A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja"

Átírás

1 A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Ez az én testem mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre! Lk 22,19b Hetedik szám Június Szerkeszti: A pásztói ifjúsági közösség

2 Elsőáldozás június 10. Krisztus teste és vére! Ámen! Ez évben az elsőáldozás városunkban június 10-én, Úrnapján lesz. Úrnapja az egyházban az Oltáriszentségnek, Krisztus testének és vérének ünnepe. Hittanórákon, közeledve a várva várt dátumhoz, megkérdeztem a leendő elsőáldozókat, miért akarnak elsőáldozók lenni? Egy két gyöngyszem ezek közül: Azért, mert szeretnék Istennel beszélni és szeretném az ostya színe alatt Isten testét megkapni, és szeretnék Isten szemében jó gyerek lenni. Dominik Azért szeretnék áldozni, hogy majd pár év múlva bérmálkozni tudjak. És azért, hogy megtisztuljon az én lelkem! Vivien Hogy közelebb kerüljek Istenhez, és, hogy Isten gyermekévé válhassak. Sára Azért, mert meg szeretném köszönni, hogy meghalt értünk, és mert imádom Istent. Viki Azért akarok áldozni, hogy Isten gyermeke legyek. Fanni Azért, hogy sok pénzt kapjak, és motort vehessek belőle. És, hogy nagy buli legyen. László Azért, hogy átérezzem Isten fájdalmát, és, hogy kapjak szent ostyát. Mindenkit szeress, de csak Istent imádd! Abigél Mert annyira jó lenne áldozni! Meg apámtól örököltem, ő is áldozott Máté Azért, mert imádom Istent teljes szívemből, teljes lelkemből. Martin Azért, mert Isten rá irányított, és én Isten szavaira hallgatok. Viki Azért, mert teljes szívemből nagyon-nagyon szeretem Istent és szeretnék Jézus vendége lenni. Emese Mert szeretem Istent, és, hogy mindig segítsen rajtam. Nagyon bízok Istenben. Barbara Hogy közelebb kerüljek Istenhez. Mátyás

3 Krónika Az 1993-as esztendőben érdekesek voltak a dispozíciók Pásztóra nézve, ugyanis ekkor csatolódott át Pásztó /és más települések is/ az egri főegyházmegyétől a váci egyházmegyéhez. Első váci egyházmegyés plébánosunk Dr. Mátrai Benedek volt, aki két évet töltött nálunk. Mit érzett, mikor megtudta, hogy elhelyezik Pásztóról? Két évet töltöttem a pásztói plébánián, de ezalatt a rövid idő alatt is sok szép emlék maradt meg bennem. Engem annyiszor helyeztek az élet folyamán, hogy különös érzelmekkel nem volt időm foglalkozni. Kétévenként helyeztek általában. Ez újdonságot nem jelentett, pap lévén engedelmességgel tartozom, ha helyezik az embert, akkor oda megy ahová küldi a Főpásztora. Mik a legkedvesebb pásztói emlékei? Pásztó kedves település marad mindig. Egyrészt a szülőfalumhoz közel esik gyönyörű környezeti adottságaival. Ami leginkább megmarad bennem, hogy egyes szertartásokat olyan széppé tudtunk tenni komolyzenei aláfestéssel! Egy kis énekkar verbuválódott a kántor úr vezetésével. Néha megszólaltunk, és egész komoly művekkel tudtuk szebbé tenni a liturgiát. Ez szép emléket hagyott bennem. Mi történt Önnel azóta, amióta elkerült Pásztóról? Pásztóról elkerülve két évet Vácott töltöttem irodaigazgatói szolgálatban. Majd két év után onnan kerültem ide Dabasra. Elég sokrétű feladat várt itt is rám. Az épületeket mind fel kellett újítani. Emellett új plébániát is építettünk. Két templomot kívül-belül, a régi plébániát szintén kívül-belül felújítottuk, és egy új plébániát is építettünk. És ezt mind a hívek adományából gazdálkodtuk ki, minden segítség nélkül. Sok segítséget kaptam a hívektől, az építkezések idején is, de ha egy probléma fölmerül az egyházközségben, mindig lehet segítséget találni. Némi jel mutatkozik arra is, hogy az egyházközség tagjai kicsit aktivizálják magukat az összefogás terén. Mit üzen a pásztóiaknak? Legjobb emlékeimben őrzöm őket. Imádságos szeretettel gondolok rájuk és maradjanak hűségesek! Köszönöm a beszélgetést!

4 Liturgia, amiben élünk Úrnapja Pünkösdvasárnappal véget ér a húsvéti, és elkezdődik az évközi idő. Sokan úgy vélekednek tévesen, hogy a liturgia ilyenkor monotonná és unalmassá válik. Azonban az évközi időben is vannak olyan főünnepek, melyeknek gyönyörű a liturgiája, és ma is újat mond az ünneplőnek. Ilyen főünnep az Úrnapja. Az Úrnapja elnevezés a leginkább elterjedt és használatos hazánkban, de nem árt odafigyelni arra, hogy a hatályos Misekönyvben az alábbi cím alatt áll a főünnep: Krisztus szent teste és vére: Úrnapja. A világegyház számos országában Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön ünnepelnek, hazánkban azonban vasárnap. De ez a tény semmit sem csorbít az ünnep tekintélyén. Az ünneplés menete a következő: szentmise, majd a sokak által nagyon várt és számukra az ünneplésnek a csúcspontja: a szentségi körmenet. A körmenet 4 állomásból (stáció) áll, melyet 4, virágokkal díszített sátrakkal jelzünk. A stációnál végzett szertartás menete a következő: párvers, evangélium, szentségi ének, párvers, könyörgés, szentségi ének, szentségi áldás. Az utolsó stáció után visszatérünk a templomba, ahol elimádkozzuk a Te Deumot (Téged, Isten, dicsérünk), és a szertartás további menete megegyezik a feltámadási körmenetével. Sok helyen versenyt rendeznek, hogy ki tudja a legszebb úrnapi sátrat készíteni. Kellenek a díszek, a virágok, a pompák, de csak akkor, ha a lelkeket nem a versengés, hanem az Eukarisztia iránti imádat járja át! Ennek a főünnepnek az a küldetése, hogy rádöbbentsen bennünket az eukarisztikus Krisztus csodálatos szeretetére, aki itt maradt köztünk a kenyér és a bor színében. XVI. Benedek pápa második enciklikájának címe: A szeretet szentsége. Ebből kifolyólag talán így bővíthetnénk ki a főünnep címét a Misekönyvben: Krisztus szent teste és vére, a szeretet szentsége: Úrnapja. A kenyér és a bor színében itt van köztünk Jézus. Nemcsak a szentmisében, de a szentségimádásban is találkozhatunk vele. A liturgiában jelen van az Isten. Ugyanabban a liturgiában, amiben mi is élünk

5 Engedjétek hozzám a gyerekeket Mese a kalászról Mikor az Úristen megteremtette a világot, jó dolga volt a szántóvető embernek: csak egy barázdát kellett szántani, ha azt bevetették, elég volt bőven, mert a gabonák szára a tövétől hegyéig csupa kalász volt. S még milyen kalász! Telides tele volt súlyos szemekkel: egy kalász elég volt egy ház népének. Hanem a gonosz lélek nem tudta ezt tovább nézni, hogy az embereknek olyan könnyű legyen az élete, és elkezdett duruzsolni, izgatni- bizgatni: Jaj, de bolondok vagytok! Hogy tudtok megelégedni egy barázdával?! Lássátok, ha több barázdát húznátok, annyi gabonátok lenne egyszerre, hogy holtig nem kellene többet dolgoznotok. Tetszett ez a beszéd az embereknek, lépre mentek, s egy helyett száz meg száz barázdát szántottak, s jó sűrűn teleszórták gabonával, hogy sok, nagyon sok gabonájuk legyen. Hát lett is a szálán temérdek. Tele volt kalásszal a tövétől a hegyéig minden szál, hanem Isten megbosszankodott az emberek telhetetlenségén, végigsimította a gabonaszálakat a tövétől a hegyéig, csak éppen legfelül hagyott egy fejecskét, a legkisebbet. Akkor aztán szólt az embereknek: Nem elégedtetek meg egy barázdával, hát jó, teljék kedvetek: szántsatok ezután annyi barázdát, amennyit csak akartok, de tudjátok meg, hogy én is annyit adok, amennyit akarok. Azóta a szántó vető ember sokat szánt, de hiába hullatja véres verejtékét, egy szálon csak egy kalász terem.

6 Szeretetközelben Mi, bűnös lelkek Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor, és sokat vétkeztem Én vétkem az imádságmulasztás, én vétkem a türelmetlenség másokkal szemben, én igen nagy vétkem a hazugság És megannyi súlyos, vagy kevésbé súlyos vétket követünk el nap mint nap, mert emberek vagyunk. Isten szabad akarattal ajándékozott meg bennünket, mindig a jóra ösztönöz, de mi mégis bűnösök vagyunk. Éppen azért, mert mi döntjük el, hogy mit cselekszünk. Nagy, és súlyos kereszt ez a vállunkon, mert akármennyire is szeretnénk Istennek tetsző életet élni, valaki, vagy valami mindig beleszól Jó esetben akaratlanul követjük el bűneinket, vagy legalábbis azért, mert nem tudjuk, hogy rosszat cselekszünk. Ha valaki viszont előre megtervezetten, tudatosan követ el bűnt, annak nehezebb dolga van Nehezebb odaállnia Isten elé, és azt kérni, hogy bocsásson meg neki. Ilyenkor nagyon gyötör a bűntudat, de még inkább a szégyen. Szégyelljük azt, hogy a szerető Atya ellen vétkeztünk, ráadásul annak tudtával, hogy megbántjuk őt. Ezért nagy bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy belépjünk a gyóntatószékbe, de szükségünk van még valamire, ami nélkülözhetetlen a gyónáshoz: bűnbánatra. Amellett, hogy a gyónás érvénytelennek számít bűnbánat nélkül, fontos az, hogy úgymond igazoljuk magunkat Isten előtt, hogy méltóak vagyunk a szeretetére, hiszen képesek vagyunk bocsánatot kérni, mert a gyermekei vagyunk. Nincs attól meghatóbb pillanat egy szülő életében, amikor pici gyereke odaáll elé könnyes szemekkel, bűnbánó tekintettel, és azt mondja: Anya, apa, ne haragudjatok rám! Ilyenkor bármilyen mérges is a szülő, mindig megesik a szíve, és percek alatt el is felejti, hogy miért is veszekedett. Ilyen érzés lehet ez Istennek is. Megesik rajtunk a szíve, és megszilárdul benne a tudat, hogy mégiscsak helyes döntésnek bizonyult a szabad akarat adományozása megannyi gyermekének, hiszen szívünk mélyén ártatlanok vagyunk, és tudjuk, nincs nagyobb dolog a szülői szeretetnél. Isten a szülőket maga helyett küldte a földre, hogy vigyázzanak a kicsikre. Add uram, hogy minden szülő a saját érdeke elé helyezze gyermeke boldogságát, és beteljesítse valódi küldetését a földön: legyen Isten követe, és nevelje fel békességben utódait. Amen.

7 Ifjúság az Egyházban Május 19-ei nagymarosi ifjúsági találkozó Május 19-én, Nagymaroson az ifjúsági találkozón jártunk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A korai kelés ellenére nagyon vártuk ezt a napot, mert idén először vettünk részt a programon. Szerencsére jó időt sikerült kifognunk annak ellenére, hogy reggel még borongós idő volt. Mikor megérkeztünk mindenkit beosztottak, hogy melyik csoportba kell mennie. Mikor megvolt a csoportbeosztás, elindultunk a plébánia udvarba, ahol Marton Zsolt atya, a Központi Papnevelő Intézet prefektusának előadását hallottuk. Aztán kis szünetet tartva a templomba mentünk, ahol Kerényi Lajos atya Állj elő vele! című előadását hallgattuk meg. Nagyon érdekesnek és szórakoztatónak találtuk. Aki az előadásról lemaradt, annak lehetősége nyílt arra, hogy CD-n megrendelje. Ezt követően egy hosszú ebédszünetet tartottunk a Duna- partján, ahol megvitathattuk az előadáson hallottakat. A szünet alatt mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy meggyónjon. A gyónás után beszélgetni lehetett apácákkal vagy a szerzetesekkel, majd pontban négy órakor elkezdődött a mise, amit Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-budapesti érsek tartott. Nagyon vidám hangulatú volt a mise, nemcsak azért mert szabadtéren volt, hanem azért is, mert nem orgona, hanem fuvola, elektromos gitár, basszus gitár és akusztikus gitár kísérte a dalokat. A mise végén a gyerekmaros résztvevői egy vidám hangulatú dal kíséretében vonultak át a nagymisére. A nap végén mindenki nagyon fáradtan, de élményekkel gazdagodva tért haza. Nagyon tetszett minden része a programnak és úgy gondoljuk, hogy legközelebb is érdemes eljönnünk. Aki sajnálja, hogy lemaradt a mostani találkozóról az bepótolhatja október 6-án. Mivel mi nagyon élveztük ezt a napot, a következő találkozón is biztosan ott leszünk. Mindenkinek érdemes eljönnie, mert biztosan jól fogja magát érezni!

8 Kis hírek a nagyvilágban Erdő Péter bíboros megalapította a Prímási Borrendet Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, a MKPK elnöke létrehozta a Prímási Borrendet, amelynek céljául a Kárpát-medence szőlészeti, borászati örökségének feltárását és terjesztését, valamint a minőségi bortermelés elkötelezett támogatását és a kulturált borfogyasztás terjesztését tűzte ki. Jelenits István és Kalász Márton kapta az idei Stephanus-díjat A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja, amelyet 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján ad át a Társulat fővédnöke és az Alapítvány elnöke irodalmi és teológiai kategóriában Paskai László bíboros 80 éves Május 8-án ünneplte 80. születésnapját Paskai László bíboros. Paskai László május 8-án Szegeden született. Tanulmányait a szegedi piarista gimnáziumban, majd a budapesti Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte és 2002 között volt az Esztergom- Budapesti Főegyházmegye érseke. Élet Hit Lélek Megjelent Beer Miklós - Polcz Alaine - Sajgó Szabolcs szerzők tollából az Élet Hit Lélek című könyv, amit a Szent István könyvhét keretében Bíró László püspök Úr, a MKPK családreferense mutatott be. Helyi Hírek Egyházközségünkben az elsőáldozás Úrnapján, június 10-én a délelőtti szentmisén lesz! Este lesz a szokásos úrnapi körmenet. A sátrak állításához szeretnénk segítséget kérni! Legyünk minél többen, hogy az ünnep ne teljen néhányunknak egész délutános munkával! A kedves testvérek segítségét előre is köszönjük! A III. Váci Egyházmegyei Találkozót június án Taksony és Dunaharaszti rendezi meg, melyre autóbuszt indítunk. A pontos részletek hirdetve lesznek. Júniustól csütörtökönként a megyéspüspök atya szándéka szerint Szentségimádást tartunk, az esti szentmise előtt egy órával. Jöjjünk és imádkozzunk egyházmegyénk és egyházközségünk megújulásáért!

9 Egyházzene Boldogasszony anyánk A 16. századtól - az ellenreformáció térnyerésével - alakultak ki Európaszerte az ún. néphimnuszok. Magyarországon a 18. században két néphimnuszként énekelt vallásos dal terjedt el, fõleg egyházi, de világi ünnepeken is elhangzott. Régi énekeskönyvekben megtalálható az "Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga..." és a "Boldogasszony anyánk..." kezdetű ének. Mindkettõ régi magyar, élõ hagyományokhoz kapcsolódik Szent István, illetve Szűz Mária, Magyarország védőszentje vallásos kultuszához. Népszerűségük, megmaradásuk alapköve az volt, hogy sokan ismerték, zenei és gondolati tartalmát mélyen átérezték, egyetértettek vele s mint egy fohászt együtt tudták énekelni. A török uralom alóli felszabadulás után felelevenedett a Mária-kultusz, a "Patrona Hungariae" új reneszánszát élte. A kortárs levelek, naplók, röpiratok forgatása azt mutatja, hogy ez a gondolat a korabeli magyarok testi és lelki szükséglete volt, úgy tekintették, hogy segített a török leverésében. I. Lipót ( ) újból felajánlotta Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának 1693-ban. Az énekek kifejeztek egy bizonyos közszellemet, Mária országának eszméjét, az éneklõk a magyarság egységét jelképezték. Ilyen lehetett még a Rákóczi induló is, mint világi dallam. A magyar katolikusság legkedvesebb éneke, a Boldogasszony Anyánk valószínûleg már a 18. század elején keletkezett. Legkorábbi lejegyzett szövegét Szoszna Demeter, pannonhalmi bencés szerzetes 1715-ös énekeskönyvébõl ismerhetjük. A vers szerzõje bizonyára rendtársa, Lancsics Demeter (1737) volt. A legrégebbi dallamcsírája a Deák-Szentesféle, lejegyzett egyházi énekeket tartalmazó 1774-es énekeskönyvébõl ismert ban már "nationalis cantitio", azaz nemzeti énekként említik írásos források. Népdalgyűjtõ tudósaink népdalként is találkoztak ezzel a Mária himnusszal, a boldogságos Mária-énekek csoportjában, két dallamváltozatban is, fõként a Dunántúlon, sok újkori ráhúzással is.

10 Megújulás a Váci Egyházmegyében Megyéspüspök atya kifejezett szándéka, hogy az egyházközségekben imádkozzanak a megújulásért Imádság az egyházközségek megújulásáért: Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is! Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk őket! Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Amen.

11 Kedves gyerekek, fiatalok! Lassan itt a nyári szünet! Nincs házi feladat, tanulás, dolgozat, matekóra, hittan...semmi iskolai kötelezettség! Van viszont tízparancsolatunk s most különös képen a harmadikra gondolok, ami a vasárnapi szentmisén való részvételre kötelez minket még szünidőben is! Ugye nem gondolod, hogy Isten a Mennyország ajtajára kiíratta, hogy: Elmentem nyaralni, kéréseiddel, imáiddal, köszöneteiddel legközelebb szeptember elsején keress meg, addig meg boldogulj, ahogy tudsz, egyedül! Na, ugye, nem ilyen a mi mennyei Atyánk! Találkozzunk Vele minden vasárnap a szentmisén. Szünidei versengés /minden korosztálynak/ Meg van még a misenaplód? /ha nincs kérj hittanon/ Van benne 11 rublika a szünidei vasárnapokra. Minél többet íratsz alá, annál értékesebb nyereményed lesz tanévkezdésre! Ha közbe jön egy nyaralás, s a vasárnapot más településen töltöd, annak csak örülni lehet. Az ilyen aláírások dupla pontot érnek! /Kérlek, írd az aláírás mellé a város, falu nevét, hogy miért, majd kiderül./ Eredményhirdetés A legszorgalmasabb és leggyorsabb rejtvényfejtő Bagyinszki Dávid volt, aki már évközben egy apró ajándékot ezért át is vehetett. Díjazni csak a helyes megfejtőket tudjuk, s így az eredmény a következő: Alsósak /1-4.oszt./ 1. Bagyinszki Dávid Gárdonyi 4/a 2. Robotka Sára Zsófia Gárdonyi 3/b 3. Tóth Katalin Gárdonyi 3/b Felsősek /5-8.oszt./ 1. Hegedűs Péter Dózsa Bajnóczi Ádám Gárdonyi 5/b Különdíjat kap Zeke Norbert, aki óvodás létére is küldött be helyes megfejtést! Mindenkinek gratulálunk, a díjakat a tanévzáró szentmise keretében kapjátok meg, ami június 19-én kedden délelőtt fél 10 órától lesz!

12 Kreatív Oldal Üvegfestés Ezzel a technikával üvegre, műanyagra, tükörre készíthetünk dekorációt. Szükséges anyagok: üvegfesték, kontúr, ecsetek. Lehetőleg vízszintes felületre dolgozzunk, mert a festék egyébként megfolyhat. A kiválasztott sablont ragasszuk az üveglap alá. Ha tükörre dolgozunk akkor a mintát indigóval rajzoljuk át. Az üveg felületét zsírtalanítsuk. A körvonalat rajzoljuk meg kontúrfestékkel, ami egy sűrűbb festék és a csőrős tubusból könnyű felvinni a felületre. A kontúr festék feladata megakadályozni a festékek összefolyását. Várjuk meg amíg a kontúr teljesen megszárad. Utána vékony ecsettel töltsük fel színekkel. Végül hagyjuk megszáradni teljesen. Száradás után a kiégethető festéket helyezzük a sütőbe és közepes lángon a leírásnak megfelelően égessük ki, így tartósabbá tudjuk tenni. Matricás üvegfestés A kiválasztott mintát helyezzük egy iratrendező fólia alá. A mintát rajzoljuk át kontúrozó matricás festékkel, ami többféle színben kapható. Ehhez a technikához nincs szükség ecsetre. Várjuk meg amíg a kontúr megszárad ami kb. 4-6 óra. A kontúr száradása után töltsük ki a mintát különböző színekkel, úgy hogy a szín érintkezzen a kontúrvonallal A kifestett mintát száradás után ami kb óra matrica módjára húzzuk le a fóliáról és helyezzük az ablakra vagy tükörre. Üvegmatrica virágok A kiválasztott virágok szirmainak kontúrját hajtsuk meg drótból úgy, hogy legyen egy ki szára is. majd helyezzük rá fóliára a drótkontúrt és töltsük ki matricás üvegfestékkel. Vigyázzunk, hogy a festék mindenhol érintkezzen a dróttal, az sem baj ha kifolyik a drót alatt. Száradás után vegyük le a fóliáról, vágjuk le a kifolyt részeket ollóval. A szárakat tegyük egymás mellé és csavarjuk össze. Kontúr matrica A kontúr festék helyett használhatunk kontúr matricát, melynek segítségével Tiffany hatást érhetünk el. A tiszta, száraz felületre ragasszuk rá a matricát, majd a színeket egyenletesen vigyük fel a kontúrvonalak közé.

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

HARANGSZÓ VENI SANCTE

HARANGSZÓ VENI SANCTE HARANGSZÓ A CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE VENI SANCTE XIII. évfolyam 2. szám Szakál Ferenc igazgató: Új nevet kapott a katolikus iskola 2009. szeptember 1-jétől a ceglédi katolikus iskola

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 1. szám 2011. január ÖKUMENIKUS IMAHÉT - JANUÁR 16-23. Paul Wattson (1863 1940), anglikán pap 1908. január 18 25. közötti imanyolcadra

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben