közösségeik tudatában, ugyanúgy történt ez más művek és szövegek esetében is. Ha a rítusok, a szertartások, az ünnepek rendjét meg akaijuk őrizni (márpedig enélkül aligha maradhat fenn tartósan valamely emberi közösség), akkor rögzítenünk kell a liturgikus szövegeket. Akkor is, ha a technikai feltételek csak a kéziratos feljegyzést teszik lehetővé. A névtelen és nevükkel együtt ismert, kézzel írott könyveikből felolvasó-éneklő emberekkel, kéziratos műveikkel a folyamatosan gazdagodó szakirodalom már évtizedek óta intenzíven foglalkozik. A bukovinai magyarok kulturális kapcsolataiban olyan döntő szerepet játszó erdélyi kéziratos irodalomról pl. az egyik legfontosabb összefoglalás Szabó T. Attila 1934-ben Zilahon megjelent, s ezért ma már nehezen elérhető munkája (Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XDt században) érdemes a kiemelésre.

9 Örvendetes, hogy az utóbbi időben az egykor Bukovinában élt székelyek kézírásos könyveit, az egykori öt magyar falu gazdag hagyományait immár az olvasók tágabb köre is kezébe veheti, megítélheti. Gáspár Simon Antal 1986-ban megjelent önéletírását (Az én szülőföldem a bukovinai Istensegíts), valamint Forrai Ibolya 1987-ben kiadott monográfiáját (Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél) követően most Fábián Margit gyűjtő és feldolgozó munkájának eredményeképpen egy másik bukovinai tudós" ember, László Márton feljegyzései, pontosabban 1919-ben írott Halottaskönyve" lát nyomtatásban is napvilágot. A kéziratos énekeskönyv így most nyomtatott formában is hatni tud majd, s magát modernnek valló, mégis sok tekintetben rémisztően primitív világunkban felidézheti elmúlt idők példáját, a méltatlan viszonyokkal való szembeszegülés kultúráját. Hamburg - Budapest, 1992 karácsonyán FAZEKAS TIBORC

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Jegyzet az énekekhez Az énekeket László Márton helyesírása szerint közlöm, kivéve az egybeírásokat. Hely hiányában gyakran két-három szót is egybeír, ilyenkor a szöveg nehezen értelmezhető. Az énekek utáni jegyzetekben megtalálhatók az egybeírt szavak, így az olvasó erről is képet kap. Megtartottam viszont különírásait, pl. az igekötőket majdnem mindenütt különírja, és különír néhány összetett szót is. Pontosan követtem a helyesírását a nagybetűk írásakor. Szeretném megjegyezni, teljesen következetlen mind a nagybetűk, mind a hosszú mássalhangzók használatában. Ugyanazt a szót leírja rövid és hosszú mássalhangzóval is. (Lásd: Nyelvezete, helyesírása c. fejezetben.) Mondatközi írásjeleket nem használ, helyenként a mondat közepére is pontot tesz, de ennek általában nincs nyelvi funkciója. A versszakok végére legtöbbször három pontot vagy még ennél is többet ír. Felkiáltóés kérdőjelet sehol sem találunk a könyvben. Az írásjeleket László Márton helyesírása szerint írtam. A verssorok tördelésében az eredeti versformákat használom, nem a Halottaskönyvét. László Mártonnál sokszor a lap szélessége határozta meg, meddig tart egy sor. Az alábbiakban közlöm a Halottaskönyvben található formát, ahol eltér az eredetitől. 1. A könyv első éneke a tartalomjegyzék és egy fohász után a 1. számozott lapon kezdődik. Pontosan követi a verssorok hosszúságát és a versszakokra tagolást. A versszakokat mindenütt, minden énekben megszámozza. Egybeírja: dekérlek. 2. Halottaskönyv 4. lap. A sorok tördelése itt is megegyezik az eredeti verssel. Egybeírja: kivoltál, elis szavakat.

124 3. Halottaskönyv 10. lap. Itt már a sorokat kétfelé töri, mert másképp nem fért el a lapon. így a Halottaskönyvben hétsorosak lettek a versszakok. Következetlen a sorkezdő nagybetűk jelölésében, helyenként a sor közepén is nagybetűt használ. Pl.: Oh nyomasztó gyászos egy szo E világból el halunk nincs tehecség. semi mencség Sirba kell majd szállanunk Élményünk Élményünk minyájan Élményünk kik e világiban élünk Halottaskönyv 16. lap. László Mártonnál hat-, illetve hétsorosak lettek a versszakok. Következetlen a sorok tördelésében. A szavakat sok helyen zsúfolja, egybeírja, pl.jajnincsenoltalom, mavagy. Oh keserves jaj szo minyájan meg halunk ifjak és öregek számadásra álunk oh fájdalom el jöt az halálom halál ellen, jajnincsenoltalom 5. Halottaskönyv 21. lap. A hatsoros versszakokat hét sorra tördeli az ötödik sor felezésével. Oh életünk végórája lelkünknek testöl vállása jaj nincsen megmaradása jut számadásra földből lettünk földböl élünk föld és porá majd el válunk Egybeírja: szalmatüzdicsöségünk

125 6. Halottaskönyv 25. lap. A négysoros versszakokat nyolcsorossá tördeli. Szálj be imár gyarlotestem a sötét föld gyomrába Itt aludjál itt nyugodjál mind csendes nyoszolyádba Itiletig a csontok közt a hivekel boldogok közt piheny végső számadásig itt a többi sirók közt... Egybeírja: szegénykimultaknak, légykegyelmes 7. Halottaskönyv 28. lap. Miután rövid sorokból áll az ének, László Márton sem változtatott rajta. Egybeírások nincsenek. 8. Halottaskönyv 30. lap. Itt sem változtatott a sorok tördelésén, mert rövidek. 9. Halottaskönyv 33. lap. Megtartja a négysoros strófákat, csupán egyegy szót kénytelen átvinni a másik sorba: Testem sanyargatod nagyfáj dalmakal szivem szorongatod szörnyű kinokal terhes nyavalyákal emésztetél mig az élők közül is ki vetél 10. Halottaskönyv 38. lap. A hatsoros versszakokat nyolc sorra tördeli: Ez mostani végorámra ide gyűlt hivek gyászomra vigyázatok én siralmimra

126 fejem fügeszve lelkem epedve szivem reszketve szemem könyezve e kis énekszó mitád elötökbe.. Egybeírja: nagyerös, nagykinra, nejusatok 11. Halottaskönyv 45. lap. Az ötsoros versszakokat megtartja. Egybeírja: neszálj 12. Halottaskönyv 51. lap. A hosszú, 13 és 18 szótagos sorokat két-, illetve háromfelé töri, így az eredetileg háromsoros versszakokat hétsorossá teszi. Bizontalan voltát Világ álapotyának Változását látyúk most minden álatoknak kik ma egéségben voltak holnap esnek torkában halálnak 13. Halottaskönyv 58. lap. Az eredetileg négysoros versszakokat nyolc sorban írja le. Mencs meg Uram engem az örök haláltol ama rettenetes napon minden bajtól.. Midőn az ég és föld megfognak indulni eljösz a világot lángokban itilni...

127 14. Halottaskönyv 61. lap. A 16 szótagos sorokat háromfelé tördeli, öt-, öt- és hatszótagos sorokká. Ne hadd elesnem felséges Isten erőtlenségemben te szent nevedért léqfsegicségel neesem kécségbe mert minden felöl látod Úristen vagyok kísérteiben. Egybeírja: nagykárvalásnak 15. Halottaskönyv 65. lap. A négysoros versszakok László Mártonnál hétsorossá válnak. Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet. Véghetetlen szerelméből várom üdvöségemet Istenem Istenem kivoltálmindenem könyörülj én lelkemen Halottaskönyv 68. lap. Felezi a sorokat a következőképpen: Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen Szánakozál imár szomorú szivemen Haragodnak menykövét éles hegyes tőrét Vedd visza vétkeim büntető eszközét.

128 17. Halottaskönyv 71. lap. Itt is felezi a sorokat, így a 12 szótagos sorok hat-hatszótagossá válnak. Móriját tisztelök kik hozám jötetek Végső szavaimra jolfigyelmezetek eh Szent társaságban állandók legyetek a szűz Máriának koszorút kösetek Halottaskönyv 76. lap. A négysoros versszakok az első versszakban hét-, a többiben nyolcsorosak a Halottaskönyvben, de az eredeti sorkezdések jól követhetők a lépcsőzetes kezdés miatt. Menyi sok kínokat és halált szenvetél minden bűneimért hiszem megfizetél atyád sem haragszik mert meg békéltetél Jöj el Jézus Krisztus add meg mit igértél Egybeírja: nenézd, légyámol, mármeg, evilágon, haddáljak 19. Halottaskönyv 81. lap. Itt a négysoros versszakokból hatsorosak lesznek úgy, hogy az első két sort felezi. Im látod a halál mindeneket lekaszál Senkit higy jed önem ural senki ellene nem ál Jöj el Jöjel én Uram Krisztusom nehagyj végső orámon...

129 20. Halottaskönyv 84. lap. Itt is felezi a sorokat, lépcsőzetesen írja, s így jól érzékelhető az eredeti hatsoros versszak. Migyarlo emberek ki efölddön élünk, sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk evilágnak tengerén evezünk Emlékezünk porbol létünk és hogy ismét porákellmajdlenünk Amikor a lap aljára ér, a refrént csak elkezdi, de nem folytatja a másik oldalon. Ez több helyen is előfordul, itt például a 3. versszaknál. 21. Halottaskönyv 88. lap. A négysoros szerkezetet megtartja, a sor végéről csak egy-egy szó kerül át a következő sorba. Oh én szegény gyarló teremtmény Rövid éltem mind egy tünemény E rövid is bánatai kevert nem boldogít sem szép sem kedvelt. Egybeírja: elnemkészül, migtestem, egyarántromlik, olvadmajd 22. Halottaskönyv 92. lap. Lépcsőzetesen felezi a sorokat. Vége szokat imár az én életem nek Éltem nek oráji imáron bé tölték, futásom s munkáim én tőlem le tötek fáradozásaim Csak semijé letek..

130 Egybeírja: Nekemes, ömérges, elis, sokánem, mindéi 23. Halottaskönyv 98. lap. Az első és második versszakban, az előző énekhez hasonlóan, lépcsőzetesen felezi a sorokat. A harmadik versszaktól, az eredetinek megfelelően, négysorosak a versszakok. 24. Halottaskönyv 102. lap. Lépcsőzetesen tördeli a sorokat: Sokat irtak bölcsek Világi dolgokrol Anagy birodalmak sok változásáról Országok s Városok szörnyüromlásárol benelevö gyarló emberek sorsárol Egybeírja még: Urvala, evilágtol, egykis, nelegyen 25. Halottaskönyv 105. lap. Az első két hosszú sort lépcsőzetesen tördeli, a többit az eredetinek megfelelően írja. Ébredjél fel oh én lelkem itt vár az Isten Ne aludjál el oly mélyen a te bűnödben mert az idő téged nem vár halál mérge majd által jár bűnöd menyből kizár bűnöd menyből kizár... Egybeírja: denem, akitöredelmes 26. Halottaskönyv 110. lap. Itt is beljebbkezdéssel jelöli a sorok egybetartozását. Jól követhető a négysoros strófa.

131 Tehozád kiáltok Márija Szűzanyám Halgazsd meg kérésem szerelmes hivdajkám Esedezésedel végyki a fogságbol végy ki édes anyám purgátoriombol. Egybeírja: szegénybünös, hétfájdalmaidért 27. Halottaskönyv 113. lap. A háromsoros versszak László Mártonnál hatsorossá válik: Oh mely félelem és rettegései leszanagyitilet mikor az Isten minden álatot tűz általmegéget És e világnak sok bűneiről kemény számot vétet. Egybeírja még: nagyropogásal, hafejünk, akimost, hogymaradhacz, on (óti) 28. Halottaskönyv 118. lap. Pontosan követi a nyolcszótagos, háromsoros versszakokat. Egybeírja: amirégen, bévagyok 29. Halottaskönyv 127. lap. Az első két versszakban a lépcsőzetes írásmódot alkalmazza, itt jól követhető a verssorok hosszúsága. A harmadik és negyedik versszak ötsorossá válik, a tördelés határát a lap szélessége határozza meg, de azért ponttal vagy nagybetűvel itt is jelöli a sorvégeket. Oh Uram netekinzsd éltemnek hibáit. Nézd inkább szencséges vérednek húlásit. támazd fel örömre éltemnek morzsá it. s add örök áldásit...

132 30. Halottaskönyv 129. lap. Az eredetileg hatsoros versszakok itt 11 sorossá válnak. Teljesen ötletszerűen tördeli a sorokat. Dicsértesél Jézus Krisztus adj jo éjszakát add meg atehiveidnek menyországod szépálmát Mig feljön a piros hajnal vigyázón ránk az ör angyal Égi karokai Szűz márija küldje hozánk örzö angyalát x - Oh adj Jézus minyájunk nak. Csendes boldog éjszakát 31. Halottaskönyv 133. lap. A négysoros versszakokat lépcsőzetesen írja, jól követhetők a sorok. Jaj de mély gyász borult most ere a házra de bus felhő szált ere családra menyi árvának hul könye azapjára hányon ráborulnak a nyutopadjára 32. Halottaskönyv 138. lap. Itt is a lépcsőzetes sorkezdést használja, jól felismerhető a négy verssor. Jaj be szomorú kert a gyászos temető a sok megholt felet sok itt a könyezö

133 itt az élet határ itt a vég el válás itt már nem ébreszt fel senkii a zokogás... Egybeírja: teszerzetél, rothadotestemre, koporsovár 33. Halottaskönyv 143. lap. Beborult el szentült elötem a szép nap Köny patak locsolja orczámot mindennap könyekel Öntözöm száraz kenyeremet jaj hogy növeljem fel árva gyermekimet. Egybeírja: denagyfájdalom, árvamadár, napis, nesiránkozatok, nagynapjárajusunk 34. Halottaskönyv 147. lap. A hosszú, 14 szótagos sorokat csak kétháromfelé tördelve tudta leírni. Ezért a négysoros strófa 8-9 sorossá válik. Mindenkinek meg kel halni legyen az ur vagy szolga Evilágot itt kel hagyni ez a bűnnek a zsolgya nem néz a halál senkire légyen ép az vagy beteg lövi nyilát mindenikre légyen ifjú vagy öreg... Egybeírja: hama (ha ma), kivolt, mindenamit

134 35. Halottaskönyv 153. lap. Kétfelé tördeli a 12 szótagos sorokat, így nála nyolcsoros lett egy versszak. Jaj mely szomorú hir hogymind el kel menünk az eleven testből mind porá kell lenünk Élnem kerülhesük nem lehet mást terűink halál ábrázatját magunkra kell vénünk Egybeírja: harothadást, anagy 36. Halottaskönyv 157. lap. Lépcsőzetesen kezdi a kétfelé tört sorokat. Jaj mely bizontalan az ember élete Senki nem tud hasa hogy mikor érkezik életének vége Egybeírja: nemes (nem is), nelegyen 37. Halottaskönyv 162. lap. A négysoros versszakokat megtartja. Egybeírja: menyföldnek, nehagy (ne hagyj) 38. Halottaskönyv 163. lap. Indokolatlanul rövidre veszi itt a sorokat, mindegyiket kétfelé töri. Ember bármire vezsd ateszemeidett minden azt mutassa hogy a te éltedett előbb avagy utóbb " neked itt kel hagyni

135 nem lehet öröké életben maradni... Egybeírja: demind, nelegyen 39. Halottaskönyv 165. lap. Az első két versszakban pontosan követi a versszakok négy sorát, később ez már felbomlik, de a sorok végét ponttal, és a kezdést nagybetűvel jelzi. Midőn ágynak adom a tes temet Deszka közé zárha tom éltemet Hoszas álom érheti szememet És a hajnal hoz hasa végemet Egybeírja: neszolicski Ezzel az énekkel zárja a felnőttek mellé való virrasztóénekek sorát, ezután két ima, a szent olvasó titkai, majd négy fiatal mellett való ének következik. 40. Halottaskönyv 181. lap. A két hosszú sort kétfelé töri, így ötsorossá válnak a versszakok. Jaj mely hamar múlik Evilágereje Mely hamar el bomlik minden erősége s változik szépsége.. Egybeírja: többrokonságim, miképenaföldböl, akeményhalálnak, szemehogylása 41. Halottaskönyv 188. lap. Lépcsőzetesen tördeli a sorokat. Engemis meggyőztél oh kegyetlen halál hezám ily kegyetlen s irgalmatlan voltál

136 elraboltál engem kedves hitvesemtől megfosztotál engem az én véreimtől Egybeírja: nemtekintéd, szentirgalmában 42. Halottaskönyv 192. lap. Oh te rettenetes és szomorú halál kedveshitvesemtöl engem el választál keresményeimtől engem megfosztotál ilyen fijatalon engem el hervasztál Egybeírja: sokszomoruságnak 43. Halottaskönyv 197. lap. Megtartja a hatsoros versszakokat, de sok helyen lépcsőzetesen írja. Egybeírja: evilágotitt 44. Halottaskönyv 1. lap. Ez az ének, és innentől még 13, amelyeket kisgyerekek mellett énekeltek, a könyv végébe fordítva van belekötve. Valószínű azért, hogy ne kelljen keresgélni a virrasztóban a gyermekek mellé való énekeket Itt új ajánlással és tartalomjegyzékkel kezdi, és a lapokat is újraszámozza. Ezért ismét 1. lapon található ez az ének. Pontosan követi a négysoros strófát. Egybeírások sincsenek benne. 45. Halottaskönyv hátul 5. lap. Pontosan másolta le a hatsoros versszakokat. 46. Halottaskönyv hátul 7. lap. A verssorok tördelésén nem változtatott Egybeírja: mertjohejreatatok, eztrebegi, jonővelőim P

137 47. Halottaskönyv hátul 9. lap. A négysoros strófákat nyolcsorossá tördeli. Ámde áldot a nap melyben teszületél áldott ora melyben megkereszteltetél mert ekép bünnélkül Isten elé mentél Jézusunktól menyben elisjegyeztetél Halottaskönyv hátul 12. lap. Itt is felezi a sorokat. Figyelmetes keresztények kik ide gyűltetek szép seregei s ének szóval akik el kisértek akik engem tiszteségel hogy el temesetek.. Egybeírja: nagyzugásal aztmondom, széptermet 49. Halottaskönyv hátul 16. lap. Felezi a verssorokat. Egy rozsacska leszakat az urjézus kertyéböl Egy fiúcska itt nyukszik az élőktől búcsúzik hibátlan ártatlan épazért az úrnál van szép voltál Rozsaszál Urjézusnál lakozzál Egybeírja: halványlett, tikik

138 50. Halottaskönyv hátul 22. lap. Jaj még most nem vártam az én halálomot halasztotam vona továb az orámot jaj most mire jutám ezt még nem gondoltam életempáfyáját hogy végig futotam 51. Halottaskönyv hátul 26. lap. Megtartja a négysoros versszakokat. Egybeírja: nembánkodik, angyalikarban, bünömtölmeg 52. Halottaskönyv hátul 29. lap. A két hosszú sort felezi, így nála hatsorosak a versszakok. Felteték a Szűz koszorút a menyaszonynak mily szomorúságot okoz enek a háznak ne sajatok éretem mert én hazaji letem.. Egybeírja: boldogmenyaszony, virágnyiljék, nesirasál 53. Halottaskönyv hátul 32. lap. Felezi a sorokat. A menyország egy angyalai ma meg gazdagodott ki eföldön a szülőktől Csakimént származót, s az koporso ajtajával imár el záratott Egybeírja: azértmind, eüstelik

139 54. Halottaskönyv hátul 35. lap. Felezi a sorokat. Nagyörömei az angyalok Menyben örvendeznek Ez ártatlan kis gyermekei együt zengedeznek kinek sirja felet mostan szülei könyeznek.. Egybeírja: tlkelmostan, demalasztját 55. Halottaskönyv hátul 37. lap. Megtartja a négysoros versszakokat. Egybeírja: joljártálte, nagyörömre 56. Halottaskönyv hátul 40. lap. Felezi a sorokat. Egybeírja: mostvégbucsutveszek, deimár, hidegtetemimet, tiápolgatjátok, aztmondom, tartoztazsdmagadot. Krisztushoz készülök szerelmes szüleim tüktököt elhagylak édes növelőim mostvégbucsutveszek minden üsmerösim haljátok beszédim édes jo feleim 57. Halottaskönyv hátul 46. lap. Megtartja a négysoros versszakokat. Egybeírja: kigondolta (ki gondolta volna), mefyhirtelenül, teszerencsétlen. 58. Halottaskönyv 264. lap. Itt is követi a négysoros versszakokat. Nincs benne egybeírás.

140 JEGYZET AZ IMÁK, FOHÁSZOK ÉS EGYÉB SZÖVEGEK-HEZ 1. A Halottaskönyv elején található, a tartalomjegyzék után, számozatlan lapon. Az első ének kezdeténél számozta meg az első lapot. Az ima egyetlen körmondatból áll. Pontot ugyan tesz közben, de az nem a gondolat végét jelzi. Az imákat az énekek között egy-egy rész lezárása után vagy egy új rész elején helyezte el. 2. Halottaskönyv 170. lap. Ez után az ima után még két könyörgés (az egyik csak töredék) és a szent olvasó titkai következnek, ezután fiatal emberek mellé való énekek. Tehát ezzel az imával lezár egy részt a könyvben, a felnőttek mellé való énekeket. Ez az ima megtalálható az 1927-es Halottaskönyvében is, de a motívumok sorrendjét felcserélte, sorokat, kifejezéseket hagyott ki belőle. Valószínű, hogy emlékezetből írta. Az is lehet, hogy a saját szerkesztése. 3. Halottaskönyv 173. lap. Ez a könyörgés ponyvafüzetekben is megtalálható kisebb-nagyobb eltérésekkel: Halotti énekek, Budán lap, Ájtatosság a holtakért, Pesten Nyomatott Bucsánszky Alajosnál, 5. lap 4. Halottaskönyv 178. lap. Imatöredék. Az eleje nincs meg, ugyanis a oldalig hiányoznak a lapok a könyvből. 5. Halottaskönyv 179. lap. Ez is megtalálható ponyvafüzetekben is: Mária Zsoltára avagy Rozáliom királyné tisztelete. Pest Nyomatott Hercz Jánosnál. 6. Halottaskönyv hátul 45. lap. A kisgyermekek mellé való énekek végére illesztette ezt a tanító, jobbító szándékú szövegét. 7. Halottaskönyv 202. lap. Ezzel zárja a fiatal emberek mellett éneke-

141 lendő énekeket. Ez után egyéb szövegek következnek a Miatyánk parafrázisa közbeékelésével (264. old.). Az isteni 12 tulajdonságról szóló szöveg más könyveiben is megtalálható, így a hadikfalvi énekeskönyve 184. oldalán. 8. Halottaskönyv 206. lap. A keresztény ábécé több ponyvafüzetben is megjelent. László Márton szövege szóról szóra megegyezik a ponyvakiadványok szövegével, még a betűrendben való tévedés is. Keresztyén ABC azaz a szentírás szavaiból összeszedegetett fontos mondások és buzgó fohászkodások. Nyomtatta Tichy Alajos N. Váradon Ugyanezzel a címmel megjelent Bp-en Bagó Márton és fiánál é.n. 9. Halottaskönyv 219. lap. Forrását nem sikerült megtalálnom. 10. Halottaskönyv 241. lap. Ezek a tudósítások László Márton széles érdeklődési körét, okító szándékát, s a bukovinai székelyekre jellemző történelmi tudatát mutatják. 11. Halottaskönyv 246. lap. 12. A Halottaskönyv hátuljába később ragasztotta bele a 266. sz. lapot. Más minőségű a papír, látszik a ragasztás. Ez után egy új ajánlással kezdi a második részt, amely kisgyerekek mellett való énekeket tartalmaz.

142 Az énekek kezdősorainak betűrendes mutatója Énekszám 39. A fényes nap immár elnyugodott 53. A mennyország egy angyallal 47. Ártatlan virágszál 8. Az utolsó harangszóra 33. Beborult, elszentült előttem a szép nap 12. Bizontalan voltát a világ állapotjának 30. Dicsértessél Jézus Krisztus 25. Ébredjél fel, oh én lelkem 49. Egy rózsacska leszakadt 43. El kell mennem és válnom 7. Élményünk a sírba 38. Ember bármire vesd a te szemeidet 41. Engem is meggyőztél 44. Én is vőlegény vagyok 10. Ez mostani végórámra 52. Feltették a Szűz koszorút 48. Figyelmetes keresztények 19. Im látod a halál 32. Jaj be szomorú kert a gyászos temető 31. Jaj de mély gyász borult most erre a házra 50. Jaj még most nem vártam az én halálomat 36. Jaj mely bizontalan az ember élete 40. Jaj mely hamar múlik a világ ereje 35. Jaj mely szomorú hír 15. Jézusomnak kegyelméből 16. Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen

143 23. Környüvettek halálnak sérelmi 56. Krisztushoz készülök 57. Lássátok édes szüleim 28. Már elmenyek az örömbe 17. Máriát tisztelők 46. Már megválók titőletek 29. Megfizettem már én bűneimnek zsoldját 13. Ments meg Uram engem 1. Mennyei Atyám, ki teremtettél 58. Mi Atyánk ki vagy a mennyekben 20. Mi gyarló emberek 34. Mindenkinek meg kell halni 51. Mindnyájan, kik jelen vattok 54. Nagy örömmel az angyalok 14. Ne hadd elesnem felséges Isten 45. Neked éltem édes Jézus 11. Ne szállj perbe énvelem 18. Oh édes megváltóm 5. Oh életünk végórája 21. Oh én szegény gyarló teremtmény 4. Oh keserves jajszó 27. Oh mely félelem és rettegéssel lesz a nagy itilet 55. Oh mily szép az ártatlanság 3. Oh nyomasztó gyászos egy szó 2. Oh szomorú gyászos napom 42. Oh, te rettenetes és szomorú halál 9. Oh, te rettenetes keserű halál 37. Seregeknek Szent Istene 24. Sokat írtak a bölcsek 6. Szállj be immár gyarló testem 26. Tehozzád kiáltok Mária Szűzanyám 22. Vége szakadt immár az én életemnek

144 Az énekek kezdősorainak mutatója a számozás sorrendjében Énekszám 1. Mennyei Atyám, ki teremtettél 2. Oh szomorú gyászos napom 3. Oh nyomasztó gyászos egy szó 4. Oh keserves jajszó 5. Oh életünk végórája 6. Szállj be immár gyarló testem 7. Élményünk a sirba 8. Az utolsó harangszóra 9. Oh te rettenetes keserű halál 10. Ez mostani végórámra 11. Ne szállj perbe énvelem 12. Bizontalan voltát a Világ állapotjának 13. Ments meg Uram engem 14. Ne hadd elesnem felséges Isten 15. Jézusomnak kegyelméből 16. Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen 17. Máriát tisztelők, kik hozzám jöttetek 18. Oh édes megváltóm, ne nézd bűneimet 19. Im látod a halál 20. Mi gyarló emberek 21. Oh én szegény gyarló teremtmény 22. Vége szakadt immár az én életemnek 23. Környűvettek halálnak sérelmi 24. Sokat irtak bölcsek világi dolgokról 25. Ébredjél fel oh én lelkem 26. Tehozzád kiáltok mária Szűzanyám 27. Oh mely félelem és rettegéssel 28. Már elmenyek az örömbe

145 29. Megfizettem már én bűneimnek zsoldját 30. Dicsértessél Jézus Krisztus 31. Jaj de mély gyász borult most erre a házra 32. Jaj be szomorú kert a gyászos temető 33. Beborult, elszentült előttem a szép nap 34. Mindenkinek meg kell halni 35. Jaj mely szomorú hír 36. Jaj mely bizontalan az ember élete 37. Seregeknek szent Istene 38. Ember bármire vesd a te szemeidet 39. A fényes nap immár elnyugodott 40. Jajmelyhamarmulikevilágereje 41. Engem is meggyőztél 42. Oh te rettenetes és szomorú halál 43. El kell mennem és válnom 44. Én is vőlegény vagyok 45. Neked éltem édes Jézus 46. Már megválók titőletek 47. Ártatlan virágszál 48. Figyelmetes keresztények 49. Egy rózsacska leszakadt 50. Jaj még most nem vártam 51. Minyájan kik jelen vagytok 52. Feltették a Szűz koszorút 53. A menyország egy angyallal 54. Nagy örömmel az angyalok 55. Oh mily szép az ártatlanság 56. Krisztushoz készülök 57. Lássátok édes szüleim 58. Miatyánk ki vagy a mennyekben

146 Dallamjelzet-mutató Áldj meg mindkét Jézus (20) Csalfa világ mind egy zöld ág (3) Egy rózsacska leszakadt (43) Háborúsága Dávid királynak (27) Jaj mily hamar múlik (36) Minden keresztények (38) Mitbizika világ (17,31,32,33,41,47) Neked éltem édes Jézus (52) Oh édes megváltóm (56) Oh keserves jajszó (50) Oh világi gyarlóság (49) Sok rendbeli próbák (48) A 46-os számú dalnál a következő utalást találjuk: Dal az előbbi szerint, azaz a Neked éltem édes Jézus dallama.

147

148 László Márton (Pintyer Feri Marcika) Halottaskönyvéről A család féltve őrzött tulajdona volt egy kézzel írott könyv. Gyakran kölcsönkérték tőlünk a virrasztókra, de édesanyám gondoskodott róla, hogy el ne kallódjon, hazakerüljön. Gyerekként többször hallottam a könyv írójáról, Pintyer Feri Marcikáról", otthoni beszélgetéseken. Mindig nagy elismeréssel szóltak róla. Ez keltette fel az érdeklődésemet iránta. Érdekelt egyénisége, mi késztette őt könyvírásra; vajon saját költeményei-e ezek az énekek, vagy másolta őket? Először László Józsefet, a fiát kerestem fel Bonyhádon, majd olyan embereket, akik még emlékeztek rá, ismerték őt. Adatközlőim egyértelműen azt állították, hogy fejből írta énekeit. De ha emlékezetből írta is, az énekek szövege irodalmi eredetről árulkodik! A források megkereséséhez Domokos Pál Pétertől kaptam az első segítséget, aki felhívta a figyelmemet a Kájoni-féle Cantionaléra. Szabó T. Attila Kéziratos énekeskönyveink... és Lajtha László Sopron megyei virrasztóénekek című könyvében gazdag irodalmi utalást találtam, ami a további kutatást elősegítette. Ez a dolgozat - a forrásokkal és az irodalomjegyzékkel együtt - az 1983-as néprajzi pályázatra készült (E.AP104/83), majd 1988-ban nyelvi és helyesírási elemzéssel egészítettem ki. Végezetül megköszönöm adatközlőimnek, valamint Domokos Pál Péternek és Sebestyén Ádámnak a munkámhoz nyújtott segítséget. LÁSZLÓ MÁRTON ÉS OLVASMÁNYAI Az 1941-ben Magyarországra telepített bukovinai székelyeknél több kézzel írt halottaskönyv található még ma is. Afféle szertartáskönyvek, amelyek a két világháború között keletkeztek, s a virrasztókban, a halott

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk 2 Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk Magyarul imádkoznak Szent István gyermekei a templomban Összeállította Nyisztor Tinka Pusztina, 2015 Kiadja: Hargita Megye Tanácsa Hargita Megyei Kulturális Központ

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert emlékezete

Szenczi Molnár Albert emlékezete Szenczi Molnár Albert emlékezete Összeállította, a szöveget gondozta, a szómagyarázatot készítette, a képanyagot válogatta, a kötetet tervezte Zalabai Zsigmond Lilium Aunun Dunaszerdahely 2001 í - i '

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben