Polgármesteri tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri tájékoztató"

Átírás

1 Január 23-án 18 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére rendezendő ünnepi műsor a Damjanich Művelődési Házban. Polgármesteri tájékoztató Részletes program a 4. oldalon. TÁPIÓSZECSŐ Többen kérdezték az utóbbi időben: mi az a tábla a falu szélén? A közúton érkezők immáron két hónapja találkozhatnak községünk határában a fenti feliratot tartalmazó piros fehér kék színű táblával: EURÓPAI FALU, LEADER KÖZÖSSÉG. Mit is takar ez a felirat? Önkormányzatunk képviselő testülete 2007 nyarán úgy döntött, hogy csatlakozik a vecsési székhelyű Strázsa Felső-Tápiómenti Vidékfejlesztési Közösséghez annak érdekében hogy a Leader programban részt tudjunk venni. Kormányunk a Helyi Vidékfejlesztési Irodák( HVI ) felügyeletére bízta a szerveződő Helyi Vidékfejlesztési Közösségek felkészülését. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által kidolgozott feltételrendszer teljesítése volt a feltétele annak, hogy a már megszerveződött közösségek a LEADER címet elnyerhessék. Majdnem másfél évnyi munka után 2008 őszén a Strázsa Felső-Tápiómenti Vidékfejlesztési Közösség is elnyerte a Leader címet. A LEADER pályázati rendszert az Európai Únióban azért hozták létre, hogy az ebben a rendszerben szereplö EU-s pályázati pénzeket a helyi közösségek a saját igényeiknek megfelelően saját maguk által meghatározott módon tudják fejlesztésre fordítani úgy, hogy a kormányoknak ne legyen direkt beleszólása a pályázatok elbírálásában és a fejlesztésre szánt pénzek szétosztásában! Sajnos Magyarországon az előkészítés folyamán nem mindig az Úniós irányelvek határozták meg az előkészítő folyamatot! A LEADER pályázatok kiírása 2009 első negyedévében várható. A programban pályázhatnak önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek. A pályázati célokról, lehetőségekről az újság következő számaiban tájékoztatást adunk. Európai Leader falu Az előző, ban lezárult Leader programban( Tápiószecső nem pályázott ) pályázatokat nyert és azokat megvalósító falvakban láthatjuk, hogy az érintett települések arculata megváltozott: utcáik tiszták gondozottak, külterületeik kaszáltak szemetet nem lát az átutazó. Szívesen fogadják és látják a vendéget az újonnan létrehozott szálláshelyeken, ahol a helyi sajátosságokat ajánlják a vendégnek a helyi programokon. Jó érzés látni, megtapasztalni, hogy ilyen is van! Gondolom most sokan legyintenek erre, hiszen Tápiószecsőn ilyesmit nem látunk. Sokszor válaszoljuk a feltett kérdésekre azt, hogy ennek vagy annak a településnek könnyű, mert jobb anyagi helyzetben van, az előző garnitúra jobban megalapozta a falu jövőjét! Ez többnyire így is van. Viszont a szemlátomást szegényebb, ipari és mezőgazdasági munkahelyek nélküli települések közül vajon miért néznek ki egyre többen külömbül mint mi? Mi a baj velünk? Eldobált szemét úton-útfélen, gondozatlan porták-utcarészek, letépett utcatáblák. A szelektív gyűjtőedények mellé kupacokba lerakott háztartási hulladék, - mintha valakik azt igyekeznének bebizonyítani, hogy a szelektív gyűjtés is csak olyan dolog, amit ellentétben más településekkel Tápiószecsőn úgy sem lehet meghonosítani! Feltört autók, kirabolt házak és kertek, a temetőben tönkretett síremlékek, megfenyegetett emberek.! Végérvényesen tudomásul vesszük, hogy nálunk ez így van? Elegendő-e a község állapotának javulásához a képviselő testület igyekezete, határozatok és rendeletek megalkotása? Lehet-e csak önkormányzati eszközökkel javítani ezen a helyzeten? Én azt hiszem, nem lehet! Ahhoz, hogy a községben megjelenő fejlesztésekkel együtt javuljon a köztisztaság, a közbiztonság, közvetlen környezetünk szebb- élhetőbb legyen, ehhez bizony sok mindent át kell értékelni maga körül mindenkinek! Egy mondatban összefoglalva tehát: településünk minden lakójára kicsiktől a nagyokig - szükség van ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérjük! Az önkormányzat mi vagyunk 6300 an! Tegyük hozzá mind annyian a magunk részét! Köszönöm, hogy az elmúlt évben megtiszteltek bizalmukkal! Kívánok községünk minden polgárának sikerekben, eredményekben gazdag boldog új esztendőt! Bata József alpolgármester 1

2 Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület december 17-i üléséről 1, A munkáltatói döntésen alapuló illetmények csökkentése 1996-ban az akkori Képviselő-testület úgy döntött, hogy a településen dolgozó közalkalmazottak akkori besorolás szerinti bérét 10 %-kal megemeli. Felmerült, hogy a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel ezt az akkor megszavazott többletjuttatást a Képviselő-testület valamely- a jogszabályok által lehetővé tett formában elvonná. A testület tagjai kihangsúlyozták, hogy értékelik és megbecsülik a közalkalmazottak munkáját, de a megszorítások miatt helyi szinten is meg kell találni a lehetséges forrásokat a kiadások csökkentésére. A javaslatot végül a testület 4 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett elutasította, érintettség miatt 3 képviselő nem szavazott. 2, évi iparűzési adó mértékének meghatározása A Képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy 2009-ben az iparűzési adó mértékét nem kívánja felemelni. 3, évi kommunális adó mértékének meghatározása A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a lakosság terheit nem kívánja nehezíteni, ezért a kommunális adó mértékét évre nem emeli. 4, A Képviselő-testület 186/2008. (12.01.) határozatával kapcsolatos további feladatok Mint azt már az előző tájékoztatóban olvashatták, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás január 1. napjától kistérségi szinten látja el a házi segítségnyújtást. Az elmúlt időszakban olyan döntés született, hogy emellett kistérségi feladat lesz az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás is, ezért a testületnek ezt a kistérségi döntést is jóvá kellett hagynia határozatával, valamint meg kellett hozni pár technikai jellegű döntést is a zavartalan átállás érdekében. Ezeket a határozatokat a testület 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el. kapcsolatos határozatát most visszavonta azzal, hogy megbízta a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges megoldásokról. Ezt a határozatot a testület 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett fogadta el. 6, Idősek Klubja intézményvezetői pályázatának visszavonása A testület a pályázatot 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett visszavonta, mert időközben kiderült, hogy az intézmény a kistérségi feladatátadás miatt ebben a formájában megszűnik, és más módon működik tovább. 7, Kozma Erika virágüzlet tulajdonjogának, valamint földhasználatának Földhivatali bejegyzése Egy évekkel ezelőtti testületi döntés értelmében Kozma Erika az önkormányzattól bérelt területre virágboltot épített, ilyenkor jogszabály szerint az épület fennállásáig arra a darab földterületre, amin az épület áll, tulajdonjog illeti meg az épület fennállásáig. Ahhoz, hogy ezt a Földhivatal bejegyezze, testületi határozat szükséges, ezt a testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megszavazta, 1 képviselő nem szavazott. 8, Árajánlat az intézményeknél lévő tűzoltó készülékek, és felszerelések selejtezésére Minden évben kötelező ellenőrizni az intézményekben a tűzoltó felszereléseket, és ami lejárt vagy hibás, azt cserélni kell. Az erre vonatkozó ajánlatot a képviselő-testület 9 igen 2 nem 0 tartózkodás mellett fogadta el. 9, Hajdu Védelmi Kft. tájékoztatója A Kft. ismertette tevékenységét a testület tagjaival, és együttműködést ajánlott. Beszámolóját a testület 11 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta azzal, hogy konkrét ajánlattal keresse meg az önkormányzatot akkor, amikor már működésének engedélyei maradéktalanul megvannak. 10, Klubhelyiség kérelem 5, Rendezési terv miatt határozat visszavonása A testület október 29-i ülésén arról döntött, hogy az hrsz-ú ingatlanon épüljön meg egy bázisállomás, egy műszaki tartalmú adótorony, de a terület a helyi építési szabályzat szerint Vt-1 besorolású, így ide ez a torony magassága miatt nem épülhet meg jelenleg, ezért a testület az ezzel 2 A településünkön működő Búzavirág Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy az Idősek napközi otthonában tarthassák továbbra is rendezvényeiket. Ehhez a testület 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett hozzájárult.

3 11, Az Ökovíz Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítása A Kft-vel kötött szerződés december 31. napjával lejár, és mivel a hulladék szállítása egyéb módon jelenleg nem megoldható településünkön, ezért a testület a szerződést 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghosszabbította azzal, hogy felhívja a cég figyelmét arra, hogy a lakossággal csak arra az időszakra kössön megállapodást, ameddig az önkormányzattal szerződése van, ne tovább. 12, Szerződés hosszabbítása a FINESZ-2004 Tanácsadó és Szolgáltató Bt-vel. A testület márciusában szerződést kötött a FINESZ-2004 Tanácsadó és Szolgáltató Bt-vel, az oktatási nevelési intézményeknél feladatfinanszírozási számítógépes programrendszer üzemeltetésére. A szerződés december 31-én lejár. A Képviselő-testület 10 igen, 0 nem 1 tartózkodás mellett a szerződést március 31. napjáig meghosszabbította. A Képviselő-testület ülésének részletes jegyzőkönyvét megtekinthetik a település honlapján, Kun Szabó Melinda jegyző Közérdekű tájékoztató FELHÍVÁS FELHÍVÁS Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fagyásra fokozottan érzékeny hulladékot ne helyezzenek el a kukában, mert az megnehezíti azok ürítését! Minden hónap utolsó keddjén a házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül az összetaposott műanyag PET palackok gyűjtésére szolgáló sárga zsákot is helyezze ki. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a folyamatos és zökkenőmentes begyűjtés érdekében a szállítás napjának reggelén legkésőbb 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényzetet! Karácsonyfa elszállítása Az ÖKOVÍZ Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy január 31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett, szükség szerint összevágott fenyőfákat! Együttműködésüket köszönjük! Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! ÖKOVÍZ Kft. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószecső nagyközségben a következő házhoz menő gyűjtés időpontja: január 27. (kedd), továbbá minden hónap utolsó keddje. Kérjük Önöket, hogy a színes és színtelen műanyag PET palackokat kupak nélkül, tisztán és laposra taposva helyezzék el a zsákokba, a szállítási napokon ig, melyeket legkésőbb ig elszállítunk. Az eltávolított kupakokat az összetaposott műanyag PET palack mellé vagy a palackra visszacsavarva helyezze el a zsákban. (A palackokon található címkéket nem szükséges leáztatni.) FONTOS: A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a szállítás ünnepnapra esik, változatlan munkarend szerint történik a begyűjtés! A gyűjtési napok minden hónap utolsó keddjén a következők szerint alakulnak: A sárga zsák kizárólag a műanyag PET palackok gyűjtésére szolgál. Egyéb hulladék (pl. háztartási, veszélyes) nem helyezhető el benne, mert azt a gyűjtőjárat munkatársai nem szállítják el! Kérjük, a fent leírtak betartását, szolgáltatásunkat kizárólag ebben az esetben tudjuk biztosítani! A háztartásokban keletkező egyéb csomagolóanyagokat (papír, üveg, fém italos-és konzervdoboz, italos karton) továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezheti el illetve az intézményi szelektív hulladékgyűjtés keretein belül az iskolában, óvodában. Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 30/ es telefonszámot. Szelektív hulladékgyűjtésben nyújtott együttműködő munkájukat köszönjük! 3

4 Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek szeretetben teljes karácsonyi Iskolai hírek A es tanév I. féléve január 16- án fejeződik be. A diákok legkésőbb január 23-ig kapják meg a félévi bizonyítványokat. A félévi szülői értekezleteket január 26-tól kezdődően tartjuk. A pontos időpontot a szülők az osztályfőnöktől tudják meg. Szeretném emlékeztetni a szülőket, hogy a 8. osztályosok központi írásbeli felvételije január 24- én 10 órától kezdődik. Pótfelvételit január 29-én 14 órától írhatnak azok, akik a rendes felvételin betegség miatt (orvosi igazolással) nem tudtak részt venni. A művészeti tagozat festészet és tűzzománc szakos tanulóinak munkáiból készült kiállítást január 19-én 14 órakor nyitjuk meg a Damjanich Művelődési Házban. A kiállított munkák egész héten megtekinthetők. Január 21-én 18 órai kezdettel a Damjanich Művelődési Házban kerül sor művészeti iskolánk drámatagozatos diákjainak bemutatkozására. A zeneiskolások félévi koncertjét január 30-án 17 órai kezdettel tartjuk a Helyőrségi Művelődési Házban. Mindhárom rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A művészeti tagozatos diákok II. féléves térítési díjának befizetési határideje: február 13. Damjanich Művelődési Ház A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére tervezett programok. Január 17-én 19 órakor a Budapesti Madách Színházban tekintjük meg az Édes kettes hármasban című előadást. Jegyek autóbuszos utazással Ft. Jegyek kaphatók a Művelődési Házban. Január 19-én 14 óra Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola festészet tagozatának kiállítása. Kiállítás megtekinthető január 20-tól január 31-ig, hétköznap 9-17 óráig, hétvégén bejelentkezés a telefonon. Január 21-én Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Dráma szakos tagozatának bemutatója iskolások részére. A programban közreműködik a Gyermek néptánc csoport. Január 21-én 18 órakor Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai hírek Kulturális hírek ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet! A fizetendő összegről minden gyermek külön értesítést kap. Fizetni a Petőfi S. úti iskolaépületben lehet az iskola nyitva tartása alatt. Czirják Attila Igazgató Tisztelt tápiószecsői polgárok! A Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma nevében jó egészséget, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! Ezúton fejezem ki köszönetemet az elmúlt évben nyújtott támogatásokért. Kérem, hogy a 2009-as esztendőben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával és egyéni felajánlásaikkal segítsék programjaink megvalósítását. Adószámunk: Egyéni felajánlásaikat a Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlaszámon tehetik meg: Együtt érző támogatásukban bízva köszönettel és tisztelettel: Dr. Nán Istvánné Kuratórium elnöke Dráma szakos tagozatának bemutatója lakosság részére. A programban közreműködik a Gyermek néptánc csoport. Január 23-án 18 óra A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ünnepi műsor. Közreműködnek. Hipp- Hopp óvoda Pöttöm óvoda Gyerkőc- Gyermek néptánc együttes Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes A Tápiószecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület. Búzavirág Nyugdíjas Egyesület Szatmári József Vegyes kórus. A községünkben tartott rendezvényekre a belépés díjtalan. Felhívás Felhívás Felhívás A Damjanich Művelődési Ház Klasszikus Tánciskolát szervez. Általános iskola VII. VIII. osztályos tanulók részére. Tanulandó táncok: 4

5 Blue Twist, Swing, Tangó, Csárdás, Fox, Rocy, Keringő, Modern Disco. A tanfolyam 12 alkalommal vizsga bállal zárul. Részvételi díj : 3.000,-Ft Megbeszélés 2009 január 28 szerda 18 óra. Tánciskola kezdés 2009 február első hete. Felhívás Felhívás Felhívás A tápiószecsői Damjanich Művelődési Ház térségi Népdal éneklési versenyt hirdet gyermek, ifjúsági, és felnőtt kategóriában.2009 február 7.-én szombaton 16 órától. Nevezni népdal csokorral lehet. (minimum 3 népdal) Nevezéseiket 2009 február 2-ig kérjük leadni Tápiószecsőn a Damjanich Művelődési Házban. Díjazás minden kategóriában első 3 helyezettnek oklevél és ajándéktárgy. A helyezetteknek lehetőségük lesz június 30-i Pünkösdi Sokadalom keretén belül megrendezendő Népdal - Népzenei Minősítő versenyen részt venni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Művelődési Ház dolgozói. Színházi előzetes február. 14-én a Budapesti Nyugati Teátrumban tekintjük meg a TAVASZÉBREDÉS című előadást. Jegyek autóbuszos utazással 3.400,-Ft 4.700,-Ft 5.200,-Ft március. 21-én a Budapesti Operett Színházban tekintjük meg a A Bajadér előadást. Jegyek autóbuszos utazással 5.300,-Ft 5.600,-Ft. Jegyek a Művelődési Házban igényelhetők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Felhívás! Ingyenes Orthopéd cipő készítési lehetőség a művelődési házban január 29-én 8-13 óráig. A méretvételhez háziorvosi orthopédiai beutaló szükséges. Beutalót az alábbi címre kell kiállitani. Rehab zrt. Orthopédia Ágazati kód Csak háziorvosi beutalóval lehet jönni! Tisztelt olvasó! Az Ofella Sándor Alapítványt, Tápiószecső kulturális hagyományainak megőrzéséért ban néhai Ofella Sándorné hozta létre. Az alapítvány célja: Tápiószecsői Népi Együttes és a Tápióvölgye népi kultúrájának bemutatása, hazai és külföldi vendégszereplések támogatása, évente 2-3 aktív tag méltó elismerése. Ahhoz, hogy az alapítvány célját meg tudja valósítani a mindennapi munkák mellett anyagiakra is szükség van. Minden évben próbálunk különböző forrásokból fenntartásunkhoz pénzt gyűjteni, pl. pályázatok, adományok, mecenatúra, valamint 1%-ból. Kérésünk Önök felé, hogy a jövedelmükből levont jövedelemadó 1 %-át ha még nem döntötték el hogy kinek adják, alapítványunkat is megtisztelhetik. Alapítványunk adószáma Segítségüket előre is megköszönjük. Tisztelettel: Ofella Sándor Alapítvány kuratóriuma Tisztelt szerkesztőség! Lakossági kezdeményezés, észrevétel Kérem, tegyék bele az alábbi "cikket" a Szecsői Tükör következő számába. Köszönettel: Berla Andrea A napokban kezembe került az a piszkozat, melyet az 2008-as Civil Szervezetek Majálisa után írtunk nővéremmel, s akkor nyilallt belém a felismerés, hogy sajnos azt a piszkozatot nem juttott el a Szecsői Tükör szerkesztőségéhez. Mulasztásomat bepótolván ezúton szeretnénk köszönetet mondani írásban is azon támogatóinknak, akik anyagi és tárgybeli javakkal hozzájárultak munkánkhoz a második szecsői majálison. A Magyar Vöröskereszt égisze alatt a gyerekeket foglaltuk le rajzolással, festéssel, gyöngyfűzéssel, tombolával. Természetesen ezenkívül számtalan program várta a polgárokat. A főzőverseny mellett a látogatók vidám, szórakoztató előadások alatt felejthették el a mindennapi gondokat, a nyúlvadászat, sorversenyek csalogatták a 5 családokat. Örülök, hogy Tápiószecsőn vannak emberek, akiknek fontos az összetartás, fontos, hogy a lakosok jól érezzék magukat községükben. Remélem, 2008-as Majálist még sok ilyen jó hangulatú program követi, s többen csatlakoznak a vidám sereglethez. Köszönjük a támogatást: 100 Forintos Bolt - Mikus Istvánné Sportruházat- Lénárdné Jeneses Mária Katona Állateledel Kamilla Virág-Ajándék - Kiripolszki Istvánné Művelődési Ház Öregek Napközi Otthona, valamint azon személyeknek, akik nevük elhallgatását kérték. Köszönjük:a Magyar Vöröskereszt Sátor szervezői A Vöröskeresz hírei December 16.-án véradást szerveztünk, amelyre 43 fő jelent meg véradásra. A véradókat

6 megvendégeltük virslivel és a központi konyha készítette finom pogácsával, üdítővel. A segítségnyújtás szép példája a véradás. Köszönet a megjelenteknek és nagyon jó egészséget kivánva, még sokáig tudjanak vért adni az elkövetkezendő időbe. Köszönettel: A véradás szervezői Kedves Olvasók! Szeretnék Önöknek egy Egészség-recept cikksorozatot átadni, melynek birtokában, személyes tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogyan is lehet gyógynövények segítségével hatásosan javítani egészségünkön, és mielőbb kigyógyulni betegségeinkből. Ezeket a recepteket saját magam is kipróbáltam illetve hiszem azt, hogy hittel és akarattal legtöbbünkön segítenek. Örömömre szolgál, hogy egyre több ember fordul a természetes gyógymódok felé és kíván más utat választani magának, megteremtve ezzel, egy egészségesebb, dinamikusabb élet alapjait. Keltsük életre és tapasztaljuk meg, milyen egyszerűen és hatásosan tudnak gyógyulást eredményezni vagy legalábbis a gyógyuláshoz vezető utat elviselhetőbbé tenni. GYÓGYNÖVÉNYEINK! Valaha a holdritmus hatását is ismertük, tudtuk, hogyan kell egészségesen táplálkozni, mit jelent egészségesen élni és hogy bizony a gondolatainknak ereje van. Írásaim során előfordulhat, hogy egyik-másik információt bizalmatlanul fogadnak majd, talán, mert először hallják vagy mert, ellentmond korábbi meggyőződésüknek. Minden egyes információm, minden tanácsom, személyes tapasztalataimon alapul vagy legalábbis erős hittel fogalmazódik meg. Nem akarok új divatot teremteni, nem tagtoborzásról van itt szó, de még általános gyógyírt sem kínálok. Minthogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, mindenki saját akarattal rendelkezik, kész öngyilkosság lenne rákényszeríteni valakit, hogy egyvalami szerint éljen. Valamelyik gyógymód az egyik embernek segít, a másik embernek éppen az méreg, de legjobb esetben is hatástalan. Előfordul, hogy valamelyik szer egyszer segít, máskor semmilyen hatást nem vált ki. Önöknek (amennyiben kipróbálják a megadott receptek valamelyikét is) kell megtalálniuk a saját utat, nap, mint nap, újra és újra! A saját életünket nekünk kell élnünk, azt más nem élheti helyettünk, aszerint kell élnünk, ahogy érzünk, még akkor is, ha nincs a világon más, aki az érzéseit tökéletesen osztaná velünk. Ez a megérzés: EGY BELSŐ HANG formájában jelentkezik, és a mindennapi életben mindenki másként ismeri, emlegeti: intuíció, sejtés, lelkiismeret, szimat, ösztön avagy a hatodik érzék. Amennyiben hallgatunk erre a bizonyos HANGRA, azt fogjuk tenni, ami gyógyulásunk szempontjából a legoptimálisabb, legjobb, akár öngyógyításról, akár mások segítségének igénybevételéről legyen is szó. Ez a hang azt is jelezni fogja, mi válik hasznunkra és mi az, ami árt az embernek. Valamennyien beleestünk abba a hibába, hogy már nem halljuk saját belső hangunkat, egy figyelmeztető jelet, egy óvva intő szót, mely se nem pozitív, se nem negatív gondolkodású. Miért történhetett mindez? Mert pártatlan és az igazságot mondja, nem befolyásolható, nem manipulálható. Mert elénk tart egy fényesre csiszolt tükröt, melyben a dolgokat meztelen valóságként látja. Ez a hang, megmutatja a helyes utat, de eljuttathat valakit oda is, hogy félelmeit legyőzve gondolkodás nélkül a vízbe vesse magát, hogy megmentsen egy kisgyermeket. Aki ismeri, az tudja, hogy villámszerűen, áramütésként jön, olyan, mint egy távoli elemlámpa fénye, mely soha ki nem merül. A kérdés az, hogy szereti-e az ember eléggé önmagát ahhoz, hogy vállalja a felelősséget életéért, minden egyes cselekedetéért, gondolatáért, szaváért, most és a jövőben? Ha igen, az eredmény biztosan megmutatkozik és a vihar elmúltával, a harag csillapodásával, a csendben, meghallja a szíve szavát. Általánosságként említem meg, hogy mindenki kizárólag saját kárán tanul és a hibáinkon okulva általuk fejlődhetünk. Aki erre a hangra hallgat, annak gyökerestül megváltozik az élete. Olyan szabadságra tehet szert, amely ma kevés embernek adatik meg és amelytől félni szoktunk. Ez a szabadság biztonságot ad, mellyel gyorsan tudunk dönteni, és minden pillanatnyi élethelyzetben tudni fogjuk a helyes lépést. Őseinket is egy ilyen belső megérzés, megfigyelés és közvetlen tapasztalat vezette a természet adta gyógynövények megismeréséhez, használatához. Ezek segítségével és pozitív gondolatokkal kívánok mindannyiunknak nagyon jó egészséget az előttünk álló évekre! Sok szeretettel: Batáné Dósa Angelika folytatás a következő lapban

7 Boldog, erőben, egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kíván mindenkinek a Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évben támogatásukkal segítették munkánkat! Kedves Bertalan! Írtam néhány soros gondolatot a decemberi Tátika Show-ról. Talán a Szecsői Tükör januári számába még beleférj Üdvözlettel: HA A KACSA NEM TUD ÚSZNI Tar Andrea Szervező-műsorvezető Talán furcsának tűnik egy ilyen cím, azokhoz a gondolatokhoz, amelyek a nevezetes TÁTIKA SHOW kapcsán jutottak eszembe. De ha mélyebben belegondolkoznak, velem együtt tovább szőhetik ennek a fonalát december 13.-án megrendeztük, a Gyermekekért Alapítvány segítségével a zenés személyiségfejlesztő műsort. Köszönet érte mindazon láthatatlan segítőnek, akik az első perctől hittek ennek a rendezvénynek a szükségességében, támogatásukkal anyagi biztonságot adtak, vagy éppen jelenlétükkel segítették a konkrét feladatok megoldását. Siker volt. Ezt tudja mindaz a kétszázötven néző, aki hallotta a koncerthangulatot meghazudtoló közönség örömsikolyát. A versenyzőink egymást bíztató, a nyerési szándékukat háttérbe szorító érzésekkel felülemelkedtek egyéni álmaikon, és pillanatok alatt csapattá kovácsolódtak. Azok a gyerekek, akik a próbák alatt csak a sarokban gugolva, csendben áhították társaik elismerését, a színpadon kinyíltak. A tapsvihar szele nemhogy megtépázta volna személyiségüket, sokkal inkább szárba szökkentették a parányi tehetségcsírákat. Talán felmerülhet néhányukban a kérdés, van-e művészi értéke egy-egy ilyen produkciónak? Kell ez nekünk? Megéri-e azt a rengeteg belefektetett energiát, amit végül négy röpke óra alatt elégetünk? A válaszom a címben rejlik. Egy graffitis felirat gondolata: HA A KACSA NEM TUD ÚSZNI, NEM A VÍZ A HÜLYE 7 Azt gondolom, hogy mi, akik a saját környezetünk hangulatáért és gyermekeink személyiségének fejlődéséért felelősek vagyunk, nem maradhatunk tétlen szemlélői annak, hogy minden csak máshol történik. Más városban vannak a szuper események, ez az a hely, ahol unalmas az élet és nem történik semmi Ha egy ilyen rendezvény kapcsán a település lakói baráti közösséggé alakulnak, miközben gyermekeik személyisége kinyílik, önbizalma erősödik, már volt értelme annak, hogy a TÁTIKA SHOW életképességét bizonyítsa. Értéknek érték tehát. Hogy művészet-e? Ennyi embert megmozgatni? - Szerintem, igen! Ha Önök is így érzik, tartsanak velünk tavasszal, amikor - a kamaszkorú gyerekek kérésének engedve ismét útjára bocsátunk néhány úszni szerető kiskacsát! A szervezők nevében: Tar Andrea Az eseményről fotók megtekinthetők oldalon. Ahol nem történik semmi ban is vártuk az eljövetelt A karácsonyi ünnepkör és a katolikus egyházi év kezdete a karácsonyt megelőző négyhetes adventi időszak. Ez a hívők felkészülése és felkészítése a Megváltó méltó fogadására. Az advent latin eredetű szó eljövetelt, Jézus eljövetelét (megszületését) jelenti, s azt az időtartamot szimbolizálja, amely alatt az emberiség az Ószövetségben megígért Megváltóra várakozott. Az adventi időszak uralkodó színe a templomokban a lila a katolikus liturgiában a bűnbánat színe. A miseruha és az oltárterítő lila színű, ami a bűnbánatra való felhívást jelenti. Advent harmadik vasárnapján viszont rózsaszín miseruhát viselnek a papok, ami az örömöt szimbolizálja, a bánat idején, azt az örömöt, amit a Megváltó eljövetele jelent. Az advent-vasárnapi várakozás másik jelképe a fenyőágakból font adventi koszorú, melyre négy gyertyát erősítenek. Községünkben 6-án, templomunk védőszentje Szent Miklós püspök tiszteletére ökumenikus istentisztelettel kezdődött az adventi ünnepkör. Mi az óvodában három lila és egy rózsaszín gyertya meggyújtásával vártuk a Kis Jézus megszületését. A várakozást, felkészülést községünkben több rendezvény is biztosított. December 12-én a Helyőrségi Klubban került megrendezésre a Kátai úti Óvoda hagyományos Aranykapu műsora, amely a régi népszokásokból a kántálásból mutatott egy szeletkét, valamint egy nagyon szép téli mesét is láthattak a kedves vendégek. Másnap

8 folytatódott a rákészülés a Damjanich Művelődési Házban, délelőtt 10 órától a Karácsonyi kézműves foglalkozással, ahol Walter Jancsi bácsival mézeskalácsot is süthettek a lelkes résztvevők. Lehetőség volt karácsonyi képeslap készítésére és karácsonyi díszt is barkácsolhattak. Délután a Pöttöm óvodások mutatkoztak be, szintén karácsonyi műsorukkal. A rendezvénysorozat december 20-án folytatódott az Ofella Sándor Emlékműsorral. Nagy élvezettel néztük a kis táncosok kapuzós játékát. Külön kiemelném Bacskai Balázs és párja gyönyörű táncát, ami szívet-lelket melengető volt számomra. Természetesen a többiek tánca és éneke is emlékezetes maradt. Köszönjük ezt a maradandó élményt. Itt mondanék köszönetet Szilágyi Lászlónénak, aki maga is együttes tag, hogy a Csibe csoportos fiúk táncos nadrágját megvarrta. December 22-én került megrendezésre a szintén hagyományos Magányosok Karácsonya a településen egyedül élők részére. December 23-án, kedden este a csuhéból font és kukoricaszárból készített betlehemnél sor került a Mindenki Karácsonya rendezvényre. A Népi Együttes tagjai műsort adtak: szép egyházi énekek és a gyertyás tánc megfelelő ráhangolódás volt a közeledő Szentestére. A műsor fényét emelte Kegye János pánsíp művész karácsonyi hangversenye. A pánsíp csodálatos hangját hallani a csillagos égbolt alatt felemelő érzés volt, kár, hogy kevesen voltak rá kíváncsiak Ezek a rendezvények többnyire a Damjanich Művelődési Ház programjai voltak, köszönet érte a szervezőknek. Valamennyi kedves olvasónak kívánok az Új Évben: A szemedben öröm égjen, bánat többé sose érjen Adjon Isten egészséget! Bort, búzát és békességet! Forrás: Naszvodiné Pálinkás Katalin:Advent Mészáros Klára Kátai úti Óvoda Köszönet nyilvánítások Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik volt férjem Bőte László Péter temetési szertartásán részt vettek, illetve akik elfoglaltságuk miatt telefonon kívánták részvétnyilvánításukat. Köszönjük a segítők közreműködését. Bőte család Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik kedves halottunk, Gazsi László temetésén részt vettek, s elhelyezték a kegyelet virágait, s fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Sport hírek Turcziné Soós Éva a 2008-as maratoni teljesítő! Ha meghalljuk azt a szót, hogy maraton akkor talán azonnal két dolog jut az eszünkbe. Az i.e. 490-ben a legendás maratoni hős története, és a maratoni futás,mely irdatlan hosszú távolságával (42 195m) a már-már legyőzhetetlennek tűnő kihívások közé sorolható. A futáshoz hozzá nem szokott átlagember inkább bele se mer gondolni, milyen hosszú távról van szó. Annyi,mint befutni Tápiószecsőről Budapestre. Egy maratoni futás alkalmával átlagosan futólépést teszünk meg, 4-6 kg-ot veszítünk testsúlyunkból és Kilokalóriát égetünk el a kb. 3-5 órás időtartam alatt, melyet folyamatos futással töltünk. örömteli pillanataiban. Aki a maratoni táv lefutására vállalkozik az több hónapos kemény, áldozatos felkészülésen megy keresztül esőben, szélben, kánikulában ban községünkben egyedülálló módon egy hölgy, Turcziné Soós Éva sikeresen ért célba a 23. Plus-Budapest Maratonon október 5-én.Teljesítménye nem volt előzményektől mentes, hiszen Éva tavasszal a 2. Sülysápi Futónapon a 10km-t, szeptemberben kegyetlen kánikulában pedig a 20. NIKE Nemzetközi Félmaratont teljesítette, majd a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány kiemelt rendezvényén 6. Szecsői Futónapon ismét a m-t. Ez jó bemelegítésnek bizonyult az egy héttel később megrendezett maratonra. Szavakba nehéz önteni, hogy mit érezhet át egy maratoni futó a táv teljesítése alatt (különösen 30km után), és milyen csodálatos érzések töltik el a célba érés 8

9 A maratont követően Évának lelkesedése és kitartása továbbra is töretlen maradt, hiszen október 19-én a Coca-cola női futógálán a 10km-t 1 órán belül,majd novemberben az 5. Balaton félmaratont 2 órán belül teljesítette. Évának a teljesítményeihez szeretne a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szívből gratulálni és kívánni sikeres felkészülést az elkövetkezendő évhez. A Tápió-vidéken lakó futók 10km-es, félmaratoni és maratoni ranglistája megtekinthető az alapítvány honlapján a oldalon. Czirják György TTA Nyugat Európa legmagasabb csúcsán lobogott Tápiószecső zászlója. Az alábbi sorok arról árulkodnak és adnak tanúbizonyságot, hogy az emberi élet elképzelhetetlen a család nélkül. Legyen az a szűken értelmezett család vagy a tágabban vett család. Faluközösség, nemzet, vallás stb. Csik Tibor 33 éves fiatalember a tápiószecsői nagy család tagja, hegymászóként eljutott európa tetejére. Igaz már nem körünkben tölti mindennapjait de fontosnak tartotta családját ide is- ha csak egy szecsői zászló képében- magával vinnie. Megható és példamutató cselekedet. Köszönet és nagyrabecsülés érte. Visnyei Tamás Utam a Mont Blanc-ra Először pár mondatban magamról szeretnék írni azoknak, akik nem ismernek. Csik Tibor Zoltán vagyok, 33éves.Gyerekkoromat Szecsőn töltöttem, de már 11 éve Győrben élek, azóta az Audi Hungária Motor Kft-nél dolgozom, mint minőségbiztosítási munkatárs. Tápiószecsőtől nem szakadtam el, mert a szüleim a mai napig a településen élnek A hegyek iránti érdeklődésem talán az általános iskolai földrajz órákon kezdődött, mikor Flachner tanár úr az európai hegységeket tanította. A vonzalmam idővel csökkent, aztán öt éve az egyik barátomat elkísértem Ausztriába hegyet mászni. Ebből az útból rengeteget tanultam. Azóta több helyen is jártam: Júliai Alpok (Szlovénia), Rax, Alpok (Ausztria, Németország), Magas Tátra (Szlovákia). A Mont Blanc Franciaország és Olaszország határán van. Nyugat Európa legmagasabb csúcsa, 4810 méter magas. A csúcs mászása rendkívül veszélyes, magashegyi jártasságot illetve felszerelést igényel. A Mont Blanc megmászása nem tekinthető rutinfeladatnak, a csúcs minden évben rengeteg áldozatot szed. Idén augusztus 1 és 13 között 17 halottat követelt. Az egyik legfőbb veszély a hegyibetegség. Ez 3000m felett jelentkezik és minden embernél más tüneteket okoz, lehet fejfájás,szédülés,hányinger,egyensúlyvesztés,hallucináció. A túrát félévig szerveztem, napra pontosan kidolgoztam az útvonalat és a túratervet. Mivel az út rendkívüli állóképességet igényel ezért futással, biciklizéssel és teljesítménytúrákkal készültem a kihívásra. Augusztus 16-án délután két munkatársam és a szlovák barátom társaságában nekivágtunk az 1300kmes útnak. Másnap hajnalban értünk Chamonix-ba. Kis pihenés után felvonóztunk a kiindulópontunkra, ahonnan megkezdtük ötnapos túránkat. Első napi alaptáborunk a 3167 méteren lévő Tete Rousse menedékház volt. Itt már éreztette hatását az oxigénhiány fejfájás formájában. Itt sátorban éjszakáztunk, a hőmérséklet kb. mínusz 5-10 Celsius körül lehetett. Másnap kipihenten indultunk útnak, hogy aznapi célunkat a 3817 méteren lévő Gouter menedékházat elérjük. Ez csak 600 méteres szintemelkedést jelent, de annál veszélyesebb. Rengeteg baleset történik itt, fellazult kövek és jégdarabok potyognak folyamatosan lefelé, a hegymászók csak tekepályának hívják ezt a terepet. Itt menedékházban szálltunk meg az erős, viharos szél miatt. Másnap akklimatizációs napot tartottunk és csapatunk kétfele oszlott. Én és a szlovák hegymászótársam sikeresen eljutottunk a Vallot menedékházhoz 4200 méterre. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Augusztus 19-én nagyon nagy hóvihar kerekedett 80km/h széllel. Ez azt jelentette, hogy az éjszakát ott kellett töltenünk a menedékházban. Mivel ez csak egy pléhkunyhó és nem azt terveztük, hogy itt alszunk,ezért nagyon hideg éjszakában volt részünk.(hihetetlen jelenségek vettek minket körbe, hóvihar 4200 méteren villámlással!) Mivel biztosítókötél csak nálunk volt ezért másnap csak mi ketten (többiek a vihar miatt 3800 méteren maradtak)tudtunk az erős szélben (60-70km/h) a 4810méteres csúcsot meghódítani. Ez még 600méter szintemelkedést és 3óra mászást jelentett. Így értünk fel augusztus 20-án 12 órakor a Mont Blanc-ra. A csúcson a társammal 30 percet töltöttünk. Nagyon erős volt a szél, és dermesztő volt a hideg, legalább mínusz 15 Celsius volt. Azonban csodálatos és felejthetetlen a csúcson lévő inverzió, a felhők feletti panoráma. A lefelé vezető út két napig tartott, menedékházban illetve sátorban töltöttük az éjszakát. Másnap Chamonix-ból kora reggeli órákban indultunk hazafelé. Ha összegeznem kellene az utat biztos, hogy újból nekivágnék. Hihetetlen és felejthetetlen érzés, amikor az ember eljut ilyen magasságba. Jövőre nézve is vannak terveim, szeretnék a Gran Paradiso 9

10 (4061m Olaszország), Monte Rosa (4633m Svájc), Gerlachfalvi-csúcs (2654m Szlovákia) csúcsaira feljutni. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső. Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban Engedély:NySU.P/PHF/2824/

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2012 februárjában valamint március elején a következő témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

2008. november 14-én pénteken 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Damjanich Művelődési Házban.

2008. november 14-én pénteken 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Damjanich Művelődési Házban. Tisztelt Tápiószecsői Polgárok Ismételten felhívom szíves figyelmüket, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 14-én pénteken 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Damjanich

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2014-ben 25 éves a város

2014-ben 25 éves a város 2014-ben 25 éves a város NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA megjelenik havonta havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában XXIV. évfolyam 2014. június címlapon

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. 2011.

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. 2011. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. XXI. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Köszöntô Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben