A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE"

Átírás

1 A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005

2 Előszó A szécsényi Római Katolikus Plébánia jelentős múltra tekint vissza, mely nagy lelki és hagyománybeli gazdagságot ajándékoz egyházközségünknek. Amikor a XXI. század elején plébániánkról gondolkodunk, e múltbeli gazdagságra és a jelen hasonlóan gazdag adottságaira alapozva kell a jövő felé tekintenünk, figyelembe véve az idők jeleit és keresve Isten akaratát, összhangban az Egyház tanításával és útmutatásával. Az Egyház Isten akaratából született, Isten maga őrködik felette és vezeti, de mindezt embereken, híveken és pásztorokon keresztül, akik keresik az Ő akaratát. Minden hosszabb távú emberi cselekvés tudatosságot, előregondolást, tervezést tételez fel. A világegyházban régóta gyakorlat a lelkipásztori tervezés a legkülönbözőbb szinteken (földrész, ország, egyházmegye, plébánia). II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása alkalmával nyomatékkal felhívta a magyar egyház figyelmét erre a tudatosságra, lelkipásztori terv készítésére. E folyamat keretében minden magyarországi egyházmegye és számos plébánia megrendezte zsinatát, elkészítette és folyamatosan megújítja lelkipásztori tervét, keresve a megújulás módját, a jövő felé való tudatos haladás útját. A februárjában megalakult új képviselőtestület e folyamatba kapcsolódva célul tűzte ki a szécsényi plébánia lelkipásztori tervének elkészítését. A testület bizottságai megtárgyalták az adott terület jelenlegi helyzetét és igyekeztek megfogalmazni a továbblépés irányát. A testület külön bizottságot hozott létre a terv összeállítására. Reményeink szerint e lelkipásztori terv az elkövetkező évtized plébániai életének fő irányát adja meg, amelyet minden évben konkretizálva kell alkalmazni, hogy az éves cselekvési terv elkészüljön. Mindez nem pusztán lelkipásztoraink, még csak nem is pusztán a Képviselőtestület feladata, hanem egész plébániaközösségünké. E közös gondolkodás és cselekvés eredménye lehet az az élő közösség, amelyben Isten jelen tud lenni, amely által cselekedni tud, amelyben egységben lehetünk Vele és egymással, együtt haladva Isten országa felé. fr. Lendvai Zalán, plébános 2

3 A lelkipásztori terv felépítése, tartalma: Előszó...2 A lelkipásztori terv felépítése, tartalma: Bevezető...5 A szécsényi plébánia a XXI. század kezdetén A plébánia liturgikus élete Mit tanít az Egyház a liturgiáról? A liturgia, liturgikus szertartások helyzete plébániánkon A vasárnapi és a hétköznapi szentmisék Szentség- illetve szentelmény-kiszolgáltatási liturgiák Tervek a liturgiák élőbbé, szebbé tételére A Karitász tevékenysége Mi a Karitász? A Karitász csoport tevékenysége Rászorultak támogatása: Részvétel a plébánia életében: A Karitász, mint közösség belső élete: Tervek a Karitász jövőbeni tevékenységére nézve: Evangelizáció, új evangelizáció és katekézis Az evangelizáció tartalma és jelentősége A nem hívők felé való tanúságtétel és a párbeszéd kezdeményezése A keresztény hívők újra evangelizálása A katekézis A jelen helyzet bemutatása, értékelése Általános helyzet, feltételek...13 A. Csoportok, létszám...13 B. Hitoktatók...14 C. Hely, időpont A katekézis speciális része a szentségfelkészítés...15 A. Elsőáldozási felkészítés...15 B. Bérmálkozási felkészítés...15 C. Jegyeskurzus Felnőtt katekézis...16 A. Bibliaóra...17 B. Családos csoportok...17 C. Fiatal házasok...17 D. Szülősuli...17 E. Ifjúsági hittan...17 F. A Képviselőtestület...17 G. A Ferences Világi Rend Összegzés Céljaink, terveink Hosszú távú tervek Közép- és rövidtávú terveink...19 A. Óvoda és általános iskolai korosztály...19 B. Szentségfelkészítés...19 C. Felnőtt katekézis...20 D. Katekéták Családgondozás A családgondozás jelentősége Jelenlegi helyzet értékelése: Családos közösségek: A házasság szentsége, ápolása, gondozása A fiatalok családi életre nevelése Jegyesoktatás Családgondozás Családgondozási tervek Média, pályázatok és társadalmi kapcsolatok A terület jelentősége

4 6.2 A jelenlegi helyzet értékelése A keresztény sajtótermékek Tömegtájékoztatási eszközök: film, televízió, rádió Színház, művészetek, kiállítások Az internet Társadalmi kapcsolataink Pályázatok figyelése és írása Feladataink Műszaki, fejlesztési, karbantartási tervek Értékeink A kolostor és a templom értékei Feladataink, terveink Gazdasági élet Az anyagiak használatáról és szükségességéről Anyagi helyzetünk Terveink Befejezés

5 1. Bevezető A szécsényi plébánia a XXI. század kezdetén Amikor plébániánkról gondolkodunk, az Egyház önmagáról szóló tanítását vesszük alapul: A plébánia elsősorban nem struktúra, terület vagy épület; hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi testvéri és befogadó ház, a keresztény hívők közössége. (Christifideles Laici 26) A plébánia tehát először is egyházi közösséget jelent. A Szentírás és az egyházi dokumentumok egy élő plébániaközösségről beszélnek, amely helyi egyház: Isten szeretetének jele környezetében, testvéri közösség, amelyben minden korosztály képviselve van, és amelynek lényegi eleme, hogy nem csak létezik vagy fogy, hanem kovász: missziós közösség, amelynek vonzása megtéréseket indít el. A plébániai lelkipásztorkodás fő célja, hogy a plébánia élő egyház legyen, Krisztus jele és jelenléte a világban, amely minden embert meg tud hívni az üdvösségre. A lelkipásztorkodás feladata a hívek gondozása egyénenként (sajátos helyet adva a lelkivezetésnek), és csoportokban (szentségek, hitoktatás, családok gondozása, öregek, betegek evangelizálása stb.). A korai Egyház gyakorlatára és megfogalmazására is visszanyúlva az Egyház életének négy fő területe van: a koinonia (közösség), a liturgia, a diakonia (szolgálat) és a martyria (tanúságtétel). A szakrális ünneplésben, azaz a liturgiában a hit alapvető döntését, a belső megtérést követően a hívő részese lesz Krisztus halála és feltámadása misztériumának. Ez a misztérium: a szentháromságos szeretet közösségének felkínálása az Atya részéről Jézus Krisztus halálán és feltámadásán keresztül a Szentlélek által. Ez az az Isten országa, amely Jézus igehirdetésében központi helyet foglalt el, amely elközelgett (vö. Mt 4,17), csak be kell fogadnunk. Aki részesévé vált, annak élete eltelik Isten szeretetével, sőt túlcsordul belőle mások felé a szolgáló szeretetben (diakonia) és a tanúságtételben, katekézisben illetve evangelizációban (martyria). Ezek gyümölcse a koinonia: szeretetteljes egység egymással és az Istennel, ennek szüntelen, folyamatosan gazdagodó megélése a liturgiában, a tanúságtételben és a szeretetszolgálatban. Plébániánk életében is e négy területnek kell, hogy meghatározó szerepe legyen. A Képviselőtestület bizottsági beosztásának létrehozását e területek gyakorlati lefedése vezérelte. Az alábbiakban az Egyház tanításának fényében és a Képviselőtestület bizottságainak munkája, tevékenysége tekintetében vizsgáljuk meg plébániai életünket. Minden pontban az adott tevékenységi területről szóló rövid összegző tanítás után áttekintjük jelenünket, majd meghatározzuk a továbblépés irányát, cselekvési tervünket. 2. A plébánia liturgikus élete 2.1 Mit tanít az Egyház a liturgiáról? A liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Az apostoli munkának ugyanis az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az Egyház közösségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban, és vegyék az Úr vacsoráját. (Sacrosanctum Concilium 10.) A liturgia az az esemény, amikor a plébánia mint közösség szorosabban egyesül Krisztussal, s ahol a legjobban megmutatkozik az Egyház egysége. Minden liturgikus szertartás forrása és középpontja a vasárnapi szentmise, mivel az apostolok tanúsága szerint Jézus a zsidó naptár szerinti hét első napján, vasárnap támadt fel a halálból, az ősegyház pedig Jézusnak az utolsó vacsorán tett felhívására ezen a napon kora hajnalban gyűlt össze, hogy az Úr halálára és feltámadására emlékezzenek, őt dicsőítsék és találkozzanak vele a kenyértörésben, az ige hallgatásában, és szent énekek, himnuszok éneklésében. A hétköznapi szentmisék csak az egyház történetének későbbi szakaszában alakultak ki, abból az igényből fakadóan, hogy a hívek minél gyakrabban találkozhassanak az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal. Ezek a szentmisék azonban, és minden más liturgikus cselekmény is, a vasárnapi szentmisében találja forrását, és nyeri értelmét tehát attól nem választhatóak el. A Katolikus Egyház ezért is hangsúlyozza, hogy keresztény életünkhöz lényegileg, és kihagyhatatlanul (bűn terhe mellett) hozzátartozik a vasárnapi szentmisén való részvétel. A szentségek kiszolgáltatásában Egyházunk az élő Krisztussal találkozik, ezért ezek ünnepélyes és méltó ünneplései a plébánia életének kiemelkedő eseményei. Amilyen tisztelettel, méltósággal ünnepeljük ezeket, annyira éljük át és annyira részesedünk Isten szentségében. 5

6 2.2 A liturgia, liturgikus szertartások helyzete plébániánkon A vasárnapi és a hétköznapi szentmisék Vasárnap a hívek 3 szentmisén vehetnek részt. A reggeli misére zömmel az idősebbek járnak, a 10 órai szentmise a családosoké, azaz a gyerekeké és a szülőké, de sok idősebb hívő is ekkor jár, és ez a plébániai nagymise is. Az esti misén vesznek részt a kolostorban élő novíciusok is, és az idősebbek mellett előszeretettel vesznek részt egyházközségünk fiatal tagjai. A szombat esti szentmise is vasárnapi előmise, amely szükség estén érvényes vasárnapi részvételnek számít. Sajnos sokan sajnálatosan sok gyerek és szülő a rendszeres szombat esti miserészvétellel igyekszik vasárnapját letudni, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez nem helyes gyakorlat, mert a vasárnap fent említett megszentelése hiányt szenved. A szentmiséken átlagosan hívő, nagy ünnepeken kb hívő vesz részt, a két fíliában (Benczúrfalva és Pösténypuszta) pedig kb hívő. Elmondható, hogy templomainkat a szentmiséken többnyire megtöltik a hívek, számuk azonban a kor szellemének hatására és a hívek öregedésének arányában lassan csökken. Hétköznap két szentmise van. A reggeli miséken a 3 szerzetesközösség tagjai mellett 5-15 hívő vesz részt, az esti misén hívő. Az adventi roráte szentmiséken hívő vesz részt, ez a szám hosszú évek alatt sajnos lassan csökken. Elsősorban a szülők részéről lenne szükséges a gyerekek és fiatalabbak ránevelése a rorátékon való részvételre. Gyászmiséket hagyományosan a temetőkápolnában tartunk. Itt gyakran olyan résztvevőkkel is találkozunk, akik nem járnak rendszeresen (vagy sohasem) templomba. Sajnos sokszor azok sem áldoznak, akik az elhunyt közvetlen hozzátartozói. A húsvéti, szentháromnapi ünneplésének örömteli tapasztalataiból (a liturgia szépsége, rendezettsége, átgondoltsága és fegyelmezettsége) a jövőben is szeretnénk meríteni. Szerencsés, hogy ezeken a napokon a fíliák hívei rész tudnak venni, miután külön autóbusz hozza be őket Szécsénybe. Ugyanakkor a szentmiséken való részvétel kapcsán megemlítendő sajnálatos dolog, hogy vannak, akik nem tartják szükségesnek az áldozást vagy ha áldoznak, akkor azt nem megfelelő módon teszik, elvetik vagy nem veszik figyelembe Jézusnak azokat a kijelentéseit, miszerint: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. (Jn 6,54). Megfigyelhető, hogy néhányan rendszeresen elkésnek a mise kezdetéről, vagy az áldozás után már távoznak. Vannak, akik talán megszokásból vagy buzgóságból nem csak a hívek részét mondják a szentmise szövegéből, hanem hangosan és zavaró módon végigkísérik a kizárólag a papnak mint a liturgiában Krisztust megjelenítő személynek fenntartott szövegét. Idetartozik, hogy a rózsafüzér egyébként igen ajánlott imádkozásának sem a szentmise (és áldozás) alatt van a megfelelő helye, alkalma. A gyerekek és a fiatalok a szentmiséken való részvétel méltó módját csak szüleiktől tudják eltanulni, és ez sokszor hiányt szenved, sőt a felnőttektől látnak rossz példát (rágógumi, passzív jelenlét, énekek és válaszok elhagyása, beszélgetés, mobiltelefonok csörgése). Templomunk orgonája jelenleg még elfogadhatóan működik, de folyamatos karbantartás szükséges. A távolabbi jövőben jelentősebb felújítása esedékes lesz. A szentmisék énekeit diákról vetítjük ki az elmúlt évek során megújított vetítővászonra a ben beszerzett új, speciális vetítővel. A hívek, főleg az idősebbek a hagyományos énekeket szívesen éneklik, de fiataljaink számára ezek már kevésbé ismertek. Az Egyház ősi és nagyon értékes gregorián énekeit a ferences közösség érkeztével kezdte elsajátítani plébániaközösségünk. A kezdeti idegenkedés után ma már ismert énekek ezek, amelyekbe a hívek is szívesen kapcsolódnak be. Szükséges ezek további tanulása. Sok kegyelmet jelent számunkra nem csak szentmiséinken a ferences testvérek és nővérek jelenléte. Mivel Szécsény abban a kiemelt helyzetbe van, hogy a ferences rendnek mind a négy ága jelen van városunkban (ferencesek, klarissza nővérek, szegénygondozó nővérek, FVR), e lelkiség kisugárzása meghatározója plébánia életünknek, így imádságainknak is. Sajátos kincsei ők egyházközségünknek, ezért felelősséggel is kell rájuk tekintenünk, merítve az általuk megjelenített lelki és kegyelmi gazdagságból. Örömteli, hogy a plébániának népes ministráns csoportja van, akik a hétköznap esti miséken is 6

7 rendszeresen jelen vannak, illetve hogy a vasárnapi családos miséken fiatalok, a még Debora nővér által szervezett lektor csoport olvasnak fel, adventben családok vezetik a gyertyagyújtási imádságot, nagy ünnepeinken pedig felnőttek olvasnak fel. A Szécsényi Harangokban rendszeresen jelennek meg a liturgiát, jelképeket, a szentségi életet magyarázó írások. A betegek számára havonta egy alkalommal a szentmiséről videofelvételt készítünk a templomban, amelyet a kábeltelevízió csütörtök délelőtti időpontban sugároz Szentség- illetve szentelmény-kiszolgáltatási liturgiák A csecsemőkeresztelések jelenleg vasárnap 9 órakor vannak, ha van rá mód, egyszerre több kisgyermeket részesítünk ekkor a szentségben, hiszen a keresztelés az Egyház közös ünnepe. Ez mindenképpen pozitív dolog, ugyanakkor itt is elmondható, hogy a megjelenő szülők, keresztszülők alapvetően hagyományból, s kevésbé meggyőződésből kérik a szentséget, hitüket alkalmanként gyakorolják, sokszor második házasságukban élnek, kapcsolatuk nem rendezhető. Az Egyházi Törvénykönyv előírása alapján a szentséget csak akkor lehet kiszolgáltatni, ha a gyerek keresztény nevelése valóban biztosított. Ennek megítélése mindig a lelkipásztorok feladata és felelőssége, és sokszor nehézsége, mert a keresztény élet normáitól távol élő szülők, keresztszülők ígérete mögött alig érződik valódi felelősségvállalás. A felkészítés során Tihamér atya 2-4 alkalommal találkozik a szülőkkel, akik számára sok évnyi szünet után ez az első találkozás egyházukkal, és a hitükkel való újraismerkedés többnyire pozitív megtapasztalása. (Szomorú, ha hitüket nem gyakorló szülők azért viszik máshova kereszteltetni gyermekeiket, hogy e beszélgetéseken ne kelljen részt venniük.) Az egyházközség új testvére iránti felelősségvállalását és a szentség közösségi jellegét jobban tükrözné, ha a felkészítésben keresztény hitüket élő családok aktívan rész tudnának venni, és a keresztelők a nyilvános szentmisék keretében zajlanának, mint ahogy azt az egyházi dokumentumok is hangsúlyozzák és kérik. Jó azonban, hogy ha időszakonként egy-egy szentmisén lehetőség nyílik erre. A bűnbocsánat szentsége kiszolgáltatásának ideje alapvetően a mise előtt van. Ez nagyon helyes és előremutató gyakorlat, hiszen az az ember, aki a szentmise alatt végzi gyónását, nem tud odafigyelni a szertartásra. A hívek megszokták, hogy templomunkban minden mise előtt van gyóntatás, így e célból a környékbeliek is nagy számban járnak hozzánk. Az öt évvel ezelőtt elkészült új gyóntatószékeket viszonylag hamar megszokták híveink, ezek jól megteremtik a lehetőséget az igazi megnyílásra, a valódi és őszinte párbeszédre, emellett idősebb testvéreink számára is kényelmesebb lehetőséget adnak. Többen talán mégis kevesen élnek a gyóntatószéken kívüli, külön lelki beszélgetés és a lelkivezetés gyakorlatával. A templomban a bűnbánati időszakokra kihelyezett lelkitükrök jó segítséget nyújtanak a gyónásra való felkészülésben. Kívánatos azonban a gyónási kultúránk és gyakorlatunk továbbfejlesztése, elsősorban a gyerekek, de a felnőttek esetében is, hogy az elsőáldozás után és a kamaszkorban is rendszeres lelki megújulásra nevelődjenek. Az áldozásról fentebb szóltunk, az elsőáldozók és bérmálkozók felkészítéséről a katekézis keretében szólunk. Itt csak azt említjük meg, hogy mivel a gyermekszám és a kereszteltek száma csökkenő tendenciát mutat, az elsőáldozók jelenlegi fős létszáma és a bérmálkozók száma is csökkenni fog az elkövetkező években. A nagy számok kísértésének ellentmondva ezért is kell nagy hangsúlyt fektetnünk a felkészítésre, hogy akik eljutottak vagy most jutnak el e szentségek vételére, azok valóban élni tudjanak a szentségek kegyelmi forrásából, gazdagságából. Minden hónap első péntekén felkeressük azokat a betegeket, akik ezt kérik, hogy a bűnbánat szentségében és az Oltáriszentségben részesülhessenek. Számuk között változik. Évente kb pár jelentkezik plébániánkon egyházi házasságkötésre. Az esküvők időpontja rendszerint a szombat délután. A párok részt vesznek ugyan a jegyesoktatáson, de a tapasztalatok szerint többen nem meggyőződésből kérik a szentséget, hanem egyszerűen azért, mert szerintük ez szép tradíció, vagy éppen a szülők, nagyszülők nyomása miatt. A fiatalok többnyire katolikusok, ritka a vegyes házasság, valamivel gyakoribb a megkereszteletlen fél. A jegyesek legtöbbje elsőáldozott, bérmálkozott, azonban alacsony a hitét élőn gyakorló párok aránya. Felkészítésük a családgondozási csoport területe, ezért bővebben ott szólunk róla. Az egyházi rend szentségét (pappászentelés) az elmúlt 50 évben egyházközségünkből csupán há- 7

8 rom testvérünk vette fel: Udvardy György püspök atya, Papp Lajos (Tihamér) atya és Ocsovai Gábor (Grácián) atya (kettőjük ferences szerzetes lett), emellett egy állandó diakónusi hivatás (Konrád István) és három szerzetesi hivatás született: Csókási Anna, Domszky Erzsébet és Papp Anikó. A betegek kenetével kapcsolatban sajnos még a plébániánkra járó hívek hitérzékében is jelen van az a történelmi eredetű, szentség-kiszolgáltatásbeli tévedés, amely a betegek kenetét kizárólagosan azonosítja a haldokló hívőnek feladott utolsó kenettel. Az Egyház tanítása ezzel szemben az, hogy bármely életkor bármilyen súlyos testi (vagy pszichés) egészségi krízishelyzetében ajánlott (többször megismételhető módon) a szentség felvétele. (vö. Jak 5,1). Szomorú, hogy sok haldokló azért nem részesül betegek kenetében és a Szent Útravalóban (az Oltáriszentségben), mivel környezete úgy véli, ne ijesztgessük azt a szegény beteget a pappal. A szentséget egyébként évente ünnepélyes keretek között, szentmise keretében szolgáltatjuk ki templomunkban hívő részére, ezen kívül az elsőpéntekes és a szociális otthonban lévő betegek is megkapják minden évben (kb. 50 fő). Alkalmi betegellátásra azonban csak ritkán hívják lelkipásztorainkat (10-20 fő). A paraliturgikus imádságok (hagyományos népi áhítatgyakorlatok, amelyek nem tartoznak a hivatalos liturgiához) közül meg kell említenünk a nagyböjti keresztutat, a minden évben december első szombatján megtartott szentségimádási napot, illetve a májusi, októberi, és a vasárnap esti litániákat is. Az ezeken való részvételbe rendszeresen bekapcsolódnak hittanosaink és közösségeink is, azonban a hívek részéről csekély az aktivitás. Nagy ünnepe templomunknak a Porciunkula búcsú és az októberi Szent Ferenc ünnep (Tranzitus), amelyre sok hívő érkezik más településekről is. Gazdag hagyománya plébániánknak a két gyalogos zarándoklat: a pünkösdi férfibúcsú és a nagyboldogasszonyi plébániai búcsú. Örömteli, hogy ezek az elmúlt évek során lelkiekben sokat gazdagodtak, a zarándoklat lelkülete és fegyelme erősödött, a résztvevők száma gyarapodott, életkor szerint pedig a 6-7 évesektől a 87 évesekig minden korosztály szép számmal képviselve van. Ma már egyre több környékbeli vagy távolabbi településről is csatlakoznak hozzá. 2.3 Tervek a liturgiák élőbbé, szebbé tételére Fontos hangsúlyoznunk, hogy a liturgia rendes vezetője a felszentelt pap, az Egyház szándéka szerint a hívők azonban nem passzív résztvevői a szertartásnak, hanem aktív részesei kell, hogy legyenek. A liturgia az egyházközösség ünnepe, és nem a pap magántevékenysége. A szentmisét tehát nem hallgatni kell, hanem részt kell benne venni a hívek válaszainak, az imádságoknak mondásával, az énekléssel, és a szolgálatokban (felolvasás, kiskórusban éneklés, ministrálás, templomdíszítés, perselyezés, stb.) való részvétellel. Kívánatos a szentmiséken és az említett paraliturgikus imádságokban való cselekvő részvételbe minél több hívőt bevonni, annak jelentőségére tanítani őket, a hívek aktivitását növelni. Keresni kell a liturgikus előírásoknak megfelelő részvétel előmozdításának lehetőségét, ezért szükségesnek látszik mind a gyerekek, mind a felnőttek felé a liturgiamagyarázat, mint az oly sok szimbólummal és gazdagsággal telített szertartások megfejtésének eszköze, aminek alkalmas módját meg kell találnunk. Az énekek mise előtti tanulása, gyakorlása szakértő vezető (pl. kántor) segítségével nevelné a hívő közösséget erre. A felolvasásra alkalmas fiatalok és gyerekek megkeresése, összefogása, képzése, közösséggé formálása fontos feladat. Arra alkalmas férfiak kiválasztása és felkészítése az akolitusi szolgálatra, hogy a szentmiséken az áldozók nagy létszáma esetén a pap segítségére tudjanak lenni. A szentségek kiszolgáltatásának ünnepélyessége legyen az egész plébániaközösség feladata. A szentségek méltó vételéről és az azok kegyelméből merítő keresztény életre nevelés minden korosztály irányában feladat. Erről leginkább a prédikációkban kell szólni, de fontos eszköze ennek a katekézis és a Szécsényi Harangokban megjelenő, a liturgiát, jelképeket, a szentségi életet magyarázó írások is. Továbbra is kiemelkedő figyelmet kell fordítani zarándoklatainkra, hogy azok ne csak események, hanem kegyelmi erőforrások és a hétköznapi életet megszentelő, a közösségi összetartozást erősítő találkozások legyenek. 8

9 Továbbra is támogatni kell a ministránsok és a felolvasók csoportjának működését, állandó bővülését, és azt, hogy az idősebb ministránsok vegyék át a kisebbek vezetését, képzését. Támogatni kell ezért az egyházmegyei képzésen való részvételüket. Keresni kell a módját, hogy a jegyesoktatáshoz hasonlóan a keresztelési felkészítésbe is bekapcsolódjanak gyakorló, hitüket élő, tapasztalatokkal rendelkező házaspárok, és a keresztszülőket is be kell vonni a felkészülésbe. Mivel plébániánkon több szerzetesrend is jelen van, tanítani kell híveinket a papi és szerzetesi hivatásokért való felelősségvállalásra, és az anyagi támogatás felelősségére. Liturgikus alkalmainkon rendszeresen imádkozni kell e célra, és buzdítani kell a híveket az egyéni imaszándék vállalására is. 3. A Karitász tevékenysége 3.1 Mi a Karitász? A karitász szó jelentése szeretet. Keresztény szeretet, amely Isten szeretetét mutatja meg a világnak. A krisztusi egyház lényegéhez a kezdeti időktől fogva hozzátartozott az örömhír továbbadásán és az emberek megszentelésén túl a szolgáló szeretet, segítő szolgálat, amely a gyakorlatban visszaigazolta, hogy Isten emberszerető jósága nemcsak megjelent Jézus Krisztusban, hanem itt is maradt az idők végezetéig Krisztus követőiben. Jézus ma is követőket vár: Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam és innom adtatok. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek. (Máté ). A Karitász feladatát ez a szentírási ige határozza meg. A szegények és a rászorulók testi, lelki támogatása. A Karitász csoport tevékenységének lényege, hogy az egyházközség felelősséget vállal rászorultjaiért, szeretni akarja azokat az embereket, akik az ő látókörében vannak akár hívők akár nem. Azokra a kihívásokra kell válaszolnunk, amelyek a területünkön felmerülnek egy adott pillanatban. A szegényeknek szerető emberekre van szükségük, akik mindent megmozgatnak azért, hogy előteremtsék mindazt, ami az illetőnek testi vagy lelki szükségében hiányzik. Hiába vannak hatalmas szervezetek és feltöltött raktárak, ha a segítség nem jut el az igazán rászorultakhoz. A Karitász tevékenységét önkéntes segítők hívő emberekkel látja el, akik tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesülnek. 3.2 A Karitász csoport tevékenysége A Szécsényi Egyházközség Karitász Csoportja március 21-én alakult meg 36 fővel és azóta folyamatos a tevékenysége. A kezdeti lelkesedés és tenni akarás idővel alább hagyott, a létszám csökkent ez törvényszerűnek mondható, de a megmaradtak kitartóan dolgoznak. A törzstagok száma, akik rendszeresen részt vesznek a munkákban, 17 fő. Rajtuk kívül vannak olyan tagok is, akik szívesen segítenek, és a nagyobb akciókba kapcsolódnak be. A gondviselés segített a csoport tevékenységi bázisának megtalálásában: néhai özv. Králik Andorné, Mici néni 1997-ben végrendeletében a plébániára és a ferences rendre hagyta a tulajdonát képező Szécsény, Haynald út 16. szám alatti családi házat azzal, hogy a szécsényiek és a szegények javára használja. Ezt az ingatlant a Ferences Tartományfőnökség használatra átadta a plébániai Karitásznak, így ebben a templommal szemben lévő épületben végezzük tevékenységünket. Az épület rendkívül leromlott állapotban volt, mivel a volt tulajdonosoknak nem volt pénzük a felújításra. Ez a feladat a plébániára hárult. Több éves munkával az épület kívül, belül megújult: elkészült a tető cseréje, a gáz bevezetése, a belső festés, mázolás, a külső vakolás, a kert rendezése. Még mindig van elvégzendő feladat, de már komfortos, így több célra is alkalmas (Karitász munka, közösségi találkozók, vendégház). A felújításhoz a plébánia jelentős támogatást kapott a Ferences Rendtartománytól, a Váci Püspökségtől, valamint kisebbeket a Szécsényi Önkormányzattól, az Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt-től és az ÉMÁSZ-tól. A Karitász munkája jelenleg három irányú: a rászorultak támogatása, aktív részvétel a plébánia életében és a csoport belső élete Rászorultak támogatása: Ez a legfontosabb tevékenység, amely nagy türelmet, megértést, tapintatot igényel. A Karitász csoport tudatában van annak, hogy a társadalom és Szécsény minden baját aligha képes orvosolni, erre sem 9

10 energiája, sem képessége nincs, azonban a legkisebb jó is Isten szerető jóságának jele, s így minden tőle telhetőt igyekszik megtenni. A csoport városunk sajátosságait igyekszik figyelembe venni. Szerencsére a régi értelemben vett szegények, nincstelenek, hajléktalanok kevesen vannak, ugyanakkor az emberek többsége szégyelli szegénységét, beosztja azt a keveset ami van, de olyanok is vannak, akik követelőznek, kritizálnak, szinte kielégíthetetlenek. A csoport legfőbb feladata az igazán rászorultak megkeresése és támogatása, lehetőség szerint ruhákkal, pénzzel, élelmiszerrel való segítés. Ezek eljuttatásában, átadásában, kiosztásában többféle móddal próbálkoztunk, de még keressük a legjobbat. Sokszor szembe kell nézni az elutasító büszkeséggel vagy a sértődékeny irigységgel is. A Karitász ház a jelenlegi gyakorlat szerint minden pénteken óra között van nyitva ez alatt az idő alatt fogadjuk az adományokat és minden hónap első péntekén van lehetőség az összegyűlt ruhaneműk válogatására, beszerzésére. (Ez azért alakult így, mert voltak olyanok, akik a heti két alkalommal való nyitva tartás idején mindig zsákszámra igényeltek ruhaadományt.) Rendszeresen látogatjuk a betegeket, karácsonykor és húsvétkor műsorral és ajándékkal kedveskedünk az ágyban fekvő betegeknek, így visszük el hozzájuk Isten szeretetét. Az árvizek sújtotta kárpátaljai települések lakóinak megsegítésére 1998-ban több plébániát összefogó akciót szerveztünk, a Karitász gyűjtötte össze az adományokat, melyeket első alkalommal 5 teherautóval, másodszor 25 tonnás kamionnal szállítottunk Nagyszőlősre. A 2000-es magyarországi árvíz idején segélyakciónkat megismételtük. Jó volt tapasztalni az emberek jóságát, segítőkészségét, nagylelkűségét. Évente tartunk Erzsébet-Katalin napi jótékonysági bált, melynek bevételét egy-egy nemes célra ajánlottuk fel, így támogattuk az időseket, az árvízkárosultakat, nagycsaládokat, az ipolytölgyesi otthon lakóit, legutóbb pedig a szászvárosi gyermekotthont. A bálok mindig nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban zajlottak. A bál szervezése és lebonyolítása az elmúlt évben más, civil szervezetekkel közösen történt. A rászorulók támogatásának pénzügyi fedezetét az adományokon túl, a Szent Antal persely pénzadományai és a Betegek Megsegítéséért Alapítvány lakossági 1%-os felajánlásából származó bevételek képezik. Az iskolakezdéskor évente tanszersegéllyel támogatjuk a rászoruló gyermekeket, családokat. Ennek összegét a plébánia, a Karitász és az Élő Kövek Alapítvány egyenlő arányban viseli. Karácsonykor a többgyermekes családokat ajándékcsomaggal lepjük meg, mely édességet, gyümölcsöt tartalmaz. Jó a kapcsolatunk a helyi önkormányzat szociális feladatot ellátó dolgozóival. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a bajba jutott emberekről, a segítség lehetséges módjáról Részvétel a plébánia életében: A Karitász csoport tagjai rendszeresen segítenek az egyházközségi rendezvényekés feladatok megszervezésében, lebonyolításában, minden olyan feladatban, amire szükség van. A vállalt és állandó plébániai feladatok a következők: Templom díszítése, 4 csoportban. A korábbi években rendezett szaktanfolyamokon tanultak alapján illően, ízlésesen díszítjük az oltárokat, minden héten, a hozott, vásárolt virágokból. Részvétel a templom évi nagytakarításain. Részvétel a pünkösdi férfi zarándoklat előkészítésében (szentkúti szálláshely kitakarítása, vacsora készítése a zarándokok részére). A terem berendezése és sütemények készítése a jegyesoktatás otthonosabbá, csaliasabb légkörűvé tételében. Az Úrnapi körmenet ünnepélyessé tételében egy sátrat a Karitász ház kapujában a csoport tagjai készítenek. Húsvétkor, Porciunkula búcsún, Szent Ferenc ünnepén, farsangi bálon az agapék szervezése, előkészítése. Keresztény kiadók könyveiből alkalmi könyvvásár szervezése karácsony előtt, a Porciunkula búcsún. Segítő szolgálat a szeptember 8-i temetőkápolnai búcsúhoz a kápolna díszítésében. Segítés a kolostor nagyobb betakarítási munkáiban. 10

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN. avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián

HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN. avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián HÁLÓSZÖVÖGETŐ EMBERHALÁSZAT EGY BUDAI FERENCES PLÉBÁNIÁN avagy Keresztelési felkészítés és jegyesoktatás egy nagyvárosi plébánián Gyökerek A pasaréti plébánia 1927 letelepedés 1934 templomépítés Külterületből

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai

4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai 4/a Hitoktató feladatai A hitoktatás három irányvonalon történik napjainkban. 1. Egyik igen jelentős vonala az egyházi iskolákban folyó hitoktatás (plébániai és

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben

Beszámoló a Tanácsadó Testület szeptember 25.-i üléséről

Beszámoló a Tanácsadó Testület szeptember 25.-i üléséről Beszámoló a Tanácsadó Testület 2016. szeptember 25.-i üléséről Napirendi pontok: 1. Visszatekintés 2. Hitoktatás helyzete 3. Felújítások státusza 4. Előttünk álló feladatok 1. Visszatekintés: Az elmúlt

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 2016/2017

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 2016/2017 TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 0. évfolyam 06/07 A Idősek Otthona és Klubja Cím: Rádi út 4-6. / Burgundia utca Kapcsolattartó: Jakóts Gabriella tanárnő Kapcsolattartó

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Mit kíván tőlünk az Isten?

Mit kíván tőlünk az Isten? LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 1. szám 2013. január Mit kíván tőlünk az Isten? AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6 8 Mivel állhatok az Úr elé, mivel

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése

3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése 3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése 3/a Hitoktató személye Hitoktatói megbízás személyei: hitoktatási feladatok ellátására a helyi ordináriustól (püspöktől) megbízást kaphat: lelkipásztori

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2011 - Január 15 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr is megtisztelt minket felségével. 17-én kezdődött az ökumenikus imahét.

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben