FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger"

Átírás

1 FORGATÓKÖNYV - tervezet I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger Ltsz: Kölcsönzés Egerből a Dobó István Múzeumból Leírás: olaj, vászon, 86,5 X 68,5 cm. a kép mérete. Helye:A kiállítóterem belépéstől balra eső falfelülete. A 16. századi Európa nagy átalakulási folyamatában, a reformáció mellett máig ható jelentőségű, a reformációval szinte egyidőben születő, a megújulásnak mégis más útját megtaláló jezsuita rend megalakulása. Loyolai Szent Ignác ( ) Jézus Társasága néven 1540-ben alapította meg a rendet, melynek célja a katolikus hit terjesztése az akkor ismert egész világon, valamint a katolikus egyháznak a pápa szándéka szerinti megújítása volt, válaszként a reformáció által felvetett kérdésekre. A jezsuiták 16. század második felében a Királyi Magyarország és Erdély területén tevékenykedtek, majd a török kiűzése után a megjelentek a felszabadított területeken is. A megtelepedő jezsuiták a 450 éve, 1563-ban megalakult osztrák rendtartomány tagjaiként kezdték meg működésüket. Az első, nagyszombati alapítást (1561) sorra követték a továbbiak először Erdélyben (Gyulafehérvár 1579, Kolozsvár 1581), majd az észak-magyarországi területeken. Ezek között a jelentősebbek: Vágsellye (1586), Kassa (1601, 1650), Homonna (1613), Pozsony (1622), Gyöngyös (1633), Ungvár (1646), Eperjes (1647, 1673), Rozsnyó (1656), Sárospatak (1663), Lőcse (1673), Nagybánya (1674, 1687), Eger (1687) voltak A rend máig hatékony eszköze a hit és tudás magas szintű harmóniájának megteremtése. Lelkiségének alapját és a hitélet megújításának forrását Loyolay Szt. Ignác Lelkigyakorlatok című munkája jelenti. Ennek középpontjában a személyes Isten-tapasztalat megélése áll. Ezt, valamint a katolikus hitélet újjászervezését segítette elő a rend missziója nyomán Európa szerte megjelenő vallási társulatok tevékenysége. (Mária Kongregáció, Agonia Christi társulatok) A Jézus Társasága rend tagjai 8-10 évig tartó felsőfokú tanulmányok elvégzése után a kor legmagasabb szintű műveltségét szerezték meg.. Ennek köszönhetően a 18. században a teológia, filozófia, matematika, csillagászat, földrajz és orvostudomány területén kimagasló eredményeket értek el. Európában egyedülálló, egységes alap és középfokú tanulmányi rendszert alakítottak ki. (Ratio studiorum, 1599). A történelmi Magyarország területén több egyetemet alapítottak (Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár, Buda) A megújuló hitélet és az oktatást tankönyvekkel, liturgikus és imakönyvekkel a jezsuita nyomdák látták el. A rend egyetemes céljai és eredményei óhatatlanul ellentétbe kerültek az egyes uralkodók érdekeivel. Ez végül oda vezetett, hogy a 1773-ban XIV. Kelemen pápa elrendelte a Jézus Társasága szerzetesrend feloszlatását. A rend nyolcvan évvel később, 1853-ban telepedett meg ismét Magyarországon, és 1909-ben megalakult az önálló magyar rendtartomány. 1

2 II. Barokk szekrény. Pácolt, festett fenyő. 18.század Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Ltsz Az un. jezsuita könyvszekrény baloldali ajtószárnyának habkartonra fotózott képe (Fotó: Á. Tóth József) 1.kép Szám szerint 30 ezer oszmán törököt vertek le a tengeren. Isten után egyedül neked köszönhető ez ó Szent Szűz. Azóta hívnak téged szívesen Győzelmes Máriának. 2. kép Ki önt majd vizet a fejemre és ki indítja meg szemeimben a könnyek patakját? Jeremiás 8. III. Álló vitrin Benne: A sárospataki jezsuiták kelyhe jezsuita szentek képeivel aranyozott ezüst, 18. század Ltsz: Az egri székesegyház Agonia Christi társulatának névsorát tartalmazó könyv, Főegyházmegyei Levéltár, Eger Pezsgir (török díszkendő) Sátoraljaújhelyből a pálos-piarista rendházból patyolatszőttes, 17. század Ltsz: Fogadalmi apácamunka Nepomuki Szt. János tiszteletére Girincsről, 18. század, osztrák Ltsz: 2

3 IV. Barokk szekrény. Pácolt, festett fenyő. 18.század Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Ltsz Az un. jezsuita könyvszekrény jobboldali ajtószárnyának molinóra vagy habkartonra fotózott képe (Fotó: Á. Tóth József) 3.kép Tisztuljon meg a szívem a te igazságodban zsoltár 4.kép Fekhelyemen éjszakákon át töprengtem, kit szeret a lelkem. Kerestem, de nem találtam. Énekek éneke 3. V. Nepomuki Szent János hársfa, 18.század, magyar Ltsz: Leírás: Aranyozott festett hársfa. Bal térdét felhúzva, félig ülő pózban mindkét karját széttárja. Nagyobb kompozíció (oltár?) része lehetett. Helye: A kiállítóterem bal hátsó falfelületén a tárló felett. Nepomuki Szent Jánosnak, Csehország patrónusának tisztelete a katolikus megújulás időszakában, a jezsuita rend tevékenységének köszönhetően egész Közép-Európában elterjedt.1556tól 1623-ig a cseh, morva és magyarországi jezsuiták közös provinciába tartoztak. A század első felének kiváló magyarországi jezsuitái tanultak. Olmütz, Prága egyetemén és a brünni próbaházban. Az önálló cseh provincia első tartományfőnöke a magyarországi Gregorius Rummer volt. A magyaroszági rendházakban a 17.század második felétől jelentős számban megfordultak cseh, morva vagy sziléziai jezsuiták, elsősorban a nagyszombati, kassai, pozsonyi és trencsényi kollégiumokban. A török kiűzésének 3

4 időszakában cseh tábori misszionáriusok tartózkodtak Magyarország területén, akik a cseh, morva és sziléziai katonák lelki gondozása mellett térítő munkát is végeztek. Mindennek máig látható eredménye Nepomuki Szent János tiszteletének elterjedése a Kárpát-medencében. VI. I.Tárló Benne: 1. Anyakönyv. Kinyitva. Mellette egy szövegrész latinul és magyarul Helye: Kiállítóterem bal hátsó fala. A sárospataki római katolikus plébánia jezsuita atyák által vezetett, első fennmaradt anyakönyve ( ) 11 Aprilis 1664 Ego Joannes Grueber Baptisavi Franciscum Glik Joannis Glik et Saraae Gliestins legitimum filium, item Mariam, et Elisabetham Alberti Schwetter et Stefaniae Ablin filias, assistentibus plurimis Patrinosque agentibus Celsissimis Principibus Sophia, Francisco, et Helena de Rakoczy április 11-én Én, Grueber János sokak jelenlétében megkereszteltem Glik Ferencet, Glik János és Gliestins Sára törvényes fiát, valamint Schwetter Albert és Ablin Stefánia Mária és Erzsébet nevű lányait. Keresztszülők voltak a nagyságos Rákóczi fejedelmi családból [Báthory] Zsófia, [I. Rákóczi] Ferenc és [Zrínyi] Ilona. 2. A A sárospataki jezsuita rendház 1773-ban, a rend feloszlatásakor készített felmérési rajza. Homlokzati nézet, pince és emeleti alaprajzzal Földszinti alaprajz Fotó reprodukció VII. Sárospataki jezsuita sekrestyeszekrény ajtaja a máriapócsi kegykép metszetével díszítve tölgyfa, papír, textil applikáció, 18. század A szekrényről leszerelte Váradi László én. Tisztításra átadva a MNM Rákóczi Múzeuma számára. Tisztítja: Váradi László Ltsz: Leírás Helye: Kiállítóterem jobb hátsó fala, a tárló felett A katolikus megújulás sikerében jelentős szerepet játszott a Mária tisztelet terjesztése és terjedése az egész országban. A században sorra születnek meg azok a Mária kegyhelyek, amelyek a Kárpát-medence vallási térképét máig meghatározzák. Ezek közül kiemelkedik a máriapócsi könnyező Istenszülő kegyképének tisztelete. 4

5 A Szabolcs vármegyei kis falu görögkatolikus templomában lévő Istenszülő-ikon november 4. és december 8. között csodás módon könnyezett. I. Lipót császár a képet 1697 márciusában Bécsbe vitette. Útközben több másolat is készült például a bárcai jezsuiták által festett, ma a kassai dómban látható kép. A kegykép könnyeivel átitatott kendők először az egri jezsuitákhoz kerültek. Az eredeti képet 1697 szeptember 11-én helyezték el a bécsi Szent István dómban. Savoyai Jenő herceg Zentánál ezen a napon mért döntő vereséget a török seregekre. A Pócsi Istenszülőnek, mint a török elleni harcokban is hathatós segítőnek a tisztelete gyorsan terjedt. Fölerősítette ezt az a tény, hogy 1715-ben a pócsi templomban elhelyezett másolat újra könnyezett. A pócsi kegyképnek több másolata is készült, metszeteken, szentképeken keresztül terjedő tisztelete Sárospatakon is nyomon követhető a tárgyi emléken túl a Jezsuita Historis Domus1702-ben született feljegyzéséből, amely szerint szerzetesek és világiak felajánlásából.. vettünk egy hatalmas damaszt zászlót, amelynek egyik oldalán jótevőnk védőszentje, Szent György, a másik oldalán pedig a könnyező Pócsi Mária képe látható. (Jézus Társasága Pataki Rendházának Története o. Fordította: Fábián István, Kézirat) VIII. Tárló-II Helye: Kiállítóterem jobb hátsó fala Benne: Memoralia, Egri Mária Kongregáció évkönyve 1. Memoralia Consuetudines Provinciae Austriae et Ordinationes (JTMR Levéltár, I előtti iratok) 40x32 cm A kötet feltehetőleg a sárospataki jezsuita rezidencia tulajdona volt. A kötet három részre tagolódik. Az első részben (Memoralia) az osztrák rendtartomány provinciálisainak pataki látogatásaikor ( ) a rendház életével kapcsolatban feljegyzésre került megfigyelései, észrevételei, javaslatai olvashatóak. A második részben (Consuetudines) az osztrák rendtartomány rendtartása található. A harmadik rész a között keletkezett legfontosabb tartományfőnöki utasításokat, rendeleteket tartalmazza rövid kivonatban. 2. Historia seu Annuae res gestae Sodalitatis B. M. V. sub titulo Elisabetham Visitantis in Archi-Episcopalis S. I. Gymnasio Agriae erectae et confirmatae. Anno a Partu Virginis (JTMR Levéltár, I előtti iratok) 30x20 cm A kötet az egri jezsuita gimnázium Erzsébetet látogató Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kongregációjának számadáskönyvét és évkönyvét tartalmazza. Rendkívül ritka az ilyen komplex forrás a kora újkori jezsuita alapítású gimnáziumok Mária Kongregációjáról. A mai Magyarország területéről Győrből van adat hasonló fennmaradt forrásról. Az évkönyv sokrétű, színes adataival jól kiegészíti az Egri Főegyházmegye Levéltárában őrzött egri jezsuita Historia Domust, e két forrás segítségével mély betekintést lehet nyerni a püspöki székhely vallási életébe és mindennapjaiba. 5

6 VII. A sárospataki jezsuita rendház kapujának IHS-címerfaragványa 1705-ből Fotó Filep Antal 1965 Helye: Kiállítótér jobb oldalának ajtómélyedése. Részlet a Historia Domus évi bejegyzéséből: Magán a Rezidencián új kőkapu keret készült, felső részén a Társaság kőből kifaragott jelvényeivel, a kapu ezen kívül elegáns, kőből készített kocsibejárót kapott, új élelmiszer tároló ház létesült, az istállók új tetőt kaptak, és kőfallal készült új előcsarnokot, amely különösen szüreti időben nagyon hasznos és szükséges. (Jézus Társasága Pataki Rendházának Története o. Fordította: Fábián István, Kézirat) VIII. Loyolai Szent Ignác A szerencsi plébániatemplomból hársfa, magyar, 18. század Ltsz: Leírás: Aranyozott hársfa, Kerek talapzaton álló férfialak miseruhában. Könyökben meghajlított jobb kezét előre tartja, balját manipulussal mellére fekteti, balra fordított fejjel felfelé tekint. Helye: A kiállítóterem jobb oldalán a Telekessy patikaszekrény bal oldala IX. Telekessy patikaszekrény patikaedényekkel Kölcsönzés. Dobó István Vármúzeum, Eger Ltsz: (kétszárnyúüvegajtós szekrény Telekessy Patika berendezéséből) Helye: A kiállítóterem jobboldalán szemben az álló vitrinnel Telekessy patikaszekrény tölgyfa, 18.század Egerben már a török hódoltság idején, 1644-ben megjelentek az első jezsuita prédikátorok és 1687-ben telepednek meg. Ekkor kezdik el a rendház, templom és iskola építését. A gyógyítással is foglalkozó jezsuiták 1713-ban Telekessy István püspök bőkezű adományából rendházukban patikát létesítenek. A patika 1714-ben nyílik. Első gyógyszerésze a jezsuita szerzetes Steyr Gáspár. A patika berendezése tölgyfából készült barokk-rokokó stílusban. Telekessy-címeres patikaedények 6

7 Főegyházmegyei Múzeum, Eger A patika eredeti felszerelésből származnak a Telekessy-címeres, festett, fajansz edények, amelyből az országban 18 db ismert. X. Gonzága Szent Alajos A szerencsi plébániatemplomból hársfa, magyar, 18. század Ltsz: Leírás: Aranyozott hársfa. Kerek talapzaton álló férfialak reverendában, csipkés karingben. Bal lábbal hátralép, jobbra hajtott fejjel a kezében tartott hiányzó feszületre tekint Helye: Telekessy patikaszekrény jobb oldala XI. Tárló-III Helye: a kiállítóterem jobb első fala Benne: 1. BARKÓCZY FERENC liber gradualis-a Nagyszombat, 1729 Érseki Levéltár, Eger Barkóczy Ferenc későbbi egri püspök, majd esztergomi érsek, nagyszombati egyetemen történt filozófiai magiszterré avatása alkalmából kiadott tézislapok. A terjedelmes, barokk stílusra tipikusan jellemző cím magyar fordításban a következő: Magyarország uralkodóival együtt, összefoglalás módján bemutatva, amikor is az igen-igen kiváló, tisztelendő és igen tanult Barkóczi Ferenc úr Szala grófja, a szabadművészetek és a filozófia magisztere, aki a Királyi Magyarország, Kollégium Generáléjának növendéke is egyben, akinek magának a vizsgatételvédés alkalmából a legszentebb Császári és Királyi Fenség jóvoltából aranylánc adatik, a Kiváló, Érseki, Jézustársasági Nagyszombati Egyetemen. Főtisztelendő Pater Tolvay Imre professzornak, aki a Jézustársaság tagja, a szabadművészetek filozófiai doktora, előadásai alapján az egyetemes filozófiából való vizsgatételeket megvédte szeptember hónap 8. napján. 2. Graguális könyvek colligátuma A barokk kori egyetemeken és főiskolákon a tudományos fokozatok doktorátus, licenciátus, bakkalaureátus elnyeréséhez nyilvános vizsgát kellett tenni. Ennek tételeit művészileg metszett tézislapokon tették közzé. A megjelent vendégeknek pedig kiosztották valamelyik professzornak erre az alkalomra kinyomtatott latin nyelvű értekezését. Ezek a kis alakú füzetek hamar elkallódtak, s mára könyvritkasággá váltak. 7

8 Ilyen a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény kolligátuma a bécsi, grazi, nagyszombati és kassai egyetemek és főiskolák 16 graduális könyvecskéjével. Közülük öt unikumnak eddig csak a címét ismerték, vagy csak külföldön volt fellelhető példánya. Különösen érdekes Hingerle Ágoston jezsuita atyának Indiáról és az ő dicsőséges ifjairól tartott beszédeit tartalmazó 2. sz. könyvecske, 7 metszettel. Ebben Indiához csatolja Japánt, Amerikát és a csendes-óceáni térséget. 1. BEBELIUS, Henricus: Facetarium... libri tres, a mendis respurgati... His accesserunt selectae quedam Poggij facetiae. His additae sunt et Alphonsi Regis Arragonum... facetiae : Item prognosticon... Jacobi Heinrichmanni. Tubingae, fol. (1-5. fol. hiányzik); 14 cm. 2. HINGERLE, Augustin S.J.: De India, ejusque gloriosa iuventute sermones : honori... doctorum... dum per... Augustinum Hingerle... philosohiae laurea ornarentur. Viennae, [4] p., 7 t. metszetek; 15 cm. 3. S. Judas Thaddaeus Apostolus. 6. fol. (lapok széle, alja levágva); 14 cm. 4. HRABOVSZKI, Nicolaus: Ad Maiorem Dei Gloriam : Dvellvm amoris in quatuor orbis partibus pro uno Xaverio magno Indiaram apostolo. (Cassoviae) fol.; 14 cm. Ismeretlen kassai unikum. A kiadás helye a címlap alján levágva. 5. KRIMER, Ferdinandus S.J.: Gradus philosophici sanctioris philosophiae. Graecii, fol.; 14 cm. 6. MELEGHY, Franciscus S.J.: Divus Stephanus rex et apostolus. In verae sapientiae idaeam...tyrnaviae, Typ. Acad. per Matthiam Rietmiller, fol.; 13,8 cm. A művet Ranscgburg G.: Catalogus 350. (1937, 339 sz.) alapján ismerték, eddig nem volt fellelhető példánya. 7. WINSAUER, Franciscus S. J.: Sapiens nobilitas. Graecii, fol.; 14 cm. 8. GERALDINUS, Balthasare S.J.: Seneca philosophus. Viennae, fol.; (lapok széle, alja levágva) 14 cm. 9. BERNARDUS, Petrus S.J.: Palladia fontinalia, seu fons gentilitius. Graecii, fol.; 14 cm. 10. PETHOE, Stephanus S.J.: Sex insulae fortunatae, seu laurea philosophica. Tyrnaviae, Typ. Acad fol.; 13,7 cm. 11. MANNGEN, Carolus: Nexus Europaei glorioso nexui auraei torquis inscripti. Tyrnaviae, Typ. Acad fol.; 13,8 cm. Unikum. Egyetlen példányát Szabó Károly a bécsi bencéseknél látta. Egy töredék példány van az OSzK-ban Georgius Landovics név alatt. 12. ZIEGMILLER, Joannes S.J.: Conclusiones ex universa philosophia. Graecii, Widmanstad, fol.; 14 cm. 13. MILSER, Hieronimus S.J.: Theosophia sacra, sive apotheosis sex illustrium theologorum. Viennae, Cosmerovii, fol.; 14 cm. 14. Petrus Pazmany, S. R. E. Cardinalis archiepiscopus Strigoiensis, Regni Ungari Primas. Viennae, Typ. Matthaei Cosmerovii, p.; 14 cm. Unikum. 15. SCHRETTER, Carolus S.J.: Aquila regiarum virtutum hierogliphicum. Tyrnaviae, Typ. Acad. per Mathiam Rietmiller p.; 13,8 cm. (a felső margó levágva). Unikum. 16. MELEGHY, Franciscus S.J.: Magnus Indiae Patriarcha, et apostolus Xavier. Tyrnaviae, Typ. Acad p.; 13.8 cm. (a felső margó levágva) 8

9 XII. Hingerle Ágoston SJ graduális könyvecskéjének metszetei A falon képként elhelyezve a könyvből kifotózott 5 metszet, nagyítva, paszpartuzva, keretezve. Hingerle Ágoston SJ graduális könyvecskéjének metszetei HINGERLE, Augustin S.J.: De India, ejusque gloriosa iuventute sermones : honori... doctorum... dum per... Augustinum Hingerle... philosohiae laurea ornarentur. Viennae, p. Fotó reprodukció XIII. Tárló-IV Helye: a kiállítóterem közepe összefordítva az V. tárlóval Benne: A sárospataki jezsuita rendház könyvtárának két kötete. Bejegyzés Residentiae Patakiensis ANTOINE, PAUL GABRIEL ( ) Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio / Paulus Gabriel Antoine. - Cassoviae : Typ. Academicis Societatis Jesu, p. PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) Hodoegus : Igazsagra-vezerlö kalavz, mellyet irt es most sok helyen jobbitván ki-bocsátott / cardinal Pazmany Peter esztergami ersek. 3. kiad. Posonban [typ. Societatis Jesu] M.DC.XXXVII. - XII, 1073 p. XIV. Tárló V Helye: Kiállítóterem közepe Benne: PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) Kalauz : Az az Pázmány Péter Kalauz nevű könyvének rövid sommálya, melyet... nyomtatásban kibocsátott Ambrosovszky Mihály / bev. Barkóczy Ferenc érsek. - Eger : Bauer, p. PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) A' Romai anyaszentegyház szokasából, Minden Vasarnapokra...Predikacziok. Poson, ny. n p. 9

10 Felhasznált irodalom: Kovács Eszter: Magyarországi jezsuiták és a cseh rendtartomány ( Csehország, Morvaország, és Szilézia) 1773-ig. Doktori értekezés tézisei. Piliscsaba, Kézirat) Löffler Erzsébet: A Telekessy Patika.in: Agria XXV-XXVI. Annales Musei Agriensis Eger, Puskás Bernadett: A máriapócsi kegykép művészettörténeti vonatkozásai Jordánszky Elek: Magyar Országban, s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leirása. Posonban, ) Tüskés Gábor-Knapp Éva: Nepomuki Szent János tisztelete In: Ethnographia, o. Tüskés Gábor-Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a században. Osiris Kiadó, Budapest,

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. december 8-i ülés Az ülés napirendje 1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága november 2-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága november 2-i ülés KJB / 2015.11.02. Kulturális Javak Bizottsága 2015. november 2-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.11.02. 1) Troubetzkoy, Paul (Paolo) (Intra, 1866 Pallanza, 1938): László Fülöp ülőportréja, 1931

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2009. május 6-i ülés 1. Hreblay-féle lepkegyűjtemény védetté nyilvánítása Az ülés napirendje 2. Kő Pál (Perespuszta, 1941 ): Fa dombormű, 1981 (fa, 220x880 cm, az Intercontinental

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Rácok, hajdúk, újkeresztények Egerben (1687 1699)

Rácok, hajdúk, újkeresztények Egerben (1687 1699) MIHALIK BÉLA VILMOS Rácok, hajdúk, újkeresztények Egerben (1687 1699) Kilencvenegy esztendei török uralom után 1687. december 17-én szabadult fel Eger. E kilenc évtizedes uralom nyilvánvalóan nem maradt

Részletesebben

A Kulturális Javak Bizottsága november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

A Kulturális Javak Bizottsága november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: A Kulturális Javak Bizottsága 2016. november 14-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: [napirend előtt] Ismeretlen mester: A vát-szentkúti Mária-kápolna egykori kegyképe, 1743 előtt (fémfonál,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

A győri Congregatio Agoniae Christi tevékenységének és társadalmi szerepének vizsgálata az 1743 és 1753 közötti időszakban

A győri Congregatio Agoniae Christi tevékenységének és társadalmi szerepének vizsgálata az 1743 és 1753 közötti időszakban A győri Congregatio Agoniae Christi tevékenységének és társadalmi szerepének vizsgálata az 1743 és 1753 közötti időszakban Szuly Rita Bevezetés A 18. század társadalom- és eszmetörténetének vizsgálata

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Helyszíni gyakorlat Középkor

Helyszíni gyakorlat Középkor Helyszíni gyakorlat Középkor Tárgykód BBN-MŰV-310/c Időpont Csütörtök, 16.00 17.30 Helyszín BTK MUK 6-8 I/110 és terep Oktató Kusler Ágnes (agnes.kusler@gmail.com) A szeminárium két részre tagolódik: a

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon Szabó Irén Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény hivatalosan 1967-ben kezdte meg működését múzeumi, könyvtári, levéltári és adattári tevékenységi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2008. július 9-i ülés Az ülés napirendje 1. John Ellicott: Asztali zenélő óra, 1765 körül, London. (Ébenfa, fém óraszerkezettel, negyedütős zenélő szerkezettel, rugóhajtással,

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART Sajtóközlemény Öt év előkészület után a Discover Baroque Art 2010. január 21-én elindul. Nyolc európai ország,

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2007.12.06. Kulturális Javak Bizottsága 2007. december 6-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2007.12.06. 1. Cuno Amiet (Solothurn, 1868 - Oschwald, 1961): Fiatal lány, (Olaj, vászon, 32 x 32 cm, Jelezve

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN

A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Bo r s o d i C saba A FERENCES LEVÉLTÁRAK SORSA 1948 UTÁN Takács J. Ince és Pfeiffer János a veszprémi egyházmegye ferenceseinek történetéről írott munkáját 1948-ban zárta le. Ekkor Magyarországon két

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Kovács Eszter MAGYARORSZÁGI JEZSUITÁK ÉS A CSEH RENDTARTOMÁNY (CSEHORSZÁG, MORVAORSZÁG ÉS SZILÉZIA) 1773-IG

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Kovács Eszter MAGYARORSZÁGI JEZSUITÁK ÉS A CSEH RENDTARTOMÁNY (CSEHORSZÁG, MORVAORSZÁG ÉS SZILÉZIA) 1773-IG Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola Vezetője: Prof. Dr. Fröhlich Ida Újkori Eszmetörténeti Műhely Vezetője: Dr. habil. Őze Sándor DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kovács Eszter

Részletesebben

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók Kulcstartók Keresztneves kulcstartók M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 lej M?anyag kulcstartó, 5.00 Cod #692 Cod #691 Cod #690 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm

1261-1950 4 1,58 fm. 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm A FE RE N C ES _ L E V y ÁR = P N D J EG Y Z jk j 1261-1950 4 1,58 fm A T A R T O M Á N Y F Ő N Ö K S É G E K IRATAI 1. Mohács eló'tti oklevelek és pápai bullák 1261-1526 0,80 fm 2. A szalvatoriánus ferences

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai:

A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: A Kulturális Javak Bizottsága 2015. május 4-i rendes ülésének napirendje és állásfoglalásai: 1. Radnóti Miklós hagyatékából 2014. október és november folyamán budapesti árveréseken felbukkant tárgyak (7

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága július 7-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága július 7-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2014. július 7-i ülés Az ülés napirendje 1. Apponyi Balázs báró (főispán, 17. század első fele): In Divini et Regii Prophetae David Triadem Quinquagenariam, Seu Psalterium Interpretatio

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

p. jó állapotú, 2 példányban

p. jó állapotú, 2 példányban X. A ferences harmadik iratai 39 kötet 5 doboz 1 CD 1,36 ifm Készítette: Faragó Dávid, 2015. július régi jelzet raktári név cím évkör terjedelem megjegyzés szám 1. kötet Beszámoló a Szűz Máriáról Ferences

Részletesebben

ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK

ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK kamarakiállítás Galánthai gróf Eszterházy Károly váci püspökségének 250. évfordulója emlékére VÁCI EGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY 2010. 250 éve foglalta el a váci püspöki széket

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2008. december 17-i ülés Az ülés napirendje 1. Bernáth Aurél (Marcali, 1895 Budapest, 1982): Szentivánéji álom és Az ember tragédiája, 1971-1973 (al fresco, al secco, egyenként

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth L. út 44. Tel.: 47/513-250, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben