Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve június 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24."

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve június 24. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról 104/2009. (VI.24) ÖH Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése 105/2009. (VI.24) ÖH Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos nyilatkozat 106/2009. (VI.24) ÖH Marton Ferenc képviselő módosító indítványa 107/2009. (VI.24) ÖH Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és helyi építési szabályzat) véleményezése 108/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse külterület 056/4 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölése 109/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizsei Köztemető fejlesztése 110/2009. (VI.24) ÖH Alapellátásban dolgozó orvosok támogatása 111/2009. (VI.24) ÖH Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása 112/2009. (VI.24) ÖH Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulásai évi elszámolásának felülvizsgálatáról 113/2009. (VI.24) ÖH Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ÁSZ ellenőrzéséről 114/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a évben végzett munkájáról 115/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a évről 116/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a évről 117/2009. (VI.24) ÖH Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a évről 118/2009. (VI.24) ÖH Egyezség megkötése a Lajosmizse Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel 119/2009. (VI.24) ÖH Fenntartói kérelem benyújtása az Oktatási Hivatalhoz a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és a Fekete István Általános Iskola maximális létszám túllépése engedélyezése tárgyában a 2009/2010-es nevelési évre vonatkozóan 120/2009. (VI.24) ÖH A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések

2 2 121/2009. (VI.24) ÖH Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok megszüntetésére 122/2009. (VI.24) ÖH Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján 123/2009. (VI.24) ÖH Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 124/2009. (VI.24) ÖH A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 125/2009. (VI.24) ÖH CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 126/2009. (VI.24) ÖH Árpád utca felújításához szükséges források meghatározása 127/2009. (VI.24) ÖH Szent Lajos utcai óvoda

3 3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Basky András polgármester, Dr.Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Biró Tibor, Dr.Cserényi Péterné, Dr.Csire Gézáné, Józsáné dr.kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr.Nagy Károly, Oláh Attila, Sápi Tibor, Sikár József képviselők (15 fő) Bejelentéssel távol: Koller Dániel, Rubos János, Zsigó Viktor képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Dr.Szeberényi Gyula Tamás jogász Tengölics Judit irodavezető Nagy Judit irodavezető Turupuli Péterné irodavezető Szilágyi Ödön csoportvezető Dr.Balogh László belső ellenőr Veszelszkiné Nagy Erika tagintézmény vez. Kocsis Györgyné óvoda vez. Guti Istvánné Müv.Ház igazgató dr.gazdag Judit vez.ref. Dodonka Csaba fogalmazó Tengeri Dalma gyakornok Rostásné Rapcsák Renáta Fl.kirendeltségvez. Kovács Gábor főtanácsos Balog Zoltán Dél-alföldi Ivóvizmin.jav.progr.képv. Jegyzőkönyvvezetők: Nagy Imréné Mezei Anett Krisztina Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselő-társaimat, vendégeinket. Mielőtt elkezdenénk az ülést,egy pár mondatos tájékoztatásom lenne. E hó 29-én 16 órakor lesz egy tájékoztató a Művelődési Házban a pályázatokkal kapcsolatosan. Julius hó folyamán lesz egy első körös tájékoztatás a szennyvízberuházásról, pontos időpont még nincs, erről értesítéssel leszünk a lakosság felé. Az M8-as autópálya építésével kapcsolatos fórum Lajosmizsén lesz július 9-én. Mai ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 15 képviselő van jelen. Bejelentéssel van távol Rubos János, Koller Dániel és Zsigó Viktor képviselők. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkkel egyetért kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 1 fő nem szavazott Bíró Tiborné és Sápi Tibor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztotta. Három plusz napirendi pontot szeretnék felvetetni a mai anyagokhoz a TEUT pályázattal kapcsolatos apróbb módosítást, így a CÉDE pályázatnál is, és van egy szóbeli előterjesztés a Szent Lajos utcai óvodánál egy + csoportszobát szeretnénk kialakítani. Egy napirendi pontot

4 4 pedig zárt ülés keretében tárgyalnánk, ez pedig az alapellátásban dolgozó orvosok támogatását. Van-e valakinek további javaslata? Amennyiben nincs aki a napirendi pontokat a felvett napirendi pontokkal együtt elfogadja kézfeltartással jelezze. Megállapítom,hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi napirendi pontokat fogadta el. Napirendi pontok Előterjesztő 1.) Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának Basky András ismertetése, Sikár József eskütétele polgármester 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009.( ) rendele- Basky András te a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet polgármester módosításáról 3.) Lajosmizse külterület 056/4 helyrajzi számú ingatlan értéke- Basky András sitésre történő kijelölése polgármester 4.) Lajosmizsei köztemető fejlesztése Basky András polgármester 5.) Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás módosítása Basky András polgármester 6.) Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Dél- Alföldi Regionális Basky András Igazgatóság Államháztartási Iroda által az Önkormányzat polgármester központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulási évi elszámolásának felülvizsgálatáról 7.) Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási Basky András rendszerének évi ÁSZ ellenőrzéséről polgármester 8.) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a Kutasiné évben végzett munkájáról, illetve jövőkép felvázolása Nagy Katalin évekre jegyző 9.) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjó- Basky András léti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a évről polgármester 10.) Lajosmizse város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Basky András Szervezetének átfogó beszámolója a évről polgármester 11.) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó be- Basky András számolója a évről polgármester 12.) Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Basky András Egyesülettel polgármester 13.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport lét- Basky András számának túllépése, valamint a Fekete István Általános Iskola polgármester maximális osztály létszámának túllépése 14.) A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szük- Basky András séges döntések polgármester

5 5 15.) Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában Basky András valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai polgármester telephelyén feltárt hiányosságok megszüntetésére 16.) Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlősége szolgáló intéz- Basky András kedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt- polgármester vevő intézményekben dolgoz pedagógusok anyagi támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V.22.) OKM rendelet alapján 17.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapo- Basky András dásának módosítása polgármester 18.) A Dél-alföldi Ivóvizminőség-javitó Programmal kapcsolatos Basky András nyilatkozat polgármester 19.) A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fütéskorszerü- Basky András sitése polgármester 20.) Településrendezési terv módosításának (szabályozási terv és Basky András helyi építési szabályzat) véleményezése polgármester 21.) Árpád utca felújításához szükséges források meghatározása Basky András polgármester 22.) CÉDE pályázat benyújtása A Lajosmizsei Napközi Otthonos Basky András Óvoda székhelyintézményének fütéskorszerüsitése polgármester Z á r t ü l é s 1.) Az alapellátásban dolgozó orvosok támogatása Basky András polgármester 1.napirendi pont Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése, Sikár József eskütétele Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Csorba József lemondott képviselői mandátumáról e hó 15-én. A Választási Törvény értelmében a listát állító szervezet jelöli meg ki lesz az aki az utódja lesz. Ő Sikár József, aki itt ül körünkben. Csorba József egészségügyi okokra hivatkozva nem tudja ellátni ezt a feladatot. Köszönjük eddig végzett munkáját, mint képviselő tett Lajosmizse városáért. Jó egészséget kívánunk Csorba Józsefnek. Aki tudomásul veszi Csorba József lemondását kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta.

6 104/2009. (VI.24.) ÖH. Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásának ismertetése 6 Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását Csorba József helyi önkormányzati képviselő lemondásáról tudomásul veszi. Határidő: június 24. Felelős: Képviselő-testület Basky András polgármester: A Választási Törvény értelmében az uj képviselő attól az időponttól képviselő, ha leteszi az esküt. Erre fog most sor kerülni, kérem hogy az eskütételhez mindenki álljon fel, Sikár József az általam előolvasott esküszövegét mondja utánam. Sikár József eskütevő: Én Sikár József esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hü leszek: az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom: a tudomásomra jutott titkot megőrzöm: önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Lajosmizse város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen! 2. napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet módosításáról Előadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ebben az anyagban számos olyan döntést hoztunk már előzetesen, melyet keresztül kell vezetni a rendeletünkben. 26 pontban vannak felsorolva a változások. PTK megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.

7 7 Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.( ) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. -a helyébe az alábbi 5. lép: Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként (1) Önkormányzat működési bevételei: 5. Önkormányzat működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások (működési célú) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatások Központosított előirányzat Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat működési bevételei összesen: Intézmény működési bevételei Intézmény támogatásértékű működési bevétel Intézmény működési bevételei összesen: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.. bevétel Felhalmozási bevételek összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) Intézmények pénzforgalom nélküli bev. Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: E Ft E Ft E Ft E Ft (2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. melléklete tartalmazza.

8 8 2. Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. (1)-(8) bekezdés helyébe az alábbi 6. (1)-(8) bekezdés lép: Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: személyi juttatás E Ft munkaadókat terhelő járulékok E Ft dologi kiadások: E Ft 6. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret: E Ft E Ft 250 fő (2) Az intézményenkénti részletezést e rendelet 4/a melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: E Ft Ebből: személyi juttatások: E Ft munkaadót terhelő járulék E Ft dologi kiad. és egyéb folyó kiad.: E Ft működési célú pénzeszköz átadás E Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt E Ft tám. ért. pénzeszköz átadás E Ft Önkormányzat működési kiadásai összesen E Ft Önkormányzat felhalmozási kiadásai: E Ft Ebből: beruházás E Ft felújítás E Ft felhalm. célú pénzeszk. átadás E Ft Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére. Engedélyezett létszámkeret összesen: 67 fő (4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) Általános tartalék: E Ft (6) Céltartalékok: E Ft - Kiadások mindösszesen: E Ft (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák. (8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (12) évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9 9 (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép. (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép. (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép. (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép. (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép. (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép. (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép. (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép ) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2a-2d., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., mellékletei /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ polgármester jegyző E rendelet kihirdetés ideje: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyző

10 10 Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 1. melléklet Megnevezés Szem. jutt Munk. Adókat terh. Jár Dologi és egyéb folyó kiadás Szoc. pol. tám. Műk. c. pe. átad. Tartalék Beruházás, felújítás Felh. C. pe. átad. Tám. ért. műk. kiadás Összesen Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat összesen

11 11 1/a melléklet Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként fő Megnevezés Mód. Elóir. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítőipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 50 igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) 8 Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) 3 Önkormányzat összesen 67 Iskola 90 Kollégium 34 Óvoda 51 Művelődési Központ 14 EGYSZI 39 IGSZ 6 Felsőlajosi tagiskola 9 Felsőlajosi tagóvoda 8 Intézmény összesen 251 Mindösszesen 318

12 12 2. melléklet Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) ebből: felh. Célú 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/50-55) 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/15) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23) ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VII. Hitelek (10/74, 82-85) 1. Műk.célú hitel 2. Felhalm.c. hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) ebből: működési célú felhalmozási célú Összesen Int. Finanszírozás

13 13 Működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Előir. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg) Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Hivatal működési bevételek összesen /a melléklet Helyi adók részletezése Megnevezés Mód. Előir. Idegenforgalmi adó (16/07) Iparűzési adó (16/09) Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 350 tevékenység után (16/10) Helyi adók összesen Bírságok, pótlékok részletezése Megnevezés Mód. Előir. Bírságok, pótlékok (16/12) Környezetvédelmi bírság (16/20) Természetvédelmi bírság (16/21) Műemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) Talajterhelési díj (16/24) Egyéb sajátos bevételek (16/25) 928 Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen

14 14 Átengedett központi adók részletezése 2/b melléklet Megnevezés Mód. Előir. Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14) Gépjárműadó (16/15) Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Mód. Előir. Normatív hozzájárulások (16/39) Lakosságszámhoz kötött (16/37) Norm. Hozzájár. (16/38) Ebből: közokt. Feladatokra Szociális feladatokra Egyéb feladatokra Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 699 E Ft Ker.kieg E.Ft közműtám. 48 E. Ft.,(16/40) Ebből: felh. célú Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) Kiegészítő támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/48) 56 Szociálpolitikai juttatásokra (16/48) Egyéb központi támogatás alakulása Megnevezés Egyéb központi támogatás (16/56) Mód. Előir.

15 15 Fejlesztési célú támogatások részletezése Megnevezés Mód. Ei. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) Fejlesztési célú támogatások összesen 2/c melléklet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok érétkesítése (08/02) Termőföld értékesítése (08/03) Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Járművek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése Megnevezés Mód. Ei. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27) Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28) Privatizációból származó bevétel (16/29) Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű működési bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás Illegális hulladéklerakók felszámolására Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre e Ft, int. Társ eE Ft.. előző évi különbözet eft belső ell. Társulás 733 E Ft, Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel /d melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Mód. Ei. Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (akadálymentesítési 7.500, és 5 utcás pályázat eFt) Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel

16 16 2/e melléklet Átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Mód. Ei. Működési célra átvett pénzeszközök részletezése Megnevezés Mód. Ei. Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 0 Működési célú pe. átv. non-profit szerv. 0 Működési célú pe. átv. külföldről 0 Működési célú pe. átv. EU költségvetésből 0 Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)

17 17 melléklet Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Iskola Kollégium Óvoda Műv. EGYSZI IGSZ Pénzmaradvány Felsőlajosi Felsőlajosi Összesen központ tagiskola tagóvoda I. Önkormányzat Működési bevételei Intézményi működési bevételek (07/04, 14, ,23) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak 0 értékesítése (08/09) 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. 0 (16/36) 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel (09/14) ebből társadalombizt. alapból átv. pe (09/090) 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 ((09/21) ebből társadaombizt. alapból átv. pe. (09/17) 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe. átv. államh. kívülről 0 (07/30) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 államh. kívülről (08/21) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11) Bevételek összesen Intézmény finanszírozás

18 18 4. melléklet Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt) Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) ebből: általános tartalék ebből: céltartalék ebből: pályázati önerő Költségvetési kiadás összesen Céltartalék részletezés Megnevezés Önkormányzat összesen TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben DAOP /A. A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása TÁMOP /1/ A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben ÁROP-1.A.2/A. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében DAOP /C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése Normatíva várható elsz különbözete Idegenforgalmi adó évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele Környezetvédelmi bírság évi bevétele 252 Talajterhelési díj évi bevétele 334 Építésügyi bírság évi bevétele Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete Mindenki ebédel pályázat önerő 150 BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű 928 Összesen

19 19 4/a melléklet Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Iskola Kollégium Óvoda Műv. Központ EGYSZI IGSZ Iskola Felsőlajosi tagint. Óvoda Felsőlajosi tagint. Összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési 0 kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 0 ÁH-n belül Működési célú pénzeszköz átadás 0 ÁH-n kívül Társadalom-,szociálpolitikai és 0 egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen Felújítás Intézményi beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt) Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadás összesen

20 20 Felhalmozási kiadások részletezése 5. melléklet Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt) Beruházási kiadások feladatonként Hivatal IGSZ Összesen Egészségház főbejárati szélfogó Kerékpárút fakivágás fapótlás Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás Szennyvízpályázat I. ütem saját erő Nyilvános WC Játszótér Takarítógép iskola Járdaépítés Közvilágítás bővítése Depurátor EGYSZI Óvoda Szent Lajos utca korszerűsítése DAOP /C tervezési díj ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás DAOP /A közbeszerzési eljárás DAOP /A többlet költségek DAOP /C pályázati dokumentáció készítése TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése Összesen Felújítási kiadások alakulása Felújítási célok megnevezése Hivatal IGSZ Összesen Temető felújítás Sportcsarnok parketta Kazán általános iskola Árpád utca felújítás TEUT Óvoda fűtéskorszerűsítés CÉDE Felújítás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés Mód. Ei. Első lakáshoz jutók támogatása Lakossági közmű támogatás 48 Összesen 1 548

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának /2009.( ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben