877. szám december 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "877. szám 2011. december 18."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 877. szám december 18. Advent 4. vasárnapja "Veled van az Úr" 2Sám 7,1-5 Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: "Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik." Erre Nátán azt mondta a királynak: "Vigyél véghez mindent, ami szándékodban van, mert veled van az Úr." Még akkor éjszaka történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: "Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül? Dávid, ellentétben Saullal, nagyobb jelentőséget tulajdonított a prófétai mozgalomnak, és fokozatosan látta be, hogy a katonaság és a politika nem tud olyan egységet teremteni, mint a vallás, ezért használnia kell a vallás hatását is a birodalom megteremtése érdekében. Ezt az egységet kívánta előmozdítani azzal, hogy fővárosát az ország közepére tette és Jeruzsálemet, a törzsi területeken kívüli várost, nevezte ki saját városává és fővárossá. A politikai főváros tekintélyét növelte az is, hogy ide szállíttatta a legjelentősebb vallási ereklyét, a szövetség ládáját. Jeruzsálem, amelynek korábbi neve Jebuz volt és papjai a zsidóktól különböző vallást követtek, nem fogadta be a zsidó vallási ereklyét, ezért ezt a szövetségi szimbólumot a városon kívül helyezték el sátorban, a régi hagyományok szerint. Valószínű, hogy már ez is vallási zarándoklatot indított el a főváros felé.

2 2. FELSŐVÁROS december 18. Dávid templomépítésének volt néhány problémája. Az egyik, hogy az egy pogány templom helyén épült, nagy valószínűséggel átvéve az ott működő papokat is az új szolgálatba. A másik, hogy maga a királyi építmény úgy tünteti fel Isten templomát, mint ami a király tulajdona. Vagyis nem az Isten segíti meg a királyt, hanem a király tesz szívességet Istennek. Náthán, Dávid prófétája, előbb ezt a gesztus a király nagylelkűségének értelmezi és támogatja a templom építésének ötletét. De az újabb látomása más fényben tünteti fel Dávid tervét. Ilyen véres kezű uralkodó nem építhet templomot. Aki ugyanis Isten tiszteletére akar valamit létrehozni, annak előbb magának is tisztelnie kell az Istent és törvényeit. Különben a mű csak az emberről szól, azt dicsőíti és az építés nem lesz Istennek tetsző áldozat. Isten a pusztában, a semmi közepén is tudott szólni az emberekhez, például Bételben vagy a mozgó szentélyben, a szent sátorban. Nem a templom teszi naggyá az Istent, hanem az Isten és az Istennel való találkozás szerez tekintélyt a helynek és a templomnak. Isten nem szorul rá az emberek gondoskodására, hanem az emberek szorulnak rá az Isten gondoskodására. Csak szent cselekedet szentel meg egy helyet, vagyis az Istennel való találkozás egy épületet. Az épület maga nem helyettesítheti a vallási élményt. Európában számos keresztény templom épült. Akadt jó néhány, például a Lateráni bazilika, amely korábban pogány templom volt, a császárkultusz tiszteletére épült szentélyt alakították keresztény templommá. Számos templom Németországban, Erdélyben és Magyarországon átélte a felekezeti vitákat és közben katolikus templomból protestáns templommá lett. Új modern templomok is épültek, amelyek talán jobban hasonlítanak egy kultúrházhoz, mint egy hagyományos templomhoz. Sőt új jelenségként azt is megtapasztaljuk, hogy a kiüresedett templomokat eladják, könyvtár, áruház, magánház vagy vendéglő lesz belőlük. Arra is történt már kísérlet, hogy üres keresztény templomot mecsetté alakítsanak. Ha egy templomból eltűnik az imádkozó közösség, az épület romolni kezd, és az enyészetté válik. Ugyanis az épület csak addig szent hely, ameddig abban szent cselekmények, liturgia, és Istennel való találkozásra felhívó szertartások történnek. Ha a templomban ilyenek nincsenek, ha az emberek nem élik át, hogy ott Istennel találkoznak, a hely elveszíti szentségét, függetlenül az építtető szándékától. Jákob Bételnél történt Isten látomása, amely égig érő létra látomásaként szerepel a Bibliában, a helyet az élmény alapján szentté avatta és ezért kapta az Isten háza, vagyis a Betel nevet. Isten bennünk lakása nélkül nem tudunk szent cselekedeteket végre-

3 2011. december 18. FELSŐVÁROS 3. hajtani, szent épületeket építeni és fenntartani. Az elhagyott templom, akármivé alakítják, vádol bennünket, a funkcióját veszített épület elveszített vallási élményünkre figyelmeztet. B. Gy. Lámpások... a sötétben Igen, lámpások! Újra és újra gyermekkorom szép emlékei jutnak eszembe, amikor szüleimmel, nagyszülémmel, vagy nélkülük elindultunk a hajnali szentmisékre advent idején. Sötét volt és mégis világos! A sötétséget megtörte a hófehér lepel, a hó, s csillogóvá tette a százezernyinek tűnő pici lámpás, melyek imbolyogva, de kitartóan haladtak a harang hívószavára az Isten Háza felé. A harang bele hasított a sötét és mélységesen csöndes éjszakába s egyszerre kiment az álom a szememből, s felcsendült egy hang: "Ébredj ember mély álmodból...!" Csodálatos látvány tárult minden reggel elénk. Ezen az adventen a Szeretet fényének csodája jár át, amikor ezekre emlékezem. Milyen csodálatos a jó, emberi Isten adta természet. Sokszor megtörtént, hogy az időseknek még arra is volt figyelmük, ha menet közben a jó ismerősnél nem volt világosság, bekopogtak az ablakon - "Hékám, mi van veled? Ma nem jössz?!" - s ha volt megnyugtató válasz, haladtak tovább. Hiányzott mindenkinek, ha valaki nem volt ott. Apró piciny lámpások! Igen, akkor még a lelkek is azok voltak! Törődtek az emberek egymással, nem a vásárcsarnokok káprázatos fénye volt az első, hanem a lámpásoké. Az élő lámpásoké, akik a fényt hordozták kívül - belül, évről évre, évtizedről évtizedre, nemzedékről nemzedékre, s mindig kiteljesedtek a "Fényességes szép Hajnal"-on. A készület abban állt, hogy ez idő alatt testben és lélekben megerősödtek. Lelkünk fehérruhája tiszta lett, s a hó fehérsége, csillogó tisztasága tükrözte a világnak a lelkek tisztaságát. De jó lenne még egyszer megérni mindezt az Advent idején, elérni, hogy a lelkek sokasága tisztuljon hófehérre, s mint az okos szüzek, fénylő lámpásokkal várnánk a fölre szálló SZERETETET! Sokan, nagyon sokan! Ne csak néhányan, mint ahogyan a mai világban történik. Múljék el a zord és mégis csillogó-villogó üresség, az esze-veszett, családokat is rombadöntő, felelőtlen pénzköltés az Isten keresés helyett. Minden reggel, amikor rész veszek a Mária Rádió által közvetített szentmise-hallgatáson, ezért ajánlom föl, s kérem a Mindenhatót, világosítsa meg az elméket, Nélküle

4 4. FELSŐVÁROS december 18. semmit nem ér a Karácsony, mert nincs benne a Gyermek! Nekünk is lámpásoknak kell lennünk ebben a sötétben, s reménysugarakat kell kibocsátanunk, hogy végre megtörjön a sötétség uralma, egyre erősödjön a fény, s egyszer majd, talán valamikor, újra elindulnak a kicsiny "szentjánosbogarak" advent idején az Isten Házába, hogy a Megváltó eljövetelének idejére hófehérré váljanak lélekben. Szeretett Testvéreim! Milyen jó az Isten! Tudja, hogy kit mikor s miért kell ágyhoz kötni! Nem elégedetlenkedni, hanem Istenhez kell ekkor is fordulni, akkor semmi baj nem lehet. Most is boldogemlékű, nekem szent életű Dr. Belon Gellért püspök atya jelmondata volt újra a kapaszkodóm: "Sebtől gyógyult". Mitől is mástól! Hisz Ő a Szeretet és a Fény! A Megváltó, akire úgy vágyakozik lelkünk. S Ő jön. Hiszen még jóformán meg sem melegedtem a kórházi ágyon, már ott is volt az atya, s ellátott minden Égi jóval. Imádságos, kegyelmekben gazdag készülődést kívánok minden Testvéremnek! Péli László FVR EMBER, EGYHÁZZENE, LITURGIA 107. Ádventi graduálék IV. Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik segítségül hívják igazságban. Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, és áldja minden test az ő szent nevét. Kikhez is lehetne közelebb az Úr, mint azokhoz, akik igazán bajban vannak? Igen, az az ember, akinek jól megy sora, könnyen megfeledkezik arról, Akinek e jó sort köszönheti. S amikor eljön a baj, ki az, aki valóban segíteni tud? Ki az, aki valódi vigaszt, valódi enyhülést, valódi reményt tud adni? Ki az, aki minden földi fájdalomra csodás gyógyírt tud nyújtani? "Nemde én, az Úr? Nincs más Isten énrajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen kívülem" (Iz 46, 9) S kik azok, akik a bajban, talán sok évi elfordultság után most mégis Teremtőjükhöz kiáltanak? Hát nem a tiszta szívűek, akik igazságban kiáltanak Urukhoz? Nem azok, akik legbelül tudják, hogy az irgalmas Isten több évtizedes hűtlenség után is ugyanolyan szerető és megbocsátó, mint ha semmi sem történt volna? Mert je-

5 2011. december 18. FELSŐVÁROS 5. gyezzük meg: a mi Istenünk mindenható, de nem képes mindenre! Van valami, amire egyszerűen képtelen, ami távol áll az ő lényétől és nem is találkozhat vele soha: Isten nem képes rosszat tenni. Mindenhatósága csak így értelmezhető. Nem képes bosszút állni, nem képes büntetni, nem képes ostorozni, nem képes késsel állni a hátunk mögött és rajtakapni valamin, nem képes gyanakodni, nem képes semmiféle igaztalanságra. Csak arra képes, ami a jó kategóriájába besorolható! (Hogy évszázadok alatt az emberi gondolkodás ezt miként értelmezte, az más kérdés...) Nagyon találó a példázat, mely szerint bűneinkkel elvágjuk a bennünket Istenhez kapcsoló kötelet, ám az ő megbocsátása csomót köt a kötélre, amely által mindig közelebb és közelebb kerülünk Urunkhoz... Nem kell félnünk tehát a legnagyobb bajban Őhozzá kiáltanunk, és szánkkal hirdetnünk mindenkor az ő felfoghatatlan dicsőségét. Meg kell azonban vallanunk, hogy csak tiszta szívvel, csak tiszta kézzel, csak igaz emberként tudjuk Istent hitelesen hirdetni. Ezért mondja a zsoltár, hogy azok vannak közel Istenhez, akik igazságban hívják Őt segítségül. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire szerencsések vagyunk mi, katolikusok, hogy így a szent ünnep előtt egy rövid és őszinte gyónás kitörölhet a lelkünkből minden szennyet, hogy a legnagyobb vétek után is van esélyünk az újrakezdésre. Krisztusunk nagy ajándéka ez, amit azonban el kell fogadnunk, mielőbb ki kell használnunk. Igazán boldogok itt a földön csak tiszta lélekkel lehetünk, enélkül lelkünk olyan, mint a poros, összefogdosott ablak: ki lehet rajta látni, de nagyon homályos a kép... Jöjj, Urunk, és már ne késlekedj! Oldozd fel néped bűneinek láncait! Aranyosi-Vitéz Gellért Liturgikus életünk 2. Gyakran éri jó- ill. rosszindulatú, más szavakkal dicsérő ill. méltatlankodó megjegyzés templomunk énekrendjét. Az egyik tábor vélemény-nyilvánítói szerint az énekek ismeretle-

6 6. FELSŐVÁROS december 18. nek, túl sok az új ének. A mostanában használt ordinárium-tételek (Szent vagy ill. Isten Báránya) túl cifrák, cikornyásak. Az egyik ide betévedt hívő szerint a húsvéti nagymisén nem voltak "húsvéti dalok". A másik tábor azt mondja, ennyi szép, új éneket még sehol sem hallott. És milyen költőiek, értékesek a szövegek. Felemelőek, imádságra hangolóak. Másvalaki magával hozta az unokáját, hogy hallgassa meg, milyen szép itt az ének. És külön örül a gregorián énekeknek meg a kivetített kottának. Kedves Olvasó, a fentieket mind ide járó hívek mondták, egyiket sem e sorok írója találta ki. Igazságot tenni pedig ilyenformán nem lehet. Hadd szögezzem azonban le, hogy a kántori szolgálat lényeges eleme a jó énekválogatás, ez pedig közel sem jelent olyan énekeket, amelyek a híveknek tetszenek. Ha ezt jelentené, akkor a bejárati ajtó fölé kiírhatnánk, hogy "Szívküldi-szívnek-szívesen" vagy "Önök kérték". Krisztus sem a körülötte álló tömegek szája íze szerint cselekedett. Ha így tett volna, nem feszítik keresztre és nem váltja meg a világot. Voltak az évszázadok folyamán olyan eretnek vezetők, akik a kereszténység zászlaja alatt arra buzdították híveiket, hogy éljenek szabados testi vágyaik irányítása szerint, ahogy jól esik. Természetesen népszerűek voltak, mit nekik böjt meg nemi önmegtartóztatás. Ennek a dolognak azonban nem lehet jó vége, épeszű ember magától is rájött volna. A templomi éneknek tehát nem az a dolga, hogy tetsszen, mint ahogy az sem, hogy a hívek igényeit kiszolgálja, hanem hogy Istent dicsőítse és ezáltal Istenhez emeljen. (A Tízparancsolat sem tetszik, mégis ennek megtétele visz az üdvösségre.) Mi pedig az Istent dicsőítő és Őhozzá fölemelő dolgok szerint rendezzük be életünket. Aranyosi-Vitéz Gellért Házunk tája Furcsa telefonhívást kapott egyik hívünk. A telefonáló a Szent Miklós Alapítvány nevében kért pénzt rászoruló gyerekek megsegítésére. Szerencsére hívünk élt a gyanúval és elutasította a kérést. Föltehető, hogy többeket fognak ilyen adakozásra buzdítani az egyház nevében, ezért tájékoztatunk mindenkit, hogy sem a Felsővárosi Plébánia, sem a Szent Miklós Alapítvány nem gyűjt jelenleg jótékony célra. Egyházi adószedő vagy más megbízottunk nem jár házakhoz, hogy adományt gyűjtsön és csekket sem küldünk hasonló kérelemmel. Aki ilyet kap vagy személyesen kopogtatnak

7 2011. december 18. FELSŐVÁROS 7. be hozzá a plébánia nevében, ne higgyen neki, mert valószínűleg csalóval van dolga. Szomorú, hogy vannak, akik a pénzszerzésnek ezt a módját választják, és kihasználják a hívek jóhiszeműségét. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: Bír 13, Lk 1,5-25 Kedd: Iz 7,10-14 Lk 1,26-38 Szerda: Én 2,8-14 Lk 1,39-45 Csütörtök: 1Sám 1,24-28 Lk 1,46-56 Péntek: Mal 3, Lk 1,57-66 Szombat: 2Sám 7, Lk 1,67-79 Éjféli mise: Iz 9, Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 Karácsony: Iz 52,7-10 Zsid 1,1-6 Jn 1,1-18 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: dec. 20. és ,30: A katolikus egyház félórája Televízió: M 1: dec ,30: Natúra dec : Sissi, a magyarok királynéja M 2: dec ,20 és dec ,20: Természetjáró film dec ,00: A Biblia gyermekeknek dec ,00: Katolikus krónika DUNA TV: dec ,00: Élő egyház; 11,30: Hazajáró dec ,15: Duna Univerzum dec ,30: Alpok-Duna-Adria dec ,15: A három királyok; dec ,30: Élő egyház DUNA II.: dec ,35: Magyar történelmi arcképcsarnok dec ,15: Duna anziksz dec ,30: Komolyzenei hangverseny dec ,30: Magyar emlékek Krakkóban dec ,45: Böjte Csaba - dokumentumfilm dec ,45: Karácsony Gyimesben; 15,35: Karácsony Kárpátalján; 20,20: A jászol bölcsője dec ,50: Vannak vidékek PAX TV: dec ,00: Katolikus hittan dec ,20: Orosz Atanáz görög katolikus püspök szentelése Mind a négy adón: dec ,00: Éjféli mise közvetítése dec ,00: A Szentatya urbi et orbi áldása

8 8. FELSŐVÁROS december 18. Halottunk Süki Tiborné Cserepes Anna élt 72 évet Nyugodjék békében! Keresztelések Gáspár Cintia, Horváth Klaudia, Korom Bence Marcell Híreink A mai vasárnap délután 3 órakor óvodás misére várjuk a kisgyermekes családokat. Utána agapé és játék a nagyteremben. Hétköznapokon este 6-kor közös zsolozsma a templomban. Szerdán délelőtt 9 órakor templomunkban tartja a Dózsa Általános Iskola és 12 órakor az Eötvös Gimnázium karácsonyi műsorát. Csütörtökön reggel 8 órától takarítjuk a templomot. Szeretettel kérjük ehhez a hívek segítségét. Pénteken reggel tartjuk az utolsó roráte szentmisét. Pénteken délután 5 órától csendes szentségimádás egyházközségünkért. Szombaton reggel fél 8-kor zsolozsma, este 6-kor karácsonyi vigília mise. Szombaton délelőtt óráig karácsonyváró program lesz kisgyermekeknek a kolostor kertjében. Állatsimogatóval, énekkel, játékkal, meleg teával várjuk a kicsinyeket és szüleiket. Szombaton a templomot éjjel 11 órakor nyitjuk. 11,20-kor a fiatalok karácsonyi misztérium játékot mutatnak be. Utána éjféli mise. Karácsony napján délelőtt, a 9 órai diákmise végén hittanosaink pásztorjátékot adnak elő. Adományokat a templom karácsonyi díszítésére köszönettel fogadunk. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: honlap: templomfelujitas.blogspot.com

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 1. szám 2011. január ÖKUMENIKUS IMAHÉT - JANUÁR 16-23. Paul Wattson (1863 1940), anglikán pap 1908. január 18 25. közötti imanyolcadra

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011)

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011) Venyige Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1 Az új év kezdetén (2011) Az emberek életében fontos esemény az új év kezdete. Azzal az illúzióval kecsegtet, hogy jobb lesz,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

A templom függönye kettéhasadt

A templom függönye kettéhasadt AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2015. 04. 04. - XXV. ÉVF. 2. SZ. A templom függönye kettéhasadt Jézus nem csak azért jött közénk a földre, hogy kinyilatkoztassa Isten

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

Szent dallamok és ami mögöttük van

Szent dallamok és ami mögöttük van AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2012. 11. 04 - XXII. ÉVF. 5. SZ. Szent dallamok és ami mögöttük van Szentatyánk, Benedek pápa Porta fidei című dokumentuma, valamint a

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december 1 Kertvárosi Krónika 2006. december KARÁCSONY ÜNNEPE Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben