GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, szeptember 2. Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést készítette a főosztályok és osztályok közreműködése, tájékoztatása alapján a Jogi és Önkormányzati Osztály

2 Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ rendelkezése alapján a Közgyűlést tájékoztatni kell a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett szervezeti egységek végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint adták meg: 47/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A évben indított egyedi kérelmek rendezési tervi módosítására, valamint az építési szabályzat módosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta Győr Településszerkezeti Tervének módosítását. A évben indított egyedi kérelmek rendezési tervi módosítására, valamint az építési szabályzat módosítására irányuló TSZTM és TSZTM számú eljárásokban jóváhagyott módosítást a főépítész Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban átvezette, a módosított dokumentumokat megküldte az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdekképviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. 52/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az "MLSZ Országos Pályaépítési Programban" való részvétel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az "MLSZ Országos Pályaépítési Program" pályázaton történő részvételt. Az MLSZ pályaépítési programjában három nyertes pályázat van. A pályákat valamennyi esetben az MLSZ által kiválasztott kivitelezők készítik el, ők az MLSZ-szel állnak szerződéses jogviszonyban. Marcalváros június 24-én a kivitelezés lezárásaként megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétel, ezzel az Örkény utcában megvalósult a műfüves pálya. A pálya üzemeltetésre átkerült a GYŐR-SZOL Zrt.-hez. Szabadhegy A Konini utcában augusztus 12-én megtörtént a kivitelező részére a munkaterület átadása. Várhatóan az időjárás függvényében szeptember közepére a pálya elkészül. Belváros Az Eötvös térre tervezett pálya kapcsán a telekalakítási eljárás júliusában lezárult. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó, MLSZ-szel kötendő Együttműködési Megállapodás előkészítése zajlik, az MLSZ dönt a kivitelezés időpontjáról. Az MLSZ pályaépítési ütemterve függvényében 2014-ben a kivitelezés lezajlik. Révfalu A Széchenyi István Egyetemmel nem került sor együttműködési megállapodás megkötésére, így a révfalui helyszínre nem került sor pályázat benyújtására. 1

3 53/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználása (A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő "Kerékpáros felvonulás" és "Bringázz A Munkába kampány" nyitó rendezvény megrendezésének évi támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról határozott. A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő "Kerékpáros felvonulás" és "Bringázz a Munkába kampány" nyitó rendezvény megrendezése sikeresen lezajlott. A közgyűlési határozatban erre szánt pénzügyi keret teljes mértékben felhasználásra került a kerékpáros felvonulás rendőri biztosítására, hangosításra, mobil színpad felállítására, energiaköltségre, kerékpáros tájékozódási verseny megszervezésére, koncert lebonyolítására, bringás reggeli biztosítására és szerzői jogdíjra. 56/2013. (III. 29.) és 166/ (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok Tárgy: A "Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret" felhasználása A civil szervezetek támogatására szolgáló pályázat kihirdetését követően 186 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team döntött és javaslatát a Közgyűlés elé terjesztette. Ezt követően a vesztes (6 db), illetve a nem támogatott (31 db) szervezetek a döntésről levélben értesítést kaptak. A nyertes pályázók (147 db) listája a honlapon közzétételre került, valamint a szervezetek júliusban kézhez kapták a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást. 141 db szervezetnek került utalásra a támogatás összege. 4 db szervezet nem vette igénybe a támogatási összeget, ezért az utalásra sem került. 2 db szervezet nem számolt el határidőben, ezért a támogatás összegét visszautalta, továbbá 1 db szervezet a támogatási összeg fel nem használt részét utalta vissza. Összegezve a ,- Ft-os keretből ,- Ft maradvány keletkezett. Ez az összeg a ki nem utalt (igénybe nem vett támogatás) és a visszafizetett összegekből tevődik össze. 57/2013. (III. 29.) és 167/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok Tárgy: Az "Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret" felhasználása Az egyházak támogatására szolgáló pályázat két alkalommal került meghirdetésre. Első körben ,- Ft, a második körben a fennmaradó ,- Ft került felosztásra. A két pályázati kiírásra összesen 28 db szervezet nyújtotta be pályázatát. A támogatási összeg előzetes felosztásáról mindkét esetben a Közgyűlés által felhatalmazott javaslattevő team tett javaslatot és azt a Közgyűlés elé terjesztette. A nyertes pályázók a honlapon keresztül értesítésre kerültek. A 28 db szervezet közül valamennyi határidőben elszámolt. 1 db szervezet elszámolása nem került elfogadásra, így a támogatás összegét visszautalta. Összegezve a ,- Ft összegű keretből ,- Ft összeg maradvány keletkezett. 134/2013. (V. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközség részére pénzeszköz átadása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr-Ménfőcsanak Evangélikus Egyházközség ,- Ft-os támogatását. A pénzeszköz-átadással kapcsolatos megállapodás felek részéről aláírásra került, majd az összeg utalása július 2

4 4-én megtörtént. Az Egyházközség a támogatást a régi iskolaépületének gyülekezeti házzá történő átalakításához használta fel, melyről határidőre elszámolt. 180/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Társasházi lakás elidegenítés feltételeinek módosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése módosította a győri 6834/A/8 hrsz.- ú (Győr, Apáca u. 5. II/8. szám alatti) társasházi lakás elidegenítését jóváhagyó 97/2012. (IV. 20.) Kgy. határozatát. A társasház lakásra alapított elővásárlási jogával a Közgyűlés által meghatározott vételáron a jogosult nem kívánt élni, ezért visszaállításra került a határozatlan idejű bérleti jogviszonya. 203/2013. (IX. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult ,- Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújtásához a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Az előirányzat rendezésre sor került, de a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a közgyűlési határozatban jóváhagyott ,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt gazdasági helyzetének változása miatt nem vette igénybe. 237/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, József A. u. 6. sz. melletti (hrsz.: 2023/4) ingatlan ajánlati árának csökkentése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, József Attila u. 6. sz. melletti 2023/4 hrsz.-ú ingatlan ajánlati árának módosítását ,- Ft + áfa összegben. Az ingatlan vonatkozásában az árverés lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 246/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program keretében közlekedésfejlesztési pályázatok benyújtása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közlekedésfejlesztési pályázatok benyújtását hagyta jóvá. Az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése c. (kódszám: KÖZOP ) támogatási konstrukció előírásainak megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-én megküldte arra vonatkozó kérelmét a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek, hogy adja meg a projektek KÖZOP forrásból való finanszírozásának biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 6. (1) bekezdés c) pontja szerint a befogadás kritériumaként meghatározott támogató nyilatkozatát. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az Intelligens közlekedés irányítás kialakítása Győrött Smart City c. projektet december 13-án kelt válaszában nem támogatta, arra való hivatkozással, hogy a KÖZOP 5. prioritása olyan pénzügyi és társadalmi determinációkkal leterhelt, amelyek a jelenlegi forrás lekötöttségi helyzetben új projekt indítását nem teszik lehetővé a as uniós költségvetési ciklusban. A Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása Tervezés, engedélyezés és az Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött Tervezés, engedélyezés c. projekteket a Nemzeti Fejlesztési Miniszter december 20-án kelt levelében támogatásáról biztosította. Támogató leveleiben kitért arra, hogy a projektek 3

5 pénzügyi támogatása akkor lehetséges, ha az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti feltételes közbeszerzési eljárást a projekt megvalósítására sikeresen lefolytatta, és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. A feltételes közbeszerzési eljárások jelenleg folyamatban vannak. 256/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 11865/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 11865/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. A kivett középiskola megnevezésű 2 ha 5113 m2 területű, közigazgatásilag Győr, Bácsai út 55. szám alatti ingatlan - azt követően, hogy az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonából átkerült az üzleti vagyoni körbe - értékesítésre került a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részére a határozatban foglalt feltételekkel. Az adásvételi szerződést az Önkormányzat április 11-én, a Közalapítvány április 14-én írta alá. A vételárat a vevő a szerződésben foglaltak szerint megfizette. 258/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, Rákóczi F. u. 12. sz. alatti (hrsz.: 6696) ingatlan hasznosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, Rákóczi Ferenc u. 12. sz. alatti ingatlan hasznosítását. Az ingatlan kapcsán a az árverési eljárás lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 263/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győri Filharmonikus Zenekar szállítója részére történő előleg kifizetésének engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előleg kifizetését hagyta jóvá a Győri Filharmonikus Zenekar szállítója részére. A zenekar január 21-én Budapesten a Zeneakadémia nagytermében adott közös koncertet a világhírű King s Singers énekegyüttessel. A győri Zenekar rendezőként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel a koncertterem igénybevételére bérleti szerződést kötött. A megállapodásban bérbeadó bruttó ,- Ft bérleti díjelőlegnek december 21-ig esedékes megfizetését kötötte ki. Az intézmény a Közgyűlés határozatában foglalt hozzájárulással évi költségvetési előirányzatainak terhére teljesítette a bérleti díj előlegként való kifizetését. A pénzügyi teljesítésre december 18. napján került sor. 284/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az I. számú Gazdasági Működtető Központ követelésének elengedése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntése alapján az I. sz. Gazdasági Működtető Központ követelése elengedésre került. Az Emrex Kft.-vel szembeni ,- Ft és a Belvárosi Business Center Kft.-vel szembeni ,- Ft követelés könyvviteli nyilvántartásból történő kivezetésére a évi zárást megelőzően sor került. 286/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok vagyonkezelésbe adása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére 4

6 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról döntött a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. részére. A Közgyűlés döntésének megfelelően a győri 1942 hrsz.-ú és 1943 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a győri 1940/5 hrsz.-ú ingatlan a) jelű alrészlete a GYŐR-SZOL Zrt., a győri 01072/82 hrsz.-ú és hrsz.-ú ingatlanok a Xantus János Állatkert Nonprofit Kft. technikai kezeléséből kivonásra kerültek az önkormányzati vagyonkataszteri nyilvántartásban január 1. napjával. Az ingatlanok 200,- Ft/ha/év vagyonkezelési díj megfizetése ellenében a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. vagyonkezelésébe kerültek. A vagyonkezelési szerződést a felek május 23-án írták alá. 287/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésének és üzemeltetésének rendezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Győr, Szigethy Attila u szám alatti telephely technikai kezelésének és üzemeltetésének rendezéséről. A győri 4722/8 hrsz.-ú (Győr, Szigethy A. u szám alatti) ingatlan a Közgyűlés döntésének megfelelően december 31. napjával kivonásra került az Egyesített Szociális Intézmény technikai kezeléséből és január 1. napjával a GYŐR-SZOL Zrt. technikai kezelésébe kerültek az önkormányzati vagyonkataszterben. A kezelők értesítése számviteli nyilvántartásuk módosításának szükségességéről megtörtént. Az ingatlan - a közgyűlési határozat 1. számú mellékletét képező használati megosztási vázrajznak megfelelően a GYŐR-SZOL Zrt., az I. számú GMK, a Polgári Védelem, a Győri Rekard Sportegyesület és a Családsegítő Szolgálat üzemeltetésébe került. 289/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete támogatása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértett azzal, hogy a polgármesteri keret terhére a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete részére átadásra kerüljön ,- Ft, a bérelt raktár bérleti díjának támogatására. A pénzeszköz átadása megtörtént. A szervezet az összeget a megállapodásban foglaltak szerint használta fel, melyről határidőre elszámolt. 290/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Gézengúz Alapítvány támogatása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ,- Ft-tal támogatta a Gézengúz Alapítványt a polgármesteri keret terhére. A pénzeszköz átadására irányuló megállapodás megkötésére december 20-án került sor, az összeg utalásra került. Az alapítvány a pénzeszközt a felhasználási célnak megfelelően, a karácsonyi ajándékozás költségeinek, valamint játszóházi eszközök bővítésének, fejlesztő eszközök beszerzési költségeinek fedezetére használta fel, melyről határidőre elszámolt. 292/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Közterület elnevezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése közterületek elnevezéséről határozott. Az elnevezésekről, valamint a Paptagi utat és a Szilváskerti utcát érintő változásokról az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szervek, közszolgáltató társaságok, valamint a lakosság tájékoztatása megtörtént, valamint az elnevezések és a Paptagi utat és a Szilváskerti utcát érintő változások a címjegyzékbe bejegyzésre kerültek. 5

7 293/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Kulturális intézmény alapító okiratának módosítása és kulturális közfeladatellátás működési feltételeinek biztosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kulturális intézmény alapító okiratának módosításáról határozott. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 79. (1) bekezdése alapján közművelődési megállapodást kötött a Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mely megállapodás december 31. napjával lejárt. Ezzel egyidejűleg szükségessé vált a feladatellátáshoz a Harmónia Kft. részére rendelkezésre bocsátott Pinnyédi Művelődési Ház (9025 Győr, Napfény u. 1.) és a Képzőművész Kör (9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 30.) ingatlanjai további használatának rendezése. A közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása megtörtént, az ingatlanok telephelyként bejegyzésre kerültek, és a Magyar Államkincstár az adatokat törzskönyvi nyilvántartásán átvezette, melyről határozatot adott ki. Átadás-átvételi eljárás lefolytatásával a Pinnyédi Művelődési Ház ingatlanja az Újvárosi Művelődési Ház, míg a Képzőművész Kör által használt ingatlan a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum technikai kezelésébe került. A Pinnyédi Művelődési Ház működtetéséhez január 1. napjával az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének keretében engedélyezte a közalkalmazotti álláshelyek számának 1 fővel történő növelését, melyhez biztosította a szükséges személyi juttatás előirányzatot. 298/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállalt az igazgatóhelyetteseket megillető magasabb vezetői pótlék forrásának biztosítására. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az önkormányzatokat az irányítói jogkörükbe tartozó költségvetési szervek jogszerű működtetésére, ennek keretében azok vezetéséről, valamint a vezető helyettesítésének rendjéről való gondoskodásra kötelezik. Emiatt szükségessé vált a kisebb létszámú intézményekben is igazgatóhelyettesek megbízása, melynek érdekében Győr Megyei Jogú Város Levéltára, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói saját munkáltatói jogkörükben eljárva pályázati eljárást folytattak le. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. (9) bekezdése kimondja, hogy magasabb vezető megbízásához amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója szükséges a fenntartó egyetértése is. Az intézményvezetők a Közgyűlés egyetértését kérve megtették személyi javaslataikat és a Közgyűlés egyetértő határozata alapján, a közalkalmazotti kinevezések módosításával: - Győr Megyei Jogú Város Levéltárában Baracskai András; - a Győri Művészeti és Fesztiválközpontban Koczor Ágnes; - a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban Loschitz Ferenc és - a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központban Nagy Vilmos 6

8 2014. január 1. napjától kezdődő 5 évre szóló határozott idejű igazgatóhelyettesi vezetői megbízása megtörtént. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében, az intézmények keretszámaiban előirányzatot biztosított a vezetői pótlékok miatti többlet személyi juttatás forrásául. 4/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A "Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázat kiírásáról határozott a Győr közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételre került február 28-ig. A Közgyűlés 120/2014. (VI. 28). határozatával a pályázatot eredményesnek nyilvánította, a nyertes pályázó a Kisalföld Volán Zrt. lett. 7/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzat adósságának állam által történő átvállalásához szükséges döntések meghozatala Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött arról, hogy az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Az Önkormányzat adósságállományának állam által történő átvállalása, a kapcsolódó dokumentumok aláírása, az állam által átvállalt adósságnak a könyvviteli nyilvántartásokból történő kivezetése a I. féléves zárásig megtörtént. 8/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Követelések elengedése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése követelések elengedéséről határozott. Az államháztartás számviteli rendjében január 1-jétől történt változások indokolttá tették, hogy az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-számviteli nyilvántartásaikból az ,- Ft feletti behajthatatlan követeléseiket a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 16/2001. (IV. 10.) Ök. rendelet 17. -ában foglaltak alapján a Közgyűlés döntésével, a költségvetési év zárásával kivezessék. A Közgyűlés határozatának megfelelően a Győri Nemzeti Színház könyvviteli nyilvántartásából a HNA 2002 Kft.-vel szembeni ,- Ft és a Pescor International Concert Manager és Produkciós Kft.-vel szembeni ,- Ft, valamint a Győri Művészeti és Fesztiválközpont a Ronikum Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Társasággal szembeni ,- Ft, az Intertex 2001 Kft.-vel szembeni ,- Ft, a Fa- Mánia Kft.-vel szembeni ,- Ft, Bereck Imre adóssal szembeni ,- Ft, továbbá Szombath Tiborné adóssal szembeni ,- Ft követelését december 31.napjával kivezette. A felsorolt adósokkal szembeni követelések kivezetésére a évi zárást megelőzően sor került. 9/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr Aréna beruházás évi támogatása kapcsán kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat megadása 7

9 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés nyilatkozat megadásáról határozott a Győr Aréna beruházás évi támogatása kapcsán. A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Győr Projekt Kft. ügyvezetője a évi támogatási szerződés aláírásához szükséges nyilatkozatot mely szerint a Győr Aréna projekt során megvalósuló létesítmény sportcélú fenntartását, üzemeltetését 15 évig biztosítja február 3-án aláírta. A nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma elfogadta, a támogatási szerződés azóta aláírásra, a támogatási összeg első részlete pedig folyósításra került. 10/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 6989 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a győri 6989 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adásáról. A Győr, Árpád u. 44. sz. alatti ingatlan február 1. napjával a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályának technikai kezeléséből átkerült a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. technikai kezelésébe. 11/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal évben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazta Győr polgármesterét a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások aláírására. A Győr városban működő nemzetiségi önkormányzatok és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, a jogszabályi követelményeknek megfelelően módosításra kerültek. A módosításokat valamennyi nemzetiségi önkormányzat határozattal elfogadta, ezt követően a módosított együttműködési megállapodások aláírásra kerültek mindkét fél részéről. 20/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a szociális és gyermekjóléti intézményeknél április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról. Az érintettek értesítése a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően megtörtént. 21/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően április 1-jétől alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket. A döntésről az érintett intézmények és szolgáltatók értesítése megtörtént. 22/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények, gazdasági működtető központok, valamint Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora alapító okiratainak módosítására 8

10 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozatával módosította az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények, gazdasági működtető központok, valamint Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora alapító okiratait. Az intézmények alapító okiratainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése, az alapító okiratok módosításáról az érintettek értesítése a határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént. 25/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról határozott. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosította az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-számviteli tevékenységének szabályozását. A jogszabály az államháztartási szakfeladatok helyébe a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció számmal és megnevezéssel történő rögzítését írta elő, továbbá megszüntette a törzskönyvi jogi személyek gazdálkodási jogkör szerinti besorolását. A törzskönyvi adatok változása szükségessé tette az intézmények alapító okiratainak a Magyar Államkincstár által kiadott egységes szerkezetű minta alapján történő módosítását. A kulturális ágazat intézményeinek Közgyűlés által jóváhagyott módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a Magyar Államkincstár befogadta, az adatmódosításokat törzskönyvi nyilvántartásában átvezette, és határozatával kiadta a költségvetési szervek módosított törzskönyvi kivonatait. 26/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győri Nemzeti Színház szállítói részére történő előlegek kifizetésének engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezte a Győri Nemzeti Színház szállítói részére előlegek kifizetését. A Győri Nemzeti Színház az évad kiemelt produkciójaként 2014 novemberében bemutatja Tim Rice Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus szupersztár című rockoperáját, melyet ezt követően bérletes és bérleten kívüli előadásokon egyaránt megtekinthet a közönség. A Színház a Közgyűlés engedélyező határozatával a szerzői jogok tulajdonosainak képviseletét ellátó Hartai Zenei Ügynökség Kft.-vel megkötötte a szerzői jogi szerződést, mely feltétele a mű színre vitelének, az előadás meghirdetésének és előzetes bérletben történő értékesítésének. A Színház a Közgyűlés határozata alapján a szerződéses feltételeknek eleget téve jogdíjelőleg címen angol font + áfának megfelelő forint összeget, valamint jogdíjkezelői és közvetítői díj címen a jogdíjelőleg áfával növelt 10%-ának megfelelő forint összeget előlegként a jogtulajdonosok képviselőjének számlája alapján megfizetett. 27/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez való csatlakozás Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött az Önkormányzatnak a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez való csatlakozásáról. Az Önkormányzat regisztrációs lap és belépési nyilatkozat kitöltésével és megküldésével csatlakozott a Magyar Ingatlan-Gazdálkodók Szövetségéhez. A szervezet részére az első féléves tagsági díjat január 30-án utalta át az Önkormányzat. 9

11 29/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győr, Teleki L. u. 40. sz. alatti (hrsz.: 6972) ingatlan hasznosítása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a Győr, Teleki László u. 40. sz. alatti ingatlan árverésen történő értékesítését. Az árverés lefolytatásra került, de érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult. 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. Az adásvételi szerződés tervezete elkészült, a szerződés aláírásának várható időpontja szeptember hónap. 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 01538/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. Az adásvételi szerződéstervezet elkészült, a szerződés aláírásának várható időpontja szeptember hónap. 31/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ,- Ft-tal támogatta a "Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány"-t. A pénzeszköz átadására irányuló megállapodás megkötésére március 5-én került sor, az összeg átutalása megtörtént. Az Alapítvány a pénzeszközt a XVIII. Csángó Bál megrendezéséhez használta fel, melyről határidőre elszámolt. 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése, és az alapító okirat módosításának jóváhagyása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt ,- Ft jegyzett tőkéjét ,- Ft-tal megemelte, ezáltal a társaság törzstőkéje ,- Ft-ra változott. A részvénytársaság alapító okiratának módosítása a hatályos Ptk. előírásainak megfelelően megtörtént. A törzstőke emelést követő alapító okirat módosítás cégnyilvántartásban történő átvezetését a Győri Törvényszék Cégbírósága a részvénytársaság kérelme alapján a évi V. törvény 47. (2) bekezdése szerinti automatikus bejegyzéssel május 10. napján rendelte el. A bejegyzés május 23. napján kelt. 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. törzstőke emelése, és az alapító okirat módosításának jóváhagyása A határozat 3. pontjában foglalt, a tőkeemelés fedezet megteremtésével összefüggő előirányzat-rendezésre a I. negyedévi zárást megelőzően sor került. 10

12 50/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A 182/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonása, és a győri 5470/10 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba igénylése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozott a győri 5470/10 hrsz.-ú, jelenleg töltés (a jövőben várhatóan kivett beépítetlen terület) megnevezésű állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának igényléséről. Az eljárás megindítására sor került a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt. Az Iparcsatorna töltés átadására csak azt követően van lehetőség, miután az ingatlan kikerül a nemzeti vagyoni körből és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezeléséből. Az ehhez szükséges nyilatkozatok beszerzése iránt az ingatlan vagyonkezelője megtette a szükséges intézkedéseket. A vonatkozó jogszabályok értelmében jelenleg a töltés kizárólagos állami tulajdonban áll. Az állami vagyoni körből való kikerülésének feltétele a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása is. 55/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: GYMJVÖ fenntartásában működő óvodák, a Gyermektábor és az ÓGMK közötti, valamint a Közterület-felügyelet, Útkezelő Szervezet és az I. sz. GMK közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, a Gyermektábor és az ÓGMK közötti, valamint a Közterület Felügyelet, Útkezelő Szervezet és az I. sz. GMK közötti munkamegosztási megállapodásokat. A munkamegosztási megállapodások az intézmények között a határozat melléklete szerinti tartalommal megkötésre kerültek. 56/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználása A pályázat kiírása a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően megtörtént, a támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása folyamatban van. 61/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás (Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról. A Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny országos döntője lebonyolításának támogatására a KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel a Környezetvédelmi Alap felhasználására irányuló pénzeszköz átadási megállapodás aláírásra került. A támogatási összeget eredményesen, az előírt feladatnak megfelelően használta fel, határidőre beszámolt, pénzügyileg elszámolt. 62/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 11

13 Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás (A Püspökerdő évi fejlesztésének támogatása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásról határozott a Püspökerdő évi fejlesztésének támogatása kapcsán. A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a támogatási összeget az előírt feladatnak megfelelően hulladékgyűjtő edények, ismeretterjesztő táblák kihelyezésére, padok, játszótéri elemek, sporteszközök, tűzrakóhelyek javítására használta fel. Az elszámolás határideje október /2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Baross híd felújítása miatti forgalom elterelések idejére a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Baross híd felújítása miatt szükséges ideiglenes jellegű autóbusz vonalhálózat és menetrend változtatást, melyek azóta bevezetésre kerültek. A változtatások az Önkormányzat részéről pénzügyi forrást nem igényeltek, a felmerülő költségek nem az Önkormányzatot terhelték. 78/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 6425 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása a GYŐR-SZOL Zrt. részére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta győri 6425 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan technikai kezelésbe adását a GYŐR-SZOL Zrt. részére. Az ingatlan kivonása Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály technikai kezeléséből megtörtént, ezzel egyidejűleg a GYŐR-SZOL Zrt. részére technikai kezelésbe adására május 1. napjával került sor az önkormányzati vagyonkataszterben. A kezelőváltozásról, illetve a számviteli nyilvántartás változásáról a GYŐR-SZOL Zrt. értesült. 79/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő V. számmal jelölt épület 83,91 m2 nagyságú részének Családsegítő Szolgálat részére történő üzemeltetésbe adása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárult a győri 4722/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő V. jelű épület 83,91 m 2 nagyságú részének üzemeltetésbe adásához a Családsegítő Szolgálat részére. Az ingatlan május 1. napjával a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetéséből átkerült a Családsegítő Szolgálat üzemeltetésébe a Gyermekjóléti Központ működésének biztosítása céljából. A közgyűlési határozatnak megfelelően az épület fennmaradó területrésze továbbra is a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetésében maradt. 80/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta az Önkormányzat a évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, mely határidőben május 5. napján - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldésre került. 12

14 82/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A polgármester Nyizsnyij novgorodi útjának engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a polgármester Nyizsnyij Novgorod-i utazását. A hivatalos úton a delegációt a polgármester úr helyett dr. Csörgits Lajos aljegyző úr vezette. A delegáció a kiküldetés során tárgyalásokat folytatott elsősorban további kulturális együttműködésről, amelynek egyik eredményeként július végén a Rómer Flóris Múzeumban létrejött egy Nyizsnyij Novgorod-i ikonkiállításra. 91/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozattétel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozat megtételéről határozott a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez. A nyilatkozattétel alapján a támogatás igénylésére vonatkozó támogatási kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint határidőben benyújtásra került. Elbírálása folyamatban van, döntés szeptember közepén várható. 94/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználás Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés döntött a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználást. A Szentiváni Tanösvény nyomvonalán szemétgyűjtés, a Szitás-domb fűvészkert területén tereprendezés és szemétgyűjtés, valamint információs táblák kihelyezése, Győr-Bácsa területén a szemétgyűjtés megtörtént. A munkák kivitelezését, koordinálását a GYŐR-SZOL Zrt. végezte. A támogatási összeget eredményesen, az előírt feladatnak megfelelően részben már felhasználta. Elszámolási határideje október /2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A Családsegítő Szolgálat létszámfejlesztése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Családsegítő Szolgálat létszámfejlesztéséről. A Családsegítő Szolgálat az engedélyezett 2 fő családgondozó munkatárs és 1 fő családgondozó asszisztens álláshelyeket augusztus 1. napjával betöltötte. 98/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: Fedezet elkülönítés biztosítása a győri 6974 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetéséhez szükséges eszközök megvásárlásához Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése fedezetet különített el a győri 6974 hrsz.-ú ingatlan üzemeltetéséhez szükséges eszközök megvásárlására. Az előirányzat rendezésre június hónapban sor került. 101/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adása a Győr Projekt Kft. részére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a győri 8712/2 hrsz.-ú ingatlan technikai kezelésbe adását a Győr Projekt Kft. részére. A kivett sporttelep megnevezésű ingatlan a június 1. napjával Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 13

15 Hivatal Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály technikai kezeléséből átkerült a Győr Projekt Kft. technikai kezelésébe. 103/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat Tárgy: A polgármester sindelfingeni és poznani útjainak engedélyezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a polgármester sindelfingeni és poznani utazását. A sindelfingeni Utcafesztiválon az Önkormányzatot a polgármester helyett Fekete Dávid alpolgármester képviselte, mint a hivatalos delegáció vezetője. A poznani utazásra június 29-én került sor 3 fős delegáció keretében, ahol a polgármester úr átvette a város Ezüst Pecsétjét, ami az egyik legrangosabb városi kitüntetés. ***** HATÁROZATI JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. G y ő r, szeptember 2. Dr. Lipovits Szilárd jegyző 14

16 1. sz. melléklet LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 47/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 52/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 53/2013. (III. 29.) sz. Kgy. határozat 56/2013. (III. 29.) és 166/ (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok 57/2013. (III. 29.) és 167/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozatok 134/2013. (V. 31.) sz. Kgy. határozat 180/2013. (VI. 28.) sz. Kgy. határozat 203/2013. (IX. 27.) sz. Kgy. határozat 237/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat 246/2013. (X. 18.) sz. Kgy. határozat 256/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 258/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 263/2013. (XI. 21.) sz. Kgy. határozat 284/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 286/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 287/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 289/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 290/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 292/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 293/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 298/2013. (XII. 20.) sz. Kgy. határozat 4/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 7/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 8/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 9/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 10/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 11/2014. (I. 31.) sz. Kgy. határozat 20/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 21/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 22/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 25/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 26/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 27/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 29/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 30/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 31/2014. (II. 21.) sz. Kgy. határozat 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 49/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 50/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 55/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 56/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 61/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 62/2014. (III. 27.) sz. Kgy. határozat 70/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 78/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 79/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 80/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 82/2014. (IV. 25.) sz. Kgy. határozat 91/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 94/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 95/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 98/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 101/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 103/2014. (V. 27.) sz. Kgy. határozat 15

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására. Ózd, február 13.

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására. Ózd, február 13. Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-4/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi /

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ^,, ^, ALPOLGÁRMESTERE h^^jlvi / Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Polgármesteri tájékoztató A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére 193/2014. (IX.04.) HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 2013. szeptember 19. Közgyűlési anyagok leadási határideje: 2013. augusztus 22. 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben