ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására I. forduló Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés célja, hogy az önkormányzati támogatás rendjéről szóló rendelet tervezetét első fordulóban a képviselő-testület megtárgyalja, amennyiben szükséges, azt módosítsa, és társadalmi vitára bocsássa. Tekintettel arra, hogy a szabályozás a Bogyiszlón működő civil szervezetek működését érinti, javasoljuk, hogy megfelelő határidő tűzésével az önkormányzat az elfogadott tervezetet küldje meg a szervezeteknek véleményezésre. Az Országos Bírósági Hivatal által közzétett Civil Szervezetek Névjegyzékén az alábbi bogyiszlói székhelyű szervezetek szerepelnek: Sorszám Megyei nyilvántartási szám Szervezet neve Székhely Állapot 1. 34/1998 "Gyermekekért, Bogyiszlóért" Alapítvány Bogyiszló /1996 Bogyiszló Községi Horgász Egyesület Bogyiszló /2009 BOGYISZLÓÉRT, KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET Bogyiszló /2010 Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság Bogyiszló /1994 Bogyiszlói Gazdakör Bogyiszló /2008 Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló /2006 Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége Bogyiszló /1990 Bogyiszlói Önkormányzati Kör Bogyiszló /1999 Bogyiszlói POlgárőr Egyesület Bogyiszló /2013 Bogyiszlói Polgárőr Egyesület Bogyiszló /2013 Bogyiszlói Sportkör Egyesület Bogyiszló /2011 Célpont Alapítvány Bogyiszló /2011 HUNNIA Egészségklub Egyesület Bogyiszló /2001 Motor Sprint Sportegyesület Bogyiszló /2008 Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Bogyiszló 1

2 Bogyiszló Közég Önkormányzata évről évre költségvetési támogatást nyújt a civil szervezetek működéséhez, programjainak megszervezéséhez. A sokéves tapasztalat alapján kialakult bizonyos rend a támogatások igénylése, a döntés, a kifizetés és az elszámolás gyakorlatában, de számos kérdést érdemes normatív módon szabályozni. A szabályozás alapjául szolgáló jogszabályok Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban. Civiltörvény) január 1. napján lépett hatályba, mely több ponton is gyökeresen alakította át a civil szervezetekre vonatkozó szabályokat. A helyi szabályozás során figyelembe kell venni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárás szabályairól szóló évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseit is. A Civiltörvény szerint az államháztartás alrendszereiből, - idetartozik az önkormányzat is - azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, amelyek nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), továbbá az adott üzleti évről készített beszámolójukat letétbe helyezték (közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) az Országos Bírói Hivatalnál. További szabály, hogy a támogatásra ebben a körben támogatói okirat, támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. Az ennek alapján az önkormányzat és a támogatott között létrejött jogviszony úgynevezett költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény további szabályokat tartalmaz a tárgykörben. A jogszabály főként a támogatási eljárás nyilvánosságára vonatkozóan, másrészt a támogatási döntést hozó és a döntés-előkészítésben résztvevőkre vonatkozó összeférhetetlenség, érintettség eseteit szabályozza. A törvény alapján létrehozott, nyilvánosságot biztosító központi weblapon önkormányzatunk az idei évben regisztrált, melynek alapján a jövőben a támogatási döntések és az elszámolások nyilvánossága is biztosítható. E törvény alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 2

3 c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették. A 8. (1) bekezdés szerint ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ezekről a körülményekről minden támogatást kérőt nyilatkoztatni kell. 3

4 Javasoljuk megfontolásra továbbá a szabályozás feltételeként a kért illetve az elszámoláskor a megítélt támogatási összeghez igazodó mértékű önkéntes munka vállalását, illetve végzését a település érdekében. A bogyiszlói civil szervezetek többsége jelenleg is aktívan részt vesz a település életében a tevékenységi köre által meghatározottan, de sokszor azon túl is. A ténylegesen működő civil szervezetek rendszeresen végeznek önkéntes munkát, mellyel eddig is segítették az önkormányzatot, de főként a település lakosságát. Az önkéntes munka előírása ezeknek a szervezeteknek tehát nem jelent plusz terhet, azonban az önkormányzat és a település lakossága számára is összefoglaltan tájékoztató-jellege lehet egy ilyen szabályozásnak. Egyes szervezetek számára ez lehet új elem a működés során, melynek akár szervezet-fejlesztési, közösségépítő hatása is lehet. Végső soron pedig kizárhatóak a településhez csak névleg kötődő, vagy nem ténylegesen működő szervezetek. Önkéntes munka vállalható a települési rendezvényekkel kapcsolatban, vagy más területen, például településszépítési akciókon való részvétellel, szervezéssel. De például a polgárőrség tagjainak tevékenysége eleve ilyen tevékenységnek minősül. További jogszabályi rendelkezés, melyet az önkormányzati rendelet megalkotása során figyelembe kell venni, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény. Ennek 11. (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon, - az önkormányzati vagyon is ide tartozik - ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Részletes indokolás 1. rögzíti az önkormányzati rendelet célját, deklarálja az önkormányzat elköteleződését a civilszféra működése iránt. A rendelet nem csupán a civil szervezetek, hanem más szervezetek és magánszemélyek település érdekében végzett tevékenységének támogatásának szabályait is tartalmazza, felsorolva e tevékenység területeit. 2. rögzíti, hogy az 1. szerinti támogatás e rendelet szerint nyújtható. A képviselő-testület a költségvetésében hozza létre a támogatásra felhasználható keretet, mely a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatási keretből áll. Az önkormányzati rendelet hatályát szabályozza a szakasz, eszerint különböztet pályázati és egyedi támogatásokat, melyekre a hatály egyaránt kiterjed. 4

5 A szakasz rögzíti, hogy mely támogatásokra nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya. (költségvetési intézmények támogatása, rászorultsági alapon nyújtott szociális támogatások), illetve melyekre pedig csak az elszámolási szabályok vonatkoznak. A szakasz rögzíti a támogatás feltételeként a bogyiszlói kötődést, melytől a képviselő-testület kivételesen méltánylandó egyedi esetben eltérhet, de ebben az esetben is csak akkor, ha a támogatás Bogyiszlót szolgálja. A szakasz rögzíti, hogy a politikai kötődésű szervezetek támogatása kizárt. 5. rögzíti, hogy a támogatás, szervezetek esetében kizárólag a tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható A pénzben nyújtott támogatások közös szabályait tartalmazza. 6. szerint a hatáskör a képviselő-testület kizárólagos hatásköre. E körben dönthet a pályázat kiírásáról és az egyedi támogatásról. 7. rögzíti a támogatási kérelem tartalmát, utalva az 1. számú függelék szerinti adatlapra is. A civil szervezetek számára segítséget nyújt a rendeltben meghatározott feltételeknek megfelelő adatalap-minta kidolgozása, melyhez az előírt mellékleteket csatolni kell. 8. rögzíti a támogatási kérelem elutasításának eseteit, valamint a támogatási megállapodás tartalmi követelményeit, az elszámolás általános határidejét, a részelszámolási lehetőséget. 9. rögzíti a támogatás célhoz kötöttségének szabályát. 10. rögzíti az elszámolás szabályait, melyhez szintén készült nyomtatvány-minta. (2. és 3. számú függelék) A szakasz rögzíti a támogatásokról szóló döntések nyilvánosságára, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályt a civil szervezetek pályázati úton történő működési támogatásának szabályait rögzíti. 11. rögzíti, hogy a képviselő-testület erről évente dönt. Az eljárásra a rendelet szabályait a ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni rögzíti a működési kiadás fogalmát. 13. rögzíti, hogy a pályázat kiírására a költségvetési rendelet elfogadását követően kerülhet sor. 14. rögzíti a pályázati eljárás felhívás szabályait. 5

6 15. rögzíti a támogatás nyújtásának az előző részben meghatározottakhoz képest a további feltételeit: az élelmezési és a bérleti költség korlátait, valamint az önkéntes munkára vonatkozó szabályt. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdése szerint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni. Ez évben 613 forint. 16. a támogatás két részletben történő folyósításának, valamint az elszámolás szabályait tartalmazza. 17. a visszatérítendő támogatásokra vonatkozó eltérő szabályokat tartalmazza. 18. az önkormányzati rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt tartalmazza. Hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. I. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése alapján kötelező feladat a sport, valamint a kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődés, előadó-művészeti szervezet támogatása. Bogyiszló Község Önkormányzata önként vállalt feladata, hogy a költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat erejéig támogatja a helyi civil szervezetek tevékenységét. A feladat költségvetési korlátja tehát az éves költségvetési rendeletben e célra előirányzott összeg. II. Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet révén az önkormányzat hozzájárul a település civilszféra működéséhez, a szabadidős lehetőségek bővüléséhez. Amennyiben a támogatás feltételeként az önkormányzat önkéntes munkát ír elő, azzal a támogatott szervezetek tagjai települési rendezvények színvonalának emeléséhez is hozzájárulnak, környezetvédelmi akciókban vehetnek részt. A 6

7 sportszervezetek támogatása révén a települési sportlehetőségek is bővülhetnek, mely végső soron a lakosság egészségi állapotának javulását is eredményezheti. III. Rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelettervezet végrehajtása adminisztrációs terhei: támogatási felhívás, pályázatok fogadása, feldolgozása, döntésre előkészítése, a képviselő-testület döntésének végrehajtásaként támogatási megállapodások elkészítése, a támogatás összegének kifizetése, elszámolások feldolgozása és a képviselő-testület elé terjesztése. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotása nem kötelező, de tekintettel arra, hogy a feladatot az önkormányzat évről-évre önként vállalt feladatként ellátja, érdemes a támogatás feltételeit és az eljárás szabályait önkormányzati rendeletben, normatív módon rögzíteni. Továbbra sem célszerű az önkormányzati költségvetés elfogadása előtt közzétenni a támogatási felhívást. Pontosítani szükséges az önkormányzati támogatás elszámolásának határidejét, módját. A támogatás fedezetéül az önkormányzati költségvetési rendeletében előirányzott keretösszeg szolgál, melynek ismeretében dönt a képviselő-testület a pályázati kiírásról. V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, a szükséges tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek a tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra. A szabályok megváltozása és a normatív önkormányzati szabályozás érdekében javasoljuk egy olyan önkormányzati rendelet megalkotását, amely tartalmazza az önkormányzati támogatások főként, de nem kizárólag a civil szervezetek támogatási - feltételeit, a pályázati rendszert, a támogatás felhasználásának és elszámolásárnak módját, az ellenőrzés szabályait. Az egységes jogi szabályozás következtében átláthatóbbá válik az önkormányzat támogatási rendszere a civil szervezetek és a nyilvánosság számára. 7

8 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására. Bogyiszló, április 6. Dr. Varga Katalin jegyző Határozati javaslat 1.) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, melyet társadalmi vitára bocsájt. 2.) A képviselő-testület külön is felkéri a Bogyiszlón székhellyel, vagy szervezeti egységgel rendelkező civil szervezeteket az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére, melynek határideje: április ) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beérkezett véleményekről a képviselőtestületet az április 24. napján tartandó ülésén tájékoztassa. Felelős: dr. Varga Katalin jegyző Határidő: április 12.- a közzétételre; 8

9 Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Képviselőtestület - elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Bogyiszlón élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, civil és gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 2. (1) A Képviselő-testülete az 1. -ban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket, gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: szervezet), továbbá magánszemélyeket költségvetéséből e rendelet szabályai szerint - támogatja. (2) A Képviselő-testület a költségvetésében az e rendeletben meghatározott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek támogatására elkülönített forrást hoz létre az alábbiak szerint: a) civil támogatási keret; b) civil szervezetek számára nyújtott visszatérítendő támogatások kerete. 3. (1) Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Bogyiszló Község Önkormányzata mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) meghatározott támogatási alapból nyújtott pályázati és egyedi támogatásokra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a) az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatására, b) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közptv.) 1. (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatásokra. (3) E rendeletnek kizárólag a támogatásokkal való elszámolásról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni 9

10 a) az önkormányzat által alapított, vagy annak részesedésével működő szervezetet létrehozó okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források átadására, b) más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra, c) az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek feladatellátására, 4. (1) Támogatásban részesíthető a szervezet, magánszemély, amennyiben a) bogyiszlói székhelyű, telephelyű, lakóhelyű, vagy b) nyilatkozik, hogy a támogatást Bogyiszlón működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy c) Bogyiszlón az 1. -ban meghatározott célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy d) bogyiszlói lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Képviselő-testület kivételesen méltánylandó egyedi esetben eltérhet, ha különösen a történelmi vagy néprajzi hagyományok ápolása, megismertetése, népszerűsítése érdekében, - a támogatás Bogyiszlót szolgálja. (3) Nem részesíthetőek támogatásban a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző öt éven belül: a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy b) jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 5. Támogatás a szervezet tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható. Pénzben nyújtott támogatásokra vonatkozó közös szabályok 6. (1) A pénzben nyújtott támogatásokról a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási alap terhére, annak erejéig a Képviselő-testület dönt. 10

11 (2) A Képviselő-testület dönt arról, hogy a támogatási alap felhasználására pályázatot ír ki, vagy egyedi kérelem alapján dönt a felhasználásról. (3) Pénzbeli támogatás az 1. -ban meghatározott célok megvalósítására nyújtható. 7. A támogatási kérelemnek, - az 1. számú függelék szerinti adatlapon, vagy ahhoz kapcsolódóan - tartalmaznia kell: a) a támogatást kérő nevét, címét, adószámát, képviselő nevét, elérhetőségét, a bírósági nyilvántartásba vétel számát, b) civil szervezet esetén a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolást, hatályos alapító okiratot c) a támogatást kérő számlaszámának megjelölését, d) az elérni kívánt támogatási cél leírását, e) az igényelt támogatás összegét, költségnemenkénti részletezését, megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét; f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, g) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, h) a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; i) a támogatást kérő nyilatkozatát, hogy a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Bogyiszló község hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul; j) a köztartozásokról szóló nyilatkozatot, k) a Közptv-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot. 8. (1) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha a) a kérelem nem tartalmazza a 7. - ban meghatározottakat, és azt a kérelmező a döntés meghozataláig nem pótolja; b) a szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel; c) a támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. (2) Két éven keresztül nem részesülhet támogatásban, illetve a folyósított támogatás visszafizetésére kell kötelezni azt a civil szervezetet, amely 11

12 a) az önkormányzathoz benyújtott pályázati dokumentációban valótlan adatot szolgáltat; b) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő módon használta fel; c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette. (3) A támogatásról szóló döntés alapján a szervezettel, magánszeméllyel megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen a) a támogatás összegét; b) a támogatási cél pontos meghatározását; c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését; d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját; f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az önkormányzat képviselő-testületének hivatala, illetve az általa ezzel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez; g) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit. (4) A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulásától számított 60. nap. (5) Költségvetési éven túlnyúló, vagy több évet magában foglaló megvalósítási cél esetén a támogatás elszámolására részhatáridők is megállapíthatók. 9. (1) A támogatás csak a döntésben és az annak alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel. (2) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a megállapodást ennek megfelelően módosítják. (3) A támogatás felhasználása elszámolásának határidejét a döntéshozó módosíthatja. 10. (1) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. számú függelékben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai, tartalmi beszámolót és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. (2) A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatást jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni. (3) A költségvetésből nyújtott támogatásokról a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal egységes nyilvántartást vezet. Civil szervezetek működési támogatása pályázati úton 12

13 11. (1) A civil szervezetek működését a képviselő-testület évente, pályázati eljárás keretében, céljelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásokra e rendelet rendelkezéseit a ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 12. Működési kiadásnak csak az a költség tekinthető, amely az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja. 13. A költségvetési rendeletben meghatározott támogatási alap felosztása céljából pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor az éves költségvetési rendelet elfogadását követően. 14. (1) A pályázati felhívást nyilvánosan meg kell hirdetni az önkormányzat hivatalos weblapján. (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a pályázat címét és célját, b) a rendelkezésre álló keretösszeget, c) a pályázaton igényelhető támogatás finanszírozásának módját, d) a pályázók körét, e) a benyújtás és az elbírálás határidejét, f) a pályázati feltételeket, g) a pályázati adatlap elérhetőségét és a pályázati tanácsadás lehetőségét. (3) Az érvényes pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül határozattal dönt. (4) A pályázókat a pályázat eredményéről a jegyző értesíti. 15. További támogatási feltételek: a) az élelmiszer, étkezés költsége a kért támogatás 25 %-át nem haladhatja meg; b) a bérleti díj költsége a kért támogatás 25%-át nem haladhatja meg; c) önkéntes munka vállalása a település érdekében, melynek értéke a támogatási összeg 15%-át eléri. Az önkéntes munkaóra értékét a magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabályok szerint kell számítani. 16. (1) A támogatás fele tárgyév május 31. napjáig, másik fele pedig szeptember 30. napjáig folyósítható. (2) A támogatott szervezet tárgyévet követő január 15. napjáig köteles elszámolni a támogatásról. 13

14 (3) A támogatott civil szervezet az elszámolás keretében szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, az átvételt igazoltatva, Bogyiszló Község Önkormányzatának címezve. Civil szervezetek számára nyújtott visszatérítendő támogatások 17. (1) Civil szervezet számára, utólagos finanszírozású pályázat céljának megvalósítása érdekében visszatérítendő támogatás is nyújtható. A visszatérítendő támogatásokra e rendelet rendelkezéseit a 17. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (2) A visszatérítés határideje legfeljebb egy év lehet. (3) A támogatás egyéni kérelemmel igényelhető, az érintett pályázat nyertes értesítőjének vagy támogatási szerződésének csatolásával. (4) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el, előnyt élveznek az önkormányzati feladatellátást célzó, vagy azt közvetlenül segítő célokat tartalmazó kérelmek, illetve az előfinanszírozásról előzetesen az önkormányzattal megállapodó szervezetek. 18. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba. (2) A rendeletet hatálya kiterjed a folyamatban lévő támogatási eljárásokra is. Tóth István polgármester Dr. Varga Katalin jegyző Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: Dr. Varga Katalin jegyző 14

15 1. függelék Adatlap működési támogatásra I. A támogatást kérő adatai: 1. neve: 2. címe: 3. adószáma: - _ - 4. számlaszáma: képviselője (név, mobil telefon, ): 6. cégbírósági bejegyzés száma: 7. célja: 8. tagjainak száma (vagy kuratóriumi tagok száma): fő 9. önkénteseinek száma: fő 10. foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma: fő 11. tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben: 12. jelentősebb nem önkormányzati támogatói a megelőző 2-3 évben: 13.. évi bevételeinek kalkulált összege: Ft 14.. évi kalkulált összes működési költség: Ft 15. Bogyiszló Község Önkormányzattól kapott működési támogatása (év, összeg):.. évben: Ft..évben: Ft.. évben: Ft..évben: Ft.. évben: Ft..évben: Ft 15

16 II. A.. évi működés részletezése évi tervezett költségvetés (e Ft): Megnevezés Saját forrás Igényelt támogatás Összes I. Személyi költségek (munkabér + járulékai, megbízási díjak tiszteletdíjak) I. Összesen: Ft Ft Ft II. Dologi költségek Helyiségbérleti díj: Kommunikációs költségek: Egyéb költség: II.Összesen: Ft Ft Ft III. Eszköz (kisértékű tárgyi eszköz beszerzés) III. Összesen: Ft Ft Ft IV. Egyéb költségek 1. Bankköltség 2. Ügyvédi, egyéb eljárási díj: 3. IV. Összesen: Ft Ft Ft Mindösszesen Ft Ft Ft 16

17 (I+II+III+IV sorok): III. Az igényelt támogatás felhasználása (támogatási cél):.. III. Önkéntes munka vállalása (Kizárólag a civil szervezetek számára kiírt pályázati úton igényelt támogatási kérelem esetén töltendő ki.) Minimális értéke: az igényelt támogatás 15 %-a (1 óra önkéntes munka = 613 forint ) Önkéntes munka megnevezése Önkéntes munkaóra Értéke (óra/613 Ft) Települési rendezvényen Ft történő közreműködés Rendezvény megnevezése:. Településszépítő akció: Ft. Egyéb: Ft.. Egyéb: Ft.. Összesen Ft Nyilatkozat Alulírott támogatást kérő/ pályázó nyilatkozom, hogy 1. a kérelemben/ pályázatban foglalt adatok, dokumentumok a valóságnak megfelelnek és hitelesek; 2. a támogatási/ pályázati feltételeket elfogadom; 17

18 3. a támogatást kérőnek /pályázó szervezetnek nincs köztartozása; 4. kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok/ a szervezet nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a tárgyévben ilyen eljárás indul; 5. más pályázaton az e támogatási kérelemben/pályázatban megjelölt célra a támogatást kérő/pályázó szervezet nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozom; 6. hozzájárulok a támogatási kérelemben/pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez, valamint Bogyiszló község hivatalos weblapján történő közzétételéhez hozzájárul; 7. tudomásul veszem, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik; Csatolom az alábbi mellékleteket: Hatályos alapító okiratot (Amennyiben azt a korábbi években nyújtott támogatási kérelemhez csatolta, és abban változás nem következett be, nem szükséges csatolni.) Bírósági igazolás a mérleg letétbe helyezéséről Összeférhetetlenségi, közzétételi kérelem Dátum:. cégszerű aláírás 18

19 NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó/támogatást kérő neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/támogatást kérőként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy X 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Bogyiszló, Aláírás/Cégszerű aláírás

20 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről Pályázó/Támogatást kérő neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként/támogatást kérőként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert TERMÉSZETES SZEMÉLY PÁLYÁZÓKÉNT / TÁMOGATÁST KÉRŐKÉNT a) a támogatási eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. Indoklás: munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok Bogyiszló Község Önkormányzatával/ Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatallal. Szerződés kelte: Köztisztviselői kinevezés kelte:.. b) nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok, mert az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem: (a kívánt rész aláhúzandó) a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja; c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok 20

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben