E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1839/2006 MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttmüködés működése területén ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Szilágyi András Szőke Attila MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: szeptember 1. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: szeptember 1. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az Alpok-Adria Munkaközösség és a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés elnökségét két éven keresztül, a év végéig a Baranya Megyei Önkormányzat látja el. Az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnökségének átvételére a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 152/2004. (XI. 18.) számú Kgy. határozatának 1/a pontjában hatalmazott fel, a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés soros elnökségének átvételére pedig a 153/2004. (XI. 18.) számú Kgy. határozatának 2. pontjában kért fel. Az elnökségi tevékenységről és annak tapasztalatairól szóló tájékoztató határideje december 31., de tekintettel arra, hogy ez a Közgyűlés adott felhatalmazást az elnökségi tevékenység ellátására, mindenképpen kívánatos, hogy még az új testület megalakulása előtt átfogó képet adjunk az elmúlt két év történéseiről. I. Az Alpok-Adria Munkaközösség 1. Az Alpok-Adria Munkaközösség elnökségét Zala megyétől a Regionális Kormányfők Plenáris Ülésén november 24-én Zalaegerszegen vette át Baranya megye. A Munkaközösségnek akkor 7 országból 17 tagja volt. Baranya megye az átvételt követően nem sokkal, részletes programtervet dolgozott ki a kétéves elnökségi periódus idejére. A szervezet felépítéséről, állapotáról, Baranya céljairól a Közgyűlés november 18-i ülésén már részletes tájékoztatást kapott. Az elnökség átvételét követően Baranya vezetői szinte az összes tagtartományba ellátogattak, és tárgyalásokat folytattak a Munkaközösség jövőjéről. Ezeken a látogatásokon világossá vált, hogy elodázhatatlan a szervezet strukturális átalakítása. Még világosabbá vált ez az igény, amikor tavasza során 3 tartomány is bejelentette kilépési szándékát. 2. A Munkaközösség irányító szerveiben a következő személyek láttak el vezető feladatot: dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke, a Regionális Kormányfők Plenáris Ülésének, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző a Vezető Tisztviselők Bizottságának, valamint a Tájékoztatási Munkacsoportjának elnöki teendőit látták el. A Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport is a Munkaközösség eljárási szabályzata szerint a mindenkori elnök vezetésével működik, ennek a vezetését azonban Karintia (Ausztria), úgy mint korábban, továbbra is vállalta. Ezen kívül Tasnádi Péter a közgyűlés alelnöke vezetésével működik a Kisebbségek Munkacsoport is. A Munkaközösség bizottságai és munkacsoportjai munkájában számos baranyai küldött vett részt. E testületek elnökségét ellátó tagtartományok vezetésével folyamatos volt a munka, évente általában kétszer ülést is tartottak, ahol küldötteink részvettek. Tevékenységükről a Közgyűlést folyamatosan tájékoztatták a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében. A baranyai küldöttekről szóló listát az 1. számú melléklet tartalmazza őszéig Baranya megye látta el Pörös Béla vezetésével a Szociális Védelem Munkacsoport elnökségét, amelyet Friuli-Venezia-Giulia tartománynak adott át. Szintén őszén adtuk át Vas megyének a kezdetben dr. Rekettye Gábor, majd ifj. dr. Zeller Gyula által vezetett Gazdasági és Technológiai Együttműködés Munkacsoport elnökségét. 3. A os év fontosabb eseményei A két év alatt számos fontos tanácskozást és rendezvényt szervezett Baranya megye. Az eseményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az eseményekről, az ott

3 3 hozott határozatokról, valamint fontosabb eredményeiről a Közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott. 4. Az Alpok-Adria struktúra-reform Baranya megye az elnökség átvételét követően hozzákezdett a Munkaközösség történetének egyik legnagyobb struktúra reformjának megvalósításához. A reformfolyamat beindítására azért volt szükség, mert a Munkaközösség struktúrája elavult és számos tagtartományban kérdésként vetődött fel a tagság további fenntartása. A reformfolyamatról a Közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott, ezért azt most nem részletezem, hanem annak eredményeinek a bemutatására helyezem a hangsúlyt. Az átfogó strukturális reformról a Munkaközösség rendkívüli Plenáris Ülése, döntött, amelyre június végén Klagenfurtban került sor. A július 1-jével életbe lépő reformintézkedések a formális folyamatok egyszerűsítését, a kommunikáció javítását és a lényeges tartalmakra való koncentrálást célozzák. A reformkoncepciót az elnöklő Baranya megye és a Munkaközösség Főtitkársága szoros együttműködésben dolgozta ki. A reformtervezet lényegében az öt szakbizottság megszüntetését és a projektcsoportoknak - eddig munkacsoportoknak - közvetlenül a Vezető Tisztviselők Bizottságához való rendelését irányozza elő. Egy-egy témára igény esetén szakértői csoportokat lehet létrehozni. Az eddigi Trojkát (azaz a mindenkori, az egyel korábbi és a soron következő elnöklő tartományból álló tanácsadó szervet) elnökségi grémiummá alakítják és rugalmas döntés-előkészítő testületként működtetik szakmai és politikai szintű kérdésekben. A projektcsoportok számát a korábbi munkacsoportok számához képest jelentősen csökkentették. A projektcsoportok feladata a jövőben egy adott projekt kidolgozása és végrehajtása lesz. A projektcsoportoknak egy legalább 1 évre, de lehetőség szerint inkább 2-3 évre szóló projektjavaslatot kell kidolgoznia. 5. A kétéves elnökség tapasztalatai és az elnökség átadása A kétéves elnökség során sikerült a Munkaközösséget megerősíteni és új struktúrával tudjuk átadni a szervezetet a soron következő tartománynak. A reformfolyamat természetesen még nem zárult le, el kell még fogadni az új eljárási szabályzatot, valamint meg kell alakulniuk a projektcsoportoknak. Sikerült azonban megakadályozni ezzel a szervezet széthullását (a reform elfogadása nélkül három tartomány azonnal, további tartományok pedig valószínűleg a jövő évben kiléptek volna), és megteremteni a mai igényeknek megfelelő projektszintű együttműködés alapjait. Így várhatóan nem csak papíron marad meg a mostanában oly sokat hangoztatott projektalapú munka. Tekintettel arra, hogy e reformfolyamat fő kezdeményezője és végrehajtója Baranya megye volt, általános megítélés szerint Baranya kiemelkedő kétéves tevékenységet végzett. A reform mellett a szakmailag és technikailag is kiválóan szervezett testületi üléseken sem volt panaszuk a különböző országok küldötteinek az ellátásra és a megrendezésre. Külön gondot fordítottunk arra, hogy ne csak Pécsett, hanem a megye más településein is rendezzünk üléseket (pl. Bikal, Villány, Szentlőrinc), így is segítve Baranya bemutatkozását és ismertebbé tételét. A jelenleg öt ország megyéit, tartományait, régióit és köztársaságait magában foglaló inter-regionális szervezet vezetése rendkívül jó tapasztalatot nyújtott a Közgyűlésnek, és a Hivatalnak ahhoz, hogyan kell egy nemzetközi környezetben vezető pozíciót betölteni és a sokszor nagyon különböző érdekű tartományok közötti konszenzust megteremteni. E tapasztalatok a jövőbeni nemzetközi kapcsolatok alakítása terén rendkívül hasznosak lehetnek.

4 4 Baranya megye november 24-én, Pécsett adja át az elnökséget Burgenland tartománynak. II. Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés (DDSZEE) 1. A DDSZEE tagsága: Az november 28-án Pécsett alapított Duna Dráva - Száva Euroregionális Együttműködés az alapszabály értelmében nyitott szervezet. A megalakuláskor 9 alapító tagja volt. Jelenleg 25 tagja, 4 megfigyelő státusszal rendelkező partnere van. (2. számú melléklet) február 4-én Baranya Megye Közgyűlése és annak elnöke dr. Kékes Ferenc, két évre átvette Bosznia és Hercegovinától a soros elnökséget, melyet addig a Tuzlai Kamara látott el. A soros elnökség 12 munkabizottsággal dolgozik, amelyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A korábbi gyakorlattal ellentétben a bizottságok közül négynek a vezetőjét adja a Magyarország. 2. A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés évi munkaprogramja: Az Eurorégió megalakulása óta az egyik legfontosabb probléma volt, hogy a térség nem képezte részét az uniós támogatáspolitika határmenti együttműködéseket elősegítő programjainak. Magyarország évi csatlakozásával, Horvátország euroatlanti integrációs folyamatának felgyorsulásával, illetve Bosznia-Hercegovina konszolidációjának köszönhetően, lehetőség nyílt arra, hogy az eurorégió hasonló gazdasági-társadalmi problémákkal küzdő tagjai valós együttműködési programokat indítsanak os években a Baranya Megyei Önkormányzat feladata volt, hogy az uniós társfinanszírozású projekttevékenységet az Eurorégió tagjai közt erősítse, megteremtse a lehetőséget a hosszú távú együttműködésre. A két évre meghatározott, illetve elfogadott munkatervből is kitűnik, hogy ennek a fajta együttműködésnek megfelelően, a munkabizottságok szinergiában működve végezték munkájukat a két év során, így teremtve meg az Európai Unió fontos alapelveinek, a programozásnak, a regionalizációnak, a kohéziónak az érvényesülését. A év legfontosabb pályázati lehetősége a Szlovénia Magyarország Horvátország Interreg III A Szomszédsági Program. A Baranya Megyei Önkormányzat előkészítette és kidolgozta az ehhez kapcsolódó projektterveket, kialakította a hatékonyságot növelő intézményrendszert. Az eddig működő munkacsoportok felülvizsgálata megtörtént. Négy kiemelt munkacsoport foglalkozik az uniós programok prioritásaihoz intenzívebben kapcsolódó projektek előkészítésével, melyekbe 1-1 szakértővel minden tag képviselteti magát. Ezek a következők: Gazdasági együttműködés fejlesztésével és közös infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport Idegenforgalmi fejlesztési munkacsoport Oktatási szociális - humán ágazatok közötti együttműködés fejlesztésével foglalkozó munkacsoport Kulturális együttműködés fejlesztésével foglalkozó munkacsoport

5 3. A évben végzett munka részletes bemutatása év: február 4-én Eszéken rendezték az új elnökségi ciklus nyitó közgyűlését, melyen hivatalosan a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében dr. Kékes Ferenc elnök átvette a soros elnöki posztot. Döntöttek az Eurorégió elnökségének tagjairól, módosították az alapszabályt, kijelölték az elkövetkezendő két év legfontosabb fejlesztési irányvonalait. Az első félévben a Végrehajtó Bizottság (a továbbiakban: VB) kétszer ülésezett, márciusban Pécsett valamint júniusban Eszéken. Az üléseken elfogadták a két éves munkatervet, a VB munkaprogramját, döntöttek tagfelvételi ügyekben, megalapították az Eurorégiós kitüntetések rendszerét. Megtörtént az uniós pályázatokkal kapcsolatos koordináció. A vajdasági tagfelvételi ügyekben a VB úgy határozott, hogy azokat elutasítja, azonban megfigyelőként részt vehetnek az Eurorégió munkájában. Így a konkrét munkába és projektekbe bekapcsolódhatnak, csupán a döntéshozatali rendszerbe nem. A szeptemberben Tuzlában tartott VB ülésen kirajzolódtak és bemutatásra kerültek a Baranya Megyei Önkormányzat közreműködésével kidolgozott uniós támogatási programokhoz kapcsolódó projekttervek, az Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia - Magyarország Horvátország Szomszédsági program keretén belül, a komplex kulturális és turisztikai együttműködésre valamint a gazdaságfejlesztési együttműködés lehetőségeinek feltárása Pécs - Baranya és Eszék Baranyai Zsupánság között. Szintén a turizmusfejlesztésen belül dolgozták ki a Három folyó kerékpáros túraútvonal projektet, mely a Mura-Dráva-Duna túraútvonalának Ausztrián, Szlovénián és Horvátországon áthaladó szakaszához EUROVEL kerékpáros útvonal kapcsolódik. Az Interreg III C prioritáson belül az ún. CROST projekt, melynek célja a horvát-magyar határtérség abszorpciós képességének javítása specifikus munkacsoportok kialakításával, közreműködésével. Az Interreg pályázathoz kapcsolódhat a horvát és bosnyák partnerek számára a CARDS támogatási program, amely egyrészt biztosítja az átjárhatóságot az Interreg program felé, másrészt forrásokat biztosít a bosnyák-horvát határszakasz együttműködési elképzeléseinek megvalósításához. A 2005-ben megkezdett szakmai specifikus munka hívta életre a szinergiában működő munkabizottságokat, melyek az előző időszakhoz képest kevésbé szétaprózott, az uniós támogatási programokhoz illeszkedő, koncentráltabb, ágazati valamint projektgeneráló munkát végeztek. Így megvalósult az új, projektalapú működési struktúra év: Az Eurorégió kezdeményezésére az Európai Bizottság nyilvános meghallgatást tartott a V/C közlekedési folyosó problematikájával kapcsolatban. Ezzel új dinamika nyílt meg a DDSZEE-en belül, a Korridor menti önkormányzatok és kamarák bevonásával kialakítandó közös gazdasági kapcsolatok, a fejlődési célok valamint a fejlesztési stratégia hatékonyabb kialakítása területén. A következő évekre vonatkozóan ez meghatározhatja a területfejlesztés, a természetés környezetvédelem, közlekedés, kommunikáció, gazdaság, turizmus és rekreáció, egészségügy és szociális ellátás, oktatás, kultúra, sport és tájékoztatás hosszú és középtávú fejlesztési irányát.

6 6 Áprilisban rendezték meg a VINO-KAP 2006 borversenyt, vásárt és kiállítást Kaptol városában. A horvátországi településen is méltán voltak népszerűek régiónk borai. A rendezvény elemi sikere azonban az, hogy a mezőgazdaság egyik ágát képviselő borászat egy nemzetközi borút létrehozásával hatékonyabban képviselheti érdekeit, érvényesítheti akaratát az Európai Unióban. A szintén április hónapban megrendezett Eurorégiók találkozója, melyet az EUROPROSPERITAS 2010 Alapítvány szervezett, az ún. lisszaboni stratégia mögé sorakoztatta fel a magyarországi Eurorégiókat. A 2005 tavaszán Lisszabonban megrendezett konferencia kijelölte a két legfontosabb feladatot az Európai Unió fejlődése szempontjából, az erősebb, tartósabb gazdasági növekedés biztosítását és jobb minőségű munkahelyek teremtését. A DDSZEE is fontosnak tartja a munkahelyteremtés, a fenntartható fejlődés az esélyegyenlőség elveit. Ezt az elkötelezettségét erősítette meg a találkozón való részvételével. A baranyai elnökség ideje alatt a 2005-ben sikeresen generált projektek közül, a Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban című projekt záró konferenciája zajlott le július 12-én Pécsett. A munkabizottságok beszámoltak a két év alatt végzett munkáról. A mintegy kétszáz partner több alkalommal találkozott egymással. Megfogalmazták azokat a fejlesztési irányokat, melyek a térségek hátrányos helyzetéből kitörési pontokat jelentenek. Ezek a következők: kereskedelem, infrastruktúrafejlesztés, kultúra, turizmus, agrár - és vidékfejlesztés. A projekt legnagyobb értéke a kialakításra került adatbázis az Eurorégiót alkotó vállalkozásokról, önkormányzatokról. A Baranya Megyei Önkormányzat által készített adatbázis gondozását valamint működtetését a PBKIK valamint az Agrár Kamara vette át augusztus hónapban. A évben végzett előkészítő munkákból fakadóan tíz megvalósításra váró projekt képe rajzolódott ki. Ezek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Ez év szeptemberében Pécsett rendezik a Végreható Bizottság ülését, előreláthatólag novemberben pedig a közgyűlésre kerül sor végén a soros elnökséget Horvátország veszi majd át, addig Baranya megye továbbra is ellátja feladatait.

7 7 Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat soros elnökség ellátásának tapasztalatairól az Alpok-Adria Munkaközösség, valamint a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés működése területén szóló tájékozatót tudomásul veszi. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke Pécs, augusztus 25. dr. Kékes Ferenc

8 1. számú melléklet I. Az Alpok-Adria Munkaközösség jelenlegi tagjai: Magyarország: Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Zala Ausztria: Karintia, Steiermark, Felső-Ausztria, Burgenland Olaszország: Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia Horvátország Szlovénia II. A os év baranyai vonatkozású fontosabb eseményei az Alpok- Adria Munkaközösségben: : Tájékoztatási Munkacsoport ülése : Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport ülése : Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése : Tájékoztatási Munkacsoport ülése : Horvátország csatlakozását elősegítő konferencia : Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése : Regionális Kormányfők Plenáris Ülése : Kisebbségek Munkacsoport ülése : Tájékoztatási Munkacsoport ülése : Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése : Alpok-Adria Gyermektalálkozó : Regionális Kormányfők Plenáris Ülése : Alpok-Adria II. Ifjú Kutatók Konferenciája és : II. Alpok-Adria Borverseny és Borrendi találkozó : Vezető Tisztviselők Bizottsága ülése : Regionális Kormányfők Plenáris Ülése

9 III/1. Az Alpok-Adria Munkaközösség testületeinek baranyai küldöttei Tartományi Vezetők Plenáris Ülése dr. Kékes Ferenc Vezető Tisztviselők Bizottsága Lászlóné dr. Kovács Ilona Tájékoztatási Munkacsoport Lászlóné dr. Kovács Ilona I. Bizottság Paizs József, dr. Habjánecz Tibor Területfejlesztési Munkacsoport dr. Csörnyei László, Zsáli János II. Bizottság Varga Péter Gazdaság és Technológiai Együttm. Mcs. dr. Rekettye Gábor Turizmus Munkacsoport Csordás László, Pávkovics Gábor Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport Merza Péter III. Bizottság Nyúlné Zátonyi Zita, Koltai Péter, Nádor Rudolfné Ifjúság Munkacsoport Orbán Júlia, Pamuki István, Csizi Péter Nők Munkacsoport dr. Feledi Éva Kisebbségek Munkacsoport Weisz Péter Sport Munkacsoport Tallósi István, Bálint Bánk Történelmi Központok Munkacsoport dr. Tihanyi Csaba Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport dr. Szirtes Gábor Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport Keceli Jenő IV. Bizottság dr. Feledi Éva Megelőzés az Egészségügyben Mcs. dr. Szantner Gábor Időskorúak Programcsoportja dr. Kovács Zsuzsanna Szociális Védelem Munkacsoport Pörös Béla V. Bizottság Hohmann István, Győri József Szőlészeti Programcsoport Czigler János

10 III/2. Az Alpok-Adria Munkaközösség testületeinek baranyai küldöttei * Tartományi Vezetők Plenáris Ülése dr. Kékes Ferenc Vezető Tisztviselők Bizottsága Lászlóné dr. Kovács Ilona Tájékoztatási Munkacsoport Lászlóné dr. Kovács Ilona I. Bizottság Paizs József Területfejlesztési Munkacsoport Apró Antal Zoltán II. Bizottság Varga Péter Gazdaság és Technológiai Együttm. Mcs. ifj. dr. Zeller Gyula Turizmus Munkacsoport Csordás László Kapcsolatok az EU-val Munkacsoport Merza Péter III. Bizottság Nyúlné Zátonyi Zita Ifjúság Munkacsoport Csizi Péter Nők Munkacsoport dr. Feledi Éva Kisebbségek Munkacsoport Tasnádi Péter Sport Munkacsoport Tallósi István Történelmi Központok Munkacsoport dr. Tihanyi Csaba Kulturális Kapcsolatok Munkacsoport dr. Szirtes Gábor Iskola és Iskolai Sport Munkacsoport Faludi László IV. Bizottság dr. Feledi Éva Megelőzés az Egészségügyben Mcs. dr. Szantner Gábor Időskorúak Programcsoportja Nádor Rudolfné Szociális Védelem Munkacsoport Pörös Béla V. Bizottság Hohmann István Szőlészeti Programcsoport Becker Leonóra Xénia * Az Alpok-Adria reformok kapcsán megszűnnek és más formában nem működnek tovább a következő testületek: Gazdaság és Technológiai Együttműködés Munkacsoport, Szociális Védelem Munkacsoport, I. Bizottság, III. Bizottság,

11 2. számú melléklet A Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés tagjai Bosznia és Hercegovina Tuzlai kanton ( ) Poszavinai megye ( ) Bosznia és Hercegovina Brcko körzet ( ) Tuzla város ( ) Tuzlai Gazdasági Kamara ( ) Horvát Köztársaság Koprivnicai-Krizseváci megye ( ) Eszék-Baranya megye ( ) Pozsega-Szlavóniai megye ( ) Viroviticai-Podravinai megye ( ) Vukovári-Szrijemi megye ( ) Koprivnica város ( ) Eszék város ( ) Pozsega város ( ) Vukovár város ( ) Horvát Gazdasági Kamara Eszék ( ) Horvát Gazdasági Kamara Pozsega ( ) Horvát Gazdasági Kamara Vukovár ( ) Magyar Köztársaság Baranya megye ( ) Somogy megye ( ) Barcs Város ( ) Pécs Város ( ) Szekszárd Város ( ) Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ( ) Megfigyelő Státusszal rendelkező partnerek Szerbia Apatin község ( ) Bács község ( ) Zombor község ( ) Szabadka község ( )

12 Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés Munkabizottságok 3. számú melléklet Elnevezés Elnök 1. Végrehajtási Bizottság Dr. Síkfői Tamás PBKIK 2. Gazdasági Bizottság Weller János PBKIK 3. Gazdasági Infrastruktúra Bizottság Josip Skoric Unikom d.o.o. Osijek 4. Területfejlesztési Bizottság Sárdi Árpád - SMK 5. Turisztikai Bizottság Fodor Miklós Szekszárd MJV 6. Informatikai Bizottság Jovan Dobrosavljev Kantonalna Privredna Komora Tuzla 7. Kisebbségi Bizottság Sead Mujanovic Vlada TK 8. Tudományos koordinációs Bizottság Kadrija Hodzic Univerzitet Tuzla 9. Kulturális Bizottság Vesna Persic-Kovac Gradsko Poglavarstvo Koprovnica 10. Sport Bizottság Iljo Dominkovic Sportski Savez Posavske Zupanije 11.Egészségügyi és szociális Bizottság Dr. Ivan Mihaljevic Klinicka Bolnika Osijek 12.Képzési koordinációs Bizottság Adil Kurtic Univerzitet Tuzla

13 Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés A jövőre vonatkozó projektjavaslatok 4. számú melléklet Európa ízei mely egy horvát-magyar gasztronómiai hálózat kiépítését célozza meg Pictures of Croatia - online fotóügynökségi portál, célja elsősorban a horvát fotóművészek képeinek terjesztése a horvátországi és nemzetközi piacon Bio termékek, egészséges élelmiszerek - célja az ökogazdaság fejlesztése, a gazdasági szereplők közti szorosabb együttműködés kialakítása, a biotermékek termelése, feldolgozása, marketingje, valamint a piacok felmérése Korszerű szőlőfajták az EU borpiacán - célja a megfelelő szőlőültetvény szerkezet kialakítása, ellenőrzött szőlőoltványok biztosítása Méz-út, méz-turizmus - célja egy olyan modell kialakítása a méhészet szakterületén, mely felveszi a versenyt a nemzetközi piacon, megfelel az EU hatékonysági és jövedelmezőségi igényeinek PARTEDU üzleti oktatási partnerség célja a horvát-magyar vállalkozások vezetőinek, alkalmazottainak szakmai, informatikai és EU ismeretekre való felkészítése Gazdasági együttműködés a régió támogatásáért célja a gazdaságfejlesztési és turisztikai együttműködés megvalósítása, a két megye felkészítése az EU piacain való sikeres fellépésre A Dráva Baranya megyei és Baranya háromszögi szakaszának gátján, illetve a kísérő utakon megvalósítandó nemzetközi kerékpárút koncepciója - célja a magyarországi és horvátországi hiányzó szakaszok kiépítése. Az M6-M56 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó fejlesztések célja, hogy feltárja az autópályára vezető új útépítési feladatokat Dél-Baranya és a horvátországi Eszék-Baranya vonatkozásában. A Duna Dráva hulladékgazdálkodási program, mely elsősorban a Dél- Dunántúli Régió, valamint Szlavónia célterületével számol, különös tekintettel az energiatermelésben hasznosítható kimenetek előállításában. Ezek a következő elnökség számára javasolt és megvalósításra váró feladatok, melyekhez az Európai Unió költségvetésében továbbra is biztosít forrásokat.

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés OTKA T 043 280 A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében Zárójelentés Összegzés A hároméves kutatási program során minden, a pályázatban betervezett

Részletesebben

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása

2005. február 24. 2. szám. Tartalomjegyzék. 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 2005. február 24. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 5/2005. (II. 17.) Kgy. A bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok megválasztása 24/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában

Részletesebben

További információ: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-61762-292-10-43-909- 20091002STO61727-2009-19-10-2009/default_hu.

További információ: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-61762-292-10-43-909- 20091002STO61727-2009-19-10-2009/default_hu. Elektronikus hírlevél 2009/14. szám Tartalom: - EU hírek - Eseménynaptár - Aktuális pályázati lehetőségek - Hónap témája: Európai Duna Stratégia (EDS) EU hírek Energiatakarékos autógumik: 10 százalékot

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről

Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről Beszámoló a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének tevékenységéről A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megalakítására 1991. március 12-én Tokajban került sor, ahol elfogadták a szövetség

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 2015.09.16 2 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Választmányi ülés Budapest, 2007. október 19. I. számú napirendi pont Elnöki beszámoló és pénzügyi jelentés az elmúlt Közgy lés óta eltel id szakról El terjeszt : Meghívottak:

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

ALPEN-ADRIA-ALLIANZ SAVEZ ALPE-JADRAN ALPOK-ADRIA SZÖVETSÉG ZVEZA ALPE-JADRAN

ALPEN-ADRIA-ALLIANZ SAVEZ ALPE-JADRAN ALPOK-ADRIA SZÖVETSÉG ZVEZA ALPE-JADRAN ALPEN-ADRIA-ALLIANZ SAVEZ ALPE-JADRAN ALPOK-ADRIA SZÖVETSÉG ZVEZA ALPE-JADRAN Az ALPOK-ADRIA SZÖVETSÉG közös nyilatkozata és szervezeti és eljárási szabályzata PREAMBULUM Az Alpok-Adria Szövetség tagjai

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények Az első EU-s határmenti programok A 2004-es magyar csatlakozással a magyar-horvát határ belső EU határrá

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PBKIK, mint köztestület és kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Területfejlesztési programterv

Területfejlesztési programterv Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület İs Dráva Program Aquap rof it Mőszak i, Taná csadá si é s Be fekt etés i Zrt. 2007. július Az Ormánságfejlesztı Társulás Egyesület

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

Eurorà giã³ kereteiben" - szeminã rium

Eurorà giã³ kereteiben - szeminã rium Eurorà giã³ kereteiben" - szeminã rium Euroregionalna suradnja - DDS Euro Megtartottuk a "Határon túli együttmüködés az Eurorégió keretében" címü szemináriumot Kiképzes az euroregionális egyesületek irányitására,

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 70. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 70. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 70. PLENÁRIS ÜLÉS-ére 2007. június 6., szerda 15.00-21.00 2007. június 7., csütörtök 9.30-13.30 Charlemagne épület Európai Bizottság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2015.06.18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. Iktatószám: 01/6271-5/2014.

Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. Iktatószám: 01/6271-5/2014. Előterjesztő: Hüvös László Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Iktatószám: 01/6271-5/2014. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2013. évi végrehajtásáról szóló

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint A kábítószer fogyasztás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE

A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE A PBKIK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2001. II. FÉLÉVRE (kivonat) I. A PBKIK, mint kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének időpontja: 2001.06.18. A PBKIK

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló feladatterve Stratégiai célkitűzések: A pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásai még várhatóan 2010-ben is érezhetők lesznek, ezért a kamarai

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 6. prioritás. Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 6. prioritás EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERİFORRÁS-FEJLESZTÉS Akcióterv 2007-2008. 2009. szeptember 3. 1. A prioritás bemutatása 1.1. A prioritás tartalma

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus 67188 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 154. szám Melléklet az 1666/2013. (IX. 23.) Korm. határozathoz JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 392-13/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 3. Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre tervezett költségvetésének nemzetközi kapcsolatokat érintő része (összefoglalás)

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre tervezett költségvetésének nemzetközi kapcsolatokat érintő része (összefoglalás) A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évre tervezett költségvetésének nemzetközi kapcsolatokat érintő része (összefoglalás) 2005. Június 1.-ig felhasznált összeg A nemzetközi kapcsolatokra előirányzott teljes

Részletesebben

Földet a gazdáknak! Békés megyében

Földet a gazdáknak! Békés megyében Földet a gazdáknak! Békés megyében A Földet a gazdáknak! program keretében állami földek kerülnek értékesítésre Békés megyében is. A cél az, hogy a termőföld azok tulajdonában legyen, akik megművelik azt,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 38. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. K A R D O S K Ú T K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010. Kardoskút, 2007. március 22. 1 Előterjesztés Kardoskút Község Képviselő-testületének 2007.

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-12/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. június 29-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8.

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. HÜBNER TERVEZŐ KFT. 7621 Pécs, János u. 8. HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKRŐL, VALAMINT EGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017

Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Magyar Turizmus Zrt. - Marketingstratégia 2015-2017 Társasági jövőkép és küldetés Mára a turizmus a magyar gazdaság húzóágazatává vált, fejlődése negyedik éve töretlen. Az ágazat nemzetgazdasági jelentőségét

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben