GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, szeptember 2. Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette a főosztályok és osztályok közreműködése, tájékoztatása alapján a Jogi és Önkormányzati Osztály

2 Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ rendelkezése alapján a Közgyűlést tájékoztatni kell a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett szervezeti egységek végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint adták meg: 47/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A évben indított egyedi kérelmek rendezési tervi módosítására, valamint az építési szabályzat módosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta Győr Településszerkezeti Tervének módosítását. A évben indított egyedi kérelmek rendezési tervi módosítására, valamint az építési szabályzat módosítására irányuló TSZTM és TSZTM számú eljárásokban jóváhagyott módosítást a főépítész Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban átvezette, a módosított dokumentumokat megküldte az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdekképviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. 52/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az "MLSZ Országos Pályaépítési Programban" való részvétel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az "MLSZ Országos Pályaépítési Program" pályázaton történő részvételt. Az MLSZ pályaépítési programjában három nyertes pályázat van. A pályákat valamennyi esetben az MLSZ által kiválasztott kivitelezők készítik el, ők az MLSZ-szel állnak szerződéses jogviszonyban. Marcalváros június 24-én a kivitelezés lezárásaként megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel, ezzel az Örkény utcában megvalósult a műfüves pálya. A pálya üzemeltetésre átkerült a GYŐR-SZOL Zrt.-hez. Szabadhegy A Konini utcában augusztus 12-én megtörtént a kivitelező részére a munkaterület átadása. Várhatóan az időjárás függvényében szeptember közepére a pálya elkészül. Belváros Az Eötvös térre tervezett pálya kapcsán a telekalakítási eljárás júliusában lezárult. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó, MLSZ-szel kötendő Együttműködési Megállapodás előkészítése zajlik, az MLSZ dönt a kivitelezés időpontjáról. Az MLSZ pályaépítési ütemterve függvényében 2014-ben a kivitelezés lezajlik. Révfalu A Széchenyi István Egyetemmel nem került sor együttműködési megállapodás megkötésére, így a révfalui helyszínre nem került sor pályázat benyújtására. 1

3 53/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása (A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő "Kerékpáros felvonulás" és "Bringázz A Munkába kampány" nyitó rendezvény megrendezésének évi támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról határozott. A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő "Kerékpáros felvonulás" és "Bringázz a Munkába kampány" nyitó rendezvény megrendezése sikeresen lezajlott. A közgyűlési határozatban erre szánt pénzügyi keret teljes mértékben felhasználásra került a kerékpáros felvonulás rendőri biztosítására, hangosításra, mobil színpad felállítására, energiaköltségre, kerékpáros tájékozódási verseny megszervezésére, koncert lebonyolítására, bringás reggeli biztosítására és szerzői jogdíjra. 56/2013. (III. 29.) és 166/ (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok Tárgy: A "Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret" felhasználása A civil szervezetek támogatására szolgáló pályázat kihirdetését követően 186 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team döntött és javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. Ezt követően a vesztes (6 db), illetve a nem támogatott (31 db) szervezetek a döntésről levélben értesítést kaptak. A nyertes pályázók (147 db) listája a honlapon közzétételre került, valamint a szervezetek júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást. 141 db szervezetnek került utalásra a támogatás összege. 4 db szervezet nem vette igénybe a támogatási összeget, ezért az utalásra sem került. 2 db szervezet nem számolt el határidőben, ezért a támogatás összegét visszautalta, továbbá 1 db szervezet a támogatási összeg fel nem használt részét utalta vissza. Összegezve a ,- Ft-os keretből ,- Ft maradvány keletkezett. Ez az összeg a ki nem utalt (igénybe nem vett támogatás) és a visszafizetett összegekből tevődik össze. 57/2013. (III. 29.) és 167/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok Tárgy: Az "Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret" felhasználása Az egyházak támogatására szolgáló pályázat két alkalommal került meghirdetésre. Első körben ,- Ft, a második körben a fennmaradó ,- Ft került felosztásra. A két pályázati kiírásra összesen 28 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról mindkét esetben a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team tett javaslatot és azt a Közgyűlés elé terjesztette. A nyertes pályázók a honlapon keresztül értesítésre kerültek. A 28 db szervezet közül valamennyi határidőben elszámolt. 1 db szervezet elszámolása nem került elfogadásra, így a támogatás összegét visszautalta. Összegezve a ,- Ft összegű keretből ,- Ft összeg maradvány keletkezett. 134/2013. (V. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközség részére pénzeszköz átadása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközség ,- Ft-os támogatását. A pénzeszköz-átadással kapcsolatos megállapodás felek részéről aláírásra került, majd az összeg utalása július 2

4 4-én megtörtént. Az Egyházközség a támogatást a régi iskolaépületének gyülekezeti házzá történő átalakításához használta fel, melyről határidőre elszámolt. 180/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Társasházi lakás elidegenítés feltételeinek módosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése módosította a győri 6834/A/8 hrsz.- ú (Győr, Apáca u. 5. II/8. szám alatti) társasházi lakás elidegenítését jóváhagyó 97/2012. (IV. 20.) Kgy. határozatát. A társasház lakásra alapított elővásárlási jogával a Közgyűlés által meghatározott vételáron a jogosult nem kívánt élni, ezért visszaállításra került a határozatlan idejű bérleti jogviszonya. 203/2013. (IX. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult ,- Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújtásához a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Az előirányzat rendezésre sor került, de a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a közgyűlési határozatban jóváhagyott ,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt gazdasági helyzetének változása miatt nem vette igénybe. 237/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, József A. u. 6. sz. melletti (hrsz.: 2023/4) ingatlan ajánlati árának csökkentése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, József Attila u. 6. sz. melletti 2023/4 hrsz.-ú ingatlan ajánlati árának módosítását ,- Ft + áfa összegben. Az ingatlan vonatkozásában az árverés lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 246/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program keretében közlekedésfejlesztési pályázatok benyújtása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közlekedésfejlesztési pályázatok benyújtását hagyta jóvá. Az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése c. (kódszám: KÖZOP ) támogatási konstrukció előírásainak megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-én megküldte arra vonatkozó kérelmét a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, hogy adja meg a projektek KÖZOP forrásból való finanszírozásának biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 6. (1) bekezdés c) pontja szerint a befogadás kritériumaként meghatározott támogató nyilatkozatát. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az Intelligens közlekedés irányítás kialakítása Győrött Smart City c. projektet december 13-án kelt válaszában nem támogatta, arra való hivatkozással, hogy a KÖZOP 5. prioritása olyan pénzügyi és társadalmi determinációkkal leterhelt, amelyek a jelenlegi forrás lekötöttségi helyzetben új projekt indítását nem teszik lehetővé a as uniós költségvetési ciklusban. A Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása Tervezés, engedélyezés és az Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött Tervezés, engedélyezés c. projekteket a Nemzeti Fejlesztési Miniszter december 20-án kelt levelében támogatásáról biztosította. Támogató leveleiben kitért arra, hogy a projektek 3

5 pénzügyi támogatása akkor lehetséges, ha az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti feltételes közbeszerzési eljárást a projekt megvalósítására sikeresen lefolytatta, és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. A feltételes közbeszerzési eljárások jelenleg folyamatban vannak. 256/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 11865/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 11865/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. A kivett középiskola megnevezésű 2 ha 5113 m2 területű, közigazgatásilag Győr, Bácsai út 55. szám alatti ingatlan - azt követően, hogy az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonából átkerült az üzleti vagyoni körbe - értékesítésre került a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére a határozatban foglalt feltételekkel. Az adásvételi szerződést az Önkormányzat április 11-én, a Közalapítvány április 14-én írta alá. A vételárat a vevő a szerződésben foglaltak szerint megfizette. 258/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, Rákóczi F. u. 12. sz. alatti (hrsz.: 6696) ingatlan hasznosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, Rákóczi Ferenc u. 12. sz. alatti ingatlan hasznosítását. Az ingatlan kapcsán a az árverési eljárás lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 263/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győri Filharmonikus Zenekar szállítója részére történő előleg kifizetésének engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előleg kifizetését hagyta jóvá a Győri Filharmonikus Zenekar szállítója részére. A zenekar január 21-én Budapesten a Zeneakadémia nagytermében adott közös koncertet a világhírű King s Singers énekegyüttessel. A győri Zenekar rendezőként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel a koncertterem igénybevételére bérleti szerződést kötött. A megállapodásban bérbeadó bruttó ,- Ft bérleti díjelőlegnek december 21-ig esedékes megfizetését kötötte ki. Az intézmény a Közgyűlés határozatában foglalt hozzájárulással évi költségvetési előirányzatainak terhére teljesítette a bérleti díj előlegként való kifizetését. A pénzügyi teljesítésre december 18. napján került sor. 284/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az I. számú Gazdasági Működtető Központ követelésének elengedése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntése alapján az I. sz. Gazdasági Működtető Központ követelése elengedésre került. Az Emrex Kft.-vel szembeni ,- Ft és a Belvárosi Business Center Kft.-vel szembeni ,- Ft követelés könyvviteli nyilvántartásból történő kivezetésére a évi zárást megelőzően sor került. 286/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok vagyonkezelésbe adása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére 4

6 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról döntött a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére. A Közgyűlés döntésének megfelelően a győri 1942 hrsz.-ú és 1943 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a győri 1940/5 hrsz.-ú ingatlan a) jelű alrészlete a GYŐR-SZOL Zrt., a győri 01072/82 hrsz.-ú és hrsz.-ú ingatlanok a Xantus János Állatkert Nonprofit Kft. technikai kezeléséből kivonásra kerültek az önkormányzati vagyonkataszteri nyilvántartásban január 1. napjával. Az ingatlanok 200,- Ft/ha/év vagyonkezelési díj megfizetése ellenében a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. vagyonkezelésébe kerültek. A vagyonkezelési szerződést a felek május 23-án írták alá. 287/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésének és üzemeltetésének rendezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Győr, Szigethy Attila u szám alatti telephely technikai kezelésének és üzemeltetésének rendezéséről. A győri 4722/8 hrsz.-ú (Győr, Szigethy A. u szám alatti) ingatlan a Közgyűlés döntésének megfelelően december 31. napjával kivonásra került az Egyesített Szociális Intézmény technikai kezeléséből és január 1. napjával a GYŐR-SZOL Zrt. technikai kezelésébe kerültek az önkormányzati vagyonkataszterben. A kezelők értesítése számviteli nyilvántartásuk módosításának szükségességéről megtörtént. Az ingatlan - a közgyűlési határozat 1. számú mellékletét képező használati megosztási vázrajznak megfelelően a GYŐR-SZOL Zrt., az I. számú GMK, a Polgári Védelem, a Győri Rekard Sportegyesület és a Családsegítő Szolgálat üzemeltetésébe került. 289/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete támogatása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy a polgármesteri keret terhére a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete részére átadásra kerüljön ,- Ft, a bérelt raktár bérleti díjának támogatására. A pénzeszköz átadása megtörtént. A szervezet az összeget a megállapodásban foglaltak szerint használta fel, melyről határidőre elszámolt. 290/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Gézengúz Alapítvány támogatása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ,- Ft-tal támogatta a Gézengúz Alapítványt a polgármesteri keret terhére. A pénzeszköz átadására irányuló megállapodás megkötésére december 20-án került sor, az összeg utalásra került. Az alapítvány a pénzeszközt a felhasználási célnak megfelelően, a karácsonyi ajándékozás költségeinek, valamint játszóházi eszközök bővítésének, fejlesztő eszközök beszerzési költségeinek fedezetére használta fel, melyről határidőre elszámolt. 292/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Közterület elnevezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közterületek elnevezéséről határozott. Az elnevezésekről, valamint a Paptagi utat és a Szilváskerti utcát érintő változásokról az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek, közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása megtörtént, valamint az elnevezések és a Paptagi utat és a Szilváskerti utcát érintő változások a címjegyzékbe bejegyzésre kerültek. 5

7 293/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Kulturális intézmény alapító okiratának módosítása és kulturális közfeladatellátás működési feltételeinek biztosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kulturális intézmény alapító okiratának módosításáról határozott. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 79. (1) bekezdése alapján közművelődési megállapodást kötött a Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mely megállapodás december 31. napjával lejárt. Ezzel egyidejűleg szükségessé vált a feladatellátáshoz a Harmónia Kft. részére rendelkezésre bocsátott Pinnyédi Művelődési Ház (9025 Győr, Napfény u. 1.) és a Képzőművész Kör (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 30.) ingatlanjai további használatának rendezése. A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása megtörtént, az ingatlanok telephelyként bejegyzésre kerültek, és a Magyar Államkincstár az adatokat törzskönyvi nyilvántartásán átvezette, melyről határozatot adott ki. Átadás-átvételi eljárás lefolytatásával a Pinnyédi Művelődési Ház ingatlanja az Újvárosi Művelődési Ház, míg a Képzőművész Kör által használt ingatlan a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum technikai kezelésébe került. A Pinnyédi Művelődési Ház működtetéséhez január 1. napjával az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének keretében engedélyezte a közalkalmazotti álláshelyek számának 1 fővel történő növelését, melyhez biztosította a szükséges személyi juttatás előirányzatot. 298/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállalt az igazgatóhelyetteseket megillető magasabb vezetői pótlék forrásának biztosítására. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az önkormányzatokat az irányítói jogkörükbe tartozó költségvetési szervek jogszerű működtetésére, ennek keretében azok vezetéséről, valamint a vezető helyettesítésének rendjéről való gondoskodásra kötelezik. Emiatt szükségessé vált a kisebb létszámú intézményekben is igazgatóhelyettesek megbízása, melynek érdekében Győr Megyei Jogú Város Levéltára, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói saját munkáltatói jogkörükben eljárva pályázati eljárást folytattak le. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. (9) bekezdése kimondja, hogy magasabb vezető megbízásához amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója szükséges a fenntartó egyetértése is. Az intézményvezetők a Közgyűlés egyetértését kérve megtették személyi javaslataikat és a Közgyűlés egyetértő határozata alapján, a közalkalmazotti kinevezések módosításával: - Győr Megyei Jogú Város Levéltárában Baracskai András; - a Győri Művészeti és Fesztiválközpontban Koczor Ágnes; - a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban Loschitz Ferenc és - a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központban Nagy Vilmos 6

8 2014. január 1. napjától kezdődő 5 évre szóló határozott idejű igazgatóhelyettesi vezetői megbízása megtörtént. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében, az intézmények keretszámaiban előirányzatot biztosított a vezetői pótlékok miatti többlet személyi juttatás forrásául. 4/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A "Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat kiírásáról határozott a Győr közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételre került február 28-ig. A Közgyűlés 120/2014. (VI. 28). határozatával a pályázatot eredményesnek nyilvánította, a nyertes pályázó a Kisalföld Volán Zrt. lett. 7/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságának állam által történő átvállalásához szükséges döntések meghozatala Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött arról, hogy az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Az Önkormányzat adósságállományának állam által történő átvállalása, a kapcsolódó dokumentumok aláírása, az állam által átvállalt adósságnak a könyvviteli nyilvántartásokból történő kivezetése a I. féléves zárásig megtörtént. 8/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Követelések elengedése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése követelések elengedéséről határozott. Az államháztartás számviteli rendjében január 1-jétől történt változások indokolttá tették, hogy az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-számviteli nyilvántartásaikból az ,- Ft feletti behajthatatlan követeléseiket a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet 17. -ában foglaltak alapján a Közgyűlés döntésével, a költségvetési év zárásával kivezessék. A Közgyűlés határozatának megfelelően a Győri Nemzeti Színház könyvviteli nyilvántartásából a HNA 2002 Kft.-vel szembeni ,- Ft és a Pescor International Concert Manager és Produkciós Kft.-vel szembeni ,- Ft, valamint a Győri Művészeti és Fesztiválközpont a Ronikum Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Társasággal szembeni ,- Ft, az Intertex 2001 Kft.-vel szembeni ,- Ft, a Fa- Mánia Kft.-vel szembeni ,- Ft, Bereck Imre adóssal szembeni ,- Ft, továbbá Szombath Tiborné adóssal szembeni ,- Ft követelését december 31.napjával kivezette. A felsorolt adósokkal szembeni követelések kivezetésére a évi zárást megelőzően sor került. 9/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr Aréna beruházás évi támogatása kapcsán kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat megadása 7

9 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés nyilatkozat megadásáról határozott a Győr Aréna beruházás évi támogatása kapcsán. A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Győr Projekt Kft. ügyvezetője a évi támogatási szerződés aláírásához szükséges nyilatkozatot mely szerint a Győr Aréna projekt során megvalósuló létesítmény sportcélú fenntartását, üzemeltetését 15 évig biztosítja február 3-án aláírta. A nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma elfogadta, a támogatási szerződés azóta aláírásra, a támogatási összeg első részlete pedig folyósításra került. 10/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 6989 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a győri 6989 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adásáról. A Győr, Árpád u. 44. sz. alatti ingatlan február 1. napjával a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályának technikai kezeléséből átkerült a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. technikai kezelésébe. 11/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal évben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazta Győr polgármesterét a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások aláírására. A Győr városban működő nemzetiségi önkormányzatok és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, a jogszabályi követelményeknek megfelelően módosításra kerültek. A módosításokat valamennyi nemzetiségi önkormányzat határozattal elfogadta, ezt követően a módosított együttműködési megállapodások aláírásra kerültek mindkét fél részéről. 20/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a szociális és gyermekjóléti intézményeknél április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról. Az érintettek értesítése a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően megtörtént. 21/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően április 1-jétől alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket. A döntésről az érintett intézmények és szolgáltatók értesítése megtörtént. 22/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények, gazdasági működtető központok, valamint Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora alapító okiratainak módosítására 8

10 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozatával módosította az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények, gazdasági működtető központok, valamint Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora alapító okiratait. Az intézmények alapító okiratainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése, az alapító okiratok módosításáról az érintettek értesítése a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. 25/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról határozott. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosította az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-számviteli tevékenységének szabályozását. A jogszabály az államháztartási szakfeladatok helyébe a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció számmal és megnevezéssel történő rögzítését írta elő, továbbá megszüntette a törzskönyvi jogi személyek gazdálkodási jogkör szerinti besorolását. A törzskönyvi adatok változása szükségessé tette az intézmények alapító okiratainak a Magyar Államkincstár által kiadott egységes szerkezetű minta alapján történő módosítását. A kulturális ágazat intézményeinek Közgyűlés által jóváhagyott módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a Magyar Államkincstár befogadta, az adatmódosításokat törzskönyvi nyilvántartásában átvezette, és határozatával kiadta a költségvetési szervek módosított törzskönyvi kivonatait. 26/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győri Nemzeti Színház szállítói részére történő előlegek kifizetésének engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezte a Győri Nemzeti Színház szállítói részére előlegek kifizetését. A Győri Nemzeti Színház az évad kiemelt produkciójaként 2014 novemberében bemutatja Tim Rice Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus szupersztár című rockoperáját, melyet ezt követően bérletes és bérleten kívüli előadásokon egyaránt megtekinthet a közönség. A Színház a Közgyűlés engedélyező határozatával a szerzői jogok tulajdonosainak képviseletét ellátó Hartai Zenei Ügynökség Kft.-vel megkötötte a szerzői jogi szerződést, mely feltétele a mű színre vitelének, az előadás meghirdetésének és előzetes bérletben történő értékesítésének. A Színház a Közgyűlés határozata alapján a szerződéses feltételeknek eleget téve jogdíjelőleg címen angol font + áfának megfelelő forint összeget, valamint jogdíjkezelői és közvetítői díj címen a jogdíjelőleg áfával növelt 10%-ának megfelelő forint összeget előlegként a jogtulajdonosok képviselőjének számlája alapján megfizetett. 27/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez való csatlakozás Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az Önkormányzatnak a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez való csatlakozásáról. Az Önkormányzat regisztrációs lap és belépési nyilatkozat kitöltésével és megküldésével csatlakozott a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez. A szervezet részére az első féléves tagsági díjat január 30-án utalta át az Önkormányzat. 9

11 29/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, Teleki L. u. 40. sz. alatti (hrsz.: 6972) ingatlan hasznosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, Teleki László u. 40. sz. alatti ingatlan árverésen történő értékesítését. Az árverés lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. Az adásvételi szerződés tervezete elkészült, a szerződés aláírásának várható időpontja szeptember hónap. 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. Az adásvételi szerződéstervezet elkészült, a szerződés aláírásának várható időpontja szeptember hónap. 31/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ,- Ft-tal támogatta a "Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány"-t. A pénzeszköz átadására irányuló megállapodás megkötésére március 5-én került sor, az összeg átutalása megtörtént. Az Alapítvány a pénzeszközt a XVIII. Csángó Bál megrendezéséhez használta fel, melyről határidőre elszámolt. 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése, és az alapító okirat módosításának jóváhagyása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt ,- Ft jegyzett tőkéjét ,- Ft-tal megemelte, ezáltal a társaság törzstőkéje ,- Ft-ra változott. A részvénytársaság alapító okiratának módosítása a hatályos Ptk. előírásainak megfelelően megtörtént. A törzstőke emelést követő alapító okirat módosítás cégnyilvántartásban történő átvezetését a Győri Törvényszék Cégbírósága a részvénytársaság kérelme alapján a évi V. törvény 47. (2) bekezdése szerinti automatikus bejegyzéssel május 10. napján rendelte el. A bejegyzés május 23. napján kelt. 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése, és az alapító okirat módosításának jóváhagyása A határozat 3. pontjában foglalt, a tőkeemelés fedezet megteremtésével összefüggő előirányzat-rendezésre a I. negyedévi zárást megelőzően sor került. 10

12 50/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A 182/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonása, és a győri 5470/10 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba igénylése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozott a győri 5470/10 hrsz.-ú, jelenleg töltés (a jövőben várhatóan kivett beépítetlen terület) megnevezésű állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának igényléséről. Az eljárás megindítására sor került a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt. Az Iparcsatorna töltés átadására csak azt követően van lehetőség, miután az ingatlan kikerül a nemzeti vagyoni körből és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezeléséből. Az ehhez szükséges nyilatkozatok beszerzése iránt az ingatlan vagyonkezelője megtette a szükséges intézkedéseket. A vonatkozó jogszabályok értelmében jelenleg a töltés kizárólagos állami tulajdonban áll. Az állami vagyoni körből való kikerülésének feltétele a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása is. 55/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: GYMJVÖ fenntartásában működő óvodák, a Gyermektábor és az ÓGMK közötti, valamint a Közterület-felügyelet, Útkezelő Szervezet és az I. sz. GMK közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, a Gyermektábor és az ÓGMK közötti, valamint a Közterület Felügyelet, Útkezelő Szervezet és az I. sz. GMK közötti munkamegosztási megállapodásokat. A munkamegosztási megállapodások az intézmények között a határozat melléklete szerinti tartalommal megkötésre kerültek. 56/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználása A pályázat kiírása a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően megtörtént, a támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása folyamatban van. 61/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás (Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról. A Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntője lebonyolításának támogatására a KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel a Környezetvédelmi Alap felhasználására irányuló pénzeszköz átadási megállapodás aláírásra került. A támogatási összeget eredményesen, az előírt feladatnak megfelelően használta fel, határidőre beszámolt, pénzügyileg elszámolt. 62/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 11

13 Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás (A Püspökerdő évi fejlesztésének támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról határozott a Püspökerdő évi fejlesztésének támogatása kapcsán. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a támogatási összeget az előírt feladatnak megfelelően hulladékgyűjtő edények, ismeretterjesztő táblák kihelyezésére, padok, játszótéri elemek, sporteszközök, tűzrakóhelyek javítására használta fel. Az elszámolás határideje október /2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Baross híd felújítása miatti forgalom elterelések idejére a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Baross híd felújítása miatt szükséges ideiglenes jellegű autóbusz vonalhálózat és menetrend változtatást, melyek azóta bevezetésre kerültek. A változtatások az Önkormányzat részéről pénzügyi forrást nem igényeltek, a felmerülő költségek nem az Önkormányzatot terhelték. 78/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 6425 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása a GYŐR-SZOL Zrt. részére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta győri 6425 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan technikai kezelésbe adását a GYŐR-SZOL Zrt. részére. Az ingatlan kivonása Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály technikai kezeléséből megtörtént, ezzel egyidejűleg a GYŐR-SZOL Zrt. részére technikai kezelésbe adására május 1. napjával került sor az önkormányzati vagyonkataszterben. A kezelőváltozásról, illetve a számviteli nyilvántartás változásáról a GYŐR-SZOL Zrt. értesült. 79/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő V. számmal jelölt épület 83,91 m2 nagyságú részének Családsegítő Szolgálat részére történő üzemeltetésbe adása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult a győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő V. jelű épület 83,91 m 2 nagyságú részének üzemeltetésbe adásához a Családsegítő Szolgálat részére. Az ingatlan május 1. napjával a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből átkerült a Családsegítő Szolgálat üzemeltetésébe a Gyermekjóléti Központ működésének biztosítása céljából. A közgyűlési határozatnak megfelelően az épület fennmaradó területrésze továbbra is a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetésében maradt. 80/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta az Önkormányzat a évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, mely határidőben május 5. napján - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldésre került. 12

14 82/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A polgármester Nyizsnyij novgorodi útjának engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a polgármester Nyizsnyij Novgorod-i utazását. A hivatalos úton a delegációt a polgármester úr helyett dr. Csörgits Lajos aljegyző úr vezette. A delegáció a kiküldetés során tárgyalásokat folytatott elsősorban további kulturális együttműködésről, amelynek egyik eredményeként július végén a Rómer Flóris Múzeumban létrejött egy Nyizsnyij Novgorod-i ikonkiállításra. 91/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozattétel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozat megtételéről határozott a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez. A nyilatkozattétel alapján a támogatás igénylésére vonatkozó támogatási kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint határidőben benyújtásra került. Elbírálása folyamatban van, döntés szeptember közepén várható. 94/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés döntött a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználást. A Szentiváni Tanösvény nyomvonalán szemétgyűjtés, a Szitás-domb fűvészkert területén tereprendezés és szemétgyűjtés, valamint információs táblák kihelyezése, Győr-Bácsa területén a szemétgyűjtés megtörtént. A munkák kivitelezését, koordinálását a GYŐR-SZOL Zrt. végezte. A támogatási összeget eredményesen, az előírt feladatnak megfelelően részben már felhasználta. Elszámolási határideje október /2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Családsegítő Szolgálat létszámfejlesztése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Családsegítő Szolgálat létszámfejlesztéséről. A Családsegítő Szolgálat az engedélyezett 2 fő családgondozó munkatárs és 1 fő családgondozó asszisztens álláshelyeket augusztus 1. napjával betöltötte. 98/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Fedezet elkülönítés biztosítása a győri 6974 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetéséhez szükséges eszközök megvásárlásához Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fedezetet különített el a győri 6974 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetéséhez szükséges eszközök megvásárlására. Az előirányzat rendezésre június hónapban sor került. 101/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása a Győr Projekt Kft. részére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adását a Győr Projekt Kft. részére. A kivett sporttelep megnevezésű ingatlan a június 1. napjával Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 13

15 Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály technikai kezeléséből átkerült a Győr Projekt Kft. technikai kezelésébe. 103/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A polgármester sindelfingeni és poznani útjainak engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a polgármester sindelfingeni és poznani utazását. A sindelfingeni Utcafesztiválon az Önkormányzatot a polgármester helyett Fekete Dávid alpolgármester képviselte, mint a hivatalos delegáció vezetője. A poznani utazásra június 29-én került sor 3 fős delegáció keretében, ahol a polgármester úr átvette a város Ezüst Pecsétjét, ami az egyik legrangosabb városi kitüntetés. ***** HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. G y ő r, szeptember 2. Dr. Lipovits Szilárd jegyző 14

16 1. sz. melléklet LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 47/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 52/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 53/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 56/2013. (III. 29.) és 166/ (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok 57/2013. (III. 29.) és 167/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok 134/2013. (V. 31.) sz. Kgy. határozat 180/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozat 203/2013. (IX. 27.) sz. Kgy. határozat 237/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat 246/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat 256/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 258/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 263/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 284/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 286/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 287/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 289/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 290/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 292/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 293/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 298/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 4/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 7/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 8/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 9/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 10/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 11/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 20/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 21/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 22/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 25/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 26/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 27/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 29/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 31/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 50/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 55/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 56/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 61/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 62/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 70/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 78/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 79/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 80/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 82/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 91/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 94/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 95/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 98/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 101/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 103/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 15

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben