A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE"

Átírás

1 A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005

2 Előszó A szécsényi Római Katolikus Plébánia jelentős múltra tekint vissza, mely nagy lelki és hagyománybeli gazdagságot ajándékoz egyházközségünknek. Amikor a XXI. század elején plébániánkról gondolkodunk, e múltbeli gazdagságra és a jelen hasonlóan gazdag adottságaira alapozva kell a jövő felé tekintenünk, figyelembe véve az idők jeleit és keresve Isten akaratát, összhangban az Egyház tanításával és útmutatásával. Az Egyház Isten akaratából született, Isten maga őrködik felette és vezeti, de mindezt embereken, híveken és pásztorokon keresztül, akik keresik az Ő akaratát. Minden hosszabb távú emberi cselekvés tudatosságot, előregondolást, tervezést tételez fel. A világegyházban régóta gyakorlat a lelkipásztori tervezés a legkülönbözőbb szinteken (földrész, ország, egyházmegye, plébánia). II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása alkalmával nyomatékkal felhívta a magyar egyház figyelmét erre a tudatosságra, lelkipásztori terv készítésére. E folyamat keretében minden magyarországi egyházmegye és számos plébánia megrendezte zsinatát, elkészítette és folyamatosan megújítja lelkipásztori tervét, keresve a megújulás módját, a jövő felé való tudatos haladás útját. A februárjában megalakult új képviselőtestület e folyamatba kapcsolódva célul tűzte ki a szécsényi plébánia lelkipásztori tervének elkészítését. A testület bizottságai megtárgyalták az adott terület jelenlegi helyzetét és igyekeztek megfogalmazni a továbblépés irányát. A testület külön bizottságot hozott létre a terv összeállítására. Reményeink szerint e lelkipásztori terv az elkövetkező évtized plébániai életének fő irányát adja meg, amelyet minden évben konkretizálva kell alkalmazni, hogy az éves cselekvési terv elkészüljön. Mindez nem pusztán lelkipásztoraink, még csak nem is pusztán a Képviselőtestület feladata, hanem egész plébániaközösségünké. E közös gondolkodás és cselekvés eredménye lehet az az élő közösség, amelyben Isten jelen tud lenni, amely által cselekedni tud, amelyben egységben lehetünk Vele és egymással, együtt haladva Isten országa felé. fr. Lendvai Zalán, plébános 2

3 A lelkipásztori terv felépítése, tartalma: Előszó...2 A lelkipásztori terv felépítése, tartalma: Bevezető...5 A szécsényi plébánia a XXI. század kezdetén A plébánia liturgikus élete Mit tanít az Egyház a liturgiáról? A liturgia, liturgikus szertartások helyzete plébániánkon A vasárnapi és a hétköznapi szentmisék Szentség- illetve szentelmény-kiszolgáltatási liturgiák Tervek a liturgiák élőbbé, szebbé tételére A Karitász tevékenysége Mi a Karitász? A Karitász csoport tevékenysége Rászorultak támogatása: Részvétel a plébánia életében: A Karitász, mint közösség belső élete: Tervek a Karitász jövőbeni tevékenységére nézve: Evangelizáció, új evangelizáció és katekézis Az evangelizáció tartalma és jelentősége A nem hívők felé való tanúságtétel és a párbeszéd kezdeményezése A keresztény hívők újra evangelizálása A katekézis A jelen helyzet bemutatása, értékelése Általános helyzet, feltételek...13 A. Csoportok, létszám...13 B. Hitoktatók...14 C. Hely, időpont A katekézis speciális része a szentségfelkészítés...15 A. Elsőáldozási felkészítés...15 B. Bérmálkozási felkészítés...15 C. Jegyeskurzus Felnőtt katekézis...16 A. Bibliaóra...17 B. Családos csoportok...17 C. Fiatal házasok...17 D. Szülősuli...17 E. Ifjúsági hittan...17 F. A Képviselőtestület...17 G. A Ferences Világi Rend Összegzés Céljaink, terveink Hosszú távú tervek Közép- és rövidtávú terveink...19 A. Óvoda és általános iskolai korosztály...19 B. Szentségfelkészítés...19 C. Felnőtt katekézis...20 D. Katekéták Családgondozás A családgondozás jelentősége Jelenlegi helyzet értékelése: Családos közösségek: A házasság szentsége, ápolása, gondozása A fiatalok családi életre nevelése Jegyesoktatás Családgondozás Családgondozási tervek Média, pályázatok és társadalmi kapcsolatok A terület jelentősége

4 6.2 A jelenlegi helyzet értékelése A keresztény sajtótermékek Tömegtájékoztatási eszközök: film, televízió, rádió Színház, művészetek, kiállítások Az internet Társadalmi kapcsolataink Pályázatok figyelése és írása Feladataink Műszaki, fejlesztési, karbantartási tervek Értékeink A kolostor és a templom értékei Feladataink, terveink Gazdasági élet Az anyagiak használatáról és szükségességéről Anyagi helyzetünk Terveink Befejezés

5 1. Bevezető A szécsényi plébánia a XXI. század kezdetén Amikor plébániánkról gondolkodunk, az Egyház önmagáról szóló tanítását vesszük alapul: A plébánia elsősorban nem struktúra, terület vagy épület; hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi testvéri és befogadó ház, a keresztény hívők közössége. (Christifideles Laici 26) A plébánia tehát először is egyházi közösséget jelent. A Szentírás és az egyházi dokumentumok egy élő plébániaközösségről beszélnek, amely helyi egyház: Isten szeretetének jele környezetében, testvéri közösség, amelyben minden korosztály képviselve van, és amelynek lényegi eleme, hogy nem csak létezik vagy fogy, hanem kovász: missziós közösség, amelynek vonzása megtéréseket indít el. A plébániai lelkipásztorkodás fő célja, hogy a plébánia élő egyház legyen, Krisztus jele és jelenléte a világban, amely minden embert meg tud hívni az üdvösségre. A lelkipásztorkodás feladata a hívek gondozása egyénenként (sajátos helyet adva a lelkivezetésnek), és csoportokban (szentségek, hitoktatás, családok gondozása, öregek, betegek evangelizálása stb.). A korai Egyház gyakorlatára és megfogalmazására is visszanyúlva az Egyház életének négy fő területe van: a koinonia (közösség), a liturgia, a diakonia (szolgálat) és a martyria (tanúságtétel). A szakrális ünneplésben, azaz a liturgiában a hit alapvető döntését, a belső megtérést követően a hívő részese lesz Krisztus halála és feltámadása misztériumának. Ez a misztérium: a szentháromságos szeretet közösségének felkínálása az Atya részéről Jézus Krisztus halálán és feltámadásán keresztül a Szentlélek által. Ez az az Isten országa, amely Jézus igehirdetésében központi helyet foglalt el, amely elközelgett (vö. Mt 4,17), csak be kell fogadnunk. Aki részesévé vált, annak élete eltelik Isten szeretetével, sőt túlcsordul belőle mások felé a szolgáló szeretetben (diakonia) és a tanúságtételben, katekézisben illetve evangelizációban (martyria). Ezek gyümölcse a koinonia: szeretetteljes egység egymással és az Istennel, ennek szüntelen, folyamatosan gazdagodó megélése a liturgiában, a tanúságtételben és a szeretetszolgálatban. Plébániánk életében is e négy területnek kell, hogy meghatározó szerepe legyen. A Képviselőtestület bizottsági beosztásának létrehozását e területek gyakorlati lefedése vezérelte. Az alábbiakban az Egyház tanításának fényében és a Képviselőtestület bizottságainak munkája, tevékenysége tekintetében vizsgáljuk meg plébániai életünket. Minden pontban az adott tevékenységi területről szóló rövid összegző tanítás után áttekintjük jelenünket, majd meghatározzuk a továbblépés irányát, cselekvési tervünket. 2. A plébánia liturgikus élete 2.1 Mit tanít az Egyház a liturgiáról? A liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Az apostoli munkának ugyanis az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az Egyház közösségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban, és vegyék az Úr vacsoráját. (Sacrosanctum Concilium 10.) A liturgia az az esemény, amikor a plébánia mint közösség szorosabban egyesül Krisztussal, s ahol a legjobban megmutatkozik az Egyház egysége. Minden liturgikus szertartás forrása és középpontja a vasárnapi szentmise, mivel az apostolok tanúsága szerint Jézus a zsidó naptár szerinti hét első napján, vasárnap támadt fel a halálból, az ősegyház pedig Jézusnak az utolsó vacsorán tett felhívására ezen a napon kora hajnalban gyűlt össze, hogy az Úr halálára és feltámadására emlékezzenek, őt dicsőítsék és találkozzanak vele a kenyértörésben, az ige hallgatásában, és szent énekek, himnuszok éneklésében. A hétköznapi szentmisék csak az egyház történetének későbbi szakaszában alakultak ki, abból az igényből fakadóan, hogy a hívek minél gyakrabban találkozhassanak az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal. Ezek a szentmisék azonban, és minden más liturgikus cselekmény is, a vasárnapi szentmisében találja forrását, és nyeri értelmét tehát attól nem választhatóak el. A Katolikus Egyház ezért is hangsúlyozza, hogy keresztény életünkhöz lényegileg, és kihagyhatatlanul (bűn terhe mellett) hozzátartozik a vasárnapi szentmisén való részvétel. A szentségek kiszolgáltatásában Egyházunk az élő Krisztussal találkozik, ezért ezek ünnepélyes és méltó ünneplései a plébánia életének kiemelkedő eseményei. Amilyen tisztelettel, méltósággal ünnepeljük ezeket, annyira éljük át és annyira részesedünk Isten szentségében. 5

6 2.2 A liturgia, liturgikus szertartások helyzete plébániánkon A vasárnapi és a hétköznapi szentmisék Vasárnap a hívek 3 szentmisén vehetnek részt. A reggeli misére zömmel az idősebbek járnak, a 10 órai szentmise a családosoké, azaz a gyerekeké és a szülőké, de sok idősebb hívő is ekkor jár, és ez a plébániai nagymise is. Az esti misén vesznek részt a kolostorban élő novíciusok is, és az idősebbek mellett előszeretettel vesznek részt egyházközségünk fiatal tagjai. A szombat esti szentmise is vasárnapi előmise, amely szükség estén érvényes vasárnapi részvételnek számít. Sajnos sokan sajnálatosan sok gyerek és szülő a rendszeres szombat esti miserészvétellel igyekszik vasárnapját letudni, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez nem helyes gyakorlat, mert a vasárnap fent említett megszentelése hiányt szenved. A szentmiséken átlagosan hívő, nagy ünnepeken kb hívő vesz részt, a két fíliában (Benczúrfalva és Pösténypuszta) pedig kb hívő. Elmondható, hogy templomainkat a szentmiséken többnyire megtöltik a hívek, számuk azonban a kor szellemének hatására és a hívek öregedésének arányában lassan csökken. Hétköznap két szentmise van. A reggeli miséken a 3 szerzetesközösség tagjai mellett 5-15 hívő vesz részt, az esti misén hívő. Az adventi roráte szentmiséken hívő vesz részt, ez a szám hosszú évek alatt sajnos lassan csökken. Elsősorban a szülők részéről lenne szükséges a gyerekek és fiatalabbak ránevelése a rorátékon való részvételre. Gyászmiséket hagyományosan a temetőkápolnában tartunk. Itt gyakran olyan résztvevőkkel is találkozunk, akik nem járnak rendszeresen (vagy sohasem) templomba. Sajnos sokszor azok sem áldoznak, akik az elhunyt közvetlen hozzátartozói. A húsvéti, szentháromnapi ünneplésének örömteli tapasztalataiból (a liturgia szépsége, rendezettsége, átgondoltsága és fegyelmezettsége) a jövőben is szeretnénk meríteni. Szerencsés, hogy ezeken a napokon a fíliák hívei rész tudnak venni, miután külön autóbusz hozza be őket Szécsénybe. Ugyanakkor a szentmiséken való részvétel kapcsán megemlítendő sajnálatos dolog, hogy vannak, akik nem tartják szükségesnek az áldozást vagy ha áldoznak, akkor azt nem megfelelő módon teszik, elvetik vagy nem veszik figyelembe Jézusnak azokat a kijelentéseit, miszerint: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. (Jn 6,54). Megfigyelhető, hogy néhányan rendszeresen elkésnek a mise kezdetéről, vagy az áldozás után már távoznak. Vannak, akik talán megszokásból vagy buzgóságból nem csak a hívek részét mondják a szentmise szövegéből, hanem hangosan és zavaró módon végigkísérik a kizárólag a papnak mint a liturgiában Krisztust megjelenítő személynek fenntartott szövegét. Idetartozik, hogy a rózsafüzér egyébként igen ajánlott imádkozásának sem a szentmise (és áldozás) alatt van a megfelelő helye, alkalma. A gyerekek és a fiatalok a szentmiséken való részvétel méltó módját csak szüleiktől tudják eltanulni, és ez sokszor hiányt szenved, sőt a felnőttektől látnak rossz példát (rágógumi, passzív jelenlét, énekek és válaszok elhagyása, beszélgetés, mobiltelefonok csörgése). Templomunk orgonája jelenleg még elfogadhatóan működik, de folyamatos karbantartás szükséges. A távolabbi jövőben jelentősebb felújítása esedékes lesz. A szentmisék énekeit diákról vetítjük ki az elmúlt évek során megújított vetítővászonra a ben beszerzett új, speciális vetítővel. A hívek, főleg az idősebbek a hagyományos énekeket szívesen éneklik, de fiataljaink számára ezek már kevésbé ismertek. Az Egyház ősi és nagyon értékes gregorián énekeit a ferences közösség érkeztével kezdte elsajátítani plébániaközösségünk. A kezdeti idegenkedés után ma már ismert énekek ezek, amelyekbe a hívek is szívesen kapcsolódnak be. Szükséges ezek további tanulása. Sok kegyelmet jelent számunkra nem csak szentmiséinken a ferences testvérek és nővérek jelenléte. Mivel Szécsény abban a kiemelt helyzetbe van, hogy a ferences rendnek mind a négy ága jelen van városunkban (ferencesek, klarissza nővérek, szegénygondozó nővérek, FVR), e lelkiség kisugárzása meghatározója plébánia életünknek, így imádságainknak is. Sajátos kincsei ők egyházközségünknek, ezért felelősséggel is kell rájuk tekintenünk, merítve az általuk megjelenített lelki és kegyelmi gazdagságból. Örömteli, hogy a plébániának népes ministráns csoportja van, akik a hétköznap esti miséken is 6

7 rendszeresen jelen vannak, illetve hogy a vasárnapi családos miséken fiatalok, a még Debora nővér által szervezett lektor csoport olvasnak fel, adventben családok vezetik a gyertyagyújtási imádságot, nagy ünnepeinken pedig felnőttek olvasnak fel. A Szécsényi Harangokban rendszeresen jelennek meg a liturgiát, jelképeket, a szentségi életet magyarázó írások. A betegek számára havonta egy alkalommal a szentmiséről videofelvételt készítünk a templomban, amelyet a kábeltelevízió csütörtök délelőtti időpontban sugároz Szentség- illetve szentelmény-kiszolgáltatási liturgiák A csecsemőkeresztelések jelenleg vasárnap 9 órakor vannak, ha van rá mód, egyszerre több kisgyermeket részesítünk ekkor a szentségben, hiszen a keresztelés az Egyház közös ünnepe. Ez mindenképpen pozitív dolog, ugyanakkor itt is elmondható, hogy a megjelenő szülők, keresztszülők alapvetően hagyományból, s kevésbé meggyőződésből kérik a szentséget, hitüket alkalmanként gyakorolják, sokszor második házasságukban élnek, kapcsolatuk nem rendezhető. Az Egyházi Törvénykönyv előírása alapján a szentséget csak akkor lehet kiszolgáltatni, ha a gyerek keresztény nevelése valóban biztosított. Ennek megítélése mindig a lelkipásztorok feladata és felelőssége, és sokszor nehézsége, mert a keresztény élet normáitól távol élő szülők, keresztszülők ígérete mögött alig érződik valódi felelősségvállalás. A felkészítés során Tihamér atya 2-4 alkalommal találkozik a szülőkkel, akik számára sok évnyi szünet után ez az első találkozás egyházukkal, és a hitükkel való újraismerkedés többnyire pozitív megtapasztalása. (Szomorú, ha hitüket nem gyakorló szülők azért viszik máshova kereszteltetni gyermekeiket, hogy e beszélgetéseken ne kelljen részt venniük.) Az egyházközség új testvére iránti felelősségvállalását és a szentség közösségi jellegét jobban tükrözné, ha a felkészítésben keresztény hitüket élő családok aktívan rész tudnának venni, és a keresztelők a nyilvános szentmisék keretében zajlanának, mint ahogy azt az egyházi dokumentumok is hangsúlyozzák és kérik. Jó azonban, hogy ha időszakonként egy-egy szentmisén lehetőség nyílik erre. A bűnbocsánat szentsége kiszolgáltatásának ideje alapvetően a mise előtt van. Ez nagyon helyes és előremutató gyakorlat, hiszen az az ember, aki a szentmise alatt végzi gyónását, nem tud odafigyelni a szertartásra. A hívek megszokták, hogy templomunkban minden mise előtt van gyóntatás, így e célból a környékbeliek is nagy számban járnak hozzánk. Az öt évvel ezelőtt elkészült új gyóntatószékeket viszonylag hamar megszokták híveink, ezek jól megteremtik a lehetőséget az igazi megnyílásra, a valódi és őszinte párbeszédre, emellett idősebb testvéreink számára is kényelmesebb lehetőséget adnak. Többen talán mégis kevesen élnek a gyóntatószéken kívüli, külön lelki beszélgetés és a lelkivezetés gyakorlatával. A templomban a bűnbánati időszakokra kihelyezett lelkitükrök jó segítséget nyújtanak a gyónásra való felkészülésben. Kívánatos azonban a gyónási kultúránk és gyakorlatunk továbbfejlesztése, elsősorban a gyerekek, de a felnőttek esetében is, hogy az elsőáldozás után és a kamaszkorban is rendszeres lelki megújulásra nevelődjenek. Az áldozásról fentebb szóltunk, az elsőáldozók és bérmálkozók felkészítéséről a katekézis keretében szólunk. Itt csak azt említjük meg, hogy mivel a gyermekszám és a kereszteltek száma csökkenő tendenciát mutat, az elsőáldozók jelenlegi fős létszáma és a bérmálkozók száma is csökkenni fog az elkövetkező években. A nagy számok kísértésének ellentmondva ezért is kell nagy hangsúlyt fektetnünk a felkészítésre, hogy akik eljutottak vagy most jutnak el e szentségek vételére, azok valóban élni tudjanak a szentségek kegyelmi forrásából, gazdagságából. Minden hónap első péntekén felkeressük azokat a betegeket, akik ezt kérik, hogy a bűnbánat szentségében és az Oltáriszentségben részesülhessenek. Számuk között változik. Évente kb pár jelentkezik plébániánkon egyházi házasságkötésre. Az esküvők időpontja rendszerint a szombat délután. A párok részt vesznek ugyan a jegyesoktatáson, de a tapasztalatok szerint többen nem meggyőződésből kérik a szentséget, hanem egyszerűen azért, mert szerintük ez szép tradíció, vagy éppen a szülők, nagyszülők nyomása miatt. A fiatalok többnyire katolikusok, ritka a vegyes házasság, valamivel gyakoribb a megkereszteletlen fél. A jegyesek legtöbbje elsőáldozott, bérmálkozott, azonban alacsony a hitét élőn gyakorló párok aránya. Felkészítésük a családgondozási csoport területe, ezért bővebben ott szólunk róla. Az egyházi rend szentségét (pappászentelés) az elmúlt 50 évben egyházközségünkből csupán há- 7

8 rom testvérünk vette fel: Udvardy György püspök atya, Papp Lajos (Tihamér) atya és Ocsovai Gábor (Grácián) atya (kettőjük ferences szerzetes lett), emellett egy állandó diakónusi hivatás (Konrád István) és három szerzetesi hivatás született: Csókási Anna, Domszky Erzsébet és Papp Anikó. A betegek kenetével kapcsolatban sajnos még a plébániánkra járó hívek hitérzékében is jelen van az a történelmi eredetű, szentség-kiszolgáltatásbeli tévedés, amely a betegek kenetét kizárólagosan azonosítja a haldokló hívőnek feladott utolsó kenettel. Az Egyház tanítása ezzel szemben az, hogy bármely életkor bármilyen súlyos testi (vagy pszichés) egészségi krízishelyzetében ajánlott (többször megismételhető módon) a szentség felvétele. (vö. Jak 5,1). Szomorú, hogy sok haldokló azért nem részesül betegek kenetében és a Szent Útravalóban (az Oltáriszentségben), mivel környezete úgy véli, ne ijesztgessük azt a szegény beteget a pappal. A szentséget egyébként évente ünnepélyes keretek között, szentmise keretében szolgáltatjuk ki templomunkban hívő részére, ezen kívül az elsőpéntekes és a szociális otthonban lévő betegek is megkapják minden évben (kb. 50 fő). Alkalmi betegellátásra azonban csak ritkán hívják lelkipásztorainkat (10-20 fő). A paraliturgikus imádságok (hagyományos népi áhítatgyakorlatok, amelyek nem tartoznak a hivatalos liturgiához) közül meg kell említenünk a nagyböjti keresztutat, a minden évben december első szombatján megtartott szentségimádási napot, illetve a májusi, októberi, és a vasárnap esti litániákat is. Az ezeken való részvételbe rendszeresen bekapcsolódnak hittanosaink és közösségeink is, azonban a hívek részéről csekély az aktivitás. Nagy ünnepe templomunknak a Porciunkula búcsú és az októberi Szent Ferenc ünnep (Tranzitus), amelyre sok hívő érkezik más településekről is. Gazdag hagyománya plébániánknak a két gyalogos zarándoklat: a pünkösdi férfibúcsú és a nagyboldogasszonyi plébániai búcsú. Örömteli, hogy ezek az elmúlt évek során lelkiekben sokat gazdagodtak, a zarándoklat lelkülete és fegyelme erősödött, a résztvevők száma gyarapodott, életkor szerint pedig a 6-7 évesektől a 87 évesekig minden korosztály szép számmal képviselve van. Ma már egyre több környékbeli vagy távolabbi településről is csatlakoznak hozzá. 2.3 Tervek a liturgiák élőbbé, szebbé tételére Fontos hangsúlyoznunk, hogy a liturgia rendes vezetője a felszentelt pap, az Egyház szándéka szerint a hívők azonban nem passzív résztvevői a szertartásnak, hanem aktív részesei kell, hogy legyenek. A liturgia az egyházközösség ünnepe, és nem a pap magántevékenysége. A szentmisét tehát nem hallgatni kell, hanem részt kell benne venni a hívek válaszainak, az imádságoknak mondásával, az énekléssel, és a szolgálatokban (felolvasás, kiskórusban éneklés, ministrálás, templomdíszítés, perselyezés, stb.) való részvétellel. Kívánatos a szentmiséken és az említett paraliturgikus imádságokban való cselekvő részvételbe minél több hívőt bevonni, annak jelentőségére tanítani őket, a hívek aktivitását növelni. Keresni kell a liturgikus előírásoknak megfelelő részvétel előmozdításának lehetőségét, ezért szükségesnek látszik mind a gyerekek, mind a felnőttek felé a liturgiamagyarázat, mint az oly sok szimbólummal és gazdagsággal telített szertartások megfejtésének eszköze, aminek alkalmas módját meg kell találnunk. Az énekek mise előtti tanulása, gyakorlása szakértő vezető (pl. kántor) segítségével nevelné a hívő közösséget erre. A felolvasásra alkalmas fiatalok és gyerekek megkeresése, összefogása, képzése, közösséggé formálása fontos feladat. Arra alkalmas férfiak kiválasztása és felkészítése az akolitusi szolgálatra, hogy a szentmiséken az áldozók nagy létszáma esetén a pap segítségére tudjanak lenni. A szentségek kiszolgáltatásának ünnepélyessége legyen az egész plébániaközösség feladata. A szentségek méltó vételéről és az azok kegyelméből merítő keresztény életre nevelés minden korosztály irányában feladat. Erről leginkább a prédikációkban kell szólni, de fontos eszköze ennek a katekézis és a Szécsényi Harangokban megjelenő, a liturgiát, jelképeket, a szentségi életet magyarázó írások is. Továbbra is kiemelkedő figyelmet kell fordítani zarándoklatainkra, hogy azok ne csak események, hanem kegyelmi erőforrások és a hétköznapi életet megszentelő, a közösségi összetartozást erősítő találkozások legyenek. 8

9 Továbbra is támogatni kell a ministránsok és a felolvasók csoportjának működését, állandó bővülését, és azt, hogy az idősebb ministránsok vegyék át a kisebbek vezetését, képzését. Támogatni kell ezért az egyházmegyei képzésen való részvételüket. Keresni kell a módját, hogy a jegyesoktatáshoz hasonlóan a keresztelési felkészítésbe is bekapcsolódjanak gyakorló, hitüket élő, tapasztalatokkal rendelkező házaspárok, és a keresztszülőket is be kell vonni a felkészülésbe. Mivel plébániánkon több szerzetesrend is jelen van, tanítani kell híveinket a papi és szerzetesi hivatásokért való felelősségvállalásra, és az anyagi támogatás felelősségére. Liturgikus alkalmainkon rendszeresen imádkozni kell e célra, és buzdítani kell a híveket az egyéni imaszándék vállalására is. 3. A Karitász tevékenysége 3.1 Mi a Karitász? A karitász szó jelentése szeretet. Keresztény szeretet, amely Isten szeretetét mutatja meg a világnak. A krisztusi egyház lényegéhez a kezdeti időktől fogva hozzátartozott az örömhír továbbadásán és az emberek megszentelésén túl a szolgáló szeretet, segítő szolgálat, amely a gyakorlatban visszaigazolta, hogy Isten emberszerető jósága nemcsak megjelent Jézus Krisztusban, hanem itt is maradt az idők végezetéig Krisztus követőiben. Jézus ma is követőket vár: Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam és innom adtatok. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek. (Máté ). A Karitász feladatát ez a szentírási ige határozza meg. A szegények és a rászorulók testi, lelki támogatása. A Karitász csoport tevékenységének lényege, hogy az egyházközség felelősséget vállal rászorultjaiért, szeretni akarja azokat az embereket, akik az ő látókörében vannak akár hívők akár nem. Azokra a kihívásokra kell válaszolnunk, amelyek a területünkön felmerülnek egy adott pillanatban. A szegényeknek szerető emberekre van szükségük, akik mindent megmozgatnak azért, hogy előteremtsék mindazt, ami az illetőnek testi vagy lelki szükségében hiányzik. Hiába vannak hatalmas szervezetek és feltöltött raktárak, ha a segítség nem jut el az igazán rászorultakhoz. A Karitász tevékenységét önkéntes segítők hívő emberekkel látja el, akik tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesülnek. 3.2 A Karitász csoport tevékenysége A Szécsényi Egyházközség Karitász Csoportja március 21-én alakult meg 36 fővel és azóta folyamatos a tevékenysége. A kezdeti lelkesedés és tenni akarás idővel alább hagyott, a létszám csökkent ez törvényszerűnek mondható, de a megmaradtak kitartóan dolgoznak. A törzstagok száma, akik rendszeresen részt vesznek a munkákban, 17 fő. Rajtuk kívül vannak olyan tagok is, akik szívesen segítenek, és a nagyobb akciókba kapcsolódnak be. A gondviselés segített a csoport tevékenységi bázisának megtalálásában: néhai özv. Králik Andorné, Mici néni 1997-ben végrendeletében a plébániára és a ferences rendre hagyta a tulajdonát képező Szécsény, Haynald út 16. szám alatti családi házat azzal, hogy a szécsényiek és a szegények javára használja. Ezt az ingatlant a Ferences Tartományfőnökség használatra átadta a plébániai Karitásznak, így ebben a templommal szemben lévő épületben végezzük tevékenységünket. Az épület rendkívül leromlott állapotban volt, mivel a volt tulajdonosoknak nem volt pénzük a felújításra. Ez a feladat a plébániára hárult. Több éves munkával az épület kívül, belül megújult: elkészült a tető cseréje, a gáz bevezetése, a belső festés, mázolás, a külső vakolás, a kert rendezése. Még mindig van elvégzendő feladat, de már komfortos, így több célra is alkalmas (Karitász munka, közösségi találkozók, vendégház). A felújításhoz a plébánia jelentős támogatást kapott a Ferences Rendtartománytól, a Váci Püspökségtől, valamint kisebbeket a Szécsényi Önkormányzattól, az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt-től és az ÉMÁSZ-tól. A Karitász munkája jelenleg három irányú: a rászorultak támogatása, aktív részvétel a plébánia életében és a csoport belső élete Rászorultak támogatása: Ez a legfontosabb tevékenység, amely nagy türelmet, megértést, tapintatot igényel. A Karitász csoport tudatában van annak, hogy a társadalom és Szécsény minden baját aligha képes orvosolni, erre sem 9

10 energiája, sem képessége nincs, azonban a legkisebb jó is Isten szerető jóságának jele, s így minden tőle telhetőt igyekszik megtenni. A csoport városunk sajátosságait igyekszik figyelembe venni. Szerencsére a régi értelemben vett szegények, nincstelenek, hajléktalanok kevesen vannak, ugyanakkor az emberek többsége szégyelli szegénységét, beosztja azt a keveset ami van, de olyanok is vannak, akik követelőznek, kritizálnak, szinte kielégíthetetlenek. A csoport legfőbb feladata az igazán rászorultak megkeresése és támogatása, lehetőség szerint ruhákkal, pénzzel, élelmiszerrel való segítés. Ezek eljuttatásában, átadásában, kiosztásában többféle móddal próbálkoztunk, de még keressük a legjobbat. Sokszor szembe kell nézni az elutasító büszkeséggel vagy a sértődékeny irigységgel is. A Karitász ház a jelenlegi gyakorlat szerint minden pénteken óra között van nyitva ez alatt az idő alatt fogadjuk az adományokat és minden hónap első péntekén van lehetőség az összegyűlt ruhaneműk válogatására, beszerzésére. (Ez azért alakult így, mert voltak olyanok, akik a heti két alkalommal való nyitva tartás idején mindig zsákszámra igényeltek ruhaadományt.) Rendszeresen látogatjuk a betegeket, karácsonykor és húsvétkor műsorral és ajándékkal kedveskedünk az ágyban fekvő betegeknek, így visszük el hozzájuk Isten szeretetét. Az árvizek sújtotta kárpátaljai települések lakóinak megsegítésére 1998-ban több plébániát összefogó akciót szerveztünk, a Karitász gyűjtötte össze az adományokat, melyeket első alkalommal 5 teherautóval, másodszor 25 tonnás kamionnal szállítottunk Nagyszőlősre. A 2000-es magyarországi árvíz idején segélyakciónkat megismételtük. Jó volt tapasztalni az emberek jóságát, segítőkészségét, nagylelkűségét. Évente tartunk Erzsébet-Katalin napi jótékonysági bált, melynek bevételét egy-egy nemes célra ajánlottuk fel, így támogattuk az időseket, az árvízkárosultakat, nagycsaládokat, az ipolytölgyesi otthon lakóit, legutóbb pedig a szászvárosi gyermekotthont. A bálok mindig nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban zajlottak. A bál szervezése és lebonyolítása az elmúlt évben más, civil szervezetekkel közösen történt. A rászorulók támogatásának pénzügyi fedezetét az adományokon túl, a Szent Antal persely pénzadományai és a Betegek Megsegítéséért Alapítvány lakossági 1%-os felajánlásából származó bevételek képezik. Az iskolakezdéskor évente tanszersegéllyel támogatjuk a rászoruló gyermekeket, családokat. Ennek összegét a plébánia, a Karitász és az Élő Kövek Alapítvány egyenlő arányban viseli. Karácsonykor a többgyermekes családokat ajándékcsomaggal lepjük meg, mely édességet, gyümölcsöt tartalmaz. Jó a kapcsolatunk a helyi önkormányzat szociális feladatot ellátó dolgozóival. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a bajba jutott emberekről, a segítség lehetséges módjáról Részvétel a plébánia életében: A Karitász csoport tagjai rendszeresen segítenek az egyházközségi rendezvényekés feladatok megszervezésében, lebonyolításában, minden olyan feladatban, amire szükség van. A vállalt és állandó plébániai feladatok a következők: Templom díszítése, 4 csoportban. A korábbi években rendezett szaktanfolyamokon tanultak alapján illően, ízlésesen díszítjük az oltárokat, minden héten, a hozott, vásárolt virágokból. Részvétel a templom évi nagytakarításain. Részvétel a pünkösdi férfi zarándoklat előkészítésében (szentkúti szálláshely kitakarítása, vacsora készítése a zarándokok részére). A terem berendezése és sütemények készítése a jegyesoktatás otthonosabbá, csaliasabb légkörűvé tételében. Az Úrnapi körmenet ünnepélyessé tételében egy sátrat a Karitász ház kapujában a csoport tagjai készítenek. Húsvétkor, Porciunkula búcsún, Szent Ferenc ünnepén, farsangi bálon az agapék szervezése, előkészítése. Keresztény kiadók könyveiből alkalmi könyvvásár szervezése karácsony előtt, a Porciunkula búcsún. Segítő szolgálat a szeptember 8-i temetőkápolnai búcsúhoz a kápolna díszítésében. Segítés a kolostor nagyobb betakarítási munkáiban. 10

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma

Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Országos Hivatásgondozó Konferencia Záródokumentuma Leányfalu 2015. március 9-11. 2 Ajánlás A Magyar Katolikus Püspöki Kar Hivatás Bizottsága kétévente szervez konferenciát az egyházi hivatásokról. 2014

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET!

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! 2014 kulonszam.qxd 2014.03.04. 15:06 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. TAVASZ URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! És örült a nép az önkéntes

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben