Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve június 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24."

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve június 24. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról 104/2009. (VI.24) ÖH Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése 105/2009. (VI.24) ÖH Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos nyilatkozat 106/2009. (VI.24) ÖH Marton Ferenc képviselő módosító indítványa 107/2009. (VI.24) ÖH Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és helyi építési szabályzat) véleményezése 108/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse külterület 056/4 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölése 109/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 110/2009. (VI.24) ÖH Alapellátásban dolgozó orvosok támogatása 111/2009. (VI.24) ÖH Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása 112/2009. (VI.24) ÖH Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulásai évi elszámolásának felülvizsgálatáról 113/2009. (VI.24) ÖH Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ÁSZ ellenőrzéséről 114/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a évben végzett munkájáról 115/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a évről 116/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a évről 117/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a évről 118/2009. (VI.24) ÖH Egyezség megkötése a Lajosmizse Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel 119/2009. (VI.24) ÖH Fenntartói kérelem benyújtása az Oktatási Hivatalhoz a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és a Fekete István Általános Iskola maximális létszám túllépése engedélyezése tárgyában a 2009/2010-es nevelési évre vonatkozóan 120/2009. (VI.24) ÖH A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések

2 2 121/2009. (VI.24) ÖH Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok megszüntetésére 122/2009. (VI.24) ÖH Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján 123/2009. (VI.24) ÖH Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 124/2009. (VI.24) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 125/2009. (VI.24) ÖH CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 126/2009. (VI.24) ÖH Árpád utca felújításához szükséges források meghatározása 127/2009. (VI.24) ÖH Szent Lajos utcai óvoda

3 3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr.Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Biró Tibor, Dr.Cserényi Péterné, Dr.Csire Gézáné, Józsáné dr.kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr.Nagy Károly, Oláh Attila, Sápi Tibor, Sikár József képviselők (15 fő) Bejelentéssel távol: Koller Dániel, Rubos János, Zsigó Viktor képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Dr.Szeberényi Gyula Tamás jogász Tengölics Judit irodavezető Nagy Judit irodavezető Turupuli Péterné irodavezető Szilágyi Ödön csoportvezető Dr.Balogh László belső ellenőr Veszelszkiné Nagy Erika tagintézmény vez. Kocsis Györgyné óvoda vez. Guti Istvánné Müv.Ház igazgató dr.gazdag Judit vez.ref. Dodonka Csaba fogalmazó Tengeri Dalma gyakornok Rostásné Rapcsák Renáta Fl.kirendeltségvez. Kovács Gábor főtanácsos Balog Zoltán Dél-alföldi Ivóvizmin.jav.progr.képv. Jegyzőkönyvvezetők: Nagy Imréné Mezei Anett Krisztina Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselő-társaimat, vendégeinket. Mielőtt elkezdenénk az ülést,egy pár mondatos tájékoztatásom lenne. E hó 29-én 16 órakor lesz egy tájékoztató a Művelődési Házban a pályázatokkal kapcsolatosan. Julius hó folyamán lesz egy első körös tájékoztatás a szennyvízberuházásról, pontos időpont még nincs, erről értesítéssel leszünk a lakosság felé. Az M8-as autópálya építésével kapcsolatos fórum Lajosmizsén lesz július 9-én. Mai ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 15 képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Rubos János, Koller Dániel és Zsigó Viktor képviselők. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 1 fő nem szavazott Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. Három plusz napirendi pontot szeretnék felvetetni a mai anyagokhoz a TEUT pályázattal kapcsolatos apróbb módosítást, így a CÉDE pályázatnál is, és van egy szóbeli előterjesztés a Szent Lajos utcai óvodánál egy + csoportszobát szeretnénk kialakítani. Egy napirendi pontot

4 4 pedig zárt ülés keretében tárgyalnánk, ez pedig az alapellátásban dolgozó orvosok támogatását. Van-e valakinek további javaslata? Amennyiben nincs aki a napirendi pontokat a felvett napirendi pontokkal együtt elfogadja kézfeltartással jelezze. Megállapítom,hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi napirendi pontokat fogadta el. Napirendi pontok Előterjesztő 1.) Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának Basky András ismertetése, Sikár József eskütétele polgármester 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009.( ) rendele- Basky András te a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet polgármester módosításáról 3.) Lajosmizse külterület 056/4 helyrajzi számú ingatlan értéke- Basky András sitésre történő kijelölése polgármester 4.) Lajosmizsei köztemető fejlesztése Basky András polgármester 5.) Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása Basky András polgármester 6.) Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél- Alföldi Regionális Basky András Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat polgármester központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulási évi elszámolásának felülvizsgálatáról 7.) Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási Basky András rendszerének évi ÁSZ ellenőrzéséről polgármester 8.) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a Kutasiné évben végzett munkájáról, illetve jövőkép felvázolása Nagy Katalin évekre jegyző 9.) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjó- Basky András léti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a évről polgármester 10.) Lajosmizse város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Basky András Szervezetének átfogó beszámolója a évről polgármester 11.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András számolója a évről polgármester 12.) Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Basky András Egyesülettel polgármester 13.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport lét- Basky András számának túllépése, valamint a Fekete István Általános Iskola polgármester maximális osztály létszámának túllépése 14.) A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szük- Basky András séges döntések polgármester

5 5 15.) Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában Basky András valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai polgármester telephelyén feltárt hiányosságok megszüntetésére 16.) Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlősége szolgáló intéz- Basky András kedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt- polgármester vevő intézményekben dolgoz pedagógusok anyagi támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján 17.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapo- Basky András dásának módosítása polgármester 18.) A Dél-alföldi Ivóvizminőség-javitó Programmal kapcsolatos Basky András nyilatkozat polgármester 19.) A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fütéskorszerü- Basky András sitése polgármester 20.) Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és Basky András helyi építési szabályzat) véleményezése polgármester 21.) Árpád utca felújításához szükséges források meghatározása Basky András polgármester 22.) CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Basky András Óvoda székhelyintézményének fütéskorszerüsitése polgármester Z á r t ü l é s 1.) Az alapellátásban dolgozó orvosok támogatása Basky András polgármester 1.napirendi pont Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése, Sikár József eskütétele Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Csorba József lemondott képviselői mandátumáról e hó 15-én. A Választási Törvény értelmében a listát állító szervezet jelöli meg ki lesz az aki az utódja lesz. Ő Sikár József, aki itt ül körünkben. Csorba József egészségügyi okokra hivatkozva nem tudja ellátni ezt a feladatot. Köszönjük eddig végzett munkáját, mint képviselő tett Lajosmizse városáért. Jó egészséget kívánunk Csorba Józsefnek. Aki tudomásul veszi Csorba József lemondását kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta.

6 104/2009. (VI.24.) ÖH. Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése 6 Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásáról tudomásul veszi. Határidő: június 24. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A Választási Törvény értelmében az uj képviselő attól az időponttól képviselő, ha leteszi az esküt. Erre fog most sor kerülni, kérem hogy az eskütételhez mindenki álljon fel, Sikár József az általam előolvasott esküszövegét mondja utánam. Sikár József eskütevő: Én Sikár József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen! 2. napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ebben az anyagban számos olyan döntést hoztunk már előzetesen, melyet keresztül kell vezetni a rendeletünkben. 26 pontban vannak felsorolva a változások. PTK megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.

7 7 Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. -a helyébe az alábbi 5. lép: Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként (1) Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási bevételek összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: E Ft E Ft E Ft E Ft (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

8 8 2. Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. (1)-(8) bekezdés helyébe az alábbi 6. (1)-(8) bekezdés lép: Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: személyi juttatás E Ft munkaadókat terhelő járulékok E Ft dologi kiadások: E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: E Ft E Ft 250 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: E Ft Ebből: személyi juttatások: E Ft munkaadót terhelő járulék E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: E Ft működési célú pénzeszköz átadás E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt E Ft tám. ért. pénzeszköz átadás E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: beruházás E Ft felújítás E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 67 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: E Ft (6) Céltartalékok: E Ft - Kiadások mindösszesen: E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák. (8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (12) évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9 9 (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép. (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép. (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép. (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép. (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép. (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép ) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2a-2d., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., mellékletei /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző E rendelet kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

10 10 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 1. melléklet Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. pe. átad. Tartalék Beruházás, felújítás Felh. C. pe. átad. Tám. ért. műk. kiadás Összesen Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat összesen

11 11 1/a melléklet Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként fő Megnevezés Mód. Elóir. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 50 igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) 8 Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) 3 Önkormányzat összesen 67 Iskola 90 Kollégium 34 Óvoda 51 Művelődési Központ 14 EGYSZI 39 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 9 Felsőlajosi tagóvoda 8 Intézmény összesen 251 Mindösszesen 318

12 12 2. melléklet Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/15) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) ebből: működési célú felhalmozási célú Összesen Int. Finanszírozás

13 13 Működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg) Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Hivatal működési bevételek összesen /a melléklet Helyi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) Iparűzési adó (16/09) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 350 tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen Bírságok, pótlékok részletezése Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) Környezetvédelmi bírság (16/20) Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) Talajterhelési díj (16/24) Egyéb sajátos bevételek (16/25) 928 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen

14 14 Átengedett központi adók részletezése 2/b melléklet Megnevezés Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) Gépjárműadó (16/15) Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) Lakosságszámhoz kötött (16/37) Norm. Hozzájár. (16/38) Ebből: közokt. Feladatokra Szociális feladatokra Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 699 E Ft Ker.kieg E.Ft közműtám. 48 E. Ft.,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/48) 56 Szociálpolitikai juttatásokra (16/48) Egyéb központi támogatás alakulása Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

15 15 Fejlesztési célú támogatások részletezése Megnevezés Mód. Ei. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen 2/c melléklet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése (08/02) Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Megnevezés Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás Illegális hulladéklerakók felszámolására Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre e Ft, int. Társ eE Ft.. előző évi különbözet eft belső ell. Társulás 733 E Ft, Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel /d melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (akadálymentesítési 7.500, és 5 utcás pályázat eFt) Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel

16 16 2/e melléklet Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Mód. Ei. Működési célra átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés Mód. Ei. Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 0 Működési célú pe. átv. non-profit szerv. 0 Működési célú pe. átv. külföldről 0 Működési célú pe. átv. EU költségvetésből 0 Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)

17 17 melléklet Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Iskola Kollégium Óvoda Műv. EGYSZI IGSZ Pénzmaradvány Felsőlajosi Felsőlajosi Összesen központ tagiskola tagóvoda I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, ,23) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak 0 értékesítése (08/09) 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. 0 (16/36) 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/14) ebből társadalombizt. alapból átv. pe (09/090) 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 ((09/21) ebből társadaombizt. alapból átv. pe. (09/17) 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átv. államh. kívülről 0 (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 államh. kívülről (08/21) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11) Bevételek összesen Intézmény finanszírozás

18 18 4. melléklet Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ebből: általános tartalék ebből: céltartalék ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen Céltartalék részletezés Megnevezés Önkormányzat összesen TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben DAOP /A. A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása TÁMOP /1/ A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben ÁROP-1.A.2/A. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében DAOP /C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése Normatíva várható elsz különbözete Idegenforgalmi adó évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele Környezetvédelmi bírság évi bevétele 252 Talajterhelési díj évi bevétele 334 Építésügyi bírság évi bevétele Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete Mindenki ebédel pályázat önerő 150 BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű 928 Összesen

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben