K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki beosztás pályázati kiírásáról 130 / (04.22.) Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztásáról 131 / (04.22.) A Munka Pécs-Baranyáért Kht. ügyvezetőjének Felügyelő Bizottsága tagjainak könyvvizsgálójának megválasztásáról, cégvezetőjének kijelöléséről, és társasági szerződésének módosításáról 132 / (04.22.) a Pécsi Vízmű Rt. könyvvizsgálójának megválasztásáról / (04.22.) a régió megyei jogú városai képviselőjének delegálásáról a DD-RIT-be RENDELETEK 12/2004.(04.30) Ör. Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról 13/2004.(04.30) Ör. a Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről 6 14/2004.(04.30) Ör. a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2004.(06.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 15/2004.(04.30) Ör. a Közterületek használatáról szóló 1997.évi 13.számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK 124 / (04.22.) a évi költségvetés szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 125 / (04.22.) Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának végrehajtásáról 126 / (04.22.) Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról / (04.22.) az átmeneti időre szóló közbeszerzési szabályzat kiadásáról 128 / (04.22.) üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó egyes rendelkezések (1997. évi 13. sz. Ör as) végrehajtásáról

2 2 134 / (04.22.) a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatás igénybejelentés benyújtásáról, és a támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 135 / (04.22.) a Kodály Zoltán gimnázium bővítésének címzett támogatásához szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 136 / (04.22.) a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére " " kategóriás tornaterem építéséről az 18913/5. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 137 / (04.22.) a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 138 / (04.22.) a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításáról / (04.22.) általános tantervű gimnáziumi osztályok indításáról / (04.22.) Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht alapításáról című előterjesztés elnapolásáról 141 / (04.22.) az Ifjúsági Ház átszervezéséről, a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút vagyoni helyzetének rendezéséről 142 / (04.22.) a közoktatási intézmények átszervezéséről / (04.22.) a Pécs TV Kft törzstőkéjének felemeléséről, cégnevének változásáról, alapító okiratának módosításáról 144 / (04.22.) Középfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 145 / (04.22.) az Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda létrehozásáról 146 / (04.22.) Pécs dél-nyugati elkerülő út Füzes-dűlői szerviz útjának megvalósításáról 147 / (04.22.) a Városok a társadalmi kirekesztés ellen című Interreg pályázatról 148 / (04.22.) Pécsi Vasutas Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról 149 / (04.22.) a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 150 / (04.22.) az Önkormányzat és a Pécs TV Kft. valamint a BAR-ZAL Kft. között létrejött kommunikációs együttműködési programokról 151 / (04.22.) a vízterhelési díj áthárításáról / (04.22.) évi közcélú foglalkoztatás biztosításáról / (04.22.) Könyvtári felzárkóztató pályázat a városi könyvtárak állománygyarapítási támogatásáról 154 / (04.22.) a Terres en Lumiére kiállítás megvalósításáról / (04.22.) Uránia mozi art mozik korszerűsítés c. pályázaton való részvételéről

3 3 156 / (04.22.) egyszeri vízszennyezési bírság megosztásáról / (04.22.) Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének pályázatáról 158 / (04.22.) a 68. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 159 / (04.22.) a 16. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 160 / (04.22.) a Derűs Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelméről / (04.22.) Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány és a Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 162 / (04.22.) a Baranya Ifjúságáért Kht és Pécs város pályázatáról / (04.22.) Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány támogatásáról 164 / (04.22.) a Vizuális Nevelésért Alapítvány támogatásáról / (04.22.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 166 / (04.22.) az Apolló Mozira kötött adásvételi szerződés módosításáról / (04.22.) vezetékjog alapításáról a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. számára 168 / (04.22.) a Gomba utcai hajléktalan szálló tulajdonjogának rendezéséről 169 / (04.22.) a Pécsi Nívó Autó Kft-vel kötendő bérleti szerződésről / (04.22.) ingatlancserére irányuló megállapodásról az EURO-HP- Plusz Kft. és az Önkormányzat között 171 / (04.22.) a Pécs, Szigeti úti 623 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 172 / (04.22.) a Pécsi Tudományegyetemmel megkötendő bérleti szerződésről 173 / (04.22.) Baranya Megye Foglalkoztatási Paktumához való csatlakozásáról 174 / (04.22.) a pécsbányatelepi volt kórház-ingatlan szociális célú hasznosításáról 175 / (04.22.) pályázat benyújtásáról a Szak 2004-re / (04.22.) a Pécsi Vízmű Rt. alapító okiratának módosításáról 26 MELLÉKLETEK TÁRA 14 / 2004.(04.30.) számú Önkormányzati rendelet melléklete / 2004.(04.22.) számú közgyűlési határozat melléklete 30 "EMLÉKMŰVEK ÉS SZOBROK FELÚJÍTÁSÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirata

4 4 SZEMÉLYI RÉSZ 129/2004. (04.22.) sz. határozat Nagy Tibor tű. ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki beosztás pályázati kiírásáról 1.) A Közgyűlés Nagy Tibor tű. ezredes, városi tűzoltóparancsnokot a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése miatt június 1. napjával beosztásából felmenti. Felkéri a polgármestert, hogy nevezett szolgálati viszonyának megszüntetésével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. 2.) A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja. Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy együttműködve a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a pályázati kiírást a Belügyi Közlönyben és az Új Dunántúli Naplóban jelentesse meg. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 3.) A Közgyűlés a városi tűzoltóparancsnoki beosztásra kiírt pályázat értékelésére az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 1. Dr. Schmidt József (a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja, a bírálóbizottság elnöke) 2. Pfeiffer Márton tű.ezredes (a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóságigazgatója) 3. Walter Terényi Mária (a munkáltató személyügyi szervezetének vezetője) 4. Erdélyi Ferenc tü.ales. (a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi megbízottja) 5. Staub Ernő (a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja) 6. Dr. Papp Judit címzetes főjegyző A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bírálóbizottság tagjainak felkérésére, illetőleg megbízására. A Közgyűlés felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követően tegyen javaslatot Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezésére. Határidő: a bírálóbizottsági tagok fel kérésére, illetőleg megbízására: azonnal Határidő: a kinevezési javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztésére: június 24. Felelős: a bírálóbizottság elnöke 4.) A Közgyűlés június 1-től június 30-áig határozott időre Handbauer Péter tű. őrnagyot, tűzoltási és műszaki, mentési osztályvezetőt bízza meg a parancsnoki beosztás ellátásával. 130/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs - Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztásáról A Közgyűlés a polgármester javaslata alapján figyelemmel a 12/2001.(03.30.) ÖR. 55. (11) bekezdésére Jagarics Károlyt a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjává választja. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a tagságról lemondott Varga Gyulának eddigi tevékenységéért. 131/2004. (04.22.) sz. határozat a Munka Pécs-Baranyáért Kht. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottsága tagjainak, könyvvizsgálójának megválasztásáról, cégvezetőjének kijelöléséről és Társasági Szerződésének módosításáról 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Pirisi Péternét / 7632 Pécs Tildy Zoltán u.10 / c. / május 1-től április 30-ig, 2 éves idő-

5 5 tartamra, Ft / hó díjazással megválasztja a Kht. ügyvezetőjének. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Fratanolo Jánost és Pál Istvánt május 1-től április 30-ig, 3 éves időtartamra, Ft / hó - változatlan - díjazással ( elnök esetén Ft / hó ) megválasztja a Kht. Felügyelő Bizottsága tagjának. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Sinka Pétert május 1-től április 30-ig, 3 éves időtartamra, Ft + ÁFA / hó - változatlan - díjazással megválasztja a Kht. könyvvizsgálójának. 4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Dr. Tóthné Dr. Kőhalmi Melinda jogászt ( 7623 Pécs, Madách I. u. 3 / c. ) május 1-től április 30-ig két éves időtartamra - a Társaság cégvezetőjének kijelöli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlésén jelen határozat 1., 2., 3., 4. pontjában foglaltaknak megfelelően adja le szavazatát. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. módosított egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. következő taggyűlése a Pécsi Vizmű Rt. könyvvizsgálójának megválasztásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécsi Vízmű Rt. Közgyűlésén a következő tulajdonosi álláspontot képviselje: A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Vízmű Rt. Közgyűlése - az Igazgatóság javaslata alapján a Felügyelő Bizottsága egyetértésével - egy évre, Ft + ÁFA / negyedév díjazással a PROMT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot / a könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Fehér Mihály / válassza meg az Rt évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására. Határidő: a Pécsi Vízmű RT évi rendes közgyűlése 133/2004. (04.22.) sz. határozat a régió megyei jogú városai képviselőjének delegálásáról a DD-RITbe A Közgyűlés a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsban a régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatai képviselete ellátására dr. Tóth Bertalant, az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökét jelöli. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy az érintett szervezetek értesítéséről gondoskodjék. Határidő: május 10. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 132/2004. (04.22.) sz. határozat

6 6 RENDELETEK 12/2004. (04.22.) számú rendelet Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az évi XX. törvény 109. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Rigó István szobrászművész Kosárlabdázónő című szobrának felállítását. /2/ A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a dr. Veress Endre utca 10., a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok bejárata előtti Olimpiai Park területét jelöli ki. /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor 5/4 nagyságban, öntött bronzból készüljön és a fű síkjában lévő 162X210 cm-es gránit talapzaton lévő kékes-zöld fonolit süveg posztamensen álljon. 2.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés április 22-ei ülésén. Kihirdetve: án 13/2004. (04.22.)számú rendelet a Pécsi Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az évi XX. törvény 109. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ A közgyűlés elrendeli Pécsbányatelepen az ezer éves gesztenyés mellett a bányászszobor közelében a helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését. /2/ A közgyűlés elrendeli Mecsek- Szabolcson a Hősök terén a helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen a szobrok közelében monolitikus andezit emlékkövön lévő gránit emléktábla és keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését. /3/ A közgyűlés elrendeli Vasason a bányászotthon és az óvoda körüli téren a 46630/3. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton lévő plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését valamint a Petőfi portré szobor és a Bányász Emlékmű helyének felcserélését. /4/ A közgyűlés elrendeli, hogy a pécsi kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelölését a pécsi Bányásztörténeti Alapítvány végezze el. 2.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés április 22-ei ülésén. Kihirdetve: án 14/2004.(04.30.) számú rendelet a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2000.(06.28.) számú Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2000.(06.28.) számú Önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

7 7 2. E rendelet május 1-jén lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés: április 22-ei ülésen Kihírdetve: április /2004. ( ) számú rendelet a közterületek használatáról szóló évi 13. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról szóló évi 13. számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiakban módosítja. 1. A rendelet 2. (2) bek. b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b.) a 23. -ban foglaltak kivételével a parkerdőkre 2. A rendelet 21/A. -a 22. -ra, a ai okra változnak. 3. A rendelet az alábbi új címmel és új sal egészül ki: Közterület-használati megállapodás nélkül tárolt üzemképtelen járművekre vonatkozó előírások 23. (1) A közterületen közterület-használati megállapodás nélkül vagy a megállapodástól eltérő módon, vagy a parkerdőben tárolt üzemképtelen jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját (a továbbiakban: tulajdonos) a rendőrhatóság, a közlekedési hatóság, az út kezelője és a közterületfelügyelet a jármű 8 napon belüli elszállítására felszólíthatja. (2) Az üzemképtelen járművet el kell szállíttatni, ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a tulajdonos kiléte nem állapítható meg. (3) Az elszállítás iránt az (1) bekezdésben felsorolt szervek intézkedhetnek. (4) A jármű elszállításakor az (1) bekezdésben megjelölt intézkedés kezdeményezőjének jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell szükség esetén szakértő bevonásával a jármű műszaki állapotának leírását, annak alvázszámát és motorszámát, a járműben látható tárgyak felsorolását és a járműről készített fényképet vagy videofelvételt. (5) Az elszállított járműnek a tárolását tároló helyen kell biztosítani. A tároló helyre történő szállítást követően az ismert tulajdonost értesíteni kell és egyben írásban fel kell szólítani arra, hogy a járművét a tároló helyről 15 napon belül szállítsa el, és a felmerült költséget fizesse meg. Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást a helyi sajtóban kell közzé tenni. (6) A tároló helyen a járművek tárolásáról és őrzéséről a beszállítástól számított 90 napig kell gondoskodni. A szállítás és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik. A tárolással megbízott csak a felmerült költségek megtérítését követően köteles a járművet a jelentkező tulajdonosnak átadni. (7) A ki nem váltott üzemképtelen járművet a tárolással megbízott az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti. Az értékesítés során befolyt öszszegnek a felmerült költségek kiegyenlítése (beszámítása) után megmaradó részét az önkormányzat letétként kezeli és a mindenkori törvényes elévülési idő végéig megőrzi. (8) Az üzemképtelen járműben talált dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló jogszabályokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 4. A rendelet új számozás szerinti 24. s.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: s.) üzemképtelen jármű:

8 8 sa.) A hatósági engedéllyel és forgalmi jelzéssel vagy érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű, sb.) a baleset folytán megsérült vagy elhagyott jármű, sc.) műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült, stb.) jármű. A rendelet 4. (1) bek. l.) pontjának alkalmazása esetében üzemképtelen járműnek kizárólag az sa.) pontban szereplő jármű minősül. 5. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának tilalmáról és a lakókocsik megőrzéséről szóló évi 16. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés: április hó 22-i ülésén Kihirdetve: április hó 30-án HATÁROZATOK 124/2004. (04.22.) sz. határozat a évi költségvetés szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 1.) A Közgyűlés a évi szabadon felhasználható 208 eft pénzmaradványt az Általános tartalék növelésére fordítja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy e döntésnek megfelelően a évi költségvetés elkövetkező módosításakor a pénzmaradványt és a vele kapcsolatos elkötelezettségeket vezesse át a költségvetésen. 3.) A Közgyűlés utasítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címzetes főjegyzőjét, hogy a beszámolót a törvényi szabályozásnak megfelelően tegye közzé, valamint ezzel egyidejűleg küldje meg az Állami Számvevőszéknek. Határidő: 1. és 2. pontra: a évi költségvetés következő egységes szerkezetű módosítása 3. pontra: május 31. Felelős: 1. és 2. pontnál : dr. Tolnai Márta főosztályvezető 3.pontnál: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 125/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának jóváhagyásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a koncepció pontjában írt Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság helyett Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanácsot hoz létre. 2.) A Közgyűlés felkéri a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi- és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a koncepció alapján cselekvési programot dolgozzon ki és terjessze azt a Közgyűlés elé. Határidő: október 30. Felelős: dr. Schmidt József a bizottság elnöke 3. ) A Közgyűlés felkéri a bizottságokat és a részönkormányzatokat, hogy a jóváhagyott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciót a Közgyűlés jegyzőkönyvében foglalt kiegészítésekkel és javaslatokkal együtt vitassák meg és tegyenek javaslatot a cselekvési program kidolgozásához. A cselekvési programhoz készített javaslatokat a jegyző részére küldjék meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: bizottságok elnökei részönkormányzatok vezetői

9 9 4.) A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a cselekvési programhoz érkezett javaslatokat összesítve terjessze a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé. Határidő: október 15. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 126/2004. (04.22.) sz. határozat Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Közgazdasági Főosztály és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Kosárlabdázónő című szobornak az önkormányzat vagyonleltárába történő felvételéről gondoskodjon. Határidő: május 10. Felelős: dr. Tolnai Márta és Jeszták Lajos főosztályvezetők 2. A Közgyűlés utasítja a Pécs Városi Sportlétesítmények Igazgatóságának igazgatóját, hogy a szobor és környezete gondozásáról és karbantartásáról gondoskodjon. 3. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény igazgatóját a közgyűlés döntéséről értesítse. Határidő: április 26. Felelős: Póla József főosztályvezető Lábady Imre igazgató 127/2004. (04.22.) sz. határozat az átmeneti időre szóló közbeszerzési szabályzat kiadásáról 1.) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az átmeneti időre -, közbeszerzési szabályzatot adjon ki. Határidő: május 1. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 2.) A közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a központi jogszabályok megjelenését követően, az általános közbeszerzési szabályzatot készítse el és adja ki. Határidő: valamennyi központi jogszabály megjelenését követő 30. nap dr. Papp Judit címzetes főjegyző 128/2004. (04.22.) sz. határozat üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó egyes rendelkezések (1997. évi 13. sz. Ör a) végrehajtásáról A Közgyűlés a közterületek használatáról szóló évi 13. sz. önkormányzati rendelet 24. s.) pontjában megjelölt üzemképtelen jármű tároló helyre történő beszállításával, tárolásával és őrzésével a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-t bízza meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a letétkezeléssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 134/2004. (04.22) sz. határozat a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatási igény bejelentés benyújtásáról és a támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése című címzett támogatás A változat igénybejelentést az Önkormányzat nyújtsa be Ft. bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25-i határidővel, ,-Ft. önerő vállalása mellett.

10 10 A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város évi költségvetésében ,- Ft., a évi költségvetésben Ft, a évi költségvetésében pedig szintén ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. 2./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatás B változat igénybejelentést az Önkormányzat nyújtsa be Ft. bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25-i határidővel, ,-Ft.- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város 2005 évi költségvetésében ,- Ft., a évi költségvetésben ,- Ft, a évi költségvetésében pedig szintén ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a két változatú beruházási koncepciót és megvalósíthatósági tanulmánytervet tartalmazó címzett támogatási pályázatot nyújtsa be. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 135/2004. (04.22) sz. határozat a Kodály Zoltán Gimnázium bővítésének címzett támogatásához szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Kodály Zoltán Gimnázium bővítése, rekonstrukciója és a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A változat A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul a címzett támogatás benyújtásához ,- Ft önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésében ,-Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. B változat A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul a címzett támogatás benyújtásához ,- Ft önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésben ,- Ft, a évi költségvetésben pedig Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 136/2004. (04.22) sz. határozat a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem építéséről a 18913/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Oktatási Minisztérium helyi önkormányzatok évi címzett támogatási igénybejelentéséhez kiírt pályázatra a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tornatermének beruházási programját az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem A változatú (I. sz.) építési programjánál szükséges Ft. beruházási előirányzathoz 10 % önerőt Ft. összegben biztosít a pályázat benyújtásához 90 % pályázati támogatásra.

11 11 A Közgyűlés a pályázathoz elkötelezettséget vállal a város évi költségvetésében Ft., a évi költségvetésben Ft, a évi költségvetésében pedig Ft önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem B változatú (II. sz.) építési programjánál szükséges Ft. beruházási előirányzatához 10 % önerőt Ft. összegben biztosít a pályázat benyújtásához 90 % pályázati támogatásra. A Közgyűlés a pályázathoz elkötelezettséget vállal a város évi költségvetésében Ft., a évi költségvetésben Ft., a évi költségvetésében pedig Ft. önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. A Közgyűlés a B változat (II. sz.) pályázati programját javasolja támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 137/2004. (04.22) sz. határozat a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola bővítése, korszerűsítése, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A változat A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatás A változat igénybejelentését az Önkormányzat nyújtsa be ,- Ft bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25.-i határidővel, ,- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város évi költségvetésében ,-Ft,a évi költségvetésben szintén Ft, a évi költségvetésében pedig ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. B változat A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatás B változat igénybejelentését az Önkormányzat nyújtsa be ,- Ft bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25.-i határidővel, ,- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésében évente ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a két változatú beruházási koncepciót és megvalósíthatósági tanulmánytervet tartalmazó címzett támogatási pályázatot nyújtsa be. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 138/2004. (04.22.) sz. határozat a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításáról A Közgyűlés egyetért a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításával a Pécsi

12 12 Építő és Tatarozó Rt kivitelezésében ,- Ft vállalási áron, a Riesz Építésziroda műszaki ellenőrzésével ,- Ft díj ellenében. A munka fedezetét 3/2004. (02.20.)sz. költségvetési rendelet 21..(3) bekezdésében szereplő ,- Ft fejlesztési célú hitelfelvétel igénybevételével biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a hitelszerződés előkészítésére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 139/2004. (04.22.) sz. határozat általános tantervű gimnáziumi osztályok indításáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2004/2005. tanév első napjától a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium és Szakközépiskola az 516/2003. (11.20.) sz. közgyűlési határozatban engedélyezett nyelvi előkészítő osztály helyett 1-1 általános tantervű gimnáziumi osztályt indítson. 2.) A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztályt, hogy a évre igényelt nyelvi előkészítő osztályok kiegészítő állami normatív támogatás igénylését a határozat értelmében szeptembertől 70 fővel csökkentse. Eredményeként a évi költségvetésről szóló 3/2004. (02.20.) sz. rendelet soron következő módosításánál az alábbiakat vezesse át: Bevételkiesés miatt az ÖR 2. sz. melléklet II sorában tervezett Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás csökkentése eft-tal. Kiadás csökkentésként: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ és a Kodály Zoltán Gimnázium intézmény finanszírozásait 892,5 892,5 eft-tal (melyből 676 eft személyi juttatás, és 216,5 eft Tb járulékok). Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezető 140/2004. (04.22.) sz. határozat Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht alapításáról című előterjesztés elnapolásáról A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármester előterjesztését. A vitában elhangzottakra figyelemmel a előterjesztés megtárgyalását elnapolja. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, a szükséges egyeztetések elvégzése után az előterjesztést ismételten terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: az egyeztetések elvégzését követő közgyűlés Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 141/2004. (04.22.) sz. határozat az Ifjúsági Ház átszervezéséről, a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút vagyoni helyzetének rendezéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Vidámpark megnevezésű hrsz-ú, összesen 4 ha 7544 m2 nagyságú forgalomképes ingatlanát és az ingatlanhoz tartozó leltár szerint felvett ingó vagyont, valamint a szintén az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló forgalomképes hrsz-on felvett 6774 m2 nagyságú Villamos pályatest (Mecseki Kisvasút) megnevezésű ingatlant és a hozzá tartozó leltár szerint felvett ingó vagyont az önkormányzat forgalomképes ingatlanai közül kivonja és a két ingatlant április 22-ei hatállyal korlátozottan forgalomképes ingatlanokká nyilvánítja. A közgyűlés a két ingatlan kezelésével a Pécsi Ifjúsági Házat bízza meg. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az ingatlanok vagyoni helyzetének megváltozását az önkormányzat vagyonnyilvántartásán vezessék át.

13 13 A közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002. (05.10) számú önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető Jeszták Lajos főosztályvezető dr. Varga István főosztályvezető 2.) A közgyűlés a Pécsi Ifjúsági Ház alapító okiratának 9.a./, Az intézmény szakfeladatai pontját kiegészíti az alábbi szakfeladat sorral: Vidámparkok üzemeltetése. 3.) A Közgyűlés a Pécsi Ifjúsági Ház alapító okiratának 11./ A feladat ellátását szolgáló vagyon pontját kiegészíti a hrsz-on, és a hrsz-on nyilvántartott ingatlanokkal és ingó vagyonnal. A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az intézmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. Határidő: április 30. Póla József főosztályvezető 4.) A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Pécsi Ifjúsági Ház bevonásával készítsen hosszútávra szóló javaslatot a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút január 1-től történő működtetésére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Póla József főosztályvezető Jeszták Lajos főosztályvezető Nagy Sándor intézményvezető 5.) A közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy december 31-ei hatállyal jogutódlással megszünteti a Pécsi Szivárvány Gyermekházat. A közgyűlés a megszüntetendő intézmény jogutódjául január 1-től a Pécsi Ifjúsági Házat tervezi kijelölni. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlésnek az intézmény megszüntetésre és az intézmény átszervezésre vonatkozó végleges döntésének a meghozatalához szerezze be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma véleményét és annak tartalmát ismertesse a képviselőtestület ülésén. Határidő: október 7. Felelős: Póla József főosztályvezető 142/2004. (04.22.) sz. határozat a közoktatási intézmények átszervezéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése augusztus 1-jei hatállyal az Illyés Gyula Általános Iskolában (Pécs Málomhegyi ú. 1.) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, két csoporttal működő, 50 férőhelyes óvodai intézményegységet alapít, és az új intézményegység működéséhez augusztus 1-jétől 4 óvodapedagógus, 2 dajka, 2 technikai álláshelyet biztosít. Határidő: augusztus 1. Felelős: Póla József főosztályvezető Magvasi Ágnes igazgató 2.) A Közgyűlés az Illyés Gyula Általános Iskolában az óvodai intézményegység kialakításához e Ft-ot biztosít, mely fedezeteként a Pécs Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.) számú rendelete 11. számú melléklet céltartalékok 5. sorában szereplő intézményi felújítások előirányzatot jelöli meg. Határidő: augusztus 1. Felelős: dr. Tolnai Márta, Jeszták Lajos Póla József főosztályvezető 3.) A Közgyűlés augusztus 1-jei hatállyal módosítja az Illyés Gyula Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint: - az alapító okirat 1. pontjából az Illyés Gyula Általános Iskola megnevezést törli, és az intézmény megnevezését lllyés Gyula Általános Iskola és Óvoda elnevezésre módosítja - az alapító okirat 4. - az intézmény típusa - sorából törli az általános iskola megjelölést, és az intézmény típusát többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény megjelöléssel határozza meg,

14 14 - az alapító okirat 5. pontjában az óvoda felvehető gyermeklétszámát 50 főben állapítja meg, továbbá - az alapító okirat 6. pontjában az intézmény tevékenységeit kiegészíti az óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés szakfeladattal. A Közgyűlés az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az Illyés Gyula Általános Iskola módosított alapító okiratának aláírására. Határidő: augusztus 1. Felelős : dr. Toller László polgármester Póla József főosztályvezető 4.) A Közgyűlés július 31-i hatállyal megszünteti az Anikó Utcai Óvoda Viktória Utcai tagintézményének 2 óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg megszüntet négy óvodapedagógusi, és négy nem pedagógus álláshelyet. A Közgyűlés utasítja az Anikó Utcai Óvoda vezetőjét, hogy az átszervezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint tegye meg. Kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket teljesítse, és arról számoljon be a Művelődési Közoktatási és Sport Főosztálynak. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető 5.) A Közgyűlés a 2004/2005. nevelési évre nem szervez óvodai beíratást, és óvodai felvételt az Anikó Utcai Óvoda Viktória Utcai tagintézményében. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető 6.) A Közgyűlés utasítja az Anikó utcai Óvoda vezetőjét, hogy a megszüntetett óvodai csoportok felszerelését, eszközeit a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet 7. számú mellékletében foglalt előírások szerint adja át az Illyés Gyula Általános Iskola igazgatójának. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető Magvasi Ágnes igazgató 7.) A Közgyűlés július 31-i hatállyal módosítja az Anikó Utcai Óvoda alapító okirata 4. pontjában a férőhelyek számát, 322 férőhely helyett 272 férőhelyre. A Közgyűlés az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az Anikó Utcai Óvoda módosított alapító okiratának aláírására. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető 8.) A Közgyűlés utasítja a Művelődési Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az Iskolaszolgálat közreműködésével készítse el az Illyés Gyula Általános Iskola feladatnövekedéssel arányos bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az Anikó Utcai Óvoda feladatcsökkenéssel arányos bevételi és kiadási előirányzatai módosítását. Az így keletkezett előirányzat változásokat terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: szeptember 30. Felelős : Póla József főosztályvezető 9.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről. Határidő: augusztus 1. Felelős : dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 143/2004. (04.22.) sz. határozat a Pécs TV Kft. törzstőkéjének felemeléséről, cégnevének változásáról, Alapító Okiratának módosításáról 1.) A Közgyűlés, mint a Pécs TV Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság jelenlegi Ft-os törzstőkéjét 17 millió forinttal, azaz tizenhétmillió forinttal

15 forintra, azaz hetvenhárommillióötszázezer forintra felemeli. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a 17 millió forint összegű törzsbetétet - a város évi költségvetése 17. számú mellékletében, a "Pécs Megyei Jogú Város felhalmozási és felújítási kiadásai " című táblázat, II. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök megnevezésű rovat, 6. sorában megnevezett forrás terhére - a Pécs TV Kft.-nek utalja át. Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 3.) A Közgyűlés a 100 % - os önkormányzati tulajdonú Pécs Tv szolgáltató Kft cégnevét a következőkre változtatja Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság / Pécs TV Kft. Pécs TV Communications Ltd. Pécs TV Ltd. Pécs TV Kommunikations GmbH. PécsTV GmbH. / 4. ) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Pécs TV Kft. Alapító Okirata III. fejezetének 5. pontjában felsorolt összes tevékenységi kör törlésre kerüljön és helyette az alább felsorolt TEÁOR'03 szerinti tevékenységi körök kerüljenek be a tevékenységi jegyzékébe: Könyvkiadás Napilapkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Hangfelvétel sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítás Irodagépgyártás Számítógép, készülék gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Ipari híradástechnikai termék gyártása Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása Mérőműszer gyártása Ipari folyamatirányító rendszer gyártása Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Könyv-, újság-, papírárúkiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Csomagküldő kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Ingatlanberuházás, eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Gépkocsikölcsönzés Irodagép, számítógép kölcsönzés Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Szoftver-kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Irodagép-, számítógép-javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Számviteli, adószakértői tevékenység, kivéve adószakértői tevékenység Piac és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Munkaerő-közvetítés Takarítás, tisztítás Telefoninformáció Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Film-, videogyártás Film, videoterjesztés Mozgóképvetítés Rádió-televízió műsorszolgáltatás, mint főtevékenység

16 Alkotó és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Hírügynökségi tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás A külön engedélyhez kötött tevékenységeket csak az engedély megszerzését követően végez a Társaság. Koncessziós tevékenységet a Társaság nem folytat. 5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát aláírja. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap 6.) Közgyűlés utasítja a Tisztségviselő Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről írásban értesítse a Kft. Ügyvezető Igazgatóját és Felügyelő Bizottsága Elnökét Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 7.) A Közgyűlés felkéri a Pécs TV Kft. Ügyvezető Igazgatóját, hogy a Társaság törzstőkéjének felemeléséről, cégneve megváltozásának és Alapító Okirata módosításának cégbírósági bejelentéséről, valamint a szükséges egyéb intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: Keresnyei János ügyvezető igazgató 144/2004. (04.22.) sz. határozat Középfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése április 22-ei hatálylyal törli a Kodály Zoltán Gimnázium alapító okirata 1.) pontjából a Kodály Zoltán Gimnázium nevet, és az intézmény új nevét Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola megnevezésre módosítja 2.) A közgyűlés április 22-ei hatálylyal törli a Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont alapító okirata 1.) pontjából a Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont nevet és az intézmény új nevét Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Valeria Koch Kindergarten, Grundschule und Mittelschule megnevezésre módosítja. 3.1.) A közgyűlés a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont alapító okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont nevet és az intézmény új nevét Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola megnevezésre módosítja. 3.2.) A közgyűlés az intézmény alapító okirata 4. " Az Intézmény típusa" pontjából törli az alábbi bekezdést Többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Általános iskola, emelt színtű testnevelés 1-8- évfolyamon Gimnázium és szakközépiskola, emelt színtű testnevelés és számítástechnika oktatás Sportiskola A közgyűlés az intézmény alapító okirata 4. pontjában a törölt szövegrészt helyett a következő szövegrész fogadja el: Többcélú intézmény, összetett iskola Általános iskola, emelt színtű testnevelés 1-8- évfolyamon, gimnázium ( nappali és felnőttoktatási forma) emelt színtű testnevelés és számítástechnika oktatás a nappali tagozaton, szakközépiskola ( nappali és felnőttoktatási forma), Sportiskola ( utánpótlás-nevelés és versenyeztetés) 3.3.) A közgyűlés az intézmény alapító okiratának 6. Az intézmény tevékenységei pontját az alábbi szakfeladattal egészíti ki: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 4.) A közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola alapító

17 17 okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola nevet és az intézmény új nevét Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megnevezésre módosítja. 5.) A közgyűlés az 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola alapító okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola nevet és az intézmény új nevét Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola megnevezésre módosítja. 6.) A közgyűlés a Leőwey Klára Gimnázium alapító okirata 6.) Az intézmény tevékenységei pontjából április 22-ei hatállyal törli az alábbi szakfeladatot: Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 13., 14. évfolyamon. 7.) A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt intézményi alapító okiratok aláírására. 8.) A közgyűlés utasítja Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának törzskönyvön történő átvezettetéséről. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett intézmények vezetőit és az Iskolaszolgálatot értesítse. Határidő: május 15. dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 145/2004. (04.22.) sz. határozat az Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda létrehozásáról 1.) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzattal együtt kinyilvánítja, hogy a leszakadó rétegek és a kirekesztéssel fenyegetett csoportok esély egyenlőségét önként vállalt feladatként biztosítja Baranya megye lakosai számára. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Kormányhivatallal kötendő stratégiai együttműködési megállapodást az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő tartalommal, valamint a támogatás lehívásához szükséges szerződést aláírja. 3.) A feladat költségvetési fedezetét az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által biztosított támogatás képezi (kialakításra eft, működtetésre havi eft). A kialakítás többlet költsége, ,-Ft % arányban oszlik meg a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között ( ,-Ft önkormányzatonként). Pécs Város Önkormányzatára jutó összeg forrását az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság költségvetésben meglévő kerete terhére biztosítja. 4.) A Közgyűlés az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait az Esélyek Háza tevékenységével kibővíti és az intézmény alapító okiratát május 12. napjával az előterjesztés 2.sz. melléklete szerint módosítja. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 5.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról gondoskodjon. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 6.) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladat utólagos finanszírozású. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, valamint a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatát, hogy az Esélyek Háza működési költségének megelőlegezéséről, a kiadások elszámolásáról és a támogatás leigényléséről gondoskodjon. A Közgyűlés az utólagos finanszírozás alapján leigényelt és elismert összeggel az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését megemeli, amely a költségvetés soron következő módosításakor kerüljön átvezetésre. Határidő: értelemszerű

18 18 Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető, Mátyás Tibor igazgató 7.) A Közgyűlés az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyezett közalkalmazotti létszámát május 12. napjától 3 fővel megemeli. 8.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat bővítése miatt tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 146/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs dél-nyugati elkerülő út Füzesdűlői szervizútjának megvalósításáról A közgyűlés szükségesnek ítéli a Füzes dűlő kikötését a Pécs dél-nyugati elkerülő útig úgy, hogy az a II ütem építését segítendő szerviz útként működhessen. Egyetért a költségvetés 21 (3) bekezdés 13. sorában szereplő 30 millió forint hitelfelvétellel történő biztosításával, melyből első lépésként a tervezés, majd a kivitelezés finanszírozható. Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétel aláírására. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt a hitelfelvétel előkészítésére és lebonyolítására., dr. Tolnai Márta főosztályvezető 147/2004. (04.22.) sz. határozat a Városok a társdalmi kirekesztés ellen című Interreg pályázatról A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármester fenti tárgyú előterjesztését és egyetért a pályázat elkészítésével és benyújtásával, illetve annak finanszírozásával. A Közgyűlés a pályázat önrészeként 50 millió Ft-ot biztosít a következő éves előzetes kötelezettségvállalások formájában: a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázati Alap terhére 20 millió Ftot biztosít a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázati Alap terhére 20 millió Ftot biztosít a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázat Alap terhére 10 millió Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt és az Európai Fejlesztési Irodát a pályázat elkészítésére, valamint annak benyújtására. Határidő: április 30. Felelős: dr. Varga István és Jeszták Lajos főosztályvezető 148/2004. (04.22.) sz. határozat Pécsi Vasutas Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról A Közgyűlés egyetért, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Vasutas Sportkör 10 M Ft hitelösszeg felvételére készfizető kezességet vállaljon azzal a feltétellel, amennyiben az egyesület a felvett összeget és kamatait nem fizeti vissza, a évi - a város által megítélt - sporttámogatási keretből kerüljön az öszszeg levonásra. A testület felkéri dr. Toller László polgármestert, valamint a Közgazdasági Főosztályt, hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 22. dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 149/2004. (04.22.) sz. határozat a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja.

19 19 150/2004. (04.22.) sz. határozat az önkormányzat és a Pécs TV Kft. valamint a BAR-ZAL Kft között létrejött kommunikációs együttműködési programokról A közgyűlés megtárgyalta a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság és a BAR-ZAL Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság május 1-jei hatállyal megállapodást köt kommunikációs együttműködési programokról közcélú információs tartalmak multimédia megjelenítésére. Egyidejűleg a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társasággal március 8-án megkötött kommunikációs együttműködési programját április 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a megállapodások aláírására. A közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy az EUNet 2000 Közhasznú Társasággal kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás döntés előkészítését végezze el. Határidő: szerződések aláírására: május 1. döntés előkészítésére: június 24. Varga István és Póla József főosztályvezető 151/2004. (04.22.) sz. határozat a vízterhelési díj áthárításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a - a vízterhelési díjat - melynek mértéke 8Ft/m 3 - a Pécsi Vízmű Rt 2004 május 1-től a szolgáltatást igénybe vevőkre áthárítsa - egyetért azzal is, hogy a díj a számlában a szennyvízdíjtól elkülönítetten, egy külön soron jelenjen meg. Határidő: 2004.május 1. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 152/2004. (04.22.) sz. határozat évi közcélú foglalkoztatás biztosításáról A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza. 1.) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Munka Pécs- Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. támogatási szerződését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 3/2004. ( ) sz. Költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, Közmunkaprogram, 30 millió forint keret terhére forint támogatás átutalásáról gondoskodjon a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Határidő:a szerződésnek megfelelően Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 153/2004. (04.22) sz. határozat Könyvtári felzárkóztató pályázat a városi könyvtárak állománygyarapítási támogatásáról 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. 2./ A közgyűlés a könyvtárak, állománygyarapítására benyújtandó felzárkóztató pályázathoz összesen Ft önrészt biztosít a város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.) sz. önkormányzati rendelet 11. sz. mellékletében a Pályázati önrész céltartalék terhére. 3./ A közgyűlés az önrészként megjelölt Ft. összegből a Pécsi Városi Könyvtár részére Ft-ot, az Apáczai Csere János Nevelési Központ Könyvtárának Ft-ot biztosít.

20 20 4./ A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázat aláírására és utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a pályázatot április 25-ig küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: április 25. Felelős: Póla József főosztályvezető 5./ A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres Könyvtári felzárkóztató pályázat -on elnyert könyvtári állománygyarapításra kapott összeget és a 3. pont szerint vállalt önrészt az érintett könyvtárak rendelkezésére bocsátja. Határidő: a pályázati értesítést követő hó 30. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 154/2004. (04.22.) sz. határozat a Terres en Lumiére kiállítás megvalósításáról A közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A közgyűlés köszönettel elfogadja a Belgiumi Francia Közösség Nemzetközi Kapcsolatok Központi Hivatala által felajánlott Terres en Lumiére kiállítást, mely szeptember 1-jén, a város ünnepén kerül megnyitásra. A közgyűlés a kiállítás megvalósítására a Művészetek Háza intézményét kéri fel. Határidő: a kiállítás megnyitására: szeptember 1. Varga István és Póla József főosztályvezetők 155/2004. (04.22.) sz. határozat Uránia mozi art mozik korszerűsítése c. pályázaton való részvételéről A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul az Uránia mozi art mozik korszerűsítése c. pályázaton való részvételhez. A ,- Ft önrészt a 3/2004. (02.20.) sz. rendelet 11. sz. mellékletben az egyéb céltartalékok között szereplő pályázati önrész terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges iratok aláírására. 156/2004. (04.22.) sz. határozat egyszeri vízszennyezési bírság megosztásáról A Közgyűlés - a Város - és Környezetfejlesztési Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével - a rendkívüli vízszennyezési bírság felosztásában érdekelt 14 önkormányzat indítványát elfogadja, mely szerint a Pécsi Vízmű Rt által befizetett, a Pécs Városi Környezetvédelmi Alapon jóváírt vízszennyezési bírság Ft - kerüljön felosztásra a következők szerint: - Zók, Pécsbagota, Velény, Kórós, Kémes, Szaporca önkormányzatai részére Ft, - Pécs, Pellérd, Magyartelek, Kisasszonyfa, Bogádmindszent, Páprád, Adorjás, Drávapiski, Tésenfa számára pedig Ft. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy - az egyszeri alkalomra tekintettel - külön megállapodás megkötése nélkül, az érintett önkormányzatok nyilatkozatai alapján, az általuk megnevezett bankszámlára utalja át a fenti összegeket. Határidő: május 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 157/2004. (04.22.) sz. határozat Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének pályázatáról A Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ Az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye részére a vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése, köl-

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 562/2004. (12.16.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 562/2004. (12.16.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 562/2004. (12.16.) sz. határozata a Pécs, Tolsztoj L. u. 10. szám alatti ingatlan további sorsának rendezéséről 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése OKTATÁSI ALBIZOTTSÁGÁNAK /2012. (04.02.) számú állásfoglalása A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Az Oktatási Albizottság javasolja

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására

Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1492/2007. Javaslat a Miskolc Városi Szabadidőközpont alapító okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-94/2682/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 166-1/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a a nyíregyházi 01981 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről A Közgyűlés A nyíregyházi 01981 hrsz-ú

Részletesebben

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat üléséről készült könyvéből: 436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. október 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 101/2011.(X.26.) KT határozata A Cibakházi Vízmű

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény bankszámlájának, adószámának nyitásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 15-ei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája elnevezésű költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 29. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 171/2010. sz. hat. ZMJVK 172/2010. sz. hat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. ÁPRILIS 27-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2007. (04. 27.) sz. határozat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben