merre tovább városregenerálás?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "merre tovább városregenerálás?"

Átírás

1 merre tovább városregenerálás? Gauder Péter Studio Metropolitana Gauder Péter Copyright Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 a település-alakítás gyakorlatának története! Első Fázis: természeti források használata Második fázis: kis részben majd nagyrészt művi ember alkotta Harmadik fázis: kis részben tervezett majd nagyrészt tervezett Negyedik fázis: csekély kutatás s a tervezésről jövőben sok kutatás a tervezésről és a tervezettről Studio Metropolitana Gauder Péter

3 Megnyitás: Változás a feladat-meghatározásban A város v élő organizmus: folyamatosan változik, alakul, növekszik és elhal! az élet =változás: minden folyékony, floating Az ipari társadalomnak vége / az emberi társadalom történetében csak rövid periódus A világ a tudásból és az infóból csinál pénzt! A város v vállalkozv llalkozás: előnyök kihasználása Aa tőke új medreket keres növekvő folyási sebesség mellett! Hogyan tehetjük hasznossá?! Studio Metropolitana Gauder Péter

4 hogy néz ki az igazgatás ma? A városépítés-tervezés általánosan érvényes szemlélete, használatos intézmény és eszközrendszere nem alkalmas, mert Tervcentrikus, korlátozó (cél a terv maga, mint forrásszervező / kolduló / dokumentum) Voluntarista: egyszerre, nagyberuházásként akarja megoldani a problémákat Statikus: a folymatokat a piaci tényezők időbeli változásának figyelembevétele nélkül fogja fel Irányított: a közösségi források nem kerülnek hatékonyan felhasználásra Sok egyes / elemi információ kevés kommunikáció Studio Metropolitana Gauder Péter

5 hogyan fog kinézni a jövőben? Probléma- és nem feladat-orientált Fogyasztóorientált Polgár és gazdaságbarát (ma ezek ellenfelek!?) Gyors és költségtakarékos (közpénz) Nem igazgatás hanem alkotás, teremtés Dinamikus hálózat Transzparens befelé és kifelé Studio Metropolitana Gauder Péter

6 Hogyan és minek kell változni? Eddig a meglévő (megszerezhető) közforrásokra alapult (input orientált) Jövőben: Keresletre alapozott (output orientált) Problémamegoldó (hatékonyság-orientált) Fejlesztési potenciál alapú (jövőorientált) Studio Metropolitana Gauder Péter

7 (anti)tézis (anti itt annyit jelent, hogy a jelenlegi általános felfogással szemben ) Tér (space) mint térség szinten: Megváltozott, változóban van a városok aktualitása, sıt Castells Gergen, Sassen, Meyrowitz (és mások) gondolatai megmutatták, hogy immár a definíciója is Megváltozik a városok természete és a városi versenyképesség (a túlélés) dinamikája A technológiai fejlıdés, a mindent átható kommunikáció és közlekedés általában, azaz a Föld humán domináltsága következtében a városhálózatok, település-ötvözıdések / város-régiók, felértékelıdnek Studio Metropolitana Gauder Péter

8 (anti)tézis folytatás Tér (place) mint hely szinten: A város(ok)nak azok az összetevıi, elemei amelyek a múltban komfortossá, élhetıvé - talán irigyelhetıvé - tették a jövıben esszenciális összetevıi a település túlélésének, versenyképességének A város fenntarthatósága a város közösségének fenntarthatóságát is igényli Az embernek mint az információs / posztmodern korban legfontosabb termelési eszköznek a jól tartása, komfortja meghatározó a hely versenyképessége szempontjából Kulcskérdés az emberek közötti interakciók létrejötte, az ehhez szükséges lehetıség megteremtése, biztosítása A nyugati kultúrában a közösségi terek közvetítik a települések lelkét, spirituszát A spiritusz a korpuszban (fiziológia - vö - anatómia) fejezıdik ki, realizálódik, manifesztálható Mindezek együtt a várostervezés új módszereit szomjazzák / igénylik Studio Metropolitana Gauder Péter

9 (anti)tézis folytatás A funkcionalista, modernista tervezés az ipari kor gyermeke (minden mérhetı, kiszámítható) Az ipari kor meghatározói - mint az áruszállítás, vagy helyben munkaerı megváltoztak A racionalitás már megkérdıjelezıdött, a 18 századi tiszta ész lassan out Az ember került a középpontba, a gondolkodó, alkotó, innováló ember: az ember (a gondolkodó) válik értékké ( termelıerıvé), így fontossá Különösen a fiatalok, mivel egyre kevesebben lesznek. Az ifjúság értékei válnak egyre inkább általános értékekké. Az embernek érzelmei vannak, sıt a racionális döntéseit érzelmi szőrın keresztül hozza Ennek következtében: Az érzelmek értékké válnak: a hedonizmus, a crazy in Studio Metropolitana Gauder Péter

10 (anti)tézis folytatás A modernista funkcionális princípiumok elmozdulnak normatív princípiumok / gondolkodás, érzelmek, percepció felé Nincs egyetlen helyes megoldás már, a kultúrák attitődök keveredésével egyre kevésbé lesz A várost emberek lakják, akik részesei a város eko[1]-szisztémájának és akiknek lehet és kell is részt venniük a városmegújítás tervezésébenmegvalósításában Már nem lehet domináló, oktrojáló voluntarista módon tervezni-irányítani és pláne nem lehet ilyen módon megvalósítani, a megvalósítást menedzselni Ez magával hozza azt a felismerést, hogy a városlakóknak (rezidensek) és a városhasználóknak (bejárók, turisták) szerepük van, mint a tervezés résztvevıinek a környezetük, a terek (space és place) módosításában Ehhez (nyitottan) kommunikálni kell! Ami által a terv normatív elemekkel gazdagodik [1] gazdasági Studio Metropolitana Gauder Péter

11 (anti)tézis folytatás Egy fenntarthatóan versenyképes, nyerı városnak érzelmi identitásra van szüksége Egy nyerı városnak spirituszra, humán inputra, ehhez interakciókra van szüksége Egy nyerı városnak az interakciókhoz vitális terekre, élı, dinamikus, humánus (érzelemteli, szimbolikus, ünnepi, etc) minıségi életterekre van szüksége Ehhez az általunk javasol hasznos, új típusú irányítási eszközök Fınix avagy város-reneszánsz / regenerális program Térítı / place-maker program épp így a közösségi (konzultatív / részvételi, etc) tervezés Studio Metropolitana Gauder Péter

12 Túljutni az evidencián ( az elıadás fókusza) A város-reneszánsz program alapfilozófiája, teoretikus megalapozása: A várostudomány általában megmarad annál a (Gottdiner tıl (1994) származó) (deduktív) alappremisszánál, hogy a települések tereinek térbeli mintái megfelelnek a társadalmi szervezıdés méhében ható erık akcióinak. Amennyiben a (egy, valamely) térnek minőségileg új formája alakult / fejlődött ki (valahol), az azt mutatja, hogy a társadalmi szerveződés számos módja szintén megváltozott A városkutatók ex post elemzései általában ezzel a jelenséggel foglalkoznak (lásd bevásárló központok, gépkocsi-közlekedés, vagy rozsdaövezetek, belvárosok kiürülése) Induktív ajánlás / koncepciónk A városok irányításának, kormányzásának éppen ennek a passzív formulának az ellenkezıjét ajánlom a történeti városrészek (és a városrégiók) megújításának menedzselése során alkalmazni : Fordított ok- és okozati-kapcsolatot létrehozva a megfelelıen konstruált terek létrehozásával, ilyenek létrehozásának stimulálásával megteremtıdik a lehetıség, a kapacitás a kívánatos társadalmi szervezıdés kialakítására, a közösségek építésére. Ez azon a megfontoláson, felismerésen és megfigyelésen alapszik, hogy a tereknek humán outputjuk (is) van (pl: annó lakótelepek, ma plazák, Liszt Ferenc tér, Ráday utca) Studio Metropolitana Gauder Péter

13 folytatás A város-reneszánsz program a települések, városok közös(ségi) tereire fókuszál, azok minıségi megújítására helyezi a hangsúlyt. Az újjákonstruált terek mindenképpen új életet és energiát kell hozzanak elöregedı, kiürülı, haldokló városi terekbe, környezetüknek új közösségszervezı központjává, gravitációs pontjává, kisebbnagyobb közösség élı lüktetı szívévé kell legyenek. A közösségi tér -projektek mindig közösség-orientáltak kell legyenek, olyanok, amelyek az emberek interakciói számára kreálnak helyet, ahol az urbanizáló erık, a gazdaság privát aktorai is kellı stimulust kapnak, ahol gazdasági dinamikával találkoznak ahhoz, hogy létrehozzák ezeket az új térstruktúrákat. Mindezt intenzíven menedzselni, gerjeszteni szükséges. Studio Metropolitana Gauder Péter

14 CITY IN DIALOGUE megtisztelő figyelmüket megkösz szönöm Gauder PéterP Studio Metropolitana Budapest Studio Metropolitana Gauder Péter

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül?

Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? Örökségvédelmi szempontú vélemény és javaslat az Új Széchenyi Terv vitairatához avagy Felemelkedés kultúra nélkül? K U L T U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H I V A T A L 2010 Örökségvédelmi szempontú

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA BUDAPEST 2012 1 Írták: Csoma Gyula: 1-1.8. valamint a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.4.1. fejezetek Kraiciné Szokoly Mária:

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája

Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája Pedagógiai háttér: környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiája A környezeti nevelés, vagy az egyre inkább terjedő megnevezéssel a fenntarthatóság pedagógiája, mint az átfogó szocializációs folyamat

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Educatio 2013/1 Radó Péter: Egy végtelen történet: közoktatási decentralizáció Délkelet-Európában. pp. 47 59.

Educatio 2013/1 Radó Péter: Egy végtelen történet: közoktatási decentralizáció Délkelet-Európában. pp. 47 59. Egy végtelen történet: közoktatási decentralizáció Délkelet-Európában Amennyire az intelligens kormányzás és a nyílt problémamegoldó oktatáspolitika alkotás szempontjából Európa északnyugat régiója a legfontosabb

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben