K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki beosztás pályázati kiírásáról 130 / (04.22.) Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztásáról 131 / (04.22.) A Munka Pécs-Baranyáért Kht. ügyvezetőjének Felügyelő Bizottsága tagjainak könyvvizsgálójának megválasztásáról, cégvezetőjének kijelöléséről, és társasági szerződésének módosításáról 132 / (04.22.) a Pécsi Vízmű Rt. könyvvizsgálójának megválasztásáról / (04.22.) a régió megyei jogú városai képviselőjének delegálásáról a DD-RIT-be RENDELETEK 12/2004.(04.30) Ör. Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról 13/2004.(04.30) Ör. a Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről 6 14/2004.(04.30) Ör. a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2004.(06.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 15/2004.(04.30) Ör. a Közterületek használatáról szóló 1997.évi 13.számú önkormányzati rendelet módosításáról HATÁROZATOK 124 / (04.22.) a évi költségvetés szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 125 / (04.22.) Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának végrehajtásáról 126 / (04.22.) Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról / (04.22.) az átmeneti időre szóló közbeszerzési szabályzat kiadásáról 128 / (04.22.) üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó egyes rendelkezések (1997. évi 13. sz. Ör as) végrehajtásáról

2 2 134 / (04.22.) a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatás igénybejelentés benyújtásáról, és a támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 135 / (04.22.) a Kodály Zoltán gimnázium bővítésének címzett támogatásához szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 136 / (04.22.) a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére " " kategóriás tornaterem építéséről az 18913/5. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen 137 / (04.22.) a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 138 / (04.22.) a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításáról / (04.22.) általános tantervű gimnáziumi osztályok indításáról / (04.22.) Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht alapításáról című előterjesztés elnapolásáról 141 / (04.22.) az Ifjúsági Ház átszervezéséről, a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút vagyoni helyzetének rendezéséről 142 / (04.22.) a közoktatási intézmények átszervezéséről / (04.22.) a Pécs TV Kft törzstőkéjének felemeléséről, cégnevének változásáról, alapító okiratának módosításáról 144 / (04.22.) Középfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 145 / (04.22.) az Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda létrehozásáról 146 / (04.22.) Pécs dél-nyugati elkerülő út Füzes-dűlői szerviz útjának megvalósításáról 147 / (04.22.) a Városok a társadalmi kirekesztés ellen című Interreg pályázatról 148 / (04.22.) Pécsi Vasutas Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról 149 / (04.22.) a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 150 / (04.22.) az Önkormányzat és a Pécs TV Kft. valamint a BAR-ZAL Kft. között létrejött kommunikációs együttműködési programokról 151 / (04.22.) a vízterhelési díj áthárításáról / (04.22.) évi közcélú foglalkoztatás biztosításáról / (04.22.) Könyvtári felzárkóztató pályázat a városi könyvtárak állománygyarapítási támogatásáról 154 / (04.22.) a Terres en Lumiére kiállítás megvalósításáról / (04.22.) Uránia mozi art mozik korszerűsítés c. pályázaton való részvételéről

3 3 156 / (04.22.) egyszeri vízszennyezési bírság megosztásáról / (04.22.) Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének pályázatáról 158 / (04.22.) a 68. sz. háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 159 / (04.22.) a 16. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 160 / (04.22.) a Derűs Gyermekkor Alapítvány támogatási kérelméről / (04.22.) Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány és a Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány támogatásának jóváhagyásáról 162 / (04.22.) a Baranya Ifjúságáért Kht és Pécs város pályázatáról / (04.22.) Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány támogatásáról 164 / (04.22.) a Vizuális Nevelésért Alapítvány támogatásáról / (04.22.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 166 / (04.22.) az Apolló Mozira kötött adásvételi szerződés módosításáról / (04.22.) vezetékjog alapításáról a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. számára 168 / (04.22.) a Gomba utcai hajléktalan szálló tulajdonjogának rendezéséről 169 / (04.22.) a Pécsi Nívó Autó Kft-vel kötendő bérleti szerződésről / (04.22.) ingatlancserére irányuló megállapodásról az EURO-HP- Plusz Kft. és az Önkormányzat között 171 / (04.22.) a Pécs, Szigeti úti 623 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről 172 / (04.22.) a Pécsi Tudományegyetemmel megkötendő bérleti szerződésről 173 / (04.22.) Baranya Megye Foglalkoztatási Paktumához való csatlakozásáról 174 / (04.22.) a pécsbányatelepi volt kórház-ingatlan szociális célú hasznosításáról 175 / (04.22.) pályázat benyújtásáról a Szak 2004-re / (04.22.) a Pécsi Vízmű Rt. alapító okiratának módosításáról 26 MELLÉKLETEK TÁRA 14 / 2004.(04.30.) számú Önkormányzati rendelet melléklete / 2004.(04.22.) számú közgyűlési határozat melléklete 30 "EMLÉKMŰVEK ÉS SZOBROK FELÚJÍTÁSÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirata

4 4 SZEMÉLYI RÉSZ 129/2004. (04.22.) sz. határozat Nagy Tibor tű. ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki beosztás pályázati kiírásáról 1.) A Közgyűlés Nagy Tibor tű. ezredes, városi tűzoltóparancsnokot a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése miatt június 1. napjával beosztásából felmenti. Felkéri a polgármestert, hogy nevezett szolgálati viszonyának megszüntetésével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. 2.) A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja. Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy együttműködve a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a pályázati kiírást a Belügyi Közlönyben és az Új Dunántúli Naplóban jelentesse meg. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 3.) A Közgyűlés a városi tűzoltóparancsnoki beosztásra kiírt pályázat értékelésére az alábbi bírálóbizottságot jelöli ki: 1. Dr. Schmidt József (a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja, a bírálóbizottság elnöke) 2. Pfeiffer Márton tű.ezredes (a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóságigazgatója) 3. Walter Terényi Mária (a munkáltató személyügyi szervezetének vezetője) 4. Erdélyi Ferenc tü.ales. (a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyügyi megbízottja) 5. Staub Ernő (a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja) 6. Dr. Papp Judit címzetes főjegyző A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bírálóbizottság tagjainak felkérésére, illetőleg megbízására. A Közgyűlés felkéri a bírálóbizottság elnökét, hogy a pályázatok értékelését követően tegyen javaslatot Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezésére. Határidő: a bírálóbizottsági tagok fel kérésére, illetőleg megbízására: azonnal Határidő: a kinevezési javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztésére: június 24. Felelős: a bírálóbizottság elnöke 4.) A Közgyűlés június 1-től június 30-áig határozott időre Handbauer Péter tű. őrnagyot, tűzoltási és műszaki, mentési osztályvezetőt bízza meg a parancsnoki beosztás ellátásával. 130/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs - Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjának megválasztásáról A Közgyűlés a polgármester javaslata alapján figyelemmel a 12/2001.(03.30.) ÖR. 55. (11) bekezdésére Jagarics Károlyt a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat tagjává választja. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a tagságról lemondott Varga Gyulának eddigi tevékenységéért. 131/2004. (04.22.) sz. határozat a Munka Pécs-Baranyáért Kht. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottsága tagjainak, könyvvizsgálójának megválasztásáról, cégvezetőjének kijelöléséről és Társasági Szerződésének módosításáról 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Pirisi Péternét / 7632 Pécs Tildy Zoltán u.10 / c. / május 1-től április 30-ig, 2 éves idő-

5 5 tartamra, Ft / hó díjazással megválasztja a Kht. ügyvezetőjének. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Fratanolo Jánost és Pál Istvánt május 1-től április 30-ig, 3 éves időtartamra, Ft / hó - változatlan - díjazással ( elnök esetén Ft / hó ) megválasztja a Kht. Felügyelő Bizottsága tagjának. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Sinka Pétert május 1-től április 30-ig, 3 éves időtartamra, Ft + ÁFA / hó - változatlan - díjazással megválasztja a Kht. könyvvizsgálójának. 4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlése Dr. Tóthné Dr. Kőhalmi Melinda jogászt ( 7623 Pécs, Madách I. u. 3 / c. ) május 1-től április 30-ig két éves időtartamra - a Társaság cégvezetőjének kijelöli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. taggyűlésén jelen határozat 1., 2., 3., 4. pontjában foglaltaknak megfelelően adja le szavazatát. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. módosított egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. következő taggyűlése a Pécsi Vizmű Rt. könyvvizsgálójának megválasztásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécsi Vízmű Rt. Közgyűlésén a következő tulajdonosi álláspontot képviselje: A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Vízmű Rt. Közgyűlése - az Igazgatóság javaslata alapján a Felügyelő Bizottsága egyetértésével - egy évre, Ft + ÁFA / negyedév díjazással a PROMT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot / a könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Fehér Mihály / válassza meg az Rt évi könyvvizsgálati feladatainak ellátására. Határidő: a Pécsi Vízmű RT évi rendes közgyűlése 133/2004. (04.22.) sz. határozat a régió megyei jogú városai képviselőjének delegálásáról a DD-RITbe A Közgyűlés a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsban a régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatai képviselete ellátására dr. Tóth Bertalant, az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnökét jelöli. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy az érintett szervezetek értesítéséről gondoskodjék. Határidő: május 10. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 132/2004. (04.22.) sz. határozat

6 6 RENDELETEK 12/2004. (04.22.) számú rendelet Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az évi XX. törvény 109. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Rigó István szobrászművész Kosárlabdázónő című szobrának felállítását. /2/ A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a dr. Veress Endre utca 10., a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok bejárata előtti Olimpiai Park területét jelöli ki. /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy a szobor 5/4 nagyságban, öntött bronzból készüljön és a fű síkjában lévő 162X210 cm-es gránit talapzaton lévő kékes-zöld fonolit süveg posztamensen álljon. 2.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés április 22-ei ülésén. Kihirdetve: án 13/2004. (04.22.)számú rendelet a Pécsi Kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelöléséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az évi XX. törvény 109. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1.. /1/ A közgyűlés elrendeli Pécsbányatelepen az ezer éves gesztenyés mellett a bányászszobor közelében a helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését. /2/ A közgyűlés elrendeli Mecsek- Szabolcson a Hősök terén a helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen a szobrok közelében monolitikus andezit emlékkövön lévő gránit emléktábla és keményfa trapéz ácsolaton rögzített plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését. /3/ A közgyűlés elrendeli Vasason a bányászotthon és az óvoda körüli téren a 46630/3. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületen két monolitikus andezit kőtömbön lévő gránit emléktábla és egy keményfa trapéz ácsolaton lévő plexi borítású alumínium tájékoztató tábla elhelyezését valamint a Petőfi portré szobor és a Bányász Emlékmű helyének felcserélését. /4/ A közgyűlés elrendeli, hogy a pécsi kőszénbányászat emlékhelyeinek megjelölését a pécsi Bányásztörténeti Alapítvány végezze el. 2.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés április 22-ei ülésén. Kihirdetve: án 14/2004.(04.30.) számú rendelet a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2000.(06.28.) számú Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési szabályzatról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályokról szóló 32/2000.(06.28.) számú Önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

7 7 2. E rendelet május 1-jén lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: Elfogadta a Közgyűlés: április 22-ei ülésen Kihírdetve: április /2004. ( ) számú rendelet a közterületek használatáról szóló évi 13. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról szóló évi 13. számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiakban módosítja. 1. A rendelet 2. (2) bek. b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b.) a 23. -ban foglaltak kivételével a parkerdőkre 2. A rendelet 21/A. -a 22. -ra, a ai okra változnak. 3. A rendelet az alábbi új címmel és új sal egészül ki: Közterület-használati megállapodás nélkül tárolt üzemképtelen járművekre vonatkozó előírások 23. (1) A közterületen közterület-használati megállapodás nélkül vagy a megállapodástól eltérő módon, vagy a parkerdőben tárolt üzemképtelen jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját (a továbbiakban: tulajdonos) a rendőrhatóság, a közlekedési hatóság, az út kezelője és a közterületfelügyelet a jármű 8 napon belüli elszállítására felszólíthatja. (2) Az üzemképtelen járművet el kell szállíttatni, ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a tulajdonos kiléte nem állapítható meg. (3) Az elszállítás iránt az (1) bekezdésben felsorolt szervek intézkedhetnek. (4) A jármű elszállításakor az (1) bekezdésben megjelölt intézkedés kezdeményezőjének jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell szükség esetén szakértő bevonásával a jármű műszaki állapotának leírását, annak alvázszámát és motorszámát, a járműben látható tárgyak felsorolását és a járműről készített fényképet vagy videofelvételt. (5) Az elszállított járműnek a tárolását tároló helyen kell biztosítani. A tároló helyre történő szállítást követően az ismert tulajdonost értesíteni kell és egyben írásban fel kell szólítani arra, hogy a járművét a tároló helyről 15 napon belül szállítsa el, és a felmerült költséget fizesse meg. Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást a helyi sajtóban kell közzé tenni. (6) A tároló helyen a járművek tárolásáról és őrzéséről a beszállítástól számított 90 napig kell gondoskodni. A szállítás és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik. A tárolással megbízott csak a felmerült költségek megtérítését követően köteles a járművet a jelentkező tulajdonosnak átadni. (7) A ki nem váltott üzemképtelen járművet a tárolással megbízott az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti. Az értékesítés során befolyt öszszegnek a felmerült költségek kiegyenlítése (beszámítása) után megmaradó részét az önkormányzat letétként kezeli és a mindenkori törvényes elévülési idő végéig megőrzi. (8) Az üzemképtelen járműben talált dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló jogszabályokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 4. A rendelet új számozás szerinti 24. s.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: s.) üzemképtelen jármű:

8 8 sa.) A hatósági engedéllyel és forgalmi jelzéssel vagy érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű, sb.) a baleset folytán megsérült vagy elhagyott jármű, sc.) műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült, stb.) jármű. A rendelet 4. (1) bek. l.) pontjának alkalmazása esetében üzemképtelen járműnek kizárólag az sa.) pontban szereplő jármű minősül. 5. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának tilalmáról és a lakókocsik megőrzéséről szóló évi 16. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés: április hó 22-i ülésén Kihirdetve: április hó 30-án HATÁROZATOK 124/2004. (04.22.) sz. határozat a évi költségvetés szabadon felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 1.) A Közgyűlés a évi szabadon felhasználható 208 eft pénzmaradványt az Általános tartalék növelésére fordítja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy e döntésnek megfelelően a évi költségvetés elkövetkező módosításakor a pénzmaradványt és a vele kapcsolatos elkötelezettségeket vezesse át a költségvetésen. 3.) A Közgyűlés utasítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címzetes főjegyzőjét, hogy a beszámolót a törvényi szabályozásnak megfelelően tegye közzé, valamint ezzel egyidejűleg küldje meg az Állami Számvevőszéknek. Határidő: 1. és 2. pontra: a évi költségvetés következő egységes szerkezetű módosítása 3. pontra: május 31. Felelős: 1. és 2. pontnál : dr. Tolnai Márta főosztályvezető 3.pontnál: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 125/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának jóváhagyásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pécs Megyei Jogú Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a koncepció pontjában írt Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság helyett Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanácsot hoz létre. 2.) A Közgyűlés felkéri a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi- és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a koncepció alapján cselekvési programot dolgozzon ki és terjessze azt a Közgyűlés elé. Határidő: október 30. Felelős: dr. Schmidt József a bizottság elnöke 3. ) A Közgyűlés felkéri a bizottságokat és a részönkormányzatokat, hogy a jóváhagyott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciót a Közgyűlés jegyzőkönyvében foglalt kiegészítésekkel és javaslatokkal együtt vitassák meg és tegyenek javaslatot a cselekvési program kidolgozásához. A cselekvési programhoz készített javaslatokat a jegyző részére küldjék meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: bizottságok elnökei részönkormányzatok vezetői

9 9 4.) A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a cselekvési programhoz érkezett javaslatokat összesítve terjessze a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé. Határidő: október 15. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 126/2004. (04.22.) sz. határozat Rigó István Kosárlabdázónő című szobrának felállításáról 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Közgazdasági Főosztály és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Kosárlabdázónő című szobornak az önkormányzat vagyonleltárába történő felvételéről gondoskodjon. Határidő: május 10. Felelős: dr. Tolnai Márta és Jeszták Lajos főosztályvezetők 2. A Közgyűlés utasítja a Pécs Városi Sportlétesítmények Igazgatóságának igazgatóját, hogy a szobor és környezete gondozásáról és karbantartásáról gondoskodjon. 3. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az intézmény igazgatóját a közgyűlés döntéséről értesítse. Határidő: április 26. Felelős: Póla József főosztályvezető Lábady Imre igazgató 127/2004. (04.22.) sz. határozat az átmeneti időre szóló közbeszerzési szabályzat kiadásáról 1.) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az átmeneti időre -, közbeszerzési szabályzatot adjon ki. Határidő: május 1. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 2.) A közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a központi jogszabályok megjelenését követően, az általános közbeszerzési szabályzatot készítse el és adja ki. Határidő: valamennyi központi jogszabály megjelenését követő 30. nap dr. Papp Judit címzetes főjegyző 128/2004. (04.22.) sz. határozat üzemképtelen járművek elszállítására vonatkozó egyes rendelkezések (1997. évi 13. sz. Ör a) végrehajtásáról A Közgyűlés a közterületek használatáról szóló évi 13. sz. önkormányzati rendelet 24. s.) pontjában megjelölt üzemképtelen jármű tároló helyre történő beszállításával, tárolásával és őrzésével a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-t bízza meg. Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a letétkezeléssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 134/2004. (04.22) sz. határozat a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatási igény bejelentés benyújtásáról és a támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: 1./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése című címzett támogatás A változat igénybejelentést az Önkormányzat nyújtsa be Ft. bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25-i határidővel, ,-Ft. önerő vállalása mellett.

10 10 A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város évi költségvetésében ,- Ft., a évi költségvetésben Ft, a évi költségvetésében pedig szintén ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. 2./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola rekonstrukciója és bővítése c. címzett támogatás B változat igénybejelentést az Önkormányzat nyújtsa be Ft. bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25-i határidővel, ,-Ft.- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város 2005 évi költségvetésében ,- Ft., a évi költségvetésben ,- Ft, a évi költségvetésében pedig szintén ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a két változatú beruházási koncepciót és megvalósíthatósági tanulmánytervet tartalmazó címzett támogatási pályázatot nyújtsa be. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 135/2004. (04.22) sz. határozat a Kodály Zoltán Gimnázium bővítésének címzett támogatásához szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Kodály Zoltán Gimnázium bővítése, rekonstrukciója és a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A változat A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul a címzett támogatás benyújtásához ,- Ft önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésében ,-Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. B változat A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul a címzett támogatás benyújtásához ,- Ft önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésben ,- Ft, a évi költségvetésben pedig Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 136/2004. (04.22) sz. határozat a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem építéséről a 18913/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Oktatási Minisztérium helyi önkormányzatok évi címzett támogatási igénybejelentéséhez kiírt pályázatra a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tornatermének beruházási programját az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem A változatú (I. sz.) építési programjánál szükséges Ft. beruházási előirányzathoz 10 % önerőt Ft. összegben biztosít a pályázat benyújtásához 90 % pályázati támogatásra.

11 11 A Közgyűlés a pályázathoz elkötelezettséget vállal a város évi költségvetésében Ft., a évi költségvetésben Ft, a évi költségvetésében pedig Ft önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére D kategóriás tornaterem B változatú (II. sz.) építési programjánál szükséges Ft. beruházási előirányzatához 10 % önerőt Ft. összegben biztosít a pályázat benyújtásához 90 % pályázati támogatásra. A Közgyűlés a pályázathoz elkötelezettséget vállal a város évi költségvetésében Ft., a évi költségvetésben Ft., a évi költségvetésében pedig Ft. önerő pénzügyi fedezetének biztosítására. A Közgyűlés a B változat (II. sz.) pályázati programját javasolja támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 137/2004. (04.22) sz. határozat a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentéshez a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola bővítése, korszerűsítése, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő beruházási koncepcióját és megvalósíthatósági tanulmánytervét az alábbi két változatban nyújtsa be az Önkormányzat: A változat A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatás A változat igénybejelentését az Önkormányzat nyújtsa be ,- Ft bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25.-i határidővel, ,- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város évi költségvetésében ,-Ft,a évi költségvetésben szintén Ft, a évi költségvetésében pedig ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. B változat A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola épületének bővítése, korszerűsítése, valamint mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztése c. címzett támogatás B változat igénybejelentését az Önkormányzat nyújtsa be ,- Ft bruttó költséggel, 90% címzett támogatási igénnyel, április 25.-i határidővel, ,- önerő vállalása mellett. A Közgyűlés elkötelezettséget vállal, hogy a város és évi költségvetésében évente ,- Ft önerő pénzügyi fedezetet biztosít. A Közgyűlés az A változat prioritását jelöli meg. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a két változatú beruházási koncepciót és megvalósíthatósági tanulmánytervet tartalmazó címzett támogatási pályázatot nyújtsa be. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati iratok aláírására. Határidő: április 25., Jeszták Lajos, Póla József és dr. Tolnai Márta főosztályvezetők 138/2004. (04.22.) sz. határozat a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításáról A Közgyűlés egyetért a Káptalan utcai Szabadtéri Színpad felújításával a Pécsi

12 12 Építő és Tatarozó Rt kivitelezésében ,- Ft vállalási áron, a Riesz Építésziroda műszaki ellenőrzésével ,- Ft díj ellenében. A munka fedezetét 3/2004. (02.20.)sz. költségvetési rendelet 21..(3) bekezdésében szereplő ,- Ft fejlesztési célú hitelfelvétel igénybevételével biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a hitelszerződés előkészítésére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 139/2004. (04.22.) sz. határozat általános tantervű gimnáziumi osztályok indításáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2004/2005. tanév első napjától a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnázium és Szakközépiskola az 516/2003. (11.20.) sz. közgyűlési határozatban engedélyezett nyelvi előkészítő osztály helyett 1-1 általános tantervű gimnáziumi osztályt indítson. 2.) A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztályt, hogy a évre igényelt nyelvi előkészítő osztályok kiegészítő állami normatív támogatás igénylését a határozat értelmében szeptembertől 70 fővel csökkentse. Eredményeként a évi költségvetésről szóló 3/2004. (02.20.) sz. rendelet soron következő módosításánál az alábbiakat vezesse át: Bevételkiesés miatt az ÖR 2. sz. melléklet II sorában tervezett Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás csökkentése eft-tal. Kiadás csökkentésként: Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ és a Kodály Zoltán Gimnázium intézmény finanszírozásait 892,5 892,5 eft-tal (melyből 676 eft személyi juttatás, és 216,5 eft Tb járulékok). Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezető 140/2004. (04.22.) sz. határozat Ezerszínű Baranya Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht alapításáról című előterjesztés elnapolásáról A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármester előterjesztését. A vitában elhangzottakra figyelemmel a előterjesztés megtárgyalását elnapolja. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, a szükséges egyeztetések elvégzése után az előterjesztést ismételten terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: az egyeztetések elvégzését követő közgyűlés Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 141/2004. (04.22.) sz. határozat az Ifjúsági Ház átszervezéséről, a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút vagyoni helyzetének rendezéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Vidámpark megnevezésű hrsz-ú, összesen 4 ha 7544 m2 nagyságú forgalomképes ingatlanát és az ingatlanhoz tartozó leltár szerint felvett ingó vagyont, valamint a szintén az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló forgalomképes hrsz-on felvett 6774 m2 nagyságú Villamos pályatest (Mecseki Kisvasút) megnevezésű ingatlant és a hozzá tartozó leltár szerint felvett ingó vagyont az önkormányzat forgalomképes ingatlanai közül kivonja és a két ingatlant április 22-ei hatállyal korlátozottan forgalomképes ingatlanokká nyilvánítja. A közgyűlés a két ingatlan kezelésével a Pécsi Ifjúsági Házat bízza meg. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály és a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az ingatlanok vagyoni helyzetének megváltozását az önkormányzat vagyonnyilvántartásán vezessék át.

13 13 A közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002. (05.10) számú önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető Jeszták Lajos főosztályvezető dr. Varga István főosztályvezető 2.) A közgyűlés a Pécsi Ifjúsági Ház alapító okiratának 9.a./, Az intézmény szakfeladatai pontját kiegészíti az alábbi szakfeladat sorral: Vidámparkok üzemeltetése. 3.) A Közgyűlés a Pécsi Ifjúsági Ház alapító okiratának 11./ A feladat ellátását szolgáló vagyon pontját kiegészíti a hrsz-on, és a hrsz-on nyilvántartott ingatlanokkal és ingó vagyonnal. A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az intézmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. Határidő: április 30. Póla József főosztályvezető 4.) A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Pécsi Ifjúsági Ház bevonásával készítsen hosszútávra szóló javaslatot a Vidámpark és a Mecseki Kisvasút január 1-től történő működtetésére. Határidő: szeptember 30. Felelős: Póla József főosztályvezető Jeszták Lajos főosztályvezető Nagy Sándor intézményvezető 5.) A közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy december 31-ei hatállyal jogutódlással megszünteti a Pécsi Szivárvány Gyermekházat. A közgyűlés a megszüntetendő intézmény jogutódjául január 1-től a Pécsi Ifjúsági Házat tervezi kijelölni. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlésnek az intézmény megszüntetésre és az intézmény átszervezésre vonatkozó végleges döntésének a meghozatalához szerezze be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma véleményét és annak tartalmát ismertesse a képviselőtestület ülésén. Határidő: október 7. Felelős: Póla József főosztályvezető 142/2004. (04.22.) sz. határozat a közoktatási intézmények átszervezéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése augusztus 1-jei hatállyal az Illyés Gyula Általános Iskolában (Pécs Málomhegyi ú. 1.) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, két csoporttal működő, 50 férőhelyes óvodai intézményegységet alapít, és az új intézményegység működéséhez augusztus 1-jétől 4 óvodapedagógus, 2 dajka, 2 technikai álláshelyet biztosít. Határidő: augusztus 1. Felelős: Póla József főosztályvezető Magvasi Ágnes igazgató 2.) A Közgyűlés az Illyés Gyula Általános Iskolában az óvodai intézményegység kialakításához e Ft-ot biztosít, mely fedezeteként a Pécs Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.) számú rendelete 11. számú melléklet céltartalékok 5. sorában szereplő intézményi felújítások előirányzatot jelöli meg. Határidő: augusztus 1. Felelős: dr. Tolnai Márta, Jeszták Lajos Póla József főosztályvezető 3.) A Közgyűlés augusztus 1-jei hatállyal módosítja az Illyés Gyula Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint: - az alapító okirat 1. pontjából az Illyés Gyula Általános Iskola megnevezést törli, és az intézmény megnevezését lllyés Gyula Általános Iskola és Óvoda elnevezésre módosítja - az alapító okirat 4. - az intézmény típusa - sorából törli az általános iskola megjelölést, és az intézmény típusát többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény megjelöléssel határozza meg,

14 14 - az alapító okirat 5. pontjában az óvoda felvehető gyermeklétszámát 50 főben állapítja meg, továbbá - az alapító okirat 6. pontjában az intézmény tevékenységeit kiegészíti az óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés szakfeladattal. A Közgyűlés az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az Illyés Gyula Általános Iskola módosított alapító okiratának aláírására. Határidő: augusztus 1. Felelős : dr. Toller László polgármester Póla József főosztályvezető 4.) A Közgyűlés július 31-i hatállyal megszünteti az Anikó Utcai Óvoda Viktória Utcai tagintézményének 2 óvodai csoportját, és ezzel egyidejűleg megszüntet négy óvodapedagógusi, és négy nem pedagógus álláshelyet. A Közgyűlés utasítja az Anikó Utcai Óvoda vezetőjét, hogy az átszervezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint tegye meg. Kötelezi az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket teljesítse, és arról számoljon be a Művelődési Közoktatási és Sport Főosztálynak. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető 5.) A Közgyűlés a 2004/2005. nevelési évre nem szervez óvodai beíratást, és óvodai felvételt az Anikó Utcai Óvoda Viktória Utcai tagintézményében. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető 6.) A Közgyűlés utasítja az Anikó utcai Óvoda vezetőjét, hogy a megszüntetett óvodai csoportok felszerelését, eszközeit a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet 7. számú mellékletében foglalt előírások szerint adja át az Illyés Gyula Általános Iskola igazgatójának. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető Vargáné Musits Anna óvodavezető Magvasi Ágnes igazgató 7.) A Közgyűlés július 31-i hatállyal módosítja az Anikó Utcai Óvoda alapító okirata 4. pontjában a férőhelyek számát, 322 férőhely helyett 272 férőhelyre. A Közgyűlés az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az Anikó Utcai Óvoda módosított alapító okiratának aláírására. Határidő: július 31. Felelős : Póla József főosztályvezető 8.) A Közgyűlés utasítja a Művelődési Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy az Iskolaszolgálat közreműködésével készítse el az Illyés Gyula Általános Iskola feladatnövekedéssel arányos bevételi és kiadási előirányzatai, valamint az Anikó Utcai Óvoda feladatcsökkenéssel arányos bevételi és kiadási előirányzatai módosítását. Az így keletkezett előirányzat változásokat terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: szeptember 30. Felelős : Póla József főosztályvezető 9.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetéséről. Határidő: augusztus 1. Felelős : dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 143/2004. (04.22.) sz. határozat a Pécs TV Kft. törzstőkéjének felemeléséről, cégnevének változásáról, Alapító Okiratának módosításáról 1.) A Közgyűlés, mint a Pécs TV Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a Társaság jelenlegi Ft-os törzstőkéjét 17 millió forinttal, azaz tizenhétmillió forinttal

15 forintra, azaz hetvenhárommillióötszázezer forintra felemeli. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a 17 millió forint összegű törzsbetétet - a város évi költségvetése 17. számú mellékletében, a "Pécs Megyei Jogú Város felhalmozási és felújítási kiadásai " című táblázat, II. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök megnevezésű rovat, 6. sorában megnevezett forrás terhére - a Pécs TV Kft.-nek utalja át. Határidő: április 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 3.) A Közgyűlés a 100 % - os önkormányzati tulajdonú Pécs Tv szolgáltató Kft cégnevét a következőkre változtatja Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság / Pécs TV Kft. Pécs TV Communications Ltd. Pécs TV Ltd. Pécs TV Kommunikations GmbH. PécsTV GmbH. / 4. ) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Pécs TV Kft. Alapító Okirata III. fejezetének 5. pontjában felsorolt összes tevékenységi kör törlésre kerüljön és helyette az alább felsorolt TEÁOR'03 szerinti tevékenységi körök kerüljenek be a tevékenységi jegyzékébe: Könyvkiadás Napilapkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység Kisegítő nyomdai tevékenység Hangfelvétel sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítás Irodagépgyártás Számítógép, készülék gyártása Elektronikai alkatrész gyártása Ipari híradástechnikai termék gyártása Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása Mérőműszer gyártása Ipari folyamatirányító rendszer gyártása Optikai, fényképészeti eszköz gyártása Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Könyv-, újság-, papírárúkiskereskedelem Használtcikk-kiskereskedelem Csomagküldő kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Étkezőhelyi vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Ingatlanberuházás, eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Gépkocsikölcsönzés Irodagép, számítógép kölcsönzés Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Szoftver-kiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Irodagép-, számítógép-javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Számviteli, adószakértői tevékenység, kivéve adószakértői tevékenység Piac és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Munkaerő-közvetítés Takarítás, tisztítás Telefoninformáció Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Film-, videogyártás Film, videoterjesztés Mozgóképvetítés Rádió-televízió műsorszolgáltatás, mint főtevékenység

16 Alkotó és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Hírügynökségi tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás A külön engedélyhez kötött tevékenységeket csak az engedély megszerzését követően végez a Társaság. Koncessziós tevékenységet a Társaság nem folytat. 5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát aláírja. Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 nap 6.) Közgyűlés utasítja a Tisztségviselő Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről írásban értesítse a Kft. Ügyvezető Igazgatóját és Felügyelő Bizottsága Elnökét Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 7.) A Közgyűlés felkéri a Pécs TV Kft. Ügyvezető Igazgatóját, hogy a Társaság törzstőkéjének felemeléséről, cégneve megváltozásának és Alapító Okirata módosításának cégbírósági bejelentéséről, valamint a szükséges egyéb intézkedések megtételéről gondoskodjon. Felelős: Keresnyei János ügyvezető igazgató 144/2004. (04.22.) sz. határozat Középfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése április 22-ei hatálylyal törli a Kodály Zoltán Gimnázium alapító okirata 1.) pontjából a Kodály Zoltán Gimnázium nevet, és az intézmény új nevét Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola megnevezésre módosítja 2.) A közgyűlés április 22-ei hatálylyal törli a Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont alapító okirata 1.) pontjából a Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont nevet és az intézmény új nevét Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Valeria Koch Kindergarten, Grundschule und Mittelschule megnevezésre módosítja. 3.1.) A közgyűlés a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont alapító okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont nevet és az intézmény új nevét Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola megnevezésre módosítja. 3.2.) A közgyűlés az intézmény alapító okirata 4. " Az Intézmény típusa" pontjából törli az alábbi bekezdést Többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Általános iskola, emelt színtű testnevelés 1-8- évfolyamon Gimnázium és szakközépiskola, emelt színtű testnevelés és számítástechnika oktatás Sportiskola A közgyűlés az intézmény alapító okirata 4. pontjában a törölt szövegrészt helyett a következő szövegrész fogadja el: Többcélú intézmény, összetett iskola Általános iskola, emelt színtű testnevelés 1-8- évfolyamon, gimnázium ( nappali és felnőttoktatási forma) emelt színtű testnevelés és számítástechnika oktatás a nappali tagozaton, szakközépiskola ( nappali és felnőttoktatási forma), Sportiskola ( utánpótlás-nevelés és versenyeztetés) 3.3.) A közgyűlés az intézmény alapító okiratának 6. Az intézmény tevékenységei pontját az alábbi szakfeladattal egészíti ki: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 4.) A közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola alapító

17 17 okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola nevet és az intézmény új nevét Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megnevezésre módosítja. 5.) A közgyűlés az 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola alapító okirata 1.) pontjából április 22-ei hatállyal törli a 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola nevet és az intézmény új nevét Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola megnevezésre módosítja. 6.) A közgyűlés a Leőwey Klára Gimnázium alapító okirata 6.) Az intézmény tevékenységei pontjából április 22-ei hatállyal törli az alábbi szakfeladatot: Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 13., 14. évfolyamon. 7.) A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt intézményi alapító okiratok aláírására. 8.) A közgyűlés utasítja Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratok módosításának törzskönyvön történő átvezettetéséről. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett intézmények vezetőit és az Iskolaszolgálatot értesítse. Határidő: május 15. dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 145/2004. (04.22.) sz. határozat az Esélyek Háza Pécs Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda létrehozásáról 1.) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzattal együtt kinyilvánítja, hogy a leszakadó rétegek és a kirekesztéssel fenyegetett csoportok esély egyenlőségét önként vállalt feladatként biztosítja Baranya megye lakosai számára. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Kormányhivatallal kötendő stratégiai együttműködési megállapodást az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő tartalommal, valamint a támogatás lehívásához szükséges szerződést aláírja. 3.) A feladat költségvetési fedezetét az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által biztosított támogatás képezi (kialakításra eft, működtetésre havi eft). A kialakítás többlet költsége, ,-Ft % arányban oszlik meg a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között ( ,-Ft önkormányzatonként). Pécs Város Önkormányzatára jutó összeg forrását az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság költségvetésben meglévő kerete terhére biztosítja. 4.) A Közgyűlés az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait az Esélyek Háza tevékenységével kibővíti és az intézmény alapító okiratát május 12. napjával az előterjesztés 2.sz. melléklete szerint módosítja. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 5.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról gondoskodjon. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 6.) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladat utólagos finanszírozású. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, valamint a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatát, hogy az Esélyek Háza működési költségének megelőlegezéséről, a kiadások elszámolásáról és a támogatás leigényléséről gondoskodjon. A Közgyűlés az utólagos finanszírozás alapján leigényelt és elismert összeggel az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését megemeli, amely a költségvetés soron következő módosításakor kerüljön átvezetésre. Határidő: értelemszerű

18 18 Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető, Mátyás Tibor igazgató 7.) A Közgyűlés az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyezett közalkalmazotti létszámát május 12. napjától 3 fővel megemeli. 8.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy az Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat bővítése miatt tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 146/2004. (04.22.) sz. határozat Pécs dél-nyugati elkerülő út Füzesdűlői szervizútjának megvalósításáról A közgyűlés szükségesnek ítéli a Füzes dűlő kikötését a Pécs dél-nyugati elkerülő útig úgy, hogy az a II ütem építését segítendő szerviz útként működhessen. Egyetért a költségvetés 21 (3) bekezdés 13. sorában szereplő 30 millió forint hitelfelvétellel történő biztosításával, melyből első lépésként a tervezés, majd a kivitelezés finanszírozható. Felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétel aláírására. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt a hitelfelvétel előkészítésére és lebonyolítására., dr. Tolnai Márta főosztályvezető 147/2004. (04.22.) sz. határozat a Városok a társdalmi kirekesztés ellen című Interreg pályázatról A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármester fenti tárgyú előterjesztését és egyetért a pályázat elkészítésével és benyújtásával, illetve annak finanszírozásával. A Közgyűlés a pályázat önrészeként 50 millió Ft-ot biztosít a következő éves előzetes kötelezettségvállalások formájában: a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázati Alap terhére 20 millió Ftot biztosít a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázati Alap terhére 20 millió Ftot biztosít a évi költségvetésében elkülönítésre kerülő Pályázat Alap terhére 10 millió Ft-ot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt és az Európai Fejlesztési Irodát a pályázat elkészítésére, valamint annak benyújtására. Határidő: április 30. Felelős: dr. Varga István és Jeszták Lajos főosztályvezető 148/2004. (04.22.) sz. határozat Pécsi Vasutas Sportkör hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról A Közgyűlés egyetért, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Vasutas Sportkör 10 M Ft hitelösszeg felvételére készfizető kezességet vállaljon azzal a feltétellel, amennyiben az egyesület a felvett összeget és kamatait nem fizeti vissza, a évi - a város által megítélt - sporttámogatási keretből kerüljön az öszszeg levonásra. A testület felkéri dr. Toller László polgármestert, valamint a Közgazdasági Főosztályt, hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 22. dr. Tolnai Márta és Póla József főosztályvezetők 149/2004. (04.22.) sz. határozat a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja.

19 19 150/2004. (04.22.) sz. határozat az önkormányzat és a Pécs TV Kft. valamint a BAR-ZAL Kft között létrejött kommunikációs együttműködési programokról A közgyűlés megtárgyalta a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság és a BAR-ZAL Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság május 1-jei hatállyal megállapodást köt kommunikációs együttműködési programokról közcélú információs tartalmak multimédia megjelenítésére. Egyidejűleg a Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társasággal március 8-án megkötött kommunikációs együttműködési programját április 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a megállapodások aláírására. A közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy az EUNet 2000 Közhasznú Társasággal kötendő kommunikációs együttműködési megállapodás döntés előkészítését végezze el. Határidő: szerződések aláírására: május 1. döntés előkészítésére: június 24. Varga István és Póla József főosztályvezető 151/2004. (04.22.) sz. határozat a vízterhelési díj áthárításáról A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a - a vízterhelési díjat - melynek mértéke 8Ft/m 3 - a Pécsi Vízmű Rt 2004 május 1-től a szolgáltatást igénybe vevőkre áthárítsa - egyetért azzal is, hogy a díj a számlában a szennyvízdíjtól elkülönítetten, egy külön soron jelenjen meg. Határidő: 2004.május 1. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 152/2004. (04.22.) sz. határozat évi közcélú foglalkoztatás biztosításáról A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza. 1.) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Munka Pécs- Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. támogatási szerződését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 3/2004. ( ) sz. Költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, Közmunkaprogram, 30 millió forint keret terhére forint támogatás átutalásáról gondoskodjon a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Határidő:a szerződésnek megfelelően Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 153/2004. (04.22) sz. határozat Könyvtári felzárkóztató pályázat a városi könyvtárak állománygyarapítási támogatásáról 1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. 2./ A közgyűlés a könyvtárak, állománygyarapítására benyújtandó felzárkóztató pályázathoz összesen Ft önrészt biztosít a város évi költségvetéséről szóló 3/2004. (02.20.) sz. önkormányzati rendelet 11. sz. mellékletében a Pályázati önrész céltartalék terhére. 3./ A közgyűlés az önrészként megjelölt Ft. összegből a Pécsi Városi Könyvtár részére Ft-ot, az Apáczai Csere János Nevelési Központ Könyvtárának Ft-ot biztosít.

20 20 4./ A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázat aláírására és utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a pályázatot április 25-ig küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságához. Határidő: április 25. Felelős: Póla József főosztályvezető 5./ A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres Könyvtári felzárkóztató pályázat -on elnyert könyvtári állománygyarapításra kapott összeget és a 3. pont szerint vállalt önrészt az érintett könyvtárak rendelkezésére bocsátja. Határidő: a pályázati értesítést követő hó 30. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 154/2004. (04.22.) sz. határozat a Terres en Lumiére kiállítás megvalósításáról A közgyűlés megtárgyalta a Kulturális Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A közgyűlés köszönettel elfogadja a Belgiumi Francia Közösség Nemzetközi Kapcsolatok Központi Hivatala által felajánlott Terres en Lumiére kiállítást, mely szeptember 1-jén, a város ünnepén kerül megnyitásra. A közgyűlés a kiállítás megvalósítására a Művészetek Háza intézményét kéri fel. Határidő: a kiállítás megnyitására: szeptember 1. Varga István és Póla József főosztályvezetők 155/2004. (04.22.) sz. határozat Uránia mozi art mozik korszerűsítése c. pályázaton való részvételéről A Közgyűlés megtárgyalta az előterjesztést és hozzájárul az Uránia mozi art mozik korszerűsítése c. pályázaton való részvételhez. A ,- Ft önrészt a 3/2004. (02.20.) sz. rendelet 11. sz. mellékletben az egyéb céltartalékok között szereplő pályázati önrész terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges iratok aláírására. 156/2004. (04.22.) sz. határozat egyszeri vízszennyezési bírság megosztásáról A Közgyűlés - a Város - és Környezetfejlesztési Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével - a rendkívüli vízszennyezési bírság felosztásában érdekelt 14 önkormányzat indítványát elfogadja, mely szerint a Pécsi Vízmű Rt által befizetett, a Pécs Városi Környezetvédelmi Alapon jóváírt vízszennyezési bírság Ft - kerüljön felosztásra a következők szerint: - Zók, Pécsbagota, Velény, Kórós, Kémes, Szaporca önkormányzatai részére Ft, - Pécs, Pellérd, Magyartelek, Kisasszonyfa, Bogádmindszent, Páprád, Adorjás, Drávapiski, Tésenfa számára pedig Ft. Utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy - az egyszeri alkalomra tekintettel - külön megállapodás megkötése nélkül, az érintett önkormányzatok nyilatkozatai alapján, az általuk megnevezett bankszámlára utalja át a fenti összegeket. Határidő: május 30. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 157/2004. (04.22.) sz. határozat Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének pályázatáról A Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság fenti tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ Az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye részére a vizsgálati és fejlesztő eszközök beszerzése, köl-

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben