Rónay György: Mária éneke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rónay György: Mária éneke"

Átírás

1 9. évf. 3. szám marc. 25. Rónay György: Mária éneke Isten várakozása! Világ várakozása! De megpróbáltad szívemet! Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? Választottságom mérhetetlen árát, barlanglakásom falán az eljövendõ szenvedések árnyait, keresztutam tizennégy állomását? Azt hiszitek, nem érzem halott Fiam fejének súlyát ölemben, haldoklását, a bûnök vas szögeivel átveretve, a bûnök tövisével koronázva szívemben a Idõk Végezetéig a ti vétkeitekért? Ó, hiszen könnyû volna vaktában felelni: Íme az Úr szolgáló leánya Könnyû volna meghajolni egy ismeretlen sors elõtt! De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben máris azt a hét tõrt, s méhemben mégis megfoganni Fiam örök agóniáját: Miféle nász ez, Istenem, miféle nász, miféle anyaság? s miért éppen nekem adtad ezt a két szemet látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik mint fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyául? Jól van. Hát legyen, ahogy akarod. 1

2 Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya Az evangéliumokban olvashatjuk, Jézus többször is megjövendöli közelgõ szenvedését, halálát. Most, nagyböjt ötödik vasárnapján is egy ilyen elõretudásról hallhatunk a szentmise tanítói részében. Ezzel világossá válik elõttünk, hogy ami azon a bizonyos pénteken Jézussal történt, nem véletlen. Nem a körülmények sajnálatos együttállása áll a passió hátterében, nem arról van szó, hogy Jézus rosszkor lett volna rossz helyen. Már a Jeruzsálem felé vezetõ úton is pontosan látta jövendõ szenvedése részleteit, és az Olajfák hegyén bármekkora rettegéssel is töltöttel el õt a reá váró kereszt iszonyata, ráhagyatkozott az Atya akaratára: Vedd el tõlem ezt a kelyhet, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. ígéri Jézus, és valóban, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Mária példáján keresztül ez a mondat igazolódik. Rónay György, a 20. századi katolikus költészet nagy mestere a Mária éneke címû költeményében szintén egyfajta elõretudást gondol bele az angyali üdvözlet történetébe. Mária elõtt az angyal feltárja a felelet következményeit: hogy el kell veszítenie fiát, hogy hét tõr járja majd át lelkét, hogy mennyi kétségbeesett ember keres nála oltalmat ezentúl. Végül Mária erre az anyaságra mond igent, amire szüksége van megváltó Fiának és nekünk, a megváltásukért zokogó, szeretetre éhes embereknek is. G. Á. Farsang a plébánián Hagyományteremtõ szándékkal, a tavalyi elsõ alkalom sikerén felbuzdulva, közösségünk lelkes édesanyái idén is megszervezték gyermekeink számára a farsangi mulatságot. Farsang farkán, azaz az utolsó szombaton izgatottan gyülekeztünk jelmezben, álarcban vagy anélkül a biai plébánián. A fõszervezõk álarckészítéssel várták a gyerekeket, akik a sok szép színes alapanyagból a legkülönfélébb ötletes megoldással varázsoltak szebbnél szebb maszkokat. Hamarosan állatok hada, égitestek és egyéb szépségek születtek a szorgos gyerekkezekben. Ezután felelevenítettük a teremtés történetét, és a teremtés napjaihoz kapcsolódóan izgalmas játékokban vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Volt hangszeres szembekötõsdi, mandarinpucolás, lufiadogatós verseny, de legnagyobb sikere a horgászós játéknak volt, hiszen a kifogott halakat nemcsak gyûjteni, hanem hazavinni is lehetett. Miután elérkeztünk a hetedik naphoz, mi is megpihentünk: diavetítés következett, a teremtést néztük, hallgattuk. Aztán következett a farsangkor elmaradhatatlan eszem-iszom, dínom-dánom. Terített asztalon sorakoztak az édesanyák által készített finomabbnál finomabb ínycsiklandó sütemények, szörpök, teák. Pillanatok alatt eltelt a délután. Mi így búcsúztattuk a telet és készítettük fel lelkünket az elkövetkezendõ böjti idõszakra. Reméljük, jövõre is hasonlóan színvonalas és örömteli eseményrõl számolhatunk be. Isten áldja mindazokat, akik ezt lehetõvé tették és segítettek megszervezni! 2

3 Napok a házasságról Bibliai rejtvény A feltámadás tanúi Márk Evangéliumának részleteiben a feltámadás tanúit kell pótolni. Mikor elmúlt a szombat, és és illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. Amikor a hét elsõ napján reggel feltámadt, elõször jelent meg, akibõl hét ördögöt ûzött ki. Ezek után elváltozott alakban megmutatta magát közülük útközben, amikor vidékre mentek. Végül megjelent, amikor asztalnál ültek. A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le április 15-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: vízözön; pusztában; Dávid, böjtölt; mennybemenetel Az idei év februárjában indult útjára az a családokat megszólító féléves sorozat, amelyet a Biatorbágyi Ökumenikus Mûvelõdési Egyesület, a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete és a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány közösen szervez. A sorozat elsõdleges célja, hogy helyben is felhívjuk a figyelmet a társadalom alapját képezõ mikroegység, a család életmeghatározó értékére, annak legfõbb tartópillérére, a házasságra, amelynek fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni különösen a jelen, mindenre kiterjedõ egzisztenciális válságunk közepette. Az elsõ ilyen alkalom február 12-én, a Faluház nagytermében a Benyus család beszélgetéssel egybekötött hangversenye volt. A tíz gyermeket felnevelõ Benyus Sándor és felesége mindannyiunk számára bizonyosságot adott arra, hogy ahol együtt van a hit, a gondviselõ Istenbe vetett határtalan bizalom és a házaspári megbecsülés, ott egy olyan bölcsõje alakul ki a jövõnek, ahol föl tud nevelkedni tíz gyermek, akik további életet adnak harminc (eddig!) unokának. Ez a családi sokadalom egy olyan hálót tud fenntartani a muzsika és a szeretet összetartó erejével, ami a mai világ, sokszor fogódzók és igazi értékek híján lévõ társadalmában képes lesz megvédeni a rábízottakat. A tíz, hivatásos zenészként végzett Benyus testvér örömzenélése minden jelenlévõ számára szívet melengetõ élmény volt, és méltó környezetet teremtett arra, hogy együtt köszönthessük a közönség soraiban ülõ meghívott vendégeket. Õk azok a környezetünkben élõ csendes példaképek, akik több, mint fél évszázada, akár hatvan éve tudtak döntést hozni egy társ mellett, és örömökben osztozva és nehézséget leküzdve kitartottak egymás mellett. A programsorozat március 24-én 16 órától folytatódik a Faluházban. A részletes mûsorok a plakátokon és a Faluház programfüzetében, honlapján olvashatók. Az elõadások ingyenesen látogathatók. sztd 3

4 Családjaink a Kerkovits család A Forrás interjúsorozatában Kiss Mihályék javaslatára most Kerkovits Gábort és feleségét, Mónikát kerestem fel, hogy beszéljenek családjukról. Elõször úgy tíz éve itt, a templomban láttalak benneteket. Akkoriban még nem volt sok fiatal, sokgyerekes a templomi közösségünkben, így valóban feltûnõ volt, amikor betöltöttetek egy padsort. Hogyan vezetett az utatok Biatorbágyra? Gábor: 67 m 2 -es gazdagréti panelból költöztünk ki. Akkor Moncsi már az ötödiket várta, nagyon szûk lett a lakás. Elhatároztuk, hogy költözünk, már csak ki kellett találni, hova. Egy körzõt leszúrtunk a térképen a 0. kilométerkõnél, húztunk egy kört, és azon belül 40 kilométeres körzetben végignéztünk minden falut, végül pedig Biatorbágyot választottuk. Moncsi is a Duna nyugati oldalán nõtt fel, én pedig budai voltam, úgyhogy érzelmi okok is vezették a választást, de az is szempont volt, hogy nem lakóparkba akartunk költözni, hanem együtt akartunk élni a faluval, így hát itt telepedtünk le. Egyébként édesapám lelki vezetõje, Ágoston Julián atya, ciszterci szerzetes, polgári nevén Ágoston Imre valamikor a kitelepítés idején itt tanított magyart. Egy másik helyi kötõdést is említhetnék, nem messze Biatorbágytól, Bicske határában szállt le egy repülõgép július 17-én este 8-kor. Amerikából jöttek, ez volt az a bizonyos Justice for Hungary névre keresztelt óceánrepülõ, a navigátora Magyar Sándor volt, az én nagymamám testvérének a férje. Hogy ismerkedtetek meg? Mónika: Elsõ éves voltam az egyetemen, és nyáron kötelezõ ápolási gyakorlaton kellett részt vennünk. Nekem az érsebészetet javasolták, ott ismerkedtünk meg. Gábor: Nem volt akkor asszisztensnõm, Moncsinak diktáltam a leleteket, és ugyan már vége volt a gyakorlatnak, de én rávettem, hogy a gyakorlat leteltével is maradjon ott segíteni. Aztán vettem magamnak a bátorságot, és randevút kértem Ekkor 36 éves voltam. Egy év udvarlás után lehetõséget kaptam négyhónapos japán tartózkodásra, ez adta a végsõ lökést, hogy megkérjem a kezét, mert féltem, hogy elveszítem. Erre utalt Blankenstein Miklós is az esküvõnkön a szertartást nyitó szavaiban: Mikor ilyen vén tölgyek kidõlnek, mindig izgatottan várjuk, milyen a választott, megnézzük és megállapítjuk, megérte várni. Ennek már 19 éve. Móni, eszerint akkor még egyetemista voltál... Mónika: Igen, negyedévesen szültem Ágostont. Akkor éppen kardiológiából vizsgáztam. Készültem aznap erre a vizsgára, de az egyetemre már nem jutottam el, mert beindult a szülés. Gábor: Én pedig elõadást tartottam volna, úgyhogy gyorsan lemondtam, és siettem be a kórházba Moncsihoz. Így született Ágoston Imre, akinek a nevét úgy igyekeztünk megválasztani, hogy érvényesüljön a szép hangzás, a katolikus, a nemzeti és családi hagyomány (Szent Ágoston édesanyja Mónika volt). Ez a szempont vezetett minket a többi névnél is. Második gyermekünk születése is nagy kaland volt. Moncsika újra vizsga elõtt ekkor már az államvizsga elõtti napokban, én pedig éppen Birminghamben voltam egy orvosi kongresszuson, kényelmes szállodában luxus körülmé- 4

5 nyek között. Megszólalt a telefon: elment a magzatvíz, beindult a szülés. Elhatároztam, hogy én abban a pillanatban elindulok haza. Nagy sietve összepakoltam (a szállodakulcs azóta is megvan, az enyém viszont talán náluk...), de hazajutni nem volt egyszerû. Mire hazaértem, Kinga (Nevét az egyik Árpád-házi királylány után kapta) megszületett, és egy-két nappal késõbb ott a klinikán Moncsi megszerezte az államvizsgát. Hazajövetelem regényes történetét megírtam, és díjnyertes történet lett egy telefontársaság pályázatán. Gyula születését lekéstem, olyan gyorsan történt, õ a nagyapja után kapta a nevét. Gergely Ambrus és Rita születésénél viszont én vághattam el a köldökzsinórt. Gergely Ambrus nevét a nagy szent pápa után, valamint az Ágostont is megkeresztelõ Szent Ambrus után kapta, Rita Margitot pedig egy másik Árpád-házi királylányról, Szent Margitról neveztük el. Mónika: Látszólag öt különbözõ személyiség, de érdekes, hogy a párosok és a páratlanok személyisége nagyon hasonló. Ágoston most érettségizik, Budaörsön focizik. A többiek is a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba járnak, kivéve Rita, aki most 4.-es, és jövõre csatlakozik a testvéreihez. Egyébként õ a többiek segítsége a leckefelmondásban, úgyhogy ha még nem is gimnazista, néhány leckével egészen jól tisztában van. Gábor: Mindegyikük sportol, fontosnak tartjuk, hogy a sport töltse ki a szabadidejüket, így, reméljük, elkerülik a fiatalokat veszélyeztetõ társaságot és drogot. A gyermeknevelésben az édesapámtól kapott iránymutatásokat igyekszünk érvényesíteni: Nem mi neveljük a gyermekeinket, hanem õk nevelnek minket. - azaz akkor tudjuk csak jóra nevelni a gyerekeket, ha mi magunk is jók vagyunk. A másik így hangzik: Amikor a gyermekeinket neveljük, unokáinkat neveljük. És ezt valóban érzem, hisz amit próbálok nekik átadni, azt édesapámtól kaptam. Mindketten orvosok vagytok. Pályaválasztásotok is szülõi örökség? Mónika: Nálunk nem volt orvos a családban. Mindig jó tanuló voltam, érettségi után könnyen bekerültem a SOTE-ra. Végzettségem szerint általános orvos vagyok, de több, mint 10 évig voltam otthon a gyerekekkel, úgyhogy nem a gyógyászatba léptem vissza, hanem a gyes alatt elvégeztem egy másoddiplomás képzést, és most az OEP-nél dolgozom. Gábor: Sokáig nem tudtam, mi akarok lenni. Legjobban a fizika érdekelt, a csillagászat. Ez ma is szenvedélyem. A másik csalogató pálya az irodalom volt, ez is tovább él a pályámon, elõadássorozatom volt arról, hogy az írók-költõk hogyan élték meg a különbözõ betegségeiket mûveikben. A versek szeretete a Forrásban közölt írásaimból is kitûnik talán. A végsõ elhatározást azonban édesapám példája hozta. Láttam, milyennek kellene lennie egy jó orvosnak. Ez vitt az orvosira. Édesanyám is orvos volt, õ gyermekorvos. 5

6 Hogyan fejlõdött az egyházzal való kapcsolatotok? Gábor: Budán, a Városmajorban nõttem fel. Ahogy egy jól nevelt, katolikus fiúhoz illik, része volt mindig az életemnek a vasárnapi szentmise, az esti ima és a hittan, és ez gond nélkül zajlott egészen kamaszkoromig. Történt egyszer, hogy számos ministránssal a kis városmajori kápolna sekrestyéjében zsúfolódtunk össze. Meglöktük a fogast, és éppen a fejemre esett a bilétum, a papi fejfedõ. Erre az atya rögtön Arany Jánost idézte: E fiúból pap lesz, akárki meglássa!. Ugyan ez a jóslat nem jött be, de azért ifjú koromban megesett, hogy kacérkodtam a gondolattal. Az elkötelezõdést erõsítette aztán akár dacból is kommunista idõben egy-egy karácsonyi készülõdés a gimiben, vagy emlékszem egy erdélyi kirándulásra, amikor kiszöktünk Brassóban a szentmisére, és legnagyobb meglepetésünkre a hívek között ott volt az osztályfõnökünk is. Aztán jött a keresgélés idõszaka: gitáros énekkar, Teilhard de Chardinelõadások érdekes mód a kelenföldi reformátusoknál. Végül nagy megerõsítést jelentett Blankenstein Miklós hittancsoportja, akikkel ma is tartjuk a kapcsolatot. Mónika: Nálunk, Tatabányán a nagymamám vitt minket elsõsorban a bánhidai templomba. Vasárnaponként eljártam ugyan templomba, de a hittel kapcsolatban nagy segítséget Gáboron keresztül Blankenstein Miklós körétõl kaptam. Gábor: Nyaralásainkat is hozzá szoktuk kapcsolni a lelki programokhoz. Külföldi útjainkon meglátogatjuk a katolikus zarándokhelyeket is. Rómában elsõ utunk Szent Mónika sírjához vezetett a Szent Ágoston templomban, Lourdes- -ban pedig Gergely vezette a keresztutat, de jártunk Bariban, Szent Miklós püspöknél. Az egyházközséggel is eleven a kapcsolatotok. Gábor, te tagja vagy a képviselõ-testületnek, fiaitok meg vezetõ ministránsok. Mi nem gyüttmentnek gondoljuk magunkat, hanem szegény Matyi bácsi szavaival: gyüttmaradtnak. Sok mindennel próbálkoztam a település érdekében. Egészségklubot szerveztünk felvilágosító elõadásokkal, most a kardiológiai rendelésekkel találkozom biatorbágyiakkal. Ezt segíti a Biatorbágyi Krónikában megjelenõ sorozatom is, aminek az a lényege, hogy oldja az emberek félelmét az orvosok iránt. Merõ jó szándékból igyekeztem a helyi közéletben is részt venni. Létrehoztam egy polgári kört, ami az újjászervezõdõ helyi KDNPnek az alapja lett. De aztán láttam, a politikai szerepvállalás a baráti kapcsolatok rovására megy, ezért most kizárólag a gyógyászat terén szólalok meg a nyilvánosság elõtt. Az egyházközségben legutóbbi idõkben a kórus koncertjeit kísérem összekötõ szövegemmel. Már elõfordult az is, hogy az orgona mögött ültél. Gábor: Zongorázni tanultam, úgyhogy néha szentségimádásnál én is kísértem orgonamuzsikával a taizéi énekeket. Amikor még nem volt állandó kántorunk, lejártam gyakorolni a templomba, hogy a vasárnapi szentmiséken szolgálatommal segítsem a liturgiát. Erre végül is nem került sor, de egy-egy hétköznapi misén már megtörtént, hogy én ültem az orgona mögött. Az is megtörtént, hogy születésnapi összejövetelen az akkor még nyitva levõ Szarkafészekben harmonikázásommal járultam hozzá a hangulat emeléséhez. Az a szokás, hogy mindig az interjúalanyok jelölik ki a következõ beszélgetõpartnert. Ti kikre gondoltatok? Kelemen Misit és családját ajánljuk. Géczy Árpád 6

7 Aki szépen énekel... Népénekeinkben rejlõ kincseink 2. A nagyböjti idõszak folyamán gyakrabban hallhatunk csodás gyógyulásokról, melyekben Jézus megszabadítja a beteg embereket különbözõ bajaiktól. Ismerünk olyan történetet, melyben Jézus elé viszik a bénát, s kérik gyógyulását, de volt, aki maga járult az Úr színe elé, s kérte, hogy adja vissza szeme világát. S mindezek mellett többször elõfordult, hogy Jézus összetalálkozott egy beteg emberrel, majd meggyógyította azt. Figyelemre méltóak Jézus szavai, miután orvosolja az emberek baját: hited meggyógyított, ne vétkezz többé, kelj föl és járj, vagy éppen bûneid bocsánatot nyertek. S tudjuk, ezek a férfiak és nõk leginkább lelki sérülésektõl szenvedtek... Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Ezért is énekeljük Nagyböjtben a Hozsanna 55-ös számú énekét, melyben saját gyógyulásunkért esdekelünk, tisztítsd meg a lelkem, s megvalljuk Isten elõtt, hogy igen nagyok a mi bûneink. Úgy, mint a beteszdai beteg ember, mi is az Irgalom Házában vagyunk, vakok, bénák és sánták közt, s várjuk gyógyulásunkat. Jézus, a mennyei orvos, minket is meg akar szabadítani lelki terheinktõl. Vajon készek vagyunk befogadni irgalmát? Szalai Péter Gólyahírek Március 19-én megszületett Puskás Bálint és Maya negyedik gyermeke, Tamás. Gratulálunk! NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik. Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. Szerda esténként 6-kor zsolozsmás szentmise van a templomban, utána felnõtt katekézis A böjti péntekeken a szentmise elõtt kor keresztúti ájtatosság van a templomban. A templomi énekkar szombatonként reggel 9-kor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Nagyhét és húsvét liturgikus rendje: nagycsütörtök: olajszentelés a székesfehérvári székesegyházban: szentmise: szentmise után virrasztás, lamentáció nagypéntek: keresztúti ájtatosság a temetõben csonkamise : nagyszombat: a szentsír látogatása: 9 órától feltámadási szentmise, körmenet: húsvét vasárnap: ünnepi szentmisék a vasárnapi miserend szerint húsvét hétfõ: szentmise fél 10-kor Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Beregszászi Georgina Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. 7

8 HÚSVÉTI KONCERT április óra Közremûködik: a Biai Szent Anna Kórus vezényel Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Olvasmány Szentlecke Evangélium Márc. 25 Jer 31,31-34 Zsid 5,7-9 Jn 12,20-33 Ápr. 1. Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Ápr. 8. ApCsel 10,34a Mk 14,1 15,47 1Kor 5,6b-8 Jn 20,1-9 A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011 A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma:

100 éve született Angeli András

100 éve született Angeli András 10. évf. 6. szám. 2013. július 6. 100 éve született Angeli András Angeli András közel negyedszázadig,1948-tól 1971-ig volt a biai Szent Anna-templom plébánosa. Isztiméren földmûves családban született,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve.

KARÁCSONY 2010. 2011 a család éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA KARÁCSONY 2010 2011 a család éve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-re meghirdette a család évét. Sok szép és okos dolgot szoktak ezzel kapcsolatban mondani. Mi azonban

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Kolping Világtalálkozó Magyarországon

Kolping Világtalálkozó Magyarországon Ökumenikus vallási-közéleti lap 2007. III. évfolyam 1. szám Ára: 50 Ft Kolping Világtalálkozó Magyarországon Május 13. és 19. között rendezi meg Magyarországon Keszthely, Alsópáhok és környékén a Nemzetközi

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE 16. évfolyam 1. szám Ötvennyolcadik szám 2009. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE Az utóbbi évtizedekben szinte feledésbe

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24.

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. Krisztus király Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben